PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL

Noraida Radot PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL Oleh Prof. Madya Dr. Muliyadi Mahamood Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam.

Pendahuluan

y

Seni

Seni adalah suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah. Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetik dan fizikal manusia yang dipengaruhi oleh fakt r-faktor o keagamaan, kebudayaan, ruang, masa dan keadaan yang tertentu. Hal ini telah melahirkan kepelbagaian pengertian seni seperti tradisi, moden dan pascamoden, mengikut zaman dan masyarakat yang tertentu. Penghayatan dan penghargaan terhadap seni lazi mnya mengambilkira aspek-aspek formal, makna dan konteks penghasilan sesuatu karya. Seni juga mempunyai pelbagai peranan yang bersifat psikologi dan sosiologi.

Secara umum, seni berkaitan dengan hal- hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan kerohanian individu mahupun masyarakat. Seni ditakrifkan sebagai suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah, terutamanya dalam bentuk visual (Hornby, 1974: 43). Seni juga disifatkan sebagai suatu kegiatan atau p roses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan untuk melahirkan idea dalam bentuk yang nyata (Martin, 1986: 12). Hauser berpendapat, seni adalah komunikasi (1959). Herbert Read pula menjelaskan bahawa seni adalah penciptaan bentuk -bentuk yang menyenangkan. Seni adalah penjelmaan rasa estetika (1959: 16).

teknologi moden telah menghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer. perasaan. seni reka hiasan dalaman. istilah -istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke-18. Sebagai suatu bentuk komunikasi. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek a tau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka. fotografi. justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting. Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual. puisi dan muzik (Osborne. seni landskap. fesyen. multimedia dan animasi. tekstil. arca. sementara seni gunaan pula merujuk kepada seni berasaskan fungsi seperti produk -produk seni grafik. Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. cetakan. seni bina. Ringkasnya. seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran. reka bentuk teknologi. dan pengamatan (Preble.y Seni Visual Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus. dan reka bentuk persekitaran. Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun mediumdengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Preble dan Frank. Sebagai contoh. lukisan. dan perekaan. 1979: 407). seni industri. . dan merangkumi bentuk -bentuk seni seperti catan. 1999). Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika. seni logam halus. menjelang pertengahan abad kedua puluh. yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual. Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abad kesembilan belas. seramik. ia merangkumi seni lukis dan seni reka. Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan -bahan berbeza disebut bahan campuran ataupun mixed media.

tanggapan. bentuk. peranan. bahan. dan kemungkinan -kemungkinan yang terhasil akibat daripada kewujudan karya seni itu. makna. Sejarah Seni Visual pada dasarnya menerokai akan apakah faktor -faktor pencetus terhasilnya karya. Kepelbagaian ruang lingkup seni. termasuklah pengkarya da persekitaran. peranan. tatacara.Di samping seni halus dan seni gunaan. teknik. kaedah dan prinsip yang tersendiri. teknik. Budaya visual yang pelbagai bentuk dan rupa terhasil berlandaskan pelbagai pengalaman yang merentasi ruang dan jarak waktu yang tertentu. Seni tradisi lazimnya disifatkan sebagai bentuk -bentuk seni yang diwarisi oleh sesebuah bangsa dengan penampilan ciri ciri tertentu yang boleh mencerminkan identiti masyarakat tersebut. identiti dalam kesenian tradisi Melayu seperti seni ukir. Sebagai contoh. bahan. makna. Sejarah Seni Visual adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji perkembangan tamadun manusia menerusi penelitian terhadap kerja -kerja seni. termasuklah tentang pengkarya: pelukis dan pereka. Dalam konteks ini. malahan melibatkan apa-apa jua yang berkaitan dengan kerja seni itu sendiri. s seni moden dan seni pascamoden. Maksud Sejarah Seni Visual Keluasan pengertian dan skop seni visual memungkinkan bidang Sejarah Seni Visual juga muncul sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai skop. . dan hubungannya dengan konteks penghasilan. Konsep dan Kaedah Sejarah Seni Visual 1. serta n penghayatan khalayak terhadapnya menjadi perkara -perkara asas kepada bidang Sejarah Seni Visual. seni keagamaan. seni tekstil dan anyaman dapat dihayati menerusi keseragaman motif motif dan maknanya. stail atau gaya. akibat atau kesan. Justeru itu. Seni keagamaan pula mendukung prinsip -prinsip agama tertentu dan ia berbeza di antara sa tu dengan yang lain lantaran setiap agama memiliki konsep. 1. pemilik. persepsi. terdapat juga i tilah-istilah seni tradisi. Sejarah Seni Visual tidak hanya terbatas kepada persoalan atau pengkajian tentang bentuk -bentuk seni. penaung. sama ada dari segi bentuk. pro ses. dan cabang -cabang yang luas.

1989. Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu disiplin kemanusiaan yang menerangkan peranan seni dalam kehidupan manusia (Zakaria Ali. Jika sejarawan memahami masa lalu dengan mengkaji fakta-fakta peristiwa. bagaimana keadaannya sekarang?. Dalam konteks ini. justeru itu bidang Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu bidang kajian yang berkait dengan bidang-bidang ilmu dan profesion lain. apakah maksudnya?. 1996). karya seni visual menjadi dokumen -dokumen sejarah yang merakamkan akan masa atau era yang menghasilkannya. Pointon. Tujuan Sejarah Seni Visual Penghayatan terhadap sejarah memungkinkan khalayak mengetahui peristiwa masa lalu sebagai asas untuk memahami situasi masa kini. 1994. karya seni merupakan dokumen sejarah atau sumber primer yang penting. sejarawan seni visual pula berusaha untuk memahami masa lalu menerusi karya-karya seni. Sejarah Seni Visual juga melihat akan perubahan-perubahan persepsi. makna. Misalnya. fungsi. serta persepsi masyarakat terhadap sesuatu kary Oleh kerana a. nilai. Tansey dan Kleiner. Muliyadi Mahamood. penghasilan karya seni itu turut berhubung dengan bidang -bidang ilmu dan kebudayaan yang luas. Kaedah mendekati atau menganalisis karya seni boleh dilakukan dengan mengajukan beberapa soalan asas tentang karya yang sedang dikaji ataupun dihayati. ia boleh dimulai dengan bertanya apakah objek itu?. 1. sementara apresiasi atau penghayatan seni menjadi asasnya. Kaedah Sejarah Seni Visual Dalam bidang Sejarah Seni Visual. contohnya dengan mengkaji faktor -faktor yang mewujudkan sesuatu perubahan (Pointon. dan fungsi sesuatu karya. 1993. mahupun makna yang berlaku ke atas sesuatu karya itu. dan . sementara apresiasi atau penghayatan seni yang menjadi dasar bidang Sejarah Seni Visual bertindak sebagai asas untuk memahaminya. 1994. 1. ia dibuat daripada apa?. fungsi. Selain daripada memperjelaskan akan bentuk. Tansey dan Kleiner. untuk siapa ia dibuat?. adakah ia satu -satunya objek sedemikian?. 1996). apakah yang cuba disampaikan?. makna. bagaimanakah ia dipersembahkan?.peranan.

1994). pengkajian terhadap karya seni perlu mengambilkira aspek -aspek bentuk (aspek-aspek formal. mengapa?. merangkumi aspek di kripsi. 2001: 205). bagaimana ia berada di tempatnya kini?. nor is it to be assumed that a l ter point of view is a more apt than an earlier one." (Hauser. siapa yang mendapatkannya?. termasuklah pengolahan karya dan gaya penampilan) dan makna (ikonografi: tersurat dan tersirat). Atau. and yet its significance is not lost. Kritikan seni dilakukan daripada pelbagai sudut berasaskan satu sistem atau strategi yang teratur. siapa yang menghayatinya? (Pointon. Berbicara tentang karya seni. analisis. interpretasi dan pertimbangan. berapakah harganya?. bila ia sampai di tempatnya kini?. di mana ia sekarang?. Ini yang ditegaskan oleh Hauser dalam tulisannya. Each generation sees them from a different point of view and with a fresh eye. which cannot be anticipated or prolonged. kita tidak terus menerangkannya. for the meaning that a work assumes for a later generation is the result of the whole range of previous interpretations. Secara umumnya. (b) Konsep dan Kaedah Kritikan Seni Visual (i) Pengertian Kritikan Seni Visual Kritikan seni bermaksud wacana tentang sesuatu karya seni sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan (Feldman. Each aspect comes into sight in its own time. s . tetapi cuba menyesuaikan diri kita dengannya.siapakah yang menghayatinya?. 1959 in Fernie. 1994: 61). ia boleh dimulakan dengan soalan s iapakah pembuatnya?. but circle around them. bahawa dalam usaha memahami karya seni. Penelitian terhadap bentuk dan makna ini pula dihubungkan dengan konteks penghasilan sesuatu karya. Persoala n-persoalan asas ini menjadi dasar dalam mengenali serta memahami sesebuah karya seni itu dengan lebih dekat dan bermakna. Hauser menulis: "We do not go straight towards them. misalnya aspek -aspek period atau masa: sejarah dan kebudayaan. siapa pemilik asalnya?.

kritikan boleh membantu mereka mempertingkatkan profesion menerusi penambahbaikan dalam proses pengkaryaan dengan mengambil kira reaksi serta maklum balas dari pengkritik mahupun khalayak. serta pelbagai perkara lain yang diungkapkan pengka rya melalui karyanya. (ii) Tujuan Kritikan Seni Visual Kritikan seni memainkan peranan penting dalam perkembangan seni visual baik bagi pengkarya mahupun khalayak secara umumnya. .Kritikan seni penting dalam perkembangan seni visual kerana ia mempengaruhi profesion karyawan. Sesebuah karya kritikan seni boleh terhasil dalam bentuk jurnalistik mahupun ilmiah. sama ada dalam bentuk catan. komposisi. periklanan. Menurut Feldman (1994). makna dan konteksnya. di samping menyentuh persoalan -persoalan minat serta nilai yang disimbolkan dalam sesebuah karya seni. lukisan. persepsi dan daya apresiasi khalayak. Justeru itu. Dalam kritikan. seperti bentuk. dan kandungan karya menerusi strategi terancang yang melibatkan aspekdiskripsi. cita rasa dan strategi pengumpul seni. kartun. analisis. reka bentuk laman web. pengkritik mempunyai dua peranan besar. poster dan seumpamanya. kritikan seni boleh mempertingkatkan tahap apresiasi serta persepsi mereka terhadap seni visual secara umumnya. arca. Pengkritik berperanan sebagai penghubung antara pengkarya dan khalayak menerusi hasil kritikannya yang mengupas kepe lbagaian nilai serta makna. diterbitkan serta disebarkan untuk pengetahuan pengkarya dan khalayak. Kritikan seni merangkumi pelbagai persoalan asas dan ruang litup seni visual. Bagi pengkarya. Dalam kritikan seni. Dengan kata lain. pengkritik juga berupaya mengupas serta memperjelaskan nilai -nilai yang tersurat dan tersirat dalam sesebuah karya seni untuk makluman khalayak dan pengkarya itu sendiri. pengkritik perlu mengambil kira aspek hal benda. pengkritik seni menyentuh persoalan -persoalan yang meliputi aspek perasaan. interpretasi danpertimbangan. pemilik galeri serta promoter seni. komik. kritikan seni yang baik boleh dianggap sebagai suatu alat terbaik menentukan arah perkembangan seni pengkarya dan seni visual secara umumnya. iaitu mengulas organisasi estetik dan pengolahan teknik karya. Bagi penghayat pula. idea.

maklum balas. Pertimb angan serta penilaian pengkritik boleh dijadikan landasan serta panduan penambahbaikan mahupun penentuan arah seni dan budaya. Bagi pengumpul karya seni. menginterpreta dan menilai karya seni visual si. kritikan seni sebenarnya turut berperanan dalam menentukan arah perkembangan sesebuah kebudayaan. justeru memaklumkan kepada khalayak tentang kedudukan pengkarya dan kebudayaan secara umumnya. Proses penambahbaikan ini boleh menyentuh persoalan idea. Ia boleh mewujudkan suatu be ntuk komunikasi antara pemilik galeri atau promoter seni dengan pembeli atau khalayak. Dalam konteks ini. Pengkritik mengupas persoalan persoalan tersebut. atau gaya persembahan secara umumnya. pengkritik berupaya memperjelaskan ataupun menyelesaikan isu -isu berkenaan estetik dan kebudayaan. kritikan boleh mempertingkatkan nilai sesuatu karya yang mereka miliki. Menerusi pertimbangan serta penilaian yang dilakukan. seseorang pengkritik tidak seharusnya secara langsung bekerjasama dengan pemilik galeri ataupun promoter seni bagi menaikkan seseorang pengkarya ataupun sesuatu produk. tema. Meskipun dalam etika kritikan. yang juga merupakan objek budaya. Justeru itu. Dalam konteks ini. Kritikan membolehkan pemilik galeri dan promoter seni mengenalpasti bakat-bakat baru di samping terus mempromosikan pelukis -pelukis sedia ada. kritikan boleh membantu mereka mempromosi serta menjual karya seseorang pelukis. Hal ini demikian kerana kritikan seni lazim nya menyentuh kepelbagaian aspek itu.Oleh kerana kritikan seni mengulas. menganalisis. kritikan seni pada dasarnya tidak terpisah daripada konteks kebudayaan pengkarya. Sesebuah karya seni akan menjadi lebih terkenal jika ia diperkatakan serta dibicarakan . Karya se adalah cerminan masyarakat dan budaya ni yang terungkap melalui pengucapan tatabahasa visual pengkarya. Menerusi maklum balas itu. konsep. masyarakat mahupun tamadun. tujuan-tujuan kritikan seni adalah untuk membimbing. maka ia pada dasarnya berhubungan dengan hal ehwal kebudayaan. pengkarya boleh menambahbaik mutu atau gaya karya mereka secara berterusan. Bagi pemilik galeri dan promoter seni. teknik. tulisannya yang neutral itu boleh mempengaruhi khalayak secara umumnya. berdasarkan kemampuan serta pendekatan yang diambil oleh pengkritik. Kritikan seni boleh mempengaruhi profesion pengkarya kerana ia merupakan suatu bentuk reaksi. pengesahan malahan pengiktirafan terhadap sesuatu produk seni yang dihasilkan. memberi kefahaman dan penjelasan kepada khalayak mengenai sesuatu karya yang dikupas. hal benda.

Pendekatan ilmiah adalah bentuk penulisan yang terperinci lagi sistematik dan lazimnya terbit dalam jurnal. Menerusi kritikan seni. di samping memberi mereka panduan bagi membeli karya-karya yang baru. bukan melihat secara uaran sahaja l kerana kritikan seni menampilkan diskripsi. analisis.secara meluas. Bagi muzium. Pendekatan ilmiah selalunya disokong oleh fakta serta sumber sumber rujukan dan kajian lain yang menyokong serta memperkukuhkan sesuatu hujahan. kritikan seni berupaya memperkayakan dokumentasi serta bahan rujukan koleksi. iaitu ilmiah. Di samping itu. kritikan seni terbahagi kepada dua pendekatan asas. Hal ini menunjukkan bahawa. gaya dan makna. selain daripada menjadi wadah pendidikan. khalayak boleh memahami dengan lebih lanjut akan sesebuah karya itu. teknik. Bagi sejarawan dan pengkaji seni. . persepsi dan daya apresiasi tentang seni secara umumnya. interpretasi dan pertimbangan yang membolehkan mereka meletakkan seni pada konteks ruang dan masanya. Penulisan sejarah serta kritikan seni merupakan dokumen -dokumen penting bagi pengkaji dan khalayak untuk mengenali sesebuah karya itu dengan lebih berkesan dan bermakna. kritikan juga berupaya mengesahkan atau membenarkan persepsi atau tanggapan pengumpul seni terhadap sesuatu karya yang mereka miliki atau berhajat untuk dibeli. kritikan seni boleh membantu usaha mereka meletakkan kedudukan seseorang pengkarya mahupun produk seni itu dalam peta perkembangan seni yang lebih luas. Khalayak memahami aspek bentuk dan makna karya secara tersurat dan tersirat. k urator muzium. (iii) Kaedah Kritikan Seni Visual y Pendekatan Kritikan Seni Secara umumnya. misalnya dari sudut tema. Kepopularan karya boleh mempertingkatkan nilai komersilnya. dan jurnalistik. justeru itu memungkinkan ia dikenali lebih ramai dan menjadi pop ular. kritikan seni juga boleh menjadi dokumen-dokumen sejarah yang penting lagi berharga. majalah dan buku. galeri seni awam dan swasta. Penulisan seperti ini lazimnya dilakukan oleh sarjana seni. misalnya profesor. Hal ini memungkinkan mereka mempertingkatkan kefahaman. baik dan berpotensi. serta yayasan kesenian yang mengumpul seni.

realistik. Pada tahap analisis karya. pengkritik seharusnya berupaya m engenal pasti kepelbagaian hal benda dalam karya yang antara lain merangkumi figura. permukaan. tajuk. seperti pengolahan formal dan mengenal pasti imejan. Dia perlu mengumpul data-data asas atau data-data visual karya dan fakta-fakta pengkarya seperti biodata. moden.penyelidik. garis. Komposisi merangkumi aspek-aspek asas seni reka. Pengkritik sewajarnya berupaya menganalisis pengolahan kompos karya dengan memberi tumpuan kepada prinsip dan isi unsur seni serta memahami kepelbagaian bentuk tatabahasa visual seperti abstrak. pengkritik perlu menganalisis fakta-fakta visual. media dan teknik. menyediakan suatu inventori akan perkara-perkara utama itu. contohnya dari sudut pengolahan komposisi. pascamoden mahupun kontemporari. naturalistik. warna. baik yang bersifat tradisi. Hal ini amat penting bagi membentuk pandangan dan pertimbangan kendiri oleh pengkritik. alam semula jadi. Pengeta huan pengkritik mengenai penggunaan media dan teknik akan . penerangan dan penulisan diskriptif yang terbit dalam surat khabar dan majalah. atau disiarkan melalui radio dan televisyen untuk tatapan umum y Strategi Kritikan Seni Kritikan seni amat berkait rapat dengan apresiasi seni yang terbentuk menerusi kefahaman terhadap aspek-aspek asas karya seperti hal benda. Pengetahuan ini memungkinkan pengkritik membuat perbandingan serta perhubungan di antara satu karya dengan karya-karya yang lain. dan tarikh: jelasnya. Keupayaan mengenal pasti ini seharusnya diiringi dengan kebolehan membaca bentuk penampilan imejan yang mungk berkaitan dengan pelbagai aliran in dan gaya seni. ataupun satu gaya dengan gaya-gaya yang lain. bentuk. cahaya. Dalam strategi pertama iaitudiskripsi. dan separuh abstrak yang digunakan pengkarya bagi mengungkapkan bentuk dan makna karyanya. seseorang pengkritik perlu mengenalpasti ciri-ciri fizikal karya. Kebolehan menangani serta menghuraikan ketiga -tiga aspek ini akan memberi laluan kepada pen ghasilan kritikan yang lebih bermakna lagi berkesan. Menerusi strategi ini. dan jalinan. dan penulis. komposisi dan kandungan. Ini dihubungkan dengan persoalan proses dan teknik serta mencari pertaliannya dengan persoalan idea dan perasaan misalnya. medium. Pendekatan jurnalistik pula berbentuk laporan. alam persekitaran dan objek buatan manusia.

Rangkuman ketiga-tiga proses mengenal pasti dan menghuraikan aspek-aspek asas ini memungkinkan pengkritik membuat pertimbangan dan penilaian yang sewajarnya.mempertajamkan kritikannya kerana dia berupaya menyelami kaedah -kaedah pembentukan sesebuah karya dengan lebih mendalam. Dia juga sewajarnya bersifat terbuka. New York: Alfred A. C. A.. bersedia untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dengan khalayak. Kritikan seni memerlukan daya kefahaman individu yang baik terhadap pelbagai aspek karya seni visual yang dibicarakan.G. pengkritik berusaha meletakkan bentuk dan makna karya pada konteksnya. Knopf.W. New York: Harcourt Brace and World Inc. Contemporary Philosophy of Art . New Jersey: Prentice-Hall. Justeru itu. J.D. untuk menjadi seorang pengkritik yang baik. 1959. H. 1994). and Blocker. ekspresivisme ialah pertimbangan berdasarkan keupayaan menyampaikan perasaan dan idea. 1970. 1993. mahupun instrumentalisme" (Feldman. Gaitskell. sama ada secara lisan ataupun tulisan. dan Al Hurwitz. Dia seharusnya berupaya berkomunikasi dengan baik dan jelas. contohnya dalam konteks sesuatu institusi. Children and Their Art. dan fungsi. seseorang pengkritik berupaya melakukan interpretasi iaitu mengenal pasti kandungan sesebuah karya yang mengungkapkan sesuatu tema. Rujukan Bender. sementara instrumentalisme bermaksud pertimbangan berdasarkan keberkesanan karya sebagai suatu wadah atau alat. seseorang individu itu sewajarnya mempunyai pendidikan formal dalam bidang seni serta berpengetahuan luas. makna. The Philosophy of Art History. ekspresivisme. Dalam hal ini. Pertimbangan dari sudut formalisme adalah pertimbangan berasaskan aspek -aspek keindahan dan harmoni. . masyarakat dan negara.. serta mempunyai kejelasan pemikiran dan ekspresi. Aspekaspek ini amat perlu bagi seseorang pengkritik dalam menghasilkan pertimbangan dan penilaian yang berbentuk "formalisme. Hauser. Berdasarkan analisis hal benda dan komposisi.

Art Fundamentals: Theory and Practice. Seni Lukis Moden Malaysia: Era Perintis hingga Era Pluralis.. Muliyadi Mahamood.. New York: Phaidon Press Limited. 1994. Estetika. Muliyadi Mahamood. 1974.. McGraw-Hill. P.au/discipline/fine-art/theory/analysis/panofsky. and Cayton. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Longman.. P. Visual Communication: Images with Messages.edu. History of Art.Wadsworth Thomson Learning. . A. Longman Dictionary of Art. The Philosophy of Art History dalam Eric Fernie. P. 1999. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English . http://www. 1993. Mbiyo Saleh. Preble. Bone. London and New York: Routledge.Hauser. 2000. R.H..htm Lester. Rupa dan Jiwa. Preble. and Frank. Kuala Lumpur: Univision Press. Hornby. The History of Malay Editorial Cartoons (1930s- 1993). Art Forms. New York: Longman... Penguin Books. Martin. 2001. 15 Jun-2 Julai. A. O. Terjemahan Baharudin Ahmad.newcastle.. L. Osborne. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. H. H. 1998. Oxford University Press.. The Oxford Companion to Art .S. 1989. The Meaning of Art.. Pointon. R. Muliyadi Mahamood.. Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus. 2004. 1987. 2000. D. O.. Jakarta: Yayasan Umbi. Nasr. 1986. S. 1959. 2001. Mendekati Seni Lukis dan Seni Reka. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. Oxford University Press. 1993. Art History and Its Methods. Katalog Pameran Rupa dan Jiwa: Kesinambungan Tradisi Dalam Seni Rupa Malaysia Sezaman. Muliyadi Mahamood. M. E. Wigg. Read. D. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. R.. Stinson. J. S. Ocvirk. G. 1959. Sejarah Seni: Zaman Pertengahan hingga Abad ke 20. 1979. M.

Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Rupa dan Jiwa. Edited by Milda Present Lewis. 1992. Smagula. Tansey. Berkeley: Diable Press Inc. 1989. Syed Ahmad Jamal.. Zakaria Ali. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. G. R. New Jersey: Prentice Hall.Sidi Gazalba.. dan Kleiner. S. 1991. 1973.. Pandangan Islam tentang Kesenian. "The Child's Language of Art" dalam In Child Art: The Beginnings of Self-Affirmation. F. A. H. 1996. Re-Visions: New Perspectives of Art Criticism. Stern. Seni dan Seniman: Esei-esei Seni Halus. 1977. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Gardner's Art Through the Ages. New York: Harcourt Brace College Publishers. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful