PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL

Noraida Radot PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL Oleh Prof. Madya Dr. Muliyadi Mahamood Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam.

Pendahuluan

y

Seni

Seni adalah suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah. Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetik dan fizikal manusia yang dipengaruhi oleh fakt r-faktor o keagamaan, kebudayaan, ruang, masa dan keadaan yang tertentu. Hal ini telah melahirkan kepelbagaian pengertian seni seperti tradisi, moden dan pascamoden, mengikut zaman dan masyarakat yang tertentu. Penghayatan dan penghargaan terhadap seni lazi mnya mengambilkira aspek-aspek formal, makna dan konteks penghasilan sesuatu karya. Seni juga mempunyai pelbagai peranan yang bersifat psikologi dan sosiologi.

Secara umum, seni berkaitan dengan hal- hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan kerohanian individu mahupun masyarakat. Seni ditakrifkan sebagai suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah, terutamanya dalam bentuk visual (Hornby, 1974: 43). Seni juga disifatkan sebagai suatu kegiatan atau p roses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan untuk melahirkan idea dalam bentuk yang nyata (Martin, 1986: 12). Hauser berpendapat, seni adalah komunikasi (1959). Herbert Read pula menjelaskan bahawa seni adalah penciptaan bentuk -bentuk yang menyenangkan. Seni adalah penjelmaan rasa estetika (1959: 16).

Sebagai suatu bentuk komunikasi. Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan -bahan berbeza disebut bahan campuran ataupun mixed media. seramik. justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting.y Seni Visual Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus. dan pengamatan (Preble. seni logam halus. seni bina. fotografi. yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual. tekstil. menjelang pertengahan abad kedua puluh. Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abad kesembilan belas. 1999). teknologi moden telah menghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer. seni industri. dan reka bentuk persekitaran. puisi dan muzik (Osborne. Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. arca. multimedia dan animasi. lukisan. dan perekaan. Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika. reka bentuk teknologi. Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual. seni landskap. Ringkasnya. istilah -istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke-18. ia merangkumi seni lukis dan seni reka. seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran. 1979: 407). Sebagai contoh. seni reka hiasan dalaman. dan merangkumi bentuk -bentuk seni seperti catan. Preble dan Frank. . fesyen. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek a tau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka. Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun mediumdengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. perasaan. sementara seni gunaan pula merujuk kepada seni berasaskan fungsi seperti produk -produk seni grafik. cetakan.

Dalam konteks ini. makna. bahan. dan hubungannya dengan konteks penghasilan. Sejarah Seni Visual tidak hanya terbatas kepada persoalan atau pengkajian tentang bentuk -bentuk seni. s seni moden dan seni pascamoden. teknik. dan cabang -cabang yang luas. seni tekstil dan anyaman dapat dihayati menerusi keseragaman motif motif dan maknanya. terdapat juga i tilah-istilah seni tradisi. Sebagai contoh. stail atau gaya. malahan melibatkan apa-apa jua yang berkaitan dengan kerja seni itu sendiri. Kepelbagaian ruang lingkup seni. tatacara.Di samping seni halus dan seni gunaan. teknik. tanggapan. bahan. kaedah dan prinsip yang tersendiri. akibat atau kesan. 1. Sejarah Seni Visual adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji perkembangan tamadun manusia menerusi penelitian terhadap kerja -kerja seni. Seni keagamaan pula mendukung prinsip -prinsip agama tertentu dan ia berbeza di antara sa tu dengan yang lain lantaran setiap agama memiliki konsep. Maksud Sejarah Seni Visual Keluasan pengertian dan skop seni visual memungkinkan bidang Sejarah Seni Visual juga muncul sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai skop. pemilik. Sejarah Seni Visual pada dasarnya menerokai akan apakah faktor -faktor pencetus terhasilnya karya. makna. seni keagamaan. bentuk. Justeru itu. termasuklah tentang pengkarya: pelukis dan pereka. termasuklah pengkarya da persekitaran. Budaya visual yang pelbagai bentuk dan rupa terhasil berlandaskan pelbagai pengalaman yang merentasi ruang dan jarak waktu yang tertentu. persepsi. peranan. Konsep dan Kaedah Sejarah Seni Visual 1. dan kemungkinan -kemungkinan yang terhasil akibat daripada kewujudan karya seni itu. penaung. . pro ses. Seni tradisi lazimnya disifatkan sebagai bentuk -bentuk seni yang diwarisi oleh sesebuah bangsa dengan penampilan ciri ciri tertentu yang boleh mencerminkan identiti masyarakat tersebut. peranan. serta n penghayatan khalayak terhadapnya menjadi perkara -perkara asas kepada bidang Sejarah Seni Visual. sama ada dari segi bentuk. identiti dalam kesenian tradisi Melayu seperti seni ukir.

Misalnya. Pointon. fungsi. sementara apresiasi atau penghayatan seni menjadi asasnya. 1. contohnya dengan mengkaji faktor -faktor yang mewujudkan sesuatu perubahan (Pointon. 1993. 1. makna. Tansey dan Kleiner. makna. mahupun makna yang berlaku ke atas sesuatu karya itu. dan fungsi sesuatu karya. Muliyadi Mahamood. nilai. untuk siapa ia dibuat?. Kaedah mendekati atau menganalisis karya seni boleh dilakukan dengan mengajukan beberapa soalan asas tentang karya yang sedang dikaji ataupun dihayati. dan . Tujuan Sejarah Seni Visual Penghayatan terhadap sejarah memungkinkan khalayak mengetahui peristiwa masa lalu sebagai asas untuk memahami situasi masa kini. apakah maksudnya?. sejarawan seni visual pula berusaha untuk memahami masa lalu menerusi karya-karya seni. 1996).peranan. ia boleh dimulai dengan bertanya apakah objek itu?. sementara apresiasi atau penghayatan seni yang menjadi dasar bidang Sejarah Seni Visual bertindak sebagai asas untuk memahaminya. Kaedah Sejarah Seni Visual Dalam bidang Sejarah Seni Visual. Tansey dan Kleiner. karya seni visual menjadi dokumen -dokumen sejarah yang merakamkan akan masa atau era yang menghasilkannya. Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu disiplin kemanusiaan yang menerangkan peranan seni dalam kehidupan manusia (Zakaria Ali. bagaimanakah ia dipersembahkan?. Jika sejarawan memahami masa lalu dengan mengkaji fakta-fakta peristiwa. justeru itu bidang Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu bidang kajian yang berkait dengan bidang-bidang ilmu dan profesion lain. 1996). apakah yang cuba disampaikan?. fungsi. bagaimana keadaannya sekarang?. Dalam konteks ini. penghasilan karya seni itu turut berhubung dengan bidang -bidang ilmu dan kebudayaan yang luas. 1989. 1994. serta persepsi masyarakat terhadap sesuatu kary Oleh kerana a. adakah ia satu -satunya objek sedemikian?. karya seni merupakan dokumen sejarah atau sumber primer yang penting. 1994. Sejarah Seni Visual juga melihat akan perubahan-perubahan persepsi. ia dibuat daripada apa?. Selain daripada memperjelaskan akan bentuk.

siapa pemilik asalnya?. berapakah harganya?. bila ia sampai di tempatnya kini?. bahawa dalam usaha memahami karya seni. merangkumi aspek di kripsi. s . termasuklah pengolahan karya dan gaya penampilan) dan makna (ikonografi: tersurat dan tersirat).siapakah yang menghayatinya?. ia boleh dimulakan dengan soalan s iapakah pembuatnya?. 1959 in Fernie. interpretasi dan pertimbangan." (Hauser. Persoala n-persoalan asas ini menjadi dasar dalam mengenali serta memahami sesebuah karya seni itu dengan lebih dekat dan bermakna. bagaimana ia berada di tempatnya kini?. Kritikan seni dilakukan daripada pelbagai sudut berasaskan satu sistem atau strategi yang teratur. 2001: 205). Ini yang ditegaskan oleh Hauser dalam tulisannya. Atau. Secara umumnya. Penelitian terhadap bentuk dan makna ini pula dihubungkan dengan konteks penghasilan sesuatu karya. Hauser menulis: "We do not go straight towards them. 1994: 61). pengkajian terhadap karya seni perlu mengambilkira aspek -aspek bentuk (aspek-aspek formal. misalnya aspek -aspek period atau masa: sejarah dan kebudayaan. siapa yang menghayatinya? (Pointon. 1994). analisis. and yet its significance is not lost. Each aspect comes into sight in its own time. Each generation sees them from a different point of view and with a fresh eye. nor is it to be assumed that a l ter point of view is a more apt than an earlier one. mengapa?. (b) Konsep dan Kaedah Kritikan Seni Visual (i) Pengertian Kritikan Seni Visual Kritikan seni bermaksud wacana tentang sesuatu karya seni sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan (Feldman. tetapi cuba menyesuaikan diri kita dengannya. but circle around them. kita tidak terus menerangkannya. Berbicara tentang karya seni. for the meaning that a work assumes for a later generation is the result of the whole range of previous interpretations. siapa yang mendapatkannya?. di mana ia sekarang?. which cannot be anticipated or prolonged.

poster dan seumpamanya. periklanan. komposisi. di samping menyentuh persoalan -persoalan minat serta nilai yang disimbolkan dalam sesebuah karya seni. Dalam kritikan. diterbitkan serta disebarkan untuk pengetahuan pengkarya dan khalayak. kritikan seni boleh mempertingkatkan tahap apresiasi serta persepsi mereka terhadap seni visual secara umumnya. pemilik galeri serta promoter seni. seperti bentuk. sama ada dalam bentuk catan. iaitu mengulas organisasi estetik dan pengolahan teknik karya. serta pelbagai perkara lain yang diungkapkan pengka rya melalui karyanya. cita rasa dan strategi pengumpul seni. Dengan kata lain. idea. lukisan. pengkritik mempunyai dua peranan besar. reka bentuk laman web. Pengkritik berperanan sebagai penghubung antara pengkarya dan khalayak menerusi hasil kritikannya yang mengupas kepe lbagaian nilai serta makna. (ii) Tujuan Kritikan Seni Visual Kritikan seni memainkan peranan penting dalam perkembangan seni visual baik bagi pengkarya mahupun khalayak secara umumnya.Kritikan seni penting dalam perkembangan seni visual kerana ia mempengaruhi profesion karyawan. pengkritik seni menyentuh persoalan -persoalan yang meliputi aspek perasaan. kritikan boleh membantu mereka mempertingkatkan profesion menerusi penambahbaikan dalam proses pengkaryaan dengan mengambil kira reaksi serta maklum balas dari pengkritik mahupun khalayak. makna dan konteksnya. Sesebuah karya kritikan seni boleh terhasil dalam bentuk jurnalistik mahupun ilmiah. Dalam kritikan seni. dan kandungan karya menerusi strategi terancang yang melibatkan aspekdiskripsi. . Menurut Feldman (1994). analisis. pengkritik juga berupaya mengupas serta memperjelaskan nilai -nilai yang tersurat dan tersirat dalam sesebuah karya seni untuk makluman khalayak dan pengkarya itu sendiri. persepsi dan daya apresiasi khalayak. Bagi pengkarya. kartun. kritikan seni yang baik boleh dianggap sebagai suatu alat terbaik menentukan arah perkembangan seni pengkarya dan seni visual secara umumnya. arca. Bagi penghayat pula. Justeru itu. pengkritik perlu mengambil kira aspek hal benda. interpretasi danpertimbangan. Kritikan seni merangkumi pelbagai persoalan asas dan ruang litup seni visual. komik.

yang juga merupakan objek budaya. Justeru itu. maklum balas. justeru memaklumkan kepada khalayak tentang kedudukan pengkarya dan kebudayaan secara umumnya. kritikan seni sebenarnya turut berperanan dalam menentukan arah perkembangan sesebuah kebudayaan. maka ia pada dasarnya berhubungan dengan hal ehwal kebudayaan. hal benda. Pengkritik mengupas persoalan persoalan tersebut. pengkarya boleh menambahbaik mutu atau gaya karya mereka secara berterusan. berdasarkan kemampuan serta pendekatan yang diambil oleh pengkritik. teknik. pengkritik berupaya memperjelaskan ataupun menyelesaikan isu -isu berkenaan estetik dan kebudayaan. Dalam konteks ini. Kritikan seni boleh mempengaruhi profesion pengkarya kerana ia merupakan suatu bentuk reaksi. Bagi pemilik galeri dan promoter seni.Oleh kerana kritikan seni mengulas. Meskipun dalam etika kritikan. Menerusi pertimbangan serta penilaian yang dilakukan. Ia boleh mewujudkan suatu be ntuk komunikasi antara pemilik galeri atau promoter seni dengan pembeli atau khalayak. seseorang pengkritik tidak seharusnya secara langsung bekerjasama dengan pemilik galeri ataupun promoter seni bagi menaikkan seseorang pengkarya ataupun sesuatu produk. menginterpreta dan menilai karya seni visual si. pengesahan malahan pengiktirafan terhadap sesuatu produk seni yang dihasilkan. Kritikan membolehkan pemilik galeri dan promoter seni mengenalpasti bakat-bakat baru di samping terus mempromosikan pelukis -pelukis sedia ada. atau gaya persembahan secara umumnya. Hal ini demikian kerana kritikan seni lazim nya menyentuh kepelbagaian aspek itu. Dalam konteks ini. tulisannya yang neutral itu boleh mempengaruhi khalayak secara umumnya. memberi kefahaman dan penjelasan kepada khalayak mengenai sesuatu karya yang dikupas. konsep. tema. kritikan seni pada dasarnya tidak terpisah daripada konteks kebudayaan pengkarya. kritikan boleh mempertingkatkan nilai sesuatu karya yang mereka miliki. tujuan-tujuan kritikan seni adalah untuk membimbing. Proses penambahbaikan ini boleh menyentuh persoalan idea. masyarakat mahupun tamadun. kritikan boleh membantu mereka mempromosi serta menjual karya seseorang pelukis. Pertimb angan serta penilaian pengkritik boleh dijadikan landasan serta panduan penambahbaikan mahupun penentuan arah seni dan budaya. Menerusi maklum balas itu. Sesebuah karya seni akan menjadi lebih terkenal jika ia diperkatakan serta dibicarakan . Bagi pengumpul karya seni. Karya se adalah cerminan masyarakat dan budaya ni yang terungkap melalui pengucapan tatabahasa visual pengkarya. menganalisis.

Khalayak memahami aspek bentuk dan makna karya secara tersurat dan tersirat. justeru itu memungkinkan ia dikenali lebih ramai dan menjadi pop ular. Penulisan sejarah serta kritikan seni merupakan dokumen -dokumen penting bagi pengkaji dan khalayak untuk mengenali sesebuah karya itu dengan lebih berkesan dan bermakna. Di samping itu. kritikan juga berupaya mengesahkan atau membenarkan persepsi atau tanggapan pengumpul seni terhadap sesuatu karya yang mereka miliki atau berhajat untuk dibeli. misalnya dari sudut tema. teknik. Pendekatan ilmiah adalah bentuk penulisan yang terperinci lagi sistematik dan lazimnya terbit dalam jurnal. persepsi dan daya apresiasi tentang seni secara umumnya. Menerusi kritikan seni. dan jurnalistik. kritikan seni boleh membantu usaha mereka meletakkan kedudukan seseorang pengkarya mahupun produk seni itu dalam peta perkembangan seni yang lebih luas. interpretasi dan pertimbangan yang membolehkan mereka meletakkan seni pada konteks ruang dan masanya. Hal ini memungkinkan mereka mempertingkatkan kefahaman. Penulisan seperti ini lazimnya dilakukan oleh sarjana seni. kritikan seni juga boleh menjadi dokumen-dokumen sejarah yang penting lagi berharga. serta yayasan kesenian yang mengumpul seni. analisis. khalayak boleh memahami dengan lebih lanjut akan sesebuah karya itu. di samping memberi mereka panduan bagi membeli karya-karya yang baru. majalah dan buku. selain daripada menjadi wadah pendidikan. misalnya profesor. Pendekatan ilmiah selalunya disokong oleh fakta serta sumber sumber rujukan dan kajian lain yang menyokong serta memperkukuhkan sesuatu hujahan. Hal ini menunjukkan bahawa. bukan melihat secara uaran sahaja l kerana kritikan seni menampilkan diskripsi. gaya dan makna. kritikan seni terbahagi kepada dua pendekatan asas.secara meluas. Kepopularan karya boleh mempertingkatkan nilai komersilnya. . kritikan seni berupaya memperkayakan dokumentasi serta bahan rujukan koleksi. Bagi muzium. iaitu ilmiah. k urator muzium. baik dan berpotensi. Bagi sejarawan dan pengkaji seni. (iii) Kaedah Kritikan Seni Visual y Pendekatan Kritikan Seni Secara umumnya. galeri seni awam dan swasta.

Pendekatan jurnalistik pula berbentuk laporan. alam persekitaran dan objek buatan manusia. dan penulis. bentuk. penerangan dan penulisan diskriptif yang terbit dalam surat khabar dan majalah. garis. pengkritik perlu menganalisis fakta-fakta visual. Hal ini amat penting bagi membentuk pandangan dan pertimbangan kendiri oleh pengkritik. Komposisi merangkumi aspek-aspek asas seni reka. baik yang bersifat tradisi. Dia perlu mengumpul data-data asas atau data-data visual karya dan fakta-fakta pengkarya seperti biodata. realistik. seperti pengolahan formal dan mengenal pasti imejan. medium. Pengetahuan ini memungkinkan pengkritik membuat perbandingan serta perhubungan di antara satu karya dengan karya-karya yang lain. seseorang pengkritik perlu mengenalpasti ciri-ciri fizikal karya. dan jalinan. cahaya. permukaan. menyediakan suatu inventori akan perkara-perkara utama itu. tajuk. ataupun satu gaya dengan gaya-gaya yang lain. warna. naturalistik. pengkritik seharusnya berupaya m engenal pasti kepelbagaian hal benda dalam karya yang antara lain merangkumi figura. komposisi dan kandungan. Dalam strategi pertama iaitudiskripsi. dan tarikh: jelasnya. pascamoden mahupun kontemporari. dan separuh abstrak yang digunakan pengkarya bagi mengungkapkan bentuk dan makna karyanya. Keupayaan mengenal pasti ini seharusnya diiringi dengan kebolehan membaca bentuk penampilan imejan yang mungk berkaitan dengan pelbagai aliran in dan gaya seni. moden. Pada tahap analisis karya. Pengkritik sewajarnya berupaya menganalisis pengolahan kompos karya dengan memberi tumpuan kepada prinsip dan isi unsur seni serta memahami kepelbagaian bentuk tatabahasa visual seperti abstrak. alam semula jadi. Kebolehan menangani serta menghuraikan ketiga -tiga aspek ini akan memberi laluan kepada pen ghasilan kritikan yang lebih bermakna lagi berkesan. Ini dihubungkan dengan persoalan proses dan teknik serta mencari pertaliannya dengan persoalan idea dan perasaan misalnya. atau disiarkan melalui radio dan televisyen untuk tatapan umum y Strategi Kritikan Seni Kritikan seni amat berkait rapat dengan apresiasi seni yang terbentuk menerusi kefahaman terhadap aspek-aspek asas karya seperti hal benda. media dan teknik.penyelidik. Menerusi strategi ini. Pengeta huan pengkritik mengenai penggunaan media dan teknik akan . contohnya dari sudut pengolahan komposisi.

New York: Alfred A. serta mempunyai kejelasan pemikiran dan ekspresi. ekspresivisme. Aspekaspek ini amat perlu bagi seseorang pengkritik dalam menghasilkan pertimbangan dan penilaian yang berbentuk "formalisme. and Blocker. New York: Harcourt Brace and World Inc. Dia seharusnya berupaya berkomunikasi dengan baik dan jelas. Gaitskell. Justeru itu. A. seseorang individu itu sewajarnya mempunyai pendidikan formal dalam bidang seni serta berpengetahuan luas. bersedia untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dengan khalayak.mempertajamkan kritikannya kerana dia berupaya menyelami kaedah -kaedah pembentukan sesebuah karya dengan lebih mendalam. Hauser. dan fungsi.. Contemporary Philosophy of Art . 1970. mahupun instrumentalisme" (Feldman.. contohnya dalam konteks sesuatu institusi. sama ada secara lisan ataupun tulisan. Rujukan Bender.W. Pertimbangan dari sudut formalisme adalah pertimbangan berasaskan aspek -aspek keindahan dan harmoni. . makna. C. 1959. 1994). Rangkuman ketiga-tiga proses mengenal pasti dan menghuraikan aspek-aspek asas ini memungkinkan pengkritik membuat pertimbangan dan penilaian yang sewajarnya. 1993. New Jersey: Prentice-Hall. pengkritik berusaha meletakkan bentuk dan makna karya pada konteksnya.D. masyarakat dan negara. untuk menjadi seorang pengkritik yang baik. dan Al Hurwitz. ekspresivisme ialah pertimbangan berdasarkan keupayaan menyampaikan perasaan dan idea. Knopf. J. seseorang pengkritik berupaya melakukan interpretasi iaitu mengenal pasti kandungan sesebuah karya yang mengungkapkan sesuatu tema. Dalam hal ini. The Philosophy of Art History. H. Children and Their Art.G. Kritikan seni memerlukan daya kefahaman individu yang baik terhadap pelbagai aspek karya seni visual yang dibicarakan. sementara instrumentalisme bermaksud pertimbangan berdasarkan keberkesanan karya sebagai suatu wadah atau alat. Berdasarkan analisis hal benda dan komposisi. Dia juga sewajarnya bersifat terbuka.

R. History of Art.. 15 Jun-2 Julai. 1998. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara. 1959.. D. and Cayton. Art Forms. 2001. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. O. Katalog Pameran Rupa dan Jiwa: Kesinambungan Tradisi Dalam Seni Rupa Malaysia Sezaman. Sejarah Seni: Zaman Pertengahan hingga Abad ke 20. New York: Phaidon Press Limited. Muliyadi Mahamood.. 2004. Penguin Books. 1959. Stinson. Oxford University Press.. Read. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ocvirk. Muliyadi Mahamood. M. A. Osborne. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English . The Oxford Companion to Art . Seni Lukis Moden Malaysia: Era Perintis hingga Era Pluralis.newcastle.. S. A. Kuala Lumpur: Univision Press. Visual Communication: Images with Messages. Preble. Art Fundamentals: Theory and Practice. Longman. L. H. Oxford University Press.. P. 1999. McGraw-Hill. 1974. and Frank. Longman Dictionary of Art. 1987. Mendekati Seni Lukis dan Seni Reka. 1986.au/discipline/fine-art/theory/analysis/panofsky. Preble. O... Hornby.. 2000. Bone. R. E.. The Philosophy of Art History dalam Eric Fernie.. P. Rupa dan Jiwa. H. Nasr. Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus. 1989. P. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. M. Wigg. 1993.Wadsworth Thomson Learning. Art History and Its Methods. The History of Malay Editorial Cartoons (1930s- 1993). 1994. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. Mbiyo Saleh. Terjemahan Baharudin Ahmad. Muliyadi Mahamood.H. London and New York: Routledge. 2000. S. R. Muliyadi Mahamood.. ..Hauser. G. The Meaning of Art. 1979. J. 2001. http://www. New York: Longman. 1993. Pointon. Jakarta: Yayasan Umbi. Estetika. Martin.htm Lester.edu.. D.S.

1973. "The Child's Language of Art" dalam In Child Art: The Beginnings of Self-Affirmation. 1977. F. New Jersey: Prentice Hall. Syed Ahmad Jamal. Gardner's Art Through the Ages. H. R. Zakaria Ali.. Re-Visions: New Perspectives of Art Criticism. Rupa dan Jiwa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1989.Sidi Gazalba. .. Seni dan Seniman: Esei-esei Seni Halus. 1991. Edited by Milda Present Lewis. S. Tansey. dan Kleiner. Berkeley: Diable Press Inc. 1992. 1996. Smagula. G. A. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. New York: Harcourt Brace College Publishers. Pandangan Islam tentang Kesenian.. Stern. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka.