PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL

Noraida Radot PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL Oleh Prof. Madya Dr. Muliyadi Mahamood Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam.

Pendahuluan

y

Seni

Seni adalah suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah. Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetik dan fizikal manusia yang dipengaruhi oleh fakt r-faktor o keagamaan, kebudayaan, ruang, masa dan keadaan yang tertentu. Hal ini telah melahirkan kepelbagaian pengertian seni seperti tradisi, moden dan pascamoden, mengikut zaman dan masyarakat yang tertentu. Penghayatan dan penghargaan terhadap seni lazi mnya mengambilkira aspek-aspek formal, makna dan konteks penghasilan sesuatu karya. Seni juga mempunyai pelbagai peranan yang bersifat psikologi dan sosiologi.

Secara umum, seni berkaitan dengan hal- hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan kerohanian individu mahupun masyarakat. Seni ditakrifkan sebagai suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah, terutamanya dalam bentuk visual (Hornby, 1974: 43). Seni juga disifatkan sebagai suatu kegiatan atau p roses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan untuk melahirkan idea dalam bentuk yang nyata (Martin, 1986: 12). Hauser berpendapat, seni adalah komunikasi (1959). Herbert Read pula menjelaskan bahawa seni adalah penciptaan bentuk -bentuk yang menyenangkan. Seni adalah penjelmaan rasa estetika (1959: 16).

menjelang pertengahan abad kedua puluh. Sebagai contoh. arca. 1979: 407).y Seni Visual Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus. istilah -istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke-18. Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abad kesembilan belas. justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting. 1999). dan merangkumi bentuk -bentuk seni seperti catan. perasaan. yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual. seramik. multimedia dan animasi. . Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. fesyen. seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran. seni logam halus. dan reka bentuk persekitaran. dan perekaan. Preble dan Frank. tekstil. seni reka hiasan dalaman. Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika. fotografi. seni bina. puisi dan muzik (Osborne. seni landskap. Ringkasnya. Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan -bahan berbeza disebut bahan campuran ataupun mixed media. sementara seni gunaan pula merujuk kepada seni berasaskan fungsi seperti produk -produk seni grafik. lukisan. seni industri. ia merangkumi seni lukis dan seni reka. teknologi moden telah menghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek a tau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka. cetakan. Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun mediumdengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual. Sebagai suatu bentuk komunikasi. dan pengamatan (Preble. reka bentuk teknologi.

Maksud Sejarah Seni Visual Keluasan pengertian dan skop seni visual memungkinkan bidang Sejarah Seni Visual juga muncul sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai skop. termasuklah tentang pengkarya: pelukis dan pereka. sama ada dari segi bentuk. kaedah dan prinsip yang tersendiri. akibat atau kesan. seni tekstil dan anyaman dapat dihayati menerusi keseragaman motif motif dan maknanya. Sebagai contoh. Justeru itu. . stail atau gaya.Di samping seni halus dan seni gunaan. pro ses. Budaya visual yang pelbagai bentuk dan rupa terhasil berlandaskan pelbagai pengalaman yang merentasi ruang dan jarak waktu yang tertentu. teknik. peranan. identiti dalam kesenian tradisi Melayu seperti seni ukir. bentuk. seni keagamaan. Sejarah Seni Visual adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji perkembangan tamadun manusia menerusi penelitian terhadap kerja -kerja seni. makna. pemilik. 1. makna. dan cabang -cabang yang luas. Sejarah Seni Visual tidak hanya terbatas kepada persoalan atau pengkajian tentang bentuk -bentuk seni. bahan. Seni keagamaan pula mendukung prinsip -prinsip agama tertentu dan ia berbeza di antara sa tu dengan yang lain lantaran setiap agama memiliki konsep. tatacara. teknik. s seni moden dan seni pascamoden. serta n penghayatan khalayak terhadapnya menjadi perkara -perkara asas kepada bidang Sejarah Seni Visual. terdapat juga i tilah-istilah seni tradisi. Seni tradisi lazimnya disifatkan sebagai bentuk -bentuk seni yang diwarisi oleh sesebuah bangsa dengan penampilan ciri ciri tertentu yang boleh mencerminkan identiti masyarakat tersebut. Konsep dan Kaedah Sejarah Seni Visual 1. Dalam konteks ini. persepsi. malahan melibatkan apa-apa jua yang berkaitan dengan kerja seni itu sendiri. Sejarah Seni Visual pada dasarnya menerokai akan apakah faktor -faktor pencetus terhasilnya karya. bahan. penaung. dan kemungkinan -kemungkinan yang terhasil akibat daripada kewujudan karya seni itu. Kepelbagaian ruang lingkup seni. dan hubungannya dengan konteks penghasilan. tanggapan. peranan. termasuklah pengkarya da persekitaran.

ia boleh dimulai dengan bertanya apakah objek itu?. bagaimanakah ia dipersembahkan?.peranan. Misalnya. Pointon. ia dibuat daripada apa?. 1. Jika sejarawan memahami masa lalu dengan mengkaji fakta-fakta peristiwa. sementara apresiasi atau penghayatan seni yang menjadi dasar bidang Sejarah Seni Visual bertindak sebagai asas untuk memahaminya. Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu disiplin kemanusiaan yang menerangkan peranan seni dalam kehidupan manusia (Zakaria Ali. Sejarah Seni Visual juga melihat akan perubahan-perubahan persepsi. makna. sejarawan seni visual pula berusaha untuk memahami masa lalu menerusi karya-karya seni. Selain daripada memperjelaskan akan bentuk. Kaedah mendekati atau menganalisis karya seni boleh dilakukan dengan mengajukan beberapa soalan asas tentang karya yang sedang dikaji ataupun dihayati. Kaedah Sejarah Seni Visual Dalam bidang Sejarah Seni Visual. nilai. 1989. dan . 1993. 1996). dan fungsi sesuatu karya. makna. sementara apresiasi atau penghayatan seni menjadi asasnya. Muliyadi Mahamood. 1. bagaimana keadaannya sekarang?. serta persepsi masyarakat terhadap sesuatu kary Oleh kerana a. untuk siapa ia dibuat?. karya seni merupakan dokumen sejarah atau sumber primer yang penting. fungsi. mahupun makna yang berlaku ke atas sesuatu karya itu. 1996). apakah yang cuba disampaikan?. Tansey dan Kleiner. Tansey dan Kleiner. karya seni visual menjadi dokumen -dokumen sejarah yang merakamkan akan masa atau era yang menghasilkannya. contohnya dengan mengkaji faktor -faktor yang mewujudkan sesuatu perubahan (Pointon. apakah maksudnya?. Tujuan Sejarah Seni Visual Penghayatan terhadap sejarah memungkinkan khalayak mengetahui peristiwa masa lalu sebagai asas untuk memahami situasi masa kini. justeru itu bidang Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu bidang kajian yang berkait dengan bidang-bidang ilmu dan profesion lain. fungsi. adakah ia satu -satunya objek sedemikian?. 1994. 1994. penghasilan karya seni itu turut berhubung dengan bidang -bidang ilmu dan kebudayaan yang luas. Dalam konteks ini.

pengkajian terhadap karya seni perlu mengambilkira aspek -aspek bentuk (aspek-aspek formal. siapa pemilik asalnya?. mengapa?. analisis. Each aspect comes into sight in its own time. 1959 in Fernie. 2001: 205). 1994: 61). Secara umumnya. Hauser menulis: "We do not go straight towards them. termasuklah pengolahan karya dan gaya penampilan) dan makna (ikonografi: tersurat dan tersirat). misalnya aspek -aspek period atau masa: sejarah dan kebudayaan. Persoala n-persoalan asas ini menjadi dasar dalam mengenali serta memahami sesebuah karya seni itu dengan lebih dekat dan bermakna. bahawa dalam usaha memahami karya seni. which cannot be anticipated or prolonged. di mana ia sekarang?. tetapi cuba menyesuaikan diri kita dengannya. Atau." (Hauser. for the meaning that a work assumes for a later generation is the result of the whole range of previous interpretations. s . (b) Konsep dan Kaedah Kritikan Seni Visual (i) Pengertian Kritikan Seni Visual Kritikan seni bermaksud wacana tentang sesuatu karya seni sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan (Feldman. bila ia sampai di tempatnya kini?. ia boleh dimulakan dengan soalan s iapakah pembuatnya?. interpretasi dan pertimbangan. Each generation sees them from a different point of view and with a fresh eye. siapa yang menghayatinya? (Pointon. berapakah harganya?. and yet its significance is not lost. Berbicara tentang karya seni. 1994). merangkumi aspek di kripsi. kita tidak terus menerangkannya. siapa yang mendapatkannya?. Kritikan seni dilakukan daripada pelbagai sudut berasaskan satu sistem atau strategi yang teratur. Ini yang ditegaskan oleh Hauser dalam tulisannya. but circle around them. nor is it to be assumed that a l ter point of view is a more apt than an earlier one.siapakah yang menghayatinya?. Penelitian terhadap bentuk dan makna ini pula dihubungkan dengan konteks penghasilan sesuatu karya. bagaimana ia berada di tempatnya kini?.

komik. kritikan seni yang baik boleh dianggap sebagai suatu alat terbaik menentukan arah perkembangan seni pengkarya dan seni visual secara umumnya. pengkritik perlu mengambil kira aspek hal benda. seperti bentuk. Dalam kritikan. kritikan seni boleh mempertingkatkan tahap apresiasi serta persepsi mereka terhadap seni visual secara umumnya. analisis. interpretasi danpertimbangan. Dengan kata lain. cita rasa dan strategi pengumpul seni. Bagi pengkarya. dan kandungan karya menerusi strategi terancang yang melibatkan aspekdiskripsi. (ii) Tujuan Kritikan Seni Visual Kritikan seni memainkan peranan penting dalam perkembangan seni visual baik bagi pengkarya mahupun khalayak secara umumnya. diterbitkan serta disebarkan untuk pengetahuan pengkarya dan khalayak. idea. persepsi dan daya apresiasi khalayak. sama ada dalam bentuk catan. Dalam kritikan seni. kritikan boleh membantu mereka mempertingkatkan profesion menerusi penambahbaikan dalam proses pengkaryaan dengan mengambil kira reaksi serta maklum balas dari pengkritik mahupun khalayak. reka bentuk laman web. pengkritik mempunyai dua peranan besar. pengkritik juga berupaya mengupas serta memperjelaskan nilai -nilai yang tersurat dan tersirat dalam sesebuah karya seni untuk makluman khalayak dan pengkarya itu sendiri. komposisi. iaitu mengulas organisasi estetik dan pengolahan teknik karya. di samping menyentuh persoalan -persoalan minat serta nilai yang disimbolkan dalam sesebuah karya seni. Pengkritik berperanan sebagai penghubung antara pengkarya dan khalayak menerusi hasil kritikannya yang mengupas kepe lbagaian nilai serta makna. Justeru itu. lukisan. Bagi penghayat pula. kartun. Menurut Feldman (1994). Sesebuah karya kritikan seni boleh terhasil dalam bentuk jurnalistik mahupun ilmiah. poster dan seumpamanya. arca.Kritikan seni penting dalam perkembangan seni visual kerana ia mempengaruhi profesion karyawan. . pemilik galeri serta promoter seni. pengkritik seni menyentuh persoalan -persoalan yang meliputi aspek perasaan. makna dan konteksnya. Kritikan seni merangkumi pelbagai persoalan asas dan ruang litup seni visual. periklanan. serta pelbagai perkara lain yang diungkapkan pengka rya melalui karyanya.

yang juga merupakan objek budaya. tema. masyarakat mahupun tamadun. pengkarya boleh menambahbaik mutu atau gaya karya mereka secara berterusan.Oleh kerana kritikan seni mengulas. Justeru itu. menganalisis. Bagi pengumpul karya seni. maka ia pada dasarnya berhubungan dengan hal ehwal kebudayaan. Kritikan membolehkan pemilik galeri dan promoter seni mengenalpasti bakat-bakat baru di samping terus mempromosikan pelukis -pelukis sedia ada. maklum balas. Pertimb angan serta penilaian pengkritik boleh dijadikan landasan serta panduan penambahbaikan mahupun penentuan arah seni dan budaya. kritikan seni pada dasarnya tidak terpisah daripada konteks kebudayaan pengkarya. Karya se adalah cerminan masyarakat dan budaya ni yang terungkap melalui pengucapan tatabahasa visual pengkarya. Proses penambahbaikan ini boleh menyentuh persoalan idea. Dalam konteks ini. Dalam konteks ini. pengkritik berupaya memperjelaskan ataupun menyelesaikan isu -isu berkenaan estetik dan kebudayaan. atau gaya persembahan secara umumnya. pengesahan malahan pengiktirafan terhadap sesuatu produk seni yang dihasilkan. Pengkritik mengupas persoalan persoalan tersebut. hal benda. teknik. memberi kefahaman dan penjelasan kepada khalayak mengenai sesuatu karya yang dikupas. kritikan boleh membantu mereka mempromosi serta menjual karya seseorang pelukis. Bagi pemilik galeri dan promoter seni. Ia boleh mewujudkan suatu be ntuk komunikasi antara pemilik galeri atau promoter seni dengan pembeli atau khalayak. tujuan-tujuan kritikan seni adalah untuk membimbing. Menerusi pertimbangan serta penilaian yang dilakukan. menginterpreta dan menilai karya seni visual si. Sesebuah karya seni akan menjadi lebih terkenal jika ia diperkatakan serta dibicarakan . justeru memaklumkan kepada khalayak tentang kedudukan pengkarya dan kebudayaan secara umumnya. kritikan boleh mempertingkatkan nilai sesuatu karya yang mereka miliki. tulisannya yang neutral itu boleh mempengaruhi khalayak secara umumnya. berdasarkan kemampuan serta pendekatan yang diambil oleh pengkritik. Menerusi maklum balas itu. Meskipun dalam etika kritikan. konsep. kritikan seni sebenarnya turut berperanan dalam menentukan arah perkembangan sesebuah kebudayaan. seseorang pengkritik tidak seharusnya secara langsung bekerjasama dengan pemilik galeri ataupun promoter seni bagi menaikkan seseorang pengkarya ataupun sesuatu produk. Hal ini demikian kerana kritikan seni lazim nya menyentuh kepelbagaian aspek itu. Kritikan seni boleh mempengaruhi profesion pengkarya kerana ia merupakan suatu bentuk reaksi.

Pendekatan ilmiah selalunya disokong oleh fakta serta sumber sumber rujukan dan kajian lain yang menyokong serta memperkukuhkan sesuatu hujahan. misalnya dari sudut tema. di samping memberi mereka panduan bagi membeli karya-karya yang baru. justeru itu memungkinkan ia dikenali lebih ramai dan menjadi pop ular. persepsi dan daya apresiasi tentang seni secara umumnya. Bagi muzium. dan jurnalistik. selain daripada menjadi wadah pendidikan. Penulisan sejarah serta kritikan seni merupakan dokumen -dokumen penting bagi pengkaji dan khalayak untuk mengenali sesebuah karya itu dengan lebih berkesan dan bermakna. Menerusi kritikan seni. (iii) Kaedah Kritikan Seni Visual y Pendekatan Kritikan Seni Secara umumnya. kritikan seni berupaya memperkayakan dokumentasi serta bahan rujukan koleksi. k urator muzium. kritikan seni juga boleh menjadi dokumen-dokumen sejarah yang penting lagi berharga. kritikan juga berupaya mengesahkan atau membenarkan persepsi atau tanggapan pengumpul seni terhadap sesuatu karya yang mereka miliki atau berhajat untuk dibeli. iaitu ilmiah. galeri seni awam dan swasta. Bagi sejarawan dan pengkaji seni. Pendekatan ilmiah adalah bentuk penulisan yang terperinci lagi sistematik dan lazimnya terbit dalam jurnal. kritikan seni terbahagi kepada dua pendekatan asas. analisis. Hal ini menunjukkan bahawa. baik dan berpotensi. interpretasi dan pertimbangan yang membolehkan mereka meletakkan seni pada konteks ruang dan masanya. Penulisan seperti ini lazimnya dilakukan oleh sarjana seni. gaya dan makna. Khalayak memahami aspek bentuk dan makna karya secara tersurat dan tersirat. majalah dan buku. bukan melihat secara uaran sahaja l kerana kritikan seni menampilkan diskripsi. Hal ini memungkinkan mereka mempertingkatkan kefahaman. khalayak boleh memahami dengan lebih lanjut akan sesebuah karya itu. kritikan seni boleh membantu usaha mereka meletakkan kedudukan seseorang pengkarya mahupun produk seni itu dalam peta perkembangan seni yang lebih luas. teknik. Di samping itu.secara meluas. misalnya profesor. serta yayasan kesenian yang mengumpul seni. Kepopularan karya boleh mempertingkatkan nilai komersilnya. .

Hal ini amat penting bagi membentuk pandangan dan pertimbangan kendiri oleh pengkritik. Kebolehan menangani serta menghuraikan ketiga -tiga aspek ini akan memberi laluan kepada pen ghasilan kritikan yang lebih bermakna lagi berkesan. Ini dihubungkan dengan persoalan proses dan teknik serta mencari pertaliannya dengan persoalan idea dan perasaan misalnya. warna. garis. dan tarikh: jelasnya. alam persekitaran dan objek buatan manusia. Pengeta huan pengkritik mengenai penggunaan media dan teknik akan . baik yang bersifat tradisi. naturalistik. contohnya dari sudut pengolahan komposisi. atau disiarkan melalui radio dan televisyen untuk tatapan umum y Strategi Kritikan Seni Kritikan seni amat berkait rapat dengan apresiasi seni yang terbentuk menerusi kefahaman terhadap aspek-aspek asas karya seperti hal benda. pengkritik perlu menganalisis fakta-fakta visual. cahaya. tajuk. pengkritik seharusnya berupaya m engenal pasti kepelbagaian hal benda dalam karya yang antara lain merangkumi figura. Dalam strategi pertama iaitudiskripsi. alam semula jadi. Pengkritik sewajarnya berupaya menganalisis pengolahan kompos karya dengan memberi tumpuan kepada prinsip dan isi unsur seni serta memahami kepelbagaian bentuk tatabahasa visual seperti abstrak. Keupayaan mengenal pasti ini seharusnya diiringi dengan kebolehan membaca bentuk penampilan imejan yang mungk berkaitan dengan pelbagai aliran in dan gaya seni. dan jalinan.penyelidik. realistik. media dan teknik. Menerusi strategi ini. seperti pengolahan formal dan mengenal pasti imejan. komposisi dan kandungan. medium. penerangan dan penulisan diskriptif yang terbit dalam surat khabar dan majalah. seseorang pengkritik perlu mengenalpasti ciri-ciri fizikal karya. pascamoden mahupun kontemporari. Pengetahuan ini memungkinkan pengkritik membuat perbandingan serta perhubungan di antara satu karya dengan karya-karya yang lain. Pendekatan jurnalistik pula berbentuk laporan. permukaan. dan separuh abstrak yang digunakan pengkarya bagi mengungkapkan bentuk dan makna karyanya. bentuk. Komposisi merangkumi aspek-aspek asas seni reka. Pada tahap analisis karya. menyediakan suatu inventori akan perkara-perkara utama itu. moden. ataupun satu gaya dengan gaya-gaya yang lain. dan penulis. Dia perlu mengumpul data-data asas atau data-data visual karya dan fakta-fakta pengkarya seperti biodata.

1994). New Jersey: Prentice-Hall. untuk menjadi seorang pengkritik yang baik. Berdasarkan analisis hal benda dan komposisi. Children and Their Art. makna. Contemporary Philosophy of Art . The Philosophy of Art History.G. bersedia untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dengan khalayak. Knopf. Aspekaspek ini amat perlu bagi seseorang pengkritik dalam menghasilkan pertimbangan dan penilaian yang berbentuk "formalisme. A. Justeru itu. Dia seharusnya berupaya berkomunikasi dengan baik dan jelas. . Dalam hal ini. 1993. Hauser. J. ekspresivisme ialah pertimbangan berdasarkan keupayaan menyampaikan perasaan dan idea. New York: Alfred A. Rujukan Bender. dan Al Hurwitz.. sementara instrumentalisme bermaksud pertimbangan berdasarkan keberkesanan karya sebagai suatu wadah atau alat. Pertimbangan dari sudut formalisme adalah pertimbangan berasaskan aspek -aspek keindahan dan harmoni.W. dan fungsi. seseorang individu itu sewajarnya mempunyai pendidikan formal dalam bidang seni serta berpengetahuan luas. serta mempunyai kejelasan pemikiran dan ekspresi.. seseorang pengkritik berupaya melakukan interpretasi iaitu mengenal pasti kandungan sesebuah karya yang mengungkapkan sesuatu tema. 1970. Gaitskell.D. Kritikan seni memerlukan daya kefahaman individu yang baik terhadap pelbagai aspek karya seni visual yang dibicarakan. mahupun instrumentalisme" (Feldman. and Blocker.mempertajamkan kritikannya kerana dia berupaya menyelami kaedah -kaedah pembentukan sesebuah karya dengan lebih mendalam. masyarakat dan negara. contohnya dalam konteks sesuatu institusi. Dia juga sewajarnya bersifat terbuka. sama ada secara lisan ataupun tulisan. pengkritik berusaha meletakkan bentuk dan makna karya pada konteksnya. 1959. H. ekspresivisme. C. Rangkuman ketiga-tiga proses mengenal pasti dan menghuraikan aspek-aspek asas ini memungkinkan pengkritik membuat pertimbangan dan penilaian yang sewajarnya. New York: Harcourt Brace and World Inc.

. M. Preble. Rupa dan Jiwa.. Sejarah Seni: Zaman Pertengahan hingga Abad ke 20. 1959. H.. Art Forms..H. R.. 1989. O.. Muliyadi Mahamood. 1959. G. 1986. Visual Communication: Images with Messages. 2001. The Meaning of Art. The Philosophy of Art History dalam Eric Fernie. New York: Longman. Jakarta: Yayasan Umbi. McGraw-Hill. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara. Oxford University Press. R. M. London and New York: Routledge.. Read. J. E. The History of Malay Editorial Cartoons (1930s- 1993)..Wadsworth Thomson Learning.edu. 1998. Mendekati Seni Lukis dan Seni Reka. Art History and Its Methods. and Frank. Art Fundamentals: Theory and Practice. 15 Jun-2 Julai. A. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. Seni Lukis Moden Malaysia: Era Perintis hingga Era Pluralis. Bone. 1993. 1999. Preble. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. Terjemahan Baharudin Ahmad.htm Lester. 2001. The Oxford Companion to Art . and Cayton. H. O. 1974. 2000. P. R. Longman Dictionary of Art. 2004.. Katalog Pameran Rupa dan Jiwa: Kesinambungan Tradisi Dalam Seni Rupa Malaysia Sezaman. Penguin Books. 1994. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1993. Muliyadi Mahamood.au/discipline/fine-art/theory/analysis/panofsky. S. P. Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus.. Longman. Muliyadi Mahamood.. Oxford University Press. Nasr. 1979..Hauser. Muliyadi Mahamood. P. Wigg. Hornby. Stinson. http://www.S. Osborne.. Estetika. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. L. D. D. A. Kuala Lumpur: Univision Press. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English .newcastle.. Martin. S. Mbiyo Saleh. . 2000. History of Art. Pointon. New York: Phaidon Press Limited. Ocvirk. 1987.

1973. H. S. A. Berkeley: Diable Press Inc. 1992. Edited by Milda Present Lewis. New Jersey: Prentice Hall. "The Child's Language of Art" dalam In Child Art: The Beginnings of Self-Affirmation. Re-Visions: New Perspectives of Art Criticism.. 1989.. Rupa dan Jiwa. Smagula. Zakaria Ali. F. Syed Ahmad Jamal..Sidi Gazalba. . 1991. dan Kleiner. Stern. 1977. New York: Harcourt Brace College Publishers. Pandangan Islam tentang Kesenian. G. R. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Seni dan Seniman: Esei-esei Seni Halus. 1996. Tansey. Gardner's Art Through the Ages. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful