PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL

PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL

Noraida Radot PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL Oleh Prof. Madya Dr. Muliyadi Mahamood Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam.

Pendahuluan

y

Seni

Seni adalah suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah. Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetik dan fizikal manusia yang dipengaruhi oleh fakt r-faktor o keagamaan, kebudayaan, ruang, masa dan keadaan yang tertentu. Hal ini telah melahirkan kepelbagaian pengertian seni seperti tradisi, moden dan pascamoden, mengikut zaman dan masyarakat yang tertentu. Penghayatan dan penghargaan terhadap seni lazi mnya mengambilkira aspek-aspek formal, makna dan konteks penghasilan sesuatu karya. Seni juga mempunyai pelbagai peranan yang bersifat psikologi dan sosiologi.

Secara umum, seni berkaitan dengan hal- hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan kerohanian individu mahupun masyarakat. Seni ditakrifkan sebagai suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah, terutamanya dalam bentuk visual (Hornby, 1974: 43). Seni juga disifatkan sebagai suatu kegiatan atau p roses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan untuk melahirkan idea dalam bentuk yang nyata (Martin, 1986: 12). Hauser berpendapat, seni adalah komunikasi (1959). Herbert Read pula menjelaskan bahawa seni adalah penciptaan bentuk -bentuk yang menyenangkan. Seni adalah penjelmaan rasa estetika (1959: 16).

seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran. dan merangkumi bentuk -bentuk seni seperti catan. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek a tau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka. seni industri. teknologi moden telah menghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer. Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan -bahan berbeza disebut bahan campuran ataupun mixed media. tekstil. reka bentuk teknologi. fesyen. puisi dan muzik (Osborne. Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual. yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual. seni bina. cetakan.y Seni Visual Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus. Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun mediumdengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. fotografi. 1999). Preble dan Frank. Ringkasnya. lukisan. . dan reka bentuk persekitaran. multimedia dan animasi. seni landskap. dan pengamatan (Preble. dan perekaan. seni reka hiasan dalaman. ia merangkumi seni lukis dan seni reka. Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. perasaan. seramik. Sebagai suatu bentuk komunikasi. 1979: 407). Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika. arca. Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abad kesembilan belas. menjelang pertengahan abad kedua puluh. Sebagai contoh. justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting. istilah -istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke-18. seni logam halus. sementara seni gunaan pula merujuk kepada seni berasaskan fungsi seperti produk -produk seni grafik.

terdapat juga i tilah-istilah seni tradisi. bentuk. termasuklah pengkarya da persekitaran. Kepelbagaian ruang lingkup seni. pemilik. Justeru itu. bahan. identiti dalam kesenian tradisi Melayu seperti seni ukir. Seni keagamaan pula mendukung prinsip -prinsip agama tertentu dan ia berbeza di antara sa tu dengan yang lain lantaran setiap agama memiliki konsep. akibat atau kesan. makna. peranan. malahan melibatkan apa-apa jua yang berkaitan dengan kerja seni itu sendiri. . teknik. makna. s seni moden dan seni pascamoden. Maksud Sejarah Seni Visual Keluasan pengertian dan skop seni visual memungkinkan bidang Sejarah Seni Visual juga muncul sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai skop.Di samping seni halus dan seni gunaan. stail atau gaya. tatacara. Dalam konteks ini. bahan. tanggapan. Budaya visual yang pelbagai bentuk dan rupa terhasil berlandaskan pelbagai pengalaman yang merentasi ruang dan jarak waktu yang tertentu. Sebagai contoh. termasuklah tentang pengkarya: pelukis dan pereka. Sejarah Seni Visual pada dasarnya menerokai akan apakah faktor -faktor pencetus terhasilnya karya. teknik. peranan. Sejarah Seni Visual adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji perkembangan tamadun manusia menerusi penelitian terhadap kerja -kerja seni. dan kemungkinan -kemungkinan yang terhasil akibat daripada kewujudan karya seni itu. persepsi. Konsep dan Kaedah Sejarah Seni Visual 1. 1. seni keagamaan. penaung. kaedah dan prinsip yang tersendiri. dan hubungannya dengan konteks penghasilan. seni tekstil dan anyaman dapat dihayati menerusi keseragaman motif motif dan maknanya. serta n penghayatan khalayak terhadapnya menjadi perkara -perkara asas kepada bidang Sejarah Seni Visual. dan cabang -cabang yang luas. Sejarah Seni Visual tidak hanya terbatas kepada persoalan atau pengkajian tentang bentuk -bentuk seni. pro ses. sama ada dari segi bentuk. Seni tradisi lazimnya disifatkan sebagai bentuk -bentuk seni yang diwarisi oleh sesebuah bangsa dengan penampilan ciri ciri tertentu yang boleh mencerminkan identiti masyarakat tersebut.

dan . 1989. 1. Muliyadi Mahamood. apakah yang cuba disampaikan?. Selain daripada memperjelaskan akan bentuk. Misalnya. makna. justeru itu bidang Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu bidang kajian yang berkait dengan bidang-bidang ilmu dan profesion lain. karya seni merupakan dokumen sejarah atau sumber primer yang penting. Pointon. Kaedah Sejarah Seni Visual Dalam bidang Sejarah Seni Visual. Tujuan Sejarah Seni Visual Penghayatan terhadap sejarah memungkinkan khalayak mengetahui peristiwa masa lalu sebagai asas untuk memahami situasi masa kini. 1994. 1996). ia boleh dimulai dengan bertanya apakah objek itu?. dan fungsi sesuatu karya. penghasilan karya seni itu turut berhubung dengan bidang -bidang ilmu dan kebudayaan yang luas. Dalam konteks ini. 1994. Kaedah mendekati atau menganalisis karya seni boleh dilakukan dengan mengajukan beberapa soalan asas tentang karya yang sedang dikaji ataupun dihayati. Sejarah Seni Visual juga melihat akan perubahan-perubahan persepsi. apakah maksudnya?. Jika sejarawan memahami masa lalu dengan mengkaji fakta-fakta peristiwa. serta persepsi masyarakat terhadap sesuatu kary Oleh kerana a. contohnya dengan mengkaji faktor -faktor yang mewujudkan sesuatu perubahan (Pointon. Tansey dan Kleiner. sejarawan seni visual pula berusaha untuk memahami masa lalu menerusi karya-karya seni. 1996). 1993. sementara apresiasi atau penghayatan seni yang menjadi dasar bidang Sejarah Seni Visual bertindak sebagai asas untuk memahaminya. untuk siapa ia dibuat?. mahupun makna yang berlaku ke atas sesuatu karya itu. 1. adakah ia satu -satunya objek sedemikian?. makna. bagaimana keadaannya sekarang?. Tansey dan Kleiner. bagaimanakah ia dipersembahkan?. karya seni visual menjadi dokumen -dokumen sejarah yang merakamkan akan masa atau era yang menghasilkannya. ia dibuat daripada apa?. sementara apresiasi atau penghayatan seni menjadi asasnya. fungsi. fungsi.peranan. Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu disiplin kemanusiaan yang menerangkan peranan seni dalam kehidupan manusia (Zakaria Ali. nilai.

s . 1994: 61). tetapi cuba menyesuaikan diri kita dengannya. siapa yang mendapatkannya?. Each aspect comes into sight in its own time. Atau. 2001: 205). 1959 in Fernie. berapakah harganya?. pengkajian terhadap karya seni perlu mengambilkira aspek -aspek bentuk (aspek-aspek formal. (b) Konsep dan Kaedah Kritikan Seni Visual (i) Pengertian Kritikan Seni Visual Kritikan seni bermaksud wacana tentang sesuatu karya seni sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan (Feldman. but circle around them. and yet its significance is not lost. bila ia sampai di tempatnya kini?. siapa yang menghayatinya? (Pointon. bahawa dalam usaha memahami karya seni. misalnya aspek -aspek period atau masa: sejarah dan kebudayaan. for the meaning that a work assumes for a later generation is the result of the whole range of previous interpretations. di mana ia sekarang?. analisis. 1994). merangkumi aspek di kripsi. kita tidak terus menerangkannya. Secara umumnya. Penelitian terhadap bentuk dan makna ini pula dihubungkan dengan konteks penghasilan sesuatu karya. mengapa?. Kritikan seni dilakukan daripada pelbagai sudut berasaskan satu sistem atau strategi yang teratur. siapa pemilik asalnya?. Each generation sees them from a different point of view and with a fresh eye. Ini yang ditegaskan oleh Hauser dalam tulisannya." (Hauser. Persoala n-persoalan asas ini menjadi dasar dalam mengenali serta memahami sesebuah karya seni itu dengan lebih dekat dan bermakna. which cannot be anticipated or prolonged. interpretasi dan pertimbangan. ia boleh dimulakan dengan soalan s iapakah pembuatnya?. termasuklah pengolahan karya dan gaya penampilan) dan makna (ikonografi: tersurat dan tersirat). nor is it to be assumed that a l ter point of view is a more apt than an earlier one.siapakah yang menghayatinya?. Hauser menulis: "We do not go straight towards them. Berbicara tentang karya seni. bagaimana ia berada di tempatnya kini?.

pengkritik juga berupaya mengupas serta memperjelaskan nilai -nilai yang tersurat dan tersirat dalam sesebuah karya seni untuk makluman khalayak dan pengkarya itu sendiri. Menurut Feldman (1994). lukisan. seperti bentuk. makna dan konteksnya. arca. periklanan.Kritikan seni penting dalam perkembangan seni visual kerana ia mempengaruhi profesion karyawan. di samping menyentuh persoalan -persoalan minat serta nilai yang disimbolkan dalam sesebuah karya seni. interpretasi danpertimbangan. dan kandungan karya menerusi strategi terancang yang melibatkan aspekdiskripsi. sama ada dalam bentuk catan. kritikan seni boleh mempertingkatkan tahap apresiasi serta persepsi mereka terhadap seni visual secara umumnya. kartun. pemilik galeri serta promoter seni. Kritikan seni merangkumi pelbagai persoalan asas dan ruang litup seni visual. reka bentuk laman web. Bagi penghayat pula. analisis. Sesebuah karya kritikan seni boleh terhasil dalam bentuk jurnalistik mahupun ilmiah. Justeru itu. serta pelbagai perkara lain yang diungkapkan pengka rya melalui karyanya. pengkritik perlu mengambil kira aspek hal benda. pengkritik mempunyai dua peranan besar. Pengkritik berperanan sebagai penghubung antara pengkarya dan khalayak menerusi hasil kritikannya yang mengupas kepe lbagaian nilai serta makna. Bagi pengkarya. Dengan kata lain. . kritikan seni yang baik boleh dianggap sebagai suatu alat terbaik menentukan arah perkembangan seni pengkarya dan seni visual secara umumnya. komik. persepsi dan daya apresiasi khalayak. idea. diterbitkan serta disebarkan untuk pengetahuan pengkarya dan khalayak. cita rasa dan strategi pengumpul seni. kritikan boleh membantu mereka mempertingkatkan profesion menerusi penambahbaikan dalam proses pengkaryaan dengan mengambil kira reaksi serta maklum balas dari pengkritik mahupun khalayak. iaitu mengulas organisasi estetik dan pengolahan teknik karya. poster dan seumpamanya. (ii) Tujuan Kritikan Seni Visual Kritikan seni memainkan peranan penting dalam perkembangan seni visual baik bagi pengkarya mahupun khalayak secara umumnya. Dalam kritikan seni. pengkritik seni menyentuh persoalan -persoalan yang meliputi aspek perasaan. komposisi. Dalam kritikan.

maka ia pada dasarnya berhubungan dengan hal ehwal kebudayaan. memberi kefahaman dan penjelasan kepada khalayak mengenai sesuatu karya yang dikupas. berdasarkan kemampuan serta pendekatan yang diambil oleh pengkritik. Menerusi maklum balas itu. Menerusi pertimbangan serta penilaian yang dilakukan. pengkritik berupaya memperjelaskan ataupun menyelesaikan isu -isu berkenaan estetik dan kebudayaan. masyarakat mahupun tamadun. tujuan-tujuan kritikan seni adalah untuk membimbing. maklum balas. Dalam konteks ini. kritikan seni sebenarnya turut berperanan dalam menentukan arah perkembangan sesebuah kebudayaan. pengesahan malahan pengiktirafan terhadap sesuatu produk seni yang dihasilkan. Pengkritik mengupas persoalan persoalan tersebut. justeru memaklumkan kepada khalayak tentang kedudukan pengkarya dan kebudayaan secara umumnya. atau gaya persembahan secara umumnya.Oleh kerana kritikan seni mengulas. hal benda. Dalam konteks ini. Justeru itu. Pertimb angan serta penilaian pengkritik boleh dijadikan landasan serta panduan penambahbaikan mahupun penentuan arah seni dan budaya. Kritikan seni boleh mempengaruhi profesion pengkarya kerana ia merupakan suatu bentuk reaksi. teknik. Ia boleh mewujudkan suatu be ntuk komunikasi antara pemilik galeri atau promoter seni dengan pembeli atau khalayak. menginterpreta dan menilai karya seni visual si. Sesebuah karya seni akan menjadi lebih terkenal jika ia diperkatakan serta dibicarakan . kritikan seni pada dasarnya tidak terpisah daripada konteks kebudayaan pengkarya. yang juga merupakan objek budaya. Karya se adalah cerminan masyarakat dan budaya ni yang terungkap melalui pengucapan tatabahasa visual pengkarya. pengkarya boleh menambahbaik mutu atau gaya karya mereka secara berterusan. Hal ini demikian kerana kritikan seni lazim nya menyentuh kepelbagaian aspek itu. Kritikan membolehkan pemilik galeri dan promoter seni mengenalpasti bakat-bakat baru di samping terus mempromosikan pelukis -pelukis sedia ada. konsep. seseorang pengkritik tidak seharusnya secara langsung bekerjasama dengan pemilik galeri ataupun promoter seni bagi menaikkan seseorang pengkarya ataupun sesuatu produk. tema. kritikan boleh membantu mereka mempromosi serta menjual karya seseorang pelukis. Bagi pemilik galeri dan promoter seni. menganalisis. tulisannya yang neutral itu boleh mempengaruhi khalayak secara umumnya. Proses penambahbaikan ini boleh menyentuh persoalan idea. Meskipun dalam etika kritikan. kritikan boleh mempertingkatkan nilai sesuatu karya yang mereka miliki. Bagi pengumpul karya seni.

Bagi muzium. gaya dan makna. dan jurnalistik. Hal ini memungkinkan mereka mempertingkatkan kefahaman. baik dan berpotensi. k urator muzium. Pendekatan ilmiah selalunya disokong oleh fakta serta sumber sumber rujukan dan kajian lain yang menyokong serta memperkukuhkan sesuatu hujahan.secara meluas. teknik. khalayak boleh memahami dengan lebih lanjut akan sesebuah karya itu. misalnya profesor. justeru itu memungkinkan ia dikenali lebih ramai dan menjadi pop ular. kritikan seni berupaya memperkayakan dokumentasi serta bahan rujukan koleksi. interpretasi dan pertimbangan yang membolehkan mereka meletakkan seni pada konteks ruang dan masanya. Bagi sejarawan dan pengkaji seni. serta yayasan kesenian yang mengumpul seni. kritikan seni terbahagi kepada dua pendekatan asas. Penulisan sejarah serta kritikan seni merupakan dokumen -dokumen penting bagi pengkaji dan khalayak untuk mengenali sesebuah karya itu dengan lebih berkesan dan bermakna. Pendekatan ilmiah adalah bentuk penulisan yang terperinci lagi sistematik dan lazimnya terbit dalam jurnal. (iii) Kaedah Kritikan Seni Visual y Pendekatan Kritikan Seni Secara umumnya. kritikan seni juga boleh menjadi dokumen-dokumen sejarah yang penting lagi berharga. Menerusi kritikan seni. . Di samping itu. iaitu ilmiah. kritikan juga berupaya mengesahkan atau membenarkan persepsi atau tanggapan pengumpul seni terhadap sesuatu karya yang mereka miliki atau berhajat untuk dibeli. selain daripada menjadi wadah pendidikan. galeri seni awam dan swasta. Penulisan seperti ini lazimnya dilakukan oleh sarjana seni. misalnya dari sudut tema. Kepopularan karya boleh mempertingkatkan nilai komersilnya. Hal ini menunjukkan bahawa. persepsi dan daya apresiasi tentang seni secara umumnya. majalah dan buku. bukan melihat secara uaran sahaja l kerana kritikan seni menampilkan diskripsi. kritikan seni boleh membantu usaha mereka meletakkan kedudukan seseorang pengkarya mahupun produk seni itu dalam peta perkembangan seni yang lebih luas. Khalayak memahami aspek bentuk dan makna karya secara tersurat dan tersirat. analisis. di samping memberi mereka panduan bagi membeli karya-karya yang baru.

penyelidik. Menerusi strategi ini. pengkritik perlu menganalisis fakta-fakta visual. baik yang bersifat tradisi. Keupayaan mengenal pasti ini seharusnya diiringi dengan kebolehan membaca bentuk penampilan imejan yang mungk berkaitan dengan pelbagai aliran in dan gaya seni. cahaya. contohnya dari sudut pengolahan komposisi. dan tarikh: jelasnya. Pengeta huan pengkritik mengenai penggunaan media dan teknik akan . Pengetahuan ini memungkinkan pengkritik membuat perbandingan serta perhubungan di antara satu karya dengan karya-karya yang lain. dan jalinan. menyediakan suatu inventori akan perkara-perkara utama itu. Pengkritik sewajarnya berupaya menganalisis pengolahan kompos karya dengan memberi tumpuan kepada prinsip dan isi unsur seni serta memahami kepelbagaian bentuk tatabahasa visual seperti abstrak. pengkritik seharusnya berupaya m engenal pasti kepelbagaian hal benda dalam karya yang antara lain merangkumi figura. moden. permukaan. medium. Dalam strategi pertama iaitudiskripsi. alam semula jadi. Komposisi merangkumi aspek-aspek asas seni reka. Pendekatan jurnalistik pula berbentuk laporan. pascamoden mahupun kontemporari. Ini dihubungkan dengan persoalan proses dan teknik serta mencari pertaliannya dengan persoalan idea dan perasaan misalnya. realistik. penerangan dan penulisan diskriptif yang terbit dalam surat khabar dan majalah. alam persekitaran dan objek buatan manusia. Dia perlu mengumpul data-data asas atau data-data visual karya dan fakta-fakta pengkarya seperti biodata. Hal ini amat penting bagi membentuk pandangan dan pertimbangan kendiri oleh pengkritik. ataupun satu gaya dengan gaya-gaya yang lain. media dan teknik. komposisi dan kandungan. naturalistik. atau disiarkan melalui radio dan televisyen untuk tatapan umum y Strategi Kritikan Seni Kritikan seni amat berkait rapat dengan apresiasi seni yang terbentuk menerusi kefahaman terhadap aspek-aspek asas karya seperti hal benda. seperti pengolahan formal dan mengenal pasti imejan. bentuk. dan penulis. Pada tahap analisis karya. dan separuh abstrak yang digunakan pengkarya bagi mengungkapkan bentuk dan makna karyanya. warna. garis. seseorang pengkritik perlu mengenalpasti ciri-ciri fizikal karya. tajuk. Kebolehan menangani serta menghuraikan ketiga -tiga aspek ini akan memberi laluan kepada pen ghasilan kritikan yang lebih bermakna lagi berkesan.

1994). pengkritik berusaha meletakkan bentuk dan makna karya pada konteksnya. Dia seharusnya berupaya berkomunikasi dengan baik dan jelas. Hauser. A. and Blocker. Kritikan seni memerlukan daya kefahaman individu yang baik terhadap pelbagai aspek karya seni visual yang dibicarakan. . Knopf. Gaitskell. The Philosophy of Art History. serta mempunyai kejelasan pemikiran dan ekspresi. New York: Alfred A.D. seseorang individu itu sewajarnya mempunyai pendidikan formal dalam bidang seni serta berpengetahuan luas. Pertimbangan dari sudut formalisme adalah pertimbangan berasaskan aspek -aspek keindahan dan harmoni. Rujukan Bender. sama ada secara lisan ataupun tulisan.G. 1993. makna. ekspresivisme ialah pertimbangan berdasarkan keupayaan menyampaikan perasaan dan idea. Aspekaspek ini amat perlu bagi seseorang pengkritik dalam menghasilkan pertimbangan dan penilaian yang berbentuk "formalisme. bersedia untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dengan khalayak. New Jersey: Prentice-Hall. J. New York: Harcourt Brace and World Inc. dan fungsi.W. untuk menjadi seorang pengkritik yang baik. 1970. contohnya dalam konteks sesuatu institusi..mempertajamkan kritikannya kerana dia berupaya menyelami kaedah -kaedah pembentukan sesebuah karya dengan lebih mendalam. sementara instrumentalisme bermaksud pertimbangan berdasarkan keberkesanan karya sebagai suatu wadah atau alat. Berdasarkan analisis hal benda dan komposisi. masyarakat dan negara. Children and Their Art. Dia juga sewajarnya bersifat terbuka. Dalam hal ini. H. dan Al Hurwitz. mahupun instrumentalisme" (Feldman. Rangkuman ketiga-tiga proses mengenal pasti dan menghuraikan aspek-aspek asas ini memungkinkan pengkritik membuat pertimbangan dan penilaian yang sewajarnya.. 1959. C. ekspresivisme. Justeru itu. Contemporary Philosophy of Art . seseorang pengkritik berupaya melakukan interpretasi iaitu mengenal pasti kandungan sesebuah karya yang mengungkapkan sesuatu tema.

. Ocvirk. R. London and New York: Routledge. Preble. 1994. McGraw-Hill. H. Art History and Its Methods. and Cayton.newcastle. New York: Phaidon Press Limited.. D. Osborne. Hornby.. Muliyadi Mahamood. Katalog Pameran Rupa dan Jiwa: Kesinambungan Tradisi Dalam Seni Rupa Malaysia Sezaman. Art Fundamentals: Theory and Practice. New York: Longman. Visual Communication: Images with Messages. Penguin Books. Terjemahan Baharudin Ahmad.Hauser. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. 1998. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.. A..H. Rupa dan Jiwa. P. The History of Malay Editorial Cartoons (1930s- 1993). D. Longman. 1993. P. 1959. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English . O..S. Estetika. and Frank. 1989.htm Lester.. 1974. M. . 2000.. 2001. Bone. H. Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus.. Longman Dictionary of Art. R. L. Oxford University Press. A. Jakarta: Yayasan Umbi. G. Pointon. Muliyadi Mahamood. 1993. 2001.. Mbiyo Saleh. J. E. Preble. Muliyadi Mahamood. http://www. Sejarah Seni: Zaman Pertengahan hingga Abad ke 20. Art Forms. The Meaning of Art. Oxford University Press. 1999. History of Art.au/discipline/fine-art/theory/analysis/panofsky. R. 1959. 1987..Wadsworth Thomson Learning. Seni Lukis Moden Malaysia: Era Perintis hingga Era Pluralis. Read.. 15 Jun-2 Julai. S. O. M. Kuala Lumpur: Univision Press. 1979. Wigg. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. The Philosophy of Art History dalam Eric Fernie... 1986. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2000. Stinson. Nasr. Martin. 2004. P.edu. S. The Oxford Companion to Art . Mendekati Seni Lukis dan Seni Reka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muliyadi Mahamood.

Kuala Lumpur: Pustaka Antara. 1991.Sidi Gazalba.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . G. Stern. H. "The Child's Language of Art" dalam In Child Art: The Beginnings of Self-Affirmation. New York: Harcourt Brace College Publishers. New Jersey: Prentice Hall.. Berkeley: Diable Press Inc.. F. Edited by Milda Present Lewis. Re-Visions: New Perspectives of Art Criticism. Syed Ahmad Jamal. 1977. dan Kleiner. Rupa dan Jiwa. 1973. A. R. 1992. 1996. S. Zakaria Ali. Gardner's Art Through the Ages. Seni dan Seniman: Esei-esei Seni Halus. 1989. Tansey. Pandangan Islam tentang Kesenian. Smagula. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful