PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL

Noraida Radot PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL Oleh Prof. Madya Dr. Muliyadi Mahamood Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam.

Pendahuluan

y

Seni

Seni adalah suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah. Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetik dan fizikal manusia yang dipengaruhi oleh fakt r-faktor o keagamaan, kebudayaan, ruang, masa dan keadaan yang tertentu. Hal ini telah melahirkan kepelbagaian pengertian seni seperti tradisi, moden dan pascamoden, mengikut zaman dan masyarakat yang tertentu. Penghayatan dan penghargaan terhadap seni lazi mnya mengambilkira aspek-aspek formal, makna dan konteks penghasilan sesuatu karya. Seni juga mempunyai pelbagai peranan yang bersifat psikologi dan sosiologi.

Secara umum, seni berkaitan dengan hal- hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan kerohanian individu mahupun masyarakat. Seni ditakrifkan sebagai suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah, terutamanya dalam bentuk visual (Hornby, 1974: 43). Seni juga disifatkan sebagai suatu kegiatan atau p roses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan untuk melahirkan idea dalam bentuk yang nyata (Martin, 1986: 12). Hauser berpendapat, seni adalah komunikasi (1959). Herbert Read pula menjelaskan bahawa seni adalah penciptaan bentuk -bentuk yang menyenangkan. Seni adalah penjelmaan rasa estetika (1959: 16).

y Seni Visual Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek a tau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka. Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual. teknologi moden telah menghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer. puisi dan muzik (Osborne. yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual. Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. dan reka bentuk persekitaran. dan perekaan. arca. Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan -bahan berbeza disebut bahan campuran ataupun mixed media. seni logam halus. Preble dan Frank. fesyen. seni landskap. 1999). seni reka hiasan dalaman. fotografi. seni industri. seni bina. dan merangkumi bentuk -bentuk seni seperti catan. Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun mediumdengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. 1979: 407). tekstil. justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting. seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran. ia merangkumi seni lukis dan seni reka. lukisan. istilah -istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke-18. dan pengamatan (Preble. seramik. menjelang pertengahan abad kedua puluh. perasaan. Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abad kesembilan belas. Sebagai contoh. sementara seni gunaan pula merujuk kepada seni berasaskan fungsi seperti produk -produk seni grafik. Ringkasnya. reka bentuk teknologi. cetakan. multimedia dan animasi. Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika. Sebagai suatu bentuk komunikasi. .

makna. termasuklah pengkarya da persekitaran.Di samping seni halus dan seni gunaan. Konsep dan Kaedah Sejarah Seni Visual 1. dan hubungannya dengan konteks penghasilan. bentuk. Seni keagamaan pula mendukung prinsip -prinsip agama tertentu dan ia berbeza di antara sa tu dengan yang lain lantaran setiap agama memiliki konsep. identiti dalam kesenian tradisi Melayu seperti seni ukir. terdapat juga i tilah-istilah seni tradisi. Justeru itu. malahan melibatkan apa-apa jua yang berkaitan dengan kerja seni itu sendiri. peranan. Sebagai contoh. persepsi. . akibat atau kesan. Sejarah Seni Visual adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji perkembangan tamadun manusia menerusi penelitian terhadap kerja -kerja seni. s seni moden dan seni pascamoden. Sejarah Seni Visual tidak hanya terbatas kepada persoalan atau pengkajian tentang bentuk -bentuk seni. Sejarah Seni Visual pada dasarnya menerokai akan apakah faktor -faktor pencetus terhasilnya karya. seni tekstil dan anyaman dapat dihayati menerusi keseragaman motif motif dan maknanya. serta n penghayatan khalayak terhadapnya menjadi perkara -perkara asas kepada bidang Sejarah Seni Visual. stail atau gaya. dan kemungkinan -kemungkinan yang terhasil akibat daripada kewujudan karya seni itu. dan cabang -cabang yang luas. 1. bahan. Kepelbagaian ruang lingkup seni. peranan. Seni tradisi lazimnya disifatkan sebagai bentuk -bentuk seni yang diwarisi oleh sesebuah bangsa dengan penampilan ciri ciri tertentu yang boleh mencerminkan identiti masyarakat tersebut. teknik. teknik. termasuklah tentang pengkarya: pelukis dan pereka. tanggapan. seni keagamaan. makna. penaung. pro ses. Budaya visual yang pelbagai bentuk dan rupa terhasil berlandaskan pelbagai pengalaman yang merentasi ruang dan jarak waktu yang tertentu. Maksud Sejarah Seni Visual Keluasan pengertian dan skop seni visual memungkinkan bidang Sejarah Seni Visual juga muncul sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai skop. pemilik. Dalam konteks ini. bahan. tatacara. sama ada dari segi bentuk. kaedah dan prinsip yang tersendiri.

1993. 1989. 1996). apakah yang cuba disampaikan?. serta persepsi masyarakat terhadap sesuatu kary Oleh kerana a. Selain daripada memperjelaskan akan bentuk. 1994. 1. karya seni merupakan dokumen sejarah atau sumber primer yang penting.peranan. dan . makna. dan fungsi sesuatu karya. makna. Misalnya. fungsi. Kaedah Sejarah Seni Visual Dalam bidang Sejarah Seni Visual. Jika sejarawan memahami masa lalu dengan mengkaji fakta-fakta peristiwa. apakah maksudnya?. mahupun makna yang berlaku ke atas sesuatu karya itu. karya seni visual menjadi dokumen -dokumen sejarah yang merakamkan akan masa atau era yang menghasilkannya. ia boleh dimulai dengan bertanya apakah objek itu?. nilai. ia dibuat daripada apa?. sementara apresiasi atau penghayatan seni menjadi asasnya. contohnya dengan mengkaji faktor -faktor yang mewujudkan sesuatu perubahan (Pointon. untuk siapa ia dibuat?. fungsi. adakah ia satu -satunya objek sedemikian?. Kaedah mendekati atau menganalisis karya seni boleh dilakukan dengan mengajukan beberapa soalan asas tentang karya yang sedang dikaji ataupun dihayati. Tansey dan Kleiner. 1. Tansey dan Kleiner. Tujuan Sejarah Seni Visual Penghayatan terhadap sejarah memungkinkan khalayak mengetahui peristiwa masa lalu sebagai asas untuk memahami situasi masa kini. bagaimanakah ia dipersembahkan?. bagaimana keadaannya sekarang?. sementara apresiasi atau penghayatan seni yang menjadi dasar bidang Sejarah Seni Visual bertindak sebagai asas untuk memahaminya. 1994. penghasilan karya seni itu turut berhubung dengan bidang -bidang ilmu dan kebudayaan yang luas. 1996). Dalam konteks ini. Muliyadi Mahamood. justeru itu bidang Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu bidang kajian yang berkait dengan bidang-bidang ilmu dan profesion lain. Sejarah Seni Visual juga melihat akan perubahan-perubahan persepsi. Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu disiplin kemanusiaan yang menerangkan peranan seni dalam kehidupan manusia (Zakaria Ali. Pointon. sejarawan seni visual pula berusaha untuk memahami masa lalu menerusi karya-karya seni.

siapa pemilik asalnya?. bahawa dalam usaha memahami karya seni. but circle around them. (b) Konsep dan Kaedah Kritikan Seni Visual (i) Pengertian Kritikan Seni Visual Kritikan seni bermaksud wacana tentang sesuatu karya seni sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan (Feldman. ia boleh dimulakan dengan soalan s iapakah pembuatnya?. misalnya aspek -aspek period atau masa: sejarah dan kebudayaan. di mana ia sekarang?. Kritikan seni dilakukan daripada pelbagai sudut berasaskan satu sistem atau strategi yang teratur. Atau. and yet its significance is not lost. which cannot be anticipated or prolonged. siapa yang mendapatkannya?." (Hauser. Hauser menulis: "We do not go straight towards them. for the meaning that a work assumes for a later generation is the result of the whole range of previous interpretations. pengkajian terhadap karya seni perlu mengambilkira aspek -aspek bentuk (aspek-aspek formal. berapakah harganya?. Each aspect comes into sight in its own time. merangkumi aspek di kripsi. bila ia sampai di tempatnya kini?.siapakah yang menghayatinya?. Each generation sees them from a different point of view and with a fresh eye. tetapi cuba menyesuaikan diri kita dengannya. termasuklah pengolahan karya dan gaya penampilan) dan makna (ikonografi: tersurat dan tersirat). siapa yang menghayatinya? (Pointon. Persoala n-persoalan asas ini menjadi dasar dalam mengenali serta memahami sesebuah karya seni itu dengan lebih dekat dan bermakna. nor is it to be assumed that a l ter point of view is a more apt than an earlier one. 1994: 61). interpretasi dan pertimbangan. 1959 in Fernie. s . kita tidak terus menerangkannya. Ini yang ditegaskan oleh Hauser dalam tulisannya. 1994). mengapa?. bagaimana ia berada di tempatnya kini?. Penelitian terhadap bentuk dan makna ini pula dihubungkan dengan konteks penghasilan sesuatu karya. 2001: 205). analisis. Secara umumnya. Berbicara tentang karya seni.

periklanan. . Dalam kritikan. Justeru itu. idea. pengkritik perlu mengambil kira aspek hal benda. (ii) Tujuan Kritikan Seni Visual Kritikan seni memainkan peranan penting dalam perkembangan seni visual baik bagi pengkarya mahupun khalayak secara umumnya. seperti bentuk. kritikan seni yang baik boleh dianggap sebagai suatu alat terbaik menentukan arah perkembangan seni pengkarya dan seni visual secara umumnya. sama ada dalam bentuk catan. di samping menyentuh persoalan -persoalan minat serta nilai yang disimbolkan dalam sesebuah karya seni. Bagi penghayat pula. arca. Bagi pengkarya. Menurut Feldman (1994). makna dan konteksnya. cita rasa dan strategi pengumpul seni. serta pelbagai perkara lain yang diungkapkan pengka rya melalui karyanya.Kritikan seni penting dalam perkembangan seni visual kerana ia mempengaruhi profesion karyawan. Kritikan seni merangkumi pelbagai persoalan asas dan ruang litup seni visual. dan kandungan karya menerusi strategi terancang yang melibatkan aspekdiskripsi. interpretasi danpertimbangan. Pengkritik berperanan sebagai penghubung antara pengkarya dan khalayak menerusi hasil kritikannya yang mengupas kepe lbagaian nilai serta makna. diterbitkan serta disebarkan untuk pengetahuan pengkarya dan khalayak. analisis. pengkritik juga berupaya mengupas serta memperjelaskan nilai -nilai yang tersurat dan tersirat dalam sesebuah karya seni untuk makluman khalayak dan pengkarya itu sendiri. kartun. pengkritik mempunyai dua peranan besar. pemilik galeri serta promoter seni. reka bentuk laman web. Dalam kritikan seni. lukisan. pengkritik seni menyentuh persoalan -persoalan yang meliputi aspek perasaan. Dengan kata lain. komposisi. kritikan seni boleh mempertingkatkan tahap apresiasi serta persepsi mereka terhadap seni visual secara umumnya. persepsi dan daya apresiasi khalayak. komik. kritikan boleh membantu mereka mempertingkatkan profesion menerusi penambahbaikan dalam proses pengkaryaan dengan mengambil kira reaksi serta maklum balas dari pengkritik mahupun khalayak. iaitu mengulas organisasi estetik dan pengolahan teknik karya. Sesebuah karya kritikan seni boleh terhasil dalam bentuk jurnalistik mahupun ilmiah. poster dan seumpamanya.

memberi kefahaman dan penjelasan kepada khalayak mengenai sesuatu karya yang dikupas. kritikan boleh membantu mereka mempromosi serta menjual karya seseorang pelukis. maklum balas. kritikan seni pada dasarnya tidak terpisah daripada konteks kebudayaan pengkarya. berdasarkan kemampuan serta pendekatan yang diambil oleh pengkritik. tujuan-tujuan kritikan seni adalah untuk membimbing. pengkarya boleh menambahbaik mutu atau gaya karya mereka secara berterusan. Bagi pengumpul karya seni. tema. tulisannya yang neutral itu boleh mempengaruhi khalayak secara umumnya. pengkritik berupaya memperjelaskan ataupun menyelesaikan isu -isu berkenaan estetik dan kebudayaan. Menerusi pertimbangan serta penilaian yang dilakukan. kritikan boleh mempertingkatkan nilai sesuatu karya yang mereka miliki. Ia boleh mewujudkan suatu be ntuk komunikasi antara pemilik galeri atau promoter seni dengan pembeli atau khalayak. Hal ini demikian kerana kritikan seni lazim nya menyentuh kepelbagaian aspek itu. Meskipun dalam etika kritikan. Dalam konteks ini. konsep. Pertimb angan serta penilaian pengkritik boleh dijadikan landasan serta panduan penambahbaikan mahupun penentuan arah seni dan budaya. Bagi pemilik galeri dan promoter seni. Karya se adalah cerminan masyarakat dan budaya ni yang terungkap melalui pengucapan tatabahasa visual pengkarya. teknik. justeru memaklumkan kepada khalayak tentang kedudukan pengkarya dan kebudayaan secara umumnya. menginterpreta dan menilai karya seni visual si. Kritikan membolehkan pemilik galeri dan promoter seni mengenalpasti bakat-bakat baru di samping terus mempromosikan pelukis -pelukis sedia ada. Pengkritik mengupas persoalan persoalan tersebut. Kritikan seni boleh mempengaruhi profesion pengkarya kerana ia merupakan suatu bentuk reaksi. atau gaya persembahan secara umumnya. Sesebuah karya seni akan menjadi lebih terkenal jika ia diperkatakan serta dibicarakan . seseorang pengkritik tidak seharusnya secara langsung bekerjasama dengan pemilik galeri ataupun promoter seni bagi menaikkan seseorang pengkarya ataupun sesuatu produk. pengesahan malahan pengiktirafan terhadap sesuatu produk seni yang dihasilkan.Oleh kerana kritikan seni mengulas. kritikan seni sebenarnya turut berperanan dalam menentukan arah perkembangan sesebuah kebudayaan. menganalisis. Dalam konteks ini. hal benda. yang juga merupakan objek budaya. maka ia pada dasarnya berhubungan dengan hal ehwal kebudayaan. masyarakat mahupun tamadun. Proses penambahbaikan ini boleh menyentuh persoalan idea. Justeru itu. Menerusi maklum balas itu.

misalnya profesor. dan jurnalistik. kritikan seni terbahagi kepada dua pendekatan asas. bukan melihat secara uaran sahaja l kerana kritikan seni menampilkan diskripsi. majalah dan buku. interpretasi dan pertimbangan yang membolehkan mereka meletakkan seni pada konteks ruang dan masanya. k urator muzium. Penulisan sejarah serta kritikan seni merupakan dokumen -dokumen penting bagi pengkaji dan khalayak untuk mengenali sesebuah karya itu dengan lebih berkesan dan bermakna. Hal ini memungkinkan mereka mempertingkatkan kefahaman. Hal ini menunjukkan bahawa. analisis. Menerusi kritikan seni. teknik. baik dan berpotensi. kritikan juga berupaya mengesahkan atau membenarkan persepsi atau tanggapan pengumpul seni terhadap sesuatu karya yang mereka miliki atau berhajat untuk dibeli. selain daripada menjadi wadah pendidikan. Khalayak memahami aspek bentuk dan makna karya secara tersurat dan tersirat.secara meluas. Bagi muzium. justeru itu memungkinkan ia dikenali lebih ramai dan menjadi pop ular. misalnya dari sudut tema. kritikan seni berupaya memperkayakan dokumentasi serta bahan rujukan koleksi. . Pendekatan ilmiah adalah bentuk penulisan yang terperinci lagi sistematik dan lazimnya terbit dalam jurnal. Di samping itu. Bagi sejarawan dan pengkaji seni. Penulisan seperti ini lazimnya dilakukan oleh sarjana seni. Pendekatan ilmiah selalunya disokong oleh fakta serta sumber sumber rujukan dan kajian lain yang menyokong serta memperkukuhkan sesuatu hujahan. kritikan seni juga boleh menjadi dokumen-dokumen sejarah yang penting lagi berharga. kritikan seni boleh membantu usaha mereka meletakkan kedudukan seseorang pengkarya mahupun produk seni itu dalam peta perkembangan seni yang lebih luas. khalayak boleh memahami dengan lebih lanjut akan sesebuah karya itu. galeri seni awam dan swasta. persepsi dan daya apresiasi tentang seni secara umumnya. iaitu ilmiah. gaya dan makna. Kepopularan karya boleh mempertingkatkan nilai komersilnya. serta yayasan kesenian yang mengumpul seni. di samping memberi mereka panduan bagi membeli karya-karya yang baru. (iii) Kaedah Kritikan Seni Visual y Pendekatan Kritikan Seni Secara umumnya.

dan separuh abstrak yang digunakan pengkarya bagi mengungkapkan bentuk dan makna karyanya. medium. Kebolehan menangani serta menghuraikan ketiga -tiga aspek ini akan memberi laluan kepada pen ghasilan kritikan yang lebih bermakna lagi berkesan. alam persekitaran dan objek buatan manusia.penyelidik. seseorang pengkritik perlu mengenalpasti ciri-ciri fizikal karya. menyediakan suatu inventori akan perkara-perkara utama itu. warna. contohnya dari sudut pengolahan komposisi. komposisi dan kandungan. pengkritik seharusnya berupaya m engenal pasti kepelbagaian hal benda dalam karya yang antara lain merangkumi figura. seperti pengolahan formal dan mengenal pasti imejan. atau disiarkan melalui radio dan televisyen untuk tatapan umum y Strategi Kritikan Seni Kritikan seni amat berkait rapat dengan apresiasi seni yang terbentuk menerusi kefahaman terhadap aspek-aspek asas karya seperti hal benda. baik yang bersifat tradisi. naturalistik. Pengeta huan pengkritik mengenai penggunaan media dan teknik akan . Pengetahuan ini memungkinkan pengkritik membuat perbandingan serta perhubungan di antara satu karya dengan karya-karya yang lain. Ini dihubungkan dengan persoalan proses dan teknik serta mencari pertaliannya dengan persoalan idea dan perasaan misalnya. Pengkritik sewajarnya berupaya menganalisis pengolahan kompos karya dengan memberi tumpuan kepada prinsip dan isi unsur seni serta memahami kepelbagaian bentuk tatabahasa visual seperti abstrak. Menerusi strategi ini. dan tarikh: jelasnya. dan penulis. garis. Pendekatan jurnalistik pula berbentuk laporan. ataupun satu gaya dengan gaya-gaya yang lain. Pada tahap analisis karya. cahaya. Dalam strategi pertama iaitudiskripsi. Komposisi merangkumi aspek-aspek asas seni reka. Hal ini amat penting bagi membentuk pandangan dan pertimbangan kendiri oleh pengkritik. pengkritik perlu menganalisis fakta-fakta visual. bentuk. dan jalinan. tajuk. permukaan. pascamoden mahupun kontemporari. Dia perlu mengumpul data-data asas atau data-data visual karya dan fakta-fakta pengkarya seperti biodata. alam semula jadi. media dan teknik. Keupayaan mengenal pasti ini seharusnya diiringi dengan kebolehan membaca bentuk penampilan imejan yang mungk berkaitan dengan pelbagai aliran in dan gaya seni. moden. penerangan dan penulisan diskriptif yang terbit dalam surat khabar dan majalah. realistik.

seseorang pengkritik berupaya melakukan interpretasi iaitu mengenal pasti kandungan sesebuah karya yang mengungkapkan sesuatu tema. Contemporary Philosophy of Art . untuk menjadi seorang pengkritik yang baik. Berdasarkan analisis hal benda dan komposisi. Dia seharusnya berupaya berkomunikasi dengan baik dan jelas.mempertajamkan kritikannya kerana dia berupaya menyelami kaedah -kaedah pembentukan sesebuah karya dengan lebih mendalam. Pertimbangan dari sudut formalisme adalah pertimbangan berasaskan aspek -aspek keindahan dan harmoni. Kritikan seni memerlukan daya kefahaman individu yang baik terhadap pelbagai aspek karya seni visual yang dibicarakan. sama ada secara lisan ataupun tulisan. New York: Harcourt Brace and World Inc. Aspekaspek ini amat perlu bagi seseorang pengkritik dalam menghasilkan pertimbangan dan penilaian yang berbentuk "formalisme.G.W. New York: Alfred A. 1994). sementara instrumentalisme bermaksud pertimbangan berdasarkan keberkesanan karya sebagai suatu wadah atau alat.. ekspresivisme. C. dan fungsi. bersedia untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dengan khalayak. Dia juga sewajarnya bersifat terbuka. J. seseorang individu itu sewajarnya mempunyai pendidikan formal dalam bidang seni serta berpengetahuan luas. Children and Their Art. serta mempunyai kejelasan pemikiran dan ekspresi. Gaitskell. 1959. dan Al Hurwitz. Hauser. 1970. contohnya dalam konteks sesuatu institusi. makna. Rujukan Bender. 1993.. The Philosophy of Art History. ekspresivisme ialah pertimbangan berdasarkan keupayaan menyampaikan perasaan dan idea. New Jersey: Prentice-Hall. A. mahupun instrumentalisme" (Feldman. masyarakat dan negara. Knopf. Dalam hal ini. H. . Justeru itu. Rangkuman ketiga-tiga proses mengenal pasti dan menghuraikan aspek-aspek asas ini memungkinkan pengkritik membuat pertimbangan dan penilaian yang sewajarnya. pengkritik berusaha meletakkan bentuk dan makna karya pada konteksnya.D. and Blocker.

Preble. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. History of Art. Hornby. S..newcastle. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara. Seni Lukis Moden Malaysia: Era Perintis hingga Era Pluralis. 15 Jun-2 Julai. Bone.. Martin. 2001. Kuala Lumpur: Univision Press. Pointon.. The Philosophy of Art History dalam Eric Fernie.. New York: Longman. Art Fundamentals: Theory and Practice. L. Stinson. and Cayton. The Meaning of Art. A.. Mbiyo Saleh. http://www.. The History of Malay Editorial Cartoons (1930s- 1993). Preble.htm Lester. Rupa dan Jiwa. 2001. 2000. Muliyadi Mahamood. P. 1974. . Jakarta: Yayasan Umbi. 1999. 1959. Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus. The Oxford Companion to Art .. Penguin Books.. Katalog Pameran Rupa dan Jiwa: Kesinambungan Tradisi Dalam Seni Rupa Malaysia Sezaman. Terjemahan Baharudin Ahmad. 2000. 1987. O. 1986. A. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. M.au/discipline/fine-art/theory/analysis/panofsky. Ocvirk. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English . J. and Frank. H.edu. D. R. E. Oxford University Press. Art History and Its Methods. Oxford University Press.. Longman. G. Visual Communication: Images with Messages. Mendekati Seni Lukis dan Seni Reka. 1959.Wadsworth Thomson Learning. Sejarah Seni: Zaman Pertengahan hingga Abad ke 20. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. London and New York: Routledge. P. 1993. P. 2004. Wigg. Longman Dictionary of Art.. R. Read. Estetika. New York: Phaidon Press Limited. O. 1993.H. 1989. 1994. 1979. Muliyadi Mahamood. McGraw-Hill.S. Muliyadi Mahamood. Muliyadi Mahamood. 1998. M. R. Osborne.Hauser. Nasr. D.. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. Art Forms. S. H...

Edited by Milda Present Lewis. 1991. Tansey. G. A. "The Child's Language of Art" dalam In Child Art: The Beginnings of Self-Affirmation. Re-Visions: New Perspectives of Art Criticism. Gardner's Art Through the Ages. Syed Ahmad Jamal. 1973.. F. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. 1977. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dan Kleiner. Seni dan Seniman: Esei-esei Seni Halus. S. New Jersey: Prentice Hall. Stern. R. Pandangan Islam tentang Kesenian. Berkeley: Diable Press Inc. Zakaria Ali. . H. 1989. Rupa dan Jiwa. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.. New York: Harcourt Brace College Publishers. 1996.Sidi Gazalba.. Smagula. 1992.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful