PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL

Noraida Radot PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL Oleh Prof. Madya Dr. Muliyadi Mahamood Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam.

Pendahuluan

y

Seni

Seni adalah suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah. Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetik dan fizikal manusia yang dipengaruhi oleh fakt r-faktor o keagamaan, kebudayaan, ruang, masa dan keadaan yang tertentu. Hal ini telah melahirkan kepelbagaian pengertian seni seperti tradisi, moden dan pascamoden, mengikut zaman dan masyarakat yang tertentu. Penghayatan dan penghargaan terhadap seni lazi mnya mengambilkira aspek-aspek formal, makna dan konteks penghasilan sesuatu karya. Seni juga mempunyai pelbagai peranan yang bersifat psikologi dan sosiologi.

Secara umum, seni berkaitan dengan hal- hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan kerohanian individu mahupun masyarakat. Seni ditakrifkan sebagai suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah, terutamanya dalam bentuk visual (Hornby, 1974: 43). Seni juga disifatkan sebagai suatu kegiatan atau p roses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan untuk melahirkan idea dalam bentuk yang nyata (Martin, 1986: 12). Hauser berpendapat, seni adalah komunikasi (1959). Herbert Read pula menjelaskan bahawa seni adalah penciptaan bentuk -bentuk yang menyenangkan. Seni adalah penjelmaan rasa estetika (1959: 16).

ia merangkumi seni lukis dan seni reka. seni logam halus. Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. Preble dan Frank. arca. Ringkasnya. Sebagai suatu bentuk komunikasi. seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran. seni bina. justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting.y Seni Visual Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus. lukisan. dan merangkumi bentuk -bentuk seni seperti catan. fotografi. multimedia dan animasi. teknologi moden telah menghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer. 1979: 407). 1999). Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika. yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual. istilah -istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke-18. menjelang pertengahan abad kedua puluh. dan perekaan. Sebagai contoh. Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual. Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun mediumdengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. seni landskap. perasaan. seni reka hiasan dalaman. fesyen. puisi dan muzik (Osborne. sementara seni gunaan pula merujuk kepada seni berasaskan fungsi seperti produk -produk seni grafik. tekstil. dan pengamatan (Preble. cetakan. seni industri. dan reka bentuk persekitaran. reka bentuk teknologi. . Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abad kesembilan belas. Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan -bahan berbeza disebut bahan campuran ataupun mixed media. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek a tau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka. seramik.

s seni moden dan seni pascamoden. persepsi. Budaya visual yang pelbagai bentuk dan rupa terhasil berlandaskan pelbagai pengalaman yang merentasi ruang dan jarak waktu yang tertentu. 1. peranan. bahan. teknik. termasuklah pengkarya da persekitaran. makna. terdapat juga i tilah-istilah seni tradisi. . Dalam konteks ini. tatacara. identiti dalam kesenian tradisi Melayu seperti seni ukir. Sebagai contoh. Sejarah Seni Visual adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji perkembangan tamadun manusia menerusi penelitian terhadap kerja -kerja seni. dan kemungkinan -kemungkinan yang terhasil akibat daripada kewujudan karya seni itu. Maksud Sejarah Seni Visual Keluasan pengertian dan skop seni visual memungkinkan bidang Sejarah Seni Visual juga muncul sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai skop. Sejarah Seni Visual tidak hanya terbatas kepada persoalan atau pengkajian tentang bentuk -bentuk seni. sama ada dari segi bentuk. stail atau gaya. seni tekstil dan anyaman dapat dihayati menerusi keseragaman motif motif dan maknanya. Kepelbagaian ruang lingkup seni. seni keagamaan. teknik. tanggapan. pemilik. pro ses. Seni tradisi lazimnya disifatkan sebagai bentuk -bentuk seni yang diwarisi oleh sesebuah bangsa dengan penampilan ciri ciri tertentu yang boleh mencerminkan identiti masyarakat tersebut. bahan. kaedah dan prinsip yang tersendiri. bentuk. makna. Sejarah Seni Visual pada dasarnya menerokai akan apakah faktor -faktor pencetus terhasilnya karya. termasuklah tentang pengkarya: pelukis dan pereka. malahan melibatkan apa-apa jua yang berkaitan dengan kerja seni itu sendiri.Di samping seni halus dan seni gunaan. Seni keagamaan pula mendukung prinsip -prinsip agama tertentu dan ia berbeza di antara sa tu dengan yang lain lantaran setiap agama memiliki konsep. serta n penghayatan khalayak terhadapnya menjadi perkara -perkara asas kepada bidang Sejarah Seni Visual. akibat atau kesan. dan cabang -cabang yang luas. dan hubungannya dengan konteks penghasilan. Justeru itu. peranan. penaung. Konsep dan Kaedah Sejarah Seni Visual 1.

1996). Pointon. sementara apresiasi atau penghayatan seni menjadi asasnya. Jika sejarawan memahami masa lalu dengan mengkaji fakta-fakta peristiwa. Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu disiplin kemanusiaan yang menerangkan peranan seni dalam kehidupan manusia (Zakaria Ali. 1996). 1989. dan fungsi sesuatu karya. sementara apresiasi atau penghayatan seni yang menjadi dasar bidang Sejarah Seni Visual bertindak sebagai asas untuk memahaminya. Tansey dan Kleiner. untuk siapa ia dibuat?. Tansey dan Kleiner. penghasilan karya seni itu turut berhubung dengan bidang -bidang ilmu dan kebudayaan yang luas.peranan. 1994. apakah yang cuba disampaikan?. bagaimana keadaannya sekarang?. nilai. karya seni visual menjadi dokumen -dokumen sejarah yang merakamkan akan masa atau era yang menghasilkannya. Selain daripada memperjelaskan akan bentuk. 1. 1. justeru itu bidang Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu bidang kajian yang berkait dengan bidang-bidang ilmu dan profesion lain. ia boleh dimulai dengan bertanya apakah objek itu?. fungsi. mahupun makna yang berlaku ke atas sesuatu karya itu. 1994. Tujuan Sejarah Seni Visual Penghayatan terhadap sejarah memungkinkan khalayak mengetahui peristiwa masa lalu sebagai asas untuk memahami situasi masa kini. makna. makna. karya seni merupakan dokumen sejarah atau sumber primer yang penting. Kaedah Sejarah Seni Visual Dalam bidang Sejarah Seni Visual. sejarawan seni visual pula berusaha untuk memahami masa lalu menerusi karya-karya seni. Sejarah Seni Visual juga melihat akan perubahan-perubahan persepsi. ia dibuat daripada apa?. Muliyadi Mahamood. adakah ia satu -satunya objek sedemikian?. 1993. contohnya dengan mengkaji faktor -faktor yang mewujudkan sesuatu perubahan (Pointon. Dalam konteks ini. bagaimanakah ia dipersembahkan?. dan . serta persepsi masyarakat terhadap sesuatu kary Oleh kerana a. fungsi. apakah maksudnya?. Kaedah mendekati atau menganalisis karya seni boleh dilakukan dengan mengajukan beberapa soalan asas tentang karya yang sedang dikaji ataupun dihayati. Misalnya.

2001: 205). nor is it to be assumed that a l ter point of view is a more apt than an earlier one. Kritikan seni dilakukan daripada pelbagai sudut berasaskan satu sistem atau strategi yang teratur. bahawa dalam usaha memahami karya seni. s . kita tidak terus menerangkannya. bila ia sampai di tempatnya kini?. mengapa?.siapakah yang menghayatinya?. but circle around them. Each aspect comes into sight in its own time. Penelitian terhadap bentuk dan makna ini pula dihubungkan dengan konteks penghasilan sesuatu karya. bagaimana ia berada di tempatnya kini?. pengkajian terhadap karya seni perlu mengambilkira aspek -aspek bentuk (aspek-aspek formal. 1994). merangkumi aspek di kripsi. Each generation sees them from a different point of view and with a fresh eye. interpretasi dan pertimbangan. siapa pemilik asalnya?. (b) Konsep dan Kaedah Kritikan Seni Visual (i) Pengertian Kritikan Seni Visual Kritikan seni bermaksud wacana tentang sesuatu karya seni sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan (Feldman." (Hauser. misalnya aspek -aspek period atau masa: sejarah dan kebudayaan. which cannot be anticipated or prolonged. for the meaning that a work assumes for a later generation is the result of the whole range of previous interpretations. Hauser menulis: "We do not go straight towards them. analisis. ia boleh dimulakan dengan soalan s iapakah pembuatnya?. termasuklah pengolahan karya dan gaya penampilan) dan makna (ikonografi: tersurat dan tersirat). berapakah harganya?. siapa yang mendapatkannya?. Secara umumnya. tetapi cuba menyesuaikan diri kita dengannya. Berbicara tentang karya seni. and yet its significance is not lost. Atau. 1959 in Fernie. 1994: 61). Persoala n-persoalan asas ini menjadi dasar dalam mengenali serta memahami sesebuah karya seni itu dengan lebih dekat dan bermakna. Ini yang ditegaskan oleh Hauser dalam tulisannya. siapa yang menghayatinya? (Pointon. di mana ia sekarang?.

seperti bentuk. idea. di samping menyentuh persoalan -persoalan minat serta nilai yang disimbolkan dalam sesebuah karya seni. periklanan. cita rasa dan strategi pengumpul seni. sama ada dalam bentuk catan. Menurut Feldman (1994). Kritikan seni merangkumi pelbagai persoalan asas dan ruang litup seni visual. komik. serta pelbagai perkara lain yang diungkapkan pengka rya melalui karyanya. pengkritik juga berupaya mengupas serta memperjelaskan nilai -nilai yang tersurat dan tersirat dalam sesebuah karya seni untuk makluman khalayak dan pengkarya itu sendiri. Dalam kritikan. kritikan seni yang baik boleh dianggap sebagai suatu alat terbaik menentukan arah perkembangan seni pengkarya dan seni visual secara umumnya. Bagi penghayat pula. kritikan seni boleh mempertingkatkan tahap apresiasi serta persepsi mereka terhadap seni visual secara umumnya. poster dan seumpamanya. Bagi pengkarya. persepsi dan daya apresiasi khalayak. diterbitkan serta disebarkan untuk pengetahuan pengkarya dan khalayak. komposisi. (ii) Tujuan Kritikan Seni Visual Kritikan seni memainkan peranan penting dalam perkembangan seni visual baik bagi pengkarya mahupun khalayak secara umumnya. Sesebuah karya kritikan seni boleh terhasil dalam bentuk jurnalistik mahupun ilmiah. Dalam kritikan seni. pengkritik mempunyai dua peranan besar. pengkritik perlu mengambil kira aspek hal benda. arca. iaitu mengulas organisasi estetik dan pengolahan teknik karya.Kritikan seni penting dalam perkembangan seni visual kerana ia mempengaruhi profesion karyawan. . kartun. pengkritik seni menyentuh persoalan -persoalan yang meliputi aspek perasaan. reka bentuk laman web. interpretasi danpertimbangan. lukisan. pemilik galeri serta promoter seni. analisis. makna dan konteksnya. Justeru itu. Dengan kata lain. Pengkritik berperanan sebagai penghubung antara pengkarya dan khalayak menerusi hasil kritikannya yang mengupas kepe lbagaian nilai serta makna. dan kandungan karya menerusi strategi terancang yang melibatkan aspekdiskripsi. kritikan boleh membantu mereka mempertingkatkan profesion menerusi penambahbaikan dalam proses pengkaryaan dengan mengambil kira reaksi serta maklum balas dari pengkritik mahupun khalayak.

Ia boleh mewujudkan suatu be ntuk komunikasi antara pemilik galeri atau promoter seni dengan pembeli atau khalayak. menginterpreta dan menilai karya seni visual si. pengkritik berupaya memperjelaskan ataupun menyelesaikan isu -isu berkenaan estetik dan kebudayaan. justeru memaklumkan kepada khalayak tentang kedudukan pengkarya dan kebudayaan secara umumnya. Menerusi maklum balas itu. Pertimb angan serta penilaian pengkritik boleh dijadikan landasan serta panduan penambahbaikan mahupun penentuan arah seni dan budaya. kritikan seni sebenarnya turut berperanan dalam menentukan arah perkembangan sesebuah kebudayaan. kritikan boleh membantu mereka mempromosi serta menjual karya seseorang pelukis. hal benda. seseorang pengkritik tidak seharusnya secara langsung bekerjasama dengan pemilik galeri ataupun promoter seni bagi menaikkan seseorang pengkarya ataupun sesuatu produk. kritikan seni pada dasarnya tidak terpisah daripada konteks kebudayaan pengkarya. Kritikan seni boleh mempengaruhi profesion pengkarya kerana ia merupakan suatu bentuk reaksi. Karya se adalah cerminan masyarakat dan budaya ni yang terungkap melalui pengucapan tatabahasa visual pengkarya. Bagi pengumpul karya seni. Dalam konteks ini. konsep. tujuan-tujuan kritikan seni adalah untuk membimbing. teknik. menganalisis. Justeru itu. maklum balas. Proses penambahbaikan ini boleh menyentuh persoalan idea. atau gaya persembahan secara umumnya. tulisannya yang neutral itu boleh mempengaruhi khalayak secara umumnya. pengesahan malahan pengiktirafan terhadap sesuatu produk seni yang dihasilkan.Oleh kerana kritikan seni mengulas. maka ia pada dasarnya berhubungan dengan hal ehwal kebudayaan. kritikan boleh mempertingkatkan nilai sesuatu karya yang mereka miliki. Bagi pemilik galeri dan promoter seni. Hal ini demikian kerana kritikan seni lazim nya menyentuh kepelbagaian aspek itu. yang juga merupakan objek budaya. Dalam konteks ini. berdasarkan kemampuan serta pendekatan yang diambil oleh pengkritik. Meskipun dalam etika kritikan. Menerusi pertimbangan serta penilaian yang dilakukan. masyarakat mahupun tamadun. Pengkritik mengupas persoalan persoalan tersebut. tema. Kritikan membolehkan pemilik galeri dan promoter seni mengenalpasti bakat-bakat baru di samping terus mempromosikan pelukis -pelukis sedia ada. pengkarya boleh menambahbaik mutu atau gaya karya mereka secara berterusan. memberi kefahaman dan penjelasan kepada khalayak mengenai sesuatu karya yang dikupas. Sesebuah karya seni akan menjadi lebih terkenal jika ia diperkatakan serta dibicarakan .

Penulisan sejarah serta kritikan seni merupakan dokumen -dokumen penting bagi pengkaji dan khalayak untuk mengenali sesebuah karya itu dengan lebih berkesan dan bermakna. di samping memberi mereka panduan bagi membeli karya-karya yang baru.secara meluas. (iii) Kaedah Kritikan Seni Visual y Pendekatan Kritikan Seni Secara umumnya. dan jurnalistik. serta yayasan kesenian yang mengumpul seni. . kritikan seni berupaya memperkayakan dokumentasi serta bahan rujukan koleksi. interpretasi dan pertimbangan yang membolehkan mereka meletakkan seni pada konteks ruang dan masanya. Di samping itu. Menerusi kritikan seni. analisis. Pendekatan ilmiah selalunya disokong oleh fakta serta sumber sumber rujukan dan kajian lain yang menyokong serta memperkukuhkan sesuatu hujahan. Khalayak memahami aspek bentuk dan makna karya secara tersurat dan tersirat. khalayak boleh memahami dengan lebih lanjut akan sesebuah karya itu. kritikan juga berupaya mengesahkan atau membenarkan persepsi atau tanggapan pengumpul seni terhadap sesuatu karya yang mereka miliki atau berhajat untuk dibeli. k urator muzium. Bagi muzium. misalnya profesor. persepsi dan daya apresiasi tentang seni secara umumnya. kritikan seni juga boleh menjadi dokumen-dokumen sejarah yang penting lagi berharga. bukan melihat secara uaran sahaja l kerana kritikan seni menampilkan diskripsi. justeru itu memungkinkan ia dikenali lebih ramai dan menjadi pop ular. kritikan seni terbahagi kepada dua pendekatan asas. selain daripada menjadi wadah pendidikan. Penulisan seperti ini lazimnya dilakukan oleh sarjana seni. iaitu ilmiah. Hal ini menunjukkan bahawa. gaya dan makna. Pendekatan ilmiah adalah bentuk penulisan yang terperinci lagi sistematik dan lazimnya terbit dalam jurnal. kritikan seni boleh membantu usaha mereka meletakkan kedudukan seseorang pengkarya mahupun produk seni itu dalam peta perkembangan seni yang lebih luas. Hal ini memungkinkan mereka mempertingkatkan kefahaman. Kepopularan karya boleh mempertingkatkan nilai komersilnya. galeri seni awam dan swasta. misalnya dari sudut tema. baik dan berpotensi. teknik. majalah dan buku. Bagi sejarawan dan pengkaji seni.

bentuk. pengkritik seharusnya berupaya m engenal pasti kepelbagaian hal benda dalam karya yang antara lain merangkumi figura. Dia perlu mengumpul data-data asas atau data-data visual karya dan fakta-fakta pengkarya seperti biodata. Pengetahuan ini memungkinkan pengkritik membuat perbandingan serta perhubungan di antara satu karya dengan karya-karya yang lain. moden. Dalam strategi pertama iaitudiskripsi. permukaan. seseorang pengkritik perlu mengenalpasti ciri-ciri fizikal karya. menyediakan suatu inventori akan perkara-perkara utama itu. Hal ini amat penting bagi membentuk pandangan dan pertimbangan kendiri oleh pengkritik. dan penulis. seperti pengolahan formal dan mengenal pasti imejan. dan jalinan. penerangan dan penulisan diskriptif yang terbit dalam surat khabar dan majalah. naturalistik. pascamoden mahupun kontemporari. realistik. alam persekitaran dan objek buatan manusia. medium. contohnya dari sudut pengolahan komposisi. dan tarikh: jelasnya. komposisi dan kandungan.penyelidik. Menerusi strategi ini. ataupun satu gaya dengan gaya-gaya yang lain. Pengeta huan pengkritik mengenai penggunaan media dan teknik akan . Ini dihubungkan dengan persoalan proses dan teknik serta mencari pertaliannya dengan persoalan idea dan perasaan misalnya. Pengkritik sewajarnya berupaya menganalisis pengolahan kompos karya dengan memberi tumpuan kepada prinsip dan isi unsur seni serta memahami kepelbagaian bentuk tatabahasa visual seperti abstrak. Pada tahap analisis karya. dan separuh abstrak yang digunakan pengkarya bagi mengungkapkan bentuk dan makna karyanya. Pendekatan jurnalistik pula berbentuk laporan. tajuk. pengkritik perlu menganalisis fakta-fakta visual. media dan teknik. cahaya. Keupayaan mengenal pasti ini seharusnya diiringi dengan kebolehan membaca bentuk penampilan imejan yang mungk berkaitan dengan pelbagai aliran in dan gaya seni. alam semula jadi. Kebolehan menangani serta menghuraikan ketiga -tiga aspek ini akan memberi laluan kepada pen ghasilan kritikan yang lebih bermakna lagi berkesan. warna. garis. baik yang bersifat tradisi. Komposisi merangkumi aspek-aspek asas seni reka. atau disiarkan melalui radio dan televisyen untuk tatapan umum y Strategi Kritikan Seni Kritikan seni amat berkait rapat dengan apresiasi seni yang terbentuk menerusi kefahaman terhadap aspek-aspek asas karya seperti hal benda.

. Justeru itu. C. H. Children and Their Art.mempertajamkan kritikannya kerana dia berupaya menyelami kaedah -kaedah pembentukan sesebuah karya dengan lebih mendalam. contohnya dalam konteks sesuatu institusi. sama ada secara lisan ataupun tulisan. bersedia untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dengan khalayak. serta mempunyai kejelasan pemikiran dan ekspresi. dan Al Hurwitz. Rujukan Bender. Knopf. mahupun instrumentalisme" (Feldman. ekspresivisme. Aspekaspek ini amat perlu bagi seseorang pengkritik dalam menghasilkan pertimbangan dan penilaian yang berbentuk "formalisme. Kritikan seni memerlukan daya kefahaman individu yang baik terhadap pelbagai aspek karya seni visual yang dibicarakan. masyarakat dan negara. Rangkuman ketiga-tiga proses mengenal pasti dan menghuraikan aspek-aspek asas ini memungkinkan pengkritik membuat pertimbangan dan penilaian yang sewajarnya. 1993. 1959..D. ekspresivisme ialah pertimbangan berdasarkan keupayaan menyampaikan perasaan dan idea. New York: Alfred A. 1970. dan fungsi.. Pertimbangan dari sudut formalisme adalah pertimbangan berasaskan aspek -aspek keindahan dan harmoni.G. The Philosophy of Art History. pengkritik berusaha meletakkan bentuk dan makna karya pada konteksnya. New York: Harcourt Brace and World Inc. Dalam hal ini. J. untuk menjadi seorang pengkritik yang baik. Dia juga sewajarnya bersifat terbuka. seseorang individu itu sewajarnya mempunyai pendidikan formal dalam bidang seni serta berpengetahuan luas. Hauser. 1994). Contemporary Philosophy of Art . seseorang pengkritik berupaya melakukan interpretasi iaitu mengenal pasti kandungan sesebuah karya yang mengungkapkan sesuatu tema. makna. Gaitskell. and Blocker. Dia seharusnya berupaya berkomunikasi dengan baik dan jelas.W. New Jersey: Prentice-Hall. A. Berdasarkan analisis hal benda dan komposisi. sementara instrumentalisme bermaksud pertimbangan berdasarkan keberkesanan karya sebagai suatu wadah atau alat.

L... Wigg. Pointon. Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus. 2001. London and New York: Routledge. http://www. 2000. Oxford University Press.. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. 1986. Nasr. A.. 1959. Jakarta: Yayasan Umbi. The History of Malay Editorial Cartoons (1930s- 1993). 1994. Terjemahan Baharudin Ahmad. M. The Oxford Companion to Art . O. Read. R. H. New York: Phaidon Press Limited.Hauser. and Cayton.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hornby. 1987.edu. P.newcastle. 2001.. Art History and Its Methods. Kuala Lumpur: Univision Press. Muliyadi Mahamood. 1998. A. 2000. Penguin Books. History of Art..S.htm Lester. 1993. Longman. Stinson. New York: Longman. 1989. Visual Communication: Images with Messages. Preble.. P. Sejarah Seni: Zaman Pertengahan hingga Abad ke 20. Ocvirk. 1993. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The Meaning of Art.. D.. 1974. Preble. Longman Dictionary of Art. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. M. Muliyadi Mahamood. Oxford University Press. O. S. R. .. P. Martin. Rupa dan Jiwa. Art Forms. Muliyadi Mahamood. McGraw-Hill. Estetika. 2004. Art Fundamentals: Theory and Practice.H. Bone. Seni Lukis Moden Malaysia: Era Perintis hingga Era Pluralis. Mbiyo Saleh. 1999.. Mendekati Seni Lukis dan Seni Reka. R..au/discipline/fine-art/theory/analysis/panofsky. E. S. J. 15 Jun-2 Julai. G. Osborne. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara. D. 1979.. Muliyadi Mahamood. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English . Katalog Pameran Rupa dan Jiwa: Kesinambungan Tradisi Dalam Seni Rupa Malaysia Sezaman. 1959. The Philosophy of Art History dalam Eric Fernie. and Frank. H.Wadsworth Thomson Learning.

Edited by Milda Present Lewis. Re-Visions: New Perspectives of Art Criticism. . New York: Harcourt Brace College Publishers. F.. dan Kleiner. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Stern. G. 1989. S. 1992. 1996. Pandangan Islam tentang Kesenian. 1991. Berkeley: Diable Press Inc. H. Syed Ahmad Jamal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Seni dan Seniman: Esei-esei Seni Halus. Zakaria Ali. Gardner's Art Through the Ages. Tansey. "The Child's Language of Art" dalam In Child Art: The Beginnings of Self-Affirmation.. 1977.Sidi Gazalba.. 1973. R. Smagula. Rupa dan Jiwa. New Jersey: Prentice Hall. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. A.