Budaya

³Apabila budaya menjadi penghalang,
hampir mustahil bagi kita untuk melakukan apa jua pun´

‡ Budaya merangkumi:Nilai. apa yang diperkatakan dan apa yang kita ada. objek-objek material yang meliputi cara hidup sesebuah kelompok manusia ‡ Manifestasi yang difikirkan. Kepercayaan. . ‡ Warisan sosial ±penghubung masa kini kepada masa lampau dan petnjuk masa hadapan. tingkahlaku. dipercayai. dinilai. tindakan kita.

Sosiologi: 2 sudut budaya 1. Budaya material ( penciptaan artifak) oleh ahli masyarakat . Budaya bukan material (intangibel ± pembentukan idea-idea) 2.

amalanamalan. ritual dan upacara . Budaya sukar diubah sebab: ‡ Anggapan -amalan dan nilai organisasi dianggap sebagai µbiasa sahaja¶ dan tidak perlu dipersoal ± sukar organisasi berubah ‡ Sukar difahami ± budaya bersifat implisit kelihatan ialah tingkahlaku.Schein (1985) ‡ Andaian-andaian asas dan kepecayaan yang dikongsi oleh warga organisasi.

Nias dan rakan-rakan (1989) Proses pembentukan budaya sebagai lapisan bawang yang dipotong memanjang tingkahlaku dipengaruhi norma-norma dan peraturan mencerminkan nilai-nilai kolompok sosial menjadi Sistem kepercayaan (Budaya sesebuah organisasi) .

peraturan yang membimbing tingkahlaku ahli masyarakat ‡ Objek material.untuk komunikasi dan transmisi budaya ‡ Nilai ± memberi garis panduan umum untuk hidup dalam masyarakat ‡ Norma.Komponen Budaya ‡ Simbol ±mempunyai makna kepada ahli sosial ‡ Bahasa. ± artifak dankaedah yang digunakan dalam kehidupan seharian kelompok sosial .

bahasa. . struktur dan sistem nilai). tradisi. negara asal. hidup berlainan sistem politik sama.Klompok (etnik) ‡ Kaum/ masyarakat majmuk yang mempunyai klompok. budaya. ‡ Etnik / etnos kumpulan manusia / bangsa ‡ l/belakang keturunan nenek moyang yang sama (keturunan dari sejarah.

Bangsa .

Konsep-konsep budaya yang boleh digunakan untuk menganalisis budaya sekolah: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Konflik dan ketidaktekalan nilai Kawalan sosial Budaya ideal dan yang sebenar (ideal) Subbudaya Pertentangan budaya Perubahan budaya .

berkelakuan dan harapan untuk hidup dengan harmoni. sosial dan personal yang dicapai oleh individu di sekolah . ‡ Mempengaruhi kemajuan akademik.Budaya sekolah ‡ Cara berinteraksi.

artifak yang ditonjolkan dan sebagainya yang menjadi cara hidup sekolah. .sikap warga sekolah. amalan P&P istiadat.bentuk komunikasi. upacara dan adat sekolah. keceriaan sekolah. visi dan misi sekolah. peraturan sekolah. hubungan warga sekolah.-Nilai dan kepercayaan sekolah dicerminkan melalui simbol. -Budaya mencerminkan cara warga sekolah berfikir dan bertindak.

.Budaya sekolah sebagai sahsiah (persoanlity) atau µthe feel of the school¶. budaya sebagai etos sekolah yang mencerminkan iklim sosial sesebuah sekolah. ‡ Ritter & rakan-rakan (1979) .‡ Halpin dan Crofit (1962) . yang penting dalam keberkesanan sekolah ialah cara pelajar dilayan dan sosial sekolah.

‡ Budaya formal iah kepada lah cara hidup di sekolah yang mengar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful