PENYELESAIAN KONFLIK MORAL

Penyelesain Konflik Moral y Definisi konflik y Bentuk-bentuk konflik y Punca-punca konflik y Strategi pemninaan hirarki y Strategi pencairan masalah y Strategi kompromi .

idea dan organisasi. konflik bermaksud ketegangan yang timbul akibat terdapat beberapa kemungkinan atau syor yang berbeza dan tidak sepadan dalam usaha menanggani sesuatu isu . y Dengan kata lain.Definisi y Menurut Kamus Dewan: konflik bermaksudpertentangan antara individu.

y Konflik Antara Kumpulan :Konflik yang wujud dalam kumpulan akibat kedudukan hirarki jawatan dalam kumpulan dan konflik dalam menyelaraskan tugas kumpulan. y Konflik Antara Personel: Konflik ini berlaku apabila wujud konflik antara seorang dengan seseorang yang lain atau antara individu dengan kumpulan.Bentuk-bentuk konflik y Konflik Intra Personel :Konflik ini berkaitan dengan diri sendiri yang berkisar kepada matlamat dan kekecewaan. .

Konflik akan wujud apabila sesuatu bahan keluaran terhad. y Perbezaan matlamat. Konflik juga akan timbul akibat tidak setuju dengan matlamat. Ia bermaksud pengharapan seseorang kepada orang lain untuk mencapai satu hasil atau matlamat .Punca-punca konflik y Perkongsian punca bahan pengeluaran. objektif atau nilai-nilai. y Kebergantungan.

Mereka akan berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan kuasa . Ini akan berlaku apabila terdapat inidividu yang mempunyai cita-cita tinggi. y Desakan untuk memperolehi kuasa.Punca-punca konflik y Ketidakjelasan tanggungjawab. Ini wujud apabila individu tidak dapat mempastikan tanggungjawabnya.

.Strategi pembinaan Hirarki y Strategi Pembinaan Hirarki adalah strategi yang menyusun atur nilai-nilai bermula dengan yang paling penting hingga ke bawah dalam menyelesaikan sesuatu masalah.

Oleh itu. kepada kumpulan ahli ini. . Kebanyakan ahli kesatuan itu memegang jawatan yang tidak memerlukan kemahiran. jaminan kerja amat penting kerana tanpanya mereka dan keluarga masing-masing akan berdepan dengan pelbagai masalah sosial. Mereka kerap diberhentikan kerja dan tiada pula dana untuk membiayai program kebajikan bagi bekas pekerja yang menganggur kerana dibuang kerja.Kes ahmad y Ahmad adalah ketua kesatuan buruh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful