UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL JABATAN PENDIDIKAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN MAGNET PRINSIP PENGUBAH VOLTAN

NAMA SEKSYEN SEMESTER/SESI PENSYARAH TARIKH

: MUHAMAD AZMI BIN HUSSIN :1 :2 .2010/2011 :ENCIK MOHD SAFIEE BIN IDRIS :16/03/2011

Banyak alatan di rumah mengandungi pengubah bagi menaikkan atau menurunkan arus voltan yang diperlukan. Pengubah merupakan peranti elektrik yang paling mudah binaannya tetapi merupakan salah satu peranti yang paling berguna. Ia menaikkan voltan elektrik ke tahap tinggi dan menurunkan voltan elektrik ke tahap rendah untuk menghantar kuasa secara cekap mengikut keupayaan barangan elektrik .PENGENALAN pengubah voltan banyak digunakan dalam litar pengukuran dan perlindungan elektrik di industri. P enguba h La ngka h Na i k (S t ep -up) da n P enguba h L a ngka h T ur un (S t ep -dow n) Pengubah langkah naik adalah pengubah yang meninggikan paras voltannya.Misalnya. Pengubah jenis langkah turun pula. Bilangan lilitan belitan sekunder juga lebih sedikit berbanding dengan bilangan lilitan belitan utama. set televisyen. Bilangan lilitan pada bahagian sekunder lebih banyak daripada lilitan bahagian utama. Ini menunjukkan jenis pengubah langkah naik. termostat dan alat mengecas yang memerlukan voltan tinggi dan rendah Pengubah sangat penting untuk penghantaran tenaga elektrik voltan tinggi. Ini bermakna voltan pada belitan sekunder lebih tinggi berbanding dengan voltan pada belitan utama. . Pengubah jenis ini digunakan untuk mengagihkan bekalan dari pencawang elektrik kepada pengguna. Tanpa pengubah. peralatan stereo. kuasa elektrik tidak mungkin dapat dihantar dari stesen penjana ketempat-tempat yang jauhnya sehingga beribu batu. Nilai voltan yang tinggi yang dihantar ke pencawang akan diturunkan kepada nilai yang lebih rendah.Kegunaan voltan dan arus dapat dikurangkan oleh transformer untuk operasi yang lebih selamat. iaitu nilai yang bersesuaian dengan pengguna. yang membuat penghantaran jarak jauh secara ekonomis praktikal. berfungsi untuk menurunkan paras voltan.Pengubah boleh didapati didalam berbagai saiz dan bentuk.

Antara sebab mengapa teras pengubah diperbuat dalam bentuk kepingan besi yang berlapis ialah untuk mengurangkan kehilangan kuasa yang disebabkan oleh arus pusar.BINAAN ASAS PENGUBAH Pengubah pada asasnya terdiri daripada dua gegelung pengalir yang bertindak sebagai induktor yang terpisah secara elektrik tetapi bersambung secara magnetik. seperti yang ditunjukkan di atas. Belitan-belitan ini masing-masing mempunyai fungsi dan bilangan lilitan tertentu. Binaan asas pengubah terdiri daripada sebuah teras yang dililit dengan dua belitan pengalir. Bentuk utama teras yang lazim digunakan ialah bentuk kelompang (E-I) dan bentuk tingkap (U-I) . Nama dan jenis pengubah bergantung kepada bilangan belitan pengalir kuprum tersebut dibuat dan jenis teras yang digunakan. Gelung utama pengubah akan disambung kepada bekalan dan dikenali sebagai belitan utama sementara gelung sekunder disambung kepada beban dan dinamakan belitan sekunder. Bahagian teras dililit oleh pengalir kuprum berpenebat dengan bilangan lilitan tertentu.

(daya gerak elektrik) yang teraruh pada belitan utama juga sama tetapi berbeza kekutuban.KENDALIAN PENGUBAH Pengubah terdiri daripada 2 gegelung yang bertebat antara satu sama lain tetapi dibelitkan kepada teras yang sama.e. Jika fluks yang dihasilkan itu dapat melintasi belitan sekunder daya gerak elektrik yang akan teraruh pada belitan utama adalah sama pada belitan sekunder. Penambahan arus di dalam pengalir akan mewujudkan medan magnet berubah-ubah yang akan menghasilkan voltan di dalam pengalir. tenaga dipindahkan dari satu gegelung ke gegelung yang satu lagi melalui fluks teras dan medan aruhan yang berkaitan. Arus ulang-alik dalam satu belitan menghasilkan fluks ulang-alik dalam teras dan seterusnya medan elektrik aruhan yang dihasilkan oleh perubahan fluks ini akan mengaruhkan daya gerak elektrik pada belitan yang satu lagi. Dengan itu.g. .voltan pada bahagian sekunder adalah sama dengan d. Voltan yang terhasil ini akan menentang voltan bekalan dan juga arusnya. Apabila bahagian sekunder pengubah dalam keadaan litar buka. Seterusnya arus pada belitan utama menjadi sangat kecil maka voltan dan d.e yang teraruh di belitan sekunder.g.

ini mempunyai arah yang berlawanan dengan arah voltan bekalan.g.e.e teraruh pada belitan utama hasil pemotongan medan magnet sendiri.Perubahan ini akan menghasilkan d.g. Atau d. Sifat gelung seperti ini dinamakan sebagai aruhan diri dan gelung ini dikenali sebagai pearuh. ARUHAN SALING .e. dalam geglung tersebut. Terdapat dua jenis aruhan iaitu: a)Aruhan diri (L) b)Aruhan saling (M) ARUHAN DIRI Apabila arus mengalir dialirkan di dalam satu gegelung seperti rajah diatas dan mengalami perubahan maka fluks yang dihasilkan di dalam gegelung tersebut turut berubah.g. D.Aruhan Sat keadaan yang menentang sebarang perubahan arus yang melaluinya.

Berapakah bilangan lilit yang diperlukan pada belitan sekunder untuk menghasilkan : a)20 V b)230 V Pe n yele saian : a)Pengubah langkah turun : sekunder: . Daya gerak elektrik aruhan saling boleh ditakrifkan sebagai daya gerak elektrik yang teraruh dalam satu gelung yang disebabkan oleh perubahan arus dalam gelung bersebelahan. CONTOH SOALAN Sebuah pengubah dengan 725 lilit dawai pada belitan utamanya disambungkan ke bekalan 115 V. . )(725) = 126belitan b)Pengubah langkah naik : sekunder:  =  (725) = 1450 lilit . daya gerak elektrik yang teraruh didalm gelung kedua membina fluks yang melawan fluks asal daripada gelung pertama .Aruhan saling terjadi apabila fluks daripada satu gelung memotong satu gelung bersebelahan yang lain ( atau berganding secara magnet ) daya gerak elektrik yang teraruh didalam gelung pada gelung kedua seperti yang ditunjukan pada rajah dibawah . daya gerak elektrik teraruh dirujuk sebagai kearuhan saling . Oleh itu . Mengikut hukum lenz .