1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton,

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan

4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang releven secara bertatasusila

KEMAHIRAN MEMBACA

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai.

6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. 7.0 Membaca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 9.0 Mencatat dan menyusun maklumat

KEMAHIRAN MENULIS

10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ARAS 1 (i) Menyatakan butiran tentang maklumat asas diri (ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan Aktiviti : 1. 2. Murid mengucapkan kata yang sesuai dalam perbualan. murid menceritakan tentang latar belakang diri sendiri Aktiviti : 1. dan nada yang sesuai. Secara berpasangan. Murid mengulangi kata-kata bertata susila dari filem tersebut. sebutan.0 Berbual dengan keluarga.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. ungkapan. 2. intonasi. Guru memaparkan gambar sebuah keluarga. 2. Menonton tayang video situasi perbualan bertata susila. Murid-murid bersoal-jawab tentang gambar tersebut. . 2. ayat.Contoh : Maafkan saya. .

Secara berkumpulan. intonasi. murid menjalankan aktiviti simulasi memanggil rakan atau orang lain dengan kata panggilan yang sesuai. . rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. ungkapan. 3. Murid berbual-bual tentang ahli keluarga masing-masing. Menunjukkan gambar sebuah keluarga.0 Berbual dengan keluarga. Murid menyebut nama ahli keluarga tersebut. 4. dan nada yang sesuai. 2. ayat.1 Berbual (i) Menggunakan kata panggilan perkara tentang sesuatu berkaitan kehidupan nama diri yang dengan dan kata ganti seharian menggunakan kata. ARAS 2 (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan Aktiviti : 1. sebutan.

rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Menceritakan tentang latar belakang diri sendiri. 2. Contoh : Membuat teguran kepada kawan yang tidak beratur ketika membeli makanan di kantin . sebutan.0 Berbual dengan keluarga. ayat. 2. (ii) Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus-terang dengan sopan dalam perbualan Aktiviti : 1. ARAS 3 (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Murid membezakan ungkapan yang baik atau yang negatif.menegur kawan dengan cara yang sopan .KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. intonasi. Umur saya tujuh tahun. Bercerita tentang gambar yang ditunjukkan. ungkapan. Contoh : Saya ada dua orang adikberadik. Main peranan . dan nada yang sesuai. 3.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Aktiviti : 1. Murid mendengar rakaman dialog.

Guru memperdengar rakaman dialog. ii) Mengemukakan soalan yang bertumpu dalam perbualan Aktiviti : 1. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.0 Berbual dengan keluarga.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 1 (i) Mendengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapat maklumat. Aktiviti : 1. Guru menggunakan teknik demonstrasi untuk tujuan menyoal dan menjawab secara bertatasusila bagi memperoleh maklumat. Murid bersoal -jawab tentang dialog tersebut. Murid bersoal -jawab tentang dialog tersebut. Guru memperdengar semula rakaman agar murid dapat mendengar dengan lebih jelas. 2. Murid diminta menceritakan semula topik perbualan tersebut. . 3. Murid mendengar dengan teliti rakaman dialog di kantin sekolah. 3. Situasi : Kedai Buku Sekolah. 2. Guru mewujudkan satu situasi di kedai buku sekolah. 4. 4.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.

Contoh : Menggunakan kata tanya yang sesuai untuk menyoal . Menyoal rakan atau orang lain untuk mendapatkan respons. Dalam kumpulan kecil. Murid meneliti gambar jenis rumah yang dibawa sendiri. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. murid dikehendaki menyoal dan menjawab soalan secara spontan.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.0 Berbual dengan keluarga. Murid bersoal-jawab tentang gambar. Murid menyebut nama jenis rumah. 1. 3.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 2 (i) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan respons (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan Aktiviti : Aktiviti : 1. Menunjukkan gambar iklan rumah yang dibawa oleh murid. 2. . 2. 3.

Murid memberikan jawapan terhadap soalan yang dikemukakan oleh orang lain . Guru menunjukkan gambar.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. 4. Aktiviti : 1.0 Berbual dengan keluarga. Murid mendengar rakaman lagu. Murid menyanyi bersama-sama.Menjalankan sesi bersoal jawab dalam kumpulan berdasarkan gambar yang diberi. Aktiviti : 1. 2. 2. (ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan. Murid bersoal-jawab tentang gambar tersebut. 3. 4. Murid diberi peluang menceritakan pengalaman yang pernah dialami. Murid menyebutkan nama-nama panggilan yang terdapat dalam lagu.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 3 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai semasa bersoal jawab. 3.

3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara ARAS 1 (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.0 Berbual dengan keluarga. AKTIVITI: Melakonkan aktiviti menyampaikan pesanan kepada orang lain . (ii) Menyatakan arahan serta pesanan dengan dengan sebutan yang betul dan jelas. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.

Kemaskan Aktiviti : 1. Melakonkan semula cara murid menyampaikan pesanan. 3.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. 4. Guru memperdengar rakaman sebuah cerita. 3. 2. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara ARAS 2 Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. Contoh : Ambilkan. Guru mewujudkan satu situasi perbualan telefon. Murid menunjukkan kad perkataan arahan yang disediakan. . Contoh : Menyatakan pesanan guru kepada ibu bapa tentang bayaran yuran sekolah. Murid diminta mengecam beberapa perkataan arahan yang terdapat dalam cerita. Simpankan. Murid menyebut perkataan arahan yang biasa didengar. Murid diminta menyampaikan pesanan yang diterima daripada guru kepada ibu bapa. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.0 Berbual dengan keluarga. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan Aktiviti : 1. 2.

. 3. Murid bercerita tentang pengalaman berada di perpustakaan. Murid bersoal-jawab tentang perpustakaan. Murid mendengar rakaman dialog tentang perpustakaan.0 Berbual dengan keluarga.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. 2. 1. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara Aras 3 (ii) Melakukan arahan serta (i) Menyatakan arahan dengan intonasi yang betul dan cara yang meyakinkan pesanan dengan betul Aktiviti : Aktiviti : 1. Murid diminta menyebutkan beberapa arahan yang terdapat dalam dialog. Murid diminta memberi arahan kepada rakan supaya pergi ke perpustakaan. 2. 3. Guru menunjukkan gambar perpustakaan.

Contoh : Bolehkah kamu membantu saya membawa buku ke bilik guru. 2.0 Berbual dengan keluarga.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan ARAS 2 (i) Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila dengan bahasa yang mudah difahami. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Aktiviti : 1. 3. . Guru menayangkan rakaman filem tentang sikap tolong-menolong. Murid diminta menyatakan kebaikan sikap itu.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Murid meminta rakan membantu membawa buku ke bilik guru.

rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Murid diminta melakonkan situasi anak meminta kebenaran daripada seorang ayah untuk ke rumah rakan.0 Berbual dengan keluarga. Bolehkah saya pergi ke rumahnya ? . Aktiviti : 1. Contoh : Ayah. Guru mewujudkan satu situasi seharian. 2. saya berjanji untuk menyiapkan kerja rumah dengan kawan.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan ARAS 3 (i) Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.

frasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. .KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. ditonton. dibaca atau dialami 2.

2.tinggi .ARAS 1 i. Murid menonton tayangan filem tentang zoo. Murid menyebutkan nama-nama binatang. Murid menyatakan ciri-ciri binatang tersebut. Menamakan dan menyatakan ciri-ciri benda maujud dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. 2. Akitiviti : 1. Contoh : Zirafah .

Aktiviti : 1. 3. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. 2.sungai .Menyebutkan perkataan yang berkaitan dengan gambar. Contoh : Ikan .ARAS 2 i. Menyebutkan nama binatang dan habitatnya.Menceritakan tentang gambar yang ditunjukkan.

3. . Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul.ARAS 3 i. Murid menyampaikan cerita berdasarkan bahan rangsangan dengan cara yang menarik. 2. Aktiviti : 1. Murid bersoal-jawab tentang bangsa-bangsa yang ada di Malaysia. Menunjukkan gambar poster masyarakat Malaysia.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. ditonton.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat . dibaca atau dialami 2.

Aktiviti : 1. Contoh : Menyampaikan cerita yang pernah didengar. 3. Bersoal-jawab tentang cerita tersebut. 2. Menjalankan simulasi .ARAS 1 i. Memberitahu sesuatu perkara yang didengar dengan menggunkan perkataan yang tepat. Menonton tayangan video cerita teladan. .menceritakan perkara yang didengar kepada orang lain.

ARAS 2 i. Murid menyebut nama dan membunyikan bunyi binatang tertentu. 2. Murid menyebut maklumat yang dikehendaki berdasarkan gambar. Mengadakan permainan bunyi binatang. Murid menamakan nama dan habitat binatang tersebut. Melayari laman web tentang binatang. Aktiviti : 1. 4. Menyatakan perkara-perkara penting berdasarkan bahan rangsangan. . 5. 3.

Menunjukkan keratan akhbar aktiviti gotongroyong. Murid melakonkan dialog yang disediakan oleh guru. Aktiviti : 1. Melakonkan situasi bergotong-royong mengikut kumpulan kecil. Bersoal-jawab mengenai aktiviti tersebut. 2.ARAS 3 i. . 4. Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul. 3. Memberitahu orang lain tentang tugas yang dibuat. 5.

1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata . istilah.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3. . menarik dan berkesan. frasa.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. strutur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. betul. 3.

Guru menunjukkan gambar seorang pegawai polis. . Murid bercerita tentang tugas polis.ARAS 1 i. 3. 3. 4. Aktiviti : 1. Contoh : Cara. Aktiviti : 1. Murid membaca petikan tentang pengalaman seorang polis. 4. Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Guru menunjukkan gambar cara memelihara binatang. Murid bersoal-jawab tentang binatang tersebut. 2. ii.cara menjaga binatang periharaan. org yang terlibat. Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan. 2.di mana. Murid memberitahu rakan tentang maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan Contoh : Peristiwa yang terjadi . Memilih perkataan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Murid bercerita tentang cara menjaga bintang peliharaan masingmasing.

Contoh : . murid diminta menyebutkan nama-nama peralatan tersebut. 2. Aktiviti : 1. Murid bercerita tentang maklumat yang terdapat tentang bahan dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ii. .ARAS 2 i. Murid bercerita tentang pengalaman yang pernah dilalui. 2. .jaket keselamatan Aktiviti : 1.pintu kecemasan . Contoh : tetikus. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. 3. Guru membimbing murid merujuk kamus bergambar untuk memilih perkataan dan frasa yang sesuai untuk menceritakan tentang beberapa peralatan di dalam feri. Murid menonton tanyang video di dalam sebuah feri. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. papan kekunci. Berdasarkan kad perkataan yang ditampal pada peralatan di makmal itu. Guru membawa murid ke makmal computer. 3.

ii. Aktiviti : 1. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat .ARAS 3 i. Contoh : Membersihkan batas . Murid bersoal-jawab mengenainya. 3. Contoh : Rutin harian Nota : siapkan kerja rumah kemaskan buku dalam beg bermain pada waktu petang . Murid diminta menyatakan perkara yang perlu dan tidak perlu untuk menanam kacang. 2. Berbincang tentang cara-cara menanam kacang. 2. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan.perlu Berkejar-kejaran di atas batas .Guru menunjukkan gambar seorang petani sedang berkebun. Guru menunjukkan jadual peribadi harian. 3.tidak perlu Aktiviti : 1. Murid diminta menyatakan maklumat mengikut kepentingan.

1 Mengemukakan idea. dan tersusun. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. . tepat.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila 4.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 4.

Mendengar pandangan yang disampaikan oleh rakan ii.ARAS 1 i. 2. Murid bercerita tentang cara-cara menjaga kebersihan dengan ayat sendiri.Murid diberi gambar tentang amalan menjaga kebersihan. Nota : Anak patung/robot mainan-harga. cara bermain Aktiviti : 1. Contoh : Kebersihan di gerai makan.Berbual secara berpasangan tentang sesuatu perkara yang didengar. Menyatakan pandangan tentang sesuatu secara bebas Aktiviti : 1. . Contoh : Alat permainan yang disukai.

tidak mengoyak dan menconteng . menyusun. Guru menunjukkan gambar penjagaan buku teks. Murid memberi pandangan berdasarkan keadaan di dalam gambar. Contoh : Menjaga buku sendiri . Aktiviti: 1. Murid bercerita tentang cara mereka menjaga buku masing-masing. 2.Membalut buku.ARAS 2 i. 3. Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang di bualkan.

Secara berkumpulan. Berdasakan gambar sebuah kelas. 3. Contoh : Keberihan kelas . Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara Aktiviti : 1. murid diminta menyatakan keadaan di dalam kelas tersebut.Cara menjaga kebersihan kelas . murid diminta mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.ARAS 3 i. 2.Mengemaskan kerusi meja . Murid menyenaraikan keadaan tersebut.

dan gaya pembacaan yang sesuai.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. intonasi.KEMAHIRAN MEMBACA 5. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca .

Aktiviti : Aktiviti : 1.ARAS 1 i. Murid membaca petikan dengan sebutan perkataan yang mengandungi graf. Murid bercerita tentang gambar poster. 3. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Leong. Murid bercerita tentang jenisjenis rumah. i. vokal berganding dan kosonan bergabung dengan betul Contoh : nyonya. 2. . Menonton filem dokumentari tentang rumah-rumah di Malaysia. diftong. Murid-murid membaca ayat tunggal yang dibina. Murid menyebutkan perkataan yang ditunjukkan dengan sebutan yang betul. murid menyusun kad perkataan untuk membina ayat tunggal. taat 1. 3. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. 2. 4. Secara berkumpulan.

Kereta lembu digunakan untuk membawa kayu dan barang jualan. Guru memperdengar Lagu Kereta Lembu. 2. tetapi. Murid membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu dan kumpulan berdasarkan petikan ´Kenderaan Dahulu. Kereta kuda bergerak laju tetapi kereta lembu bergerak perlahan. Murid menyanyi bersama-sama. sebab . Murid membaca lirik lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aktiviti : 1. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.ARAS 2 i.µ Contoh : 1. 3. Nota : Kata hubung ² dan. 2. 4.

Menggunakan teknik teater pembaca bagi melatih kelancaran. Memberikan makna perkataaan . Aktiviti : 1. 4. . 3. 2. Aktiviti : 1. Murid membaca ayatayat tunggal yang disediakan oleh guru. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan ayat yang betul dan jelas.ARAS 3 i. intonasi dan jeda yang betul berdasarkan skrip yang disediakan. Bersoal-jawab tentang jenis-jenis pekerjaan. Menonton rakaman video tentang jenis-jenis pekerjaan. Murid merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna perkataan dan rangkai kata yang disediakan. sebutan. ii. 2. Bersoal jawab untuk memberikan maksud ayat berdasarkan teks. frasa dan ayat.

0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. intonasi.KEMAHIRAN MEMBACA 5. 5. dan gaya pembacaan yang sesuai.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca .

Mendengar cara melapazkan pantun pantun dua kerat dan empat kerat dengan intonasi yang betul. Murid membaca teks yang disediakan.Guru memaparkan perkataan-perkataan yang berkaitan dengn gambar.Berpandukan perkataan tersebut. Menceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri. Murid bersoal-jawab tentang rakaman majlis perkahwinan. Aktiviti : 1. 3 Murid menyatakan nilainilai murni yang boleh diperoleh dari cerita tersebut. 4. 4. Contoh : Kedua pengantin itu ibarat pinang dibelah dua. Melapazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. ii. 2. murid melafazkan pantun. Murid bercerita dengan menggunakan perkataan sendiri berdasarkan gambar bersiri. Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang baik. 2. Aktiviti : 1. Memperdengar rakaman berbalas pantun. iii. . 3. 3. Mengadakan pertandingan melafazkan pantun antara kumpulan. 2. Aktiviti : 1. 2.ARAS 1 i. Murid menyebut ayat berdasarkan gambar. Berdasarkan teks yang diberi. murid menceritakan semula teks yang dibaca dengan perkataan sendiri Contoh : Gambar bersiri .

Ciku. a.ARAS 2 i. Bersoal-jawab tentang pantun. Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Anggur b. cempedak d. Contih : Susun mengikut abjad. 2. Membaca petikan akhbar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul iii. 2.Melengkapkan lembaran pengurusan grafik yang mudah bagi tujuan menyusun maklumat mengikut urutan. Aktiviti : 1. Aktiviti : 1. Duku. bacang. Mendengar dan melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mendengar rakaman pantun. ii. . 3. durian Aktiviti : 1. Menyusun maklumat mengikut urutan. 3. Betik. Mendengar dan mengajuk puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. bidara c. Menggunakan teknik berpandu bagi tujuan menceritakan semula teks yang dibaca dengan perkataan sendiri.

Murid mendengar rakaman berbalas pantun. 2. Secara berkumpulan. 4. Menyenaraikan isi-isi penting berdasarkan teks yang dibaca. Murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid diberi teks. Aktiviti : 1. Murid menjawab soalan yang dikemukakan untuk mendapatkan isi-isi penting. Berbincang untuk mendapatkan isi penting. iii. 2. Aktiviti : 1. Guru membimbing murid memahami maksud simpulan bahasa tersebut. 2. 4. murid berbalas-balas pantun yang telah dibaca. Murid menyebutkan simpulan bahasa mudah yang terdapat dalam dialog. 2. Murid menjawab soalan berdasarkan teks yang dibaca. Guru memberi petikan dialog. Membaca lancer teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. . 3. gaya dan intonasi yang betul.ARAS 3 i. Aktiviti : 1. ii. Melapazkan puisi dengan sebutan nada. Murid bercerita maksud pantun yang dibaca. 3. 3. Murid diminta melafazkan pantun dua kerat dan empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat dari internet. .0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks 6.KEMAHIRAN MEMBACA 6.

Berdasarkan gambar iklan. Guru membimbing murid merujuk kamus bergambar untuk memastikan ejaan yang betul. 3. Meneliti ejaan perkataan berdasarkan kamus bergambar 2.ARAS 1 i. Aktiviti: 1. murid diminta menyebutkan perkataanperkatan yang berkaitan tentang kafe siber . Merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan daripada perkataan yang didengar Aktiviti: 1. murid mengeja bersamasama 3. 4. Meneliti susunan abjad bagi perkataan. Murid menyenaraikan perkataan tersebut. Murid mengeja perkataan berdasarkan kad perkataan yang disediakan . 2.

guru menunjukkan gambar alat komunikasi 2. setiap kumpulan membentangkan hasil carian . satu kumpulan murid mencari makna perkataan dari kamus bergambar 5.ARAS 2 i. murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan 4. sabahagian murid mencari makna dari internet 6. murid menyebut nama perkataan alat tersebut 3. merujuk kamus bergambar untuk mencari makna Aktiviti: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful