1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton,

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan

4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang releven secara bertatasusila

KEMAHIRAN MEMBACA

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai.

6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. 7.0 Membaca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 9.0 Mencatat dan menyusun maklumat

KEMAHIRAN MENULIS

10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

murid menceritakan tentang latar belakang diri sendiri Aktiviti : 1. 2. Secara berpasangan. Murid mengulangi kata-kata bertata susila dari filem tersebut. ARAS 1 (i) Menyatakan butiran tentang maklumat asas diri (ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan Aktiviti : 1.Contoh : Maafkan saya. dan nada yang sesuai. ungkapan. ayat.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. 2.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. sebutan.0 Berbual dengan keluarga. Murid-murid bersoal-jawab tentang gambar tersebut. Menonton tayang video situasi perbualan bertata susila. . rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. . 2. Guru memaparkan gambar sebuah keluarga. Murid mengucapkan kata yang sesuai dalam perbualan. 2. intonasi.

Murid menyebut nama ahli keluarga tersebut. Secara berkumpulan. intonasi.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Murid berbual-bual tentang ahli keluarga masing-masing. Menunjukkan gambar sebuah keluarga. ARAS 2 (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan Aktiviti : 1. sebutan. murid menjalankan aktiviti simulasi memanggil rakan atau orang lain dengan kata panggilan yang sesuai. 3. ayat. . 2. 4. ungkapan.1 Berbual (i) Menggunakan kata panggilan perkara tentang sesuatu berkaitan kehidupan nama diri yang dengan dan kata ganti seharian menggunakan kata.0 Berbual dengan keluarga. dan nada yang sesuai.

2. 3. Contoh : Membuat teguran kepada kawan yang tidak beratur ketika membeli makanan di kantin . Bercerita tentang gambar yang ditunjukkan. ungkapan. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Murid mendengar rakaman dialog.menegur kawan dengan cara yang sopan . Murid membezakan ungkapan yang baik atau yang negatif. (ii) Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus-terang dengan sopan dalam perbualan Aktiviti : 1. intonasi. Main peranan . Menceritakan tentang latar belakang diri sendiri. Umur saya tujuh tahun. 2. dan nada yang sesuai. Aktiviti : 1. ARAS 3 (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.0 Berbual dengan keluarga. sebutan.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ayat. Contoh : Saya ada dua orang adikberadik.

Guru menggunakan teknik demonstrasi untuk tujuan menyoal dan menjawab secara bertatasusila bagi memperoleh maklumat. Aktiviti : 1. ii) Mengemukakan soalan yang bertumpu dalam perbualan Aktiviti : 1. 3.0 Berbual dengan keluarga. 3. Murid diminta menceritakan semula topik perbualan tersebut.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 1 (i) Mendengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapat maklumat. Situasi : Kedai Buku Sekolah. Murid bersoal -jawab tentang dialog tersebut. Guru memperdengar semula rakaman agar murid dapat mendengar dengan lebih jelas. Guru mewujudkan satu situasi di kedai buku sekolah. Murid mendengar dengan teliti rakaman dialog di kantin sekolah.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. 4. Murid bersoal -jawab tentang dialog tersebut. 4. . 2. 2. Guru memperdengar rakaman dialog. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.

Contoh : Menggunakan kata tanya yang sesuai untuk menyoal . 2. Murid bersoal-jawab tentang gambar. Menunjukkan gambar iklan rumah yang dibawa oleh murid.0 Berbual dengan keluarga. murid dikehendaki menyoal dan menjawab soalan secara spontan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 2 (i) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan respons (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan Aktiviti : Aktiviti : 1. .KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Menyoal rakan atau orang lain untuk mendapatkan respons. 1. 3. 3. Murid menyebut nama jenis rumah. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Murid meneliti gambar jenis rumah yang dibawa sendiri. 2. Dalam kumpulan kecil.

Murid diberi peluang menceritakan pengalaman yang pernah dialami.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 3 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai semasa bersoal jawab. Murid memberikan jawapan terhadap soalan yang dikemukakan oleh orang lain . 2.0 Berbual dengan keluarga. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Guru menunjukkan gambar. Murid mendengar rakaman lagu. 4. (ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan. 3. Murid bersoal-jawab tentang gambar tersebut. 4.Menjalankan sesi bersoal jawab dalam kumpulan berdasarkan gambar yang diberi. Murid menyebutkan nama-nama panggilan yang terdapat dalam lagu.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Murid menyanyi bersama-sama. 3. 2. Aktiviti : 1. Aktiviti : 1.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. AKTIVITI: Melakonkan aktiviti menyampaikan pesanan kepada orang lain . (ii) Menyatakan arahan serta pesanan dengan dengan sebutan yang betul dan jelas. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara ARAS 1 (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti.0 Berbual dengan keluarga.

Simpankan. Murid diminta menyampaikan pesanan yang diterima daripada guru kepada ibu bapa.0 Berbual dengan keluarga. Guru mewujudkan satu situasi perbualan telefon. . Melakonkan semula cara murid menyampaikan pesanan. 2. Guru memperdengar rakaman sebuah cerita. 3. 3. 4. Murid menyebut perkataan arahan yang biasa didengar. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara ARAS 2 Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. Contoh : Ambilkan. Murid menunjukkan kad perkataan arahan yang disediakan. Contoh : Menyatakan pesanan guru kepada ibu bapa tentang bayaran yuran sekolah. Murid diminta mengecam beberapa perkataan arahan yang terdapat dalam cerita.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Kemaskan Aktiviti : 1. 2. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan Aktiviti : 1.

2. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. 1. 3.0 Berbual dengan keluarga. Guru menunjukkan gambar perpustakaan.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara Aras 3 (ii) Melakukan arahan serta (i) Menyatakan arahan dengan intonasi yang betul dan cara yang meyakinkan pesanan dengan betul Aktiviti : Aktiviti : 1. Murid mendengar rakaman dialog tentang perpustakaan. 2. Murid bersoal-jawab tentang perpustakaan. 3. Murid diminta menyebutkan beberapa arahan yang terdapat dalam dialog. . Murid diminta memberi arahan kepada rakan supaya pergi ke perpustakaan. Murid bercerita tentang pengalaman berada di perpustakaan.

4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan ARAS 2 (i) Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila dengan bahasa yang mudah difahami. Aktiviti : 1.0 Berbual dengan keluarga.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. . Contoh : Bolehkah kamu membantu saya membawa buku ke bilik guru. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. 2. Murid diminta menyatakan kebaikan sikap itu. Guru menayangkan rakaman filem tentang sikap tolong-menolong. 3. Murid meminta rakan membantu membawa buku ke bilik guru.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Contoh : Ayah.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan ARAS 3 (i) Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Murid diminta melakonkan situasi anak meminta kebenaran daripada seorang ayah untuk ke rumah rakan. saya berjanji untuk menyiapkan kerja rumah dengan kawan. Guru mewujudkan satu situasi seharian. Aktiviti : 1. 2.0 Berbual dengan keluarga. Bolehkah saya pergi ke rumahnya ? .

1 Bercerita dengan menggunakan kata.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. dibaca atau dialami 2. .KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2. frasa. ditonton.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Murid menyebutkan nama-nama binatang. 2. Murid menonton tayangan filem tentang zoo. Contoh : Zirafah . Murid menyatakan ciri-ciri binatang tersebut.tinggi . Menamakan dan menyatakan ciri-ciri benda maujud dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul.ARAS 1 i. 2. Akitiviti : 1.

Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Contoh : Ikan . 2. Menyebutkan nama binatang dan habitatnya.sungai . 3.Menyebutkan perkataan yang berkaitan dengan gambar. Aktiviti : 1.Menceritakan tentang gambar yang ditunjukkan.ARAS 2 i.

Menunjukkan gambar poster masyarakat Malaysia. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Murid bersoal-jawab tentang bangsa-bangsa yang ada di Malaysia. 3. .ARAS 3 i. Aktiviti : 1. Murid menyampaikan cerita berdasarkan bahan rangsangan dengan cara yang menarik. 2.

2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat .0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. ditonton.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2. dibaca atau dialami 2.

menceritakan perkara yang didengar kepada orang lain. Memberitahu sesuatu perkara yang didengar dengan menggunkan perkataan yang tepat.ARAS 1 i. Contoh : Menyampaikan cerita yang pernah didengar. Menjalankan simulasi . Bersoal-jawab tentang cerita tersebut. Menonton tayangan video cerita teladan. 2. 3. Aktiviti : 1. .

3. Murid menyebut maklumat yang dikehendaki berdasarkan gambar. 5. 4. . Murid menyebut nama dan membunyikan bunyi binatang tertentu. Aktiviti : 1. 2. Mengadakan permainan bunyi binatang. Menyatakan perkara-perkara penting berdasarkan bahan rangsangan. Murid menamakan nama dan habitat binatang tersebut. Melayari laman web tentang binatang.ARAS 2 i.

Melakonkan situasi bergotong-royong mengikut kumpulan kecil. Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul. . 4. 3. Aktiviti : 1. Murid melakonkan dialog yang disediakan oleh guru. Menunjukkan keratan akhbar aktiviti gotongroyong. 2.ARAS 3 i. 5. Memberitahu orang lain tentang tugas yang dibuat. Bersoal-jawab mengenai aktiviti tersebut.

istilah. 3. . menarik dan berkesan. frasa.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata . strutur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. betul.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah.

Murid membaca petikan tentang pengalaman seorang polis. Guru menunjukkan gambar cara memelihara binatang. 2. 4. Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan. Contoh : Cara.di mana. Murid memberitahu rakan tentang maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan Contoh : Peristiwa yang terjadi .cara menjaga binatang periharaan.ARAS 1 i. Murid bercerita tentang cara menjaga bintang peliharaan masingmasing. Guru menunjukkan gambar seorang pegawai polis. Aktiviti : 1. Memilih perkataan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. . 4. 3. ii. 2. Murid bercerita tentang tugas polis. Aktiviti : 1. org yang terlibat. Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 3. Murid bersoal-jawab tentang binatang tersebut.

pintu kecemasan . Guru membawa murid ke makmal computer. . 2. Guru membimbing murid merujuk kamus bergambar untuk memilih perkataan dan frasa yang sesuai untuk menceritakan tentang beberapa peralatan di dalam feri. Aktiviti : 1. 3. Murid bercerita tentang pengalaman yang pernah dilalui. Contoh : tetikus.jaket keselamatan Aktiviti : 1. murid diminta menyebutkan nama-nama peralatan tersebut. 3. Murid menonton tanyang video di dalam sebuah feri. Contoh : . ii. . Berdasarkan kad perkataan yang ditampal pada peralatan di makmal itu. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. papan kekunci. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. 2.ARAS 2 i. Murid bercerita tentang maklumat yang terdapat tentang bahan dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

3. Contoh : Membersihkan batas . Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan. Murid bersoal-jawab mengenainya. Contoh : Rutin harian Nota : siapkan kerja rumah kemaskan buku dalam beg bermain pada waktu petang . Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat . ii. 2.tidak perlu Aktiviti : 1. 3. 2. Murid diminta menyatakan maklumat mengikut kepentingan.ARAS 3 i.Guru menunjukkan gambar seorang petani sedang berkebun. Guru menunjukkan jadual peribadi harian. Aktiviti : 1. Murid diminta menyatakan perkara yang perlu dan tidak perlu untuk menanam kacang. Berbincang tentang cara-cara menanam kacang.perlu Berkejar-kejaran di atas batas .

1 Mengemukakan idea.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 4. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. dan tersusun.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila 4. . tepat.

Menyatakan pandangan tentang sesuatu secara bebas Aktiviti : 1. Contoh : Kebersihan di gerai makan. 2. . Murid bercerita tentang cara-cara menjaga kebersihan dengan ayat sendiri.Murid diberi gambar tentang amalan menjaga kebersihan.Berbual secara berpasangan tentang sesuatu perkara yang didengar.ARAS 1 i. Nota : Anak patung/robot mainan-harga. Mendengar pandangan yang disampaikan oleh rakan ii. Contoh : Alat permainan yang disukai. cara bermain Aktiviti : 1.

Murid memberi pandangan berdasarkan keadaan di dalam gambar.ARAS 2 i. Contoh : Menjaga buku sendiri . 2. Aktiviti: 1. Murid bercerita tentang cara mereka menjaga buku masing-masing. 3. Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang di bualkan. Guru menunjukkan gambar penjagaan buku teks.Membalut buku. tidak mengoyak dan menconteng . menyusun.

Mengemaskan kerusi meja . 3. Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara Aktiviti : 1. Murid menyenaraikan keadaan tersebut. Contoh : Keberihan kelas .ARAS 3 i. Berdasakan gambar sebuah kelas.Cara menjaga kebersihan kelas . murid diminta mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan. 2. murid diminta menyatakan keadaan di dalam kelas tersebut. Secara berkumpulan.

1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca . 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. intonasi. dan gaya pembacaan yang sesuai.KEMAHIRAN MEMBACA 5.

Murid bercerita tentang jenisjenis rumah. vokal berganding dan kosonan bergabung dengan betul Contoh : nyonya. 4. . 2. Murid bercerita tentang gambar poster. diftong. 3. i. Menonton filem dokumentari tentang rumah-rumah di Malaysia. Murid menyebutkan perkataan yang ditunjukkan dengan sebutan yang betul. 3.ARAS 1 i. taat 1. Murid membaca petikan dengan sebutan perkataan yang mengandungi graf. 2. Aktiviti : Aktiviti : 1. Murid-murid membaca ayat tunggal yang dibina. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Leong. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Secara berkumpulan. murid menyusun kad perkataan untuk membina ayat tunggal.

Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid menyanyi bersama-sama. 3. sebab .µ Contoh : 1. 2. Murid membaca lirik lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kereta kuda bergerak laju tetapi kereta lembu bergerak perlahan.ARAS 2 i. Kereta lembu digunakan untuk membawa kayu dan barang jualan. Murid membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu dan kumpulan berdasarkan petikan ´Kenderaan Dahulu. 2. Nota : Kata hubung ² dan. Guru memperdengar Lagu Kereta Lembu. tetapi. 4. Aktiviti : 1.

3. Menonton rakaman video tentang jenis-jenis pekerjaan. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan ayat yang betul dan jelas. Murid membaca ayatayat tunggal yang disediakan oleh guru.ARAS 3 i. Bersoal jawab untuk memberikan maksud ayat berdasarkan teks. 2. Aktiviti : 1. sebutan. Murid merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna perkataan dan rangkai kata yang disediakan. Aktiviti : 1. ii. Bersoal-jawab tentang jenis-jenis pekerjaan. intonasi dan jeda yang betul berdasarkan skrip yang disediakan. . 4. Menggunakan teknik teater pembaca bagi melatih kelancaran. 2. frasa dan ayat. Memberikan makna perkataaan .

intonasi. 5.KEMAHIRAN MEMBACA 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca . dan gaya pembacaan yang sesuai.

Murid membaca teks yang disediakan. 4. ii. 2. Contoh : Kedua pengantin itu ibarat pinang dibelah dua. Melapazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. murid menceritakan semula teks yang dibaca dengan perkataan sendiri Contoh : Gambar bersiri . Aktiviti : 1. Menceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri. Aktiviti : 1. Aktiviti : 1. Mengadakan pertandingan melafazkan pantun antara kumpulan. Murid bersoal-jawab tentang rakaman majlis perkahwinan. 3. 2. iii. 2. Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul.Guru memaparkan perkataan-perkataan yang berkaitan dengn gambar. 3. 2. murid melafazkan pantun. Memperdengar rakaman berbalas pantun. Murid bercerita dengan menggunakan perkataan sendiri berdasarkan gambar bersiri. Berdasarkan teks yang diberi. .Mendengar cara melapazkan pantun pantun dua kerat dan empat kerat dengan intonasi yang betul. Murid menyebut ayat berdasarkan gambar. Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang baik. 3 Murid menyatakan nilainilai murni yang boleh diperoleh dari cerita tersebut.Berpandukan perkataan tersebut. 4.ARAS 1 i.

Aktiviti : 1. Aktiviti : 1. cempedak d. Menggunakan teknik berpandu bagi tujuan menceritakan semula teks yang dibaca dengan perkataan sendiri. Menyusun maklumat mengikut urutan. a. Betik. Membaca petikan akhbar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul.ARAS 2 i. durian Aktiviti : 1. Mendengar dan melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bersoal-jawab tentang pantun. Contih : Susun mengikut abjad. 3. Ciku. Anggur b. ii.Melengkapkan lembaran pengurusan grafik yang mudah bagi tujuan menyusun maklumat mengikut urutan. 2. 2. . Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul iii. bacang. 3. Mendengar dan mengajuk puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. bidara c. Mendengar rakaman pantun. Duku.

gaya dan intonasi yang betul. Berbincang untuk mendapatkan isi penting. . 3. 2. iii. Murid bercerita maksud pantun yang dibaca.ARAS 3 i. Melapazkan puisi dengan sebutan nada. Murid diminta melafazkan pantun dua kerat dan empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid menyebutkan simpulan bahasa mudah yang terdapat dalam dialog. Guru membimbing murid memahami maksud simpulan bahasa tersebut. Aktiviti : 1. 2. 4. Membaca lancer teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Menyenaraikan isi-isi penting berdasarkan teks yang dibaca. murid berbalas-balas pantun yang telah dibaca. Murid diberi teks. ii. Aktiviti : 1. Aktiviti : 1. 3. Murid menjawab soalan yang dikemukakan untuk mendapatkan isi-isi penting. Murid menjawab soalan berdasarkan teks yang dibaca. Secara berkumpulan. 2. Murid mendengar rakaman berbalas pantun. Guru memberi petikan dialog. 3. Murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4.

0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks 6.KEMAHIRAN MEMBACA 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat dari internet. .

murid mengeja bersamasama 3. 2. Merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan daripada perkataan yang didengar Aktiviti: 1. Aktiviti: 1. Berdasarkan gambar iklan. Murid mengeja perkataan berdasarkan kad perkataan yang disediakan . 3. murid diminta menyebutkan perkataanperkatan yang berkaitan tentang kafe siber . 4. Meneliti ejaan perkataan berdasarkan kamus bergambar 2. Meneliti susunan abjad bagi perkataan. Murid menyenaraikan perkataan tersebut.ARAS 1 i. Guru membimbing murid merujuk kamus bergambar untuk memastikan ejaan yang betul.

merujuk kamus bergambar untuk mencari makna Aktiviti: 1. murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan 4. sabahagian murid mencari makna dari internet 6. setiap kumpulan membentangkan hasil carian . satu kumpulan murid mencari makna perkataan dari kamus bergambar 5. murid menyebut nama perkataan alat tersebut 3. guru menunjukkan gambar alat komunikasi 2.ARAS 2 i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful