1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton,

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan

4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang releven secara bertatasusila

KEMAHIRAN MEMBACA

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai.

6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. 7.0 Membaca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 9.0 Mencatat dan menyusun maklumat

KEMAHIRAN MENULIS

10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Menonton tayang video situasi perbualan bertata susila. Murid-murid bersoal-jawab tentang gambar tersebut. Guru memaparkan gambar sebuah keluarga. murid menceritakan tentang latar belakang diri sendiri Aktiviti : 1.Contoh : Maafkan saya.0 Berbual dengan keluarga. ayat. 2. Murid mengulangi kata-kata bertata susila dari filem tersebut. . 2. . 2.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. intonasi. dan nada yang sesuai. ARAS 1 (i) Menyatakan butiran tentang maklumat asas diri (ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan Aktiviti : 1. sebutan. 2. Murid mengucapkan kata yang sesuai dalam perbualan.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Secara berpasangan. ungkapan.

Secara berkumpulan. intonasi. Murid berbual-bual tentang ahli keluarga masing-masing. 2. dan nada yang sesuai.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Murid menyebut nama ahli keluarga tersebut. ARAS 2 (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan Aktiviti : 1. ungkapan. sebutan.0 Berbual dengan keluarga.1 Berbual (i) Menggunakan kata panggilan perkara tentang sesuatu berkaitan kehidupan nama diri yang dengan dan kata ganti seharian menggunakan kata. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. murid menjalankan aktiviti simulasi memanggil rakan atau orang lain dengan kata panggilan yang sesuai. 4. . Menunjukkan gambar sebuah keluarga. ayat. 3.

0 Berbual dengan keluarga. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. ARAS 3 (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. 2.menegur kawan dengan cara yang sopan . ungkapan. Menceritakan tentang latar belakang diri sendiri. 2. (ii) Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus-terang dengan sopan dalam perbualan Aktiviti : 1. sebutan. Contoh : Membuat teguran kepada kawan yang tidak beratur ketika membeli makanan di kantin . intonasi. ayat. Umur saya tujuh tahun. Contoh : Saya ada dua orang adikberadik. Bercerita tentang gambar yang ditunjukkan. Aktiviti : 1. 3.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Murid membezakan ungkapan yang baik atau yang negatif. dan nada yang sesuai. Murid mendengar rakaman dialog. Main peranan .

Situasi : Kedai Buku Sekolah. 4.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 1 (i) Mendengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapat maklumat. Murid bersoal -jawab tentang dialog tersebut. 2. Aktiviti : 1. . Murid bersoal -jawab tentang dialog tersebut. Guru memperdengar semula rakaman agar murid dapat mendengar dengan lebih jelas. Murid mendengar dengan teliti rakaman dialog di kantin sekolah. 2. 3. Murid diminta menceritakan semula topik perbualan tersebut. Guru mewujudkan satu situasi di kedai buku sekolah. Guru memperdengar rakaman dialog.0 Berbual dengan keluarga. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. ii) Mengemukakan soalan yang bertumpu dalam perbualan Aktiviti : 1.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Guru menggunakan teknik demonstrasi untuk tujuan menyoal dan menjawab secara bertatasusila bagi memperoleh maklumat. 4. 3.

. Murid menyebut nama jenis rumah. Contoh : Menggunakan kata tanya yang sesuai untuk menyoal . Menyoal rakan atau orang lain untuk mendapatkan respons. Murid meneliti gambar jenis rumah yang dibawa sendiri.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 2 (i) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan respons (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan Aktiviti : Aktiviti : 1. murid dikehendaki menyoal dan menjawab soalan secara spontan. 3. 2. Murid bersoal-jawab tentang gambar. 1. 2. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Dalam kumpulan kecil.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Menunjukkan gambar iklan rumah yang dibawa oleh murid. 3.0 Berbual dengan keluarga.

Murid bersoal-jawab tentang gambar tersebut.Menjalankan sesi bersoal jawab dalam kumpulan berdasarkan gambar yang diberi. (ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan. 3. Guru menunjukkan gambar.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 3 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai semasa bersoal jawab. 2. Murid menyebutkan nama-nama panggilan yang terdapat dalam lagu.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Murid memberikan jawapan terhadap soalan yang dikemukakan oleh orang lain . 3. Murid mendengar rakaman lagu. Aktiviti : 1. 2. 4. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Murid diberi peluang menceritakan pengalaman yang pernah dialami. 4. Murid menyanyi bersama-sama.0 Berbual dengan keluarga. Aktiviti : 1.

0 Berbual dengan keluarga. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. (ii) Menyatakan arahan serta pesanan dengan dengan sebutan yang betul dan jelas.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. AKTIVITI: Melakonkan aktiviti menyampaikan pesanan kepada orang lain . 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara ARAS 1 (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Melakonkan semula cara murid menyampaikan pesanan. 3. 3.0 Berbual dengan keluarga. Murid diminta menyampaikan pesanan yang diterima daripada guru kepada ibu bapa. Murid menunjukkan kad perkataan arahan yang disediakan. 2. 2. Murid menyebut perkataan arahan yang biasa didengar. Contoh : Ambilkan. Contoh : Menyatakan pesanan guru kepada ibu bapa tentang bayaran yuran sekolah. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan Aktiviti : 1. . Murid diminta mengecam beberapa perkataan arahan yang terdapat dalam cerita. 4. Kemaskan Aktiviti : 1. Simpankan. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Guru memperdengar rakaman sebuah cerita. Guru mewujudkan satu situasi perbualan telefon. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara ARAS 2 Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan.

Murid mendengar rakaman dialog tentang perpustakaan.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. 2. Guru menunjukkan gambar perpustakaan. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara Aras 3 (ii) Melakukan arahan serta (i) Menyatakan arahan dengan intonasi yang betul dan cara yang meyakinkan pesanan dengan betul Aktiviti : Aktiviti : 1. 3. 3. Murid bersoal-jawab tentang perpustakaan. Murid diminta menyebutkan beberapa arahan yang terdapat dalam dialog. 1. 2.0 Berbual dengan keluarga. Murid bercerita tentang pengalaman berada di perpustakaan. . Murid diminta memberi arahan kepada rakan supaya pergi ke perpustakaan.

rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Contoh : Bolehkah kamu membantu saya membawa buku ke bilik guru. Guru menayangkan rakaman filem tentang sikap tolong-menolong. Murid meminta rakan membantu membawa buku ke bilik guru. 3. .4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan ARAS 2 (i) Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila dengan bahasa yang mudah difahami. Aktiviti : 1.0 Berbual dengan keluarga. 2. Murid diminta menyatakan kebaikan sikap itu.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Murid diminta melakonkan situasi anak meminta kebenaran daripada seorang ayah untuk ke rumah rakan. Bolehkah saya pergi ke rumahnya ? .0 Berbual dengan keluarga. Guru mewujudkan satu situasi seharian. Contoh : Ayah. saya berjanji untuk menyiapkan kerja rumah dengan kawan. 2. Aktiviti : 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan ARAS 3 (i) Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.

.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. ditonton.1 Bercerita dengan menggunakan kata. dibaca atau dialami 2. frasa.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.

Murid menonton tayangan filem tentang zoo. Murid menyatakan ciri-ciri binatang tersebut.ARAS 1 i. Menamakan dan menyatakan ciri-ciri benda maujud dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Akitiviti : 1. 2. 2. Contoh : Zirafah . Murid menyebutkan nama-nama binatang.tinggi .

ARAS 2 i. Contoh : Ikan . Aktiviti : 1. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. 2. 3.Menyebutkan perkataan yang berkaitan dengan gambar.sungai .Menceritakan tentang gambar yang ditunjukkan. Menyebutkan nama binatang dan habitatnya.

3. Murid menyampaikan cerita berdasarkan bahan rangsangan dengan cara yang menarik. Menunjukkan gambar poster masyarakat Malaysia.ARAS 3 i. Murid bersoal-jawab tentang bangsa-bangsa yang ada di Malaysia. 2. . Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Aktiviti : 1.

0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat . ditonton. dibaca atau dialami 2.

3. Bersoal-jawab tentang cerita tersebut. .menceritakan perkara yang didengar kepada orang lain. Menonton tayangan video cerita teladan. Memberitahu sesuatu perkara yang didengar dengan menggunkan perkataan yang tepat. Menjalankan simulasi .ARAS 1 i. Aktiviti : 1. Contoh : Menyampaikan cerita yang pernah didengar. 2.

Mengadakan permainan bunyi binatang. . Murid menyebut maklumat yang dikehendaki berdasarkan gambar.ARAS 2 i. 2. 5. 4. Aktiviti : 1. Menyatakan perkara-perkara penting berdasarkan bahan rangsangan. 3. Murid menyebut nama dan membunyikan bunyi binatang tertentu. Melayari laman web tentang binatang. Murid menamakan nama dan habitat binatang tersebut.

Aktiviti : 1. Memberitahu orang lain tentang tugas yang dibuat. Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul. Melakonkan situasi bergotong-royong mengikut kumpulan kecil. . 2. Bersoal-jawab mengenai aktiviti tersebut. Murid melakonkan dialog yang disediakan oleh guru.ARAS 3 i. 4. Menunjukkan keratan akhbar aktiviti gotongroyong. 5. 3.

menarik dan berkesan.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata . istilah. 3. betul.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3. frasa. strutur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

di mana. Guru menunjukkan gambar cara memelihara binatang. Guru menunjukkan gambar seorang pegawai polis. Aktiviti : 1. Murid membaca petikan tentang pengalaman seorang polis. 2.cara menjaga binatang periharaan. org yang terlibat. 4. 3. Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Murid bercerita tentang tugas polis. Contoh : Cara. 3. Murid bercerita tentang cara menjaga bintang peliharaan masingmasing. . Murid memberitahu rakan tentang maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan Contoh : Peristiwa yang terjadi . Murid bersoal-jawab tentang binatang tersebut. Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan.ARAS 1 i. Memilih perkataan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ii. Aktiviti : 1. 2. 4.

Murid bercerita tentang pengalaman yang pernah dilalui. . Contoh : tetikus. papan kekunci. . Aktiviti : 1.jaket keselamatan Aktiviti : 1. Murid menonton tanyang video di dalam sebuah feri.ARAS 2 i.pintu kecemasan . Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Contoh : . 3. murid diminta menyebutkan nama-nama peralatan tersebut. 2. Guru membawa murid ke makmal computer. Murid bercerita tentang maklumat yang terdapat tentang bahan dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ii. 3. Guru membimbing murid merujuk kamus bergambar untuk memilih perkataan dan frasa yang sesuai untuk menceritakan tentang beberapa peralatan di dalam feri. Berdasarkan kad perkataan yang ditampal pada peralatan di makmal itu. 2.

Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan. 3. Murid diminta menyatakan perkara yang perlu dan tidak perlu untuk menanam kacang. Guru menunjukkan jadual peribadi harian. ii. Contoh : Rutin harian Nota : siapkan kerja rumah kemaskan buku dalam beg bermain pada waktu petang . Contoh : Membersihkan batas . Murid diminta menyatakan maklumat mengikut kepentingan. 2. 3. Berbincang tentang cara-cara menanam kacang. 2.Guru menunjukkan gambar seorang petani sedang berkebun. Murid bersoal-jawab mengenainya.perlu Berkejar-kejaran di atas batas .ARAS 3 i. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat . Aktiviti : 1.tidak perlu Aktiviti : 1.

0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila 4. dan tersusun.1 Mengemukakan idea. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 4. tepat. .

Nota : Anak patung/robot mainan-harga. . cara bermain Aktiviti : 1. 2. Mendengar pandangan yang disampaikan oleh rakan ii.Murid diberi gambar tentang amalan menjaga kebersihan.ARAS 1 i. Contoh : Alat permainan yang disukai. Contoh : Kebersihan di gerai makan. Menyatakan pandangan tentang sesuatu secara bebas Aktiviti : 1.Berbual secara berpasangan tentang sesuatu perkara yang didengar. Murid bercerita tentang cara-cara menjaga kebersihan dengan ayat sendiri.

Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang di bualkan. Contoh : Menjaga buku sendiri . menyusun.Membalut buku. Murid bercerita tentang cara mereka menjaga buku masing-masing.ARAS 2 i. Guru menunjukkan gambar penjagaan buku teks. Aktiviti: 1. 2. 3. tidak mengoyak dan menconteng . Murid memberi pandangan berdasarkan keadaan di dalam gambar.

murid diminta menyatakan keadaan di dalam kelas tersebut. Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara Aktiviti : 1. Murid menyenaraikan keadaan tersebut. Secara berkumpulan. Berdasakan gambar sebuah kelas. 3. Contoh : Keberihan kelas .Cara menjaga kebersihan kelas . murid diminta mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.ARAS 3 i. 2.Mengemaskan kerusi meja .

dan gaya pembacaan yang sesuai.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.KEMAHIRAN MEMBACA 5. intonasi.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca . 5.

2. Aktiviti : Aktiviti : 1. Secara berkumpulan. vokal berganding dan kosonan bergabung dengan betul Contoh : nyonya. Murid membaca petikan dengan sebutan perkataan yang mengandungi graf. Murid bercerita tentang gambar poster. Murid-murid membaca ayat tunggal yang dibina. Murid bercerita tentang jenisjenis rumah. 4.ARAS 1 i. . 2. 3. murid menyusun kad perkataan untuk membina ayat tunggal. taat 1. Leong. Menonton filem dokumentari tentang rumah-rumah di Malaysia. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid menyebutkan perkataan yang ditunjukkan dengan sebutan yang betul. i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. diftong. 3.

2. Murid membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu dan kumpulan berdasarkan petikan ´Kenderaan Dahulu. Murid menyanyi bersama-sama.µ Contoh : 1. 4. 3. Kereta lembu digunakan untuk membawa kayu dan barang jualan. Guru memperdengar Lagu Kereta Lembu. Nota : Kata hubung ² dan. Murid membaca lirik lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul. sebab . Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kereta kuda bergerak laju tetapi kereta lembu bergerak perlahan. 2. tetapi. Aktiviti : 1.ARAS 2 i.

2. 3. Murid merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna perkataan dan rangkai kata yang disediakan. . Aktiviti : 1. Murid membaca ayatayat tunggal yang disediakan oleh guru. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan ayat yang betul dan jelas. Menonton rakaman video tentang jenis-jenis pekerjaan. intonasi dan jeda yang betul berdasarkan skrip yang disediakan. sebutan. 4. frasa dan ayat. Bersoal-jawab tentang jenis-jenis pekerjaan. 2. Memberikan makna perkataaan .ARAS 3 i. Aktiviti : 1. Bersoal jawab untuk memberikan maksud ayat berdasarkan teks. Menggunakan teknik teater pembaca bagi melatih kelancaran. ii.

0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. 5.KEMAHIRAN MEMBACA 5. dan gaya pembacaan yang sesuai. intonasi.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca .

2. Murid menyebut ayat berdasarkan gambar. Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang baik. murid melafazkan pantun.Guru memaparkan perkataan-perkataan yang berkaitan dengn gambar. Berdasarkan teks yang diberi. Contoh : Kedua pengantin itu ibarat pinang dibelah dua. 4. ii. 2.ARAS 1 i. Aktiviti : 1. Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. 2. 3. Murid bersoal-jawab tentang rakaman majlis perkahwinan. . Melapazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. Murid membaca teks yang disediakan.Berpandukan perkataan tersebut. iii. 4. Murid bercerita dengan menggunakan perkataan sendiri berdasarkan gambar bersiri.Mendengar cara melapazkan pantun pantun dua kerat dan empat kerat dengan intonasi yang betul. Memperdengar rakaman berbalas pantun. murid menceritakan semula teks yang dibaca dengan perkataan sendiri Contoh : Gambar bersiri . Aktiviti : 1. Menceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri. 2. Aktiviti : 1. 3 Murid menyatakan nilainilai murni yang boleh diperoleh dari cerita tersebut. Mengadakan pertandingan melafazkan pantun antara kumpulan.

Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aktiviti : 1. a. durian Aktiviti : 1. Membaca petikan akhbar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Betik. 3. Contih : Susun mengikut abjad. 2. Mendengar dan mengajuk puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul.Melengkapkan lembaran pengurusan grafik yang mudah bagi tujuan menyusun maklumat mengikut urutan. bacang. bidara c. Duku. Mendengar rakaman pantun. . Aktiviti : 1. Anggur b. ii. Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul iii. 3. 2. Mendengar dan melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bersoal-jawab tentang pantun.ARAS 2 i. cempedak d. Menggunakan teknik berpandu bagi tujuan menceritakan semula teks yang dibaca dengan perkataan sendiri. Menyusun maklumat mengikut urutan. Ciku.

ARAS 3 i. murid berbalas-balas pantun yang telah dibaca. gaya dan intonasi yang betul. Berbincang untuk mendapatkan isi penting. 3. Murid diberi teks. 4. 4. Aktiviti : 1. Secara berkumpulan. iii. Guru memberi petikan dialog. ii. 3. 3. Aktiviti : 1. Membaca lancer teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid menyebutkan simpulan bahasa mudah yang terdapat dalam dialog. . Murid diminta melafazkan pantun dua kerat dan empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid mendengar rakaman berbalas pantun. Melapazkan puisi dengan sebutan nada. Murid menjawab soalan yang dikemukakan untuk mendapatkan isi-isi penting. 2. Guru membimbing murid memahami maksud simpulan bahasa tersebut. Murid bercerita maksud pantun yang dibaca. 2. 2. Menyenaraikan isi-isi penting berdasarkan teks yang dibaca. Murid menjawab soalan berdasarkan teks yang dibaca. 2. Aktiviti : 1. Murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul.

KEMAHIRAN MEMBACA 6. .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat dari internet.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks 6.

2. 4. Guru membimbing murid merujuk kamus bergambar untuk memastikan ejaan yang betul. Merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan daripada perkataan yang didengar Aktiviti: 1. Aktiviti: 1.ARAS 1 i. Murid menyenaraikan perkataan tersebut. 3. Berdasarkan gambar iklan. Murid mengeja perkataan berdasarkan kad perkataan yang disediakan . Meneliti ejaan perkataan berdasarkan kamus bergambar 2. murid diminta menyebutkan perkataanperkatan yang berkaitan tentang kafe siber . murid mengeja bersamasama 3. Meneliti susunan abjad bagi perkataan.

ARAS 2 i. murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan 4. setiap kumpulan membentangkan hasil carian . merujuk kamus bergambar untuk mencari makna Aktiviti: 1. satu kumpulan murid mencari makna perkataan dari kamus bergambar 5. guru menunjukkan gambar alat komunikasi 2. sabahagian murid mencari makna dari internet 6. murid menyebut nama perkataan alat tersebut 3.