1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton,

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan

4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang releven secara bertatasusila

KEMAHIRAN MEMBACA

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai.

6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. 7.0 Membaca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 9.0 Mencatat dan menyusun maklumat

KEMAHIRAN MENULIS

10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

Murid mengucapkan kata yang sesuai dalam perbualan. Secara berpasangan. dan nada yang sesuai. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. . murid menceritakan tentang latar belakang diri sendiri Aktiviti : 1. 2.0 Berbual dengan keluarga. . Guru memaparkan gambar sebuah keluarga. Murid mengulangi kata-kata bertata susila dari filem tersebut. intonasi.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. 2. 2. ayat.Contoh : Maafkan saya. ungkapan. 2. sebutan.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Murid-murid bersoal-jawab tentang gambar tersebut. ARAS 1 (i) Menyatakan butiran tentang maklumat asas diri (ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan Aktiviti : 1. Menonton tayang video situasi perbualan bertata susila.

intonasi. . ARAS 2 (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan Aktiviti : 1. Menunjukkan gambar sebuah keluarga. ungkapan. dan nada yang sesuai. 2. Murid berbual-bual tentang ahli keluarga masing-masing.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.0 Berbual dengan keluarga. 3. Secara berkumpulan. 4. Murid menyebut nama ahli keluarga tersebut. ayat. sebutan. murid menjalankan aktiviti simulasi memanggil rakan atau orang lain dengan kata panggilan yang sesuai.1 Berbual (i) Menggunakan kata panggilan perkara tentang sesuatu berkaitan kehidupan nama diri yang dengan dan kata ganti seharian menggunakan kata. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.

ungkapan. (ii) Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus-terang dengan sopan dalam perbualan Aktiviti : 1. 2. dan nada yang sesuai.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.menegur kawan dengan cara yang sopan . intonasi. Aktiviti : 1. Bercerita tentang gambar yang ditunjukkan. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. sebutan.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata.0 Berbual dengan keluarga. Contoh : Saya ada dua orang adikberadik. Menceritakan tentang latar belakang diri sendiri. Murid membezakan ungkapan yang baik atau yang negatif. Main peranan . Murid mendengar rakaman dialog. Umur saya tujuh tahun. 2. 3. ARAS 3 (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ayat. Contoh : Membuat teguran kepada kawan yang tidak beratur ketika membeli makanan di kantin .

Murid bersoal -jawab tentang dialog tersebut. 3.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 1 (i) Mendengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapat maklumat. 4. 3. Guru mewujudkan satu situasi di kedai buku sekolah. Murid diminta menceritakan semula topik perbualan tersebut. ii) Mengemukakan soalan yang bertumpu dalam perbualan Aktiviti : 1. Murid mendengar dengan teliti rakaman dialog di kantin sekolah. . Aktiviti : 1. Guru menggunakan teknik demonstrasi untuk tujuan menyoal dan menjawab secara bertatasusila bagi memperoleh maklumat. Situasi : Kedai Buku Sekolah. Guru memperdengar semula rakaman agar murid dapat mendengar dengan lebih jelas. 2.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Murid bersoal -jawab tentang dialog tersebut.0 Berbual dengan keluarga. 4. 2. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Guru memperdengar rakaman dialog.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 2 (i) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan respons (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan Aktiviti : Aktiviti : 1.0 Berbual dengan keluarga. murid dikehendaki menyoal dan menjawab soalan secara spontan. 3. Murid bersoal-jawab tentang gambar. 3. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. 2. Contoh : Menggunakan kata tanya yang sesuai untuk menyoal . Murid menyebut nama jenis rumah. Murid meneliti gambar jenis rumah yang dibawa sendiri. Menyoal rakan atau orang lain untuk mendapatkan respons. Menunjukkan gambar iklan rumah yang dibawa oleh murid. 1. Dalam kumpulan kecil. . 2.

Aktiviti : 1.Menjalankan sesi bersoal jawab dalam kumpulan berdasarkan gambar yang diberi. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. 2. Guru menunjukkan gambar. 3. Murid menyebutkan nama-nama panggilan yang terdapat dalam lagu.0 Berbual dengan keluarga.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 3 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai semasa bersoal jawab. Aktiviti : 1. 3.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Murid menyanyi bersama-sama. 4. 4. (ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan. Murid diberi peluang menceritakan pengalaman yang pernah dialami. 2. Murid mendengar rakaman lagu. Murid memberikan jawapan terhadap soalan yang dikemukakan oleh orang lain . Murid bersoal-jawab tentang gambar tersebut.

AKTIVITI: Melakonkan aktiviti menyampaikan pesanan kepada orang lain .0 Berbual dengan keluarga. (ii) Menyatakan arahan serta pesanan dengan dengan sebutan yang betul dan jelas. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara ARAS 1 (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti.

Simpankan. Kemaskan Aktiviti : 1. Contoh : Menyatakan pesanan guru kepada ibu bapa tentang bayaran yuran sekolah. Murid menyebut perkataan arahan yang biasa didengar.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. 3. 2. Guru memperdengar rakaman sebuah cerita. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan Aktiviti : 1. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara ARAS 2 Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. Guru mewujudkan satu situasi perbualan telefon. Murid diminta mengecam beberapa perkataan arahan yang terdapat dalam cerita. 3. 4. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Melakonkan semula cara murid menyampaikan pesanan.0 Berbual dengan keluarga. Contoh : Ambilkan. Murid menunjukkan kad perkataan arahan yang disediakan. 2. Murid diminta menyampaikan pesanan yang diterima daripada guru kepada ibu bapa. .

Murid bercerita tentang pengalaman berada di perpustakaan. 3. . Murid diminta menyebutkan beberapa arahan yang terdapat dalam dialog. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara Aras 3 (ii) Melakukan arahan serta (i) Menyatakan arahan dengan intonasi yang betul dan cara yang meyakinkan pesanan dengan betul Aktiviti : Aktiviti : 1. Murid bersoal-jawab tentang perpustakaan. Guru menunjukkan gambar perpustakaan. 2. Murid diminta memberi arahan kepada rakan supaya pergi ke perpustakaan. 3. Murid mendengar rakaman dialog tentang perpustakaan.0 Berbual dengan keluarga.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. 1. 2.

Contoh : Bolehkah kamu membantu saya membawa buku ke bilik guru. Murid meminta rakan membantu membawa buku ke bilik guru. .0 Berbual dengan keluarga. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Aktiviti : 1. Guru menayangkan rakaman filem tentang sikap tolong-menolong. Murid diminta menyatakan kebaikan sikap itu. 2. 3.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan ARAS 2 (i) Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila dengan bahasa yang mudah difahami.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.

0 Berbual dengan keluarga. Bolehkah saya pergi ke rumahnya ? . 2.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan ARAS 3 (i) Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Guru mewujudkan satu situasi seharian. Aktiviti : 1.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Contoh : Ayah. saya berjanji untuk menyiapkan kerja rumah dengan kawan. Murid diminta melakonkan situasi anak meminta kebenaran daripada seorang ayah untuk ke rumah rakan.

1 Bercerita dengan menggunakan kata. ditonton.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2. frasa. dibaca atau dialami 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. .

2. 2.ARAS 1 i. Menamakan dan menyatakan ciri-ciri benda maujud dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Akitiviti : 1. Contoh : Zirafah .tinggi . Murid menyebutkan nama-nama binatang. Murid menonton tayangan filem tentang zoo. Murid menyatakan ciri-ciri binatang tersebut.

Menyebutkan perkataan yang berkaitan dengan gambar. Contoh : Ikan . 2. Menyebutkan nama binatang dan habitatnya.Menceritakan tentang gambar yang ditunjukkan. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Aktiviti : 1. 3.sungai .ARAS 2 i.

2. Murid menyampaikan cerita berdasarkan bahan rangsangan dengan cara yang menarik. Menunjukkan gambar poster masyarakat Malaysia. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul.ARAS 3 i. . Aktiviti : 1. Murid bersoal-jawab tentang bangsa-bangsa yang ada di Malaysia. 3.

0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat .KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2. ditonton. dibaca atau dialami 2.

Menonton tayangan video cerita teladan.ARAS 1 i. Memberitahu sesuatu perkara yang didengar dengan menggunkan perkataan yang tepat. Menjalankan simulasi . 2. Contoh : Menyampaikan cerita yang pernah didengar. Aktiviti : 1.menceritakan perkara yang didengar kepada orang lain. . 3. Bersoal-jawab tentang cerita tersebut.

Murid menyebut nama dan membunyikan bunyi binatang tertentu. 4. Mengadakan permainan bunyi binatang. Murid menyebut maklumat yang dikehendaki berdasarkan gambar.ARAS 2 i. Aktiviti : 1. Murid menamakan nama dan habitat binatang tersebut. Melayari laman web tentang binatang. 2. 5. 3. Menyatakan perkara-perkara penting berdasarkan bahan rangsangan. .

Bersoal-jawab mengenai aktiviti tersebut.ARAS 3 i. Melakonkan situasi bergotong-royong mengikut kumpulan kecil. 2. Menunjukkan keratan akhbar aktiviti gotongroyong. . Murid melakonkan dialog yang disediakan oleh guru. Aktiviti : 1. 3. Memberitahu orang lain tentang tugas yang dibuat. Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul. 4. 5.

betul.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3. 3. . menarik dan berkesan.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. strutur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. frasa.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata . istilah.

4. Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 4. Guru menunjukkan gambar cara memelihara binatang. Memilih perkataan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. . Contoh : Cara.cara menjaga binatang periharaan. ii. Aktiviti : 1. Murid membaca petikan tentang pengalaman seorang polis. Murid bercerita tentang cara menjaga bintang peliharaan masingmasing. Murid bersoal-jawab tentang binatang tersebut. Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan. 2. Murid memberitahu rakan tentang maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan Contoh : Peristiwa yang terjadi .di mana. 3. Aktiviti : 1. Guru menunjukkan gambar seorang pegawai polis. Murid bercerita tentang tugas polis.ARAS 1 i. 2. 3. org yang terlibat.

2. 3.ARAS 2 i. Aktiviti : 1. Murid bercerita tentang maklumat yang terdapat tentang bahan dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 2.jaket keselamatan Aktiviti : 1. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan.pintu kecemasan . papan kekunci. 3. Berdasarkan kad perkataan yang ditampal pada peralatan di makmal itu. . murid diminta menyebutkan nama-nama peralatan tersebut. Contoh : tetikus. Murid bercerita tentang pengalaman yang pernah dilalui. Contoh : . Murid menonton tanyang video di dalam sebuah feri. Guru membawa murid ke makmal computer. . ii. Guru membimbing murid merujuk kamus bergambar untuk memilih perkataan dan frasa yang sesuai untuk menceritakan tentang beberapa peralatan di dalam feri. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

perlu Berkejar-kejaran di atas batas . Murid diminta menyatakan maklumat mengikut kepentingan. 2. 3. Berbincang tentang cara-cara menanam kacang. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat . ii.ARAS 3 i. 3. Murid bersoal-jawab mengenainya.Guru menunjukkan gambar seorang petani sedang berkebun.tidak perlu Aktiviti : 1. Murid diminta menyatakan perkara yang perlu dan tidak perlu untuk menanam kacang. Contoh : Rutin harian Nota : siapkan kerja rumah kemaskan buku dalam beg bermain pada waktu petang . Guru menunjukkan jadual peribadi harian. 2. Contoh : Membersihkan batas . Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan. Aktiviti : 1.

. tepat.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila 4.1 Mengemukakan idea. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 4. dan tersusun.

Nota : Anak patung/robot mainan-harga. . Contoh : Kebersihan di gerai makan. Menyatakan pandangan tentang sesuatu secara bebas Aktiviti : 1. cara bermain Aktiviti : 1.Berbual secara berpasangan tentang sesuatu perkara yang didengar. 2. Mendengar pandangan yang disampaikan oleh rakan ii. Contoh : Alat permainan yang disukai. Murid bercerita tentang cara-cara menjaga kebersihan dengan ayat sendiri.Murid diberi gambar tentang amalan menjaga kebersihan.ARAS 1 i.

Aktiviti: 1. Murid memberi pandangan berdasarkan keadaan di dalam gambar.Membalut buku. 3.ARAS 2 i. Contoh : Menjaga buku sendiri . Murid bercerita tentang cara mereka menjaga buku masing-masing. 2. tidak mengoyak dan menconteng . Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang di bualkan. menyusun. Guru menunjukkan gambar penjagaan buku teks.

Murid menyenaraikan keadaan tersebut. Secara berkumpulan. Berdasakan gambar sebuah kelas.Mengemaskan kerusi meja . 2. Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara Aktiviti : 1. Contoh : Keberihan kelas . murid diminta menyatakan keadaan di dalam kelas tersebut. 3. murid diminta mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.ARAS 3 i.Cara menjaga kebersihan kelas .

1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca .0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.KEMAHIRAN MEMBACA 5. dan gaya pembacaan yang sesuai. 5. intonasi.

3. 2. Murid-murid membaca ayat tunggal yang dibina. Murid bercerita tentang jenisjenis rumah. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. i. 2. diftong. Secara berkumpulan. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Murid membaca petikan dengan sebutan perkataan yang mengandungi graf. Murid bercerita tentang gambar poster. Leong. vokal berganding dan kosonan bergabung dengan betul Contoh : nyonya. taat 1. 4. . Menonton filem dokumentari tentang rumah-rumah di Malaysia. Murid menyebutkan perkataan yang ditunjukkan dengan sebutan yang betul. Aktiviti : Aktiviti : 1. murid menyusun kad perkataan untuk membina ayat tunggal.ARAS 1 i.

µ Contoh : 1. Guru memperdengar Lagu Kereta Lembu. sebab . 2. Kereta kuda bergerak laju tetapi kereta lembu bergerak perlahan. Murid membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu dan kumpulan berdasarkan petikan ´Kenderaan Dahulu. Aktiviti : 1. 4. Murid menyanyi bersama-sama.ARAS 2 i. 3. 2. Kereta lembu digunakan untuk membawa kayu dan barang jualan. Murid membaca lirik lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Nota : Kata hubung ² dan. tetapi.

sebutan. frasa dan ayat. 2. Aktiviti : 1. Murid merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna perkataan dan rangkai kata yang disediakan.ARAS 3 i. Bersoal-jawab tentang jenis-jenis pekerjaan. Bersoal jawab untuk memberikan maksud ayat berdasarkan teks. 4. . ii. Memberikan makna perkataaan . Menonton rakaman video tentang jenis-jenis pekerjaan. Murid membaca ayatayat tunggal yang disediakan oleh guru. intonasi dan jeda yang betul berdasarkan skrip yang disediakan. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan ayat yang betul dan jelas. 2. Menggunakan teknik teater pembaca bagi melatih kelancaran. 3. Aktiviti : 1.

KEMAHIRAN MEMBACA 5. dan gaya pembacaan yang sesuai. 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca . intonasi.

Menceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri. Murid membaca teks yang disediakan. ii. Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4. 3. 3. Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang baik. 4. Murid menyebut ayat berdasarkan gambar.Guru memaparkan perkataan-perkataan yang berkaitan dengn gambar. Berdasarkan teks yang diberi. 2. murid menceritakan semula teks yang dibaca dengan perkataan sendiri Contoh : Gambar bersiri . 2.ARAS 1 i. 3 Murid menyatakan nilainilai murni yang boleh diperoleh dari cerita tersebut. Aktiviti : 1. Melapazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. Murid bersoal-jawab tentang rakaman majlis perkahwinan.Mendengar cara melapazkan pantun pantun dua kerat dan empat kerat dengan intonasi yang betul. iii. Memperdengar rakaman berbalas pantun. . 2. Aktiviti : 1. Murid bercerita dengan menggunakan perkataan sendiri berdasarkan gambar bersiri. Contoh : Kedua pengantin itu ibarat pinang dibelah dua. Mengadakan pertandingan melafazkan pantun antara kumpulan. 2. murid melafazkan pantun. Aktiviti : 1.Berpandukan perkataan tersebut.

Melengkapkan lembaran pengurusan grafik yang mudah bagi tujuan menyusun maklumat mengikut urutan. 2. Bersoal-jawab tentang pantun. . Anggur b. 2. Menggunakan teknik berpandu bagi tujuan menceritakan semula teks yang dibaca dengan perkataan sendiri. 3. Aktiviti : 1. a. Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul iii. 3. Membaca petikan akhbar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Betik. durian Aktiviti : 1. Mendengar dan melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyusun maklumat mengikut urutan. bidara c. Contih : Susun mengikut abjad.ARAS 2 i. bacang. ii. Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Duku. Aktiviti : 1. Ciku. Mendengar dan mengajuk puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. cempedak d. Mendengar rakaman pantun.

ARAS 3 i. murid berbalas-balas pantun yang telah dibaca. . Murid diminta melafazkan pantun dua kerat dan empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyenaraikan isi-isi penting berdasarkan teks yang dibaca. Guru memberi petikan dialog. 4. Aktiviti : 1. Secara berkumpulan. 2. 2. Melapazkan puisi dengan sebutan nada. Membaca lancer teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. 2. 3. Murid menjawab soalan berdasarkan teks yang dibaca. Murid menjawab soalan yang dikemukakan untuk mendapatkan isi-isi penting. Aktiviti : 1. 4. Murid mendengar rakaman berbalas pantun. Aktiviti : 1. Murid bercerita maksud pantun yang dibaca. Murid menyebutkan simpulan bahasa mudah yang terdapat dalam dialog. gaya dan intonasi yang betul. Murid diberi teks. Guru membimbing murid memahami maksud simpulan bahasa tersebut. Berbincang untuk mendapatkan isi penting. 2. 3. iii. ii. Murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul.

0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks 6.KEMAHIRAN MEMBACA 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat dari internet. .

Berdasarkan gambar iklan. Aktiviti: 1. Murid mengeja perkataan berdasarkan kad perkataan yang disediakan . Guru membimbing murid merujuk kamus bergambar untuk memastikan ejaan yang betul. Murid menyenaraikan perkataan tersebut. 4.ARAS 1 i. murid mengeja bersamasama 3. 2. Meneliti ejaan perkataan berdasarkan kamus bergambar 2. Meneliti susunan abjad bagi perkataan. murid diminta menyebutkan perkataanperkatan yang berkaitan tentang kafe siber . 3. Merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan daripada perkataan yang didengar Aktiviti: 1.

guru menunjukkan gambar alat komunikasi 2. murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan 4.ARAS 2 i. murid menyebut nama perkataan alat tersebut 3. setiap kumpulan membentangkan hasil carian . sabahagian murid mencari makna dari internet 6. merujuk kamus bergambar untuk mencari makna Aktiviti: 1. satu kumpulan murid mencari makna perkataan dari kamus bergambar 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful