1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton,

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan

4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang releven secara bertatasusila

KEMAHIRAN MEMBACA

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai.

6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. 7.0 Membaca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 9.0 Mencatat dan menyusun maklumat

KEMAHIRAN MENULIS

10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

ayat.0 Berbual dengan keluarga. Secara berpasangan.Contoh : Maafkan saya. Murid mengulangi kata-kata bertata susila dari filem tersebut. Menonton tayang video situasi perbualan bertata susila. Murid mengucapkan kata yang sesuai dalam perbualan. 2. dan nada yang sesuai.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. .KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. sebutan. Murid-murid bersoal-jawab tentang gambar tersebut. . ungkapan. 2. 2. ARAS 1 (i) Menyatakan butiran tentang maklumat asas diri (ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan Aktiviti : 1. murid menceritakan tentang latar belakang diri sendiri Aktiviti : 1. intonasi. 2. Guru memaparkan gambar sebuah keluarga.

1 Berbual (i) Menggunakan kata panggilan perkara tentang sesuatu berkaitan kehidupan nama diri yang dengan dan kata ganti seharian menggunakan kata.0 Berbual dengan keluarga. Murid menyebut nama ahli keluarga tersebut. Menunjukkan gambar sebuah keluarga. intonasi. 4. murid menjalankan aktiviti simulasi memanggil rakan atau orang lain dengan kata panggilan yang sesuai. 2. 3. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Secara berkumpulan. ayat. . sebutan. Murid berbual-bual tentang ahli keluarga masing-masing. ungkapan. dan nada yang sesuai.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. ARAS 2 (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan Aktiviti : 1.

0 Berbual dengan keluarga. sebutan. (ii) Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus-terang dengan sopan dalam perbualan Aktiviti : 1. ARAS 3 (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.menegur kawan dengan cara yang sopan . 3. dan nada yang sesuai. Bercerita tentang gambar yang ditunjukkan. Menceritakan tentang latar belakang diri sendiri. Murid mendengar rakaman dialog.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Contoh : Membuat teguran kepada kawan yang tidak beratur ketika membeli makanan di kantin . Aktiviti : 1. ungkapan. Umur saya tujuh tahun. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Main peranan . Murid membezakan ungkapan yang baik atau yang negatif. Contoh : Saya ada dua orang adikberadik. 2. 2. intonasi.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. ayat.

Guru memperdengar semula rakaman agar murid dapat mendengar dengan lebih jelas. Murid bersoal -jawab tentang dialog tersebut. Guru menggunakan teknik demonstrasi untuk tujuan menyoal dan menjawab secara bertatasusila bagi memperoleh maklumat.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Aktiviti : 1. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.0 Berbual dengan keluarga. 4. . 3. Guru memperdengar rakaman dialog. Murid mendengar dengan teliti rakaman dialog di kantin sekolah. 3. Murid diminta menceritakan semula topik perbualan tersebut. Murid bersoal -jawab tentang dialog tersebut. 4. Guru mewujudkan satu situasi di kedai buku sekolah. ii) Mengemukakan soalan yang bertumpu dalam perbualan Aktiviti : 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 1 (i) Mendengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapat maklumat. 2. Situasi : Kedai Buku Sekolah. 2.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Dalam kumpulan kecil. Menyoal rakan atau orang lain untuk mendapatkan respons. Murid bersoal-jawab tentang gambar. Contoh : Menggunakan kata tanya yang sesuai untuk menyoal .0 Berbual dengan keluarga. 3.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 2 (i) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan respons (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan Aktiviti : Aktiviti : 1. . Menunjukkan gambar iklan rumah yang dibawa oleh murid. murid dikehendaki menyoal dan menjawab soalan secara spontan. 1. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Murid menyebut nama jenis rumah. 2. Murid meneliti gambar jenis rumah yang dibawa sendiri. 2. 3.

Guru menunjukkan gambar.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila ARAS 3 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai semasa bersoal jawab.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Murid memberikan jawapan terhadap soalan yang dikemukakan oleh orang lain . Aktiviti : 1. 4. (ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan. 4. Murid bersoal-jawab tentang gambar tersebut. Murid mendengar rakaman lagu. 3.Menjalankan sesi bersoal jawab dalam kumpulan berdasarkan gambar yang diberi. Murid diberi peluang menceritakan pengalaman yang pernah dialami. Aktiviti : 1.0 Berbual dengan keluarga. Murid menyanyi bersama-sama. Murid menyebutkan nama-nama panggilan yang terdapat dalam lagu. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. 2. 3. 2.

3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara ARAS 1 (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti. AKTIVITI: Melakonkan aktiviti menyampaikan pesanan kepada orang lain .KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.0 Berbual dengan keluarga. (ii) Menyatakan arahan serta pesanan dengan dengan sebutan yang betul dan jelas.

2. 2. Murid diminta menyampaikan pesanan yang diterima daripada guru kepada ibu bapa. Simpankan. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan Aktiviti : 1. Contoh : Menyatakan pesanan guru kepada ibu bapa tentang bayaran yuran sekolah.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Contoh : Ambilkan. Melakonkan semula cara murid menyampaikan pesanan. Kemaskan Aktiviti : 1. Guru mewujudkan satu situasi perbualan telefon. 3. Guru memperdengar rakaman sebuah cerita. Murid diminta mengecam beberapa perkataan arahan yang terdapat dalam cerita. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara ARAS 2 Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. 4. Murid menunjukkan kad perkataan arahan yang disediakan.0 Berbual dengan keluarga. . 3. Murid menyebut perkataan arahan yang biasa didengar.

Murid bersoal-jawab tentang perpustakaan. . Murid diminta memberi arahan kepada rakan supaya pergi ke perpustakaan. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara Aras 3 (ii) Melakukan arahan serta (i) Menyatakan arahan dengan intonasi yang betul dan cara yang meyakinkan pesanan dengan betul Aktiviti : Aktiviti : 1. 3. 2. 2. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Murid bercerita tentang pengalaman berada di perpustakaan.0 Berbual dengan keluarga. Murid diminta menyebutkan beberapa arahan yang terdapat dalam dialog. 3. Guru menunjukkan gambar perpustakaan. 1. Murid mendengar rakaman dialog tentang perpustakaan.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. 2. Murid diminta menyatakan kebaikan sikap itu. Aktiviti : 1. 3. Guru menayangkan rakaman filem tentang sikap tolong-menolong. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Contoh : Bolehkah kamu membantu saya membawa buku ke bilik guru.0 Berbual dengan keluarga. Murid meminta rakan membantu membawa buku ke bilik guru. .4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan ARAS 2 (i) Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila dengan bahasa yang mudah difahami.

0 Berbual dengan keluarga. Murid diminta melakonkan situasi anak meminta kebenaran daripada seorang ayah untuk ke rumah rakan. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1. Aktiviti : 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan ARAS 3 (i) Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. saya berjanji untuk menyiapkan kerja rumah dengan kawan. Contoh : Ayah.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. Guru mewujudkan satu situasi seharian. 2. Bolehkah saya pergi ke rumahnya ? .

1 Bercerita dengan menggunakan kata.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2. . dibaca atau dialami 2. ditonton. frasa.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.

Contoh : Zirafah . 2.ARAS 1 i. Menamakan dan menyatakan ciri-ciri benda maujud dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Murid menyatakan ciri-ciri binatang tersebut. 2. Akitiviti : 1.tinggi . Murid menyebutkan nama-nama binatang. Murid menonton tayangan filem tentang zoo.

2. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. 3.sungai .Menyebutkan perkataan yang berkaitan dengan gambar. Contoh : Ikan . Aktiviti : 1.ARAS 2 i. Menyebutkan nama binatang dan habitatnya.Menceritakan tentang gambar yang ditunjukkan.

. Aktiviti : 1. Murid menyampaikan cerita berdasarkan bahan rangsangan dengan cara yang menarik. 2. Menunjukkan gambar poster masyarakat Malaysia. 3. Murid bersoal-jawab tentang bangsa-bangsa yang ada di Malaysia.ARAS 3 i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul.

ditonton.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat . dibaca atau dialami 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 2.

ARAS 1 i. Memberitahu sesuatu perkara yang didengar dengan menggunkan perkataan yang tepat. Bersoal-jawab tentang cerita tersebut. Menonton tayangan video cerita teladan. 2. . Aktiviti : 1. Menjalankan simulasi . 3. Contoh : Menyampaikan cerita yang pernah didengar.menceritakan perkara yang didengar kepada orang lain.

ARAS 2 i. Mengadakan permainan bunyi binatang. 3. 2. 4. Menyatakan perkara-perkara penting berdasarkan bahan rangsangan. . Murid menyebut maklumat yang dikehendaki berdasarkan gambar. Aktiviti : 1. Murid menamakan nama dan habitat binatang tersebut. Melayari laman web tentang binatang. Murid menyebut nama dan membunyikan bunyi binatang tertentu. 5.

Bersoal-jawab mengenai aktiviti tersebut. 5. 2.ARAS 3 i. Melakonkan situasi bergotong-royong mengikut kumpulan kecil. Menunjukkan keratan akhbar aktiviti gotongroyong. Murid melakonkan dialog yang disediakan oleh guru. 4. Aktiviti : 1. . Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul. 3. Memberitahu orang lain tentang tugas yang dibuat.

.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata . istilah. strutur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. betul.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. frasa. menarik dan berkesan.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 3. 3.

cara menjaga binatang periharaan. Guru menunjukkan gambar cara memelihara binatang. Memilih perkataan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 2.di mana. Aktiviti : 1. Contoh : Cara. Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Murid memberitahu rakan tentang maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan Contoh : Peristiwa yang terjadi . 4. 4. 2. org yang terlibat. ii. . Guru menunjukkan gambar seorang pegawai polis. Murid bersoal-jawab tentang binatang tersebut. Murid bercerita tentang tugas polis. 3. 3. Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan.ARAS 1 i. Aktiviti : 1. Murid membaca petikan tentang pengalaman seorang polis. Murid bercerita tentang cara menjaga bintang peliharaan masingmasing.

jaket keselamatan Aktiviti : 1. Guru membawa murid ke makmal computer. murid diminta menyebutkan nama-nama peralatan tersebut. . ii. 3. Contoh : tetikus. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Contoh : . Guru membimbing murid merujuk kamus bergambar untuk memilih perkataan dan frasa yang sesuai untuk menceritakan tentang beberapa peralatan di dalam feri. Aktiviti : 1.ARAS 2 i. 3. Murid bercerita tentang pengalaman yang pernah dilalui. papan kekunci. Berdasarkan kad perkataan yang ditampal pada peralatan di makmal itu. 2.pintu kecemasan . 2. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Murid menonton tanyang video di dalam sebuah feri. Murid bercerita tentang maklumat yang terdapat tentang bahan dengan menggunakan bahasa yang sesuai. .

3. Contoh : Rutin harian Nota : siapkan kerja rumah kemaskan buku dalam beg bermain pada waktu petang . Murid diminta menyatakan maklumat mengikut kepentingan.ARAS 3 i. 2.Guru menunjukkan gambar seorang petani sedang berkebun. Guru menunjukkan jadual peribadi harian.perlu Berkejar-kejaran di atas batas . Contoh : Membersihkan batas . 3. Murid diminta menyatakan perkara yang perlu dan tidak perlu untuk menanam kacang. Aktiviti : 1. ii. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan. Berbincang tentang cara-cara menanam kacang.tidak perlu Aktiviti : 1. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat . Murid bersoal-jawab mengenainya. 2.

tepat.1 Mengemukakan idea. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila 4. . dan tersusun.

Murid diberi gambar tentang amalan menjaga kebersihan. Contoh : Alat permainan yang disukai. Contoh : Kebersihan di gerai makan. Nota : Anak patung/robot mainan-harga.Berbual secara berpasangan tentang sesuatu perkara yang didengar. 2. Mendengar pandangan yang disampaikan oleh rakan ii. Menyatakan pandangan tentang sesuatu secara bebas Aktiviti : 1. Murid bercerita tentang cara-cara menjaga kebersihan dengan ayat sendiri.ARAS 1 i. cara bermain Aktiviti : 1. .

tidak mengoyak dan menconteng . Guru menunjukkan gambar penjagaan buku teks. Murid bercerita tentang cara mereka menjaga buku masing-masing. 3.Membalut buku. Contoh : Menjaga buku sendiri . menyusun.ARAS 2 i. Aktiviti: 1. Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang di bualkan. 2. Murid memberi pandangan berdasarkan keadaan di dalam gambar.

murid diminta mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.Mengemaskan kerusi meja .Cara menjaga kebersihan kelas .ARAS 3 i. murid diminta menyatakan keadaan di dalam kelas tersebut. Secara berkumpulan. 3. Murid menyenaraikan keadaan tersebut. Berdasakan gambar sebuah kelas. Contoh : Keberihan kelas . Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara Aktiviti : 1. 2.

intonasi.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca . 5. dan gaya pembacaan yang sesuai.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.KEMAHIRAN MEMBACA 5.

Murid-murid membaca ayat tunggal yang dibina. 3. Menonton filem dokumentari tentang rumah-rumah di Malaysia. Murid bercerita tentang jenisjenis rumah. Murid bercerita tentang gambar poster. Secara berkumpulan.ARAS 1 i. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Leong. Murid membaca petikan dengan sebutan perkataan yang mengandungi graf. 3. . vokal berganding dan kosonan bergabung dengan betul Contoh : nyonya. Aktiviti : Aktiviti : 1. 4. i. murid menyusun kad perkataan untuk membina ayat tunggal. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Murid menyebutkan perkataan yang ditunjukkan dengan sebutan yang betul. 2. diftong. taat 1.

Murid menyanyi bersama-sama. 3. tetapi. Kereta lembu digunakan untuk membawa kayu dan barang jualan. Kereta kuda bergerak laju tetapi kereta lembu bergerak perlahan. Guru memperdengar Lagu Kereta Lembu. 4. Murid membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu dan kumpulan berdasarkan petikan ´Kenderaan Dahulu. 2.ARAS 2 i. Murid membaca lirik lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aktiviti : 1.µ Contoh : 1. Nota : Kata hubung ² dan. sebab .

4. 2. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan ayat yang betul dan jelas. Memberikan makna perkataaan . ii. Bersoal jawab untuk memberikan maksud ayat berdasarkan teks. Aktiviti : 1. Murid merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna perkataan dan rangkai kata yang disediakan.ARAS 3 i. 2. Bersoal-jawab tentang jenis-jenis pekerjaan. Menonton rakaman video tentang jenis-jenis pekerjaan. Aktiviti : 1. . sebutan. Murid membaca ayatayat tunggal yang disediakan oleh guru. 3. intonasi dan jeda yang betul berdasarkan skrip yang disediakan. frasa dan ayat. Menggunakan teknik teater pembaca bagi melatih kelancaran.

5. dan gaya pembacaan yang sesuai.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca .0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.KEMAHIRAN MEMBACA 5. intonasi.

2. Murid menyebut ayat berdasarkan gambar. 3. Contoh : Kedua pengantin itu ibarat pinang dibelah dua. 3. Menceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri. Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii. Aktiviti : 1.ARAS 1 i. 3 Murid menyatakan nilainilai murni yang boleh diperoleh dari cerita tersebut. . Aktiviti : 1. Murid membaca teks yang disediakan. Mengadakan pertandingan melafazkan pantun antara kumpulan. ii. 2. 4. murid melafazkan pantun. 2. Memperdengar rakaman berbalas pantun.Berpandukan perkataan tersebut.Mendengar cara melapazkan pantun pantun dua kerat dan empat kerat dengan intonasi yang betul. Melapazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang baik.Guru memaparkan perkataan-perkataan yang berkaitan dengn gambar. 2. Berdasarkan teks yang diberi. Aktiviti : 1. Murid bercerita dengan menggunakan perkataan sendiri berdasarkan gambar bersiri. 4. murid menceritakan semula teks yang dibaca dengan perkataan sendiri Contoh : Gambar bersiri . Murid bersoal-jawab tentang rakaman majlis perkahwinan.

Membaca petikan akhbar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aktiviti : 1.ARAS 2 i. 2. 3. 2.Melengkapkan lembaran pengurusan grafik yang mudah bagi tujuan menyusun maklumat mengikut urutan. Anggur b. Bersoal-jawab tentang pantun. 3. Mendengar dan melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. . Mendengar rakaman pantun. Betik. a. ii. bidara c. Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. durian Aktiviti : 1. Aktiviti : 1. Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul iii. bacang. Menggunakan teknik berpandu bagi tujuan menceritakan semula teks yang dibaca dengan perkataan sendiri. Menyusun maklumat mengikut urutan. Contih : Susun mengikut abjad. Mendengar dan mengajuk puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Duku. cempedak d. Ciku.

Murid bercerita maksud pantun yang dibaca.ARAS 3 i. Membaca lancer teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. . 2. 4. Aktiviti : 1. Guru membimbing murid memahami maksud simpulan bahasa tersebut. Secara berkumpulan. Murid menyebutkan simpulan bahasa mudah yang terdapat dalam dialog. Murid mendengar rakaman berbalas pantun. gaya dan intonasi yang betul. 3. Murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. murid berbalas-balas pantun yang telah dibaca. ii. 2. Murid menjawab soalan berdasarkan teks yang dibaca. Murid diminta melafazkan pantun dua kerat dan empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Melapazkan puisi dengan sebutan nada. Berbincang untuk mendapatkan isi penting. 4. iii. Aktiviti : 1. Menyenaraikan isi-isi penting berdasarkan teks yang dibaca. Aktiviti : 1. 3. Murid menjawab soalan yang dikemukakan untuk mendapatkan isi-isi penting. 2. 3. Guru memberi petikan dialog. 2. Murid diberi teks.

.KEMAHIRAN MEMBACA 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat dari internet.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks 6.

Murid mengeja perkataan berdasarkan kad perkataan yang disediakan . Meneliti ejaan perkataan berdasarkan kamus bergambar 2. murid diminta menyebutkan perkataanperkatan yang berkaitan tentang kafe siber . Guru membimbing murid merujuk kamus bergambar untuk memastikan ejaan yang betul. 4.ARAS 1 i. Merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan daripada perkataan yang didengar Aktiviti: 1. murid mengeja bersamasama 3. Murid menyenaraikan perkataan tersebut. Aktiviti: 1. Berdasarkan gambar iklan. 2. 3. Meneliti susunan abjad bagi perkataan.

sabahagian murid mencari makna dari internet 6. setiap kumpulan membentangkan hasil carian .ARAS 2 i. murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan 4. murid menyebut nama perkataan alat tersebut 3. satu kumpulan murid mencari makna perkataan dari kamus bergambar 5. merujuk kamus bergambar untuk mencari makna Aktiviti: 1. guru menunjukkan gambar alat komunikasi 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful