-1

-

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT KANTIN VERSI 1.0

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2008

-2-

-3-

KANDUNGAN
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 PENGENALAN PEMASANGAN PERISIAN MEMULAKAN PERISIAN SISMAKAN DAN SETTING PERISIAN IMPORT MAKLUMAT SEKOLAH DARI SISTEM MAKLUMAT MURID MAKLUMAT PENGUSAHA MAKLUMAT KONTRAK MAKLUMAT PEKERJA MAKLUMAT PEMARKAHAN BORANG KENDIRI 2 MAKLUMAT PEMBAYARAN SEWA KANTIN MAKLUMAT KERACUNAN MENGEKSPORT DATA MENGIMPORT DATA MENCARI DATA MEMADAM DATA MENYEMAK MAKLUMAT SISMAKAN MENCETAK LAPORAN-LAPORAN

LAMPIRAN

memuaskan atau berisiko tinggi dengan menganalisa markah melalui Borang Kendiri yang disediakan dalam pangkalan data ini dan perlu dilengkapkan setiap bulan oleh pihak sekolah. pembayaran sewa kantin. markah pemantauan kendiri serta kes-kes keracunan yang berlaku.. dapat mengenal pasti pengusaha-pengusaha kantin yang berada pada tahap cemerlang. Kementerian Pelajaran Malaysia dalam misinya untuk menjadikan pengurusan kantin sekolah pada tahap yang terbaik di samping dapat mengurangkan kes-kes keracunan makanan. . Di samping itu. pekerja-pekerjanya serta beberapa maklumat penting seperti maklumat kontrak.-4- 1. Sehubungan dengan itu. Pihak sekolah dikehendaki memahami dan melaksanakan sisMAKAN ini dengan berkesan agar dapat memastikan pengurusan kantin sekolah berada di tahap terbaik dan dapat menyediakan makanan dan minuman yang selamat kepada murid-murid. diharapkan dengan pelaksanaan sisMAKAN di semua sekolah di seluruh negara ini akan dapat membantu Jawatankuasa Induk 3K. maka akan memudahkan pihak-pihak berkepentingan untuk mendapatkan maklumat atau mengesan pengusaha kantin tertentu. Dengan adanya pangkalan data pengusaha kantin.0 PENGENALAN Sistem Maklumat Kantin (sisMAKAN) telah dibangunkan bertujuan untuk membina satu pangkalan data berkaitan dengan maklumat pengusaha kantin sekolah.

Klik butang FINISH.2 dipaparkan. 2002.-5- 2.MDE ke dalam folder C:\sisMAKAN dan membina ikon pintasan di Desktop komputer anda . Klik butang Next sehingga Skrin 2. 2. Skrin 2. Perisian akan menyalin fail sisMAKAN. 2003 SP3 (ada HotFix) : 512Mb atau lebih : 1 atau lebih : 1 atau lebih : 1 atau lebih Langkah-langkah untuk memasang perisian adalah seperti berikut: 1.0 MEMASANG PERISIAN SISMAKAN Sebelum pemasangan perisian sisMAKAN. Masukkan CD sisMAKAN ke dalam pemacu CD Skrin 2.1: Skrin Utama Pemasangan sisMAKAN 3. pastikan komputer anda memenuhi spesifikasi berikut: Sistem Pengoperasian Microsoft Access RAM CD Drive USB Drive Floppy Drive : Windows XP atau Windows Vista : XP.1 akan dipaparkan seperti dibawah Skrin 2.2: Skrin Akhir pemasangan sisMAKAN 4. JANGAN tukar sebarang setting yang telah ditetapkan.

3 Skrin 2. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Dwi-klik ikon seperti dalam Rajah 1 di bawah Rajah 1: Ikon Pintasan Sistem Maklumat Kantin 2. Pastikan anda berada di desktop.-6- Untuk memulakan perisian sisMAKAN.3: Skrin Utama sisMAKAN . Skrin Utama sisMAKAN akan dipaparkan seperti skrin 2.

(Sila rujuk manual Windows XP atau Vista untuk menukar resolusi skrin) Sebelum sebarang data dimasukkan pastikan Setting komputer anda mematuhi kehendak sisMAKAN. 1. Skrin 3. sila klik butang Betulkan Sendiri (Buka Control Panel).1 akan dipaparkan Skrin 3.Regional Setting. pastikan Resolusi Skrin ialah 1024 x 768.-7- 3. Klik menu Kemudahan . Jika terdapat perkataan SALAH dipaparkan. sila klik butang Betulkan Secara Automatik.1: Regional Setting 2. Pastikan Bahasa/Negara ialah English (United States)/United States.0 MEMULAKAN PERISIAN SISMAKAN DAN SETTING PERISIAN Bagi memastikan sisMAKAN dipaparkan lebih baik. Jika Bahasa/Negara yang lain dipaparkan.2 akan dipaparkan . Skrin 3. Sila ikuti langkah-langkah berikut untuk mensetkan komputer anda.

Restart komputer anda terlebih dahulu untuk memastikan setting dapat berfungsi. Pilih English (United States) dan klik butang OK. .-8- Skrin 3.2: Regional and Language Options 3.

Sekiranya nama sekolah anda tidak dipaparkan dalam SENARAI SEKOLAH. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Terdapat 3 cara untuk memasukkan maklumat sekolah Cara 1: Import maklumat sekolah dari Sistem Maklumat Murid yang telah dipasang dalam komputer anda Cara 2: Import maklumat sekolah dari Sistem Maklumat Murid yang dipasang dalam komputer yang lain Cara 3: Menaip maklumat sekolah dari sisMAKAN (Elakkan mengguna cara ini bagi memastikan maklumat sekolah sejajar dengan Sistem Maklumat Murid) Cara 1: Import dari SMM yang telah ada di dalam komputer anda. Nama sekolah akan dipaparkan di dalam Senarai Sekolah seperti dalam Skrin 4. Nama sekolah tidak semestinya ditaip dengan lengkap. 2. Klik butang senarai Negeri dan pilih negeri yang dikehendaki Klik butang senarai PPD dan pilih PPD yang dikehendaki Satu lagi cara untuk memaparkan maklumat sekolah ialah dengan menggunakan kaedah Carian. Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. pastikan maklumat sekolah telah disimpan di dalam sisMAKAN.0 IMPORT MAKLUMAT SEKOLAH DARI SISTEM MAKLUMAT MURID Sebelum maklumat Pengusaha dimasukkan. maklumat sekolah perlu dimasukkan terlebih dahulu.-9- 4. Taipkan KOD SEKOLAH atau NAMA SEKOLAH dan Klik Butang . 2. . Untuk memastikan maklumat sekolah telah wujud di dalam pangkalan data sisMAKAN. Buka SMM dan eksport semua maklumat tanpa menggunakan disket Pastikan anda telah berada di skrin utama sisMAKAN. Klik butang IMPORT SEKOLAH DARI SMM yang terletak di bawah Senarai Sekolah.1.

Sila dapatkan bantuan guru data SMM. Skrin 4.1: Senarai Sekolah Cara 2: Import Maklumat Sekolah dari SMM yang dipasang di komputer lain.10 - Skrin 4. 3. Skrin 4.2: Skrin Import Data . Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. 2. 4. Tukar nama fail TLBSek yang telah disalin dalam disket atau pemacu USB kepada tblSekolah (pastikan file extension dikekalkan . 5.Import Data.. Eksport Semua Maklumat dari SMM tanpa menggunakan disket Buka windows explorer dan salin fail TLBSek dari C:\HEM ke dalam disket atau USB Drive.2 akan dipaparkan.txt) Masukkan disket / Pemacu USB ke komputer yang telah dipasang sisMAKAN Klik butang Kemudahan .

7.3: Fail tblSekolah telah berjaya diimport dari sumber yang dipilih 8.4: Tambah dan Kemaskini telah berjaya 9. Skrin 4.. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN. Pilih Negeri dan PPD.3 Rajah 2: Mesej fail tblPengusaha tiada dalam sumber yang dipilih Skrin 4. Senarai sekolah akan dipaparkan. Klik butang SUMBER dan pilih sumber yang mengandungi fail tblsekolah (disket atau pemacu USB) Klik butang IMPORT DATA KE PANGKALAN DATA SEMENTARA. Paparan status Import hanya menunjukkan tblSekolah OK tetapi fail-fail lain GAGAL seperti dalam skrin 4. Jika mesej seperti Rajah 2 dipaparkan. Klik butang TAMBAH DAN KEMASKINI KE PANGKALAN DATA UTAMA. .11 - 6. sila klik butang OK.4 akan dipaparkan Skrin 4.

Klik OK.5: Maklumat Sekolah 2.6 3. Jika ada butang senarai.12 - Cara 3: Menaip maklumat sekolah dari sisMAKAN Sekiranya sekolah tidak mempunyai maklumat SMM. maklumat sekolah boleh ditaip menggunakan sisMAKAN. Maklumat Sekolah akan dipaparkan dalam ruangan Maklumat Sekolah seperti dalam Skrin 4. Taipkan maklumat sekolah. Apabila telah tamat. Satu mesej ralat akan dipaparkan. Pilih Negeri dan PPD untuk memaparkan maklumat sekolah Klik nama sekolah dari Senarai Sekolah. Skrin untuk memasukkan maklumat sekolah akan dipaparkan seperti Skrin 4. Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. sila pilih TIADA KANTIN dari butang pilih STATUS.Maklumat Sekolah dari Skrin Utama. sila pilih dari butang senarai. Jika sekolah tiada kantin.5 Skrin 4. Klik menu Rekod . 4.. klik butang SKRIN UTAMA untuk kembali ke Skrin Utama. .

.6: Maklumat Sekolah .13 - Skrin 4.

Maklumat Pengusaha.14 - 5.Sistem akan memasukkan tarikh lahir berdasarkan No KP Baru. Tujuannya supaya Kod Pengusaha boleh dibina dalam pangkalan data. Contohnya 23/06/1971 4.0 MAKLUMAT PENGUSAHA Sebelum maklumat-maklumat lain dimasukkan.Maklumat Pengusaha. Pengusaha kantin perlu menyertakan salinan sijil-sijil kursus pengendalian makanan. No KP Lama . Format tarikh lahir ialah hari/bulan/tahun (hh/bb/tttt). Isikan maklumat pengusaha dengan lengkap. sijil suntikan. Setelah borang diterima.Borang Kosong . maklumat pengusaha perlulah diisi dengan lengkap terlebih dahulu.. No KP Baru . 5. 6. Serahkan borang berkenaan kepada pengusaha kantin untuk diisi. 2. PPD dan klik nama sekolah dari Senarai Sekolah terlebih dahulu Klik menu Rekod . Skrin 5. No KP Baru ini hendaklah ditaip tanpa tanda '-'. sijil pendaftaran syarikat (jika ada) dan sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan (jika ada). Pilih Negeri. Jika ada kesilapan.Taipkan seperti di dalam Kad Pengenalan.1 akan dipaparkan Skrin 5. sila betulkan secara manual. Pastikan digit No KP Baru ialah 12 Nama Pengusaha . Borang Maklumat Pengusaha boleh dicetak dari menu Laporan . sila ikuti langkah-langkah berikut untuk memasukkan maklumat Pengusaha 1.Taipkan No KP Lama tanpa {space} jika ada Tarikh Lahir . .1: Maklumat Pengusaha 3.Nombor Kad Pengenalan Baru pengusaha kantin ditaip terlebih dahulu sebelum memasukkan maklumat lain.

Telefon (H/P) . 14. Contohnya 03-51628901 Nombor Pendaftaran Perniagaan (ROB) . pilih 'Y' pada ruangan Ada Syarikat?. 02 = Bukan Islam Kaum .Nama yang digunakan di dalam Sijil Pendaftaran Syarikat.Taipkan No Telefon Bimbit pengusaha kantin jika ada mengikut format XXX-XXXXXXXX. Ditaip mengikut format XX-XXXXXXXX.Pilih dari senarai. P = Perempuan Agama . Isikan maklumat syarikat dengan lengkap.Pilih dari senarai Kewarganegaraan . Pengalaman . Negeri . 8. Ada Syarikat (Y/T)? . 17. Jika menggunakan nama sendiri. Pastikan bilangan digit ialah 5 Bandar . 15. Pastikan kod negeri dimasukkan. Sekiranya dua digit ditengah dalam No KP Baru ialah 71. Contohnya 03-55610097. Jika Bukan Warganegara dipilih maka Negara Asal dimasukkan sebagai Indonesia. pilih Y pada Ada Syarikat (Y/T)? Alamat . Jika Warganegara dipilih. maka negara asal dimasukkan Malaysia.Taipkan bandar berdasarkan alamat yang dinyatakan. Contohnya 019-2218760. Taipkan TIADA jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya dan kosongkan ruang Tarikh Pendaftaran Perniagaan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Perniagaan. 20.Nombor telefon pejabat (Jika ada). L = Lelaki. Jantina .15 - 7.Taipkan nombor pendaftaran perniagaan seperti yang terdapat di dalam sijil pendaftaran perniagaan. Pastikan kod negeri dimasukkan.. 13. 12.Pilih dari senarai.Alamat yang dinyatakan di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan atau Alamat terkini Pengusaha jika telah bertukar alamat. Jawapan diberi dalam tahun.Pilih dari senarai Status Perkahwinan . Jika kurang setahun. 10. maka taraf kewarganegaraan pengusaha berkenaan ialah Penduduk Tetap. maka dimasukkan sebagai 1 tahun. 21.Pengalaman Pengusaha mengusahakan kantin dari tahun pertama kali mengusaha kantin sehingga sekaran. 16. 11. Telefon (R) .Taipkan No Telefon Rumah pengusaha kantin jika ada mengikut format XX-XXXXXXXX. 19.Sekiranya pengusaha mengendalikan kantin atas nama syarikat. 18.Taipkan poskod berdasarkan alamat yang dinyatakan. 9. .Pilih dari senarai Telefon (P) . 22.Pilih dari senarai Jantina. Poskod . Nama Syarikat . 01 = Islam.

27. sila klik semula Rekod pengusaha yang dikehendaki dari senarai pengusaha Klik butang tambah Rekod jika kantin sekolah mempunyai lebih dari satu pengusaha dan ulang semula langkah 1 hingga 27.. Setelah maklumat dimasukkan. Rekod pengusaha berkenaan akan dipaparkan diruangan senarai pengusaha. Kosongkan ruangan ini jika pengusaha tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan 24.Jika syarikat tersebut berdaftar dengan Kementerian Kewangan. 25. Taipkan TIADA pada Nombor Pendaftaran Sijil Kewangan jika syarikat tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan kosongkan Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan . Tarikh Tamat Pendaftaran Perniagaan .Taipkan tarikh pendaftaran perniagaan diluluskan seperti yang tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan mengikut format hh/bb/tttt. Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan hendaklah diisi.Taipkan tarikh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan diluluskan seperti yang tercatat di dalam sijil mengikut format hh/bb/tttt. Kosongkan bahagian ini jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya. maklumat Nombor Pendaftaran Sijil Kewangan (ROT).16 - 23. Untuk mengedit semula maklumat pengusaha. Kosongkan bahagian ini jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya. No Pendaftaran Sijil Kewangan (ROT) . 26. Kosongkan ruangan ini jika pengusaha tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan .Taipkan tarikh tamat pendaftaran perniagaan seperti yang tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan mengikut format hh/bb/tttt. Klik butang Skrin Utama untuk kembali semula ke Skrin Utama sisMAKAN . klik butang simpan.Taipkan tarikh tamat pendaftaran dengan Kementerian Kewangan seperti yang tercatat di dalam sijil mengikut format hh/bb/tttt. Tarikh Pendaftaran Perniagaan .

Maklumat Kontrak.Tarikh Kontrak ditandatangani. Tarikh Tandatangan Kontrak . pilih Negeri.17 - 6. Skrin 6. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Tamat Kontrak .Jika kontrak disambung setahun lagi oleh pihak sekolah. Tarikh Kontrak Mula Disambung . Jika markah pemantauan kantin berasaskan borang Kendiri 2 telah dimasukkan.Nyatakan bilangan tahun pengusaha tersebut mengendalikan kantin di sekolah tersebut sahaja. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Pengalaman Kontrak di Sekolah Ini . nyatakan tarikh mula kontrak tersebut disambung. maklumat pemarkahan akan dipaparkan di Skrin Utama Klik menu Rekod .Taipkan tarikh kontrak bermula berdasarkan maklumat di dalam Perjanjian yang telah ditandatangani. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Tarikh Mula Kontrak . Format tarikh ialah hh/bb/tttt 5. Format tarikh ialah hh/bb/tttt. Jumlah Sewa Setiap Bulan (RM) . 2. 10..0 MAKLUMAT KONTRAK Untuk mengisi maklumat Kontrak. Pilih T jika kontrak tidak disambung setahun lagi.1: Maklumat Kontrak 4. 7. Tanda RM tidak perlu dimasukkan Adakah Kontrak Disambung Setahun Lagi? . PPD dan Sekolah Klik nama pengusaha kantin dari Senarai Pengusaha.Nyatakan jumlah sewaan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani. 3.Taipkan tarikh kontrak tamat berdasarkan maklumat di dalam Perjanjian yang telah ditandatangani.1 akan dipaparkan Skrin 6. 9. Dari Skrin Utama.Pilih Y jika kontrak pengusaha tersebut disambung setahun lagi setelah tamat kontrak. 6. 8. .

16. Elakkan memadam maklumat kontrak pengusaha kantin tersebut. klik sebab-sebab kontrak tersebut ditamatkan. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Pertama . Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN 12.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Terakhir . Tarikh Kontrak Disambung Tamat . Klik butang Padam Rekod jika maklumat kontrak yang dimasukkan adalah salah. 19.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. Klik butang Simpan Rekod. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Kedua . nyatakan tarikh Amaran Kedua diberikan kepada pengusaha. Pastikan proses penamatan mengikut prosedur yang ditetapkan dan tarikh-tarikh amaran telah dinyatakan.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. 18. 17.Jika kontrak disambung setahun lagi oleh pihak sekolah. 15. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Sebab-Sebab Penamatan Kontrak . Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Kontrak Ditamatkan . 20. 14. Tarikh Amaran Pertama dan Kedua perlulah dinyatakan terlebih dahulu. nyatakan tarikh tamat kontrak tersebut. Tarikh Amaran Pertama perlulah dinyatakan terlebih dahulu. nyatakan tarikh Amaran Terakhir diberikan kepada pengusaha. Jika ada sebab yang tidak disenaraikan.18 - 11. Klik butang Tambah Rekod untuk menambah maklumat kontrak pengusaha yang sama.. 13. Maklumat kontrak akan dipaparkan dalam senarai kontrak.Nyatakan Tarikh Kontrak pengusaha tersebut ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak yang sepatutnya. .Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. sila taip sebab tersebut dalam ruangan Sebab lain (tidak lebih dari 255 huruf). nyatakan tarikh Amaran Pertama diberikan kepada pengusaha.

19 - 7. Setiap pekerja diberikan satu borang untuk diisi. 6. No KP Baru . Tujuannya adalah untuk merekodkan maklumat suntikan Ty2/Ty6 dan Kursus Asas Pengendalian Makanan. Jika pekerja bukan warganegara. 3. Untuk mengisi maklumat Pekerja. . Jika pekerja adalah warganegara.0 MAKLUMAT PEKERJA Borang kosong maklumat pekerja boleh dicetak melalui menu Laporan. PPD dan Sekolah Klik nama pengusaha kantin dari Senarai Pengusaha. No Passport tidak perlu dimasukkan. Warganegara . pilih Negeri. 2. Maklumat Warganegara dan NO KP Baru diperlukan untuk menjana kod pekerja bagi warganegara No Passport . ikuti langkah-langkah berikut: 1. maklumat pemarkahan akan dipaparkan di Skrin Utama Klik menu Rekod .. Skrin 7.Jika Pekerja adalah warganegara. sila masukkan No KP Baru. 5. Jika pekerja ialah warganegara. maklumat negara asal dimasukkan sebagai Indonesia. Pengusaha juga perlu dimasukkan sebagai salah seorang pekerja yang bekerja di kantin berkenaan. maklumat negara asal dimasukkan sebagai Malaysia. Jika markah pemantauan kantin berasaskan borang Kendiri 2 telah dimasukkan.Maklumat Pekerja. Dari Skrin Utama.Pilih dari senarai Warganegara.1 akan dipaparkan Skrin 7.1 Maklumat Pekerja 4. Salinan sijil kursus asas pengendalian makanan dan sijil suntikan Ty2/Ty6 perlulah diperolehi dan disimpan di dalam fail.Jika Pekerja bukan warganegara maka No Passport perlulah dimasukkan untuk menjana kod pekerja.

Aktif bermakna pekerja berkenaan masih bekerja dengan pengusaha. Selepas perubahan dibuat. 12.20 - PERINGATAN: Maklumat Warganegara-No KP Baru dan Warganegara-No Passport mestilah dimasukkan terlebih dahulu sebelum memasukkan maklumat lain. Jantina . . 18.Taipkan tarikh pekerja mula bekerja dengan pengusaha berkenaan. 13. 15.Taipkan tarikh lahir pekerja mengikut format hh/bb/tttt Kaum . Taipkan Institusi Latihan yang mengendalikan kursus tersebut. klik butang Simpan semula 8.Pilih dari senarai Status Kerja .Jika pekerja bukan warganegara.Pilih dari senarai Status Tarikh Mula Kerja .Pilih dari seanrai agama Tarikh Lahir . H=Pengusaha digunakan untuk maklumat Pengusaha. 11. Jika pekerja tidak mempunyai permit Kerja. Klik butang Simpan untuk menyimpan maklumat Klik butang Tambah untuk mengisi maklumat pekerja berikutnya.Pilih dari senarai Jenis Permit Tarikh Tamat Permit . taipkan tarikh mula mengusahakan kantin sekolah berkenaan Negara Asal . Jika pekerja adalah juga pengusaha. maklumat ini perlu dimasukkan. No Permit Kerja . Untuk mengedit semua maklumat yang telah disimpan. 10. Nama Pekerja . Jenis Permit . sila taipkan TIADA. 17. 21.. 16. 14.Pilih dari senarai jantina Agama . 23. 20. 9. Maklumat ini boleh diperoleh dari kad suntikan pekerja Isikan Tarikh Mula Kursus (Tarikh Sijil Kursus Sah digunakan) dan Tarikh Akhir Kursus (Tarikh Sah Sijil Kursus Tamat) Pengendalian Asas Makanan. 22. 19. Urutan memasukkan data mestilah Warganegara-No KP Baru atau Warganegara-No Passport 7.Taipkan tarikh tamat permit kerja mengikut format hh/bb/tttt Isikan Tarikh Mula Suntikan Ty2/Ty6 dan Tarikh Tamat Suntikan serta No Siri Sijil Suntikan.Pilih dari senarai kaum Status .Taipkan nama pekerja seperti yang tercatat dalam No Kad Pengenalan Baru atau Passport.Pilih dari senarai status kerja. klik rekod pekerja dari Senarai Pekerja.

6. Simbol peratus tidak dimasukkan. Untuk memasukkan maklumat Pemarkahan Borang Kendiri 2. 4. 2. Hanya markah keseluruhan dari Borang Kendiri 2 sahaja yang dimasukkan ke dalam sisMAKAN. Pastikan anda berada di Skrin Utama sisMAKAN. ikuti langkah-langkah berikut: 1. 7. Pilih Negeri. . Klik butang Padam untuk memadam rekod bagi tahun yang dipilih.21 - 8. Untuk mengisi markah bagi tahun berikutnya. Sekolah dan Nama Pengusaha Kantin Klik menu Rekod . klik pada tahun bagi rekod yang bertanda *. Markah purata akan dikira secara automatik oleh komputer.1 akan dipaparkan Skrin 8.. Anda tidak perlu klik butang Simpan. Taipkan Tahun Pamarkahan yang hendak direkodkan Taipkan markah bagi setiap bulan.Pemarkahan.0 MAKLUMAT PEMARKAHAN BORANG KENDIRI 2 Borang Kendiri 2 adalah borang pemarkahan yang dilakukan oleh guru bertugas mingguan yang melibatkan kebersihan kantin sekolah.1 Maklumat Pemarkahan Borang Kendiri 2 3. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN 5. Maklumat yang telah dimasukkan akan disimpan secara automatik oleh komputer. Masukkan tahun dan markah setiap bulan. PPD. Skrin 8.

3. Pilih Negeri. 5.Taipkan tarikh yang tercatat di dalam resit bayaran sewa kantin Sewa (RM) .1 akan dipaparkan Skrin 9.Borang Kosong.. TAHUN .Taipkan tahun bagi maklumat bayaran yang ingin direkodkan Tarikh .Maklumat Bayaran. Skrin 9. 8. Tanda RM tidak dimasukkan. Sekiranya bayaran sewa kantin dibayar sekaligus. Untuk memasukkan maklumat Pembayaran Pembayaran Sewa Kantin. . ikuti langkah-langkah berikut: 1. Dari Skrin Utama.0 MAKLUMAT PEMBAYARAN SEWA KANTIN Rekod bayaran sewa kantin boleh diperolehi daripada Kerani Akaun di sekolah. 9. 6.22 - 9. PPD dan Sekolah Klik Pengusaha Kantin yang dikehendaki dari Senarai Pengusaha Klik menu Rekod . Borang Kosong untuk merekodkan bayaran sewa kantin boleh dicetak dari menu Laporan . Klik butang Simpan Klik butang Padam Rekod untuk memadam rekod bayaran bagi tahun yang dipilih (Elakkan memadam sebarang rekod bayaran kecuali jika rekod tersebut adalah salah) Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 7.1: Maklumat Pembayaran Sewa Kantin 4.Taipkan jumlah sewaan yang bagi bulan tersebut. perekodan hendaklah berdasarkan bulan tetapi tarikh adalah mengikut resit bayaran yang dikeluarkan. 2.

7.1 akan dipaparkan Skrin 10. Tarikh Berlakunya Kes Keracunan .1: Maklumat Keracunan 4.Nyatakan bilangan pelajar yang terlibat di dalam kes keracunan tersebut Tarikh Siasatan Oleh Pegawai Kesihatan . 2.Pilih Ya jika kes keracunan disebabkan oleh makanan RMT yang dibekalkan. Pilih Tidak jika kes keracunan tidak melibatkan susu dari Program Susu Sekolah (PSS) Nama Pegawai Kesihatan .. Adakah Melibatkan Rancangan Makanan Tambahan? . Bagi memasukkan maklumat keracunan. Pilih Tidak jika kes keracunan tidak melibatkan makanan RMT yang disediakan. Dari Skrin Utama. PPD dan Sekolah Klik Pengusaha Kantin yang dikehendaki dari Senarai Pengusaha Klik menu Rekod .23 - 10. Pilih Negeri.Taipkan tarikh berlakunya kes keracunan di sekolah mengikut format hh/bb/tttt Bilangan Pelajar Yang Terlibat .Pilih Ya jika kes keracunan disebabkan oleh susu dari Program Susu Sekolah (PSS). .Nyatakan tarikh pegawai dari pejabat kesihatan datang membuat siasatan kes keracunan berkenaan mengikut format hh/bb/tttt. 9.Taipkan nama pegawai dari Pejabat Kesihatan yang datang membuat siasatan kes keracunan tersebut 5. rekod keracunan hendaklah diisi dengan kadar segera dan dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah atau Pejabat Pelajaran Negeri. 8. Adakah Melibatkan Program Susu Sekolah? . ikuti langkah-langkah berikut: 1. 3.0 MAKLUMAT KERACUNAN Sekiranya berlaku keracunan disekolah berkenaan. Skrin 10.Maklumat Keracunan. 6.

19. Punca-Punca Berlakunya Keracunan . Punca keracunan hendaklah berdasarkan laporan yang diserahkan oleh Pegawai dari Pejabat Kesihatan. Adakah kes keracunan dilaporkan Akhbar? .Jika kes keracunan disiarkan dalam akhbar. Pilih Nama Akhbar yang menyiarkan kes tersebut. 12. Kod . Catatan . Biarkan kosong jika kes keracunan tidak disiarkan oleh akhbar. Tarikh Dilaporkan Dalam Akhbar . sila nyatakan dalam ruangan ini.Taipkan Tarikh Tindakan tersebut diambil oleh pihak sekolah. S004. 16. Sila simpan keratan akhbar berkenaan dalam fail.Nyatakan No Rujukan Sekolah bagi surat laporan yang dihantar ke JPN dan KPM.2: Maklumat Tindakan Sekolah 17. Skrin 10. 14. Nama Akhbar . Bagi 18. Klik butang Simpan untuk menyimpan rekod Klik butang Tindakan Sekolah.24 - 10. Skrin 10.Jika kes keracunan disiarkan dalam akhbar.Pilih Ya jika kes keracunan berkenaan disiarkan di dalam akhbar. Keterangan Kod akan dipaparkan secara automatik. 15. Pilih Tidak jika kes keracunan berkenaan tidak disiarkan di dalam akhbar.Pilih dari senarai punca-punca yang disediakan. Rujukan . 13.Pilih Y jika tindakan bagi kod yang dipilih telah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Punca keracunan boleh lebih dari satu.Bagi kod-kod S003. nyatakan tarikh kes tersebut disiarkan. 20. S007 dan S008 .2 akan dipaparkan 11.Pilih Kod mengikut urutan S001 hingga S008.. Y/T . .Jika ada maklumat tambahan seperti nama virus yang menyebabkan keracunan. Tarikh .

Jika terdapat kesilapan susunan. 21. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama. klik butang Padam yang terdapat dihujung baris rekod Tindakan tersebut. Klik butang simpan. 23. Klik butang Tambah untuk menambah rekod tindakan berikutnya. 24. sekiranya ada surat iringan disertakan. sila nyatakan Nombor Rujukan Sekolah bagi tindakan tersebut. 22. ..25 - kod-kod lain.

Data boleh dieksport ke disket atau pemacu USB. PPD dan sekolah. Dari Skrin Utama. Untuk mengeksport data. Skrin 11. Untuk eksport data satu PPD. pilih Negeri dan kosongkan PPD serta Sekolah. . 4. ikuti langkah-langkah berikut: 1. pilih Negeri. Skrin 11.Eksport Data. 5. pilih Negeri dan PPD tetapi kosongkan Sekolah. klik menu Kemudahan . 6.1: Eksport Data sisMAKAN 2 3.0 MENGEKSPORT DATA Setelah data-data dimasukkan.1 akan dipaparkan. Untuk eksport data satu Sekolah. Masukkan disket atau pemacu USB terlebih dahulu Klik butang Sumber dan pilih lokasi disket atau pemacu USB Untuk eksport data satu negeri. ia perlu dieksport untuk dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah..26 - 11.

tblMarkah.txt f.txt e.txt c.txt g.. tblSekolah.txt b. tblKontrak. tblPengusaha. tblBayaran.txt Sila semak semua fail-fail di dalam disket atau pemacu USB melalui Windows Explorer.27 - 7. tblTindakan. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 8. . tblKeracunan. tblKursus.txt j.txt d. tblSuntikan. tblPekerja. Terdapat 10 fail . Fail-fail tersebut ialah a.TXT yang akan disalin masuk ke dalam disket atau pemacu USB. Klik butang eksport.txt h.txt i. 9.

Klik butang TAMBAH DAN KEMASKINI PANGKALAN DATA UTAMA. Status import akan ditunjukkan pada lajur Tambah dan lajur Kemaskini..Import Data.1 akan dipaparkan Skrin 12. 3. sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. OK bermaksud data berjaya diimport ke pangkalan data sementara. Gagal bermaksud data tidak dapat ditambah atau dikemaskini ke dalam pangkalan data utama Klik nama sekolah dari Senarai Sekolah. Gagal bermaksud data tidak dapat diimport ke pangkalan data sementara. Skrin 12.1: Import Data sisMAKAN 2. Senarai nama pekerja akan ditunjukkan dalam ruangan Senarai Pekerja. 4. Dari Skrin Utama. Masukkan disket atau pemacu USB terlebih dahulu Klik butang SUMBER dan pilih sumber yang mempunyai data sisMAKAN Klik butang IMPORT DATA KE PANGKALAN DATA SEMENTARA. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 5.28 - 12. 6.0 MENGIMPORT DATA Untuk mengimport data. . OK bermaksud data berjaya ditambah atau dikemaskini ke pangkalan data utama. klik menu Kemudahan . Status import akan ditunjukkan pada lajur Gabung. 7.

1: Cari Maklumat 2. Klik menu Edit . 5. Taipkan maklumat pada ruangan carian Klik butang Cari Maklumat.29 - 13. 3.1 akan dipaparkan Skrin 13. Rekod carian akan dipaparkan dalam ruangan Senarai Rekod Klik butang Tutup untuk kembali ke Skrin Utama . Klik Jenis Carian dari Pilihan Carian.0 MENCARI DATA Untuk mencari maklumat.. Skrin 13.Cari Maklumat. 4. ikuti langkah-langkah berikut: 1.

0 MEMADAM DATA sisMAKAN boleh menyimpan rekod-rekod berkaitan maklumat kantin dan keracunan sehingga saiz fail sisMakan. Taipkan Kod pada ruangan kod.Hapus Rekod. fail sisMAKAN.. Untuk memadam rekod.1 akan dipaparkan Skrin 14. Dari Skrin Utama. 5. Pastikan pada setiap hujung tahun.30 - 14. 4.MDE di salin ke dalam Cakera Padat (CD) dan disimpan di dalam Peti Besi Sekolah. Skrin 14. Pilih jenis rekod yang ingin dipadam dari senarai Pilihan Memadam Rekod. makan rekod-rekod yang telah dimasukkan boleh dipadam. 6. Klik butang Papar Rekod Spesifik untuk memaparkan rekod berdasarkan kod yang dimasukkan atau klik butang Papar Semua Rekod untuk memaparkan semua rekod bagi pilihan yang dibuat Klik rekod yang diingini dari Senarai Rekod Klik butang Padam Rekod Dipilih untuk memadam satu rekod yang dipilih sahaja. ikuti langkah-langkah berikut: 1.1: Hapus Rekod sisMAKAN 2. .MDE mencapai 2Gb (bagi Microsoft Access 2002). Sekiranya saiz fail telah mencapai satu tahap yang sangat besar. klik menu Edit . 3.

Klik butang Padam Semua Rekod untuk memadam semua rekod yang wujud dalam sisMAKAN.31 - 7. 8.. Klik butang Tutup untuk kembali ke Skrin Utama .

6. ikuti langkah-langkah berikut: 1. proses penyemakan data perlu dilakukan. Bagi memaparkan sekolah-sekolah yang belum menghantar data. Klik butang AUTO SEMAK SEMUA MAKLUMAT. 4. Sebarang pembetulan data hendaklah dilakukan dari skrin sisMAKAN. klik menu Semak. Dari Skrin Utama.1: Semak Kesilapan Pengisian Data 2. Sila betulkan dari Skrin sisMAKAN. kosongkan ruangan Kod Sekolah.. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 3. Untuk menyemak data dalam sisMakan. 7. Skrin 15. Jika hendak menyemak satu Sekolah. pilih Kod PPD dan klik butang SENARAI SEKOLAH BELUM HANTAR DATA IKUT PPD. .32 - 15. Dwi-Klik jenis kesilapan untuk memaparkan rekod kesalahan. lengkap dan terkini.0 MENYEMAK MAKLUMAT SISMAKAN Bagi memastikan data-data yang telah dimasukkan merupakan data yang tepat.1 akan dipaparkan Skrin 15. Elakkan pembetulan dari kaedah pintasan. Jika hendak menyemak semua data yang disimpan dalam sisMAKAN. klik jenis semakan dari Senarai Jenis Semakan dan klik butang MULA SEMAK BAGI JENIS SEMAKAN YANG DIPILIH. pilih Kod Sekolah dari senarai Kod Sekolah. Untuk menyemak satu jenis kesalahan sahaja. Proses penyemakan akan dilaksanakan dan hasil semakan dan bilangan kesalahan akan dipaparkan pada ruangan dibawah butang AUTO SEMAK SEMUA MAKLUMAT. 5.

Skrin 16. 4. 3.33 - 16. 2.0 MENCETAK LAPORAN-LAPORAN Laporan yang terdapat di dalam sisMAKAN boleh dibahagikan kepada 1.2 .1 akan dipaparkan. Ia akan dikemaskini dari semasa ke semasa berdasarkan kehendak Sekolah. Laporan Melibatkan Pengusaha Laporan Melibatkan Syarikat Laporan Melibatkan Markah Pemantauan Laporan Melibatkan Pekerja Borang Kosong Notis-Notis Lain-Lain PERHATIAN: Laporan-laporan ini masih di dalam pembangunan. 5. Pilih Negeri dan PPD untuk mencetak laporan mengikut PPD Klik butang PAPAR LAPORAN. Klik butang Kategori Laporan yang dikehendaki. Dari Skrin Utama. JPN dan KPM. klik menu Laporan. 5. sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. Senarai laporan bagi kategori berkenaan akan dipaparkan dalam Senarai Laporan. PPD.. Untuk mencetak laporan sisMAKAN. Contoh satu Laporan seperti Skrin 16. 4. 6. 6. Skrin 16. 7. 3. 7.1: Laporan sisMAKAN 2. Klik jenis laporan Taipkan Tahun Pilih Negeri dan kosongkan PPD untuk mencetak laporan mengikut Negeri.

10. Klik butang Close untuk menutup paparan Laporan Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama . Klik ikon Mesin Cetak untuk mencetak Laporan.34 - Skrin 16. Pastikan kertas A4 telah dimasukkan ke dalam pencetak. 9..2: Contoh Laporan Pekerja 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful