-1

-

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT KANTIN VERSI 1.0

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2008

-2-

-3-

KANDUNGAN
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 PENGENALAN PEMASANGAN PERISIAN MEMULAKAN PERISIAN SISMAKAN DAN SETTING PERISIAN IMPORT MAKLUMAT SEKOLAH DARI SISTEM MAKLUMAT MURID MAKLUMAT PENGUSAHA MAKLUMAT KONTRAK MAKLUMAT PEKERJA MAKLUMAT PEMARKAHAN BORANG KENDIRI 2 MAKLUMAT PEMBAYARAN SEWA KANTIN MAKLUMAT KERACUNAN MENGEKSPORT DATA MENGIMPORT DATA MENCARI DATA MEMADAM DATA MENYEMAK MAKLUMAT SISMAKAN MENCETAK LAPORAN-LAPORAN

LAMPIRAN

diharapkan dengan pelaksanaan sisMAKAN di semua sekolah di seluruh negara ini akan dapat membantu Jawatankuasa Induk 3K.0 PENGENALAN Sistem Maklumat Kantin (sisMAKAN) telah dibangunkan bertujuan untuk membina satu pangkalan data berkaitan dengan maklumat pengusaha kantin sekolah. Di samping itu. ..-4- 1. markah pemantauan kendiri serta kes-kes keracunan yang berlaku. Pihak sekolah dikehendaki memahami dan melaksanakan sisMAKAN ini dengan berkesan agar dapat memastikan pengurusan kantin sekolah berada di tahap terbaik dan dapat menyediakan makanan dan minuman yang selamat kepada murid-murid. pembayaran sewa kantin. Sehubungan dengan itu. Dengan adanya pangkalan data pengusaha kantin. memuaskan atau berisiko tinggi dengan menganalisa markah melalui Borang Kendiri yang disediakan dalam pangkalan data ini dan perlu dilengkapkan setiap bulan oleh pihak sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia dalam misinya untuk menjadikan pengurusan kantin sekolah pada tahap yang terbaik di samping dapat mengurangkan kes-kes keracunan makanan. pekerja-pekerjanya serta beberapa maklumat penting seperti maklumat kontrak. dapat mengenal pasti pengusaha-pengusaha kantin yang berada pada tahap cemerlang. maka akan memudahkan pihak-pihak berkepentingan untuk mendapatkan maklumat atau mengesan pengusaha kantin tertentu.

Skrin 2. 2003 SP3 (ada HotFix) : 512Mb atau lebih : 1 atau lebih : 1 atau lebih : 1 atau lebih Langkah-langkah untuk memasang perisian adalah seperti berikut: 1. Perisian akan menyalin fail sisMAKAN. pastikan komputer anda memenuhi spesifikasi berikut: Sistem Pengoperasian Microsoft Access RAM CD Drive USB Drive Floppy Drive : Windows XP atau Windows Vista : XP.2 dipaparkan.1: Skrin Utama Pemasangan sisMAKAN 3. Klik butang FINISH. Klik butang Next sehingga Skrin 2. 2002.0 MEMASANG PERISIAN SISMAKAN Sebelum pemasangan perisian sisMAKAN.2: Skrin Akhir pemasangan sisMAKAN 4.-5- 2.1 akan dipaparkan seperti dibawah Skrin 2.MDE ke dalam folder C:\sisMAKAN dan membina ikon pintasan di Desktop komputer anda . Masukkan CD sisMAKAN ke dalam pemacu CD Skrin 2. JANGAN tukar sebarang setting yang telah ditetapkan. 2.

-6- Untuk memulakan perisian sisMAKAN. Dwi-klik ikon seperti dalam Rajah 1 di bawah Rajah 1: Ikon Pintasan Sistem Maklumat Kantin 2. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Skrin Utama sisMAKAN akan dipaparkan seperti skrin 2.3: Skrin Utama sisMAKAN . Pastikan anda berada di desktop.3 Skrin 2.

sila klik butang Betulkan Sendiri (Buka Control Panel). 1.1: Regional Setting 2.2 akan dipaparkan .0 MEMULAKAN PERISIAN SISMAKAN DAN SETTING PERISIAN Bagi memastikan sisMAKAN dipaparkan lebih baik. Jika terdapat perkataan SALAH dipaparkan. Jika Bahasa/Negara yang lain dipaparkan. Klik menu Kemudahan . sila klik butang Betulkan Secara Automatik.Regional Setting. Skrin 3. pastikan Resolusi Skrin ialah 1024 x 768.-7- 3.1 akan dipaparkan Skrin 3. Pastikan Bahasa/Negara ialah English (United States)/United States. Skrin 3. Sila ikuti langkah-langkah berikut untuk mensetkan komputer anda. (Sila rujuk manual Windows XP atau Vista untuk menukar resolusi skrin) Sebelum sebarang data dimasukkan pastikan Setting komputer anda mematuhi kehendak sisMAKAN.

2: Regional and Language Options 3. . Restart komputer anda terlebih dahulu untuk memastikan setting dapat berfungsi.-8- Skrin 3. Pilih English (United States) dan klik butang OK.

Nama sekolah tidak semestinya ditaip dengan lengkap. 2. Buka SMM dan eksport semua maklumat tanpa menggunakan disket Pastikan anda telah berada di skrin utama sisMAKAN. .-9- 4. Untuk memastikan maklumat sekolah telah wujud di dalam pangkalan data sisMAKAN. Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1.0 IMPORT MAKLUMAT SEKOLAH DARI SISTEM MAKLUMAT MURID Sebelum maklumat Pengusaha dimasukkan. Terdapat 3 cara untuk memasukkan maklumat sekolah Cara 1: Import maklumat sekolah dari Sistem Maklumat Murid yang telah dipasang dalam komputer anda Cara 2: Import maklumat sekolah dari Sistem Maklumat Murid yang dipasang dalam komputer yang lain Cara 3: Menaip maklumat sekolah dari sisMAKAN (Elakkan mengguna cara ini bagi memastikan maklumat sekolah sejajar dengan Sistem Maklumat Murid) Cara 1: Import dari SMM yang telah ada di dalam komputer anda. pastikan maklumat sekolah telah disimpan di dalam sisMAKAN.1. 2. Sekiranya nama sekolah anda tidak dipaparkan dalam SENARAI SEKOLAH. Klik butang IMPORT SEKOLAH DARI SMM yang terletak di bawah Senarai Sekolah. Nama sekolah akan dipaparkan di dalam Senarai Sekolah seperti dalam Skrin 4. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Klik butang senarai Negeri dan pilih negeri yang dikehendaki Klik butang senarai PPD dan pilih PPD yang dikehendaki Satu lagi cara untuk memaparkan maklumat sekolah ialah dengan menggunakan kaedah Carian. maklumat sekolah perlu dimasukkan terlebih dahulu. Taipkan KOD SEKOLAH atau NAMA SEKOLAH dan Klik Butang .

10 - Skrin 4.1: Senarai Sekolah Cara 2: Import Maklumat Sekolah dari SMM yang dipasang di komputer lain.Import Data.2: Skrin Import Data . 4..2 akan dipaparkan. Tukar nama fail TLBSek yang telah disalin dalam disket atau pemacu USB kepada tblSekolah (pastikan file extension dikekalkan . Skrin 4. Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1.txt) Masukkan disket / Pemacu USB ke komputer yang telah dipasang sisMAKAN Klik butang Kemudahan . 5. Eksport Semua Maklumat dari SMM tanpa menggunakan disket Buka windows explorer dan salin fail TLBSek dari C:\HEM ke dalam disket atau USB Drive. 3. Sila dapatkan bantuan guru data SMM. 2. Skrin 4.

Skrin 4.. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN.3 Rajah 2: Mesej fail tblPengusaha tiada dalam sumber yang dipilih Skrin 4. sila klik butang OK.3: Fail tblSekolah telah berjaya diimport dari sumber yang dipilih 8. Jika mesej seperti Rajah 2 dipaparkan. 7.4 akan dipaparkan Skrin 4. Pilih Negeri dan PPD. .4: Tambah dan Kemaskini telah berjaya 9.11 - 6. Klik butang TAMBAH DAN KEMASKINI KE PANGKALAN DATA UTAMA. Senarai sekolah akan dipaparkan. Klik butang SUMBER dan pilih sumber yang mengandungi fail tblsekolah (disket atau pemacu USB) Klik butang IMPORT DATA KE PANGKALAN DATA SEMENTARA. Paparan status Import hanya menunjukkan tblSekolah OK tetapi fail-fail lain GAGAL seperti dalam skrin 4.

sila pilih TIADA KANTIN dari butang pilih STATUS. Skrin untuk memasukkan maklumat sekolah akan dipaparkan seperti Skrin 4. Jika ada butang senarai. Taipkan maklumat sekolah. Apabila telah tamat. Jika sekolah tiada kantin.5: Maklumat Sekolah 2. maklumat sekolah boleh ditaip menggunakan sisMAKAN. Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. klik butang SKRIN UTAMA untuk kembali ke Skrin Utama. Maklumat Sekolah akan dipaparkan dalam ruangan Maklumat Sekolah seperti dalam Skrin 4. Pilih Negeri dan PPD untuk memaparkan maklumat sekolah Klik nama sekolah dari Senarai Sekolah. Klik OK. 4.12 - Cara 3: Menaip maklumat sekolah dari sisMAKAN Sekiranya sekolah tidak mempunyai maklumat SMM. . sila pilih dari butang senarai. Klik menu Rekod .Maklumat Sekolah dari Skrin Utama..6 3. Satu mesej ralat akan dipaparkan.5 Skrin 4.

.13 - Skrin 4.6: Maklumat Sekolah .

Tujuannya supaya Kod Pengusaha boleh dibina dalam pangkalan data.Maklumat Pengusaha.. . Isikan maklumat pengusaha dengan lengkap.Maklumat Pengusaha. Pastikan digit No KP Baru ialah 12 Nama Pengusaha . sila ikuti langkah-langkah berikut untuk memasukkan maklumat Pengusaha 1. Serahkan borang berkenaan kepada pengusaha kantin untuk diisi. sijil pendaftaran syarikat (jika ada) dan sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan (jika ada). Pengusaha kantin perlu menyertakan salinan sijil-sijil kursus pengendalian makanan. 6. No KP Baru . Skrin 5.Borang Kosong . No KP Lama . PPD dan klik nama sekolah dari Senarai Sekolah terlebih dahulu Klik menu Rekod .1 akan dipaparkan Skrin 5.Nombor Kad Pengenalan Baru pengusaha kantin ditaip terlebih dahulu sebelum memasukkan maklumat lain. sila betulkan secara manual. sijil suntikan.Sistem akan memasukkan tarikh lahir berdasarkan No KP Baru.Taipkan seperti di dalam Kad Pengenalan.Taipkan No KP Lama tanpa {space} jika ada Tarikh Lahir . Contohnya 23/06/1971 4. 5. maklumat pengusaha perlulah diisi dengan lengkap terlebih dahulu. Jika ada kesilapan. Setelah borang diterima. Borang Maklumat Pengusaha boleh dicetak dari menu Laporan . Format tarikh lahir ialah hari/bulan/tahun (hh/bb/tttt). 2.1: Maklumat Pengusaha 3. No KP Baru ini hendaklah ditaip tanpa tanda '-'.0 MAKLUMAT PENGUSAHA Sebelum maklumat-maklumat lain dimasukkan. Pilih Negeri.14 - 5.

Alamat yang dinyatakan di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan atau Alamat terkini Pengusaha jika telah bertukar alamat. maka negara asal dimasukkan Malaysia. Jantina . P = Perempuan Agama . Contohnya 019-2218760.Pilih dari senarai Status Perkahwinan .Pilih dari senarai Telefon (P) . 01 = Islam. Contohnya 03-51628901 Nombor Pendaftaran Perniagaan (ROB) . L = Lelaki. Telefon (H/P) . Pengalaman . Pastikan bilangan digit ialah 5 Bandar . 20.Pengalaman Pengusaha mengusahakan kantin dari tahun pertama kali mengusaha kantin sehingga sekaran. 11.15 - 7. Ditaip mengikut format XX-XXXXXXXX.. 9. 16. Jika Warganegara dipilih. 10. Jika kurang setahun.Taipkan No Telefon Rumah pengusaha kantin jika ada mengikut format XX-XXXXXXXX. pilih 'Y' pada ruangan Ada Syarikat?.Taipkan poskod berdasarkan alamat yang dinyatakan. Jika Bukan Warganegara dipilih maka Negara Asal dimasukkan sebagai Indonesia.Pilih dari senarai. maka taraf kewarganegaraan pengusaha berkenaan ialah Penduduk Tetap. 18.Pilih dari senarai.Pilih dari senarai Kewarganegaraan . Poskod . 13.Taipkan bandar berdasarkan alamat yang dinyatakan. Contohnya 03-55610097.Sekiranya pengusaha mengendalikan kantin atas nama syarikat. 21.Nombor telefon pejabat (Jika ada).Taipkan nombor pendaftaran perniagaan seperti yang terdapat di dalam sijil pendaftaran perniagaan. Isikan maklumat syarikat dengan lengkap. Pastikan kod negeri dimasukkan. 15. Jika menggunakan nama sendiri. Pastikan kod negeri dimasukkan. 22.Pilih dari senarai Jantina. 17. 02 = Bukan Islam Kaum . 12. Jawapan diberi dalam tahun.Taipkan No Telefon Bimbit pengusaha kantin jika ada mengikut format XXX-XXXXXXXX. 14. Sekiranya dua digit ditengah dalam No KP Baru ialah 71. Taipkan TIADA jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya dan kosongkan ruang Tarikh Pendaftaran Perniagaan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Perniagaan. 19. . 8. Telefon (R) . pilih Y pada Ada Syarikat (Y/T)? Alamat .Nama yang digunakan di dalam Sijil Pendaftaran Syarikat. Ada Syarikat (Y/T)? . Nama Syarikat . maka dimasukkan sebagai 1 tahun. Negeri .

klik butang simpan. maklumat Nombor Pendaftaran Sijil Kewangan (ROT)..Taipkan tarikh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan diluluskan seperti yang tercatat di dalam sijil mengikut format hh/bb/tttt. Untuk mengedit semula maklumat pengusaha. Setelah maklumat dimasukkan.Taipkan tarikh tamat pendaftaran dengan Kementerian Kewangan seperti yang tercatat di dalam sijil mengikut format hh/bb/tttt. Kosongkan bahagian ini jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya.Taipkan tarikh pendaftaran perniagaan diluluskan seperti yang tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan mengikut format hh/bb/tttt. sila klik semula Rekod pengusaha yang dikehendaki dari senarai pengusaha Klik butang tambah Rekod jika kantin sekolah mempunyai lebih dari satu pengusaha dan ulang semula langkah 1 hingga 27.Jika syarikat tersebut berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Taipkan TIADA pada Nombor Pendaftaran Sijil Kewangan jika syarikat tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan kosongkan Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan . No Pendaftaran Sijil Kewangan (ROT) . Kosongkan ruangan ini jika pengusaha tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan . Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan hendaklah diisi. Rekod pengusaha berkenaan akan dipaparkan diruangan senarai pengusaha. Klik butang Skrin Utama untuk kembali semula ke Skrin Utama sisMAKAN .Taipkan tarikh tamat pendaftaran perniagaan seperti yang tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan mengikut format hh/bb/tttt.16 - 23. 27. 26. Kosongkan bahagian ini jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya. Tarikh Tamat Pendaftaran Perniagaan . Tarikh Pendaftaran Perniagaan . 25. Kosongkan ruangan ini jika pengusaha tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan 24.

Dari Skrin Utama.17 - 6.Maklumat Kontrak. 8. Format tarikh ialah hh/bb/tttt. Tarikh Tandatangan Kontrak . maklumat pemarkahan akan dipaparkan di Skrin Utama Klik menu Rekod . pilih Negeri. Tarikh Kontrak Mula Disambung .Tarikh Kontrak ditandatangani. Tanda RM tidak perlu dimasukkan Adakah Kontrak Disambung Setahun Lagi? . Format tarikh ialah hh/bb/tttt 5. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Pengalaman Kontrak di Sekolah Ini . 6.Pilih Y jika kontrak pengusaha tersebut disambung setahun lagi setelah tamat kontrak. 3. 9. Jumlah Sewa Setiap Bulan (RM) .. nyatakan tarikh mula kontrak tersebut disambung.0 MAKLUMAT KONTRAK Untuk mengisi maklumat Kontrak. Tarikh Mula Kontrak . PPD dan Sekolah Klik nama pengusaha kantin dari Senarai Pengusaha.Taipkan tarikh kontrak tamat berdasarkan maklumat di dalam Perjanjian yang telah ditandatangani.Taipkan tarikh kontrak bermula berdasarkan maklumat di dalam Perjanjian yang telah ditandatangani. Skrin 6.Jika kontrak disambung setahun lagi oleh pihak sekolah. ikuti langkah-langkah berikut: 1.1: Maklumat Kontrak 4. Jika markah pemantauan kantin berasaskan borang Kendiri 2 telah dimasukkan.Nyatakan bilangan tahun pengusaha tersebut mengendalikan kantin di sekolah tersebut sahaja. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Tamat Kontrak .Nyatakan jumlah sewaan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani. 7. 2. Pilih T jika kontrak tidak disambung setahun lagi.1 akan dipaparkan Skrin 6. 10. .

20.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. Tarikh Amaran Pertama dan Kedua perlulah dinyatakan terlebih dahulu. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Terakhir . Tarikh Kontrak Disambung Tamat . 18.18 - 11. sila taip sebab tersebut dalam ruangan Sebab lain (tidak lebih dari 255 huruf). Klik butang Tambah Rekod untuk menambah maklumat kontrak pengusaha yang sama.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. 16. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Kedua . Maklumat kontrak akan dipaparkan dalam senarai kontrak. 17. nyatakan tarikh Amaran Terakhir diberikan kepada pengusaha.. Jika ada sebab yang tidak disenaraikan. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Pertama . klik sebab-sebab kontrak tersebut ditamatkan. nyatakan tarikh tamat kontrak tersebut. Klik butang Padam Rekod jika maklumat kontrak yang dimasukkan adalah salah. 14. Pastikan proses penamatan mengikut prosedur yang ditetapkan dan tarikh-tarikh amaran telah dinyatakan.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. Elakkan memadam maklumat kontrak pengusaha kantin tersebut. 19.Nyatakan Tarikh Kontrak pengusaha tersebut ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak yang sepatutnya. 15. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Kontrak Ditamatkan . Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN 12. nyatakan tarikh Amaran Pertama diberikan kepada pengusaha. Klik butang Simpan Rekod.Jika kontrak disambung setahun lagi oleh pihak sekolah. nyatakan tarikh Amaran Kedua diberikan kepada pengusaha.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. Tarikh Amaran Pertama perlulah dinyatakan terlebih dahulu. 13. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Sebab-Sebab Penamatan Kontrak . .

Jika pekerja adalah warganegara. PPD dan Sekolah Klik nama pengusaha kantin dari Senarai Pengusaha.. Pengusaha juga perlu dimasukkan sebagai salah seorang pekerja yang bekerja di kantin berkenaan. Jika markah pemantauan kantin berasaskan borang Kendiri 2 telah dimasukkan. sila masukkan No KP Baru. 5. Salinan sijil kursus asas pengendalian makanan dan sijil suntikan Ty2/Ty6 perlulah diperolehi dan disimpan di dalam fail. maklumat negara asal dimasukkan sebagai Indonesia. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Maklumat Warganegara dan NO KP Baru diperlukan untuk menjana kod pekerja bagi warganegara No Passport . 6.Jika Pekerja adalah warganegara.0 MAKLUMAT PEKERJA Borang kosong maklumat pekerja boleh dicetak melalui menu Laporan. pilih Negeri.19 - 7. Setiap pekerja diberikan satu borang untuk diisi. Tujuannya adalah untuk merekodkan maklumat suntikan Ty2/Ty6 dan Kursus Asas Pengendalian Makanan. maklumat pemarkahan akan dipaparkan di Skrin Utama Klik menu Rekod . 2.1 akan dipaparkan Skrin 7.Pilih dari senarai Warganegara. Dari Skrin Utama.Maklumat Pekerja. Untuk mengisi maklumat Pekerja. . No KP Baru . Jika pekerja bukan warganegara. maklumat negara asal dimasukkan sebagai Malaysia. Warganegara .Jika Pekerja bukan warganegara maka No Passport perlulah dimasukkan untuk menjana kod pekerja. 3.1 Maklumat Pekerja 4. No Passport tidak perlu dimasukkan. Skrin 7. Jika pekerja ialah warganegara.

Maklumat ini boleh diperoleh dari kad suntikan pekerja Isikan Tarikh Mula Kursus (Tarikh Sijil Kursus Sah digunakan) dan Tarikh Akhir Kursus (Tarikh Sah Sijil Kursus Tamat) Pengendalian Asas Makanan.Pilih dari senarai kaum Status .Pilih dari senarai Jenis Permit Tarikh Tamat Permit . 9. Jenis Permit . Jika pekerja tidak mempunyai permit Kerja.Taipkan tarikh lahir pekerja mengikut format hh/bb/tttt Kaum .Taipkan tarikh pekerja mula bekerja dengan pengusaha berkenaan..Taipkan tarikh tamat permit kerja mengikut format hh/bb/tttt Isikan Tarikh Mula Suntikan Ty2/Ty6 dan Tarikh Tamat Suntikan serta No Siri Sijil Suntikan.Taipkan nama pekerja seperti yang tercatat dalam No Kad Pengenalan Baru atau Passport. No Permit Kerja . Aktif bermakna pekerja berkenaan masih bekerja dengan pengusaha. 10.Pilih dari senarai Status Tarikh Mula Kerja .Pilih dari senarai status kerja. 22. 18. Selepas perubahan dibuat.Pilih dari senarai Status Kerja . 19. maklumat ini perlu dimasukkan. 23.Jika pekerja bukan warganegara. klik butang Simpan semula 8. 16. 20. Klik butang Simpan untuk menyimpan maklumat Klik butang Tambah untuk mengisi maklumat pekerja berikutnya. 13.Pilih dari senarai jantina Agama .20 - PERINGATAN: Maklumat Warganegara-No KP Baru dan Warganegara-No Passport mestilah dimasukkan terlebih dahulu sebelum memasukkan maklumat lain. Taipkan Institusi Latihan yang mengendalikan kursus tersebut. Nama Pekerja . 15. Untuk mengedit semua maklumat yang telah disimpan. taipkan tarikh mula mengusahakan kantin sekolah berkenaan Negara Asal .Pilih dari seanrai agama Tarikh Lahir . sila taipkan TIADA. H=Pengusaha digunakan untuk maklumat Pengusaha. 14. Jika pekerja adalah juga pengusaha. Urutan memasukkan data mestilah Warganegara-No KP Baru atau Warganegara-No Passport 7. Jantina . . 11. 17. klik rekod pekerja dari Senarai Pekerja. 21. 12.

Maklumat yang telah dimasukkan akan disimpan secara automatik oleh komputer. Untuk memasukkan maklumat Pemarkahan Borang Kendiri 2. Untuk mengisi markah bagi tahun berikutnya. Markah purata akan dikira secara automatik oleh komputer. 2. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN 5.1 akan dipaparkan Skrin 8. Masukkan tahun dan markah setiap bulan.1 Maklumat Pemarkahan Borang Kendiri 2 3. Simbol peratus tidak dimasukkan. PPD.21 - 8.0 MAKLUMAT PEMARKAHAN BORANG KENDIRI 2 Borang Kendiri 2 adalah borang pemarkahan yang dilakukan oleh guru bertugas mingguan yang melibatkan kebersihan kantin sekolah. Anda tidak perlu klik butang Simpan. klik pada tahun bagi rekod yang bertanda *.. Pastikan anda berada di Skrin Utama sisMAKAN. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Hanya markah keseluruhan dari Borang Kendiri 2 sahaja yang dimasukkan ke dalam sisMAKAN. 7. Pilih Negeri. Skrin 8. Taipkan Tahun Pamarkahan yang hendak direkodkan Taipkan markah bagi setiap bulan. 6. Klik butang Padam untuk memadam rekod bagi tahun yang dipilih.Pemarkahan. 4. Sekolah dan Nama Pengusaha Kantin Klik menu Rekod . .

Maklumat Bayaran. . Dari Skrin Utama. Tanda RM tidak dimasukkan. 8. Sekiranya bayaran sewa kantin dibayar sekaligus.0 MAKLUMAT PEMBAYARAN SEWA KANTIN Rekod bayaran sewa kantin boleh diperolehi daripada Kerani Akaun di sekolah. 9.Taipkan tahun bagi maklumat bayaran yang ingin direkodkan Tarikh . Borang Kosong untuk merekodkan bayaran sewa kantin boleh dicetak dari menu Laporan ..Borang Kosong.1: Maklumat Pembayaran Sewa Kantin 4. ikuti langkah-langkah berikut: 1. 6. 5. Untuk memasukkan maklumat Pembayaran Pembayaran Sewa Kantin. perekodan hendaklah berdasarkan bulan tetapi tarikh adalah mengikut resit bayaran yang dikeluarkan.1 akan dipaparkan Skrin 9.Taipkan tarikh yang tercatat di dalam resit bayaran sewa kantin Sewa (RM) . 2. Klik butang Simpan Klik butang Padam Rekod untuk memadam rekod bayaran bagi tahun yang dipilih (Elakkan memadam sebarang rekod bayaran kecuali jika rekod tersebut adalah salah) Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 7. Pilih Negeri. Skrin 9. TAHUN .Taipkan jumlah sewaan yang bagi bulan tersebut. 3.22 - 9. PPD dan Sekolah Klik Pengusaha Kantin yang dikehendaki dari Senarai Pengusaha Klik menu Rekod .

Tarikh Berlakunya Kes Keracunan .1 akan dipaparkan Skrin 10.23 - 10. Skrin 10.Nyatakan tarikh pegawai dari pejabat kesihatan datang membuat siasatan kes keracunan berkenaan mengikut format hh/bb/tttt.Taipkan nama pegawai dari Pejabat Kesihatan yang datang membuat siasatan kes keracunan tersebut 5. Dari Skrin Utama. rekod keracunan hendaklah diisi dengan kadar segera dan dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah atau Pejabat Pelajaran Negeri. Bagi memasukkan maklumat keracunan.1: Maklumat Keracunan 4.Taipkan tarikh berlakunya kes keracunan di sekolah mengikut format hh/bb/tttt Bilangan Pelajar Yang Terlibat . Pilih Tidak jika kes keracunan tidak melibatkan susu dari Program Susu Sekolah (PSS) Nama Pegawai Kesihatan .Maklumat Keracunan.Pilih Ya jika kes keracunan disebabkan oleh makanan RMT yang dibekalkan. 7. ikuti langkah-langkah berikut: 1.Nyatakan bilangan pelajar yang terlibat di dalam kes keracunan tersebut Tarikh Siasatan Oleh Pegawai Kesihatan . .. 9.Pilih Ya jika kes keracunan disebabkan oleh susu dari Program Susu Sekolah (PSS). 3. Adakah Melibatkan Rancangan Makanan Tambahan? . PPD dan Sekolah Klik Pengusaha Kantin yang dikehendaki dari Senarai Pengusaha Klik menu Rekod . 8.0 MAKLUMAT KERACUNAN Sekiranya berlaku keracunan disekolah berkenaan. Pilih Negeri. 6. 2. Adakah Melibatkan Program Susu Sekolah? . Pilih Tidak jika kes keracunan tidak melibatkan makanan RMT yang disediakan.

24 - 10. S007 dan S008 .Pilih Ya jika kes keracunan berkenaan disiarkan di dalam akhbar.Jika ada maklumat tambahan seperti nama virus yang menyebabkan keracunan. Punca keracunan boleh lebih dari satu. Klik butang Simpan untuk menyimpan rekod Klik butang Tindakan Sekolah.Nyatakan No Rujukan Sekolah bagi surat laporan yang dihantar ke JPN dan KPM. 14.Pilih Kod mengikut urutan S001 hingga S008. Biarkan kosong jika kes keracunan tidak disiarkan oleh akhbar. sila nyatakan dalam ruangan ini. 13.Bagi kod-kod S003. Pilih Nama Akhbar yang menyiarkan kes tersebut. Sila simpan keratan akhbar berkenaan dalam fail. Punca-Punca Berlakunya Keracunan .Pilih Y jika tindakan bagi kod yang dipilih telah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Nama Akhbar .2: Maklumat Tindakan Sekolah 17. Rujukan . 12.2 akan dipaparkan 11. Adakah kes keracunan dilaporkan Akhbar? . Y/T . Skrin 10. nyatakan tarikh kes tersebut disiarkan. 15. 16. Kod . Tarikh Dilaporkan Dalam Akhbar . Bagi 18. Catatan .Pilih dari senarai punca-punca yang disediakan. 19. Pilih Tidak jika kes keracunan berkenaan tidak disiarkan di dalam akhbar.Jika kes keracunan disiarkan dalam akhbar. Punca keracunan hendaklah berdasarkan laporan yang diserahkan oleh Pegawai dari Pejabat Kesihatan. 20. Tarikh . S004.. Keterangan Kod akan dipaparkan secara automatik. Skrin 10.Taipkan Tarikh Tindakan tersebut diambil oleh pihak sekolah.Jika kes keracunan disiarkan dalam akhbar. .

sila nyatakan Nombor Rujukan Sekolah bagi tindakan tersebut. 24.. Klik butang Tambah untuk menambah rekod tindakan berikutnya. Klik butang simpan. . 23. sekiranya ada surat iringan disertakan. klik butang Padam yang terdapat dihujung baris rekod Tindakan tersebut. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama.25 - kod-kod lain. 22. Jika terdapat kesilapan susunan. 21.

6.0 MENGEKSPORT DATA Setelah data-data dimasukkan. Skrin 11.1: Eksport Data sisMAKAN 2 3. pilih Negeri dan PPD tetapi kosongkan Sekolah.. Untuk eksport data satu PPD.1 akan dipaparkan. Skrin 11. klik menu Kemudahan . Untuk eksport data satu Sekolah.Eksport Data. ikuti langkah-langkah berikut: 1. . Data boleh dieksport ke disket atau pemacu USB. pilih Negeri. PPD dan sekolah. Dari Skrin Utama. pilih Negeri dan kosongkan PPD serta Sekolah. 4. ia perlu dieksport untuk dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah.26 - 11. 5. Masukkan disket atau pemacu USB terlebih dahulu Klik butang Sumber dan pilih lokasi disket atau pemacu USB Untuk eksport data satu negeri. Untuk mengeksport data.

tblSekolah. Fail-fail tersebut ialah a.TXT yang akan disalin masuk ke dalam disket atau pemacu USB.27 - 7. tblKontrak. tblPengusaha.txt d. tblKursus.txt e. tblPekerja. tblTindakan.txt i. tblMarkah. Klik butang eksport. .txt b.txt h.txt f. tblSuntikan. Terdapat 10 fail .txt g. 9.txt c..txt Sila semak semua fail-fail di dalam disket atau pemacu USB melalui Windows Explorer.txt j. tblBayaran. tblKeracunan. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 8.

Dari Skrin Utama. klik menu Kemudahan . Senarai nama pekerja akan ditunjukkan dalam ruangan Senarai Pekerja.28 - 12. OK bermaksud data berjaya ditambah atau dikemaskini ke pangkalan data utama. 4. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 5. sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. Status import akan ditunjukkan pada lajur Gabung.1: Import Data sisMAKAN 2. Gagal bermaksud data tidak dapat diimport ke pangkalan data sementara. Skrin 12.. Klik butang TAMBAH DAN KEMASKINI PANGKALAN DATA UTAMA. .0 MENGIMPORT DATA Untuk mengimport data. Gagal bermaksud data tidak dapat ditambah atau dikemaskini ke dalam pangkalan data utama Klik nama sekolah dari Senarai Sekolah.Import Data. 6. Masukkan disket atau pemacu USB terlebih dahulu Klik butang SUMBER dan pilih sumber yang mempunyai data sisMAKAN Klik butang IMPORT DATA KE PANGKALAN DATA SEMENTARA. OK bermaksud data berjaya diimport ke pangkalan data sementara.1 akan dipaparkan Skrin 12. 7. Status import akan ditunjukkan pada lajur Tambah dan lajur Kemaskini. 3.

5.Cari Maklumat.0 MENCARI DATA Untuk mencari maklumat. ikuti langkah-langkah berikut: 1. 4. 3. Skrin 13. Klik menu Edit . Rekod carian akan dipaparkan dalam ruangan Senarai Rekod Klik butang Tutup untuk kembali ke Skrin Utama .1: Cari Maklumat 2. Klik Jenis Carian dari Pilihan Carian.. Taipkan maklumat pada ruangan carian Klik butang Cari Maklumat.29 - 13.1 akan dipaparkan Skrin 13.

Skrin 14.MDE di salin ke dalam Cakera Padat (CD) dan disimpan di dalam Peti Besi Sekolah.MDE mencapai 2Gb (bagi Microsoft Access 2002).30 - 14. Klik butang Papar Rekod Spesifik untuk memaparkan rekod berdasarkan kod yang dimasukkan atau klik butang Papar Semua Rekod untuk memaparkan semua rekod bagi pilihan yang dibuat Klik rekod yang diingini dari Senarai Rekod Klik butang Padam Rekod Dipilih untuk memadam satu rekod yang dipilih sahaja. 3. 4. fail sisMAKAN. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Sekiranya saiz fail telah mencapai satu tahap yang sangat besar.Hapus Rekod. Dari Skrin Utama. Pilih jenis rekod yang ingin dipadam dari senarai Pilihan Memadam Rekod. Taipkan Kod pada ruangan kod. 6.1: Hapus Rekod sisMAKAN 2. klik menu Edit .0 MEMADAM DATA sisMAKAN boleh menyimpan rekod-rekod berkaitan maklumat kantin dan keracunan sehingga saiz fail sisMakan. makan rekod-rekod yang telah dimasukkan boleh dipadam. .. 5. Pastikan pada setiap hujung tahun. Untuk memadam rekod.1 akan dipaparkan Skrin 14.

8.31 - 7.. Klik butang Tutup untuk kembali ke Skrin Utama . Klik butang Padam Semua Rekod untuk memadam semua rekod yang wujud dalam sisMAKAN.

1 akan dipaparkan Skrin 15.0 MENYEMAK MAKLUMAT SISMAKAN Bagi memastikan data-data yang telah dimasukkan merupakan data yang tepat. klik jenis semakan dari Senarai Jenis Semakan dan klik butang MULA SEMAK BAGI JENIS SEMAKAN YANG DIPILIH. Skrin 15.. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Jika hendak menyemak satu Sekolah. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 3. Untuk menyemak satu jenis kesalahan sahaja. Dwi-Klik jenis kesilapan untuk memaparkan rekod kesalahan. 7. Dari Skrin Utama. Jika hendak menyemak semua data yang disimpan dalam sisMAKAN. Untuk menyemak data dalam sisMakan. 4. Klik butang AUTO SEMAK SEMUA MAKLUMAT. Bagi memaparkan sekolah-sekolah yang belum menghantar data. Sebarang pembetulan data hendaklah dilakukan dari skrin sisMAKAN.32 - 15. . lengkap dan terkini. kosongkan ruangan Kod Sekolah.1: Semak Kesilapan Pengisian Data 2. klik menu Semak. 6. proses penyemakan data perlu dilakukan. pilih Kod Sekolah dari senarai Kod Sekolah. 5. pilih Kod PPD dan klik butang SENARAI SEKOLAH BELUM HANTAR DATA IKUT PPD. Proses penyemakan akan dilaksanakan dan hasil semakan dan bilangan kesalahan akan dipaparkan pada ruangan dibawah butang AUTO SEMAK SEMUA MAKLUMAT. Elakkan pembetulan dari kaedah pintasan. Sila betulkan dari Skrin sisMAKAN.

7.1 akan dipaparkan. klik menu Laporan. Pilih Negeri dan PPD untuk mencetak laporan mengikut PPD Klik butang PAPAR LAPORAN. 4. Skrin 16. 2.1: Laporan sisMAKAN 2. 7. Contoh satu Laporan seperti Skrin 16. Untuk mencetak laporan sisMAKAN. Klik jenis laporan Taipkan Tahun Pilih Negeri dan kosongkan PPD untuk mencetak laporan mengikut Negeri. 4.. 6. JPN dan KPM. 3. 5. Laporan Melibatkan Pengusaha Laporan Melibatkan Syarikat Laporan Melibatkan Markah Pemantauan Laporan Melibatkan Pekerja Borang Kosong Notis-Notis Lain-Lain PERHATIAN: Laporan-laporan ini masih di dalam pembangunan. Skrin 16. Dari Skrin Utama. Senarai laporan bagi kategori berkenaan akan dipaparkan dalam Senarai Laporan. 3. Klik butang Kategori Laporan yang dikehendaki.0 MENCETAK LAPORAN-LAPORAN Laporan yang terdapat di dalam sisMAKAN boleh dibahagikan kepada 1.2 . Ia akan dikemaskini dari semasa ke semasa berdasarkan kehendak Sekolah. PPD. sila ikuti langkah-langkah berikut: 1.33 - 16. 6. 5.

Pastikan kertas A4 telah dimasukkan ke dalam pencetak. Klik ikon Mesin Cetak untuk mencetak Laporan. 9.34 - Skrin 16.2: Contoh Laporan Pekerja 8. Klik butang Close untuk menutup paparan Laporan Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama .. 10.