-1

-

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT KANTIN VERSI 1.0

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2008

-2-

-3-

KANDUNGAN
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 PENGENALAN PEMASANGAN PERISIAN MEMULAKAN PERISIAN SISMAKAN DAN SETTING PERISIAN IMPORT MAKLUMAT SEKOLAH DARI SISTEM MAKLUMAT MURID MAKLUMAT PENGUSAHA MAKLUMAT KONTRAK MAKLUMAT PEKERJA MAKLUMAT PEMARKAHAN BORANG KENDIRI 2 MAKLUMAT PEMBAYARAN SEWA KANTIN MAKLUMAT KERACUNAN MENGEKSPORT DATA MENGIMPORT DATA MENCARI DATA MEMADAM DATA MENYEMAK MAKLUMAT SISMAKAN MENCETAK LAPORAN-LAPORAN

LAMPIRAN

diharapkan dengan pelaksanaan sisMAKAN di semua sekolah di seluruh negara ini akan dapat membantu Jawatankuasa Induk 3K.-4- 1. Dengan adanya pangkalan data pengusaha kantin. memuaskan atau berisiko tinggi dengan menganalisa markah melalui Borang Kendiri yang disediakan dalam pangkalan data ini dan perlu dilengkapkan setiap bulan oleh pihak sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia dalam misinya untuk menjadikan pengurusan kantin sekolah pada tahap yang terbaik di samping dapat mengurangkan kes-kes keracunan makanan. Sehubungan dengan itu. Di samping itu. dapat mengenal pasti pengusaha-pengusaha kantin yang berada pada tahap cemerlang. pembayaran sewa kantin. Pihak sekolah dikehendaki memahami dan melaksanakan sisMAKAN ini dengan berkesan agar dapat memastikan pengurusan kantin sekolah berada di tahap terbaik dan dapat menyediakan makanan dan minuman yang selamat kepada murid-murid..0 PENGENALAN Sistem Maklumat Kantin (sisMAKAN) telah dibangunkan bertujuan untuk membina satu pangkalan data berkaitan dengan maklumat pengusaha kantin sekolah. pekerja-pekerjanya serta beberapa maklumat penting seperti maklumat kontrak. maka akan memudahkan pihak-pihak berkepentingan untuk mendapatkan maklumat atau mengesan pengusaha kantin tertentu. . markah pemantauan kendiri serta kes-kes keracunan yang berlaku.

Klik butang Next sehingga Skrin 2.1 akan dipaparkan seperti dibawah Skrin 2. 2. 2002. Klik butang FINISH. Masukkan CD sisMAKAN ke dalam pemacu CD Skrin 2. JANGAN tukar sebarang setting yang telah ditetapkan.MDE ke dalam folder C:\sisMAKAN dan membina ikon pintasan di Desktop komputer anda . Skrin 2.1: Skrin Utama Pemasangan sisMAKAN 3.-5- 2.2 dipaparkan.2: Skrin Akhir pemasangan sisMAKAN 4. pastikan komputer anda memenuhi spesifikasi berikut: Sistem Pengoperasian Microsoft Access RAM CD Drive USB Drive Floppy Drive : Windows XP atau Windows Vista : XP. 2003 SP3 (ada HotFix) : 512Mb atau lebih : 1 atau lebih : 1 atau lebih : 1 atau lebih Langkah-langkah untuk memasang perisian adalah seperti berikut: 1. Perisian akan menyalin fail sisMAKAN.0 MEMASANG PERISIAN SISMAKAN Sebelum pemasangan perisian sisMAKAN.

Skrin Utama sisMAKAN akan dipaparkan seperti skrin 2. Pastikan anda berada di desktop. ikuti langkah-langkah berikut: 1.3: Skrin Utama sisMAKAN . Dwi-klik ikon seperti dalam Rajah 1 di bawah Rajah 1: Ikon Pintasan Sistem Maklumat Kantin 2.-6- Untuk memulakan perisian sisMAKAN.3 Skrin 2.

Pastikan Bahasa/Negara ialah English (United States)/United States. pastikan Resolusi Skrin ialah 1024 x 768.-7- 3. 1. (Sila rujuk manual Windows XP atau Vista untuk menukar resolusi skrin) Sebelum sebarang data dimasukkan pastikan Setting komputer anda mematuhi kehendak sisMAKAN. Klik menu Kemudahan . Skrin 3. Skrin 3.1: Regional Setting 2.0 MEMULAKAN PERISIAN SISMAKAN DAN SETTING PERISIAN Bagi memastikan sisMAKAN dipaparkan lebih baik. Jika Bahasa/Negara yang lain dipaparkan. sila klik butang Betulkan Sendiri (Buka Control Panel). Sila ikuti langkah-langkah berikut untuk mensetkan komputer anda.1 akan dipaparkan Skrin 3.2 akan dipaparkan . Jika terdapat perkataan SALAH dipaparkan. sila klik butang Betulkan Secara Automatik.Regional Setting.

Pilih English (United States) dan klik butang OK. Restart komputer anda terlebih dahulu untuk memastikan setting dapat berfungsi.2: Regional and Language Options 3.-8- Skrin 3. .

ikuti langkah-langkah berikut: 1. Klik butang senarai Negeri dan pilih negeri yang dikehendaki Klik butang senarai PPD dan pilih PPD yang dikehendaki Satu lagi cara untuk memaparkan maklumat sekolah ialah dengan menggunakan kaedah Carian.1. 2. Klik butang IMPORT SEKOLAH DARI SMM yang terletak di bawah Senarai Sekolah. . Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. Sekiranya nama sekolah anda tidak dipaparkan dalam SENARAI SEKOLAH. 2. Taipkan KOD SEKOLAH atau NAMA SEKOLAH dan Klik Butang . maklumat sekolah perlu dimasukkan terlebih dahulu.0 IMPORT MAKLUMAT SEKOLAH DARI SISTEM MAKLUMAT MURID Sebelum maklumat Pengusaha dimasukkan. Nama sekolah tidak semestinya ditaip dengan lengkap. pastikan maklumat sekolah telah disimpan di dalam sisMAKAN. Terdapat 3 cara untuk memasukkan maklumat sekolah Cara 1: Import maklumat sekolah dari Sistem Maklumat Murid yang telah dipasang dalam komputer anda Cara 2: Import maklumat sekolah dari Sistem Maklumat Murid yang dipasang dalam komputer yang lain Cara 3: Menaip maklumat sekolah dari sisMAKAN (Elakkan mengguna cara ini bagi memastikan maklumat sekolah sejajar dengan Sistem Maklumat Murid) Cara 1: Import dari SMM yang telah ada di dalam komputer anda.-9- 4. Nama sekolah akan dipaparkan di dalam Senarai Sekolah seperti dalam Skrin 4. Buka SMM dan eksport semua maklumat tanpa menggunakan disket Pastikan anda telah berada di skrin utama sisMAKAN. Untuk memastikan maklumat sekolah telah wujud di dalam pangkalan data sisMAKAN.

2.2: Skrin Import Data .txt) Masukkan disket / Pemacu USB ke komputer yang telah dipasang sisMAKAN Klik butang Kemudahan .2 akan dipaparkan. 3.. Eksport Semua Maklumat dari SMM tanpa menggunakan disket Buka windows explorer dan salin fail TLBSek dari C:\HEM ke dalam disket atau USB Drive. 4. Sila dapatkan bantuan guru data SMM. Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1.Import Data. 5. Skrin 4.1: Senarai Sekolah Cara 2: Import Maklumat Sekolah dari SMM yang dipasang di komputer lain.10 - Skrin 4. Skrin 4. Tukar nama fail TLBSek yang telah disalin dalam disket atau pemacu USB kepada tblSekolah (pastikan file extension dikekalkan .

7. Klik butang TAMBAH DAN KEMASKINI KE PANGKALAN DATA UTAMA. Paparan status Import hanya menunjukkan tblSekolah OK tetapi fail-fail lain GAGAL seperti dalam skrin 4.3 Rajah 2: Mesej fail tblPengusaha tiada dalam sumber yang dipilih Skrin 4. . Skrin 4..4 akan dipaparkan Skrin 4.3: Fail tblSekolah telah berjaya diimport dari sumber yang dipilih 8. sila klik butang OK. Klik butang SUMBER dan pilih sumber yang mengandungi fail tblsekolah (disket atau pemacu USB) Klik butang IMPORT DATA KE PANGKALAN DATA SEMENTARA.11 - 6. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN.4: Tambah dan Kemaskini telah berjaya 9. Pilih Negeri dan PPD. Jika mesej seperti Rajah 2 dipaparkan. Senarai sekolah akan dipaparkan.

Taipkan maklumat sekolah. klik butang SKRIN UTAMA untuk kembali ke Skrin Utama. Klik OK. Pilih Negeri dan PPD untuk memaparkan maklumat sekolah Klik nama sekolah dari Senarai Sekolah.12 - Cara 3: Menaip maklumat sekolah dari sisMAKAN Sekiranya sekolah tidak mempunyai maklumat SMM. Skrin untuk memasukkan maklumat sekolah akan dipaparkan seperti Skrin 4. Jika sekolah tiada kantin. sila pilih dari butang senarai. Klik menu Rekod . Satu mesej ralat akan dipaparkan. . Jika ada butang senarai.. maklumat sekolah boleh ditaip menggunakan sisMAKAN. sila pilih TIADA KANTIN dari butang pilih STATUS. 4. Apabila telah tamat. Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1.5: Maklumat Sekolah 2.5 Skrin 4. Maklumat Sekolah akan dipaparkan dalam ruangan Maklumat Sekolah seperti dalam Skrin 4.6 3.Maklumat Sekolah dari Skrin Utama.

13 - Skrin 4.6: Maklumat Sekolah ..

Tujuannya supaya Kod Pengusaha boleh dibina dalam pangkalan data.Maklumat Pengusaha.14 - 5. No KP Baru ini hendaklah ditaip tanpa tanda '-'. No KP Lama . 5. 6. sila ikuti langkah-langkah berikut untuk memasukkan maklumat Pengusaha 1. sila betulkan secara manual.0 MAKLUMAT PENGUSAHA Sebelum maklumat-maklumat lain dimasukkan. Setelah borang diterima. Jika ada kesilapan.Taipkan seperti di dalam Kad Pengenalan. 2.1: Maklumat Pengusaha 3. Skrin 5. Pilih Negeri.Nombor Kad Pengenalan Baru pengusaha kantin ditaip terlebih dahulu sebelum memasukkan maklumat lain. sijil suntikan. Isikan maklumat pengusaha dengan lengkap. . No KP Baru . maklumat pengusaha perlulah diisi dengan lengkap terlebih dahulu.1 akan dipaparkan Skrin 5.Borang Kosong . Format tarikh lahir ialah hari/bulan/tahun (hh/bb/tttt). Pengusaha kantin perlu menyertakan salinan sijil-sijil kursus pengendalian makanan. Pastikan digit No KP Baru ialah 12 Nama Pengusaha . Borang Maklumat Pengusaha boleh dicetak dari menu Laporan . Serahkan borang berkenaan kepada pengusaha kantin untuk diisi. PPD dan klik nama sekolah dari Senarai Sekolah terlebih dahulu Klik menu Rekod .Sistem akan memasukkan tarikh lahir berdasarkan No KP Baru. Contohnya 23/06/1971 4.Taipkan No KP Lama tanpa {space} jika ada Tarikh Lahir .Maklumat Pengusaha.. sijil pendaftaran syarikat (jika ada) dan sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan (jika ada).

02 = Bukan Islam Kaum . 22. Taipkan TIADA jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya dan kosongkan ruang Tarikh Pendaftaran Perniagaan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Perniagaan.Pilih dari senarai Telefon (P) . Jika menggunakan nama sendiri. 10. Jika Bukan Warganegara dipilih maka Negara Asal dimasukkan sebagai Indonesia. 20. L = Lelaki.Nombor telefon pejabat (Jika ada).Taipkan nombor pendaftaran perniagaan seperti yang terdapat di dalam sijil pendaftaran perniagaan.. Pastikan bilangan digit ialah 5 Bandar . Jawapan diberi dalam tahun. Contohnya 03-51628901 Nombor Pendaftaran Perniagaan (ROB) .Pilih dari senarai. Poskod . Pengalaman . Nama Syarikat . 11. 01 = Islam.Sekiranya pengusaha mengendalikan kantin atas nama syarikat. Isikan maklumat syarikat dengan lengkap.Nama yang digunakan di dalam Sijil Pendaftaran Syarikat. 17. .Taipkan No Telefon Rumah pengusaha kantin jika ada mengikut format XX-XXXXXXXX. Pastikan kod negeri dimasukkan.15 - 7. Telefon (R) .Pilih dari senarai Kewarganegaraan .Pilih dari senarai Jantina. 16.Taipkan poskod berdasarkan alamat yang dinyatakan. Jika Warganegara dipilih. pilih Y pada Ada Syarikat (Y/T)? Alamat . Jantina . 21. maka taraf kewarganegaraan pengusaha berkenaan ialah Penduduk Tetap. maka dimasukkan sebagai 1 tahun. Negeri . Ditaip mengikut format XX-XXXXXXXX. Contohnya 03-55610097.Pilih dari senarai Status Perkahwinan . Contohnya 019-2218760. Pastikan kod negeri dimasukkan. Jika kurang setahun.Taipkan bandar berdasarkan alamat yang dinyatakan. pilih 'Y' pada ruangan Ada Syarikat?. P = Perempuan Agama .Pengalaman Pengusaha mengusahakan kantin dari tahun pertama kali mengusaha kantin sehingga sekaran. maka negara asal dimasukkan Malaysia.Taipkan No Telefon Bimbit pengusaha kantin jika ada mengikut format XXX-XXXXXXXX. 19. 15. 13. 18. 8. Sekiranya dua digit ditengah dalam No KP Baru ialah 71. Ada Syarikat (Y/T)? . 9.Alamat yang dinyatakan di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan atau Alamat terkini Pengusaha jika telah bertukar alamat.Pilih dari senarai. 12. Telefon (H/P) . 14.

Untuk mengedit semula maklumat pengusaha. Setelah maklumat dimasukkan. sila klik semula Rekod pengusaha yang dikehendaki dari senarai pengusaha Klik butang tambah Rekod jika kantin sekolah mempunyai lebih dari satu pengusaha dan ulang semula langkah 1 hingga 27. Kosongkan ruangan ini jika pengusaha tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan . Kosongkan ruangan ini jika pengusaha tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan 24. Taipkan TIADA pada Nombor Pendaftaran Sijil Kewangan jika syarikat tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan kosongkan Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan .Taipkan tarikh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan diluluskan seperti yang tercatat di dalam sijil mengikut format hh/bb/tttt. 27. 25. Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan hendaklah diisi.Taipkan tarikh pendaftaran perniagaan diluluskan seperti yang tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan mengikut format hh/bb/tttt. 26.Jika syarikat tersebut berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Klik butang Skrin Utama untuk kembali semula ke Skrin Utama sisMAKAN .Taipkan tarikh tamat pendaftaran perniagaan seperti yang tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan mengikut format hh/bb/tttt. klik butang simpan. Tarikh Tamat Pendaftaran Perniagaan . No Pendaftaran Sijil Kewangan (ROT) . Tarikh Pendaftaran Perniagaan . maklumat Nombor Pendaftaran Sijil Kewangan (ROT). Rekod pengusaha berkenaan akan dipaparkan diruangan senarai pengusaha..16 - 23. Kosongkan bahagian ini jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya. Kosongkan bahagian ini jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya.Taipkan tarikh tamat pendaftaran dengan Kementerian Kewangan seperti yang tercatat di dalam sijil mengikut format hh/bb/tttt.

1: Maklumat Kontrak 4. pilih Negeri. 7. Tarikh Mula Kontrak . Pilih T jika kontrak tidak disambung setahun lagi.Maklumat Kontrak. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Pengalaman Kontrak di Sekolah Ini . maklumat pemarkahan akan dipaparkan di Skrin Utama Klik menu Rekod .Taipkan tarikh kontrak tamat berdasarkan maklumat di dalam Perjanjian yang telah ditandatangani. Skrin 6.Taipkan tarikh kontrak bermula berdasarkan maklumat di dalam Perjanjian yang telah ditandatangani. 9.0 MAKLUMAT KONTRAK Untuk mengisi maklumat Kontrak. PPD dan Sekolah Klik nama pengusaha kantin dari Senarai Pengusaha. Jika markah pemantauan kantin berasaskan borang Kendiri 2 telah dimasukkan. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Tamat Kontrak . . Format tarikh ialah hh/bb/tttt.17 - 6. Tanda RM tidak perlu dimasukkan Adakah Kontrak Disambung Setahun Lagi? .Pilih Y jika kontrak pengusaha tersebut disambung setahun lagi setelah tamat kontrak. 2. ikuti langkah-langkah berikut: 1. nyatakan tarikh mula kontrak tersebut disambung.1 akan dipaparkan Skrin 6. Dari Skrin Utama. 8.Nyatakan bilangan tahun pengusaha tersebut mengendalikan kantin di sekolah tersebut sahaja. Jumlah Sewa Setiap Bulan (RM) . Tarikh Tandatangan Kontrak .Tarikh Kontrak ditandatangani. Format tarikh ialah hh/bb/tttt 5.Nyatakan jumlah sewaan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani.. 3. Tarikh Kontrak Mula Disambung . 10.Jika kontrak disambung setahun lagi oleh pihak sekolah. 6.

. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Pertama . Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Terakhir .Jika kontrak disambung setahun lagi oleh pihak sekolah. Tarikh Amaran Pertama perlulah dinyatakan terlebih dahulu.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. Klik butang Tambah Rekod untuk menambah maklumat kontrak pengusaha yang sama. 14. nyatakan tarikh Amaran Kedua diberikan kepada pengusaha. 16. Klik butang Simpan Rekod.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak.Nyatakan Tarikh Kontrak pengusaha tersebut ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak yang sepatutnya. 15. Tarikh Amaran Pertama dan Kedua perlulah dinyatakan terlebih dahulu. Pastikan proses penamatan mengikut prosedur yang ditetapkan dan tarikh-tarikh amaran telah dinyatakan. sila taip sebab tersebut dalam ruangan Sebab lain (tidak lebih dari 255 huruf). klik sebab-sebab kontrak tersebut ditamatkan. Elakkan memadam maklumat kontrak pengusaha kantin tersebut. 19. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Sebab-Sebab Penamatan Kontrak . Jika ada sebab yang tidak disenaraikan. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN 12. Tarikh Kontrak Disambung Tamat . 20. nyatakan tarikh Amaran Pertama diberikan kepada pengusaha. Klik butang Padam Rekod jika maklumat kontrak yang dimasukkan adalah salah.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. nyatakan tarikh Amaran Terakhir diberikan kepada pengusaha. 17. nyatakan tarikh tamat kontrak tersebut.. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Kontrak Ditamatkan . Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Kedua . Maklumat kontrak akan dipaparkan dalam senarai kontrak. 13. 18.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak.18 - 11.

Setiap pekerja diberikan satu borang untuk diisi.Pilih dari senarai Warganegara.19 - 7. sila masukkan No KP Baru.Jika Pekerja bukan warganegara maka No Passport perlulah dimasukkan untuk menjana kod pekerja. ikuti langkah-langkah berikut: 1. 6. 2.1 Maklumat Pekerja 4. No Passport tidak perlu dimasukkan. Untuk mengisi maklumat Pekerja. PPD dan Sekolah Klik nama pengusaha kantin dari Senarai Pengusaha.. Pengusaha juga perlu dimasukkan sebagai salah seorang pekerja yang bekerja di kantin berkenaan. Jika pekerja adalah warganegara. Salinan sijil kursus asas pengendalian makanan dan sijil suntikan Ty2/Ty6 perlulah diperolehi dan disimpan di dalam fail. .0 MAKLUMAT PEKERJA Borang kosong maklumat pekerja boleh dicetak melalui menu Laporan.1 akan dipaparkan Skrin 7. Jika pekerja bukan warganegara. No KP Baru . Warganegara . Jika markah pemantauan kantin berasaskan borang Kendiri 2 telah dimasukkan. maklumat negara asal dimasukkan sebagai Malaysia. Jika pekerja ialah warganegara. Tujuannya adalah untuk merekodkan maklumat suntikan Ty2/Ty6 dan Kursus Asas Pengendalian Makanan. pilih Negeri. Maklumat Warganegara dan NO KP Baru diperlukan untuk menjana kod pekerja bagi warganegara No Passport . maklumat pemarkahan akan dipaparkan di Skrin Utama Klik menu Rekod .Maklumat Pekerja. 3. Skrin 7.Jika Pekerja adalah warganegara. Dari Skrin Utama. maklumat negara asal dimasukkan sebagai Indonesia. 5.

Taipkan nama pekerja seperti yang tercatat dalam No Kad Pengenalan Baru atau Passport.Taipkan tarikh lahir pekerja mengikut format hh/bb/tttt Kaum . 13. 14. 22. Klik butang Simpan untuk menyimpan maklumat Klik butang Tambah untuk mengisi maklumat pekerja berikutnya.Pilih dari senarai Status Kerja . Jika pekerja tidak mempunyai permit Kerja.Pilih dari seanrai agama Tarikh Lahir . taipkan tarikh mula mengusahakan kantin sekolah berkenaan Negara Asal . Selepas perubahan dibuat.Pilih dari senarai jantina Agama . klik butang Simpan semula 8.Taipkan tarikh pekerja mula bekerja dengan pengusaha berkenaan. Aktif bermakna pekerja berkenaan masih bekerja dengan pengusaha. 15. 11.Pilih dari senarai status kerja.Pilih dari senarai Status Tarikh Mula Kerja . .Taipkan tarikh tamat permit kerja mengikut format hh/bb/tttt Isikan Tarikh Mula Suntikan Ty2/Ty6 dan Tarikh Tamat Suntikan serta No Siri Sijil Suntikan. sila taipkan TIADA. No Permit Kerja . H=Pengusaha digunakan untuk maklumat Pengusaha.20 - PERINGATAN: Maklumat Warganegara-No KP Baru dan Warganegara-No Passport mestilah dimasukkan terlebih dahulu sebelum memasukkan maklumat lain. Maklumat ini boleh diperoleh dari kad suntikan pekerja Isikan Tarikh Mula Kursus (Tarikh Sijil Kursus Sah digunakan) dan Tarikh Akhir Kursus (Tarikh Sah Sijil Kursus Tamat) Pengendalian Asas Makanan. 12. Jantina . 21.Pilih dari senarai Jenis Permit Tarikh Tamat Permit . Urutan memasukkan data mestilah Warganegara-No KP Baru atau Warganegara-No Passport 7. Jika pekerja adalah juga pengusaha. 18.Pilih dari senarai kaum Status . 20.. 17. 16. 10. 9. Jenis Permit . Nama Pekerja . maklumat ini perlu dimasukkan. Taipkan Institusi Latihan yang mengendalikan kursus tersebut. Untuk mengedit semua maklumat yang telah disimpan. klik rekod pekerja dari Senarai Pekerja.Jika pekerja bukan warganegara. 23. 19.

7.21 - 8. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN 5. Masukkan tahun dan markah setiap bulan. Maklumat yang telah dimasukkan akan disimpan secara automatik oleh komputer. Markah purata akan dikira secara automatik oleh komputer. Pilih Negeri. Skrin 8. Klik butang Padam untuk memadam rekod bagi tahun yang dipilih.1 akan dipaparkan Skrin 8. . 6. 4. Pastikan anda berada di Skrin Utama sisMAKAN. Anda tidak perlu klik butang Simpan. Untuk mengisi markah bagi tahun berikutnya. PPD.1 Maklumat Pemarkahan Borang Kendiri 2 3. Taipkan Tahun Pamarkahan yang hendak direkodkan Taipkan markah bagi setiap bulan. Hanya markah keseluruhan dari Borang Kendiri 2 sahaja yang dimasukkan ke dalam sisMAKAN. Untuk memasukkan maklumat Pemarkahan Borang Kendiri 2. ikuti langkah-langkah berikut: 1. 2.Pemarkahan. Simbol peratus tidak dimasukkan.. klik pada tahun bagi rekod yang bertanda *.0 MAKLUMAT PEMARKAHAN BORANG KENDIRI 2 Borang Kendiri 2 adalah borang pemarkahan yang dilakukan oleh guru bertugas mingguan yang melibatkan kebersihan kantin sekolah. Sekolah dan Nama Pengusaha Kantin Klik menu Rekod .

Dari Skrin Utama. Klik butang Simpan Klik butang Padam Rekod untuk memadam rekod bayaran bagi tahun yang dipilih (Elakkan memadam sebarang rekod bayaran kecuali jika rekod tersebut adalah salah) Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 7.Borang Kosong.Maklumat Bayaran. Sekiranya bayaran sewa kantin dibayar sekaligus. 9. .Taipkan tahun bagi maklumat bayaran yang ingin direkodkan Tarikh .Taipkan jumlah sewaan yang bagi bulan tersebut.Taipkan tarikh yang tercatat di dalam resit bayaran sewa kantin Sewa (RM) . Tanda RM tidak dimasukkan..1: Maklumat Pembayaran Sewa Kantin 4.1 akan dipaparkan Skrin 9. TAHUN .22 - 9. 5. Skrin 9. perekodan hendaklah berdasarkan bulan tetapi tarikh adalah mengikut resit bayaran yang dikeluarkan. 8. 2. 6. PPD dan Sekolah Klik Pengusaha Kantin yang dikehendaki dari Senarai Pengusaha Klik menu Rekod . Borang Kosong untuk merekodkan bayaran sewa kantin boleh dicetak dari menu Laporan . Untuk memasukkan maklumat Pembayaran Pembayaran Sewa Kantin. Pilih Negeri.0 MAKLUMAT PEMBAYARAN SEWA KANTIN Rekod bayaran sewa kantin boleh diperolehi daripada Kerani Akaun di sekolah. 3. ikuti langkah-langkah berikut: 1.

Nyatakan tarikh pegawai dari pejabat kesihatan datang membuat siasatan kes keracunan berkenaan mengikut format hh/bb/tttt.Taipkan nama pegawai dari Pejabat Kesihatan yang datang membuat siasatan kes keracunan tersebut 5. ikuti langkah-langkah berikut: 1.1: Maklumat Keracunan 4. Bagi memasukkan maklumat keracunan.0 MAKLUMAT KERACUNAN Sekiranya berlaku keracunan disekolah berkenaan. . 6. 9.Pilih Ya jika kes keracunan disebabkan oleh makanan RMT yang dibekalkan. Pilih Tidak jika kes keracunan tidak melibatkan susu dari Program Susu Sekolah (PSS) Nama Pegawai Kesihatan . Adakah Melibatkan Rancangan Makanan Tambahan? . Dari Skrin Utama.Taipkan tarikh berlakunya kes keracunan di sekolah mengikut format hh/bb/tttt Bilangan Pelajar Yang Terlibat .Nyatakan bilangan pelajar yang terlibat di dalam kes keracunan tersebut Tarikh Siasatan Oleh Pegawai Kesihatan .Maklumat Keracunan. Skrin 10. rekod keracunan hendaklah diisi dengan kadar segera dan dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah atau Pejabat Pelajaran Negeri. 8. 7.23 - 10. PPD dan Sekolah Klik Pengusaha Kantin yang dikehendaki dari Senarai Pengusaha Klik menu Rekod . Pilih Negeri.. Pilih Tidak jika kes keracunan tidak melibatkan makanan RMT yang disediakan.1 akan dipaparkan Skrin 10. Tarikh Berlakunya Kes Keracunan . 3. Adakah Melibatkan Program Susu Sekolah? . 2.Pilih Ya jika kes keracunan disebabkan oleh susu dari Program Susu Sekolah (PSS).

Sila simpan keratan akhbar berkenaan dalam fail. 14. Keterangan Kod akan dipaparkan secara automatik. S007 dan S008 .Nyatakan No Rujukan Sekolah bagi surat laporan yang dihantar ke JPN dan KPM. Rujukan .Jika kes keracunan disiarkan dalam akhbar. . Punca keracunan boleh lebih dari satu. Pilih Tidak jika kes keracunan berkenaan tidak disiarkan di dalam akhbar. Tarikh . 20.Pilih Y jika tindakan bagi kod yang dipilih telah dilaksanakan oleh pihak sekolah. 12.Taipkan Tarikh Tindakan tersebut diambil oleh pihak sekolah. Nama Akhbar . S004.2: Maklumat Tindakan Sekolah 17. Kod . Klik butang Simpan untuk menyimpan rekod Klik butang Tindakan Sekolah. 15. Tarikh Dilaporkan Dalam Akhbar . sila nyatakan dalam ruangan ini. Bagi 18. Biarkan kosong jika kes keracunan tidak disiarkan oleh akhbar.Jika kes keracunan disiarkan dalam akhbar. Punca-Punca Berlakunya Keracunan .Jika ada maklumat tambahan seperti nama virus yang menyebabkan keracunan. Punca keracunan hendaklah berdasarkan laporan yang diserahkan oleh Pegawai dari Pejabat Kesihatan.Pilih Ya jika kes keracunan berkenaan disiarkan di dalam akhbar. 13. Catatan .Pilih dari senarai punca-punca yang disediakan. Pilih Nama Akhbar yang menyiarkan kes tersebut.. 16.Pilih Kod mengikut urutan S001 hingga S008. 19. Skrin 10. Skrin 10. Y/T .2 akan dipaparkan 11. Adakah kes keracunan dilaporkan Akhbar? . nyatakan tarikh kes tersebut disiarkan.Bagi kod-kod S003.24 - 10.

Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama. Klik butang simpan.25 - kod-kod lain. Jika terdapat kesilapan susunan. 22. klik butang Padam yang terdapat dihujung baris rekod Tindakan tersebut. Klik butang Tambah untuk menambah rekod tindakan berikutnya. sekiranya ada surat iringan disertakan. 23. 21. sila nyatakan Nombor Rujukan Sekolah bagi tindakan tersebut. 24.. .

.1: Eksport Data sisMAKAN 2 3. Masukkan disket atau pemacu USB terlebih dahulu Klik butang Sumber dan pilih lokasi disket atau pemacu USB Untuk eksport data satu negeri.. 6. Skrin 11. klik menu Kemudahan . Untuk eksport data satu Sekolah.1 akan dipaparkan. Untuk mengeksport data.26 - 11.0 MENGEKSPORT DATA Setelah data-data dimasukkan. Dari Skrin Utama. 5. Data boleh dieksport ke disket atau pemacu USB. ikuti langkah-langkah berikut: 1. ia perlu dieksport untuk dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah. Skrin 11. 4. Untuk eksport data satu PPD.Eksport Data. PPD dan sekolah. pilih Negeri dan kosongkan PPD serta Sekolah. pilih Negeri dan PPD tetapi kosongkan Sekolah. pilih Negeri.

Klik butang eksport. tblKontrak.txt h. tblKursus.txt c. tblMarkah.txt Sila semak semua fail-fail di dalam disket atau pemacu USB melalui Windows Explorer. tblTindakan. tblPekerja. Terdapat 10 fail . tblPengusaha.txt g.txt e.txt f.txt j.txt b..txt i. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 8.27 - 7. tblSekolah. Fail-fail tersebut ialah a. tblBayaran.TXT yang akan disalin masuk ke dalam disket atau pemacu USB. 9.txt d. tblKeracunan. tblSuntikan. .

sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 5. 7. OK bermaksud data berjaya ditambah atau dikemaskini ke pangkalan data utama.Import Data.28 - 12. Klik butang TAMBAH DAN KEMASKINI PANGKALAN DATA UTAMA. OK bermaksud data berjaya diimport ke pangkalan data sementara. klik menu Kemudahan . Masukkan disket atau pemacu USB terlebih dahulu Klik butang SUMBER dan pilih sumber yang mempunyai data sisMAKAN Klik butang IMPORT DATA KE PANGKALAN DATA SEMENTARA. .1 akan dipaparkan Skrin 12. Gagal bermaksud data tidak dapat diimport ke pangkalan data sementara. Senarai nama pekerja akan ditunjukkan dalam ruangan Senarai Pekerja.0 MENGIMPORT DATA Untuk mengimport data. 3. 6. 4. Status import akan ditunjukkan pada lajur Gabung. Dari Skrin Utama. Gagal bermaksud data tidak dapat ditambah atau dikemaskini ke dalam pangkalan data utama Klik nama sekolah dari Senarai Sekolah..1: Import Data sisMAKAN 2. Skrin 12. Status import akan ditunjukkan pada lajur Tambah dan lajur Kemaskini.

ikuti langkah-langkah berikut: 1. Skrin 13. Taipkan maklumat pada ruangan carian Klik butang Cari Maklumat.29 - 13.1: Cari Maklumat 2.0 MENCARI DATA Untuk mencari maklumat. 5. 4. Klik Jenis Carian dari Pilihan Carian.1 akan dipaparkan Skrin 13. 3.Cari Maklumat. Klik menu Edit . Rekod carian akan dipaparkan dalam ruangan Senarai Rekod Klik butang Tutup untuk kembali ke Skrin Utama ..

Dari Skrin Utama. fail sisMAKAN. makan rekod-rekod yang telah dimasukkan boleh dipadam.30 - 14.MDE di salin ke dalam Cakera Padat (CD) dan disimpan di dalam Peti Besi Sekolah. . Taipkan Kod pada ruangan kod. Pastikan pada setiap hujung tahun. 4. 3. Klik butang Papar Rekod Spesifik untuk memaparkan rekod berdasarkan kod yang dimasukkan atau klik butang Papar Semua Rekod untuk memaparkan semua rekod bagi pilihan yang dibuat Klik rekod yang diingini dari Senarai Rekod Klik butang Padam Rekod Dipilih untuk memadam satu rekod yang dipilih sahaja.1: Hapus Rekod sisMAKAN 2. 5. 6.Hapus Rekod.0 MEMADAM DATA sisMAKAN boleh menyimpan rekod-rekod berkaitan maklumat kantin dan keracunan sehingga saiz fail sisMakan.. Untuk memadam rekod.1 akan dipaparkan Skrin 14.MDE mencapai 2Gb (bagi Microsoft Access 2002). Sekiranya saiz fail telah mencapai satu tahap yang sangat besar. Pilih jenis rekod yang ingin dipadam dari senarai Pilihan Memadam Rekod. Skrin 14. klik menu Edit . ikuti langkah-langkah berikut: 1.

31 - 7. 8. Klik butang Tutup untuk kembali ke Skrin Utama .. Klik butang Padam Semua Rekod untuk memadam semua rekod yang wujud dalam sisMAKAN.

Skrin 15. Proses penyemakan akan dilaksanakan dan hasil semakan dan bilangan kesalahan akan dipaparkan pada ruangan dibawah butang AUTO SEMAK SEMUA MAKLUMAT. Jika hendak menyemak satu Sekolah. Sebarang pembetulan data hendaklah dilakukan dari skrin sisMAKAN. 4. kosongkan ruangan Kod Sekolah. Untuk menyemak satu jenis kesalahan sahaja. Sila betulkan dari Skrin sisMAKAN. Klik butang AUTO SEMAK SEMUA MAKLUMAT.1: Semak Kesilapan Pengisian Data 2. . lengkap dan terkini. pilih Kod Sekolah dari senarai Kod Sekolah.1 akan dipaparkan Skrin 15.0 MENYEMAK MAKLUMAT SISMAKAN Bagi memastikan data-data yang telah dimasukkan merupakan data yang tepat. Dari Skrin Utama.. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Bagi memaparkan sekolah-sekolah yang belum menghantar data. Untuk menyemak data dalam sisMakan. proses penyemakan data perlu dilakukan. Dwi-Klik jenis kesilapan untuk memaparkan rekod kesalahan. 5. 6. Jika hendak menyemak semua data yang disimpan dalam sisMAKAN. pilih Kod PPD dan klik butang SENARAI SEKOLAH BELUM HANTAR DATA IKUT PPD. Elakkan pembetulan dari kaedah pintasan. klik menu Semak. klik jenis semakan dari Senarai Jenis Semakan dan klik butang MULA SEMAK BAGI JENIS SEMAKAN YANG DIPILIH.32 - 15. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 3. 7.

Untuk mencetak laporan sisMAKAN. sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. Klik jenis laporan Taipkan Tahun Pilih Negeri dan kosongkan PPD untuk mencetak laporan mengikut Negeri. Contoh satu Laporan seperti Skrin 16. 3. Skrin 16. 2. Dari Skrin Utama. PPD. 7. klik menu Laporan. Ia akan dikemaskini dari semasa ke semasa berdasarkan kehendak Sekolah.33 - 16. 6. Klik butang Kategori Laporan yang dikehendaki. 4.2 .1: Laporan sisMAKAN 2. 5.. 4. Senarai laporan bagi kategori berkenaan akan dipaparkan dalam Senarai Laporan. Laporan Melibatkan Pengusaha Laporan Melibatkan Syarikat Laporan Melibatkan Markah Pemantauan Laporan Melibatkan Pekerja Borang Kosong Notis-Notis Lain-Lain PERHATIAN: Laporan-laporan ini masih di dalam pembangunan. 7. JPN dan KPM.1 akan dipaparkan. 3. Skrin 16. 5. Pilih Negeri dan PPD untuk mencetak laporan mengikut PPD Klik butang PAPAR LAPORAN. 6.0 MENCETAK LAPORAN-LAPORAN Laporan yang terdapat di dalam sisMAKAN boleh dibahagikan kepada 1.

Pastikan kertas A4 telah dimasukkan ke dalam pencetak.2: Contoh Laporan Pekerja 8. 9.34 - Skrin 16. Klik butang Close untuk menutup paparan Laporan Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama . Klik ikon Mesin Cetak untuk mencetak Laporan. 10..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful