-1

-

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT KANTIN VERSI 1.0

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2008

-2-

-3-

KANDUNGAN
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 PENGENALAN PEMASANGAN PERISIAN MEMULAKAN PERISIAN SISMAKAN DAN SETTING PERISIAN IMPORT MAKLUMAT SEKOLAH DARI SISTEM MAKLUMAT MURID MAKLUMAT PENGUSAHA MAKLUMAT KONTRAK MAKLUMAT PEKERJA MAKLUMAT PEMARKAHAN BORANG KENDIRI 2 MAKLUMAT PEMBAYARAN SEWA KANTIN MAKLUMAT KERACUNAN MENGEKSPORT DATA MENGIMPORT DATA MENCARI DATA MEMADAM DATA MENYEMAK MAKLUMAT SISMAKAN MENCETAK LAPORAN-LAPORAN

LAMPIRAN

memuaskan atau berisiko tinggi dengan menganalisa markah melalui Borang Kendiri yang disediakan dalam pangkalan data ini dan perlu dilengkapkan setiap bulan oleh pihak sekolah. Dengan adanya pangkalan data pengusaha kantin.-4- 1. markah pemantauan kendiri serta kes-kes keracunan yang berlaku.0 PENGENALAN Sistem Maklumat Kantin (sisMAKAN) telah dibangunkan bertujuan untuk membina satu pangkalan data berkaitan dengan maklumat pengusaha kantin sekolah. Di samping itu.. pembayaran sewa kantin. diharapkan dengan pelaksanaan sisMAKAN di semua sekolah di seluruh negara ini akan dapat membantu Jawatankuasa Induk 3K. dapat mengenal pasti pengusaha-pengusaha kantin yang berada pada tahap cemerlang. maka akan memudahkan pihak-pihak berkepentingan untuk mendapatkan maklumat atau mengesan pengusaha kantin tertentu. . Kementerian Pelajaran Malaysia dalam misinya untuk menjadikan pengurusan kantin sekolah pada tahap yang terbaik di samping dapat mengurangkan kes-kes keracunan makanan. Pihak sekolah dikehendaki memahami dan melaksanakan sisMAKAN ini dengan berkesan agar dapat memastikan pengurusan kantin sekolah berada di tahap terbaik dan dapat menyediakan makanan dan minuman yang selamat kepada murid-murid. pekerja-pekerjanya serta beberapa maklumat penting seperti maklumat kontrak. Sehubungan dengan itu.

Masukkan CD sisMAKAN ke dalam pemacu CD Skrin 2.1: Skrin Utama Pemasangan sisMAKAN 3.2: Skrin Akhir pemasangan sisMAKAN 4. Skrin 2. 2003 SP3 (ada HotFix) : 512Mb atau lebih : 1 atau lebih : 1 atau lebih : 1 atau lebih Langkah-langkah untuk memasang perisian adalah seperti berikut: 1. JANGAN tukar sebarang setting yang telah ditetapkan.0 MEMASANG PERISIAN SISMAKAN Sebelum pemasangan perisian sisMAKAN. Perisian akan menyalin fail sisMAKAN. pastikan komputer anda memenuhi spesifikasi berikut: Sistem Pengoperasian Microsoft Access RAM CD Drive USB Drive Floppy Drive : Windows XP atau Windows Vista : XP. Klik butang FINISH.MDE ke dalam folder C:\sisMAKAN dan membina ikon pintasan di Desktop komputer anda . 2. Klik butang Next sehingga Skrin 2. 2002.2 dipaparkan.-5- 2.1 akan dipaparkan seperti dibawah Skrin 2.

3 Skrin 2.3: Skrin Utama sisMAKAN .-6- Untuk memulakan perisian sisMAKAN. Skrin Utama sisMAKAN akan dipaparkan seperti skrin 2. Dwi-klik ikon seperti dalam Rajah 1 di bawah Rajah 1: Ikon Pintasan Sistem Maklumat Kantin 2. Pastikan anda berada di desktop. ikuti langkah-langkah berikut: 1.

Skrin 3. pastikan Resolusi Skrin ialah 1024 x 768. Pastikan Bahasa/Negara ialah English (United States)/United States. Skrin 3.Regional Setting. sila klik butang Betulkan Secara Automatik. (Sila rujuk manual Windows XP atau Vista untuk menukar resolusi skrin) Sebelum sebarang data dimasukkan pastikan Setting komputer anda mematuhi kehendak sisMAKAN. Jika Bahasa/Negara yang lain dipaparkan.2 akan dipaparkan . 1.-7- 3. Klik menu Kemudahan .1: Regional Setting 2. sila klik butang Betulkan Sendiri (Buka Control Panel). Jika terdapat perkataan SALAH dipaparkan. Sila ikuti langkah-langkah berikut untuk mensetkan komputer anda.1 akan dipaparkan Skrin 3.0 MEMULAKAN PERISIAN SISMAKAN DAN SETTING PERISIAN Bagi memastikan sisMAKAN dipaparkan lebih baik.

-8- Skrin 3. . Pilih English (United States) dan klik butang OK. Restart komputer anda terlebih dahulu untuk memastikan setting dapat berfungsi.2: Regional and Language Options 3.

Nama sekolah tidak semestinya ditaip dengan lengkap. Terdapat 3 cara untuk memasukkan maklumat sekolah Cara 1: Import maklumat sekolah dari Sistem Maklumat Murid yang telah dipasang dalam komputer anda Cara 2: Import maklumat sekolah dari Sistem Maklumat Murid yang dipasang dalam komputer yang lain Cara 3: Menaip maklumat sekolah dari sisMAKAN (Elakkan mengguna cara ini bagi memastikan maklumat sekolah sejajar dengan Sistem Maklumat Murid) Cara 1: Import dari SMM yang telah ada di dalam komputer anda.-9- 4. Taipkan KOD SEKOLAH atau NAMA SEKOLAH dan Klik Butang . Klik butang IMPORT SEKOLAH DARI SMM yang terletak di bawah Senarai Sekolah. Untuk memastikan maklumat sekolah telah wujud di dalam pangkalan data sisMAKAN. Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. ikuti langkah-langkah berikut: 1.0 IMPORT MAKLUMAT SEKOLAH DARI SISTEM MAKLUMAT MURID Sebelum maklumat Pengusaha dimasukkan. Buka SMM dan eksport semua maklumat tanpa menggunakan disket Pastikan anda telah berada di skrin utama sisMAKAN. Nama sekolah akan dipaparkan di dalam Senarai Sekolah seperti dalam Skrin 4. pastikan maklumat sekolah telah disimpan di dalam sisMAKAN. Klik butang senarai Negeri dan pilih negeri yang dikehendaki Klik butang senarai PPD dan pilih PPD yang dikehendaki Satu lagi cara untuk memaparkan maklumat sekolah ialah dengan menggunakan kaedah Carian. . maklumat sekolah perlu dimasukkan terlebih dahulu. 2.1. 2. Sekiranya nama sekolah anda tidak dipaparkan dalam SENARAI SEKOLAH.

3.2 akan dipaparkan.10 - Skrin 4. Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1.. 4. Skrin 4. Skrin 4.Import Data. Sila dapatkan bantuan guru data SMM. 2.txt) Masukkan disket / Pemacu USB ke komputer yang telah dipasang sisMAKAN Klik butang Kemudahan .2: Skrin Import Data . 5.1: Senarai Sekolah Cara 2: Import Maklumat Sekolah dari SMM yang dipasang di komputer lain. Tukar nama fail TLBSek yang telah disalin dalam disket atau pemacu USB kepada tblSekolah (pastikan file extension dikekalkan . Eksport Semua Maklumat dari SMM tanpa menggunakan disket Buka windows explorer dan salin fail TLBSek dari C:\HEM ke dalam disket atau USB Drive.

Klik butang SUMBER dan pilih sumber yang mengandungi fail tblsekolah (disket atau pemacu USB) Klik butang IMPORT DATA KE PANGKALAN DATA SEMENTARA.3: Fail tblSekolah telah berjaya diimport dari sumber yang dipilih 8. Pilih Negeri dan PPD.11 - 6. Senarai sekolah akan dipaparkan. 7. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN. Paparan status Import hanya menunjukkan tblSekolah OK tetapi fail-fail lain GAGAL seperti dalam skrin 4. Klik butang TAMBAH DAN KEMASKINI KE PANGKALAN DATA UTAMA. sila klik butang OK.4 akan dipaparkan Skrin 4. .3 Rajah 2: Mesej fail tblPengusaha tiada dalam sumber yang dipilih Skrin 4..4: Tambah dan Kemaskini telah berjaya 9. Skrin 4. Jika mesej seperti Rajah 2 dipaparkan.

Pilih Negeri dan PPD untuk memaparkan maklumat sekolah Klik nama sekolah dari Senarai Sekolah. Klik menu Rekod . Apabila telah tamat. Satu mesej ralat akan dipaparkan.5 Skrin 4. Jika sekolah tiada kantin.5: Maklumat Sekolah 2. Jika ada butang senarai. Maklumat Sekolah akan dipaparkan dalam ruangan Maklumat Sekolah seperti dalam Skrin 4. . 4. sila pilih TIADA KANTIN dari butang pilih STATUS. Skrin untuk memasukkan maklumat sekolah akan dipaparkan seperti Skrin 4. Taipkan maklumat sekolah. sila pilih dari butang senarai.Maklumat Sekolah dari Skrin Utama.12 - Cara 3: Menaip maklumat sekolah dari sisMAKAN Sekiranya sekolah tidak mempunyai maklumat SMM.6 3. klik butang SKRIN UTAMA untuk kembali ke Skrin Utama. Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1.. maklumat sekolah boleh ditaip menggunakan sisMAKAN. Klik OK.

13 - Skrin 4.6: Maklumat Sekolah ..

Sistem akan memasukkan tarikh lahir berdasarkan No KP Baru. Skrin 5. Serahkan borang berkenaan kepada pengusaha kantin untuk diisi. Setelah borang diterima.Taipkan seperti di dalam Kad Pengenalan. 5. 6.Borang Kosong . No KP Lama .1: Maklumat Pengusaha 3.Maklumat Pengusaha.Maklumat Pengusaha..1 akan dipaparkan Skrin 5. Isikan maklumat pengusaha dengan lengkap. Tujuannya supaya Kod Pengusaha boleh dibina dalam pangkalan data.Nombor Kad Pengenalan Baru pengusaha kantin ditaip terlebih dahulu sebelum memasukkan maklumat lain. Contohnya 23/06/1971 4. No KP Baru ini hendaklah ditaip tanpa tanda '-'. sijil suntikan. Pengusaha kantin perlu menyertakan salinan sijil-sijil kursus pengendalian makanan. Borang Maklumat Pengusaha boleh dicetak dari menu Laporan . Pastikan digit No KP Baru ialah 12 Nama Pengusaha . sila ikuti langkah-langkah berikut untuk memasukkan maklumat Pengusaha 1. sila betulkan secara manual. PPD dan klik nama sekolah dari Senarai Sekolah terlebih dahulu Klik menu Rekod .0 MAKLUMAT PENGUSAHA Sebelum maklumat-maklumat lain dimasukkan. . Jika ada kesilapan. 2. No KP Baru .14 - 5. sijil pendaftaran syarikat (jika ada) dan sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan (jika ada). Format tarikh lahir ialah hari/bulan/tahun (hh/bb/tttt). maklumat pengusaha perlulah diisi dengan lengkap terlebih dahulu.Taipkan No KP Lama tanpa {space} jika ada Tarikh Lahir . Pilih Negeri.

Pastikan kod negeri dimasukkan. pilih 'Y' pada ruangan Ada Syarikat?.Taipkan bandar berdasarkan alamat yang dinyatakan. Nama Syarikat . Jika Warganegara dipilih. Negeri . Telefon (H/P) . 14.Pilih dari senarai Jantina.Taipkan No Telefon Bimbit pengusaha kantin jika ada mengikut format XXX-XXXXXXXX. Contohnya 019-2218760. Ditaip mengikut format XX-XXXXXXXX. Taipkan TIADA jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya dan kosongkan ruang Tarikh Pendaftaran Perniagaan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Perniagaan. 15.Pengalaman Pengusaha mengusahakan kantin dari tahun pertama kali mengusaha kantin sehingga sekaran. 21.Taipkan No Telefon Rumah pengusaha kantin jika ada mengikut format XX-XXXXXXXX. 13.Nombor telefon pejabat (Jika ada).Pilih dari senarai.Pilih dari senarai Telefon (P) . Sekiranya dua digit ditengah dalam No KP Baru ialah 71.Pilih dari senarai Status Perkahwinan . Contohnya 03-51628901 Nombor Pendaftaran Perniagaan (ROB) . Jantina . Pastikan kod negeri dimasukkan. pilih Y pada Ada Syarikat (Y/T)? Alamat . Contohnya 03-55610097. 9. Telefon (R) . Jika menggunakan nama sendiri. . 19. maka dimasukkan sebagai 1 tahun. 01 = Islam. Pengalaman . P = Perempuan Agama . 18. 20. Ada Syarikat (Y/T)? . Jawapan diberi dalam tahun. maka taraf kewarganegaraan pengusaha berkenaan ialah Penduduk Tetap.15 - 7.Taipkan poskod berdasarkan alamat yang dinyatakan. Jika Bukan Warganegara dipilih maka Negara Asal dimasukkan sebagai Indonesia.Pilih dari senarai. L = Lelaki. 8. 12.Nama yang digunakan di dalam Sijil Pendaftaran Syarikat. 22. 02 = Bukan Islam Kaum . 17. 16. Poskod . 11.Pilih dari senarai Kewarganegaraan ..Taipkan nombor pendaftaran perniagaan seperti yang terdapat di dalam sijil pendaftaran perniagaan. Jika kurang setahun. Pastikan bilangan digit ialah 5 Bandar . Isikan maklumat syarikat dengan lengkap. maka negara asal dimasukkan Malaysia. 10.Alamat yang dinyatakan di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan atau Alamat terkini Pengusaha jika telah bertukar alamat.Sekiranya pengusaha mengendalikan kantin atas nama syarikat.

Tarikh Tamat Pendaftaran Perniagaan . Kosongkan ruangan ini jika pengusaha tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan .Taipkan tarikh tamat pendaftaran perniagaan seperti yang tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan mengikut format hh/bb/tttt.Taipkan tarikh pendaftaran perniagaan diluluskan seperti yang tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan mengikut format hh/bb/tttt. Rekod pengusaha berkenaan akan dipaparkan diruangan senarai pengusaha.Jika syarikat tersebut berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Kosongkan bahagian ini jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya.16 - 23. 27.. sila klik semula Rekod pengusaha yang dikehendaki dari senarai pengusaha Klik butang tambah Rekod jika kantin sekolah mempunyai lebih dari satu pengusaha dan ulang semula langkah 1 hingga 27. No Pendaftaran Sijil Kewangan (ROT) . Kosongkan bahagian ini jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya.Taipkan tarikh tamat pendaftaran dengan Kementerian Kewangan seperti yang tercatat di dalam sijil mengikut format hh/bb/tttt. Untuk mengedit semula maklumat pengusaha. 26. klik butang simpan. maklumat Nombor Pendaftaran Sijil Kewangan (ROT). Setelah maklumat dimasukkan.Taipkan tarikh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan diluluskan seperti yang tercatat di dalam sijil mengikut format hh/bb/tttt. Tarikh Pendaftaran Perniagaan . Klik butang Skrin Utama untuk kembali semula ke Skrin Utama sisMAKAN . Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan hendaklah diisi. 25. Kosongkan ruangan ini jika pengusaha tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan 24. Taipkan TIADA pada Nombor Pendaftaran Sijil Kewangan jika syarikat tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan kosongkan Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan .

2. Jumlah Sewa Setiap Bulan (RM) . 6.17 - 6. Skrin 6..Tarikh Kontrak ditandatangani. Format tarikh ialah hh/bb/tttt.1: Maklumat Kontrak 4.Taipkan tarikh kontrak bermula berdasarkan maklumat di dalam Perjanjian yang telah ditandatangani. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Tarikh Tandatangan Kontrak . 9. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Pengalaman Kontrak di Sekolah Ini .Taipkan tarikh kontrak tamat berdasarkan maklumat di dalam Perjanjian yang telah ditandatangani. Jika markah pemantauan kantin berasaskan borang Kendiri 2 telah dimasukkan. pilih Negeri. Tarikh Kontrak Mula Disambung . .1 akan dipaparkan Skrin 6. Tarikh Mula Kontrak . 7.0 MAKLUMAT KONTRAK Untuk mengisi maklumat Kontrak. Tanda RM tidak perlu dimasukkan Adakah Kontrak Disambung Setahun Lagi? .Nyatakan bilangan tahun pengusaha tersebut mengendalikan kantin di sekolah tersebut sahaja. PPD dan Sekolah Klik nama pengusaha kantin dari Senarai Pengusaha. nyatakan tarikh mula kontrak tersebut disambung. Dari Skrin Utama. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Tamat Kontrak . 3. 8. Format tarikh ialah hh/bb/tttt 5.Jika kontrak disambung setahun lagi oleh pihak sekolah. maklumat pemarkahan akan dipaparkan di Skrin Utama Klik menu Rekod . 10.Pilih Y jika kontrak pengusaha tersebut disambung setahun lagi setelah tamat kontrak.Nyatakan jumlah sewaan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani.Maklumat Kontrak. Pilih T jika kontrak tidak disambung setahun lagi.

Jika ada sebab yang tidak disenaraikan. sila taip sebab tersebut dalam ruangan Sebab lain (tidak lebih dari 255 huruf). Pastikan proses penamatan mengikut prosedur yang ditetapkan dan tarikh-tarikh amaran telah dinyatakan. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN 12. nyatakan tarikh Amaran Terakhir diberikan kepada pengusaha. 18. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Pertama .Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. 14. 19. 15. Klik butang Padam Rekod jika maklumat kontrak yang dimasukkan adalah salah. Klik butang Simpan Rekod. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Sebab-Sebab Penamatan Kontrak . 13. nyatakan tarikh tamat kontrak tersebut. Tarikh Amaran Pertama dan Kedua perlulah dinyatakan terlebih dahulu. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Kedua .Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. 16. klik sebab-sebab kontrak tersebut ditamatkan.. nyatakan tarikh Amaran Kedua diberikan kepada pengusaha. Maklumat kontrak akan dipaparkan dalam senarai kontrak. 17. Elakkan memadam maklumat kontrak pengusaha kantin tersebut. nyatakan tarikh Amaran Pertama diberikan kepada pengusaha. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Kontrak Ditamatkan .Jika kontrak disambung setahun lagi oleh pihak sekolah.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. .18 - 11. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Terakhir . 20. Klik butang Tambah Rekod untuk menambah maklumat kontrak pengusaha yang sama. Tarikh Kontrak Disambung Tamat . Tarikh Amaran Pertama perlulah dinyatakan terlebih dahulu.Nyatakan Tarikh Kontrak pengusaha tersebut ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak yang sepatutnya.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak.

Tujuannya adalah untuk merekodkan maklumat suntikan Ty2/Ty6 dan Kursus Asas Pengendalian Makanan.1 akan dipaparkan Skrin 7. No KP Baru . pilih Negeri.. Warganegara . PPD dan Sekolah Klik nama pengusaha kantin dari Senarai Pengusaha.Pilih dari senarai Warganegara. 5. sila masukkan No KP Baru.19 - 7. Dari Skrin Utama. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Setiap pekerja diberikan satu borang untuk diisi. maklumat pemarkahan akan dipaparkan di Skrin Utama Klik menu Rekod . Jika pekerja ialah warganegara. Jika markah pemantauan kantin berasaskan borang Kendiri 2 telah dimasukkan.Jika Pekerja adalah warganegara. 6. 2. . Maklumat Warganegara dan NO KP Baru diperlukan untuk menjana kod pekerja bagi warganegara No Passport . Jika pekerja bukan warganegara.1 Maklumat Pekerja 4.0 MAKLUMAT PEKERJA Borang kosong maklumat pekerja boleh dicetak melalui menu Laporan.Maklumat Pekerja.Jika Pekerja bukan warganegara maka No Passport perlulah dimasukkan untuk menjana kod pekerja. maklumat negara asal dimasukkan sebagai Indonesia. maklumat negara asal dimasukkan sebagai Malaysia. No Passport tidak perlu dimasukkan. Salinan sijil kursus asas pengendalian makanan dan sijil suntikan Ty2/Ty6 perlulah diperolehi dan disimpan di dalam fail. Skrin 7. Jika pekerja adalah warganegara. 3. Pengusaha juga perlu dimasukkan sebagai salah seorang pekerja yang bekerja di kantin berkenaan. Untuk mengisi maklumat Pekerja.

Pilih dari seanrai agama Tarikh Lahir .Taipkan tarikh lahir pekerja mengikut format hh/bb/tttt Kaum .Taipkan nama pekerja seperti yang tercatat dalam No Kad Pengenalan Baru atau Passport.Pilih dari senarai Jenis Permit Tarikh Tamat Permit .Taipkan tarikh tamat permit kerja mengikut format hh/bb/tttt Isikan Tarikh Mula Suntikan Ty2/Ty6 dan Tarikh Tamat Suntikan serta No Siri Sijil Suntikan.Pilih dari senarai kaum Status . 20.Pilih dari senarai Status Tarikh Mula Kerja . 10. 21. Klik butang Simpan untuk menyimpan maklumat Klik butang Tambah untuk mengisi maklumat pekerja berikutnya. No Permit Kerja . 17. 15. Urutan memasukkan data mestilah Warganegara-No KP Baru atau Warganegara-No Passport 7.Jika pekerja bukan warganegara.Taipkan tarikh pekerja mula bekerja dengan pengusaha berkenaan. 23. 16. Jenis Permit . . 14. 13. klik rekod pekerja dari Senarai Pekerja. taipkan tarikh mula mengusahakan kantin sekolah berkenaan Negara Asal . 18. Selepas perubahan dibuat. Maklumat ini boleh diperoleh dari kad suntikan pekerja Isikan Tarikh Mula Kursus (Tarikh Sijil Kursus Sah digunakan) dan Tarikh Akhir Kursus (Tarikh Sah Sijil Kursus Tamat) Pengendalian Asas Makanan. sila taipkan TIADA.Pilih dari senarai Status Kerja . 19. Jika pekerja adalah juga pengusaha.. Jika pekerja tidak mempunyai permit Kerja. Untuk mengedit semua maklumat yang telah disimpan.20 - PERINGATAN: Maklumat Warganegara-No KP Baru dan Warganegara-No Passport mestilah dimasukkan terlebih dahulu sebelum memasukkan maklumat lain. Jantina . Aktif bermakna pekerja berkenaan masih bekerja dengan pengusaha.Pilih dari senarai status kerja. 12. 22. Taipkan Institusi Latihan yang mengendalikan kursus tersebut.Pilih dari senarai jantina Agama . maklumat ini perlu dimasukkan. Nama Pekerja . 11. 9. H=Pengusaha digunakan untuk maklumat Pengusaha. klik butang Simpan semula 8.

PPD. klik pada tahun bagi rekod yang bertanda *. Taipkan Tahun Pamarkahan yang hendak direkodkan Taipkan markah bagi setiap bulan. Pilih Negeri.21 - 8. Untuk memasukkan maklumat Pemarkahan Borang Kendiri 2. Pastikan anda berada di Skrin Utama sisMAKAN. Sekolah dan Nama Pengusaha Kantin Klik menu Rekod .0 MAKLUMAT PEMARKAHAN BORANG KENDIRI 2 Borang Kendiri 2 adalah borang pemarkahan yang dilakukan oleh guru bertugas mingguan yang melibatkan kebersihan kantin sekolah.Pemarkahan. Untuk mengisi markah bagi tahun berikutnya. Skrin 8.1 akan dipaparkan Skrin 8..1 Maklumat Pemarkahan Borang Kendiri 2 3. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN 5. Masukkan tahun dan markah setiap bulan. 7. . Klik butang Padam untuk memadam rekod bagi tahun yang dipilih. 2. 4. 6. Hanya markah keseluruhan dari Borang Kendiri 2 sahaja yang dimasukkan ke dalam sisMAKAN. Markah purata akan dikira secara automatik oleh komputer. Maklumat yang telah dimasukkan akan disimpan secara automatik oleh komputer. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Anda tidak perlu klik butang Simpan. Simbol peratus tidak dimasukkan.

Maklumat Bayaran. 2. 3.0 MAKLUMAT PEMBAYARAN SEWA KANTIN Rekod bayaran sewa kantin boleh diperolehi daripada Kerani Akaun di sekolah.1: Maklumat Pembayaran Sewa Kantin 4.Taipkan tahun bagi maklumat bayaran yang ingin direkodkan Tarikh .22 - 9. Skrin 9. 8. Dari Skrin Utama. . Borang Kosong untuk merekodkan bayaran sewa kantin boleh dicetak dari menu Laporan . Untuk memasukkan maklumat Pembayaran Pembayaran Sewa Kantin.1 akan dipaparkan Skrin 9. 5. Tanda RM tidak dimasukkan.Taipkan jumlah sewaan yang bagi bulan tersebut. Pilih Negeri. 9. TAHUN . ikuti langkah-langkah berikut: 1. Klik butang Simpan Klik butang Padam Rekod untuk memadam rekod bayaran bagi tahun yang dipilih (Elakkan memadam sebarang rekod bayaran kecuali jika rekod tersebut adalah salah) Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 7.Taipkan tarikh yang tercatat di dalam resit bayaran sewa kantin Sewa (RM) . 6.Borang Kosong.. perekodan hendaklah berdasarkan bulan tetapi tarikh adalah mengikut resit bayaran yang dikeluarkan. Sekiranya bayaran sewa kantin dibayar sekaligus. PPD dan Sekolah Klik Pengusaha Kantin yang dikehendaki dari Senarai Pengusaha Klik menu Rekod .

Pilih Negeri.1: Maklumat Keracunan 4. 2.Taipkan nama pegawai dari Pejabat Kesihatan yang datang membuat siasatan kes keracunan tersebut 5. Pilih Tidak jika kes keracunan tidak melibatkan susu dari Program Susu Sekolah (PSS) Nama Pegawai Kesihatan . Skrin 10.Pilih Ya jika kes keracunan disebabkan oleh susu dari Program Susu Sekolah (PSS).Nyatakan tarikh pegawai dari pejabat kesihatan datang membuat siasatan kes keracunan berkenaan mengikut format hh/bb/tttt. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Adakah Melibatkan Rancangan Makanan Tambahan? . Tarikh Berlakunya Kes Keracunan . 8.Taipkan tarikh berlakunya kes keracunan di sekolah mengikut format hh/bb/tttt Bilangan Pelajar Yang Terlibat .0 MAKLUMAT KERACUNAN Sekiranya berlaku keracunan disekolah berkenaan. Bagi memasukkan maklumat keracunan. Dari Skrin Utama.. PPD dan Sekolah Klik Pengusaha Kantin yang dikehendaki dari Senarai Pengusaha Klik menu Rekod . 3. 6.Nyatakan bilangan pelajar yang terlibat di dalam kes keracunan tersebut Tarikh Siasatan Oleh Pegawai Kesihatan . rekod keracunan hendaklah diisi dengan kadar segera dan dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah atau Pejabat Pelajaran Negeri.Pilih Ya jika kes keracunan disebabkan oleh makanan RMT yang dibekalkan. . 9. Pilih Tidak jika kes keracunan tidak melibatkan makanan RMT yang disediakan.1 akan dipaparkan Skrin 10.23 - 10. Adakah Melibatkan Program Susu Sekolah? . 7.Maklumat Keracunan.

Bagi 18. Skrin 10. 16. S007 dan S008 . sila nyatakan dalam ruangan ini. Pilih Nama Akhbar yang menyiarkan kes tersebut. Pilih Tidak jika kes keracunan berkenaan tidak disiarkan di dalam akhbar.Pilih Ya jika kes keracunan berkenaan disiarkan di dalam akhbar.Pilih Kod mengikut urutan S001 hingga S008.Taipkan Tarikh Tindakan tersebut diambil oleh pihak sekolah. Sila simpan keratan akhbar berkenaan dalam fail. Keterangan Kod akan dipaparkan secara automatik. 13. Tarikh Dilaporkan Dalam Akhbar .Nyatakan No Rujukan Sekolah bagi surat laporan yang dihantar ke JPN dan KPM. Punca keracunan hendaklah berdasarkan laporan yang diserahkan oleh Pegawai dari Pejabat Kesihatan. Nama Akhbar .Pilih Y jika tindakan bagi kod yang dipilih telah dilaksanakan oleh pihak sekolah. nyatakan tarikh kes tersebut disiarkan. Rujukan .Jika ada maklumat tambahan seperti nama virus yang menyebabkan keracunan. Adakah kes keracunan dilaporkan Akhbar? .Jika kes keracunan disiarkan dalam akhbar. 12. Skrin 10. Biarkan kosong jika kes keracunan tidak disiarkan oleh akhbar.Jika kes keracunan disiarkan dalam akhbar. Punca keracunan boleh lebih dari satu. Y/T . 20. Catatan .. Kod .Pilih dari senarai punca-punca yang disediakan.2 akan dipaparkan 11. Punca-Punca Berlakunya Keracunan . .Bagi kod-kod S003.24 - 10. 15. Tarikh . 14.2: Maklumat Tindakan Sekolah 17. 19. S004. Klik butang Simpan untuk menyimpan rekod Klik butang Tindakan Sekolah.

21.. Klik butang Tambah untuk menambah rekod tindakan berikutnya.25 - kod-kod lain. . Klik butang simpan. sekiranya ada surat iringan disertakan. Jika terdapat kesilapan susunan. 24. klik butang Padam yang terdapat dihujung baris rekod Tindakan tersebut. sila nyatakan Nombor Rujukan Sekolah bagi tindakan tersebut. 23. 22. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama.

Untuk eksport data satu Sekolah. Masukkan disket atau pemacu USB terlebih dahulu Klik butang Sumber dan pilih lokasi disket atau pemacu USB Untuk eksport data satu negeri. 6.1 akan dipaparkan. 4. Dari Skrin Utama.1: Eksport Data sisMAKAN 2 3. Untuk eksport data satu PPD. ikuti langkah-langkah berikut: 1.26 - 11. pilih Negeri. PPD dan sekolah. Untuk mengeksport data. pilih Negeri dan PPD tetapi kosongkan Sekolah.. pilih Negeri dan kosongkan PPD serta Sekolah. .Eksport Data. 5. klik menu Kemudahan . Skrin 11. ia perlu dieksport untuk dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah. Skrin 11. Data boleh dieksport ke disket atau pemacu USB.0 MENGEKSPORT DATA Setelah data-data dimasukkan.

27 - 7. tblKursus.txt c.txt f. tblPengusaha.txt g. tblSekolah. tblBayaran. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 8.txt j. tblTindakan.txt e. Terdapat 10 fail . .. tblPekerja. Fail-fail tersebut ialah a. tblKeracunan. tblSuntikan.txt d.txt i.txt h. Klik butang eksport.TXT yang akan disalin masuk ke dalam disket atau pemacu USB.txt b.txt Sila semak semua fail-fail di dalam disket atau pemacu USB melalui Windows Explorer. tblKontrak. 9. tblMarkah.

Status import akan ditunjukkan pada lajur Tambah dan lajur Kemaskini. Masukkan disket atau pemacu USB terlebih dahulu Klik butang SUMBER dan pilih sumber yang mempunyai data sisMAKAN Klik butang IMPORT DATA KE PANGKALAN DATA SEMENTARA. OK bermaksud data berjaya diimport ke pangkalan data sementara. Gagal bermaksud data tidak dapat diimport ke pangkalan data sementara. . 4. Senarai nama pekerja akan ditunjukkan dalam ruangan Senarai Pekerja. 7. 3.0 MENGIMPORT DATA Untuk mengimport data..1 akan dipaparkan Skrin 12. klik menu Kemudahan . Skrin 12. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 5. Gagal bermaksud data tidak dapat ditambah atau dikemaskini ke dalam pangkalan data utama Klik nama sekolah dari Senarai Sekolah. Dari Skrin Utama.Import Data. OK bermaksud data berjaya ditambah atau dikemaskini ke pangkalan data utama. Klik butang TAMBAH DAN KEMASKINI PANGKALAN DATA UTAMA. sila ikuti langkah-langkah berikut: 1.28 - 12. 6. Status import akan ditunjukkan pada lajur Gabung.1: Import Data sisMAKAN 2.

Klik Jenis Carian dari Pilihan Carian.0 MENCARI DATA Untuk mencari maklumat. Rekod carian akan dipaparkan dalam ruangan Senarai Rekod Klik butang Tutup untuk kembali ke Skrin Utama .1: Cari Maklumat 2. 3..Cari Maklumat. ikuti langkah-langkah berikut: 1.29 - 13. Klik menu Edit . Skrin 13.1 akan dipaparkan Skrin 13. Taipkan maklumat pada ruangan carian Klik butang Cari Maklumat. 4. 5.

Skrin 14. Taipkan Kod pada ruangan kod.MDE mencapai 2Gb (bagi Microsoft Access 2002).Hapus Rekod. . 4. 3. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Pilih jenis rekod yang ingin dipadam dari senarai Pilihan Memadam Rekod. Untuk memadam rekod. fail sisMAKAN.1: Hapus Rekod sisMAKAN 2. klik menu Edit . makan rekod-rekod yang telah dimasukkan boleh dipadam. Sekiranya saiz fail telah mencapai satu tahap yang sangat besar. Dari Skrin Utama.MDE di salin ke dalam Cakera Padat (CD) dan disimpan di dalam Peti Besi Sekolah.1 akan dipaparkan Skrin 14. Pastikan pada setiap hujung tahun.0 MEMADAM DATA sisMAKAN boleh menyimpan rekod-rekod berkaitan maklumat kantin dan keracunan sehingga saiz fail sisMakan.30 - 14.. Klik butang Papar Rekod Spesifik untuk memaparkan rekod berdasarkan kod yang dimasukkan atau klik butang Papar Semua Rekod untuk memaparkan semua rekod bagi pilihan yang dibuat Klik rekod yang diingini dari Senarai Rekod Klik butang Padam Rekod Dipilih untuk memadam satu rekod yang dipilih sahaja. 6. 5.

. 8. Klik butang Tutup untuk kembali ke Skrin Utama . Klik butang Padam Semua Rekod untuk memadam semua rekod yang wujud dalam sisMAKAN.31 - 7.

Dwi-Klik jenis kesilapan untuk memaparkan rekod kesalahan.1 akan dipaparkan Skrin 15. Untuk menyemak data dalam sisMakan.32 - 15. kosongkan ruangan Kod Sekolah. 5. lengkap dan terkini. pilih Kod Sekolah dari senarai Kod Sekolah. Bagi memaparkan sekolah-sekolah yang belum menghantar data. Skrin 15. Jika hendak menyemak satu Sekolah. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 3.1: Semak Kesilapan Pengisian Data 2. Untuk menyemak satu jenis kesalahan sahaja. pilih Kod PPD dan klik butang SENARAI SEKOLAH BELUM HANTAR DATA IKUT PPD. Elakkan pembetulan dari kaedah pintasan. klik menu Semak. Jika hendak menyemak semua data yang disimpan dalam sisMAKAN. Sila betulkan dari Skrin sisMAKAN. Klik butang AUTO SEMAK SEMUA MAKLUMAT.0 MENYEMAK MAKLUMAT SISMAKAN Bagi memastikan data-data yang telah dimasukkan merupakan data yang tepat. Sebarang pembetulan data hendaklah dilakukan dari skrin sisMAKAN. klik jenis semakan dari Senarai Jenis Semakan dan klik butang MULA SEMAK BAGI JENIS SEMAKAN YANG DIPILIH. ikuti langkah-langkah berikut: 1.. Dari Skrin Utama. 4. 7. 6. . Proses penyemakan akan dilaksanakan dan hasil semakan dan bilangan kesalahan akan dipaparkan pada ruangan dibawah butang AUTO SEMAK SEMUA MAKLUMAT. proses penyemakan data perlu dilakukan.

Skrin 16. sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. Ia akan dikemaskini dari semasa ke semasa berdasarkan kehendak Sekolah. Dari Skrin Utama. 3. 4.33 - 16.0 MENCETAK LAPORAN-LAPORAN Laporan yang terdapat di dalam sisMAKAN boleh dibahagikan kepada 1. 2. Contoh satu Laporan seperti Skrin 16. Pilih Negeri dan PPD untuk mencetak laporan mengikut PPD Klik butang PAPAR LAPORAN. 6. klik menu Laporan. JPN dan KPM. 5. 7. Untuk mencetak laporan sisMAKAN. 5. 3. 7.. Klik butang Kategori Laporan yang dikehendaki. Klik jenis laporan Taipkan Tahun Pilih Negeri dan kosongkan PPD untuk mencetak laporan mengikut Negeri.2 .1 akan dipaparkan.1: Laporan sisMAKAN 2. PPD. 6. Laporan Melibatkan Pengusaha Laporan Melibatkan Syarikat Laporan Melibatkan Markah Pemantauan Laporan Melibatkan Pekerja Borang Kosong Notis-Notis Lain-Lain PERHATIAN: Laporan-laporan ini masih di dalam pembangunan. 4. Senarai laporan bagi kategori berkenaan akan dipaparkan dalam Senarai Laporan. Skrin 16.

9.2: Contoh Laporan Pekerja 8. Pastikan kertas A4 telah dimasukkan ke dalam pencetak. Klik ikon Mesin Cetak untuk mencetak Laporan.. 10.34 - Skrin 16. Klik butang Close untuk menutup paparan Laporan Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful