-1

-

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT KANTIN VERSI 1.0

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2008

-2-

-3-

KANDUNGAN
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 PENGENALAN PEMASANGAN PERISIAN MEMULAKAN PERISIAN SISMAKAN DAN SETTING PERISIAN IMPORT MAKLUMAT SEKOLAH DARI SISTEM MAKLUMAT MURID MAKLUMAT PENGUSAHA MAKLUMAT KONTRAK MAKLUMAT PEKERJA MAKLUMAT PEMARKAHAN BORANG KENDIRI 2 MAKLUMAT PEMBAYARAN SEWA KANTIN MAKLUMAT KERACUNAN MENGEKSPORT DATA MENGIMPORT DATA MENCARI DATA MEMADAM DATA MENYEMAK MAKLUMAT SISMAKAN MENCETAK LAPORAN-LAPORAN

LAMPIRAN

0 PENGENALAN Sistem Maklumat Kantin (sisMAKAN) telah dibangunkan bertujuan untuk membina satu pangkalan data berkaitan dengan maklumat pengusaha kantin sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia dalam misinya untuk menjadikan pengurusan kantin sekolah pada tahap yang terbaik di samping dapat mengurangkan kes-kes keracunan makanan. Di samping itu. pembayaran sewa kantin. Sehubungan dengan itu. diharapkan dengan pelaksanaan sisMAKAN di semua sekolah di seluruh negara ini akan dapat membantu Jawatankuasa Induk 3K. Dengan adanya pangkalan data pengusaha kantin.. maka akan memudahkan pihak-pihak berkepentingan untuk mendapatkan maklumat atau mengesan pengusaha kantin tertentu. memuaskan atau berisiko tinggi dengan menganalisa markah melalui Borang Kendiri yang disediakan dalam pangkalan data ini dan perlu dilengkapkan setiap bulan oleh pihak sekolah. pekerja-pekerjanya serta beberapa maklumat penting seperti maklumat kontrak. Pihak sekolah dikehendaki memahami dan melaksanakan sisMAKAN ini dengan berkesan agar dapat memastikan pengurusan kantin sekolah berada di tahap terbaik dan dapat menyediakan makanan dan minuman yang selamat kepada murid-murid. .-4- 1. dapat mengenal pasti pengusaha-pengusaha kantin yang berada pada tahap cemerlang. markah pemantauan kendiri serta kes-kes keracunan yang berlaku.

pastikan komputer anda memenuhi spesifikasi berikut: Sistem Pengoperasian Microsoft Access RAM CD Drive USB Drive Floppy Drive : Windows XP atau Windows Vista : XP. Perisian akan menyalin fail sisMAKAN. Skrin 2.MDE ke dalam folder C:\sisMAKAN dan membina ikon pintasan di Desktop komputer anda .0 MEMASANG PERISIAN SISMAKAN Sebelum pemasangan perisian sisMAKAN.1 akan dipaparkan seperti dibawah Skrin 2.1: Skrin Utama Pemasangan sisMAKAN 3.-5- 2. Klik butang Next sehingga Skrin 2.2 dipaparkan. 2003 SP3 (ada HotFix) : 512Mb atau lebih : 1 atau lebih : 1 atau lebih : 1 atau lebih Langkah-langkah untuk memasang perisian adalah seperti berikut: 1. 2002. Klik butang FINISH.2: Skrin Akhir pemasangan sisMAKAN 4. 2. Masukkan CD sisMAKAN ke dalam pemacu CD Skrin 2. JANGAN tukar sebarang setting yang telah ditetapkan.

-6- Untuk memulakan perisian sisMAKAN. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Skrin Utama sisMAKAN akan dipaparkan seperti skrin 2. Pastikan anda berada di desktop. Dwi-klik ikon seperti dalam Rajah 1 di bawah Rajah 1: Ikon Pintasan Sistem Maklumat Kantin 2.3 Skrin 2.3: Skrin Utama sisMAKAN .

Jika terdapat perkataan SALAH dipaparkan.-7- 3.1 akan dipaparkan Skrin 3. Jika Bahasa/Negara yang lain dipaparkan. (Sila rujuk manual Windows XP atau Vista untuk menukar resolusi skrin) Sebelum sebarang data dimasukkan pastikan Setting komputer anda mematuhi kehendak sisMAKAN.0 MEMULAKAN PERISIAN SISMAKAN DAN SETTING PERISIAN Bagi memastikan sisMAKAN dipaparkan lebih baik. sila klik butang Betulkan Secara Automatik.Regional Setting. Skrin 3. Skrin 3.1: Regional Setting 2. 1. Pastikan Bahasa/Negara ialah English (United States)/United States.2 akan dipaparkan . Klik menu Kemudahan . pastikan Resolusi Skrin ialah 1024 x 768. sila klik butang Betulkan Sendiri (Buka Control Panel). Sila ikuti langkah-langkah berikut untuk mensetkan komputer anda.

Pilih English (United States) dan klik butang OK. Restart komputer anda terlebih dahulu untuk memastikan setting dapat berfungsi.2: Regional and Language Options 3. .-8- Skrin 3.

Buka SMM dan eksport semua maklumat tanpa menggunakan disket Pastikan anda telah berada di skrin utama sisMAKAN.0 IMPORT MAKLUMAT SEKOLAH DARI SISTEM MAKLUMAT MURID Sebelum maklumat Pengusaha dimasukkan. Sekiranya nama sekolah anda tidak dipaparkan dalam SENARAI SEKOLAH. pastikan maklumat sekolah telah disimpan di dalam sisMAKAN. Taipkan KOD SEKOLAH atau NAMA SEKOLAH dan Klik Butang . maklumat sekolah perlu dimasukkan terlebih dahulu.1. Klik butang senarai Negeri dan pilih negeri yang dikehendaki Klik butang senarai PPD dan pilih PPD yang dikehendaki Satu lagi cara untuk memaparkan maklumat sekolah ialah dengan menggunakan kaedah Carian. Untuk memastikan maklumat sekolah telah wujud di dalam pangkalan data sisMAKAN. . ikuti langkah-langkah berikut: 1. Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. Klik butang IMPORT SEKOLAH DARI SMM yang terletak di bawah Senarai Sekolah. 2.-9- 4. Nama sekolah akan dipaparkan di dalam Senarai Sekolah seperti dalam Skrin 4. 2. Terdapat 3 cara untuk memasukkan maklumat sekolah Cara 1: Import maklumat sekolah dari Sistem Maklumat Murid yang telah dipasang dalam komputer anda Cara 2: Import maklumat sekolah dari Sistem Maklumat Murid yang dipasang dalam komputer yang lain Cara 3: Menaip maklumat sekolah dari sisMAKAN (Elakkan mengguna cara ini bagi memastikan maklumat sekolah sejajar dengan Sistem Maklumat Murid) Cara 1: Import dari SMM yang telah ada di dalam komputer anda. Nama sekolah tidak semestinya ditaip dengan lengkap.

2: Skrin Import Data . Sila dapatkan bantuan guru data SMM.Import Data.txt) Masukkan disket / Pemacu USB ke komputer yang telah dipasang sisMAKAN Klik butang Kemudahan . 5. Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. 3.2 akan dipaparkan.10 - Skrin 4. 4. Tukar nama fail TLBSek yang telah disalin dalam disket atau pemacu USB kepada tblSekolah (pastikan file extension dikekalkan . Skrin 4. Eksport Semua Maklumat dari SMM tanpa menggunakan disket Buka windows explorer dan salin fail TLBSek dari C:\HEM ke dalam disket atau USB Drive.1: Senarai Sekolah Cara 2: Import Maklumat Sekolah dari SMM yang dipasang di komputer lain. 2. Skrin 4..

. Paparan status Import hanya menunjukkan tblSekolah OK tetapi fail-fail lain GAGAL seperti dalam skrin 4. 7. sila klik butang OK.4 akan dipaparkan Skrin 4. Skrin 4. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN.3: Fail tblSekolah telah berjaya diimport dari sumber yang dipilih 8.11 - 6.4: Tambah dan Kemaskini telah berjaya 9. Pilih Negeri dan PPD. Jika mesej seperti Rajah 2 dipaparkan. . Senarai sekolah akan dipaparkan. Klik butang TAMBAH DAN KEMASKINI KE PANGKALAN DATA UTAMA.3 Rajah 2: Mesej fail tblPengusaha tiada dalam sumber yang dipilih Skrin 4. Klik butang SUMBER dan pilih sumber yang mengandungi fail tblsekolah (disket atau pemacu USB) Klik butang IMPORT DATA KE PANGKALAN DATA SEMENTARA.

klik butang SKRIN UTAMA untuk kembali ke Skrin Utama.Maklumat Sekolah dari Skrin Utama.12 - Cara 3: Menaip maklumat sekolah dari sisMAKAN Sekiranya sekolah tidak mempunyai maklumat SMM. sila pilih dari butang senarai. Jika sekolah tiada kantin. Taipkan maklumat sekolah. Klik OK. Sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. Maklumat Sekolah akan dipaparkan dalam ruangan Maklumat Sekolah seperti dalam Skrin 4. Jika ada butang senarai. sila pilih TIADA KANTIN dari butang pilih STATUS.5 Skrin 4. . Klik menu Rekod . Skrin untuk memasukkan maklumat sekolah akan dipaparkan seperti Skrin 4. Pilih Negeri dan PPD untuk memaparkan maklumat sekolah Klik nama sekolah dari Senarai Sekolah. maklumat sekolah boleh ditaip menggunakan sisMAKAN..5: Maklumat Sekolah 2. 4.6 3. Apabila telah tamat. Satu mesej ralat akan dipaparkan.

6: Maklumat Sekolah ..13 - Skrin 4.

No KP Lama .Nombor Kad Pengenalan Baru pengusaha kantin ditaip terlebih dahulu sebelum memasukkan maklumat lain. . 5. Skrin 5. Tujuannya supaya Kod Pengusaha boleh dibina dalam pangkalan data.Taipkan No KP Lama tanpa {space} jika ada Tarikh Lahir .Maklumat Pengusaha. Pastikan digit No KP Baru ialah 12 Nama Pengusaha . Format tarikh lahir ialah hari/bulan/tahun (hh/bb/tttt). No KP Baru ini hendaklah ditaip tanpa tanda '-'. sila betulkan secara manual. Contohnya 23/06/1971 4. PPD dan klik nama sekolah dari Senarai Sekolah terlebih dahulu Klik menu Rekod . Serahkan borang berkenaan kepada pengusaha kantin untuk diisi.Maklumat Pengusaha. Isikan maklumat pengusaha dengan lengkap. Borang Maklumat Pengusaha boleh dicetak dari menu Laporan . Pilih Negeri. Jika ada kesilapan. maklumat pengusaha perlulah diisi dengan lengkap terlebih dahulu.0 MAKLUMAT PENGUSAHA Sebelum maklumat-maklumat lain dimasukkan.14 - 5. 6. 2.Borang Kosong . sijil suntikan.Taipkan seperti di dalam Kad Pengenalan. sijil pendaftaran syarikat (jika ada) dan sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan (jika ada).1 akan dipaparkan Skrin 5. sila ikuti langkah-langkah berikut untuk memasukkan maklumat Pengusaha 1. Setelah borang diterima.1: Maklumat Pengusaha 3.. No KP Baru .Sistem akan memasukkan tarikh lahir berdasarkan No KP Baru. Pengusaha kantin perlu menyertakan salinan sijil-sijil kursus pengendalian makanan.

15. 02 = Bukan Islam Kaum . Contohnya 019-2218760. 14. Telefon (R) . 10.Sekiranya pengusaha mengendalikan kantin atas nama syarikat. 16. 21. Pastikan kod negeri dimasukkan.. Pengalaman .Taipkan bandar berdasarkan alamat yang dinyatakan. Jika Warganegara dipilih.Nama yang digunakan di dalam Sijil Pendaftaran Syarikat. Ada Syarikat (Y/T)? . 13.Alamat yang dinyatakan di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan atau Alamat terkini Pengusaha jika telah bertukar alamat. Taipkan TIADA jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya dan kosongkan ruang Tarikh Pendaftaran Perniagaan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Perniagaan. Jika menggunakan nama sendiri. 19. Telefon (H/P) . .Pilih dari senarai Jantina. maka dimasukkan sebagai 1 tahun. 18. pilih Y pada Ada Syarikat (Y/T)? Alamat .Taipkan No Telefon Rumah pengusaha kantin jika ada mengikut format XX-XXXXXXXX.Pilih dari senarai Kewarganegaraan .Taipkan nombor pendaftaran perniagaan seperti yang terdapat di dalam sijil pendaftaran perniagaan. Isikan maklumat syarikat dengan lengkap. Contohnya 03-55610097. Nama Syarikat . Pastikan kod negeri dimasukkan. 12. 17.Pilih dari senarai Status Perkahwinan .Pengalaman Pengusaha mengusahakan kantin dari tahun pertama kali mengusaha kantin sehingga sekaran. Jika Bukan Warganegara dipilih maka Negara Asal dimasukkan sebagai Indonesia. Poskod . Contohnya 03-51628901 Nombor Pendaftaran Perniagaan (ROB) . 11. Negeri . maka taraf kewarganegaraan pengusaha berkenaan ialah Penduduk Tetap. 8.Taipkan poskod berdasarkan alamat yang dinyatakan. L = Lelaki.15 - 7. Sekiranya dua digit ditengah dalam No KP Baru ialah 71.Pilih dari senarai Telefon (P) . 9.Nombor telefon pejabat (Jika ada). 01 = Islam. Pastikan bilangan digit ialah 5 Bandar . 20. Jika kurang setahun. Ditaip mengikut format XX-XXXXXXXX.Pilih dari senarai. 22. pilih 'Y' pada ruangan Ada Syarikat?.Taipkan No Telefon Bimbit pengusaha kantin jika ada mengikut format XXX-XXXXXXXX. maka negara asal dimasukkan Malaysia. P = Perempuan Agama . Jantina .Pilih dari senarai. Jawapan diberi dalam tahun.

Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan hendaklah diisi. Klik butang Skrin Utama untuk kembali semula ke Skrin Utama sisMAKAN . Kosongkan ruangan ini jika pengusaha tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan . Setelah maklumat dimasukkan.Jika syarikat tersebut berdaftar dengan Kementerian Kewangan.. Tarikh Pendaftaran Perniagaan .16 - 23. maklumat Nombor Pendaftaran Sijil Kewangan (ROT). sila klik semula Rekod pengusaha yang dikehendaki dari senarai pengusaha Klik butang tambah Rekod jika kantin sekolah mempunyai lebih dari satu pengusaha dan ulang semula langkah 1 hingga 27. 27. Kosongkan ruangan ini jika pengusaha tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan 24. Kosongkan bahagian ini jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya. Rekod pengusaha berkenaan akan dipaparkan diruangan senarai pengusaha. Tarikh Tamat Pendaftaran Perniagaan . 25.Taipkan tarikh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan diluluskan seperti yang tercatat di dalam sijil mengikut format hh/bb/tttt. Kosongkan bahagian ini jika pengusaha tidak mendaftarkan perniagaannya. No Pendaftaran Sijil Kewangan (ROT) .Taipkan tarikh tamat pendaftaran dengan Kementerian Kewangan seperti yang tercatat di dalam sijil mengikut format hh/bb/tttt. 26. klik butang simpan. Taipkan TIADA pada Nombor Pendaftaran Sijil Kewangan jika syarikat tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan kosongkan Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan dan Tarikh Tamat Pendaftaran Sijil Kewangan Tarikh Pendaftaran Sijil Kewangan .Taipkan tarikh tamat pendaftaran perniagaan seperti yang tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan mengikut format hh/bb/tttt.Taipkan tarikh pendaftaran perniagaan diluluskan seperti yang tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Perniagaan mengikut format hh/bb/tttt. Untuk mengedit semula maklumat pengusaha.

Nyatakan jumlah sewaan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani. Tarikh Mula Kontrak .0 MAKLUMAT KONTRAK Untuk mengisi maklumat Kontrak. Tanda RM tidak perlu dimasukkan Adakah Kontrak Disambung Setahun Lagi? . nyatakan tarikh mula kontrak tersebut disambung. 7.Taipkan tarikh kontrak bermula berdasarkan maklumat di dalam Perjanjian yang telah ditandatangani.1: Maklumat Kontrak 4.Taipkan tarikh kontrak tamat berdasarkan maklumat di dalam Perjanjian yang telah ditandatangani.Maklumat Kontrak. Pilih T jika kontrak tidak disambung setahun lagi. Format tarikh ialah hh/bb/tttt. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Pengalaman Kontrak di Sekolah Ini .Jika kontrak disambung setahun lagi oleh pihak sekolah. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Tamat Kontrak .17 - 6.Pilih Y jika kontrak pengusaha tersebut disambung setahun lagi setelah tamat kontrak. Skrin 6. 2. 6. ikuti langkah-langkah berikut: 1. maklumat pemarkahan akan dipaparkan di Skrin Utama Klik menu Rekod .. 3. Tarikh Kontrak Mula Disambung . Jumlah Sewa Setiap Bulan (RM) . pilih Negeri. Format tarikh ialah hh/bb/tttt 5. 10. PPD dan Sekolah Klik nama pengusaha kantin dari Senarai Pengusaha. Dari Skrin Utama.1 akan dipaparkan Skrin 6.Nyatakan bilangan tahun pengusaha tersebut mengendalikan kantin di sekolah tersebut sahaja. 8. 9.Tarikh Kontrak ditandatangani. . Jika markah pemantauan kantin berasaskan borang Kendiri 2 telah dimasukkan. Tarikh Tandatangan Kontrak .

Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Terakhir .18 - 11. Tarikh Amaran Pertama perlulah dinyatakan terlebih dahulu. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Kontrak Ditamatkan .Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Sebab-Sebab Penamatan Kontrak . 13. 17. klik sebab-sebab kontrak tersebut ditamatkan. nyatakan tarikh Amaran Kedua diberikan kepada pengusaha. 18. nyatakan tarikh tamat kontrak tersebut. 14. Klik butang Tambah Rekod untuk menambah maklumat kontrak pengusaha yang sama. Pastikan proses penamatan mengikut prosedur yang ditetapkan dan tarikh-tarikh amaran telah dinyatakan. Tarikh Kontrak Disambung Tamat . 20.Nyatakan Tarikh Kontrak pengusaha tersebut ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak yang sepatutnya. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Pertama . Maklumat kontrak akan dipaparkan dalam senarai kontrak. Klik butang Simpan Rekod. 15. Jika ada sebab yang tidak disenaraikan.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak.. .Jika kontrak disambung setahun lagi oleh pihak sekolah. nyatakan tarikh Amaran Pertama diberikan kepada pengusaha.Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. sila taip sebab tersebut dalam ruangan Sebab lain (tidak lebih dari 255 huruf).Jika kontrak ditamatkan sebelum tarikh tamat kontrak. Tarikh Amaran Pertama dan Kedua perlulah dinyatakan terlebih dahulu. Klik butang Padam Rekod jika maklumat kontrak yang dimasukkan adalah salah. 19. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN 12. Elakkan memadam maklumat kontrak pengusaha kantin tersebut. 16. Format tarikh ialah hh/bb/tttt Tarikh Amaran Kedua . nyatakan tarikh Amaran Terakhir diberikan kepada pengusaha.

ikuti langkah-langkah berikut: 1. Maklumat Warganegara dan NO KP Baru diperlukan untuk menjana kod pekerja bagi warganegara No Passport . Tujuannya adalah untuk merekodkan maklumat suntikan Ty2/Ty6 dan Kursus Asas Pengendalian Makanan. Warganegara . 3. Jika pekerja ialah warganegara. 6.Pilih dari senarai Warganegara. maklumat pemarkahan akan dipaparkan di Skrin Utama Klik menu Rekod .1 akan dipaparkan Skrin 7.1 Maklumat Pekerja 4.0 MAKLUMAT PEKERJA Borang kosong maklumat pekerja boleh dicetak melalui menu Laporan. No Passport tidak perlu dimasukkan. sila masukkan No KP Baru. Setiap pekerja diberikan satu borang untuk diisi. 2. Salinan sijil kursus asas pengendalian makanan dan sijil suntikan Ty2/Ty6 perlulah diperolehi dan disimpan di dalam fail. Jika pekerja adalah warganegara. 5. Jika markah pemantauan kantin berasaskan borang Kendiri 2 telah dimasukkan. . Dari Skrin Utama.19 - 7. Untuk mengisi maklumat Pekerja. Pengusaha juga perlu dimasukkan sebagai salah seorang pekerja yang bekerja di kantin berkenaan.. maklumat negara asal dimasukkan sebagai Malaysia.Jika Pekerja bukan warganegara maka No Passport perlulah dimasukkan untuk menjana kod pekerja. Jika pekerja bukan warganegara.Maklumat Pekerja. PPD dan Sekolah Klik nama pengusaha kantin dari Senarai Pengusaha. maklumat negara asal dimasukkan sebagai Indonesia. pilih Negeri.Jika Pekerja adalah warganegara. Skrin 7. No KP Baru .

11. 12. Jika pekerja adalah juga pengusaha.Taipkan tarikh lahir pekerja mengikut format hh/bb/tttt Kaum . Jantina . 13. 19.Pilih dari senarai Status Tarikh Mula Kerja . Maklumat ini boleh diperoleh dari kad suntikan pekerja Isikan Tarikh Mula Kursus (Tarikh Sijil Kursus Sah digunakan) dan Tarikh Akhir Kursus (Tarikh Sah Sijil Kursus Tamat) Pengendalian Asas Makanan. 9. 14. Jika pekerja tidak mempunyai permit Kerja. 16.Taipkan tarikh tamat permit kerja mengikut format hh/bb/tttt Isikan Tarikh Mula Suntikan Ty2/Ty6 dan Tarikh Tamat Suntikan serta No Siri Sijil Suntikan.20 - PERINGATAN: Maklumat Warganegara-No KP Baru dan Warganegara-No Passport mestilah dimasukkan terlebih dahulu sebelum memasukkan maklumat lain. klik rekod pekerja dari Senarai Pekerja. 10. taipkan tarikh mula mengusahakan kantin sekolah berkenaan Negara Asal . . Jenis Permit . 17. Nama Pekerja .Pilih dari senarai jantina Agama . 23. 18.Taipkan nama pekerja seperti yang tercatat dalam No Kad Pengenalan Baru atau Passport.Pilih dari seanrai agama Tarikh Lahir .Pilih dari senarai Status Kerja .Jika pekerja bukan warganegara. 22.Pilih dari senarai status kerja. Selepas perubahan dibuat. sila taipkan TIADA. Urutan memasukkan data mestilah Warganegara-No KP Baru atau Warganegara-No Passport 7. klik butang Simpan semula 8. Klik butang Simpan untuk menyimpan maklumat Klik butang Tambah untuk mengisi maklumat pekerja berikutnya. 20. Aktif bermakna pekerja berkenaan masih bekerja dengan pengusaha. Taipkan Institusi Latihan yang mengendalikan kursus tersebut.Taipkan tarikh pekerja mula bekerja dengan pengusaha berkenaan.. No Permit Kerja . Untuk mengedit semua maklumat yang telah disimpan. maklumat ini perlu dimasukkan. 15.Pilih dari senarai kaum Status . 21. H=Pengusaha digunakan untuk maklumat Pengusaha.Pilih dari senarai Jenis Permit Tarikh Tamat Permit .

. 6. Markah purata akan dikira secara automatik oleh komputer. Klik butang Padam untuk memadam rekod bagi tahun yang dipilih.1 Maklumat Pemarkahan Borang Kendiri 2 3.Pemarkahan. klik pada tahun bagi rekod yang bertanda *. Skrin 8. 7. Sekolah dan Nama Pengusaha Kantin Klik menu Rekod .. Hanya markah keseluruhan dari Borang Kendiri 2 sahaja yang dimasukkan ke dalam sisMAKAN. Masukkan tahun dan markah setiap bulan.21 - 8. ikuti langkah-langkah berikut: 1. 4.1 akan dipaparkan Skrin 8. Pilih Negeri. Untuk memasukkan maklumat Pemarkahan Borang Kendiri 2.0 MAKLUMAT PEMARKAHAN BORANG KENDIRI 2 Borang Kendiri 2 adalah borang pemarkahan yang dilakukan oleh guru bertugas mingguan yang melibatkan kebersihan kantin sekolah. Untuk mengisi markah bagi tahun berikutnya. PPD. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama sisMAKAN 5. Maklumat yang telah dimasukkan akan disimpan secara automatik oleh komputer. Pastikan anda berada di Skrin Utama sisMAKAN. Anda tidak perlu klik butang Simpan. 2. Simbol peratus tidak dimasukkan. Taipkan Tahun Pamarkahan yang hendak direkodkan Taipkan markah bagi setiap bulan.

9. PPD dan Sekolah Klik Pengusaha Kantin yang dikehendaki dari Senarai Pengusaha Klik menu Rekod .22 - 9.Taipkan tahun bagi maklumat bayaran yang ingin direkodkan Tarikh . Klik butang Simpan Klik butang Padam Rekod untuk memadam rekod bayaran bagi tahun yang dipilih (Elakkan memadam sebarang rekod bayaran kecuali jika rekod tersebut adalah salah) Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 7. 5. 6. Tanda RM tidak dimasukkan. perekodan hendaklah berdasarkan bulan tetapi tarikh adalah mengikut resit bayaran yang dikeluarkan.1 akan dipaparkan Skrin 9. Sekiranya bayaran sewa kantin dibayar sekaligus. Untuk memasukkan maklumat Pembayaran Pembayaran Sewa Kantin.Taipkan tarikh yang tercatat di dalam resit bayaran sewa kantin Sewa (RM) . ikuti langkah-langkah berikut: 1. Skrin 9. .Taipkan jumlah sewaan yang bagi bulan tersebut. 3. 8.Borang Kosong. TAHUN . Borang Kosong untuk merekodkan bayaran sewa kantin boleh dicetak dari menu Laporan .Maklumat Bayaran.0 MAKLUMAT PEMBAYARAN SEWA KANTIN Rekod bayaran sewa kantin boleh diperolehi daripada Kerani Akaun di sekolah. 2.1: Maklumat Pembayaran Sewa Kantin 4. Pilih Negeri.. Dari Skrin Utama.

Pilih Ya jika kes keracunan disebabkan oleh makanan RMT yang dibekalkan.Nyatakan bilangan pelajar yang terlibat di dalam kes keracunan tersebut Tarikh Siasatan Oleh Pegawai Kesihatan . 3.23 - 10.0 MAKLUMAT KERACUNAN Sekiranya berlaku keracunan disekolah berkenaan. 8.Nyatakan tarikh pegawai dari pejabat kesihatan datang membuat siasatan kes keracunan berkenaan mengikut format hh/bb/tttt. Pilih Tidak jika kes keracunan tidak melibatkan makanan RMT yang disediakan.1 akan dipaparkan Skrin 10. Bagi memasukkan maklumat keracunan. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Pilih Tidak jika kes keracunan tidak melibatkan susu dari Program Susu Sekolah (PSS) Nama Pegawai Kesihatan . Dari Skrin Utama.Taipkan nama pegawai dari Pejabat Kesihatan yang datang membuat siasatan kes keracunan tersebut 5.Taipkan tarikh berlakunya kes keracunan di sekolah mengikut format hh/bb/tttt Bilangan Pelajar Yang Terlibat . . rekod keracunan hendaklah diisi dengan kadar segera dan dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah atau Pejabat Pelajaran Negeri. Pilih Negeri. 2. Skrin 10. 6.Pilih Ya jika kes keracunan disebabkan oleh susu dari Program Susu Sekolah (PSS). Adakah Melibatkan Rancangan Makanan Tambahan? .1: Maklumat Keracunan 4..Maklumat Keracunan. 9. 7. Adakah Melibatkan Program Susu Sekolah? . Tarikh Berlakunya Kes Keracunan . PPD dan Sekolah Klik Pengusaha Kantin yang dikehendaki dari Senarai Pengusaha Klik menu Rekod .

sila nyatakan dalam ruangan ini. S004. Punca keracunan hendaklah berdasarkan laporan yang diserahkan oleh Pegawai dari Pejabat Kesihatan. Keterangan Kod akan dipaparkan secara automatik.Nyatakan No Rujukan Sekolah bagi surat laporan yang dihantar ke JPN dan KPM.24 - 10. 19.2: Maklumat Tindakan Sekolah 17. Skrin 10.2 akan dipaparkan 11. Klik butang Simpan untuk menyimpan rekod Klik butang Tindakan Sekolah. Pilih Tidak jika kes keracunan berkenaan tidak disiarkan di dalam akhbar.Taipkan Tarikh Tindakan tersebut diambil oleh pihak sekolah.Pilih dari senarai punca-punca yang disediakan. 12. Bagi 18. 16. Biarkan kosong jika kes keracunan tidak disiarkan oleh akhbar.Pilih Y jika tindakan bagi kod yang dipilih telah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Catatan . Adakah kes keracunan dilaporkan Akhbar? . nyatakan tarikh kes tersebut disiarkan. 14. Sila simpan keratan akhbar berkenaan dalam fail.Bagi kod-kod S003.. 20.Pilih Kod mengikut urutan S001 hingga S008. 15. Nama Akhbar .Pilih Ya jika kes keracunan berkenaan disiarkan di dalam akhbar. Tarikh .Jika kes keracunan disiarkan dalam akhbar. S007 dan S008 . Kod . Punca keracunan boleh lebih dari satu.Jika kes keracunan disiarkan dalam akhbar. Punca-Punca Berlakunya Keracunan . Rujukan . 13. Y/T . Pilih Nama Akhbar yang menyiarkan kes tersebut.Jika ada maklumat tambahan seperti nama virus yang menyebabkan keracunan. Tarikh Dilaporkan Dalam Akhbar . Skrin 10. .

22.25 - kod-kod lain. Jika terdapat kesilapan susunan.. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama. 21. Klik butang simpan. sila nyatakan Nombor Rujukan Sekolah bagi tindakan tersebut. 24. sekiranya ada surat iringan disertakan. 23. . Klik butang Tambah untuk menambah rekod tindakan berikutnya. klik butang Padam yang terdapat dihujung baris rekod Tindakan tersebut.

Masukkan disket atau pemacu USB terlebih dahulu Klik butang Sumber dan pilih lokasi disket atau pemacu USB Untuk eksport data satu negeri. Untuk eksport data satu PPD. 5. Untuk mengeksport data. Skrin 11.26 - 11. ia perlu dieksport untuk dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah. pilih Negeri dan kosongkan PPD serta Sekolah. pilih Negeri. Skrin 11.. PPD dan sekolah. klik menu Kemudahan . Data boleh dieksport ke disket atau pemacu USB. 4. . 6. Dari Skrin Utama. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Untuk eksport data satu Sekolah.1 akan dipaparkan.0 MENGEKSPORT DATA Setelah data-data dimasukkan.Eksport Data. pilih Negeri dan PPD tetapi kosongkan Sekolah.1: Eksport Data sisMAKAN 2 3.

tblTindakan. . tblPengusaha.txt g.27 - 7. tblSekolah.txt h. tblMarkah. tblBayaran.txt i.txt b.txt d. 9. tblSuntikan.txt c. tblKontrak.. tblKeracunan.TXT yang akan disalin masuk ke dalam disket atau pemacu USB. Terdapat 10 fail .txt e. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 8. Klik butang eksport. tblKursus. tblPekerja.txt Sila semak semua fail-fail di dalam disket atau pemacu USB melalui Windows Explorer. Fail-fail tersebut ialah a.txt f.txt j.

Gagal bermaksud data tidak dapat diimport ke pangkalan data sementara. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 5. 7. Status import akan ditunjukkan pada lajur Tambah dan lajur Kemaskini. 6. Klik butang TAMBAH DAN KEMASKINI PANGKALAN DATA UTAMA.Import Data.1: Import Data sisMAKAN 2. 3. Dari Skrin Utama. klik menu Kemudahan . 4..0 MENGIMPORT DATA Untuk mengimport data. OK bermaksud data berjaya diimport ke pangkalan data sementara. sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. Masukkan disket atau pemacu USB terlebih dahulu Klik butang SUMBER dan pilih sumber yang mempunyai data sisMAKAN Klik butang IMPORT DATA KE PANGKALAN DATA SEMENTARA. Status import akan ditunjukkan pada lajur Gabung. Skrin 12.28 - 12. . OK bermaksud data berjaya ditambah atau dikemaskini ke pangkalan data utama.1 akan dipaparkan Skrin 12. Gagal bermaksud data tidak dapat ditambah atau dikemaskini ke dalam pangkalan data utama Klik nama sekolah dari Senarai Sekolah. Senarai nama pekerja akan ditunjukkan dalam ruangan Senarai Pekerja.

1: Cari Maklumat 2. ikuti langkah-langkah berikut: 1.Cari Maklumat.29 - 13. Rekod carian akan dipaparkan dalam ruangan Senarai Rekod Klik butang Tutup untuk kembali ke Skrin Utama .1 akan dipaparkan Skrin 13. Taipkan maklumat pada ruangan carian Klik butang Cari Maklumat. Klik menu Edit . 3.. 4. 5. Klik Jenis Carian dari Pilihan Carian. Skrin 13.0 MENCARI DATA Untuk mencari maklumat.

0 MEMADAM DATA sisMAKAN boleh menyimpan rekod-rekod berkaitan maklumat kantin dan keracunan sehingga saiz fail sisMakan.30 - 14. Pilih jenis rekod yang ingin dipadam dari senarai Pilihan Memadam Rekod. 4.1: Hapus Rekod sisMAKAN 2.MDE mencapai 2Gb (bagi Microsoft Access 2002). Sekiranya saiz fail telah mencapai satu tahap yang sangat besar. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Taipkan Kod pada ruangan kod.. . Pastikan pada setiap hujung tahun. klik menu Edit . fail sisMAKAN.MDE di salin ke dalam Cakera Padat (CD) dan disimpan di dalam Peti Besi Sekolah.Hapus Rekod. 5. Dari Skrin Utama. Untuk memadam rekod. 3. makan rekod-rekod yang telah dimasukkan boleh dipadam. Klik butang Papar Rekod Spesifik untuk memaparkan rekod berdasarkan kod yang dimasukkan atau klik butang Papar Semua Rekod untuk memaparkan semua rekod bagi pilihan yang dibuat Klik rekod yang diingini dari Senarai Rekod Klik butang Padam Rekod Dipilih untuk memadam satu rekod yang dipilih sahaja.1 akan dipaparkan Skrin 14. 6. Skrin 14.

31 - 7. 8.. Klik butang Tutup untuk kembali ke Skrin Utama . Klik butang Padam Semua Rekod untuk memadam semua rekod yang wujud dalam sisMAKAN.

32 - 15. pilih Kod PPD dan klik butang SENARAI SEKOLAH BELUM HANTAR DATA IKUT PPD. ikuti langkah-langkah berikut: 1. Jika hendak menyemak semua data yang disimpan dalam sisMAKAN. Dwi-Klik jenis kesilapan untuk memaparkan rekod kesalahan. Proses penyemakan akan dilaksanakan dan hasil semakan dan bilangan kesalahan akan dipaparkan pada ruangan dibawah butang AUTO SEMAK SEMUA MAKLUMAT. Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama 3.1: Semak Kesilapan Pengisian Data 2.. Untuk menyemak satu jenis kesalahan sahaja. Sila betulkan dari Skrin sisMAKAN. 5. . Jika hendak menyemak satu Sekolah. kosongkan ruangan Kod Sekolah. Klik butang AUTO SEMAK SEMUA MAKLUMAT. Dari Skrin Utama.1 akan dipaparkan Skrin 15.0 MENYEMAK MAKLUMAT SISMAKAN Bagi memastikan data-data yang telah dimasukkan merupakan data yang tepat. klik menu Semak. 4. 6. lengkap dan terkini. klik jenis semakan dari Senarai Jenis Semakan dan klik butang MULA SEMAK BAGI JENIS SEMAKAN YANG DIPILIH. Skrin 15. pilih Kod Sekolah dari senarai Kod Sekolah. proses penyemakan data perlu dilakukan. Untuk menyemak data dalam sisMakan. 7. Sebarang pembetulan data hendaklah dilakukan dari skrin sisMAKAN. Elakkan pembetulan dari kaedah pintasan. Bagi memaparkan sekolah-sekolah yang belum menghantar data.

Ia akan dikemaskini dari semasa ke semasa berdasarkan kehendak Sekolah.1 akan dipaparkan. Contoh satu Laporan seperti Skrin 16. 7. Senarai laporan bagi kategori berkenaan akan dipaparkan dalam Senarai Laporan. 5. Klik butang Kategori Laporan yang dikehendaki. 7. klik menu Laporan. Skrin 16. 2. Pilih Negeri dan PPD untuk mencetak laporan mengikut PPD Klik butang PAPAR LAPORAN. 6. Untuk mencetak laporan sisMAKAN.. 4. Skrin 16. Dari Skrin Utama. 3. Klik jenis laporan Taipkan Tahun Pilih Negeri dan kosongkan PPD untuk mencetak laporan mengikut Negeri. 4.0 MENCETAK LAPORAN-LAPORAN Laporan yang terdapat di dalam sisMAKAN boleh dibahagikan kepada 1. Laporan Melibatkan Pengusaha Laporan Melibatkan Syarikat Laporan Melibatkan Markah Pemantauan Laporan Melibatkan Pekerja Borang Kosong Notis-Notis Lain-Lain PERHATIAN: Laporan-laporan ini masih di dalam pembangunan.2 . 3.1: Laporan sisMAKAN 2. 5. PPD. JPN dan KPM. sila ikuti langkah-langkah berikut: 1. 6.33 - 16.

10.34 - Skrin 16. Pastikan kertas A4 telah dimasukkan ke dalam pencetak. Klik butang Close untuk menutup paparan Laporan Klik butang Skrin Utama untuk kembali ke Skrin Utama .2: Contoh Laporan Pekerja 8. Klik ikon Mesin Cetak untuk mencetak Laporan. 9..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful