NABI – NABI ULUL ‘AZMI

NABI ISA Nabi Isa merupakan seorang nabi yang lahir dari rahim ibunya Maryam tanpa mempunyai bapa. Maryam merupakan seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah S.W.T dan dia dipilih untuk melahirkan seorang Nabi dengan tanpa disentuh oleh seorang lelaki. Al – Quran menceritakan tentang Isa dimulai daripada kelahiran Maryam sebagai puteri dari Imran, dibesarkan dengan asuhan Zakaria serta kelahiran Yahya. Kemudian al – Quran menceritakan kelahiran Isa sebagai anak Maryam tanpa ayah seperti firman Allah:

                       

                     
1

 

   

45. (ingatlah) ketika malaikat berkata: "Wahai Maryam! bahawasanya Allah memberikan khabar Yang mengembirakanmu, Dengan (mengurniakan seorang anak Yang Engkau akan kandungkan semata-mata dengan) kalimah daripada Allah, nama anak itu: Al-Masih, Isa Ibni Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang Yang didampingkan (diberi kemuliaan di sisi Allah). Nabi Isa dilahirkan lebih enam ratus tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Allah menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai tanda bukti kebesaran dan kekuasaanNya kepada semua makhluk. Dengan demikian, Allah telah mengangkatnya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Baginda telah diberikan Kitab Injil yang mengandungi petunjuk dan cahaya untuk menjadi pegangan Bani Israil. Bahkan ,selain daripada menyuruh Bani Israil menyembah Allah dengan mentaati Injil, baginda juga mengesahkan Kitab Taurat yang telah diturunkan sebelumnya.2

1

Surah al – Imran 3:45

2010. menghidupkan semula orang yang telah mati dengan izin Allah S. Mukjizat Nabi Isa Mukjizat Nabi Isa adalah banyak sekali dan sebahagiannya telah diterangkan di dalam al – Quran. Keingkaran kaum Bani Israel terhadap syariat Allah telah melampaui batas dengan mempermain – mainkan syariat – syariat Allah ( Taurat ) tidak melemahkan semangatnya untuk berdakwah walaupun terpaksa berhadapan dengan berbagai – bagai ancaman.W. T . Antara mukjizat Nabi Isa a. Mengajak orang – orang Yahudi yang sememangnya memiliki moral yang rosak memerlukan kesabaran dan semangat yang tinggi untuk membawa mereka kepada mengEsakan Allah. Hal 89 .s ialah baginda dapat menyembuhkan orang sakit. dapat berbicara ketika masih bayi dan sebgaimana yang telah diterangkan Allah dalam firmannya:                                                                2  Muhammad Ammarn Fathillah.W. menyembuhkan penglihatan orang buta yang sejak dari lahir.Nabi Isa a.T kepadanya. Kuala Lumpur: Pustaka al –Shafa.s sentiasa menyeru umatnya kepada agama yang benar sepertimana yang telah diwahyukan oleh Allah S. Keagungan Mukjizat Para 25 Nabi & Rasul.

Iaitu Engkau dapat berkata-kata Dengan manusia (semasa Engkau masih kecil) Dalam buaian dan sesudah dewasa. dan (ingatlah ketika) Engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak Dengan izinku. khasnya Kitab Taurat dan Kitab Injil.                                                                3       110. lalu menjadilah ia seekor burung Dengan izinku. kemudian Engkau tiupkan padanya. (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Wahai Isa Ibni Maryam! kenanglah nikmatKu kepadamu dan kepada ibumu. dan (ingatlah) ketika Engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung Dengan izinKu. dan (ingatlah) ketika Engkau menghidupkan orang-orang Yang mati Dengan izinku. ketika Aku menguatkanmu Dengan Ruhul-Qudus (Jibril). lalu orang-orang Yang kafir di antara mereka berkata: "Bahawa ini hanyalah sihir Yang terang nyata" 3 Surah al – Maidah 5:110 . ketika Engkau datang kepada mereka Dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat). dan (ingatlah) ketika Aku menghalangi Bani Israil daripada membunuhmu. dan (ingatlah) ketika Aku mengajarmu menulis membaca. dan hikmat pengetahuan.

pemikiran yang cerdas dan          4     9.W Nabi Muhammad S.NABI MUHAMMAD S.W memiliki bakat – bakat dan kemampuan jiwa kelembutan hati yang tiada tandingannya. Sesungguhnya Kamilah Yang menurunkan Al-Quran.W adalah pesuruh Allah yang terakhir dan baginda adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam. Sejak dari kecil sehinggalah diangkat menjadi Rasul. Baginda telah dikurniakan oleh Allah S. Sebagai seorang yang bakal menjadi pembimbing umat manusia.W.T mukjizat yang terbesar iaitu al –Quran al –Karim yang telah Allah janjikan akan terpelihara sehingga hari Kiamat sebagaimana yang termaktub di dalam al – Quran: yang besar.A. 4 Surah al – Hijr 15: 9 .A.A. berbudi luhur dan mempunyai keperibadian yang sangat tinggi sehingga digelar al – Amin iaitu orang yang dipercayai. Nabi Muhammad S. dan Kamilah Yang memelihara dan menjaganya. baginda sangat teerkenal seb agai seorangg yang jujur.

2. Tabah dan sabar dalam melaksanakan tugas kerana menegakkan agama Islam. Ini kerana melihat kepada sikap masyarakat Quraisy Makkah yang masih dibelenggu dengan budaya jahiliyyah dan kekufuran tentunya memberi cabaran dan dugaan yang amat besar dan perlu dihadapi dengan persiapan mental dan fizikal yang memerlukan pengorbanan yang jitu. penjagaan Allah ke atas Nabi telah memberikan semangat dan ketenangan kepada baginda untuk menyeru manusia mentauhidkan Allah S. dan janganlah Engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Maka bermulalah cabaran yang besar ke atas nabi apabila berlakunya banyak penentangan dalam misi dakwah baginda yang mana tentangan hebat diterima daripada keluarganya sendiri iaitu Abu Jahal yang amat memusuhi baginda.T. 4. Dengan wahyu Allah sepertimana yang terdapat dalam surah al – Muddathir yang mana menyeru baginda agar memulakan dakwahnya. pengutusan Nabi sebagai Rasul adalah berperanan untuk membawa aqidah Islam iaitu tauhid dan membawa obor ilmu kepada mereka berteraskan kepada al –Quran dan al –Sunnah. Berakhlak mulia. Baginda mula berdakwah dan mengajar manusia untuk menerima ajaran Islam iaitu: 1. Sesungguhnya. Pelbagai jenis 5 . oleh itu. Nabi Muhammad berdakwah secara sulit iaitu secara sembunyi dan tidak berterus terang selama tiga tahun sehingga turun ayat :          5            94.W. Dengan demikian. Mengakui keesaan Allah dan Nabi Muhammad S. Meninggalkan amalan penyembahan berhala. Pada permulaan dakwah. 3. sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan kepadamu (Wahai Muhammad).Sejarah kehidupan baginda yang sentiasa dipenuhi dengan cabaran mmenjadikannya kekasih Allah yang amat disayangi.A.W sebagai RasulNya.

Keberanian baginda ternyata terserlah apabila para pembesar kafir Quraisy mendesak nabi untuk menghentikan semua gerak dakwah baginda. tetapi baginda juga amat berani dalam menentukan pendirian baginda. Namun dengan berani dan tegas baginda menjawab.W dalm memperjuangkan agama Allah.2010. Namun semua yang dilakukan oleh kaum Quraisy ke atas baginda dan kaum muslimin tidak sedikit pun menggoyahkan pendirian baginda bukan sahaja terserlah di medan perang. Jelaslah kepada kita bahwa betapa peritnya perjuangan Nabi Muhammad S. Sejak dari lahir lagi pelbagai keajaiban telah berlaku yang menandakan kelahiran seorang pemimpin umat pada masa akan datang. Muhammad Ali Ashabuuni. air susu kambing terus mengalir walaupun kambing tersebut kurus dan tidak bermaya dan banyak lagi mukjizat yang dikurniakan Allah kepada baginda untuk menggerunkan pihak musuh.2010. baginda telah dikurniakan Allah dengan pelbagai mukjizat yang menjadi bukti kekuasaan Allah. Maka dalam usaha menyebarkan Islam ke dalam sanubari manusia pada pada waktu itu. air keluar dari celah – celah jari baginda sehingga dapat diminum oleh ramai orang.A. pemulauan ekonomi. kejian dan cacian malahan cubaan membunuh baginda juga menjadi taruhan kepada sesiapa yang berjaya melakukannya. Demikianlah kewibawaan nabi yang terserlah di mata musuh yang pastinya membuka mata mereka akan keagungungan Allah sekaligus menambahkan keimanan kaum muslimin terhadap kekuasaan Allah yang Maha Hebat ke atas sekalian makhlukNya di alam ini.penentangan yang dilakukan ke atas baginda seperti siksaan terhadap kaum muslimin.” andai matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan ditangan kiriku supaya aku meninggalkan tugas ini. aku tidak akan meninggalkannya sehingga agama Allah ini menang atau aku yang tewas kerananya”. Keagungan Mukjizat Para 25 Nabi & Rasul. Lembaran Kisah Nabi Ulul Azmi dan 25 Para Rasul. Rujukan: Muhammad Ammarn Fathillah. Kuala Lumpur: Pustaka al –Shafa. Kejadian bulan terbelah dua. .Selangor: Pustaka Ilmuwan.