P. 1
Hubungan Etnik 2011 - Perlembagaan Malaysia

Hubungan Etnik 2011 - Perlembagaan Malaysia

|Views: 2,690|Likes:
Published by Mahyuddin Khalid

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Mahyuddin Khalid on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

Merupakan kontrak
sosial yang telah
disepakati
semasa
menggubal undang-
undang

Unsur-unsur tradisi meliputi:

1. Bahasa
2. Agama
3. Kedudukan istimewa orang Melayu
& Bumiputera Sabah Sarawak
4. Pemerintahan Beraja

Ciri-ciri Unsur Tradisi:

Berperanan menstabilkan
sistem politik
negara
Dilindungi di bawah Akta
Hasutan
Dianggap sebagai isu sensitif
Dilarang dijadikan isu
perbincangan awam

Unsur-unsur tradisi
adalah faktor penting
untuk mewujudkan
identiti Malaysia &
memupuk
persefahaman ke arah
perpaduan.

31

UNSUR TRADISI

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN

Islam adalah agama Persekutuan
Mempunyai fasal imbangan berkaitan dengan kebebasan
beragama (Perkara 11)

PERKARA 3

Kesamarataan & hak sama rata
Pengecualian peruntukan ini dalam soal agama, kedudukan
istimewa orang Melayu dan seumpamanya.

PERKARA 8

Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan
Raja-raja, Islam, orang Melayu, kewarganegaraan & seumpamanya.

PERKARA 10(4)

Kebebasan beragama; kebebasan mengamalkan ajaran agama
lain dalam mana-mana bahagian Persekutuan serta beberapa
peruntukan pencegahan yang berkaitan.

PERKARA 11

Peruntukan mengenai kewarganegaraan yang boleh diperoleh
melalui beberapa cara serta peruntukan berkaitan perlucutan
kewarganegaraan.

PERKARA 14

Kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membuat undang-
undang yang menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu, orang
Melayu, Islam & bahasa Melayu.

PERKARA 38

32

UNSUR TRADISI

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN

Peruntukan berkaitan Tanah Rezab Melayu
Melindungi tanah rezab orang Melayu daripada diambil alih
atau dijual kepada bukan Melayu

PERKARA 89

Kedudukan Mahkamah Syariah.
Mahkamah bidang kuasa sivil tidak boleh mempunyai bidang
kuasa dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah

PERKARA 121(1)(a)

Kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu dan bumiputera
Sabah Sarawak, kewarganegaraan;
Meskipun dalam keadaan darurat.

PERKARA 150(6)(a)

Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
Tanpa menafikan hak-hak bangsa lain menggunakan
bahasa mereka.

PERKARA 152

Kedudukan istimewa orang-orang Melayu
Tanpa menafikan kedudukan yang sah bagi kaum lain.

PERKARA 153

33

UNSUR TRADISI

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

TANAH REZAB MELAYU

34

Perkara 89:

Tanah yang direzab untuk
diberi milik
kepada orang
Melayu atau bumiputera bagi
Negeri di mana tanah
terletak

Tanah Yang Boleh Diisytiharkan
Sebagai Rizab Melayu:

Tanah Kerajaan (di Wilayah
Persekutuan sebagai Tanah
Persekutuan)
Tanah Hutan Simpan
Tanah Rizab Awam
Tanah Milik Persendirian

Rasional Perkara 89:

Menyekat tanah
kerajaan dalam
kawasan Rizab Melayu
dilupuskan dengan
apa cara sekalipun
kepada orang bukan
Melayu

Menyekat Tanah Rizab
Melayu daripada
dibuat urusniaga
persendirian
(private
dealings) diantara
Melayu dengan bukan
Melayu.

UNSUR TRADISI

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

KEWARGANEGARAAN

35

Cara Memperoleh
Kewarganegaraan:

Melalui
Kuatkuasa
Undang-
Undang

Pendaftaran

Tempat Lahir

Keturunan

Perkahwinan

Bermastautin

Perlucutan
Kewarganegaraan:

Memperolehi atau
menggunakan hak

kewarganegaraan asing

Perlucutan dengan cara

pendaftaran/ permohonan

UNSUR TRADISI

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

PERKARA 3

36

PERKARA 3

Agama Islam adalah agama persekutuan

IMPLIKASI

Pihak kerajaan (persekutuan atau negeri) mempunyai kebebasan, kuasa dan
keistimewaan
untuk :

Menubuhkan, menyelenggara, membantu penubuhan institusi Islam
Melaksanakan ajaran
Islam
Mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan utk tujuan itu.

UNSUR TRADISI

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

RASIONAL PERKARA 3

Walaupun Islam adalah agama persekutuan tetapi
kebebasan beragama dijamin dalam perlembagaan.

Islam telah diterima sebagai agama negeri-negeri
Melayu
sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka
sehinggalah ke zaman penjajahan Inggeris
.

Penggunaan undang-undang Islam telah diiktiraf di
negeri-negeri Melayu sebelum penjajahan Inggeris.

Semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam
langsung tidak diganggu dan Inggeris menyerahkan
urusan agama Islam kepada raja-raja Melayu.

Sesuai dengan takrif Melayu; Perkara 160
mendefinisikan Melayu sebagai seorang yang
beragama Islam, lazimnya bertutur dalam bahasa
Melayu
dan mengamalkan adat istiadat Melayu.

37

UNSUR TRADISI

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

PERKARA 11

38

PRINSIP KEBEBASAN BERAGAMA

Agama lain boleh diamalkan dengan aman & damai di mana-mana
bahagian persekutuan
• Setiap orang berhak untuk menganut & mengamalkannya tertakluk
kepada Perkara 11(4)

Peruntukan Perlembagaan berkaitan Kebebasan Beragama:

• Perkara 11(4): Undang-undang negeri dan wilayah boleh menyekat atau
mengawal
pengembangan agama-agama lain kepada penganut Islam
• Perkara 12(3): Larangan memaksa penganut menerima ajaran dan
upacara sembahyang bukan agamanya.
• Perkara 12(4): Penetapan agama bagi yang berumur bawah 18 tahun

Perkara 11(3) menyatakan tiap-tiap kumpulan agama berhak:

Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri
Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud
agama atau khairat
Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang
dan mentadbirnya mengikut undang-undang

UNSUR TRADISI

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

PERKARA 152

39

PERKARA 152

Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yang mengikut implikasi yang
diperlukan mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi)

IMPLIKASI

Tiada sesiapa pun dilarang atau ditahan daripada menggunakan (selain dari
maksud rasmi) atau mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain.
Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dan pembelajaran bahasa lain
dalam persekutuan.

UNSUR TRADISI

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

RASIONAL PERKARA 152

Perlunya bahasa kebangsaan
bagi menyatupadukan rakyat
pelbagai kaum

Bahasa Melayu telah menjadi
lingua franca di Nusantara sejak
berabad lamanya

Bahasa Melayu lebih mudah
dipelajari
dan bersifat lebih tekal
dari segi istilah dan sebutan

Bahasa Melayu telah digunakan
secara meluas sebelum Perang
Dunia bagi tujuan rasmi.

40

UNSUR TRADISI

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

PERKARA 153

41

PERKARA 153

Tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera
Sabah Sarawak

IMPLIKASI

YDPA dikehendaki melaksanakan dasar bagi melindungi
keistimewaan
orang Melayu dan bumiputera Sabah dan
Sarawak
Dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa,
pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas
lain yang
diberikan
Tanggungjawab ini perlu dilaksanakan berhati-hati untuk
memastikan tiada sesiapa merasakan kehilangan hak yang
dinikmati mereka selama ini akibat dari pelaksanaan dasar
tersebut.

Walaubagaimanapun, perkara ini juga melindungi kaum-
kaum lain
iaitu adalah menjadi tanggungjawab YDPA untuk
melindungi hak-hak mereka yang sah melalui peruntukan lain

UNSUR TRADISI

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

RASIONAL PERKARA 153

Kerakyatan

Orang Melayu terima prinsip Jus Soli dan
bukan Melayu perlu menerima hakikat
hak keistimewaan orang Melayu

Perkhidmatan
Awam

Semasa zaman penjajah dan di awal
kemerdekaan, terlalu sedikit orang
Melayu yang bekerja dengan kerajaan

Ekonomi

Orang Melayu hanya jadi pemerhati
kepada kepesatan ekonomi di Tanah
Melayu/Malaysia

Pendidikan

Majoriti orang Melayu adalah miskin
terutama di luar bandar, sukar mendapat
peluang pendidikan

Perniagaan

Orang Melayu masih kurang menceburi
perniagaan dan perlu dibantu dan
dibimbing

42

UNSUR TRADISI

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->