P. 1
Hubungan Etnik 2011 - Perlembagaan Malaysia

Hubungan Etnik 2011 - Perlembagaan Malaysia

|Views: 2,689|Likes:
Published by Mahyuddin Khalid

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Mahyuddin Khalid on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

Sections

HUBUNGAN
ETNIK

MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM

emkay@salam.uitm.edu.my

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

PENGENALAN

2

3.1

KANDUNGAN BAB 3

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Hasil Pembelajaran

Menjelaskan latar belakang
sejarah Perlembagaan
Persekutuan 1957
Menjelaskan peruntukan yang
terkandung dalam
Perlembagaan Persekutuan
Menjelaskan kepentingan
Perlembagaan Persektuan dari
sudut hubungan etnik
Menganalisa peranan kontrak
sosial dalam perlembagaan
Membuktikan unsur-unsur
tradisi menjadi teras
perlembagaan dalam menjalin
hubungan etnik yang harmoni

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

KONSEP PERLEMBAGAAN

Perkara yang menyentuh isu bahasa, agama, bumiputera dan
kewarganegaraan
dalam Perlembagaan Malaysia menjadi
faktor penting untuk mewujudkan hubungan etnik yang erat dan
utuh di kalangan rakyat Malaysia.

Perkara-perkara yang dianggap menguntungkan orang Melayu
dalam Perlembagaan Malaysia diimbangi dengan peruntukan
lain yang juga memberi kelebihan kepada kaum bukan
bumiputera.

Bagi sebuah negara yang berdaulat, perlembagaan merupakan
sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap
individu perlu mematuhi keluhurannya.

Dalam konteks Perlembagaan Islam, negara Islam pertama iaitu
Madinah di bawah pimpinan Rasulullah s.a.w telah membentuk
Sahifah Madinah bagi melicinkan pentadbiran negara Madinah
yang terdiri daripada pelbagai kaum.

3

PERLEMBAGAAN

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

4

DEFINISI
PERLEMBAGAAN

Satu set peraturan tentang hak,
kuasa dan prosedur serta tanggung
jawab pihak yang mengawal
dengan memandu hubungan di
antara satu autoriti dengan autoriti
yang lain, dan juga antara autoriti
dengan rakyat awam.

Satu dasar atau formula yang
menyatakan tugasan kuasa-kuasa
awam di dalam sesebuah negara
dibahagikan dan digunakan.

Perlembagaan
adalah sumber
undang-
undang
tertinggi
sesebuah
negara.

Berperanan
sebagai
panduan bagi
pembentukan
undang-
undang sama
ada di pihak
kerajaan atau
rakyat

PERLEMBAGAAN

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

JENIS PERLEMBAGAAN

Perlembagaan Bertulis

Perlembagaan yang dikumpul
dan disusun dalam satu kanun
atau dokumen.
Sukar dipinda kecuali wujud
peruntukan dalam
perlembagaan yang
membenarkannya.
Contoh negara yang
mengamalkan : Malaysia

Perlembagaan Tidak
Bertulis

Semua prinsip perlembagaan
yang tidak terkumpul dalam
satu dokumen seperti adat
resam dan tradisi, undang-
undang yang diluluskan oleh
parlimen dan keputusan-
keputusan mahkamah
Contoh negara yang
mengamalkan : United
Kingdom, New Zealand & Israel

5

PERLEMBAGAAN

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN

Ciri sesebuah
negara

Sifat
Perlembagaan

Kuasa

Kewarganegaraan

Hak dan
tanggungjawab

Hak asasi

6

PERLEMBAGAAN

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

KEPERLUAN PERLEMBAGAAN

Menjamin kestabilan politik dan sistem
pemerintahan,

Mewujudkan rangka sistem politik yang
sistematik

Mengatur sistem ekonomi dan pengagihan
kekayaan negara
dengan adil dan saksama

Memudahkan perpaduan nasional dan
pembangunan Negara

Melindungi kepentingan semua etnik di
dalam negara

7

PERLEMBAGAAN

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

PERANAN PERLEMBAGAAN

Setiap perkara dalam
perlembagaan boleh
diperhalusi sebagai
sumber undang-undang

Sumber

Perlu dirujuk apabila
hendak menggubal
sesuatu peraturan
undang-undang

Garis
Panduan

Mengatur pemerintahan
sesebuah negara

Peraturan

8

PERLEMBAGAAN

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN

Di Malaysia, tidak ada institusi yang boleh mengatasi
ketertinggian Perlembagaan Malaysia.

Contoh: kuasa perundangan dan kehakiman (mahkamah)
dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan
oleh Perlembagaan.

Malah ketiga-tiga badan kerajaan (Perundangan, Kehakiman,
Eksekutif) & YDPA juga tertakluk kepada Perlembagaan
Malaysia.

Ini kerana, perlembagaan memperuntukkan dengan nyata
dalam Perkara 4(1): Perlembagaan Malaysia adalah undang-
undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang
diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan adalah
terbatal setakat mana yang berlawanan.

Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu
perkara boleh diisytiharkan TIDAK SAH oleh mahkamah jika
undang-undang itu bercanggah dengan Perlembagaan
Persekutuan.

9

PERLEMBAGAAN

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Kesan Penjajahan

Perjuangan
Kebangsaan

Malayan Union

Penentangan

CLC

Rundingan Kaum

Kontrak Sosial

Persetujuan

Persekutuan
Tanah Melayu

9 Ciri

MMKP

Sistem Ahli

Pilihanraya

Perikatan

Rundingan
London

Merdeka

Suruhanjaya Reid

Memorandum

Unsur Tradisi

Identiti Negara

3 Perkara

3, 152, 153

Perlembagaan
Islam

Perbandingan

10

MALAYAN
UNION

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Perjuangan
kebangsaan

Sepanjang penjajahan, orang Melayu sentiasa bangkit menentang
Selain perjuangan berdarah yang bermula sejak penjajahan Portugis di
Melaka, Belanda, Inggeris & Jepun, perjuangan juga digerakkan melalui
semangat kebangsaan.

Pertubuhan

Menjelang abad ke 20, muncul pertubuhan-pertubuhan seperti Kesatuan
Melayu Singapura, Kesatuan Melayu Perak, Kesatuan Melayu Muda dll
yang menjadi medium menentang penjajah.

Media
Massa

Media massa seperti akhbar & majalah juga berperanan sebagai medium
penyebaran semangat perjuangan seperti Utusan Melayu, Majlis, Al-Imam,
Saudara dan Warta Sarawak.

Tokoh

Muncul tokoh-tokoh intelektual Melayu seperti Rahim Kajai, Ibrahim
Yaakob, Pak Sako dll menyedarkan orang Melayu supaya bangun
menuntut kemerdekaan.

11

MALAYAN
UNION

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

MALAYAN UNION

Selepas Jepun
menyerah kalah

Pentadbiran
Ketenteraan British

(BMA) mengambilalih
pentadbiran Tanah
Melayu

Parlimen British
meluluskan

Malayan Union

pada 10
Oktober 1945

Sir Harold Mac
Michael dilantik
wakil British untuk
mendapatkan
tandatangan raja-
raja Melayu

Malayan Union
ditentang
hebat oleh
orang Melayu.

Malayan Union tetap
diisytiharkan pada 1 April
1946 dan Sir Edward Gent
sebagai gabenor pertama.

Orang Melayu memulaukan
majlis pengisytiharan itu,
akhirnya British mengalah
dan menggantikan Malayan
Union kepada Persekutuan
Tanah Melayu
.

British sedar tanpa
sokongan orang Melayu
Malayan Union akan
gagal.

12

MALAYAN
UNION

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

TUJUAN PENUBUHAN MALAYAN UNION

Membentuk satu bangsa Malayan Union

Menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri

Mewujudkan pentadbiran yang cekap dan seragam

Mengukuhkan pertahanan British

Memastikan sumbangan golongan migran

Menjamin terus penguasaan British

Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran British

Mengurangkan dan mengawal kuasa politik orang Melayu

13

MALAYAN
UNION

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

14

CIRI CIRI
MALAYAN
UNION

Semua negeri
Melayu kecuali
Singapura disatukan
di bawah
pemerintahan
Gabenor British

Gabenor dibantu
oleh Majlis
Mesyuarat
Persekutuan dan
Majlis Undangan

Singapura dijadikan
tanah jajahan
berasingan di
bawah seorang
Gabenor British

Kedaulatan Raja-
Raja Melayu
dihapuskan

Hak kerakyatan
yang sama bagi
semua berasaskan
Jus Soli

MALAYAN
UNION

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

SEBAB PENENTANGAN MALAYAN UNION

Kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam
urusan pentadbiran negeri.

Singapura dipisahkan dari Malayan Union dan
ia kekal sebagai tanah jajahan Inggeris.

Hak kerakyatan liberal berdasarkan prinsip Jus
Soli.

Hak sama rata kepada semua warganegara
tanpa mengira bangsa iaitu penduduk
peribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan.

Cara Sir Harold Mc Michael mendapatkan
tandatangan raja-raja Melayu yang
menggunakan cara paksaan dan ugutan.

15

MALAYAN
UNION

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

PENENTANGAN MALAYAN UNION

Dato Onn &
Raja-Raja
Melayu

Secara individu

Warta
Negara dan
akhbar
Melayu

Melalui akhbar

Demonstrasi
aman dan
kesatuan-
kesatuan
Melayu

Secara kolektif

Dihadapan
Ahli Parlimen
British

Melalui berkabung

16

MALAYAN
UNION

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

KERJASAMA KEARAH KEMERDEKAAN

Julai 1946

Jawatankuasa Kerja
4 wakil raja-raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British
Bertanggung jawab merangka perlembagaan baharu yang
boleh diterima oleh orang Melayu

Disember
1947

Jawatankuasa Perundingan
Dianggotai orang Eropah, Cina dan India
Bertujuan mendapatkan pandangan orang bukan Melayu
mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

Februari
1948

Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan
Perjanjian yang mempunyai beberapa ciri penting ke arah
pemerintahan sendiri
Membawa kepada penubuhan CLC

17

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

PENUBUHAN CLC

Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)

Badan multi-etnik yang ditubuhkan dengan tujuan
mewujudkan kesefahaman dan kerjasama yang lebih baik
dalam kalangan pelbagai etnik di Tanah Melayu

Anggota CLC:

Penasihat CLC Sir Malcolm MacDonald
•Pengerusi CLC Dato’ E.E.C Thuraisingam
Wakil-Wakil:
Melayu
Cina
India
Ceylon
Serani
Eropah

18

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

KONTRAK SOSIAL 1948

Kontrak Sosial 1948 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu 1948

Merupakan hasil proses tawar menawar antara Melayu dan bukan Melayu

Ia mengambil kira kedudukan bukan Melayu iaitu Cina dan India dalam negara
yang bakal merdeka dari Inggeris

Peruntukan dalam Kontrak Sosial 1948 menjamin ketuanan Melayu dalam
proses politik negara

Berkait rapat dengan bantahan Melayu terhadap Perlembagaan Malayan
Union 1946

Persetujuan yang dicapai di antara Melayu, Cina dan India semasa
mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 di bawah naungan Inggeris

19

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948

ISLAM

Islam ialah agama Persekutuan
RAJA-RAJA MELAYU
Kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu tidak
boleh dipersoalkan

KEISTIMEWAAN MELAYU
Hak istimewa Melayu bagi mengutuhkan dominasi
Melayu di Persekutuan Tanah Melayu

BAHASA MELAYU
Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan

MELAYU

HAK KEWARGANEGARAAN
Hak kerakyatan berdasarkan prinsip Jus Soli

BUKAN MELAYU

20

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

CIRI CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948

Negeri

9 negeri termasuk Pulau Pinang dan Melaka.
Singapura kekal Tanah jajahan yang berasingan

Sultan

Pengenalan konsep Raja Berperlembagaan
Sultan diberi semula kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat
Kerajaan Negeri (EXCO) dan Majlis Undangan Negeri

Kewarganegaraan

Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu:
Seseorang pemohon mestilah:
Lahir di Tanah Melayu dan telah bermastautin 8 tahun dari 12 tahun
sebelum permohonan ‘atau
Menetap dan bermastautin
di Tanah Melayu tidak kurang 15 tahun dari 20
tahun sebelum permohonan.
Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan
mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu yang baik

Bumiputera

Orang Melayu diberi hak keistimewaan sebagai kaum bumiputera dan
mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri

21

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

CIRI CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948

Pentadbiran

Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai Pesuruhjaya
Tinggi British
Dibantu Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja
Persekutuan

Majlis Mesyuarat Kerja

Sistem ahli bertaraf menteri
Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan dianggotai 3 ahli ex-officio, 4
anggota rasmi serta 5-7 ahli tidak rasmi yang dilantik Pesuruhjaya
Tinggi

Majlis Perundangan

Sistem Parlimen
Majlis Perundangan Persekutuan dipengerusikan oleh Pesuruhjaya
Tinggi, mempunyai 3 ahli ex-officio, 9 orang Yang Dipertua Majlis-
Majlis Mesyuarat Negeri, 2 wakil Majlis Tempatan Melaka dan Pulau
Pinang, 10 ahli rasmi serta 50 ahli tidak rasmi (kesemua dilantik oleh
Pesuruhjaya Tinggi)

22

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

MAJLIS MESYUARAT KERJA PERSEKUTUAN

Tujuannya untuk melatih pemimpin
tempatan
bagi mendapatkan
pengalaman memerintah secara
demokrasi

Proses ke arah berkerajaan sendiri

British melantik beberapa orang
pegawai tadbir memegang
jawatan dan diberi taraf seperti
menteri

Anggota Sistem Ahli:

•Dato’ Onn Jaafar (Ahli Dalam Negeri)
•Dato’ Mahmud Mat (Ahli Tanah,

Perlombongan & Perhutanan)
E.E.C Thuraisingham (Ahli Pelajaran)
Lee Tiang Keng (Ahli Kesihatan)
J.D Mead
Tunku Yaacob
J.D Hodgkinson
O.A Spencer

Melalui Sistem Ahli yang
diperkenalkan pada 1951

23

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

PILIHANRAYA

1951 Pilihanraya 1

1 Disember 1951, Pilihan raya Bandaran Georgetown
UMNO & MCA bekerjasama membentuk pakatan politik
Menang kesemua sembilan kerusi yang dipertandingkan.

1952 Pilihanraya 2

Februari 1952, Pilihan raya Bandaran Kuala Lumpur
12 kerusi dipertandingkan
Pakatan UMNO-MCA menang 9 kerusi, selebihnya oleh IMP dan calon bebas.

1954 Konvensi Nasional diadakan

Perikatan UMNO dan MCA dibentuk

1955 Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan (52 kerusi):

8 parti bertanding
MIC meyertai Perikatan dan Perikatan menang 51kerusi
PAS menang 1 kerusi (di Kerian, Perak)

24

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

KERJASAMA PERIKATAN

Sebelum pilihanraya, MCA & MIC bukanlah parti politik tapi lebih
bermotifkan menjaga kebajikan & kepentingan kaum masing-masing.

Pelawaan orang Melayu menggambarkan sifat keterbukaan mereka &
sedia berkorban, rela kongsi kuasa & toleransi demi perpaduan.

Melalui pilihanraya umum pertama (1955), pengorbanan & kompromi
UMNO
cukup besar.
Perikatan yang didominasikan oleh UMNO sepatutnya boleh
membentuk kerajaan tanpa perlu bergabung dengan MCA & MIC
namun hal ini tidak dilakukan.

Inggeris mensyaratkan bahawa kemerdekaan akan hanya diberikan
sekiranya rakyat negara ini bersatu padu & bekerjasama.

Kemenangan PERIKATAN menjadi bukti kepada Inggeris bahawa
orang Melayu & bukan Melayu boleh bekerjasama.

25

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

ROMBONGAN LONDON

Januari 1956 : Rombongan 8 wakil ke London

• 4 wakil Raja Melayu & 4 wakil Perikatan
• Diketuai Tunku Abdul Rahman.
• Rombongan bertujuan berunding dengan Pegawai British
sebagai usaha menuntut kemerdekaan

WAKIL RAJA-RAJA MELAYU

WAKIL PERIKATAN

KETUA: Datuk Panglima Bukit
Gantang (MB Perak)
• En.Abdul Aziz Hj Abdul Majid
(MB Selangor)
• Datuk Mohammad Seth
Mohammad Said (MB Johor)
• Datuk Nik Ahmad Kamil Hj
Mahmood (bekas MB
Kelantan)
• SETIAUSAHA: En. Abdul Kadir
Shamsuddin

KETUA: Tunku Abdul Rahman
Putra Al-Haj (Ketua Menteri &
Menteri Hal Ehwal Dalam
Negeri)
• Datuk Abdul Razak Hussain
(Menteri Pelajaran)
• Kol.H.S.Lee (Menteri
Pengangkutan)
• Dr.Ismail Datuk Abdul Rahman
(Menteri Hasil Bumi)
• SETIAUSAHA: T.H.Tan

26

KEMERDEKAAN

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

PERJANJIAN LONDON

Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957
Tanah Melayu berada dalam lingkungan

Komanwel
Menjalankan pemerintahan secara demokrasi
Perjanjian pertahanan
dengan British bagi menjaga
kepentingan British di Tanah Melayu (AMDA/ FPDA)
Badan bebas ditubuhkan bagi menggubal
Perlembagaan Tanah Melayu iaitu Suruhanjaya
Reid

Jawatan Setiausaha Kewangan & Pengarah
Gerakan akan diganti dengan Menteri Kewangan
& Menteri Pertahanan
yang dipegang oleh rakyat
tempatan.

Perjanjian London ditandatangani pada 8 Februari
1956 dan hasilnya persetujuan:

27

KEMERDEKAAN

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

SURUHANJAYA REID

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah digubal oleh
Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan 1956.

Keahliannya dari pakar perlembagaan negara Komanwel:

Lord William Reid (British)
Sir Ivor Jennings (British)
Sir William Mckell (Australia)
B.Malik (India)
Hakim Abdul Hamid (Pakistan)

Suruhanjaya ini ditugas merangka perlembagaan baharu untuk
Persekutuan Tanah Melayu berpandukan syarat berikut:

Membentuk negara persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat
Mengekalkan hak dan kedudukan raja-raja Melayu sebagai pemerintah
berpelembagaan.
Memelihara kedudukan istimewa orang Melayu serta hak sah kaum lain
Mewujudkan sistem kewarganegaraan yang seragam
Menubuh sebuh negara berasaskan prinsip demokrasi

28

KEMERDEKAAN

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

SURUHANJAYA REID

Suruhanjaya ini telah mengadakan tinjauan dan pertemuan
untuk meminta cadangan dan pandangan parti-parti
politik, orang ramai, individu-individu dan Raja-raja Melayu

Antara perkara yang dipersetujui:

Pembentukan sebuah negara persekutuan dengan pembahagian kuasa
kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
Kerakyatan Jus Soli kepada yang lahir di Tanah Melayu
Mengekalkan kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menjejaskan hak

kaum lain

Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, bahasa Cina dan Tamil
boleh dikembangkan dan diamalkan
Agama Islam menjadi agama Persekutuan, tetapi agama lain bebas
diamalkan

Jadi, Perlembagaan Malaysia sekarang telah mendapat
persetujuan dan pandangan semua rakyat. Inilah yang
dikatakan KONTRAK SOSIAL

29

KEMERDEKAAN

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

KONTRAK SOSIAL & PERLEMBAGAAN

30

KONTRAK SOSIAL DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Iaitu semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa
perkara yang sangat penting kepada kestabilan negara

Perlembagaan Malaya ini diisytiharkan pada 31 Ogos 1957

Diperbaharui apabila Singapura, Sabah & Sarawak bergabung
membentuk Malaysia pada 16 September 1963

Orang Melayu

Diperuntukkan dalam
perlembagaan
mengenai agama

Islam, Bahasa Melayu,
kedudukan istimewa
orang Melayu serta
kedudukan Raja-raja
Melayu

Bukan Melayu

Diberikan hak
kewarganegaraan
yang longgar
berasaskan prinsip Jus
Soli
Pengecualian
tentang
perlunya mengetahui

bahasa Melayu bagi
bukan Melayu

KEMERDEKAAN

PERLEMBAGAAN

MALAYAN
UNION

PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

PIAGAM
MADINAH

UNSUR TRADISI

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI & PERLEMBAGAAAN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->