PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kertas Konsep

3 4.1. Membina keyakinan diri dan semangat juang yang tinggi serta berdaya saing di kalangan murid. Perpustakaan Negara.3 2.1.4 . dan Bahagian Teknologi Pendidikan turut memberikan kerjasama bagi menjayakan program ini.1 Semua Pegawai Pendidikan Daerah/Bahagian (PPD/PPB) bertanggungjawab mengelolakan pertandingan ini di peringkat Daerah/Bahagian.1 Peringkat Daerah 4.4 3. Format Pertandingan 4.2 4.2 2. Penyertaan Penyertaan ini terbuka hanya kepada murid-murid tahap 1 dan 2 sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan 4. Pegawai PPD/PPB akan mempengerusikan Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Peringkat Daerah/Bahagian Semua pertandingan di peringkat Daerah/Bahagian seharusnya selesai dilaksanakan sebelum pertanidngan peringkat negeri. Objektif 2.1. Peserta-peserta yang menjadi johan Daerah/Bahagianakan mewakili Daereah/Bahagian ke peringkat Negeri 4.1.PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN 1. Meningkatkan kemahiran bertutur dan mendengar dalam bahasa Melayu 2.1 Mencungkil bakat dan kreativiti murid bercerita secara bersahaja dan meyakinkan Menggalakkan murid membaca dan menghayati karya kreatif penulis-penulis tempatan dan karya traditional. Pendahuluan Pendahuluan bercerita dalam bahasa Melayu untuk murid-murid sekolah rendah adalah merupakan anjuran Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan di peringkat kebangsaan. Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. 2.

2.3.3 Peserta-peserta negeri akan diiringi oleh dua orang guru pengiring (seorang untuk peserta tahap 1.1 Semua Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) bertanggungjawab mengelolakan pertandingan ini di peringkat negeri masing-masing.6 5.2 Peringkat Negeri 4. muzik dan kesan bunyi semasa bercerita tidak dibenarkan.2. Teks cerita hendaklah dihantar bersama Borang Penyertaan.3 Peringkat Kebangsaan 4. Cerita hendaklah dipilih daripada mana-mana buku cerita yang terdapat dalam pasaran. Semua pertandingan di peringkat negeri seharusnya selesai dilaksanakan sebulan sebelum pertandingan peringkat kebangsaan. Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Peringkat negeri akan diketuai oleh Pengarah Pelajaran Negeri.1 Penyertaan terbuka kepada murid-murid tahap satu (1). Peserta-peserta yang menjadi johan negeri akan mewakili negeri negeri ke peringkat kebangsaan 4.2 4. 5.4.2 4.7 5. Setiap peserta diberi masa bercerita antara 5 – 10 minit. Loceng akan dibunyikan pdaa minit ke-10 menandakan masa telah tamat. Tarikh pertandingan akan Kementerian Pendidikan ditentukan oleh Bahagian Sekolah. Peserta diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah. 5.3.3.5 5. ras dan agama. 4. Isi cerita mestilahmengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni sejagat yang tidak menyentuh isu-isu politik.2.3 5.2. tempoh masa persembahan ceritanya kurang daripada lima (5) minit atau melebihi sepuluh (10) minit. dan tahap dua (2) sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Hanya seorang peserta sahaja mewakili tahap masing-masing dibenarkan mengambil bahagian bagi setiap sekolah.4 4.1 Pertandingan ini di peringkat kebangsaan akan dikelolakan oleh Jabatan Pelajaran yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan. Props.2 5.3 4. seorang untuk peserta tahap 2 dan seorang pegawai JPN. 10 markah maksimum akan dipotong sekiranya peserta:i. Syarat-Syarat Pertandingan 5. dan seteiap peserta dikehendaki mengisi Borang Penyertaan yang disahkan oleh Guru Besar/Pegawai PPD/PPB/JPN berserta dengan salinan sijil kelahiran.8 .4 5.

ras dan agama. membaca teks cerita atau bahan rujukan secara terus menerus. ‛back-drop’.9 Penyertaan akan dibatalkan sekiranya peserta:i. Daerah/Bahgian sekurang-kurangnya tiga (3) orang. dibantu oleh orang lain. Keputusan panel hakim adalah muktamat. v.12 Bilangan panel hakim di Peringkat Kebangsaan ialah lima (5) orang. dan markah tidak akan diumumkan. ii. iii. . Sekiranya berlaku seri. tidak memakai pakaian sekolah 5. Hadiah Untuk Kedua-dua Tahap Di Peringkat Kebangsaan Johan : Wang Tunai RM 400 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Piala Pusingan Replika Wang Tunai RM 300 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Wang Tunas RM 200 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Wang Tunai 50 x 2 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Piala Pusingan disumbangkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia Saguhati untuk peserta ke-6 hingga ke-15 disumbangkan oleh pihak Pusat Sumber Pendidkan Negeri Naib Johan : Ketiga : Saguhati : Nota i. kriteria berikut harus diambil kira untuk menentukan pemenangnya:i. ii. menggunakan ‛props’. ii. iii.10 5. menyentuh isu-isu sensitif tentang politik. 5. muzik atau kesan bunyi.11 Peserta yang mendapat jumlah tertinggi akan diisytiharkan sebagai johan.13 6. Teknik persembahan Penghayatan cerita Bahasa dan pertuturan 5.5. manakala di peringkat Negeri. iv.

Sijil Kelahiran (sertakan salinan) Tahun/Darjah Sekolah : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : * Dibeli/dipinjam Cerita Tajuk Petikan daripada Buku Cerita (Judul Buku) Pengarang Cerita Penerbit Buku Sumber Buku Guru Pengiring Nama No.Lampiran 1 BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN Tarikh Tempat Sila Isikan Maklumat Berikut: Negeri : * Tahap 1/Tahap 2 : : Peserta Nama Tarikh Lahir Umur No. Kad Pengenalan Sekolah No. Jawatan dan Cop) Tarikh : . Telefon Sekolah No. Faksmili Sekolah Pegawai Pengiring Daripada JPN Nama Nota : * Potong yang tidak berkenaan Disahkan oleh : (Nama.

.

12 4 Amat Baik 13 – 16 5 Cemerlang 17 .20 ULASAN 1-4 5–8 9 . tenang.20 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 Untuk tindakan Urus Setia TANDATANGAN NAMA : : Jumlah Markah Keseluruhan 100 .BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2005 Nama Peserta : Giliran Peserta: Tajuk Cerita : KRITERIA TEKNIK PERSEMBAHAN Adalah teknik persembahannya menarik. meyakinkan dan gerakgerinya bersahaja? PENGHAYATAN CERITA Adakah penceritaan berjalan lancar dari awal hingga akhir? BAHASA & PERTUTURAN Adakah bahasanya menarik dan menggunakan intonasi? Kurang melakukan kesilapan tatabahasa? Sebutkannya betul dan jelas.12 13 – 16 17 .20 1–4 5–8 9 – 12 13 – 16 17 . KONTAK MATA Sejauh manakah kontak mata peserta memainkan peranan semasa bercerita kepada penonton? KESESUAIAN TEMA Adakah tema cerita mengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni sejatat yang sesuai dengan kemampuan dan tahap umur peserta? TEMPO & MASA Adakah peserta berjaya menyampaikan isi cerita mengikut tempo dan masa yang sesuai? KAWALAN SUARA Adakah nada suarat bersesuaian dengan cerita? MARKAH PENALTI (Maksimum – 10) 1 Lemah 1–4 2 Sederhana 5–8 3 Baik 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful