PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kertas Konsep

1.1 Semua Pegawai Pendidikan Daerah/Bahagian (PPD/PPB) bertanggungjawab mengelolakan pertandingan ini di peringkat Daerah/Bahagian.1 Peringkat Daerah 4.2 2. Objektif 2. 2. Pegawai PPD/PPB akan mempengerusikan Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Peringkat Daerah/Bahagian Semua pertandingan di peringkat Daerah/Bahagian seharusnya selesai dilaksanakan sebelum pertanidngan peringkat negeri. Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka.4 3.1 Mencungkil bakat dan kreativiti murid bercerita secara bersahaja dan meyakinkan Menggalakkan murid membaca dan menghayati karya kreatif penulis-penulis tempatan dan karya traditional. Meningkatkan kemahiran bertutur dan mendengar dalam bahasa Melayu 2. Perpustakaan Negara.4 . Membina keyakinan diri dan semangat juang yang tinggi serta berdaya saing di kalangan murid.2 4.1.1. Format Pertandingan 4. Pendahuluan Pendahuluan bercerita dalam bahasa Melayu untuk murid-murid sekolah rendah adalah merupakan anjuran Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan di peringkat kebangsaan.3 2.3 4. Penyertaan Penyertaan ini terbuka hanya kepada murid-murid tahap 1 dan 2 sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan 4.PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN 1. Peserta-peserta yang menjadi johan Daerah/Bahagianakan mewakili Daereah/Bahagian ke peringkat Negeri 4. dan Bahagian Teknologi Pendidikan turut memberikan kerjasama bagi menjayakan program ini.1.

2 5.1 Pertandingan ini di peringkat kebangsaan akan dikelolakan oleh Jabatan Pelajaran yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan. dan seteiap peserta dikehendaki mengisi Borang Penyertaan yang disahkan oleh Guru Besar/Pegawai PPD/PPB/JPN berserta dengan salinan sijil kelahiran. tempoh masa persembahan ceritanya kurang daripada lima (5) minit atau melebihi sepuluh (10) minit. 10 markah maksimum akan dipotong sekiranya peserta:i.3 4. ras dan agama. 5. seorang untuk peserta tahap 2 dan seorang pegawai JPN. muzik dan kesan bunyi semasa bercerita tidak dibenarkan.2.8 . 5.2.3.3 Peringkat Kebangsaan 4.3. Setiap peserta diberi masa bercerita antara 5 – 10 minit.4 5.2. Semua pertandingan di peringkat negeri seharusnya selesai dilaksanakan sebulan sebelum pertandingan peringkat kebangsaan.2 4.3.1 Semua Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) bertanggungjawab mengelolakan pertandingan ini di peringkat negeri masing-masing. Peserta-peserta yang menjadi johan negeri akan mewakili negeri negeri ke peringkat kebangsaan 4. 4.4.2 Peringkat Negeri 4.7 5.2. Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Peringkat negeri akan diketuai oleh Pengarah Pelajaran Negeri.6 5.3 5. dan tahap dua (2) sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Hanya seorang peserta sahaja mewakili tahap masing-masing dibenarkan mengambil bahagian bagi setiap sekolah. Peserta diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah. Teks cerita hendaklah dihantar bersama Borang Penyertaan.3 Peserta-peserta negeri akan diiringi oleh dua orang guru pengiring (seorang untuk peserta tahap 1.5 5. Loceng akan dibunyikan pdaa minit ke-10 menandakan masa telah tamat. Cerita hendaklah dipilih daripada mana-mana buku cerita yang terdapat dalam pasaran.2 4. Isi cerita mestilahmengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni sejagat yang tidak menyentuh isu-isu politik. Syarat-Syarat Pertandingan 5.4 4. Tarikh pertandingan akan Kementerian Pendidikan ditentukan oleh Bahagian Sekolah. Props.1 Penyertaan terbuka kepada murid-murid tahap satu (1).

12 Bilangan panel hakim di Peringkat Kebangsaan ialah lima (5) orang. Keputusan panel hakim adalah muktamat. kriteria berikut harus diambil kira untuk menentukan pemenangnya:i. dan markah tidak akan diumumkan.11 Peserta yang mendapat jumlah tertinggi akan diisytiharkan sebagai johan. iii. ii. menyentuh isu-isu sensitif tentang politik. Daerah/Bahgian sekurang-kurangnya tiga (3) orang. v. muzik atau kesan bunyi. membaca teks cerita atau bahan rujukan secara terus menerus. menggunakan ‛props’. manakala di peringkat Negeri. ‛back-drop’.5. ii. ras dan agama. .10 5. ii. iv. tidak memakai pakaian sekolah 5. dibantu oleh orang lain.13 6. Teknik persembahan Penghayatan cerita Bahasa dan pertuturan 5. Sekiranya berlaku seri. iii. 5. Hadiah Untuk Kedua-dua Tahap Di Peringkat Kebangsaan Johan : Wang Tunai RM 400 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Piala Pusingan Replika Wang Tunai RM 300 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Wang Tunas RM 200 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Wang Tunai 50 x 2 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Piala Pusingan disumbangkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia Saguhati untuk peserta ke-6 hingga ke-15 disumbangkan oleh pihak Pusat Sumber Pendidkan Negeri Naib Johan : Ketiga : Saguhati : Nota i.9 Penyertaan akan dibatalkan sekiranya peserta:i.

Kad Pengenalan Sekolah No. Telefon Sekolah No. Sijil Kelahiran (sertakan salinan) Tahun/Darjah Sekolah : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : * Dibeli/dipinjam Cerita Tajuk Petikan daripada Buku Cerita (Judul Buku) Pengarang Cerita Penerbit Buku Sumber Buku Guru Pengiring Nama No.Lampiran 1 BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN Tarikh Tempat Sila Isikan Maklumat Berikut: Negeri : * Tahap 1/Tahap 2 : : Peserta Nama Tarikh Lahir Umur No. Jawatan dan Cop) Tarikh : . Faksmili Sekolah Pegawai Pengiring Daripada JPN Nama Nota : * Potong yang tidak berkenaan Disahkan oleh : (Nama.

.

20 1–4 5–8 9 – 12 13 – 16 17 .20 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 Untuk tindakan Urus Setia TANDATANGAN NAMA : : Jumlah Markah Keseluruhan 100 . meyakinkan dan gerakgerinya bersahaja? PENGHAYATAN CERITA Adakah penceritaan berjalan lancar dari awal hingga akhir? BAHASA & PERTUTURAN Adakah bahasanya menarik dan menggunakan intonasi? Kurang melakukan kesilapan tatabahasa? Sebutkannya betul dan jelas. KONTAK MATA Sejauh manakah kontak mata peserta memainkan peranan semasa bercerita kepada penonton? KESESUAIAN TEMA Adakah tema cerita mengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni sejatat yang sesuai dengan kemampuan dan tahap umur peserta? TEMPO & MASA Adakah peserta berjaya menyampaikan isi cerita mengikut tempo dan masa yang sesuai? KAWALAN SUARA Adakah nada suarat bersesuaian dengan cerita? MARKAH PENALTI (Maksimum – 10) 1 Lemah 1–4 2 Sederhana 5–8 3 Baik 9 . tenang.20 ULASAN 1-4 5–8 9 .BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2005 Nama Peserta : Giliran Peserta: Tajuk Cerita : KRITERIA TEKNIK PERSEMBAHAN Adalah teknik persembahannya menarik.12 13 – 16 17 .12 4 Amat Baik 13 – 16 5 Cemerlang 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful