PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kertas Konsep

Membina keyakinan diri dan semangat juang yang tinggi serta berdaya saing di kalangan murid.1. Peserta-peserta yang menjadi johan Daerah/Bahagianakan mewakili Daereah/Bahagian ke peringkat Negeri 4.1 Mencungkil bakat dan kreativiti murid bercerita secara bersahaja dan meyakinkan Menggalakkan murid membaca dan menghayati karya kreatif penulis-penulis tempatan dan karya traditional.1. dan Bahagian Teknologi Pendidikan turut memberikan kerjasama bagi menjayakan program ini. 2.2 4. Pendahuluan Pendahuluan bercerita dalam bahasa Melayu untuk murid-murid sekolah rendah adalah merupakan anjuran Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan di peringkat kebangsaan.3 4.1 Peringkat Daerah 4.4 3.1 Semua Pegawai Pendidikan Daerah/Bahagian (PPD/PPB) bertanggungjawab mengelolakan pertandingan ini di peringkat Daerah/Bahagian.PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN 1. Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka.3 2. Meningkatkan kemahiran bertutur dan mendengar dalam bahasa Melayu 2. Objektif 2. Format Pertandingan 4.4 .1.2 2. Perpustakaan Negara. Pegawai PPD/PPB akan mempengerusikan Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Peringkat Daerah/Bahagian Semua pertandingan di peringkat Daerah/Bahagian seharusnya selesai dilaksanakan sebelum pertanidngan peringkat negeri.1. Penyertaan Penyertaan ini terbuka hanya kepada murid-murid tahap 1 dan 2 sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan 4.

8 . Cerita hendaklah dipilih daripada mana-mana buku cerita yang terdapat dalam pasaran.2 4.3.4 4.2. 5. Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Peringkat negeri akan diketuai oleh Pengarah Pelajaran Negeri.3 4. dan seteiap peserta dikehendaki mengisi Borang Penyertaan yang disahkan oleh Guru Besar/Pegawai PPD/PPB/JPN berserta dengan salinan sijil kelahiran. Setiap peserta diberi masa bercerita antara 5 – 10 minit. Teks cerita hendaklah dihantar bersama Borang Penyertaan. muzik dan kesan bunyi semasa bercerita tidak dibenarkan. 5.4.3 5. Peserta diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah.1 Semua Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) bertanggungjawab mengelolakan pertandingan ini di peringkat negeri masing-masing. tempoh masa persembahan ceritanya kurang daripada lima (5) minit atau melebihi sepuluh (10) minit. 10 markah maksimum akan dipotong sekiranya peserta:i. Isi cerita mestilahmengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni sejagat yang tidak menyentuh isu-isu politik. Peserta-peserta yang menjadi johan negeri akan mewakili negeri negeri ke peringkat kebangsaan 4.6 5.2.5 5.2.1 Pertandingan ini di peringkat kebangsaan akan dikelolakan oleh Jabatan Pelajaran yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan.2.3. Tarikh pertandingan akan Kementerian Pendidikan ditentukan oleh Bahagian Sekolah.3 Peringkat Kebangsaan 4.1 Penyertaan terbuka kepada murid-murid tahap satu (1).2 4.2 Peringkat Negeri 4.4 5. ras dan agama. Syarat-Syarat Pertandingan 5. Semua pertandingan di peringkat negeri seharusnya selesai dilaksanakan sebulan sebelum pertandingan peringkat kebangsaan.3.7 5.2 5. seorang untuk peserta tahap 2 dan seorang pegawai JPN.3 Peserta-peserta negeri akan diiringi oleh dua orang guru pengiring (seorang untuk peserta tahap 1. 4. Props. Loceng akan dibunyikan pdaa minit ke-10 menandakan masa telah tamat. dan tahap dua (2) sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Hanya seorang peserta sahaja mewakili tahap masing-masing dibenarkan mengambil bahagian bagi setiap sekolah.

9 Penyertaan akan dibatalkan sekiranya peserta:i.11 Peserta yang mendapat jumlah tertinggi akan diisytiharkan sebagai johan. ii. dan markah tidak akan diumumkan. ii. iii.12 Bilangan panel hakim di Peringkat Kebangsaan ialah lima (5) orang. Sekiranya berlaku seri. kriteria berikut harus diambil kira untuk menentukan pemenangnya:i. tidak memakai pakaian sekolah 5. manakala di peringkat Negeri. iii. . menyentuh isu-isu sensitif tentang politik. ras dan agama. ‛back-drop’. ii. Daerah/Bahgian sekurang-kurangnya tiga (3) orang. muzik atau kesan bunyi. Hadiah Untuk Kedua-dua Tahap Di Peringkat Kebangsaan Johan : Wang Tunai RM 400 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Piala Pusingan Replika Wang Tunai RM 300 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Wang Tunas RM 200 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Wang Tunai 50 x 2 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Piala Pusingan disumbangkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia Saguhati untuk peserta ke-6 hingga ke-15 disumbangkan oleh pihak Pusat Sumber Pendidkan Negeri Naib Johan : Ketiga : Saguhati : Nota i. Teknik persembahan Penghayatan cerita Bahasa dan pertuturan 5. dibantu oleh orang lain. iv. 5.10 5. v.5. membaca teks cerita atau bahan rujukan secara terus menerus. Keputusan panel hakim adalah muktamat. menggunakan ‛props’.13 6.

Sijil Kelahiran (sertakan salinan) Tahun/Darjah Sekolah : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : * Dibeli/dipinjam Cerita Tajuk Petikan daripada Buku Cerita (Judul Buku) Pengarang Cerita Penerbit Buku Sumber Buku Guru Pengiring Nama No. Faksmili Sekolah Pegawai Pengiring Daripada JPN Nama Nota : * Potong yang tidak berkenaan Disahkan oleh : (Nama.Lampiran 1 BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN Tarikh Tempat Sila Isikan Maklumat Berikut: Negeri : * Tahap 1/Tahap 2 : : Peserta Nama Tarikh Lahir Umur No. Telefon Sekolah No. Jawatan dan Cop) Tarikh : . Kad Pengenalan Sekolah No.

.

KONTAK MATA Sejauh manakah kontak mata peserta memainkan peranan semasa bercerita kepada penonton? KESESUAIAN TEMA Adakah tema cerita mengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni sejatat yang sesuai dengan kemampuan dan tahap umur peserta? TEMPO & MASA Adakah peserta berjaya menyampaikan isi cerita mengikut tempo dan masa yang sesuai? KAWALAN SUARA Adakah nada suarat bersesuaian dengan cerita? MARKAH PENALTI (Maksimum – 10) 1 Lemah 1–4 2 Sederhana 5–8 3 Baik 9 .12 4 Amat Baik 13 – 16 5 Cemerlang 17 .20 1–4 5–8 9 – 12 13 – 16 17 .20 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 Untuk tindakan Urus Setia TANDATANGAN NAMA : : Jumlah Markah Keseluruhan 100 .BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2005 Nama Peserta : Giliran Peserta: Tajuk Cerita : KRITERIA TEKNIK PERSEMBAHAN Adalah teknik persembahannya menarik. meyakinkan dan gerakgerinya bersahaja? PENGHAYATAN CERITA Adakah penceritaan berjalan lancar dari awal hingga akhir? BAHASA & PERTUTURAN Adakah bahasanya menarik dan menggunakan intonasi? Kurang melakukan kesilapan tatabahasa? Sebutkannya betul dan jelas.20 ULASAN 1-4 5–8 9 .12 13 – 16 17 . tenang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful