PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kertas Konsep

1.PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN 1.1. Peserta-peserta yang menjadi johan Daerah/Bahagianakan mewakili Daereah/Bahagian ke peringkat Negeri 4.3 4. Meningkatkan kemahiran bertutur dan mendengar dalam bahasa Melayu 2.2 2. Perpustakaan Negara.1. Membina keyakinan diri dan semangat juang yang tinggi serta berdaya saing di kalangan murid.2 4.4 . dan Bahagian Teknologi Pendidikan turut memberikan kerjasama bagi menjayakan program ini. Pendahuluan Pendahuluan bercerita dalam bahasa Melayu untuk murid-murid sekolah rendah adalah merupakan anjuran Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan di peringkat kebangsaan.1 Semua Pegawai Pendidikan Daerah/Bahagian (PPD/PPB) bertanggungjawab mengelolakan pertandingan ini di peringkat Daerah/Bahagian. Penyertaan Penyertaan ini terbuka hanya kepada murid-murid tahap 1 dan 2 sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan 4. Objektif 2. 2. Pegawai PPD/PPB akan mempengerusikan Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Peringkat Daerah/Bahagian Semua pertandingan di peringkat Daerah/Bahagian seharusnya selesai dilaksanakan sebelum pertanidngan peringkat negeri. Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka.4 3.1.1 Peringkat Daerah 4.3 2. Format Pertandingan 4.1 Mencungkil bakat dan kreativiti murid bercerita secara bersahaja dan meyakinkan Menggalakkan murid membaca dan menghayati karya kreatif penulis-penulis tempatan dan karya traditional.

5 5.1 Pertandingan ini di peringkat kebangsaan akan dikelolakan oleh Jabatan Pelajaran yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan.2.2 4. 5. tempoh masa persembahan ceritanya kurang daripada lima (5) minit atau melebihi sepuluh (10) minit. Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Peringkat negeri akan diketuai oleh Pengarah Pelajaran Negeri.8 . Setiap peserta diberi masa bercerita antara 5 – 10 minit.3 Peserta-peserta negeri akan diiringi oleh dua orang guru pengiring (seorang untuk peserta tahap 1. Syarat-Syarat Pertandingan 5.2. ras dan agama.4. Loceng akan dibunyikan pdaa minit ke-10 menandakan masa telah tamat. Isi cerita mestilahmengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni sejagat yang tidak menyentuh isu-isu politik. Peserta diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah. 10 markah maksimum akan dipotong sekiranya peserta:i. Teks cerita hendaklah dihantar bersama Borang Penyertaan.4 4.3. Semua pertandingan di peringkat negeri seharusnya selesai dilaksanakan sebulan sebelum pertandingan peringkat kebangsaan. seorang untuk peserta tahap 2 dan seorang pegawai JPN.2 4. dan seteiap peserta dikehendaki mengisi Borang Penyertaan yang disahkan oleh Guru Besar/Pegawai PPD/PPB/JPN berserta dengan salinan sijil kelahiran. 4. Tarikh pertandingan akan Kementerian Pendidikan ditentukan oleh Bahagian Sekolah. Cerita hendaklah dipilih daripada mana-mana buku cerita yang terdapat dalam pasaran.1 Penyertaan terbuka kepada murid-murid tahap satu (1).2.7 5. Props.2 Peringkat Negeri 4. muzik dan kesan bunyi semasa bercerita tidak dibenarkan.6 5. dan tahap dua (2) sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Hanya seorang peserta sahaja mewakili tahap masing-masing dibenarkan mengambil bahagian bagi setiap sekolah.3.1 Semua Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) bertanggungjawab mengelolakan pertandingan ini di peringkat negeri masing-masing.4 5.2 5.3. Peserta-peserta yang menjadi johan negeri akan mewakili negeri negeri ke peringkat kebangsaan 4.3 4. 5.2.3 5.3 Peringkat Kebangsaan 4.

9 Penyertaan akan dibatalkan sekiranya peserta:i. menggunakan ‛props’. iii. kriteria berikut harus diambil kira untuk menentukan pemenangnya:i. ras dan agama. ii. muzik atau kesan bunyi.5. manakala di peringkat Negeri. 5.11 Peserta yang mendapat jumlah tertinggi akan diisytiharkan sebagai johan.12 Bilangan panel hakim di Peringkat Kebangsaan ialah lima (5) orang. membaca teks cerita atau bahan rujukan secara terus menerus. dibantu oleh orang lain. tidak memakai pakaian sekolah 5. v. Teknik persembahan Penghayatan cerita Bahasa dan pertuturan 5. iv. ii. Hadiah Untuk Kedua-dua Tahap Di Peringkat Kebangsaan Johan : Wang Tunai RM 400 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Piala Pusingan Replika Wang Tunai RM 300 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Wang Tunas RM 200 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Wang Tunai 50 x 2 Hadiah Iringan (Sumbangan DBP) Sijil Penyertaan Piala Pusingan disumbangkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia Saguhati untuk peserta ke-6 hingga ke-15 disumbangkan oleh pihak Pusat Sumber Pendidkan Negeri Naib Johan : Ketiga : Saguhati : Nota i.13 6. . ii. ‛back-drop’. Sekiranya berlaku seri. menyentuh isu-isu sensitif tentang politik. Daerah/Bahgian sekurang-kurangnya tiga (3) orang. Keputusan panel hakim adalah muktamat.10 5. dan markah tidak akan diumumkan. iii.

Jawatan dan Cop) Tarikh : . Sijil Kelahiran (sertakan salinan) Tahun/Darjah Sekolah : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : * Dibeli/dipinjam Cerita Tajuk Petikan daripada Buku Cerita (Judul Buku) Pengarang Cerita Penerbit Buku Sumber Buku Guru Pengiring Nama No. Telefon Sekolah No. Kad Pengenalan Sekolah No. Faksmili Sekolah Pegawai Pengiring Daripada JPN Nama Nota : * Potong yang tidak berkenaan Disahkan oleh : (Nama.Lampiran 1 BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN Tarikh Tempat Sila Isikan Maklumat Berikut: Negeri : * Tahap 1/Tahap 2 : : Peserta Nama Tarikh Lahir Umur No.

.

BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2005 Nama Peserta : Giliran Peserta: Tajuk Cerita : KRITERIA TEKNIK PERSEMBAHAN Adalah teknik persembahannya menarik.20 ULASAN 1-4 5–8 9 .20 1–4 5–8 9 – 12 13 – 16 17 . tenang.12 4 Amat Baik 13 – 16 5 Cemerlang 17 . KONTAK MATA Sejauh manakah kontak mata peserta memainkan peranan semasa bercerita kepada penonton? KESESUAIAN TEMA Adakah tema cerita mengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni sejatat yang sesuai dengan kemampuan dan tahap umur peserta? TEMPO & MASA Adakah peserta berjaya menyampaikan isi cerita mengikut tempo dan masa yang sesuai? KAWALAN SUARA Adakah nada suarat bersesuaian dengan cerita? MARKAH PENALTI (Maksimum – 10) 1 Lemah 1–4 2 Sederhana 5–8 3 Baik 9 . meyakinkan dan gerakgerinya bersahaja? PENGHAYATAN CERITA Adakah penceritaan berjalan lancar dari awal hingga akhir? BAHASA & PERTUTURAN Adakah bahasanya menarik dan menggunakan intonasi? Kurang melakukan kesilapan tatabahasa? Sebutkannya betul dan jelas.20 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 0–1 2–3 4–5 6-7 8 – 10 Untuk tindakan Urus Setia TANDATANGAN NAMA : : Jumlah Markah Keseluruhan 100 .12 13 – 16 17 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.