P. 1
PSIKOLOGI

PSIKOLOGI

|Views: 303|Likes:
Published by kakaksam

More info:

Published by: kakaksam on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2012

pdf

text

original

BIDANG PENGKHUSUSAN

UNIT 12

:

Pengurusan Kanak-kanak 12.2 Psikologi ( 8 Jam )

Objektif : Selepas mengikuti bidang ini , peserta kursus boleh : i. Memahami konsep Pertumbuhan dan Perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan.

ii.

Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.

iii.

Memahami tentang pengurusan tingkah laku kanak-kanak.

iv.

Memahami teori, konsep, nilai-nilai dan jenis-jenis main dalam pendidikan awal kanak-kanak

v.

Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak)

Peruntukan Masa 12.2.1.Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2.Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak-kanak 1 Jam 1 Jam

12.2.3.Pengurusan dan Modifikasi tingkah laku kanak-kanak 12.2.4 Belajar Melalui Bermain 12.2.5 Kajian kanak-kanak

-

2 Jam 2 Jam 2 Jam

BIL 12.2

TAJUK Pengurusan Kanak-Kanak

PECAHAN TAJUK 12.2.1 Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2 Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak – kanak

MASA 1 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Memahami dan Brainstorming Penceramah menghayati Ceramah Luar konsep perkembangan awal kanakkanak Memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak mengikut peringkat umur. Brainstoming Ceramah Perbincangan kumpulan

1 jam

-Bahasa -Kognitif -Fizikal (Psikomotor) -Emosi -Sosial

12.2.3 Pengurusan Dan Tingkahlaku Kanak-Kanak

2 jam

Brainstorming Mengetahui ceramah dan memahami masalah tingkahlaku dan cara menangani

BIL

TAJUK

PECAHAN TAJUK 12.2.4 Belajar melalui bermain

MASA 2 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Mengetahui Penerangan Penceramah dan memahami Luar /Jurulatih konsep main Pembentukan sambil belajar Kumpulan Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak.

12.2.5 Kajian kanak-kanak

2 jam

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN
Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika

Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-Kanak Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini, pelatih boleh: Memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan. 2. Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.
1.

Bilangan Pelatih Objektif

Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P

: :

Pengalaman menjaga kanak-kanak dalam keluarga. Slide, gambar peringkat perkembangan, kertas kecil,marker,white board,nota edaran, borang tugasan.

Langkah / Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih

Abm

Catatan

Set Induksi 10 minit

Peringkat Perkembangan Kanak-kanak 0-6 tahun

- Tunjuk slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir ( 0-6 tahun ) - Minta pelatih memberi maklumbalas berdasarkan slide gambar

- Memberi pandangan

Slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir (0 – 6 tahun )

Slide 1 (lampiran)

Memberi pandangan dan membuat catatan .Dalam kanak-kanak kandungan dari dalam .Minta beberapa pelatih membaca apa yang ditulis Pelatih .Mengedarkan dan penerangan nota mengenai faktor .Konsep .Mengedarkan Pertumbuhan nota dan Perkembangan kanak-kanak . pertumbuhan .baka dan .Membaca apa yang ditulis Abm Catatan 30 minit Penerangan mengenai perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak Kertas kecil Langkah 2 20 minit .Penerangan tentang faktor- .Penerangan Teori Teori Perkembangan Pertumbuhan dan Pertumbuhan dan kanak-kanak Perkembangan .Merujuk nota edaran Nota edaran (lampiran 1) Slide 2Slide (lampiran) Marker Whiteboard Slide .Pelatih menyenaraikan di whiteboard . warna kulit Contoh 3 – Persekitaran .Minta pelatih yang menyebut dan mempengaruhi menyenaraikan perkembangan faktor-faktor dan pertumbuhan perkembangan .Berbincang berdasarkan contoh-contoh .Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Soal jawab Perbincangan .persekitaran.Meminta pelatih menulis di kertas kecil .Mendengar dengan penuh perhatian memberi Nota edaran (Lampiran 1) Whiteboard Marker Slide Contoh 1 – situasi persekitaran Contoh 2 – Melayurambut hitam.Brainstorming .Lahir (0kandungan hingga lahir 6tahun) (0-6 tahun) .Merujuk Nota .

K4perkembangan Fizikal. Emosi dan Kognitif Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator . Sosial.Membuat kanak-kanak dan aktiviti yang pembentangan boleh meningkatkan mengikut pekembangan . (contoh Tugasan sebagaimana lampiran 1) Pembentukan kumpulan berdasarkan bilangan pelatih dan tajuk perbincangan boleh dikongsi dua kumpulan bagi satu tajuk. K2Perkembangan Kognitif. Fizikal.Bahagikan . . K5Perkembangan Sosial Nota (lampiran 2) Kertas mahjong.Aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan Bahasa.Memberi kanak-kanak maklumbalas bagi tahap umur terhadap 4-6 tahun kumpulan yang K1lain Perkembangan bahasa.Kebolehan .faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak Langkah / Masa Langkah 3 respond dan membuat catatan (makanan)Jepun dulu pendek sekarang tinggi Abm Catatan Isi Pelajaran Perbincangan kumpulan Mengenai perkembangan kanak-kanak 4-6 tahun .Berbincang dalam pelatih kepada kumpulan bagi 5 kumpulan menyiapkan berbincang tugasan tentang kebolehan . Marker.Edar nota tahap Pelatih 45 minit kebolehan kanak-kanak mengikut umur4-6tahun . K3perkembangan Emosi.

Membuat rumusan Penutup 15 minit .Merumuskan tentang tajuk yang telah disampaikan dengan bersoaljawab dan kuiz Menjawab soalan secara lisan Soalan kuiz (lampiran) ..

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang Matapelajaran : : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Pengurusan Tingkah Laku dan Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak Tarikh : .

Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah / Masa Set Induksi 10 Minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih . keratan akhbar. marker. kertas tugasan. whiteboard marker. nota edaran. Mengetahui dan memahami bagaimana mengatasi dan memupuk tingkah laku : Pengalaman bersama kanak-kanak : Slide.Memberi Slide video Keratan akhbar Gambar (lampiran) . kertas mahjong.Menonton Abm Catatan Tayangan video / gambar tingkah laku kanak-kanak tayangan slide video / gambar . Memahami tentang pengurusan tingkah laku dan modifikasi kanak-kanak 2.Tayangan slide video berkaitan tingkah laku kanak-kanak seperti .Masa : 2 jam : Kumpulan Bilangan Pelatih : Objektif : Selepas mengikuti kursus ini. . pelatih boleh: 1.

Kanak-kanak menangis . menjaga kebersihan Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Penerangan dan perbincangan modifikasi tingkahlaku .Perbincangan Pelatih . Abm Nota edaran. .Kanak-kanak gembira .Bersoal jawab.Membuat catatan .Merujuk nota edaran .Kanak-kanak membasuh tangan.Kanak-kanak buat tugasan ..Penerangan . (lampiran 3) Slide Catatan 30 minit .Definisi / Pengertian tingkah laku Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator . .Mengedarkan nota Pengurusan tingkahlaku kanak-kanak.Kanak-kanak pandangan takut .

Pembentangan hasil perbincangan Langkah 2 30 minit Perbincangan kumpulan teori / pendapat tentang pembelajaran tingkahlaku. . • Pavlov.Skinner.Mengenal jenis- jenis tingkah laku.F Skinner • Pavlov. Buku berkaitan di Pusat sumber.F. -Membuat rujukan . • Albert Bandura. kajian kes modifikasi tingkahlaku . • Thorndike Kertas tugas (Lampiran 2) Kertas mahjong.Shaping ( Pembentukan tingkahlaku).Teori –teori berkaitan pembelajaran tingkahlaku : • Albert Bandura • B. . .Cerita kes atau situasi di Tabika . Langkah / Masa Energizer 10 minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih Seorang pelatih mengendalikan kelas dan berbincang tentang tajuk yang diberikan Abm Catatan “Kanak-kanak Ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak tangan-tangankan” Beri peluang seorang pelatih mengendalikan kelas dan membincangkan Tajuk “kanak-kanak ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak Kertas mahjong Marker Pen ..Memberi maklum balas . • B.Membuat perbincangan menyiapkan tugasan tentang teori / pendapat ahli falsafah dan aktiviti aplikasikan teori.Memberi Bimbingan .Merujuk nota edaran. .Mengedarkan kertas tugasan dan minta pelatih membuat perbincangan dalam kumpulan tentang teori/pendapat ahli falsafah pendidikan dan aplikasi teori dalam pengajaran dan pembelajaran. • Thorndike. Marker.

Tingkah laku yang boleh ditingkatkan dan menjadi amalan . Nota Edaran.Ganjaran .Membuat rujukan di Pusat Sumber.Berbincang mengikut kumpulan . Perbincangan Kumpulan mengenai : .Dendaan/hukuman Meminta pelatih berbincang dalam kumpulan bagaimana mamodifikasikan tingkahlaku. .Dendaan / Hukuman Membimbing pelatih membuat perbincangan . -K1 – pujian -K2 . Kertas mahjong. Memberi idea. .Membuat rumusan tajuk yang telah dipelajari meminta pelatih mengaitkan dengan Konsep 1 Malaysia dan situasi sosial masyarakat Malaysia masa kini. Buku berkaitan.Ganjaran -K4 . Konsep dan isu semasa.Sentuhan -K3 . .Sentuhan. Rumusan tajuk. Membuat pembentangan. -Pujian. pandangan dan cadangan . Penutup 10 minit.tangan-tangankan” Langkah 3 30 minit Bagaimana memodifikasikan tingkahlaku. .Tingkah laku yang boleh dikurangkan.

: Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran. Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih . slide.Mencari pasangan .marker.Brainstorming .RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa Kumpulan : Konsep Belajar Melalui Bermain : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini.Minta pelatih mencari pasangan masingmasing . mi mi mi” Permainan boleh diubahsuai mengikut kesesuaian Whiteboard Langkah 1 Penerangan . pelatih boleh : 1.Memberi Abm Catatan Set Induksi 5 minit Bermain tepuk tangan “sep sep sep. white board. Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2.Menyanyi sambil tepuk tangan . alat bahan dikelas. Mengetahui jenis-jenis main.

Mengedar nota .Membuat penerangan dan perbincangan .30 minit tentang main : -Definisi.Memberi penerangan tentang Definisi dan Konsep main pandangan dengan menulis di whiteboard dalam bentuk peta minda . Nota edaran (lampiran 4) . .Membuat catatan Marker Nota(lampiran) Slide….Bersoal jawab Abm Catatan Langkah 2 30 minit Jenis-jenis bermain : − Main ‘unoccupied’ − Main memerhati − Main ‘solitary’ − Main Slide.Merujuk nota edaran . -Teori/Konsep -Nilai-nilai main. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih .Mengedar nota .Membuat catatan .

Latihan membuat EK .Refleksi tajuk yang telah di pelajari. bongkah.2. buku-buku. .Tunjuk cara . Alat bahan sedia ada seperti anak patung.Beri pandangan dan cadangan terhadap roleplay .Minta pelatih berbincang merancang aktiviti mengikut jenis main menggunakan alat bahan sedia ada di kelas.Membuat peta minda di kertas A4 secara indivdu Kertas A4 BIDANG PENGKHUSUSAN UNIT 6 : Pengurusan Kanak-kanak 6.5 Kajian kanak-kanak ( 2 Jam ) Objektif : . 45 minit .Bahagi pelatih kepada 6 kumpulan .Role-play aktiviti menggunakan alatbahan yang telah dipilih mengikut jenis main. peralatan main peranan dan lain-lain.Berbincang dalam kumpulan .‘parallel’ − Main ‘associative’ − Main ‘cooperative’ Energizer 5 minit Langkah 3 Membuat Ek tepuk gosok Role-play Jenis-jenis bermain . Penutup 5 Minit Rumusan Tajuk .

peserta kursus boleh : i. Mengaplikasi dan memahami teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak) Peruntukan Masa 6.5 Kajian kanak-kanak 2 jam RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Kajian kanak-kanak .Selepas mengikuti bidang ini .2.

slide.marker. alat bahan dikelas. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih Menunjukkan contoh kajian kanak-kanak Memberi pandangan Abm Catatan Set Induksi 10 minit Kajian kanakkanak Koleksi kajian kanak-kanak .Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : Bilangan Pelatih Objektif Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak Alat dan Bahan P&P : Nota edaran. white board.

(mahmood Nizar Mohamed).Kaedah Kajian -mengenalpasti perkembanga n kanakkanakSEFIR -Laporan Naratif Membuat catatan dan memberi pandangan Slaid dan nota Langkah 2 70 minit Membuat catatan Slaid dan nota Folio di sediakan khusus Mengikut kreativiti pelatih Rumusan 10 minit Membuat rumusan tentang cara penulisan kajian kanakkanak. Nota-nota edaran Perkembangan kanak-kanak – Penilaian secara Portfolio ( Rohani Abdullah ).Langkah 1 30 minit Pengenalan kajian kanakkanak -Objektif -matlamat Garis panduan Penulisan Kajian kanak-kanak Menerangkan objektif dan matlamat kajian kanakkanak. Menerangkan cara-cara membuat penulisan kajian kanakkanak -Pemilihan kanak-kanak .Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun . Rujukan: Penceramah 2. Pengurusan Kanak-Kanak Tabika 1. Pengantar Pskologi-satu pengenalanasa kepada jiwa dan tingkahlaku manusia.

1. Ainon Penceramah Luar (Maktab) 1.4 Konsep Main Sambil Belajar .3 Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak 1.1 Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Pn.Definisi/tujuan main .2 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak 1.Jenis-jenis main BORANG TUGASAN 1 KUMPULAN: PERKEMBANGAN : Umur Kebolehan Aktiviti “ “ LAMPIRAN “ 4-6tahun LAMPIRAN BORANG TUGASAN 2 TEORI / PENDAPAT AHLI FALSAFAH DAN APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. .

APLIKASI B F.Berkesan (ada keatas rangsangan.Skinner Tindakbalas berlaku Kajian keatas tikus berdasarkan peneguhan dan tuas -ganjaran/dendaan Pavlov Tindakbalas berlaku akibat Kajian keatas anjing rangsangan semulajadi dan dan loceng tindakbalas yang dipelajari dengan yang berkaitan dan mengubah tingkahlaku.AHLI FALSAFAH Albert Bandura TEORI /PENDAPAT Proses belajar melalui model tingkahlaku yang dirangsang atau pembelajaran peniruan. Kajian Kucing makanan. -Hukum Kesan – kukuh jika pembelajaran seronok dan lenyap jika menyakitkan. dan Kanak-kanak tidak bersedia… Tidak berkesan ( tiada rangsangan ) -Hukum latihan – kukuh jika ada latihan. -Hukum Kesediaan – kanakkanak sedia belajar…. . Thorndike. Rangsangan dan tindak balas dengan 3 Hukum.

( bertambaah besarnya saiz dan struktur ).tetapi keadaan alam sekeliling mula member pengaruhnya kepada anak yang masih dalam kandungan lagi. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak juga bergantung kepada alam sekeliling yang sesuai dan rangsangan. 2. Contohnya baka menyatakan mungkin akan tinggi ---. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan telah berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat permulaan perkembangan sehingga tamatnya hayat sesorang benda hidup atau manusia itu. DAN PERKEMBANGAN MEMPUNYAI ARAH Perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak mempunyai arah perkembangan iaitu arah kepala ke kaki dan arah tengah ke tepi. Ini bukan sahaja dengan bertambah besarnya jasmani kanakkanak tetapi juga saiz struktur organ bahagian dalam otak. PERTUMBUHAN TERTENTU. Dengan pertumbuhan otak itu. Perubahan bermula dari arah . Gejala ini akan menyebabkan ukuran tingginya akan terencat. Perkembangan pula adalah yang bersifat kualiti ( bernilai ). kanak-kanak akan lebih keupayaan untuk meningkat. Sungguhpun sesetengah sifat kanak-kanak adalah didapati daripada baka yang berkembang mengikut satu corak yang tertentu. KONSEP ASAS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK. Misalnya makanan yang tidak seimbang. 1. Jika kanak-kanak itu tidak ada peluang untuk belajar. membuat pertimbangan dengan logic dan juga untuk belajar. Pertumbuhan yang biasa selalunya akan berhenti manakala sesuatu benda hidup atau manusia sampai ke peringkat matang atau dewasa dan selepas itu pertumbuhan tidak berlaku lagi. Contohnya. PERTUMBUHAN ADALAH DIPENGARUHI OLEH BAKA DAN ALAM SEKELILING. dia tidak boleh mencapai tahap kebolehannya. jangkitan penyakit atau sakit yang teruk dan bekerja berlebihan sebelum dewasa. Pertumbuhan diutamakan kepada banyak pertukaran-pertukaran yang nyata dan dapat diukur. Tegasnya perkembangan berlaku terus menerus dari awal hingga ke akhir hayat. pengajaran sahaja tidak akan mempercepatkan perkembangan kebolehan bermain alat muzik dan menjadi seorang yang berbakat tetapi keadaan sekeliling yang sesuai akan menentukan kebolehannya didalam kemahiran bermain alat muzik.tiap benda yang hidup mengalami perubahan iaitu mengikuti proses pertumbuhan dan perkembangan. Factor baka Cuma menyatakan apa yang mungkin terbentuk.NOTA LAMPIRAN 1 PSIKOLOGI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Tiap.

4. ADALAH Kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak boleh mencapai kebolehan dan sesuatu kemahiran adalah pada umur yang berbeza. Dari segi fungsi juga kanak-kanak dapat menggunakan tangan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan jari. Menceritakan balik apa yang telah didengar dan bertanya perkara yang kurang faham. Bekerja dan bermain dalam kumpulan yang lain dalam jangkamasa yang bertambah. Semasa kanak-kanak di dalam kandungan. bertanyakan huruf-huruf yang tertentu. Menganalisa persamaan dan perbezaan pada perkataan. Walau bagaimanapun mereka akan melalui peringkat yang sama untuk mencapai kebolehan tersebut. perkembangan berlaku dari arah tengah badan menghala ke bahagian luar badan dank e bahagian hujung anggota badan. Melihat tulisan. Ini bermakna bahawa perubahan pada struktur dan fungsi berlaku di bahagian badan dan akhir sekali kebahagian kaki. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK MENGIKUT SATU SUSUNAN YANG BERTERUSAN. 3. ketika bahagian kepala dan badannya sudah boleh dikatakan cukup terbentuk. Mengikut perkembangan arah tengah ke tepi. kanak-kanak boleh: Bergembira mendengar cerita dan melihat gambar. Contohnya.kepala kea rah kaki. Kanak-kanak berbeza pada kadar pertumbuhan mereka seperti berbeza pada peringkat-peringkat perkembangan bagi satu-satu umur yang tertentu. kanak-kanak boleh membuat seperti perkara-perkara berikut : Memerhatikan orang lain. bahagian anggota kaki dan tangan hanya merupakan punting-puntung yang masih belum tumbuh lagi. kanak-kanak boleh merangkak sebelum berjalan. KANAK-KANAK PADA UMUR YANG SAMA ADALAH BERLAINAN PADA SEMUA JENIS PERKEMBANGAN. Bermain berhampiran dengan orang lain bercakap dan meminta perhatian. Suka kepada yang lain. Dari segi pergaulan. Dengan beransur-ansur puntug tangan ini memanjang dan berkembang menjadi tangan dan jari. mengganggu dan merampas. apabila kanak-kanak ditiarapkan ia boleh mengangkat kepalanya sebelum ia boleh mengangkat dadanya. Ini menunjukkan lebih banyak perkembangan telah berlaku di bahagian kepala jika dibandingkan dengan perkembangan kaki. Dari segi bacaan. Oleh itu - - . Bermain bersendirian dengan minat dan tekun. Dalam fungsi pergerakan. Mengenal perkataan dan ayat-ayat yang biasa dilihat.

6.. Contohnya semasa menguasai kemahiran berjalan kanak-kanak mestilah belajar berdiri. Semua aspek-aspek pertumbuhan bagi sesorang kanak-kanak adalah saling berhubung. TIAP-TIAP PERINGKAT ( STAGE ) PERTUMBUHAN AKAN MEMBAWA KEPADA SEBAHAGIAN DARIPADA PERKEMBANGAN YANG BERIKUTNYA. kebolehan dalam kemahiran motor pengamatan akan selalunya membawa satu kematangan social yang lebih cepat. Contonya. Walaubagaimanapun. Tiap-tiap satu pencapaian yang baru mungkin member perangsang ataupun mengganggu dengan aspekpertumbuhan dan perkembanga bagi kanakkanak tersebut. bertatih dan seterusnya berjalan. Perbuatan cakaran yang dibuat oleh kanak-kanak akan membantu dalam kawalan otot-otot yang diperlukan masa menulis nanti. . SEMUA ASPEK PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ADALAH BERKAITAN. 5.dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran di Tabika. A telah menguasai kemahiran skip manakala b masih belu boleh melakukan aktiviti skip tersebut walaupun umur mereka adalah sama. Kepercayaan pada diri sendiri bagi kanak-kanak bertambah setelah ia mendapat kejayaan yang membanggakan.Bagi kemahiran dan pengawalan untuk pergerakan . Kadar dimana kanak-kanak mengembangkan perbendaharaan katanya mungkin lambat semasa dia sedang mulai bertatih untuk berjalan. Conthnya. Tiap-tiap peringkat adalah berbeza daripada yang lain-lain tetapi setiap satu bergantung kepada peringkat yang sebelumnya iaitu digunakan sebagai pengetahuannya. guru hendaklah sedar tentang adanya perbezaan itu. kanak-kanak mestilah mempunyai gambaran atau konsep difikirannya mengenai apakah yang akan dilakukan. selepas kanak-kanak itu dapat berjalan perkembanga perbendaharaan katanya mungkin lebih cepat dari kadar biasa.Dua orang kanak-kanak yang berumur enam tahun iaitu Si A dan Si B.

Kebolehan. Sebagai asas kepada pendidikan prasekolah. Oleh itu ramai PENGENALAN PEMIKIRAN . . . pandangan dan pemikiran. Mereka berbeza dari segi: .Minat.Keperluan. Islam memberi perhatian berat tentang pendidikan umat manusia sepanjang hayat. . NOTA LAMPIRAN 2 TEORI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK TAJUK / AHLI TEORI/PANDANGAN Pengetahuan dan kefahaman tentang corak dan cirri perkembangan kanak-kanak akan membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.Pengalaman. seseorang guru perlu memahami teori perkembangan dan teori pembelajaran supaya guru akan lebih memahami dan menghormati seseorang kanak-kanak sebagai individu.Jika salah satu daripada bahagian perkembangan kanak-kanak iyu terganggu maka ia akan member kesan kepada perkembangan yang lain. Kanak-kanak adalah unik. Keperluan kanak-kanak boleh dijelaskan melalui pelbagai teori.

Dididik sejak lahir dan diajar mengenal huruf.Didedahkan dengan contoh teladan yang baik.Tidak memahami dua perkara dalam masa yang sama kerana ini akan mengelirukan mereka. IBNU KHALDUN. Diawasi oleh ibubapa kerana mereka mudah dipengaruhi oleh persekitaran dan tingkahlaku masyarakat. - Dilatih mengamalkan budi pekerti yang mulia dan tabiat-tabiat yang baik. Diberi latihan jasmani untuk membina kekuatan tubuh badan. SAIDINA R. kecerdasan minda dan mengelakkan kemalasan dan kelesuan. .Menggunakan pancaindera dan diberi contohcontoh yang mudah dan konkrit dalam pembelajaran mereka. . merendah diri.PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM. Dilatih untuk mempunyai sifat berani. Dibimbing tentang kewajipan terhadap agama dan hokum berakal. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti. . menulis dan membaca.Diajar membaca Al-Quran sebelum menghafalnya.. pemikir-pemikir Islam yang member sumbangan dalam aspek pendidikan terutama pendidikan awal kanakkanak. ALI “ Didiklah anak-anakmu supaya mereka boleh hidup dizaman yang amat berlainan dengan zaman mu “. Diberi nasihat atas kesalahan yang dilakukan dan dimarahi sekali sekala sahaja supaya mereka lebih menghormati orang tua mereka.Diberi pendidikan agama berlandaskan AlQuran dan hadis untuk membentuk peribadi mulia. Ibnu khaldun berpendapat bahawa kanak-kanak digalakkan untuk: . sabar dan menghormati orang tua dan mentaati kedua ibubapa mereka. IMAN GHAZALI AL Iman Al ghazali menekankan bahawa kanak-kanak perlu: . . .Memberi bimbingan dengan lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya melalui kekerasan. .A.Menggunakan jadual yang disusun dengan baik. .

ketaatan pada orang laindan kepercayaan terhadap perhubungan manusia. .Membuat pengukuhan positif dengan ganjaran jika kanak-kanak itu mengulangi semula rangsangan. sebaliknya berfikir tanpa belajar adalah merbahaya. TEORI TINGKAHLAKU SKINNER. kenyataan kehidupan masyarakat. .Empat mata pelajaran yang diajar kepada para pelajar iaitu tulisan khazanah dari zaman berzaman. . diukur. FROEBEL Froebel menyatakan bahawa kanak-kanak: .Bergerakbalas terhadap sesuatu rangsangan berdasarkan kepada pengalaman yang lepas. Diantaranya adalah Confucius menyatakan bahawa: .Perlu bermain untuk memupuk konsep kendiri yang positif dengan bimbingan guru.Dihukum atau diberhentikan ganjarannya jika masih melakukan tingkahlaku yang negative. Teori tingkahlaku memberi penekanan kepada factor persekitaran yang mempengaruhi tingkahlaku kanakkanak. diperkukuh atau dihentikan.Perlu bermain kerana permainan merupakan aktiviti spritualyang menawarkan kebebasan.Merupakan individu social dan aktiviti yang dijalankan merupakan asas untuk bersosial.PANDANGAN OLEH PEMIKIR CINA (CONFUCIUS) Pemikir dari Cina juga telah memberi pandangan yang berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Skinner mengasaskan teori rangsangan – Gerakbalas di mana seseorang kanak-kanak akan: . Mempelajari sesuatu yang boleh dipelajarinya. kepuasan dan keamanan.Belajar tanpa berfikir adalah sia-sia. Tingkahlaku ini boleh diperhatikan . . . .

Peringkat Deria Motor bagi kanak-kanak berumur 0-2 tahun.Perkembangan kanak-kanak berlaku semulajadi mengikut kadar kematangan yang berbeza. .- Menggabungkan pendidikan.Peringkat Operasi Formal bagi kanak-kanak berumur 11 tahun ke atas. . .Guru mesti membimbing dan menilai perkembangan kanak-kanak untuk menentukan tahap kesediaan kanak-kanak tersebut. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Dewey menekankan memerlukan: bahawa kanak-kanak ROUSSEAU PIAGET TEORI INTERAKSI DEWEY .Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang bersesuaian mengikut kesediaan dan kesesuaian masa. . Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokohseperti : Rousseu menekankan bahawa: . Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak melalui empat peringkat perkembangan Intelek mengikut umur dan pertumbuhan mereka. pengalaman. .Peringkat Operasi Konkrit bagi kanak-kanak berumur 7-12 tahun. pemikiran dan tindakan sebagai persediaan hidup di masa akan datang. Teori Interaksi member penekanan kepada pentingnya interaksi dengan bahan dan persekitaran bagi kanakkanak memperolehi pelbagai pengetahuan dan kemahiran. .Perkembangan semulajadi kanak-kanak dalam pembelajaran menyebabkan mereka tidak boleh dipaksa belajar selagi mereka belum bersedia.Peringkat Pra Operasi bagi kanak-kanak berumur 2-7 tahun. . TEORI KEMATANGAN Teori kematangan ini member pandangan bahawa kanak-kanak akan meningkatkan potensi mereka jika diberi pelaziman yang optimum.

.Mempunyai rasa ingin tahu. Montessori menyatakan bahawa kanak-kanak: .Aktif bergerak balas terhadap persekitaran mengikut kefahaman atau keupayaan mereka. Pengiktirafan. Seterusnya manusia juga memerlukan keperluan sekunder seperti kasih saying. tempat tinggal.penghargaan. Kemahiran bahasa adalah penting kerana pembelajaran bermakna adalah PIAGET TEORI HUMANISTIK MASLOW TEORI SOSIOBUDAYA . rasa kepunyaandan penghargaan kendiri. penerimaan.Sebelum seseorang kanak-kanak berminat dan menerima pembelajaran.Menyediakan persekitaran bilik darjah yang ceria. Pembentukan konsep melalui pengalaman sebenar dengan persekitaran. . penggunaan bahan dan interaksi social dipusat pembelajan.Menggunakan deria untuk meneroka persekitaran.masa rehat dan udara yang bersih.Menjalankan aktiviti individu dimana mereka bebas bergerak dan memilih sendiri aktiviti yang digemari. empat keperluan asas perlu dipenuhi terlebih dahulu. . . pengalaman bermakna dan eksperimen. Teori sosiobudaya mempunyai implikasi ke atas perkembangan bahasa. Pelaksanaan pembelajaran melalui aktiviti arahan kendiri. . Beberapa teori dan pandanga telah dikemukan oleh tokoh-tokoh seperti: Maslow menyatakan bahawa: . Piaget menekankan bahawa kanak-kanak: . minuman.MONTESSORI Pendidikan yang disepadukan dengan kehidupan terutama minat mereka. penerimaan dan rasa dihormati. Keperluan tersebut adalah keperluan fisiologi iaitu makan dan minum. selesa dan selamat. Manusia memerlukan keperluan asas seperti makanan.Melalui tempoh-tempoh sensitive dalamkehidupan bagi mereka membentuk pengetahuan dan kemahiran.Meningkatkan perkembangan bahasa menggunakan objek di persekitaran. Penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal. keperluan rasa selamat.rasa selamat dan konsep kendiri.

melalui komunikasi dan bahasa lisan. Mereka perlukan bantuan dan bimbingan orang dewasa dan rakan yang lebih berkemahiran bagi membantu mereka mendapat pencapaian optimum.Kemudian mereka akan mula berkomunikasi sesame sendiri dan bercakap dengan orang lain dan proses ini akan mengubah kapasiti mental yang menjadi asas kepada proses kognitif kepada yang lebih tinggi. . Orang dewasa akan membuat scalffolding melalui panduan. akan menjadikan kanak-kanak lebih mahir memikirkan sesuatu yang bermakna dalam budayanya. Beliau menyatakan bahawa: . . . . arahan. Teori Kecerdasan Pelbagai menyatakan bahawa setiap individu yang dilahirkan mempunyai kepintarannya tersendiri.Kanak-kanak mempelajari suatu kemahiran baru atau pembelajara baru secara bersendirian pada tahap paling minimum. bahasa badan.Penglibatan aktif bersama ahli masyarakat yang lebih dewasa atau lebih matang. mimic muka dan lain-lain bagi membimbing kanak-kanak menguasai konsep asas dan pembelajaran yang bermakna. . Teori dan pandangan ini telah dikemukan oleh tokoh iaitu: TEORI KECERDASAN PELBAGAI . Sokongan ini berkurangan apabila kanak-kanak telah menguasai kemahiran tersebut.Kanak-kanak tersebut telah mula terlibat dengan budaya apabila bergerakbalas dengan persekitaran serta menggunakan pemikiran dari segi bahasa dan berdailog secara social. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: VYGOTSKY Vygotsky telah menerangkan tentang perkembangan zon proksimal ( ZPD ).Scalffolding adalah cirri ZPD dirujuk sebagai perubahan kualiti dalam sokongan social di sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran seorang kanak-kanak.Intersubjektif adalah situasi di mana dua individu bermula dengan kefahaman yang berbeza tentang sesuatu perkara yang sama tetapi mereka mendapat kefahaman yang sama akhirnya.

Kecerdasan Kinestetik adalah kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid. keanjalan. . . . perasaan dan menyelesaikan masalah. termasuklah memahami kelompok nombor asas.Kecerdasan Interpersonel adalah kebolehan memahami perasaan.ruang. prinsip sebab akibat serta kebolehan menjangka. termasuk kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah. logical-matematikal. tabiat serta hasrat . .Kecerdasan bahasa atau verbal – linguistic adalah kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan temasuklah kebolehan mengingat maklumat. termasuklah kebolehan mempersembahkan ide visual dan ruang secara grafik.muzikal.Kecerdasan Logikal-Matematik adalah kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah.GARDNER Gardner menyatakan bahawa: . kepantasan dan keseimbangan. ruang. termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi. Dengan itu guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah.gerak badan – kinestetik.Setiap kanak-kanak berpotensi untuk mempunyai lapan jenis kepintaran iaitu kepintaran bahasa. menyakini orang lain. warna dan garisan. - Guru harus mengenalpasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid. motivasi.intrapersonal. serta bercakap tentang bahasa itu sendiri.Kecerdasan Visual – Ruang adalah kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk.interpersonal dan alam sekitar. . Kecerdasan tersebut adalah : .Kecerdasan muzik adalah kebolehan mengesan irama dan lagu.

Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal.Kesedaran dan pengurusan kendiri. TEORI KECERDASAN EMOSI Teori kecerdasan emosi adalah berkaitan dengan keboleha mengenal dan mengawal emosi sendiri serta memahami emosi orrang lain.Pencapaian emosi yang positif.Pembinaan keyakinan menghadapi cabaran kehidupan harian. Kecerdasan Naturalis adalah kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan. . .hasrat dan kehendak termasuk kemahiran bagaimana sesorang itu sama atau berbeza dengan orang lain. Kecerdasan ini juga dapat membantu individu menangani perasaan. perasaan dan pandangan orang lain.- - orang lain. Kecerdasan Intrapersonel adalah kebolehan memahami diri sendiri dari segi. .Pembinaan kemahiran social.Kesedaran tentang keperluan. Ia juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi makanan dan pakaian. Teori dan pandangan ini telah dikemukakan oleh tokoh iaitu : Beliau menyatakan bahawa kanak-kanak perlu didedahkan tentang: . kekuatan. kelemahan. GOLEMAN . seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek. galian dan haiwan termasuk rumput dan batubatuan serta pelbagai flora dan fauna. beradap sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri. .

Menamakan nilai mata wang. Suka mengemukakan soalan. Bertanya tentang makna sesuatu perkataan.NOTA LAMPIRAN 3 CIRI-CIRI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK4-6 TAHUN. nama- . Menggunakan ayat pendek antara 6-8 perkataan dalam perbualan. Menyebut warna. Menyebut nama hari dalam seminggu. Suka mengulang semula ayat-ayat mudah yang diperdengarkan. ASPEK PERKEMBANGAN BAHASA CIRI PERKEMBANGAN Menguasai perbendaharaan kata lebih kurang 2100 perkataan. Bercerita berdasarkan hasil lukisan.

Perkembangan kesedaran “ conscience “ Berlawak / Kecindan. Penggunaan bahasa dengan lebih agresif. Skip berselang seli. Melahirkan perasaan. Dapat mengaitkan perkataan dan gambar dengan objek sebenar.- nama bulan.menyucuk manik Perkembangan motor kasar – melompat . Melekatkan gambar. FIZIKAL - EMOSI - KOGNITIF - . berlari . Mengguntik mengikut garisan. Belajar dari kesilapan. Memahami dan bertindakbalas terhadap arahan yang diberi. Kordinasi mata tangan. Melengkapkan ayat-ayat mudah dengan satu perkataan. Boleh mengikuti tugas dan arahan yang tidak berkaitan. Dapat membezakan antara khayalan dan kenyataan. Menangkap bola dengan baik. Mengawal perasaan Mengawal perasaan hiba bila berpisah dengan ibubapa. Mengumpul / menyusun objek mengikut siria atau jenis. Mengetahui warna. Menunggang basikal beroda dua. Menggambarkan makna perkataan melalui perlakuan. Lebih berhati-hati semasa membuat keputusan. Perkembangan motor halus – menggunting dengan baik. Menulis huruf / nombor. Bermula kehilangan gigi susu. Semakin berminat dengan perkataan dan nombor. Melontar dengan tepat.

Tabiat semulajadi memang sudah sedia ada didalam diri manusia sejak dilahirkan. Menganggap guru sangat penting. 1. Tabiat semujadi dipanggil dengan satu perkataan iaitu “ NALURI “. kecenderongan semulajadi inilah yang menggerakkan seseorang berfikir. . Tegasnya.Tabiat yang menimbulkan rasa takut dan mendorong kita melarikan diri dari perkara-perkara yang merbahaya. Suka menunjuk-nunjuk. Mempunyai sahabat karib tetapi untuk jangka masa yang singkat. NOTA SOSIAL - LAMPIRAN 4 TINGKAHLAKU DAN TABIAT SEMULAJADI KANAK-KANAK. NALURI MELARIKAN DIRI. menimbulkan perasaan dan mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang tertentu ( berlawan ). Sering berkelahi tetapi sekejap sahaja. nombor dan ukuran. .Tabiat yang timbul apabila menghadapi bahaya. . Mahu mendahului rakan.Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang sejak mereka kecil lagi. “Kecenderungan semulajadi dengan mendorong manusia melakukan tingkahlaku yang tertentu dalam masa dan suasana yang tertentu “. Suka melibatkan diri dengan aktiviti pembelajaran. Tingkahlaku manusia lahirnya kerana didorong atau didorong atau dibangkitkan oleh tabiat semulajadi. Sebelum mengkaji tingkahlaku kanak-kanak kita hendaklah mengkaji dulu tabiat semulajadi kanak-kanak. Boleh berkongsi dan bergilir-gilir menggunakan peralatan. Ianya bukanlah hasil dari pengalaman manusia. menumpukan perhatian kepada benda-benga. Mementingkan diri sendiri ( egosentrik ). Manusia mempunyai beberapa naluri ( instint ) yang menjadi pendorong tingkahlakunya. .- Sesetengah kanak-kanak menguasai konsep pengekalan.

. . keriau dan menjerit.Tabiat yang timbul bila manusia dihalangi atau ditegah dari melaksanakan atau mencapai kehendak dan keinginannya. NALURI INGIN TAHU .Tabiat ini mendorong manusia jijik bila benda-benda yang pelik dirasa oleh lidahnya atau tersentuh dengan seseuatu yang kotor dan menggelikan atau melihat tingkahlaku keji.Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang. ia akan menunjukkan perasaan atau reaksi melawan dengan hebat. berlapar dan sanggup menghadapi bahaya untuk menyelamatkan anak-anak mereka. . NALURI KEIBUBAPAAN .Tabiat yang mendorong manusia dan juga binatang mengawal dan menjaga keselamatan anak-anak mereka. . mencuba dan membongkar benda-benda baru dan perkara menarik perhatian. 5.Anak-anak kecil pun begitubjuga. . NALURI MENCARI MAKAN . NALURI JIJIK .- Tabiat ini sangat besar pengaruhnya dalam gerakgeri manusia yang luar biasa seperti dengan senang dan pantas berjalan diatas titian yang kecil. memanjat pokok dengan cepat dan sebagainya bila dalam suasana bahaya. . . .Tabiat ini menimbulkan perasaan marah dan dendam terhadap penghalangpenghalang dan akan bertindak dan menyerang.Kanak-kanak kecil mengamalkan tabiat ini dengan tidak dipelajari lebih dulu.Naluri ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah dan berkehendakan pertolongan. 6. samada manusia atau binatang. .Tabiat ini mendorong manusia ingin menyiasat.Tabiat ini menggerak kanak-kanak kecil mencuba. 2.Penyataan dari tabiat ini ialah menangis. 4. suka belajar menyelidik dan membaca buku.Kanak-kanak berperasaan hairan.Tabiat ini timbul dengan tidak dipelajari oleh manusia. 7. . menyelongkar apa yang dijumpainya. banyak bertanya.Tabiat ini timbul selepas sahaja dilahirkan.Naluri ini nyata pengaruhnya pada orang dewasa. .Tabiat yang juga akan mendorong ibubapa bersusah payah. .Jika kanak-kanak kecil ditahan dari melaksanakan sesuatu keinginannya. 3. NALURI MELAWAN . NALURI MINTA TOLONG .

buku-buku dan sebagainya.Tabiat ini juga mendorong orang-orang dewasa mengganggu dan mengacau sesuatu tanpa tujuan.Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi ketua. .Tabiat ini lebih nyata bila anak-anak kecil itu meningkat umur 5 tahun – dalam poketnya penuh dengan benda-benda. . 11.Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lebih daripada orang lain.Tabiat ini ialah satu tabiat manusia yang semulajadi.Inilah 14 naluri yang menjadi teras dalam diri manusia.Tabiat ini timbul bila manusia sampai umur remaja (12-18 tahun ). .Tabiat ini mendorong orang mencari kekayaan. mengganggu. .Tabiat ini mendorong anak-anak kecil suka membuat. NALURI MEMPERAGAKAN DIRI . 10. 9.Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi penakut. . 13. Ia akan menangis atau marah bila barangan tersebut diambil atau dibuang. . NALURI INGIN BERKUMPUL . NALURI JANTINA .Tabiat ini mendorong manusia suka hidup berkumpul dan bercampur antara satu sama lain. . membina. NALURI MERUNTUH DAN MEMBINA . . NALURI KETAWA.8.Tabiat ini mendorong lelaki mencintai atau tertarik kepada kepada jenis perempuan dan perempuan kepada jenis lelaki. 12. NALURI MERENDAHKAN DIRI . KESIMPULAN . .Tabiat ini timbul sejak anak-anak kecil itu sudah pandai memandang bendabenda yang dilihat. dan ketawa lepas umur setahun.Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah. menyusun.Tabiat ini mendorong kanak-kanak suka merosakkan benda-benda seperti permainan-permainan. menyimpan harta benda dan sebagainya. .Kanak-kanak menangis bila ia berasa susah hati dan tersenyum bila umur beberapa bulan.Naluri ini boleh dilihat pada binatang yang lemah seperti kambing dan lembu. NALURI INGIN MEMILIKI . . .Penyata tabiat ini dapat diperhatikan pada tingkahlaku manusia dan binatang.Tabiat inilah yang membuat ibubapa marah dan meradang bila melihat anakanak kecilnya merosakkan benda-benda dirumah. . meruntuh dan merosakkan sesuatu. 14.

Perbuatan tiba-tiba. . .Latihan tingkah laku .Tidak boleh duduk diam .Suasana pembelajaran yang mesra serta rileks. . . PENYEBAB . .Jauhi junkfood.Keturunan.Pergantungan berlebihan. . CARA MENGATASI.Kecederaan otak. . . .pewarna ( junkfood ).Mudah naik angin. 2.Permusuhan nyata.Pengunduran diri.Kaki. .Merungut. HYPERAKTIVITI Keadaan seseorang individu yang tidak boleh duduk diam. . KEBIMBANGAN .Kebimbangan.Aktiviti berlebihan.Makanan yang mengandungi bahan awet. bergerak kesana kemari tanpa tujuan dan adalah sukar di kawal. NOTA LAMPIRAN 5 MASALAH GANGGUAN TINGKAHLAKU . . .- Naluri-naluri inilah yang menjadi penggerak tingkahlaku manusia.Hyperaktiviti. CIRI-CIRI . .Tingkah laku tiada tujuan.tangan bergerak. 1.Aktiviti tidak sempurna. Bila seseorang pendidik memahami cirri dan tabiat semulajadi kanak-kanak mengikut umur memudahkannya menugurus dan merancang pembelajaran yang berkesan untuk kanak-kanak.Kurang subur. .

kemesraan.Sukar dihapus . 3. CIRI-CIRI . . CARA MENGATASI . .Pengaruh media.Kurang kecekapan .Kecewa ( naik angin ) . kurang keyakinan. . DIPELAJARI DARI .Mengulangi tindakbalas.Terpengaruh .Galakan/ Sokongan. .Musuh dengan orang yang tidak bersalah.Galakkan dan pujian.Degil dan bahasa kurang sopan.Membezakan . . merebut.Elakkan perkataan mengejek.Kecewa. .Pemulihan. .Merancang dan menentukan. .Bimbingan dan kaunseling . helah diri.Takut ( kaunseling ) . memukul. .Mengejek menggunakan nama-nama buruk.Individu.Hormat menghormati. . menolak. CIRI-CIRI . tidak mengambil tindakbalas. . CARA MENGATASI .Tidak selamat.Bermain ( menarik.Sikap masyarakat.Perasaan kurang senang yang disebabkan oleh suatu pra alamat bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. .Normal .Bergantug kepada orang lain.Kasih saying. . . .Membina sikap dan personality positif. terancam.Kurangkan ancaman atau menakutkan. menggigit ). . PERMUSUHAN NYATA Tingkahlaku Fizikal atau lisan bertujuan menyakiti atau melukai seseorang.

. .Layanan sepenuhnya kepada kanak-kanak yang lemah pada peringkat awal. 4. .Berfikir.Kalah . nyanyian. .Tidak berani mencuba.Helah bela diri. NOTA LAMPIRAN 6 KONSEP MAIN SAMBIL BELAJAR . CARA MENGATASI. .kurang baik / kurang cekap.Tidak rajin.Berbincang dengan ibubapa.Sediakan aktiviti yang menarik .Pastikan aktiviti yang dirancang kanak-kanak boleh buat.Kendiri .Kurang keyakinan – bergantung kepada orang lain buat keputusan. Menasihati melalui aktiviti seperti cerita.Beri pujian. . .Beri galakan peluang mencuba sesuatu.Bantu kanak-kanak yang bermasalah.Adakan aktiviti yang mana kanak-kanak boleh membuat keputusan. Penarikan diri dari situasi yang kurang selamat atau mengancam.Beri bimbingan dan bantu kank-kanak menyiapkan aktiviti. . 5. PERGANTUNGAN BERLEBIHAN Keadaan dimana seseorang individu amat bergantung pada orang lain atau tidak boleh berdikari. Adakan aktiviti kerohanian dan moral serta menerapkan nilai-nilai murni. .Tidak diberi peluan buat keputusan. Rancag aktiviti yang sesuai dan menarik. .Adakan aktiviti yang boleh kanak-kank boleh buat sendiri.- Memberitahu kanak-kanak bahawa tingkahlaku tersebut tidak menguntungkan. CIRI-CIRI . PENGUNDURAN DIRI. .Jangan selalu menghukum . . . CIRI-CIRI . .Mengundur Diri CARA MENGATASI .

Di peringkat prasekolah.PENDAHULUAN Ciri-ciri utama pendidikan prasekolah di Malaysia berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu usaha untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Aktiviti yang dijalankan berpandukan kepada konsep Bermain sambil Belajar iaitu proses pembelajaran tidak formal tetapi berstruktur. Kerjasama boleh membantu pembelajaran. Namun semuanya setuju bahawa “main” mempunyai dua persamaan iaitu main adalah satu aktiviti tanpa sebarang matlamat dan ia dilakukan dengan tujuan untuk bermain. terancang dan ada tujuan tertentu. DEFINISI /KONSEP MAIN Terdapat berbagai-bagai pandangan di kalangan pakar pendidikan mengenai definisi atau konsep main. Kanak-kanak mempunyai cara belajar yang berbeza.Mereka belajar dari tindakan mereka sendiri. Penilaian sendiri dan penilaian orang lain boleh member sumbangan dalam pembelajaran. Education Department of south Australia (1989) telah menyenaraikan prinsip pembelajaran awal kanak-kanak adalah seperti berikut: Belajar dengan menggunakan deria-deria. Bermain adalah pekerjaan bagi kanak-kanak (1967 ) Montessori Bermain ialah keseronokan yang dialami semasa melakukannya. belajar berfikir menyusun dan melahirkan perasaan mereka. mereka suka mencari dan mendapat maklumat diri mereka sendiri dan dari alam sekeliling. belajar dengan membuat “ learning by doing “ .Pekerjaan pula bermakna keseronokan yang dialami setelah selesai menjayakanya.aktiviti yang mereka sendiri lakukan sangat mustahak.ia melibatkan tindakan yang spontan. Dewey (1992) . Mereka suka meneroka perkara-perkara yang menarik perhatian dan boleh menimbulkan motivasi mereka. Bahasa sangat mustahak untuk pembelajaran. Kanak-kanak perlu menikmati kejayaan.Setiap aktiviti atau permainan adalah “fleksible’. Gaya dan style pembelajaran mempengaruhi pembelajaran. Kanak-kanak sukakan cabaran. Penghargaan diri mempengaruhi pembelajaran. Motivasi mempengaruhi pembelajaran. tumpuan pendidikan ialah kepada kesediaan belajar. “Self –discovery “ sangat berfaedah dalam pembelajaran.

Bermain adalah aktiviti yang terbuka. Bermain adalah aktiviti sukarela. ia spontan dan semulajadi. Bermain dapat mengembangkan minat dan penumpuan kanak-kanak. Main dihubungkaitkan dengan perkembangan lain seperti komunikasi. NILAI-NILAI MAIN 1. 4. 5. Bermain dapat mengembangkan fizikal kanak-kanak. Main melibatkan aktiviti-aktiviti yang aktif dikalangan pemainnya. 10. Bermain adalah kuasa yang unik untuk membina perhubungan interpersonal. ia tidak mempunyai motivasi luaran. 14. Jones (1977) Bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Frost (1984 ) Kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Dalam mendifinisikan “main “ Garvey (1977 ) menyenaraikan lima criteria yang dapat diterima sebagai cirri-ciri “main”: Main adalah sesuatu yang menggembirakan dan merupakan aktiviti yang dihargai atau diminati oleh mereka yang terlibat. Bermain menggalakkan menjadi matang dan ‘adventurous”. 8. prosedur atau hasil yang dijangkakan. Bermain sangat mustahak dalam kehidupan manusia. Motivasi untuk main adalah bersifat dalaman. Bermain boleh menggalakkan perkembangan bahasa. Samasa bermain. 2. kognitif . Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Bermain boleh disusun secara akademik. social . Dalam masa bermain kanak-kanak dapat merasakan kebebasan bertindak. 7. 15. 13. tidak mempunyai peraturan.fizikal dan kreativiti. 11. 6. bahasa. Bermain mempunyai sumbangan yang penting. 12. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan asas pembelajaran dan punca untuk mendapatkankegembiraan dan keseronokan. kanak-kanak mendapat tingkahlaku yang baru. Bermain satu cara yang membolehkan kanak-kanak menyelidik benda-benda yang terdapat di ala mini. Bermain boleh membantu perkembangan kanak-kanak. 16. Melalui permainan. 9. 3. Main dilakukan secara bebas tanpa paksaan. Bermain adalah satu cara pembelajara yang dinamik. Kanak-kanak dapat mengembangkan imaginasi semasa bermain. . mereka bebas dari segala peraturan. Kanak-kanak dapat memperbaiki penilaian mereka melalui bermain. Melalui bermain kanak-kanak dapat mempelajari peranan orang dewasa.

Permainan :Parallel” ( Selari ) – dalam permainan ini dua atau lebih kanak-kanak bermain bersama-sama pada satu masa tetapi menggunakan alat permainan yang berbeza ataupun bersendirian tetapi menggunakan alat yang serupa. Memberi bantuan apabila diperlukan. 4. PERANAN GURU 1. JENIS-JENIS BERMAIN Mildred Parten membahagikan permainan kanak-kanak kepada 6 jenis utama : 1. Bermain juga boleh menyuburkan tubuh badan yang kecil. Menyusun persekitaran permainan. Permainan “ Unoccupied “ ( imaginasi ) – iaitu kanak-kanak cuba menggambarkan sesuatu seperti menggambarka tentang boneka dan kenderaan. 3. Permainan Koperatif ( koperasi – jualbeli ) – Kanak-kanak terlibat secara aktif sebagai kumpulan bermmain bersama-sama. 6. 5.IMAN AL GHAZALI “ Dengan bermain boleh mengembangkan sifat semulajadi kanak-kanak. kerehatan bagi kanak-kanak selepas penat belajar “. Permainan “ Associative “ ( Perbualan.soaljawab ) – dalam permainan ini kanakkanak hanya berinteraksi diantara satu sama lain melalui pertanyaan yang diajukan atau berkongsi bahan-bahan tetapi tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. Cuba memperkembangkan potensi kanak-kanak yang maksimum. 5. Permainan Solitary ( bersendirian ) – dalam permainan ini kanak-kanak bermain seorang diri sehinggakan tidak menyedari kanak-kanak lain. Bermain juga boleh mendatangkan kegembiraan. PERANAN GURU DALAM PERMAINAN . membina dan menguatkan otot-otot. 2. 4. 2. Permainan pemerhatian. Kanak-kanak memerhati dan melihat permainan kanakkanak lain tetapi tidak bermain. Menyediakan berbagai-bagai jenis permainan. 3. Membuat pemerhatian semasa kanak-kanak bermain. Permainan koperatif adalah hasil daripada organisasi guru.

Guru perlu memilih dan membeli dan alat-alat yang menggalakkan penggunaan imaginasi dan kreativiti.Sebagai guru . Tetapi tidak semestinya guru meletakkan alat-alat yang hamper serupa dengan alat dirumah anda sendiri seperti pembakar roti kerana kanak-kanak boleh mengimaginasikannya.Pertukaran alat-alat akan menarik perhatian kanak-kanak dan menjadikan perminan itu menarik bagi mereka dan menggalakkan mereka bermain secara kreatif.Simpanan perlulah dekat dengan guru dan dengan kanak-kanak. Jangan “overmanipulate “ . 3.Guru perlu menggalakkan percambahan idea-idea yang divergen. 5. Guru perlu memilih alat-alat yang asas.Menggabungkan alat –alat permainan memberikan kuasa resapan ( absorptive power ) untuk kanak-kanak berbanding dengan unit-unit mudah. 4. Kualiti kreatif dan spontan akan mengurang jika guru selalu menguasai kanak-kanak. 6.Guru perlu membeli alat permainan yang tidak menghadkan imaginasi tetapi boleh meningkatkan kreativiti. . . Alat-alat perlu di susun dengan baik supaya ia senang diambil dan disimpan semula. Guru perlu mengelakkan dari menguasai permainan. 2. . .1. Pertanyaan yang baik dimajukan adalah “ Berapakah caranya kanakkanak boleh menggunakan alat tersebut?”.Perlu juga diadakan kesimbangan diantara alat-alat “ hidup “ seperti anak patung dan haiwan getah. . Ini termasuk alat permainan seperti blok-blok lego. Cubalah menghidupkan suasana dengan membawa binatang kesayangan (arnab ) pada tempat permainan. komen atau mendemonstrasikan. Walaubagaimanapun guru boleh menjadi ahli yang aktif dalam permainan dengan membuat cadangan. Bahan permainan perlulah senang didapti bila kanak-kanak memerlukannya. . Guru sentiasa perlu menukar alat-alat permainan. Semasa aktiviti guru perlu memberi rangsangan kepada permainan. Guru perlu menyimpan alat pada tempat-tempat yang senang di ambil. Beri peluang kanak-kanak membuat cadangan dan pilihan. .Beri galakan mereka melepaskan perasaan secara unik. . dan pembantu.Tempat simpanan yang baik akan melindungi alat daripada rosak.Guru perlu memainkan sebagai pemudahcara. Keupayaan”empatik “ boleh memberi guru wawasan kepada memahami persepsi kanak-kanak mengenai permainan. Guru perlu sentiasa menyusun alat dan menggabungkan semula dengan cara yang menarik dan menawan. anda perlu memilih alat-alat yang asas untuk permainan di Tabika. . . Guru perlu member peluang kanak-kanak mencuba idea-idea baru.

peranan mereka adalah mengembangkan aktiviti harian kanak-kanak agar main menjadi sesuatu yang kreatif. Dengan usaha memasukkan objek kemulut. benda-benda. mereka meneroka dunia mereka dengan main. . ( Johnson & Enshler 1982 ). Kanak-kanak akan meneroka. Aspek kesepaduan hendaklah ditekankan semasa mengendalikan aktiviti permainan. kemahiran berbahasa dan menyelesaikan masalah. bermain pondok-pondok. diminati dan member bantuan sewajarnya kepada kanak-kanak agar proses pembelajaran dapat diterapkan menerusi main. Bagi kanak-kanak main adalah masa terbaik untuk pembelajaran. Mereka belajar menerusi main berbanding cara lain. NOT A LAMPIRAN 7 MENJANA PEMIKIRAN KANAK-KANAK MENERUSI MAIN Apabila bermain kanak-kanak bermain. mereka sebenarnya belajar memegang. Perancangan yang tersusun perlu dilakukan supaya aktiviti bermain dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.PENUTUP Aktiviti bermain penting dalam memperkembangkan potensi individu dari segi SEFIR. Main merupakan “ cara kanak-kanak belajar yang didak dapat diajar oleh orang lain. bermain istana pasir. meniup buih sabun dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi main. Menerusi main kanakkanak dapat menyuburkan perkembangan social. Dengan menyusun bongkah. Sebagai guru atau ibubapa. binatang dan manusia. Main merupakan “ satu tingkahlaku yang mendorong motivasi dalaman. Main adalah proses pembelajaran. 1. menarik.” ( Frank 1957 ). imaginasi. Dalam main mereka mendapat pengetahuan yang berguna dari pengalaman yang dialami. mengenali diri mereka dengan dunia sebenar yang berkaitan dengan ruang. Main adalah “sesuatu yang penting kepada kanak-kanak. mereka sebenarnya sedang belajar mengenai diri mereka dan dunia persekitaran mereka. bebas mimilih dan menyeronokkan “. Sejak mereka bangun seawall pagi. Blair 1973 ).” ( Judy Turner. masa.

Contoh 2: Berikan kanak-kanak sebuah baldi yang diisikan alat permainan seperti anak patung. 2. jari dan mata dan penyelesaian masalah. kanak-kanak mula belajar erti keseronokan. Mereka merasa dan menyentuh. lihat dan dengar kanakkanak. Apa mereka belajar ? . senyum dan ketawa dengan keluarga atau kawan-kawan. Bola pingpong yang bergolek.Mereka mula belajar dengan orang lain. . Apa yang mereka belajar? . sudu. . .Mula belajar bercakap.mengimbang dan menepati sasaran objek dapat dimasukkan kedalam mulut. Kenalkan kepada kanak-kanak “ ini mangkuk. Mereka cuba membalikkan baldi yang berisi alat permainan. bola pingpong.Kanak-kanak dapat bersosialisasi dengan orang lain. Semua ini akan membantu kanak-kanak mengembang dan merangsang kemahiran berfikir. Mulut yang merupakan pusat sentuhan akan member pengalaman baru kepada kanak-kanak mengenai objek yang dimasukkan.Mereka cuba memasukkan jari-jari ke kaki kemulut. Apa kanak-kanak belajar dari aktiviti main? Contoh 1: sarungkan stoking dikaki kanak-kanak. Semua ini dapat merangsang deria sentuh.Dengan main sorok-sorok. Kanak-kanak akan membuat kordinasi mata dan tangan untuk mencapai objek serta membuat beberapa pergerakan. Kemanan alat permainan itu jatuh. Bunyi alat itu jatuh. Apa mereka belajar? . Contoh 3: Main sorok-sorok dengan kanak-kanak. cawan plastic. ini . . Kanak-kanak sedaya upaya menggunakan segala tenaga. Dengan ini berlaku kordinasi antara tangan.Berlaku kordinasi tangan dan mata semasa kanak-kanak membalikkan baldi.Kanak-kanak akan cuba menanggalkan stoking dari kaki. mesra. penglihatan untuk menarik keluar stoking dari kaki. Main sebahagian dari kehidupan kanak-kanak Ibubapa yang prihatin sentiasa menanamkan sikap bahaw mereka adalah pemandu pelancong kepada anak-anak. sebagai penterjemah dan rakan sepermmainan kanak-kanak. Main semasa makan: Ibu-ibu akan menyediakan makanan dalam mangkuk dan biasanya menggunakan sudu.

Kanak-kanak yang dibawa ke kolam mandi atau besen air. Mengutip batu-batu dan menyusun mengikut saiz besar atau kecil. menyentuh. melihat percikan aiar. Mereka melihat benda terapung.. mengembangkan sikap ingin tahu mereka serta mencabar minda kanak-kanak. Mereka melihat persekitaran. Semasa menjelajah kanak-kanak akan menggunakan lima pancainderanya untuk mendapat pengalaman dan pembelajaran. Batu. merasa dengan jari. Kanak-kanak diberi peluanga mengenal nama-nama pokok.Pakaian sebagai alat main. tanah juga alat mainan. Semaki bertambah usia kanak-kanak. Semua main jenis ini boleh menjana pemikiran kanak-kanak. akan dapat bermain air dengan seronok. kasar atau halus. .” Kanak-kanak sebenarnya sedang memerhatikan dan mula belajar berbahasa. Bahkan kanak-kanak. .Main semasa menyusun kasut: menyusun kasut ditempat yang dikhaskan dapat melatih kanak-kanak tentang rasa tanggungjawab dan disiplin diri kanak-kanak. Meletak gelas didalam besen air. . tenggelam. tanamkan nilai-nilai menjaga kebersihan dan kekemasan. Air adalah alat mainan. Ibubapa yang prihatin dengan perkembangan kanak-kanak akan sentiasa membawa anak keluar rumah. Sebut secara jelas. Dengan menyusun kasut juga mengajar kanak-kanak tentang konsep pasangan. Mereka akan dapat konsep kosong dan penuh. Mengapa daun hijau melekat dipokok dan daun kering bertaburan dibawah pokok. semakin banyak alat atau jenis maianan yang mencabar diperlukan. Mereka menepuk air. ibu ayah serta guru dapat dianggap sebagai alat mainan kepada kanak-kanak. Mereka mula belajar mengenal objek konkrit.Bersiar bersama kanak-kanak ( Nature walk ): bawa kanak-kanak keluar persekitaran kelas atau ke tempat-tempat seperti ke taman bunga. . Eh! Nasi jatuh! Atau Tak pa nanti mak bersihkan. memasukkan jari kedalam air.sudu “.konsep penuh.Melihat daun hijau dan daun kering. mengisi air dalam botol dan mencurahnya. nasi jatuh atau tumpah. Mereka akan melihat benda timbul. konsep kurang dan sebagainya. objek atau alat yang kanak-kanak boleh bermain dengannya. daun. Mereka juga terdedah dengan alam sekitar. pokok. merasa kulit pokok. saiz besar dan kecil. Semua ini menyeronokkan mereka. Semasa menyuap makanan. 3.Main semasa mandi ( dalam kolam plastik ) : Mereka akan menepuk air dan berlaku percikan. . Alat mainan kanak-kanak sentiasa berubah dari masa ke semasa. Memasukkan alat permainan yang timbul dan botol kosong dalam kolam plastic. pantai dan sebagainya akan membantu perkembangan bahasa kanak. Apakah alat mainan kanak-kanak ? Alat mainan kanak-kanak ialah segala bahan.

Mereka juga akan belajar mengenal anggota badan seperti rambut.kepala adik hilang dan ada semula selepas baju di tarik. akan menyebabkan kanak-kanak kehilangan “kepala” . Main adalah asas dalam menjana kreativiti kanak-kanak. Istimewanya main dalam kehidupan kanak-kanak. Main juga mendorong kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan lebih-lebih lagi jika ibu dan ayahnya adalah sebagai “ alat mainan “ utama mereka. menggunting gambar. 4. ibu harus menggalakkannya supaya mereka tidak berputus asa seperti : “ cuba kad lain pula “. meletakkan di tempat yang betul. Begitu juga sekiranya mereka menggolek bola dan bola itu hilang dari pandangannya. Di sini nakan akan belajar konsep “ hilang “ dan “ muncul “ semula. Jawab anak . menyusun bongkah. Semasa main ibu atau ayah akan sentiasa memberitahu anak alat yang dugunakan seperti bola. Kanak-kanak yang diberikan beberapa kad gambar akan mencuba mencantumkannya untuk menjadi gambar yang lemgkap. bermain doh. Mereka akan merasa jika bola itu di temui. mencuba dan berkomunikasi dengan berkesan. mengalih. dibawah meja atau kerusi. dahi kepala. Yang penting mereka mencari di mana bola itu berada. Maian juga adalah asas penyelesaian masalah. . sini “. Walaupun di peringkat awal kanak-kanak hanya menggunakan satu cara sahaja iaitu dengan memasukkan ke mulut untuk merasa tetapi lama kelamaan mereka dapat bermain dengan cara lain. mendedahkan mereka dengan kemahiran berbahasa yang menjadi asas dalam kehidupan mereka di masa hadapan. main pondok dan sebagainya. Sekiranyan mereka gagal. menakjubkan. Kemeja yang disarung dari kepala. kereta mainan dan sebagainya. di tepi kotak. Ganjaran secara verbal dan non verbal ini akan menyeronokkan kanak-kanak untuk terus berusaha. Main memberikan mereka pengalaman baru yang menyeronokkan. Ibubapa yang dapat melihat main sebahagian dari sumber ilmu dan pengalaman berguna dalam kehidupan kanak-kanak akan membantu kanak-kanak mengoptimumkan pengalaman main dalam kehidupan mereka. Kita boleh bertanya kepada anak: Mana kepala saying? “ Sini. hidung hingga ke leher.Baju yang dipakai ( seperti kemeja T ) kepada kanak-kanak juga merupakan alat mainan yang cukup menarik dan menyeronokkan. Ini mendorong mereka menjadi lebih kreatif. Mereka bermain dengan anak patung. Mereka akan cuba dengan berbagai cara seperti memusing. Anak-anak yang boleh menggolekkan bola atau menolak kereta mainan akan diberi pujian dengan menyata ‘”bagus” atau “ pandai “ dan bertepuk tangan. buku. berimaginasi dan bermain peranan sebagai watak. “ cuba ambil yang itu ‘. Kesimpulannya. Mereka akan cari dibawah karpet. Ini menggalakkan mereka berlakon. main adalah sesuatu yang penting diawal usia kanak-kanak.

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa : Kajian kanak-kanak : : 2 jam .

alat bahan dikelas. Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2. Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3. : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran. pelatih boleh : 1. white board. slide. Mengetahui jenis-jenis main.Kumpulan : : : Selepas mengikuti kursus ini.marker. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->