BIDANG PENGKHUSUSAN

UNIT 12

:

Pengurusan Kanak-kanak 12.2 Psikologi ( 8 Jam )

Objektif : Selepas mengikuti bidang ini , peserta kursus boleh : i. Memahami konsep Pertumbuhan dan Perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan.

ii.

Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.

iii.

Memahami tentang pengurusan tingkah laku kanak-kanak.

iv.

Memahami teori, konsep, nilai-nilai dan jenis-jenis main dalam pendidikan awal kanak-kanak

v.

Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak)

Peruntukan Masa 12.2.1.Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2.Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak-kanak 1 Jam 1 Jam

12.2.3.Pengurusan dan Modifikasi tingkah laku kanak-kanak 12.2.4 Belajar Melalui Bermain 12.2.5 Kajian kanak-kanak

-

2 Jam 2 Jam 2 Jam

BIL 12.2

TAJUK Pengurusan Kanak-Kanak

PECAHAN TAJUK 12.2.1 Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2 Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak – kanak

MASA 1 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Memahami dan Brainstorming Penceramah menghayati Ceramah Luar konsep perkembangan awal kanakkanak Memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak mengikut peringkat umur. Brainstoming Ceramah Perbincangan kumpulan

1 jam

-Bahasa -Kognitif -Fizikal (Psikomotor) -Emosi -Sosial

12.2.3 Pengurusan Dan Tingkahlaku Kanak-Kanak

2 jam

Brainstorming Mengetahui ceramah dan memahami masalah tingkahlaku dan cara menangani

BIL

TAJUK

PECAHAN TAJUK 12.2.4 Belajar melalui bermain

MASA 2 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Mengetahui Penerangan Penceramah dan memahami Luar /Jurulatih konsep main Pembentukan sambil belajar Kumpulan Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak.

12.2.5 Kajian kanak-kanak

2 jam

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN
Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika

Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-Kanak Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini, pelatih boleh: Memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan. 2. Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.
1.

Bilangan Pelatih Objektif

Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P

: :

Pengalaman menjaga kanak-kanak dalam keluarga. Slide, gambar peringkat perkembangan, kertas kecil,marker,white board,nota edaran, borang tugasan.

Langkah / Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih

Abm

Catatan

Set Induksi 10 minit

Peringkat Perkembangan Kanak-kanak 0-6 tahun

- Tunjuk slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir ( 0-6 tahun ) - Minta pelatih memberi maklumbalas berdasarkan slide gambar

- Memberi pandangan

Slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir (0 – 6 tahun )

Slide 1 (lampiran)

Pelatih menyenaraikan di whiteboard .Penerangan Teori Teori Perkembangan Pertumbuhan dan Pertumbuhan dan kanak-kanak Perkembangan .persekitaran.Memberi pandangan dan membuat catatan .Soal jawab Perbincangan .Mendengar dengan penuh perhatian memberi Nota edaran (Lampiran 1) Whiteboard Marker Slide Contoh 1 – situasi persekitaran Contoh 2 – Melayurambut hitam.Merujuk nota edaran Nota edaran (lampiran 1) Slide 2Slide (lampiran) Marker Whiteboard Slide .baka dan .Dalam kanak-kanak kandungan dari dalam .Mengedarkan dan penerangan nota mengenai faktor .Merujuk Nota .Minta pelatih yang menyebut dan mempengaruhi menyenaraikan perkembangan faktor-faktor dan pertumbuhan perkembangan . warna kulit Contoh 3 – Persekitaran .Mengedarkan Pertumbuhan nota dan Perkembangan kanak-kanak . pertumbuhan .Minta beberapa pelatih membaca apa yang ditulis Pelatih .Konsep .Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Meminta pelatih menulis di kertas kecil .Membaca apa yang ditulis Abm Catatan 30 minit Penerangan mengenai perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak Kertas kecil Langkah 2 20 minit .Berbincang berdasarkan contoh-contoh .Lahir (0kandungan hingga lahir 6tahun) (0-6 tahun) .Penerangan tentang faktor- .Brainstorming .

. (contoh Tugasan sebagaimana lampiran 1) Pembentukan kumpulan berdasarkan bilangan pelatih dan tajuk perbincangan boleh dikongsi dua kumpulan bagi satu tajuk. Emosi dan Kognitif Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator . K3perkembangan Emosi. K4perkembangan Fizikal.Kebolehan . K2Perkembangan Kognitif.Bahagikan . K5Perkembangan Sosial Nota (lampiran 2) Kertas mahjong. Fizikal.Memberi kanak-kanak maklumbalas bagi tahap umur terhadap 4-6 tahun kumpulan yang K1lain Perkembangan bahasa.Membuat kanak-kanak dan aktiviti yang pembentangan boleh meningkatkan mengikut pekembangan .Edar nota tahap Pelatih 45 minit kebolehan kanak-kanak mengikut umur4-6tahun . Marker.Aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan Bahasa. Sosial.Berbincang dalam pelatih kepada kumpulan bagi 5 kumpulan menyiapkan berbincang tugasan tentang kebolehan .faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak Langkah / Masa Langkah 3 respond dan membuat catatan (makanan)Jepun dulu pendek sekarang tinggi Abm Catatan Isi Pelajaran Perbincangan kumpulan Mengenai perkembangan kanak-kanak 4-6 tahun .

.Membuat rumusan Penutup 15 minit .Merumuskan tentang tajuk yang telah disampaikan dengan bersoaljawab dan kuiz Menjawab soalan secara lisan Soalan kuiz (lampiran) .

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang Matapelajaran : : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Pengurusan Tingkah Laku dan Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak Tarikh : .

kertas mahjong. Memahami tentang pengurusan tingkah laku dan modifikasi kanak-kanak 2. marker.Tayangan slide video berkaitan tingkah laku kanak-kanak seperti .Menonton Abm Catatan Tayangan video / gambar tingkah laku kanak-kanak tayangan slide video / gambar . Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah / Masa Set Induksi 10 Minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih .Masa : 2 jam : Kumpulan Bilangan Pelatih : Objektif : Selepas mengikuti kursus ini. whiteboard marker. Mengetahui dan memahami bagaimana mengatasi dan memupuk tingkah laku : Pengalaman bersama kanak-kanak : Slide. pelatih boleh: 1. nota edaran.Memberi Slide video Keratan akhbar Gambar (lampiran) . keratan akhbar. . kertas tugasan.

Kanak-kanak buat tugasan .Bersoal jawab. Abm Nota edaran.Membuat catatan .Perbincangan Pelatih .Penerangan .Kanak-kanak pandangan takut .Kanak-kanak menangis . .Definisi / Pengertian tingkah laku Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator ..Merujuk nota edaran . menjaga kebersihan Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Penerangan dan perbincangan modifikasi tingkahlaku .Mengedarkan nota Pengurusan tingkahlaku kanak-kanak. (lampiran 3) Slide Catatan 30 minit .Kanak-kanak membasuh tangan.Kanak-kanak gembira . .

.Shaping ( Pembentukan tingkahlaku).Memberi Bimbingan .F Skinner • Pavlov. .Memberi maklum balas . . • Thorndike Kertas tugas (Lampiran 2) Kertas mahjong.Pembentangan hasil perbincangan Langkah 2 30 minit Perbincangan kumpulan teori / pendapat tentang pembelajaran tingkahlaku. . Buku berkaitan di Pusat sumber. Langkah / Masa Energizer 10 minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih Seorang pelatih mengendalikan kelas dan berbincang tentang tajuk yang diberikan Abm Catatan “Kanak-kanak Ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak tangan-tangankan” Beri peluang seorang pelatih mengendalikan kelas dan membincangkan Tajuk “kanak-kanak ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak Kertas mahjong Marker Pen .Mengenal jenis- jenis tingkah laku. Marker.Skinner. -Membuat rujukan .Teori –teori berkaitan pembelajaran tingkahlaku : • Albert Bandura • B. • Thorndike. • Pavlov. • Albert Bandura.Merujuk nota edaran..F.Mengedarkan kertas tugasan dan minta pelatih membuat perbincangan dalam kumpulan tentang teori/pendapat ahli falsafah pendidikan dan aplikasi teori dalam pengajaran dan pembelajaran.Cerita kes atau situasi di Tabika .Membuat perbincangan menyiapkan tugasan tentang teori / pendapat ahli falsafah dan aktiviti aplikasikan teori. kajian kes modifikasi tingkahlaku . • B.

Membuat rumusan tajuk yang telah dipelajari meminta pelatih mengaitkan dengan Konsep 1 Malaysia dan situasi sosial masyarakat Malaysia masa kini.Berbincang mengikut kumpulan .tangan-tangankan” Langkah 3 30 minit Bagaimana memodifikasikan tingkahlaku.Sentuhan.Ganjaran -K4 .Dendaan/hukuman Meminta pelatih berbincang dalam kumpulan bagaimana mamodifikasikan tingkahlaku. . . Rumusan tajuk. -K1 – pujian -K2 .Dendaan / Hukuman Membimbing pelatih membuat perbincangan .Tingkah laku yang boleh dikurangkan. pandangan dan cadangan . Kertas mahjong. .Membuat rujukan di Pusat Sumber. .Ganjaran . Konsep dan isu semasa. Memberi idea. Buku berkaitan. Membuat pembentangan. -Pujian. Nota Edaran.Tingkah laku yang boleh ditingkatkan dan menjadi amalan . Perbincangan Kumpulan mengenai : . Penutup 10 minit.Sentuhan -K3 .

slide. : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran.Memberi Abm Catatan Set Induksi 5 minit Bermain tepuk tangan “sep sep sep. Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3.Menyanyi sambil tepuk tangan . Mengetahui jenis-jenis main.Brainstorming .Mencari pasangan .Minta pelatih mencari pasangan masingmasing . pelatih boleh : 1. mi mi mi” Permainan boleh diubahsuai mengikut kesesuaian Whiteboard Langkah 1 Penerangan . alat bahan dikelas. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih . Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2.RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa Kumpulan : Konsep Belajar Melalui Bermain : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini. white board.marker.

Mengedar nota .Merujuk nota edaran .Bersoal jawab Abm Catatan Langkah 2 30 minit Jenis-jenis bermain : − Main ‘unoccupied’ − Main memerhati − Main ‘solitary’ − Main Slide.Memberi penerangan tentang Definisi dan Konsep main pandangan dengan menulis di whiteboard dalam bentuk peta minda . . Nota edaran (lampiran 4) .30 minit tentang main : -Definisi. -Teori/Konsep -Nilai-nilai main.Membuat catatan Marker Nota(lampiran) Slide…. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih .Mengedar nota .Membuat catatan .Membuat penerangan dan perbincangan .

Alat bahan sedia ada seperti anak patung.Bahagi pelatih kepada 6 kumpulan .Role-play aktiviti menggunakan alatbahan yang telah dipilih mengikut jenis main.Refleksi tajuk yang telah di pelajari. peralatan main peranan dan lain-lain.Latihan membuat EK .2.Minta pelatih berbincang merancang aktiviti mengikut jenis main menggunakan alat bahan sedia ada di kelas.5 Kajian kanak-kanak ( 2 Jam ) Objektif : .Berbincang dalam kumpulan . 45 minit .Beri pandangan dan cadangan terhadap roleplay . buku-buku. .Tunjuk cara .‘parallel’ − Main ‘associative’ − Main ‘cooperative’ Energizer 5 minit Langkah 3 Membuat Ek tepuk gosok Role-play Jenis-jenis bermain . Penutup 5 Minit Rumusan Tajuk . bongkah.Membuat peta minda di kertas A4 secara indivdu Kertas A4 BIDANG PENGKHUSUSAN UNIT 6 : Pengurusan Kanak-kanak 6.

peserta kursus boleh : i.5 Kajian kanak-kanak 2 jam RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Kajian kanak-kanak .Selepas mengikuti bidang ini . Mengaplikasi dan memahami teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak) Peruntukan Masa 6.2.

white board.Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : Bilangan Pelatih Objektif Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak Alat dan Bahan P&P : Nota edaran.marker. alat bahan dikelas. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih Menunjukkan contoh kajian kanak-kanak Memberi pandangan Abm Catatan Set Induksi 10 minit Kajian kanakkanak Koleksi kajian kanak-kanak . slide.

(mahmood Nizar Mohamed). Rujukan: Penceramah 2.Langkah 1 30 minit Pengenalan kajian kanakkanak -Objektif -matlamat Garis panduan Penulisan Kajian kanak-kanak Menerangkan objektif dan matlamat kajian kanakkanak. Pengantar Pskologi-satu pengenalanasa kepada jiwa dan tingkahlaku manusia. Menerangkan cara-cara membuat penulisan kajian kanakkanak -Pemilihan kanak-kanak . Pengurusan Kanak-Kanak Tabika 1. Nota-nota edaran Perkembangan kanak-kanak – Penilaian secara Portfolio ( Rohani Abdullah ).Kaedah Kajian -mengenalpasti perkembanga n kanakkanakSEFIR -Laporan Naratif Membuat catatan dan memberi pandangan Slaid dan nota Langkah 2 70 minit Membuat catatan Slaid dan nota Folio di sediakan khusus Mengikut kreativiti pelatih Rumusan 10 minit Membuat rumusan tentang cara penulisan kajian kanakkanak.Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun .

3 Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak 1.4 Konsep Main Sambil Belajar .Definisi/tujuan main .2 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak 1.1. Ainon Penceramah Luar (Maktab) 1.Jenis-jenis main BORANG TUGASAN 1 KUMPULAN: PERKEMBANGAN : Umur Kebolehan Aktiviti “ “ LAMPIRAN “ 4-6tahun LAMPIRAN BORANG TUGASAN 2 TEORI / PENDAPAT AHLI FALSAFAH DAN APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. .1 Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Pn.

-Hukum Kesan – kukuh jika pembelajaran seronok dan lenyap jika menyakitkan. Rangsangan dan tindak balas dengan 3 Hukum.Berkesan (ada keatas rangsangan.AHLI FALSAFAH Albert Bandura TEORI /PENDAPAT Proses belajar melalui model tingkahlaku yang dirangsang atau pembelajaran peniruan.Skinner Tindakbalas berlaku Kajian keatas tikus berdasarkan peneguhan dan tuas -ganjaran/dendaan Pavlov Tindakbalas berlaku akibat Kajian keatas anjing rangsangan semulajadi dan dan loceng tindakbalas yang dipelajari dengan yang berkaitan dan mengubah tingkahlaku. Thorndike. dan Kanak-kanak tidak bersedia… Tidak berkesan ( tiada rangsangan ) -Hukum latihan – kukuh jika ada latihan. . -Hukum Kesediaan – kanakkanak sedia belajar…. Kajian Kucing makanan. APLIKASI B F.

DAN PERKEMBANGAN MEMPUNYAI ARAH Perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak mempunyai arah perkembangan iaitu arah kepala ke kaki dan arah tengah ke tepi. kanak-kanak akan lebih keupayaan untuk meningkat.NOTA LAMPIRAN 1 PSIKOLOGI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Tiap. KONSEP ASAS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK.tiap benda yang hidup mengalami perubahan iaitu mengikuti proses pertumbuhan dan perkembangan. 2. Jika kanak-kanak itu tidak ada peluang untuk belajar. Contohnya baka menyatakan mungkin akan tinggi ---. pengajaran sahaja tidak akan mempercepatkan perkembangan kebolehan bermain alat muzik dan menjadi seorang yang berbakat tetapi keadaan sekeliling yang sesuai akan menentukan kebolehannya didalam kemahiran bermain alat muzik. Sungguhpun sesetengah sifat kanak-kanak adalah didapati daripada baka yang berkembang mengikut satu corak yang tertentu. Perubahan bermula dari arah . Factor baka Cuma menyatakan apa yang mungkin terbentuk.tetapi keadaan alam sekeliling mula member pengaruhnya kepada anak yang masih dalam kandungan lagi. Pertumbuhan yang biasa selalunya akan berhenti manakala sesuatu benda hidup atau manusia sampai ke peringkat matang atau dewasa dan selepas itu pertumbuhan tidak berlaku lagi. jangkitan penyakit atau sakit yang teruk dan bekerja berlebihan sebelum dewasa. Gejala ini akan menyebabkan ukuran tingginya akan terencat. Dengan pertumbuhan otak itu. membuat pertimbangan dengan logic dan juga untuk belajar. Pertumbuhan diutamakan kepada banyak pertukaran-pertukaran yang nyata dan dapat diukur. dia tidak boleh mencapai tahap kebolehannya. PERTUMBUHAN TERTENTU. Perkembangan pula adalah yang bersifat kualiti ( bernilai ). pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak juga bergantung kepada alam sekeliling yang sesuai dan rangsangan. ( bertambaah besarnya saiz dan struktur ). Ini bukan sahaja dengan bertambah besarnya jasmani kanakkanak tetapi juga saiz struktur organ bahagian dalam otak. Tegasnya perkembangan berlaku terus menerus dari awal hingga ke akhir hayat. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan telah berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat permulaan perkembangan sehingga tamatnya hayat sesorang benda hidup atau manusia itu. PERTUMBUHAN ADALAH DIPENGARUHI OLEH BAKA DAN ALAM SEKELILING. Contohnya. 1. Misalnya makanan yang tidak seimbang.

Suka kepada yang lain. KANAK-KANAK PADA UMUR YANG SAMA ADALAH BERLAINAN PADA SEMUA JENIS PERKEMBANGAN. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK MENGIKUT SATU SUSUNAN YANG BERTERUSAN. Menceritakan balik apa yang telah didengar dan bertanya perkara yang kurang faham. Menganalisa persamaan dan perbezaan pada perkataan. apabila kanak-kanak ditiarapkan ia boleh mengangkat kepalanya sebelum ia boleh mengangkat dadanya. bertanyakan huruf-huruf yang tertentu. perkembangan berlaku dari arah tengah badan menghala ke bahagian luar badan dank e bahagian hujung anggota badan. ADALAH Kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak boleh mencapai kebolehan dan sesuatu kemahiran adalah pada umur yang berbeza. ketika bahagian kepala dan badannya sudah boleh dikatakan cukup terbentuk. Bekerja dan bermain dalam kumpulan yang lain dalam jangkamasa yang bertambah. Oleh itu - - . Dari segi fungsi juga kanak-kanak dapat menggunakan tangan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan jari. mengganggu dan merampas. Walau bagaimanapun mereka akan melalui peringkat yang sama untuk mencapai kebolehan tersebut. Bermain bersendirian dengan minat dan tekun. kanak-kanak boleh: Bergembira mendengar cerita dan melihat gambar. kanak-kanak boleh merangkak sebelum berjalan. Semasa kanak-kanak di dalam kandungan. Dari segi bacaan. kanak-kanak boleh membuat seperti perkara-perkara berikut : Memerhatikan orang lain. 3.kepala kea rah kaki. Melihat tulisan. Ini bermakna bahawa perubahan pada struktur dan fungsi berlaku di bahagian badan dan akhir sekali kebahagian kaki. Kanak-kanak berbeza pada kadar pertumbuhan mereka seperti berbeza pada peringkat-peringkat perkembangan bagi satu-satu umur yang tertentu. Dengan beransur-ansur puntug tangan ini memanjang dan berkembang menjadi tangan dan jari. Ini menunjukkan lebih banyak perkembangan telah berlaku di bahagian kepala jika dibandingkan dengan perkembangan kaki. Bermain berhampiran dengan orang lain bercakap dan meminta perhatian. Mengenal perkataan dan ayat-ayat yang biasa dilihat. Dari segi pergaulan. Dalam fungsi pergerakan. bahagian anggota kaki dan tangan hanya merupakan punting-puntung yang masih belum tumbuh lagi. Contohnya. 4. Mengikut perkembangan arah tengah ke tepi.

bertatih dan seterusnya berjalan. Perbuatan cakaran yang dibuat oleh kanak-kanak akan membantu dalam kawalan otot-otot yang diperlukan masa menulis nanti. Semua aspek-aspek pertumbuhan bagi sesorang kanak-kanak adalah saling berhubung. A telah menguasai kemahiran skip manakala b masih belu boleh melakukan aktiviti skip tersebut walaupun umur mereka adalah sama.Bagi kemahiran dan pengawalan untuk pergerakan . Kadar dimana kanak-kanak mengembangkan perbendaharaan katanya mungkin lambat semasa dia sedang mulai bertatih untuk berjalan. Tiap-tiap satu pencapaian yang baru mungkin member perangsang ataupun mengganggu dengan aspekpertumbuhan dan perkembanga bagi kanakkanak tersebut. Kepercayaan pada diri sendiri bagi kanak-kanak bertambah setelah ia mendapat kejayaan yang membanggakan. kebolehan dalam kemahiran motor pengamatan akan selalunya membawa satu kematangan social yang lebih cepat.dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran di Tabika. 6. . Conthnya.. TIAP-TIAP PERINGKAT ( STAGE ) PERTUMBUHAN AKAN MEMBAWA KEPADA SEBAHAGIAN DARIPADA PERKEMBANGAN YANG BERIKUTNYA. selepas kanak-kanak itu dapat berjalan perkembanga perbendaharaan katanya mungkin lebih cepat dari kadar biasa. SEMUA ASPEK PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ADALAH BERKAITAN.Dua orang kanak-kanak yang berumur enam tahun iaitu Si A dan Si B. kanak-kanak mestilah mempunyai gambaran atau konsep difikirannya mengenai apakah yang akan dilakukan. 5. Contohnya semasa menguasai kemahiran berjalan kanak-kanak mestilah belajar berdiri. guru hendaklah sedar tentang adanya perbezaan itu. Tiap-tiap peringkat adalah berbeza daripada yang lain-lain tetapi setiap satu bergantung kepada peringkat yang sebelumnya iaitu digunakan sebagai pengetahuannya. Walaubagaimanapun. Contonya.

Minat. Islam memberi perhatian berat tentang pendidikan umat manusia sepanjang hayat.Keperluan. Sebagai asas kepada pendidikan prasekolah. Oleh itu ramai PENGENALAN PEMIKIRAN . . Keperluan kanak-kanak boleh dijelaskan melalui pelbagai teori. . seseorang guru perlu memahami teori perkembangan dan teori pembelajaran supaya guru akan lebih memahami dan menghormati seseorang kanak-kanak sebagai individu. . pandangan dan pemikiran. NOTA LAMPIRAN 2 TEORI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK TAJUK / AHLI TEORI/PANDANGAN Pengetahuan dan kefahaman tentang corak dan cirri perkembangan kanak-kanak akan membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.Jika salah satu daripada bahagian perkembangan kanak-kanak iyu terganggu maka ia akan member kesan kepada perkembangan yang lain.Pengalaman. Mereka berbeza dari segi: . Kanak-kanak adalah unik.Kebolehan.

. . Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti. IBNU KHALDUN. pemikir-pemikir Islam yang member sumbangan dalam aspek pendidikan terutama pendidikan awal kanakkanak. Dilatih untuk mempunyai sifat berani.Memberi bimbingan dengan lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya melalui kekerasan. Diberi nasihat atas kesalahan yang dilakukan dan dimarahi sekali sekala sahaja supaya mereka lebih menghormati orang tua mereka. .A. ALI “ Didiklah anak-anakmu supaya mereka boleh hidup dizaman yang amat berlainan dengan zaman mu “. menulis dan membaca.Diajar membaca Al-Quran sebelum menghafalnya.Menggunakan jadual yang disusun dengan baik. Dibimbing tentang kewajipan terhadap agama dan hokum berakal..PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM. . kecerdasan minda dan mengelakkan kemalasan dan kelesuan. IMAN GHAZALI AL Iman Al ghazali menekankan bahawa kanak-kanak perlu: . .Didedahkan dengan contoh teladan yang baik. sabar dan menghormati orang tua dan mentaati kedua ibubapa mereka. Ibnu khaldun berpendapat bahawa kanak-kanak digalakkan untuk: .Tidak memahami dua perkara dalam masa yang sama kerana ini akan mengelirukan mereka. - Dilatih mengamalkan budi pekerti yang mulia dan tabiat-tabiat yang baik. Diawasi oleh ibubapa kerana mereka mudah dipengaruhi oleh persekitaran dan tingkahlaku masyarakat. merendah diri.Dididik sejak lahir dan diajar mengenal huruf.Menggunakan pancaindera dan diberi contohcontoh yang mudah dan konkrit dalam pembelajaran mereka. Diberi latihan jasmani untuk membina kekuatan tubuh badan.Diberi pendidikan agama berlandaskan AlQuran dan hadis untuk membentuk peribadi mulia. SAIDINA R. . .

Diantaranya adalah Confucius menyatakan bahawa: . . TEORI TINGKAHLAKU SKINNER. . ketaatan pada orang laindan kepercayaan terhadap perhubungan manusia.Empat mata pelajaran yang diajar kepada para pelajar iaitu tulisan khazanah dari zaman berzaman. Teori tingkahlaku memberi penekanan kepada factor persekitaran yang mempengaruhi tingkahlaku kanakkanak.Merupakan individu social dan aktiviti yang dijalankan merupakan asas untuk bersosial.Dihukum atau diberhentikan ganjarannya jika masih melakukan tingkahlaku yang negative. kepuasan dan keamanan.Membuat pengukuhan positif dengan ganjaran jika kanak-kanak itu mengulangi semula rangsangan. .PANDANGAN OLEH PEMIKIR CINA (CONFUCIUS) Pemikir dari Cina juga telah memberi pandangan yang berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak. Mempelajari sesuatu yang boleh dipelajarinya.Perlu bermain untuk memupuk konsep kendiri yang positif dengan bimbingan guru. diperkukuh atau dihentikan. .Belajar tanpa berfikir adalah sia-sia. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Skinner mengasaskan teori rangsangan – Gerakbalas di mana seseorang kanak-kanak akan: . Tingkahlaku ini boleh diperhatikan .Bergerakbalas terhadap sesuatu rangsangan berdasarkan kepada pengalaman yang lepas. . diukur. . kenyataan kehidupan masyarakat.Perlu bermain kerana permainan merupakan aktiviti spritualyang menawarkan kebebasan. sebaliknya berfikir tanpa belajar adalah merbahaya. FROEBEL Froebel menyatakan bahawa kanak-kanak: .

Guru mesti membimbing dan menilai perkembangan kanak-kanak untuk menentukan tahap kesediaan kanak-kanak tersebut. Teori Interaksi member penekanan kepada pentingnya interaksi dengan bahan dan persekitaran bagi kanakkanak memperolehi pelbagai pengetahuan dan kemahiran. .Perkembangan semulajadi kanak-kanak dalam pembelajaran menyebabkan mereka tidak boleh dipaksa belajar selagi mereka belum bersedia. .Perkembangan kanak-kanak berlaku semulajadi mengikut kadar kematangan yang berbeza. . .Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang bersesuaian mengikut kesediaan dan kesesuaian masa. pengalaman.Peringkat Operasi Konkrit bagi kanak-kanak berumur 7-12 tahun. Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak melalui empat peringkat perkembangan Intelek mengikut umur dan pertumbuhan mereka. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokohseperti : Rousseu menekankan bahawa: . . pemikiran dan tindakan sebagai persediaan hidup di masa akan datang.Peringkat Operasi Formal bagi kanak-kanak berumur 11 tahun ke atas. .- Menggabungkan pendidikan. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Dewey menekankan memerlukan: bahawa kanak-kanak ROUSSEAU PIAGET TEORI INTERAKSI DEWEY .Peringkat Deria Motor bagi kanak-kanak berumur 0-2 tahun. TEORI KEMATANGAN Teori kematangan ini member pandangan bahawa kanak-kanak akan meningkatkan potensi mereka jika diberi pelaziman yang optimum. .Peringkat Pra Operasi bagi kanak-kanak berumur 2-7 tahun.

Beberapa teori dan pandanga telah dikemukan oleh tokoh-tokoh seperti: Maslow menyatakan bahawa: . . Pengiktirafan. Manusia memerlukan keperluan asas seperti makanan. selesa dan selamat. .Menyediakan persekitaran bilik darjah yang ceria. penggunaan bahan dan interaksi social dipusat pembelajan.Menggunakan deria untuk meneroka persekitaran. Piaget menekankan bahawa kanak-kanak: .rasa selamat dan konsep kendiri. Kemahiran bahasa adalah penting kerana pembelajaran bermakna adalah PIAGET TEORI HUMANISTIK MASLOW TEORI SOSIOBUDAYA . penerimaan dan rasa dihormati. rasa kepunyaandan penghargaan kendiri. Seterusnya manusia juga memerlukan keperluan sekunder seperti kasih saying.Meningkatkan perkembangan bahasa menggunakan objek di persekitaran.Sebelum seseorang kanak-kanak berminat dan menerima pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran melalui aktiviti arahan kendiri.masa rehat dan udara yang bersih. empat keperluan asas perlu dipenuhi terlebih dahulu. pengalaman bermakna dan eksperimen. penerimaan.MONTESSORI Pendidikan yang disepadukan dengan kehidupan terutama minat mereka. Pembentukan konsep melalui pengalaman sebenar dengan persekitaran. tempat tinggal. keperluan rasa selamat.Aktif bergerak balas terhadap persekitaran mengikut kefahaman atau keupayaan mereka. Penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal. minuman.Melalui tempoh-tempoh sensitive dalamkehidupan bagi mereka membentuk pengetahuan dan kemahiran. .Menjalankan aktiviti individu dimana mereka bebas bergerak dan memilih sendiri aktiviti yang digemari. Montessori menyatakan bahawa kanak-kanak: .Mempunyai rasa ingin tahu. . Keperluan tersebut adalah keperluan fisiologi iaitu makan dan minum. . Teori sosiobudaya mempunyai implikasi ke atas perkembangan bahasa.penghargaan.

Teori dan pandangan ini telah dikemukan oleh tokoh iaitu: TEORI KECERDASAN PELBAGAI . Teori Kecerdasan Pelbagai menyatakan bahawa setiap individu yang dilahirkan mempunyai kepintarannya tersendiri. bahasa badan.Penglibatan aktif bersama ahli masyarakat yang lebih dewasa atau lebih matang. akan menjadikan kanak-kanak lebih mahir memikirkan sesuatu yang bermakna dalam budayanya.melalui komunikasi dan bahasa lisan.Kemudian mereka akan mula berkomunikasi sesame sendiri dan bercakap dengan orang lain dan proses ini akan mengubah kapasiti mental yang menjadi asas kepada proses kognitif kepada yang lebih tinggi. Beliau menyatakan bahawa: . Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: VYGOTSKY Vygotsky telah menerangkan tentang perkembangan zon proksimal ( ZPD ). Sokongan ini berkurangan apabila kanak-kanak telah menguasai kemahiran tersebut. Mereka perlukan bantuan dan bimbingan orang dewasa dan rakan yang lebih berkemahiran bagi membantu mereka mendapat pencapaian optimum.Scalffolding adalah cirri ZPD dirujuk sebagai perubahan kualiti dalam sokongan social di sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran seorang kanak-kanak. .Kanak-kanak tersebut telah mula terlibat dengan budaya apabila bergerakbalas dengan persekitaran serta menggunakan pemikiran dari segi bahasa dan berdailog secara social. . . arahan. mimic muka dan lain-lain bagi membimbing kanak-kanak menguasai konsep asas dan pembelajaran yang bermakna. . Orang dewasa akan membuat scalffolding melalui panduan.Intersubjektif adalah situasi di mana dua individu bermula dengan kefahaman yang berbeza tentang sesuatu perkara yang sama tetapi mereka mendapat kefahaman yang sama akhirnya.Kanak-kanak mempelajari suatu kemahiran baru atau pembelajara baru secara bersendirian pada tahap paling minimum. .

serta bercakap tentang bahasa itu sendiri. perasaan dan menyelesaikan masalah.Kecerdasan bahasa atau verbal – linguistic adalah kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan temasuklah kebolehan mengingat maklumat. termasuklah memahami kelompok nombor asas.ruang. Dengan itu guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah. . tabiat serta hasrat .Kecerdasan muzik adalah kebolehan mengesan irama dan lagu.GARDNER Gardner menyatakan bahawa: . prinsip sebab akibat serta kebolehan menjangka. motivasi.muzikal. termasuk kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah. - Guru harus mengenalpasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid.Kecerdasan Interpersonel adalah kebolehan memahami perasaan.Kecerdasan Logikal-Matematik adalah kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah. Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid. . termasuklah kebolehan mempersembahkan ide visual dan ruang secara grafik.Kecerdasan Kinestetik adalah kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea.interpersonal dan alam sekitar.intrapersonal. kepantasan dan keseimbangan. keanjalan. warna dan garisan.Kecerdasan Visual – Ruang adalah kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. logical-matematikal. ruang. Kecerdasan tersebut adalah : . .gerak badan – kinestetik. menyakini orang lain. . . termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi.Setiap kanak-kanak berpotensi untuk mempunyai lapan jenis kepintaran iaitu kepintaran bahasa.

Pembinaan kemahiran social. seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek. kekuatan.Pembinaan keyakinan menghadapi cabaran kehidupan harian. .- - orang lain. Teori dan pandangan ini telah dikemukakan oleh tokoh iaitu : Beliau menyatakan bahawa kanak-kanak perlu didedahkan tentang: . . beradap sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri.Kesedaran dan pengurusan kendiri. kelemahan.Kesedaran tentang keperluan. Kecerdasan ini juga dapat membantu individu menangani perasaan. Kecerdasan Intrapersonel adalah kebolehan memahami diri sendiri dari segi. galian dan haiwan termasuk rumput dan batubatuan serta pelbagai flora dan fauna. GOLEMAN . Kecerdasan Naturalis adalah kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan. . Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal. Ia juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi makanan dan pakaian. perasaan dan pandangan orang lain.Pencapaian emosi yang positif. TEORI KECERDASAN EMOSI Teori kecerdasan emosi adalah berkaitan dengan keboleha mengenal dan mengawal emosi sendiri serta memahami emosi orrang lain.hasrat dan kehendak termasuk kemahiran bagaimana sesorang itu sama atau berbeza dengan orang lain. .

Bertanya tentang makna sesuatu perkataan. Bercerita berdasarkan hasil lukisan.NOTA LAMPIRAN 3 CIRI-CIRI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK4-6 TAHUN. Menyebut warna. Menyebut nama hari dalam seminggu. Suka mengemukakan soalan. Menggunakan ayat pendek antara 6-8 perkataan dalam perbualan. nama- . ASPEK PERKEMBANGAN BAHASA CIRI PERKEMBANGAN Menguasai perbendaharaan kata lebih kurang 2100 perkataan. Menamakan nilai mata wang. Suka mengulang semula ayat-ayat mudah yang diperdengarkan.

Memahami dan bertindakbalas terhadap arahan yang diberi. Menulis huruf / nombor. Menangkap bola dengan baik. FIZIKAL - EMOSI - KOGNITIF - . Mengetahui warna. Perkembangan motor halus – menggunting dengan baik. Mengumpul / menyusun objek mengikut siria atau jenis. Perkembangan kesedaran “ conscience “ Berlawak / Kecindan. Menunggang basikal beroda dua. Menggambarkan makna perkataan melalui perlakuan.menyucuk manik Perkembangan motor kasar – melompat . Bermula kehilangan gigi susu. Dapat mengaitkan perkataan dan gambar dengan objek sebenar. Skip berselang seli. Kordinasi mata tangan. Melengkapkan ayat-ayat mudah dengan satu perkataan. Lebih berhati-hati semasa membuat keputusan. Dapat membezakan antara khayalan dan kenyataan. Semakin berminat dengan perkataan dan nombor. Melahirkan perasaan. Mengguntik mengikut garisan. Belajar dari kesilapan. Melekatkan gambar. Mengawal perasaan Mengawal perasaan hiba bila berpisah dengan ibubapa. berlari .- nama bulan. Boleh mengikuti tugas dan arahan yang tidak berkaitan. Penggunaan bahasa dengan lebih agresif. Melontar dengan tepat.

Mahu mendahului rakan. Ianya bukanlah hasil dari pengalaman manusia. Tabiat semujadi dipanggil dengan satu perkataan iaitu “ NALURI “. NOTA SOSIAL - LAMPIRAN 4 TINGKAHLAKU DAN TABIAT SEMULAJADI KANAK-KANAK. Tegasnya. Suka menunjuk-nunjuk. NALURI MELARIKAN DIRI. nombor dan ukuran. . Sebelum mengkaji tingkahlaku kanak-kanak kita hendaklah mengkaji dulu tabiat semulajadi kanak-kanak.- Sesetengah kanak-kanak menguasai konsep pengekalan. Sering berkelahi tetapi sekejap sahaja. . . Menganggap guru sangat penting.Tabiat yang timbul apabila menghadapi bahaya. . Tingkahlaku manusia lahirnya kerana didorong atau didorong atau dibangkitkan oleh tabiat semulajadi.Tabiat yang menimbulkan rasa takut dan mendorong kita melarikan diri dari perkara-perkara yang merbahaya. Suka melibatkan diri dengan aktiviti pembelajaran. Tabiat semulajadi memang sudah sedia ada didalam diri manusia sejak dilahirkan. menimbulkan perasaan dan mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang tertentu ( berlawan ). kecenderongan semulajadi inilah yang menggerakkan seseorang berfikir. Manusia mempunyai beberapa naluri ( instint ) yang menjadi pendorong tingkahlakunya. menumpukan perhatian kepada benda-benga. Mementingkan diri sendiri ( egosentrik ). 1. Boleh berkongsi dan bergilir-gilir menggunakan peralatan. Mempunyai sahabat karib tetapi untuk jangka masa yang singkat.Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang sejak mereka kecil lagi. “Kecenderungan semulajadi dengan mendorong manusia melakukan tingkahlaku yang tertentu dalam masa dan suasana yang tertentu “.

Penyataan dari tabiat ini ialah menangis. menyelongkar apa yang dijumpainya. NALURI MINTA TOLONG .Kanak-kanak berperasaan hairan. . .Naluri ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah dan berkehendakan pertolongan. memanjat pokok dengan cepat dan sebagainya bila dalam suasana bahaya.Tabiat yang mendorong manusia dan juga binatang mengawal dan menjaga keselamatan anak-anak mereka. 7.Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang.Kanak-kanak kecil mengamalkan tabiat ini dengan tidak dipelajari lebih dulu.Tabiat ini menggerak kanak-kanak kecil mencuba. mencuba dan membongkar benda-benda baru dan perkara menarik perhatian. keriau dan menjerit. 6. samada manusia atau binatang. 4.Tabiat ini mendorong manusia jijik bila benda-benda yang pelik dirasa oleh lidahnya atau tersentuh dengan seseuatu yang kotor dan menggelikan atau melihat tingkahlaku keji. . .Jika kanak-kanak kecil ditahan dari melaksanakan sesuatu keinginannya. .Tabiat yang juga akan mendorong ibubapa bersusah payah. . 5. banyak bertanya.Tabiat yang timbul bila manusia dihalangi atau ditegah dari melaksanakan atau mencapai kehendak dan keinginannya.Naluri ini nyata pengaruhnya pada orang dewasa. . . 2. NALURI MELAWAN . NALURI JIJIK . berlapar dan sanggup menghadapi bahaya untuk menyelamatkan anak-anak mereka.Tabiat ini timbul dengan tidak dipelajari oleh manusia. 3. .Tabiat ini timbul selepas sahaja dilahirkan.Tabiat ini menimbulkan perasaan marah dan dendam terhadap penghalangpenghalang dan akan bertindak dan menyerang.Tabiat ini mendorong manusia ingin menyiasat. . .- Tabiat ini sangat besar pengaruhnya dalam gerakgeri manusia yang luar biasa seperti dengan senang dan pantas berjalan diatas titian yang kecil. NALURI MENCARI MAKAN . suka belajar menyelidik dan membaca buku. NALURI KEIBUBAPAAN . ia akan menunjukkan perasaan atau reaksi melawan dengan hebat.Anak-anak kecil pun begitubjuga. . NALURI INGIN TAHU .

. . . NALURI MEMPERAGAKAN DIRI . NALURI KETAWA.Tabiat ini mendorong orang mencari kekayaan. menyimpan harta benda dan sebagainya. menyusun. KESIMPULAN .Tabiat inilah yang membuat ibubapa marah dan meradang bila melihat anakanak kecilnya merosakkan benda-benda dirumah.Tabiat ini lebih nyata bila anak-anak kecil itu meningkat umur 5 tahun – dalam poketnya penuh dengan benda-benda. . NALURI INGIN MEMILIKI .Penyata tabiat ini dapat diperhatikan pada tingkahlaku manusia dan binatang. .Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi ketua. NALURI MERENDAHKAN DIRI . . .Tabiat ini mendorong lelaki mencintai atau tertarik kepada kepada jenis perempuan dan perempuan kepada jenis lelaki. .Tabiat ini timbul bila manusia sampai umur remaja (12-18 tahun ). meruntuh dan merosakkan sesuatu.8. Ia akan menangis atau marah bila barangan tersebut diambil atau dibuang.Naluri ini boleh dilihat pada binatang yang lemah seperti kambing dan lembu. 12.Kanak-kanak menangis bila ia berasa susah hati dan tersenyum bila umur beberapa bulan. . mengganggu. NALURI MERUNTUH DAN MEMBINA .Tabiat ini ialah satu tabiat manusia yang semulajadi.Tabiat ini mendorong anak-anak kecil suka membuat.Tabiat ini mendorong kanak-kanak suka merosakkan benda-benda seperti permainan-permainan.Tabiat ini juga mendorong orang-orang dewasa mengganggu dan mengacau sesuatu tanpa tujuan. . dan ketawa lepas umur setahun. .Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lebih daripada orang lain. NALURI INGIN BERKUMPUL .Inilah 14 naluri yang menjadi teras dalam diri manusia.Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi penakut.Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah. 14.Tabiat ini mendorong manusia suka hidup berkumpul dan bercampur antara satu sama lain. 13. 9. 11.Tabiat ini timbul sejak anak-anak kecil itu sudah pandai memandang bendabenda yang dilihat. . NALURI JANTINA . 10. . membina. buku-buku dan sebagainya.

Kecederaan otak. .Latihan tingkah laku .Kaki. . bergerak kesana kemari tanpa tujuan dan adalah sukar di kawal. . CARA MENGATASI. . .Tidak boleh duduk diam . CIRI-CIRI .Aktiviti berlebihan. . Bila seseorang pendidik memahami cirri dan tabiat semulajadi kanak-kanak mengikut umur memudahkannya menugurus dan merancang pembelajaran yang berkesan untuk kanak-kanak. .Mudah naik angin.Aktiviti tidak sempurna. . 1.Pengunduran diri.Merungut.Kurang subur. 2. KEBIMBANGAN . . PENYEBAB .Perbuatan tiba-tiba. . .Keturunan.Makanan yang mengandungi bahan awet.Permusuhan nyata.pewarna ( junkfood ). HYPERAKTIVITI Keadaan seseorang individu yang tidak boleh duduk diam.Hyperaktiviti.tangan bergerak. . NOTA LAMPIRAN 5 MASALAH GANGGUAN TINGKAHLAKU .Suasana pembelajaran yang mesra serta rileks.Jauhi junkfood.- Naluri-naluri inilah yang menjadi penggerak tingkahlaku manusia.Kebimbangan. . .Tingkah laku tiada tujuan. .Pergantungan berlebihan.

Galakan/ Sokongan.Bimbingan dan kaunseling .Bermain ( menarik. helah diri.Pemulihan. .Kurang kecekapan .Membezakan .Merancang dan menentukan. .Mengulangi tindakbalas. .Sikap masyarakat. . . PERMUSUHAN NYATA Tingkahlaku Fizikal atau lisan bertujuan menyakiti atau melukai seseorang. . CARA MENGATASI .Terpengaruh . .Tidak selamat. .Bergantug kepada orang lain. .Pengaruh media. .Perasaan kurang senang yang disebabkan oleh suatu pra alamat bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku.Membina sikap dan personality positif. CIRI-CIRI . menolak.Normal . . CIRI-CIRI .Elakkan perkataan mengejek. memukul.Individu. tidak mengambil tindakbalas. menggigit ). CARA MENGATASI . terancam. .Sukar dihapus . . kurang keyakinan.Takut ( kaunseling ) .Degil dan bahasa kurang sopan.Mengejek menggunakan nama-nama buruk.Kecewa ( naik angin ) . .Hormat menghormati. kemesraan.Galakkan dan pujian.Kurangkan ancaman atau menakutkan.Musuh dengan orang yang tidak bersalah. .Kasih saying. . 3. DIPELAJARI DARI . merebut.Kecewa.

Kendiri . CIRI-CIRI . Adakan aktiviti kerohanian dan moral serta menerapkan nilai-nilai murni.Beri bimbingan dan bantu kank-kanak menyiapkan aktiviti. CARA MENGATASI. . .Berfikir.Tidak berani mencuba. . . PERGANTUNGAN BERLEBIHAN Keadaan dimana seseorang individu amat bergantung pada orang lain atau tidak boleh berdikari.Helah bela diri.Kurang keyakinan – bergantung kepada orang lain buat keputusan.Adakan aktiviti yang boleh kanak-kank boleh buat sendiri. .Sediakan aktiviti yang menarik . .kurang baik / kurang cekap. . .Pastikan aktiviti yang dirancang kanak-kanak boleh buat. . NOTA LAMPIRAN 6 KONSEP MAIN SAMBIL BELAJAR .Tidak rajin. 4. . 5. . . Rancag aktiviti yang sesuai dan menarik. Penarikan diri dari situasi yang kurang selamat atau mengancam.Jangan selalu menghukum .Mengundur Diri CARA MENGATASI .Berbincang dengan ibubapa.Adakan aktiviti yang mana kanak-kanak boleh membuat keputusan.Bantu kanak-kanak yang bermasalah. nyanyian.Tidak diberi peluan buat keputusan.- Memberitahu kanak-kanak bahawa tingkahlaku tersebut tidak menguntungkan.Beri galakan peluang mencuba sesuatu. PENGUNDURAN DIRI.Layanan sepenuhnya kepada kanak-kanak yang lemah pada peringkat awal.Beri pujian. . CIRI-CIRI . Menasihati melalui aktiviti seperti cerita. .Kalah .

Namun semuanya setuju bahawa “main” mempunyai dua persamaan iaitu main adalah satu aktiviti tanpa sebarang matlamat dan ia dilakukan dengan tujuan untuk bermain. Gaya dan style pembelajaran mempengaruhi pembelajaran. Education Department of south Australia (1989) telah menyenaraikan prinsip pembelajaran awal kanak-kanak adalah seperti berikut: Belajar dengan menggunakan deria-deria. Dewey (1992) .ia melibatkan tindakan yang spontan. belajar dengan membuat “ learning by doing “ .Pekerjaan pula bermakna keseronokan yang dialami setelah selesai menjayakanya. Penghargaan diri mempengaruhi pembelajaran. Di peringkat prasekolah. Penilaian sendiri dan penilaian orang lain boleh member sumbangan dalam pembelajaran. Aktiviti yang dijalankan berpandukan kepada konsep Bermain sambil Belajar iaitu proses pembelajaran tidak formal tetapi berstruktur. mereka suka mencari dan mendapat maklumat diri mereka sendiri dan dari alam sekeliling.aktiviti yang mereka sendiri lakukan sangat mustahak. terancang dan ada tujuan tertentu. “Self –discovery “ sangat berfaedah dalam pembelajaran.Mereka belajar dari tindakan mereka sendiri. Kanak-kanak mempunyai cara belajar yang berbeza. Kanak-kanak sukakan cabaran. DEFINISI /KONSEP MAIN Terdapat berbagai-bagai pandangan di kalangan pakar pendidikan mengenai definisi atau konsep main. Kanak-kanak perlu menikmati kejayaan. Mereka suka meneroka perkara-perkara yang menarik perhatian dan boleh menimbulkan motivasi mereka. Bermain adalah pekerjaan bagi kanak-kanak (1967 ) Montessori Bermain ialah keseronokan yang dialami semasa melakukannya.Setiap aktiviti atau permainan adalah “fleksible’. belajar berfikir menyusun dan melahirkan perasaan mereka.PENDAHULUAN Ciri-ciri utama pendidikan prasekolah di Malaysia berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu usaha untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Motivasi mempengaruhi pembelajaran. Bahasa sangat mustahak untuk pembelajaran. Kerjasama boleh membantu pembelajaran. tumpuan pendidikan ialah kepada kesediaan belajar.

Main dihubungkaitkan dengan perkembangan lain seperti komunikasi. Bermain boleh membantu perkembangan kanak-kanak. tidak mempunyai peraturan. Melalui bermain kanak-kanak dapat mempelajari peranan orang dewasa. 16.fizikal dan kreativiti. Melalui permainan. 15. Bermain boleh menggalakkan perkembangan bahasa. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan asas pembelajaran dan punca untuk mendapatkankegembiraan dan keseronokan. 3. Jones (1977) Bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Bermain boleh disusun secara akademik. Kanak-kanak dapat memperbaiki penilaian mereka melalui bermain. 14. Motivasi untuk main adalah bersifat dalaman. 5. kanak-kanak mendapat tingkahlaku yang baru. 12. kognitif . 7. Bermain adalah satu cara pembelajara yang dinamik. NILAI-NILAI MAIN 1. 10. Bermain dapat mengembangkan fizikal kanak-kanak. Bermain menggalakkan menjadi matang dan ‘adventurous”. 4. 11. Samasa bermain. Kanak-kanak dapat mengembangkan imaginasi semasa bermain. mereka bebas dari segala peraturan. Bermain mempunyai sumbangan yang penting. 8. social . Bermain dapat mengembangkan minat dan penumpuan kanak-kanak. Bermain adalah aktiviti sukarela. Dalam masa bermain kanak-kanak dapat merasakan kebebasan bertindak. . 9. ia spontan dan semulajadi. 6.Bermain adalah aktiviti yang terbuka. Bermain satu cara yang membolehkan kanak-kanak menyelidik benda-benda yang terdapat di ala mini. Main melibatkan aktiviti-aktiviti yang aktif dikalangan pemainnya. Main dilakukan secara bebas tanpa paksaan. Frost (1984 ) Kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. prosedur atau hasil yang dijangkakan. ia tidak mempunyai motivasi luaran. Bermain adalah kuasa yang unik untuk membina perhubungan interpersonal. Dalam mendifinisikan “main “ Garvey (1977 ) menyenaraikan lima criteria yang dapat diterima sebagai cirri-ciri “main”: Main adalah sesuatu yang menggembirakan dan merupakan aktiviti yang dihargai atau diminati oleh mereka yang terlibat. Bermain sangat mustahak dalam kehidupan manusia. 2. 13. bahasa.

Permainan koperatif adalah hasil daripada organisasi guru. Permainan Solitary ( bersendirian ) – dalam permainan ini kanak-kanak bermain seorang diri sehinggakan tidak menyedari kanak-kanak lain. membina dan menguatkan otot-otot. 4. Permainan Koperatif ( koperasi – jualbeli ) – Kanak-kanak terlibat secara aktif sebagai kumpulan bermmain bersama-sama. Cuba memperkembangkan potensi kanak-kanak yang maksimum. Bermain juga boleh menyuburkan tubuh badan yang kecil. 2. 4. Membuat pemerhatian semasa kanak-kanak bermain.soaljawab ) – dalam permainan ini kanakkanak hanya berinteraksi diantara satu sama lain melalui pertanyaan yang diajukan atau berkongsi bahan-bahan tetapi tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. Permainan pemerhatian. 2. 3. PERANAN GURU 1. Permainan “ Unoccupied “ ( imaginasi ) – iaitu kanak-kanak cuba menggambarkan sesuatu seperti menggambarka tentang boneka dan kenderaan. Permainan “ Associative “ ( Perbualan. PERANAN GURU DALAM PERMAINAN . Bermain juga boleh mendatangkan kegembiraan. Permainan :Parallel” ( Selari ) – dalam permainan ini dua atau lebih kanak-kanak bermain bersama-sama pada satu masa tetapi menggunakan alat permainan yang berbeza ataupun bersendirian tetapi menggunakan alat yang serupa. kerehatan bagi kanak-kanak selepas penat belajar “. 5. Menyediakan berbagai-bagai jenis permainan.IMAN AL GHAZALI “ Dengan bermain boleh mengembangkan sifat semulajadi kanak-kanak. JENIS-JENIS BERMAIN Mildred Parten membahagikan permainan kanak-kanak kepada 6 jenis utama : 1. Menyusun persekitaran permainan. 5. 6. Kanak-kanak memerhati dan melihat permainan kanakkanak lain tetapi tidak bermain. 3. Memberi bantuan apabila diperlukan.

.Pertukaran alat-alat akan menarik perhatian kanak-kanak dan menjadikan perminan itu menarik bagi mereka dan menggalakkan mereka bermain secara kreatif. Keupayaan”empatik “ boleh memberi guru wawasan kepada memahami persepsi kanak-kanak mengenai permainan.Tempat simpanan yang baik akan melindungi alat daripada rosak. Pertanyaan yang baik dimajukan adalah “ Berapakah caranya kanakkanak boleh menggunakan alat tersebut?”. Cubalah menghidupkan suasana dengan membawa binatang kesayangan (arnab ) pada tempat permainan.1.Perlu juga diadakan kesimbangan diantara alat-alat “ hidup “ seperti anak patung dan haiwan getah. . Guru perlu menyimpan alat pada tempat-tempat yang senang di ambil. .Menggabungkan alat –alat permainan memberikan kuasa resapan ( absorptive power ) untuk kanak-kanak berbanding dengan unit-unit mudah.Simpanan perlulah dekat dengan guru dan dengan kanak-kanak. Kualiti kreatif dan spontan akan mengurang jika guru selalu menguasai kanak-kanak. Tetapi tidak semestinya guru meletakkan alat-alat yang hamper serupa dengan alat dirumah anda sendiri seperti pembakar roti kerana kanak-kanak boleh mengimaginasikannya. 4. . . . Beri peluang kanak-kanak membuat cadangan dan pilihan. Alat-alat perlu di susun dengan baik supaya ia senang diambil dan disimpan semula. Walaubagaimanapun guru boleh menjadi ahli yang aktif dalam permainan dengan membuat cadangan. Guru sentiasa perlu menukar alat-alat permainan. komen atau mendemonstrasikan. 2. . 5. Guru perlu sentiasa menyusun alat dan menggabungkan semula dengan cara yang menarik dan menawan. Bahan permainan perlulah senang didapti bila kanak-kanak memerlukannya. Guru perlu mengelakkan dari menguasai permainan. Jangan “overmanipulate “ . . . 6.Guru perlu memainkan sebagai pemudahcara. Guru perlu member peluang kanak-kanak mencuba idea-idea baru.Beri galakan mereka melepaskan perasaan secara unik. Semasa aktiviti guru perlu memberi rangsangan kepada permainan. Guru perlu memilih alat-alat yang asas. . anda perlu memilih alat-alat yang asas untuk permainan di Tabika. dan pembantu.Guru perlu menggalakkan percambahan idea-idea yang divergen. Guru perlu memilih dan membeli dan alat-alat yang menggalakkan penggunaan imaginasi dan kreativiti. Ini termasuk alat permainan seperti blok-blok lego. 3.Guru perlu membeli alat permainan yang tidak menghadkan imaginasi tetapi boleh meningkatkan kreativiti.Sebagai guru .

” ( Judy Turner. Dengan usaha memasukkan objek kemulut. bebas mimilih dan menyeronokkan “. NOT A LAMPIRAN 7 MENJANA PEMIKIRAN KANAK-KANAK MENERUSI MAIN Apabila bermain kanak-kanak bermain. bermain istana pasir.PENUTUP Aktiviti bermain penting dalam memperkembangkan potensi individu dari segi SEFIR. meniup buih sabun dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi main. peranan mereka adalah mengembangkan aktiviti harian kanak-kanak agar main menjadi sesuatu yang kreatif. Sebagai guru atau ibubapa. mereka sebenarnya sedang belajar mengenai diri mereka dan dunia persekitaran mereka. Main adalah “sesuatu yang penting kepada kanak-kanak. ( Johnson & Enshler 1982 ). Aspek kesepaduan hendaklah ditekankan semasa mengendalikan aktiviti permainan. Mereka belajar menerusi main berbanding cara lain. Dengan menyusun bongkah. Kanak-kanak akan meneroka. kemahiran berbahasa dan menyelesaikan masalah. masa. . 1. menarik.” ( Frank 1957 ). diminati dan member bantuan sewajarnya kepada kanak-kanak agar proses pembelajaran dapat diterapkan menerusi main. mereka meneroka dunia mereka dengan main. imaginasi. benda-benda. Menerusi main kanakkanak dapat menyuburkan perkembangan social. bermain pondok-pondok. Main merupakan “ cara kanak-kanak belajar yang didak dapat diajar oleh orang lain. mengenali diri mereka dengan dunia sebenar yang berkaitan dengan ruang. Sejak mereka bangun seawall pagi. mereka sebenarnya belajar memegang. Dalam main mereka mendapat pengetahuan yang berguna dari pengalaman yang dialami. binatang dan manusia. Perancangan yang tersusun perlu dilakukan supaya aktiviti bermain dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Bagi kanak-kanak main adalah masa terbaik untuk pembelajaran. Main merupakan “ satu tingkahlaku yang mendorong motivasi dalaman. Main adalah proses pembelajaran. Blair 1973 ).

Main semasa makan: Ibu-ibu akan menyediakan makanan dalam mangkuk dan biasanya menggunakan sudu. Semua ini dapat merangsang deria sentuh.mengimbang dan menepati sasaran objek dapat dimasukkan kedalam mulut. ini . Mereka cuba membalikkan baldi yang berisi alat permainan. Dengan ini berlaku kordinasi antara tangan. cawan plastic. Semua ini akan membantu kanak-kanak mengembang dan merangsang kemahiran berfikir.Kanak-kanak dapat bersosialisasi dengan orang lain. Kanak-kanak akan membuat kordinasi mata dan tangan untuk mencapai objek serta membuat beberapa pergerakan. Mulut yang merupakan pusat sentuhan akan member pengalaman baru kepada kanak-kanak mengenai objek yang dimasukkan. bola pingpong.Mereka mula belajar dengan orang lain.Berlaku kordinasi tangan dan mata semasa kanak-kanak membalikkan baldi. mesra. Kenalkan kepada kanak-kanak “ ini mangkuk. . Apa mereka belajar? . . Bola pingpong yang bergolek. Mereka merasa dan menyentuh.Kanak-kanak akan cuba menanggalkan stoking dari kaki. Kemanan alat permainan itu jatuh. Contoh 3: Main sorok-sorok dengan kanak-kanak. Apa mereka belajar ? . Contoh 2: Berikan kanak-kanak sebuah baldi yang diisikan alat permainan seperti anak patung.Mereka cuba memasukkan jari-jari ke kaki kemulut. Apa kanak-kanak belajar dari aktiviti main? Contoh 1: sarungkan stoking dikaki kanak-kanak.Mula belajar bercakap. sebagai penterjemah dan rakan sepermmainan kanak-kanak. Main sebahagian dari kehidupan kanak-kanak Ibubapa yang prihatin sentiasa menanamkan sikap bahaw mereka adalah pemandu pelancong kepada anak-anak. senyum dan ketawa dengan keluarga atau kawan-kawan. kanak-kanak mula belajar erti keseronokan. penglihatan untuk menarik keluar stoking dari kaki. Kanak-kanak sedaya upaya menggunakan segala tenaga. jari dan mata dan penyelesaian masalah. lihat dan dengar kanakkanak. 2.Dengan main sorok-sorok. sudu. . Apa yang mereka belajar? . Bunyi alat itu jatuh. .

merasa kulit pokok. akan dapat bermain air dengan seronok. Mengutip batu-batu dan menyusun mengikut saiz besar atau kecil. Mereka akan dapat konsep kosong dan penuh. tanamkan nilai-nilai menjaga kebersihan dan kekemasan. Semasa menyuap makanan.Main semasa mandi ( dalam kolam plastik ) : Mereka akan menepuk air dan berlaku percikan. Dengan menyusun kasut juga mengajar kanak-kanak tentang konsep pasangan.sudu “. Kanak-kanak diberi peluanga mengenal nama-nama pokok. kasar atau halus. Batu.Bersiar bersama kanak-kanak ( Nature walk ): bawa kanak-kanak keluar persekitaran kelas atau ke tempat-tempat seperti ke taman bunga. mengisi air dalam botol dan mencurahnya. pokok.Pakaian sebagai alat main. Sebut secara jelas..konsep penuh. pantai dan sebagainya akan membantu perkembangan bahasa kanak. . daun. melihat percikan aiar. Kanak-kanak yang dibawa ke kolam mandi atau besen air. Meletak gelas didalam besen air. . menyentuh. saiz besar dan kecil. objek atau alat yang kanak-kanak boleh bermain dengannya. Bahkan kanak-kanak. Alat mainan kanak-kanak sentiasa berubah dari masa ke semasa. Ibubapa yang prihatin dengan perkembangan kanak-kanak akan sentiasa membawa anak keluar rumah. Eh! Nasi jatuh! Atau Tak pa nanti mak bersihkan. . Mereka akan melihat benda timbul. merasa dengan jari. konsep kurang dan sebagainya. Mengapa daun hijau melekat dipokok dan daun kering bertaburan dibawah pokok. tanah juga alat mainan.Main semasa menyusun kasut: menyusun kasut ditempat yang dikhaskan dapat melatih kanak-kanak tentang rasa tanggungjawab dan disiplin diri kanak-kanak. 3. Mereka juga terdedah dengan alam sekitar. Semua main jenis ini boleh menjana pemikiran kanak-kanak.Melihat daun hijau dan daun kering.” Kanak-kanak sebenarnya sedang memerhatikan dan mula belajar berbahasa. semakin banyak alat atau jenis maianan yang mencabar diperlukan. mengembangkan sikap ingin tahu mereka serta mencabar minda kanak-kanak. Air adalah alat mainan. Mereka melihat persekitaran. Apakah alat mainan kanak-kanak ? Alat mainan kanak-kanak ialah segala bahan. . Semua ini menyeronokkan mereka. . Mereka mula belajar mengenal objek konkrit. Semaki bertambah usia kanak-kanak. Mereka melihat benda terapung. ibu ayah serta guru dapat dianggap sebagai alat mainan kepada kanak-kanak. Memasukkan alat permainan yang timbul dan botol kosong dalam kolam plastic. tenggelam. Semasa menjelajah kanak-kanak akan menggunakan lima pancainderanya untuk mendapat pengalaman dan pembelajaran. memasukkan jari kedalam air. Mereka menepuk air. nasi jatuh atau tumpah.

Kita boleh bertanya kepada anak: Mana kepala saying? “ Sini. Ganjaran secara verbal dan non verbal ini akan menyeronokkan kanak-kanak untuk terus berusaha.Baju yang dipakai ( seperti kemeja T ) kepada kanak-kanak juga merupakan alat mainan yang cukup menarik dan menyeronokkan.kepala adik hilang dan ada semula selepas baju di tarik. Main memberikan mereka pengalaman baru yang menyeronokkan. Di sini nakan akan belajar konsep “ hilang “ dan “ muncul “ semula. 4. Sekiranyan mereka gagal. Main juga mendorong kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan lebih-lebih lagi jika ibu dan ayahnya adalah sebagai “ alat mainan “ utama mereka. Anak-anak yang boleh menggolekkan bola atau menolak kereta mainan akan diberi pujian dengan menyata ‘”bagus” atau “ pandai “ dan bertepuk tangan. Kesimpulannya. dahi kepala. Mereka akan cari dibawah karpet. mendedahkan mereka dengan kemahiran berbahasa yang menjadi asas dalam kehidupan mereka di masa hadapan. main pondok dan sebagainya. Ini mendorong mereka menjadi lebih kreatif. ibu harus menggalakkannya supaya mereka tidak berputus asa seperti : “ cuba kad lain pula “. Mereka akan cuba dengan berbagai cara seperti memusing. Kemeja yang disarung dari kepala. dibawah meja atau kerusi. Mereka juga akan belajar mengenal anggota badan seperti rambut. Begitu juga sekiranya mereka menggolek bola dan bola itu hilang dari pandangannya. Walaupun di peringkat awal kanak-kanak hanya menggunakan satu cara sahaja iaitu dengan memasukkan ke mulut untuk merasa tetapi lama kelamaan mereka dapat bermain dengan cara lain. akan menyebabkan kanak-kanak kehilangan “kepala” . Mereka bermain dengan anak patung. Kanak-kanak yang diberikan beberapa kad gambar akan mencuba mencantumkannya untuk menjadi gambar yang lemgkap. Main adalah asas dalam menjana kreativiti kanak-kanak. sini “. Semasa main ibu atau ayah akan sentiasa memberitahu anak alat yang dugunakan seperti bola. Ini menggalakkan mereka berlakon. mengalih. “ cuba ambil yang itu ‘. main adalah sesuatu yang penting diawal usia kanak-kanak. buku. menggunting gambar. Ibubapa yang dapat melihat main sebahagian dari sumber ilmu dan pengalaman berguna dalam kehidupan kanak-kanak akan membantu kanak-kanak mengoptimumkan pengalaman main dalam kehidupan mereka. . menakjubkan. Yang penting mereka mencari di mana bola itu berada. Istimewanya main dalam kehidupan kanak-kanak. Maian juga adalah asas penyelesaian masalah. berimaginasi dan bermain peranan sebagai watak. Jawab anak . di tepi kotak. mencuba dan berkomunikasi dengan berkesan. kereta mainan dan sebagainya. bermain doh. menyusun bongkah. Mereka akan merasa jika bola itu di temui. meletakkan di tempat yang betul. hidung hingga ke leher.

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa : Kajian kanak-kanak : : 2 jam .

marker. Mengetahui jenis-jenis main. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P . Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3. Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2. : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran. alat bahan dikelas. white board. slide. pelatih boleh : 1.Kumpulan : : : Selepas mengikuti kursus ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful