BIDANG PENGKHUSUSAN

UNIT 12

:

Pengurusan Kanak-kanak 12.2 Psikologi ( 8 Jam )

Objektif : Selepas mengikuti bidang ini , peserta kursus boleh : i. Memahami konsep Pertumbuhan dan Perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan.

ii.

Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.

iii.

Memahami tentang pengurusan tingkah laku kanak-kanak.

iv.

Memahami teori, konsep, nilai-nilai dan jenis-jenis main dalam pendidikan awal kanak-kanak

v.

Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak)

Peruntukan Masa 12.2.1.Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2.Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak-kanak 1 Jam 1 Jam

12.2.3.Pengurusan dan Modifikasi tingkah laku kanak-kanak 12.2.4 Belajar Melalui Bermain 12.2.5 Kajian kanak-kanak

-

2 Jam 2 Jam 2 Jam

BIL 12.2

TAJUK Pengurusan Kanak-Kanak

PECAHAN TAJUK 12.2.1 Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2 Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak – kanak

MASA 1 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Memahami dan Brainstorming Penceramah menghayati Ceramah Luar konsep perkembangan awal kanakkanak Memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak mengikut peringkat umur. Brainstoming Ceramah Perbincangan kumpulan

1 jam

-Bahasa -Kognitif -Fizikal (Psikomotor) -Emosi -Sosial

12.2.3 Pengurusan Dan Tingkahlaku Kanak-Kanak

2 jam

Brainstorming Mengetahui ceramah dan memahami masalah tingkahlaku dan cara menangani

BIL

TAJUK

PECAHAN TAJUK 12.2.4 Belajar melalui bermain

MASA 2 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Mengetahui Penerangan Penceramah dan memahami Luar /Jurulatih konsep main Pembentukan sambil belajar Kumpulan Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak.

12.2.5 Kajian kanak-kanak

2 jam

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN
Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika

Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-Kanak Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini, pelatih boleh: Memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan. 2. Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.
1.

Bilangan Pelatih Objektif

Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P

: :

Pengalaman menjaga kanak-kanak dalam keluarga. Slide, gambar peringkat perkembangan, kertas kecil,marker,white board,nota edaran, borang tugasan.

Langkah / Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih

Abm

Catatan

Set Induksi 10 minit

Peringkat Perkembangan Kanak-kanak 0-6 tahun

- Tunjuk slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir ( 0-6 tahun ) - Minta pelatih memberi maklumbalas berdasarkan slide gambar

- Memberi pandangan

Slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir (0 – 6 tahun )

Slide 1 (lampiran)

Berbincang berdasarkan contoh-contoh .Merujuk Nota .Membaca apa yang ditulis Abm Catatan 30 minit Penerangan mengenai perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak Kertas kecil Langkah 2 20 minit . pertumbuhan .persekitaran.Merujuk nota edaran Nota edaran (lampiran 1) Slide 2Slide (lampiran) Marker Whiteboard Slide .Penerangan Teori Teori Perkembangan Pertumbuhan dan Pertumbuhan dan kanak-kanak Perkembangan .Brainstorming .Meminta pelatih menulis di kertas kecil .Penerangan tentang faktor- .Mengedarkan dan penerangan nota mengenai faktor .Minta beberapa pelatih membaca apa yang ditulis Pelatih .Mendengar dengan penuh perhatian memberi Nota edaran (Lampiran 1) Whiteboard Marker Slide Contoh 1 – situasi persekitaran Contoh 2 – Melayurambut hitam.Mengedarkan Pertumbuhan nota dan Perkembangan kanak-kanak .Konsep .Minta pelatih yang menyebut dan mempengaruhi menyenaraikan perkembangan faktor-faktor dan pertumbuhan perkembangan .Memberi pandangan dan membuat catatan .Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Soal jawab Perbincangan . warna kulit Contoh 3 – Persekitaran .Dalam kanak-kanak kandungan dari dalam .Lahir (0kandungan hingga lahir 6tahun) (0-6 tahun) .Pelatih menyenaraikan di whiteboard .baka dan .

Aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan Bahasa. (contoh Tugasan sebagaimana lampiran 1) Pembentukan kumpulan berdasarkan bilangan pelatih dan tajuk perbincangan boleh dikongsi dua kumpulan bagi satu tajuk. Marker.Edar nota tahap Pelatih 45 minit kebolehan kanak-kanak mengikut umur4-6tahun .Kebolehan .Berbincang dalam pelatih kepada kumpulan bagi 5 kumpulan menyiapkan berbincang tugasan tentang kebolehan .Bahagikan . K5Perkembangan Sosial Nota (lampiran 2) Kertas mahjong. K4perkembangan Fizikal.faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak Langkah / Masa Langkah 3 respond dan membuat catatan (makanan)Jepun dulu pendek sekarang tinggi Abm Catatan Isi Pelajaran Perbincangan kumpulan Mengenai perkembangan kanak-kanak 4-6 tahun .Memberi kanak-kanak maklumbalas bagi tahap umur terhadap 4-6 tahun kumpulan yang K1lain Perkembangan bahasa. K2Perkembangan Kognitif.Membuat kanak-kanak dan aktiviti yang pembentangan boleh meningkatkan mengikut pekembangan . K3perkembangan Emosi. Fizikal. Emosi dan Kognitif Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator . Sosial. .

Membuat rumusan Penutup 15 minit ..Merumuskan tentang tajuk yang telah disampaikan dengan bersoaljawab dan kuiz Menjawab soalan secara lisan Soalan kuiz (lampiran) .

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang Matapelajaran : : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Pengurusan Tingkah Laku dan Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak Tarikh : .

Menonton Abm Catatan Tayangan video / gambar tingkah laku kanak-kanak tayangan slide video / gambar . nota edaran. Mengetahui dan memahami bagaimana mengatasi dan memupuk tingkah laku : Pengalaman bersama kanak-kanak : Slide. kertas mahjong.Memberi Slide video Keratan akhbar Gambar (lampiran) .Masa : 2 jam : Kumpulan Bilangan Pelatih : Objektif : Selepas mengikuti kursus ini. whiteboard marker. marker. keratan akhbar. Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah / Masa Set Induksi 10 Minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih . . pelatih boleh: 1. kertas tugasan.Tayangan slide video berkaitan tingkah laku kanak-kanak seperti . Memahami tentang pengurusan tingkah laku dan modifikasi kanak-kanak 2.

Kanak-kanak menangis .Penerangan .Merujuk nota edaran . menjaga kebersihan Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Penerangan dan perbincangan modifikasi tingkahlaku .Definisi / Pengertian tingkah laku Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator . Abm Nota edaran.Kanak-kanak gembira .Membuat catatan . (lampiran 3) Slide Catatan 30 minit .Perbincangan Pelatih . .Kanak-kanak pandangan takut .Kanak-kanak membasuh tangan.Bersoal jawab..Kanak-kanak buat tugasan .Mengedarkan nota Pengurusan tingkahlaku kanak-kanak. .

• Thorndike. • Pavlov. .F Skinner • Pavlov.Memberi maklum balas .Shaping ( Pembentukan tingkahlaku). .Skinner. Marker.Merujuk nota edaran..Teori –teori berkaitan pembelajaran tingkahlaku : • Albert Bandura • B. • B.Pembentangan hasil perbincangan Langkah 2 30 minit Perbincangan kumpulan teori / pendapat tentang pembelajaran tingkahlaku.Mengenal jenis- jenis tingkah laku. .Memberi Bimbingan . Langkah / Masa Energizer 10 minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih Seorang pelatih mengendalikan kelas dan berbincang tentang tajuk yang diberikan Abm Catatan “Kanak-kanak Ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak tangan-tangankan” Beri peluang seorang pelatih mengendalikan kelas dan membincangkan Tajuk “kanak-kanak ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak Kertas mahjong Marker Pen .F.Mengedarkan kertas tugasan dan minta pelatih membuat perbincangan dalam kumpulan tentang teori/pendapat ahli falsafah pendidikan dan aplikasi teori dalam pengajaran dan pembelajaran. -Membuat rujukan . Buku berkaitan di Pusat sumber. • Albert Bandura. .Cerita kes atau situasi di Tabika . • Thorndike Kertas tugas (Lampiran 2) Kertas mahjong.Membuat perbincangan menyiapkan tugasan tentang teori / pendapat ahli falsafah dan aktiviti aplikasikan teori. kajian kes modifikasi tingkahlaku .

Sentuhan. Buku berkaitan.tangan-tangankan” Langkah 3 30 minit Bagaimana memodifikasikan tingkahlaku. Memberi idea. Nota Edaran.Dendaan / Hukuman Membimbing pelatih membuat perbincangan . Rumusan tajuk.Tingkah laku yang boleh ditingkatkan dan menjadi amalan .Berbincang mengikut kumpulan . -Pujian. . Membuat pembentangan. . -K1 – pujian -K2 .Ganjaran -K4 . . Perbincangan Kumpulan mengenai : . Kertas mahjong. Konsep dan isu semasa. pandangan dan cadangan .Ganjaran .Dendaan/hukuman Meminta pelatih berbincang dalam kumpulan bagaimana mamodifikasikan tingkahlaku.Membuat rujukan di Pusat Sumber. .Tingkah laku yang boleh dikurangkan.Membuat rumusan tajuk yang telah dipelajari meminta pelatih mengaitkan dengan Konsep 1 Malaysia dan situasi sosial masyarakat Malaysia masa kini.Sentuhan -K3 . Penutup 10 minit.

slide. alat bahan dikelas.Minta pelatih mencari pasangan masingmasing . mi mi mi” Permainan boleh diubahsuai mengikut kesesuaian Whiteboard Langkah 1 Penerangan .RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa Kumpulan : Konsep Belajar Melalui Bermain : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini.Memberi Abm Catatan Set Induksi 5 minit Bermain tepuk tangan “sep sep sep. pelatih boleh : 1.Menyanyi sambil tepuk tangan . Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih .marker. : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran.Brainstorming . Mengetahui jenis-jenis main.Mencari pasangan . Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2. white board.

30 minit tentang main : -Definisi. -Teori/Konsep -Nilai-nilai main. .Bersoal jawab Abm Catatan Langkah 2 30 minit Jenis-jenis bermain : − Main ‘unoccupied’ − Main memerhati − Main ‘solitary’ − Main Slide.Membuat catatan . Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih .Mengedar nota .Membuat penerangan dan perbincangan .Memberi penerangan tentang Definisi dan Konsep main pandangan dengan menulis di whiteboard dalam bentuk peta minda .Membuat catatan Marker Nota(lampiran) Slide…. Nota edaran (lampiran 4) .Merujuk nota edaran .Mengedar nota .

buku-buku. Penutup 5 Minit Rumusan Tajuk . . bongkah.Bahagi pelatih kepada 6 kumpulan .‘parallel’ − Main ‘associative’ − Main ‘cooperative’ Energizer 5 minit Langkah 3 Membuat Ek tepuk gosok Role-play Jenis-jenis bermain .Beri pandangan dan cadangan terhadap roleplay .Membuat peta minda di kertas A4 secara indivdu Kertas A4 BIDANG PENGKHUSUSAN UNIT 6 : Pengurusan Kanak-kanak 6.2.Minta pelatih berbincang merancang aktiviti mengikut jenis main menggunakan alat bahan sedia ada di kelas.Tunjuk cara .Role-play aktiviti menggunakan alatbahan yang telah dipilih mengikut jenis main. Alat bahan sedia ada seperti anak patung.5 Kajian kanak-kanak ( 2 Jam ) Objektif : . 45 minit .Latihan membuat EK .Berbincang dalam kumpulan . peralatan main peranan dan lain-lain.Refleksi tajuk yang telah di pelajari.

2. Mengaplikasi dan memahami teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak) Peruntukan Masa 6.5 Kajian kanak-kanak 2 jam RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Kajian kanak-kanak .Selepas mengikuti bidang ini . peserta kursus boleh : i.

Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : Bilangan Pelatih Objektif Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak Alat dan Bahan P&P : Nota edaran. slide.marker. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih Menunjukkan contoh kajian kanak-kanak Memberi pandangan Abm Catatan Set Induksi 10 minit Kajian kanakkanak Koleksi kajian kanak-kanak . alat bahan dikelas. white board.

Nota-nota edaran Perkembangan kanak-kanak – Penilaian secara Portfolio ( Rohani Abdullah ).Langkah 1 30 minit Pengenalan kajian kanakkanak -Objektif -matlamat Garis panduan Penulisan Kajian kanak-kanak Menerangkan objektif dan matlamat kajian kanakkanak.Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun . Menerangkan cara-cara membuat penulisan kajian kanakkanak -Pemilihan kanak-kanak .Kaedah Kajian -mengenalpasti perkembanga n kanakkanakSEFIR -Laporan Naratif Membuat catatan dan memberi pandangan Slaid dan nota Langkah 2 70 minit Membuat catatan Slaid dan nota Folio di sediakan khusus Mengikut kreativiti pelatih Rumusan 10 minit Membuat rumusan tentang cara penulisan kajian kanakkanak. Pengurusan Kanak-Kanak Tabika 1. (mahmood Nizar Mohamed). Pengantar Pskologi-satu pengenalanasa kepada jiwa dan tingkahlaku manusia. Rujukan: Penceramah 2.

Jenis-jenis main BORANG TUGASAN 1 KUMPULAN: PERKEMBANGAN : Umur Kebolehan Aktiviti “ “ LAMPIRAN “ 4-6tahun LAMPIRAN BORANG TUGASAN 2 TEORI / PENDAPAT AHLI FALSAFAH DAN APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Ainon Penceramah Luar (Maktab) 1.1.3 Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak 1.Definisi/tujuan main .2 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak 1.1 Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Pn. .4 Konsep Main Sambil Belajar .

Thorndike.Berkesan (ada keatas rangsangan.Skinner Tindakbalas berlaku Kajian keatas tikus berdasarkan peneguhan dan tuas -ganjaran/dendaan Pavlov Tindakbalas berlaku akibat Kajian keatas anjing rangsangan semulajadi dan dan loceng tindakbalas yang dipelajari dengan yang berkaitan dan mengubah tingkahlaku. Rangsangan dan tindak balas dengan 3 Hukum. APLIKASI B F. dan Kanak-kanak tidak bersedia… Tidak berkesan ( tiada rangsangan ) -Hukum latihan – kukuh jika ada latihan. -Hukum Kesediaan – kanakkanak sedia belajar….AHLI FALSAFAH Albert Bandura TEORI /PENDAPAT Proses belajar melalui model tingkahlaku yang dirangsang atau pembelajaran peniruan. . Kajian Kucing makanan. -Hukum Kesan – kukuh jika pembelajaran seronok dan lenyap jika menyakitkan.

Tegasnya perkembangan berlaku terus menerus dari awal hingga ke akhir hayat. 1. Pertumbuhan yang biasa selalunya akan berhenti manakala sesuatu benda hidup atau manusia sampai ke peringkat matang atau dewasa dan selepas itu pertumbuhan tidak berlaku lagi. Contohnya. membuat pertimbangan dengan logic dan juga untuk belajar. PERTUMBUHAN ADALAH DIPENGARUHI OLEH BAKA DAN ALAM SEKELILING. Pertumbuhan diutamakan kepada banyak pertukaran-pertukaran yang nyata dan dapat diukur. KONSEP ASAS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK. Dengan pertumbuhan otak itu.NOTA LAMPIRAN 1 PSIKOLOGI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Tiap. Ini bukan sahaja dengan bertambah besarnya jasmani kanakkanak tetapi juga saiz struktur organ bahagian dalam otak. Factor baka Cuma menyatakan apa yang mungkin terbentuk. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan telah berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat permulaan perkembangan sehingga tamatnya hayat sesorang benda hidup atau manusia itu. dia tidak boleh mencapai tahap kebolehannya. ( bertambaah besarnya saiz dan struktur ). Contohnya baka menyatakan mungkin akan tinggi ---. Gejala ini akan menyebabkan ukuran tingginya akan terencat. Sungguhpun sesetengah sifat kanak-kanak adalah didapati daripada baka yang berkembang mengikut satu corak yang tertentu. kanak-kanak akan lebih keupayaan untuk meningkat.tiap benda yang hidup mengalami perubahan iaitu mengikuti proses pertumbuhan dan perkembangan. 2. jangkitan penyakit atau sakit yang teruk dan bekerja berlebihan sebelum dewasa. Perkembangan pula adalah yang bersifat kualiti ( bernilai ). PERTUMBUHAN TERTENTU. Misalnya makanan yang tidak seimbang. Perubahan bermula dari arah . pengajaran sahaja tidak akan mempercepatkan perkembangan kebolehan bermain alat muzik dan menjadi seorang yang berbakat tetapi keadaan sekeliling yang sesuai akan menentukan kebolehannya didalam kemahiran bermain alat muzik. Jika kanak-kanak itu tidak ada peluang untuk belajar.tetapi keadaan alam sekeliling mula member pengaruhnya kepada anak yang masih dalam kandungan lagi. DAN PERKEMBANGAN MEMPUNYAI ARAH Perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak mempunyai arah perkembangan iaitu arah kepala ke kaki dan arah tengah ke tepi. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak juga bergantung kepada alam sekeliling yang sesuai dan rangsangan.

ADALAH Kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak boleh mencapai kebolehan dan sesuatu kemahiran adalah pada umur yang berbeza. 3. Menceritakan balik apa yang telah didengar dan bertanya perkara yang kurang faham. KANAK-KANAK PADA UMUR YANG SAMA ADALAH BERLAINAN PADA SEMUA JENIS PERKEMBANGAN. apabila kanak-kanak ditiarapkan ia boleh mengangkat kepalanya sebelum ia boleh mengangkat dadanya. Semasa kanak-kanak di dalam kandungan. Dari segi bacaan. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK MENGIKUT SATU SUSUNAN YANG BERTERUSAN. 4. mengganggu dan merampas. Melihat tulisan. Contohnya. Mengenal perkataan dan ayat-ayat yang biasa dilihat. Dari segi fungsi juga kanak-kanak dapat menggunakan tangan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan jari. kanak-kanak boleh membuat seperti perkara-perkara berikut : Memerhatikan orang lain. Bermain berhampiran dengan orang lain bercakap dan meminta perhatian. Dalam fungsi pergerakan. Bekerja dan bermain dalam kumpulan yang lain dalam jangkamasa yang bertambah. Dari segi pergaulan. kanak-kanak boleh: Bergembira mendengar cerita dan melihat gambar. Mengikut perkembangan arah tengah ke tepi. Suka kepada yang lain. perkembangan berlaku dari arah tengah badan menghala ke bahagian luar badan dank e bahagian hujung anggota badan. Ini menunjukkan lebih banyak perkembangan telah berlaku di bahagian kepala jika dibandingkan dengan perkembangan kaki. Bermain bersendirian dengan minat dan tekun. Kanak-kanak berbeza pada kadar pertumbuhan mereka seperti berbeza pada peringkat-peringkat perkembangan bagi satu-satu umur yang tertentu. bertanyakan huruf-huruf yang tertentu.kepala kea rah kaki. bahagian anggota kaki dan tangan hanya merupakan punting-puntung yang masih belum tumbuh lagi. Dengan beransur-ansur puntug tangan ini memanjang dan berkembang menjadi tangan dan jari. Walau bagaimanapun mereka akan melalui peringkat yang sama untuk mencapai kebolehan tersebut. Oleh itu - - . Menganalisa persamaan dan perbezaan pada perkataan. kanak-kanak boleh merangkak sebelum berjalan. Ini bermakna bahawa perubahan pada struktur dan fungsi berlaku di bahagian badan dan akhir sekali kebahagian kaki. ketika bahagian kepala dan badannya sudah boleh dikatakan cukup terbentuk.

Conthnya.. kebolehan dalam kemahiran motor pengamatan akan selalunya membawa satu kematangan social yang lebih cepat. 6. Walaubagaimanapun. A telah menguasai kemahiran skip manakala b masih belu boleh melakukan aktiviti skip tersebut walaupun umur mereka adalah sama. kanak-kanak mestilah mempunyai gambaran atau konsep difikirannya mengenai apakah yang akan dilakukan.Bagi kemahiran dan pengawalan untuk pergerakan . TIAP-TIAP PERINGKAT ( STAGE ) PERTUMBUHAN AKAN MEMBAWA KEPADA SEBAHAGIAN DARIPADA PERKEMBANGAN YANG BERIKUTNYA. SEMUA ASPEK PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ADALAH BERKAITAN.dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran di Tabika. Perbuatan cakaran yang dibuat oleh kanak-kanak akan membantu dalam kawalan otot-otot yang diperlukan masa menulis nanti. Tiap-tiap satu pencapaian yang baru mungkin member perangsang ataupun mengganggu dengan aspekpertumbuhan dan perkembanga bagi kanakkanak tersebut. Contonya. 5. Kadar dimana kanak-kanak mengembangkan perbendaharaan katanya mungkin lambat semasa dia sedang mulai bertatih untuk berjalan. Semua aspek-aspek pertumbuhan bagi sesorang kanak-kanak adalah saling berhubung. Tiap-tiap peringkat adalah berbeza daripada yang lain-lain tetapi setiap satu bergantung kepada peringkat yang sebelumnya iaitu digunakan sebagai pengetahuannya. selepas kanak-kanak itu dapat berjalan perkembanga perbendaharaan katanya mungkin lebih cepat dari kadar biasa. Kepercayaan pada diri sendiri bagi kanak-kanak bertambah setelah ia mendapat kejayaan yang membanggakan.Dua orang kanak-kanak yang berumur enam tahun iaitu Si A dan Si B. . Contohnya semasa menguasai kemahiran berjalan kanak-kanak mestilah belajar berdiri. guru hendaklah sedar tentang adanya perbezaan itu. bertatih dan seterusnya berjalan.

Islam memberi perhatian berat tentang pendidikan umat manusia sepanjang hayat. . pandangan dan pemikiran.Pengalaman. Mereka berbeza dari segi: . NOTA LAMPIRAN 2 TEORI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK TAJUK / AHLI TEORI/PANDANGAN Pengetahuan dan kefahaman tentang corak dan cirri perkembangan kanak-kanak akan membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Keperluan kanak-kanak boleh dijelaskan melalui pelbagai teori. Kanak-kanak adalah unik.Jika salah satu daripada bahagian perkembangan kanak-kanak iyu terganggu maka ia akan member kesan kepada perkembangan yang lain. seseorang guru perlu memahami teori perkembangan dan teori pembelajaran supaya guru akan lebih memahami dan menghormati seseorang kanak-kanak sebagai individu.Keperluan. . .Kebolehan.Minat. Oleh itu ramai PENGENALAN PEMIKIRAN . Sebagai asas kepada pendidikan prasekolah.

A.Didedahkan dengan contoh teladan yang baik. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti.Diajar membaca Al-Quran sebelum menghafalnya. . .Menggunakan jadual yang disusun dengan baik.Menggunakan pancaindera dan diberi contohcontoh yang mudah dan konkrit dalam pembelajaran mereka. Diawasi oleh ibubapa kerana mereka mudah dipengaruhi oleh persekitaran dan tingkahlaku masyarakat. SAIDINA R. . merendah diri. kecerdasan minda dan mengelakkan kemalasan dan kelesuan. Dibimbing tentang kewajipan terhadap agama dan hokum berakal. sabar dan menghormati orang tua dan mentaati kedua ibubapa mereka. . ALI “ Didiklah anak-anakmu supaya mereka boleh hidup dizaman yang amat berlainan dengan zaman mu “. pemikir-pemikir Islam yang member sumbangan dalam aspek pendidikan terutama pendidikan awal kanakkanak. Ibnu khaldun berpendapat bahawa kanak-kanak digalakkan untuk: ..PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM. Diberi nasihat atas kesalahan yang dilakukan dan dimarahi sekali sekala sahaja supaya mereka lebih menghormati orang tua mereka. . menulis dan membaca. .Dididik sejak lahir dan diajar mengenal huruf. . IBNU KHALDUN.Diberi pendidikan agama berlandaskan AlQuran dan hadis untuk membentuk peribadi mulia.Tidak memahami dua perkara dalam masa yang sama kerana ini akan mengelirukan mereka. - Dilatih mengamalkan budi pekerti yang mulia dan tabiat-tabiat yang baik. IMAN GHAZALI AL Iman Al ghazali menekankan bahawa kanak-kanak perlu: . Dilatih untuk mempunyai sifat berani.Memberi bimbingan dengan lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya melalui kekerasan. Diberi latihan jasmani untuk membina kekuatan tubuh badan.

Belajar tanpa berfikir adalah sia-sia. . Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Skinner mengasaskan teori rangsangan – Gerakbalas di mana seseorang kanak-kanak akan: . . . diperkukuh atau dihentikan. . sebaliknya berfikir tanpa belajar adalah merbahaya.Dihukum atau diberhentikan ganjarannya jika masih melakukan tingkahlaku yang negative. kenyataan kehidupan masyarakat. .Membuat pengukuhan positif dengan ganjaran jika kanak-kanak itu mengulangi semula rangsangan. Teori tingkahlaku memberi penekanan kepada factor persekitaran yang mempengaruhi tingkahlaku kanakkanak.PANDANGAN OLEH PEMIKIR CINA (CONFUCIUS) Pemikir dari Cina juga telah memberi pandangan yang berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak. diukur. kepuasan dan keamanan. FROEBEL Froebel menyatakan bahawa kanak-kanak: .Perlu bermain untuk memupuk konsep kendiri yang positif dengan bimbingan guru. Tingkahlaku ini boleh diperhatikan .Merupakan individu social dan aktiviti yang dijalankan merupakan asas untuk bersosial. . TEORI TINGKAHLAKU SKINNER. Mempelajari sesuatu yang boleh dipelajarinya.Bergerakbalas terhadap sesuatu rangsangan berdasarkan kepada pengalaman yang lepas.Empat mata pelajaran yang diajar kepada para pelajar iaitu tulisan khazanah dari zaman berzaman.Perlu bermain kerana permainan merupakan aktiviti spritualyang menawarkan kebebasan. ketaatan pada orang laindan kepercayaan terhadap perhubungan manusia. Diantaranya adalah Confucius menyatakan bahawa: .

Guru mesti membimbing dan menilai perkembangan kanak-kanak untuk menentukan tahap kesediaan kanak-kanak tersebut. pemikiran dan tindakan sebagai persediaan hidup di masa akan datang. . Teori Interaksi member penekanan kepada pentingnya interaksi dengan bahan dan persekitaran bagi kanakkanak memperolehi pelbagai pengetahuan dan kemahiran. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokohseperti : Rousseu menekankan bahawa: .- Menggabungkan pendidikan. pengalaman. .Peringkat Pra Operasi bagi kanak-kanak berumur 2-7 tahun. .Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang bersesuaian mengikut kesediaan dan kesesuaian masa.Perkembangan semulajadi kanak-kanak dalam pembelajaran menyebabkan mereka tidak boleh dipaksa belajar selagi mereka belum bersedia. TEORI KEMATANGAN Teori kematangan ini member pandangan bahawa kanak-kanak akan meningkatkan potensi mereka jika diberi pelaziman yang optimum.Peringkat Operasi Konkrit bagi kanak-kanak berumur 7-12 tahun. .Peringkat Deria Motor bagi kanak-kanak berumur 0-2 tahun. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Dewey menekankan memerlukan: bahawa kanak-kanak ROUSSEAU PIAGET TEORI INTERAKSI DEWEY . .Perkembangan kanak-kanak berlaku semulajadi mengikut kadar kematangan yang berbeza. . . Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak melalui empat peringkat perkembangan Intelek mengikut umur dan pertumbuhan mereka.Peringkat Operasi Formal bagi kanak-kanak berumur 11 tahun ke atas.

Mempunyai rasa ingin tahu. minuman. Pelaksanaan pembelajaran melalui aktiviti arahan kendiri. rasa kepunyaandan penghargaan kendiri. keperluan rasa selamat.Melalui tempoh-tempoh sensitive dalamkehidupan bagi mereka membentuk pengetahuan dan kemahiran.Menjalankan aktiviti individu dimana mereka bebas bergerak dan memilih sendiri aktiviti yang digemari. Piaget menekankan bahawa kanak-kanak: . Teori sosiobudaya mempunyai implikasi ke atas perkembangan bahasa. Penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal.rasa selamat dan konsep kendiri. Seterusnya manusia juga memerlukan keperluan sekunder seperti kasih saying. penerimaan dan rasa dihormati. . . . Beberapa teori dan pandanga telah dikemukan oleh tokoh-tokoh seperti: Maslow menyatakan bahawa: . empat keperluan asas perlu dipenuhi terlebih dahulu.Aktif bergerak balas terhadap persekitaran mengikut kefahaman atau keupayaan mereka.penghargaan. selesa dan selamat. pengalaman bermakna dan eksperimen. Pembentukan konsep melalui pengalaman sebenar dengan persekitaran. Pengiktirafan.Menggunakan deria untuk meneroka persekitaran. tempat tinggal. . penggunaan bahan dan interaksi social dipusat pembelajan. Montessori menyatakan bahawa kanak-kanak: . .masa rehat dan udara yang bersih.Sebelum seseorang kanak-kanak berminat dan menerima pembelajaran. Kemahiran bahasa adalah penting kerana pembelajaran bermakna adalah PIAGET TEORI HUMANISTIK MASLOW TEORI SOSIOBUDAYA . Manusia memerlukan keperluan asas seperti makanan.MONTESSORI Pendidikan yang disepadukan dengan kehidupan terutama minat mereka. Keperluan tersebut adalah keperluan fisiologi iaitu makan dan minum.Menyediakan persekitaran bilik darjah yang ceria.Meningkatkan perkembangan bahasa menggunakan objek di persekitaran. penerimaan.

Intersubjektif adalah situasi di mana dua individu bermula dengan kefahaman yang berbeza tentang sesuatu perkara yang sama tetapi mereka mendapat kefahaman yang sama akhirnya. mimic muka dan lain-lain bagi membimbing kanak-kanak menguasai konsep asas dan pembelajaran yang bermakna. arahan. Teori dan pandangan ini telah dikemukan oleh tokoh iaitu: TEORI KECERDASAN PELBAGAI . bahasa badan.Kemudian mereka akan mula berkomunikasi sesame sendiri dan bercakap dengan orang lain dan proses ini akan mengubah kapasiti mental yang menjadi asas kepada proses kognitif kepada yang lebih tinggi. Teori Kecerdasan Pelbagai menyatakan bahawa setiap individu yang dilahirkan mempunyai kepintarannya tersendiri. . . . Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: VYGOTSKY Vygotsky telah menerangkan tentang perkembangan zon proksimal ( ZPD ). Mereka perlukan bantuan dan bimbingan orang dewasa dan rakan yang lebih berkemahiran bagi membantu mereka mendapat pencapaian optimum.Penglibatan aktif bersama ahli masyarakat yang lebih dewasa atau lebih matang.Scalffolding adalah cirri ZPD dirujuk sebagai perubahan kualiti dalam sokongan social di sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran seorang kanak-kanak. . akan menjadikan kanak-kanak lebih mahir memikirkan sesuatu yang bermakna dalam budayanya. Orang dewasa akan membuat scalffolding melalui panduan. Sokongan ini berkurangan apabila kanak-kanak telah menguasai kemahiran tersebut.Kanak-kanak mempelajari suatu kemahiran baru atau pembelajara baru secara bersendirian pada tahap paling minimum. .melalui komunikasi dan bahasa lisan.Kanak-kanak tersebut telah mula terlibat dengan budaya apabila bergerakbalas dengan persekitaran serta menggunakan pemikiran dari segi bahasa dan berdailog secara social. Beliau menyatakan bahawa: .

Setiap kanak-kanak berpotensi untuk mempunyai lapan jenis kepintaran iaitu kepintaran bahasa. - Guru harus mengenalpasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid. Dengan itu guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah. motivasi.GARDNER Gardner menyatakan bahawa: . menyakini orang lain. . tabiat serta hasrat .Kecerdasan bahasa atau verbal – linguistic adalah kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan temasuklah kebolehan mengingat maklumat. Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid. logical-matematikal.Kecerdasan Interpersonel adalah kebolehan memahami perasaan.Kecerdasan muzik adalah kebolehan mengesan irama dan lagu. . termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi. serta bercakap tentang bahasa itu sendiri.interpersonal dan alam sekitar.Kecerdasan Visual – Ruang adalah kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. ruang. termasuklah memahami kelompok nombor asas. Kecerdasan tersebut adalah : .Kecerdasan Kinestetik adalah kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. . warna dan garisan.muzikal. kepantasan dan keseimbangan. termasuklah kebolehan mempersembahkan ide visual dan ruang secara grafik.intrapersonal. prinsip sebab akibat serta kebolehan menjangka. .Kecerdasan Logikal-Matematik adalah kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah. perasaan dan menyelesaikan masalah. termasuk kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah.gerak badan – kinestetik. . keanjalan.ruang.

. Ia juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi makanan dan pakaian. TEORI KECERDASAN EMOSI Teori kecerdasan emosi adalah berkaitan dengan keboleha mengenal dan mengawal emosi sendiri serta memahami emosi orrang lain. . galian dan haiwan termasuk rumput dan batubatuan serta pelbagai flora dan fauna.Kesedaran dan pengurusan kendiri. GOLEMAN .Pembinaan keyakinan menghadapi cabaran kehidupan harian. Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal.Pembinaan kemahiran social. . Kecerdasan ini juga dapat membantu individu menangani perasaan. beradap sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri. Kecerdasan Naturalis adalah kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan. kekuatan.Pencapaian emosi yang positif.hasrat dan kehendak termasuk kemahiran bagaimana sesorang itu sama atau berbeza dengan orang lain. .- - orang lain. Kecerdasan Intrapersonel adalah kebolehan memahami diri sendiri dari segi. Teori dan pandangan ini telah dikemukakan oleh tokoh iaitu : Beliau menyatakan bahawa kanak-kanak perlu didedahkan tentang: .Kesedaran tentang keperluan. seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek. kelemahan. perasaan dan pandangan orang lain.

Menggunakan ayat pendek antara 6-8 perkataan dalam perbualan. Menamakan nilai mata wang. Bertanya tentang makna sesuatu perkataan.NOTA LAMPIRAN 3 CIRI-CIRI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK4-6 TAHUN. Menyebut nama hari dalam seminggu. Bercerita berdasarkan hasil lukisan. Suka mengulang semula ayat-ayat mudah yang diperdengarkan. Suka mengemukakan soalan. ASPEK PERKEMBANGAN BAHASA CIRI PERKEMBANGAN Menguasai perbendaharaan kata lebih kurang 2100 perkataan. nama- . Menyebut warna.

Melontar dengan tepat. Memahami dan bertindakbalas terhadap arahan yang diberi. Perkembangan motor halus – menggunting dengan baik. Belajar dari kesilapan. Menulis huruf / nombor. Lebih berhati-hati semasa membuat keputusan. Bermula kehilangan gigi susu. Melahirkan perasaan. Mengawal perasaan Mengawal perasaan hiba bila berpisah dengan ibubapa. berlari . Boleh mengikuti tugas dan arahan yang tidak berkaitan. Mengguntik mengikut garisan. Dapat mengaitkan perkataan dan gambar dengan objek sebenar. Melengkapkan ayat-ayat mudah dengan satu perkataan. Semakin berminat dengan perkataan dan nombor. Perkembangan kesedaran “ conscience “ Berlawak / Kecindan. Menangkap bola dengan baik. Menunggang basikal beroda dua. Kordinasi mata tangan. Skip berselang seli. Penggunaan bahasa dengan lebih agresif. Dapat membezakan antara khayalan dan kenyataan. FIZIKAL - EMOSI - KOGNITIF - . Mengetahui warna.- nama bulan.menyucuk manik Perkembangan motor kasar – melompat . Mengumpul / menyusun objek mengikut siria atau jenis. Menggambarkan makna perkataan melalui perlakuan. Melekatkan gambar.

1. . Mementingkan diri sendiri ( egosentrik ).Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang sejak mereka kecil lagi.- Sesetengah kanak-kanak menguasai konsep pengekalan. Suka melibatkan diri dengan aktiviti pembelajaran. nombor dan ukuran. . . Mempunyai sahabat karib tetapi untuk jangka masa yang singkat. NALURI MELARIKAN DIRI. NOTA SOSIAL - LAMPIRAN 4 TINGKAHLAKU DAN TABIAT SEMULAJADI KANAK-KANAK. Mahu mendahului rakan. “Kecenderungan semulajadi dengan mendorong manusia melakukan tingkahlaku yang tertentu dalam masa dan suasana yang tertentu “. Tingkahlaku manusia lahirnya kerana didorong atau didorong atau dibangkitkan oleh tabiat semulajadi. . menumpukan perhatian kepada benda-benga. Suka menunjuk-nunjuk. Tegasnya.Tabiat yang menimbulkan rasa takut dan mendorong kita melarikan diri dari perkara-perkara yang merbahaya. Sebelum mengkaji tingkahlaku kanak-kanak kita hendaklah mengkaji dulu tabiat semulajadi kanak-kanak. Manusia mempunyai beberapa naluri ( instint ) yang menjadi pendorong tingkahlakunya. Boleh berkongsi dan bergilir-gilir menggunakan peralatan. Sering berkelahi tetapi sekejap sahaja. menimbulkan perasaan dan mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang tertentu ( berlawan ). Ianya bukanlah hasil dari pengalaman manusia.Tabiat yang timbul apabila menghadapi bahaya. kecenderongan semulajadi inilah yang menggerakkan seseorang berfikir. Tabiat semujadi dipanggil dengan satu perkataan iaitu “ NALURI “. Menganggap guru sangat penting. Tabiat semulajadi memang sudah sedia ada didalam diri manusia sejak dilahirkan.

6.Tabiat yang mendorong manusia dan juga binatang mengawal dan menjaga keselamatan anak-anak mereka. NALURI MENCARI MAKAN .Jika kanak-kanak kecil ditahan dari melaksanakan sesuatu keinginannya.Kanak-kanak berperasaan hairan. . ia akan menunjukkan perasaan atau reaksi melawan dengan hebat. NALURI INGIN TAHU . banyak bertanya. keriau dan menjerit. 3.Tabiat ini mendorong manusia jijik bila benda-benda yang pelik dirasa oleh lidahnya atau tersentuh dengan seseuatu yang kotor dan menggelikan atau melihat tingkahlaku keji.Anak-anak kecil pun begitubjuga.Naluri ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah dan berkehendakan pertolongan. mencuba dan membongkar benda-benda baru dan perkara menarik perhatian. . 7. . . samada manusia atau binatang.Tabiat ini timbul dengan tidak dipelajari oleh manusia. berlapar dan sanggup menghadapi bahaya untuk menyelamatkan anak-anak mereka. NALURI MELAWAN .Tabiat yang juga akan mendorong ibubapa bersusah payah. NALURI JIJIK .Kanak-kanak kecil mengamalkan tabiat ini dengan tidak dipelajari lebih dulu. NALURI KEIBUBAPAAN . 4. .Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang.Naluri ini nyata pengaruhnya pada orang dewasa. . .Penyataan dari tabiat ini ialah menangis. NALURI MINTA TOLONG . 2.Tabiat ini menggerak kanak-kanak kecil mencuba.Tabiat ini mendorong manusia ingin menyiasat. menyelongkar apa yang dijumpainya.Tabiat ini timbul selepas sahaja dilahirkan. . suka belajar menyelidik dan membaca buku.- Tabiat ini sangat besar pengaruhnya dalam gerakgeri manusia yang luar biasa seperti dengan senang dan pantas berjalan diatas titian yang kecil.Tabiat yang timbul bila manusia dihalangi atau ditegah dari melaksanakan atau mencapai kehendak dan keinginannya. .Tabiat ini menimbulkan perasaan marah dan dendam terhadap penghalangpenghalang dan akan bertindak dan menyerang. 5. . . memanjat pokok dengan cepat dan sebagainya bila dalam suasana bahaya. .

Tabiat ini mendorong manusia suka hidup berkumpul dan bercampur antara satu sama lain.Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi ketua. Ia akan menangis atau marah bila barangan tersebut diambil atau dibuang. . NALURI JANTINA . 14. .Tabiat ini timbul bila manusia sampai umur remaja (12-18 tahun ). .Tabiat ini lebih nyata bila anak-anak kecil itu meningkat umur 5 tahun – dalam poketnya penuh dengan benda-benda. membina.Tabiat ini juga mendorong orang-orang dewasa mengganggu dan mengacau sesuatu tanpa tujuan. meruntuh dan merosakkan sesuatu. 13. 11. mengganggu. NALURI INGIN BERKUMPUL . 10.Naluri ini boleh dilihat pada binatang yang lemah seperti kambing dan lembu.Penyata tabiat ini dapat diperhatikan pada tingkahlaku manusia dan binatang. . . NALURI MERUNTUH DAN MEMBINA . . . .Tabiat ini mendorong lelaki mencintai atau tertarik kepada kepada jenis perempuan dan perempuan kepada jenis lelaki.Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi penakut. menyimpan harta benda dan sebagainya. NALURI MERENDAHKAN DIRI . KESIMPULAN .Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah. . NALURI KETAWA. .Tabiat ini mendorong orang mencari kekayaan. 9. buku-buku dan sebagainya.Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lebih daripada orang lain.8. NALURI INGIN MEMILIKI .Tabiat ini timbul sejak anak-anak kecil itu sudah pandai memandang bendabenda yang dilihat.Inilah 14 naluri yang menjadi teras dalam diri manusia. . menyusun. . dan ketawa lepas umur setahun.Tabiat ini ialah satu tabiat manusia yang semulajadi. 12. NALURI MEMPERAGAKAN DIRI .Tabiat ini mendorong kanak-kanak suka merosakkan benda-benda seperti permainan-permainan.Tabiat ini mendorong anak-anak kecil suka membuat. .Tabiat inilah yang membuat ibubapa marah dan meradang bila melihat anakanak kecilnya merosakkan benda-benda dirumah.Kanak-kanak menangis bila ia berasa susah hati dan tersenyum bila umur beberapa bulan.

Tingkah laku tiada tujuan. .Suasana pembelajaran yang mesra serta rileks. CIRI-CIRI .Aktiviti tidak sempurna. .Keturunan.Permusuhan nyata. bergerak kesana kemari tanpa tujuan dan adalah sukar di kawal.Perbuatan tiba-tiba.Kurang subur. .Aktiviti berlebihan. PENYEBAB . NOTA LAMPIRAN 5 MASALAH GANGGUAN TINGKAHLAKU .Kaki. 2.pewarna ( junkfood ).Makanan yang mengandungi bahan awet. . . .Mudah naik angin.tangan bergerak. .Kecederaan otak.Latihan tingkah laku .Tidak boleh duduk diam . .Pengunduran diri. KEBIMBANGAN . . CARA MENGATASI. . 1. HYPERAKTIVITI Keadaan seseorang individu yang tidak boleh duduk diam. .Hyperaktiviti.Pergantungan berlebihan. .Jauhi junkfood. .- Naluri-naluri inilah yang menjadi penggerak tingkahlaku manusia. Bila seseorang pendidik memahami cirri dan tabiat semulajadi kanak-kanak mengikut umur memudahkannya menugurus dan merancang pembelajaran yang berkesan untuk kanak-kanak.Merungut.Kebimbangan. . .

menolak. . helah diri. . kemesraan.Bimbingan dan kaunseling .Sikap masyarakat. CARA MENGATASI .Sukar dihapus . DIPELAJARI DARI .Takut ( kaunseling ) . CIRI-CIRI .Kecewa.Galakan/ Sokongan. .Individu. . . .Membina sikap dan personality positif.Bergantug kepada orang lain. CARA MENGATASI . 3. kurang keyakinan.Elakkan perkataan mengejek.Bermain ( menarik.Tidak selamat.Terpengaruh . merebut.Mengulangi tindakbalas. terancam. .Normal .Hormat menghormati. . menggigit ). .Kecewa ( naik angin ) .Galakkan dan pujian. .Musuh dengan orang yang tidak bersalah. .Kurangkan ancaman atau menakutkan.Mengejek menggunakan nama-nama buruk.Kurang kecekapan . .Membezakan . tidak mengambil tindakbalas. memukul. PERMUSUHAN NYATA Tingkahlaku Fizikal atau lisan bertujuan menyakiti atau melukai seseorang. CIRI-CIRI . . . .Degil dan bahasa kurang sopan. .Pemulihan.Pengaruh media.Perasaan kurang senang yang disebabkan oleh suatu pra alamat bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku.Kasih saying.Merancang dan menentukan.

.Sediakan aktiviti yang menarik . . .- Memberitahu kanak-kanak bahawa tingkahlaku tersebut tidak menguntungkan. CIRI-CIRI . Adakan aktiviti kerohanian dan moral serta menerapkan nilai-nilai murni.Layanan sepenuhnya kepada kanak-kanak yang lemah pada peringkat awal. PERGANTUNGAN BERLEBIHAN Keadaan dimana seseorang individu amat bergantung pada orang lain atau tidak boleh berdikari. .Tidak diberi peluan buat keputusan. CARA MENGATASI. Rancag aktiviti yang sesuai dan menarik.Helah bela diri. NOTA LAMPIRAN 6 KONSEP MAIN SAMBIL BELAJAR . PENGUNDURAN DIRI.Berbincang dengan ibubapa.Tidak rajin. 5.Beri pujian.Beri galakan peluang mencuba sesuatu.Tidak berani mencuba.Kendiri . . . . 4. CIRI-CIRI .Kurang keyakinan – bergantung kepada orang lain buat keputusan. .Berfikir. .Adakan aktiviti yang boleh kanak-kank boleh buat sendiri.Adakan aktiviti yang mana kanak-kanak boleh membuat keputusan.Mengundur Diri CARA MENGATASI . . . .Pastikan aktiviti yang dirancang kanak-kanak boleh buat.Jangan selalu menghukum .Beri bimbingan dan bantu kank-kanak menyiapkan aktiviti. nyanyian. .kurang baik / kurang cekap. Penarikan diri dari situasi yang kurang selamat atau mengancam. .Bantu kanak-kanak yang bermasalah.Kalah . Menasihati melalui aktiviti seperti cerita.

Gaya dan style pembelajaran mempengaruhi pembelajaran. Dewey (1992) . Bermain adalah pekerjaan bagi kanak-kanak (1967 ) Montessori Bermain ialah keseronokan yang dialami semasa melakukannya. Aktiviti yang dijalankan berpandukan kepada konsep Bermain sambil Belajar iaitu proses pembelajaran tidak formal tetapi berstruktur.Pekerjaan pula bermakna keseronokan yang dialami setelah selesai menjayakanya. tumpuan pendidikan ialah kepada kesediaan belajar. Kerjasama boleh membantu pembelajaran. Bahasa sangat mustahak untuk pembelajaran.aktiviti yang mereka sendiri lakukan sangat mustahak.ia melibatkan tindakan yang spontan.PENDAHULUAN Ciri-ciri utama pendidikan prasekolah di Malaysia berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu usaha untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Penilaian sendiri dan penilaian orang lain boleh member sumbangan dalam pembelajaran. Mereka suka meneroka perkara-perkara yang menarik perhatian dan boleh menimbulkan motivasi mereka. Namun semuanya setuju bahawa “main” mempunyai dua persamaan iaitu main adalah satu aktiviti tanpa sebarang matlamat dan ia dilakukan dengan tujuan untuk bermain. Motivasi mempengaruhi pembelajaran. mereka suka mencari dan mendapat maklumat diri mereka sendiri dan dari alam sekeliling. “Self –discovery “ sangat berfaedah dalam pembelajaran. Kanak-kanak sukakan cabaran. Kanak-kanak perlu menikmati kejayaan. Education Department of south Australia (1989) telah menyenaraikan prinsip pembelajaran awal kanak-kanak adalah seperti berikut: Belajar dengan menggunakan deria-deria. Penghargaan diri mempengaruhi pembelajaran.Setiap aktiviti atau permainan adalah “fleksible’. Di peringkat prasekolah. belajar dengan membuat “ learning by doing “ . belajar berfikir menyusun dan melahirkan perasaan mereka.Mereka belajar dari tindakan mereka sendiri. Kanak-kanak mempunyai cara belajar yang berbeza. DEFINISI /KONSEP MAIN Terdapat berbagai-bagai pandangan di kalangan pakar pendidikan mengenai definisi atau konsep main. terancang dan ada tujuan tertentu.

Bermain adalah satu cara pembelajara yang dinamik. Motivasi untuk main adalah bersifat dalaman. 8. 5. tidak mempunyai peraturan. mereka bebas dari segala peraturan. 11. Dalam mendifinisikan “main “ Garvey (1977 ) menyenaraikan lima criteria yang dapat diterima sebagai cirri-ciri “main”: Main adalah sesuatu yang menggembirakan dan merupakan aktiviti yang dihargai atau diminati oleh mereka yang terlibat. Bermain adalah aktiviti sukarela. Bermain dapat mengembangkan fizikal kanak-kanak. 12. 16. Bermain boleh menggalakkan perkembangan bahasa. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan asas pembelajaran dan punca untuk mendapatkankegembiraan dan keseronokan. 13. Bermain menggalakkan menjadi matang dan ‘adventurous”. bahasa.Bermain adalah aktiviti yang terbuka. Bermain adalah kuasa yang unik untuk membina perhubungan interpersonal. Main dihubungkaitkan dengan perkembangan lain seperti komunikasi. kanak-kanak mendapat tingkahlaku yang baru. Bermain boleh disusun secara akademik. NILAI-NILAI MAIN 1. Bermain sangat mustahak dalam kehidupan manusia. prosedur atau hasil yang dijangkakan. kognitif . ia tidak mempunyai motivasi luaran. Main dilakukan secara bebas tanpa paksaan. Melalui bermain kanak-kanak dapat mempelajari peranan orang dewasa. 4. 2. social . ia spontan dan semulajadi. 7. Bermain satu cara yang membolehkan kanak-kanak menyelidik benda-benda yang terdapat di ala mini. Dalam masa bermain kanak-kanak dapat merasakan kebebasan bertindak. Bermain mempunyai sumbangan yang penting. Samasa bermain. Melalui permainan. Bermain dapat mengembangkan minat dan penumpuan kanak-kanak. 14. 6. Bermain boleh membantu perkembangan kanak-kanak. Jones (1977) Bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Kanak-kanak dapat memperbaiki penilaian mereka melalui bermain. Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Main melibatkan aktiviti-aktiviti yang aktif dikalangan pemainnya. 9. 10. Frost (1984 ) Kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Kanak-kanak dapat mengembangkan imaginasi semasa bermain. 3. 15.fizikal dan kreativiti. .

Bermain juga boleh menyuburkan tubuh badan yang kecil. 5. 2. Memberi bantuan apabila diperlukan. membina dan menguatkan otot-otot.soaljawab ) – dalam permainan ini kanakkanak hanya berinteraksi diantara satu sama lain melalui pertanyaan yang diajukan atau berkongsi bahan-bahan tetapi tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. Cuba memperkembangkan potensi kanak-kanak yang maksimum. 4. JENIS-JENIS BERMAIN Mildred Parten membahagikan permainan kanak-kanak kepada 6 jenis utama : 1. Menyusun persekitaran permainan. Permainan :Parallel” ( Selari ) – dalam permainan ini dua atau lebih kanak-kanak bermain bersama-sama pada satu masa tetapi menggunakan alat permainan yang berbeza ataupun bersendirian tetapi menggunakan alat yang serupa. Permainan Solitary ( bersendirian ) – dalam permainan ini kanak-kanak bermain seorang diri sehinggakan tidak menyedari kanak-kanak lain. Menyediakan berbagai-bagai jenis permainan. 4. 3. Bermain juga boleh mendatangkan kegembiraan. 6. Membuat pemerhatian semasa kanak-kanak bermain. Kanak-kanak memerhati dan melihat permainan kanakkanak lain tetapi tidak bermain. 5. Permainan Koperatif ( koperasi – jualbeli ) – Kanak-kanak terlibat secara aktif sebagai kumpulan bermmain bersama-sama. 3. 2. Permainan “ Associative “ ( Perbualan.IMAN AL GHAZALI “ Dengan bermain boleh mengembangkan sifat semulajadi kanak-kanak. Permainan pemerhatian. Permainan koperatif adalah hasil daripada organisasi guru. Permainan “ Unoccupied “ ( imaginasi ) – iaitu kanak-kanak cuba menggambarkan sesuatu seperti menggambarka tentang boneka dan kenderaan. PERANAN GURU DALAM PERMAINAN . PERANAN GURU 1. kerehatan bagi kanak-kanak selepas penat belajar “.

Perlu juga diadakan kesimbangan diantara alat-alat “ hidup “ seperti anak patung dan haiwan getah. 4. Walaubagaimanapun guru boleh menjadi ahli yang aktif dalam permainan dengan membuat cadangan.Beri galakan mereka melepaskan perasaan secara unik. 5. . Guru sentiasa perlu menukar alat-alat permainan. . . . Semasa aktiviti guru perlu memberi rangsangan kepada permainan. . . dan pembantu. Guru perlu member peluang kanak-kanak mencuba idea-idea baru. Kualiti kreatif dan spontan akan mengurang jika guru selalu menguasai kanak-kanak. Tetapi tidak semestinya guru meletakkan alat-alat yang hamper serupa dengan alat dirumah anda sendiri seperti pembakar roti kerana kanak-kanak boleh mengimaginasikannya. Bahan permainan perlulah senang didapti bila kanak-kanak memerlukannya. . . Guru perlu memilih alat-alat yang asas. Guru perlu memilih dan membeli dan alat-alat yang menggalakkan penggunaan imaginasi dan kreativiti. 6.Guru perlu memainkan sebagai pemudahcara. Pertanyaan yang baik dimajukan adalah “ Berapakah caranya kanakkanak boleh menggunakan alat tersebut?”. Ini termasuk alat permainan seperti blok-blok lego.Simpanan perlulah dekat dengan guru dan dengan kanak-kanak. Alat-alat perlu di susun dengan baik supaya ia senang diambil dan disimpan semula. . Cubalah menghidupkan suasana dengan membawa binatang kesayangan (arnab ) pada tempat permainan.Guru perlu menggalakkan percambahan idea-idea yang divergen.Sebagai guru . Guru perlu menyimpan alat pada tempat-tempat yang senang di ambil. Guru perlu sentiasa menyusun alat dan menggabungkan semula dengan cara yang menarik dan menawan.Guru perlu membeli alat permainan yang tidak menghadkan imaginasi tetapi boleh meningkatkan kreativiti.1. .Menggabungkan alat –alat permainan memberikan kuasa resapan ( absorptive power ) untuk kanak-kanak berbanding dengan unit-unit mudah. Jangan “overmanipulate “ . anda perlu memilih alat-alat yang asas untuk permainan di Tabika. komen atau mendemonstrasikan. 2. Guru perlu mengelakkan dari menguasai permainan. Keupayaan”empatik “ boleh memberi guru wawasan kepada memahami persepsi kanak-kanak mengenai permainan. Beri peluang kanak-kanak membuat cadangan dan pilihan.Pertukaran alat-alat akan menarik perhatian kanak-kanak dan menjadikan perminan itu menarik bagi mereka dan menggalakkan mereka bermain secara kreatif.Tempat simpanan yang baik akan melindungi alat daripada rosak. 3.

Sebagai guru atau ibubapa. mereka sebenarnya sedang belajar mengenai diri mereka dan dunia persekitaran mereka. mengenali diri mereka dengan dunia sebenar yang berkaitan dengan ruang. NOT A LAMPIRAN 7 MENJANA PEMIKIRAN KANAK-KANAK MENERUSI MAIN Apabila bermain kanak-kanak bermain. Aspek kesepaduan hendaklah ditekankan semasa mengendalikan aktiviti permainan. . meniup buih sabun dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi main. Main merupakan “ cara kanak-kanak belajar yang didak dapat diajar oleh orang lain. Sejak mereka bangun seawall pagi. binatang dan manusia. Main merupakan “ satu tingkahlaku yang mendorong motivasi dalaman. bermain pondok-pondok. masa.” ( Judy Turner. Dengan menyusun bongkah. diminati dan member bantuan sewajarnya kepada kanak-kanak agar proses pembelajaran dapat diterapkan menerusi main. mereka meneroka dunia mereka dengan main. imaginasi. Blair 1973 ). bermain istana pasir. menarik. peranan mereka adalah mengembangkan aktiviti harian kanak-kanak agar main menjadi sesuatu yang kreatif. mereka sebenarnya belajar memegang.” ( Frank 1957 ). kemahiran berbahasa dan menyelesaikan masalah. Main adalah “sesuatu yang penting kepada kanak-kanak. Menerusi main kanakkanak dapat menyuburkan perkembangan social. 1. Dengan usaha memasukkan objek kemulut.PENUTUP Aktiviti bermain penting dalam memperkembangkan potensi individu dari segi SEFIR. Perancangan yang tersusun perlu dilakukan supaya aktiviti bermain dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. benda-benda. ( Johnson & Enshler 1982 ). Mereka belajar menerusi main berbanding cara lain. Dalam main mereka mendapat pengetahuan yang berguna dari pengalaman yang dialami. Kanak-kanak akan meneroka. bebas mimilih dan menyeronokkan “. Bagi kanak-kanak main adalah masa terbaik untuk pembelajaran. Main adalah proses pembelajaran.

. . Semua ini dapat merangsang deria sentuh. Bunyi alat itu jatuh. . Dengan ini berlaku kordinasi antara tangan.Mereka mula belajar dengan orang lain. Apa kanak-kanak belajar dari aktiviti main? Contoh 1: sarungkan stoking dikaki kanak-kanak.Berlaku kordinasi tangan dan mata semasa kanak-kanak membalikkan baldi. penglihatan untuk menarik keluar stoking dari kaki. Contoh 3: Main sorok-sorok dengan kanak-kanak. kanak-kanak mula belajar erti keseronokan. Contoh 2: Berikan kanak-kanak sebuah baldi yang diisikan alat permainan seperti anak patung. ini . Main semasa makan: Ibu-ibu akan menyediakan makanan dalam mangkuk dan biasanya menggunakan sudu. senyum dan ketawa dengan keluarga atau kawan-kawan. Mereka cuba membalikkan baldi yang berisi alat permainan. sebagai penterjemah dan rakan sepermmainan kanak-kanak. Kemanan alat permainan itu jatuh. Apa mereka belajar? . 2.Kanak-kanak akan cuba menanggalkan stoking dari kaki. Apa mereka belajar ? . mesra. bola pingpong. lihat dan dengar kanakkanak. . Mereka merasa dan menyentuh. Semua ini akan membantu kanak-kanak mengembang dan merangsang kemahiran berfikir.Kanak-kanak dapat bersosialisasi dengan orang lain. Kanak-kanak sedaya upaya menggunakan segala tenaga. jari dan mata dan penyelesaian masalah. Mulut yang merupakan pusat sentuhan akan member pengalaman baru kepada kanak-kanak mengenai objek yang dimasukkan.mengimbang dan menepati sasaran objek dapat dimasukkan kedalam mulut.Mula belajar bercakap. Apa yang mereka belajar? . Main sebahagian dari kehidupan kanak-kanak Ibubapa yang prihatin sentiasa menanamkan sikap bahaw mereka adalah pemandu pelancong kepada anak-anak. Kanak-kanak akan membuat kordinasi mata dan tangan untuk mencapai objek serta membuat beberapa pergerakan.Mereka cuba memasukkan jari-jari ke kaki kemulut. Kenalkan kepada kanak-kanak “ ini mangkuk. cawan plastic. Bola pingpong yang bergolek. sudu.Dengan main sorok-sorok.

.sudu “. Mereka mula belajar mengenal objek konkrit. Apakah alat mainan kanak-kanak ? Alat mainan kanak-kanak ialah segala bahan. Dengan menyusun kasut juga mengajar kanak-kanak tentang konsep pasangan. . akan dapat bermain air dengan seronok. kasar atau halus. Bahkan kanak-kanak. Semasa menjelajah kanak-kanak akan menggunakan lima pancainderanya untuk mendapat pengalaman dan pembelajaran.Main semasa mandi ( dalam kolam plastik ) : Mereka akan menepuk air dan berlaku percikan. tanamkan nilai-nilai menjaga kebersihan dan kekemasan. konsep kurang dan sebagainya. Kanak-kanak diberi peluanga mengenal nama-nama pokok. . Eh! Nasi jatuh! Atau Tak pa nanti mak bersihkan. Mereka akan melihat benda timbul. Meletak gelas didalam besen air. tenggelam. Ibubapa yang prihatin dengan perkembangan kanak-kanak akan sentiasa membawa anak keluar rumah. Mengutip batu-batu dan menyusun mengikut saiz besar atau kecil. pantai dan sebagainya akan membantu perkembangan bahasa kanak. Memasukkan alat permainan yang timbul dan botol kosong dalam kolam plastic. menyentuh. mengisi air dalam botol dan mencurahnya. . Semaki bertambah usia kanak-kanak. daun. Semua main jenis ini boleh menjana pemikiran kanak-kanak. Air adalah alat mainan. Semua ini menyeronokkan mereka. Sebut secara jelas.Bersiar bersama kanak-kanak ( Nature walk ): bawa kanak-kanak keluar persekitaran kelas atau ke tempat-tempat seperti ke taman bunga. Mereka juga terdedah dengan alam sekitar. 3. Mereka melihat persekitaran. melihat percikan aiar. Alat mainan kanak-kanak sentiasa berubah dari masa ke semasa. semakin banyak alat atau jenis maianan yang mencabar diperlukan. Mereka akan dapat konsep kosong dan penuh. Batu. nasi jatuh atau tumpah.” Kanak-kanak sebenarnya sedang memerhatikan dan mula belajar berbahasa. tanah juga alat mainan.Melihat daun hijau dan daun kering. Mereka melihat benda terapung.konsep penuh. Kanak-kanak yang dibawa ke kolam mandi atau besen air. merasa dengan jari. ibu ayah serta guru dapat dianggap sebagai alat mainan kepada kanak-kanak. Mereka menepuk air. mengembangkan sikap ingin tahu mereka serta mencabar minda kanak-kanak. objek atau alat yang kanak-kanak boleh bermain dengannya. .Main semasa menyusun kasut: menyusun kasut ditempat yang dikhaskan dapat melatih kanak-kanak tentang rasa tanggungjawab dan disiplin diri kanak-kanak. . pokok. Mengapa daun hijau melekat dipokok dan daun kering bertaburan dibawah pokok. Semasa menyuap makanan.Pakaian sebagai alat main. merasa kulit pokok. saiz besar dan kecil. memasukkan jari kedalam air.

berimaginasi dan bermain peranan sebagai watak. Kemeja yang disarung dari kepala. Mereka akan cari dibawah karpet. menyusun bongkah. menggunting gambar. mencuba dan berkomunikasi dengan berkesan. main pondok dan sebagainya. meletakkan di tempat yang betul. Main memberikan mereka pengalaman baru yang menyeronokkan. ibu harus menggalakkannya supaya mereka tidak berputus asa seperti : “ cuba kad lain pula “. Maian juga adalah asas penyelesaian masalah. dibawah meja atau kerusi. Mereka akan cuba dengan berbagai cara seperti memusing.kepala adik hilang dan ada semula selepas baju di tarik. di tepi kotak. mengalih. Yang penting mereka mencari di mana bola itu berada. Mereka bermain dengan anak patung. Begitu juga sekiranya mereka menggolek bola dan bola itu hilang dari pandangannya. Sekiranyan mereka gagal. hidung hingga ke leher. mendedahkan mereka dengan kemahiran berbahasa yang menjadi asas dalam kehidupan mereka di masa hadapan. Ini mendorong mereka menjadi lebih kreatif. Jawab anak . dahi kepala. Ganjaran secara verbal dan non verbal ini akan menyeronokkan kanak-kanak untuk terus berusaha. akan menyebabkan kanak-kanak kehilangan “kepala” . Ibubapa yang dapat melihat main sebahagian dari sumber ilmu dan pengalaman berguna dalam kehidupan kanak-kanak akan membantu kanak-kanak mengoptimumkan pengalaman main dalam kehidupan mereka. Kesimpulannya. menakjubkan. main adalah sesuatu yang penting diawal usia kanak-kanak. sini “. Kanak-kanak yang diberikan beberapa kad gambar akan mencuba mencantumkannya untuk menjadi gambar yang lemgkap. Anak-anak yang boleh menggolekkan bola atau menolak kereta mainan akan diberi pujian dengan menyata ‘”bagus” atau “ pandai “ dan bertepuk tangan. Di sini nakan akan belajar konsep “ hilang “ dan “ muncul “ semula. 4. Mereka akan merasa jika bola itu di temui. Kita boleh bertanya kepada anak: Mana kepala saying? “ Sini. Istimewanya main dalam kehidupan kanak-kanak.Baju yang dipakai ( seperti kemeja T ) kepada kanak-kanak juga merupakan alat mainan yang cukup menarik dan menyeronokkan. Main adalah asas dalam menjana kreativiti kanak-kanak. kereta mainan dan sebagainya. . Semasa main ibu atau ayah akan sentiasa memberitahu anak alat yang dugunakan seperti bola. bermain doh. Ini menggalakkan mereka berlakon. “ cuba ambil yang itu ‘. Main juga mendorong kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan lebih-lebih lagi jika ibu dan ayahnya adalah sebagai “ alat mainan “ utama mereka. Walaupun di peringkat awal kanak-kanak hanya menggunakan satu cara sahaja iaitu dengan memasukkan ke mulut untuk merasa tetapi lama kelamaan mereka dapat bermain dengan cara lain. Mereka juga akan belajar mengenal anggota badan seperti rambut. buku.

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa : Kajian kanak-kanak : : 2 jam .

Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2.marker. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P . Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3. : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran. pelatih boleh : 1. Mengetahui jenis-jenis main. slide.Kumpulan : : : Selepas mengikuti kursus ini. alat bahan dikelas. white board.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful