BIDANG PENGKHUSUSAN

UNIT 12

:

Pengurusan Kanak-kanak 12.2 Psikologi ( 8 Jam )

Objektif : Selepas mengikuti bidang ini , peserta kursus boleh : i. Memahami konsep Pertumbuhan dan Perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan.

ii.

Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.

iii.

Memahami tentang pengurusan tingkah laku kanak-kanak.

iv.

Memahami teori, konsep, nilai-nilai dan jenis-jenis main dalam pendidikan awal kanak-kanak

v.

Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak)

Peruntukan Masa 12.2.1.Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2.Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak-kanak 1 Jam 1 Jam

12.2.3.Pengurusan dan Modifikasi tingkah laku kanak-kanak 12.2.4 Belajar Melalui Bermain 12.2.5 Kajian kanak-kanak

-

2 Jam 2 Jam 2 Jam

BIL 12.2

TAJUK Pengurusan Kanak-Kanak

PECAHAN TAJUK 12.2.1 Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2 Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak – kanak

MASA 1 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Memahami dan Brainstorming Penceramah menghayati Ceramah Luar konsep perkembangan awal kanakkanak Memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak mengikut peringkat umur. Brainstoming Ceramah Perbincangan kumpulan

1 jam

-Bahasa -Kognitif -Fizikal (Psikomotor) -Emosi -Sosial

12.2.3 Pengurusan Dan Tingkahlaku Kanak-Kanak

2 jam

Brainstorming Mengetahui ceramah dan memahami masalah tingkahlaku dan cara menangani

BIL

TAJUK

PECAHAN TAJUK 12.2.4 Belajar melalui bermain

MASA 2 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Mengetahui Penerangan Penceramah dan memahami Luar /Jurulatih konsep main Pembentukan sambil belajar Kumpulan Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak.

12.2.5 Kajian kanak-kanak

2 jam

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN
Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika

Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-Kanak Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini, pelatih boleh: Memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan. 2. Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.
1.

Bilangan Pelatih Objektif

Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P

: :

Pengalaman menjaga kanak-kanak dalam keluarga. Slide, gambar peringkat perkembangan, kertas kecil,marker,white board,nota edaran, borang tugasan.

Langkah / Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih

Abm

Catatan

Set Induksi 10 minit

Peringkat Perkembangan Kanak-kanak 0-6 tahun

- Tunjuk slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir ( 0-6 tahun ) - Minta pelatih memberi maklumbalas berdasarkan slide gambar

- Memberi pandangan

Slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir (0 – 6 tahun )

Slide 1 (lampiran)

Brainstorming .Mengedarkan Pertumbuhan nota dan Perkembangan kanak-kanak .Membaca apa yang ditulis Abm Catatan 30 minit Penerangan mengenai perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak Kertas kecil Langkah 2 20 minit .Minta pelatih yang menyebut dan mempengaruhi menyenaraikan perkembangan faktor-faktor dan pertumbuhan perkembangan .Memberi pandangan dan membuat catatan .Meminta pelatih menulis di kertas kecil .Merujuk nota edaran Nota edaran (lampiran 1) Slide 2Slide (lampiran) Marker Whiteboard Slide .Lahir (0kandungan hingga lahir 6tahun) (0-6 tahun) .Mendengar dengan penuh perhatian memberi Nota edaran (Lampiran 1) Whiteboard Marker Slide Contoh 1 – situasi persekitaran Contoh 2 – Melayurambut hitam.Minta beberapa pelatih membaca apa yang ditulis Pelatih .Penerangan Teori Teori Perkembangan Pertumbuhan dan Pertumbuhan dan kanak-kanak Perkembangan .Berbincang berdasarkan contoh-contoh . pertumbuhan .Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Mengedarkan dan penerangan nota mengenai faktor .Dalam kanak-kanak kandungan dari dalam .Soal jawab Perbincangan .Penerangan tentang faktor- .baka dan . warna kulit Contoh 3 – Persekitaran .Konsep .persekitaran.Pelatih menyenaraikan di whiteboard .Merujuk Nota .

(contoh Tugasan sebagaimana lampiran 1) Pembentukan kumpulan berdasarkan bilangan pelatih dan tajuk perbincangan boleh dikongsi dua kumpulan bagi satu tajuk. Sosial. Emosi dan Kognitif Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Berbincang dalam pelatih kepada kumpulan bagi 5 kumpulan menyiapkan berbincang tugasan tentang kebolehan . K2Perkembangan Kognitif.faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak Langkah / Masa Langkah 3 respond dan membuat catatan (makanan)Jepun dulu pendek sekarang tinggi Abm Catatan Isi Pelajaran Perbincangan kumpulan Mengenai perkembangan kanak-kanak 4-6 tahun . Marker. Fizikal. .Kebolehan . K5Perkembangan Sosial Nota (lampiran 2) Kertas mahjong.Memberi kanak-kanak maklumbalas bagi tahap umur terhadap 4-6 tahun kumpulan yang K1lain Perkembangan bahasa.Aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan Bahasa.Edar nota tahap Pelatih 45 minit kebolehan kanak-kanak mengikut umur4-6tahun . K4perkembangan Fizikal.Bahagikan . K3perkembangan Emosi.Membuat kanak-kanak dan aktiviti yang pembentangan boleh meningkatkan mengikut pekembangan .

Membuat rumusan Penutup 15 minit .Merumuskan tentang tajuk yang telah disampaikan dengan bersoaljawab dan kuiz Menjawab soalan secara lisan Soalan kuiz (lampiran) ..

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang Matapelajaran : : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Pengurusan Tingkah Laku dan Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak Tarikh : .

Memberi Slide video Keratan akhbar Gambar (lampiran) .Masa : 2 jam : Kumpulan Bilangan Pelatih : Objektif : Selepas mengikuti kursus ini. Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah / Masa Set Induksi 10 Minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih . keratan akhbar. kertas tugasan. whiteboard marker. marker. Memahami tentang pengurusan tingkah laku dan modifikasi kanak-kanak 2. pelatih boleh: 1. nota edaran. . Mengetahui dan memahami bagaimana mengatasi dan memupuk tingkah laku : Pengalaman bersama kanak-kanak : Slide.Tayangan slide video berkaitan tingkah laku kanak-kanak seperti . kertas mahjong.Menonton Abm Catatan Tayangan video / gambar tingkah laku kanak-kanak tayangan slide video / gambar .

Kanak-kanak buat tugasan . .Kanak-kanak menangis .Kanak-kanak pandangan takut .Bersoal jawab.Merujuk nota edaran .Penerangan .Kanak-kanak gembira . (lampiran 3) Slide Catatan 30 minit .Definisi / Pengertian tingkah laku Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Perbincangan Pelatih .Mengedarkan nota Pengurusan tingkahlaku kanak-kanak. Abm Nota edaran. menjaga kebersihan Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Penerangan dan perbincangan modifikasi tingkahlaku .Membuat catatan .. .Kanak-kanak membasuh tangan.

Langkah / Masa Energizer 10 minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih Seorang pelatih mengendalikan kelas dan berbincang tentang tajuk yang diberikan Abm Catatan “Kanak-kanak Ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak tangan-tangankan” Beri peluang seorang pelatih mengendalikan kelas dan membincangkan Tajuk “kanak-kanak ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak Kertas mahjong Marker Pen .Shaping ( Pembentukan tingkahlaku). . • Thorndike. • Thorndike Kertas tugas (Lampiran 2) Kertas mahjong.Teori –teori berkaitan pembelajaran tingkahlaku : • Albert Bandura • B.F Skinner • Pavlov.Membuat perbincangan menyiapkan tugasan tentang teori / pendapat ahli falsafah dan aktiviti aplikasikan teori. . .F.Mengedarkan kertas tugasan dan minta pelatih membuat perbincangan dalam kumpulan tentang teori/pendapat ahli falsafah pendidikan dan aplikasi teori dalam pengajaran dan pembelajaran.Mengenal jenis- jenis tingkah laku.. .Memberi maklum balas . Marker. Buku berkaitan di Pusat sumber. kajian kes modifikasi tingkahlaku .Cerita kes atau situasi di Tabika .Pembentangan hasil perbincangan Langkah 2 30 minit Perbincangan kumpulan teori / pendapat tentang pembelajaran tingkahlaku.Skinner. -Membuat rujukan .Merujuk nota edaran. • Albert Bandura. • B.Memberi Bimbingan . • Pavlov.

-K1 – pujian -K2 .Membuat rumusan tajuk yang telah dipelajari meminta pelatih mengaitkan dengan Konsep 1 Malaysia dan situasi sosial masyarakat Malaysia masa kini. .Tingkah laku yang boleh ditingkatkan dan menjadi amalan . Buku berkaitan. .Dendaan/hukuman Meminta pelatih berbincang dalam kumpulan bagaimana mamodifikasikan tingkahlaku. -Pujian. Perbincangan Kumpulan mengenai : . Membuat pembentangan.Ganjaran -K4 . Nota Edaran.Tingkah laku yang boleh dikurangkan.Sentuhan -K3 . pandangan dan cadangan .Berbincang mengikut kumpulan .Ganjaran . Memberi idea. Konsep dan isu semasa.Sentuhan. Kertas mahjong. Rumusan tajuk.Dendaan / Hukuman Membimbing pelatih membuat perbincangan . .Membuat rujukan di Pusat Sumber. . Penutup 10 minit.tangan-tangankan” Langkah 3 30 minit Bagaimana memodifikasikan tingkahlaku.

Menyanyi sambil tepuk tangan .marker.Minta pelatih mencari pasangan masingmasing .RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa Kumpulan : Konsep Belajar Melalui Bermain : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini. pelatih boleh : 1. : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih .Mencari pasangan .Memberi Abm Catatan Set Induksi 5 minit Bermain tepuk tangan “sep sep sep. Mengetahui jenis-jenis main. alat bahan dikelas. Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3.Brainstorming . white board. slide. mi mi mi” Permainan boleh diubahsuai mengikut kesesuaian Whiteboard Langkah 1 Penerangan . Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2.

Membuat catatan .Membuat catatan Marker Nota(lampiran) Slide….Bersoal jawab Abm Catatan Langkah 2 30 minit Jenis-jenis bermain : − Main ‘unoccupied’ − Main memerhati − Main ‘solitary’ − Main Slide.Mengedar nota . Nota edaran (lampiran 4) .Memberi penerangan tentang Definisi dan Konsep main pandangan dengan menulis di whiteboard dalam bentuk peta minda .Membuat penerangan dan perbincangan . Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih . -Teori/Konsep -Nilai-nilai main. .Mengedar nota .Merujuk nota edaran .30 minit tentang main : -Definisi.

5 Kajian kanak-kanak ( 2 Jam ) Objektif : .Tunjuk cara . Alat bahan sedia ada seperti anak patung. peralatan main peranan dan lain-lain.Latihan membuat EK . .Role-play aktiviti menggunakan alatbahan yang telah dipilih mengikut jenis main. buku-buku.Refleksi tajuk yang telah di pelajari. 45 minit .Minta pelatih berbincang merancang aktiviti mengikut jenis main menggunakan alat bahan sedia ada di kelas.2. bongkah.Berbincang dalam kumpulan .Beri pandangan dan cadangan terhadap roleplay . Penutup 5 Minit Rumusan Tajuk .‘parallel’ − Main ‘associative’ − Main ‘cooperative’ Energizer 5 minit Langkah 3 Membuat Ek tepuk gosok Role-play Jenis-jenis bermain .Membuat peta minda di kertas A4 secara indivdu Kertas A4 BIDANG PENGKHUSUSAN UNIT 6 : Pengurusan Kanak-kanak 6.Bahagi pelatih kepada 6 kumpulan .

Mengaplikasi dan memahami teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak) Peruntukan Masa 6.Selepas mengikuti bidang ini . peserta kursus boleh : i.2.5 Kajian kanak-kanak 2 jam RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Kajian kanak-kanak .

Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih Menunjukkan contoh kajian kanak-kanak Memberi pandangan Abm Catatan Set Induksi 10 minit Kajian kanakkanak Koleksi kajian kanak-kanak . white board.marker.Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : Bilangan Pelatih Objektif Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak Alat dan Bahan P&P : Nota edaran. alat bahan dikelas. slide.

Kaedah Kajian -mengenalpasti perkembanga n kanakkanakSEFIR -Laporan Naratif Membuat catatan dan memberi pandangan Slaid dan nota Langkah 2 70 minit Membuat catatan Slaid dan nota Folio di sediakan khusus Mengikut kreativiti pelatih Rumusan 10 minit Membuat rumusan tentang cara penulisan kajian kanakkanak.Langkah 1 30 minit Pengenalan kajian kanakkanak -Objektif -matlamat Garis panduan Penulisan Kajian kanak-kanak Menerangkan objektif dan matlamat kajian kanakkanak. Nota-nota edaran Perkembangan kanak-kanak – Penilaian secara Portfolio ( Rohani Abdullah ). Rujukan: Penceramah 2. Menerangkan cara-cara membuat penulisan kajian kanakkanak -Pemilihan kanak-kanak . (mahmood Nizar Mohamed).Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun . Pengantar Pskologi-satu pengenalanasa kepada jiwa dan tingkahlaku manusia. Pengurusan Kanak-Kanak Tabika 1.

3 Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak 1.1.4 Konsep Main Sambil Belajar .1 Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Pn. . Ainon Penceramah Luar (Maktab) 1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak 1.Jenis-jenis main BORANG TUGASAN 1 KUMPULAN: PERKEMBANGAN : Umur Kebolehan Aktiviti “ “ LAMPIRAN “ 4-6tahun LAMPIRAN BORANG TUGASAN 2 TEORI / PENDAPAT AHLI FALSAFAH DAN APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.Definisi/tujuan main .

-Hukum Kesan – kukuh jika pembelajaran seronok dan lenyap jika menyakitkan. APLIKASI B F. Kajian Kucing makanan. . dan Kanak-kanak tidak bersedia… Tidak berkesan ( tiada rangsangan ) -Hukum latihan – kukuh jika ada latihan.AHLI FALSAFAH Albert Bandura TEORI /PENDAPAT Proses belajar melalui model tingkahlaku yang dirangsang atau pembelajaran peniruan. Rangsangan dan tindak balas dengan 3 Hukum. -Hukum Kesediaan – kanakkanak sedia belajar…. Thorndike.Skinner Tindakbalas berlaku Kajian keatas tikus berdasarkan peneguhan dan tuas -ganjaran/dendaan Pavlov Tindakbalas berlaku akibat Kajian keatas anjing rangsangan semulajadi dan dan loceng tindakbalas yang dipelajari dengan yang berkaitan dan mengubah tingkahlaku.Berkesan (ada keatas rangsangan.

Factor baka Cuma menyatakan apa yang mungkin terbentuk. Tegasnya perkembangan berlaku terus menerus dari awal hingga ke akhir hayat. Pertumbuhan yang biasa selalunya akan berhenti manakala sesuatu benda hidup atau manusia sampai ke peringkat matang atau dewasa dan selepas itu pertumbuhan tidak berlaku lagi. Dengan pertumbuhan otak itu. PERTUMBUHAN ADALAH DIPENGARUHI OLEH BAKA DAN ALAM SEKELILING.tiap benda yang hidup mengalami perubahan iaitu mengikuti proses pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan bermula dari arah . DAN PERKEMBANGAN MEMPUNYAI ARAH Perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak mempunyai arah perkembangan iaitu arah kepala ke kaki dan arah tengah ke tepi. membuat pertimbangan dengan logic dan juga untuk belajar. Contohnya. kanak-kanak akan lebih keupayaan untuk meningkat. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan telah berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat permulaan perkembangan sehingga tamatnya hayat sesorang benda hidup atau manusia itu. Misalnya makanan yang tidak seimbang. Pertumbuhan diutamakan kepada banyak pertukaran-pertukaran yang nyata dan dapat diukur. Gejala ini akan menyebabkan ukuran tingginya akan terencat. Ini bukan sahaja dengan bertambah besarnya jasmani kanakkanak tetapi juga saiz struktur organ bahagian dalam otak. 1. Sungguhpun sesetengah sifat kanak-kanak adalah didapati daripada baka yang berkembang mengikut satu corak yang tertentu. dia tidak boleh mencapai tahap kebolehannya. Contohnya baka menyatakan mungkin akan tinggi ---. Perkembangan pula adalah yang bersifat kualiti ( bernilai ).tetapi keadaan alam sekeliling mula member pengaruhnya kepada anak yang masih dalam kandungan lagi. jangkitan penyakit atau sakit yang teruk dan bekerja berlebihan sebelum dewasa. pengajaran sahaja tidak akan mempercepatkan perkembangan kebolehan bermain alat muzik dan menjadi seorang yang berbakat tetapi keadaan sekeliling yang sesuai akan menentukan kebolehannya didalam kemahiran bermain alat muzik. 2. KONSEP ASAS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK. ( bertambaah besarnya saiz dan struktur ).NOTA LAMPIRAN 1 PSIKOLOGI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Tiap. PERTUMBUHAN TERTENTU. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak juga bergantung kepada alam sekeliling yang sesuai dan rangsangan. Jika kanak-kanak itu tidak ada peluang untuk belajar.

Walau bagaimanapun mereka akan melalui peringkat yang sama untuk mencapai kebolehan tersebut. 3. ADALAH Kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak boleh mencapai kebolehan dan sesuatu kemahiran adalah pada umur yang berbeza. kanak-kanak boleh: Bergembira mendengar cerita dan melihat gambar. kanak-kanak boleh merangkak sebelum berjalan. Mengenal perkataan dan ayat-ayat yang biasa dilihat. Suka kepada yang lain. bertanyakan huruf-huruf yang tertentu.kepala kea rah kaki. KANAK-KANAK PADA UMUR YANG SAMA ADALAH BERLAINAN PADA SEMUA JENIS PERKEMBANGAN. kanak-kanak boleh membuat seperti perkara-perkara berikut : Memerhatikan orang lain. apabila kanak-kanak ditiarapkan ia boleh mengangkat kepalanya sebelum ia boleh mengangkat dadanya. Bermain berhampiran dengan orang lain bercakap dan meminta perhatian. Bermain bersendirian dengan minat dan tekun. 4. Melihat tulisan. Ini menunjukkan lebih banyak perkembangan telah berlaku di bahagian kepala jika dibandingkan dengan perkembangan kaki. Bekerja dan bermain dalam kumpulan yang lain dalam jangkamasa yang bertambah. Kanak-kanak berbeza pada kadar pertumbuhan mereka seperti berbeza pada peringkat-peringkat perkembangan bagi satu-satu umur yang tertentu. Ini bermakna bahawa perubahan pada struktur dan fungsi berlaku di bahagian badan dan akhir sekali kebahagian kaki. bahagian anggota kaki dan tangan hanya merupakan punting-puntung yang masih belum tumbuh lagi. Contohnya. Menceritakan balik apa yang telah didengar dan bertanya perkara yang kurang faham. Oleh itu - - . perkembangan berlaku dari arah tengah badan menghala ke bahagian luar badan dank e bahagian hujung anggota badan. Mengikut perkembangan arah tengah ke tepi. Dari segi fungsi juga kanak-kanak dapat menggunakan tangan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan jari. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK MENGIKUT SATU SUSUNAN YANG BERTERUSAN. Menganalisa persamaan dan perbezaan pada perkataan. Dari segi bacaan. Dalam fungsi pergerakan. Semasa kanak-kanak di dalam kandungan. Dengan beransur-ansur puntug tangan ini memanjang dan berkembang menjadi tangan dan jari. Dari segi pergaulan. mengganggu dan merampas. ketika bahagian kepala dan badannya sudah boleh dikatakan cukup terbentuk.

kebolehan dalam kemahiran motor pengamatan akan selalunya membawa satu kematangan social yang lebih cepat. Semua aspek-aspek pertumbuhan bagi sesorang kanak-kanak adalah saling berhubung. 6. bertatih dan seterusnya berjalan. kanak-kanak mestilah mempunyai gambaran atau konsep difikirannya mengenai apakah yang akan dilakukan.Dua orang kanak-kanak yang berumur enam tahun iaitu Si A dan Si B. Perbuatan cakaran yang dibuat oleh kanak-kanak akan membantu dalam kawalan otot-otot yang diperlukan masa menulis nanti. SEMUA ASPEK PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ADALAH BERKAITAN.dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran di Tabika. A telah menguasai kemahiran skip manakala b masih belu boleh melakukan aktiviti skip tersebut walaupun umur mereka adalah sama. guru hendaklah sedar tentang adanya perbezaan itu.. Kepercayaan pada diri sendiri bagi kanak-kanak bertambah setelah ia mendapat kejayaan yang membanggakan. selepas kanak-kanak itu dapat berjalan perkembanga perbendaharaan katanya mungkin lebih cepat dari kadar biasa. TIAP-TIAP PERINGKAT ( STAGE ) PERTUMBUHAN AKAN MEMBAWA KEPADA SEBAHAGIAN DARIPADA PERKEMBANGAN YANG BERIKUTNYA.Bagi kemahiran dan pengawalan untuk pergerakan . Walaubagaimanapun. Conthnya. Tiap-tiap satu pencapaian yang baru mungkin member perangsang ataupun mengganggu dengan aspekpertumbuhan dan perkembanga bagi kanakkanak tersebut. Contonya. Kadar dimana kanak-kanak mengembangkan perbendaharaan katanya mungkin lambat semasa dia sedang mulai bertatih untuk berjalan. . Tiap-tiap peringkat adalah berbeza daripada yang lain-lain tetapi setiap satu bergantung kepada peringkat yang sebelumnya iaitu digunakan sebagai pengetahuannya. Contohnya semasa menguasai kemahiran berjalan kanak-kanak mestilah belajar berdiri. 5.

Keperluan kanak-kanak boleh dijelaskan melalui pelbagai teori. seseorang guru perlu memahami teori perkembangan dan teori pembelajaran supaya guru akan lebih memahami dan menghormati seseorang kanak-kanak sebagai individu. . Mereka berbeza dari segi: . Oleh itu ramai PENGENALAN PEMIKIRAN . Sebagai asas kepada pendidikan prasekolah. . NOTA LAMPIRAN 2 TEORI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK TAJUK / AHLI TEORI/PANDANGAN Pengetahuan dan kefahaman tentang corak dan cirri perkembangan kanak-kanak akan membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Islam memberi perhatian berat tentang pendidikan umat manusia sepanjang hayat. Kanak-kanak adalah unik. pandangan dan pemikiran.Jika salah satu daripada bahagian perkembangan kanak-kanak iyu terganggu maka ia akan member kesan kepada perkembangan yang lain.Pengalaman.Keperluan.Kebolehan. .Minat.

A. SAIDINA R.Memberi bimbingan dengan lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya melalui kekerasan. merendah diri. IMAN GHAZALI AL Iman Al ghazali menekankan bahawa kanak-kanak perlu: . Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti. sabar dan menghormati orang tua dan mentaati kedua ibubapa mereka.Didedahkan dengan contoh teladan yang baik.Menggunakan jadual yang disusun dengan baik. . pemikir-pemikir Islam yang member sumbangan dalam aspek pendidikan terutama pendidikan awal kanakkanak. Diberi latihan jasmani untuk membina kekuatan tubuh badan. Dibimbing tentang kewajipan terhadap agama dan hokum berakal. Diawasi oleh ibubapa kerana mereka mudah dipengaruhi oleh persekitaran dan tingkahlaku masyarakat. .Dididik sejak lahir dan diajar mengenal huruf. ALI “ Didiklah anak-anakmu supaya mereka boleh hidup dizaman yang amat berlainan dengan zaman mu “. . Dilatih untuk mempunyai sifat berani. menulis dan membaca. Ibnu khaldun berpendapat bahawa kanak-kanak digalakkan untuk: . kecerdasan minda dan mengelakkan kemalasan dan kelesuan. IBNU KHALDUN.Tidak memahami dua perkara dalam masa yang sama kerana ini akan mengelirukan mereka.Diajar membaca Al-Quran sebelum menghafalnya.PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM.. Diberi nasihat atas kesalahan yang dilakukan dan dimarahi sekali sekala sahaja supaya mereka lebih menghormati orang tua mereka.Menggunakan pancaindera dan diberi contohcontoh yang mudah dan konkrit dalam pembelajaran mereka. - Dilatih mengamalkan budi pekerti yang mulia dan tabiat-tabiat yang baik. . . .Diberi pendidikan agama berlandaskan AlQuran dan hadis untuk membentuk peribadi mulia. .

Dihukum atau diberhentikan ganjarannya jika masih melakukan tingkahlaku yang negative. Mempelajari sesuatu yang boleh dipelajarinya. ketaatan pada orang laindan kepercayaan terhadap perhubungan manusia. .PANDANGAN OLEH PEMIKIR CINA (CONFUCIUS) Pemikir dari Cina juga telah memberi pandangan yang berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak. . TEORI TINGKAHLAKU SKINNER.Membuat pengukuhan positif dengan ganjaran jika kanak-kanak itu mengulangi semula rangsangan.Perlu bermain untuk memupuk konsep kendiri yang positif dengan bimbingan guru. .Belajar tanpa berfikir adalah sia-sia. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Skinner mengasaskan teori rangsangan – Gerakbalas di mana seseorang kanak-kanak akan: . . kepuasan dan keamanan. diukur. Diantaranya adalah Confucius menyatakan bahawa: . . Teori tingkahlaku memberi penekanan kepada factor persekitaran yang mempengaruhi tingkahlaku kanakkanak. sebaliknya berfikir tanpa belajar adalah merbahaya. Tingkahlaku ini boleh diperhatikan .Empat mata pelajaran yang diajar kepada para pelajar iaitu tulisan khazanah dari zaman berzaman. diperkukuh atau dihentikan. kenyataan kehidupan masyarakat.Bergerakbalas terhadap sesuatu rangsangan berdasarkan kepada pengalaman yang lepas.Perlu bermain kerana permainan merupakan aktiviti spritualyang menawarkan kebebasan.Merupakan individu social dan aktiviti yang dijalankan merupakan asas untuk bersosial. . FROEBEL Froebel menyatakan bahawa kanak-kanak: .

pemikiran dan tindakan sebagai persediaan hidup di masa akan datang.Perkembangan kanak-kanak berlaku semulajadi mengikut kadar kematangan yang berbeza.Peringkat Operasi Konkrit bagi kanak-kanak berumur 7-12 tahun. Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak melalui empat peringkat perkembangan Intelek mengikut umur dan pertumbuhan mereka.Peringkat Pra Operasi bagi kanak-kanak berumur 2-7 tahun.Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang bersesuaian mengikut kesediaan dan kesesuaian masa. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Dewey menekankan memerlukan: bahawa kanak-kanak ROUSSEAU PIAGET TEORI INTERAKSI DEWEY . . . . .Perkembangan semulajadi kanak-kanak dalam pembelajaran menyebabkan mereka tidak boleh dipaksa belajar selagi mereka belum bersedia. TEORI KEMATANGAN Teori kematangan ini member pandangan bahawa kanak-kanak akan meningkatkan potensi mereka jika diberi pelaziman yang optimum. pengalaman.Peringkat Operasi Formal bagi kanak-kanak berumur 11 tahun ke atas. . .Peringkat Deria Motor bagi kanak-kanak berumur 0-2 tahun. Teori Interaksi member penekanan kepada pentingnya interaksi dengan bahan dan persekitaran bagi kanakkanak memperolehi pelbagai pengetahuan dan kemahiran. .- Menggabungkan pendidikan. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokohseperti : Rousseu menekankan bahawa: .Guru mesti membimbing dan menilai perkembangan kanak-kanak untuk menentukan tahap kesediaan kanak-kanak tersebut.

Aktif bergerak balas terhadap persekitaran mengikut kefahaman atau keupayaan mereka.Menyediakan persekitaran bilik darjah yang ceria. empat keperluan asas perlu dipenuhi terlebih dahulu. Montessori menyatakan bahawa kanak-kanak: . .Menggunakan deria untuk meneroka persekitaran.MONTESSORI Pendidikan yang disepadukan dengan kehidupan terutama minat mereka. . . penerimaan dan rasa dihormati. Beberapa teori dan pandanga telah dikemukan oleh tokoh-tokoh seperti: Maslow menyatakan bahawa: . penerimaan.Meningkatkan perkembangan bahasa menggunakan objek di persekitaran. Piaget menekankan bahawa kanak-kanak: . keperluan rasa selamat. tempat tinggal. Manusia memerlukan keperluan asas seperti makanan. Teori sosiobudaya mempunyai implikasi ke atas perkembangan bahasa. . Seterusnya manusia juga memerlukan keperluan sekunder seperti kasih saying. Penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal.Sebelum seseorang kanak-kanak berminat dan menerima pembelajaran. pengalaman bermakna dan eksperimen. Pengiktirafan.Melalui tempoh-tempoh sensitive dalamkehidupan bagi mereka membentuk pengetahuan dan kemahiran. Pembentukan konsep melalui pengalaman sebenar dengan persekitaran. penggunaan bahan dan interaksi social dipusat pembelajan.penghargaan.rasa selamat dan konsep kendiri.masa rehat dan udara yang bersih. . minuman. Kemahiran bahasa adalah penting kerana pembelajaran bermakna adalah PIAGET TEORI HUMANISTIK MASLOW TEORI SOSIOBUDAYA . selesa dan selamat.Menjalankan aktiviti individu dimana mereka bebas bergerak dan memilih sendiri aktiviti yang digemari. rasa kepunyaandan penghargaan kendiri. Keperluan tersebut adalah keperluan fisiologi iaitu makan dan minum.Mempunyai rasa ingin tahu. Pelaksanaan pembelajaran melalui aktiviti arahan kendiri.

bahasa badan. . .Penglibatan aktif bersama ahli masyarakat yang lebih dewasa atau lebih matang. mimic muka dan lain-lain bagi membimbing kanak-kanak menguasai konsep asas dan pembelajaran yang bermakna.Kanak-kanak tersebut telah mula terlibat dengan budaya apabila bergerakbalas dengan persekitaran serta menggunakan pemikiran dari segi bahasa dan berdailog secara social.Kanak-kanak mempelajari suatu kemahiran baru atau pembelajara baru secara bersendirian pada tahap paling minimum. Teori dan pandangan ini telah dikemukan oleh tokoh iaitu: TEORI KECERDASAN PELBAGAI . Beliau menyatakan bahawa: .Scalffolding adalah cirri ZPD dirujuk sebagai perubahan kualiti dalam sokongan social di sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran seorang kanak-kanak.melalui komunikasi dan bahasa lisan. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: VYGOTSKY Vygotsky telah menerangkan tentang perkembangan zon proksimal ( ZPD ). . .Intersubjektif adalah situasi di mana dua individu bermula dengan kefahaman yang berbeza tentang sesuatu perkara yang sama tetapi mereka mendapat kefahaman yang sama akhirnya. Teori Kecerdasan Pelbagai menyatakan bahawa setiap individu yang dilahirkan mempunyai kepintarannya tersendiri. .Kemudian mereka akan mula berkomunikasi sesame sendiri dan bercakap dengan orang lain dan proses ini akan mengubah kapasiti mental yang menjadi asas kepada proses kognitif kepada yang lebih tinggi. Mereka perlukan bantuan dan bimbingan orang dewasa dan rakan yang lebih berkemahiran bagi membantu mereka mendapat pencapaian optimum. arahan. akan menjadikan kanak-kanak lebih mahir memikirkan sesuatu yang bermakna dalam budayanya. Orang dewasa akan membuat scalffolding melalui panduan. Sokongan ini berkurangan apabila kanak-kanak telah menguasai kemahiran tersebut.

keanjalan.Setiap kanak-kanak berpotensi untuk mempunyai lapan jenis kepintaran iaitu kepintaran bahasa. perasaan dan menyelesaikan masalah.gerak badan – kinestetik. kepantasan dan keseimbangan.muzikal. termasuklah memahami kelompok nombor asas. logical-matematikal. motivasi.interpersonal dan alam sekitar.GARDNER Gardner menyatakan bahawa: . .ruang.intrapersonal. - Guru harus mengenalpasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid. Dengan itu guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah. warna dan garisan.Kecerdasan Visual – Ruang adalah kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. serta bercakap tentang bahasa itu sendiri. .Kecerdasan bahasa atau verbal – linguistic adalah kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan temasuklah kebolehan mengingat maklumat. ruang. .Kecerdasan Kinestetik adalah kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. menyakini orang lain. . prinsip sebab akibat serta kebolehan menjangka.Kecerdasan Logikal-Matematik adalah kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah. Kecerdasan tersebut adalah : . termasuklah kebolehan mempersembahkan ide visual dan ruang secara grafik. tabiat serta hasrat .Kecerdasan Interpersonel adalah kebolehan memahami perasaan. Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid.Kecerdasan muzik adalah kebolehan mengesan irama dan lagu. termasuk kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah. termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi. .

. Kecerdasan Naturalis adalah kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan. Ia juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi makanan dan pakaian.Pencapaian emosi yang positif.Pembinaan keyakinan menghadapi cabaran kehidupan harian. kekuatan. .Kesedaran dan pengurusan kendiri. beradap sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri.Pembinaan kemahiran social. Teori dan pandangan ini telah dikemukakan oleh tokoh iaitu : Beliau menyatakan bahawa kanak-kanak perlu didedahkan tentang: .- - orang lain. seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek. galian dan haiwan termasuk rumput dan batubatuan serta pelbagai flora dan fauna. Kecerdasan ini juga dapat membantu individu menangani perasaan. kelemahan. .Kesedaran tentang keperluan. Kecerdasan Intrapersonel adalah kebolehan memahami diri sendiri dari segi. TEORI KECERDASAN EMOSI Teori kecerdasan emosi adalah berkaitan dengan keboleha mengenal dan mengawal emosi sendiri serta memahami emosi orrang lain. Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal.hasrat dan kehendak termasuk kemahiran bagaimana sesorang itu sama atau berbeza dengan orang lain. perasaan dan pandangan orang lain. . GOLEMAN .

Menamakan nilai mata wang.NOTA LAMPIRAN 3 CIRI-CIRI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK4-6 TAHUN. Menyebut nama hari dalam seminggu. Menggunakan ayat pendek antara 6-8 perkataan dalam perbualan. Suka mengulang semula ayat-ayat mudah yang diperdengarkan. Bertanya tentang makna sesuatu perkataan. Bercerita berdasarkan hasil lukisan. Menyebut warna. Suka mengemukakan soalan. ASPEK PERKEMBANGAN BAHASA CIRI PERKEMBANGAN Menguasai perbendaharaan kata lebih kurang 2100 perkataan. nama- .

Mengguntik mengikut garisan. Kordinasi mata tangan. Mengumpul / menyusun objek mengikut siria atau jenis. Melontar dengan tepat. Mengawal perasaan Mengawal perasaan hiba bila berpisah dengan ibubapa. Menulis huruf / nombor. berlari .- nama bulan. Dapat membezakan antara khayalan dan kenyataan. Penggunaan bahasa dengan lebih agresif. FIZIKAL - EMOSI - KOGNITIF - . Melengkapkan ayat-ayat mudah dengan satu perkataan. Melekatkan gambar. Perkembangan kesedaran “ conscience “ Berlawak / Kecindan. Lebih berhati-hati semasa membuat keputusan. Bermula kehilangan gigi susu. Menangkap bola dengan baik. Belajar dari kesilapan. Perkembangan motor halus – menggunting dengan baik. Skip berselang seli. Melahirkan perasaan. Boleh mengikuti tugas dan arahan yang tidak berkaitan.menyucuk manik Perkembangan motor kasar – melompat . Memahami dan bertindakbalas terhadap arahan yang diberi. Semakin berminat dengan perkataan dan nombor. Menunggang basikal beroda dua. Dapat mengaitkan perkataan dan gambar dengan objek sebenar. Menggambarkan makna perkataan melalui perlakuan. Mengetahui warna.

nombor dan ukuran. Tabiat semujadi dipanggil dengan satu perkataan iaitu “ NALURI “. Sering berkelahi tetapi sekejap sahaja. Manusia mempunyai beberapa naluri ( instint ) yang menjadi pendorong tingkahlakunya.Tabiat yang timbul apabila menghadapi bahaya. kecenderongan semulajadi inilah yang menggerakkan seseorang berfikir. menumpukan perhatian kepada benda-benga. Tabiat semulajadi memang sudah sedia ada didalam diri manusia sejak dilahirkan. Suka melibatkan diri dengan aktiviti pembelajaran. . Sebelum mengkaji tingkahlaku kanak-kanak kita hendaklah mengkaji dulu tabiat semulajadi kanak-kanak. Mahu mendahului rakan. NALURI MELARIKAN DIRI. Ianya bukanlah hasil dari pengalaman manusia. . . . Tingkahlaku manusia lahirnya kerana didorong atau didorong atau dibangkitkan oleh tabiat semulajadi.Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang sejak mereka kecil lagi. NOTA SOSIAL - LAMPIRAN 4 TINGKAHLAKU DAN TABIAT SEMULAJADI KANAK-KANAK. Boleh berkongsi dan bergilir-gilir menggunakan peralatan. Menganggap guru sangat penting. Mempunyai sahabat karib tetapi untuk jangka masa yang singkat. “Kecenderungan semulajadi dengan mendorong manusia melakukan tingkahlaku yang tertentu dalam masa dan suasana yang tertentu “.Tabiat yang menimbulkan rasa takut dan mendorong kita melarikan diri dari perkara-perkara yang merbahaya.- Sesetengah kanak-kanak menguasai konsep pengekalan. Suka menunjuk-nunjuk. menimbulkan perasaan dan mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang tertentu ( berlawan ). Mementingkan diri sendiri ( egosentrik ). 1. Tegasnya.

Tabiat ini menggerak kanak-kanak kecil mencuba. . . 4.Naluri ini nyata pengaruhnya pada orang dewasa. . mencuba dan membongkar benda-benda baru dan perkara menarik perhatian. menyelongkar apa yang dijumpainya. .Tabiat ini menimbulkan perasaan marah dan dendam terhadap penghalangpenghalang dan akan bertindak dan menyerang. 3.Tabiat yang juga akan mendorong ibubapa bersusah payah.Anak-anak kecil pun begitubjuga.Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang. 5. . memanjat pokok dengan cepat dan sebagainya bila dalam suasana bahaya.- Tabiat ini sangat besar pengaruhnya dalam gerakgeri manusia yang luar biasa seperti dengan senang dan pantas berjalan diatas titian yang kecil.Kanak-kanak berperasaan hairan.Tabiat ini mendorong manusia jijik bila benda-benda yang pelik dirasa oleh lidahnya atau tersentuh dengan seseuatu yang kotor dan menggelikan atau melihat tingkahlaku keji.Naluri ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah dan berkehendakan pertolongan. 2. NALURI INGIN TAHU . 7.Jika kanak-kanak kecil ditahan dari melaksanakan sesuatu keinginannya. . ia akan menunjukkan perasaan atau reaksi melawan dengan hebat. 6.Tabiat yang timbul bila manusia dihalangi atau ditegah dari melaksanakan atau mencapai kehendak dan keinginannya.Tabiat yang mendorong manusia dan juga binatang mengawal dan menjaga keselamatan anak-anak mereka.Tabiat ini timbul selepas sahaja dilahirkan. NALURI KEIBUBAPAAN . banyak bertanya. . samada manusia atau binatang.Tabiat ini timbul dengan tidak dipelajari oleh manusia. .Penyataan dari tabiat ini ialah menangis. . NALURI JIJIK . suka belajar menyelidik dan membaca buku.Kanak-kanak kecil mengamalkan tabiat ini dengan tidak dipelajari lebih dulu. NALURI MINTA TOLONG . . NALURI MELAWAN . . NALURI MENCARI MAKAN . berlapar dan sanggup menghadapi bahaya untuk menyelamatkan anak-anak mereka. keriau dan menjerit.Tabiat ini mendorong manusia ingin menyiasat. .

Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi penakut. NALURI MEMPERAGAKAN DIRI . 9. 14.Tabiat ini juga mendorong orang-orang dewasa mengganggu dan mengacau sesuatu tanpa tujuan.Tabiat inilah yang membuat ibubapa marah dan meradang bila melihat anakanak kecilnya merosakkan benda-benda dirumah. . . KESIMPULAN .Tabiat ini mendorong kanak-kanak suka merosakkan benda-benda seperti permainan-permainan. meruntuh dan merosakkan sesuatu.Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lebih daripada orang lain.Tabiat ini mendorong manusia suka hidup berkumpul dan bercampur antara satu sama lain. NALURI KETAWA.Naluri ini boleh dilihat pada binatang yang lemah seperti kambing dan lembu.Penyata tabiat ini dapat diperhatikan pada tingkahlaku manusia dan binatang. .Tabiat ini ialah satu tabiat manusia yang semulajadi. . 10.Tabiat ini lebih nyata bila anak-anak kecil itu meningkat umur 5 tahun – dalam poketnya penuh dengan benda-benda. NALURI MERENDAHKAN DIRI . NALURI INGIN BERKUMPUL . . . NALURI JANTINA .Tabiat ini mendorong lelaki mencintai atau tertarik kepada kepada jenis perempuan dan perempuan kepada jenis lelaki. . . 11.Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah. 13. membina. menyimpan harta benda dan sebagainya. . NALURI MERUNTUH DAN MEMBINA . menyusun. . mengganggu. NALURI INGIN MEMILIKI .Kanak-kanak menangis bila ia berasa susah hati dan tersenyum bila umur beberapa bulan. buku-buku dan sebagainya. .8.Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi ketua.Tabiat ini mendorong orang mencari kekayaan.Tabiat ini timbul bila manusia sampai umur remaja (12-18 tahun ). Ia akan menangis atau marah bila barangan tersebut diambil atau dibuang. 12.Inilah 14 naluri yang menjadi teras dalam diri manusia. dan ketawa lepas umur setahun.Tabiat ini timbul sejak anak-anak kecil itu sudah pandai memandang bendabenda yang dilihat. . .Tabiat ini mendorong anak-anak kecil suka membuat.

Hyperaktiviti.Kurang subur. . KEBIMBANGAN . 2.Perbuatan tiba-tiba.Kebimbangan.Aktiviti tidak sempurna.Mudah naik angin.Pergantungan berlebihan.Kaki. .Latihan tingkah laku . .- Naluri-naluri inilah yang menjadi penggerak tingkahlaku manusia. CIRI-CIRI . . . .Suasana pembelajaran yang mesra serta rileks.Makanan yang mengandungi bahan awet.Keturunan. . .Pengunduran diri. HYPERAKTIVITI Keadaan seseorang individu yang tidak boleh duduk diam.Kecederaan otak. .Tingkah laku tiada tujuan. .pewarna ( junkfood ). NOTA LAMPIRAN 5 MASALAH GANGGUAN TINGKAHLAKU .Tidak boleh duduk diam .Aktiviti berlebihan.Jauhi junkfood. bergerak kesana kemari tanpa tujuan dan adalah sukar di kawal. PENYEBAB .Permusuhan nyata. Bila seseorang pendidik memahami cirri dan tabiat semulajadi kanak-kanak mengikut umur memudahkannya menugurus dan merancang pembelajaran yang berkesan untuk kanak-kanak.Merungut. . . . CARA MENGATASI. 1. .tangan bergerak. .

Mengulangi tindakbalas. .Individu. .Bergantug kepada orang lain. . . CARA MENGATASI .Bimbingan dan kaunseling . .Bermain ( menarik.Elakkan perkataan mengejek. CIRI-CIRI . CARA MENGATASI . DIPELAJARI DARI .Sikap masyarakat. memukul.Galakan/ Sokongan. .Mengejek menggunakan nama-nama buruk.Hormat menghormati.Takut ( kaunseling ) . . helah diri. PERMUSUHAN NYATA Tingkahlaku Fizikal atau lisan bertujuan menyakiti atau melukai seseorang.Terpengaruh .Degil dan bahasa kurang sopan. . menggigit ).Tidak selamat. CIRI-CIRI .Pengaruh media. .Kecewa. merebut.Kurang kecekapan .Musuh dengan orang yang tidak bersalah. .Pemulihan.Sukar dihapus .Normal .Perasaan kurang senang yang disebabkan oleh suatu pra alamat bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. terancam. .Kecewa ( naik angin ) . .Merancang dan menentukan. . .Membezakan .Galakkan dan pujian. menolak. .Kasih saying. . kemesraan.Membina sikap dan personality positif. kurang keyakinan. 3.Kurangkan ancaman atau menakutkan. tidak mengambil tindakbalas.

. .Berbincang dengan ibubapa. Penarikan diri dari situasi yang kurang selamat atau mengancam. . CARA MENGATASI. PENGUNDURAN DIRI. .Beri galakan peluang mencuba sesuatu.Kendiri . CIRI-CIRI .- Memberitahu kanak-kanak bahawa tingkahlaku tersebut tidak menguntungkan.Beri bimbingan dan bantu kank-kanak menyiapkan aktiviti. . Adakan aktiviti kerohanian dan moral serta menerapkan nilai-nilai murni. 4.Adakan aktiviti yang boleh kanak-kank boleh buat sendiri.Bantu kanak-kanak yang bermasalah.Pastikan aktiviti yang dirancang kanak-kanak boleh buat.Tidak berani mencuba. CIRI-CIRI .Helah bela diri.Mengundur Diri CARA MENGATASI .Tidak rajin. Menasihati melalui aktiviti seperti cerita.Kalah . nyanyian. Rancag aktiviti yang sesuai dan menarik.Beri pujian.Tidak diberi peluan buat keputusan.Adakan aktiviti yang mana kanak-kanak boleh membuat keputusan.Jangan selalu menghukum .Berfikir. .Layanan sepenuhnya kepada kanak-kanak yang lemah pada peringkat awal.kurang baik / kurang cekap. NOTA LAMPIRAN 6 KONSEP MAIN SAMBIL BELAJAR . . . . . 5. . . .Kurang keyakinan – bergantung kepada orang lain buat keputusan.Sediakan aktiviti yang menarik . . PERGANTUNGAN BERLEBIHAN Keadaan dimana seseorang individu amat bergantung pada orang lain atau tidak boleh berdikari.

Setiap aktiviti atau permainan adalah “fleksible’. Education Department of south Australia (1989) telah menyenaraikan prinsip pembelajaran awal kanak-kanak adalah seperti berikut: Belajar dengan menggunakan deria-deria. tumpuan pendidikan ialah kepada kesediaan belajar. Bahasa sangat mustahak untuk pembelajaran. Kanak-kanak mempunyai cara belajar yang berbeza. Bermain adalah pekerjaan bagi kanak-kanak (1967 ) Montessori Bermain ialah keseronokan yang dialami semasa melakukannya. Kerjasama boleh membantu pembelajaran. Dewey (1992) . Motivasi mempengaruhi pembelajaran.PENDAHULUAN Ciri-ciri utama pendidikan prasekolah di Malaysia berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu usaha untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. mereka suka mencari dan mendapat maklumat diri mereka sendiri dan dari alam sekeliling. Mereka suka meneroka perkara-perkara yang menarik perhatian dan boleh menimbulkan motivasi mereka.Pekerjaan pula bermakna keseronokan yang dialami setelah selesai menjayakanya. Aktiviti yang dijalankan berpandukan kepada konsep Bermain sambil Belajar iaitu proses pembelajaran tidak formal tetapi berstruktur. belajar dengan membuat “ learning by doing “ . DEFINISI /KONSEP MAIN Terdapat berbagai-bagai pandangan di kalangan pakar pendidikan mengenai definisi atau konsep main. terancang dan ada tujuan tertentu. Gaya dan style pembelajaran mempengaruhi pembelajaran. Penghargaan diri mempengaruhi pembelajaran. Di peringkat prasekolah.ia melibatkan tindakan yang spontan.aktiviti yang mereka sendiri lakukan sangat mustahak. “Self –discovery “ sangat berfaedah dalam pembelajaran. Penilaian sendiri dan penilaian orang lain boleh member sumbangan dalam pembelajaran. Namun semuanya setuju bahawa “main” mempunyai dua persamaan iaitu main adalah satu aktiviti tanpa sebarang matlamat dan ia dilakukan dengan tujuan untuk bermain. belajar berfikir menyusun dan melahirkan perasaan mereka.Mereka belajar dari tindakan mereka sendiri. Kanak-kanak sukakan cabaran. Kanak-kanak perlu menikmati kejayaan.

Bermain adalah satu cara pembelajara yang dinamik. 3. Bermain dapat mengembangkan minat dan penumpuan kanak-kanak. Melalui bermain kanak-kanak dapat mempelajari peranan orang dewasa. Main melibatkan aktiviti-aktiviti yang aktif dikalangan pemainnya. Main dihubungkaitkan dengan perkembangan lain seperti komunikasi. Bermain adalah aktiviti sukarela. Bermain menggalakkan menjadi matang dan ‘adventurous”. Dalam masa bermain kanak-kanak dapat merasakan kebebasan bertindak. 6. Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. 12. Bermain boleh disusun secara akademik. Bermain satu cara yang membolehkan kanak-kanak menyelidik benda-benda yang terdapat di ala mini. Jones (1977) Bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak.fizikal dan kreativiti. ia tidak mempunyai motivasi luaran. Melalui permainan. . 9. 13. 14. mereka bebas dari segala peraturan. prosedur atau hasil yang dijangkakan. Motivasi untuk main adalah bersifat dalaman. bahasa. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan asas pembelajaran dan punca untuk mendapatkankegembiraan dan keseronokan. Kanak-kanak dapat memperbaiki penilaian mereka melalui bermain. Main dilakukan secara bebas tanpa paksaan. Bermain boleh menggalakkan perkembangan bahasa. 11. Bermain adalah kuasa yang unik untuk membina perhubungan interpersonal. 8. 10. Bermain dapat mengembangkan fizikal kanak-kanak. kanak-kanak mendapat tingkahlaku yang baru. Kanak-kanak dapat mengembangkan imaginasi semasa bermain. Dalam mendifinisikan “main “ Garvey (1977 ) menyenaraikan lima criteria yang dapat diterima sebagai cirri-ciri “main”: Main adalah sesuatu yang menggembirakan dan merupakan aktiviti yang dihargai atau diminati oleh mereka yang terlibat. 15. tidak mempunyai peraturan. Bermain boleh membantu perkembangan kanak-kanak. Bermain mempunyai sumbangan yang penting. Bermain sangat mustahak dalam kehidupan manusia. NILAI-NILAI MAIN 1. Samasa bermain. 4. 16.Bermain adalah aktiviti yang terbuka. kognitif . ia spontan dan semulajadi. Frost (1984 ) Kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. 2. 5. social . 7.

Permainan pemerhatian. 5. Permainan koperatif adalah hasil daripada organisasi guru. membina dan menguatkan otot-otot. Permainan Koperatif ( koperasi – jualbeli ) – Kanak-kanak terlibat secara aktif sebagai kumpulan bermmain bersama-sama.soaljawab ) – dalam permainan ini kanakkanak hanya berinteraksi diantara satu sama lain melalui pertanyaan yang diajukan atau berkongsi bahan-bahan tetapi tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. 6. Memberi bantuan apabila diperlukan. 3. PERANAN GURU 1. JENIS-JENIS BERMAIN Mildred Parten membahagikan permainan kanak-kanak kepada 6 jenis utama : 1. Permainan Solitary ( bersendirian ) – dalam permainan ini kanak-kanak bermain seorang diri sehinggakan tidak menyedari kanak-kanak lain. Cuba memperkembangkan potensi kanak-kanak yang maksimum. Bermain juga boleh mendatangkan kegembiraan. 4. 2. kerehatan bagi kanak-kanak selepas penat belajar “. Permainan :Parallel” ( Selari ) – dalam permainan ini dua atau lebih kanak-kanak bermain bersama-sama pada satu masa tetapi menggunakan alat permainan yang berbeza ataupun bersendirian tetapi menggunakan alat yang serupa. Menyediakan berbagai-bagai jenis permainan. 3. 4. Permainan “ Unoccupied “ ( imaginasi ) – iaitu kanak-kanak cuba menggambarkan sesuatu seperti menggambarka tentang boneka dan kenderaan. Menyusun persekitaran permainan. Membuat pemerhatian semasa kanak-kanak bermain.IMAN AL GHAZALI “ Dengan bermain boleh mengembangkan sifat semulajadi kanak-kanak. 2. PERANAN GURU DALAM PERMAINAN . Bermain juga boleh menyuburkan tubuh badan yang kecil. Permainan “ Associative “ ( Perbualan. Kanak-kanak memerhati dan melihat permainan kanakkanak lain tetapi tidak bermain. 5.

Guru perlu memilih dan membeli dan alat-alat yang menggalakkan penggunaan imaginasi dan kreativiti. 4. Walaubagaimanapun guru boleh menjadi ahli yang aktif dalam permainan dengan membuat cadangan.Menggabungkan alat –alat permainan memberikan kuasa resapan ( absorptive power ) untuk kanak-kanak berbanding dengan unit-unit mudah. Semasa aktiviti guru perlu memberi rangsangan kepada permainan. 6. . Guru perlu member peluang kanak-kanak mencuba idea-idea baru.Guru perlu memainkan sebagai pemudahcara.Guru perlu membeli alat permainan yang tidak menghadkan imaginasi tetapi boleh meningkatkan kreativiti. . . Guru perlu memilih alat-alat yang asas. Cubalah menghidupkan suasana dengan membawa binatang kesayangan (arnab ) pada tempat permainan. Ini termasuk alat permainan seperti blok-blok lego. . 3. Pertanyaan yang baik dimajukan adalah “ Berapakah caranya kanakkanak boleh menggunakan alat tersebut?”. Beri peluang kanak-kanak membuat cadangan dan pilihan.Guru perlu menggalakkan percambahan idea-idea yang divergen.Simpanan perlulah dekat dengan guru dan dengan kanak-kanak.Perlu juga diadakan kesimbangan diantara alat-alat “ hidup “ seperti anak patung dan haiwan getah. dan pembantu. . .1. 2.Tempat simpanan yang baik akan melindungi alat daripada rosak. Jangan “overmanipulate “ . Guru sentiasa perlu menukar alat-alat permainan. Keupayaan”empatik “ boleh memberi guru wawasan kepada memahami persepsi kanak-kanak mengenai permainan. Guru perlu sentiasa menyusun alat dan menggabungkan semula dengan cara yang menarik dan menawan. .Pertukaran alat-alat akan menarik perhatian kanak-kanak dan menjadikan perminan itu menarik bagi mereka dan menggalakkan mereka bermain secara kreatif. Kualiti kreatif dan spontan akan mengurang jika guru selalu menguasai kanak-kanak. Guru perlu mengelakkan dari menguasai permainan. . Guru perlu menyimpan alat pada tempat-tempat yang senang di ambil. Alat-alat perlu di susun dengan baik supaya ia senang diambil dan disimpan semula. anda perlu memilih alat-alat yang asas untuk permainan di Tabika. Bahan permainan perlulah senang didapti bila kanak-kanak memerlukannya.Beri galakan mereka melepaskan perasaan secara unik. Tetapi tidak semestinya guru meletakkan alat-alat yang hamper serupa dengan alat dirumah anda sendiri seperti pembakar roti kerana kanak-kanak boleh mengimaginasikannya.Sebagai guru . komen atau mendemonstrasikan. 5. . .

( Johnson & Enshler 1982 ). Sejak mereka bangun seawall pagi. Kanak-kanak akan meneroka. mengenali diri mereka dengan dunia sebenar yang berkaitan dengan ruang. kemahiran berbahasa dan menyelesaikan masalah. 1. Menerusi main kanakkanak dapat menyuburkan perkembangan social.PENUTUP Aktiviti bermain penting dalam memperkembangkan potensi individu dari segi SEFIR. peranan mereka adalah mengembangkan aktiviti harian kanak-kanak agar main menjadi sesuatu yang kreatif. Main adalah proses pembelajaran. Dengan menyusun bongkah. bebas mimilih dan menyeronokkan “. mereka sebenarnya belajar memegang.” ( Judy Turner. . Aspek kesepaduan hendaklah ditekankan semasa mengendalikan aktiviti permainan. Blair 1973 ). bermain pondok-pondok. Dengan usaha memasukkan objek kemulut. diminati dan member bantuan sewajarnya kepada kanak-kanak agar proses pembelajaran dapat diterapkan menerusi main. Perancangan yang tersusun perlu dilakukan supaya aktiviti bermain dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. menarik. Main merupakan “ cara kanak-kanak belajar yang didak dapat diajar oleh orang lain. binatang dan manusia. mereka sebenarnya sedang belajar mengenai diri mereka dan dunia persekitaran mereka. Dalam main mereka mendapat pengetahuan yang berguna dari pengalaman yang dialami. Main merupakan “ satu tingkahlaku yang mendorong motivasi dalaman. bermain istana pasir. mereka meneroka dunia mereka dengan main. Mereka belajar menerusi main berbanding cara lain. Bagi kanak-kanak main adalah masa terbaik untuk pembelajaran. masa. imaginasi. Sebagai guru atau ibubapa.” ( Frank 1957 ). NOT A LAMPIRAN 7 MENJANA PEMIKIRAN KANAK-KANAK MENERUSI MAIN Apabila bermain kanak-kanak bermain. Main adalah “sesuatu yang penting kepada kanak-kanak. benda-benda. meniup buih sabun dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi main.

Kanak-kanak sedaya upaya menggunakan segala tenaga. jari dan mata dan penyelesaian masalah. Dengan ini berlaku kordinasi antara tangan. penglihatan untuk menarik keluar stoking dari kaki. Semua ini akan membantu kanak-kanak mengembang dan merangsang kemahiran berfikir. lihat dan dengar kanakkanak. 2. Contoh 2: Berikan kanak-kanak sebuah baldi yang diisikan alat permainan seperti anak patung. sebagai penterjemah dan rakan sepermmainan kanak-kanak. Mulut yang merupakan pusat sentuhan akan member pengalaman baru kepada kanak-kanak mengenai objek yang dimasukkan. Main sebahagian dari kehidupan kanak-kanak Ibubapa yang prihatin sentiasa menanamkan sikap bahaw mereka adalah pemandu pelancong kepada anak-anak.Dengan main sorok-sorok. . Main semasa makan: Ibu-ibu akan menyediakan makanan dalam mangkuk dan biasanya menggunakan sudu. Mereka merasa dan menyentuh. ini . sudu. mesra. .Kanak-kanak dapat bersosialisasi dengan orang lain. kanak-kanak mula belajar erti keseronokan. .Mula belajar bercakap. senyum dan ketawa dengan keluarga atau kawan-kawan. bola pingpong.Mereka mula belajar dengan orang lain. Contoh 3: Main sorok-sorok dengan kanak-kanak. Apa mereka belajar ? . Bunyi alat itu jatuh.Berlaku kordinasi tangan dan mata semasa kanak-kanak membalikkan baldi. Kenalkan kepada kanak-kanak “ ini mangkuk.mengimbang dan menepati sasaran objek dapat dimasukkan kedalam mulut. Kemanan alat permainan itu jatuh. Kanak-kanak akan membuat kordinasi mata dan tangan untuk mencapai objek serta membuat beberapa pergerakan. cawan plastic. Mereka cuba membalikkan baldi yang berisi alat permainan. Semua ini dapat merangsang deria sentuh.Kanak-kanak akan cuba menanggalkan stoking dari kaki. Apa kanak-kanak belajar dari aktiviti main? Contoh 1: sarungkan stoking dikaki kanak-kanak. . Apa yang mereka belajar? .Mereka cuba memasukkan jari-jari ke kaki kemulut. Bola pingpong yang bergolek. Apa mereka belajar? .

. . konsep kurang dan sebagainya.Melihat daun hijau dan daun kering. pokok. Semasa menyuap makanan. Apakah alat mainan kanak-kanak ? Alat mainan kanak-kanak ialah segala bahan. Meletak gelas didalam besen air. merasa kulit pokok. pantai dan sebagainya akan membantu perkembangan bahasa kanak. tanamkan nilai-nilai menjaga kebersihan dan kekemasan. Mengutip batu-batu dan menyusun mengikut saiz besar atau kecil. Air adalah alat mainan. Sebut secara jelas. melihat percikan aiar.. Eh! Nasi jatuh! Atau Tak pa nanti mak bersihkan. memasukkan jari kedalam air. tenggelam. Mereka akan dapat konsep kosong dan penuh. daun. Mereka akan melihat benda timbul. mengembangkan sikap ingin tahu mereka serta mencabar minda kanak-kanak. mengisi air dalam botol dan mencurahnya.” Kanak-kanak sebenarnya sedang memerhatikan dan mula belajar berbahasa. Kanak-kanak diberi peluanga mengenal nama-nama pokok. Semasa menjelajah kanak-kanak akan menggunakan lima pancainderanya untuk mendapat pengalaman dan pembelajaran. ibu ayah serta guru dapat dianggap sebagai alat mainan kepada kanak-kanak.Main semasa mandi ( dalam kolam plastik ) : Mereka akan menepuk air dan berlaku percikan. akan dapat bermain air dengan seronok. objek atau alat yang kanak-kanak boleh bermain dengannya. Mengapa daun hijau melekat dipokok dan daun kering bertaburan dibawah pokok. . Mereka melihat persekitaran.konsep penuh. Alat mainan kanak-kanak sentiasa berubah dari masa ke semasa.Pakaian sebagai alat main. Semua ini menyeronokkan mereka. Mereka menepuk air. semakin banyak alat atau jenis maianan yang mencabar diperlukan.Main semasa menyusun kasut: menyusun kasut ditempat yang dikhaskan dapat melatih kanak-kanak tentang rasa tanggungjawab dan disiplin diri kanak-kanak. saiz besar dan kecil. Semaki bertambah usia kanak-kanak.sudu “. Kanak-kanak yang dibawa ke kolam mandi atau besen air. merasa dengan jari. Mereka melihat benda terapung. Mereka mula belajar mengenal objek konkrit. nasi jatuh atau tumpah. kasar atau halus. Ibubapa yang prihatin dengan perkembangan kanak-kanak akan sentiasa membawa anak keluar rumah. Batu.Bersiar bersama kanak-kanak ( Nature walk ): bawa kanak-kanak keluar persekitaran kelas atau ke tempat-tempat seperti ke taman bunga. . Semua main jenis ini boleh menjana pemikiran kanak-kanak. Memasukkan alat permainan yang timbul dan botol kosong dalam kolam plastic. menyentuh. 3. . Dengan menyusun kasut juga mengajar kanak-kanak tentang konsep pasangan. tanah juga alat mainan. Mereka juga terdedah dengan alam sekitar. Bahkan kanak-kanak.

main pondok dan sebagainya. akan menyebabkan kanak-kanak kehilangan “kepala” . “ cuba ambil yang itu ‘. Yang penting mereka mencari di mana bola itu berada. meletakkan di tempat yang betul. Kanak-kanak yang diberikan beberapa kad gambar akan mencuba mencantumkannya untuk menjadi gambar yang lemgkap. mengalih. Sekiranyan mereka gagal. Ini menggalakkan mereka berlakon. Mereka akan cuba dengan berbagai cara seperti memusing. Semasa main ibu atau ayah akan sentiasa memberitahu anak alat yang dugunakan seperti bola. Walaupun di peringkat awal kanak-kanak hanya menggunakan satu cara sahaja iaitu dengan memasukkan ke mulut untuk merasa tetapi lama kelamaan mereka dapat bermain dengan cara lain. menakjubkan. mencuba dan berkomunikasi dengan berkesan. Main memberikan mereka pengalaman baru yang menyeronokkan. Main juga mendorong kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan lebih-lebih lagi jika ibu dan ayahnya adalah sebagai “ alat mainan “ utama mereka. main adalah sesuatu yang penting diawal usia kanak-kanak. mendedahkan mereka dengan kemahiran berbahasa yang menjadi asas dalam kehidupan mereka di masa hadapan. Mereka akan cari dibawah karpet.Baju yang dipakai ( seperti kemeja T ) kepada kanak-kanak juga merupakan alat mainan yang cukup menarik dan menyeronokkan. bermain doh. di tepi kotak. dibawah meja atau kerusi. Mereka juga akan belajar mengenal anggota badan seperti rambut. dahi kepala. Di sini nakan akan belajar konsep “ hilang “ dan “ muncul “ semula. menyusun bongkah. ibu harus menggalakkannya supaya mereka tidak berputus asa seperti : “ cuba kad lain pula “. Kemeja yang disarung dari kepala.kepala adik hilang dan ada semula selepas baju di tarik. Istimewanya main dalam kehidupan kanak-kanak. Mereka akan merasa jika bola itu di temui. Begitu juga sekiranya mereka menggolek bola dan bola itu hilang dari pandangannya. 4. buku. Maian juga adalah asas penyelesaian masalah. kereta mainan dan sebagainya. Ini mendorong mereka menjadi lebih kreatif. Anak-anak yang boleh menggolekkan bola atau menolak kereta mainan akan diberi pujian dengan menyata ‘”bagus” atau “ pandai “ dan bertepuk tangan. Mereka bermain dengan anak patung. menggunting gambar. Kesimpulannya. Main adalah asas dalam menjana kreativiti kanak-kanak. hidung hingga ke leher. . Jawab anak . sini “. Ibubapa yang dapat melihat main sebahagian dari sumber ilmu dan pengalaman berguna dalam kehidupan kanak-kanak akan membantu kanak-kanak mengoptimumkan pengalaman main dalam kehidupan mereka. Ganjaran secara verbal dan non verbal ini akan menyeronokkan kanak-kanak untuk terus berusaha. berimaginasi dan bermain peranan sebagai watak. Kita boleh bertanya kepada anak: Mana kepala saying? “ Sini.

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa : Kajian kanak-kanak : : 2 jam .

: Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran. white board.marker. Mengetahui jenis-jenis main. Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2. Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3. slide. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P . alat bahan dikelas.Kumpulan : : : Selepas mengikuti kursus ini. pelatih boleh : 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful