BIDANG PENGKHUSUSAN

UNIT 12

:

Pengurusan Kanak-kanak 12.2 Psikologi ( 8 Jam )

Objektif : Selepas mengikuti bidang ini , peserta kursus boleh : i. Memahami konsep Pertumbuhan dan Perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan.

ii.

Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.

iii.

Memahami tentang pengurusan tingkah laku kanak-kanak.

iv.

Memahami teori, konsep, nilai-nilai dan jenis-jenis main dalam pendidikan awal kanak-kanak

v.

Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak)

Peruntukan Masa 12.2.1.Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2.Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak-kanak 1 Jam 1 Jam

12.2.3.Pengurusan dan Modifikasi tingkah laku kanak-kanak 12.2.4 Belajar Melalui Bermain 12.2.5 Kajian kanak-kanak

-

2 Jam 2 Jam 2 Jam

BIL 12.2

TAJUK Pengurusan Kanak-Kanak

PECAHAN TAJUK 12.2.1 Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2 Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak – kanak

MASA 1 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Memahami dan Brainstorming Penceramah menghayati Ceramah Luar konsep perkembangan awal kanakkanak Memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak mengikut peringkat umur. Brainstoming Ceramah Perbincangan kumpulan

1 jam

-Bahasa -Kognitif -Fizikal (Psikomotor) -Emosi -Sosial

12.2.3 Pengurusan Dan Tingkahlaku Kanak-Kanak

2 jam

Brainstorming Mengetahui ceramah dan memahami masalah tingkahlaku dan cara menangani

BIL

TAJUK

PECAHAN TAJUK 12.2.4 Belajar melalui bermain

MASA 2 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Mengetahui Penerangan Penceramah dan memahami Luar /Jurulatih konsep main Pembentukan sambil belajar Kumpulan Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak.

12.2.5 Kajian kanak-kanak

2 jam

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN
Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika

Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-Kanak Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini, pelatih boleh: Memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan. 2. Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.
1.

Bilangan Pelatih Objektif

Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P

: :

Pengalaman menjaga kanak-kanak dalam keluarga. Slide, gambar peringkat perkembangan, kertas kecil,marker,white board,nota edaran, borang tugasan.

Langkah / Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih

Abm

Catatan

Set Induksi 10 minit

Peringkat Perkembangan Kanak-kanak 0-6 tahun

- Tunjuk slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir ( 0-6 tahun ) - Minta pelatih memberi maklumbalas berdasarkan slide gambar

- Memberi pandangan

Slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir (0 – 6 tahun )

Slide 1 (lampiran)

Minta beberapa pelatih membaca apa yang ditulis Pelatih .Berbincang berdasarkan contoh-contoh .Memberi pandangan dan membuat catatan .Mengedarkan Pertumbuhan nota dan Perkembangan kanak-kanak .Dalam kanak-kanak kandungan dari dalam .Merujuk Nota .Merujuk nota edaran Nota edaran (lampiran 1) Slide 2Slide (lampiran) Marker Whiteboard Slide . pertumbuhan .Konsep .Penerangan tentang faktor- .Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator . warna kulit Contoh 3 – Persekitaran .Membaca apa yang ditulis Abm Catatan 30 minit Penerangan mengenai perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak Kertas kecil Langkah 2 20 minit .Brainstorming .Mengedarkan dan penerangan nota mengenai faktor .Pelatih menyenaraikan di whiteboard .Mendengar dengan penuh perhatian memberi Nota edaran (Lampiran 1) Whiteboard Marker Slide Contoh 1 – situasi persekitaran Contoh 2 – Melayurambut hitam.Minta pelatih yang menyebut dan mempengaruhi menyenaraikan perkembangan faktor-faktor dan pertumbuhan perkembangan .Penerangan Teori Teori Perkembangan Pertumbuhan dan Pertumbuhan dan kanak-kanak Perkembangan .Lahir (0kandungan hingga lahir 6tahun) (0-6 tahun) .Meminta pelatih menulis di kertas kecil .Soal jawab Perbincangan .persekitaran.baka dan .

Berbincang dalam pelatih kepada kumpulan bagi 5 kumpulan menyiapkan berbincang tugasan tentang kebolehan . Emosi dan Kognitif Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Edar nota tahap Pelatih 45 minit kebolehan kanak-kanak mengikut umur4-6tahun .Memberi kanak-kanak maklumbalas bagi tahap umur terhadap 4-6 tahun kumpulan yang K1lain Perkembangan bahasa.faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak Langkah / Masa Langkah 3 respond dan membuat catatan (makanan)Jepun dulu pendek sekarang tinggi Abm Catatan Isi Pelajaran Perbincangan kumpulan Mengenai perkembangan kanak-kanak 4-6 tahun . Marker. (contoh Tugasan sebagaimana lampiran 1) Pembentukan kumpulan berdasarkan bilangan pelatih dan tajuk perbincangan boleh dikongsi dua kumpulan bagi satu tajuk.Membuat kanak-kanak dan aktiviti yang pembentangan boleh meningkatkan mengikut pekembangan .Kebolehan . Fizikal. Sosial. K4perkembangan Fizikal. K3perkembangan Emosi.Bahagikan . K5Perkembangan Sosial Nota (lampiran 2) Kertas mahjong.Aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan Bahasa. . K2Perkembangan Kognitif.

.Merumuskan tentang tajuk yang telah disampaikan dengan bersoaljawab dan kuiz Menjawab soalan secara lisan Soalan kuiz (lampiran) .Membuat rumusan Penutup 15 minit .

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang Matapelajaran : : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Pengurusan Tingkah Laku dan Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak Tarikh : .

Mengetahui dan memahami bagaimana mengatasi dan memupuk tingkah laku : Pengalaman bersama kanak-kanak : Slide.Tayangan slide video berkaitan tingkah laku kanak-kanak seperti . nota edaran. whiteboard marker. keratan akhbar.Memberi Slide video Keratan akhbar Gambar (lampiran) . marker. Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah / Masa Set Induksi 10 Minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih . Memahami tentang pengurusan tingkah laku dan modifikasi kanak-kanak 2.Menonton Abm Catatan Tayangan video / gambar tingkah laku kanak-kanak tayangan slide video / gambar .Masa : 2 jam : Kumpulan Bilangan Pelatih : Objektif : Selepas mengikuti kursus ini. kertas mahjong. kertas tugasan. . pelatih boleh: 1.

menjaga kebersihan Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Penerangan dan perbincangan modifikasi tingkahlaku .Penerangan .Bersoal jawab.Definisi / Pengertian tingkah laku Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Kanak-kanak buat tugasan .Kanak-kanak membasuh tangan.Mengedarkan nota Pengurusan tingkahlaku kanak-kanak.Kanak-kanak pandangan takut . Abm Nota edaran. (lampiran 3) Slide Catatan 30 minit ..Kanak-kanak menangis .Membuat catatan . . .Merujuk nota edaran .Kanak-kanak gembira .Perbincangan Pelatih .

kajian kes modifikasi tingkahlaku .Merujuk nota edaran. • Pavlov. Marker. • B.. • Albert Bandura.Cerita kes atau situasi di Tabika .Skinner. . Buku berkaitan di Pusat sumber.F.Mengenal jenis- jenis tingkah laku. • Thorndike. .Memberi Bimbingan . . .Mengedarkan kertas tugasan dan minta pelatih membuat perbincangan dalam kumpulan tentang teori/pendapat ahli falsafah pendidikan dan aplikasi teori dalam pengajaran dan pembelajaran.Memberi maklum balas .Shaping ( Pembentukan tingkahlaku). Langkah / Masa Energizer 10 minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih Seorang pelatih mengendalikan kelas dan berbincang tentang tajuk yang diberikan Abm Catatan “Kanak-kanak Ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak tangan-tangankan” Beri peluang seorang pelatih mengendalikan kelas dan membincangkan Tajuk “kanak-kanak ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak Kertas mahjong Marker Pen . • Thorndike Kertas tugas (Lampiran 2) Kertas mahjong.Pembentangan hasil perbincangan Langkah 2 30 minit Perbincangan kumpulan teori / pendapat tentang pembelajaran tingkahlaku.Teori –teori berkaitan pembelajaran tingkahlaku : • Albert Bandura • B.Membuat perbincangan menyiapkan tugasan tentang teori / pendapat ahli falsafah dan aktiviti aplikasikan teori. -Membuat rujukan .F Skinner • Pavlov.

Tingkah laku yang boleh ditingkatkan dan menjadi amalan . -Pujian.Sentuhan.Berbincang mengikut kumpulan .Ganjaran -K4 .tangan-tangankan” Langkah 3 30 minit Bagaimana memodifikasikan tingkahlaku. Memberi idea. Kertas mahjong. -K1 – pujian -K2 .Dendaan/hukuman Meminta pelatih berbincang dalam kumpulan bagaimana mamodifikasikan tingkahlaku. . . Buku berkaitan. . Nota Edaran. Penutup 10 minit. Perbincangan Kumpulan mengenai : .Sentuhan -K3 . .Membuat rumusan tajuk yang telah dipelajari meminta pelatih mengaitkan dengan Konsep 1 Malaysia dan situasi sosial masyarakat Malaysia masa kini.Dendaan / Hukuman Membimbing pelatih membuat perbincangan .Membuat rujukan di Pusat Sumber. Rumusan tajuk.Tingkah laku yang boleh dikurangkan. Konsep dan isu semasa. Membuat pembentangan. pandangan dan cadangan .Ganjaran .

Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2.RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa Kumpulan : Konsep Belajar Melalui Bermain : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini. alat bahan dikelas.Menyanyi sambil tepuk tangan .Memberi Abm Catatan Set Induksi 5 minit Bermain tepuk tangan “sep sep sep. Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih . : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran.Minta pelatih mencari pasangan masingmasing .marker. Mengetahui jenis-jenis main. pelatih boleh : 1. white board. mi mi mi” Permainan boleh diubahsuai mengikut kesesuaian Whiteboard Langkah 1 Penerangan .Brainstorming . slide.Mencari pasangan .

Mengedar nota . -Teori/Konsep -Nilai-nilai main. .Merujuk nota edaran .30 minit tentang main : -Definisi.Membuat catatan Marker Nota(lampiran) Slide…. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih .Membuat penerangan dan perbincangan .Mengedar nota .Membuat catatan .Memberi penerangan tentang Definisi dan Konsep main pandangan dengan menulis di whiteboard dalam bentuk peta minda . Nota edaran (lampiran 4) .Bersoal jawab Abm Catatan Langkah 2 30 minit Jenis-jenis bermain : − Main ‘unoccupied’ − Main memerhati − Main ‘solitary’ − Main Slide.

Alat bahan sedia ada seperti anak patung. .‘parallel’ − Main ‘associative’ − Main ‘cooperative’ Energizer 5 minit Langkah 3 Membuat Ek tepuk gosok Role-play Jenis-jenis bermain .Latihan membuat EK .Tunjuk cara .Membuat peta minda di kertas A4 secara indivdu Kertas A4 BIDANG PENGKHUSUSAN UNIT 6 : Pengurusan Kanak-kanak 6.Berbincang dalam kumpulan .Role-play aktiviti menggunakan alatbahan yang telah dipilih mengikut jenis main.Minta pelatih berbincang merancang aktiviti mengikut jenis main menggunakan alat bahan sedia ada di kelas. Penutup 5 Minit Rumusan Tajuk .5 Kajian kanak-kanak ( 2 Jam ) Objektif : . bongkah. buku-buku.Bahagi pelatih kepada 6 kumpulan .Refleksi tajuk yang telah di pelajari. peralatan main peranan dan lain-lain.2.Beri pandangan dan cadangan terhadap roleplay . 45 minit .

2.5 Kajian kanak-kanak 2 jam RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Kajian kanak-kanak . Mengaplikasi dan memahami teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak) Peruntukan Masa 6. peserta kursus boleh : i.Selepas mengikuti bidang ini .

white board. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih Menunjukkan contoh kajian kanak-kanak Memberi pandangan Abm Catatan Set Induksi 10 minit Kajian kanakkanak Koleksi kajian kanak-kanak . slide.marker. alat bahan dikelas.Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : Bilangan Pelatih Objektif Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak Alat dan Bahan P&P : Nota edaran.

Rujukan: Penceramah 2. Nota-nota edaran Perkembangan kanak-kanak – Penilaian secara Portfolio ( Rohani Abdullah ).Langkah 1 30 minit Pengenalan kajian kanakkanak -Objektif -matlamat Garis panduan Penulisan Kajian kanak-kanak Menerangkan objektif dan matlamat kajian kanakkanak.Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun . Pengantar Pskologi-satu pengenalanasa kepada jiwa dan tingkahlaku manusia. Pengurusan Kanak-Kanak Tabika 1. Menerangkan cara-cara membuat penulisan kajian kanakkanak -Pemilihan kanak-kanak . (mahmood Nizar Mohamed).Kaedah Kajian -mengenalpasti perkembanga n kanakkanakSEFIR -Laporan Naratif Membuat catatan dan memberi pandangan Slaid dan nota Langkah 2 70 minit Membuat catatan Slaid dan nota Folio di sediakan khusus Mengikut kreativiti pelatih Rumusan 10 minit Membuat rumusan tentang cara penulisan kajian kanakkanak.

1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak 1.1 Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Pn.Jenis-jenis main BORANG TUGASAN 1 KUMPULAN: PERKEMBANGAN : Umur Kebolehan Aktiviti “ “ LAMPIRAN “ 4-6tahun LAMPIRAN BORANG TUGASAN 2 TEORI / PENDAPAT AHLI FALSAFAH DAN APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Ainon Penceramah Luar (Maktab) 1. .3 Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak 1.Definisi/tujuan main .4 Konsep Main Sambil Belajar .

APLIKASI B F. Thorndike. -Hukum Kesan – kukuh jika pembelajaran seronok dan lenyap jika menyakitkan. .AHLI FALSAFAH Albert Bandura TEORI /PENDAPAT Proses belajar melalui model tingkahlaku yang dirangsang atau pembelajaran peniruan.Berkesan (ada keatas rangsangan. Rangsangan dan tindak balas dengan 3 Hukum. Kajian Kucing makanan. dan Kanak-kanak tidak bersedia… Tidak berkesan ( tiada rangsangan ) -Hukum latihan – kukuh jika ada latihan. -Hukum Kesediaan – kanakkanak sedia belajar….Skinner Tindakbalas berlaku Kajian keatas tikus berdasarkan peneguhan dan tuas -ganjaran/dendaan Pavlov Tindakbalas berlaku akibat Kajian keatas anjing rangsangan semulajadi dan dan loceng tindakbalas yang dipelajari dengan yang berkaitan dan mengubah tingkahlaku.

tetapi keadaan alam sekeliling mula member pengaruhnya kepada anak yang masih dalam kandungan lagi. Misalnya makanan yang tidak seimbang.tiap benda yang hidup mengalami perubahan iaitu mengikuti proses pertumbuhan dan perkembangan. Factor baka Cuma menyatakan apa yang mungkin terbentuk. PERTUMBUHAN ADALAH DIPENGARUHI OLEH BAKA DAN ALAM SEKELILING. ( bertambaah besarnya saiz dan struktur ). iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan telah berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat permulaan perkembangan sehingga tamatnya hayat sesorang benda hidup atau manusia itu. Sungguhpun sesetengah sifat kanak-kanak adalah didapati daripada baka yang berkembang mengikut satu corak yang tertentu. Contohnya.NOTA LAMPIRAN 1 PSIKOLOGI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Tiap. kanak-kanak akan lebih keupayaan untuk meningkat. 2. membuat pertimbangan dengan logic dan juga untuk belajar. KONSEP ASAS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK. Perkembangan pula adalah yang bersifat kualiti ( bernilai ). Pertumbuhan yang biasa selalunya akan berhenti manakala sesuatu benda hidup atau manusia sampai ke peringkat matang atau dewasa dan selepas itu pertumbuhan tidak berlaku lagi. Perubahan bermula dari arah . Gejala ini akan menyebabkan ukuran tingginya akan terencat. 1. PERTUMBUHAN TERTENTU. Pertumbuhan diutamakan kepada banyak pertukaran-pertukaran yang nyata dan dapat diukur. jangkitan penyakit atau sakit yang teruk dan bekerja berlebihan sebelum dewasa. pengajaran sahaja tidak akan mempercepatkan perkembangan kebolehan bermain alat muzik dan menjadi seorang yang berbakat tetapi keadaan sekeliling yang sesuai akan menentukan kebolehannya didalam kemahiran bermain alat muzik. Ini bukan sahaja dengan bertambah besarnya jasmani kanakkanak tetapi juga saiz struktur organ bahagian dalam otak. Contohnya baka menyatakan mungkin akan tinggi ---. dia tidak boleh mencapai tahap kebolehannya. Tegasnya perkembangan berlaku terus menerus dari awal hingga ke akhir hayat. Dengan pertumbuhan otak itu. DAN PERKEMBANGAN MEMPUNYAI ARAH Perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak mempunyai arah perkembangan iaitu arah kepala ke kaki dan arah tengah ke tepi. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak juga bergantung kepada alam sekeliling yang sesuai dan rangsangan. Jika kanak-kanak itu tidak ada peluang untuk belajar.

Bekerja dan bermain dalam kumpulan yang lain dalam jangkamasa yang bertambah. Dari segi fungsi juga kanak-kanak dapat menggunakan tangan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan jari. Menceritakan balik apa yang telah didengar dan bertanya perkara yang kurang faham. 4. ketika bahagian kepala dan badannya sudah boleh dikatakan cukup terbentuk. bahagian anggota kaki dan tangan hanya merupakan punting-puntung yang masih belum tumbuh lagi. Oleh itu - - . PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK MENGIKUT SATU SUSUNAN YANG BERTERUSAN. Contohnya. KANAK-KANAK PADA UMUR YANG SAMA ADALAH BERLAINAN PADA SEMUA JENIS PERKEMBANGAN. Bermain berhampiran dengan orang lain bercakap dan meminta perhatian. Suka kepada yang lain. Bermain bersendirian dengan minat dan tekun. Menganalisa persamaan dan perbezaan pada perkataan. perkembangan berlaku dari arah tengah badan menghala ke bahagian luar badan dank e bahagian hujung anggota badan. kanak-kanak boleh merangkak sebelum berjalan. 3. bertanyakan huruf-huruf yang tertentu. mengganggu dan merampas. kanak-kanak boleh membuat seperti perkara-perkara berikut : Memerhatikan orang lain. apabila kanak-kanak ditiarapkan ia boleh mengangkat kepalanya sebelum ia boleh mengangkat dadanya. Walau bagaimanapun mereka akan melalui peringkat yang sama untuk mencapai kebolehan tersebut. Dari segi bacaan. Mengikut perkembangan arah tengah ke tepi. Dalam fungsi pergerakan. Dengan beransur-ansur puntug tangan ini memanjang dan berkembang menjadi tangan dan jari. Mengenal perkataan dan ayat-ayat yang biasa dilihat. Semasa kanak-kanak di dalam kandungan. Dari segi pergaulan. kanak-kanak boleh: Bergembira mendengar cerita dan melihat gambar. Ini bermakna bahawa perubahan pada struktur dan fungsi berlaku di bahagian badan dan akhir sekali kebahagian kaki. Ini menunjukkan lebih banyak perkembangan telah berlaku di bahagian kepala jika dibandingkan dengan perkembangan kaki. Kanak-kanak berbeza pada kadar pertumbuhan mereka seperti berbeza pada peringkat-peringkat perkembangan bagi satu-satu umur yang tertentu. ADALAH Kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak boleh mencapai kebolehan dan sesuatu kemahiran adalah pada umur yang berbeza.kepala kea rah kaki. Melihat tulisan.

Tiap-tiap satu pencapaian yang baru mungkin member perangsang ataupun mengganggu dengan aspekpertumbuhan dan perkembanga bagi kanakkanak tersebut. 6. Kadar dimana kanak-kanak mengembangkan perbendaharaan katanya mungkin lambat semasa dia sedang mulai bertatih untuk berjalan. Contohnya semasa menguasai kemahiran berjalan kanak-kanak mestilah belajar berdiri. Walaubagaimanapun.. Contonya. kebolehan dalam kemahiran motor pengamatan akan selalunya membawa satu kematangan social yang lebih cepat. Tiap-tiap peringkat adalah berbeza daripada yang lain-lain tetapi setiap satu bergantung kepada peringkat yang sebelumnya iaitu digunakan sebagai pengetahuannya. Perbuatan cakaran yang dibuat oleh kanak-kanak akan membantu dalam kawalan otot-otot yang diperlukan masa menulis nanti. 5. .Bagi kemahiran dan pengawalan untuk pergerakan . kanak-kanak mestilah mempunyai gambaran atau konsep difikirannya mengenai apakah yang akan dilakukan. A telah menguasai kemahiran skip manakala b masih belu boleh melakukan aktiviti skip tersebut walaupun umur mereka adalah sama. selepas kanak-kanak itu dapat berjalan perkembanga perbendaharaan katanya mungkin lebih cepat dari kadar biasa. TIAP-TIAP PERINGKAT ( STAGE ) PERTUMBUHAN AKAN MEMBAWA KEPADA SEBAHAGIAN DARIPADA PERKEMBANGAN YANG BERIKUTNYA. bertatih dan seterusnya berjalan. guru hendaklah sedar tentang adanya perbezaan itu. SEMUA ASPEK PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ADALAH BERKAITAN. Conthnya. Semua aspek-aspek pertumbuhan bagi sesorang kanak-kanak adalah saling berhubung. Kepercayaan pada diri sendiri bagi kanak-kanak bertambah setelah ia mendapat kejayaan yang membanggakan.dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran di Tabika.Dua orang kanak-kanak yang berumur enam tahun iaitu Si A dan Si B.

Minat.Pengalaman. . seseorang guru perlu memahami teori perkembangan dan teori pembelajaran supaya guru akan lebih memahami dan menghormati seseorang kanak-kanak sebagai individu.Jika salah satu daripada bahagian perkembangan kanak-kanak iyu terganggu maka ia akan member kesan kepada perkembangan yang lain. Oleh itu ramai PENGENALAN PEMIKIRAN . Mereka berbeza dari segi: . . Kanak-kanak adalah unik. Sebagai asas kepada pendidikan prasekolah. NOTA LAMPIRAN 2 TEORI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK TAJUK / AHLI TEORI/PANDANGAN Pengetahuan dan kefahaman tentang corak dan cirri perkembangan kanak-kanak akan membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.Keperluan. Keperluan kanak-kanak boleh dijelaskan melalui pelbagai teori. .Kebolehan. Islam memberi perhatian berat tentang pendidikan umat manusia sepanjang hayat. pandangan dan pemikiran.

merendah diri.Menggunakan pancaindera dan diberi contohcontoh yang mudah dan konkrit dalam pembelajaran mereka.A. - Dilatih mengamalkan budi pekerti yang mulia dan tabiat-tabiat yang baik. Diberi nasihat atas kesalahan yang dilakukan dan dimarahi sekali sekala sahaja supaya mereka lebih menghormati orang tua mereka. . Diawasi oleh ibubapa kerana mereka mudah dipengaruhi oleh persekitaran dan tingkahlaku masyarakat. pemikir-pemikir Islam yang member sumbangan dalam aspek pendidikan terutama pendidikan awal kanakkanak. Dilatih untuk mempunyai sifat berani.Diajar membaca Al-Quran sebelum menghafalnya.PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM. Dibimbing tentang kewajipan terhadap agama dan hokum berakal. kecerdasan minda dan mengelakkan kemalasan dan kelesuan.Diberi pendidikan agama berlandaskan AlQuran dan hadis untuk membentuk peribadi mulia. sabar dan menghormati orang tua dan mentaati kedua ibubapa mereka. SAIDINA R.. Diberi latihan jasmani untuk membina kekuatan tubuh badan. Ibnu khaldun berpendapat bahawa kanak-kanak digalakkan untuk: . .Didedahkan dengan contoh teladan yang baik. IBNU KHALDUN.Tidak memahami dua perkara dalam masa yang sama kerana ini akan mengelirukan mereka. menulis dan membaca. . . .Dididik sejak lahir dan diajar mengenal huruf.Menggunakan jadual yang disusun dengan baik. .Memberi bimbingan dengan lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya melalui kekerasan. ALI “ Didiklah anak-anakmu supaya mereka boleh hidup dizaman yang amat berlainan dengan zaman mu “. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti. . IMAN GHAZALI AL Iman Al ghazali menekankan bahawa kanak-kanak perlu: .

.Merupakan individu social dan aktiviti yang dijalankan merupakan asas untuk bersosial. diperkukuh atau dihentikan. diukur. kenyataan kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah Confucius menyatakan bahawa: . Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Skinner mengasaskan teori rangsangan – Gerakbalas di mana seseorang kanak-kanak akan: . Tingkahlaku ini boleh diperhatikan .Bergerakbalas terhadap sesuatu rangsangan berdasarkan kepada pengalaman yang lepas.PANDANGAN OLEH PEMIKIR CINA (CONFUCIUS) Pemikir dari Cina juga telah memberi pandangan yang berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak. . TEORI TINGKAHLAKU SKINNER. . .Perlu bermain kerana permainan merupakan aktiviti spritualyang menawarkan kebebasan. Mempelajari sesuatu yang boleh dipelajarinya.Membuat pengukuhan positif dengan ganjaran jika kanak-kanak itu mengulangi semula rangsangan.Perlu bermain untuk memupuk konsep kendiri yang positif dengan bimbingan guru. kepuasan dan keamanan.Dihukum atau diberhentikan ganjarannya jika masih melakukan tingkahlaku yang negative. . ketaatan pada orang laindan kepercayaan terhadap perhubungan manusia. Teori tingkahlaku memberi penekanan kepada factor persekitaran yang mempengaruhi tingkahlaku kanakkanak. sebaliknya berfikir tanpa belajar adalah merbahaya.Belajar tanpa berfikir adalah sia-sia. .Empat mata pelajaran yang diajar kepada para pelajar iaitu tulisan khazanah dari zaman berzaman. FROEBEL Froebel menyatakan bahawa kanak-kanak: .

Perkembangan semulajadi kanak-kanak dalam pembelajaran menyebabkan mereka tidak boleh dipaksa belajar selagi mereka belum bersedia.Peringkat Pra Operasi bagi kanak-kanak berumur 2-7 tahun. . Teori Interaksi member penekanan kepada pentingnya interaksi dengan bahan dan persekitaran bagi kanakkanak memperolehi pelbagai pengetahuan dan kemahiran.Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang bersesuaian mengikut kesediaan dan kesesuaian masa. . pemikiran dan tindakan sebagai persediaan hidup di masa akan datang.Perkembangan kanak-kanak berlaku semulajadi mengikut kadar kematangan yang berbeza. . .Peringkat Operasi Formal bagi kanak-kanak berumur 11 tahun ke atas. TEORI KEMATANGAN Teori kematangan ini member pandangan bahawa kanak-kanak akan meningkatkan potensi mereka jika diberi pelaziman yang optimum.Peringkat Deria Motor bagi kanak-kanak berumur 0-2 tahun. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokohseperti : Rousseu menekankan bahawa: . pengalaman. Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak melalui empat peringkat perkembangan Intelek mengikut umur dan pertumbuhan mereka.- Menggabungkan pendidikan. . .Peringkat Operasi Konkrit bagi kanak-kanak berumur 7-12 tahun. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Dewey menekankan memerlukan: bahawa kanak-kanak ROUSSEAU PIAGET TEORI INTERAKSI DEWEY .Guru mesti membimbing dan menilai perkembangan kanak-kanak untuk menentukan tahap kesediaan kanak-kanak tersebut. .

Seterusnya manusia juga memerlukan keperluan sekunder seperti kasih saying. . . Teori sosiobudaya mempunyai implikasi ke atas perkembangan bahasa. selesa dan selamat. pengalaman bermakna dan eksperimen.Menjalankan aktiviti individu dimana mereka bebas bergerak dan memilih sendiri aktiviti yang digemari. penerimaan. penggunaan bahan dan interaksi social dipusat pembelajan. . Montessori menyatakan bahawa kanak-kanak: .Menggunakan deria untuk meneroka persekitaran. empat keperluan asas perlu dipenuhi terlebih dahulu.MONTESSORI Pendidikan yang disepadukan dengan kehidupan terutama minat mereka. Manusia memerlukan keperluan asas seperti makanan. Pembentukan konsep melalui pengalaman sebenar dengan persekitaran.Sebelum seseorang kanak-kanak berminat dan menerima pembelajaran.Menyediakan persekitaran bilik darjah yang ceria. tempat tinggal. Beberapa teori dan pandanga telah dikemukan oleh tokoh-tokoh seperti: Maslow menyatakan bahawa: .masa rehat dan udara yang bersih. Penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal. Kemahiran bahasa adalah penting kerana pembelajaran bermakna adalah PIAGET TEORI HUMANISTIK MASLOW TEORI SOSIOBUDAYA .Mempunyai rasa ingin tahu.Meningkatkan perkembangan bahasa menggunakan objek di persekitaran.Melalui tempoh-tempoh sensitive dalamkehidupan bagi mereka membentuk pengetahuan dan kemahiran. Piaget menekankan bahawa kanak-kanak: . minuman. .Aktif bergerak balas terhadap persekitaran mengikut kefahaman atau keupayaan mereka. . Keperluan tersebut adalah keperluan fisiologi iaitu makan dan minum. penerimaan dan rasa dihormati. Pengiktirafan.penghargaan. keperluan rasa selamat.rasa selamat dan konsep kendiri. rasa kepunyaandan penghargaan kendiri. Pelaksanaan pembelajaran melalui aktiviti arahan kendiri.

. . Beliau menyatakan bahawa: .Kanak-kanak tersebut telah mula terlibat dengan budaya apabila bergerakbalas dengan persekitaran serta menggunakan pemikiran dari segi bahasa dan berdailog secara social. Mereka perlukan bantuan dan bimbingan orang dewasa dan rakan yang lebih berkemahiran bagi membantu mereka mendapat pencapaian optimum. .Penglibatan aktif bersama ahli masyarakat yang lebih dewasa atau lebih matang.melalui komunikasi dan bahasa lisan. akan menjadikan kanak-kanak lebih mahir memikirkan sesuatu yang bermakna dalam budayanya. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: VYGOTSKY Vygotsky telah menerangkan tentang perkembangan zon proksimal ( ZPD ). bahasa badan.Kanak-kanak mempelajari suatu kemahiran baru atau pembelajara baru secara bersendirian pada tahap paling minimum. Teori Kecerdasan Pelbagai menyatakan bahawa setiap individu yang dilahirkan mempunyai kepintarannya tersendiri. mimic muka dan lain-lain bagi membimbing kanak-kanak menguasai konsep asas dan pembelajaran yang bermakna. Orang dewasa akan membuat scalffolding melalui panduan.Scalffolding adalah cirri ZPD dirujuk sebagai perubahan kualiti dalam sokongan social di sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran seorang kanak-kanak. Sokongan ini berkurangan apabila kanak-kanak telah menguasai kemahiran tersebut.Kemudian mereka akan mula berkomunikasi sesame sendiri dan bercakap dengan orang lain dan proses ini akan mengubah kapasiti mental yang menjadi asas kepada proses kognitif kepada yang lebih tinggi. . . arahan.Intersubjektif adalah situasi di mana dua individu bermula dengan kefahaman yang berbeza tentang sesuatu perkara yang sama tetapi mereka mendapat kefahaman yang sama akhirnya. Teori dan pandangan ini telah dikemukan oleh tokoh iaitu: TEORI KECERDASAN PELBAGAI .

Kecerdasan Logikal-Matematik adalah kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah.gerak badan – kinestetik. prinsip sebab akibat serta kebolehan menjangka.interpersonal dan alam sekitar.Kecerdasan Visual – Ruang adalah kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. perasaan dan menyelesaikan masalah. kepantasan dan keseimbangan. .muzikal. .GARDNER Gardner menyatakan bahawa: .Kecerdasan Kinestetik adalah kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. termasuk kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah.Kecerdasan Interpersonel adalah kebolehan memahami perasaan.ruang. motivasi. tabiat serta hasrat . serta bercakap tentang bahasa itu sendiri. termasuklah kebolehan mempersembahkan ide visual dan ruang secara grafik. Dengan itu guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah. menyakini orang lain. termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi. - Guru harus mengenalpasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid.Setiap kanak-kanak berpotensi untuk mempunyai lapan jenis kepintaran iaitu kepintaran bahasa. .Kecerdasan muzik adalah kebolehan mengesan irama dan lagu.intrapersonal. . Kecerdasan tersebut adalah : . warna dan garisan. . Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid. termasuklah memahami kelompok nombor asas. keanjalan.Kecerdasan bahasa atau verbal – linguistic adalah kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan temasuklah kebolehan mengingat maklumat. logical-matematikal. ruang.

Pembinaan keyakinan menghadapi cabaran kehidupan harian.Pembinaan kemahiran social. seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek. Ia juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi makanan dan pakaian. kekuatan. . . . Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal. beradap sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri. GOLEMAN . galian dan haiwan termasuk rumput dan batubatuan serta pelbagai flora dan fauna. Kecerdasan Intrapersonel adalah kebolehan memahami diri sendiri dari segi.hasrat dan kehendak termasuk kemahiran bagaimana sesorang itu sama atau berbeza dengan orang lain. Kecerdasan Naturalis adalah kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan. . TEORI KECERDASAN EMOSI Teori kecerdasan emosi adalah berkaitan dengan keboleha mengenal dan mengawal emosi sendiri serta memahami emosi orrang lain. kelemahan.Kesedaran dan pengurusan kendiri. Kecerdasan ini juga dapat membantu individu menangani perasaan. perasaan dan pandangan orang lain.Pencapaian emosi yang positif.- - orang lain.Kesedaran tentang keperluan. Teori dan pandangan ini telah dikemukakan oleh tokoh iaitu : Beliau menyatakan bahawa kanak-kanak perlu didedahkan tentang: .

NOTA LAMPIRAN 3 CIRI-CIRI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK4-6 TAHUN. Bertanya tentang makna sesuatu perkataan. Menggunakan ayat pendek antara 6-8 perkataan dalam perbualan. Bercerita berdasarkan hasil lukisan. Suka mengulang semula ayat-ayat mudah yang diperdengarkan. Menyebut warna. nama- . Suka mengemukakan soalan. Menyebut nama hari dalam seminggu. ASPEK PERKEMBANGAN BAHASA CIRI PERKEMBANGAN Menguasai perbendaharaan kata lebih kurang 2100 perkataan. Menamakan nilai mata wang.

FIZIKAL - EMOSI - KOGNITIF - . Mengetahui warna. Lebih berhati-hati semasa membuat keputusan. Perkembangan motor halus – menggunting dengan baik. Bermula kehilangan gigi susu.- nama bulan. Menulis huruf / nombor. Skip berselang seli. Penggunaan bahasa dengan lebih agresif. Mengawal perasaan Mengawal perasaan hiba bila berpisah dengan ibubapa. Boleh mengikuti tugas dan arahan yang tidak berkaitan. Mengguntik mengikut garisan.menyucuk manik Perkembangan motor kasar – melompat . Dapat membezakan antara khayalan dan kenyataan. Menangkap bola dengan baik. Kordinasi mata tangan. Memahami dan bertindakbalas terhadap arahan yang diberi. Dapat mengaitkan perkataan dan gambar dengan objek sebenar. berlari . Belajar dari kesilapan. Semakin berminat dengan perkataan dan nombor. Melahirkan perasaan. Melekatkan gambar. Melontar dengan tepat. Mengumpul / menyusun objek mengikut siria atau jenis. Melengkapkan ayat-ayat mudah dengan satu perkataan. Perkembangan kesedaran “ conscience “ Berlawak / Kecindan. Menunggang basikal beroda dua. Menggambarkan makna perkataan melalui perlakuan.

. . Suka menunjuk-nunjuk. . Suka melibatkan diri dengan aktiviti pembelajaran. Tabiat semulajadi memang sudah sedia ada didalam diri manusia sejak dilahirkan. Ianya bukanlah hasil dari pengalaman manusia. Mementingkan diri sendiri ( egosentrik ). nombor dan ukuran.- Sesetengah kanak-kanak menguasai konsep pengekalan. . Tingkahlaku manusia lahirnya kerana didorong atau didorong atau dibangkitkan oleh tabiat semulajadi. Sering berkelahi tetapi sekejap sahaja. 1. kecenderongan semulajadi inilah yang menggerakkan seseorang berfikir. Tabiat semujadi dipanggil dengan satu perkataan iaitu “ NALURI “. NOTA SOSIAL - LAMPIRAN 4 TINGKAHLAKU DAN TABIAT SEMULAJADI KANAK-KANAK.Tabiat yang menimbulkan rasa takut dan mendorong kita melarikan diri dari perkara-perkara yang merbahaya. menumpukan perhatian kepada benda-benga. Boleh berkongsi dan bergilir-gilir menggunakan peralatan. NALURI MELARIKAN DIRI. Mempunyai sahabat karib tetapi untuk jangka masa yang singkat. Menganggap guru sangat penting. “Kecenderungan semulajadi dengan mendorong manusia melakukan tingkahlaku yang tertentu dalam masa dan suasana yang tertentu “.Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang sejak mereka kecil lagi. Manusia mempunyai beberapa naluri ( instint ) yang menjadi pendorong tingkahlakunya. menimbulkan perasaan dan mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang tertentu ( berlawan ).Tabiat yang timbul apabila menghadapi bahaya. Mahu mendahului rakan. Tegasnya. Sebelum mengkaji tingkahlaku kanak-kanak kita hendaklah mengkaji dulu tabiat semulajadi kanak-kanak.

NALURI INGIN TAHU .- Tabiat ini sangat besar pengaruhnya dalam gerakgeri manusia yang luar biasa seperti dengan senang dan pantas berjalan diatas titian yang kecil.Tabiat ini timbul selepas sahaja dilahirkan. .Penyataan dari tabiat ini ialah menangis. memanjat pokok dengan cepat dan sebagainya bila dalam suasana bahaya.Tabiat yang timbul bila manusia dihalangi atau ditegah dari melaksanakan atau mencapai kehendak dan keinginannya.Tabiat ini menimbulkan perasaan marah dan dendam terhadap penghalangpenghalang dan akan bertindak dan menyerang. 2. .Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang.Tabiat ini mendorong manusia jijik bila benda-benda yang pelik dirasa oleh lidahnya atau tersentuh dengan seseuatu yang kotor dan menggelikan atau melihat tingkahlaku keji. . berlapar dan sanggup menghadapi bahaya untuk menyelamatkan anak-anak mereka. . suka belajar menyelidik dan membaca buku. 5. . . banyak bertanya. samada manusia atau binatang. .Naluri ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah dan berkehendakan pertolongan. NALURI MELAWAN . keriau dan menjerit.Anak-anak kecil pun begitubjuga.Kanak-kanak berperasaan hairan. NALURI JIJIK . .Kanak-kanak kecil mengamalkan tabiat ini dengan tidak dipelajari lebih dulu. . mencuba dan membongkar benda-benda baru dan perkara menarik perhatian. NALURI KEIBUBAPAAN . . .Naluri ini nyata pengaruhnya pada orang dewasa. menyelongkar apa yang dijumpainya.Jika kanak-kanak kecil ditahan dari melaksanakan sesuatu keinginannya. 7. 6. NALURI MENCARI MAKAN .Tabiat yang juga akan mendorong ibubapa bersusah payah. 3.Tabiat yang mendorong manusia dan juga binatang mengawal dan menjaga keselamatan anak-anak mereka.Tabiat ini mendorong manusia ingin menyiasat. NALURI MINTA TOLONG . . 4. ia akan menunjukkan perasaan atau reaksi melawan dengan hebat.Tabiat ini timbul dengan tidak dipelajari oleh manusia.Tabiat ini menggerak kanak-kanak kecil mencuba.

NALURI KETAWA.Tabiat ini timbul sejak anak-anak kecil itu sudah pandai memandang bendabenda yang dilihat. NALURI INGIN MEMILIKI . Ia akan menangis atau marah bila barangan tersebut diambil atau dibuang. . buku-buku dan sebagainya. . 12. . . . 10.Tabiat inilah yang membuat ibubapa marah dan meradang bila melihat anakanak kecilnya merosakkan benda-benda dirumah. 14.Tabiat ini juga mendorong orang-orang dewasa mengganggu dan mengacau sesuatu tanpa tujuan. 13. . 9.Tabiat ini ialah satu tabiat manusia yang semulajadi.Naluri ini boleh dilihat pada binatang yang lemah seperti kambing dan lembu.Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lebih daripada orang lain. mengganggu. .Penyata tabiat ini dapat diperhatikan pada tingkahlaku manusia dan binatang.Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah. NALURI MEMPERAGAKAN DIRI . .Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi penakut. membina.Tabiat ini lebih nyata bila anak-anak kecil itu meningkat umur 5 tahun – dalam poketnya penuh dengan benda-benda. NALURI MERENDAHKAN DIRI .Tabiat ini mendorong manusia suka hidup berkumpul dan bercampur antara satu sama lain. KESIMPULAN .Tabiat ini timbul bila manusia sampai umur remaja (12-18 tahun ). . NALURI MERUNTUH DAN MEMBINA . .Tabiat ini mendorong lelaki mencintai atau tertarik kepada kepada jenis perempuan dan perempuan kepada jenis lelaki. meruntuh dan merosakkan sesuatu. . 11.Inilah 14 naluri yang menjadi teras dalam diri manusia. . NALURI INGIN BERKUMPUL .Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi ketua.8. .Tabiat ini mendorong orang mencari kekayaan.Kanak-kanak menangis bila ia berasa susah hati dan tersenyum bila umur beberapa bulan. menyimpan harta benda dan sebagainya.Tabiat ini mendorong kanak-kanak suka merosakkan benda-benda seperti permainan-permainan. dan ketawa lepas umur setahun. menyusun.Tabiat ini mendorong anak-anak kecil suka membuat. NALURI JANTINA .

Tingkah laku tiada tujuan.Makanan yang mengandungi bahan awet.tangan bergerak. NOTA LAMPIRAN 5 MASALAH GANGGUAN TINGKAHLAKU .Kecederaan otak. .Suasana pembelajaran yang mesra serta rileks. CIRI-CIRI .Merungut. Bila seseorang pendidik memahami cirri dan tabiat semulajadi kanak-kanak mengikut umur memudahkannya menugurus dan merancang pembelajaran yang berkesan untuk kanak-kanak.Kaki.pewarna ( junkfood ).Aktiviti tidak sempurna.Hyperaktiviti.Permusuhan nyata.Tidak boleh duduk diam .Pengunduran diri. . 2. . bergerak kesana kemari tanpa tujuan dan adalah sukar di kawal.Aktiviti berlebihan.Kebimbangan. . . . HYPERAKTIVITI Keadaan seseorang individu yang tidak boleh duduk diam.Latihan tingkah laku .Pergantungan berlebihan. . PENYEBAB .Kurang subur.Perbuatan tiba-tiba.Mudah naik angin. . .Jauhi junkfood. .- Naluri-naluri inilah yang menjadi penggerak tingkahlaku manusia. CARA MENGATASI. 1. . . . KEBIMBANGAN .Keturunan. . .

. terancam.Kurang kecekapan .Pemulihan.Galakkan dan pujian. menggigit ). kurang keyakinan.Hormat menghormati.Membezakan . .Perasaan kurang senang yang disebabkan oleh suatu pra alamat bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. .Tidak selamat.Kecewa ( naik angin ) .Merancang dan menentukan.Elakkan perkataan mengejek.Pengaruh media.Individu. .Normal .Membina sikap dan personality positif. . CARA MENGATASI .Mengulangi tindakbalas.Terpengaruh .Musuh dengan orang yang tidak bersalah.Takut ( kaunseling ) .Sukar dihapus .Bimbingan dan kaunseling . merebut.Kecewa. . 3. DIPELAJARI DARI . menolak. .Sikap masyarakat.Mengejek menggunakan nama-nama buruk. .Kasih saying. . tidak mengambil tindakbalas.Galakan/ Sokongan. . CIRI-CIRI .Degil dan bahasa kurang sopan. . .Kurangkan ancaman atau menakutkan. helah diri. CIRI-CIRI . memukul. .Bergantug kepada orang lain. kemesraan. CARA MENGATASI . . . PERMUSUHAN NYATA Tingkahlaku Fizikal atau lisan bertujuan menyakiti atau melukai seseorang.Bermain ( menarik. .

Adakan aktiviti kerohanian dan moral serta menerapkan nilai-nilai murni.Helah bela diri. 4.Sediakan aktiviti yang menarik .Kalah .Adakan aktiviti yang mana kanak-kanak boleh membuat keputusan. 5. .Jangan selalu menghukum . Rancag aktiviti yang sesuai dan menarik. CIRI-CIRI .- Memberitahu kanak-kanak bahawa tingkahlaku tersebut tidak menguntungkan. .Bantu kanak-kanak yang bermasalah. .kurang baik / kurang cekap. .Pastikan aktiviti yang dirancang kanak-kanak boleh buat. . CARA MENGATASI.Berfikir. . Menasihati melalui aktiviti seperti cerita. .Kendiri . PENGUNDURAN DIRI.Tidak rajin.Beri galakan peluang mencuba sesuatu.Tidak berani mencuba. nyanyian.Layanan sepenuhnya kepada kanak-kanak yang lemah pada peringkat awal.Mengundur Diri CARA MENGATASI . . NOTA LAMPIRAN 6 KONSEP MAIN SAMBIL BELAJAR .Adakan aktiviti yang boleh kanak-kank boleh buat sendiri.Tidak diberi peluan buat keputusan. Penarikan diri dari situasi yang kurang selamat atau mengancam.Beri bimbingan dan bantu kank-kanak menyiapkan aktiviti. . . CIRI-CIRI . . PERGANTUNGAN BERLEBIHAN Keadaan dimana seseorang individu amat bergantung pada orang lain atau tidak boleh berdikari.Kurang keyakinan – bergantung kepada orang lain buat keputusan. .Berbincang dengan ibubapa. . .Beri pujian.

PENDAHULUAN Ciri-ciri utama pendidikan prasekolah di Malaysia berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu usaha untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Motivasi mempengaruhi pembelajaran. Kanak-kanak sukakan cabaran. Kanak-kanak mempunyai cara belajar yang berbeza. Kanak-kanak perlu menikmati kejayaan.aktiviti yang mereka sendiri lakukan sangat mustahak. Dewey (1992) . Mereka suka meneroka perkara-perkara yang menarik perhatian dan boleh menimbulkan motivasi mereka. Penghargaan diri mempengaruhi pembelajaran. Education Department of south Australia (1989) telah menyenaraikan prinsip pembelajaran awal kanak-kanak adalah seperti berikut: Belajar dengan menggunakan deria-deria. Gaya dan style pembelajaran mempengaruhi pembelajaran. tumpuan pendidikan ialah kepada kesediaan belajar. DEFINISI /KONSEP MAIN Terdapat berbagai-bagai pandangan di kalangan pakar pendidikan mengenai definisi atau konsep main. “Self –discovery “ sangat berfaedah dalam pembelajaran.ia melibatkan tindakan yang spontan. Bahasa sangat mustahak untuk pembelajaran. Kerjasama boleh membantu pembelajaran. Bermain adalah pekerjaan bagi kanak-kanak (1967 ) Montessori Bermain ialah keseronokan yang dialami semasa melakukannya. Namun semuanya setuju bahawa “main” mempunyai dua persamaan iaitu main adalah satu aktiviti tanpa sebarang matlamat dan ia dilakukan dengan tujuan untuk bermain. belajar dengan membuat “ learning by doing “ .Pekerjaan pula bermakna keseronokan yang dialami setelah selesai menjayakanya. terancang dan ada tujuan tertentu.Setiap aktiviti atau permainan adalah “fleksible’. Penilaian sendiri dan penilaian orang lain boleh member sumbangan dalam pembelajaran. belajar berfikir menyusun dan melahirkan perasaan mereka. Aktiviti yang dijalankan berpandukan kepada konsep Bermain sambil Belajar iaitu proses pembelajaran tidak formal tetapi berstruktur.Mereka belajar dari tindakan mereka sendiri. mereka suka mencari dan mendapat maklumat diri mereka sendiri dan dari alam sekeliling. Di peringkat prasekolah.

social . Bermain boleh membantu perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak dapat mengembangkan imaginasi semasa bermain. kanak-kanak mendapat tingkahlaku yang baru. 16. Kanak-kanak dapat memperbaiki penilaian mereka melalui bermain. Jones (1977) Bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Bermain sangat mustahak dalam kehidupan manusia.fizikal dan kreativiti. 15. 2. 10. 14. 8. 12. Melalui bermain kanak-kanak dapat mempelajari peranan orang dewasa. bahasa. Melalui permainan. Main melibatkan aktiviti-aktiviti yang aktif dikalangan pemainnya. Main dilakukan secara bebas tanpa paksaan. 11. NILAI-NILAI MAIN 1. Bermain mempunyai sumbangan yang penting. tidak mempunyai peraturan. 6. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan asas pembelajaran dan punca untuk mendapatkankegembiraan dan keseronokan. 3. Motivasi untuk main adalah bersifat dalaman.Bermain adalah aktiviti yang terbuka. Bermain dapat mengembangkan fizikal kanak-kanak. ia tidak mempunyai motivasi luaran. 13. mereka bebas dari segala peraturan. prosedur atau hasil yang dijangkakan. Bermain adalah kuasa yang unik untuk membina perhubungan interpersonal. 5. Dalam masa bermain kanak-kanak dapat merasakan kebebasan bertindak. Bermain adalah satu cara pembelajara yang dinamik. kognitif . Bermain dapat mengembangkan minat dan penumpuan kanak-kanak. Dalam mendifinisikan “main “ Garvey (1977 ) menyenaraikan lima criteria yang dapat diterima sebagai cirri-ciri “main”: Main adalah sesuatu yang menggembirakan dan merupakan aktiviti yang dihargai atau diminati oleh mereka yang terlibat. . Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Bermain boleh menggalakkan perkembangan bahasa. ia spontan dan semulajadi. Frost (1984 ) Kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Main dihubungkaitkan dengan perkembangan lain seperti komunikasi. 9. Bermain adalah aktiviti sukarela. Bermain boleh disusun secara akademik. Samasa bermain. Bermain satu cara yang membolehkan kanak-kanak menyelidik benda-benda yang terdapat di ala mini. 4. Bermain menggalakkan menjadi matang dan ‘adventurous”. 7.

Permainan “ Associative “ ( Perbualan. Menyusun persekitaran permainan. JENIS-JENIS BERMAIN Mildred Parten membahagikan permainan kanak-kanak kepada 6 jenis utama : 1. Membuat pemerhatian semasa kanak-kanak bermain. 3. 4. 3. Permainan pemerhatian.IMAN AL GHAZALI “ Dengan bermain boleh mengembangkan sifat semulajadi kanak-kanak. Kanak-kanak memerhati dan melihat permainan kanakkanak lain tetapi tidak bermain. Menyediakan berbagai-bagai jenis permainan. PERANAN GURU 1. PERANAN GURU DALAM PERMAINAN . membina dan menguatkan otot-otot. Permainan Koperatif ( koperasi – jualbeli ) – Kanak-kanak terlibat secara aktif sebagai kumpulan bermmain bersama-sama.soaljawab ) – dalam permainan ini kanakkanak hanya berinteraksi diantara satu sama lain melalui pertanyaan yang diajukan atau berkongsi bahan-bahan tetapi tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. 2. Permainan :Parallel” ( Selari ) – dalam permainan ini dua atau lebih kanak-kanak bermain bersama-sama pada satu masa tetapi menggunakan alat permainan yang berbeza ataupun bersendirian tetapi menggunakan alat yang serupa. Bermain juga boleh menyuburkan tubuh badan yang kecil. Cuba memperkembangkan potensi kanak-kanak yang maksimum. Permainan koperatif adalah hasil daripada organisasi guru. 2. 4. 5. Permainan Solitary ( bersendirian ) – dalam permainan ini kanak-kanak bermain seorang diri sehinggakan tidak menyedari kanak-kanak lain. 5. 6. Bermain juga boleh mendatangkan kegembiraan. kerehatan bagi kanak-kanak selepas penat belajar “. Permainan “ Unoccupied “ ( imaginasi ) – iaitu kanak-kanak cuba menggambarkan sesuatu seperti menggambarka tentang boneka dan kenderaan. Memberi bantuan apabila diperlukan.

2. 5.Pertukaran alat-alat akan menarik perhatian kanak-kanak dan menjadikan perminan itu menarik bagi mereka dan menggalakkan mereka bermain secara kreatif.Perlu juga diadakan kesimbangan diantara alat-alat “ hidup “ seperti anak patung dan haiwan getah.Guru perlu membeli alat permainan yang tidak menghadkan imaginasi tetapi boleh meningkatkan kreativiti. Guru perlu memilih alat-alat yang asas. Guru perlu menyimpan alat pada tempat-tempat yang senang di ambil. Kualiti kreatif dan spontan akan mengurang jika guru selalu menguasai kanak-kanak.Tempat simpanan yang baik akan melindungi alat daripada rosak.Beri galakan mereka melepaskan perasaan secara unik. anda perlu memilih alat-alat yang asas untuk permainan di Tabika.Guru perlu menggalakkan percambahan idea-idea yang divergen. Beri peluang kanak-kanak membuat cadangan dan pilihan. dan pembantu. . Bahan permainan perlulah senang didapti bila kanak-kanak memerlukannya. Tetapi tidak semestinya guru meletakkan alat-alat yang hamper serupa dengan alat dirumah anda sendiri seperti pembakar roti kerana kanak-kanak boleh mengimaginasikannya. Jangan “overmanipulate “ . Pertanyaan yang baik dimajukan adalah “ Berapakah caranya kanakkanak boleh menggunakan alat tersebut?”. Guru perlu mengelakkan dari menguasai permainan. . Alat-alat perlu di susun dengan baik supaya ia senang diambil dan disimpan semula. Keupayaan”empatik “ boleh memberi guru wawasan kepada memahami persepsi kanak-kanak mengenai permainan. Guru perlu memilih dan membeli dan alat-alat yang menggalakkan penggunaan imaginasi dan kreativiti. 6.1. komen atau mendemonstrasikan. . . . Walaubagaimanapun guru boleh menjadi ahli yang aktif dalam permainan dengan membuat cadangan.Simpanan perlulah dekat dengan guru dan dengan kanak-kanak. .Menggabungkan alat –alat permainan memberikan kuasa resapan ( absorptive power ) untuk kanak-kanak berbanding dengan unit-unit mudah.Sebagai guru . Semasa aktiviti guru perlu memberi rangsangan kepada permainan. Guru perlu sentiasa menyusun alat dan menggabungkan semula dengan cara yang menarik dan menawan. . .Guru perlu memainkan sebagai pemudahcara. . 4. Ini termasuk alat permainan seperti blok-blok lego. Guru perlu member peluang kanak-kanak mencuba idea-idea baru. Cubalah menghidupkan suasana dengan membawa binatang kesayangan (arnab ) pada tempat permainan. 3. . Guru sentiasa perlu menukar alat-alat permainan.

Main adalah “sesuatu yang penting kepada kanak-kanak. Dengan usaha memasukkan objek kemulut. benda-benda. mereka sebenarnya sedang belajar mengenai diri mereka dan dunia persekitaran mereka. peranan mereka adalah mengembangkan aktiviti harian kanak-kanak agar main menjadi sesuatu yang kreatif. mengenali diri mereka dengan dunia sebenar yang berkaitan dengan ruang. . Perancangan yang tersusun perlu dilakukan supaya aktiviti bermain dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. imaginasi. bebas mimilih dan menyeronokkan “. Sejak mereka bangun seawall pagi.” ( Frank 1957 ). kemahiran berbahasa dan menyelesaikan masalah. Dalam main mereka mendapat pengetahuan yang berguna dari pengalaman yang dialami. NOT A LAMPIRAN 7 MENJANA PEMIKIRAN KANAK-KANAK MENERUSI MAIN Apabila bermain kanak-kanak bermain.” ( Judy Turner. binatang dan manusia. 1. Main merupakan “ satu tingkahlaku yang mendorong motivasi dalaman. Bagi kanak-kanak main adalah masa terbaik untuk pembelajaran. Menerusi main kanakkanak dapat menyuburkan perkembangan social. Sebagai guru atau ibubapa. bermain istana pasir.PENUTUP Aktiviti bermain penting dalam memperkembangkan potensi individu dari segi SEFIR. Main merupakan “ cara kanak-kanak belajar yang didak dapat diajar oleh orang lain. menarik. Dengan menyusun bongkah. ( Johnson & Enshler 1982 ). bermain pondok-pondok. Aspek kesepaduan hendaklah ditekankan semasa mengendalikan aktiviti permainan. mereka sebenarnya belajar memegang. Blair 1973 ). Kanak-kanak akan meneroka. diminati dan member bantuan sewajarnya kepada kanak-kanak agar proses pembelajaran dapat diterapkan menerusi main. meniup buih sabun dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi main. mereka meneroka dunia mereka dengan main. Mereka belajar menerusi main berbanding cara lain. masa. Main adalah proses pembelajaran.

Mereka merasa dan menyentuh. Kanak-kanak sedaya upaya menggunakan segala tenaga.Mereka mula belajar dengan orang lain. Main semasa makan: Ibu-ibu akan menyediakan makanan dalam mangkuk dan biasanya menggunakan sudu. Mulut yang merupakan pusat sentuhan akan member pengalaman baru kepada kanak-kanak mengenai objek yang dimasukkan. sebagai penterjemah dan rakan sepermmainan kanak-kanak. senyum dan ketawa dengan keluarga atau kawan-kawan. jari dan mata dan penyelesaian masalah. mesra. Apa yang mereka belajar? . penglihatan untuk menarik keluar stoking dari kaki. Apa mereka belajar? .Kanak-kanak dapat bersosialisasi dengan orang lain. bola pingpong.Mereka cuba memasukkan jari-jari ke kaki kemulut. Bunyi alat itu jatuh. Kanak-kanak akan membuat kordinasi mata dan tangan untuk mencapai objek serta membuat beberapa pergerakan.Mula belajar bercakap.Dengan main sorok-sorok. Apa mereka belajar ? . Semua ini akan membantu kanak-kanak mengembang dan merangsang kemahiran berfikir. sudu. Kemanan alat permainan itu jatuh. kanak-kanak mula belajar erti keseronokan. ini . . Apa kanak-kanak belajar dari aktiviti main? Contoh 1: sarungkan stoking dikaki kanak-kanak. . Contoh 2: Berikan kanak-kanak sebuah baldi yang diisikan alat permainan seperti anak patung. Semua ini dapat merangsang deria sentuh. Main sebahagian dari kehidupan kanak-kanak Ibubapa yang prihatin sentiasa menanamkan sikap bahaw mereka adalah pemandu pelancong kepada anak-anak.Kanak-kanak akan cuba menanggalkan stoking dari kaki.Berlaku kordinasi tangan dan mata semasa kanak-kanak membalikkan baldi. Dengan ini berlaku kordinasi antara tangan. .mengimbang dan menepati sasaran objek dapat dimasukkan kedalam mulut. . Kenalkan kepada kanak-kanak “ ini mangkuk. Mereka cuba membalikkan baldi yang berisi alat permainan. cawan plastic. Bola pingpong yang bergolek. lihat dan dengar kanakkanak. Contoh 3: Main sorok-sorok dengan kanak-kanak. 2.

mengembangkan sikap ingin tahu mereka serta mencabar minda kanak-kanak. Mengutip batu-batu dan menyusun mengikut saiz besar atau kecil. objek atau alat yang kanak-kanak boleh bermain dengannya. Mereka akan melihat benda timbul. daun. Batu. Semasa menyuap makanan..Pakaian sebagai alat main. Bahkan kanak-kanak.Main semasa mandi ( dalam kolam plastik ) : Mereka akan menepuk air dan berlaku percikan. pantai dan sebagainya akan membantu perkembangan bahasa kanak. Mereka juga terdedah dengan alam sekitar. tanah juga alat mainan. tanamkan nilai-nilai menjaga kebersihan dan kekemasan. . . saiz besar dan kecil. konsep kurang dan sebagainya. . Dengan menyusun kasut juga mengajar kanak-kanak tentang konsep pasangan. Mereka akan dapat konsep kosong dan penuh. tenggelam. Semasa menjelajah kanak-kanak akan menggunakan lima pancainderanya untuk mendapat pengalaman dan pembelajaran. Mereka melihat benda terapung.sudu “. merasa kulit pokok.” Kanak-kanak sebenarnya sedang memerhatikan dan mula belajar berbahasa. memasukkan jari kedalam air. nasi jatuh atau tumpah. kasar atau halus. Apakah alat mainan kanak-kanak ? Alat mainan kanak-kanak ialah segala bahan. 3. . . merasa dengan jari. Semua main jenis ini boleh menjana pemikiran kanak-kanak. Eh! Nasi jatuh! Atau Tak pa nanti mak bersihkan.Melihat daun hijau dan daun kering.Main semasa menyusun kasut: menyusun kasut ditempat yang dikhaskan dapat melatih kanak-kanak tentang rasa tanggungjawab dan disiplin diri kanak-kanak. Ibubapa yang prihatin dengan perkembangan kanak-kanak akan sentiasa membawa anak keluar rumah. melihat percikan aiar. Mengapa daun hijau melekat dipokok dan daun kering bertaburan dibawah pokok. Memasukkan alat permainan yang timbul dan botol kosong dalam kolam plastic. Alat mainan kanak-kanak sentiasa berubah dari masa ke semasa.konsep penuh. Sebut secara jelas. Kanak-kanak diberi peluanga mengenal nama-nama pokok. semakin banyak alat atau jenis maianan yang mencabar diperlukan. Semua ini menyeronokkan mereka. akan dapat bermain air dengan seronok. menyentuh. mengisi air dalam botol dan mencurahnya. Semaki bertambah usia kanak-kanak. Air adalah alat mainan. Mereka melihat persekitaran. Meletak gelas didalam besen air. Kanak-kanak yang dibawa ke kolam mandi atau besen air. Mereka mula belajar mengenal objek konkrit. ibu ayah serta guru dapat dianggap sebagai alat mainan kepada kanak-kanak. Mereka menepuk air.Bersiar bersama kanak-kanak ( Nature walk ): bawa kanak-kanak keluar persekitaran kelas atau ke tempat-tempat seperti ke taman bunga. pokok.

Istimewanya main dalam kehidupan kanak-kanak. Mereka juga akan belajar mengenal anggota badan seperti rambut. menggunting gambar. Sekiranyan mereka gagal. akan menyebabkan kanak-kanak kehilangan “kepala” . Semasa main ibu atau ayah akan sentiasa memberitahu anak alat yang dugunakan seperti bola. Kesimpulannya. di tepi kotak. 4. Ini mendorong mereka menjadi lebih kreatif. Mereka akan cuba dengan berbagai cara seperti memusing. Maian juga adalah asas penyelesaian masalah. Begitu juga sekiranya mereka menggolek bola dan bola itu hilang dari pandangannya. dibawah meja atau kerusi. Walaupun di peringkat awal kanak-kanak hanya menggunakan satu cara sahaja iaitu dengan memasukkan ke mulut untuk merasa tetapi lama kelamaan mereka dapat bermain dengan cara lain. mencuba dan berkomunikasi dengan berkesan. Kanak-kanak yang diberikan beberapa kad gambar akan mencuba mencantumkannya untuk menjadi gambar yang lemgkap. Mereka bermain dengan anak patung. kereta mainan dan sebagainya. mendedahkan mereka dengan kemahiran berbahasa yang menjadi asas dalam kehidupan mereka di masa hadapan. sini “. “ cuba ambil yang itu ‘. dahi kepala. Main memberikan mereka pengalaman baru yang menyeronokkan. Main adalah asas dalam menjana kreativiti kanak-kanak. Kita boleh bertanya kepada anak: Mana kepala saying? “ Sini. Main juga mendorong kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan lebih-lebih lagi jika ibu dan ayahnya adalah sebagai “ alat mainan “ utama mereka. hidung hingga ke leher. Kemeja yang disarung dari kepala. Anak-anak yang boleh menggolekkan bola atau menolak kereta mainan akan diberi pujian dengan menyata ‘”bagus” atau “ pandai “ dan bertepuk tangan. Di sini nakan akan belajar konsep “ hilang “ dan “ muncul “ semula. ibu harus menggalakkannya supaya mereka tidak berputus asa seperti : “ cuba kad lain pula “. Mereka akan merasa jika bola itu di temui. Ibubapa yang dapat melihat main sebahagian dari sumber ilmu dan pengalaman berguna dalam kehidupan kanak-kanak akan membantu kanak-kanak mengoptimumkan pengalaman main dalam kehidupan mereka.Baju yang dipakai ( seperti kemeja T ) kepada kanak-kanak juga merupakan alat mainan yang cukup menarik dan menyeronokkan.kepala adik hilang dan ada semula selepas baju di tarik. main adalah sesuatu yang penting diawal usia kanak-kanak. mengalih. bermain doh. buku. menyusun bongkah. Ini menggalakkan mereka berlakon. Ganjaran secara verbal dan non verbal ini akan menyeronokkan kanak-kanak untuk terus berusaha. . menakjubkan. Yang penting mereka mencari di mana bola itu berada. main pondok dan sebagainya. meletakkan di tempat yang betul. berimaginasi dan bermain peranan sebagai watak. Jawab anak . Mereka akan cari dibawah karpet.

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa : Kajian kanak-kanak : : 2 jam .

white board.marker. Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P . alat bahan dikelas. slide. Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3. Mengetahui jenis-jenis main. pelatih boleh : 1.Kumpulan : : : Selepas mengikuti kursus ini. : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful