BIDANG PENGKHUSUSAN

UNIT 12

:

Pengurusan Kanak-kanak 12.2 Psikologi ( 8 Jam )

Objektif : Selepas mengikuti bidang ini , peserta kursus boleh : i. Memahami konsep Pertumbuhan dan Perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan.

ii.

Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.

iii.

Memahami tentang pengurusan tingkah laku kanak-kanak.

iv.

Memahami teori, konsep, nilai-nilai dan jenis-jenis main dalam pendidikan awal kanak-kanak

v.

Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak)

Peruntukan Masa 12.2.1.Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2.Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak-kanak 1 Jam 1 Jam

12.2.3.Pengurusan dan Modifikasi tingkah laku kanak-kanak 12.2.4 Belajar Melalui Bermain 12.2.5 Kajian kanak-kanak

-

2 Jam 2 Jam 2 Jam

BIL 12.2

TAJUK Pengurusan Kanak-Kanak

PECAHAN TAJUK 12.2.1 Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2 Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak – kanak

MASA 1 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Memahami dan Brainstorming Penceramah menghayati Ceramah Luar konsep perkembangan awal kanakkanak Memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak mengikut peringkat umur. Brainstoming Ceramah Perbincangan kumpulan

1 jam

-Bahasa -Kognitif -Fizikal (Psikomotor) -Emosi -Sosial

12.2.3 Pengurusan Dan Tingkahlaku Kanak-Kanak

2 jam

Brainstorming Mengetahui ceramah dan memahami masalah tingkahlaku dan cara menangani

BIL

TAJUK

PECAHAN TAJUK 12.2.4 Belajar melalui bermain

MASA 2 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Mengetahui Penerangan Penceramah dan memahami Luar /Jurulatih konsep main Pembentukan sambil belajar Kumpulan Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak.

12.2.5 Kajian kanak-kanak

2 jam

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN
Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika

Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-Kanak Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini, pelatih boleh: Memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan. 2. Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.
1.

Bilangan Pelatih Objektif

Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P

: :

Pengalaman menjaga kanak-kanak dalam keluarga. Slide, gambar peringkat perkembangan, kertas kecil,marker,white board,nota edaran, borang tugasan.

Langkah / Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih

Abm

Catatan

Set Induksi 10 minit

Peringkat Perkembangan Kanak-kanak 0-6 tahun

- Tunjuk slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir ( 0-6 tahun ) - Minta pelatih memberi maklumbalas berdasarkan slide gambar

- Memberi pandangan

Slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir (0 – 6 tahun )

Slide 1 (lampiran)

Mengedarkan dan penerangan nota mengenai faktor .Berbincang berdasarkan contoh-contoh .Mendengar dengan penuh perhatian memberi Nota edaran (Lampiran 1) Whiteboard Marker Slide Contoh 1 – situasi persekitaran Contoh 2 – Melayurambut hitam.Membaca apa yang ditulis Abm Catatan 30 minit Penerangan mengenai perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak Kertas kecil Langkah 2 20 minit .baka dan .Meminta pelatih menulis di kertas kecil .Merujuk nota edaran Nota edaran (lampiran 1) Slide 2Slide (lampiran) Marker Whiteboard Slide .Lahir (0kandungan hingga lahir 6tahun) (0-6 tahun) .Penerangan Teori Teori Perkembangan Pertumbuhan dan Pertumbuhan dan kanak-kanak Perkembangan .Memberi pandangan dan membuat catatan . warna kulit Contoh 3 – Persekitaran .Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Soal jawab Perbincangan . pertumbuhan .Merujuk Nota .Minta beberapa pelatih membaca apa yang ditulis Pelatih .Konsep .Dalam kanak-kanak kandungan dari dalam .persekitaran.Brainstorming .Penerangan tentang faktor- .Pelatih menyenaraikan di whiteboard .Mengedarkan Pertumbuhan nota dan Perkembangan kanak-kanak .Minta pelatih yang menyebut dan mempengaruhi menyenaraikan perkembangan faktor-faktor dan pertumbuhan perkembangan .

Marker. (contoh Tugasan sebagaimana lampiran 1) Pembentukan kumpulan berdasarkan bilangan pelatih dan tajuk perbincangan boleh dikongsi dua kumpulan bagi satu tajuk.faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak Langkah / Masa Langkah 3 respond dan membuat catatan (makanan)Jepun dulu pendek sekarang tinggi Abm Catatan Isi Pelajaran Perbincangan kumpulan Mengenai perkembangan kanak-kanak 4-6 tahun .Berbincang dalam pelatih kepada kumpulan bagi 5 kumpulan menyiapkan berbincang tugasan tentang kebolehan . K4perkembangan Fizikal. K3perkembangan Emosi. K2Perkembangan Kognitif. .Edar nota tahap Pelatih 45 minit kebolehan kanak-kanak mengikut umur4-6tahun . Sosial.Aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan Bahasa. K5Perkembangan Sosial Nota (lampiran 2) Kertas mahjong.Membuat kanak-kanak dan aktiviti yang pembentangan boleh meningkatkan mengikut pekembangan . Fizikal.Kebolehan .Bahagikan . Emosi dan Kognitif Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Memberi kanak-kanak maklumbalas bagi tahap umur terhadap 4-6 tahun kumpulan yang K1lain Perkembangan bahasa.

Merumuskan tentang tajuk yang telah disampaikan dengan bersoaljawab dan kuiz Menjawab soalan secara lisan Soalan kuiz (lampiran) .Membuat rumusan Penutup 15 minit ..

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang Matapelajaran : : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Pengurusan Tingkah Laku dan Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak Tarikh : .

whiteboard marker. keratan akhbar.Masa : 2 jam : Kumpulan Bilangan Pelatih : Objektif : Selepas mengikuti kursus ini. nota edaran. pelatih boleh: 1. . Mengetahui dan memahami bagaimana mengatasi dan memupuk tingkah laku : Pengalaman bersama kanak-kanak : Slide.Menonton Abm Catatan Tayangan video / gambar tingkah laku kanak-kanak tayangan slide video / gambar . kertas tugasan. Memahami tentang pengurusan tingkah laku dan modifikasi kanak-kanak 2.Tayangan slide video berkaitan tingkah laku kanak-kanak seperti . kertas mahjong. marker.Memberi Slide video Keratan akhbar Gambar (lampiran) . Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah / Masa Set Induksi 10 Minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih .

.Mengedarkan nota Pengurusan tingkahlaku kanak-kanak.Kanak-kanak pandangan takut .Kanak-kanak membasuh tangan. menjaga kebersihan Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Penerangan dan perbincangan modifikasi tingkahlaku .Perbincangan Pelatih . .Membuat catatan .Kanak-kanak buat tugasan .Kanak-kanak gembira . (lampiran 3) Slide Catatan 30 minit .Bersoal jawab. .Penerangan .Definisi / Pengertian tingkah laku Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Kanak-kanak menangis .Merujuk nota edaran . Abm Nota edaran.

• Thorndike Kertas tugas (Lampiran 2) Kertas mahjong. . Buku berkaitan di Pusat sumber.Mengedarkan kertas tugasan dan minta pelatih membuat perbincangan dalam kumpulan tentang teori/pendapat ahli falsafah pendidikan dan aplikasi teori dalam pengajaran dan pembelajaran.Memberi maklum balas . • Albert Bandura.Shaping ( Pembentukan tingkahlaku). . Marker. • Pavlov.Pembentangan hasil perbincangan Langkah 2 30 minit Perbincangan kumpulan teori / pendapat tentang pembelajaran tingkahlaku.Mengenal jenis- jenis tingkah laku.Merujuk nota edaran. • Thorndike. .Memberi Bimbingan . • B.Skinner.Teori –teori berkaitan pembelajaran tingkahlaku : • Albert Bandura • B. .Membuat perbincangan menyiapkan tugasan tentang teori / pendapat ahli falsafah dan aktiviti aplikasikan teori. -Membuat rujukan .Cerita kes atau situasi di Tabika .F Skinner • Pavlov. kajian kes modifikasi tingkahlaku ..F. Langkah / Masa Energizer 10 minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih Seorang pelatih mengendalikan kelas dan berbincang tentang tajuk yang diberikan Abm Catatan “Kanak-kanak Ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak tangan-tangankan” Beri peluang seorang pelatih mengendalikan kelas dan membincangkan Tajuk “kanak-kanak ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak Kertas mahjong Marker Pen .

Ganjaran -K4 . -Pujian. Membuat pembentangan.Sentuhan. Kertas mahjong.Sentuhan -K3 . Memberi idea. Konsep dan isu semasa. -K1 – pujian -K2 . . Buku berkaitan. .Dendaan/hukuman Meminta pelatih berbincang dalam kumpulan bagaimana mamodifikasikan tingkahlaku. Rumusan tajuk.tangan-tangankan” Langkah 3 30 minit Bagaimana memodifikasikan tingkahlaku.Membuat rumusan tajuk yang telah dipelajari meminta pelatih mengaitkan dengan Konsep 1 Malaysia dan situasi sosial masyarakat Malaysia masa kini.Tingkah laku yang boleh ditingkatkan dan menjadi amalan .Ganjaran .Membuat rujukan di Pusat Sumber. . Nota Edaran. pandangan dan cadangan . Penutup 10 minit.Berbincang mengikut kumpulan . .Tingkah laku yang boleh dikurangkan. Perbincangan Kumpulan mengenai : .Dendaan / Hukuman Membimbing pelatih membuat perbincangan .

white board. alat bahan dikelas.Memberi Abm Catatan Set Induksi 5 minit Bermain tepuk tangan “sep sep sep.RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa Kumpulan : Konsep Belajar Melalui Bermain : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini.Minta pelatih mencari pasangan masingmasing . mi mi mi” Permainan boleh diubahsuai mengikut kesesuaian Whiteboard Langkah 1 Penerangan .Mencari pasangan . Mengetahui jenis-jenis main. : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih .Brainstorming . slide. Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3. pelatih boleh : 1.marker.Menyanyi sambil tepuk tangan . Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2.

-Teori/Konsep -Nilai-nilai main.Merujuk nota edaran . Nota edaran (lampiran 4) .Membuat catatan Marker Nota(lampiran) Slide….Membuat catatan .Mengedar nota . Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih .Mengedar nota .Memberi penerangan tentang Definisi dan Konsep main pandangan dengan menulis di whiteboard dalam bentuk peta minda .Bersoal jawab Abm Catatan Langkah 2 30 minit Jenis-jenis bermain : − Main ‘unoccupied’ − Main memerhati − Main ‘solitary’ − Main Slide.30 minit tentang main : -Definisi.Membuat penerangan dan perbincangan . .

Beri pandangan dan cadangan terhadap roleplay . peralatan main peranan dan lain-lain.Refleksi tajuk yang telah di pelajari.Tunjuk cara .‘parallel’ − Main ‘associative’ − Main ‘cooperative’ Energizer 5 minit Langkah 3 Membuat Ek tepuk gosok Role-play Jenis-jenis bermain . bongkah.Berbincang dalam kumpulan .Membuat peta minda di kertas A4 secara indivdu Kertas A4 BIDANG PENGKHUSUSAN UNIT 6 : Pengurusan Kanak-kanak 6.2.Minta pelatih berbincang merancang aktiviti mengikut jenis main menggunakan alat bahan sedia ada di kelas. . buku-buku.Bahagi pelatih kepada 6 kumpulan .Latihan membuat EK .Role-play aktiviti menggunakan alatbahan yang telah dipilih mengikut jenis main. Penutup 5 Minit Rumusan Tajuk . Alat bahan sedia ada seperti anak patung. 45 minit .5 Kajian kanak-kanak ( 2 Jam ) Objektif : .

Selepas mengikuti bidang ini . Mengaplikasi dan memahami teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak) Peruntukan Masa 6.2. peserta kursus boleh : i.5 Kajian kanak-kanak 2 jam RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Kajian kanak-kanak .

white board. alat bahan dikelas. slide.marker. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih Menunjukkan contoh kajian kanak-kanak Memberi pandangan Abm Catatan Set Induksi 10 minit Kajian kanakkanak Koleksi kajian kanak-kanak .Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : Bilangan Pelatih Objektif Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak Alat dan Bahan P&P : Nota edaran.

Pengantar Pskologi-satu pengenalanasa kepada jiwa dan tingkahlaku manusia.Kaedah Kajian -mengenalpasti perkembanga n kanakkanakSEFIR -Laporan Naratif Membuat catatan dan memberi pandangan Slaid dan nota Langkah 2 70 minit Membuat catatan Slaid dan nota Folio di sediakan khusus Mengikut kreativiti pelatih Rumusan 10 minit Membuat rumusan tentang cara penulisan kajian kanakkanak. Pengurusan Kanak-Kanak Tabika 1.Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun . Menerangkan cara-cara membuat penulisan kajian kanakkanak -Pemilihan kanak-kanak .Langkah 1 30 minit Pengenalan kajian kanakkanak -Objektif -matlamat Garis panduan Penulisan Kajian kanak-kanak Menerangkan objektif dan matlamat kajian kanakkanak. (mahmood Nizar Mohamed). Nota-nota edaran Perkembangan kanak-kanak – Penilaian secara Portfolio ( Rohani Abdullah ). Rujukan: Penceramah 2.

Jenis-jenis main BORANG TUGASAN 1 KUMPULAN: PERKEMBANGAN : Umur Kebolehan Aktiviti “ “ LAMPIRAN “ 4-6tahun LAMPIRAN BORANG TUGASAN 2 TEORI / PENDAPAT AHLI FALSAFAH DAN APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Ainon Penceramah Luar (Maktab) 1.3 Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak 1.Definisi/tujuan main .1.1 Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Pn.2 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak 1.4 Konsep Main Sambil Belajar . .

Kajian Kucing makanan. -Hukum Kesan – kukuh jika pembelajaran seronok dan lenyap jika menyakitkan. . dan Kanak-kanak tidak bersedia… Tidak berkesan ( tiada rangsangan ) -Hukum latihan – kukuh jika ada latihan.Skinner Tindakbalas berlaku Kajian keatas tikus berdasarkan peneguhan dan tuas -ganjaran/dendaan Pavlov Tindakbalas berlaku akibat Kajian keatas anjing rangsangan semulajadi dan dan loceng tindakbalas yang dipelajari dengan yang berkaitan dan mengubah tingkahlaku.AHLI FALSAFAH Albert Bandura TEORI /PENDAPAT Proses belajar melalui model tingkahlaku yang dirangsang atau pembelajaran peniruan. Rangsangan dan tindak balas dengan 3 Hukum. Thorndike. APLIKASI B F.Berkesan (ada keatas rangsangan. -Hukum Kesediaan – kanakkanak sedia belajar….

KONSEP ASAS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK. jangkitan penyakit atau sakit yang teruk dan bekerja berlebihan sebelum dewasa. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan telah berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat permulaan perkembangan sehingga tamatnya hayat sesorang benda hidup atau manusia itu. pengajaran sahaja tidak akan mempercepatkan perkembangan kebolehan bermain alat muzik dan menjadi seorang yang berbakat tetapi keadaan sekeliling yang sesuai akan menentukan kebolehannya didalam kemahiran bermain alat muzik. Jika kanak-kanak itu tidak ada peluang untuk belajar. Perkembangan pula adalah yang bersifat kualiti ( bernilai ). Perubahan bermula dari arah . Misalnya makanan yang tidak seimbang. Tegasnya perkembangan berlaku terus menerus dari awal hingga ke akhir hayat.tiap benda yang hidup mengalami perubahan iaitu mengikuti proses pertumbuhan dan perkembangan. 1.NOTA LAMPIRAN 1 PSIKOLOGI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Tiap. dia tidak boleh mencapai tahap kebolehannya. Sungguhpun sesetengah sifat kanak-kanak adalah didapati daripada baka yang berkembang mengikut satu corak yang tertentu. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak juga bergantung kepada alam sekeliling yang sesuai dan rangsangan. Factor baka Cuma menyatakan apa yang mungkin terbentuk. kanak-kanak akan lebih keupayaan untuk meningkat. PERTUMBUHAN ADALAH DIPENGARUHI OLEH BAKA DAN ALAM SEKELILING. Contohnya baka menyatakan mungkin akan tinggi ---. Pertumbuhan yang biasa selalunya akan berhenti manakala sesuatu benda hidup atau manusia sampai ke peringkat matang atau dewasa dan selepas itu pertumbuhan tidak berlaku lagi. Pertumbuhan diutamakan kepada banyak pertukaran-pertukaran yang nyata dan dapat diukur. 2. Ini bukan sahaja dengan bertambah besarnya jasmani kanakkanak tetapi juga saiz struktur organ bahagian dalam otak. membuat pertimbangan dengan logic dan juga untuk belajar.tetapi keadaan alam sekeliling mula member pengaruhnya kepada anak yang masih dalam kandungan lagi. PERTUMBUHAN TERTENTU. Gejala ini akan menyebabkan ukuran tingginya akan terencat. Dengan pertumbuhan otak itu. Contohnya. ( bertambaah besarnya saiz dan struktur ). DAN PERKEMBANGAN MEMPUNYAI ARAH Perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak mempunyai arah perkembangan iaitu arah kepala ke kaki dan arah tengah ke tepi.

Mengikut perkembangan arah tengah ke tepi. Mengenal perkataan dan ayat-ayat yang biasa dilihat. bertanyakan huruf-huruf yang tertentu. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK MENGIKUT SATU SUSUNAN YANG BERTERUSAN. Dari segi bacaan. Semasa kanak-kanak di dalam kandungan. Ini menunjukkan lebih banyak perkembangan telah berlaku di bahagian kepala jika dibandingkan dengan perkembangan kaki. kanak-kanak boleh: Bergembira mendengar cerita dan melihat gambar. ADALAH Kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak boleh mencapai kebolehan dan sesuatu kemahiran adalah pada umur yang berbeza. perkembangan berlaku dari arah tengah badan menghala ke bahagian luar badan dank e bahagian hujung anggota badan. Dalam fungsi pergerakan. mengganggu dan merampas. ketika bahagian kepala dan badannya sudah boleh dikatakan cukup terbentuk.kepala kea rah kaki. Bekerja dan bermain dalam kumpulan yang lain dalam jangkamasa yang bertambah. Suka kepada yang lain. Bermain berhampiran dengan orang lain bercakap dan meminta perhatian. Dengan beransur-ansur puntug tangan ini memanjang dan berkembang menjadi tangan dan jari. Dari segi pergaulan. Ini bermakna bahawa perubahan pada struktur dan fungsi berlaku di bahagian badan dan akhir sekali kebahagian kaki. bahagian anggota kaki dan tangan hanya merupakan punting-puntung yang masih belum tumbuh lagi. Dari segi fungsi juga kanak-kanak dapat menggunakan tangan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan jari. kanak-kanak boleh merangkak sebelum berjalan. Walau bagaimanapun mereka akan melalui peringkat yang sama untuk mencapai kebolehan tersebut. Bermain bersendirian dengan minat dan tekun. Kanak-kanak berbeza pada kadar pertumbuhan mereka seperti berbeza pada peringkat-peringkat perkembangan bagi satu-satu umur yang tertentu. 3. Contohnya. KANAK-KANAK PADA UMUR YANG SAMA ADALAH BERLAINAN PADA SEMUA JENIS PERKEMBANGAN. 4. Menceritakan balik apa yang telah didengar dan bertanya perkara yang kurang faham. apabila kanak-kanak ditiarapkan ia boleh mengangkat kepalanya sebelum ia boleh mengangkat dadanya. kanak-kanak boleh membuat seperti perkara-perkara berikut : Memerhatikan orang lain. Oleh itu - - . Menganalisa persamaan dan perbezaan pada perkataan. Melihat tulisan.

dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran di Tabika.Dua orang kanak-kanak yang berumur enam tahun iaitu Si A dan Si B.. Perbuatan cakaran yang dibuat oleh kanak-kanak akan membantu dalam kawalan otot-otot yang diperlukan masa menulis nanti. kebolehan dalam kemahiran motor pengamatan akan selalunya membawa satu kematangan social yang lebih cepat. Contohnya semasa menguasai kemahiran berjalan kanak-kanak mestilah belajar berdiri. kanak-kanak mestilah mempunyai gambaran atau konsep difikirannya mengenai apakah yang akan dilakukan. guru hendaklah sedar tentang adanya perbezaan itu. SEMUA ASPEK PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ADALAH BERKAITAN. . Conthnya. bertatih dan seterusnya berjalan. Walaubagaimanapun. Kepercayaan pada diri sendiri bagi kanak-kanak bertambah setelah ia mendapat kejayaan yang membanggakan. Contonya. TIAP-TIAP PERINGKAT ( STAGE ) PERTUMBUHAN AKAN MEMBAWA KEPADA SEBAHAGIAN DARIPADA PERKEMBANGAN YANG BERIKUTNYA. Tiap-tiap peringkat adalah berbeza daripada yang lain-lain tetapi setiap satu bergantung kepada peringkat yang sebelumnya iaitu digunakan sebagai pengetahuannya. Tiap-tiap satu pencapaian yang baru mungkin member perangsang ataupun mengganggu dengan aspekpertumbuhan dan perkembanga bagi kanakkanak tersebut. Semua aspek-aspek pertumbuhan bagi sesorang kanak-kanak adalah saling berhubung. Kadar dimana kanak-kanak mengembangkan perbendaharaan katanya mungkin lambat semasa dia sedang mulai bertatih untuk berjalan.Bagi kemahiran dan pengawalan untuk pergerakan . A telah menguasai kemahiran skip manakala b masih belu boleh melakukan aktiviti skip tersebut walaupun umur mereka adalah sama. selepas kanak-kanak itu dapat berjalan perkembanga perbendaharaan katanya mungkin lebih cepat dari kadar biasa. 5. 6.

seseorang guru perlu memahami teori perkembangan dan teori pembelajaran supaya guru akan lebih memahami dan menghormati seseorang kanak-kanak sebagai individu. NOTA LAMPIRAN 2 TEORI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK TAJUK / AHLI TEORI/PANDANGAN Pengetahuan dan kefahaman tentang corak dan cirri perkembangan kanak-kanak akan membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Sebagai asas kepada pendidikan prasekolah.Pengalaman. Kanak-kanak adalah unik. Keperluan kanak-kanak boleh dijelaskan melalui pelbagai teori. .Jika salah satu daripada bahagian perkembangan kanak-kanak iyu terganggu maka ia akan member kesan kepada perkembangan yang lain. pandangan dan pemikiran.Kebolehan.Keperluan. Islam memberi perhatian berat tentang pendidikan umat manusia sepanjang hayat.Minat. Oleh itu ramai PENGENALAN PEMIKIRAN . . Mereka berbeza dari segi: . .

. pemikir-pemikir Islam yang member sumbangan dalam aspek pendidikan terutama pendidikan awal kanakkanak. . Ibnu khaldun berpendapat bahawa kanak-kanak digalakkan untuk: . sabar dan menghormati orang tua dan mentaati kedua ibubapa mereka. Diberi latihan jasmani untuk membina kekuatan tubuh badan. ALI “ Didiklah anak-anakmu supaya mereka boleh hidup dizaman yang amat berlainan dengan zaman mu “.Dididik sejak lahir dan diajar mengenal huruf.PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM. . IMAN GHAZALI AL Iman Al ghazali menekankan bahawa kanak-kanak perlu: .Menggunakan pancaindera dan diberi contohcontoh yang mudah dan konkrit dalam pembelajaran mereka. IBNU KHALDUN..Tidak memahami dua perkara dalam masa yang sama kerana ini akan mengelirukan mereka. SAIDINA R. menulis dan membaca. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti.Diberi pendidikan agama berlandaskan AlQuran dan hadis untuk membentuk peribadi mulia. kecerdasan minda dan mengelakkan kemalasan dan kelesuan. merendah diri.Didedahkan dengan contoh teladan yang baik. Diberi nasihat atas kesalahan yang dilakukan dan dimarahi sekali sekala sahaja supaya mereka lebih menghormati orang tua mereka. Dibimbing tentang kewajipan terhadap agama dan hokum berakal. . .Diajar membaca Al-Quran sebelum menghafalnya. - Dilatih mengamalkan budi pekerti yang mulia dan tabiat-tabiat yang baik. Dilatih untuk mempunyai sifat berani. .A. .Menggunakan jadual yang disusun dengan baik.Memberi bimbingan dengan lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya melalui kekerasan. Diawasi oleh ibubapa kerana mereka mudah dipengaruhi oleh persekitaran dan tingkahlaku masyarakat.

diukur. kenyataan kehidupan masyarakat.Dihukum atau diberhentikan ganjarannya jika masih melakukan tingkahlaku yang negative.Membuat pengukuhan positif dengan ganjaran jika kanak-kanak itu mengulangi semula rangsangan.Bergerakbalas terhadap sesuatu rangsangan berdasarkan kepada pengalaman yang lepas.Perlu bermain untuk memupuk konsep kendiri yang positif dengan bimbingan guru.Perlu bermain kerana permainan merupakan aktiviti spritualyang menawarkan kebebasan. . Mempelajari sesuatu yang boleh dipelajarinya. . Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Skinner mengasaskan teori rangsangan – Gerakbalas di mana seseorang kanak-kanak akan: .Merupakan individu social dan aktiviti yang dijalankan merupakan asas untuk bersosial. TEORI TINGKAHLAKU SKINNER. kepuasan dan keamanan. FROEBEL Froebel menyatakan bahawa kanak-kanak: . . sebaliknya berfikir tanpa belajar adalah merbahaya. diperkukuh atau dihentikan. ketaatan pada orang laindan kepercayaan terhadap perhubungan manusia.PANDANGAN OLEH PEMIKIR CINA (CONFUCIUS) Pemikir dari Cina juga telah memberi pandangan yang berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak.Belajar tanpa berfikir adalah sia-sia. . Tingkahlaku ini boleh diperhatikan . . . Diantaranya adalah Confucius menyatakan bahawa: . Teori tingkahlaku memberi penekanan kepada factor persekitaran yang mempengaruhi tingkahlaku kanakkanak.Empat mata pelajaran yang diajar kepada para pelajar iaitu tulisan khazanah dari zaman berzaman.

. pengalaman. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokohseperti : Rousseu menekankan bahawa: . . .Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang bersesuaian mengikut kesediaan dan kesesuaian masa. Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak melalui empat peringkat perkembangan Intelek mengikut umur dan pertumbuhan mereka. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Dewey menekankan memerlukan: bahawa kanak-kanak ROUSSEAU PIAGET TEORI INTERAKSI DEWEY .Perkembangan kanak-kanak berlaku semulajadi mengikut kadar kematangan yang berbeza. . TEORI KEMATANGAN Teori kematangan ini member pandangan bahawa kanak-kanak akan meningkatkan potensi mereka jika diberi pelaziman yang optimum.Peringkat Pra Operasi bagi kanak-kanak berumur 2-7 tahun.Peringkat Operasi Formal bagi kanak-kanak berumur 11 tahun ke atas. .Peringkat Deria Motor bagi kanak-kanak berumur 0-2 tahun.Peringkat Operasi Konkrit bagi kanak-kanak berumur 7-12 tahun.- Menggabungkan pendidikan. Teori Interaksi member penekanan kepada pentingnya interaksi dengan bahan dan persekitaran bagi kanakkanak memperolehi pelbagai pengetahuan dan kemahiran. .Guru mesti membimbing dan menilai perkembangan kanak-kanak untuk menentukan tahap kesediaan kanak-kanak tersebut. .Perkembangan semulajadi kanak-kanak dalam pembelajaran menyebabkan mereka tidak boleh dipaksa belajar selagi mereka belum bersedia. pemikiran dan tindakan sebagai persediaan hidup di masa akan datang.

. . Seterusnya manusia juga memerlukan keperluan sekunder seperti kasih saying. Piaget menekankan bahawa kanak-kanak: . Manusia memerlukan keperluan asas seperti makanan. Beberapa teori dan pandanga telah dikemukan oleh tokoh-tokoh seperti: Maslow menyatakan bahawa: . selesa dan selamat. Pengiktirafan.Menggunakan deria untuk meneroka persekitaran. .penghargaan.MONTESSORI Pendidikan yang disepadukan dengan kehidupan terutama minat mereka. Keperluan tersebut adalah keperluan fisiologi iaitu makan dan minum.Meningkatkan perkembangan bahasa menggunakan objek di persekitaran. .masa rehat dan udara yang bersih. . tempat tinggal.Aktif bergerak balas terhadap persekitaran mengikut kefahaman atau keupayaan mereka. Pelaksanaan pembelajaran melalui aktiviti arahan kendiri. minuman.Sebelum seseorang kanak-kanak berminat dan menerima pembelajaran. keperluan rasa selamat. Pembentukan konsep melalui pengalaman sebenar dengan persekitaran. rasa kepunyaandan penghargaan kendiri.Mempunyai rasa ingin tahu. Montessori menyatakan bahawa kanak-kanak: . penerimaan. empat keperluan asas perlu dipenuhi terlebih dahulu. Kemahiran bahasa adalah penting kerana pembelajaran bermakna adalah PIAGET TEORI HUMANISTIK MASLOW TEORI SOSIOBUDAYA .Menjalankan aktiviti individu dimana mereka bebas bergerak dan memilih sendiri aktiviti yang digemari.Melalui tempoh-tempoh sensitive dalamkehidupan bagi mereka membentuk pengetahuan dan kemahiran.rasa selamat dan konsep kendiri. penerimaan dan rasa dihormati. Penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal. penggunaan bahan dan interaksi social dipusat pembelajan.Menyediakan persekitaran bilik darjah yang ceria. pengalaman bermakna dan eksperimen. Teori sosiobudaya mempunyai implikasi ke atas perkembangan bahasa.

bahasa badan. . .Scalffolding adalah cirri ZPD dirujuk sebagai perubahan kualiti dalam sokongan social di sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran seorang kanak-kanak. Teori Kecerdasan Pelbagai menyatakan bahawa setiap individu yang dilahirkan mempunyai kepintarannya tersendiri.melalui komunikasi dan bahasa lisan. Beliau menyatakan bahawa: . arahan. Mereka perlukan bantuan dan bimbingan orang dewasa dan rakan yang lebih berkemahiran bagi membantu mereka mendapat pencapaian optimum.Kemudian mereka akan mula berkomunikasi sesame sendiri dan bercakap dengan orang lain dan proses ini akan mengubah kapasiti mental yang menjadi asas kepada proses kognitif kepada yang lebih tinggi. . Orang dewasa akan membuat scalffolding melalui panduan.Penglibatan aktif bersama ahli masyarakat yang lebih dewasa atau lebih matang. Teori dan pandangan ini telah dikemukan oleh tokoh iaitu: TEORI KECERDASAN PELBAGAI . Sokongan ini berkurangan apabila kanak-kanak telah menguasai kemahiran tersebut. .Kanak-kanak tersebut telah mula terlibat dengan budaya apabila bergerakbalas dengan persekitaran serta menggunakan pemikiran dari segi bahasa dan berdailog secara social. mimic muka dan lain-lain bagi membimbing kanak-kanak menguasai konsep asas dan pembelajaran yang bermakna.Intersubjektif adalah situasi di mana dua individu bermula dengan kefahaman yang berbeza tentang sesuatu perkara yang sama tetapi mereka mendapat kefahaman yang sama akhirnya. akan menjadikan kanak-kanak lebih mahir memikirkan sesuatu yang bermakna dalam budayanya. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: VYGOTSKY Vygotsky telah menerangkan tentang perkembangan zon proksimal ( ZPD ). .Kanak-kanak mempelajari suatu kemahiran baru atau pembelajara baru secara bersendirian pada tahap paling minimum.

motivasi.Kecerdasan bahasa atau verbal – linguistic adalah kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan temasuklah kebolehan mengingat maklumat. Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid. menyakini orang lain. termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi. prinsip sebab akibat serta kebolehan menjangka. serta bercakap tentang bahasa itu sendiri. termasuk kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah.Kecerdasan muzik adalah kebolehan mengesan irama dan lagu. Kecerdasan tersebut adalah : .Kecerdasan Logikal-Matematik adalah kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah. ruang.intrapersonal. termasuklah memahami kelompok nombor asas. warna dan garisan.Setiap kanak-kanak berpotensi untuk mempunyai lapan jenis kepintaran iaitu kepintaran bahasa.Kecerdasan Visual – Ruang adalah kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. logical-matematikal.Kecerdasan Kinestetik adalah kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. - Guru harus mengenalpasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid. .interpersonal dan alam sekitar. tabiat serta hasrat . perasaan dan menyelesaikan masalah. . Dengan itu guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah.gerak badan – kinestetik. . .GARDNER Gardner menyatakan bahawa: .muzikal. termasuklah kebolehan mempersembahkan ide visual dan ruang secara grafik.ruang. kepantasan dan keseimbangan.Kecerdasan Interpersonel adalah kebolehan memahami perasaan. . keanjalan.

perasaan dan pandangan orang lain.Pencapaian emosi yang positif. . kelemahan. Ia juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi makanan dan pakaian. Kecerdasan ini juga dapat membantu individu menangani perasaan. .hasrat dan kehendak termasuk kemahiran bagaimana sesorang itu sama atau berbeza dengan orang lain. kekuatan.Kesedaran dan pengurusan kendiri. GOLEMAN . TEORI KECERDASAN EMOSI Teori kecerdasan emosi adalah berkaitan dengan keboleha mengenal dan mengawal emosi sendiri serta memahami emosi orrang lain. seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek. . Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal.Pembinaan keyakinan menghadapi cabaran kehidupan harian.Pembinaan kemahiran social. Kecerdasan Intrapersonel adalah kebolehan memahami diri sendiri dari segi. Teori dan pandangan ini telah dikemukakan oleh tokoh iaitu : Beliau menyatakan bahawa kanak-kanak perlu didedahkan tentang: . galian dan haiwan termasuk rumput dan batubatuan serta pelbagai flora dan fauna. Kecerdasan Naturalis adalah kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan.- - orang lain. beradap sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri.Kesedaran tentang keperluan. .

Menggunakan ayat pendek antara 6-8 perkataan dalam perbualan. Menyebut warna. nama- . Menyebut nama hari dalam seminggu. ASPEK PERKEMBANGAN BAHASA CIRI PERKEMBANGAN Menguasai perbendaharaan kata lebih kurang 2100 perkataan. Suka mengemukakan soalan. Suka mengulang semula ayat-ayat mudah yang diperdengarkan. Bertanya tentang makna sesuatu perkataan. Menamakan nilai mata wang. Bercerita berdasarkan hasil lukisan.NOTA LAMPIRAN 3 CIRI-CIRI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK4-6 TAHUN.

Memahami dan bertindakbalas terhadap arahan yang diberi. Menangkap bola dengan baik. Melontar dengan tepat. Skip berselang seli. Mengguntik mengikut garisan. Semakin berminat dengan perkataan dan nombor. Mengetahui warna. FIZIKAL - EMOSI - KOGNITIF - . Belajar dari kesilapan. Melekatkan gambar. Dapat membezakan antara khayalan dan kenyataan. Melengkapkan ayat-ayat mudah dengan satu perkataan. Menulis huruf / nombor. Lebih berhati-hati semasa membuat keputusan. Penggunaan bahasa dengan lebih agresif. Mengumpul / menyusun objek mengikut siria atau jenis. Dapat mengaitkan perkataan dan gambar dengan objek sebenar. Menggambarkan makna perkataan melalui perlakuan. Boleh mengikuti tugas dan arahan yang tidak berkaitan. Perkembangan motor halus – menggunting dengan baik. Mengawal perasaan Mengawal perasaan hiba bila berpisah dengan ibubapa. berlari . Perkembangan kesedaran “ conscience “ Berlawak / Kecindan.menyucuk manik Perkembangan motor kasar – melompat . Bermula kehilangan gigi susu. Melahirkan perasaan.- nama bulan. Kordinasi mata tangan. Menunggang basikal beroda dua.

1. . kecenderongan semulajadi inilah yang menggerakkan seseorang berfikir. Mempunyai sahabat karib tetapi untuk jangka masa yang singkat.Tabiat yang menimbulkan rasa takut dan mendorong kita melarikan diri dari perkara-perkara yang merbahaya. Mementingkan diri sendiri ( egosentrik ). Mahu mendahului rakan. Sebelum mengkaji tingkahlaku kanak-kanak kita hendaklah mengkaji dulu tabiat semulajadi kanak-kanak. menimbulkan perasaan dan mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang tertentu ( berlawan ). nombor dan ukuran. “Kecenderungan semulajadi dengan mendorong manusia melakukan tingkahlaku yang tertentu dalam masa dan suasana yang tertentu “. Suka melibatkan diri dengan aktiviti pembelajaran. .Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang sejak mereka kecil lagi. Tingkahlaku manusia lahirnya kerana didorong atau didorong atau dibangkitkan oleh tabiat semulajadi. Manusia mempunyai beberapa naluri ( instint ) yang menjadi pendorong tingkahlakunya. NALURI MELARIKAN DIRI. Tabiat semujadi dipanggil dengan satu perkataan iaitu “ NALURI “. .Tabiat yang timbul apabila menghadapi bahaya.- Sesetengah kanak-kanak menguasai konsep pengekalan. . Tabiat semulajadi memang sudah sedia ada didalam diri manusia sejak dilahirkan. Suka menunjuk-nunjuk. Tegasnya. menumpukan perhatian kepada benda-benga. NOTA SOSIAL - LAMPIRAN 4 TINGKAHLAKU DAN TABIAT SEMULAJADI KANAK-KANAK. Sering berkelahi tetapi sekejap sahaja. Ianya bukanlah hasil dari pengalaman manusia. Boleh berkongsi dan bergilir-gilir menggunakan peralatan. Menganggap guru sangat penting.

suka belajar menyelidik dan membaca buku.Naluri ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah dan berkehendakan pertolongan.Penyataan dari tabiat ini ialah menangis.Jika kanak-kanak kecil ditahan dari melaksanakan sesuatu keinginannya.Kanak-kanak kecil mengamalkan tabiat ini dengan tidak dipelajari lebih dulu. samada manusia atau binatang.Tabiat yang juga akan mendorong ibubapa bersusah payah. . 4. NALURI MELAWAN . 7.Kanak-kanak berperasaan hairan. NALURI JIJIK .Tabiat yang timbul bila manusia dihalangi atau ditegah dari melaksanakan atau mencapai kehendak dan keinginannya.Naluri ini nyata pengaruhnya pada orang dewasa. berlapar dan sanggup menghadapi bahaya untuk menyelamatkan anak-anak mereka.Tabiat ini mendorong manusia ingin menyiasat. . ia akan menunjukkan perasaan atau reaksi melawan dengan hebat. .- Tabiat ini sangat besar pengaruhnya dalam gerakgeri manusia yang luar biasa seperti dengan senang dan pantas berjalan diatas titian yang kecil. . menyelongkar apa yang dijumpainya.Anak-anak kecil pun begitubjuga. . NALURI INGIN TAHU . 5. . memanjat pokok dengan cepat dan sebagainya bila dalam suasana bahaya. . mencuba dan membongkar benda-benda baru dan perkara menarik perhatian.Tabiat ini menimbulkan perasaan marah dan dendam terhadap penghalangpenghalang dan akan bertindak dan menyerang.Tabiat ini menggerak kanak-kanak kecil mencuba. 3. . .Tabiat ini timbul dengan tidak dipelajari oleh manusia. .Tabiat yang mendorong manusia dan juga binatang mengawal dan menjaga keselamatan anak-anak mereka.Tabiat ini mendorong manusia jijik bila benda-benda yang pelik dirasa oleh lidahnya atau tersentuh dengan seseuatu yang kotor dan menggelikan atau melihat tingkahlaku keji.Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang. NALURI KEIBUBAPAAN . 2. . 6.Tabiat ini timbul selepas sahaja dilahirkan. keriau dan menjerit. NALURI MINTA TOLONG . . banyak bertanya. NALURI MENCARI MAKAN .

Tabiat ini mendorong manusia suka hidup berkumpul dan bercampur antara satu sama lain. . NALURI INGIN BERKUMPUL .Tabiat inilah yang membuat ibubapa marah dan meradang bila melihat anakanak kecilnya merosakkan benda-benda dirumah.Tabiat ini mendorong anak-anak kecil suka membuat. Ia akan menangis atau marah bila barangan tersebut diambil atau dibuang. menyimpan harta benda dan sebagainya.8. 11.Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi ketua. NALURI INGIN MEMILIKI .Tabiat ini lebih nyata bila anak-anak kecil itu meningkat umur 5 tahun – dalam poketnya penuh dengan benda-benda. 14.Tabiat ini mendorong kanak-kanak suka merosakkan benda-benda seperti permainan-permainan. . 9. NALURI MERUNTUH DAN MEMBINA . menyusun.Kanak-kanak menangis bila ia berasa susah hati dan tersenyum bila umur beberapa bulan.Naluri ini boleh dilihat pada binatang yang lemah seperti kambing dan lembu. 10. NALURI MEMPERAGAKAN DIRI . NALURI MERENDAHKAN DIRI . .Tabiat ini juga mendorong orang-orang dewasa mengganggu dan mengacau sesuatu tanpa tujuan. . .Tabiat ini timbul sejak anak-anak kecil itu sudah pandai memandang bendabenda yang dilihat.Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lebih daripada orang lain. . NALURI JANTINA . 12.Tabiat ini mendorong orang mencari kekayaan.Tabiat ini ialah satu tabiat manusia yang semulajadi. KESIMPULAN . NALURI KETAWA. . 13. buku-buku dan sebagainya.Tabiat ini mendorong lelaki mencintai atau tertarik kepada kepada jenis perempuan dan perempuan kepada jenis lelaki. membina. .Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah. meruntuh dan merosakkan sesuatu.Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi penakut. . dan ketawa lepas umur setahun. .Tabiat ini timbul bila manusia sampai umur remaja (12-18 tahun ). mengganggu. . .Penyata tabiat ini dapat diperhatikan pada tingkahlaku manusia dan binatang. .Inilah 14 naluri yang menjadi teras dalam diri manusia.

Jauhi junkfood.Aktiviti tidak sempurna.- Naluri-naluri inilah yang menjadi penggerak tingkahlaku manusia. .Makanan yang mengandungi bahan awet.Mudah naik angin.Keturunan.Kebimbangan. 1.Perbuatan tiba-tiba. 2. HYPERAKTIVITI Keadaan seseorang individu yang tidak boleh duduk diam. . .tangan bergerak. NOTA LAMPIRAN 5 MASALAH GANGGUAN TINGKAHLAKU . .Kaki.Tingkah laku tiada tujuan. . .Merungut. . PENYEBAB . .Kecederaan otak. .Suasana pembelajaran yang mesra serta rileks. KEBIMBANGAN . bergerak kesana kemari tanpa tujuan dan adalah sukar di kawal. . Bila seseorang pendidik memahami cirri dan tabiat semulajadi kanak-kanak mengikut umur memudahkannya menugurus dan merancang pembelajaran yang berkesan untuk kanak-kanak. .Tidak boleh duduk diam . . CARA MENGATASI.pewarna ( junkfood ).Pergantungan berlebihan.Kurang subur. .Pengunduran diri. CIRI-CIRI . .Aktiviti berlebihan.Hyperaktiviti. .Permusuhan nyata.Latihan tingkah laku .

Mengulangi tindakbalas. kemesraan.Kecewa.Elakkan perkataan mengejek. . CARA MENGATASI . .Normal . .Galakan/ Sokongan.Musuh dengan orang yang tidak bersalah. CARA MENGATASI .Galakkan dan pujian. . menolak.Terpengaruh . memukul. . helah diri.Kurang kecekapan .Individu. . tidak mengambil tindakbalas. kurang keyakinan.Bimbingan dan kaunseling .Sukar dihapus .Pengaruh media. .Pemulihan.Merancang dan menentukan. . CIRI-CIRI .Bermain ( menarik. .Tidak selamat. merebut. .Mengejek menggunakan nama-nama buruk.Bergantug kepada orang lain. CIRI-CIRI .Perasaan kurang senang yang disebabkan oleh suatu pra alamat bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. . terancam.Membezakan . .Takut ( kaunseling ) . . DIPELAJARI DARI .Membina sikap dan personality positif.Hormat menghormati. . PERMUSUHAN NYATA Tingkahlaku Fizikal atau lisan bertujuan menyakiti atau melukai seseorang.Degil dan bahasa kurang sopan.Kurangkan ancaman atau menakutkan. .Sikap masyarakat. menggigit ). .Kasih saying. 3.Kecewa ( naik angin ) .

Pastikan aktiviti yang dirancang kanak-kanak boleh buat. . PERGANTUNGAN BERLEBIHAN Keadaan dimana seseorang individu amat bergantung pada orang lain atau tidak boleh berdikari. CIRI-CIRI . . Penarikan diri dari situasi yang kurang selamat atau mengancam. .Berbincang dengan ibubapa.Layanan sepenuhnya kepada kanak-kanak yang lemah pada peringkat awal.Tidak diberi peluan buat keputusan. nyanyian.Kalah .Kendiri . CIRI-CIRI .Berfikir. . CARA MENGATASI.kurang baik / kurang cekap.Helah bela diri. 4.Beri pujian. . . . PENGUNDURAN DIRI. .Beri bimbingan dan bantu kank-kanak menyiapkan aktiviti. Adakan aktiviti kerohanian dan moral serta menerapkan nilai-nilai murni.Tidak berani mencuba. Rancag aktiviti yang sesuai dan menarik. . NOTA LAMPIRAN 6 KONSEP MAIN SAMBIL BELAJAR . 5. .Adakan aktiviti yang boleh kanak-kank boleh buat sendiri. .Mengundur Diri CARA MENGATASI . .Beri galakan peluang mencuba sesuatu.Kurang keyakinan – bergantung kepada orang lain buat keputusan.- Memberitahu kanak-kanak bahawa tingkahlaku tersebut tidak menguntungkan.Bantu kanak-kanak yang bermasalah.Tidak rajin.Adakan aktiviti yang mana kanak-kanak boleh membuat keputusan. .Jangan selalu menghukum . Menasihati melalui aktiviti seperti cerita. .Sediakan aktiviti yang menarik .

Kanak-kanak perlu menikmati kejayaan.aktiviti yang mereka sendiri lakukan sangat mustahak. Gaya dan style pembelajaran mempengaruhi pembelajaran. “Self –discovery “ sangat berfaedah dalam pembelajaran. mereka suka mencari dan mendapat maklumat diri mereka sendiri dan dari alam sekeliling. Motivasi mempengaruhi pembelajaran.Mereka belajar dari tindakan mereka sendiri. Penghargaan diri mempengaruhi pembelajaran. Di peringkat prasekolah. tumpuan pendidikan ialah kepada kesediaan belajar. belajar berfikir menyusun dan melahirkan perasaan mereka.ia melibatkan tindakan yang spontan. belajar dengan membuat “ learning by doing “ . Bermain adalah pekerjaan bagi kanak-kanak (1967 ) Montessori Bermain ialah keseronokan yang dialami semasa melakukannya. terancang dan ada tujuan tertentu. Mereka suka meneroka perkara-perkara yang menarik perhatian dan boleh menimbulkan motivasi mereka. Penilaian sendiri dan penilaian orang lain boleh member sumbangan dalam pembelajaran. Education Department of south Australia (1989) telah menyenaraikan prinsip pembelajaran awal kanak-kanak adalah seperti berikut: Belajar dengan menggunakan deria-deria. Kanak-kanak mempunyai cara belajar yang berbeza. Bahasa sangat mustahak untuk pembelajaran.Setiap aktiviti atau permainan adalah “fleksible’.Pekerjaan pula bermakna keseronokan yang dialami setelah selesai menjayakanya. Namun semuanya setuju bahawa “main” mempunyai dua persamaan iaitu main adalah satu aktiviti tanpa sebarang matlamat dan ia dilakukan dengan tujuan untuk bermain.PENDAHULUAN Ciri-ciri utama pendidikan prasekolah di Malaysia berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu usaha untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Kanak-kanak sukakan cabaran. Kerjasama boleh membantu pembelajaran. Dewey (1992) . Aktiviti yang dijalankan berpandukan kepada konsep Bermain sambil Belajar iaitu proses pembelajaran tidak formal tetapi berstruktur. DEFINISI /KONSEP MAIN Terdapat berbagai-bagai pandangan di kalangan pakar pendidikan mengenai definisi atau konsep main.

Bermain boleh disusun secara akademik. 11. Melalui bermain kanak-kanak dapat mempelajari peranan orang dewasa. Kanak-kanak dapat memperbaiki penilaian mereka melalui bermain. Bermain satu cara yang membolehkan kanak-kanak menyelidik benda-benda yang terdapat di ala mini. mereka bebas dari segala peraturan. 5. 10. 16. Bermain adalah satu cara pembelajara yang dinamik. Bermain dapat mengembangkan fizikal kanak-kanak. Jones (1977) Bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Melalui permainan. 14. 7.Bermain adalah aktiviti yang terbuka. Main dilakukan secara bebas tanpa paksaan. Bermain menggalakkan menjadi matang dan ‘adventurous”. kanak-kanak mendapat tingkahlaku yang baru. tidak mempunyai peraturan. Motivasi untuk main adalah bersifat dalaman. Bermain adalah kuasa yang unik untuk membina perhubungan interpersonal. ia tidak mempunyai motivasi luaran. Samasa bermain. 3. 4. 2. bahasa. social . prosedur atau hasil yang dijangkakan. Bermain sangat mustahak dalam kehidupan manusia. 12. Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Frost (1984 ) Kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Bermain mempunyai sumbangan yang penting. . 8. 6. ia spontan dan semulajadi. NILAI-NILAI MAIN 1. Bermain boleh membantu perkembangan kanak-kanak. 15. Bermain boleh menggalakkan perkembangan bahasa. Bermain adalah aktiviti sukarela. kognitif . Main melibatkan aktiviti-aktiviti yang aktif dikalangan pemainnya. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan asas pembelajaran dan punca untuk mendapatkankegembiraan dan keseronokan. Bermain dapat mengembangkan minat dan penumpuan kanak-kanak. Main dihubungkaitkan dengan perkembangan lain seperti komunikasi. 13. Dalam mendifinisikan “main “ Garvey (1977 ) menyenaraikan lima criteria yang dapat diterima sebagai cirri-ciri “main”: Main adalah sesuatu yang menggembirakan dan merupakan aktiviti yang dihargai atau diminati oleh mereka yang terlibat. Kanak-kanak dapat mengembangkan imaginasi semasa bermain. 9.fizikal dan kreativiti. Dalam masa bermain kanak-kanak dapat merasakan kebebasan bertindak.

PERANAN GURU 1. PERANAN GURU DALAM PERMAINAN . Permainan “ Unoccupied “ ( imaginasi ) – iaitu kanak-kanak cuba menggambarkan sesuatu seperti menggambarka tentang boneka dan kenderaan. Bermain juga boleh menyuburkan tubuh badan yang kecil. Kanak-kanak memerhati dan melihat permainan kanakkanak lain tetapi tidak bermain. 3. Menyusun persekitaran permainan. Membuat pemerhatian semasa kanak-kanak bermain. 4. Permainan “ Associative “ ( Perbualan. 5.soaljawab ) – dalam permainan ini kanakkanak hanya berinteraksi diantara satu sama lain melalui pertanyaan yang diajukan atau berkongsi bahan-bahan tetapi tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. 4. Bermain juga boleh mendatangkan kegembiraan. Permainan Koperatif ( koperasi – jualbeli ) – Kanak-kanak terlibat secara aktif sebagai kumpulan bermmain bersama-sama. Memberi bantuan apabila diperlukan. 6. 2. 3. JENIS-JENIS BERMAIN Mildred Parten membahagikan permainan kanak-kanak kepada 6 jenis utama : 1. Permainan Solitary ( bersendirian ) – dalam permainan ini kanak-kanak bermain seorang diri sehinggakan tidak menyedari kanak-kanak lain. 5. kerehatan bagi kanak-kanak selepas penat belajar “. Cuba memperkembangkan potensi kanak-kanak yang maksimum. 2. membina dan menguatkan otot-otot. Permainan pemerhatian. Permainan :Parallel” ( Selari ) – dalam permainan ini dua atau lebih kanak-kanak bermain bersama-sama pada satu masa tetapi menggunakan alat permainan yang berbeza ataupun bersendirian tetapi menggunakan alat yang serupa.IMAN AL GHAZALI “ Dengan bermain boleh mengembangkan sifat semulajadi kanak-kanak. Permainan koperatif adalah hasil daripada organisasi guru. Menyediakan berbagai-bagai jenis permainan.

. . 2. . Keupayaan”empatik “ boleh memberi guru wawasan kepada memahami persepsi kanak-kanak mengenai permainan. Tetapi tidak semestinya guru meletakkan alat-alat yang hamper serupa dengan alat dirumah anda sendiri seperti pembakar roti kerana kanak-kanak boleh mengimaginasikannya. .1. Guru perlu menyimpan alat pada tempat-tempat yang senang di ambil. komen atau mendemonstrasikan. Alat-alat perlu di susun dengan baik supaya ia senang diambil dan disimpan semula. Cubalah menghidupkan suasana dengan membawa binatang kesayangan (arnab ) pada tempat permainan. Ini termasuk alat permainan seperti blok-blok lego. .Menggabungkan alat –alat permainan memberikan kuasa resapan ( absorptive power ) untuk kanak-kanak berbanding dengan unit-unit mudah. Pertanyaan yang baik dimajukan adalah “ Berapakah caranya kanakkanak boleh menggunakan alat tersebut?”. .Beri galakan mereka melepaskan perasaan secara unik. anda perlu memilih alat-alat yang asas untuk permainan di Tabika. Jangan “overmanipulate “ . Guru perlu memilih alat-alat yang asas.Guru perlu menggalakkan percambahan idea-idea yang divergen. Guru perlu sentiasa menyusun alat dan menggabungkan semula dengan cara yang menarik dan menawan.Perlu juga diadakan kesimbangan diantara alat-alat “ hidup “ seperti anak patung dan haiwan getah.Pertukaran alat-alat akan menarik perhatian kanak-kanak dan menjadikan perminan itu menarik bagi mereka dan menggalakkan mereka bermain secara kreatif. 5. Kualiti kreatif dan spontan akan mengurang jika guru selalu menguasai kanak-kanak. Bahan permainan perlulah senang didapti bila kanak-kanak memerlukannya. . Guru sentiasa perlu menukar alat-alat permainan. Semasa aktiviti guru perlu memberi rangsangan kepada permainan. 4.Simpanan perlulah dekat dengan guru dan dengan kanak-kanak. 3.Guru perlu memainkan sebagai pemudahcara. 6.Sebagai guru . . Guru perlu member peluang kanak-kanak mencuba idea-idea baru. . dan pembantu. Guru perlu mengelakkan dari menguasai permainan. Beri peluang kanak-kanak membuat cadangan dan pilihan. Guru perlu memilih dan membeli dan alat-alat yang menggalakkan penggunaan imaginasi dan kreativiti. Walaubagaimanapun guru boleh menjadi ahli yang aktif dalam permainan dengan membuat cadangan.Guru perlu membeli alat permainan yang tidak menghadkan imaginasi tetapi boleh meningkatkan kreativiti.Tempat simpanan yang baik akan melindungi alat daripada rosak. .

binatang dan manusia. Sejak mereka bangun seawall pagi. masa. mereka meneroka dunia mereka dengan main. benda-benda. bermain istana pasir. Perancangan yang tersusun perlu dilakukan supaya aktiviti bermain dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. .PENUTUP Aktiviti bermain penting dalam memperkembangkan potensi individu dari segi SEFIR. menarik. Bagi kanak-kanak main adalah masa terbaik untuk pembelajaran. Main adalah proses pembelajaran. Dengan usaha memasukkan objek kemulut. 1. mengenali diri mereka dengan dunia sebenar yang berkaitan dengan ruang.” ( Frank 1957 ). imaginasi. bermain pondok-pondok. mereka sebenarnya sedang belajar mengenai diri mereka dan dunia persekitaran mereka. Sebagai guru atau ibubapa. peranan mereka adalah mengembangkan aktiviti harian kanak-kanak agar main menjadi sesuatu yang kreatif. Main merupakan “ cara kanak-kanak belajar yang didak dapat diajar oleh orang lain. Dengan menyusun bongkah. NOT A LAMPIRAN 7 MENJANA PEMIKIRAN KANAK-KANAK MENERUSI MAIN Apabila bermain kanak-kanak bermain. ( Johnson & Enshler 1982 ). mereka sebenarnya belajar memegang. kemahiran berbahasa dan menyelesaikan masalah. Aspek kesepaduan hendaklah ditekankan semasa mengendalikan aktiviti permainan. Kanak-kanak akan meneroka. Mereka belajar menerusi main berbanding cara lain. Dalam main mereka mendapat pengetahuan yang berguna dari pengalaman yang dialami. Menerusi main kanakkanak dapat menyuburkan perkembangan social. Main merupakan “ satu tingkahlaku yang mendorong motivasi dalaman. Main adalah “sesuatu yang penting kepada kanak-kanak. bebas mimilih dan menyeronokkan “. meniup buih sabun dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi main.” ( Judy Turner. diminati dan member bantuan sewajarnya kepada kanak-kanak agar proses pembelajaran dapat diterapkan menerusi main. Blair 1973 ).

Semua ini dapat merangsang deria sentuh.Mula belajar bercakap. Kanak-kanak akan membuat kordinasi mata dan tangan untuk mencapai objek serta membuat beberapa pergerakan. jari dan mata dan penyelesaian masalah. sudu. . mesra.Mereka cuba memasukkan jari-jari ke kaki kemulut. senyum dan ketawa dengan keluarga atau kawan-kawan. Mulut yang merupakan pusat sentuhan akan member pengalaman baru kepada kanak-kanak mengenai objek yang dimasukkan. Kemanan alat permainan itu jatuh. . . Mereka merasa dan menyentuh. Contoh 3: Main sorok-sorok dengan kanak-kanak. sebagai penterjemah dan rakan sepermmainan kanak-kanak. penglihatan untuk menarik keluar stoking dari kaki. lihat dan dengar kanakkanak.Kanak-kanak dapat bersosialisasi dengan orang lain. Semua ini akan membantu kanak-kanak mengembang dan merangsang kemahiran berfikir.Kanak-kanak akan cuba menanggalkan stoking dari kaki. Apa yang mereka belajar? . Apa mereka belajar ? .Berlaku kordinasi tangan dan mata semasa kanak-kanak membalikkan baldi. cawan plastic. Apa mereka belajar? .Mereka mula belajar dengan orang lain. Bunyi alat itu jatuh. Mereka cuba membalikkan baldi yang berisi alat permainan. Bola pingpong yang bergolek. Main semasa makan: Ibu-ibu akan menyediakan makanan dalam mangkuk dan biasanya menggunakan sudu. kanak-kanak mula belajar erti keseronokan.mengimbang dan menepati sasaran objek dapat dimasukkan kedalam mulut. Main sebahagian dari kehidupan kanak-kanak Ibubapa yang prihatin sentiasa menanamkan sikap bahaw mereka adalah pemandu pelancong kepada anak-anak. ini . Apa kanak-kanak belajar dari aktiviti main? Contoh 1: sarungkan stoking dikaki kanak-kanak. Kanak-kanak sedaya upaya menggunakan segala tenaga.Dengan main sorok-sorok. Kenalkan kepada kanak-kanak “ ini mangkuk. 2. bola pingpong. Contoh 2: Berikan kanak-kanak sebuah baldi yang diisikan alat permainan seperti anak patung. Dengan ini berlaku kordinasi antara tangan. .

konsep kurang dan sebagainya.Melihat daun hijau dan daun kering. . nasi jatuh atau tumpah. tanamkan nilai-nilai menjaga kebersihan dan kekemasan. Ibubapa yang prihatin dengan perkembangan kanak-kanak akan sentiasa membawa anak keluar rumah. tenggelam. Alat mainan kanak-kanak sentiasa berubah dari masa ke semasa. Mereka juga terdedah dengan alam sekitar. Mereka melihat benda terapung.. Dengan menyusun kasut juga mengajar kanak-kanak tentang konsep pasangan.Pakaian sebagai alat main. Bahkan kanak-kanak. semakin banyak alat atau jenis maianan yang mencabar diperlukan. Mengapa daun hijau melekat dipokok dan daun kering bertaburan dibawah pokok.sudu “. . pantai dan sebagainya akan membantu perkembangan bahasa kanak. objek atau alat yang kanak-kanak boleh bermain dengannya. Semua ini menyeronokkan mereka. merasa kulit pokok. kasar atau halus. memasukkan jari kedalam air. Apakah alat mainan kanak-kanak ? Alat mainan kanak-kanak ialah segala bahan. saiz besar dan kecil. mengisi air dalam botol dan mencurahnya. daun. Air adalah alat mainan. . Semua main jenis ini boleh menjana pemikiran kanak-kanak. Semasa menyuap makanan. Mengutip batu-batu dan menyusun mengikut saiz besar atau kecil.Bersiar bersama kanak-kanak ( Nature walk ): bawa kanak-kanak keluar persekitaran kelas atau ke tempat-tempat seperti ke taman bunga.Main semasa menyusun kasut: menyusun kasut ditempat yang dikhaskan dapat melatih kanak-kanak tentang rasa tanggungjawab dan disiplin diri kanak-kanak.konsep penuh. 3. ibu ayah serta guru dapat dianggap sebagai alat mainan kepada kanak-kanak. Semaki bertambah usia kanak-kanak. merasa dengan jari. Kanak-kanak yang dibawa ke kolam mandi atau besen air. Memasukkan alat permainan yang timbul dan botol kosong dalam kolam plastic. menyentuh.Main semasa mandi ( dalam kolam plastik ) : Mereka akan menepuk air dan berlaku percikan. Meletak gelas didalam besen air. Mereka mula belajar mengenal objek konkrit. pokok. Sebut secara jelas. akan dapat bermain air dengan seronok. melihat percikan aiar. Mereka menepuk air. Batu. tanah juga alat mainan. . Mereka akan melihat benda timbul. Eh! Nasi jatuh! Atau Tak pa nanti mak bersihkan. Semasa menjelajah kanak-kanak akan menggunakan lima pancainderanya untuk mendapat pengalaman dan pembelajaran. Kanak-kanak diberi peluanga mengenal nama-nama pokok. mengembangkan sikap ingin tahu mereka serta mencabar minda kanak-kanak. Mereka melihat persekitaran. Mereka akan dapat konsep kosong dan penuh. .” Kanak-kanak sebenarnya sedang memerhatikan dan mula belajar berbahasa.

Yang penting mereka mencari di mana bola itu berada. bermain doh. Istimewanya main dalam kehidupan kanak-kanak. Anak-anak yang boleh menggolekkan bola atau menolak kereta mainan akan diberi pujian dengan menyata ‘”bagus” atau “ pandai “ dan bertepuk tangan. Mereka bermain dengan anak patung. meletakkan di tempat yang betul. dahi kepala. Sekiranyan mereka gagal. di tepi kotak. Ini menggalakkan mereka berlakon. mengalih. main pondok dan sebagainya. menyusun bongkah. ibu harus menggalakkannya supaya mereka tidak berputus asa seperti : “ cuba kad lain pula “. Main adalah asas dalam menjana kreativiti kanak-kanak. Jawab anak . dibawah meja atau kerusi. Ini mendorong mereka menjadi lebih kreatif. Ganjaran secara verbal dan non verbal ini akan menyeronokkan kanak-kanak untuk terus berusaha.Baju yang dipakai ( seperti kemeja T ) kepada kanak-kanak juga merupakan alat mainan yang cukup menarik dan menyeronokkan. menggunting gambar. Mereka akan merasa jika bola itu di temui. Semasa main ibu atau ayah akan sentiasa memberitahu anak alat yang dugunakan seperti bola. mencuba dan berkomunikasi dengan berkesan. Di sini nakan akan belajar konsep “ hilang “ dan “ muncul “ semula. Ibubapa yang dapat melihat main sebahagian dari sumber ilmu dan pengalaman berguna dalam kehidupan kanak-kanak akan membantu kanak-kanak mengoptimumkan pengalaman main dalam kehidupan mereka. buku. sini “. Main memberikan mereka pengalaman baru yang menyeronokkan. “ cuba ambil yang itu ‘. 4. Mereka juga akan belajar mengenal anggota badan seperti rambut. Walaupun di peringkat awal kanak-kanak hanya menggunakan satu cara sahaja iaitu dengan memasukkan ke mulut untuk merasa tetapi lama kelamaan mereka dapat bermain dengan cara lain. kereta mainan dan sebagainya. Kesimpulannya. mendedahkan mereka dengan kemahiran berbahasa yang menjadi asas dalam kehidupan mereka di masa hadapan. menakjubkan. Kemeja yang disarung dari kepala. berimaginasi dan bermain peranan sebagai watak. Mereka akan cuba dengan berbagai cara seperti memusing. Begitu juga sekiranya mereka menggolek bola dan bola itu hilang dari pandangannya. akan menyebabkan kanak-kanak kehilangan “kepala” . Mereka akan cari dibawah karpet. hidung hingga ke leher. Main juga mendorong kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan lebih-lebih lagi jika ibu dan ayahnya adalah sebagai “ alat mainan “ utama mereka. Kanak-kanak yang diberikan beberapa kad gambar akan mencuba mencantumkannya untuk menjadi gambar yang lemgkap. . Maian juga adalah asas penyelesaian masalah.kepala adik hilang dan ada semula selepas baju di tarik. Kita boleh bertanya kepada anak: Mana kepala saying? “ Sini. main adalah sesuatu yang penting diawal usia kanak-kanak.

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa : Kajian kanak-kanak : : 2 jam .

Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P .Kumpulan : : : Selepas mengikuti kursus ini. alat bahan dikelas.marker. Mengetahui jenis-jenis main. white board. Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2. Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3. slide. pelatih boleh : 1. : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran.