BIDANG PENGKHUSUSAN

UNIT 12

:

Pengurusan Kanak-kanak 12.2 Psikologi ( 8 Jam )

Objektif : Selepas mengikuti bidang ini , peserta kursus boleh : i. Memahami konsep Pertumbuhan dan Perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan.

ii.

Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.

iii.

Memahami tentang pengurusan tingkah laku kanak-kanak.

iv.

Memahami teori, konsep, nilai-nilai dan jenis-jenis main dalam pendidikan awal kanak-kanak

v.

Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak)

Peruntukan Masa 12.2.1.Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2.Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak-kanak 1 Jam 1 Jam

12.2.3.Pengurusan dan Modifikasi tingkah laku kanak-kanak 12.2.4 Belajar Melalui Bermain 12.2.5 Kajian kanak-kanak

-

2 Jam 2 Jam 2 Jam

BIL 12.2

TAJUK Pengurusan Kanak-Kanak

PECAHAN TAJUK 12.2.1 Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2 Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak – kanak

MASA 1 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Memahami dan Brainstorming Penceramah menghayati Ceramah Luar konsep perkembangan awal kanakkanak Memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak mengikut peringkat umur. Brainstoming Ceramah Perbincangan kumpulan

1 jam

-Bahasa -Kognitif -Fizikal (Psikomotor) -Emosi -Sosial

12.2.3 Pengurusan Dan Tingkahlaku Kanak-Kanak

2 jam

Brainstorming Mengetahui ceramah dan memahami masalah tingkahlaku dan cara menangani

BIL

TAJUK

PECAHAN TAJUK 12.2.4 Belajar melalui bermain

MASA 2 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Mengetahui Penerangan Penceramah dan memahami Luar /Jurulatih konsep main Pembentukan sambil belajar Kumpulan Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak.

12.2.5 Kajian kanak-kanak

2 jam

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN
Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika

Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-Kanak Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini, pelatih boleh: Memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan. 2. Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.
1.

Bilangan Pelatih Objektif

Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P

: :

Pengalaman menjaga kanak-kanak dalam keluarga. Slide, gambar peringkat perkembangan, kertas kecil,marker,white board,nota edaran, borang tugasan.

Langkah / Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih

Abm

Catatan

Set Induksi 10 minit

Peringkat Perkembangan Kanak-kanak 0-6 tahun

- Tunjuk slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir ( 0-6 tahun ) - Minta pelatih memberi maklumbalas berdasarkan slide gambar

- Memberi pandangan

Slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir (0 – 6 tahun )

Slide 1 (lampiran)

Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator . warna kulit Contoh 3 – Persekitaran .Merujuk Nota .Meminta pelatih menulis di kertas kecil .Minta pelatih yang menyebut dan mempengaruhi menyenaraikan perkembangan faktor-faktor dan pertumbuhan perkembangan .Membaca apa yang ditulis Abm Catatan 30 minit Penerangan mengenai perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak Kertas kecil Langkah 2 20 minit .Lahir (0kandungan hingga lahir 6tahun) (0-6 tahun) .Pelatih menyenaraikan di whiteboard .baka dan .Mengedarkan Pertumbuhan nota dan Perkembangan kanak-kanak .persekitaran.Merujuk nota edaran Nota edaran (lampiran 1) Slide 2Slide (lampiran) Marker Whiteboard Slide .Penerangan Teori Teori Perkembangan Pertumbuhan dan Pertumbuhan dan kanak-kanak Perkembangan .Memberi pandangan dan membuat catatan . pertumbuhan .Dalam kanak-kanak kandungan dari dalam .Soal jawab Perbincangan .Berbincang berdasarkan contoh-contoh .Penerangan tentang faktor- .Mengedarkan dan penerangan nota mengenai faktor .Minta beberapa pelatih membaca apa yang ditulis Pelatih .Brainstorming .Konsep .Mendengar dengan penuh perhatian memberi Nota edaran (Lampiran 1) Whiteboard Marker Slide Contoh 1 – situasi persekitaran Contoh 2 – Melayurambut hitam.

Fizikal.faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak Langkah / Masa Langkah 3 respond dan membuat catatan (makanan)Jepun dulu pendek sekarang tinggi Abm Catatan Isi Pelajaran Perbincangan kumpulan Mengenai perkembangan kanak-kanak 4-6 tahun . K4perkembangan Fizikal. Marker. K3perkembangan Emosi.Aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan Bahasa. (contoh Tugasan sebagaimana lampiran 1) Pembentukan kumpulan berdasarkan bilangan pelatih dan tajuk perbincangan boleh dikongsi dua kumpulan bagi satu tajuk. K5Perkembangan Sosial Nota (lampiran 2) Kertas mahjong.Bahagikan .Kebolehan . .Memberi kanak-kanak maklumbalas bagi tahap umur terhadap 4-6 tahun kumpulan yang K1lain Perkembangan bahasa. K2Perkembangan Kognitif. Emosi dan Kognitif Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Membuat kanak-kanak dan aktiviti yang pembentangan boleh meningkatkan mengikut pekembangan .Edar nota tahap Pelatih 45 minit kebolehan kanak-kanak mengikut umur4-6tahun .Berbincang dalam pelatih kepada kumpulan bagi 5 kumpulan menyiapkan berbincang tugasan tentang kebolehan . Sosial.

Merumuskan tentang tajuk yang telah disampaikan dengan bersoaljawab dan kuiz Menjawab soalan secara lisan Soalan kuiz (lampiran) .Membuat rumusan Penutup 15 minit ..

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang Matapelajaran : : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Pengurusan Tingkah Laku dan Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak Tarikh : .

marker. Memahami tentang pengurusan tingkah laku dan modifikasi kanak-kanak 2. kertas mahjong. keratan akhbar. Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah / Masa Set Induksi 10 Minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih .Masa : 2 jam : Kumpulan Bilangan Pelatih : Objektif : Selepas mengikuti kursus ini.Tayangan slide video berkaitan tingkah laku kanak-kanak seperti . pelatih boleh: 1. whiteboard marker.Menonton Abm Catatan Tayangan video / gambar tingkah laku kanak-kanak tayangan slide video / gambar . Mengetahui dan memahami bagaimana mengatasi dan memupuk tingkah laku : Pengalaman bersama kanak-kanak : Slide. . nota edaran. kertas tugasan.Memberi Slide video Keratan akhbar Gambar (lampiran) .

Bersoal jawab. menjaga kebersihan Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Penerangan dan perbincangan modifikasi tingkahlaku . (lampiran 3) Slide Catatan 30 minit .Perbincangan Pelatih .Penerangan .Membuat catatan . .Kanak-kanak gembira .Merujuk nota edaran .Definisi / Pengertian tingkah laku Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Kanak-kanak membasuh tangan.Kanak-kanak menangis .. .Mengedarkan nota Pengurusan tingkahlaku kanak-kanak. Abm Nota edaran.Kanak-kanak buat tugasan .Kanak-kanak pandangan takut .

Cerita kes atau situasi di Tabika .Shaping ( Pembentukan tingkahlaku). • Pavlov. • Albert Bandura.Skinner. Buku berkaitan di Pusat sumber. . .. • B.Pembentangan hasil perbincangan Langkah 2 30 minit Perbincangan kumpulan teori / pendapat tentang pembelajaran tingkahlaku. -Membuat rujukan . Marker. kajian kes modifikasi tingkahlaku . Langkah / Masa Energizer 10 minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih Seorang pelatih mengendalikan kelas dan berbincang tentang tajuk yang diberikan Abm Catatan “Kanak-kanak Ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak tangan-tangankan” Beri peluang seorang pelatih mengendalikan kelas dan membincangkan Tajuk “kanak-kanak ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak Kertas mahjong Marker Pen .Memberi maklum balas .Merujuk nota edaran.Memberi Bimbingan .Mengenal jenis- jenis tingkah laku.Membuat perbincangan menyiapkan tugasan tentang teori / pendapat ahli falsafah dan aktiviti aplikasikan teori. .Teori –teori berkaitan pembelajaran tingkahlaku : • Albert Bandura • B.F Skinner • Pavlov. • Thorndike Kertas tugas (Lampiran 2) Kertas mahjong.Mengedarkan kertas tugasan dan minta pelatih membuat perbincangan dalam kumpulan tentang teori/pendapat ahli falsafah pendidikan dan aplikasi teori dalam pengajaran dan pembelajaran. • Thorndike.F. .

. Nota Edaran.Ganjaran -K4 . Perbincangan Kumpulan mengenai : . Penutup 10 minit.Membuat rumusan tajuk yang telah dipelajari meminta pelatih mengaitkan dengan Konsep 1 Malaysia dan situasi sosial masyarakat Malaysia masa kini. Memberi idea. .tangan-tangankan” Langkah 3 30 minit Bagaimana memodifikasikan tingkahlaku. -K1 – pujian -K2 .Dendaan / Hukuman Membimbing pelatih membuat perbincangan .Sentuhan.Sentuhan -K3 .Berbincang mengikut kumpulan . Membuat pembentangan. Konsep dan isu semasa.Dendaan/hukuman Meminta pelatih berbincang dalam kumpulan bagaimana mamodifikasikan tingkahlaku. Kertas mahjong.Ganjaran . Rumusan tajuk.Membuat rujukan di Pusat Sumber. Buku berkaitan. -Pujian. . pandangan dan cadangan . .Tingkah laku yang boleh ditingkatkan dan menjadi amalan .Tingkah laku yang boleh dikurangkan.

Minta pelatih mencari pasangan masingmasing . : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran. mi mi mi” Permainan boleh diubahsuai mengikut kesesuaian Whiteboard Langkah 1 Penerangan . white board.marker. slide. alat bahan dikelas. Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3.Brainstorming .Memberi Abm Catatan Set Induksi 5 minit Bermain tepuk tangan “sep sep sep. Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2. Mengetahui jenis-jenis main.Mencari pasangan .Menyanyi sambil tepuk tangan .RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa Kumpulan : Konsep Belajar Melalui Bermain : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini. pelatih boleh : 1. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih .

Membuat catatan .Mengedar nota . . -Teori/Konsep -Nilai-nilai main.Mengedar nota .Merujuk nota edaran .Bersoal jawab Abm Catatan Langkah 2 30 minit Jenis-jenis bermain : − Main ‘unoccupied’ − Main memerhati − Main ‘solitary’ − Main Slide.Memberi penerangan tentang Definisi dan Konsep main pandangan dengan menulis di whiteboard dalam bentuk peta minda .Membuat catatan Marker Nota(lampiran) Slide…. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih . Nota edaran (lampiran 4) .30 minit tentang main : -Definisi.Membuat penerangan dan perbincangan .

Tunjuk cara .Berbincang dalam kumpulan .Membuat peta minda di kertas A4 secara indivdu Kertas A4 BIDANG PENGKHUSUSAN UNIT 6 : Pengurusan Kanak-kanak 6.Latihan membuat EK .2.Beri pandangan dan cadangan terhadap roleplay . .Minta pelatih berbincang merancang aktiviti mengikut jenis main menggunakan alat bahan sedia ada di kelas.Refleksi tajuk yang telah di pelajari. buku-buku. Alat bahan sedia ada seperti anak patung.‘parallel’ − Main ‘associative’ − Main ‘cooperative’ Energizer 5 minit Langkah 3 Membuat Ek tepuk gosok Role-play Jenis-jenis bermain . Penutup 5 Minit Rumusan Tajuk . 45 minit .5 Kajian kanak-kanak ( 2 Jam ) Objektif : .Bahagi pelatih kepada 6 kumpulan .Role-play aktiviti menggunakan alatbahan yang telah dipilih mengikut jenis main. peralatan main peranan dan lain-lain. bongkah.

2. peserta kursus boleh : i. Mengaplikasi dan memahami teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak) Peruntukan Masa 6.Selepas mengikuti bidang ini .5 Kajian kanak-kanak 2 jam RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Kajian kanak-kanak .

slide. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih Menunjukkan contoh kajian kanak-kanak Memberi pandangan Abm Catatan Set Induksi 10 minit Kajian kanakkanak Koleksi kajian kanak-kanak . alat bahan dikelas.marker.Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : Bilangan Pelatih Objektif Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak Alat dan Bahan P&P : Nota edaran. white board.

Nota-nota edaran Perkembangan kanak-kanak – Penilaian secara Portfolio ( Rohani Abdullah ). Rujukan: Penceramah 2.Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun . Pengurusan Kanak-Kanak Tabika 1.Langkah 1 30 minit Pengenalan kajian kanakkanak -Objektif -matlamat Garis panduan Penulisan Kajian kanak-kanak Menerangkan objektif dan matlamat kajian kanakkanak. Pengantar Pskologi-satu pengenalanasa kepada jiwa dan tingkahlaku manusia. Menerangkan cara-cara membuat penulisan kajian kanakkanak -Pemilihan kanak-kanak . (mahmood Nizar Mohamed).Kaedah Kajian -mengenalpasti perkembanga n kanakkanakSEFIR -Laporan Naratif Membuat catatan dan memberi pandangan Slaid dan nota Langkah 2 70 minit Membuat catatan Slaid dan nota Folio di sediakan khusus Mengikut kreativiti pelatih Rumusan 10 minit Membuat rumusan tentang cara penulisan kajian kanakkanak.

1.Definisi/tujuan main . .2 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak 1.4 Konsep Main Sambil Belajar .3 Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak 1.1 Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Pn.Jenis-jenis main BORANG TUGASAN 1 KUMPULAN: PERKEMBANGAN : Umur Kebolehan Aktiviti “ “ LAMPIRAN “ 4-6tahun LAMPIRAN BORANG TUGASAN 2 TEORI / PENDAPAT AHLI FALSAFAH DAN APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Ainon Penceramah Luar (Maktab) 1.

Rangsangan dan tindak balas dengan 3 Hukum. -Hukum Kesediaan – kanakkanak sedia belajar….AHLI FALSAFAH Albert Bandura TEORI /PENDAPAT Proses belajar melalui model tingkahlaku yang dirangsang atau pembelajaran peniruan. dan Kanak-kanak tidak bersedia… Tidak berkesan ( tiada rangsangan ) -Hukum latihan – kukuh jika ada latihan. Thorndike.Skinner Tindakbalas berlaku Kajian keatas tikus berdasarkan peneguhan dan tuas -ganjaran/dendaan Pavlov Tindakbalas berlaku akibat Kajian keatas anjing rangsangan semulajadi dan dan loceng tindakbalas yang dipelajari dengan yang berkaitan dan mengubah tingkahlaku. APLIKASI B F.Berkesan (ada keatas rangsangan. -Hukum Kesan – kukuh jika pembelajaran seronok dan lenyap jika menyakitkan. . Kajian Kucing makanan.

KONSEP ASAS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan telah berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat permulaan perkembangan sehingga tamatnya hayat sesorang benda hidup atau manusia itu. Pertumbuhan yang biasa selalunya akan berhenti manakala sesuatu benda hidup atau manusia sampai ke peringkat matang atau dewasa dan selepas itu pertumbuhan tidak berlaku lagi. Tegasnya perkembangan berlaku terus menerus dari awal hingga ke akhir hayat. Pertumbuhan diutamakan kepada banyak pertukaran-pertukaran yang nyata dan dapat diukur. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak juga bergantung kepada alam sekeliling yang sesuai dan rangsangan. 2. ( bertambaah besarnya saiz dan struktur ).tetapi keadaan alam sekeliling mula member pengaruhnya kepada anak yang masih dalam kandungan lagi. Dengan pertumbuhan otak itu. Contohnya. Misalnya makanan yang tidak seimbang. Sungguhpun sesetengah sifat kanak-kanak adalah didapati daripada baka yang berkembang mengikut satu corak yang tertentu. jangkitan penyakit atau sakit yang teruk dan bekerja berlebihan sebelum dewasa. membuat pertimbangan dengan logic dan juga untuk belajar. Gejala ini akan menyebabkan ukuran tingginya akan terencat. dia tidak boleh mencapai tahap kebolehannya. DAN PERKEMBANGAN MEMPUNYAI ARAH Perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak mempunyai arah perkembangan iaitu arah kepala ke kaki dan arah tengah ke tepi.NOTA LAMPIRAN 1 PSIKOLOGI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Tiap. PERTUMBUHAN TERTENTU. Perubahan bermula dari arah . Contohnya baka menyatakan mungkin akan tinggi ---. Factor baka Cuma menyatakan apa yang mungkin terbentuk.tiap benda yang hidup mengalami perubahan iaitu mengikuti proses pertumbuhan dan perkembangan. Ini bukan sahaja dengan bertambah besarnya jasmani kanakkanak tetapi juga saiz struktur organ bahagian dalam otak. PERTUMBUHAN ADALAH DIPENGARUHI OLEH BAKA DAN ALAM SEKELILING. pengajaran sahaja tidak akan mempercepatkan perkembangan kebolehan bermain alat muzik dan menjadi seorang yang berbakat tetapi keadaan sekeliling yang sesuai akan menentukan kebolehannya didalam kemahiran bermain alat muzik. 1. Jika kanak-kanak itu tidak ada peluang untuk belajar. kanak-kanak akan lebih keupayaan untuk meningkat. Perkembangan pula adalah yang bersifat kualiti ( bernilai ).

Menceritakan balik apa yang telah didengar dan bertanya perkara yang kurang faham. Oleh itu - - . ADALAH Kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak boleh mencapai kebolehan dan sesuatu kemahiran adalah pada umur yang berbeza. Dalam fungsi pergerakan. kanak-kanak boleh merangkak sebelum berjalan. Ini bermakna bahawa perubahan pada struktur dan fungsi berlaku di bahagian badan dan akhir sekali kebahagian kaki. 4. bahagian anggota kaki dan tangan hanya merupakan punting-puntung yang masih belum tumbuh lagi. Suka kepada yang lain. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK MENGIKUT SATU SUSUNAN YANG BERTERUSAN. Bekerja dan bermain dalam kumpulan yang lain dalam jangkamasa yang bertambah. Semasa kanak-kanak di dalam kandungan. Menganalisa persamaan dan perbezaan pada perkataan. Dari segi bacaan. Dari segi pergaulan. kanak-kanak boleh: Bergembira mendengar cerita dan melihat gambar.kepala kea rah kaki. Dari segi fungsi juga kanak-kanak dapat menggunakan tangan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan jari. Bermain bersendirian dengan minat dan tekun. KANAK-KANAK PADA UMUR YANG SAMA ADALAH BERLAINAN PADA SEMUA JENIS PERKEMBANGAN. kanak-kanak boleh membuat seperti perkara-perkara berikut : Memerhatikan orang lain. 3. Bermain berhampiran dengan orang lain bercakap dan meminta perhatian. bertanyakan huruf-huruf yang tertentu. Dengan beransur-ansur puntug tangan ini memanjang dan berkembang menjadi tangan dan jari. Melihat tulisan. perkembangan berlaku dari arah tengah badan menghala ke bahagian luar badan dank e bahagian hujung anggota badan. Walau bagaimanapun mereka akan melalui peringkat yang sama untuk mencapai kebolehan tersebut. Mengenal perkataan dan ayat-ayat yang biasa dilihat. Ini menunjukkan lebih banyak perkembangan telah berlaku di bahagian kepala jika dibandingkan dengan perkembangan kaki. Kanak-kanak berbeza pada kadar pertumbuhan mereka seperti berbeza pada peringkat-peringkat perkembangan bagi satu-satu umur yang tertentu. mengganggu dan merampas. Mengikut perkembangan arah tengah ke tepi. apabila kanak-kanak ditiarapkan ia boleh mengangkat kepalanya sebelum ia boleh mengangkat dadanya. Contohnya. ketika bahagian kepala dan badannya sudah boleh dikatakan cukup terbentuk.

6. Contohnya semasa menguasai kemahiran berjalan kanak-kanak mestilah belajar berdiri.Bagi kemahiran dan pengawalan untuk pergerakan . selepas kanak-kanak itu dapat berjalan perkembanga perbendaharaan katanya mungkin lebih cepat dari kadar biasa. kebolehan dalam kemahiran motor pengamatan akan selalunya membawa satu kematangan social yang lebih cepat. TIAP-TIAP PERINGKAT ( STAGE ) PERTUMBUHAN AKAN MEMBAWA KEPADA SEBAHAGIAN DARIPADA PERKEMBANGAN YANG BERIKUTNYA. bertatih dan seterusnya berjalan. A telah menguasai kemahiran skip manakala b masih belu boleh melakukan aktiviti skip tersebut walaupun umur mereka adalah sama.Dua orang kanak-kanak yang berumur enam tahun iaitu Si A dan Si B.dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran di Tabika. . guru hendaklah sedar tentang adanya perbezaan itu. SEMUA ASPEK PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ADALAH BERKAITAN.. Kadar dimana kanak-kanak mengembangkan perbendaharaan katanya mungkin lambat semasa dia sedang mulai bertatih untuk berjalan. Kepercayaan pada diri sendiri bagi kanak-kanak bertambah setelah ia mendapat kejayaan yang membanggakan. kanak-kanak mestilah mempunyai gambaran atau konsep difikirannya mengenai apakah yang akan dilakukan. Tiap-tiap satu pencapaian yang baru mungkin member perangsang ataupun mengganggu dengan aspekpertumbuhan dan perkembanga bagi kanakkanak tersebut. Conthnya. Semua aspek-aspek pertumbuhan bagi sesorang kanak-kanak adalah saling berhubung. Contonya. Perbuatan cakaran yang dibuat oleh kanak-kanak akan membantu dalam kawalan otot-otot yang diperlukan masa menulis nanti. Tiap-tiap peringkat adalah berbeza daripada yang lain-lain tetapi setiap satu bergantung kepada peringkat yang sebelumnya iaitu digunakan sebagai pengetahuannya. 5. Walaubagaimanapun.

Pengalaman. Oleh itu ramai PENGENALAN PEMIKIRAN . . Sebagai asas kepada pendidikan prasekolah. Islam memberi perhatian berat tentang pendidikan umat manusia sepanjang hayat. NOTA LAMPIRAN 2 TEORI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK TAJUK / AHLI TEORI/PANDANGAN Pengetahuan dan kefahaman tentang corak dan cirri perkembangan kanak-kanak akan membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Kanak-kanak adalah unik. . pandangan dan pemikiran. Keperluan kanak-kanak boleh dijelaskan melalui pelbagai teori. .Minat.Kebolehan.Keperluan. Mereka berbeza dari segi: .Jika salah satu daripada bahagian perkembangan kanak-kanak iyu terganggu maka ia akan member kesan kepada perkembangan yang lain. seseorang guru perlu memahami teori perkembangan dan teori pembelajaran supaya guru akan lebih memahami dan menghormati seseorang kanak-kanak sebagai individu.

Tidak memahami dua perkara dalam masa yang sama kerana ini akan mengelirukan mereka.Diberi pendidikan agama berlandaskan AlQuran dan hadis untuk membentuk peribadi mulia. kecerdasan minda dan mengelakkan kemalasan dan kelesuan. Ibnu khaldun berpendapat bahawa kanak-kanak digalakkan untuk: . IMAN GHAZALI AL Iman Al ghazali menekankan bahawa kanak-kanak perlu: .Didedahkan dengan contoh teladan yang baik..Menggunakan pancaindera dan diberi contohcontoh yang mudah dan konkrit dalam pembelajaran mereka. .Menggunakan jadual yang disusun dengan baik. IBNU KHALDUN. menulis dan membaca. Diberi latihan jasmani untuk membina kekuatan tubuh badan. sabar dan menghormati orang tua dan mentaati kedua ibubapa mereka.Memberi bimbingan dengan lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya melalui kekerasan.PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM. . Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti.A. Diberi nasihat atas kesalahan yang dilakukan dan dimarahi sekali sekala sahaja supaya mereka lebih menghormati orang tua mereka. Diawasi oleh ibubapa kerana mereka mudah dipengaruhi oleh persekitaran dan tingkahlaku masyarakat. . . pemikir-pemikir Islam yang member sumbangan dalam aspek pendidikan terutama pendidikan awal kanakkanak. merendah diri. Dilatih untuk mempunyai sifat berani. - Dilatih mengamalkan budi pekerti yang mulia dan tabiat-tabiat yang baik.Dididik sejak lahir dan diajar mengenal huruf.Diajar membaca Al-Quran sebelum menghafalnya. . SAIDINA R. . ALI “ Didiklah anak-anakmu supaya mereka boleh hidup dizaman yang amat berlainan dengan zaman mu “. Dibimbing tentang kewajipan terhadap agama dan hokum berakal. .

Perlu bermain untuk memupuk konsep kendiri yang positif dengan bimbingan guru. kepuasan dan keamanan. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Skinner mengasaskan teori rangsangan – Gerakbalas di mana seseorang kanak-kanak akan: . .Empat mata pelajaran yang diajar kepada para pelajar iaitu tulisan khazanah dari zaman berzaman.Bergerakbalas terhadap sesuatu rangsangan berdasarkan kepada pengalaman yang lepas. FROEBEL Froebel menyatakan bahawa kanak-kanak: . .PANDANGAN OLEH PEMIKIR CINA (CONFUCIUS) Pemikir dari Cina juga telah memberi pandangan yang berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak. diukur. Diantaranya adalah Confucius menyatakan bahawa: . sebaliknya berfikir tanpa belajar adalah merbahaya.Belajar tanpa berfikir adalah sia-sia.Merupakan individu social dan aktiviti yang dijalankan merupakan asas untuk bersosial. .Membuat pengukuhan positif dengan ganjaran jika kanak-kanak itu mengulangi semula rangsangan. ketaatan pada orang laindan kepercayaan terhadap perhubungan manusia. . TEORI TINGKAHLAKU SKINNER. Teori tingkahlaku memberi penekanan kepada factor persekitaran yang mempengaruhi tingkahlaku kanakkanak. Mempelajari sesuatu yang boleh dipelajarinya. diperkukuh atau dihentikan. kenyataan kehidupan masyarakat. Tingkahlaku ini boleh diperhatikan .Dihukum atau diberhentikan ganjarannya jika masih melakukan tingkahlaku yang negative. . .Perlu bermain kerana permainan merupakan aktiviti spritualyang menawarkan kebebasan.

Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Dewey menekankan memerlukan: bahawa kanak-kanak ROUSSEAU PIAGET TEORI INTERAKSI DEWEY .- Menggabungkan pendidikan.Peringkat Pra Operasi bagi kanak-kanak berumur 2-7 tahun.Guru mesti membimbing dan menilai perkembangan kanak-kanak untuk menentukan tahap kesediaan kanak-kanak tersebut. .Perkembangan semulajadi kanak-kanak dalam pembelajaran menyebabkan mereka tidak boleh dipaksa belajar selagi mereka belum bersedia. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokohseperti : Rousseu menekankan bahawa: .Peringkat Operasi Konkrit bagi kanak-kanak berumur 7-12 tahun. .Perkembangan kanak-kanak berlaku semulajadi mengikut kadar kematangan yang berbeza. . Teori Interaksi member penekanan kepada pentingnya interaksi dengan bahan dan persekitaran bagi kanakkanak memperolehi pelbagai pengetahuan dan kemahiran. pengalaman. .Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang bersesuaian mengikut kesediaan dan kesesuaian masa. pemikiran dan tindakan sebagai persediaan hidup di masa akan datang. . . TEORI KEMATANGAN Teori kematangan ini member pandangan bahawa kanak-kanak akan meningkatkan potensi mereka jika diberi pelaziman yang optimum. . Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak melalui empat peringkat perkembangan Intelek mengikut umur dan pertumbuhan mereka.Peringkat Deria Motor bagi kanak-kanak berumur 0-2 tahun.Peringkat Operasi Formal bagi kanak-kanak berumur 11 tahun ke atas.

MONTESSORI Pendidikan yang disepadukan dengan kehidupan terutama minat mereka. rasa kepunyaandan penghargaan kendiri. Beberapa teori dan pandanga telah dikemukan oleh tokoh-tokoh seperti: Maslow menyatakan bahawa: . Penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal. . pengalaman bermakna dan eksperimen.Aktif bergerak balas terhadap persekitaran mengikut kefahaman atau keupayaan mereka.Melalui tempoh-tempoh sensitive dalamkehidupan bagi mereka membentuk pengetahuan dan kemahiran. penerimaan dan rasa dihormati.Menggunakan deria untuk meneroka persekitaran. Teori sosiobudaya mempunyai implikasi ke atas perkembangan bahasa.masa rehat dan udara yang bersih. Pembentukan konsep melalui pengalaman sebenar dengan persekitaran. Pengiktirafan. .Menjalankan aktiviti individu dimana mereka bebas bergerak dan memilih sendiri aktiviti yang digemari. Piaget menekankan bahawa kanak-kanak: . Montessori menyatakan bahawa kanak-kanak: . Pelaksanaan pembelajaran melalui aktiviti arahan kendiri. tempat tinggal.Sebelum seseorang kanak-kanak berminat dan menerima pembelajaran. . minuman. Keperluan tersebut adalah keperluan fisiologi iaitu makan dan minum. keperluan rasa selamat. Seterusnya manusia juga memerlukan keperluan sekunder seperti kasih saying.Meningkatkan perkembangan bahasa menggunakan objek di persekitaran.rasa selamat dan konsep kendiri. penggunaan bahan dan interaksi social dipusat pembelajan. selesa dan selamat. Manusia memerlukan keperluan asas seperti makanan.penghargaan.Mempunyai rasa ingin tahu. .Menyediakan persekitaran bilik darjah yang ceria. . Kemahiran bahasa adalah penting kerana pembelajaran bermakna adalah PIAGET TEORI HUMANISTIK MASLOW TEORI SOSIOBUDAYA . penerimaan. empat keperluan asas perlu dipenuhi terlebih dahulu.

Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: VYGOTSKY Vygotsky telah menerangkan tentang perkembangan zon proksimal ( ZPD ). . Orang dewasa akan membuat scalffolding melalui panduan. akan menjadikan kanak-kanak lebih mahir memikirkan sesuatu yang bermakna dalam budayanya. bahasa badan. Beliau menyatakan bahawa: .Kanak-kanak mempelajari suatu kemahiran baru atau pembelajara baru secara bersendirian pada tahap paling minimum. .Penglibatan aktif bersama ahli masyarakat yang lebih dewasa atau lebih matang.Kanak-kanak tersebut telah mula terlibat dengan budaya apabila bergerakbalas dengan persekitaran serta menggunakan pemikiran dari segi bahasa dan berdailog secara social. Mereka perlukan bantuan dan bimbingan orang dewasa dan rakan yang lebih berkemahiran bagi membantu mereka mendapat pencapaian optimum. arahan. Teori Kecerdasan Pelbagai menyatakan bahawa setiap individu yang dilahirkan mempunyai kepintarannya tersendiri. . . Sokongan ini berkurangan apabila kanak-kanak telah menguasai kemahiran tersebut.Kemudian mereka akan mula berkomunikasi sesame sendiri dan bercakap dengan orang lain dan proses ini akan mengubah kapasiti mental yang menjadi asas kepada proses kognitif kepada yang lebih tinggi. Teori dan pandangan ini telah dikemukan oleh tokoh iaitu: TEORI KECERDASAN PELBAGAI . . mimic muka dan lain-lain bagi membimbing kanak-kanak menguasai konsep asas dan pembelajaran yang bermakna.melalui komunikasi dan bahasa lisan.Scalffolding adalah cirri ZPD dirujuk sebagai perubahan kualiti dalam sokongan social di sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran seorang kanak-kanak.Intersubjektif adalah situasi di mana dua individu bermula dengan kefahaman yang berbeza tentang sesuatu perkara yang sama tetapi mereka mendapat kefahaman yang sama akhirnya.

intrapersonal. termasuklah kebolehan mempersembahkan ide visual dan ruang secara grafik. warna dan garisan. Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid. Kecerdasan tersebut adalah : .Kecerdasan Interpersonel adalah kebolehan memahami perasaan. .GARDNER Gardner menyatakan bahawa: . termasuklah memahami kelompok nombor asas. termasuk kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah. keanjalan.Kecerdasan bahasa atau verbal – linguistic adalah kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan temasuklah kebolehan mengingat maklumat.ruang. termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi. Dengan itu guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah. ruang. .muzikal. prinsip sebab akibat serta kebolehan menjangka. . - Guru harus mengenalpasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid.Kecerdasan muzik adalah kebolehan mengesan irama dan lagu.Kecerdasan Logikal-Matematik adalah kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah.Kecerdasan Kinestetik adalah kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. . menyakini orang lain.Kecerdasan Visual – Ruang adalah kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk.gerak badan – kinestetik. perasaan dan menyelesaikan masalah. serta bercakap tentang bahasa itu sendiri.Setiap kanak-kanak berpotensi untuk mempunyai lapan jenis kepintaran iaitu kepintaran bahasa. kepantasan dan keseimbangan. motivasi. logical-matematikal. . tabiat serta hasrat .interpersonal dan alam sekitar.

Ia juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi makanan dan pakaian. . galian dan haiwan termasuk rumput dan batubatuan serta pelbagai flora dan fauna. Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal. Kecerdasan ini juga dapat membantu individu menangani perasaan. Kecerdasan Intrapersonel adalah kebolehan memahami diri sendiri dari segi. . . kekuatan. Teori dan pandangan ini telah dikemukakan oleh tokoh iaitu : Beliau menyatakan bahawa kanak-kanak perlu didedahkan tentang: .hasrat dan kehendak termasuk kemahiran bagaimana sesorang itu sama atau berbeza dengan orang lain.Pencapaian emosi yang positif. perasaan dan pandangan orang lain.Pembinaan keyakinan menghadapi cabaran kehidupan harian.- - orang lain.Kesedaran dan pengurusan kendiri. Kecerdasan Naturalis adalah kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan. beradap sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri. kelemahan.Pembinaan kemahiran social. GOLEMAN . seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek.Kesedaran tentang keperluan. . TEORI KECERDASAN EMOSI Teori kecerdasan emosi adalah berkaitan dengan keboleha mengenal dan mengawal emosi sendiri serta memahami emosi orrang lain.

Suka mengulang semula ayat-ayat mudah yang diperdengarkan. nama- . Menamakan nilai mata wang. Bercerita berdasarkan hasil lukisan. Menyebut nama hari dalam seminggu. Bertanya tentang makna sesuatu perkataan. ASPEK PERKEMBANGAN BAHASA CIRI PERKEMBANGAN Menguasai perbendaharaan kata lebih kurang 2100 perkataan. Menggunakan ayat pendek antara 6-8 perkataan dalam perbualan. Menyebut warna.NOTA LAMPIRAN 3 CIRI-CIRI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK4-6 TAHUN. Suka mengemukakan soalan.

Melengkapkan ayat-ayat mudah dengan satu perkataan. Menulis huruf / nombor. Boleh mengikuti tugas dan arahan yang tidak berkaitan. Penggunaan bahasa dengan lebih agresif. Melontar dengan tepat. Menggambarkan makna perkataan melalui perlakuan. Kordinasi mata tangan. Menunggang basikal beroda dua. FIZIKAL - EMOSI - KOGNITIF - . Melahirkan perasaan.menyucuk manik Perkembangan motor kasar – melompat . Dapat membezakan antara khayalan dan kenyataan. berlari . Bermula kehilangan gigi susu. Perkembangan motor halus – menggunting dengan baik. Semakin berminat dengan perkataan dan nombor. Mengumpul / menyusun objek mengikut siria atau jenis. Memahami dan bertindakbalas terhadap arahan yang diberi.- nama bulan. Belajar dari kesilapan. Mengawal perasaan Mengawal perasaan hiba bila berpisah dengan ibubapa. Lebih berhati-hati semasa membuat keputusan. Melekatkan gambar. Skip berselang seli. Mengguntik mengikut garisan. Menangkap bola dengan baik. Dapat mengaitkan perkataan dan gambar dengan objek sebenar. Mengetahui warna. Perkembangan kesedaran “ conscience “ Berlawak / Kecindan.

nombor dan ukuran. Tabiat semujadi dipanggil dengan satu perkataan iaitu “ NALURI “. Sering berkelahi tetapi sekejap sahaja. Mementingkan diri sendiri ( egosentrik ). Mahu mendahului rakan.Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang sejak mereka kecil lagi. Tabiat semulajadi memang sudah sedia ada didalam diri manusia sejak dilahirkan. kecenderongan semulajadi inilah yang menggerakkan seseorang berfikir. . Suka melibatkan diri dengan aktiviti pembelajaran.Tabiat yang timbul apabila menghadapi bahaya. Boleh berkongsi dan bergilir-gilir menggunakan peralatan. Tegasnya. Menganggap guru sangat penting. Manusia mempunyai beberapa naluri ( instint ) yang menjadi pendorong tingkahlakunya. Tingkahlaku manusia lahirnya kerana didorong atau didorong atau dibangkitkan oleh tabiat semulajadi. NALURI MELARIKAN DIRI.- Sesetengah kanak-kanak menguasai konsep pengekalan. 1. Sebelum mengkaji tingkahlaku kanak-kanak kita hendaklah mengkaji dulu tabiat semulajadi kanak-kanak. . . menimbulkan perasaan dan mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang tertentu ( berlawan ). Ianya bukanlah hasil dari pengalaman manusia. Mempunyai sahabat karib tetapi untuk jangka masa yang singkat.Tabiat yang menimbulkan rasa takut dan mendorong kita melarikan diri dari perkara-perkara yang merbahaya. NOTA SOSIAL - LAMPIRAN 4 TINGKAHLAKU DAN TABIAT SEMULAJADI KANAK-KANAK. . Suka menunjuk-nunjuk. “Kecenderungan semulajadi dengan mendorong manusia melakukan tingkahlaku yang tertentu dalam masa dan suasana yang tertentu “. menumpukan perhatian kepada benda-benga.

Naluri ini nyata pengaruhnya pada orang dewasa. memanjat pokok dengan cepat dan sebagainya bila dalam suasana bahaya.- Tabiat ini sangat besar pengaruhnya dalam gerakgeri manusia yang luar biasa seperti dengan senang dan pantas berjalan diatas titian yang kecil. NALURI MENCARI MAKAN .Tabiat ini mendorong manusia jijik bila benda-benda yang pelik dirasa oleh lidahnya atau tersentuh dengan seseuatu yang kotor dan menggelikan atau melihat tingkahlaku keji.Tabiat yang timbul bila manusia dihalangi atau ditegah dari melaksanakan atau mencapai kehendak dan keinginannya.Tabiat yang mendorong manusia dan juga binatang mengawal dan menjaga keselamatan anak-anak mereka.Tabiat ini timbul selepas sahaja dilahirkan. 7.Tabiat ini timbul dengan tidak dipelajari oleh manusia. 3.Kanak-kanak berperasaan hairan. banyak bertanya.Penyataan dari tabiat ini ialah menangis. . . mencuba dan membongkar benda-benda baru dan perkara menarik perhatian. 5. 2. . ia akan menunjukkan perasaan atau reaksi melawan dengan hebat. . menyelongkar apa yang dijumpainya. NALURI MINTA TOLONG .Kanak-kanak kecil mengamalkan tabiat ini dengan tidak dipelajari lebih dulu.Naluri ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah dan berkehendakan pertolongan.Tabiat ini menimbulkan perasaan marah dan dendam terhadap penghalangpenghalang dan akan bertindak dan menyerang. . suka belajar menyelidik dan membaca buku. .Tabiat yang juga akan mendorong ibubapa bersusah payah. . 4. berlapar dan sanggup menghadapi bahaya untuk menyelamatkan anak-anak mereka.Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang. . . . . NALURI INGIN TAHU .Anak-anak kecil pun begitubjuga. keriau dan menjerit.Jika kanak-kanak kecil ditahan dari melaksanakan sesuatu keinginannya. NALURI MELAWAN . 6. NALURI JIJIK . samada manusia atau binatang. NALURI KEIBUBAPAAN .Tabiat ini menggerak kanak-kanak kecil mencuba. .Tabiat ini mendorong manusia ingin menyiasat.

mengganggu. menyusun. NALURI JANTINA .Tabiat ini lebih nyata bila anak-anak kecil itu meningkat umur 5 tahun – dalam poketnya penuh dengan benda-benda. . 11. NALURI MEMPERAGAKAN DIRI . . . NALURI MERENDAHKAN DIRI .Naluri ini boleh dilihat pada binatang yang lemah seperti kambing dan lembu.Tabiat ini juga mendorong orang-orang dewasa mengganggu dan mengacau sesuatu tanpa tujuan.Tabiat ini mendorong lelaki mencintai atau tertarik kepada kepada jenis perempuan dan perempuan kepada jenis lelaki.Tabiat ini mendorong anak-anak kecil suka membuat. buku-buku dan sebagainya. . .Tabiat ini mendorong orang mencari kekayaan. . menyimpan harta benda dan sebagainya.Penyata tabiat ini dapat diperhatikan pada tingkahlaku manusia dan binatang. Ia akan menangis atau marah bila barangan tersebut diambil atau dibuang.Tabiat ini timbul sejak anak-anak kecil itu sudah pandai memandang bendabenda yang dilihat.Tabiat ini mendorong kanak-kanak suka merosakkan benda-benda seperti permainan-permainan. . .Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lebih daripada orang lain. . membina. 12. 14.Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah.Kanak-kanak menangis bila ia berasa susah hati dan tersenyum bila umur beberapa bulan.Tabiat ini mendorong manusia suka hidup berkumpul dan bercampur antara satu sama lain.Inilah 14 naluri yang menjadi teras dalam diri manusia. NALURI INGIN MEMILIKI .Tabiat inilah yang membuat ibubapa marah dan meradang bila melihat anakanak kecilnya merosakkan benda-benda dirumah. 9. meruntuh dan merosakkan sesuatu. . NALURI MERUNTUH DAN MEMBINA . .8.Tabiat ini ialah satu tabiat manusia yang semulajadi.Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi penakut.Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi ketua. dan ketawa lepas umur setahun. KESIMPULAN . NALURI KETAWA. . 13. NALURI INGIN BERKUMPUL . 10.Tabiat ini timbul bila manusia sampai umur remaja (12-18 tahun ). .

.Tingkah laku tiada tujuan.pewarna ( junkfood ). CARA MENGATASI. NOTA LAMPIRAN 5 MASALAH GANGGUAN TINGKAHLAKU .Aktiviti tidak sempurna.Mudah naik angin.tangan bergerak.Keturunan. .Kecederaan otak.Kaki. bergerak kesana kemari tanpa tujuan dan adalah sukar di kawal. .Hyperaktiviti.Aktiviti berlebihan.Permusuhan nyata. . KEBIMBANGAN . . .Kurang subur. 2. . .- Naluri-naluri inilah yang menjadi penggerak tingkahlaku manusia. CIRI-CIRI .Kebimbangan. .Suasana pembelajaran yang mesra serta rileks.Makanan yang mengandungi bahan awet.Latihan tingkah laku .Tidak boleh duduk diam .Merungut. . Bila seseorang pendidik memahami cirri dan tabiat semulajadi kanak-kanak mengikut umur memudahkannya menugurus dan merancang pembelajaran yang berkesan untuk kanak-kanak.Pergantungan berlebihan. HYPERAKTIVITI Keadaan seseorang individu yang tidak boleh duduk diam.Jauhi junkfood. PENYEBAB .Perbuatan tiba-tiba. .Pengunduran diri. . . . . 1.

Kasih saying. .Terpengaruh . DIPELAJARI DARI . . CIRI-CIRI . .Normal . helah diri.Degil dan bahasa kurang sopan. .Kecewa ( naik angin ) . kemesraan. CARA MENGATASI . memukul. menolak. 3.Kurang kecekapan . CARA MENGATASI . . .Musuh dengan orang yang tidak bersalah. menggigit ).Perasaan kurang senang yang disebabkan oleh suatu pra alamat bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. .Kurangkan ancaman atau menakutkan. . . .Membezakan .Hormat menghormati.Sikap masyarakat. tidak mengambil tindakbalas.Bimbingan dan kaunseling .Galakkan dan pujian.Bergantug kepada orang lain.Mengejek menggunakan nama-nama buruk. .Pengaruh media.Individu. .Mengulangi tindakbalas.Merancang dan menentukan.Elakkan perkataan mengejek.Membina sikap dan personality positif. . .Galakan/ Sokongan.Takut ( kaunseling ) .Bermain ( menarik. terancam. . kurang keyakinan. .Kecewa. PERMUSUHAN NYATA Tingkahlaku Fizikal atau lisan bertujuan menyakiti atau melukai seseorang. merebut. CIRI-CIRI .Sukar dihapus .Tidak selamat.Pemulihan.

.Berbincang dengan ibubapa. CIRI-CIRI . . CARA MENGATASI. . 5.Tidak berani mencuba. Penarikan diri dari situasi yang kurang selamat atau mengancam. Rancag aktiviti yang sesuai dan menarik. Adakan aktiviti kerohanian dan moral serta menerapkan nilai-nilai murni. .Kalah .Beri pujian. Menasihati melalui aktiviti seperti cerita. PERGANTUNGAN BERLEBIHAN Keadaan dimana seseorang individu amat bergantung pada orang lain atau tidak boleh berdikari. . PENGUNDURAN DIRI.Mengundur Diri CARA MENGATASI .Jangan selalu menghukum . NOTA LAMPIRAN 6 KONSEP MAIN SAMBIL BELAJAR . .Sediakan aktiviti yang menarik .Tidak rajin. . .Helah bela diri.Adakan aktiviti yang boleh kanak-kank boleh buat sendiri.- Memberitahu kanak-kanak bahawa tingkahlaku tersebut tidak menguntungkan.Beri galakan peluang mencuba sesuatu.Layanan sepenuhnya kepada kanak-kanak yang lemah pada peringkat awal.Beri bimbingan dan bantu kank-kanak menyiapkan aktiviti.Kendiri .Pastikan aktiviti yang dirancang kanak-kanak boleh buat.Bantu kanak-kanak yang bermasalah.Berfikir. nyanyian. . . CIRI-CIRI .Adakan aktiviti yang mana kanak-kanak boleh membuat keputusan. 4.Tidak diberi peluan buat keputusan. . .Kurang keyakinan – bergantung kepada orang lain buat keputusan. .kurang baik / kurang cekap. .

Motivasi mempengaruhi pembelajaran. mereka suka mencari dan mendapat maklumat diri mereka sendiri dan dari alam sekeliling. Kanak-kanak sukakan cabaran. tumpuan pendidikan ialah kepada kesediaan belajar.Setiap aktiviti atau permainan adalah “fleksible’. belajar berfikir menyusun dan melahirkan perasaan mereka. terancang dan ada tujuan tertentu. Aktiviti yang dijalankan berpandukan kepada konsep Bermain sambil Belajar iaitu proses pembelajaran tidak formal tetapi berstruktur. Kanak-kanak perlu menikmati kejayaan. Kanak-kanak mempunyai cara belajar yang berbeza. Mereka suka meneroka perkara-perkara yang menarik perhatian dan boleh menimbulkan motivasi mereka.Pekerjaan pula bermakna keseronokan yang dialami setelah selesai menjayakanya.aktiviti yang mereka sendiri lakukan sangat mustahak. Bahasa sangat mustahak untuk pembelajaran. Education Department of south Australia (1989) telah menyenaraikan prinsip pembelajaran awal kanak-kanak adalah seperti berikut: Belajar dengan menggunakan deria-deria. “Self –discovery “ sangat berfaedah dalam pembelajaran.Mereka belajar dari tindakan mereka sendiri.PENDAHULUAN Ciri-ciri utama pendidikan prasekolah di Malaysia berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu usaha untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Dewey (1992) . Bermain adalah pekerjaan bagi kanak-kanak (1967 ) Montessori Bermain ialah keseronokan yang dialami semasa melakukannya. Di peringkat prasekolah. Penilaian sendiri dan penilaian orang lain boleh member sumbangan dalam pembelajaran. Penghargaan diri mempengaruhi pembelajaran. belajar dengan membuat “ learning by doing “ . Gaya dan style pembelajaran mempengaruhi pembelajaran. Namun semuanya setuju bahawa “main” mempunyai dua persamaan iaitu main adalah satu aktiviti tanpa sebarang matlamat dan ia dilakukan dengan tujuan untuk bermain. Kerjasama boleh membantu pembelajaran. DEFINISI /KONSEP MAIN Terdapat berbagai-bagai pandangan di kalangan pakar pendidikan mengenai definisi atau konsep main.ia melibatkan tindakan yang spontan.

Dalam mendifinisikan “main “ Garvey (1977 ) menyenaraikan lima criteria yang dapat diterima sebagai cirri-ciri “main”: Main adalah sesuatu yang menggembirakan dan merupakan aktiviti yang dihargai atau diminati oleh mereka yang terlibat. 6. Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. prosedur atau hasil yang dijangkakan. NILAI-NILAI MAIN 1. Bermain satu cara yang membolehkan kanak-kanak menyelidik benda-benda yang terdapat di ala mini. kanak-kanak mendapat tingkahlaku yang baru. 8. 5. Main melibatkan aktiviti-aktiviti yang aktif dikalangan pemainnya. Bermain adalah aktiviti sukarela. social . 10. kognitif . Melalui bermain kanak-kanak dapat mempelajari peranan orang dewasa. Bermain dapat mengembangkan minat dan penumpuan kanak-kanak. Bermain adalah kuasa yang unik untuk membina perhubungan interpersonal. 16. Melalui permainan. 2. 12. 15. 13. Bermain boleh disusun secara akademik. Motivasi untuk main adalah bersifat dalaman. Bermain boleh menggalakkan perkembangan bahasa. Samasa bermain. Kanak-kanak dapat memperbaiki penilaian mereka melalui bermain. 7. ia spontan dan semulajadi. bahasa. Bermain menggalakkan menjadi matang dan ‘adventurous”. 9.Bermain adalah aktiviti yang terbuka. Bermain mempunyai sumbangan yang penting. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan asas pembelajaran dan punca untuk mendapatkankegembiraan dan keseronokan. Bermain dapat mengembangkan fizikal kanak-kanak. Jones (1977) Bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. 11. Bermain adalah satu cara pembelajara yang dinamik. 3. Bermain sangat mustahak dalam kehidupan manusia. . Kanak-kanak dapat mengembangkan imaginasi semasa bermain. Bermain boleh membantu perkembangan kanak-kanak. 4. 14. tidak mempunyai peraturan.fizikal dan kreativiti. Main dilakukan secara bebas tanpa paksaan. Main dihubungkaitkan dengan perkembangan lain seperti komunikasi. ia tidak mempunyai motivasi luaran. mereka bebas dari segala peraturan. Frost (1984 ) Kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Dalam masa bermain kanak-kanak dapat merasakan kebebasan bertindak.

Memberi bantuan apabila diperlukan. membina dan menguatkan otot-otot.IMAN AL GHAZALI “ Dengan bermain boleh mengembangkan sifat semulajadi kanak-kanak. PERANAN GURU DALAM PERMAINAN . Membuat pemerhatian semasa kanak-kanak bermain. 3. Permainan :Parallel” ( Selari ) – dalam permainan ini dua atau lebih kanak-kanak bermain bersama-sama pada satu masa tetapi menggunakan alat permainan yang berbeza ataupun bersendirian tetapi menggunakan alat yang serupa. 4. Permainan Koperatif ( koperasi – jualbeli ) – Kanak-kanak terlibat secara aktif sebagai kumpulan bermmain bersama-sama. Menyusun persekitaran permainan. 3. Cuba memperkembangkan potensi kanak-kanak yang maksimum. 2.soaljawab ) – dalam permainan ini kanakkanak hanya berinteraksi diantara satu sama lain melalui pertanyaan yang diajukan atau berkongsi bahan-bahan tetapi tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. Permainan “ Associative “ ( Perbualan. 6. Menyediakan berbagai-bagai jenis permainan. kerehatan bagi kanak-kanak selepas penat belajar “. Permainan pemerhatian. Bermain juga boleh menyuburkan tubuh badan yang kecil. Permainan “ Unoccupied “ ( imaginasi ) – iaitu kanak-kanak cuba menggambarkan sesuatu seperti menggambarka tentang boneka dan kenderaan. PERANAN GURU 1. 4. Kanak-kanak memerhati dan melihat permainan kanakkanak lain tetapi tidak bermain. 5. 2. 5. JENIS-JENIS BERMAIN Mildred Parten membahagikan permainan kanak-kanak kepada 6 jenis utama : 1. Permainan koperatif adalah hasil daripada organisasi guru. Bermain juga boleh mendatangkan kegembiraan. Permainan Solitary ( bersendirian ) – dalam permainan ini kanak-kanak bermain seorang diri sehinggakan tidak menyedari kanak-kanak lain.

Walaubagaimanapun guru boleh menjadi ahli yang aktif dalam permainan dengan membuat cadangan. komen atau mendemonstrasikan. 4. Semasa aktiviti guru perlu memberi rangsangan kepada permainan.Beri galakan mereka melepaskan perasaan secara unik. Keupayaan”empatik “ boleh memberi guru wawasan kepada memahami persepsi kanak-kanak mengenai permainan.Sebagai guru . . 5. Cubalah menghidupkan suasana dengan membawa binatang kesayangan (arnab ) pada tempat permainan. . Jangan “overmanipulate “ . Tetapi tidak semestinya guru meletakkan alat-alat yang hamper serupa dengan alat dirumah anda sendiri seperti pembakar roti kerana kanak-kanak boleh mengimaginasikannya. . dan pembantu. Guru perlu menyimpan alat pada tempat-tempat yang senang di ambil.Guru perlu membeli alat permainan yang tidak menghadkan imaginasi tetapi boleh meningkatkan kreativiti.Menggabungkan alat –alat permainan memberikan kuasa resapan ( absorptive power ) untuk kanak-kanak berbanding dengan unit-unit mudah. 2. Guru perlu sentiasa menyusun alat dan menggabungkan semula dengan cara yang menarik dan menawan. . . Ini termasuk alat permainan seperti blok-blok lego. . . . Guru perlu memilih dan membeli dan alat-alat yang menggalakkan penggunaan imaginasi dan kreativiti. Alat-alat perlu di susun dengan baik supaya ia senang diambil dan disimpan semula. Guru perlu member peluang kanak-kanak mencuba idea-idea baru. Guru perlu mengelakkan dari menguasai permainan. .Pertukaran alat-alat akan menarik perhatian kanak-kanak dan menjadikan perminan itu menarik bagi mereka dan menggalakkan mereka bermain secara kreatif. 3. 6.1.Simpanan perlulah dekat dengan guru dan dengan kanak-kanak. Kualiti kreatif dan spontan akan mengurang jika guru selalu menguasai kanak-kanak. Bahan permainan perlulah senang didapti bila kanak-kanak memerlukannya. Pertanyaan yang baik dimajukan adalah “ Berapakah caranya kanakkanak boleh menggunakan alat tersebut?”. Beri peluang kanak-kanak membuat cadangan dan pilihan.Guru perlu memainkan sebagai pemudahcara.Tempat simpanan yang baik akan melindungi alat daripada rosak.Perlu juga diadakan kesimbangan diantara alat-alat “ hidup “ seperti anak patung dan haiwan getah. Guru perlu memilih alat-alat yang asas. . anda perlu memilih alat-alat yang asas untuk permainan di Tabika. Guru sentiasa perlu menukar alat-alat permainan.Guru perlu menggalakkan percambahan idea-idea yang divergen.

mereka meneroka dunia mereka dengan main. Dengan usaha memasukkan objek kemulut. bermain pondok-pondok. diminati dan member bantuan sewajarnya kepada kanak-kanak agar proses pembelajaran dapat diterapkan menerusi main. NOT A LAMPIRAN 7 MENJANA PEMIKIRAN KANAK-KANAK MENERUSI MAIN Apabila bermain kanak-kanak bermain. Blair 1973 ). benda-benda. mereka sebenarnya belajar memegang. Main adalah proses pembelajaran. Bagi kanak-kanak main adalah masa terbaik untuk pembelajaran. 1. meniup buih sabun dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi main. Sebagai guru atau ibubapa. Menerusi main kanakkanak dapat menyuburkan perkembangan social. mengenali diri mereka dengan dunia sebenar yang berkaitan dengan ruang. mereka sebenarnya sedang belajar mengenai diri mereka dan dunia persekitaran mereka.” ( Frank 1957 ). binatang dan manusia. Main merupakan “ cara kanak-kanak belajar yang didak dapat diajar oleh orang lain. menarik. Kanak-kanak akan meneroka.” ( Judy Turner. Sejak mereka bangun seawall pagi. Main merupakan “ satu tingkahlaku yang mendorong motivasi dalaman. peranan mereka adalah mengembangkan aktiviti harian kanak-kanak agar main menjadi sesuatu yang kreatif. imaginasi.PENUTUP Aktiviti bermain penting dalam memperkembangkan potensi individu dari segi SEFIR. masa. Main adalah “sesuatu yang penting kepada kanak-kanak. bebas mimilih dan menyeronokkan “. ( Johnson & Enshler 1982 ). kemahiran berbahasa dan menyelesaikan masalah. Aspek kesepaduan hendaklah ditekankan semasa mengendalikan aktiviti permainan. . Dalam main mereka mendapat pengetahuan yang berguna dari pengalaman yang dialami. Perancangan yang tersusun perlu dilakukan supaya aktiviti bermain dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Mereka belajar menerusi main berbanding cara lain. Dengan menyusun bongkah. bermain istana pasir.

Semua ini akan membantu kanak-kanak mengembang dan merangsang kemahiran berfikir. Kemanan alat permainan itu jatuh. Semua ini dapat merangsang deria sentuh. Apa mereka belajar? . Kanak-kanak akan membuat kordinasi mata dan tangan untuk mencapai objek serta membuat beberapa pergerakan. . Main semasa makan: Ibu-ibu akan menyediakan makanan dalam mangkuk dan biasanya menggunakan sudu. Mulut yang merupakan pusat sentuhan akan member pengalaman baru kepada kanak-kanak mengenai objek yang dimasukkan. Bunyi alat itu jatuh. Kenalkan kepada kanak-kanak “ ini mangkuk.Mula belajar bercakap. Mereka merasa dan menyentuh. jari dan mata dan penyelesaian masalah. . cawan plastic. Apa yang mereka belajar? . 2. penglihatan untuk menarik keluar stoking dari kaki. Kanak-kanak sedaya upaya menggunakan segala tenaga.Kanak-kanak dapat bersosialisasi dengan orang lain. mesra. Contoh 3: Main sorok-sorok dengan kanak-kanak. Bola pingpong yang bergolek.Mereka mula belajar dengan orang lain. sudu. senyum dan ketawa dengan keluarga atau kawan-kawan. Dengan ini berlaku kordinasi antara tangan. Apa mereka belajar ? . . lihat dan dengar kanakkanak. Mereka cuba membalikkan baldi yang berisi alat permainan. kanak-kanak mula belajar erti keseronokan.mengimbang dan menepati sasaran objek dapat dimasukkan kedalam mulut.Berlaku kordinasi tangan dan mata semasa kanak-kanak membalikkan baldi. Apa kanak-kanak belajar dari aktiviti main? Contoh 1: sarungkan stoking dikaki kanak-kanak. Main sebahagian dari kehidupan kanak-kanak Ibubapa yang prihatin sentiasa menanamkan sikap bahaw mereka adalah pemandu pelancong kepada anak-anak. sebagai penterjemah dan rakan sepermmainan kanak-kanak. Contoh 2: Berikan kanak-kanak sebuah baldi yang diisikan alat permainan seperti anak patung. bola pingpong.Mereka cuba memasukkan jari-jari ke kaki kemulut.Dengan main sorok-sorok. .Kanak-kanak akan cuba menanggalkan stoking dari kaki. ini .

merasa kulit pokok. menyentuh. . Kanak-kanak yang dibawa ke kolam mandi atau besen air. Apakah alat mainan kanak-kanak ? Alat mainan kanak-kanak ialah segala bahan. Mereka akan dapat konsep kosong dan penuh. Mengutip batu-batu dan menyusun mengikut saiz besar atau kecil.Melihat daun hijau dan daun kering. Sebut secara jelas. daun. objek atau alat yang kanak-kanak boleh bermain dengannya. merasa dengan jari. melihat percikan aiar. kasar atau halus. Mereka menepuk air. saiz besar dan kecil. Semua main jenis ini boleh menjana pemikiran kanak-kanak. Alat mainan kanak-kanak sentiasa berubah dari masa ke semasa. Dengan menyusun kasut juga mengajar kanak-kanak tentang konsep pasangan. Ibubapa yang prihatin dengan perkembangan kanak-kanak akan sentiasa membawa anak keluar rumah. Batu. pantai dan sebagainya akan membantu perkembangan bahasa kanak.Main semasa mandi ( dalam kolam plastik ) : Mereka akan menepuk air dan berlaku percikan.konsep penuh. mengisi air dalam botol dan mencurahnya.. . Mereka juga terdedah dengan alam sekitar. Semasa menyuap makanan. Eh! Nasi jatuh! Atau Tak pa nanti mak bersihkan. Mereka melihat persekitaran.Bersiar bersama kanak-kanak ( Nature walk ): bawa kanak-kanak keluar persekitaran kelas atau ke tempat-tempat seperti ke taman bunga. Semaki bertambah usia kanak-kanak.Pakaian sebagai alat main. Mengapa daun hijau melekat dipokok dan daun kering bertaburan dibawah pokok. pokok.sudu “.” Kanak-kanak sebenarnya sedang memerhatikan dan mula belajar berbahasa. mengembangkan sikap ingin tahu mereka serta mencabar minda kanak-kanak. . Semasa menjelajah kanak-kanak akan menggunakan lima pancainderanya untuk mendapat pengalaman dan pembelajaran. tanah juga alat mainan. konsep kurang dan sebagainya. ibu ayah serta guru dapat dianggap sebagai alat mainan kepada kanak-kanak. Mereka melihat benda terapung. Meletak gelas didalam besen air. memasukkan jari kedalam air.Main semasa menyusun kasut: menyusun kasut ditempat yang dikhaskan dapat melatih kanak-kanak tentang rasa tanggungjawab dan disiplin diri kanak-kanak. 3. Semua ini menyeronokkan mereka. Bahkan kanak-kanak. . Mereka mula belajar mengenal objek konkrit. . nasi jatuh atau tumpah. Air adalah alat mainan. tenggelam. Memasukkan alat permainan yang timbul dan botol kosong dalam kolam plastic. akan dapat bermain air dengan seronok. Kanak-kanak diberi peluanga mengenal nama-nama pokok. tanamkan nilai-nilai menjaga kebersihan dan kekemasan. semakin banyak alat atau jenis maianan yang mencabar diperlukan. Mereka akan melihat benda timbul.

berimaginasi dan bermain peranan sebagai watak. meletakkan di tempat yang betul. Main memberikan mereka pengalaman baru yang menyeronokkan. Mereka juga akan belajar mengenal anggota badan seperti rambut. menyusun bongkah.Baju yang dipakai ( seperti kemeja T ) kepada kanak-kanak juga merupakan alat mainan yang cukup menarik dan menyeronokkan. Ibubapa yang dapat melihat main sebahagian dari sumber ilmu dan pengalaman berguna dalam kehidupan kanak-kanak akan membantu kanak-kanak mengoptimumkan pengalaman main dalam kehidupan mereka. menakjubkan. Mereka akan merasa jika bola itu di temui. Anak-anak yang boleh menggolekkan bola atau menolak kereta mainan akan diberi pujian dengan menyata ‘”bagus” atau “ pandai “ dan bertepuk tangan. Kita boleh bertanya kepada anak: Mana kepala saying? “ Sini. ibu harus menggalakkannya supaya mereka tidak berputus asa seperti : “ cuba kad lain pula “. “ cuba ambil yang itu ‘. Mereka bermain dengan anak patung. Maian juga adalah asas penyelesaian masalah. Kanak-kanak yang diberikan beberapa kad gambar akan mencuba mencantumkannya untuk menjadi gambar yang lemgkap. Mereka akan cari dibawah karpet. Semasa main ibu atau ayah akan sentiasa memberitahu anak alat yang dugunakan seperti bola. Sekiranyan mereka gagal. main pondok dan sebagainya. Walaupun di peringkat awal kanak-kanak hanya menggunakan satu cara sahaja iaitu dengan memasukkan ke mulut untuk merasa tetapi lama kelamaan mereka dapat bermain dengan cara lain.kepala adik hilang dan ada semula selepas baju di tarik. Yang penting mereka mencari di mana bola itu berada. . Jawab anak . Mereka akan cuba dengan berbagai cara seperti memusing. dibawah meja atau kerusi. main adalah sesuatu yang penting diawal usia kanak-kanak. bermain doh. akan menyebabkan kanak-kanak kehilangan “kepala” . hidung hingga ke leher. mendedahkan mereka dengan kemahiran berbahasa yang menjadi asas dalam kehidupan mereka di masa hadapan. Di sini nakan akan belajar konsep “ hilang “ dan “ muncul “ semula. Ini mendorong mereka menjadi lebih kreatif. Ganjaran secara verbal dan non verbal ini akan menyeronokkan kanak-kanak untuk terus berusaha. kereta mainan dan sebagainya. buku. sini “. menggunting gambar. Begitu juga sekiranya mereka menggolek bola dan bola itu hilang dari pandangannya. Main adalah asas dalam menjana kreativiti kanak-kanak. Istimewanya main dalam kehidupan kanak-kanak. dahi kepala. 4. Kesimpulannya. Kemeja yang disarung dari kepala. mencuba dan berkomunikasi dengan berkesan. mengalih. Main juga mendorong kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan lebih-lebih lagi jika ibu dan ayahnya adalah sebagai “ alat mainan “ utama mereka. di tepi kotak. Ini menggalakkan mereka berlakon.

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa : Kajian kanak-kanak : : 2 jam .

marker.Kumpulan : : : Selepas mengikuti kursus ini. white board. Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3. : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran. slide. alat bahan dikelas. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P . Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2. pelatih boleh : 1. Mengetahui jenis-jenis main.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful