P. 1
PSIKOLOGI

PSIKOLOGI

|Views: 302|Likes:
Published by kakaksam

More info:

Published by: kakaksam on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2012

pdf

text

original

BIDANG PENGKHUSUSAN

UNIT 12

:

Pengurusan Kanak-kanak 12.2 Psikologi ( 8 Jam )

Objektif : Selepas mengikuti bidang ini , peserta kursus boleh : i. Memahami konsep Pertumbuhan dan Perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan.

ii.

Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.

iii.

Memahami tentang pengurusan tingkah laku kanak-kanak.

iv.

Memahami teori, konsep, nilai-nilai dan jenis-jenis main dalam pendidikan awal kanak-kanak

v.

Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak)

Peruntukan Masa 12.2.1.Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2.Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak-kanak 1 Jam 1 Jam

12.2.3.Pengurusan dan Modifikasi tingkah laku kanak-kanak 12.2.4 Belajar Melalui Bermain 12.2.5 Kajian kanak-kanak

-

2 Jam 2 Jam 2 Jam

BIL 12.2

TAJUK Pengurusan Kanak-Kanak

PECAHAN TAJUK 12.2.1 Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak 12.2.2 Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kanak – kanak

MASA 1 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Memahami dan Brainstorming Penceramah menghayati Ceramah Luar konsep perkembangan awal kanakkanak Memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kanak-kanak mengikut peringkat umur. Brainstoming Ceramah Perbincangan kumpulan

1 jam

-Bahasa -Kognitif -Fizikal (Psikomotor) -Emosi -Sosial

12.2.3 Pengurusan Dan Tingkahlaku Kanak-Kanak

2 jam

Brainstorming Mengetahui ceramah dan memahami masalah tingkahlaku dan cara menangani

BIL

TAJUK

PECAHAN TAJUK 12.2.4 Belajar melalui bermain

MASA 2 jam

KEMAHIRAN

KAEDAH

PENCERAMAH

Mengetahui Penerangan Penceramah dan memahami Luar /Jurulatih konsep main Pembentukan sambil belajar Kumpulan Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak.

12.2.5 Kajian kanak-kanak

2 jam

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN
Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika

Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-Kanak Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini, pelatih boleh: Memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak serta faktor baka dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan. 2. Mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak.
1.

Bilangan Pelatih Objektif

Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P

: :

Pengalaman menjaga kanak-kanak dalam keluarga. Slide, gambar peringkat perkembangan, kertas kecil,marker,white board,nota edaran, borang tugasan.

Langkah / Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih

Abm

Catatan

Set Induksi 10 minit

Peringkat Perkembangan Kanak-kanak 0-6 tahun

- Tunjuk slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir ( 0-6 tahun ) - Minta pelatih memberi maklumbalas berdasarkan slide gambar

- Memberi pandangan

Slide gambar peringkat perkembangan kanak-kanak dari dalam kandungan hingga lahir (0 – 6 tahun )

Slide 1 (lampiran)

Merujuk nota edaran Nota edaran (lampiran 1) Slide 2Slide (lampiran) Marker Whiteboard Slide .Mendengar dengan penuh perhatian memberi Nota edaran (Lampiran 1) Whiteboard Marker Slide Contoh 1 – situasi persekitaran Contoh 2 – Melayurambut hitam.baka dan .Dalam kanak-kanak kandungan dari dalam .Berbincang berdasarkan contoh-contoh .Konsep .Penerangan Teori Teori Perkembangan Pertumbuhan dan Pertumbuhan dan kanak-kanak Perkembangan .Memberi pandangan dan membuat catatan .Minta pelatih yang menyebut dan mempengaruhi menyenaraikan perkembangan faktor-faktor dan pertumbuhan perkembangan .persekitaran.Merujuk Nota .Soal jawab Perbincangan .Mengedarkan Pertumbuhan nota dan Perkembangan kanak-kanak .Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator .Lahir (0kandungan hingga lahir 6tahun) (0-6 tahun) . warna kulit Contoh 3 – Persekitaran .Minta beberapa pelatih membaca apa yang ditulis Pelatih .Meminta pelatih menulis di kertas kecil .Penerangan tentang faktor- . pertumbuhan .Mengedarkan dan penerangan nota mengenai faktor .Brainstorming .Membaca apa yang ditulis Abm Catatan 30 minit Penerangan mengenai perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak Kertas kecil Langkah 2 20 minit .Pelatih menyenaraikan di whiteboard .

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak Langkah / Masa Langkah 3 respond dan membuat catatan (makanan)Jepun dulu pendek sekarang tinggi Abm Catatan Isi Pelajaran Perbincangan kumpulan Mengenai perkembangan kanak-kanak 4-6 tahun . K3perkembangan Emosi.Kebolehan . Emosi dan Kognitif Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator . K2Perkembangan Kognitif. Marker. Sosial. K4perkembangan Fizikal.Berbincang dalam pelatih kepada kumpulan bagi 5 kumpulan menyiapkan berbincang tugasan tentang kebolehan .Aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan Bahasa.Edar nota tahap Pelatih 45 minit kebolehan kanak-kanak mengikut umur4-6tahun .Membuat kanak-kanak dan aktiviti yang pembentangan boleh meningkatkan mengikut pekembangan . (contoh Tugasan sebagaimana lampiran 1) Pembentukan kumpulan berdasarkan bilangan pelatih dan tajuk perbincangan boleh dikongsi dua kumpulan bagi satu tajuk. . Fizikal.Bahagikan .Memberi kanak-kanak maklumbalas bagi tahap umur terhadap 4-6 tahun kumpulan yang K1lain Perkembangan bahasa. K5Perkembangan Sosial Nota (lampiran 2) Kertas mahjong.

Membuat rumusan Penutup 15 minit ..Merumuskan tentang tajuk yang telah disampaikan dengan bersoaljawab dan kuiz Menjawab soalan secara lisan Soalan kuiz (lampiran) .

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang Matapelajaran : : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Pengurusan Tingkah Laku dan Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak Tarikh : .

Masa : 2 jam : Kumpulan Bilangan Pelatih : Objektif : Selepas mengikuti kursus ini. Memahami tentang pengurusan tingkah laku dan modifikasi kanak-kanak 2.Memberi Slide video Keratan akhbar Gambar (lampiran) . Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah / Masa Set Induksi 10 Minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih .Menonton Abm Catatan Tayangan video / gambar tingkah laku kanak-kanak tayangan slide video / gambar . marker. whiteboard marker. . kertas mahjong.Tayangan slide video berkaitan tingkah laku kanak-kanak seperti . nota edaran. pelatih boleh: 1. kertas tugasan. Mengetahui dan memahami bagaimana mengatasi dan memupuk tingkah laku : Pengalaman bersama kanak-kanak : Slide. keratan akhbar.

.Definisi / Pengertian tingkah laku Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator . Abm Nota edaran.Mengedarkan nota Pengurusan tingkahlaku kanak-kanak. (lampiran 3) Slide Catatan 30 minit . menjaga kebersihan Langkah / Masa Langkah 1 Isi Pelajaran Penerangan dan perbincangan modifikasi tingkahlaku ..Kanak-kanak membasuh tangan.Kanak-kanak menangis .Bersoal jawab.Kanak-kanak buat tugasan .Kanak-kanak pandangan takut .Perbincangan Pelatih .Penerangan .Membuat catatan .Merujuk nota edaran . .Kanak-kanak gembira .

Teori –teori berkaitan pembelajaran tingkahlaku : • Albert Bandura • B.F Skinner • Pavlov.Pembentangan hasil perbincangan Langkah 2 30 minit Perbincangan kumpulan teori / pendapat tentang pembelajaran tingkahlaku.Shaping ( Pembentukan tingkahlaku).Skinner.Cerita kes atau situasi di Tabika . .Membuat perbincangan menyiapkan tugasan tentang teori / pendapat ahli falsafah dan aktiviti aplikasikan teori. .Memberi maklum balas .Memberi Bimbingan . Langkah / Masa Energizer 10 minit Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Fasilitator Pelatih Seorang pelatih mengendalikan kelas dan berbincang tentang tajuk yang diberikan Abm Catatan “Kanak-kanak Ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak tangan-tangankan” Beri peluang seorang pelatih mengendalikan kelas dan membincangkan Tajuk “kanak-kanak ibarat kain putih” @ “Sayangkan anak Kertas mahjong Marker Pen .Mengenal jenis- jenis tingkah laku. • Thorndike Kertas tugas (Lampiran 2) Kertas mahjong. -Membuat rujukan . kajian kes modifikasi tingkahlaku . • Albert Bandura.F.Merujuk nota edaran. Buku berkaitan di Pusat sumber.. Marker. . • B. • Pavlov. . • Thorndike.Mengedarkan kertas tugasan dan minta pelatih membuat perbincangan dalam kumpulan tentang teori/pendapat ahli falsafah pendidikan dan aplikasi teori dalam pengajaran dan pembelajaran.

tangan-tangankan” Langkah 3 30 minit Bagaimana memodifikasikan tingkahlaku. Nota Edaran. Perbincangan Kumpulan mengenai : .Ganjaran -K4 . Kertas mahjong. -Pujian. Rumusan tajuk. . Penutup 10 minit.Berbincang mengikut kumpulan .Tingkah laku yang boleh dikurangkan. .Membuat rujukan di Pusat Sumber. . Memberi idea. Buku berkaitan. pandangan dan cadangan . -K1 – pujian -K2 .Dendaan / Hukuman Membimbing pelatih membuat perbincangan . Membuat pembentangan. .Tingkah laku yang boleh ditingkatkan dan menjadi amalan .Sentuhan -K3 .Membuat rumusan tajuk yang telah dipelajari meminta pelatih mengaitkan dengan Konsep 1 Malaysia dan situasi sosial masyarakat Malaysia masa kini.Ganjaran .Sentuhan.Dendaan/hukuman Meminta pelatih berbincang dalam kumpulan bagaimana mamodifikasikan tingkahlaku. Konsep dan isu semasa.

slide.Mencari pasangan . : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih .Brainstorming .RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa Kumpulan : Konsep Belajar Melalui Bermain : : 2 jam : : : Selepas mengikuti kursus ini. white board. Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3. Mengetahui jenis-jenis main. pelatih boleh : 1.Menyanyi sambil tepuk tangan . mi mi mi” Permainan boleh diubahsuai mengikut kesesuaian Whiteboard Langkah 1 Penerangan .Minta pelatih mencari pasangan masingmasing . Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2. alat bahan dikelas.marker.Memberi Abm Catatan Set Induksi 5 minit Bermain tepuk tangan “sep sep sep.

Bersoal jawab Abm Catatan Langkah 2 30 minit Jenis-jenis bermain : − Main ‘unoccupied’ − Main memerhati − Main ‘solitary’ − Main Slide.Mengedar nota . .Mengedar nota .Membuat catatan .30 minit tentang main : -Definisi.Memberi penerangan tentang Definisi dan Konsep main pandangan dengan menulis di whiteboard dalam bentuk peta minda . Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih . Nota edaran (lampiran 4) .Membuat catatan Marker Nota(lampiran) Slide….Membuat penerangan dan perbincangan .Merujuk nota edaran . -Teori/Konsep -Nilai-nilai main.

Minta pelatih berbincang merancang aktiviti mengikut jenis main menggunakan alat bahan sedia ada di kelas.5 Kajian kanak-kanak ( 2 Jam ) Objektif : . Alat bahan sedia ada seperti anak patung.2.Beri pandangan dan cadangan terhadap roleplay . . buku-buku.Latihan membuat EK . Penutup 5 Minit Rumusan Tajuk .Bahagi pelatih kepada 6 kumpulan .Refleksi tajuk yang telah di pelajari. bongkah.Role-play aktiviti menggunakan alatbahan yang telah dipilih mengikut jenis main.Membuat peta minda di kertas A4 secara indivdu Kertas A4 BIDANG PENGKHUSUSAN UNIT 6 : Pengurusan Kanak-kanak 6. 45 minit .Tunjuk cara . peralatan main peranan dan lain-lain.Berbincang dalam kumpulan .‘parallel’ − Main ‘associative’ − Main ‘cooperative’ Energizer 5 minit Langkah 3 Membuat Ek tepuk gosok Role-play Jenis-jenis bermain .

Mengaplikasi dan memahami teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian (Kajian kanak-kanak) Peruntukan Masa 6.5 Kajian kanak-kanak 2 jam RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk : Kajian kanak-kanak . peserta kursus boleh : i.Selepas mengikuti bidang ini .2.

white board.marker. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembalajaran Fasilitator Pelatih Menunjukkan contoh kajian kanak-kanak Memberi pandangan Abm Catatan Set Induksi 10 minit Kajian kanakkanak Koleksi kajian kanak-kanak . alat bahan dikelas. slide.Tarikh Masa Kumpulan : : 2 jam : : Bilangan Pelatih Objektif Memahami dan mengaplikasi teori perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian kanak-kanak Alat dan Bahan P&P : Nota edaran.

Langkah 1 30 minit Pengenalan kajian kanakkanak -Objektif -matlamat Garis panduan Penulisan Kajian kanak-kanak Menerangkan objektif dan matlamat kajian kanakkanak.Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun . Menerangkan cara-cara membuat penulisan kajian kanakkanak -Pemilihan kanak-kanak . (mahmood Nizar Mohamed). Rujukan: Penceramah 2. Pengurusan Kanak-Kanak Tabika 1. Pengantar Pskologi-satu pengenalanasa kepada jiwa dan tingkahlaku manusia.Kaedah Kajian -mengenalpasti perkembanga n kanakkanakSEFIR -Laporan Naratif Membuat catatan dan memberi pandangan Slaid dan nota Langkah 2 70 minit Membuat catatan Slaid dan nota Folio di sediakan khusus Mengikut kreativiti pelatih Rumusan 10 minit Membuat rumusan tentang cara penulisan kajian kanakkanak. Nota-nota edaran Perkembangan kanak-kanak – Penilaian secara Portfolio ( Rohani Abdullah ).

1.4 Konsep Main Sambil Belajar .2 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak 1. .Jenis-jenis main BORANG TUGASAN 1 KUMPULAN: PERKEMBANGAN : Umur Kebolehan Aktiviti “ “ LAMPIRAN “ 4-6tahun LAMPIRAN BORANG TUGASAN 2 TEORI / PENDAPAT AHLI FALSAFAH DAN APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Ainon Penceramah Luar (Maktab) 1.Definisi/tujuan main .3 Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak 1.1 Konsep dan Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan Pn.

Thorndike. . -Hukum Kesediaan – kanakkanak sedia belajar…. APLIKASI B F. dan Kanak-kanak tidak bersedia… Tidak berkesan ( tiada rangsangan ) -Hukum latihan – kukuh jika ada latihan.AHLI FALSAFAH Albert Bandura TEORI /PENDAPAT Proses belajar melalui model tingkahlaku yang dirangsang atau pembelajaran peniruan. -Hukum Kesan – kukuh jika pembelajaran seronok dan lenyap jika menyakitkan. Kajian Kucing makanan.Berkesan (ada keatas rangsangan.Skinner Tindakbalas berlaku Kajian keatas tikus berdasarkan peneguhan dan tuas -ganjaran/dendaan Pavlov Tindakbalas berlaku akibat Kajian keatas anjing rangsangan semulajadi dan dan loceng tindakbalas yang dipelajari dengan yang berkaitan dan mengubah tingkahlaku. Rangsangan dan tindak balas dengan 3 Hukum.

membuat pertimbangan dengan logic dan juga untuk belajar. Tegasnya perkembangan berlaku terus menerus dari awal hingga ke akhir hayat. pengajaran sahaja tidak akan mempercepatkan perkembangan kebolehan bermain alat muzik dan menjadi seorang yang berbakat tetapi keadaan sekeliling yang sesuai akan menentukan kebolehannya didalam kemahiran bermain alat muzik. Jika kanak-kanak itu tidak ada peluang untuk belajar.tiap benda yang hidup mengalami perubahan iaitu mengikuti proses pertumbuhan dan perkembangan. PERTUMBUHAN TERTENTU. Dengan pertumbuhan otak itu. 2. Factor baka Cuma menyatakan apa yang mungkin terbentuk. KONSEP ASAS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK.tetapi keadaan alam sekeliling mula member pengaruhnya kepada anak yang masih dalam kandungan lagi. Pertumbuhan yang biasa selalunya akan berhenti manakala sesuatu benda hidup atau manusia sampai ke peringkat matang atau dewasa dan selepas itu pertumbuhan tidak berlaku lagi. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan telah berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat permulaan perkembangan sehingga tamatnya hayat sesorang benda hidup atau manusia itu. Gejala ini akan menyebabkan ukuran tingginya akan terencat. dia tidak boleh mencapai tahap kebolehannya. Perkembangan pula adalah yang bersifat kualiti ( bernilai ). Contohnya. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak juga bergantung kepada alam sekeliling yang sesuai dan rangsangan. jangkitan penyakit atau sakit yang teruk dan bekerja berlebihan sebelum dewasa. Sungguhpun sesetengah sifat kanak-kanak adalah didapati daripada baka yang berkembang mengikut satu corak yang tertentu. Pertumbuhan diutamakan kepada banyak pertukaran-pertukaran yang nyata dan dapat diukur.NOTA LAMPIRAN 1 PSIKOLOGI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Tiap. ( bertambaah besarnya saiz dan struktur ). Perubahan bermula dari arah . 1. DAN PERKEMBANGAN MEMPUNYAI ARAH Perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak mempunyai arah perkembangan iaitu arah kepala ke kaki dan arah tengah ke tepi. kanak-kanak akan lebih keupayaan untuk meningkat. Ini bukan sahaja dengan bertambah besarnya jasmani kanakkanak tetapi juga saiz struktur organ bahagian dalam otak. Contohnya baka menyatakan mungkin akan tinggi ---. PERTUMBUHAN ADALAH DIPENGARUHI OLEH BAKA DAN ALAM SEKELILING. Misalnya makanan yang tidak seimbang.

Bekerja dan bermain dalam kumpulan yang lain dalam jangkamasa yang bertambah. Dari segi bacaan. bahagian anggota kaki dan tangan hanya merupakan punting-puntung yang masih belum tumbuh lagi. Bermain berhampiran dengan orang lain bercakap dan meminta perhatian. apabila kanak-kanak ditiarapkan ia boleh mengangkat kepalanya sebelum ia boleh mengangkat dadanya. Mengikut perkembangan arah tengah ke tepi. 4. Bermain bersendirian dengan minat dan tekun. Dalam fungsi pergerakan. Ini menunjukkan lebih banyak perkembangan telah berlaku di bahagian kepala jika dibandingkan dengan perkembangan kaki. kanak-kanak boleh merangkak sebelum berjalan. Contohnya. Ini bermakna bahawa perubahan pada struktur dan fungsi berlaku di bahagian badan dan akhir sekali kebahagian kaki. Menganalisa persamaan dan perbezaan pada perkataan. Dari segi pergaulan. Oleh itu - - . Menceritakan balik apa yang telah didengar dan bertanya perkara yang kurang faham. mengganggu dan merampas. kanak-kanak boleh: Bergembira mendengar cerita dan melihat gambar. perkembangan berlaku dari arah tengah badan menghala ke bahagian luar badan dank e bahagian hujung anggota badan. Suka kepada yang lain. ADALAH Kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak boleh mencapai kebolehan dan sesuatu kemahiran adalah pada umur yang berbeza. Melihat tulisan. Dari segi fungsi juga kanak-kanak dapat menggunakan tangan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan jari. Semasa kanak-kanak di dalam kandungan.kepala kea rah kaki. KANAK-KANAK PADA UMUR YANG SAMA ADALAH BERLAINAN PADA SEMUA JENIS PERKEMBANGAN. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK MENGIKUT SATU SUSUNAN YANG BERTERUSAN. Kanak-kanak berbeza pada kadar pertumbuhan mereka seperti berbeza pada peringkat-peringkat perkembangan bagi satu-satu umur yang tertentu. bertanyakan huruf-huruf yang tertentu. Walau bagaimanapun mereka akan melalui peringkat yang sama untuk mencapai kebolehan tersebut. kanak-kanak boleh membuat seperti perkara-perkara berikut : Memerhatikan orang lain. ketika bahagian kepala dan badannya sudah boleh dikatakan cukup terbentuk. 3. Dengan beransur-ansur puntug tangan ini memanjang dan berkembang menjadi tangan dan jari. Mengenal perkataan dan ayat-ayat yang biasa dilihat.

Tiap-tiap peringkat adalah berbeza daripada yang lain-lain tetapi setiap satu bergantung kepada peringkat yang sebelumnya iaitu digunakan sebagai pengetahuannya. guru hendaklah sedar tentang adanya perbezaan itu. A telah menguasai kemahiran skip manakala b masih belu boleh melakukan aktiviti skip tersebut walaupun umur mereka adalah sama. Contohnya semasa menguasai kemahiran berjalan kanak-kanak mestilah belajar berdiri. Semua aspek-aspek pertumbuhan bagi sesorang kanak-kanak adalah saling berhubung. Kepercayaan pada diri sendiri bagi kanak-kanak bertambah setelah ia mendapat kejayaan yang membanggakan. 5. Perbuatan cakaran yang dibuat oleh kanak-kanak akan membantu dalam kawalan otot-otot yang diperlukan masa menulis nanti. selepas kanak-kanak itu dapat berjalan perkembanga perbendaharaan katanya mungkin lebih cepat dari kadar biasa.dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran di Tabika. Kadar dimana kanak-kanak mengembangkan perbendaharaan katanya mungkin lambat semasa dia sedang mulai bertatih untuk berjalan. kebolehan dalam kemahiran motor pengamatan akan selalunya membawa satu kematangan social yang lebih cepat.. kanak-kanak mestilah mempunyai gambaran atau konsep difikirannya mengenai apakah yang akan dilakukan. Tiap-tiap satu pencapaian yang baru mungkin member perangsang ataupun mengganggu dengan aspekpertumbuhan dan perkembanga bagi kanakkanak tersebut.Dua orang kanak-kanak yang berumur enam tahun iaitu Si A dan Si B. 6. Walaubagaimanapun. Conthnya. . SEMUA ASPEK PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ADALAH BERKAITAN. Contonya. bertatih dan seterusnya berjalan.Bagi kemahiran dan pengawalan untuk pergerakan . TIAP-TIAP PERINGKAT ( STAGE ) PERTUMBUHAN AKAN MEMBAWA KEPADA SEBAHAGIAN DARIPADA PERKEMBANGAN YANG BERIKUTNYA.

. Sebagai asas kepada pendidikan prasekolah. Keperluan kanak-kanak boleh dijelaskan melalui pelbagai teori. Mereka berbeza dari segi: .Minat. NOTA LAMPIRAN 2 TEORI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK TAJUK / AHLI TEORI/PANDANGAN Pengetahuan dan kefahaman tentang corak dan cirri perkembangan kanak-kanak akan membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.Kebolehan. seseorang guru perlu memahami teori perkembangan dan teori pembelajaran supaya guru akan lebih memahami dan menghormati seseorang kanak-kanak sebagai individu. . Oleh itu ramai PENGENALAN PEMIKIRAN . pandangan dan pemikiran. Islam memberi perhatian berat tentang pendidikan umat manusia sepanjang hayat.Jika salah satu daripada bahagian perkembangan kanak-kanak iyu terganggu maka ia akan member kesan kepada perkembangan yang lain. Kanak-kanak adalah unik. .Keperluan.Pengalaman.

Ibnu khaldun berpendapat bahawa kanak-kanak digalakkan untuk: . . .A. merendah diri. pemikir-pemikir Islam yang member sumbangan dalam aspek pendidikan terutama pendidikan awal kanakkanak.Tidak memahami dua perkara dalam masa yang sama kerana ini akan mengelirukan mereka. menulis dan membaca. SAIDINA R. kecerdasan minda dan mengelakkan kemalasan dan kelesuan.Didedahkan dengan contoh teladan yang baik. Diberi latihan jasmani untuk membina kekuatan tubuh badan. Dilatih untuk mempunyai sifat berani. ..Diberi pendidikan agama berlandaskan AlQuran dan hadis untuk membentuk peribadi mulia.Dididik sejak lahir dan diajar mengenal huruf. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti.Memberi bimbingan dengan lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya melalui kekerasan. . ALI “ Didiklah anak-anakmu supaya mereka boleh hidup dizaman yang amat berlainan dengan zaman mu “. Diawasi oleh ibubapa kerana mereka mudah dipengaruhi oleh persekitaran dan tingkahlaku masyarakat. IMAN GHAZALI AL Iman Al ghazali menekankan bahawa kanak-kanak perlu: .Menggunakan pancaindera dan diberi contohcontoh yang mudah dan konkrit dalam pembelajaran mereka. Dibimbing tentang kewajipan terhadap agama dan hokum berakal.Menggunakan jadual yang disusun dengan baik. Diberi nasihat atas kesalahan yang dilakukan dan dimarahi sekali sekala sahaja supaya mereka lebih menghormati orang tua mereka. .PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM. sabar dan menghormati orang tua dan mentaati kedua ibubapa mereka.Diajar membaca Al-Quran sebelum menghafalnya. . . IBNU KHALDUN. - Dilatih mengamalkan budi pekerti yang mulia dan tabiat-tabiat yang baik.

. Diantaranya adalah Confucius menyatakan bahawa: . Teori tingkahlaku memberi penekanan kepada factor persekitaran yang mempengaruhi tingkahlaku kanakkanak. sebaliknya berfikir tanpa belajar adalah merbahaya. kepuasan dan keamanan.Perlu bermain untuk memupuk konsep kendiri yang positif dengan bimbingan guru. . . kenyataan kehidupan masyarakat.PANDANGAN OLEH PEMIKIR CINA (CONFUCIUS) Pemikir dari Cina juga telah memberi pandangan yang berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak. Mempelajari sesuatu yang boleh dipelajarinya. . TEORI TINGKAHLAKU SKINNER. diukur. FROEBEL Froebel menyatakan bahawa kanak-kanak: .Dihukum atau diberhentikan ganjarannya jika masih melakukan tingkahlaku yang negative. Tingkahlaku ini boleh diperhatikan . diperkukuh atau dihentikan. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Skinner mengasaskan teori rangsangan – Gerakbalas di mana seseorang kanak-kanak akan: . ketaatan pada orang laindan kepercayaan terhadap perhubungan manusia. .Empat mata pelajaran yang diajar kepada para pelajar iaitu tulisan khazanah dari zaman berzaman.Belajar tanpa berfikir adalah sia-sia. .Merupakan individu social dan aktiviti yang dijalankan merupakan asas untuk bersosial.Perlu bermain kerana permainan merupakan aktiviti spritualyang menawarkan kebebasan.Membuat pengukuhan positif dengan ganjaran jika kanak-kanak itu mengulangi semula rangsangan.Bergerakbalas terhadap sesuatu rangsangan berdasarkan kepada pengalaman yang lepas.

Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang bersesuaian mengikut kesediaan dan kesesuaian masa. pemikiran dan tindakan sebagai persediaan hidup di masa akan datang.Peringkat Operasi Formal bagi kanak-kanak berumur 11 tahun ke atas. Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak melalui empat peringkat perkembangan Intelek mengikut umur dan pertumbuhan mereka.Perkembangan kanak-kanak berlaku semulajadi mengikut kadar kematangan yang berbeza. Teori Interaksi member penekanan kepada pentingnya interaksi dengan bahan dan persekitaran bagi kanakkanak memperolehi pelbagai pengetahuan dan kemahiran. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokohseperti : Rousseu menekankan bahawa: . . .Peringkat Pra Operasi bagi kanak-kanak berumur 2-7 tahun. pengalaman. .- Menggabungkan pendidikan. TEORI KEMATANGAN Teori kematangan ini member pandangan bahawa kanak-kanak akan meningkatkan potensi mereka jika diberi pelaziman yang optimum.Peringkat Deria Motor bagi kanak-kanak berumur 0-2 tahun.Perkembangan semulajadi kanak-kanak dalam pembelajaran menyebabkan mereka tidak boleh dipaksa belajar selagi mereka belum bersedia. . .Guru mesti membimbing dan menilai perkembangan kanak-kanak untuk menentukan tahap kesediaan kanak-kanak tersebut. .Peringkat Operasi Konkrit bagi kanak-kanak berumur 7-12 tahun. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: Dewey menekankan memerlukan: bahawa kanak-kanak ROUSSEAU PIAGET TEORI INTERAKSI DEWEY . .

. Kemahiran bahasa adalah penting kerana pembelajaran bermakna adalah PIAGET TEORI HUMANISTIK MASLOW TEORI SOSIOBUDAYA . Montessori menyatakan bahawa kanak-kanak: . Teori sosiobudaya mempunyai implikasi ke atas perkembangan bahasa. Pengiktirafan. . penggunaan bahan dan interaksi social dipusat pembelajan. . empat keperluan asas perlu dipenuhi terlebih dahulu.Meningkatkan perkembangan bahasa menggunakan objek di persekitaran. Beberapa teori dan pandanga telah dikemukan oleh tokoh-tokoh seperti: Maslow menyatakan bahawa: . selesa dan selamat. rasa kepunyaandan penghargaan kendiri.Melalui tempoh-tempoh sensitive dalamkehidupan bagi mereka membentuk pengetahuan dan kemahiran. Pembentukan konsep melalui pengalaman sebenar dengan persekitaran. .masa rehat dan udara yang bersih.MONTESSORI Pendidikan yang disepadukan dengan kehidupan terutama minat mereka. Penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal.Menyediakan persekitaran bilik darjah yang ceria. Manusia memerlukan keperluan asas seperti makanan.Sebelum seseorang kanak-kanak berminat dan menerima pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran melalui aktiviti arahan kendiri. tempat tinggal. pengalaman bermakna dan eksperimen.Aktif bergerak balas terhadap persekitaran mengikut kefahaman atau keupayaan mereka. keperluan rasa selamat. penerimaan. penerimaan dan rasa dihormati. Keperluan tersebut adalah keperluan fisiologi iaitu makan dan minum. Seterusnya manusia juga memerlukan keperluan sekunder seperti kasih saying. minuman.penghargaan. .rasa selamat dan konsep kendiri. Piaget menekankan bahawa kanak-kanak: .Menjalankan aktiviti individu dimana mereka bebas bergerak dan memilih sendiri aktiviti yang digemari.Menggunakan deria untuk meneroka persekitaran.Mempunyai rasa ingin tahu.

bahasa badan.Kanak-kanak tersebut telah mula terlibat dengan budaya apabila bergerakbalas dengan persekitaran serta menggunakan pemikiran dari segi bahasa dan berdailog secara social.Penglibatan aktif bersama ahli masyarakat yang lebih dewasa atau lebih matang.Scalffolding adalah cirri ZPD dirujuk sebagai perubahan kualiti dalam sokongan social di sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran seorang kanak-kanak. Teori Kecerdasan Pelbagai menyatakan bahawa setiap individu yang dilahirkan mempunyai kepintarannya tersendiri. akan menjadikan kanak-kanak lebih mahir memikirkan sesuatu yang bermakna dalam budayanya. .Kemudian mereka akan mula berkomunikasi sesame sendiri dan bercakap dengan orang lain dan proses ini akan mengubah kapasiti mental yang menjadi asas kepada proses kognitif kepada yang lebih tinggi. . .Kanak-kanak mempelajari suatu kemahiran baru atau pembelajara baru secara bersendirian pada tahap paling minimum. Beberapa teori dan pandangan telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti: VYGOTSKY Vygotsky telah menerangkan tentang perkembangan zon proksimal ( ZPD ). . arahan. Orang dewasa akan membuat scalffolding melalui panduan.Intersubjektif adalah situasi di mana dua individu bermula dengan kefahaman yang berbeza tentang sesuatu perkara yang sama tetapi mereka mendapat kefahaman yang sama akhirnya. . mimic muka dan lain-lain bagi membimbing kanak-kanak menguasai konsep asas dan pembelajaran yang bermakna. Sokongan ini berkurangan apabila kanak-kanak telah menguasai kemahiran tersebut. Mereka perlukan bantuan dan bimbingan orang dewasa dan rakan yang lebih berkemahiran bagi membantu mereka mendapat pencapaian optimum. Teori dan pandangan ini telah dikemukan oleh tokoh iaitu: TEORI KECERDASAN PELBAGAI . Beliau menyatakan bahawa: .melalui komunikasi dan bahasa lisan.

termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi. menyakini orang lain.Kecerdasan Kinestetik adalah kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. termasuklah memahami kelompok nombor asas. keanjalan.Kecerdasan bahasa atau verbal – linguistic adalah kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan temasuklah kebolehan mengingat maklumat.Kecerdasan Interpersonel adalah kebolehan memahami perasaan.gerak badan – kinestetik.intrapersonal. .interpersonal dan alam sekitar. tabiat serta hasrat . kepantasan dan keseimbangan. perasaan dan menyelesaikan masalah. - Guru harus mengenalpasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid.Kecerdasan Visual – Ruang adalah kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. logical-matematikal.ruang. .Setiap kanak-kanak berpotensi untuk mempunyai lapan jenis kepintaran iaitu kepintaran bahasa. motivasi. . prinsip sebab akibat serta kebolehan menjangka. ruang. . warna dan garisan.muzikal. Kecerdasan tersebut adalah : . Dengan itu guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah. termasuk kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah. serta bercakap tentang bahasa itu sendiri. . termasuklah kebolehan mempersembahkan ide visual dan ruang secara grafik.GARDNER Gardner menyatakan bahawa: .Kecerdasan Logikal-Matematik adalah kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah.Kecerdasan muzik adalah kebolehan mengesan irama dan lagu. Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid.

Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal.hasrat dan kehendak termasuk kemahiran bagaimana sesorang itu sama atau berbeza dengan orang lain. . Kecerdasan ini juga dapat membantu individu menangani perasaan.- - orang lain. Kecerdasan Intrapersonel adalah kebolehan memahami diri sendiri dari segi.Kesedaran dan pengurusan kendiri. GOLEMAN .Kesedaran tentang keperluan. .Pencapaian emosi yang positif. Ia juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi makanan dan pakaian. . Teori dan pandangan ini telah dikemukakan oleh tokoh iaitu : Beliau menyatakan bahawa kanak-kanak perlu didedahkan tentang: . TEORI KECERDASAN EMOSI Teori kecerdasan emosi adalah berkaitan dengan keboleha mengenal dan mengawal emosi sendiri serta memahami emosi orrang lain. kelemahan. Kecerdasan Naturalis adalah kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan. seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek. beradap sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri.Pembinaan keyakinan menghadapi cabaran kehidupan harian.Pembinaan kemahiran social. galian dan haiwan termasuk rumput dan batubatuan serta pelbagai flora dan fauna. . kekuatan. perasaan dan pandangan orang lain.

Bertanya tentang makna sesuatu perkataan.NOTA LAMPIRAN 3 CIRI-CIRI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK4-6 TAHUN. Menamakan nilai mata wang. nama- . ASPEK PERKEMBANGAN BAHASA CIRI PERKEMBANGAN Menguasai perbendaharaan kata lebih kurang 2100 perkataan. Menggunakan ayat pendek antara 6-8 perkataan dalam perbualan. Bercerita berdasarkan hasil lukisan. Menyebut warna. Suka mengulang semula ayat-ayat mudah yang diperdengarkan. Menyebut nama hari dalam seminggu. Suka mengemukakan soalan.

Belajar dari kesilapan. Memahami dan bertindakbalas terhadap arahan yang diberi.menyucuk manik Perkembangan motor kasar – melompat . Mengumpul / menyusun objek mengikut siria atau jenis. Semakin berminat dengan perkataan dan nombor. Penggunaan bahasa dengan lebih agresif. Lebih berhati-hati semasa membuat keputusan. Perkembangan motor halus – menggunting dengan baik. Boleh mengikuti tugas dan arahan yang tidak berkaitan. Mengguntik mengikut garisan. Kordinasi mata tangan. Menunggang basikal beroda dua. Dapat mengaitkan perkataan dan gambar dengan objek sebenar. Dapat membezakan antara khayalan dan kenyataan. Melahirkan perasaan. Melekatkan gambar. Perkembangan kesedaran “ conscience “ Berlawak / Kecindan. Menangkap bola dengan baik. FIZIKAL - EMOSI - KOGNITIF - .- nama bulan. Mengetahui warna. Menulis huruf / nombor. berlari . Melontar dengan tepat. Menggambarkan makna perkataan melalui perlakuan. Mengawal perasaan Mengawal perasaan hiba bila berpisah dengan ibubapa. Melengkapkan ayat-ayat mudah dengan satu perkataan. Skip berselang seli. Bermula kehilangan gigi susu.

Tegasnya. nombor dan ukuran. Ianya bukanlah hasil dari pengalaman manusia.Tabiat yang timbul apabila menghadapi bahaya. Tabiat semulajadi memang sudah sedia ada didalam diri manusia sejak dilahirkan. menumpukan perhatian kepada benda-benga. Boleh berkongsi dan bergilir-gilir menggunakan peralatan.Tabiat yang menimbulkan rasa takut dan mendorong kita melarikan diri dari perkara-perkara yang merbahaya. Sebelum mengkaji tingkahlaku kanak-kanak kita hendaklah mengkaji dulu tabiat semulajadi kanak-kanak. Suka melibatkan diri dengan aktiviti pembelajaran. NALURI MELARIKAN DIRI. . Mahu mendahului rakan. menimbulkan perasaan dan mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang tertentu ( berlawan ). Mementingkan diri sendiri ( egosentrik ). . kecenderongan semulajadi inilah yang menggerakkan seseorang berfikir. . NOTA SOSIAL - LAMPIRAN 4 TINGKAHLAKU DAN TABIAT SEMULAJADI KANAK-KANAK. Tingkahlaku manusia lahirnya kerana didorong atau didorong atau dibangkitkan oleh tabiat semulajadi. Sering berkelahi tetapi sekejap sahaja. Tabiat semujadi dipanggil dengan satu perkataan iaitu “ NALURI “. Suka menunjuk-nunjuk.Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang sejak mereka kecil lagi. Manusia mempunyai beberapa naluri ( instint ) yang menjadi pendorong tingkahlakunya. 1.- Sesetengah kanak-kanak menguasai konsep pengekalan. Menganggap guru sangat penting. Mempunyai sahabat karib tetapi untuk jangka masa yang singkat. . “Kecenderungan semulajadi dengan mendorong manusia melakukan tingkahlaku yang tertentu dalam masa dan suasana yang tertentu “.

menyelongkar apa yang dijumpainya.Tabiat ini menggerak kanak-kanak kecil mencuba.Tabiat yang mendorong manusia dan juga binatang mengawal dan menjaga keselamatan anak-anak mereka. . banyak bertanya. . memanjat pokok dengan cepat dan sebagainya bila dalam suasana bahaya. NALURI MINTA TOLONG . .Kanak-kanak berperasaan hairan. .Tabiat ini memang didapati pada manusia dan binatang. NALURI JIJIK . samada manusia atau binatang.Tabiat yang juga akan mendorong ibubapa bersusah payah. suka belajar menyelidik dan membaca buku. . mencuba dan membongkar benda-benda baru dan perkara menarik perhatian.Tabiat yang timbul bila manusia dihalangi atau ditegah dari melaksanakan atau mencapai kehendak dan keinginannya. 7. 3. keriau dan menjerit. . .Anak-anak kecil pun begitubjuga.Tabiat ini timbul selepas sahaja dilahirkan.Jika kanak-kanak kecil ditahan dari melaksanakan sesuatu keinginannya. NALURI INGIN TAHU . ia akan menunjukkan perasaan atau reaksi melawan dengan hebat. NALURI KEIBUBAPAAN . NALURI MENCARI MAKAN . .Tabiat ini mendorong manusia jijik bila benda-benda yang pelik dirasa oleh lidahnya atau tersentuh dengan seseuatu yang kotor dan menggelikan atau melihat tingkahlaku keji. . .Penyataan dari tabiat ini ialah menangis. 5.Kanak-kanak kecil mengamalkan tabiat ini dengan tidak dipelajari lebih dulu.Tabiat ini menimbulkan perasaan marah dan dendam terhadap penghalangpenghalang dan akan bertindak dan menyerang. 6.Naluri ini nyata pengaruhnya pada orang dewasa.Tabiat ini timbul dengan tidak dipelajari oleh manusia. berlapar dan sanggup menghadapi bahaya untuk menyelamatkan anak-anak mereka.Tabiat ini mendorong manusia ingin menyiasat. 4.Naluri ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah dan berkehendakan pertolongan.- Tabiat ini sangat besar pengaruhnya dalam gerakgeri manusia yang luar biasa seperti dengan senang dan pantas berjalan diatas titian yang kecil. . . NALURI MELAWAN . 2.

. menyimpan harta benda dan sebagainya.Tabiat ini mendorong kanak-kanak suka merosakkan benda-benda seperti permainan-permainan.Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lebih daripada orang lain. 14. KESIMPULAN . . . NALURI MEMPERAGAKAN DIRI . membina.Tabiat ini timbul bila manusia sampai umur remaja (12-18 tahun ).Tabiat ini ialah satu tabiat manusia yang semulajadi.8. dan ketawa lepas umur setahun.Tabiat ini mendorong orang mencari kekayaan.Tabiat ini mendorong lelaki mencintai atau tertarik kepada kepada jenis perempuan dan perempuan kepada jenis lelaki. 9. NALURI INGIN BERKUMPUL .Kanak-kanak menangis bila ia berasa susah hati dan tersenyum bila umur beberapa bulan. . menyusun.Tabiat ini mendorong anak-anak kecil suka membuat. NALURI JANTINA . NALURI MERUNTUH DAN MEMBINA . 10. 12. .Tabiat ini timbul sejak anak-anak kecil itu sudah pandai memandang bendabenda yang dilihat.Penyata tabiat ini dapat diperhatikan pada tingkahlaku manusia dan binatang.Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi penakut. buku-buku dan sebagainya. mengganggu. Ia akan menangis atau marah bila barangan tersebut diambil atau dibuang.Tabiat ini mendorong manusia suka hidup berkumpul dan bercampur antara satu sama lain.Tabiat inilah yang membuat ibubapa marah dan meradang bila melihat anakanak kecilnya merosakkan benda-benda dirumah.Tabiat ini lebih nyata bila anak-anak kecil itu meningkat umur 5 tahun – dalam poketnya penuh dengan benda-benda. . . NALURI MERENDAHKAN DIRI . . 13.Inilah 14 naluri yang menjadi teras dalam diri manusia.Tabiat ini juga mendorong orang-orang dewasa mengganggu dan mengacau sesuatu tanpa tujuan.Tabiat ini timbul bila manusia merasa dirinya lemah. NALURI INGIN MEMILIKI . . 11. .Naluri ini menimbulkan golongan manusia yang menjadi ketua. . . NALURI KETAWA. meruntuh dan merosakkan sesuatu.Naluri ini boleh dilihat pada binatang yang lemah seperti kambing dan lembu. .

Kebimbangan. .Pergantungan berlebihan.Merungut. . CIRI-CIRI . PENYEBAB . .- Naluri-naluri inilah yang menjadi penggerak tingkahlaku manusia. 1. . . HYPERAKTIVITI Keadaan seseorang individu yang tidak boleh duduk diam.tangan bergerak.Jauhi junkfood.Mudah naik angin.pewarna ( junkfood ).Kurang subur. CARA MENGATASI. NOTA LAMPIRAN 5 MASALAH GANGGUAN TINGKAHLAKU . .Pengunduran diri. . Bila seseorang pendidik memahami cirri dan tabiat semulajadi kanak-kanak mengikut umur memudahkannya menugurus dan merancang pembelajaran yang berkesan untuk kanak-kanak.Permusuhan nyata. . .Keturunan.Aktiviti berlebihan.Makanan yang mengandungi bahan awet.Latihan tingkah laku .Perbuatan tiba-tiba. .Kecederaan otak. . 2.Hyperaktiviti. KEBIMBANGAN . .Aktiviti tidak sempurna. .Tidak boleh duduk diam . . bergerak kesana kemari tanpa tujuan dan adalah sukar di kawal.Tingkah laku tiada tujuan.Kaki. .Suasana pembelajaran yang mesra serta rileks.

Kurangkan ancaman atau menakutkan. helah diri.Kecewa ( naik angin ) .Pemulihan. CARA MENGATASI . PERMUSUHAN NYATA Tingkahlaku Fizikal atau lisan bertujuan menyakiti atau melukai seseorang.Sukar dihapus . menggigit ). . kurang keyakinan.Kecewa. . . .Individu.Mengulangi tindakbalas. .Musuh dengan orang yang tidak bersalah. kemesraan.Elakkan perkataan mengejek. .Bergantug kepada orang lain. tidak mengambil tindakbalas.Membezakan . .Mengejek menggunakan nama-nama buruk. . .Kurang kecekapan . .Hormat menghormati. .Takut ( kaunseling ) . .Degil dan bahasa kurang sopan.Perasaan kurang senang yang disebabkan oleh suatu pra alamat bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. 3.Merancang dan menentukan. terancam. . memukul. merebut. CIRI-CIRI .Pengaruh media.Galakkan dan pujian.Sikap masyarakat.Membina sikap dan personality positif. menolak.Galakan/ Sokongan. . CARA MENGATASI .Terpengaruh . .Tidak selamat.Normal . .Kasih saying. DIPELAJARI DARI .Bermain ( menarik. CIRI-CIRI .Bimbingan dan kaunseling .

.- Memberitahu kanak-kanak bahawa tingkahlaku tersebut tidak menguntungkan.Adakan aktiviti yang mana kanak-kanak boleh membuat keputusan. PENGUNDURAN DIRI. CARA MENGATASI.Bantu kanak-kanak yang bermasalah. .Tidak berani mencuba. . . Adakan aktiviti kerohanian dan moral serta menerapkan nilai-nilai murni. CIRI-CIRI .Sediakan aktiviti yang menarik . . Rancag aktiviti yang sesuai dan menarik.Kurang keyakinan – bergantung kepada orang lain buat keputusan. . Penarikan diri dari situasi yang kurang selamat atau mengancam.Kalah .Jangan selalu menghukum . . CIRI-CIRI . NOTA LAMPIRAN 6 KONSEP MAIN SAMBIL BELAJAR .Berfikir. 4. .Layanan sepenuhnya kepada kanak-kanak yang lemah pada peringkat awal.Tidak diberi peluan buat keputusan.Kendiri .Berbincang dengan ibubapa.kurang baik / kurang cekap.Beri pujian.Helah bela diri. Menasihati melalui aktiviti seperti cerita. . .Beri galakan peluang mencuba sesuatu.Mengundur Diri CARA MENGATASI . . . . nyanyian. . 5.Tidak rajin.Pastikan aktiviti yang dirancang kanak-kanak boleh buat.Adakan aktiviti yang boleh kanak-kank boleh buat sendiri. PERGANTUNGAN BERLEBIHAN Keadaan dimana seseorang individu amat bergantung pada orang lain atau tidak boleh berdikari.Beri bimbingan dan bantu kank-kanak menyiapkan aktiviti.

Bahasa sangat mustahak untuk pembelajaran.aktiviti yang mereka sendiri lakukan sangat mustahak. tumpuan pendidikan ialah kepada kesediaan belajar. Mereka suka meneroka perkara-perkara yang menarik perhatian dan boleh menimbulkan motivasi mereka. “Self –discovery “ sangat berfaedah dalam pembelajaran.PENDAHULUAN Ciri-ciri utama pendidikan prasekolah di Malaysia berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu usaha untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. belajar berfikir menyusun dan melahirkan perasaan mereka. Kanak-kanak perlu menikmati kejayaan. Di peringkat prasekolah. Education Department of south Australia (1989) telah menyenaraikan prinsip pembelajaran awal kanak-kanak adalah seperti berikut: Belajar dengan menggunakan deria-deria.Setiap aktiviti atau permainan adalah “fleksible’. Kerjasama boleh membantu pembelajaran. Bermain adalah pekerjaan bagi kanak-kanak (1967 ) Montessori Bermain ialah keseronokan yang dialami semasa melakukannya. Dewey (1992) . Penghargaan diri mempengaruhi pembelajaran. mereka suka mencari dan mendapat maklumat diri mereka sendiri dan dari alam sekeliling. Namun semuanya setuju bahawa “main” mempunyai dua persamaan iaitu main adalah satu aktiviti tanpa sebarang matlamat dan ia dilakukan dengan tujuan untuk bermain. Penilaian sendiri dan penilaian orang lain boleh member sumbangan dalam pembelajaran. Aktiviti yang dijalankan berpandukan kepada konsep Bermain sambil Belajar iaitu proses pembelajaran tidak formal tetapi berstruktur. Kanak-kanak mempunyai cara belajar yang berbeza. Motivasi mempengaruhi pembelajaran. Gaya dan style pembelajaran mempengaruhi pembelajaran.ia melibatkan tindakan yang spontan. terancang dan ada tujuan tertentu. belajar dengan membuat “ learning by doing “ .Pekerjaan pula bermakna keseronokan yang dialami setelah selesai menjayakanya.Mereka belajar dari tindakan mereka sendiri. Kanak-kanak sukakan cabaran. DEFINISI /KONSEP MAIN Terdapat berbagai-bagai pandangan di kalangan pakar pendidikan mengenai definisi atau konsep main.

2. 7. kognitif . Bermain boleh disusun secara akademik. Bermain dapat mengembangkan minat dan penumpuan kanak-kanak. Bermain sangat mustahak dalam kehidupan manusia. social . Bermain mempunyai sumbangan yang penting. Main melibatkan aktiviti-aktiviti yang aktif dikalangan pemainnya. Frost (1984 ) Kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain.fizikal dan kreativiti. Bermain adalah kuasa yang unik untuk membina perhubungan interpersonal. 11. 16. ia spontan dan semulajadi. 14. Kanak-kanak dapat mengembangkan imaginasi semasa bermain. Main dilakukan secara bebas tanpa paksaan. tidak mempunyai peraturan. Bermain adalah satu cara pembelajara yang dinamik. Samasa bermain. Kanak-kanak dapat memperbaiki penilaian mereka melalui bermain. Melalui bermain kanak-kanak dapat mempelajari peranan orang dewasa. Bermain menggalakkan menjadi matang dan ‘adventurous”. kanak-kanak mendapat tingkahlaku yang baru. Main dihubungkaitkan dengan perkembangan lain seperti komunikasi. 3. 10. Jones (1977) Bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. 15.Bermain adalah aktiviti yang terbuka. Bermain boleh menggalakkan perkembangan bahasa. Dalam mendifinisikan “main “ Garvey (1977 ) menyenaraikan lima criteria yang dapat diterima sebagai cirri-ciri “main”: Main adalah sesuatu yang menggembirakan dan merupakan aktiviti yang dihargai atau diminati oleh mereka yang terlibat. mereka bebas dari segala peraturan. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan asas pembelajaran dan punca untuk mendapatkankegembiraan dan keseronokan. Melalui permainan. Dalam masa bermain kanak-kanak dapat merasakan kebebasan bertindak. 5. 12. 8. Bermain adalah aktiviti sukarela. ia tidak mempunyai motivasi luaran. NILAI-NILAI MAIN 1. 13. Bermain boleh membantu perkembangan kanak-kanak. 4. Motivasi untuk main adalah bersifat dalaman. Bermain dapat mengembangkan fizikal kanak-kanak. . Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. bahasa. 9. Bermain satu cara yang membolehkan kanak-kanak menyelidik benda-benda yang terdapat di ala mini. prosedur atau hasil yang dijangkakan. 6.

Kanak-kanak memerhati dan melihat permainan kanakkanak lain tetapi tidak bermain. Permainan :Parallel” ( Selari ) – dalam permainan ini dua atau lebih kanak-kanak bermain bersama-sama pada satu masa tetapi menggunakan alat permainan yang berbeza ataupun bersendirian tetapi menggunakan alat yang serupa.soaljawab ) – dalam permainan ini kanakkanak hanya berinteraksi diantara satu sama lain melalui pertanyaan yang diajukan atau berkongsi bahan-bahan tetapi tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. kerehatan bagi kanak-kanak selepas penat belajar “. 2. Permainan Solitary ( bersendirian ) – dalam permainan ini kanak-kanak bermain seorang diri sehinggakan tidak menyedari kanak-kanak lain. Menyediakan berbagai-bagai jenis permainan. Membuat pemerhatian semasa kanak-kanak bermain. Permainan “ Unoccupied “ ( imaginasi ) – iaitu kanak-kanak cuba menggambarkan sesuatu seperti menggambarka tentang boneka dan kenderaan. PERANAN GURU DALAM PERMAINAN . 6. 5. 4. Menyusun persekitaran permainan. Bermain juga boleh menyuburkan tubuh badan yang kecil. 5. Permainan koperatif adalah hasil daripada organisasi guru. 4. Memberi bantuan apabila diperlukan. membina dan menguatkan otot-otot. Bermain juga boleh mendatangkan kegembiraan. Permainan “ Associative “ ( Perbualan. 2. Cuba memperkembangkan potensi kanak-kanak yang maksimum. 3.IMAN AL GHAZALI “ Dengan bermain boleh mengembangkan sifat semulajadi kanak-kanak. 3. Permainan pemerhatian. JENIS-JENIS BERMAIN Mildred Parten membahagikan permainan kanak-kanak kepada 6 jenis utama : 1. Permainan Koperatif ( koperasi – jualbeli ) – Kanak-kanak terlibat secara aktif sebagai kumpulan bermmain bersama-sama. PERANAN GURU 1.

Beri peluang kanak-kanak membuat cadangan dan pilihan. Guru perlu memilih dan membeli dan alat-alat yang menggalakkan penggunaan imaginasi dan kreativiti.Pertukaran alat-alat akan menarik perhatian kanak-kanak dan menjadikan perminan itu menarik bagi mereka dan menggalakkan mereka bermain secara kreatif.Tempat simpanan yang baik akan melindungi alat daripada rosak. Ini termasuk alat permainan seperti blok-blok lego. .Guru perlu memainkan sebagai pemudahcara. Guru perlu member peluang kanak-kanak mencuba idea-idea baru. komen atau mendemonstrasikan. Cubalah menghidupkan suasana dengan membawa binatang kesayangan (arnab ) pada tempat permainan. 5. . . Guru perlu mengelakkan dari menguasai permainan. . . Alat-alat perlu di susun dengan baik supaya ia senang diambil dan disimpan semula.Sebagai guru . .Guru perlu membeli alat permainan yang tidak menghadkan imaginasi tetapi boleh meningkatkan kreativiti.Perlu juga diadakan kesimbangan diantara alat-alat “ hidup “ seperti anak patung dan haiwan getah. Guru perlu menyimpan alat pada tempat-tempat yang senang di ambil.Menggabungkan alat –alat permainan memberikan kuasa resapan ( absorptive power ) untuk kanak-kanak berbanding dengan unit-unit mudah. .Guru perlu menggalakkan percambahan idea-idea yang divergen. 3.1. dan pembantu. Walaubagaimanapun guru boleh menjadi ahli yang aktif dalam permainan dengan membuat cadangan.Simpanan perlulah dekat dengan guru dan dengan kanak-kanak. Guru perlu sentiasa menyusun alat dan menggabungkan semula dengan cara yang menarik dan menawan. 6. Jangan “overmanipulate “ .Beri galakan mereka melepaskan perasaan secara unik. Kualiti kreatif dan spontan akan mengurang jika guru selalu menguasai kanak-kanak. . 2. 4. . Semasa aktiviti guru perlu memberi rangsangan kepada permainan. anda perlu memilih alat-alat yang asas untuk permainan di Tabika. Tetapi tidak semestinya guru meletakkan alat-alat yang hamper serupa dengan alat dirumah anda sendiri seperti pembakar roti kerana kanak-kanak boleh mengimaginasikannya. Bahan permainan perlulah senang didapti bila kanak-kanak memerlukannya. Keupayaan”empatik “ boleh memberi guru wawasan kepada memahami persepsi kanak-kanak mengenai permainan. Pertanyaan yang baik dimajukan adalah “ Berapakah caranya kanakkanak boleh menggunakan alat tersebut?”. . Guru sentiasa perlu menukar alat-alat permainan. Guru perlu memilih alat-alat yang asas.

Dengan menyusun bongkah. Mereka belajar menerusi main berbanding cara lain. Main adalah proses pembelajaran. Main merupakan “ satu tingkahlaku yang mendorong motivasi dalaman. mereka sebenarnya sedang belajar mengenai diri mereka dan dunia persekitaran mereka. Main merupakan “ cara kanak-kanak belajar yang didak dapat diajar oleh orang lain. mengenali diri mereka dengan dunia sebenar yang berkaitan dengan ruang. Blair 1973 ). binatang dan manusia. masa. NOT A LAMPIRAN 7 MENJANA PEMIKIRAN KANAK-KANAK MENERUSI MAIN Apabila bermain kanak-kanak bermain. Perancangan yang tersusun perlu dilakukan supaya aktiviti bermain dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. peranan mereka adalah mengembangkan aktiviti harian kanak-kanak agar main menjadi sesuatu yang kreatif. ( Johnson & Enshler 1982 ). Dengan usaha memasukkan objek kemulut. mereka sebenarnya belajar memegang.” ( Judy Turner. mereka meneroka dunia mereka dengan main. benda-benda. Sejak mereka bangun seawall pagi. bermain pondok-pondok. Sebagai guru atau ibubapa. Aspek kesepaduan hendaklah ditekankan semasa mengendalikan aktiviti permainan. Menerusi main kanakkanak dapat menyuburkan perkembangan social. bermain istana pasir. kemahiran berbahasa dan menyelesaikan masalah. Main adalah “sesuatu yang penting kepada kanak-kanak. imaginasi. menarik. meniup buih sabun dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi main. diminati dan member bantuan sewajarnya kepada kanak-kanak agar proses pembelajaran dapat diterapkan menerusi main. Bagi kanak-kanak main adalah masa terbaik untuk pembelajaran.” ( Frank 1957 ). Dalam main mereka mendapat pengetahuan yang berguna dari pengalaman yang dialami. 1. . Kanak-kanak akan meneroka.PENUTUP Aktiviti bermain penting dalam memperkembangkan potensi individu dari segi SEFIR. bebas mimilih dan menyeronokkan “.

lihat dan dengar kanakkanak. Apa mereka belajar? .Berlaku kordinasi tangan dan mata semasa kanak-kanak membalikkan baldi. Apa kanak-kanak belajar dari aktiviti main? Contoh 1: sarungkan stoking dikaki kanak-kanak. cawan plastic. Main semasa makan: Ibu-ibu akan menyediakan makanan dalam mangkuk dan biasanya menggunakan sudu. bola pingpong.Dengan main sorok-sorok. . sudu. Semua ini akan membantu kanak-kanak mengembang dan merangsang kemahiran berfikir. Main sebahagian dari kehidupan kanak-kanak Ibubapa yang prihatin sentiasa menanamkan sikap bahaw mereka adalah pemandu pelancong kepada anak-anak. Apa yang mereka belajar? . Dengan ini berlaku kordinasi antara tangan.mengimbang dan menepati sasaran objek dapat dimasukkan kedalam mulut. kanak-kanak mula belajar erti keseronokan. . mesra. .Mereka cuba memasukkan jari-jari ke kaki kemulut.Mereka mula belajar dengan orang lain. Mulut yang merupakan pusat sentuhan akan member pengalaman baru kepada kanak-kanak mengenai objek yang dimasukkan. penglihatan untuk menarik keluar stoking dari kaki. Bunyi alat itu jatuh. sebagai penterjemah dan rakan sepermmainan kanak-kanak.Mula belajar bercakap. ini . Kenalkan kepada kanak-kanak “ ini mangkuk. Kanak-kanak akan membuat kordinasi mata dan tangan untuk mencapai objek serta membuat beberapa pergerakan. Mereka merasa dan menyentuh. Contoh 2: Berikan kanak-kanak sebuah baldi yang diisikan alat permainan seperti anak patung. 2. Bola pingpong yang bergolek.Kanak-kanak akan cuba menanggalkan stoking dari kaki. senyum dan ketawa dengan keluarga atau kawan-kawan. jari dan mata dan penyelesaian masalah. Contoh 3: Main sorok-sorok dengan kanak-kanak. Semua ini dapat merangsang deria sentuh. Kemanan alat permainan itu jatuh. . Mereka cuba membalikkan baldi yang berisi alat permainan.Kanak-kanak dapat bersosialisasi dengan orang lain. Apa mereka belajar ? . Kanak-kanak sedaya upaya menggunakan segala tenaga.

Air adalah alat mainan.Melihat daun hijau dan daun kering. Mereka menepuk air. semakin banyak alat atau jenis maianan yang mencabar diperlukan.Main semasa menyusun kasut: menyusun kasut ditempat yang dikhaskan dapat melatih kanak-kanak tentang rasa tanggungjawab dan disiplin diri kanak-kanak. objek atau alat yang kanak-kanak boleh bermain dengannya.Main semasa mandi ( dalam kolam plastik ) : Mereka akan menepuk air dan berlaku percikan.. daun.Pakaian sebagai alat main. Semua ini menyeronokkan mereka. nasi jatuh atau tumpah. melihat percikan aiar. Sebut secara jelas. Semaki bertambah usia kanak-kanak.Bersiar bersama kanak-kanak ( Nature walk ): bawa kanak-kanak keluar persekitaran kelas atau ke tempat-tempat seperti ke taman bunga. Mengapa daun hijau melekat dipokok dan daun kering bertaburan dibawah pokok. mengembangkan sikap ingin tahu mereka serta mencabar minda kanak-kanak. tanah juga alat mainan.sudu “. Batu. memasukkan jari kedalam air. Eh! Nasi jatuh! Atau Tak pa nanti mak bersihkan.konsep penuh. Semua main jenis ini boleh menjana pemikiran kanak-kanak. pokok. Kanak-kanak yang dibawa ke kolam mandi atau besen air. mengisi air dalam botol dan mencurahnya. tenggelam. tanamkan nilai-nilai menjaga kebersihan dan kekemasan. Kanak-kanak diberi peluanga mengenal nama-nama pokok. Mereka melihat benda terapung. Alat mainan kanak-kanak sentiasa berubah dari masa ke semasa. Mereka mula belajar mengenal objek konkrit. konsep kurang dan sebagainya. Mereka melihat persekitaran. Mengutip batu-batu dan menyusun mengikut saiz besar atau kecil. Meletak gelas didalam besen air. saiz besar dan kecil. pantai dan sebagainya akan membantu perkembangan bahasa kanak. Ibubapa yang prihatin dengan perkembangan kanak-kanak akan sentiasa membawa anak keluar rumah. Bahkan kanak-kanak. 3. Mereka akan dapat konsep kosong dan penuh. . merasa dengan jari. kasar atau halus. . ibu ayah serta guru dapat dianggap sebagai alat mainan kepada kanak-kanak. menyentuh. Dengan menyusun kasut juga mengajar kanak-kanak tentang konsep pasangan. Apakah alat mainan kanak-kanak ? Alat mainan kanak-kanak ialah segala bahan. Semasa menjelajah kanak-kanak akan menggunakan lima pancainderanya untuk mendapat pengalaman dan pembelajaran. Mereka akan melihat benda timbul. . . merasa kulit pokok. Memasukkan alat permainan yang timbul dan botol kosong dalam kolam plastic. akan dapat bermain air dengan seronok. .” Kanak-kanak sebenarnya sedang memerhatikan dan mula belajar berbahasa. Mereka juga terdedah dengan alam sekitar. Semasa menyuap makanan.

kepala adik hilang dan ada semula selepas baju di tarik. 4. mencuba dan berkomunikasi dengan berkesan. dahi kepala. main adalah sesuatu yang penting diawal usia kanak-kanak. Sekiranyan mereka gagal. menakjubkan. Ibubapa yang dapat melihat main sebahagian dari sumber ilmu dan pengalaman berguna dalam kehidupan kanak-kanak akan membantu kanak-kanak mengoptimumkan pengalaman main dalam kehidupan mereka. Mereka bermain dengan anak patung. Yang penting mereka mencari di mana bola itu berada. Anak-anak yang boleh menggolekkan bola atau menolak kereta mainan akan diberi pujian dengan menyata ‘”bagus” atau “ pandai “ dan bertepuk tangan. ibu harus menggalakkannya supaya mereka tidak berputus asa seperti : “ cuba kad lain pula “. berimaginasi dan bermain peranan sebagai watak. dibawah meja atau kerusi. Mereka akan cari dibawah karpet. “ cuba ambil yang itu ‘. menggunting gambar. Kesimpulannya. Maian juga adalah asas penyelesaian masalah. mendedahkan mereka dengan kemahiran berbahasa yang menjadi asas dalam kehidupan mereka di masa hadapan. Kita boleh bertanya kepada anak: Mana kepala saying? “ Sini. akan menyebabkan kanak-kanak kehilangan “kepala” . Mereka akan cuba dengan berbagai cara seperti memusing. Kanak-kanak yang diberikan beberapa kad gambar akan mencuba mencantumkannya untuk menjadi gambar yang lemgkap. Istimewanya main dalam kehidupan kanak-kanak. bermain doh. Ini mendorong mereka menjadi lebih kreatif. Begitu juga sekiranya mereka menggolek bola dan bola itu hilang dari pandangannya. mengalih. hidung hingga ke leher. Mereka juga akan belajar mengenal anggota badan seperti rambut. Walaupun di peringkat awal kanak-kanak hanya menggunakan satu cara sahaja iaitu dengan memasukkan ke mulut untuk merasa tetapi lama kelamaan mereka dapat bermain dengan cara lain. Di sini nakan akan belajar konsep “ hilang “ dan “ muncul “ semula. . sini “. kereta mainan dan sebagainya. Ini menggalakkan mereka berlakon. Main adalah asas dalam menjana kreativiti kanak-kanak. main pondok dan sebagainya. Semasa main ibu atau ayah akan sentiasa memberitahu anak alat yang dugunakan seperti bola.Baju yang dipakai ( seperti kemeja T ) kepada kanak-kanak juga merupakan alat mainan yang cukup menarik dan menyeronokkan. Kemeja yang disarung dari kepala. buku. Main juga mendorong kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan lebih-lebih lagi jika ibu dan ayahnya adalah sebagai “ alat mainan “ utama mereka. Mereka akan merasa jika bola itu di temui. meletakkan di tempat yang betul. menyusun bongkah. Main memberikan mereka pengalaman baru yang menyeronokkan. di tepi kotak. Jawab anak . Ganjaran secara verbal dan non verbal ini akan menyeronokkan kanak-kanak untuk terus berusaha.

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Bidang : Pengurusan Kanak-Kanak Tabika Matapelajaran : Psikologi Kanak-Kanak Tabika 4-6 tahun Tajuk Tarikh Masa : Kajian kanak-kanak : : 2 jam .

slide. Mengetahui jenis-jenis main. Memahami teori / konsep belajar melalui bermain 2. pelatih boleh : 1.Kumpulan : : : Selepas mengikuti kursus ini. alat bahan dikelas. Memahami nilai-nilai bermain dalam pendidikan awal kanakkanak 3. Bilangan Pelatih Objektif Pengetahuan Sedia ada Alat dan Bahan P&P . white board. : Biasa bermain dengan kanak-kanak : Nota edaran.marker.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->