1.

0 Pendahuluan Negara membangun merupakan satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah negara yang mempunyai satu aras yang menggambarkan keselesaan dari aspek kebendaan atau meterial. Selain itu, negara membangun juga boleh diketegorikan melalui tahap pembangunan sesebuah negara yang rendah. Walau bagaimanapun, terdapat juga perbezaan aras pembangunan yang telah dicapai oleh sesebuah negara yang sedang membangun. Hal ini kerana, terdapat juga negara membangun mempunyai prasarana yang baik. Sebagai contoh negara Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang mempunyai prasarana dan tahap pembangunan yang baik berbanding negara membangun yang lain. Malaysia juga mempunyai tahap ekonomi dan politik yang stabil berbanding negara-negara membangun yang lain. Manakala, negara yang mundur dan tidak maju digelar sebagai Negara Dunia Ketiga. Negara Dunia Ketiga merupakan sebuah istilah yang dicipta oleh Alfred Sauvy ( 1952 ). Tujuan beliau mengemukakan istilah ini adalah bertujuan untuk membezakan antara negara yang bersekutu dengan barat dengan negara yang tidak bersekutu dengan barat semasa perang dingin yang berlaku di negara-negara Eropah. Perkataan Negara Dunia Ketiga ini berasal daripada perkataan Perancis ³ le ties monde ´. Negara Dunia Ketiga telah diletakkan dalam golongan negara yang mundur. Negara-negara berkenaan mempunyai pendapatan perkapitanya yang rendah. Negara Dunia Ketiga bukan sahaja lemah daripada aspek pembangunan dan infrastruktur, malah negara berkenaan juga lemah daripada aspek ekonomi , politik dan masalah sosial. Taraf hidup yang rendah dan tahap kemiskinan hidup yang tinggi menyebabkan negaranegara Dunia Ketiga sering mendapat banyak masalah terutama sekali wabak penyakit berjangkit. Namun, selepas tahun 1987, negara-negara Dunia Ketiga terutama sekali negara yang berada di rantau Asia Pasifik mula mendapat perhatian daripada negara maju. Hal ini kerana, negara-negara Dunia Ketiga mempunyai potensi yang besar untuk dimajukan terutama sekali dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang lemah akan menyebabkan negara berkenaan sentiasa berada dalam tahap yang kurang maju atau mundur.

1

1.1 Populasi Penduduk Dunia Menurut Brown, Harrison, dan Hutchings 42, populasi penduduk dunia pada ketika ini telah meningkat sebanyak dua peratus pada setiap tahun. Hal ini telah menyebabkan jumlah populasi penduduk dunia meningkat dengan banyak. Negara yang mengalami pertumbuhan populasi penduduk yang paling ramai adalah negara India, China, dan negara Afrika. Walau bagaimanapun, pertumbuhan ini telah dicatatkan akan menurun pada masa yang akan datang. hal ini kerana, terdapat pelbagai faktor yang akan menggangu dan akan mengakibatkan penurunan dalam populasi penduduk dunia.

Gambar 1: Pertumbuhan penduduk dinia pada hri ini meningkat pada kadar 2% setiap tahun. Sumber: Menghadapi Masa Depan, 1998 . Penduduk di Dunia pada bulan Julai 2008 telah mencatatkan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 6707035007 orang. Populasi penduduk terbesar adalah di negara China iaitu sebanyak 1320 juta penduduk. selain itu, negara India juga mencatatkan jumlah penduduk yang tinggi iaitu sebanyak 1130 juta penduduk. Berikut adalah data jumlah penduduk teramai mengikut negara pada Julai 2008:

Negara China

Populasi (juta) 1.320

Penduduk

Peratusan 19.84%
2

India Amerika Serikat Indonesia Brazil Pakistan Bangladesh Nigeria Rusia Jepang Meksiko Filipina Vietnam Jerman Mesir 1.2 Penyebab Pertumbuhan

1.130 304 232 187 163 159 148 142 128 107 89 84 82 81

16.96% 4.56% 3.47% 2.80% 2.44% 2.38% 2.22% 2.13% 1.92% 1.60% 1.33% 1.31% 1.23% 1.13%

Pelbagai faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk dunia. Hal ini adalah disebabkan oleh perkembangan dalam bidang perindustrian dan dalam bidang petanian. Perkembangan ini telah menyebabkan tahap kemampuan penduduk yang tinggi dan mampu membentuk keluarga yang ramai. Selain itu, peningkatan tahap kesihatan yang tinggi dan

bantuan perubatan yang mencukupi menyebabkan kesuburan wanita menjadi lebih tinggi. Penciptaan vaksin dan ubat-ubatan yang canggih mampu untuk membantu manusia hidup dengan sihat. Faktor kesuburan wanita yang tinggi merupakan faktor utama yang menyebabkan peningkatan kadar pertumbuhan penduduk dunia. Kesuburan wanita yang paling optimum

adalah semasa berusia lingkungan bawah 30 tahun. Hal ini menyebabkan waktu kesuburan wanita adalah sebahagian besarnya waktu remaja dan awal dewasa. Kitaran haid bagi seseorang wanita adalah kira-kira 30 hari. Hal ini telah menyebabkan kadar kehamilan yang tinggi kepada wanita di dunia ini. Semakin subur seseorang wanita, semakin tinggi kadar kehamilan seseorang wanita berkenaan. Pada pertengahan abad ke-20, masalah populasi penduduk bukanlah suatu masalah yang besar. Hal ini kerana penduduk boleh migran atau berpindah ke benua lain. Selain itu, mereka juga boleh keluar dari bandar ke kawasan luar bandar sekiranya kawasan bandar yang terhad.

3

Populasi Penduduk Dunia: 1950 hingga 2050 Statistik Penduduk Malaysia dari Tahun 2005 hingga 2009 POPULASI DALAM JUTA ORANG 2007 27.17 2008 27.statistics.31 ( Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia dikemaskini pada 31 Julai 2009(http://www.my/ ) 4 .73 2009 28.gov.

Gambar 3: Peta penduduk dalam saiz pertumbuhan . gaya hidup di negara-negara yang besar dan tinggi menjadi akar umbi kepada masalah penduduk terutama sekali di negara maju. jumlah anak yang ramai digunakan untuk mencari nafkah bagi keluarga. Oleh. Kebimbangan mula dirasani terhadap masalah pertumbuhan penduduk yang berkembang dengan pesat di Asia dan Afrika. Di Amerika Syarikat dan negara-negara industri lain. Hal ini kerana.2. Sumber: Cartledge. negara berkenaan mempunyai teknologi untuk menyokong lebih banyak anak. Terdapat masalah lain yang timbul kerana populasi anak yang ramai dan tidak 5 . Hal ini juga sering kali berlaku di negara mundur dan sebilangan besar berlaku di negara maju. namun tingkat kesuburan di sini berada di bawah kawalan kerana norma-norma budaya dan pembangunan ekonomi.0 Masalah kependudukan Masalah kebanjiran penduduk di dunia menyebabkan kebimbangan yang tinggi terutama sekali kepada penyelidik dan ahli sejarah. 1995 Ada banyak alasan mengapa penduduk yang hidup dalam kemiskinan mempunyai anak yang ramai. ataupun peningkatan kesuburan manusia pada hari ini. Hal ini kerana. itu bukan masalah teknologi yang telah menyebabkan angka kematian yang menjad lebih rendah.

Hal ini digambarkan melalui andaian bahawa memiliki anak yang ramai akan menyebabkan masa tua para ibu bapa akan lebih terjamin berbanding dengan memiliki anak yang sedikit. Anak yang ramai akan memberikan keselamatan kepada wanita dan juga dapat meningkatkan ekonomi wanita. Keadaan ini akan mempercepatkan proses hakisan. tanggungjawab untuk melahirkan anak yang ramai terpaksa dipikul oleh kaum wanita kerana anak yang ramai akan menbantu keluarga kelak. mereka menggunakan anak yang ramai sebagai lambang untuk mencapai status sosial yang tinggi. Wanita yang mempunyai anak yang ramai mempunyai status sosial yang tinggi dan akan dipandang mulia oleh masyarakat.1 Air Hakisan tanah merupakan punca kepada berlakunya pelbagai masalah seperti banjir. Walaupun mempunyai anak yang ramai. 2. Tanah yang dihakis akan dibawa oleh aliran air hujan dan dimendapkan di permukaan sungai. Apabila berlaku hujan lebat. Pendidikan yang formal tidak diberikan dengan sewajarnya menyebabkan ramai wanita di negara mundur tidak dapat mengawal kelamilan mereka. tahap ekonomi yang mundur di negara Dunia Ketiga menyebabkan anak-anak terpaksa untuk bekerja dalam bidang pertanian sahaja. Selain itu. Akibatnya dasar sungai menjadi cetek dan banjir mudah berlaku semasa hujan lebat. Walau bagaimanapun. ketiadaan cengkaman akar dan litupan pokok akan melemahkan struktur tanah. Faktor kemiskinan juga menyebabkan ramai wanita tidak mendapat pendidikan sewajarnya dan nasib mereka tidak terbela. Oleh kerana gaya hidup yang rendah dan miskin. faktor ekonomi dan politik di negara mundurlah yang menyebabkan rakyat negara mundur berkenaan masih lagi berada dibawah tahap kemiskinan yang tinggi. Kegiatan ini akan mendedahkan permukaan bumi kepada hakisan air. Bahanbahan terhakis ini akan menyebabkan pencemaran air yang boleh mengancam hidupan akuatik. 6 . Wanita di negara dunia ketiga rata-rata terpaksa bekerja untuk mencari pendapatan bagi membantu suami mereka untuk mencari pendapatan yang lebih untuk menampung perbelanjaan harian.terkawal. kerosakan terumbu karang dan sebagainya. tugas mencari rezeki tetap diletakkan dibahu lelaki kerana tugas asas lelaki adalah untuk bekerja. Walau bagaimanapun.

Contohnya. terdapat banyak sungai besar di Afrika termasuklah Congo. 650 orang meninggal kerana taun di Afrika. Pengurusan bekalan yang ada masih boleh diperbaiki sekiranya pihak kerajaan lebih peka dengan keadaan yang dihadapi oleh rakyat Afrika. cengal. meranti. dan balau. kadang-kadang tidak selaras dengan keadaan. Selain itu. Zambezi. Setiap hari. air digunakan sebagai kaedah pengangkutan utama. Hampir setengah daripada penduduk Afrika iaitu sebanyak 778 juta pada tahun 1997 menderita sekurang-kurangnya salah satu daripada enam penyakit berbahaya yang berkaitan dengan air. Air memainkan pelbagai peranan kepada manusia. Lebih dari 10. Walau bagaimanapun Afrika adalah benua kedua terkering di dunia selepas Australia. Antara yang paling penting ialah untuk di minum. terutama sekali kepada kanak-kanak di bawah usia lima tahun. oleh itu ia memberi kehidupan kepada kita. Bekalan air yang disalurkan. haiwan dan tumbuhan yang ada di dunia. Kesan penebangan hutan tanpa kawalan menyebabkan pelbagai hidupan liar diancam kepupusan kerana kehilangan habitat semula jadi dan sumber makanan.2000 dan terdapat ramai orang yang telah meningal dunia dan jumlahnya tidak dapat diberikan dengan tepat. Hal ini menyebabkan ramai penduduk di Afrika meninggal dunia akibat sumber air yang kotor dan menggunakan air yang tidak dirawat. terdapat banyak bekalan air di mana terdapat hanya sedikit masyarakat yang mendiami kawasan tersebut. Sebagai contoh. Penebangan hutan di kawasan tanah tinggi akan mengurangkan kawasan tadahan air dan seterusnya dan menimbulkan masalah krisis air. jelutong. Sungai Nil. ianya juga menjadi habitat kepada pelbagai termasuk spesis tumbuh-tumbuhan. Kurangnya langkah pencegahan dan rawatan air merupakan faktor utama di Mozambique yang menyebabkan lebih daripada 1 juta orang terlantar akibat banjir yang berlaku pada 1999 . dan jutaan masyarakat di Afrika masih menderita kerana kekurangan air sepanjang tahun. Niger dan Tasik Victoria merupakan tasik kedua terbesar di dunia.Penebangan pokok yang dilakukan dengan giat di kawasan pembalakan telah menyebabkan kepupusan spesies pokok-pokok yang berharga. Sebagai contoh. Bekalan air sering terputus disebabkan oleh masalah pembahagian air yang tidak sempurna dan sistematik. Afrika yang tergolong dalam senarai negara dunia ketiga dilimpahi dengan sumber air yang banyak. Di sesetengah kawasan.000 orang telah dikesan menghidap wabak kolera di Afrika Selatan pada tahun 2001. 7 .

daripada tiada masalah tentang putusnya bekalan air kepada masalah bekalan air yang semakin meruncing. industri dan sektor pertanian. Contoh aktiviti pemusnahan manusia yang paling jelas ialah pembalakan dan penerokaan kawasan baru untuk pembangunan. kegiatan komersil dan industri di sekitar bandar. Seperti yang dinyatakan tadi. Kawasan hutan yang kecil akan mengurangkan kemampuan haiwan-haiwan ini mencari 8 .2 Kepupusan flora dan fauna Pada masa kini manusia masih lagi terkejar-kejar kemewahan yang berlandaskan teknologi dan kecanggihan cara hidup. Kealpaan manusia telah menjerut leher sendiri di mana angka flora dan fauna yang pupus semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Akhir-akhir ini. bekalan air untuk negara telah berubah. Tetapi harga yang perlu dibayar untuk mencapai semua itu adalah sangat tinggi.Malaysia merupakan antara negara yang tersenarai dalam negara-negara yang membangun yang kaya dengan sumber air. 2. Empangan dan beberapa kilometer saluran paip telah digunakan untuk mengalihkan air dari sungai untuk disalurkan kepada manusia untuk keperluan domestik. hal ini juga menyebakan berlakunya pencemaran air. Pelbagai khazanah bumi terpaksa dikorbankan untuk memenuhi nafsu manusia kini. Perkembangan dalam penyelidikan sumber air telah menjadi pemangkin dalam pembangunan sosio-ekonomi negara sejak beberapa dekad yang lalu. Penerokaan kawasan-kawasan hutan boleh memusnah atau mengecilkan habitat haiwan tertentu seperti harimau dan gajah yang memerlukan kawasan yang luas untuk aktiviti-aktiviti hidup. kemajuan sektor industri dan peluasan sektor pertanian yang berkembang dengan cepat meyebabkan permintaan terhadap penggunaan sumber air semakin meningkat. aktiviti-aktiviti manusia adalah punca utama kepupusan haiwan. Sosio ekonomi telah menjadi asas dalam pembangunan negara sejak beberapa dekad yang lalu. Kepupusan flora dan fauna telah berada dalam zon kritikal dan ia perlu diambil serius selagi masih ada masa. Pengurusan air menjadi semakin komprehensif dan rumit kerana peningkatan penduduk yang begitu pesat. Aktivitiaktiviti ini akan memusnahkan sesuatu habitat dan spesies haiwan dalam sesuatu jangka masa tertentu. Alternatif menuju kepada pembangunan yang mapan dan makmur di masa hadapan adalah melalui pembangunan yang menggunakan sumber dari alam seperti sungai tetapi tetap menjaga dan memelihara kembali alam sekitar.

000 primat digunakan setiap tahun untuk tujuan penyelidikan sehingga menyebabkan beberapa jenis primat hampir pupus kini. daripada 10 haiwan yang diseludup. masalah memburu binatang untuk mendapatkan kulit. Pada masa ini aktiviti pemburuan di negara-negara seperti Amerika Syarikat dan Kanada dikawal dengan ketat dan orang yang melakukan perburuan tanpa lesen yang sah akan dikenakan denda yang sangat berat.Menurut kajian yang pernah dilakukan. walaupun pelbagai undang-undang dan peraturan diperkenalkan. Pendapatan yang diperolehi daripada penjualan binatang-binatang ini atau bahagianbahagian badan yang tertentu boleh menampung keperluan beberapa buah keluarga untuk beberapa bulan. biasanya hanya seekor sahaja yang sampai ke tangan pembeli dalam keadaan selamat. Gaya hidup manusia turut menjurus kepada kemusnahan haiwan.makanan dan juga mencari pasangan untuk tujuan pembiakan. Sukarnya menyeludup haiwan ini daripada dihidu oleh pihak berkuasa menyebabkan haiwan-haiwan ini sering disembunyikan dalam keadaan yang amat menyedihkan. Semua sedia maklum. kebakaran hutan yang besar dan tidak dapat dikawal akan memusnahkan sesuatu spesies haiwan selama-lamanya. Hal ini menyebabkan nilai haiwan tersebut sangat tinggi dan ini menggalakkan lagi pemburuan haram. Kematian dan pengurangan bilangan adalah kesan utama yang akan berlaku disebabkan masalah ini. Binatang-binatang seperti harimau. Kegiatan ekonomi di negara-negara berkenaan juga tidak mantap. Oleh itu penduduk-penduduk di negara-negara yang terlibat sanggup memburu 9 . Bagaimanapun ancaman aktiviti perburuan ini masih merupakan masalah yang serius di beberapa buah negara di Afrika khususnya. Lebih menyedihkan. Ini adalah kerana negaranegara terbabit mempunyai bilangan penduduk yang sangat ramai tetapi mempunyai sumber makanan yang tidak mencukupi. Pemburuan secara haram yang berleluasa di hutan-hutan negara ini juga adalah faktor kemusnahan habitat dan spesies haiwan. gading dan bahagianbahagian badan binatang yang dikatakan memberi kekuatan pada manusia terus berleluasa. Britian dan Eropah terhadap haiwan-haiwan eksotik yang hanya terdapat di negara ini. Dianggarkan hampir 200. Pemburuan haram berlaku akibat permintaan tinggi daripada negara-negara luar seperti Amerika Syarikat. badak sumbu dan gajah sama ada yang ditangkap hidup ataupun bahagian-bahagian binatang ini seperti gading atau kulit boleh dijual dengan harga yang tinggi. Pembakaran hutan secara terbuka menyebabkan spesies-spesies yang terancam yang ada di kawasan tersebut akan musnah.Menyedihkan juga kerana haiwan-haiwan dijual kepada institusi-institusi tertentu untuk tujuan penyelidikan.

petroleum.3 Sumber Tenaga Penggunaan pelbagai sumber tenaga adalah masalah utama yang berlaku zaman ini yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk manusia. 10 . Kesan ini membawa kepada kekeringan tanah dan penurunan hasil pertanian serta percubaan untuk mencari sumber air yang baru. Hal ini banyak berlaku di kawasan pertempatan berdekatan dengan hutan yang baru dibuka. dan sumber tenaga yang tidak dapat diperbaharui seperti arang batu. dan gas asli. memandangkan spesis harimau dan gajah ini kian berkurangan di Malaysia. Kesemua masalah ini akan meningkatkan lagi jumlah penduduk dimana lebih banyak tenaga. Pertumbuhan penduduk telah menyebabkan lebih banyak penggunaan dan eksploitasi tenaga. yang mana akan menyebabkan peningkatan yang ketara terhadap keperluan manusia dalam penggunaan tenaga dan teknologi. Jika kita terus menggunakan tiga sumber tersebut seiringan dengan tahap pertambahan penduduk. dan sumber air yang diperlukan bagi menampung keseluruhan penduduk. Hal ini menyebabkan berlakunya masalah yang tidak dapat dielakkan seperti kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon. Di Malaysia. 2. Dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat. Bagaimanapun masih terdapat haiwan-haiwan seperti harimau dan gajah yang diburu dan dibunuh bukan untuk tujuan komersil tetapi kemungkinan haiwan-haiwan tersebut telah memasuki pertempatan manusia dan mengancam nyawa atau tanaman penduduk-penduduk di situ. maka kita akan kehabisan sumber tenaga dalam tempoh beberapa tahun lagi. bahan kimia.binatang-binatang berkenaan walaupun mereka tahu perbuatan itu salah dan boleh dikenakan hukuman yang berat. Walaupun hal ini agak jarang berlaku. aktiviti berburu tidak lagi menjadi ancaman serius kepada kehidupan haiwan kerana kerajaan telah menggubal beberapa undang-undang untuk mengawal aktiviti tersebut dan beberapa jabatan kerajaan dibentuk untuk memastikan undang-undang tersebut dipatuhi. permintaan yang tinggi terhadap penggunaan kenderaan dan mesin-mesin juga turut meningkat. pembunuhan seekor harimau atau seekor gajah boleh meninggalkan kesan yang mendalam kepada bilangan spesies tersebut.

Usaha berterusan sedang giat dijalankan bagi mempelbagaikan sumber tenaga. tenaga suria. terutamanya meneroka potensi penghasilan tenaga daripada sumber yang boleh diperbaharui. pemasangan kuasa solar ini walaupun dalam skala yang kecil tetapi dapat digunakan bagi membantu rakyat di Afrika menjalankan kehidupan seharian mereka dengan lebih selesa. contohnya bekalan elektrik. biojisim kelapa sawit. pembersihan air dan sebagainya. Aspek penyeliaan dan pengurusan sumber ini terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri dan anak syarikat milik kerajaan iaitu Petroliam Nasional Berhad. Sumber-sumber tersebut berpotensi untuk digembleng bagi menjana tenaga serta mampu mengatasi pencemaran alam sekitar.Di Afrika. dan telah dibuktikan dengan membekalkan kuasa kepada Amerika Syarikat dan negara-negara maju yang lain dalam skala yang amat besar. Walaupun dengan pertambahan penduduk. Hal yang sama boleh berlaku di Afrika. Sejak ditubuhkan pada Perhimpunan Kesihatan Dunia 1977.4 Masalah Akses kepada Perkhidmatan Kesihatan Akses kepada perkhidmatan kesihatan ditakrifkan sebagai kemampuan untuk mencapai kesihatan tempatan sesuai dengan perkhidmatan yang perlu disediakan oleh kerajaan kepada rakyatnya. Sumber petroleum terbahagi kepada minyak dan gas. Walaupun teknologi kuasa solar mempunyai potensi untuk membekalkan tenaga kepada penduduk yang ramai. 11 . Sumber tenaga konvensional terbesar yang boleh didapati di negara ini adalah petroleum. Hal ini telah diterima pakai oleh semua negara di dunia yang menyatakan bahawa setiap negara berperanan dalam menjadikan perkhidmatan kesihatan sebagai agenda pembangunan. sumber tenaga yang terdapat di Malaysia masih mampu bertahan. Di Malaysia terdapat pelbagai sumber tenaga alternatif dari bahan yang diperbaharui (renewable resources) seperti bahan sisa hutan. rakyatnya menderita dengan kekurangan sumber-sumber tenaga seperti bekalan elektrik. Malaysia kaya dengan sumber tenaga konvensional (tidak boleh diperbaharui) dan bukan konvensional. "Kesihatan Untuk Semua" merupakan strategi yang telah menyediakan suatu rangka tindakan untuk perumusan dasar kesihatan di kedua-dua peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 2. tenaga hidro dan barang buangan. Beberapa kemudahan kuasa solar adalah masih di bawah pembinaan seperti projek di Afrika Selatan dan Algeria. pengepaman air.

menyediakan peralatan-peralatan perubatan yang canggih. Prof. Hal ini kerana tahap kesihatan penduduk yang baik akan menjamin produktiviti kerja serta dapat mengurangkan kadar kematian.2 lagi menghadapi masalah obesiti. akses dan perkhidmatan kesihatan amatlah penting bagi setiap penduduk sesebuah negara.Ini diikuti oleh China cuma sebanyak 13. masalah obesiti kini tidak hanya berlaku di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat sebaliknya turut menular ke negara-negara membangun seperti Malaysia. Kajian menunjukkan sebanyak 21 peratus rakyat di Malaysia mengalami kegemukan manakala 6. taun dan kurang nutrisi / zat Sebagai contoh. Hal ini berlaku disebabkan pihak kerajaan tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan. penyakit berjangkit HIV/AIDS. Pizza Hut dan Mcdonalds. disebabkan keadaaan kewangan dan ekonomi negara tersebut yang lembap. Masalah berat badan berlebihan ini berlaku dalam kalangan mereka yang tidak langsung mengambil berat soal pengambilan 12 .Ketua Jabatan Pemakanan dan Dietitik Hospital Universiti Kebangsaan (HUKM). Akibatnya banyak masalah kesihatan tidak dapat diatasi dan akan menyebabkan jangkitan penyakit berjangkit serta kematian. Terutamanya negara membangun. Hal ini berlaku disebabkan ketiadaan dan kurangnya kelengkapan dan kecanggihan dalam teknologi perubatan di negara-negara tersebut. obesiti dianggap satu penyakit di mana terdapat lebihan lemak yang terkumpul pada tubuh seseorang sehingga boleh membahayakan kesihatan. Dr. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. kanser. baru-baru ini kadar kegemukan dan obesiti di Malaysia adalah tinggi berbanding negara-negara lain di rantau ini. Ismail Noor berkata. Bagi negara membangun dan negara dunia ke-3 mendapatkan akses dan perkhidmatan kesihatan yang asas tidak menjadi suatu masalah. Antara penyebab utama berlakunya obesiti ialah banyak dipengaruhi oleh gaya hidup yang diamalkan oleh individu tersebut akibat selalu mengambil makanan segera secara beleluasa seperti KFC. Antara masalah kesihatan yang sering dihadapi seperti obesiti. untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan bagi penyakit-penyakit kronik yang memerlukan alatan dan kelengkapan adalah menjadi masalah terutamanya bagi negara dunia ketiga. Terutamanya bagi Negara dunia ketiga.3 peratus bagi kegemukan dan kadar obesiti kurang daripada 2 peratus. Mohd. Namun.Dalam pada itu. Berbanding dengan negara Thailand yang mempunyai kadar kegemukan sebanyak 16 peratus manakala obesiti sebanyak 4 peratus.

sebaliknya negara membangun dan negara dunia ketiga tidak dapat membangunkan ekonominya kerana kebergantungan terhadap produk dari negara maju semata-mata dan hal ini juga dapat dikaitkan dengan kemiskinan yang melanda negara dunia ketiga terutamanya.00 2. negara-negara dunia ketiga ini juga selalunya menyediakan keperluan bahan mentah dan tenaga buruh yang murah kepada negara maju yang akan menyebabkan rakyatnya sekadar memperoleh pendapatan yang rendah. dan semua orang akan mendapat makanan yang sihat dan lebih baik daripada masa dalam 13 . dengan harapan kehidupan akan meningkat. Selain itu. penduduk bumi telah meningkat dua kali ganda daripada tiga bilion kepada enam bilion orang. Hal ini menyebabkan wujudnya jurang perbezaan yang luas antara negara membangun dan dunia ketiga itu sendiri dalam aspek pembangunan dan taraf hidup.5 Masalah Kemiskinan Ekonomi bagi negara dunia ke-3 selalunya bergantung kepada pengeluaran produk primer untuk memenuhi keperluan negara maju dengan menjadi tempat di mana negara maju membina kilang-kilang bagi mengeluarkan produk mereka. Bagi kegiatan perindustrian hanya dijalankan oleh syarikat-syarikat asing di negara mereka yang mana syarikat asing ini akan mengaut keuntungan untuk syarikatnya sahaja. Dalam hal. Maka hal ini akan memberikan keuntungan kepada negara-negara maju. Seterusnya negara-negara membangun dan negara dunia ketiga ini selalunya akan menjadi pasaran bagi produk siap dari negara maju. 2. Dalam hal ini masalah obesiti ini juga dapat dikaitkan dengan arus kemodenan dan pembangunan yang sedang melanda negara-negara sedang menbangun ini.00 sehingga US$ 1700.makanan dengan aktiviti yang dijalankan. ekonomi negara dunia ketiga juga selalunya bergantung kepada pertanian semata-mata yang dilakukan untuk keperluan makanan mereka.6 Pencemaran alam sekitar Antara 1960 dan 1999. Contoh antara Malaysia dengan sebahagian negara dari Afrika Pendapatan per kapita bagi negara mundur adalah kurang dari US$ 400. Sebaliknya mereka mengambil makanan dalam jumlah yang agak berlebihan tanpa cuba menyeimbangkan antara tenaga yang diambil dengan tenaga yang digunakan. Dalam pada itu.00 manakala bagi negara membangun sebanyak US$ 400. ini digambarkan sebagai berita baik untuk manusia di mana jumlah kematian anak turun secara drastik.

gas karbon monoksida gas beracun dan sebagainya. pencemaran udara ini juga berlaku apabila pembakaran terbuka terutamanya daripada perumahan dan pembinaan serta pembakaran sampah secara terbuka. Pencemaran udara adalah salah satu kesan daripada pertumbuhan penduduk terutama di negara membangun dan negara-negara dunia ketiga. Kesemua aktiviti ini memyebabkan berlakunya pembebasan gas ke udara seperti gas karbon dioksida. Kini di negara membangun dan negara dunia ketiga. juga boleh menimbulkan masalah persekitaran yang mencabar. Pembebasan debu.sejarah. 14 . asap dan pelbagai gas lain member impak yang negative kepada udara. Selain itu. telah dikatakan bahawa kadar pertumbuhan ini adalah cabaran persekitaran utama yang kita hadapi. meskipun banyak diabaikan. pertumbuhan penduduk menyebabkan banyak masalah terutama terhadap persekitaran. Pencemaran udara terjadi apabila pembakaran hutan secara besar-besaran berlaku untuk dijadikan kawasan pertanian. selama tempoh yang sama. dan ancaman kenaikan paras laut meningkat. Seperti yang dikatakan oleh Zuckerman "adanya pertumbuhan penduduk. Proses ini dilihat saling berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penggunaan bahan bakar misalnya. dan pada masa ini akan terus mempunyai. Kloroflourocarbon. kesusutan sumber berlanjutan. secara langsung akan menyebabkan pemanasan global dan secara tidak langsungnya penggunaan bahan bakar fosil digunakan untuk menyejukan rumah di kawasan yang mempunyai suhu yang panas. Proses ini umumnya merujuk kepada maklum balas proses dimana konsumsi dan pencemaraan daripada sumber ini boleh mengakibatkan kedua-dua kesan langsung dan juga kesan tidak langsung. Namun. termasuk perubahan dalam arus dan kepadatan penduduk. perubahan dalam persekitaran dunia mulai bertambah iaitu pencemaran meningkat. kesan yang teruk pada persekitaran kita" Bahkan. Pencemaran udara ini dapat dilihat berdasarkan jumlah gas rumah hijau di atmosfera yang kemungkinan akan mengakibatkan pengeringan kepada tanah semasa musim panas. Dinamika demografi lain.

Masalah-masalah ini termasuklah hujan asid yang disebabkan oleh pemcemaran bahan bakar fosil. Biasanya di negara membangun. pertanian adalah pencemar terbesar. Sebagai contoh. dan enapan yang sering membuat hal itu tidak layak dan tidak dapat digunakan untuk kegunaan selanjutnya dalam kehidupan manusia.Berdasarkan gambar di atas. tuntutan pembangunan yang besar. penipisan lapisan ozon akibat penggunaan chloroflurocarbon ( CFC) daripada pendingin udara. dan kerajaan mempunyai keutamaan pelaburan lain. di 15 . yang dikenali sebagai model sirkulasi umum. Air yang kembali ke sungai dan aliran selepas digunakan untuk pengairan sering berkurangan disebabkan oleh kelebihan nutrisi. bahkan lebih daripada industri dan kawasan perbandaran. di negara membangun dan negara-negara dunia ketiga. Hampir setiap negara di mana pertanian diamalkan penggunaan racun perosak dan pestesid. Di negara-negara membangun. Selain itu. pertumbuhan penduduk juga menyebabkan pencemaran air. patogen. Penggunaan pendingin udara ini akan menimbulkan masalah terhadap persekitaran. ratarata. pencemaran air merupakan masalah menjengkelkan di mana negara-negara ini penduduknya bertambah dengan cepat. ia menunjukan bagaimana konsumsi tenaga menyebabkan kepada kedua-dua iaitu kehangatan atmosfera dan peningkatan penggunaan alat pendingin udara dalam kalangan penduduk. telah mengotorkan sumber air bawah tanah dan air permukaan. 90% hingga 95% daripada semua kumbahan domestik dan 75% daripada semua limpahan industri yang dibuang ke permukaan air tanpa sebarang rawatan dilakukan. salinitas. pemanasan global akibat kebocoran lapisan ozon dan menyebabkan masalah di hutan-hutan di negara-negara membangun. Kumbahan daripada haiwan lain juga terus-menerus menjadi sumber pencemaran di beberapa kawasan .

Bagi memenuhi keperluan sumber akhirnya penduduk berkembang turut memerlukan suatu bentuk perubahan bagi menyediakan produksi dengan melalui pembukaan hutan. Dimana negara-negara membangun mengalami kerugian bersih 200 juta hektar. membunuh hidupan laut bahkan memusnahkan hutan. sehingga meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan banjir. Penukaran fungsi kepada tanah pertanian boleh menyebabkan hakisan tanah. jumlah Bumi dijadikan kawasan tanaman menjadi 15 juta kilometer persegi. dan untuk membangunkan infrastruktur untuk menyokong peningkatan keperluan utama manusia. logam berat. Sebuah penurunan bersih litupan hutan daripada 180 juta hektar terjadi selama selang waktu 15-tahun dari tahun 1989-1995. Selama tiga abad. Pertumbuhan penduduk terutamanya di negara membangun dan negara dunia ketiga juga menggalakkan penggunaan tanah.Malaysia pencemaran air sungai yang begitu tinggi sehingga sering mengandungi 30 hingga 100 kali lebih patogen. dan racun dari industri dan pertanian berbanding daripada yang dibenarkan oleh piawaian kesihatan kerajaan. penggundulan hutan juga jelas. Bahkan. bersih meningkat. pada masa sekarang ini tingkat penebangan hutan terus berlanjutan. Perhutanan juga adalah mempunyi kaitan dengan hakisan tanah dan boleh mengurangkan keupayaan tanah untuk menahan air. Empangan merupakan salah pilihan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bekalan air tawar namun ianya juga mungkin akan tercemar dan penduduk yang ramai akan mengalami masalah untuk mendapatkan bekalan air bersih kerana gangguan aliran sungai. yang menjadi punca utama penurunan spesis.. dan penggunaan baja pestesid serta bahan kimia baja juga boleh menurunkan kadar kesuburan tanah. Aktiviti Manusia terhasil disebabkan perubahan dalam kegunaan tanah sering mengakibatkan fragmentasi habitat dan kerugian. memperhebat produksi . Pencemaran air terutamanya disebabkan oleh hakisan dan hujan asid yang turun di mana-mana Negara di muka bumi dan biasanya sangat tertumpu kepada kawasan pertanian dan menyebabkan tanaman rosak. Proses yang nyata. berbanding dengani negara-negara maju yang benar-benar. daripada 20 juta hektar. satu perempat daripada semua spesis di Bumi mungkin akan hilang dalam 50 tahun akan datang. 16 . Jenis kegunaan tanah yang mengalami pertukaran fungsi juga mempunyai beberapa kesan terhadap ekologi. walaupun perubahan pada litupan hutan sangat bervariasi antara wilayah.

Dengan demikian.0 FAKTOR MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN PENDUDUK 3. beberapa proses pertanian . pada peringkat umur ini. Penelitian juga menunjukkan bahawa banyak perubahan dalam gas atmosfera yang disebabkan manusia. sumbangan industri yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi tenaga menyebabkan pelepasan karbon dioksida daripada penggunaan bahan bakar fosil.Perubahan iklim global juga disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. baik perhatian terhadap masalah-masalah demografi dan perkembangan produksi dan konsumsi yang berterusan muat tanggapan pusat kepada proses yang terlibat dalam pemanasan global. Secara jelasnya. seperti penggondolan hutan. dan ketiga. 3. Menurut satu kajian. Kajian menunjukkan bahawa suhu telah dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca. Pertama. Keterangan ini menerangkan tentang pengaruh bilangan relatif manusia bagi setiap jantina dan kumpulan umur dalam menunjukkan kepadatan penduduk.1Taburan Penduduk Taburan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di negara membangun dan juga negara dunia ketiga. terutamanya metana. Pengaruh penduduk ini muncul terutama di tiga bidang. pertukaran kegunaan tanah. akan pertumbuhan penduduk untuk 35 peratus daripada kenaikan global gas CO2 antara tahun 1985 dan 2100 dan 48 peratus peningkatan di negara-negara berkembang selama tempoh itu. kepadatan penduduk dapat dikawal oleh kerana negara maju iaitu mengambil contoh Amerika Syarikat tidak mempunyai ramai golongan yang produktif yang mana golongan yang dapat melahirkan ramai anak. seperti penanaman padi-padi dan pengeluaran ternakan. Situasi ini menerangkan tentang kekurangan golongan 17 . kedua. terdapat ramai penduduk yang berumur diperingkat pertengahan dan terdapat sedikit golongan muda dan golongan tua. Beberapa tahun terakhir telah mencatatakan antara rekod terpanas. bertanggungjawab untuk melepaskan gas rumah hijau ke atmosfera. mempengaruhi pertukaran karbon dioksida antara Bumi dan atmosfera. Kebiasaanya dalam menentukan punca masalah ini berlaku. Sebagai contoh di sebahagian besar negara-negara industri. taburan penduduk hanya dilihat dari segi kepadatan penduduk di sesuatu kawasan sahaja tetapi tidak dilihat dari sudut bilangan penduduk mengikut struktur umur dan juga jantina. yang menyerap sinaran matahari dan menghangatkan bumi.

Ini menyebabkan berlakunya kepadatan penduduk yang terlalu pesat dan sekaligus memberikan impak seperti kekurangan makanan.produktif iaitu golongan muda yang mana mempunyai tahap kesuburan yang tinggi bagi mendapatkan anak berbanding dengan golongan pertengahan. kedaan ini dapat mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk di negara-negara ini dan secara tidak langsung tidak wujud masalah berkaitan dengan kepadatan penduduk di negara-negara berkenaan. pengangguran. Rajah di bawah menunjukkan jenis serta ciri-ciri piramid di negara-negara membangun. Berpandukan piramid penduduk di negara-negara membangun menunjukkan dasar atau tapak piramid lebih besar yang mana ia menggambarkan kepada golongan muda. Jelas ditunjukkan dalam gambar rajah piramid di atas bahawa golongan muda iaitu pada peringkat umur 19 tahun ke bawah 18 . Rajah Piramid Penduduk di Negara Membangun Berdasarkan piramid ini menunjukkan bahawa tapak piramid yang lebar yang mana menggambarkan bahawa golongan muda adalah lebih ramai dan golongan ini sangat produktif untuk menambahkan kadar kelahiran di negara membangun. Situasi yang berlaku di negara maju adalah sangat berbeza dengan negara-negara membangun dan negara-negara dunia ketiga. oleh kerana negara-negara maju tidak mempunyai ramai golongan produktif ini. Justeru. kemiskinan dan sebagainya. Bilangan golongan muda yang besar ini bererti bahawa ramai yang akan melahirkan anak dalam jangka masa terdekat dan secara relatifnya akan meningkatkan kadar kelahiran yang terlalu tinggi.

kadar kelahiran yang tinggi dalam peringkat umur muda ini telah meningkatkan kadar pertumbuhan penduduk.3 peratus iaitu mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2003. India dan juga negara Asia yang lain. Pada masa ini. jumlah penduduk di negara ini adalah sebanyak 33. 19 . Antara negara-negara yang menunjukkan bentuk piramid penduduk seperti rajah piramid di atas adalah negara membangun seperti Malaysia. jumlah kanak-kanak adalah sebanyak 32. Malaysia yang merupakan sebuah negara membangun yang masih mempunyai jumlah penduduk 0-14 tahun yang tinggi. Golongan muda yang ramai inilah yang mendorong berlakunya kepadatan penduduk yang pesat di negara berkenaan di samping kurang amalan perancangan keluarga. Sekiranya kadar ini berterusan dalam tempoh masa yang tertentu. Mengikut laporan terbaru pada tahun 2005 pula.5 peratus setahun. kadar pertumbuhan penduduk di negara ini amat positif. Piramid ini juga turut menunjukkan bahawa golongan dewasa yang sedikit di mana ia tidak dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara di samping kadar kematian yang tinggi dalam kalangan golongan tua iaitu pada peringkat umur 75 tahun ke atas. Berdasarkan bancian pada tahun 2000. Sejak negara mencapai kemerdekaan.Jumlah yang ramai ini bermakna lebih daripada empat juta kanak-kanak perempuan yang akan memasuki umur yang membolehkan mereka melahirkan anak secara berperingkat dalam tempoh masa yang terdekat bagi yang berumur belasan tahun.6 peratus daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia iaitu sebanyak 26. Brazil. kadar pertumbuhan penduduk di Malaysia adalah melebihi 2. Mengikut perangkaan dalam tempoh 30 tahun yang lalu. Bagi negara Malaysia.13 juta yang mana angka ini mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2005. Jangkaan ini adalah sehingga tahun 2020 ke atas yang mana berdasarkan kanak-kanak perempuan yang dilahirkan pada tahun 2005. tidak mustahil Malaysia dapat menggandakan jumlah penduduknya adalah setiap 28 tahun.adalah tinggi.

Namun. Hal ini akan 20 . dapat dilihat bahawa tapak piramid adalah lebar berbanding dengan puncak yang mana ia menunjukkan kadar kelahiran yang sangat tinggi serta peringkat umur muda yang ramai. Ini kerana banyak masalah yang wujud di negara-negara mundur ini. dalam menentukan masalah penduduk di negara membangun dan negara-negara dunia ketiga. Hal ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat tetapi mempunyai sumber yang terhad. Seperti yang diketahui. taburan penduduk tidaklah diambil kira sepenuhnya. Piramid jenis ini digambarkan sebagai piramid terganggu oleh kerana bilangan penduduk mengikut peringkat umur adalah tidak stabil. salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya pertumbuhan penduduk yang pesat di negara membangun dan negara-negara dunia ketiga ini adalah disebabkan oleh tahap penggunaan teknologi yang rendah dalam mengawal kadar pertumbuhan penduduk. Rajah piramid jenis ini dapat digambarkan kepada negara Bangladesh yang merupakan salah satu negara dunia ketiga atau negara mundur yang mempunyai penduduk yang ramai. Rajah piramid ini adalah berdasarkan taburan penduduk mengikut peringkat umur pada tahun 2010 yang mana piramid ini mempunyai tapak yang lebar yang menunjukkan golongan bayi yang ramai dan semakin berkurangan sehingga peringkat umur 19 tahun tetapi meningkat pada umur 20 tahun hingga 29 tahun. Teknologi juga turut mempengaruhi dalam menganalisis kadar pertumbuhan penduduk dunia.Rajah Piramid Penduduk di Negara Dunia Ketiga Rajah piramid di atas menunjukkan jenis piramid bagi negara mundur. Bagi negara yang mempunyai jenis piramid ini.

Golongan-golongan ini mempunyai sensitiviti yang tinggi terhadap pendekatan yang dilakukan. Penggunaan teknologi ini bermaksud. rakyat yang terdiri dalam golongan tidak miskin atau taraf hidupnya tinggi. 3. penggunaan teknik yang cepat dan berkesan dalam mengawal kadar kelahiran dalam kalangan penduduk dari terus meningkat. Di samping itu. Sesetengah penduduk termasuk kaum yang beragama Katolik menentang kaedah kawalan kelahiran yang mana pegangan penganut agama Katolik ini adalah bertepatan dengan sikap penduduk sebenar yang inginkan anak yang ramai. Kadang-kadang golongan ini berpendapat bahawa pertumbuhan penduduk yang ekstrem pada hari adalah sebahagian daripada perkembangan dunia. Walau bagaimanapun. banyak usaha yang perlu dilakukan bagi mengurangkan kadar kelahiran dan juga kadar kematian supaya populasi penduduk berada dalam keadaan stabil. Hal ini memerlukan tingkat teknologi perubatan serta kepakaran yang tinggi dalam mengatasinya.2 Isu kependudukan Kontroversi dalam Menyelesaikan Masalah Penduduk Jelas bahawa penyelesaian yang cepat diperlukan untuk memperlambatkan serta mengurangkan kadar pertumbuhan penduduk bukan sahaja di negara membangun dan negara dunia ketiga malahan di seluruh dunia. Namun disebalik penyelesaian yang ingin dilakukan iaitu mengarah kepada sudut pandangan yang bertentangan iaitu merujuk kepada penggunaan teori yang berbeza mengenai kaedah pengawalan pertumbuhan penduduk. daripada pendekatan yang telah digunakan ini telah menimbulkan permasalahan atau isu bagi sesetengah masyarakat yang tidak setuju dengan inisiatif tersebut atau pun bertentangan dengan pegangan agama mereka.menyebabkan wujudnya kebergantungan teknologi daripada negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dalam membantu negara-negara ini mengawal kadar pertumbuhan penduduk di negara berkenaan. Salah satu penyelesaian terkini atau langkah yang telah diguna pakai untuk mengurangkan kadar kelahiran adalah dengan menggalakkan perancangan kadar kelahiran. Keyakinan penduduk-penduduk ini terhadap pegangan mereka adalah penyebab kepada berlakunya kontroversi disebalik terdapat banyak penyelesaian yang boleh dilakukan. agama dapat memainkan peranan yang aktif. Menurut (Zuckerman 89) dianggarkan bahawa penduduk yang ramai akan menyebabkan 21 . Di kebanyakan negaranegara membangun.

1 Bantuan Luar Negara-negara maju seperti Amerika Syarikat serta negara-negara industri yang lain yang sudah lama mengamalkan kaedah pengawalan kadar pertumbuhan penduduk di negara-negara mereka bagi mengawal pertumbuhan populasi di negara mereka tanpa kawalan. Oleh kerana negara-negara maju ini mempunyai kepakaran serta teknologi yang tinggi dalam mengawal kadar pertumbuhan penduduk di negara tersebut. masyarakat akan lebih cenderung kepada usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi mengurangkan tahap kesuburan. kepadatan penduduk di Indonesia menjangka 239. masalah dari segi mendapatkan makanan dan sebagainya. Sekiranya masyarakat terlalu memberikan banyak sokongan kepada amalan perancangan keluarga. Mengikut perangkaan. 4. pendidikan. kebanyakan masyarakat menganggap pengguguran anak dan kawalan kelahiran tidak boleh diterima dan sekiranya populasi penduduk perlu dikawal. Antara masalah-masalah yang wujud kesan daripada kepesatan penduduk ialah masalah kemiskinan. Bantuan daripada negara-negara ini misalnya dari segi pembiayaan kos bagi membangunkan ekonomi di negara-negara yang mempunyai masalah kependudukan ini secara tidak langsung akan mengurangkan bebanan masalah mereka ekoran daripada pertumbuhan penduduk yang pesat di negara-negara ini. Yang paling penting sekali. Pengawalan kadar populasi di negara-negara maju ini adalah disebabkan negara tersebut mempunyai teknologi dan kepakaran yang tinggi. Mengambil contoh negara Indonesia yang merupakan atau termasuk dalam negara membangun.9 million pada tahun 2008 dan dijangka akan 22 . Persoalannya di sini adakah ada cara atau pendekatan lain yang lebih cekap boleh digunakan untuk mengendalikan atau mengawal pertumbuhan penduduk yang tidak bertentangan dengan perspeksi masyarakat.0 LANGKAH MENGATASI MASALAH PERTUMBUHAN PENDUDUK 4. secara tidak langsung wujud kebergantungan negara-negara membangun serta negara-negara dunia ketiga dalam mendapat bantuan daripada negara tersebut kerana negara ini tidak mempunyai pengetahuan serta kepakaran atau tahap pengetahuan dan kepakaran yang rendah. masalah ekonomi dan sosial. isu kemiskinan tidak dapat lari daripada melanda negara ini.berlaku perkembangan teknologi yang akan mengurangkan kemiskinan penduduk. ianya perlu dilakukan dengan menggunakan kaedah yang lain.

bantuan yang diberikan juga adalah meliputi aspek pendidikan. Selain bantuan dalam pembangunan ekonomi di negara-negara yang mempunyai masalah kepadatan penduduk. kecenderungan untuk mereka berkahwin pada usia muda adalah rendah kerana mereka akan mengejar cita-cita mereka terlebih dahulu di samping mereka akan lebih bergiat dalam sektor ekonomi dan pembangunan negara.1 million. Situasi ini akan mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk di negara berkenaan di 23 . Hal ini kerana. apabila mereka mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih. Apabila masyarakat mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Melalui bantuan dalam pendidikan seperti menghantar guru-guru yang pakar ke negara ini ataupun bantuan dari segi pembinaan institusi pendidikan bagi menggalakkan rakyat di negara yang bermasalah dapat memperolehi ilmu serta dapat memajukan diri mereka. Sebagai contoh. penyediaan kaedah kawalan kelahiran dan lain-lain turut membantu negara yang bermasalah dalam menanganinya. bantuan dari segi pendidikan seperti penyediaan kemudahan pendidikan secara tidak langsung akan membantu mengurangkan kadar pertumbuhan penduduk di negara-negara membangun dan negara-negara dunia ketiga. Program bantuan yang dilakukan atau diberikan oleh negara-negara maju ini khusunya Amerika Syarikat yang merupakan salah sebuah negara anggota Generation 8 (G-8) yang telah menunjukkan keberhasilannya apabila berlaku kenaikan dalam ekonomi negara tersebut yang mana dapat dilihat meningkatnya kegiatan perdagangan dan industri disamping wujud kenaikan pendapatan per kapita masyarakat di Indonesia melebihi 1000 dolar AS per tahun malahan ada segelintir masyarakat Indonesia yang mempunyai kekayaan melebihi orang Amerika Syarikat. Hal ini menunjukkan bahawa Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat yang menyebabkan wujudnya masalah kemiskinan ini oleh kerana sesetengah penduduk tidak dapat memenuhi sumber-sumber yang ada. Bantuan luar seperti negara maju misalnya Amerika Syarikat amatlah diperlukan bagi membantu Indonesia dalam membangunkan ekonomi di negara tersebut agar masalah kemiskinan dapat diatasi. Pada abad 1990-an. Masalah kemiskinan di negara ini bukan lagi merupakan isu baru malahan ia telah lama wujud. negara-negara maju telah menyalurkan ratusan million dolar bagi membiayai pelbagai projek pembangunan di negara tersebut yang sekaligus dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk di negara berkenaan.meningkat pada tahun 2050 sebanyak 343. kadar kelahiran di negara tersebut dapat di atasi oleh kerana peningkatan taraf hidup yang tinggi dalam kalangan golongan muda.

Umum mengetahui bahawa Amerika Syarikat adalah negara maju yang mempunyai pelbagai kemudahan serta hasil kekayaan yang mampu membantu negara-negara lain atau di bawah negara-negara anggotanya yang mana dalam memberikan perkhidmatan perancangan keluarga ini. kesihatan. Selain itu. Manakala di negara membangun yang menggunakan konsep pencegahan kehamilan telah menunjukkan hasilnya apabila kadar purata tingkat kesuburan telah menurun daripada enam hingga kurang daripada empat pada masa sekarang. Oleh yang demikian. termasuklah aspek pendidikan. Negara-negara dunia Ketiga seperti Bangladesh. bagi mengawal populasi di negara miskin dan negara membangun ini juga. Kita sudah sedia maklum. sekiranya berlaku sebarang bencana alam di kawasan penduduk miskin ini. negara dunia Ketiga masih lagi mempunyai tahap kemiskinan dan kadar kelahiran yang tinggi. pakaian dan juga pendidikan kepada negara mundur. Jepun. Keadaan ini adalah ekoran daripada negara miskin ini tidak mempunyai kemampuan yang baik dari segi fasiliti untuk rakyatnya. Sebagai contoh gempa bumi yang berlaku negara Haiti baru-baru ini telah mendapat perhatian dari negaranegara maju.samping mengurangkan masa mereka untuk memikirkan soal perkahwinan pada usia yang muda dan kadar pertumbuhan penduduk dapat diatasi walaupun tidak sepenuhnya. terdapat banyak kekurangan yang terpaksa mereka tempuhi saban hari. Amerika Syarikat telah memberikan perkhidmatan serta kepakarannya selama 30 tahun kepada negara-negara lain. negara maju seperti Amerika Syarikat. Hal ini kerana.Selain itu. pendidikan dilihat salah satu elemen penting dalam menyelesaikan masalah di negara dunia Ketiga terutamanya dalam aspek kadar kelahiran. dan Negaranegara Afrika mempunyai penduduk yang ramai kerana kaum wanita hanya memberi tumpuan kepada keluarga dan tidak berkerjaya disebabkan tidak mempunyai taraf pendidikan yang tinggi 24 . Britain dan negara-negara maju lain akan menghulurkan bantuan kewangan.2 Pendidikan Seperti yang telah diketahui umum. Tingkat kesuburan yang berkurangan ini akan mengurangkan kebarangkalian seseorang itu untuk melahirkan anak dalam masa terdekat. 4. Pakistan. kewangan dan sebagainya. mengambil contoh Amerika Syarikat telah memberikan bantuan perkhidmatan perancangan keluarga kepada negara-negara ini. Bantuan yang diberikan ini menunjukkan hasil yang amat memberangsangkan. makanan.

Kaum wanita sangat memerlukan pendidikan untuk menguasai era globalisasi masa kini. Dalam mengatasi masalah kependudukan ini. wanita-wanita yang berpendidikan dan berkerjaya cenderung untuk berkahwin lambat menyebabkan bilangan melahirkan anak adalah sedikit kerana tahap kesuburan telah menurun. Justeru.berbanding dengan wanita berkerjaya di negara ± negara maju seperti Amerika Syarikat. peluang pendidikan harus diberikan kepada wanita khususnya di negara dunia ketiga ini bagi membantu negara tersebut mengurangkan kepadatan penduduk seterusnya meningkatkan ekonomi negara mereka. Dalam dunia yang semakin canggih dan pantas ini. Kerajaan yang telah 25 . Dalam hal ini. pendidikan juga dapat memberikan kesedaran untuk meningkatkan amalan perancangan keluarga demi mengurangkan saiz keluarga. Di negara-negara di mana kaum wanita tidak mempunyai pendidikan khususnya pendidikan menengah akan menyebabkan kadar kelahiran sentiasa meningkat di mana rata-rata mereka mempunyai tujuh orang anak atau lebih berbanding dengan wanita yang berpendidikan menengah yang biasanya hanya mempunyai dua atau tiga orang anak. kerajaan dan pihak yang bertanggungjawab perlu memberi peluang kepada kaum wanita untuk terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan dan mempunyai kerjaya yang tetap agar kaum wanita juga boleh bergerak lebih jauh setanding dengan kaum lelaki. Mengawal kadar kelahiran bermaksud mencegah kehamilan untuk menurunkan kadar kelahiran seterusnya dapat mengurangkan bilangan penduduk di sesebuah negara dunia ketiga.2 Kawalan kelahiran Kawalan kelahiran juga merupakan salah satu elemen yang boleh digunakan dalam mengatasi masalah kepadatan penduduk. Singapura dan sebagainya. Di samping itu. menggemari saiz keluarga yang kecil dan memahami bahawa keperluan ahli keluarga dapat dipenuhi dengan lebih sempurna terutamanya dari aspek kasih sayang dapat diberikan sama rata kepada setiap ahli keluarga. pendidikan amat penting supaya setiap individu tidak ketinggalan dalam arus semasa lebih. di samping dapat menjana pembangunan negara tersebut. Mengawal kadar kelahiran ini bermaksud mencegah kehamilan untuk mengurangkan bilangan penduduk di sesebuah negara dunia ketiga. kerajaan di negara dunia ketiga ini harus mengawal pertumbuhan penduduk dari segi kawalan kadar kelahiran. Oleh itu. Jepun.lebih lagi kaum wanita. 4.

bagi mengatasi lebihan penduduknya bilangan anakanak dihadkan kepada dua orang untuk seorang perempuan. pemberian pelbagai bentuk insentif kepada dua orang anak pertama dalam keluarga seperti program perumahan. 4. Di Amerika Syarikat contohnya. Menerusi pendidikan perancangan keluarga.melaksanakan program kawalan kelahiran biasanya menggunakan kawalan perubatan. kuasa beli masyarakat akan menurun menyebabkan kanak-kanak kekurangan gizi makanan yang boleh menyebabkan peningkatan risiko kematian bayi dan kanak-kanak di negara dunia ketiga ini. kadar kelahiran dapat dikurangkan di negara-negara dunia ketiga dengan memberi kesedaran kepada mereka betapa pentingnya kawalan kelahiran dalam sesebuah keluarga demi kehidupan anak-anak yang lebih sempurna apabila memiliki saiz keluarga yang kecil.3 Kawalan kerajaan Kawalan kerajaan juga memainkan peranan penting untuk memastikan masalah kependudukan dapat ditangani dengan berkesan dalam jangka masa yang panjang. Selain itu. penggunaan kondom dan sebagainya untuk mengawal kelahiran di negara mereka. Di samping itu. Apabila krisis ekonomi berlaku. Ini bermakna di Amerika Syarikat seorang perempuan digalakkan melahirkan dua orang anak sahaja bagi mengatasi masalah lebihan penduduknya. pendidikan dalam hal perancangan keluarga juga haruslah diberikan kepada kedua belah pihak sama ada lelaki dan perempuan di negaranegara dunia ketiga. Justeru. menurunkan kadar kesuburan (TFR) juga merupakan salah satu langkah di Amerika Syarikat dalam mengatasi masalah lebihan penduduknya. negara ini mundur dan miskin serta pendapatan ekonomi 26 . Bagi mengatasi masalah lebihan penduduk di negara-negara dunia ketiga hendaklah memberikan pendidikan mengenai masalah kependudukan kepada rakyatnya selain meningkatkan pengambilan wanita dalam sektor pekerjaan sama ada dalam sektor kerajaan ataupun swasta kerana kebiasaanya wanita yang berkerjaya akan berkahwin lewat dan berkencenderungan melahirkan anak-anak dalam jumlah yang sedikit. suntikan. pendidikan percuma dan lain-lain bentuk insentif turut menggalakkan program kawalan kelahiran di Amerika Syarikat. Dalam mengatasi masalah lebihan penduduk. negara-negara di dunia ketiga boleh mengamalkan kawalan kelahiran seperti yang diamalkan di Amerika Syarikat dalam mengatasi masalah kepadatan penduduknya. Oleh kerana.

Organisasi PBB seperti Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) memainkan peranan yang penting dalam memperbaiki mutu produk makanan dan pertanian supaya ianya mencukupi sekaligus menaikkan taraf pembangunan sektor industri terutamanya dalam kalangan negara membangun dan negara dunia ketiga. Hal ini dapat dilihat dalam polisi yang dilaksanakan di negara China yang mana kerajaan negara tersebut telah memperkenalkan Polisi Satu Keluarga Satu Anak. Kaedah atau polisi yang efektif boleh dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah kependudukan ini. program transmigrasi boleh dilaksanakan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Indonesia ( Penjajahan Menyang Seberang 1905 dan Program Transmigrasi 1950 ). Sumatera dan Sulawesi. bagi mengatasi masalah taburan penduduk yang tidak seimbang pula. menyebabkan penduduk terutamanya bayi dan kanak-kanak yang ramai kekurangan bahan makanan. Masalah kebuluran di Afrika umpamanya adalah contoh 27 . Pakistan dan sebagainya. Selain itu. kerajaan boleh melaksanakan pelbagai kaedah atau polisi yang berkaitan dengan kawalan kelahiran yang boleh mengurangkan kadar pertumbuhan penduduk khususnya di negara dunia ketiga ini. satu pendekatan yang boleh diambil oleh kerajaan adalah dengan mengurangkan pertambahan penduduk. Dalam memelihara keamanan dunia. 4. program ini juga berperanan untuk mengurangkan masalah kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dengan memindahkan penduduk ± penduduknya ke Papua. Bangladesh. Kalimantan. Oleh itu. Polisi ini dilaksanakan di negara China bagi mengatasi masalah penduduknya yang terlalu ramai. Selain berperanan mengatasi masalah taburan penduduk. Dalam hal ini.4 Peranan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah di negara membangun dan negara dunia ketiga ini. Polisi ini juga dilaksanakan di negara-negara yang terlalu ramai penduduk seperti Afrika. Di samping itu. Hal ini akan menimbulkan lagi masalah kepada kerajaan dalam menangani masalah kekurangan sumber dalam negara mereka. Persatuan BangsaBangsa Bersatu (PBB) tidak seharusnya lupa pada peranannya dalam membantu negara-negara membangun dan miskin supaya mereka dapat memperbaiki taraf ekonomi dan hidup penduduk dunia. program berencana yang dilaksanakan oleh kerajaan Indonesia yang bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran sebelum tahun 2000 adalah bagi mengatasi masalah penduduknya yang terlalu ramai.negara yang rendah.

Kini. peranan UNICEF atau Tabung Kanak-Kanak PBB juga penting dalam menyelesaikan masalah-masalah di negara membangun dan negara dunia ketiga. Eksploitasi dan Penderaan. Programprogramnya menekankan perkhidmatan menjaga kesihatan dan kebajikan kanak-kanak. Ia bergantung kepada sumbangan kewangan daripada kerajaan dan penderma peribadi. Pendidikan Asas dan Kesamaan Jantina. Pencegahan HIV/AIDS dalam kalangan kanak-kanak dan Penyokongan Dasar Melindungi Hak Kanak-kanak serta kerjasama dalam usaha-usaha sedemikian. Hanya 15% perdagangan negara-negara Afrika berlaku dalam benua Afrika sendiri. Oleh kerana bijirin merupakan 60% daripada diet manusia sedunia. Peningkatan global permintaan makanan yang dialami bukanlah sesuatu yang mengejutkan. pertambahan populasi dunia telah menjadi lebih rendah tetapi permintaan terhadap makanan meningkat antara 60% hingga 100%. UNICEF mempunyai lima matlamat iaitu Kehidupan dan Perkembangan Kanak-Kanak. bekalan makanan jauh melebihi permintaan. Ia juga membantu 28 . terdapat hampir satu billion manusia sedang mengalami kekurangan zat makanan. peranan UNESCO ( Pertubuhan Pendidikan. Perlindungan Kanak-kanak daripada Keganasan. dan Kebudayaan PBB) juga penting dalam memelihara kestabilan dunia. Contohnya isu pengklonan manusia. Sains. Pada separuh abad ke-20. semua penduduk membayar harga yang jauh lebih rendah untuk makanan. Sekaligus masalah pemberontakan dan ketidakpuasan hati pelbagai golongan terutamanya di benua Afrika dapat diatasi. Fungsi UNICEF ialah memberi bantuan kemanusiaan dan perkembangan kanak-kanak di seluruh dunia. Selain itu.yang mana PBB haruslah bijak menanganinya supaya ia tidak berlarutan sehingga menjejaskan pengeluaran makanan sedunia. Menurut FAO. Keadaan ini secara tidak langsung dapat menstabilkan keadaan dunia. Di samping itu. komunikasi sedunia dan kemajuan sains. Tarif yang dikenakan oleh negara-negara termiskin terhadap perdagangan barang makanan secara umumnya lebih tinggi daripada tarif yang dikenakan oleh negara maju. Bantuan pendidikan serta pembangunan sains contohnya mampu untuk meningkatkan lagi mutu pendidikan sedunia di samping dapat mewujudkan satu garis panduan berkaitan pendidikan. Harga bijirin turun hampir 75%. peranan UNESCO adalah penting supaya fenomena sains yang melampaui moral dan etika manusia sejagat dapat dikawal supaya ia tidak menjadi satu polemik yang mampu menggugat keamanan dunia sejagat.

Selain daripada memberikan peruntukan yang besar dalam bidang pendidikan. Guna tenaga yang berlebihan menyebabkan tanah menjadi kering dan berlaku pemanasan global. Akhirnya. Segala tindakan yang kita lakukan akan menentukan dengan tepat berapa banyak kita mengurangkan kesuburan. ketika kita menggalakkan lebih banyak kehidupan di atas planet ini. Selain itu. Pendekatan yang baik haruslah dicari untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Bahagian paling penting bagi semua kerosakan ini adalah sebahagian besarnya saling berkaitan iaitu kerosakan tanah. Sebagai contoh. kerajaan bagi negaranegara tersebut mestilah melihat masalah sosio-demografi itu daripada pelbagai bahagian. tetapi terdapat juga masalah lain. Sumber daya tenaga juga digunakan dengan cepat. kekurangan makanan dan air yang tercemar. dan tanah itu sendiri menjadi kurang produktif. Tanpa mencari penyelesaian kepada peningkatan jumlah penduduk. Ia bukan hanya masalah kepadatan penduduk secara umum. kita akan meninggalkan sedikit ruang untuk tanaman lain dan haiwan yang berguna bagi gizi dan tujuan rawatan serta hanya menjadi sebahagian daripada komuniti yang pelbagai. Adakah ini dilakukan melalui pendidikan mengenai kaedah kawalan kelahiran atau 29 . hakisan juga menyebabkan pencemaran bekalan air yang bersih. Terdapat banyak pandangan yang berbeza tentang kaedah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Banyak sumber daya tenaga yang sedang berkurang dan telah tercemar. sebahagian besar di antara para penyelidik dan kumpulan-kumpulan alam sekitar bersepakat mengatakan bahawa beberapa tindakan tidak perlu dilakukan. remaja dan kemahiran-kemahiran yang berasaskan pendidikan. Namun. Kadar pertumbuhan penduduk yang tinggi sejak lebih 30 tahun yang lalu telah memberikan impak yang besar terhadap negara-negara membangun dan Negara Dunia Ketiga. kita telah kehabisan tanah untuk melakukan aktiviti pertanian seperti menanam sumber makanan. Kesimpulan Pertumbuhan penduduk pada masa kini merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh penduduk bumi ini. Hal ini kerana mustahil untuk meningkatkan angka kematian bagi mengurangkan jumlah penduduk.dalam perkembangan kanak-kanak dari kecil. kita tidak akan mampu mengelakkan masalah dari berlanjutan dan bumi akan mengalami kehancuran.

30 .penggunaan teknologi untuk menentukan cara-cara baru bagi menggunakan sumber daya yang kita miliki.

unicef.com/library/ faq/blqzworldpop.about. Bryan (1995).Population Division.wikipedia.unesco. Diperolehi pada 8 March 2010 daripada http://www.htm.Bibliografi United Nation (2002) World Population Ageing: 1950-2050. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers. Department of Economic and Social Affairs (DESA). United Nation: New York Cartledge. ed ( 1996).org/wiki/World_population Diperolehi pada 10 March 2010 daripada http://geohraphy. Population and the Environment. Ben and David Jefferson. Zuckerman. Human Population and the Environmental Crisis. Oxford: Oxford University Press.org/new/en/unesco Diperolehi pada 9 March 2010 daripada http://en.org/ Diperolehi pada 9 March 2010 daripada http://www. 31 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful