P. 1
Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia

Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia

5.0

|Views: 3,179|Likes:
Published by Cik Nadia Nut

More info:

Published by: Cik Nadia Nut on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2015

pdf

text

original

Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia (2

)
Orang Islam telah memberi sumbangan yang begitu besar terhadap peradaban dan tamadun manusia. Sumbangan yang paling besar ialah dan aspek agama kerana agama Islam membawa akidah, iaitu kepercayaan terhadap Allah Yang Maha Esa. Menerusi akidah, manusia bebas hidup tanpa ada sesuatu yang di takutinya kecuali Tuhan. Akidah juga menjadi aspirasi bagi manusia untuk bekerja secara ikhlas dan jujur. Oleh sebab sifatnya sarwajagat dan tidak terbatas-batas bangsa, kaum, keturunan dan geografi menyebabkan agama Islam dapat diterima oleh semua bangsa di dunia. Inilah antara sebab agama dan tamadun Islam berkembang di seluruh dunia. Di samping itu, agama Islam juga menyediakan undang-undang dan peraturan hidup manusia yang dinamakan Undang-undang Syariat yang dilaksanakan setiap masa dan tempat. Sekiranya akidah menjadi aspirasi dan motif penggerak ke arah tamadun, maka peranan syariat itu ialah menunjuk ajar serta memberi kaedah yang jelas kepada asas pembinaan tamadun. Antara asas itu ialah ilmu, iman dan amal. Ini ditambah pula dengan aspek akhlak, iaitu asas kepada pembinaan peribadi yang luhur. Kesepaduan ketiga-ketiga aspek itu akan membentuk insan yang sem purna yang merangkumi roh, akal dan jasad. Dengan ketibaan ajaran Islam, masyarakat Eropah tidak lagi terikat dengan kawalan atau sekatan Paus gereja Rom. Bukan sahaja mereka tidak menghormati institusi gereja, bahkan mereka menentangnya. Seruan agama secara paksaan yang selama mi diamal kan oleh pihak gereja telah diubah kepada cara diplomasi dan damai. Dalam bidang falsafah dan pemikiran, daripada pengaruh Islam, orang Eropah dapat membebaskan pemikiran mereka yang selama mi dibelenggu oleh pelbagai doktrin Kristian terutama sekali hubungan manusia dengan alam. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang pasif lantaran dosa warisan. Demikian juga sikap mereka terhadap kehidupan di dunia, bukan lagi sesuatu yang dibenci lantaran ia merosakkan, tetapi sesuatu yang mesti diisi dengan aktiviti kehidupan yang bermakna. Perubahan sikap ini akhirnya melahirkan satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai faham humanisme pada abad ke-13M. Tokohtokoh falsafah Islam yang dicontohi oleh orang Eropah ialah al-Kindi, alFarabi, Ibn Tufayl dan Ibn Rushd. Ibn Tufayl dengan karyanya Hayy Ibn Yaqzan yang mengungkapkan bahawa manusia boleh mengenal Tuhan tanpa wahyu dan guru telah mempengaruhi pemikiran orang Eropah. Karya ini telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Roger Bacon dan diterbitkan bersama-sama teks Arab di Oxford pada tahun 1671. Seterusnya karya tersebut diterjemahkan ke bahasa-bahasa Eropah yang lain. Bukan se takat menterjemah, malahan orang Eropah juga menghayatinya melalui penciptaan kisah-kisah berdasarkan idea yang dikemukakan dalam buku tersebut. Antara kisah tersebut ialah Robinson Crusoe yang dihasilkan pada abad ke 18M. Begitu juga idea falsafah Ibn Rushd telah mempengaruhi ahli falsafah Eropah sejak abad ke-12M lagi. Pada abad ke-16M, falsafah Ibn Rushd, menurut Renan, telah diamalkan secara rasmi oleh golongan terpelajar di Itali. Dalam bidang kemasyarakatan konsep keadilan, hak individu serta penyertaan rakyat memberi pendapat, memberi layanan baik terhadap tawanan pe rang, etika peperangan seperti melindungi nyawa kanak-kanak, orang tua dan kaum wanita yang dianjurkan oleh Islam merupakan nilai baru bagi mereka. Tokoh-tokoh

yang dicontohi dalam aspek keadilan sosial ialah Nabi Muhammad (saw) dan para sahabatnya termasuk Abu Bakar, ‘Umar, ‘Uthman dan ‘Ali. Orang Eropah juga mendapat pengetahuan dalam bidang ekonomi seperti kegiatan perdagangan, perindustrian, teknologi pertanian serta sistem perairan. Teknik tanaman seperti sekoi, padi, tembikai, aprikot dan limau telah dipelajari daripada orang Islam. Tokoh-tokoh Islam yang dicontohi ialah Ibn Baytar dan al-Ghafiqi. Tokoh-tokoh Islam yang terkenal dalam bidang perubatan ialah alRazi dan al-Asrar. Al-Razi telah menghasilkan buku berjudul al-Hawi. Buku ini telah dijadikan rujukan di Eropah dalam bidang kimia. Begitu juga buku Ibn Sinaberjudul al-Qanun menjadi bahan rujukan di Eropah. Dalam bidang perkilangan, misalnya kilang membuat senjata di kota-kota besar Islam seperti Cordova dan Baghdad telah memberikan sumbangan besar kepada Eropah. Dalam bidang matematik pula, ramai penuntut Eropah yang datang belajar ke Andalus pada zaman pemerintahan Islam. Kebanyakan mereka telah menjadi pakar dalam bidang tersebut, antaranya Adelard dan Morley dari Britain. Adelard telah berguru dengan orang Islam dan beliau telah menterjemahkan karya al-Khawarizmi yang menulis tentang teori geometri dalam matematik dan statistik. Beliau telah menggunakan nombor Arab dalam terjemahannya. Seorang lagi tokoh matematik Eropah ialah Leonardo Fibonacci of Pisa. Beliau telah mempelajari ilmu matematik dengan orang Islam di Andalus. Karya- karya beliau antaranya Liberab’ci telah dijadikan bahan bacaan asas ahli matematik di Eropah. Begitu juga George Purbach, pakar matematik dari Vienna pada abad ke-15M banyak berpandukan kajian yang dilakukan oleh ahli matematik Islam seperti Ibn al-Zarqiyali. Beliau mahir dalam matematik rajah segi tiga. Dalam bidang astronomi terdapat beberapa karya karangan Abu Ma’syar dan al-Khawarizmi. Karya mereka telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Adelard of Bath dan John of Siville. Karya al-Battani juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Alfonso X. Ahli astronomi Eropah bernama Romond telah menulis karya astronominya berdasarkan karya Ibn alZarqiyali (Azarchel). Ibn al-Zarqiyali mahir dalam menentukan gerhana matahari dan telah mencipta sebuah kompas untuk menentukan jarak antara bulan dan bumi dan di antara bintang-bintang dan matahari. Dalam bahasa Eropah ter dapat beberapa istilah astronomi yang dipinjam daripada bahasa Arab. Antaranya ialah alsumut dan nadir (nazir). Umat Islam juga telah berjaya mencipta kompas yang digunakan dalam pelayaran di laut. Dengan itu pelayaran di laut dan kegiatan perdagangan telah berkembang dengan lebih pesat.Muhammad bin Musa telah mencipta astrolab (jam matahari). Beliau juga mencipta sebuah alat yang dapat mengukur bulatan dunia. Pada abad ke12M, Abu Solet telah mencipta sebuah alat yang dapat menimbulkan semula kapal yang sudah tenggelam. Dalam bidang botani pula, umat Islam telah memberi sumbangan yang besar. Di kota-kota besar seperti Cordova, Kaherah, Baghdad dan Fez terdapat taman bunga yang cantik dan indah. Menurut Sarton, pencapaian umat Islam dalam bidang botani adalah jauh lebih hebat daripada pencapaian yang pernah diwarisi bangsa Yunani. Pada abad ke-12M, Ibn Arabi telah menulis sebuah buku tentang botani. Al-Ghafiqi dari Cordova telah menerbitkan sebuah buku tentang tumbuhtumbuhan dan 50 jenis pohon buah-buahan. Sementara Ibn Sina turut

menghasilkan sebuah buku yang mengulas tentang tumbuh tumbuhan. Ibn alBaytar yang berasal dan Andalus telah menyusun sebuah buku yang menyenaraikan 1400 jenis dadah yang boleh diproses daripada binatang, tumbuh-tumbuhan dan bahan galian. Karyanya yang berjudul Kitab al-Mughni fi al-Adwiyah al-Mufradah merupakan sebuah buku yang paling perpengaruh dalam bidang farmakologi. Berikutnya, karya-karya botani yang berkaitan dengan perubatan telah dihasilkan oleh para pengkaji yang tinggi di wilayahwilayah Islam. Segala kajian itu telah membantu mengenal pasti jenis akar kayu dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat dan dapat digunakan dalam bidang perubatan. Umat Islam turut menghasilkan kain dan kertas bermutu tinggi melalui kemajuan teknologi yang mereka miliki. Dalam bidang pertanian, mereka telah membina kincir air dan kincir angin. Dalam bidang seni muzik pula, pada abad ke-12, didapati karya-karya penting yang dihasilkan oleh orang Islam tentang muzik telah diterjemahkan ke bahasa Latin. Terjemahan ini dilakukan di Toledo. Ahli muzik Eropah, Franco ofCobogne (1190M) telah mengikut jejak al-Kindi dalam bidang seni muzik. Setelah itu muncul pula John of Garlanddengan karyanya berjudul Ochetus yang mengkaji tentang nada suara yang diambil daripada kaedah nada suara muzik Arab. Dalam bidang bahasa, sastera dan seni ukir, banyak karya bahasa dan sas tera dalam bahasa Arab telah diterjemahkan ke bahasa-bahasa Eropah. Istilahistilah Arab seperti sukkar (sugar), kimia (alchemy), arsyek (cheque) dan ba nyak lagi telah dipinjam oleh bahasa Eropah. Tidak kurang pentingnya tentang ilmu pelayaran Islam. Ramai tokoh ahli pelayaran Islam yang menjadi terkenal antaranya ialah al-Mas’udi, Ibn Jubayr dan Ibn Battutah. Dalam bidang ketenteraan pula, taktik peperangan yang digunakan oleh tentera Islam sejak zaman Nabi Muhammad (saw) banyak mempengaruhi taktik dan strategi peperangan pada zaman moden. Ringkasnya, banyak aspek keintelektualan Islam telah ditiru oleh bangsa Eropah sehingga melahirkan satu perubahan besar dalam sejarah tamadun di Eropah. Namun begitu, nilai-nilai murni yang terkandung dalam tamadun Islam tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Barat bagi mengukuhkan lagi ta madun mereka, malah mereka menggantikannya dengan nilai-nilai kebendaan sematamata. Justeru, lahirlah era penjajahan bagi mengejar harta kekayaan tanpa batas dan sempadan.

Situasi ini wujud kerana tindakan dan cengkaman kuat pihak berkuasa agama. "Gelap" juga bermaksud tiada prospek yang jelas bagi masyarakat Eropah.SUMBANGAN ISLAM KEPADA TAMADUN DUNIA SEBELUM tiba zaman Renaissance. Akibatnya kaum cendekiawan yang terdiri daripada ahli-ahli sains berasa mereka ditekan dan dikontrol. Pemikiran mereka ditolak. yang bermula antara zaman kejatuhan Kerajaan Roman dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada kurun ke-15 Masihi. Eropah dilanda zaman gelap (dark age). Gereja Kristian yang sangat berpengaruh. Sementera masanya pula menurut Encyclopedia Americana ialah tempoh 1000 tahun. Mereka berpendapat hanya gereja sahaja yang berkelayakan untuk menentukan kehidupan. Gereja serta para paderi mengongkong pemikiran masyarakat dan juga politik. politik dan ilmu pengetahuan. pemikiran. Sesiapa yang . Maksud dark age ini ialah zaman masyarakat Eropah menghadapi kemunduran intelek dan kelembapan ilmu pengetahuan.

usaha terjemahan telah dibuat terhadap bahan-bahan ilmiah dari negara-negara Islam. the medium through which ancient science and philosophy were recovered. perubatan. Ibnu Haitham. Harran. lebih penting berbanding ilmu-ilmu Rom Timur. perubatan. astronomi. Ini bermakna sewaktu dunia Islam sudah menikmati kemajuan dan tamadun yang tinggi. Pada kurun kedua belas. al-Khawarizmi. Ibnu Tufail. Mereka tidak menterjemah bahanbahan ilmiah itu daripada bahasa Yunani. Bahasa yang digunakan oleh Aristotle sukar difahami oleh rahib-rahib yang menjaga manuskrip-manuskripnya. ilmu-ilmu Islam lebih teratur. Eropah masih diselimuti kegelapan dan kemunduran! Dunia telah diperlihatkan tentang betapa hebatnya perkembangan intelektual dan ilmu pengetahuan di dunia Islam antara kurun ke-9 hingga ke-12. Di sini perkembangan intelek juga berlaku dengan pesat. Ibnu Sina. dan muzik. Cerdik pandai Eropah mula bersikap lebih berminat untuk tahu dan lebih ghairah terhadap kebudayaan bangsa Timur yang telah lama maju. geografi. supplemented and transmitted to make possible the renaissance of Western Europe. Ibnu Rusyd Ibnu Bajja. al-Mansur (754-75). Mereka menjadi pemikirpemikir dalam bidang-bidang falsafah. Bagi memenuhi kehendak baru masyarakat intelek Eropah ini. matematik. politik. Philip K Hitti dalam bukunya The Arabs: A Short History menukilkan seperti berikut: "Moslem Spain wrote one of the brightest chapters in the intellectual history of medieval Europe. psikologi. Charles Singer dalam bukunya A Short History of Scientific Ideas to 1900 menyenaraikan tujuh alasan mengapa tindakan terjemahan lebih banyak buku berbahasa Arab. Between the middle of the eighth and the beginning of the thirteenth centuries. Diskusi akademik yang melibatkan tajuk besar seperti metafizik. Tetapi bahasa Arab klasik pula mudah difahami oleh setiap orang berpendidikan tinggi yang bertutur dan menulis bahasa Arab. optik. gereja sering bersaing dengan kuasa-kuasa kerajaan." (h 174-175). Thomas Aquinas(m 1274) seorang ahli fikir zaman ini mengeluarkan teori "negara wajib tunduk kepada kehendak gereja". politik. Kawasan Islam yang dekat dengan Eropah ialah Sepanyol. Sewaktu pemerintahan khalifah-khalifah Abbasiyah yang mashyur. Dan Timur yang dimaksudkan itu ialah Timur Tengah. metafizik. Diringkaskan cerita sejarah. Bahasa Yunani Rom Timur jauh sekali daripada bahasa klasik. (h 175-176): 1. 2. 1992. Manakala Dante (1265-1321) berpendapat keduadua kuasa itu hendaklah masing-masing berdiri sendiri. dan Ibnu Khaldun. Sebuah institusi bernama BaitulHikmat telah secara langsung membantu operasi ilmiah ini dengan jayanya. kimia. al-Biruni. Beberapa kota besar di Timur Tengah telah menjadi kata ilmu pengetahuan seperti Iskandariah. golongan cendekiawan sentiasa memberontak terhadap dan kongkongan gereja tersebut. fizik. Ibnu Miskawayh al-Razi. Ibnu Masarrah. etik. Dalam politik. Harun al-Rashid (786-809) dan al-Makmun (813-833) wilayah-wilayah Islam khasnya di Baghdad telah disuburkan dengan kemunculan ahli-ahli fikir besar seperti al-Kindi. alFarabi. astronomi. fizik dan seumpamanya dibahas secara terbuka dan ilmiah. St Augustine (m 430) sebelumnya juga berpendirian demikian. lebih asli. . Sebelum lebih kurang tahun 1200. dan mestilah bekerjasama untuk mewujudkan kebajikan bagi manusia (Joseph H Lynch. gerakan intelek telah mula berjalan. Antiok dan Baghdad. Biasanya apa yang berlaku di Eropah pada abad pertengahan itu ialah kuasa gereja lebih kuat dan adakalanya terjadi semacam kerjasama. 172-174). etik.mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera malah ada yang dibunuh. the Arabic-speaking peoples were the main bearers of the torch of culture and civilization throughout the world.

Buku al-Syifa’ oleh Ibnu Sina yang telah juga diterjemah ke bahasa Latin telah diterbitkan di bawah tajuk Sufficientia Physicorum di mana ahli fikir Barat Roger Bacon sering membuat rujukan. Keseluruhan kecenderungan ilmu Rom Timur mengarah kepada teologi falsafah dan ilmu sains. Saluran-saluran perniagaan dengan Barat sama ada secara langsung dengan Islam ataupun melalui wilayah-wilayah asing terkepung di dalam Empayar Rom Timur. Beliau telah berjaya menterjemah buku berbahasa Arab ke Latin tidak kurang daripada 92 buah karya Arab yang lengkap. Sebuah kutub khanah dan akademi telah ditubuhkan di Cordova dalam tahun 970 M dan badan-badan yang serupa muncul di Toledo dan beberapa tempat lain. Penterjemah terkemuka menurut Charles Singer ialah Gerard of Cremona (1114-87). beliau menyalin dari bahasa Arab buku Rheforica oleh Aristotle dengan memakai alasan-alasan alFarabi. beliau telah menterjemah ulasan Ibnu Rusyd terhadap buku Ethica Nicomachaea karangan Aristotle. Risalat al-aqli Wa al-Ma’qul oleh al-Kindi. Di antara penterjemah-penterjemah cemerlang Eropah waktu itu ialah Gundissalines (1130-1150). beliau menyalin buku ulasan dari Ibnu Rusyd terhadap buku Phoetics karangan Aristotle. Satu bidang sains di Sepanyol yang lebih progresif ialah astronomi. iaitu kitab perubatan (1993. Pada tahun 1250.3. Beliau menterjemah karya al-Khawarizmi – Arithmetic-dan diperkenalkan kepada Barat. Pada tahun 1256. Physica. De Generatione et Conruptione. . 168-69). Beliau menulis buku teks astronomi untuk mengganti teori-teori Ptolemy dengan suatu sistem planet yang benar-benar sepusat dan berjaya menyediakan cadangan-cadangan kepada Copernicus (1993. Mengenai Rusyd pula. Michael Scot telah membuat terjemahan ke bahasa Latin. 178). buku Ihsa al-ulum oleh al-Farabi. Pada tahun 1240. misalnya Almagest karya Ptolemy dan Canon karya Ibnu Sina. Kuasa Kristian Latin tidak mencapai kemajuan di dalam menduduki Wilayah Rom Timur. Di pihak lain pula Islam sedang berundur di Barat. Ketua ahli-ahli astronomi Sepanyol dikenali oleh orang Latin sebagai Arzachel. Khidmat beliau yang terkemuka ialah bidang matematik. komentar-komentar beliau tentang buku falsafah Greek De Caelo et Mundo. 7. Beliau menghabiskan banyak masa di Toledo dan menimba ilmu-ilmu Arab dari guru-guru Kristian tempatan. Herman dari German. Banyak daripadanya amat panjang. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. 6. seorang uskup bekerja menterjemah buku di Toledo. 5. tetapi jarang sekali untuk bahasa Yunani. Parva Maturalia dan De Substancia Orbis. Mereka juga menterjemah buku-buku falsafah. Metaphysica. Antara penterjemah Barat perintis daripada bahasa Arab ke bahasa Latin ialah Adelard of Bath (c 1090 – c 1150) yang telah pergi ke Sepanyol dan kepulauan Sicily. Maqasid al-Falsafah oleh alGhazali. Beliau telah menterjemah beberapa bab dari kitab al-Syifa’ oleh Ibnu Sina. Bantuan daripada orang Yahudi diperolehi untuk bahasa Arab. Metarologica. Alpetragus adalah seorang daripada ahli astronomi yang terakhir. Seterusnya beliau menulis suatu dialog terkenal Natural Questions yang merupakan sejenis ikhtisar permulaan tentang ilmu sains Arab. 4. Canon ini ialah Canon fi al-Tibb. juga beberapa buah buku tentang Astronomi. Di Toledo beliau telah menyusun apa yang disebut "jadual Toledo" yang telah mencapai suatu tahap kejituan yang tinggi. De Enima. Beliau juga menterjemah karya Euclid daripada bahasa Arab. Dalam zaman pertengahan bahasa dipelajari secara bertutur dan bukunya daripada tatabahasa Yunani.

Ketika Frederick II memerintah Itali. al-Ghazali dianggap ahli teologi dan falsafah. Buku lain seperti al-Nafs al-Insani juga diterjemahkan dan diberi judul De Anima Humana (M M Sharif. Dalam konteks ini. Kerja-kerja terjemahan diperhebatkan. Usaha-usaha mempelajari falsafah Aristotle serta sejarah besar ulasan-ulasan teks yang dibuat oleh orang-orang Islam dari Baghdad dan Sepanyol dalam bidang-bidang epistemologi. Raymond Lull (633-716/1236-1316) telah mempelajari bahasa Arab di Majorea dan falsafah Islam di Bugia di Tunisia. pernah tinggal di Sepanyol. A History of Muslim Philosophy. Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran adalah antara sebab penting ke arah perkembangan bidang falsafah dalam abad ketiga belas. metafizik dan etika berasaskan pemikiran al-Farabi.Robert dari Chester (1110-1160). Sementara buku-buku saintifik pula. St Thomas Aquinas merujuk kepada Ibnu Sina dalam karyanya guaestiones disputaEae de veritate (Permasalahan yang dipertikaikan mengenai kebenaran).Ibnu Gabirol. bukan sahaja di kalangan golongan skolastik. merupakan antara orang yang mula-mula menterjemah al-Quran. Terjemahan buku-buku Ibnu Rusyd yang mereka lakukan menjadi bahan-bahan akademik yang sangat berpengaruh. Miguel Asin Palacios telah mempelajari bukan sahaja buku Tahafut alFalasifah oleh al-Ghazali malah lain-lain buku beliau seperti Maqasid. Moses ben Maimon (1135-1204) dari Cordova. Pengaruh Ibnu Rusyd di Eropah menurut Bertrand Russell sangatlah kuat. kemudian Universiti Bologna dan Oxford di London. Nama-nama Yahudi yang terkenal pada zaman tersebut ialah seperti Solomon ibn Gabirol (1021-58) dari Sarafossa. 1966. h 1360). tetapi juga di kalangan satu kumpulan besar pemikir bebas bukan profesional (a large body of improfessional free-thinkers) yang menafikan keabadian (immotality). Buku perubatan Ibnu Sina iaitu Qanun Fi al-Tib dipelajari di Eropah hingga abad ke-17. Beliau telah menterjemah Asma’al-Husna oleh Muhyi al-Din ibn Arabi. akidah dan falsafah. beliau menterjemah teks alkimia yang mula-mula sekali terbit dalam bahasa Latin. Bahasa Arab adalah bahasa pertuturan waktu itu. Buku Maqasid telah diterjemah ke Latin diberi tajuk Logika et philosophia Algazelis Arabic oleh Gundisalvas dan diterbitkan di Venice pada 912/1506. Pengaruh al-Ghazali juga didapati sangat kuat. beliau menghasilkan jadual-jadual astronomi bagi garis bujur London berdasarkan karya al-Battani dan garis lintang pula berdasarkan karya al-Khawarizmi. Sewaktu di England. beliau telah mendirikan Universiti Neples dan di sini ilmu pengetahuan dari dunia Islam itu telah dipelajari. Tetapi ia juga yang memberi inisiatif kepada pihak Kristian supaya melancar serangan moral menentang Islam. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd telah berlaku. . Terjemahan-terjemahan tersebut telah memberi makna besar terhadap tamadun Eropah seperti yang disebut oleh Philip KHitti di atas. Universiti Paris dibina pada tahun 1236. Penterjemahan beliau bagi karya al-Khawarizmi Algebra telah berjaya diperkenalkan kepada orang Latin. Cendekiawan Paris sibuk mempelajari buku-buku yang berjudul Deintellectu et intelligibili kerap merujuk kepada Ibnu Rusyd sekerap rujukannya terhadap Aristotle. Bahan-bahan tersebut dipelajari oleh para sarjana dan pelajar-pelajar tempatan. la juga ada membuat saduran dan penyesuaian beberapa passage dari Futuhat alMakkiyah hingga ia sendiri boleh menulis hal-hal berkenaan dengan sufis. Universti-universiti ini menjadi pintu masuk ilmu-ilmu dari dunia Islam secara rasmi kepada masyarakat Eropah pada abad pertengahan. Proses penterjemahan pelbagai ilmu dari Timur khasnya Sepanyol ini dibantu juga oleh pelajar Yahudi.

dan algebra. astronomi. Dan mereka ini mengembangkan aktiviti mereka ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Sebab itu ilmu-ilmu yang kita sifatkan sebagai "akademik" itu berkembang pesat di Eropah dan akhirnya mereka maju. akhlak (Etika). Paris. Eropah menerima ilmu-ilmu dari dunia Islam sewaktu umat Islam berada dalam kekuatan dan kemajuan. the task of maintaining the unity of the Islamic Community passed to the sufis. Nusantara adalah daerah yang subur dan kaya dengan pelbagai hasil bumi dan pertanian. Oxford. Orang-orang penting di abad pertengahan seperti Sigervan Brabant dan Boethius adalah antara pengikut-pengikut Ibnu Rusyd hingga mereka mendapat kemurkaan pihak gereja. 39). Pada tahun 1258 M atau pun abad ke-13. logik.Mereka digelar pengikut Ibnu Rusyd. (Russell. " (dipetik oleh A H Johns 1993. Para sufi pengembara telah melakukan pengembaraan hingga ke Nusantara. Ilmu pengetahuan dari Timur Tengah yang dibawa ke alam Melayu bukanlah seperti yang terjadi di Eropah. Menurut para pengkaji pengaruh Ibnu Rusyd setidak-tidaknya terus berpengaruh selama empat abad di Eropah. walhal daerah Nusantara ini bukan seperti Antartika. Kaum wanita pula yang tertekan oleh pelbagai diskriminasi telah mendapat ilham dan semangat baru apabila membaca buku-buku Ibnu Rusyd mengenai wanita dan hak-hak mereka. Ilmu-ilmu dari dunia Islam telah membawa kejayaan kepada bangsa Eropah. Bologna. A H Johns dalam eseinya muslim mystics and historical writing mengungkapkan apa yang telah disebutkan oleh Gibb tentang hal kejatuhan ini: "After the capture of the caliphate. the sufi missionary spirit and the popular basic of the movement. Nusantara mewarisi suasana yang lemah dan mundur justeru kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah telah jatuh ke tangan bangsa Tartar. perubatan. . beliau menyebut "daripada buku-buku Ibnu Rusyd!". Apabila ditanya di manakah beliau mendapat ilmu dan keberanian untuk pelayaran itu.Dalam usahanya untuk menyeberangi lautan Atlantik. Ilmu-ilmu yang diterjemah itu melewati ilmu-ilmu falsafah. Kumpulan-kumpulan Sufi kemudiannya mengambil peranan menjaga Islam. Makna penting walaupun ringkas paparan di atas ialah bangsa Barat khasnya Eropah telah mengambil inisiatif besar menterjemah malah mempelajari pelbagai jenis ilmu dari dunia Islam Sepanyol dan lain-lain wilayah di Timur Tengah. orang-orang Sufi telah muncul dan berfungsi menyelamatkan Islam. Christopter Colombus sendiri mendapat ilham daripada Ibnu Rusyd. peminatnya yang utama ialah ahli-ahli Mazhab Franciscan dan mereka yang berada di Universiti Paris. 413-421). beliau dihalang oleh pelbagai pihak terutamanya sekali gereja. Maksudnya setelah berlaku serangan bangsa ganas itu. Lahir Universiti-universiti Neples. akhirnya Eropah berjaya melepasi zaman gelap meluncur menuju zaman Renaissance. Kota Baghdad telah ditawan oleh bangsa ganas Tartar tersebut. Kenapakah suasana maju dan cemerlang itu tidak terjadi di alam Melayu walaupun Islam dan ilmu-ilmu dari dunia Islam Timur Tengah telah dipelajari sejak abad ke-13 lagi? Cuba kita bandingkan hakikat ilmu di Nusantara dan di Eropah itu bagi mengenal pasti apakah yang menyebabkan kita terbelakang atau mundur. kimia. dan Koln. Kesedaran ini telah menimbulkan gerakan feminisme dan ia dipelopori oleh Dubois di Perancis dan Ockham di England iaitu kira-kira dua abad selepas kematian Ibnu Rusyd. The Sufi orders gradually became stable and disciplined foundations and some of them spread over wide areas.Sementara di kalangan ahli falsafah profesional. Tetapi beliau bertekad mahu meneruskan juga ekspidisi berbahayanya. matematik. a development rising from the close relationship between the sufi shaikh and his disciples.

tariqat Naqsyabandiah adalah antara yang terbesar. bagi tersebar luasnya Islam di kalangan mereka. Selain itu ilmu-ilmu asas Islam seperti Fekah. . Samsuddin al-Sumatrani. Daripada sembilan tariqat ini terdapat banyak lagi organisasi yang lain. Lahir di sini pujangga Hamzah Fansuri. Sultan Iskandar Muda dan Sultan Safiatuddin. ditambah lagi dengan cerita-cerita Hikayat pahlawan-pahlawan agung seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah yang dibaca untuk memulihkan semangat orang-orang Melayu untuk menentang Portugis pada 1511. Tauhid. (1993. Tariqat-tariqat itu ialah Qadariyyah. 1963. Bukhari al-Jauhari dan lain-lain. Raja Ahmad. 75). Pusat pengajian agama didirikan. sangat mempermudahkan bagi masuknya agama Islam ke dalam semua strata masyarakat. (Azyumardi Azra. Melaka (1400-1511) juga menampilkan hal yang serupa. Rifaiyyah. Suasana yang serupa lahir di Johor-Riau (1650-1800). Mengikut Prof Naguib. Semangat toleransi yang menjadi kelaziman dalam tasawuf mazhab Ibn Arabi yang agung itu serta juga kecekapan dan kefasihan mubaligh-mubaligh sufi yang tahu jalan-jalan menuju hati. agama dan budaya di kawasan Melayu – Indonesia yang maha luas itu. Abdul Rauf Singkel. Pelajar-pelajar Melayu-Indonesia yang mendapat didikan di Makkah dan Madinah pada musim haji atau selepas musim haji kembali ke Nusantara dan mengembangkan ilmu-ilmu itu kepada masyarakat setempat. 1980. 1995. al-Quran dan al-Hadith serta lain-lain terus dipelajari. ilmu pengetahuan khasnya agama dan tasawuf berkembang pesat. la bermula dengan 14 jenis tariqat kemudian berpecah lagi kepada 163. Acheh (1511-1650 M) memaparkan para sultan yang berminat kepada agama. 17). xi). Bandar Penyegat menjadi pusat pengajian Islam dan banyak menerbitkan buku-buku bidang itu. Amalan-amalan sufi ini adalah pada peringkat untuk menebal keyakinan dalam hati dan menjalinkan keakraban yang tinggi dalam konteks hubungan intim dengan Tuhan. Ahmadiyyah. Raja Ali Haji adalah antara keluarga diraja yang menjadi alim dalam bahasa dan agama terutamanya usuluddin dan tasawuf. maka bertambah luaslah kegiatan pengislaman. Hamzah Fansuri terkenal dengan buku-buku tasawuf aliran Wujudiah. tetapi yang masih kekal hingga ke hari ini berjumlah 76 jenis tariqat sahaja (Abu Hassan Sham. Raja-raja Riau juga berminat pada ilmu pengetahuan agama dan kesusasteraan. Tijamiyyah dan Alawiyyah (Naguib. menjadikan 177 tariqat. Sarjana Sastera Melayu Klasik dari Russia Vladimir I Braginsky dalam "pendahuluan" untuk bukunya Tasawuf dan Sastera Melayu mengungkapkan bahawa di Nusantara ini tasawuf telah diserap masuk ke dalam kehidupan umat Melayu: "Sejak akhir abad ke-14 terutama sekali abad ke-16-17 tasawuf selalu memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah. Cukup dikatakan bahawa bentuk Sufi ternyata bentuk yang paling sesuai dengan mentalitas rakyat-rakyat di dunia kepulauan itu. 32). Syadiliyyah. Sewaktu pemerintahan Sultan-sultan Iskandar Thani.Mereka berjaya menyebarkan Islam kepada penduduk Nusantara dalam semua lapisan masyarakat. Berkat dan keistimewaan mereka telah menyebabkan berlaku perkahwinan dengan wanita tempatan. Nuruddin al-Raniri. Chistiyyah. Samudra Pasai (1280-1400) adalah tempat penulisan kitab-kitab agama dan kesusasteraan Melayu. Selain daripada tariqat ini ada lapan lagi tariqat yang besar. Jadi kalau dicampur dengan yang asal. baik para intelek dan aristokrat yang terpelajar mahupun rakyat jelata. Syatariyyah. ayah Raja Ali adalah seorang yang sangat gemar pada ilmu agama.

Contoh penerokaan ilmu ialah: Ilmu Kimia Ilmu Perubatan Ilmu Matematik . fekah. Tidak seperti yang terjadi di Eropah di abad pertengahan. kisah nabi-nabi dan sebagainya bolehlah membaca buku Tenku Iskandar Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad (1995). Namun seperti yang disebutkan di atas. Antiokh iaitu kota-kata intelek dan saintifik sebaliknya dari Makkah dan Madinah. Ilmu yang tiba bukanlah dari Baghdad. Penerokaan ilmu sains membentuk pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan ilmu sains barat. matematik. seperti yang telah disentuh di atas. Sebab utama di sini ialah bangsa asing itu memiliki kecekapan yang lebih tinggi berbanding dengan kebolehan umat Melayu di daerah ini. Ilmu-ilmu yang mengalir ke Eropah meliputi ilmu-ilmu yang mampu memajukan pemikiran dan pencetusan idea-idea saintifik seperti falsafah. politik. Umat ini "maju" hanyalah dalam konteks yang terhad. maka ilmu yang disebutkan itu tidak sampai ke sini. fizik. ilmu-ilmu yang ada itu tidak luas dan tidak dapat menyelamatkan umat ini apabila diserang oleh contohnya bangsa-bangsa Barat. Perkembangan rasionalisme dan saintifik yang disebutkan oleh Naguib juga adalah dirujuk dalam perkembanganperkembangan ini dan dari sudut perubahan dari Hudisma-Buddisma kepada Islam bukan seperti yang berlaku di Eropah di abad pertengahan.Peminat-peminat persuratan klasik atau para pembaca yang berhasrat untuk mengetahui buku-buku dan corak ilmu dalam bidang-bidang sastera. Inilah persoalan yang perlu diperhatikan. Harran Iskandariyah. Alam Melayu didominasikan oleh faham ketuhanan. astronomi.W. Ilmu-ilmu yang mampu menjana kemajuan dalam erti yang lebih luas tidak sampai ke daerah ini. perubatan. Setelah mengesan sejarah dan perkembangan pemikiran umat Melayu di Nusantara ini. kimia. psikologi. kemanusiaan dan kebudayaan. tetapi sejarah memaparkan umat ini kalah lalu tanah air yang subur ini dijajah. Bangsa Melayu dan lain-lain suku bangsa di kawasan ini telah menikmati kemajuan-kemajuan dalam bidang ini. Penjajahan yang berlaku hanyalah menambah parah pada situasi masyarakat yang sudah lemah! SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA DUNIA ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN Islam tidak pernah membezakan antara ilmu islam dan bukan islam Semua ilmu itu adalah bersumberkan Allah S. dan optik muzik. Ilmu ini diambil dan dipelajari secara serius di Eropah iaitu di Pusat-pusat pengajian tinggi yang telah disebutkan di atas. Jadi inilah ilmu-ilmu yang dipindahkan ke Nusantara. Dua kata ini adalah kota agama yang penting dalam Islam dan ilmunya juga adalah ilmu-ilmu agama dalam gugusan usuluddin dan syariah serta kaya dengan amalan tasawuf.T Tidak timbul isu islamisasi ilmu pengetahuan di zaman kegemilangan islam Ramai ulama islam yang terlibat secara langsung dengan ilmu sains Ulama islam juga tidak menentang teori-teori sains yang baru diterokai. Penentangan yang keras memang ada di lokasi-lokasi serangan yang terjadi. penulis berpendapat senario pemikiran. Buku ini sangat komprehensif tentang tajuk yang dibicarakan di atas. Sebaliknya setelah umat Islam parah diserang dan ditawan oleh bangsa Tartar dan Baghdad jatuh ke tangan mereka pada tahun 1258 M. falsafah hidup dan budaya orang-orang Melayu dahulu berlegar-legar sekitar agama dan kesusasteraan. bahawa citra Islam yang tiba di kawasan kita pada abad ke-13 itu adalah citra Islam yang sudah lemah dan mundur. tasawuf. usuluddin. Oleh itu kita terkebelakang hingga kini. etik.

W.Sab’een Orang pertama yang menemui asid sebagai contoh : Asid nitric Asid citric ILMU KEDOKTORAN Tokoh islam yang terkenal ialah Al-Razi ( Latin: Rhazes) Kitab yang dihasilkan ialah Taqwim al – abdan fi tadbir al. kebaikan.insan ( Latin: Liber de variolis et morbilis.t sebagai paksi kepada islamisasi ilmu pengetahuan. makhluk dan alam. rendah diri.ILMU KIMIA Tokoh islam yang terkemuka ialah Jabir Ibn Hayyan ( Gebber) Menghasilkan kitab ilmuan seperti : Kitab al-Tarakib Kitab al-Kimya Kitab al. Pemisahan ini memberi kesan yang besar kepada ilmu pengetahuan Timbulnya keresahan ilmuan islam dan meraka merasakan betapa perlunya roh islam dikembalikan kepada ilmu-ilmu yang dianggap sebagai “ILMU DUNIA” Slide 7 PRINSIP ISLAMISASI ILMU Menurut Muhammad Qutb. tauhid. kesyukuran. Slide 8 Syarat-syarat ini hampir sama dengan prinsip-prinsip Dr Ismail Raji al-Faruqi yang menjadikan Allah s.w. dan tawaddhuk kepada Allah dan manusia Ilmu itu mestilah memberikan manfaat kepada manusia.T KEDUA : Kesamaan Ciptaan ( Makhluk) KETIGA: Ilmu pengetahuan dan kesatuan hakikat KEEMPAT: Kesatuan Hidup KELIMA: Kesatuan manusia KEENAM: Integrasi antara wahyu dan akal KETUJUH: Kesyumulan Manhaj dan Wasail ( ideologi yang menyeluruh) Slide 9 . sesuatu ilmu yang menepati kehendak islam mestilah memenuhi ciriciri berikut: Ilmu yang dipelajari itu mestilah ilmu yang mendekatkan dirinya kepada iman.De pestilential – De peste ) yang menjadi hasil kajian perubatan tahun 1498M-1866M Kitab lain: Kitab al –mansuri Kitab al-hawi Tokoh lain ialah: Ibnu sina ( avicenna) Ali ibnu abbas ( Hally abbas) Ibn Al-Khatimah Rajah 1: Muka surat ini mempunyai maklumat mengenai otak dan bahagiannya lmu Matematik Tokoh islam yang terkemuka ialah : Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi Banu Musa Ibnu Syakir Al – khawarizmi Isu islamisasi ilmu hanya berlaku setelah bermulanya permindahan ilmu daripada orang islam kepada bukan islam Perubahan yang ketara adalah pemisahan ilmu tersebut dengan unsur keagamaan atau ketuhanan. Prinsip-prinsip tersebut ialah: PERTAMA : Keesaan Allah S. perasaan kehambaan. bukannya ilmu yang menggangu kesejahteraan manusia dan keselamatan kemakmuran.

t Slide 14 Budaya ilmu islam adalah lahir daripada dorongan kehidupan beragama yang mana matlamat utamanya ialah mengabdikan diri kepada Allah s. pendahuluan yang ditulis oleh Al Razi dalam kitabnya Shukuk ‘ala alinusor Setelah diterangkan sebab beliau mengarang buku tersebut. Tidak memahami sumber secara teliti Meletakkan kepercayaan pada yang tidak benar atau keyakinan yang berlebihan terhadap sesuatu yang tidak pasti kebenarannya Tidak meletakkan kejadian dalam hubungan yang sebenar Jahil mengenai hukum-hakam sesebuah masyarakat.W. Mencari rezeki dengan menggunakan ilmu yang dimiliki tidak bertentangan dengan ajaran islam.w. Slide 16 AL-BIRUNI Slide 17 BIODATA Nama penuhnya ialah Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Bīrūnī Berketurunan Tajik. hanya islam yang menjanjikan kehidupan ilmu yang sejati yang membawa kesejahteraan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip tersebut ialah: PERTAMA : Keesaan Allah S. matematik dan bahasa Beliau juga sering mengembara. sebuah bandar di luar Kath.falsafah. beliau mengakhiri dengan kata-kata : “Maka aku melakukan tugas ini sambil mengharapkan pahala Allah azawajala” Ahli sains islam sentiasa menjadikan Allah S.T sebagai tumpuan dalam paksi penerokaan ilmu. dengan menulis kanun (undang-undang) Sina’at al-Tanjim (Seni Astronomi).t Kecemerlangan ilmu islam akan dapat dikecapi oleh ilmuan islam kini sekiranya budaya ilmu menjadi amalan murni dalam masyarakat islam.w.” Slide 21 . Beliau mempunyai hubungan erat dengan para intelek Islam dan Kristian. Putera Abu Al Abbas Ma'mun Khawarazmshah Hidup sezaman dengan Ibnu sina ( pakar perubatan) dan ibnu Miskawayh( pakar etik) Karya agung beliau ialah Rasa'll al-Biruni. maka saya mahu berkhidmat kepada perbendaharaan baginda (Mas’ud) yang dikenali sebagai nikmat. Slide 15 ETIKA AHLI SEJARAH Ibnu khaldun mengkritik sikap ahli sejarah yang sering bersikap berat sebelah atau tidak jujur ketika memberikan pendapat.t sebagai paksi kepada islamisasi ilmu pengetahuan. Slide 11 IlMU SAINS LATAR BELAKANG SEJARAH ANTARA ISLAM DAN KRISTIAN RUJUK HANDBOOK Slide 12 TABIAT PERHUBUNGAN ANTARA GURU DAN MURID PERBANDINGAN DENGAN TAMADUN MODEN PERBANDINGAN ANTARA ULAMA ISLAM DAN SEBAHAGIAN PENDIDIK KINI ( RUJUK HANDBOOK) Slide 13 ISLAMISASI ILMU DAN KECEMERLANGAN AKADEMIK Islamisasi ilmu seharusnya: Dapat mengembalikan roh ilmu berteraskan ketuhanan Dapat melahirkan kecintaan ilmu Dapat mengembalikan peranan sebenar risalah ilmu dalam kehidupan manusia Dapat mengembalikan pengabadian secara total kepada Allah s. tujuannya adalah untuk mempelajari nama-nama orang Yunani serta sebutan dan ejaan istilah perubatan yang betul. ensiklopedia astronomi dan matematik Sepanjang hayatnya ditumpukan dengan mempelajari ilmu pengetahuan astronomi. Slide 19 Beliau dapat menguasai tamadun besar ketika itu iaitu Arab dan Yunani. Dilahirkan pada 15 September 978 di Birun.Syarat-syarat ini hampir sama dengan prinsip-prinsip Dr Ismail Raji al-Faruqi yang menjadikan Allah s. Sebab-sebab berat sebelah: Mempunyai semangat kepartian atau memihak kepada sesuatu kepercayaan atau pendapat serta terlalu bergantung kepada sumber yang diperolehi.T KEDUA : Kesamaan Ciptaan ( Makhluk) KETIGA: Ilmu pengetahuan dan kesatuan hakikat KEEMPAT: Kesatuan Hidup KELIMA: Kesatuan manusia KEENAM: Integrasi antar wahyu dan akal KETUJUH: Kesyumulan Manhaj dan Wasail Slide 10 Sebagai contoh. Digelar “ al-Biruni” yang merujuk kepada “orang asing” panggilan Khawarizm Beliau dianggap sebagai orang asing oleh penduduk khawarizm Slide 18 PENDIDIKAN Banyak memperolehi ilmu pengetahuan daripada Putera Raja Parsi. Sememangnya.W. Seorang daripadanya ialah Abu Sahl Masihi (ahli flzik Kristian) Beliau juga berhubung rapat dengan para saudagar Kristian Syria.w. Slide 20 BIDANG KAJIAN AL-BIRUNI Minatnya merangkumi skop yang luas iaitu: Sains Praktis Matematik Geografi Falsafah Fizik Astronomi ( Kajian Utamanya) Hal ini dapat dibuktikan melalui pengakuannya: “ Oleh kerana bidang saya adalah bidang astronomi dan sejak saya wujud di dunia ini lagi saya terkenal dengan ilmu itu dan saya tidak berniat untuk keIuar dari disipIin ilmu itu.

265.398 dan 365. 5 jam.membincangkan tentang tarikh. 7. contohnya: Penetuan musim dan pasang surut air laut dipengaruhi oleh matahari dan bulan. Perkiraan yang telah dibuat oleh alBiruni ini hampir sama dengan angka moden iaitu 52.2426.2421. Manakala buku Tasawwur Amr al-Fajr wa al Shafiq fi Jihat al-Gharb wa al-Sharq pula inembincangkan tentang terbitnya fajar. 5 jam dan 46 minit. Penyelidik moden mengesahkan penemuan al-Biruni ini. Slide 27 MATAHARI Al-Biruni turut membuat kajian tentang Matahari dan perkara-perkara yang berkaitan seperti berikut: Sifat fizikal matahari Gerakan tahun Panjang tahun solar Fajar dan Senja Slide 28 MATAHARI Sifat fizikal matahari Matahari ialah jasad yang panas bagi letusan solar yang boleh diperhatikan apabila gerhana penuh. Selagi sesuatu teori alternatif yang sebenar belum ditemui maka wajarlah seseorang itu mempercayai dan menerima teori dan penerangan yang terdahulu. Bukunya yang bertajuk Tanqih al-Tawarikh &nbsp.Beliau amat mementingkan pengetahuan matematik dan astronomi kerana ilmu tersebut amat berguna dalam kehidupan seharian. Beliau telah mencipta sejenis alat untuk mengukur masa dan waktu di siang hari serta menulis buku mengenainya iaitu Ta’bir al-Mizan wa Taqbir al-Azman. Slide 25 TEORI GEOSENTRIK Beliau mengatakan bahawa sebarang teori baru tidak dapat diterima tanpa bukti sains yang kukuh. samajuga seperti nyalaan yang muncul di sekeliling jasad yang membakar.248 hari. Gerakan tahunan Matahani bergerak mengelilingi Bumi.2 setiap tahun dan satu darjah dalam masa 72 tahun. Ia membincangkan tentang siang dan malam. beliau mengira titik yang tertinggi di antara Matahari dengan Bumi bergerak satu darjah dalam masa 1/3 tahun. Al-Biruni membuat pengiraan bahawa terdapat 365 hari. juga penerangan terperinci mengenai perbezaan takwiin. 5 jam. maklumat tambahan mengenai kalendar orang India. Kalendar Jalali juga mendapat 365 hari. Bab pertama menerangkan cara-cara mendapatkan . Karangan Qanun al-Mas’udi yang berkaitan dengan trigonometri mengandungi 10 bab. bulan dan tahun. 365. 49 minit.mengenai penemuan tersebut. mengubah takwin Sakkala kepada takwin Hijrah. Slide 29 MATAHARI Panjang tahun solar Beliau melapor kan ada empat rumusan yang berbeza iaitu 365. dan 0. Slide 22 TEORI ASTRONOMI Teori alam semesta Kosmogeni Teori geosentrik Kalendar dan kronologi Matahari Contoh kitab al biruni Slide 23 TEORI ALAM SEMESTA Al-Biruni menganggap bahawa alam semesta terletak di luar permukaan sfera yang terhad Beliau tidak bersetuju dengan konsep graviti alam semesta sebagai kuasa sebenar yang terlibat seperti yang dilihat daripada pengalaman ( Teori Aristotle) Celestrial Sphere ( Kedudukan bintang) Slide 24 KOSMOGENI Al-Biruni membincangan secara terperinci tentang asal-usul alam semesta dalam bukunya al-Tahdid Beliau menolak pandangan yang mengatakan bahawa dunia ini kekal.al-Lam’at&nbsp. 0. Slide 30 MATAHARI Al-Biruni mendapati senja (pagi dan petang) terjadi apabila Matahari berada 18 di bawah ufuk. Slide 31 KARYA BELIAU DALAM ILMU MATEMATIK Tragonometri Sfera Arimetik orang India Cahaya dan Bunyi Graviti Ketumpatan Mekanik Berat dan Ukuran Geografi. Beliau menulis di dalam buku &nbsp.Geodisi dan Statografi Slide 32 TRIGONOMETRI SFERA Al-Biruni menulis Kitab Maqalid ‘Ilm al-Hai’ah fi Basit al-Kurah Beliau juga menulis Jami’ al-Tarq al-Sa’irah fi Ma’rafah Awtar al-Da’irah yang membincangkan mengenai kaedah-kaedah dalam penemuan ukur lilit bulatan. 48 ininit dan 47 saat. 54 dalam satu hari. Kiraan alBiruni ini tidak jauh perbezaan nya dengan kiraan moden iaitu 365 hari. 44. Qanun al-Mas’udi adalah antara bukunya yang terakhir yang membincangkan perkara di atas dengan lebih terperinci. Slide 26 KALENDER DAN KRONOLOGI Beliau telah menulis satu risalah kecil yang menerangkan tentang siang dan malam yang juga dapat membuktikan panjang siang dalam setahun di kutub. bulan serta matahari. Al-Biruni menulis mengenai pergerakan matahari dalam sebuah buku berjudul Kitab al-Tatbiq fi Tahqiq Harakat alSyam yang berkaitan dengan teori ini. Penentuan arah pengembaraan dan perjalanan berdasarkan kedudukan bintang Penentuan arah kiblat dan waktu solat berdasarkan pengetahuan tentang bintang-bintang dan kedudukannya Kedudukan garis lintang atau bujur sesuatu bandar juga dapat ditentukan berdasarkan kedudukan bintang. Beliau berfikir bahawa gerakan mata hari yang perlahan dan cepat menggambarkan sesuatu orbit.

Slide 38 MEKANIKAL Al-Biruni memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang mekanik.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.& nbsp.&nbsp.&nbsp. Dalam bukunya&nbsp.&nbsp.&nbsp. Slide 40 GEOGRAFI.&nbsp.&nbsp. Beliau juga mendapati senja kala bermula atau berakhir apa bila Matahari berada di bawah kaki langit.&nbsp.Hind) dalam pengajaran aritmetrik. Slide 37 KETUMPATAN Beliau dapat menyukat dengan betul ketumpatan bahan-bahan. Teori ini beliau gunakan ketika menentukan sinus bagi sudut-sudut yang berganda. Slide 41 TAHDID NIHAYAT AL AMAKIN ( PENENTUAN BATAS DAERAH) Beliau telah menghasilkan kaedah baru untuk mengukur latitud (darjah lintang) dan longitud (darjah bujur) dan membuat pengukuran sendiri untuk menetapkan kebulatan bumi dan ketinggian serta sifat-sifat geografi bandar-bandar.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.& nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp. Beliau telah membuat ukuran bagi menaksirkan lilitan bumi dan mendapat anggarannya 25. Beliau mahir dalam bidang pengetahuan tentang peralatan. Slide 36 GRAVITI Beliau turut memberikan sumbangan yang besar dalam bidang graviti. Beliau menolak idea bahawa tempat asal bagi air ialah di atas bumi kerana tidak ada tempat asal bagi sesuatu objek. Slide 33 TRIGONOMETRI SFERA Beliau turut membincangkan tentang jejari bulatan sebagai satu ke satuan mnenggantikan 60 Beliau berjaya mendahului ahli matematik yang lain dengan mem buktikan rumus sinus dalam satah segi tiga iaitu. Bab seterusnya membincangkan cara untuk mendapatkan pelbagai garis rentak lentuk. memberikan maklumat tentang kawasan barat laut India. mata air dan pninsip-prinsip yang berkaitan.=&nbsp.&nbsp.a&nbsp.&nbsp. Beliau telah mencipta dua alat yang istimewa iaitu: Pengimbang hidrostatik Balai Cerap – al-ustawani Slide 39 BERAT DAN UKURAN Minatnya dalam matematik menyebabkan al-Biruni mempelajari tentang berat dan ukuran.&nbsp.&nbsp.&nbsp.sinC &nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp. Ini kenana ia berkait rapat dengan bidang kajian astronomi dan fizik.&nbsp.c Beliau merupakan orang yang pertama mengenalpasti rumus sinus untuk satah segi tiga Slide 34 ARITMETIK ORANG INDIA Beliau telah menulis beberapa buah buku berhubung dengan subjek itu.India.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp. Kajian demi kajian telah dilakukan dan .sisi-sisi daripada pelbagai gambar rajah seperti segi tiga sisi dan segi empat sama hingga segi sepuluh jejari sesuatu bulatan.&nbsp.&nbsp.belia u membincangkan peranan kawasan pengu nungan dalam menyumbang hujan lebat dan melindungi sebahagian daerah Kashmir. Al-Biruni menggunakan suatu alat yang berfungsi sebagai dosimeter untuk menyukat ketumpatan.&nbsp. (a) Rashikat al-Hind iaitu Zodiak di India (b) Kaedah aritmetik yang berbeza dalam Brahma Siddhant (c) Kaedah-kaedah orang India (Rusum al.&nbsp. Beliau dapat menyukat air yang begitu tepat sehinggakan hasil pencubaannya itu selaras dengan nilai moden.&nbsp.&nbsp.b&nbsp. Beliau menolak pandangan Aristotle yang menganggap langit tidak mempunyai kuasa graviti.&nbsp.&nbsp.&nb sp. Ketumpatan sebenar 18 bahan yang diukur oleh beliau menunjukkan kepakarannya dalam menyediakan berat dan ukuran yang paling tepat.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.sinB&nbsp.&nbsp.&nbsp. (d) Mansubat al-Darab yang menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza.&nbsp. Slide 35 CAHAYA DAN BUNYI Al-Biruni mempercayai bahawa cahaya lebih laju daripada bunyi. &nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp. Penemuan al-Biruni ini sama dengan penemuan moden. Menurut beliau sinaran membawa haba dari Matahari dan ia dapat menembusi air dan udara. Beliau turut memberikan sumbangan dalam bidang hidrostatik.s inA&nbsp.GEODESI DAN STATOGRAFI Sumbangan beliau : membezakan antara kuala dan teluk.&nbs p. Menurutnya jika air mengalir ia akan sampai ke pusatnya.&nbsp. Antaranya ialah.&nbsp.&nbsp.=&nbsp.000 batu Pengenalan Tamadun islam merupakan salah satu tamadun dunia yang terunggul.&nbsp. Beliau menerangkan fenomena tentang banjir.&nbsp.

kami akan membincangkan sumbangan intelektual islam dalam bidang sains dan matematik iaitu dalam skop perubatan. iii. Walaupun ilmu ini berasal daripada tamadun asing iaitu Rom. Ar-Razi (meninggal 320 Hijrah).sehingga hari ini masih lagi terdapat penemuan baru dalam tamadun islam yang masih belum disingkap oleh masyarakat moden. v. Antaranya ialah Ibn Sina. Antara pakar perubatan Islam yang terulung ialah: i. Bidang ilmu yang diterokai para intelektual merangkumi ilmu sains tulen dan sains social termasuk ilmu-ilmu agama dan bukan agama. Beliau menjadi pengarah rumah sakit Jundisyapur. Dalam tamadun islam terdapat ramai tokoh-tokoh intelektual yang menyumbang kepada perkembangan tamadun islam. Hasil daya berfikir dan akal budi yang tinggi golongan ini telah melahirkan pelbagai ilmu dan teori yang membolehkan masyarakat hidup lebih beradab dan bertamadun. D efinisi Intelektual Intelektual bermaksud golongan cerdik pandai atau golongan terpelajar. Ibn Khaldun. Dalam kerja khusus ini. tetapi umat Islam akhirnya telah muncul sebagai tokoh-tokoh ilmu perubatan yang disegani dunia. Beliau merupakan tokoh doctor Islam yang terunggul sehingga dilantik menjadi ketua doctor-doktor di Baghdad Ali bin Abas (meninggal 428 Hijrah). Alkhawarizmi dan ramai lagi. fizik dan biologi. Sumbangannya tidak ternilai dalam membentuk generasi manusia yang bertamadun dan maju. Al-Razi. Perubatan Pencapaian tamadun islam dalam bidang sains perubatan berada di puncak kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah. Beliau dilantik menjadi doctor peribadi Khalifah Daulah Al-Buwaihiah. astronomi. Al. Ibnu Masiwaihi (meninggal 243 Hijrah) beliau telah banyak menghasilkan kitab perubatan. malah telah menyumbang sesuatu kepada bidang tersebut. Ibnu As-Sahal (meninggal 255 Hijrah). Pencapaian Tamadun IslamD alam Bidang Sains 1. . Ibn Rusyd. Mereka bukan sahaja menguasai ilmu perubatan. ii.Biruni.

Hisab (matematik dan kejuruteraan). Beliau mengarang banyak kitab matematik dan kejuruteraan. Namun demikian beliau juga merupakan seorang doctor yang terkenal. ii. beliau juga merupakan pakar dalam bidang astronomi. Kitab fi istikhraj al. Ibnu Baithar.mufradah (berkaitan dengan farmasi). Abdul Wafa Muhammad bin Muhammmad Ismail bin Abas (meninggal 328 Hijrah). iii.handasiah (kejuruteraan) dan lainnya. iii. Rasyiduddin (meninggsl 634 Hijrah). Farmasi D an Kimia Ilmu farmasi dan kimia juga amat berkembang pada zaman Bani Abasyiah. Disamping menjadi doctor.Ibnu Sina(meninggal 428 Hijrah). Sinan Ali Muhammad bin Hasan bin Haitham. Beliau telah mengarang kitab alAdwiyah al. 2 . Jami Mufaradah AlAdwiyah Wa Al-Aghziyah (berkaitan permakanan) Mizan at-Tib (panduan kepada doctor. ii. Beliau mengarang kitab Hisab alAhillah (matematik). Beliau lebih dikenali sebagai ahli falsafah. Pencapaian Tamadun IslamD alam Bidang Matematik Ilmu matematik dan kejuruteraan juga telah mencapai puncak kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah. Pada zaman itu lahir ramai sarjana dalam kedua-dua bidang ini. iv. Muhammad bin Musa Al-khawarizmi . Antaranya ialah Ma Yahtaj Ilaiahi al-µUmmal wa al-Kuttab Min Sanµah al.(221-288 Hijrah). Antara mereka ialah: i. Jubair bin Haiyan. Beliau telah menghasilkan tiga kitab besar iaitu Al-Mughni (berkaitan farmasi). Antara umat Islam yang pakar dalam bidang ini pada masa itu ialah: i. Thabit bin Qurrah al-Hirani.

kaji bintang. tatabahasa. ilmu kalam. falak. ‡ Beliau lebih terkenal sebagai ahli falsafah yang pemikirannya merintis kepada Renaissance di barat. ‡Beliau merupakan ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Ibnu Rusyd memberi penekanan tentang kepentingan menjaga kesihatan. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. ‡Sumbangan beliau bukan sahaja dalam bidang perubatan tetapi juga meliputi bidang falsafah.Tamadun Islam Dan Tokoh 1. mengenai perubatan secara umum.. Beberapa pandangan yang dikemukakan dalam bidang perubatan juga didapati mendahului zamannya. . Beliau pernah menyatakan bahawa demam campak hanya akan dialami oleh setiap orang sekali sahaja. ‡Dalam bidang perubatan pula. muzik. SumbangannyaD alam Tamadun Islam ‡Sebelum meninggal dunia. ‡Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. fiqh. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. ‡Namun demikian sumbangannya dalam bidang perubatan dan biologi sangat besar. IBNU RASYD L atarbelakang ‡Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad. L ahir di Kardova pada tahun 1126 dan meninggal dunia pada tahun 1198. ‡Di barat beliau lebih dikenali dengan nama Averroues. dan nahu ‡Antara karya besar yang pernah dihasilkan oleh Ibnu Rusyd termasuklah "Kulliyah fit-Thibb" yang mengandungi 16 jilid.

Malahan dalam banyak perkara. namun hanya sedikit yang terselamat. Beliau berasal dari Kufah. Beliau telah mengasaskan dan menjadikan optik menjadi satu sains baru. SumbangannyaD alam Tamadun Islam ‡Sumbangan terbesar beliau ialah dalam lapangan ilmu kimia *BIDANG FIZIK  Dalam bidang fizik Ibnu Haitham telah mengkaji tentang gerakan yang membawa beliau menemui prinsip intersia dan statik. Leonardo da Vinci. pemikiran Ibnu Rusyd jauh lebih besar dan berpengaruh jika dibandingkan dengan ahli falsafah yang pernah hidup sebelum zamannya ataupun selepas kematiannya. Banyak kajian beliau telah mendahului dan diikuti oleh Francis Bacon. tetapi juga merangkum pembedahan dan fungsi organ di dalam tubuh manusia. ‡Keterampilan Ibnu Rusyd dalam pelbagai bidang ini. Beliau telah menulis tidak kurang daripada 200 judul buku. Iraq. JABIR IBN HAIYAN Latarbelakang ‡Jabir Ibnu Haiyan (750-803 masihi). dan Johannes Kepler. Di antaranya ialah: . ‡Pada peringkat awal kerjayanya. menunjukkan bahawa beliau merupakan tokoh ilmuwan Islam yang tiada tolok bandingannya. ‡Beliau juga digelar sebagai ³Bapa Ilmu Kimia Moden´. ‡Nama penuh beliau ialah Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. juga dikenali sebagai Geber oleh orang-orang Barat. 2 .‡Kehebatannya dalam bidang perubatan tidak berlegar di sekitar perubatan umum. beliau pernah berguru dengan Barmaki Vizier iaitu semasa zaman Khalifah Abbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid. KARYA-KARYA AGUNG IBNU HAITHAM  Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang produktif dan memiliki banyak karya penulisan dalam pelbagai cabang ilmu. ‡Beliau bukan sahaja terkenal dalam bidang perubatan tetapi juga dalam bidang kimia.

Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Karya ini diterjemahkan olehW itelo pada tahun 1270M dan kemudiannya diterbitkan oleh F. Risner pada tahun 1572M dengan nama Thesaurus Opticae. Maqalah fi hayat al-Alam(astronomi). KESIMP ULAN Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Fi al-AsarAllazi alQamar. Risalah-risalah tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan telah tersebar dengan meluas di Eropah sejak tahun 1907M. Maqalah fi IstikhrajSamt al-Qiblah(penyusunan kota). Ibnu Haitham tidak pernah puas menuntut ilmu sehingga penghujung nafasnya yang terakhir. semua itu adalah tentang kajian ilmu fizik dan astronomi. Maqalah fi Daw alQamar(cahaya dan gerakan langit). Fi Misahat al-Mujassamah al. Fi al-Makan. Karya-karya tersebut adalah berhubung dengan ilmu fizik dan matematik. Kitab fi alMinasit(kamus optik). Fi Kayfiyat al izlal. dapat kita memberi kesimpulan bahawa Ibnu Haitham adalah seorang tokoh ilmuwan Islam yang sangat disegani dan termasyhur pada zamannya. fi al-Mulumar.W alau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini.  Ibnu Haitham juga pernah menulis empat buah risalah tentang ilmu cahaya dan ilmu ukur. Azam beliau untuk meningkat taraf hidup umat Islam dan usahanya mendekatkan diri kepada Allah tidak sia-sia. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Setelah dikaji mengenai latarbelakang kehidupan Ibnu Haitham. Fi Irtifa al-Quth.  Al-Munadzir adalah satu daripada karya Ibnu Haitham yang teragung tentang bidang kajian optik dan buku tersebut pernah menjadi rujukan kepada para ahli kaji optik selepasnya. Berkat hasil usaha dan ikhtiarnya beliau telah menjadi seorang . Zawahir alhasaq(gejala senja). iaitu di antara ilmu yang sangat dikuasainya. Fi ad-Dawar. hampir keseluruhannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropah. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan. Fi al-Maraya al-Muhriqah bi alDawair(cermin yang membakar).Mukafi.

Contohnya. 2. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui. Beliau bukan sekadar tokoh ilmuwan sahaja. al-Cowarizmi. al-Goritmi atau al-Gorism. alkarismi. Ibnu Haitham memainkan pengaruh yang besar di tanah Arab dan juga seluruh dunia Barat.Namaal-gorism telah dikenali pada abad pertengahan.Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang.Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. Negara Perancis pula al-Gorismmuncul sebagai Augryam atau Angrism. Beliau telah memberikan sumbangan besar dalam dunia ilmu pengetahuan moden.Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim.Al-Jabr wa¶l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. . 2.Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1.µMufatih al-Ulum¶ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. Penyelidikan ilmiahnya menjadi asas penyelidikan yang kemudian diguna pakai dan dikembangkan di Barat. 3. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi. Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui Karya Sumbangan hasil karya beliau sendiri. teori optiknya mempengaruhi ilmuwan Eropah seperti Roger Bacon dan Johannes Kepler. malahan beliau amat menitik beratkan pendidikan agama sepanjang beliau menuntut ilmu. Sebagai seorang penuntut perlulah kita mencontohi beliau dan sebagai pendorong semangat untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta mendekatkan dirikepada Allah SW T P ERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-Khawarizmi Gelaran Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi. 3. antaranya ialah : 1. Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karyakarya agong dalam bidang matamatik. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini.Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo.cendakiawan yang terkenal.

. dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan.Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Dalam bidang matematik. Antara karya-karya yangbeliau hasilkan ialah µMafatih al-Ulum¶. Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri.Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmufalaq [pengetahuan tentang bintangbintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan. Seawal kurun ketiga lagi lagi. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam.Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. Al-Amal bi¶ Usturlab¶ 6.Sartonmengatakan³penca paianpencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur.Antaranya ialah kos. 5.. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. P eribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat.Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja.´ Maka temasuklah al-Khawarizmi itu sendiri..4.Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. segi empat selari dan bulatan dalam geometri.Ini dapat dibuktikan bahawa G. Menurut . al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab.AlKhawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga.Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji.Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan alkhawarizmi sendiri. A l-Tarikh 7.Ketokohan alKhawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan. al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. pergerakan.

Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni.¶ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains¶. StrategiPengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu. 2 . semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran.. Cabang Matematik Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri.Melalui asas pradigma tauhid dan sya¶iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak. 3 .Mengikut matlamatIslam.W iedmann pula berkata.Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah.Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis. ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi..Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. 1.Ini kerana ia perlu bagi tokohtokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undang-undang Islam. riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi.Dari sudut ini. ini telah terbukti bahawa alKhawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. syariah dan akhlak. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri.Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan.Oleh itu. algebra. . ia hendaklah berlandaskan tauhid.Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. aritmetik dan lain-lain.. kewujudan dan keEsaan Tuhan. Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmuilmu Islam yang lain.

Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab alUstugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaituµgeo¶ bererti bumi danµmetri¶ bererti sukatan.Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini terutamanya pada abad ke9M.Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifatsifat ruang. Perintis Pengenalan Penyakit Saraf Al.Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. Buku tersebut juga telah mengajar mengenai cara-cara pembedahan dimana telah menekankan keperluan pembersihan luka.Sebelum ini tak ada istilah aljabar. Algebra/aljabar Ia merupakan nadi untuk matematik algebra.Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. sebelum munculnya karya yang berjudul µHisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M.Geometri Ia merupakan cabang kedua dalam matematik.Qanun Fit-Tibb telah membincangkan serta mengenegahkan mengenai penyakit saraf.Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Malahan di dalam buku-buku tersebut juga dinyatakan keterangan ² .

Sebagai Seorang Doktor. .keterangan dengan lebih jelas di samping hiasan gambar-gambar dan sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu Sina yang luas. geologi. Ibnu Sina. ia dianggap sebagai "Zenith". Ibnu Sina menjadi "Doktor Di Raja" iaitu doktor kepada Sultan Nuh 11 bin Mansur di Bukhara pada tahun 378 H/ 997 M iaitu ketika beliau berusia 18 tahun. Akan tetapi berkat pertolongan Ibnu Sina baginda kembali pulih. puncak tertinggi dalam ilmu kedoktoran . Penemuan-Penemuan Baru Ibnu Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan saham terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. Malahan dalam dunia Islam. Antara sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi. Antara gelaran lain yang pernah diberikan kepadanya adalah sebagai "Raja Ubat". Pada waktu itu penyakit sultan dalam keadaan parah dan tidak ada doktor lain yang berjaya mengubati baginda. kimia dan kosmologi. Ibnu Sina pernah di beri gelaran sebagai "Medicorum Principal" atau "Raja Diraja Doktor" oleh kaum Latin Skolastik.

Aristoteles sehinggalah Protolemaious.M. kimia serta kosmologi memang tidak dapat di sangsikan lagi. Menurut Ibnu Sina " gunung-ganang yang memang letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi. karangan Ibnu Sina mengenai ilmu pertambangan (mineral) menjadi sumber geologi di Eropah. Dalam bidang kimia .Bidang Geografi Ibnu Sina merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang dan lembah-lembah. Kimia Dan Kosmologi Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi . maka apabila ia diterajang lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan pinggiran-pinggirannya. ia juga meninggalkan penemuan- . Menurut A." Bidang Geologi. Akibat proses seperti ini.A shushtery. maka terjadilah apa yang disebut sebagai lembah-lembah. Malahan ia mampu mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu di mana gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Heredotus.

ilmu logika Isagoge. Bapa Kimia Muslim. Ibnu Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan yang lain.Bidang sastera arab "Risalah fi Asab Huduts al-Huruf" . Menurut Reuben Levy.Bidang metafizika .Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah (On the Divisions of the Rational Sciences) tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional. 2.Bidang logika "Isaguji".risalah tentang sebab-sebab terjadinya huruf. "Kitab an-Nayat" (Book of Deliverence) buku tentang kebahagiaan jiwa. 5. Sebahagian daripada karyanya yang dapat dicatat disini adalah daripada : 1. "The Isagoge". "Ilahiyyat" (Ilmu ketuhanan) 4. Setiap logam terdiri dari berbagai jenis. . Penerangan tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabbir Ibnu Hayyan .Bidang psikologi . 6. Fiad-Din yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi "Liber de Mineralibus" yakni tentang pemilikan (mimeral).penemuan yang bermanafaat . 3.

Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. 9. b.Bidang politik "Risalah as-Siyasah" (Book on Politics) ² Buku tentang politik.Kuat atau denyutan yang lemah. beliau boleh mendapati nama dan alamat kekasihnya itu melalui cara berikut: Caranya adalah untuk menyebut banyak nama dan mengulanginya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan (pulse) apabila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampir-hampir berhenti .Masa antara denyutan. 8. Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihinggapi di dalam tubuh si pesakit. Sumbangan Ibnu Sina Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatics "psychosomatic medicine". seseorang itu .Aniyyah" syair-syair tentang jiwa manusia.Cerita-cerita roman fiktif . India dan Parsi sanggat berkebolehan dalam denyutan jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai . Ibnu Sina menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan. c. Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidak .Ini merangkumi : a.Kandungannya lembap di paras kulit dekat denyutan itu dan lainlain lagi.Bidang syair dan prosa "Al-Qasidah al. China.seimbangan humor yang berkenaan . "Risalah ath-Thayr" cerita seekor burung. Diagnosis melalui denyutan jantung ini masih dipratikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. Seorang doktor tabii dari Amerika (1981) melapurkan bahawa para hakim di Afghanistan. Apabila pesakit mempunyai sakit jiwa disebabkan oleh pemisahan daripada kekasihnya .7.

Dalam rangka memperingati 1000 tanun hari kelahirannya (Fair Millenium) di Tehran pada tahun 1955 M ia telah dinobatkan sebagai "Father of Doctor" untuk selamanya-selamanya .S ains Menurut Perspektif Islam: Pusat pengajian umum UKM. nama jalan . Dengan cara yang sedemikan . Nama penuhnya Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi dan berasal dari Bahgdad. dan di sana (Tehran) telah dibangunkan sebuah monemun sejarah untuk itu.dalam usia 58 tahun pada bulan Ramadhan 428 H/1037 M . Iraq. Bangi.RUJUKAN 1. Zainal Abidin Ahmad. Penutup Ibnu Sina meniggal dunia di Hamdan . Selepas itu . kata Ibnu Sina "Jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanlah si pesakit dengan kekasihnya .Baharudin Yatim & Sulaiman Nordin. 1997. Beliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal (mind) atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi.Baharudin Yatim & Sulaiman Nordin. 1974.Ia dimakamkan di sana. Ibnu Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plumonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh menjangkit (contagious) dan dia menceritakan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang timbul darinya. Bangi 3. 2. Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang "Ilmu Perubatan. Tanpanya mungkin dunia tidak tahu menggunakan angka kosong. Makam beliau di Hamdan telah di kelilingi oleh makam-makam doktor islam yang lain. paling selalu dicetak di Eropah pada zaman "Renaissance". menurut peraturan syariah maka buatlah". Hal ini menyebabkan ahli-ahli ilmu yang terkemudian merasa megah kalau dimakamkan di tanah perkuburan di mana "zeninth" itu dimakamkan. Sumbangannya dalam dunia matematik terserlah dalam kajiannya menerusi Hisab al-jabr . Karya Qanun itu telah mempunyai pengaruh yang asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan telah menjadi buku rujukan yang utama di universiti-universiti Eropah hingga ke abad 17 M. 1997. Islam Al-Quran dan Ideologi Masa Kini: Pusat Pengajian Umum UKM.hendaklah mengulang proses tersebut.(Terjemahan).H. Banyak karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam bahasa Parsi. "Qanun Fitt Tibb" adalah karyanya yang termasyur . IbnuS ina . rumah dan keluarga disebutkan. Bulan Bintang Jakarta Matematik dan astronomi Nama Al-Khwarizmi cukup harum sebagai ahli matematikIslam yang mencipta Algebra.

Konsep algebra diterima dalam dunia matematik Eropah. Seorang lagi yang banyak memberi sumbangan dalam dunia matematik dan astronomi adalah Abu Jafar al-Khazin. Ia disifatkan sebagai hasil kerjanya yang terbaik. Prototaipnya pernah dibuat tetapi musnah sewaktu Jerman terbabit dalam Perang Dunia Kedua. alat menyukat ketinggian bintang. Dalam dunia astronomi. inovasinya yang terkenal adalah al Khazin adalah Zij al-Safa¶ih. . Selain sumbangan dalam matematik. Dari situ lahirnya perkataan algebra dan ia juga antara buku terawal menerangkan mengenai algebra.w¶al-muqabala. dia juga memberi banyak sumbangan dalam dunia astronomi.

Alat ini sebahagian daripada astrolab.Ibn Asy Syatir juga memberi sumbangan kepada kajian astronomi dengan melahirkan Rubu¶ Mujayyab. Ia mempunyai bulatan ekliptik matahari dan beberapa garisan yang berkaitan dengan pengiraan waktu solat dan arah kiblat serta digunakan juga untuk mengukur ketinggian matahari atau cakerawala lain. Rubu¶ Mujayyab ialah peralatan berbentuk sukuan yang digunakan untuk menghitung trigonometri dan mengukur sudut. Perubatan . Rubu¶ Mujayyab disifatkan sebagai peralatan yang mengandungi grid trigonometri sejagat.

Ibnu Sina (980-1037) terkenal pada usia 18 tahun dan menulis 16 buku. Malah perkataan kimia berasal daripada perkataan Arab al-kemia atau alchemy seperti yang dikenali selepas itu. Satu darinya Canoun. Iran yang selepas 738 menjadi sebahagian daripada dunia Islam.Razzi (860-940) dilaporkan menulis lebih2 0 0 buku mengenai perubatan. farmasi dan kimia. Ia diterjemahkan dalam banyak bahasa Asas penyelidikan dan penulisan itu terbahagi kemudiannya kepada beberapa cabang sains perubatan seperti zoologi. perubatan veterinar. 25 naskhah ensaiklopedia amalan perubatan. Ia menjadi pusat kepada pembelajaran perubatan dan model hospital berkenaan dibina ketika zaman Abbasiyah (749-1258) P e l a y a r a n d a n n a v i g a s i bnu Batuta nama yang cukup harum dalam dunia ketamadunan Islam. Pengembaraan . Sekolah perubatan terpenting waktu itu adalah di Judishapur.Kemajuan dunia perubatan Islam dapat dilihat menerusi kerja penyelidikan dan penemuan Ibnu Sina. satu daripadanya merangkumi etika perubatan dan Hawi. ensaiklopedia mengenai penyakit yang ada pada zamannya. Al Razzi dan Husayn Ishak Al-Ibadi yang menterjemahkan tulisan Hippocrates dan lain-lain kerja tulisan Greek .

Beliau juga dianggap pencetus teknologi penerbangan hingga terhasilnya kapal terbang dan luncur udara (paragliding) yang membolehkan manusia terbang di angkasa. Setiap kali mengunjungi sesebuah negara atau negeri. tetapi idea Abbas Qasim Ibnu Firnas menjadi titik permulaan kepada industri penerbangan hingga hari ini. Malangnya. D unia teknologi dan inovasi Ibnu Ismail Ibnu Al Razzaz Al Jazari (1206 SM) adalah jurutera mekanikal Islam terpenting pada zaman pertengahan. Hakikatnya Ibnu Batuta adalah perintis pengembaraan dunia yang berjaya menguasai benua Afrika dan Asia serta pengarang yang menghasilkan karya penting dalam dunia Islam. Dia juga dikenali sebagai perintis pengurusan air dan sistem hidrolik. Beliau turut mencatatkan pengalamannya menempuh pelbagai cabaran seperti diserang penjahat. pemerintah. Ibnu Batuta singgah di 44 negara meliputi dua benua Afrika dan Asia.000 kilometer dan mengambil masa 29 tahun. Seorang lagi ilmuan Islam yang menyumbang dalam dunia teknologi adalah Ibnu Firnas. mencipta kapal terbang. Ibnu Batuta akan membuat catatan terperinci mengenai penduduk. Paris menyebabkan bangsa Arab sendiri tidak dapat menghargai pencapaiannya sebagai seorang pelayar Islam yang agung. .bermula pada usia 20 tahun membawa kepada pelayaran sejauh 120. Manuskrip catatan beliau dipercayai disimpan di Bibliotheque Nationale. Cubaan untuk terbang menggunakan sepasang sayap dibuat daripada bulu dan rangka kayu tidak berhasil. hampir lemas bersama kapal karam dan nyaris dihukum penggal oleh pemerintah yang zalim. Dia diiktiraf sebagai orang pertama dalam sejarah membuat percubaan terbang. pencapaian Ibnu Batuta yang luar biasa itu tidak mendapat penghargaan sewajarnya apabila manuskrip catatan itu dirampas dan disembunyikan Kerajaan Perancis yang menjajah kebanyakan negeri di benua Afrika. ulama serta kezaliman yang disaksikan.

nama tradisi Arab untuk kawasan utara Mesopotamia (dalam dunia moden hari ini ia terletak antara Syria dan Iraq. Banyak kajian beliau telah mendahului dan diikuti oleh Francis Bacon. jawatan yang sebelum itu dipegang bapanya. Dia menulis mengenai 60 inovasinya dalam buku yang dinamakan ³AlJami Bain AlIlm Wal-Amal Al-Nafi Fi Sinat¶at Al-Hiyal´. kunci kombinasi. KARYA-KARYA AGUNG IBNU HAITHAM  Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang produktif dan . alat membasuh tangan. dan Johannes Kepler. alat penimbang statik dan pelbagai lagi. pam dua fungsi untuk sistem pengairan. Ia berkhidmat untuk Dinasti Turki di Diyarbakir sebagai ketua jurutera. Leonardo da Vinci. Dia mencipta aci engkol (crankshaft) dan beberapa jam mekanikal berasaskan air dan berat. Beliau telah mengasaskan dan menjadikan optik menjadi satu sains baru.Dia dikenali sebagai Al Jazari sempena nama kawasan ia dilahirkan Al Jazira. lebih tepat antara Tigris dan Euphrates). mesin menaikkan paras air. Al-Jazari menggambarkan 50 alat mekanikal dalam enam kategori termasuk jam air (satu daripada jam ciptaannya berjaya dibina semula oleh Muzium SainsL ondon pada 1976). Ciptaannya juga diiktiraf sebagai robot manusia pertama dalam sejarah I S B U N U M B H A N A G I T H A N A M & *BIDANG FIZIK  Dalam bidang fizik Ibnu Haitham telah mengkaji tentang gerakan yang membawa beliau menemui prinsip intersia dan statik.

iaitu di antara ilmu yang sangat dikuasainya. Karya ini diterjemahkan olehW itelo pada tahun 1270M dan kemudiannya diterbitkan oleh F. Di antaranya ialah:  Maqalah fi IstikhrajSamt al-Qiblah(penyusunan kota). Beliau telah menulis tidak kurang daripada 200 judul buku. Fi Irtifa al-Quth. Risalah-risalah tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan telah tersebar dengan meluas di Eropah sejak tahun 1907M. Zawahir alhasaq(gejala senja).  Ibnu Haitham juga pernah menulis empat buah risalah tentang ilmu cahaya dan ilmu ukur.  Al-Munadzir adalah satu daripada karya Ibnu Haitham yang teragung tentang bidang kajian optik dan buku tersebut pernah menjadi rujukan kepada para ahli kaji optik selepasnya. fi al-Mulumar. Fi al-AsarAllazi alQamar. KESIMP ULAN Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Risner pada tahun 1572M dengan nama Thesaurus Opticae. Fi Misahat al-Mujassamah al.Mukafi. Fi Kayfiyat al izlal. namun hanya sedikit yang terselamat. Fi al-Makan. Kitab fi alMinasit(kamus optik). Fi ad-Dawar.memiliki banyak karya penulisan dalam pelbagai cabang ilmu. Fi al-Maraya al-Muhriqah bi alDawair(cermin yang membakar). Beberapa pandangan dan pendapatnya masih . Karya-karya tersebut adalah berhubung dengan ilmu fizik dan matematik. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. hampir keseluruhannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropah. semua itu adalah tentang kajian ilmu fizik dan astronomi. Maqalah fi Daw alQamar(cahaya dan gerakan langit). Maqalah fi hayat al-Alam(astronomi).

Contohnya.com/doc/39167966/tamadun-tokoh . Ibnu Haitham tidak pernah puas menuntut ilmu sehingga penghujung nafasnya yang terakhir.scribd. Beliau bukan sekadar tokoh ilmuwan sahaja. teori optiknya mempengaruhi ilmuwan Eropah seperti Roger Bacon dan Johannes Kepler. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan. Azam beliau untuk meningkat taraf hidup umat Islam dan usahanya mendekatkan diri kepada Allah tidak sia-sia.W alau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Penyelidikan ilmiahnya menjadi asas penyelidikan yang kemudian diguna pakai dan dikembangkan di Barat. Beliau telah memberikan sumbangan besar dalam dunia ilmu pengetahuan moden. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Setelah dikaji mengenai latarbelakang kehidupan Ibnu Haitham. dapat kita memberi kesimpulan bahawa Ibnu Haitham adalah seorang tokoh ilmuwan Islam yang sangat disegani dan termasyhur pada zamannya. Sebagai seorang penuntut perlulah kita mencontohi beliau dan sebagai pendorong semangat untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta mendekatkan dirikepada Allah SW T http://www. malahan beliau amat menitik beratkan pendidikan agama sepanjang beliau menuntut ilmu. Berkat hasil usaha dan ikhtiarnya beliau telah menjadi seorang cendakiawan yang terkenal.relevan sehingga ke hari ini. Ibnu Haitham memainkan pengaruh yang besar di tanah Arab dan juga seluruh dunia Barat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->