Rantai Makanan

A Makanan yang dimakan oleh haiwan
1. 2. Hidupan memerlukan makanan untuk terus hidup. Berbeza dengan tumbuhan , haiwan tidak dapat membuat makanannya sendiri. 3. Haiwan mendapat makanannya dengan memakan tumbuhan atau haiwan lain. 4. Haiwan yang berbeza makan makanan yan g berlainan. 5. Haiwan boleh dikelaskan kepada tiga kumpulan berdasarkan makanan yang dimakan. (b) Karnivor (c) Omnivor (a) Herbivor 6 Herbivor (a) Haiwan yang makan tumbuhan sahaja disebut herbivor. (b) Bahagian tumbuhan yang biasanya dimakan oleh herbivor ialah daun, buah, biji benih, nektar, bunga, batang dan akar. (c) Contoh herbivor ditunjukkan dalam jadual di bawah.

8 Omnivor (a) Sesetengah haiwan makan kedua-dua tumbuhan dan haiwan . (b) Haiwan ini disebut omnivor. (c) Contoh omnivor ditunjukkan dalam jadual di bawah. Contoh omnivor
Beruang Burung Kucing Ayam, itik

Makanan
Ikon, buah, madu Biji benih, serangga, nektar Ikan, nasi, serangga Cacing, biji benih

B Rantai makanan
1.

2.
3.

Contoh herbivor Bahagian tumbuhan yang dimakan Lembu, kambing, rusa, belalang Gajah, zirafah Tupai, monyet Lebah, rama-rama Daun Pucuk Buah, biji benih Nektar

4.

Hubungan makanan antara organisma boleh ditunjukkan melalui rantai makanan. Satu rantai makanan terdiri daripada hidupan yang menjadi makanan bagi hidupan lain. Satu rantai makanan selalunya bermula dengan tumbuhan hijau atau bahagian tumbuhan . Contohnya, rusa makan tumbuhan dan harimau makan rusa. Hal ini boleh ditunjukkan dalam rantai makanan yang ditunjukkan di bawah.

tumbuhan

rusa

harimau

7 Karnivor (a) Karnivor ialah haiwan yang makan haiwan sahaja. (b) Contoh karnivor ditunjukkan dalam jadual di bawah. Contoh karnivor Helang Katak, cicak Harimau, singa Jerung Makanan

5.

a) Anak panah dalam rantai makanan bermaksud "dimakan oleh". b) Tumbuhan ialah pengeluar. Tumbuhan boleh membuat makanannya sendiri. c) Rusa dan harimau tidak boIeh membuat makanannya sendiri. Kedua-duanya disebut pengguna. Pengguna makan tumbuhan atau haiwan lain Secara ringkasnya, satu rantai makanan diwakili seperti di bawah

Pengeluar
Tikus, ular, arnab Serangga Rusa, kambing Hidupan kecil laut

Pengeluar Herbivor atau omnivor

Pengeluar Karnivor atau omnivor

Pengeluar Karnivor atau omnivor

Tumbuhan

Oleh itu suatu organism boleh tergolong dalam lebih daripada satu rantai makanan. Siratan makanan penting bagi mengawal populasi spesies dalam habitat 3.Siratan Makanan 1. 3. 4. 5 . Siratan makanan menunjukkan bagaimana pelbagai organism yang hidup dalam suatu habitat yang sama bergantung antara satu sama lain. Kebanyakan haiwan tidak bergantung kepada satu jenis organisma sahaja untuk makanan. 5. Dalam suatu siratan makanan . 2.rantai makanan diatas boleh membentuk satu siratan makanan belalang katak Pokok padi Burung pipit ular tikus 6. Contoh lain siratan makanan yang lain dalam habitat yang berbeza a) siratan makanan di padang sekolah mentadak katak rumput belalang Burung Bilangan rantaian makanan yang membentuk siratan makanan diatas adalah empat y Rumput belalang mentadak katak y Rumput belalang mentadak burung y Rumput belalang katak y Rumput belalang burung . 1. Beberapa rantai makanan disawah padi boleh ditunjukkan dibawah a Pokok padi belalang katak ular b c d Pokok padi Pokok padi Pokok padi tikus Burung pipit belalang ular Ular Burung pipit ular Kepentingan siratan makanan.populasi organism dikawal supaya bilangannya tidak terlalu banyak tau terlalu sedikit dipersekitarannya. Perubahan dalam populasi suatu spesies mempengaruhi populasi spesies yang lain 4. Rantai. 2. Rantai makanan boleh dijalinkan untuk membentuk satu siratan makanan.