P. 1
Belajar melalui bermain(PK)

Belajar melalui bermain(PK)

|Views: 596|Likes:
Published by Mohd Padil Piut

More info:

Published by: Mohd Padil Piut on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

BAB 1 KEBERKESANAN KAEDAH BERMAIN SAMBIL BERLAJAR DI PERINGKAT PRA SEKOLAH

1.0

PENGENALAN Permainan adalah satu gerak kerja rangsangan yang menggembirakan

seseorang. Permainan juga ialah suatu gerak kerja yang mengembangkan fizikal dan mental mengikut peraturan-peraturan tertentu. Kanak-kanak lebih tertarik dan sangat berminat membuat sesuatu aktiviti atau penyelesaian masalah dengan cara bermain. Permainan selalunya dikaitkan dengan kanak-kanak yang dianggap oleh orang dewasa sebagai satu perbuatan yang membuang masa dan tidak produktif. Sebaliknya jika kita kaji, permainan adalah satu aktiviti yang dapat membantu kanak-kanak dalam perkembangan sahsiah pertumbuhan fizikal dan ia adalah keperluan khas kanak-kanak. Mengikut Kamus Dewan ‘bermain’ adalah suatu yang dilakukan oleh seseorang untuk bersenang lenang dan bersuka-suka dengan menggunakan alatan ataupun tidak.Permainan selalunya digunakan sebagai alat hiburan dan keseronokan semasa mempelajari sesuatu kemahiran. Semasa bermain mereka menggunakan pancaindera dan minda, yang tidak secara langsung menuju ke arah pembelajaran menyelesaikan masalah. Bermain menampakkan suatu proses yang mendatangkan kesukaan. Dengan kata lain kanak-kanak itu akan membuat sesuatu kerana ia suka berbuat demikian dan berhenti apabila dia telah bosan,

maka aktiviti-aktiviti tersebut boleh dikatakan bermain.

1

Caplan and Caplan (1973), mentakrifkan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek. Aktiviti-aktiviti bermain dapat memperkembangkan kekuatan fizikal, koordinasi dan ketangkasan. Apabila konsep main dicantumkan dengan belajar, maka ia menjadi ‘belajar melalui bermain’. Sebagai contoh apabila kanak-kanak itu bermain sesuatu permainan sahibba, mereka dapat membina dan menambah perbendaharaan kata dan aktiviti matematik iaitu menjumlah setiap markah yang di perolehi. Sahsiah yang baik juga terbentuk melalui kerjasama, toleransi, saling hormat menghormati dan bersedia menerima kekalahan. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di sekolah-sekolah hanya sehala dan tidak begitu praktikal serta kurang mencapai matlamat yang di kehendaki. Penglibatan aktif sama ada daripada guru atau murid lebih berkesan dalam menyampaikan sesuatu kemahiran. Murid-murid akan mudah memahami sesuatu konsep baru yang diperkenalkan, apabila mereka melakukannya sendiri. Sebenarnya permainan ini telah wujud sejak zaman purba. Kajian-kajian yang dibuat di negara barat telah menunjukkan bahawa bahan permainan dalam bilik darjah boleh meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran sambil meningkatkan pencapaian mereka dalam mata pelajaran lain. Dengan kata lain, semasa mereka bermain, konsep-konsep pembelajaran dapat diserapkan tanpa mereka sedari dalam suasana yang gembira dan tanpa tekanan. Dengan ‘belajar melalui bermain’ murid-murid tidak akan cepat bosan mempelajari sesuatu malah dapat meningkatkan lagi minat belajar.

2

1.1

Masalah Kajian Pada hakikatnya, pusat-pusat prasekolah di Malaysia mempunyai

penekanan yang pelbagai dalam program pendidikan masing-masing seperti penekanan terhadap kemahiran sosial, perkembangan persediaan, perkembangan diri dan sahsiah, pendidikan kesihatan dan pemakanan yang sihat, penerapan nilai-nilai murni masyarakat dan pendidikan rohani, tetapi dari segi realitinya kurikulum pendidikan prasekolah pada hari ini terutamanya prasekolah swasta yang terdapat di kawasan bandar lebih banyak memberi tumpuan kepada pendidikan yang berbentuk formal yang menekankan kepada pencapaian akademik kanak-kanak prasekolah. Dalam keadaan-keadaan tertentu, tekanan daripada ibu bapa dan pengaruh sosial, yang mengukur kejayaan dengan pencapaian akademik seseorang dan sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan adalah keterlaluan dan

meninggalkan kesan yang negatif. Keadaan seperti ini jika tidak diberi perhatian yang sewajarnya akan mengakibatkan fenomena yang disebut oleh Elkind (1981,1986,1987), sebagai ‘miseducation’, di mana kanak-kanak dipaksa mempelajari ilmu pengetahuan yang bersifat terlalu akademik pada peringkat terlalu muda dan ini menurut beliau akan memberi kesan negatif terhadap perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Kanak-kanak yang gemar meneroka, membina dan berfantasi melalui aktiviti-aktiviti permainan dan pada masa inilah mereka berpeluang berinteraksi dengan alam persekitarannya. Silberman (1970), menegaskan bahawa, “ A child’s greatest asset in the process of learning is his or her ability to play. It is through

3

Mengenalpasti jenis-jenis aktiviti permainan yang dijalankan di pusat-pusat prasekolah. 1. Elliason and Jenkins (1986) menegaskan bahawa guru merupakan orang yang boleh mengarahkan perhatian kanak-kanak dan seterusnya menjadi pemudahcara kepada pembelajaran kanak-kanak semasa mereka bermain. Fokus kajian adalah untuk: i. 4 . Oleh yang demikian. Sehubungan itu. Menyedari kepentingan aktiviti permainan dalam program pendidikan kanak-kanak. and make it something he or she can understand and control. The child who does not play has no really effective means to develop”. maka wajarlah mereka dibimbing dalam aktivitiaktiviti pembelajaran yang menjurus ke arah pemahaman alam persekitaran mereka. Guru juga merupakan orang yang bertanggungjawab memberi galakkan dan perangsang serta dapat membantu mengembangkan pemikiran kanak-kanak.2 Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan untuk mengjkaji keberkesanan ‘belajar melalui bermain’ dalam pembelajaran dan pembentukan sahsiah kanak-kanak prasekolah. maka kajian ini cuba meninjau jenis-jenis permainan dan pengurusan aktiviti-aktiviti permainan di pusat-pusat pendidikan kanak-kanak prasekolah di negara ini. Ini merupakan salah satu daripada tugas penting guru kerana gurulah yang berupaya mencipta persekitaran permainan yang menggalakkan.play that heor she manages to come to terms with the world.

sama ada dari aspek kognitif. Aktiviti permainan merupakan cara kanak-kanak itu menyelesaikan masalah. Menurut Lawrence Frank (dalam Braus and Edwards 1972). jasmani. Kanak-kanak belajar melalui bermain. Memberi gambaran yang sebenar tentang kedudukan pengurusan aktiviti permainan dalam pendidikan kanak-kanak prasekolah. i. Mukerji 1968. “Permainan merupakan pekerjaan kanakkanak. aspek permainan dalam pendidikan kanak-kanak prasekolah perlu diberi perhatian yang sewajarnya oleh semua pihak yang terlibat dalam program pendidikan kanakkanak. rohani dan perkembangan sosial. dan Asiah Abu Samah 1976). 1. emosi. Piaget 1969.3 Kepentingan Kajian Pendidikan awal kanak-kanak adalah amat penting dalam pembentukkan sahsiah seseorang individu (Dennis 1966. dan iii. adalah diharapkan dapatan daripada kajian ini dapat. menentukan tugasan untuk disiapkan oleh dirinya sendiri dan berinteraksi dengan rakan-rakan sekelas dengannya”. 5 . Sehubungan itu. Mengenalpasti kemudahan serta peralatan permainan kanak- kanak di pusat-pusat prasekolah. Justeru itu.ii. Dengan demikian ternyatalah aktiviti –aktiviti permainan ini mempunyai peranan yang amat penting dalam proses perkembangan kanak-kanak keseluruhannya. Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru dalam menguruskan pelaksanaan aktiviti permainan kanak-kanak prasekolah.

“jenis permainan”. iii.ii. Istilah-istilah atau konsep-konsep yang di maksudkan itu ialah “permainan. pengelola dan pentadbir serta guru-guru di pusat-pusat prasekolah mengenalpasti aspek-aspek yang perlu di beri perhatian dan diperbaikki berhubung dengan pelaksanaan aktiviti permainan di pusat pendidikan kanak-kanak prasekolah di negara ini. “kemudahan peralatan atau bahan permainan”. “aktiviti permainan kanak-kanak prasekolah”. dan “masalah”. 1. Membantu pihak-pihak mutu yang berwajib dalam menyelaras di dan mempertingkatkan pendidikan kanak-kanak pusat-pusat prasekolah di negara ini. Memastikan kanak-kanak menjalani perkembangan pembelajaran yang sewajarnya mengikut peringkat umur yang sesuai dalam ‘Belajar Melalui Bermain’. “matlamat pendidikan”. “kanakkanak prasekolah”. Membantu pihak perancang kurikulum. iv. “pengurusan aktiviti permainan”.4 Definisi Istilah Bahagian ini akan cuba menjelaskan beberapa konsep penting atau istilah penting berhubung dengan kajian yang akan dijalankan. dan v. Membantu memperkayakan khazanah kajian-kajian berhubung dengan pendidikan kanak-kanak prasekolah di negara ini. 6 .

Kanak-kanak bermain semata-mata untuk keseronokannya Kesimpulannya. dalam bukunya yang berjudul ‘Early Childhood”. Mack (1975). Ini bermakna beliau melihat permainan itu sebagai aktiviti yang menyeronokan yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk tujuannya sendiri tanpa tujuan lain atau kepuasan di masa akan datang. Development and Education’ pula mendefinasikan permainan sebagai suatu “aktiviti di mana kanak-kanak membiasakan dirinya dengan persekitarannya” Menurut Mock lagi. perkataan ‘permainan’ digunakan dengan membawa maksud segala aktiviti yang dijalankan oleh kanak-kanak yang dirancangkan oleh guru di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah.1 Permainan Good (1973). Aktiviti-aktiviti itu pula. permainan juga di ertikan sebagai pekerjaan kanak-kanak. Dalam konteks kajian ini. Seterusnya Good menambah bahawa permainan kanak-kanak merupakan aktiviti kanak-kanak bagi tujuan memberi keseronokan dan kegembiraan sama ada yang berlaku secara spontan atau dirancangkan. menurut beliau berkaitan dengan perkembangan budi pekertinya. kata beliau “is an end in itself”. Bagaimanapun ia berbeza daripada pekerjaan orang dewasa yang mempunyai tujuan tertentu.1. Aktiviti-aktiviti yang di maksudkan itu merupakan aktiviti-aktiviti yang memberikan keseronokan dan kegembiraan 7 . dalam ‘Dictionary of Education’ memberi definisi istilah permainan sebagai “any pleasurable activity on for its own sake.5. without reference to ulterior purpose or future satisfactions”. permainan merupakan aktiviti-aktiviti yang menimbulkan keseronokan dan kegembiraan yang berlaku dalam keadaan bersahaja. Permainan.

menyatakan kanak-kanak prasekolah merupakan kanak-kanak yang di bawah umur 7 tahun. Aktiviti ini juga mungkin berstruktur atau tidak. mendefinasikan perkataan ‘jenis’ sebagai golongan benda-benda yang mempunyai sifat yang sama atau bersamaan bangsa. dalam kajian ini frasa ‘jenis berjenis’ digunakan sebagaikan maksud permainan-permainan dari golongan yang sama yang dimainkan oleh kanakkanak di pelbagai jenis prasekolah.5. sama ada secara kumpulan. 1. 8 . Kepelbagaian jenis aktiviti permainan yang dijalankan iaitu berdasarkan kelompok-kelompok yang telah di tetapkan di atas. i.2 Jenis Permainan Kamus Dewan (1970). berpasangan dan bersendirian. yang belum memasuki sekolah rendah. ii. tumpuan kajian adalah kepada kanak-kanak prasekolah di dalam lingkungan umur di antara 4 hingga 6 tahun (KPM 1986 b:2). Aktiviti-aktiviti hendaklah berlaku dalam situasi yang bersahaja. Penglibatan dan pemilihan aktiviti permainan mengikut pilihan murid. jenis permainan di pelbagai prasekolah itu di lihat dari beberapa segi iaitu dari segi. Dalam kajian ini. 1. Dengan demikian. Seterusnya dalam konteks kajian ini.kepada kanak-kanak.5.3 Kanak-kanak Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (1986). yang memasuki pusat-pusat pendidikan prasekolah atau taman didikan kanak-kanak (TADIKA) atau taman bimbingan kanak-kanak (TABIKA).

1. ii. merujuk kepada perkara-perkara yang di lakukan oleh guru pada peringkat. akhir pelaksanaan aktiviti permainan. istilah tersebut merujuk kepada istilah pengurusan yang membawa maksud ‘mengendali’ atau ‘mengelola’ sesuatu tugasan.5 Masalah Pelaksanaan Aktiviti Permainan Kamus Dewan (Dewan Bahasa Dan Pustaka 1989). dalam konteks kajian ini.5. iv.5. frasa ‘masalah pelaksanaan aktiviti permainan’ merujuk kepada perkara-perkara yang menimbulkan kesukaran atau kesulitan kepada guru- 9 . mendefinisikan perkataan ‘masalah’ sebagai sesuatu yang menentukan penyelesaian perkataan atau keadaan yang menimbulkan kesukaran atau kesulitan. khususnya mengendalikan tugasan-tugasan atau usaha-usaha yang berhubung dengan pelaksanaan aktiviti-aktiviti permainan di dalam atau di luar bilik darjah. ‘pengurusan pelaksanaan aktiviti permainan’. semasa pelaksanaan aktiviti permainan. dan selepas pelaksanaan aktiviti permainan dijalankan 1.4 Pengurusan Pelaksanaan Aktiviti Permainan Istilah pengurusan mempunyai maksud yang amat luas. i. dalam kajian ini. Walaubagaimanapun. Dengan itu. Kesimpulannya dalam konteks kajian ini. iii. perancangan guru sebelum pelaksanaan aktiviti permainan.

1 Pengenalan Bahagian ini akan membuat tinjauan literatur tentang kajian-kajian yang berkaitan dengan permainan dan kaitannya dengan pendidikan kanak-kanak prasekolah. kategori permainan. BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. Bahagian ini juga akan mengemukakan beberapa contoh-contoh aktiviti permainan yang dijalankan di pusat-pusat prasekolah.guru prasekolah dalam usaha mereka melaksanakan aktiviti permainan kanakkanak semasa berada di luar atau di dalam bilik darjah. jenis-jenis permainan dan bentuk-bentuk permainan. selain itu bahagian ini juga menghuraikan secara ringkas beberapa kajian yang telah dijalankan 10 .

mereka memetik definisi permainan yang telah di kemukakan oleh Valentine pada tahun 1942. ruang dan masa. Permainan merupakan cara kanak-kanak meneroka dan membiasakan dirinya dengan alam sebenar. 11 . ialah permainan pasir. Mereka juga menjelaskan bahawa definisi Valentine itu tidak menafikan bahawa permainan boleh juga menuju kearah suatu matlamat atau akhiran yang mana ianya merupakan sebahagian daripada ciri yang menarik minat terhadap permainan itu. Menurut mereka.berhubung dengan kepentingan dan peranan aktiviti permainan dalam pendidikan kanak-kanak prasekolah 2. haiwan. Contoh yang diberi oleh Valentine. Dalam buku mereka yang berjudul ‘The Young Child and the Educative Process’.2. Permainan boleh jadi memuaskan serta menyeronokkan dan hal seperti yang seperti itu merupakan nilai-nilai yang baik untuk kanak-kanak”. ramai penulis telah menerokai tajuk permainan. bentuk-bentuk binaan dan manusia. perkara-perkara atau barang-barang.1898) yang menyatakan bahawa permainan mewakili pengulangan biologi dalam persejarahan manusia. Definisi Permainan Frost dan Kissinger (1976). telah mendefinisikan permainan sebagai “cara kanak-kanak belajar sesuatu yang tidak diajarkan kepadanya. Frank (1952). melaporkan bahawa sejak tahun 1930. menurut Frost and Kissinger (1976). di mana Valentine menjelaskan bahawa aktiviti membina mahligai pasir menjadi lebih bermakna kerana terhasilnya ‘mahligai’. Teori recaptulation (Gulick. Valentine telah mendefinisi permainan sebagai ‘mana-mana aktiviti yang dijalankan semata-mata untuk tujuannya yang tersendiri’.

Scarfe juga berpendapat bahawa “melalui permainan kanak-kanak belajar bagaimana belajar. Umur dan jantina mempengaruhi kebolehan social semasa permainan sosiodramatik. Froebal menekankan pada kepentingan main. Kesan jantina terhadap tingkah laku bermain juga dikaji oleh Son (1996). Di waktu kanak-kanak meneroka dan mengkaji. kanak-kanak mengeluarkan semula apa yang telah terlintas dalam fikirannya atau mengeluarkan semula apa yang telah menyeronokkannya atau sesuatu yang membolehkan kanak-kanak menjadikan dirinya lebih menyeluruh sebagai sebahagian daripada persekitarannya. Scarfe (1966). pula mengkaji perbezaan umur dan jantina dalam kebolehan sosial semasa permainan sosiodramatik di prasekolah. melihat permainan sebagai satu proses pendidikan. Beliau mendapati kanak-kanak lelaki lebih suka bermain dengan bongkah.Fetter (1997). perkembangan-perkembangan kemahiran fizikal dan 12 . Menurut Friedrich Froebal (1782-1852). perhubungan alam dengan dirinya terbina. Daripada pemerhatiannya tentang kanak-kanak. main merupakan suatu ekspresi paling tinggi perkembangan manusia pada peringkat kanak-kanak. Dengan kata lain kanak-kanak itu belajar mendapatkan kepercayaan diri dan semasa bermain. iaitu ekspresi bebas terkandung dalam roh seorang kanak-kanak. sedangkan kanak-kanak perempuan lebih berminat dalam bidang dramatik. seorang kanak-kanak itu sentiasa mempelajari sesuatu yang baru. Dia juga menemui bagaimana dapat bermesra dengan alam dan menyesuaikan diri dengan tugas-tugas hidup untuk menguasai kecekapan motor”. Piaget dilaporkan pernah menyatakan bahawa melalui permainan.

Katanya lagi permainan adalah satu kerja bagi kanak-kanak.penguasaan bahasa. pula berpendapat bahawa permainan adalah satu cara semulajadi kanak-kanak mendapat pendidikan dengan sendirinya. Beliau menekankan prinsip 13 . Maka eloklah pelajaran peringkat awal diberi dalam bentuk permainan. Pendapat ini bertepatan jika diberi kepada kanak-kanak prasekolah yang baru mula mengenali alam pembelajaran. muzik dan ekspresi kendiri sebagai dasar pendidikan awal kanak-kanak. Melalui permainan seseorang kanak-kanak menjalani pertumbuhan dan pembesaran. 1999). serta membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan.3 Pelaksanaan Permainan Dan Keberkesanannya Maria Montessori (Majalah Wanita. yang memperkenalkan Kaedah Montessori yang kini sangat popular di seluruh dunia. Seorang pendidik. juga seorang ahli psikologi barat menyatakan “permainan adalah latihan untuk melepaskan emosi. 1992). seorang ahli psikologi Amerika. Susan Isacs (1978). 2. menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi kanak-kanak. Pelajaran mungkin tidak berkesan jika terlalu cepat diberikan sebelum kanak-kanak bersedia menerimanya”. Buhter (Jurnal Pendidikan. Permainan dan kelakuan yang betul boleh di sifatkan tanda kesihatan fikiran. perasaan tertekan. Stanley Hall (1983). berpendapat bahawa permainan adalah ulangan dari cara dan taraf penghidupan manusia dari zaman dahulu kala sehingga ke hari ini.

Pengasasnya sedar bahawa kanak-kanak cepat berasa bosan apatah lagi jika dihadapkan dengan perkara-perkara yang serius seperti angka dan fakta. permainan bahasa boleh dilakukan secara kelas. Main juga mendorong kanak-kanak menyusun semula corak-corak. main akan memperkuatkan kebolehan berfikir dalam berbagai cara. Menurut Maria Montessori “A child’s work to create the person she will become”. Bagi kanak-kanak yang hiperaktif pula. Mengikut Roberts dan Schumm (1971). melalui bermain. beliau sarankan aktiviti permainan dilaksanakan dengan langkah-langkah seperti yang telah dirancangkan. Oleh itu. untuk merealisasikan apa yang ada dalam dirinya. Bagaimanapun.‘belajar melalui bermain’ kepada kanak-kanak asuhannya. Menurut Andrew Wright (1979). berpasangan atau kumpulan. 30 minit adalah masa yang terbaik jika mereka dapat memberikan perhatian. Saling membantu dapat meningkatkan rangsangan dan keupayaan belajar dengan lebih cepat. kebanyakan 14 . berpendapat bahawa aktiviti permainan haruslah diajarkan melalui demonstrasi dan bukan disampaikan dengan cara penerangan lisan sahaja. Jean Piaget (1973). Permainan dapat memberikan mereka pengalaman awal tentang keadilan peraturan dan kesamaan. individu. bentuk-bentuk dan skema-skema yang memberi makna kepada pembelajaran yang dialami oleh mereka. Jill Hadfield (1984). Kanak-kanak harus diberi kebebasan untuk menggunakan kuasa mentalnya. Paling lama kanak-kanak hanya boleh memberi tumpuan tidak lebih daripada 45 minit. merupakan sumber pengayaan yang boleh mempercepatkan kadar pembelajaran pelajar sederhana sambil mendalami pengalaman pelajar yang cerdas.

Main yang melibatkan kegiatankegiatan fizikal tentu akan meningkatkan kekuatan sertaa ketangkasan kanakkanak. Aktiviti seperti 15 . Kesan keseronokan daripada main akan membantu mempercepatkan lagi proses pembelajaran. Pengurusan untuk menyelenggarakan peraturan-peraturan inilah yang memperkuatkan dan menyenangkan untuk mencari penyelesaian kepada masalah iaitu apabila kanak-kanak dapat melihat hubungkaitnya. Nilai bermain juga boleh membantu kanak-kanak supaya berupaya untuk menguruskan sesuatu (Fower 1980. sosioemosi dan mental.aktiviti permainan biasanya dijalankan dalam kumpulan kecil atau pun secara berpasangan tanpa paksaan. akan mengukuhkan lagi pembentukan satu-satu konsep. murid-murid dapat berinteraksi antara satu sama lain. Ketika bermain. Lagipun. Main membantu perkembangan fizikal. Main membenarkan perkembangan individu mengikut kemajuan masing-masing. Bermain juga dapat meningkatkan kemahiran motor halus dan motor kasar. Melalui main. Mereka akan dapat mempelajari nilai-nilai sosial yang positif seperti bertolak ansur. bermain mendatangkan keseronokan dan hiburan yang juga merangsangkan individu mempelajari sesuatu melalui cara yang aktif dalam keadaan yang tidak formal. kebersihan dan sebagainya. Sifat-sifat pengurusan ini sebenarnya ada dalam setiap permainan. Menurut Ee Ah Meng dalam bukunya. Pellegrini 1984). maklum balas yang diberi secara serta merta tentang betul atau salah. individu yang lemah akan mendapat bantuan daripada rakanrakan dengan tidak berasa terdesak apabila mempelajari sesuatu. bekerjasama. bertimbang rasa.bersabar.

juga memberi cadangan supaya kanak-kanak perlu menghadiri sekolah dan sekolah perlu menggalakkan kanakkanak supaya sentiasa berasa gembira dengan diri mereka. Comenius merasakan pendidikan perlu memberi pengalaman pembelajaran yang positif termasuklah kebebasan dan kegembiraan. kanak-kanak memperolehi kemahiran koodinasi mata dan tangan. keagamaan dan moral. mencadangkan pendidikan perlu bersifat universal dan wajib serta menitikberatkan keperluan agama. Baginya. John Amos Comenius (1592-1670). menyatakan proses bermain dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti: meniru kelakuan orang dewasa. dalam buku ‘Understanding Children’s Play’. Martin Luther (1483-1546).menggunting kertas. berpeluang memainkan peranan yang biasanya tidak dapat dilakukan seperti jadi ‘guru’. Froebel percaya bermain adalah asas untuk kanak-kanak mempelajari sesuatu dan Comenius menganggap kindergarten sebagai jambatan dari rumah ke sekolah. berlari. memainkan sesuatu peranan dengan sebetul-betulnya secara intensif. sekolah merupakan bengkel kanak-kanak bekerja dengan penuh minat. Frank and Goldenstone (1952). menghasratkan sesuatu desakan secara spontan dan memainkan peranan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. pendidikan dan persekolahan adalah bagi pengembangan sosialisasi. ‘bapa’ dan lain-lain. Mengikut Comenius lagi. Aktiviti adalah sangat penting. Beliau menegaskan muzik dan pendidikan jasmani perlu diintegrasikan dalam kurikulum. berguling dan sebagainya Hanleh. meluahkan keperluan perasaan. Perkembangan koodinasi motor kasar melalui aktiviti memanjat. 16 .

Oleh sebab itu guru prasekolah haruslah memikirkan strategi-strategi yang boleh menyeronokkan kanak-kanak. mereka menggunakan bahasa dalam aktiviti dan tingkahlaku mereka juga berubah. Semasa kanak-kanak bermain mereka dengan cara tidak langsung mempelajari berbagai kemahiran seperti kemahiran sosial. kemahiran bahasa dan kemahiran berfikir di samping menggalakkan pertumbuhan jasmani. 17 . sependapat dengan Piaget yang menyatakan perkembangan kanak-kanak tidak berlaku kerana satu factor sahaja seperti pengaruh semulajadi dan berpendapat proses mental yang lebih tinggi berkembang apabila kanak-kanak membentuk pertuturan semasa melakukan aktiviti praktikal. Sebelum kanak-kanak bertutur. pemikiran dan tindakan. Mereka berupaya merancang dan menguasai sekeliling mereka dengan pertuturan. perwakilan dan kognisi serta kebolehan dan pemahaman’. Dalam usaha mengajar kanak-kanak ini guru tidak harus memikirkan pencapaian akademik semata-mata tanpa memikirkan aspek perkembangan yang lain. Ahli Falsafah Vygotsky (1896-1934). Tetapi setelah mereka bertutur. Kanak-kanak tidak harus dibebankan dengan aktivitiaktiviti kelas yang terlalu berat dan rigid (kaku) kerana ia boleh menghilangkan minat mereka untuk belajar. Pendidikan prasekolah adalah peringkat pendidikan yang paling awal bagi kanak-kanak selepas pendidikan yang diperolehi daripada keluarga.Beliau yakin permainan yang sesuai dapat membantu kanak-kanak berfikir berkenaan interaksi antara ‘kehidupan dan aktiviti sendiri. mereka menggunakan alat bagi menyempurnakan tugas. Salah satu strategi pengajaran yang difikirkan sesuai bagi peringkat kanak-kanak prasekolah ialah belajar melalui bermain.

18 .1 Latar Belakang Kajian Para pengkaji dan pendidik kanak-kanak prasekolah telah membuat beberapa pemerhatian tentang aktiviti permainan kanak-kanak. Hasil daripada pemerhatian tersebut.BAB 3 METOLOGI KAJIAN 3. jenis dan bentuk aktiviti-aktiviti tersebut. mereka telah cuba mengelompokkan atau mengklasifikasikan aktiviti-aktiviti permainan kanak-kanak berdasarkan kategori.

memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berinteraksi sesama sendiri dan 19 . Beliau mengklaskan permainan sebagai permainan ‘unoccupied’ (unoccupied play). permainan bebas. menyatakan bahan Matterson (1967). menurut Leeper dan rakan-rakan. Morrison (1984). permainan pemerhatian (onlooker play). permainan terap. mendakwa bahawa huraian dan klasifikasi permainan kanak-kanak yang paling menyeluruh adalah yang digunakan oleh Mildred Parten (1932). permainan bersekutu (associative play) dan permainan bersama (co-operative play). permainan bersendirian (solitary play). permainan khayalan (imaginative play) dan permainan percubaan atau penerokaan (adventure play). Pengelompokan aktiviti permainan berdasarkan bentuk pula adalah seperti yang dihuraikan oleh Morrison (1984). pengkategorian tersebut merupakan sesuatu pembahagian yang agak ‘superficial’ kerana biasanya dalam sesuatu permainan kadang-kadang terdapat percampuran unsur-unsur serta bahan-bahan yang terkandung di dalam setiap kategori itu. permainan selari (parallel play). telah mengkategorikan permainan kepada tiga kumpulan berdasarkan kepada bahanbahan dan alat-alat permainan yang digunakan. Bagaimanapun. permainan dramatik. Kumpulan-kumpulan tersebut ialah permainan kreatif (creative play). permainan perubatan dan permainan luar. aktiviti-aktiviti permainan yang terdapat dalam bentuk diatas itu.Leeper (1976). Pengelasan serta peristilahan yang digunakan oleh Parten masih digunakan sampai hari ini. Menurut Morrison. di mana beliau membahagikan aktiviti-aktiviti tersebut kepada permainan spontan.

Permainan koperatif biasanya dikelolakan oleh guru untuk memastikan setiap kanak-kanak memainkan peranan masing-masing dalam permainan tersebut. Main selari ialah kanak-kanak masih bermain secara bersendirian tetapi caranya adalah serupa dengan kanak-kanak lain atau alat permainan yang digunakan adalah serupa dengan kanak-kanak lain.2 Jenis-jenis Permainan Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknik permainan. Kesimpulannya walau dari sudut apapun perbincangan tentang pengelasan aktiviti-aktiviti permainan dilakukan. Main sendiri bermaksud kanak-kanak bermain seorang diri sehinggakan dia tidak menyedari kehadiran kanak-kanak lain yang ada di sekelilingnya.seterusnya mempelajari kemahiran hidup bermasyarakat. pemilihan alat permainan amat penting bagi memotivasikan murid dan pencapaian objektifnya. pengelasan tersebut bersifat ‘superficial’. Kanak-kanak berinteraksi di antara satu sama lain melalui soalan-soalan yang dikemukakan atau ketika 20 . Main koperatif pula ialah kanak-kanak bermain bersama dengan rakan-rakannya dalam satu-satu kumpulan. berbual dengan kanakkanak lain. belajar tentang pandangan orang lain dan belajar mengawal diri. Oleh itu pengelasan aktiviti permainan yang telah dibincangkan di atas adalah semata-mata dilakukan sebagai landasan untuk memudahkan perbincangan. 3.

buaian. Main luar lebih mudah diterangkan sebagai jenis permainan yang biasanya dikendalikan di luar bilik darjah. Dalam main pemerhati. Selain daripada itu. permainan ini lebih menitik beratkan permainan yang berkaitan dengan motor kasar. askar dan lain-lain watak yang mereka suka.berkongsi bahan-bahan permainan dalam main asosiatif. kanak-kanak tidak bermain dengan sesiapa pun serta tidak terlibat dalam sebarang permainan. Selain daripada yang diklasifikasikan oleh Mildred Parten. mereka tidak bermain bersama-sama. alat 21 . guru hendaklah memenuhi objektif-objektif pelajaran yang dirancangkan untuk hari itu. Selain daripada itu. Begitu juga dengan main ‘ unoccupied’. Alat permainan yang disediakan termasuklah titi pengimbang. Bahasa Inggeris dan Pendidikan Moral. Kanak-kanak hanya berdiri atau duduk tanpa membuat apa-apa. Dalam main dramatis pula permainan ini melibatkan kanak-kanak yang bermain sebagai watak-watak tertentu. ibu atau bapa. Bagi kanak-kanak prasekolah. Main bebas bermaksud kanak-kanak bebas memilih aktiviti-aktiviti yang mereka suka. kanak-kanak banyak memberi perhatian terhadap permainan kanak-kanak lain tetapi mereka tidak terlibat dalam permainan yang dimainkan. Guru hendaklah memastikan bahawa aktiviti-aktiviti itu membawa faedah kepada murid-murid. jenis-jenis pendekatan ‘Belajar Melalui Bermain’ yang lain ialah. Ia adalah sesuai untuk pelajaran Bahasa Melayu. Contohnya seperti melakonkan watak seorang guru.

Bagi permainan yang melibatkan banyak pergerakan juga hendaklah dikendalikan di luar bilik darjah. termasuk main peranan dan sosiodrama. Jadi guru mestilah membuat persediaan yang maksimum. Guru juga mestilah memberi penerangan yang jelas dan membuat demonstrasi tentang cara satu-satu permainan dijalankan. guru haruslah menilai potensi pembelajaran bagi setiap jenis permainan untuk mencapai objektifnya.3 Kaedah Dan Teknik Bermain Kaedah dan teknik bermain adalah dikaitkan dengan kaedah dan teknik mengajar seperti simulasi. Selain itu. perancangan juga perlu mengambil kira bahan-bahan permainan yang sedia ada. Sejauh manakah ia bermanfaat kepada kanakkanak adalah bergantung kepada perancangan. guru hendaklah berusaha bagaimana untuk melibatkan seberapa ramai murid dalam permainan supaya setiap murid dapat menikmati faedah-faedah main. pengurusan dan pengelolaan permainan itu. Sekiranya tidak mencukupi.permainan air dan sebagainya. 3. Walaupun biasanya hanya terdapat satu set permainan bagi satu kumpulan. penyelesaian masalah serta tunjukcara. kelicinan perjalanan permainan akan terjejas. Setiap jenis permainan memang mendatangkan keseronokan kepada kanak-kanak. Semua kaedah ini memerlukan bimbingan dari guru pada peringkat awalnya. Ketika membuat perancangan. 22 .

4 Langkah-langkah Perlaksanaan Guru di pusat pendidikan prasekolah mempunyai tanggungjawab yang penting dalam menjayakan kurikulum permainan yang bermutu. dalam bukunya yang berjudul ‘Early Childhood Education Today’. Menentukan aras kebolehan murid juga penting supaya permainan yang dipilih dapat menyediakan kemahiran yang sejajar dengan keupayaan dan kebolehan murid-murid.3. Guru juga harus tahu menentukan jenis-jenis mainan yang akan dilaksanakan. membentuk konsep atau memberi peneguhan yang sesuai bagi peringkat kemajuan murid. Langkah-langkah penting dalam strategi ini ialah: Menentukan tema dari kandungan sukatan pelajaran iaitu sama ada permainan yang dipilih itu adalah berfaedah atau sebaliknya. Mainan yang menepati aras dan tema pasti memudahkan guru dalam penyediaan permainan tersebut. menggariskan beberapa tanggungjawab penting untuk menjamin keberkesanan perlaksanaan teknik permainan ini. sekiranya diperlihatkan adanya perkaitan di antara permainan dengan isi pelajaran serta pengalaman murid-murid. Guru perlu memastikan permainan itu bertujuan memotivasikan murid. Menentukan tujuan guru dengan jelas mengadakan permainan tersebut. Morrison (1984). maka objektif permainan itu di harap akan tercapai. 23 .

kad-kad mainan atau bongkahbongkah disediakan lebih awal. Guru mestilah telah menyediakan cara-cara yang munasabah dan sesuai untuk menilai. Setiap permainan mempunyai syarat-syarat tertentu dalam kumpulannya. Murid juga sudah disediakan dari segi fizikal dan mental. Mendapatkan maklum balas daripada murid selepas permainan dijalankan supaya guru dapat menilai perasaan murid dan menilai konsep permainan sama ada baik atau sebaliknya. Mengumpul Bahan. Menentukan proses dan masa tentang satu-satu permainan hendaklah diberi penerangan kepada murid-murid. apa yang sepatutnya dibuat oleh pemain dan bilangan pemain yang terlibat. papan dam. 3. Guru juga harus sentiasa mengawasi aktiviti muridmurid supaya dapat membuat penilaian yang terbaik.Menentukan bentuk permainan sama ada dilakukan secara individu. Menentukan cara menilai iaitu bagaimana hendak menilai hasil daripada permainan murid. perlu dijelaskan. Perkara-perkara seperti undang-undang.kumpulan kecil atau kumpulan besar.5 Prinsip-prinsip Bermain 24 .Guru hendaklah menentukan bahawa semua bahan yang digunakan seperti buah dadu. Contohnya kumpulan kecil mempunyai bilangan pemain yang sedikit berbanding kumpulan besar jadi penilaiannya juga berbeza.

Maklum balas tentang betul atau salah dalam satu-satu permainan hendaklah diberi serta merta agar murid-murid mendapat motivasi untuk meningkatkan prestasi permainan mereka. 4. kemahiran social. fasilitator. 6. Peranan guru hendaklah ditentukan terlebih dulu. 7. Permainan hendaklah menekankan kepada kerjasama. iaitu sama ada menjadi pencatat masa. penjaga masa atau penilai. Permainan hendaklah sesuai dengan umur. Murid-murid seharusnya bersedia dengan keadaan fizikal mereka untuk memudahkan interaksi antara murid dan dengan bahan permainan. Murid-murid hendaklah melibatkan diri secara langsung dalam aktiviti permainan. iaitu tidak terlalu pendek (untuk mengelakkan murid-murid terdesak-desak menjalankan aktiviti) atau terlalu lama sehingga membosankan murid. pengadil. 25 . keseronokkan. kognitif dan afektif. Tempoh permainan hendaklah munasabah. Pastikan permainan adalah berkaitan dengan objektif pembelajaran dan boleh merentas semua komponen. 3. Jika permainan itu terlalu kompleks atau bercanggah dengan budaya. tepat serta mudah difahami. 2. murid-murid tentunya tidak bersedia dari segi mental dan emosi. 5. 8. Permainan hendaklah melibatkab aspek psikomotor. penerapan nilai murni dan moral. pengalaman kebolehan serta kecenderungan murid-murid. keadilan. 9. Arahan tentang permainan hendaklah jelas.1.

Memastikan keselamatan kanak-kanak ketika bermain. kemudahan peralatan permainan. 26 .1 ANALISIS KAJIAN Latar Belakang Sampel Tujuan kajian ini ialah untuk mengenalpasti jenis-jenis aktiviti permainan yang dijalankan di prasekolah. mereka memerlukan bahan manipulatif yang terbuka untuk membantu pembelajarannya 3.6. Pemikiran kreatif tidak akan berjaya dihasilkan jika guru tidak berubah sikap terhadap pendekatan pengajaran dan pembelajaran di kelas.10. Oleh kerana kanakkanak di peringkat prasekolah perkembangannya masih lagi di peringkat praoperasi dan di peringkat puncak menjana kreativiti. Permainan hendaklah dalam bentuk yang boleh menarik minat muridmurid. 12. mengenalpasti aktiviti yang menjadi pilihan murid. meninjau pandangan guru-guru prasekolah tentang peranan aktiviti permainan. 11. Bahan yang cangih belum tentu dapat menjana pengajaran yang berkesan. Permainan hendaklah merupakan salah satu alat pengajaran untuk membantu kanak-kanak yang lemah. mengenalpasti masalah yang di hadapi oleh guru dan mengenalpasti pengurusan perlaksanaan aktiviti permainan.6 3. Pastikan alatan yang digunakan oleh kanak-kanak adalah dari bahan yang selamat dan tidak berbahaya.

Kaedah pemerhatian yang di maksudkan di sini meliputi berbagai-bagai teknik seperti perbualan. Kebanyakan ibu bapa mereka terdiri daripada peniaga-peniaga dan kaki tangan swasta juga bekerja sendiri. Cik Maisarah bt Tambi Chik. Berdasarkan kaedah-kaedah yang biasa digunakan dalam pengumpulan data.Kajian ini telah dijalankan di Prasekolah Sayang. Kanak-kanak yang belajar di prasekolah ini datang dari kawasan perumahan yang berhampiran dan dari keluarga yang berpendapatan sederhana. Prasekolah sayang menggunakan Buku Panduan Kurikulum yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai panduan aktiviti di Prasekolah Sayanag. Majoriti kanak-kanak di sini ialah dari golongan bangsa Melayu dan cuma seorang sahaja berbangsa India. Prasekolah ini terletak di dalam kawasan Bandar. kaedah berbentuk senarai semak dan pemerhatian telah dipilih untuk kajian ini. Mereka di tempatkan di dalam satu kelas . Data-data kajian di kumpul pada awal bulan April hingga Mei 2004 semasa murid-murid menjalani pembelajaran aktiviti kumpulan. berinteraksi dengan kanak-kanak. Prasekolah ini menitik beratkan aktiviti bermain didalam pembelajarannya. Menurut gurunya. guru dan melihat 27 . Tenaga pengajarnya cuma seorang dan seorang pembantu. Jumlah kanak-kanak yang mendaftar adalah seramai 25 orang yang terdiri daripada 11 orang murid lelaki dan 14 orang murid perempuan. Jalan Pantai Baru.00 pagi hingga 11.30 pagi. Kelas ini di lengkapi dengan berbagai alatan permainan yang bersesuaian dengan murid-murid prasekolah tersebut. Kuala Lumpur. Sekolah Kebangsaan Bangsar. Waktu belajar bagi pusat prasekolah ini ialah dari pukul 8.

Oleh kerana pemerhatian itu bertujuan untuk mendapatkan maklumat. maka senarai semak digunakan. 28 .perlakuan mereka. Untuk mendapatkan maklumat yang terperinci saya telah menggunakan contoh-contoh soalan seperti di lampiran yang di sertakan ini.

adakah mereka terlibat sepenuhnya? Adakah murid-murid menunjukkan minat semasa aktiviti bermain dijalankan? Dalam aktiviti bermain. adakah murid-murid kreatif melakukan permainan tersebut? Adakah murid-murid bertanya dan memberi cadangan semasa menjalankan aktiviti bermain? Semasa menjalankan aktiviti permainan.LAMPIRAN Bahagian A Aktiviti Permainan Tarikh____________________ Masa___________________ Borang ini diisi oleh guru sebelum dan selepas murid-murid melakukan Aktiviti-aktiviti bermain. adakah murid-murid mendengar arahan guru? Adakah murid-murid mesra antara rakan-rakannya semasa melakukan aktiviti permainan? Adakah murid-murid menggunakan bahasa yang sesuai semasa berkomunikasi dengan rakannya dalam aktiviti permainan? Selepas tamat aktiviti bermain dijalankan. adakah murid-murid bermotivasi untuk belajar? 29 Ya Tidak Tidak Pasti .adakah murid-murid mengamalkan nilai bekerjasama? Adakah murid-murid melakukan aktiviti permainan dengan perasaan sukarela? Selepas sesi pengajaran aktiviti bermain dijalankan. adakah murid-murid merasa puas? Adakah murid-murid merasa seronok semasa dan selepas melakukan aktiviti bermain? Semasa aktiviti bermain dijalankan. adakah murid-murid nakal apabila melakukan aktiviti? Semasa dan selepas murid-murid menjalankan aktiviti bermain. Soalan Semasa melakukan aktiviti permainan adakah semua murid-murid aktif bermain? Semasa murid-murid melakukan aktiviti bermain.

adakah murid-murid dapat menjawab soalan yang dikemukakan dalam sesi pembelajaran? Selepas tamat bermain.Sebelum aktiviti bermain dijalankan. adakah murid-murid faham tentang isi pelajaran yang disampaikan? Semasa murid-murid bermain dalam kumpulan. adakah nilai positif dapat diterapkan? Adakah mereka merasa puas dan seronok apabila diberi peluang melakukan aktiviti bermain secara individu? Adakah kemahiran motor halus mereka bertambah mahir ketika bermain? Tandatangan guru penilai:________________________ Nama:________________________________________ Refleksi selepas penilaian: 30 .Adakah murid-murid masih lagi kecewa dan bosan selepas bermain? Selepas tamat bermain. murid-murid kelihatan bosan dan kecewa.

edu.tripod.my/6258/1/2. Pendidikan Prasekolah. Diperoleh pada Febuari 25. 2009 Ramlah jantan dan Mahani Razali(2004). Diperoleh pada Febuari 26. Diperoleh pada Mac 8. Psikologgi Pendidikan – Pendekatan Kontemporari. 2009 daripada http://www. Pendidikan Awal Kanak-kanak Teori dan Amali.Bhd.com/docs/916uv4tbx9q9gad2dib.my/spps/prasekolah/program.my/artikel.txt http://eprints. Diperoleh pada Febuari 25.wikipedia. Universiti Kebangsaan Malaysia.scribd.html 31 .com/~MUJAHID/Komunikasi. 2009.ums. 8) 9) 10) 11) Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak. Penerbit Universiti Malaya. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2003.htm Rohaty Mohd Majzub dan Abu Bakar Nordin(1989). Diperoleh pada Febuari 28.com/ http://www.RUJUKAN 1) Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.php?ar=24 12) Komunikasi Melalui Interaksi Sosial: Membina dan Memperkembangkan Pengetahuan Matematik. 2) 3) 4) 5) 6) 7) http://d.pdf. 2009 daripada http://members.blogspot. http://ms.anakku.org/wiki/Prasekolah http://teoripiaget. 2009 Azizah Lebai Nordin(2002). McGraw-Hill (Malaysia) Sdn.utm.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->