P. 1
Kata Sapaan Kau

Kata Sapaan Kau

|Views: 305|Likes:
Published by awin12rina

More info:

Published by: awin12rina on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

Tajuk Kajian: Penggunaan Kata sapaan µKau¶ antara dua budaya iaitu bagi Puak Melayu Kedayan dan

Puak Tutong di Negara Brunei Darussalam
PENDAHULUAN

Negara Brunei Darussalam mempunyai pelbagai penduduk yang majoriti penduduknya adalah berbangsa Melayu. Bangsa Melayu di negara ini terdiri daripada tujuh puak rakyat jati Brunei Darussalam. Ketujuh-tujuh puak tersebut ialah Melayu Brunei, Melayu Kedayan, Dusun, Murut, Belait, Tutong dan Bisaya. Dua daripada tujuh puak tersebut, iaitu Puak Melayu Kedayan dan Puak Tutong, adalah dua puak yang akan dijadikan tumpuan perbincangan oleh pengkaji dalam kajiannya mengenai perbandingan fungsi dan penggunaan kata sapaan µkau¶.

BAHASA DAN BUDAYA

Dalam komunikasi atau interaksi sosial, kita sering menemukan bahawa apa yang kita ungkapkan atau kita sampaikan kepada lawan bicara kita itu kurang difahami dengan baik. Kegagalan memahami pesan ini disebabkan beberapa faktor, antaranya ialah perbezaan usia, perbezaan pendidikan, perbezaan pengetahuan, dan lain-lain. Selain itu, faktor budaya juga berhubungan dengan bahasa.

Contohnya, kata sapaan µkau¶ diucapkan berbeza dalam konteks budaya yang berbeza. Tidak ketinggalan juga dengan puak Melayu Kedayan atau masyarakat Kedayan yang mempunyai kata sapaan µkau¶ yang digunakan kepada sesiapa sahaja dengan tidak mengira usia, kedudukan dan sebagainya. Kedayan menggunakan kata sapaan µkau¶ dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesiapa sahaja tanpa menghadkan penggunaannya.

Begitu juga dengan Puak Tutong. Mereka mempunyai kata sapaan µjiyu¶ yang mempunyai makna yang sama dengan kata sapaan µkau¶ yang juga digunakan ketika mereka berinteraksi dengan ahli keluarga dan teman rapat. Dapatlah ditegaskan di sini, penggunaan kata sapaan µkau bagi setiap puak itu tidak jauh berbeza.
1

PUAK MELAYU KEDAYAN Nur Syakimah dan Jaluddin Chuchu (2007: 79) menjelaskan bahasa puak Melayu Kedayan adalah salah satu puak jati di negara Brunei Darussalam yang juga mampu dijadikan sebagai alat untuk mencapai sesuatu tujuan dalam ilmu pengetahuan. Masyarakat Kedayan lebih dikenali melalui cara percakapan mereka sama ada dari gaya percakapan dan juga intonasinya. Kata sapaan ialah sebagai kata yang digunakan bagi menyapa seseorang. 2 . Salah satu sebab mengapa Kedayan dianggap sebagai etnik atau puak minoriti adalah apabila puak Melayu Kedayan bertembung dengan puak-puak yang lain di negara ini. KATA SAPAAN Kata sapaan atau bentuk sapaan yang terdapat dalam sistem panggilan bahasa Melayu seringkali dipanggil atau lebih dikenali sebagai kata panggilan. Walaupun demikian. mereka akan menggunakan bahasa Melayu Brunei ketika berkomunikasi. PUAK TUTONG Abd. Selain itu. Keunikan puak ini ialah pada bahasanya yang dituturkan oleh orang-orang Tutong yang mempunyai latar belakang keturunan yang berbeza. dialek Melayu Kedayan dianggap sebagai salah satu dialek atau bahasa minoriti di negara ini. kata sapaan ini juga digunakan ketika berkomunikasi dan dijadikan sebagai salah satu cara bagi menghormati seseorang yang diajak berbicara dan selain itu juga ia dianggap bagi mengeratkan tali kekeluargaan dan persahabatan di antara mereka. Sejarah dan latar belakang puak ini adalah perkara yang menarik untuk dibincangkan kerana puak ini mempunyai sejarah dan sosiobudaya yang unik. Identiti puak ini dapat dilihat pada bahasanya sendiri yang disebut bahasa Tutong dan beragama Islam. Karim (2002: 1) menyatakan bahawa puak Tutong adalah salah satu puak asli di Brunei yang mendiami Daerah Tutong.

Ini adalah bertujuan untuk menilai kesopanan dan memelihara kesopanan ketika bertutur. seseorang itu akan mengetahui untuk menentukan kata sapaan yang sesuai mengikut kedudukan. usia. Budaya dan adat Melayu Brunei mahupun bangsa-bangsa Melayu lainnya masih lagi mengekalkan penggunan µsapaan¶ atau µpanggilan ketika berkomunikasi. FUNGSI KATA SAPAAN Menurut Amat Juhari Moain (1989: 2) bahawa sistem sapaan atau panggilan adalah selaras dengan keadaan masyarakat Melayu yang mempunyai beberapa ciri dan juga sifat yang tersendiri dalam susun lapis masyarakat yang memberzakannya dengan masyarakat yang lain. seseorang itu akan dapat menunjukkan rasa hormat dan dihormati sesama mereka. pangkat serta gelaran yang selaras dengan kehidupan masyarakat Melayu.Menurut Amat Juhari Moain (1989: 10) bahawa kata sapaan dapat memanifestasikan status atau taraf dan kedudukan seseorang individu dalam hierarki sosial masyarakat yang dianggotainya. usia. Setiap puak yang terdapat di Negara Brunei Darussalam mempunyai kata sapaan yang hampir sama penggunaannya. iaitu urutan dari segi hubungan kekeluargaan. Menurutnya lagi. 3 . Ketika berkomunikasi ataupun berinteraksi. dalam setiap bahasa sememangnya telah menentukan norma dan juga sistem atau aturan sosial mereka. kedudukan. Berdasarkan sistem sapaan itulah. Ini dapat dilihat bahawa dengan menggunakan istilah sapaan yang betul dan baik. Beliau juga berpendapat bahawa masyarakat Melayu mempunyai suatu sistem sapaan dan panggilan yang tertentu. pangkat serta gelaran yang mencerminkan tentang kehidupan mayarakat Melayu. Penggunaan sistem sapaan ini merupakan salah satu cara bagi menghormati seseorang di samping bagi mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dan dijadikan sebagai contoh dan tauladan untuk generasi muda dan yang akan datang. istilah sapaan ini tidak boleh digunakan sesuka hati ataupun sewenang-wenangnya. mempunyai budi pekerti yang baik dan beradab sopan di samping mengeratkan lagi tali silaturrahim sesama mereka. kerana kata sapaan itu digunakan mengikut urutan yang tertentu.

termasuklah kedua ibu bapa si penutur. Contohnya. ahli politik dan sebagainya. Jika hendak menyapa seseorang yang lebih tua darinya. penggunaan kata sapaan µkau¶ itu tidak memperlihatkan sikap yang negatif atau kurang sopan kepada orang yang lebih tua daripada mereka. penggunaan sistem sapaan ini mencerminkan kedudukan sosial seseorang dengan orang yang disapa dan orang yang menyapa. dan lebih tua (ibu bapa. Bagi masyarakat Kedayan.Ada yang mengatakan bahawa sistem panggilan mempunyai hubungan di antara penggunaan bahasa Melayu dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Perbezaan yang wujud antara dua puak Melayu Brunei ini akan dijelaskan kemudian dengan lebih rinci lagi. Manakala. kaum kerabat. Mengikut adat mereka. orang tua-tua. sebutan µjiyu¶ yang bermaksud µkau¶ bagi puak Tutong adalah merujuk kepada seseorang yang lebih muda daripada si penutur sahaja. kata sapaan µkau¶ diucapkan berbeza dalam konteks budaya yang berbeza. bapa saudara dan sebagainya). rakan sejawat. hubungan antara penutur dan yang diajak bertutur. KATA SAPAAN µKAU¶ BAGI PUAK MELAYU KEDAYAN Kata sapaan dianggap oleh puak Melayu Kedayan sebagai nilai kebudayaan yang harus ada pada setiap penutur dan ia juga merupakan sebagai satu identiti bagi masyarakat Kedayan. 4 . penggunaan kata sapaan µkau¶ pada seseorang adalah tidak mendatangkan sebarang kesalahfahaman jika orang yang diajak berbicara itu mempunyai kedudukan atau status yang lebih tinggi. Sebutan µkau¶ bagi puak Melayu Kedayan adalah merujuk kepada seseorang yang diajak berbicara atau bertutur dan merujuk seseorang yang lebih tua daripadanya. Penggunaan sistem sapaan tersebut adalah bagi berhubung antara anggota dalam masyarakatnya seperti sesama keluarga. masyarakat puak Tutong ini akan menggunakan kata sapaan µkita¶. Dari segi kebudayaan masyarakat Melayu. Dalam setiap sub-golongan dalam masyarakat Melayu terdapat suatu sistem sapaan yang tertentu. iaitu antara puak Melayu Kedayan dan puak Tutong.

mereka lebih selesa menggunakan kata yang terdapat dalam dialek Melayu Kedayan itu tanpa melihat latar belakang dan status orang yang dibawa berbicara. Namun begitu. Penggunaan kata sapaan µkau¶ dalam komunikasi seharian mereka adalah sebagai kata yang digunakan sehari-hari dalam perbualan mereka. 5 . dalam berkomunikasi masyarakat Melayu Kedayan juga menjaga intonasi (nada suara) ketika mereka berbicara atau berbual. malah masyarakat Melayu Kedayan melihat kata sapaan µkau¶ sebagai keakraban antara yang berbicara dan yang diajak berbicara. kata sapaan µkau¶ itu hanyalah sebagai alat bagi menegur seseorang. Penggunaan kata sapaan µkau¶ itu tidak lagi dilihat dari segi maknanya. Contoh perbualan masyarakat Melayu Kedayan menggunakan kata sapaan µkau¶ adalah seperti berikut: a) ³Pa kan ke mana kau?´ kata anak kepada bapanya. Walaupun demikian. b) ³Kau ni ma makan sudah?´ si Anak bertanya kepada ibunya. Ini tidak bermakna bahawa masyarakat Kedayan tidak mengetahui adat atau adab sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua dari mereka. Contoh di atas melihatkan bahawa penggunaan kata sapaan µkau¶ juga digunakan apabila si anak berinteraksi dengan kedua ibu bapanya. dalam budaya masyarakat Melayu Kedayan. Oleh yang demikian. sedikit sebanyak dapat melihatkan bahawa seseorang iu memberikan kepercayaan ketika komunikasi itu berlaku. Dalam penggunaan kata sapaan µkau¶ ini kepada oran yang diajak berbicara. kata sapaan µkau¶ itu dapat melihatkan hubungan yang akrab di antara penutur dan yang diajak bertutur.Bagi masyarakat Melayu Kedayan. tetapi juga di luar rumah dan di mana-mana sahaja mereka berada. Bagi mereka hubungan kekeluargaan ini tidak terhad dan bukan hanya di rumah sahaja. bagi melancarkan perbualan antara keduanya (orang yang berbicara dan yang diajak berbicara).

Di samping mereka memanifestasikan adab Melayu yang berlandaskan Melayu Islam Beraja. juga digunakan oleh masyarakat puak Tutong tetapi tidak setiap masa (jarang digunakan). bagi masyarakat puak Tutong yang sudah berusia lanjut (terlalu tua). µanda¶ dan sebagainya. Berbeza jika masyarakat puak Tutong ini berbicara dengan orang yang bukan dalam puak Tutong. mereka akan tetap menggunakan kata sapaan µjiyu¶ (kau) tidak kira kepada yang lebih tua darinya. Namun. penggunaan kata µjiyu¶ ini hanya dijadikan sebagai kata yang merujuk kepada orang yang sebaya dengan orang yang menegur. kawan-kawan. terdapat masyarakat puak Tutong menggunakan kata sapaan µkau¶ berbanding menggunakan µjiyu¶ ketika orang yang dibawa berbicara itu adalah dalam kalangan kawankawan dan orang yang lebih muda dengan si penutur. Ini kerana niat mereka adalah hendak mempertahankan adat pertuturan mereka yang turun-temurun telah digunakan dalam keluarga mereka. mereka akan menggunakan kata sapaan µkita¶ sebagai tanda hormat dan beradab sopan. Selain itu. 6 . hanya segelintir masyarakat puak Tutong yang bergelar dewasa dan remaja. kerana dengan menggunakan kata sapaan itu mereka berasa mereka telah dididik dengan penuh adab kesopanan dan rasa hormat oleh kedua ibu bapa mereka. µkita¶. Jika ingin merujuk kepada orang yang lebih tua. µawda¶. mahupun dengan orang yang bukan puak Tutong. sama puak dengannya. Manakala. menggunakan kata sapaan µjiyu¶ ketika bertutur sesama puak dengannya. orang yang lebih muda dan sebagainya. kata sapaan µbiskita¶. bagi mereka yang memiliki rasa hormat dan adab sopan kepada orang yang lebih tua darinya. mereka akan lebih tertumpu kepada penggunaan kata sapaan µkita¶. Namun begitu.KATA SAPAAN µKAU¶ BAGI PUAK TUTONG Kata sapaan µjiyu¶ yang bermaksud µkau¶ bagi puak Tutong adalah hanya ditujukan kepada orang yang dibawa berbicara itu seusia dengannya dan lebih muda darinya serta hanya digunakan sesama puak Tutong dengannya sahaja. Di samping itu. adkberadik.

penggunaan pronomina kata sapaan µkau¶ lazim digunakan penutur bahasa jika lawan bicaranya itu adalah orang yang dekat dengannya atau sahabatnya. barulah kata µjiyu¶ bermakna µkau¶ akan digunakan. Pemahaman mengenai bahasa dan budaya merupakan suatu tujuan untuk menghindari salah dari segi ucapan dan tindakan. Sebaliknya. pada mula perbicaraan itu kata sapaan yang seringkali digunakan oleh si A ialah µbiskita¶ dan µkita¶. kita tidak lazim menggunakan kata sapaan µkau¶ untuk orang yang lebih tua dari kita. Pronomina kata sapaan µkita¶ digunakan untuk sapaan kepada si pendengar dengan hubungan sosial yang tidak intim. atau kepada saudara-saudara kita yang lebih tua dari kita.Contohnya. PERBINCANGANBERDASARKAN PRINSIP BUDAYA DAN BANGSA Berdasarkan kedua fenomena di atas. Mengapa ini boleh terjadi? Budaya kita mengajarkan kepada kita adat istiadat yang harus dipatuhi oleh masyarakat pemakai bahasa. Ini adalah bagi melihatkan rasa hormat si A kepada si B kerana belum mengenali antara satu sama lain. kadang-kadang orang yang mendengar atau orang yang diajak berbicara itu akan berasa tersinggung kerana berasa bahawa orang yang berbicara itu tidak menghormatinya dan sebagainya. si A melihatnya dari segi maknanya yang melihatkan ketidaksopanan dalam merujuk kepada orang yang baru dikenali. terlihat bahawa bahasa dan budaya itu memiliki hubungan yang saling mengikat untuk suatu tujuan interaksi sosial sesama masyarakat. 7 . Fenomena di atas menggambarkan kepada kita bahawa ada aturan permainan bagaimana kita berkomunikasi dalam berkehidupan masyarakat yang harus kita patuhi bersama yang lazim kita sebut dengan budaya. jika sekiranya seseorang yang menyapa (si A) itu baru mengenali seseorang yang disapa (si B). Kita tidak boleh mengatakan µkau¶ kepada kedua orang tua kita.Berbanding jika seseorang itu sudah lama mengenali antara satu sama lain. Namun begitu. Begitu juga dalam pergaulan sehari-hari. Jika si A menggunakan kata sapaan µjiyu¶ kepada si B.

pemberian makna cats and dogs adalah suatu ungkapan yang menyatakan sesuatu yang terjadi secara terus menerus. Suatu fikiran bila dinyatakan dalam satu bahasa tidak akan berbeza bila dinyatakan dalam bahasa lain. Fenomena lain dapat digambarkan dalam sudut pandang sapaan dalam bahasa Inggeris. Dalam ilmu pengetahuan. kita juga sering menjumpai mereka lebih suka memanggil ayah atau bapa mereka dengan sebutan father atau daddy. Dalam hipotesis Sapir-Whorf dinyatakan bahawa bahasa menentukan bukan hanya budaya tetapi juga cara dan jalan fikiran manusia (Allen & Corder 1973: 101). Ungkapan µSaya sudah membanting tulang dariwaktu pagi hinggawaktu malam¶ tidak bermakna bahawa µsaya ³membanting tulang-tulang´ yang ada dalam tubuh saya¶. Dengan perkataan lain. suatu bangsa yang berbeza bahasanya dari bangsa lain akan mempunyai jalan fikiran yang berbeza pula. Si anak dalam komuniti di negara-negara yang memiliki bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar mereka dalam pergaulan sehari-hari menyebutkan kata sapaan atau panggilan untuk ayahnya dengan sebutan nama saja. misalnya John dan bukannyafather atau Daddy. serta bahasa mempengaruhi budaya. Tanpa adanya bahasa. Hal yang sama juga ada dalam bahasa Melayu. Perbezaan budaya ada kaitannya dengan perbezaan bahasa. bahasa itu tidak mempengaruhi jalan fikiran.´ Budaya Inggeris memiliki suatu realiti yang mendasari bahawa adat kebiasaan binatang seperti kucing dan anjing bila berjumpa akan saling bermusuhan. Dengan demikian. Ini dapat dilihat jika kita menterjemahkan kalimat bahasa µIt rains cats and dogs¶ ke dalam bahasa Melayu yang bererti ³hujan sangat lebat´ dan bukan ³hujan kucing dan anjing.Budaya secara tidak langsung mempengaruhi perilaku kita dalam berkomunikasi. 8 . Budaya itu juga menjadi tolok ukur penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Perbezaan dari segi budaya dan jalan fikiran manusia itu bermula dari perbezaan bahasa. Hipotesis SapirWhorp ini belum dapat dibuktikan sampai sekarang kerana ilmu pengetahuan menekankan satunya jalan fikiran manusia. apatah lagi menentukan sebagaimana yang dinyatakan hipotesis Sapir-Whorf. Kedua contoh di atas menggambarkan betapa eratnya hubungan antara bahasa dan budaya. bahasa digunakan sebagai alat menyatakan fikiran. Dengan demikian. Namun. begitu juga sebaliknya bahwa budaya berpengaruh pada bahasa. manusia tidak mempunyai fikiran sama sekali.

Hal yang berbeza terjadi dalam bahasa Inggeris. kegiatan dan perilaku masyarakat. Pemilihan kata-kata yang sesuai untuk kepentingan interaksi sosial sangat tergantung pada budaya tempat bahasa itu digunakan. bahasa itu dalam suatu masa tertentu mewadahi apa yang terjadi dalam masyarakat. Ini sejalan dengan apa yang dikemukan oleh Sumarjan & Partana (2002: 20) bahawa bahasa sering dianggap sebagai hasil sosial atau hasil budaya. Bahasa sebagai hasil budaya mengandungi nilai-nilai masyarakat penuturnya.´Selain itu. penggunaan kata meninggal dunia diekspresikan dengan dua kata saja. bahasa merupakan wadah aspirasi sosial. dan lain-lain. ungkapan meninggal dunia merupakan hal yang paling lumrah dalam sejarah perjalanan kehidupan masyarakat Melayu Brunei. wadah penyingkapan budaya termasuk teknologi yang diciptakan oleh masyarakat pemakai bahasa itu. Sebagai hasil sosial atau budaya tertentu. Untuk menyatakan orang itu sudah tidak bernyawa lagi. Dalam konteks budaya. yang kira-kira selaras dengan ungkapan dalam bahasa Jawa µrumongso biso¶. meninggal dunia. µnanginging ora biso rumongso¶ (berasa mampu tetapi tidak mampu berasakan apa yang dirasakan orang lain). Dalam bahasa Bali terdapat ungkapan berbunyi µDa ngaden awak bisa¶ (jangan menganggap diri ini mampu) mengandungi nilai ajaran agar orang jangan berasa boleh.Namun. Ertinya. 9 . seperti wafat. masyarakat Melayu Brunei memiliki beberapa kata. bahkan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan itu. Bahasa boleh dianggap sebagai cermin zamannya. iaitu die dan pass away. pulangke Rahmatullah. makna membanting tulang yang disepakati dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat pemakai bahasa Melayu bererti ³bekerja keras. kata meninggal dunia dalam budaya Melayu Brunei dan budaya barat memiliki perbezaan yang jelas. Meskipun sejarah negara-negara barat tidak luput dari pergolakan peperangan. mangkat.

beradab dan berdisiplin seiring dengan kehalusan perilaku dan keindahan orang Melayu Brunei yang diwarisi sejak zaman-berzaman lagi. penggunaan bahasa di dalam sesuatu pergaulan dalam masyarakat sentiasa diteliti dan perkataan yang hendak digunakan itu dipilih daripada perkataan yang sehalus-halusnya dan cara mengeluarkan perkataan itu pula bersopan santun. termasuklah menggunakan gaya yang bertatatertib. kerana pekara ini telah teradat kepada orang Brunei. bahasa merupakan alat untuk menyampaikan maksud antara apa yang dimaksudkan oleh si penutur. timbul beberapa perkataan yang digunakan untuk menjadi pengganti diri pertama. Oleh kerana itu. Walaupun zaman berubah dengan kemunculan pelbagaui budaya dan adat yang boleh mempengaruhi adat yang mengandungi adab sesebuah masyarakat. perlulah diketahui bahawa di negara Brunei Darussalam sejak dahulu lagi memang sentiasa mengamalkan dasar hormat-menghormati. namun adat yang penuh dengan sopan santun yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat kita tetap utuh dan lebihlebih lagi dalam majlis yang penuh adat istiadat. sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. µawarmengawari¶. kedua dan diri ketiga yang mengandungi makna yang dalam dan merendah diri. dan µgalat-mengggalati¶.KESIMPULAN Hubungan bahasa dan budaya dalam puak masyarakat sesebuah negara itu sangat erat. 10 . Oleh yang demikian. Budaya selalu dilekatkan pada adat istiadat. bahasa itu merupakan hasil budaya pemakai bahasa. Oleh sebab itulah. Pendapat lain. Kesinambungan yang sedemikian ini mencerminkan bentuk masyarakat kita yang sempurna. Budaya memiliki mandat dalam pembentukan bahasa yang digunakan oleh masyarakat pemakai bahasa itu sendiri. Pada satu pendapat.

Hj. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. P. Rahman. Penggunaan kata sapaan µKau¶ dulu dan sekarang dalam konteks puak Melayu Kedayan dalam Seminar tahunan Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik II: Multibahasa pencerna dan pewahanaan ilmu pengetahuan. (1989). (1973). Pit Corder. Universiti Brunei Darussalam: Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik. Sistem panggilan dalam bahasa Melayu: Suatu analisis sosiolinguistik. Jaludin bin Hj. Sosiolingustik. (pnys.. Prof. Dan S. London: Oxford University. (2002). Allen. Madya Dr. (2002). Sumarsono dan Paina Partana. Readings for applied linguistics. Hj. 11 . J. Fakulti Sastera dan Sains Sosial.). Yogyakarta: Sabda. Puak Tutong: Sejarah dan perkembangan awal sosiobudaya.BIBIOGRAFI Abd. Chuchu. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei. Amat Juhari Moain. Ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). Karim bin Haji Abd. B.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->