RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Nama khas Nama Am Kata Ganti nama Kosa kata Januari Febuari Mac April Sebutan dan Intonasi

TEMA: DUNIA KAMI ARAS 1 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. ARAS 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Ayat tunggal tentang biografi Kawan Saya

TAJUK: TAHUN 2

Nilai Bekerjasama Rajin KBT KB-menganalisis maklumat.

ARAS 2 i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan s esuatu topik. 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar ditonton, dibaca atau dialami.

Peribahasa Anak sulung Anak bangsa Anak tunggal

ARAS 1 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 2 i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

Halaman 1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Tanda baca Kata ganti nama Kosa kata murid gembira ketua khabar Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk

TEMA: DUNIA KAMI TAJUK:KAWAN BAHARU

ARAS 1 i Memahami perkataan, frasa dan ayat ARAS 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Menulis 3 ayat tunggal BLA m/s 8

Nilai Bersopan santun KBT KB-Menjana Idea KB-Menilai

ARAS 1 i. Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong,vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ARAS 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

Halaman 2

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral CATATAN UNIT 1 TEMA: DUNIA KAMI Tatabahasa Kata adjektif Tanda baca Kosa kata bijak rajin bersih kerjasama Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TAJUK: KAMI DI SEKOLAH ARAS 1 i. rujuk buku teks. KBT KB-menjana idea Halaman 3 . Contoh : BLA –ms11 Nilai bekerjasama bersopan santun ARAS 1 i. Penulisan Bina 2 ayat bagi setiap gambar. Untuk membina objektif harian.1 Mengambil Imlak teks yang diperdengarkan Objektif keseluruhan unit. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik ii.1 Membina dan menulis perkataan. Menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik ARAS 2 ii) menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik 9. ayat tunggal dan ayat majmuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan.

ARAS 1 i. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ii. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ARAS 3 i. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara sopan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. ARAS 3 i. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara spontan. ARAS 2 i. 2. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. Penulisan TAJUK : KELUARGA SAYA Kosa kata Ayah Ibu Kakak Abang Maafkan Berkelah makanan Nilai kasih sayang bersopan santun Halaman 4 . rujuk buku teks.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. ARAS 2 i.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral CATATAN UNIT 2 TEMA : KELUARGA CERIA Tatabahasa Kata nama Kata ganti nama Tanda baca Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian. ARAS 1 i. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. 1. ditonton. dibaca atau dialami . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

rujuk buku teks. ARAS 2 i. KBT Kontekstualmenghubungkait Halaman 5 . Untuk membina objektif harian. Memahami perkataan. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Penulisan Bina 4 ayat majmuk. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu kajian tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa imbuhan men ayat tunggal ayat majmuk Kosa kata mencuci menolong menyapu menyiram membantu Mengemaskan Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : TANGGUNG JAWAB KAMI ARAS 1 i. 6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. BLA ms 21 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. frasa dan ayat. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Objektif keseluruhan unit.

ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks. 8. Penulisan Ucapan selamat hari bapa BLA ms 23 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk.1 Membina dan menulis perkataan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. ayat tunggal dan ayat majmuk. ARAS 2 ii. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa Kata nama am Ayat majmuk Kosa kata sayang gagah rajin cantik Mendidik Sebutan dan Intonasi Ayat tunggal TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : SAYA SAYANG AKAN MEREKA ARAS 1 i. Halaman 6 . 8. Objektif keseluruhan unit.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. KBT: kontekstualbekerjasama menyusun atur.

intonasi dan nada yang sesuai. ungkapan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. TAJUK : AMALAN CEMERLANG Kosa kata Makmal Komputer Emel Internet Surat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa ARAS 2 i. Penulisan ARAS 1 i. 2. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. KBT KB. Untuk membina objektif harian. Baik hati Nilai baik hati rajin bijak ARAS 1 i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. rujuk buku teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu ICT CATATAN UNIT 3 TEMA : KAMI MURID CEMERLANG Tatabahasa Kata tanya Imbuhan men Kata Kerja Objektif keseluruhan unit.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. sebutan. 1. Halaman 7 . Memberitahu isi –isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. ayat.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ARAS 3 i.menjana idea Tulis 5 ayat tentang kegunaan komputer BLA ms 28 ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN (sambungan ) 3.1 UNIT 3 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci .frasa serta ayat yang jelas dan tepat. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Objektif keseluruhan unit. ARAS 3 i. 4. istilah . 4.frasa . rujuk buku teks. Menyampaikan pendapat dengan kata . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Mengemukakan idea.tepat dan tersusun. ARAS 1 i. ARAS 3 i. Penulisan TEMA : KAMI MURID CEMERLANG T AJUK : AMALAN CEMERLANG ARAS 1 Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Halaman 8 .ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

BLA ms 33 ARAS 2 i. Penulisan Menyenaraikan aktiviti pada waktu rehat. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang di baca. 5. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ii. Nilai kerajianan displin bijak. rujuk buku teks. KBT KB menjana idea Halaman 9 .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral CATATAN UNIT 3 Tatabahasa kata tanya ayat tanya kata adjektif kosa kata mengulangkaji pelajaran jadual baerjaya Tahniah Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Peribahasa Masa itu emas TEMA : KAMI MURID CEMERLANG TAJUK : BIJAK BELAJAR Objektif keseluruhan unit. ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

Makan angin Halaman 10 .penerokaan KB.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. rujuk buku teks. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Sains CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Kata nama khas Kata nama am Kata tanya Ayat tanya Kosa kata Melancong Bercuti Tempat Menarik Negeri Pelawat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : MARI MELANCONG ARAS 1 i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ARAS 2 i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. ditonton. Objektif keseluruhan unit. Bersoaljawab tentang perkara yang berdasarkan sesuatu topik.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Untuk membina objektif harian.meramal ARAS 1 i. ii. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bina 5 ayat daripada gambar BLA ms 44 Nilai kesyukuran rasional KBT TMK. ARAS 3 i. ARAS 2 i. dibaca atau dialami. 2. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul.

Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. rujuk buku teks. ARAS 2 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai kesyukuran KBT KB-Meramal CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Simpulan bahasa Tanda baca Kosa kata Sampai Sebentar singgah feri menginap membeli-belah Gembira Sebutan dan Intonasi TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : PULAU LAGENDA ARAS 1 i. Objektif keseluruhan unit. Penulisan Ayat penyata Peribahasa Makan angin Ada hati Buah tangan Pengalaman Sapok di Pulau Langkawi BLA ms 48 Halaman 11 .

Halaman 12 . Untuk membina objektif harian. ARAS 3 ii. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.ayat tunggal dan ayat majmuk. menarik dan bermakna 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.2 Objektif keseluruhan unit. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. 10. rujuk buku teks. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian sains Nilai Rasional KBT Menilai Penerokaan CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Tanda baca Simpulan bahasa Kosa kata Taman Bandaraya Kampung TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : TEMPATTEMPAT YANG MENARIK ARAS 1 i. ARAS 1 i Menilai dan membetulkan kesipan ayat.1 Membina dan menulis perkataan . Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik.1 ARAS 2 i. ARAS 2 i. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 10. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan. Menghasilkan pelbagai genre prosa atau puisi termasuk e-mel yang mudah.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Untuk membina objektif harian. Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Bersoaljawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. intonasi dan nada yang sesuai. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. ARAS 2 i. Halaman 13 .1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. rujuk buku teks. ARAS 2 ii. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. dibaca atau dialami. ditonton.istilah.frasa. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. sebutan. ARAS 3 i. Penulisan Menulis laporan berdasarkan jadual dalam buku teks m/s 55 KBT KB-Menjana idea Konstruktisvesme 2. ARAS 1 i. ARAS 1 i. ayat. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 3. ungkapan. ARAS 3 i.1. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai tanggungjawab displin Berkerjasama CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata tanya Kata adjektif Kosa kata Khemah Flora Fauna Unggun api Kicau TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : KELAB KEMBARA Objektif keseluruhan unit.

Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. Objektif keseluruhan unit. ARAS 3 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. ARAS 2 i. 7. Penulisan Tulis ayat berkaitan gambar A dan B m/s 59 . Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. Membuat perbezaan dalam gambar. 5. Nilai Tanggungjawab Sayangmenyayangi kesyukuran KBT Menghubungkait Menjana idea ARAS 3 i.1 Mengemukakan idea . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Membaca ayat yang diberikan. Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. ii. Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. rujuk buku teks. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima. Halaman 14 . pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 4. ARAS 1 i. tepat dan tersusun. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian tempatan CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata ganti nama diri Ayat tanya Penjodoh bilangan Kosa kata Kawal Membiak Seketul Sebatang TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : MENJAGA ALAM SEKITAR ARAS 1 i. ARAS 2 i.

1 Membina dan menulis perkataan .ayat tunggal dan ayat majmuk. ARAS 2 i. 8. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberi. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral kajian tempatan sains Nilai tanggungjawab prihatin kasih sayang KBT Menjana idea TKP-Verbal CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Ayat perintah Kata seru Kata hubung Kosa kata Bertakung Meludah Membiak Kuman Tercemar TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : SAYA SAYANG AKAN ALAM SEKITAR. Halaman 15 . ARAS 1 i.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. ARAS 3 i. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. Penulisan ARAS 1 i. 8. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Objektif keseluruhan unit.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i.

ARAS 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. Penulisan Kosa Kata Karbohidrat Protein Vitamin Garam Mineral Lemak ARAS 2 i. 2. ditonton. MAKANAN SEIMBANG ARAS 1 i. Halaman 16 . Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. 3.Menjana idea. dibaca atau dialami. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Nilai Kebersihan Rajin Kesyukuran KBT KB. Untuk membina objektif harian.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. rujuk buku teks. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. frasa ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Objektif keseluruhan unit. menilai CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata Adjektif Ayat Penyata TEMA. Karanganmakanan kegemaran saya ARAS 3 i. ARAS 2 i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul.

1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ARAS 3 i.meramal KB. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. iii. Penulisan Kosa kata Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ARAS 3 i. Memahami perkataan frasa dan ayat. 6. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan kesihatan pendidikan Moral CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Ayat penyata Kata tanya TEMA. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK.2 Nilai Cirit-birit Tercemar Bakteria Kebersihan Kesyukuran Rajin KBT KMD. ARAS 1 i.Menilai Halaman 17 . Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 5.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. Untuk membina objektif harian. ARAS 1 i. rujuk buku teks. ARAS 3 i. KEBERSIHAN MAKANAN Objektif keseluruhan unit. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. ARAS 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ii.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ayat tunggal dan ayat majmuk. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan.1 Membina dan menulis perkataan. 8. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) ARAS 2 i. ii. Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. Melengkapakan ayat dengan perkataan yang sesuai Halaman 18 . Penulisan ARAS 1 i. Objektif keseluruhan unit.

KBT CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata adjektif Imbuhan terAntonim Kosa kata TEMA. ARAS 2 i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. rujuk buku teks. Mengenal pasti dan mebetulkan kesilapan struktur ayat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10. Objektif keseluruhan unit. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. 10.Mencatat maklumat Halaman 19 . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. TABIAT PEMAKANAN ARAS 1 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral Nilai Kesyukuran Kebersihan Rajin.menarik dan bermakna. Untuk membina objektif harian. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. Seimbang Tabiat Bersantan Kencing manis ARAS 2 i. KBMenjana idea KB –Menilai BCB.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah .

Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. ARAS 2 i.1 Mengemukakan idea. ARAS 2 i. Untuk membina objektif harian. Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila. ARAS 1 i.2 2. 3.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terprinci.membuat keputusan CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Imbuhan meNAyat tanya Ayat penyata Kosa kata Hotel Lemas Pantai Ambulans TEMA. ditonton.tepat dan tersusun. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 4. KISAH DAN TELADAN TAJUK. Menceritakan cerita yang didengar danditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.dibaca atau dialami. PERISTIWA YANG BERLAKU Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. istilah. ARAS 2 i. ARAS 3 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 2 i. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. Penulisan Bina ayat tentang gambar dalam teks m /s 14 Tulis cerita tentang gambar dalam teks m/s 16 Halaman 20 .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. ARAS 1 i. 2.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian tempatan Pendidikan moral Nilai Patuh Tolong-menolong Keinsafan KBT KBmengenalpasti sebab dan akibat KB. frasa.

Nilai Rajin Tolong menolong Bekerjasama KBT BCB.Membuat kesimpulan Halaman 21 .1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Sains CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Kata ganda Kosa kata Bertungkus lumus Bermandi peluh Berwaspada Ringan tulang Berat tulang Basah kuyup TEMA. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. Memahami perkataan frasa dan ayat. Memberi penjelasan tentang bahan sasterad dan bukan sastera yang dibaca. Penulisan Bina ayat daripada peribahasa yang diberi. Dengan merujuk gambar dalam teks.Bacaan luncuran dan bacaan imbasan KB. ARAS 3 i. ARAS 1 i. 5. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. istilah.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. frasa.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. ARAS 2 i. SANG MERBAH DAN SANG MURAI Objektif keseluruhan unit. ARAS 1 i. 5. Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. KISAH DAN TELADAN TAJUK. 6. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian. ARAS 3 i.2 3.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Membina dan menulis perkataan. Penulisan Menyalin dan melengkapkan teks cerita dalam buku teks m/s 24 TAJUK.Membuat kesimpulan CATATAN UNIT 7 TEMA. JIRAN YANG PRIHATAIN ARAS 3 i.menarik dan bermakna.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai Prihatin Bertanggungjawab Berani KBT Kontekstualhubungkait KB. Objektif keseluruhan unit. 10. KISAH DAN TELADAN Tatabahasa Simpulan bahasa Kata tanya Kosa kata Berkas Pelancong Prihatin ARAS 1 i. ARAS 2 i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.ayat tunggal dan ayat majmuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. rujuk buku teks. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberi Halaman 22 . Untuk membina objektif harian. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.

1.3 Halaman 23 .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Penulisan Pasar Malam di tempat saya Kosa kata Pasar raya Luput Tanda harga Teliti Tempoh Kemik Nilai Bijak Amanah Prihatin KBT KB. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas ARAS 2 i.ungkapan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti iii. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. ARAS 1 ii. ii. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. ARAS 3 i. Untuk membina objektif harian.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan kata.sebutan.intonasi dan nada yang sesuai. ARAS 1 i. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : BIJAK MEMILIH Tatabahasa Ayat perintah Kata perintah Antonim Objektif keseluruhan unit.Membuat inferens 1.Menghuraikan KB.ayat. rujuk buku teks. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. ARAS 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.

4.istilah. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) Objektif keseluruhan unit.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Penulisan ARAS 1 ii. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.frasa.dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan dan maklumat yang diterima Halaman 24 .ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.pengalaman.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. pemerhatian ARAS 1 i.

ARAS 1 i.3 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata bilangan Kata tanya TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : SUKA MENABUNG Objektif keseluruhan unit.Imaginasi -meramal Halaman 25 .4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Penulisan Membina ayat dengan merujuk gambar dalam BLA m/s 35 Kosa kata Nilai Menabung Berjimat-cermat Pepatah Berjimat-cermat Rajin Peribahasa KBT Sediakan payung sebelum hujan Sedikit-sedikit. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan ARAS 3 i. 5.1 5. Membaca perkataan dan frasa yang diberi. 6. ARAS 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. lama menjadi bukit KMD. ARAS 1 ii. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ARAS 1 i.

Mengimlak ARAS 3 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata hubung Imbuhan awalan TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : KELAB PENGGUNA SEKOLAH ARAS 1 i. Objektif keseluruhan unit. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat Halaman 26 . ARAS 2 i. Menulis dengan cara yang betul dan cantik. 10. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.2 Mengeditkan dan memurnikan hasil penulisan. 8. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. Penulisan Menyalin semula petikan m/s 37 tajuk: Pentingnya Kelab Pengguna Kosa kata ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian. ayat tunggal dan ayat majmuk. 8. KBT KMD.meramal Konstruktivismemeneroka KB. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. rujuk buku teks.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.1 Membina dan menulis perkataan. Aktif Kes Faedah Mutu Daftar Basmi Rajin Bijak Kerjasama ARAS 3 i.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful