RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Nama khas Nama Am Kata Ganti nama Kosa kata Januari Febuari Mac April Sebutan dan Intonasi

TEMA: DUNIA KAMI ARAS 1 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. ARAS 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Ayat tunggal tentang biografi Kawan Saya

TAJUK: TAHUN 2

Nilai Bekerjasama Rajin KBT KB-menganalisis maklumat.

ARAS 2 i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan s esuatu topik. 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar ditonton, dibaca atau dialami.

Peribahasa Anak sulung Anak bangsa Anak tunggal

ARAS 1 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 2 i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

Halaman 1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Tanda baca Kata ganti nama Kosa kata murid gembira ketua khabar Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk

TEMA: DUNIA KAMI TAJUK:KAWAN BAHARU

ARAS 1 i Memahami perkataan, frasa dan ayat ARAS 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Menulis 3 ayat tunggal BLA m/s 8

Nilai Bersopan santun KBT KB-Menjana Idea KB-Menilai

ARAS 1 i. Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong,vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ARAS 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

Halaman 2

Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik ii. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.1 Mengambil Imlak teks yang diperdengarkan Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral CATATAN UNIT 1 TEMA: DUNIA KAMI Tatabahasa Kata adjektif Tanda baca Kosa kata bijak rajin bersih kerjasama Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TAJUK: KAMI DI SEKOLAH ARAS 1 i. Penulisan Bina 2 ayat bagi setiap gambar. Contoh : BLA –ms11 Nilai bekerjasama bersopan santun ARAS 1 i. ayat tunggal dan ayat majmuk. KBT KB-menjana idea Halaman 3 . Menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik ARAS 2 ii) menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik 9.1 Membina dan menulis perkataan. rujuk buku teks. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. Untuk membina objektif harian.

ARAS 1 i. 1. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara spontan.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral CATATAN UNIT 2 TEMA : KELUARGA CERIA Tatabahasa Kata nama Kata ganti nama Tanda baca Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Penulisan TAJUK : KELUARGA SAYA Kosa kata Ayah Ibu Kakak Abang Maafkan Berkelah makanan Nilai kasih sayang bersopan santun Halaman 4 . Untuk membina objektif harian.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ARAS 1 i. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ii. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ARAS 3 i. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara sopan. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. rujuk buku teks. ARAS 2 i. 2. ARAS 3 i. dibaca atau dialami . ARAS 2 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ditonton.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

BLA ms 21 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Objektif keseluruhan unit. 6. Untuk membina objektif harian.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Memahami perkataan. KBT Kontekstualmenghubungkait Halaman 5 . rujuk buku teks. frasa dan ayat. ARAS 2 i. Penulisan Bina 4 ayat majmuk. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu kajian tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa imbuhan men ayat tunggal ayat majmuk Kosa kata mencuci menolong menyapu menyiram membantu Mengemaskan Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : TANGGUNG JAWAB KAMI ARAS 1 i.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa Kata nama am Ayat majmuk Kosa kata sayang gagah rajin cantik Mendidik Sebutan dan Intonasi Ayat tunggal TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : SAYA SAYANG AKAN MEREKA ARAS 1 i. Penulisan Ucapan selamat hari bapa BLA ms 23 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. rujuk buku teks. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8. Untuk membina objektif harian. KBT: kontekstualbekerjasama menyusun atur. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. ARAS 2 ii. Halaman 6 . ayat tunggal dan ayat majmuk. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. ARAS 1 i. Objektif keseluruhan unit.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. 8.1 Membina dan menulis perkataan. ARAS 3 i. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.

Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. rujuk buku teks. ARAS 3 i. Untuk membina objektif harian. ungkapan. KBT KB. ayat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Baik hati Nilai baik hati rajin bijak ARAS 1 i. intonasi dan nada yang sesuai. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2. Memberitahu isi –isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. TAJUK : AMALAN CEMERLANG Kosa kata Makmal Komputer Emel Internet Surat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa ARAS 2 i.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata.menjana idea Tulis 5 ayat tentang kegunaan komputer BLA ms 28 ARAS 1 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu ICT CATATAN UNIT 3 TEMA : KAMI MURID CEMERLANG Tatabahasa Kata tanya Imbuhan men Kata Kerja Objektif keseluruhan unit. 1. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Penulisan ARAS 1 i. sebutan. Halaman 7 . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

Penulisan TEMA : KAMI MURID CEMERLANG T AJUK : AMALAN CEMERLANG ARAS 1 Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.frasa serta ayat yang jelas dan tepat.frasa . Menyampaikan pendapat dengan kata . ARAS 3 i. Halaman 8 .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.1 UNIT 3 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Objektif keseluruhan unit.1 Mengemukakan idea. ARAS 3 i. 4. 4.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. rujuk buku teks.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci . ARAS 1 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima. Untuk membina objektif harian. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. istilah .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN (sambungan ) 3.tepat dan tersusun.

Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Untuk membina objektif harian. Nilai kerajianan displin bijak. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral CATATAN UNIT 3 Tatabahasa kata tanya ayat tanya kata adjektif kosa kata mengulangkaji pelajaran jadual baerjaya Tahniah Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Peribahasa Masa itu emas TEMA : KAMI MURID CEMERLANG TAJUK : BIJAK BELAJAR Objektif keseluruhan unit. ARAS 1 i. KBT KB menjana idea Halaman 9 .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. rujuk buku teks. BLA ms 33 ARAS 2 i.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Penulisan Menyenaraikan aktiviti pada waktu rehat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 5. Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang di baca. ii.

ii. ARAS 2 i. dibaca atau dialami. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. Makan angin Halaman 10 . ARAS 3 i. Bersoaljawab tentang perkara yang berdasarkan sesuatu topik. Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ditonton. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Sains CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Kata nama khas Kata nama am Kata tanya Ayat tanya Kosa kata Melancong Bercuti Tempat Menarik Negeri Pelawat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : MARI MELANCONG ARAS 1 i.meramal ARAS 1 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. rujuk buku teks. 2.penerokaan KB. ARAS 2 i. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Penulisan Bina 5 ayat daripada gambar BLA ms 44 Nilai kesyukuran rasional KBT TMK.

Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Penulisan Ayat penyata Peribahasa Makan angin Ada hati Buah tangan Pengalaman Sapok di Pulau Langkawi BLA ms 48 Halaman 11 . rujuk buku teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai kesyukuran KBT KB-Meramal CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Simpulan bahasa Tanda baca Kosa kata Sampai Sebentar singgah feri menginap membeli-belah Gembira Sebutan dan Intonasi TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : PULAU LAGENDA ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian sains Nilai Rasional KBT Menilai Penerokaan CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Tanda baca Simpulan bahasa Kosa kata Taman Bandaraya Kampung TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : TEMPATTEMPAT YANG MENARIK ARAS 1 i. ARAS 3 ii. ARAS 1 i Menilai dan membetulkan kesipan ayat. Halaman 12 . menarik dan bermakna 8.1 Membina dan menulis perkataan .1 ARAS 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. 10.ayat tunggal dan ayat majmuk. rujuk buku teks. ARAS 2 i. Untuk membina objektif harian. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 10.2 Objektif keseluruhan unit. Menghasilkan pelbagai genre prosa atau puisi termasuk e-mel yang mudah. Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik.

ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Halaman 13 . Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ARAS 2 i. ditonton. ARAS 3 i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Bersoaljawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. ARAS 1 i. ungkapan. Penulisan Menulis laporan berdasarkan jadual dalam buku teks m/s 55 KBT KB-Menjana idea Konstruktisvesme 2.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. sebutan. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian. ARAS 1 i. 3. Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ARAS 3 i. ARAS 2 ii. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai tanggungjawab displin Berkerjasama CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata tanya Kata adjektif Kosa kata Khemah Flora Fauna Unggun api Kicau TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : KELAB KEMBARA Objektif keseluruhan unit. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.1. ayat. intonasi dan nada yang sesuai.frasa. dibaca atau dialami.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.istilah.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.

1 Mengemukakan idea . Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. Membuat perbezaan dalam gambar. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. 7. Halaman 14 .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 4. ARAS 2 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian tempatan CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata ganti nama diri Ayat tanya Penjodoh bilangan Kosa kata Kawal Membiak Seketul Sebatang TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : MENJAGA ALAM SEKITAR ARAS 1 i. Nilai Tanggungjawab Sayangmenyayangi kesyukuran KBT Menghubungkait Menjana idea ARAS 3 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ii. Penulisan Tulis ayat berkaitan gambar A dan B m/s 59 . 5. Untuk membina objektif harian. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. ARAS 1 i. tepat dan tersusun. Objektif keseluruhan unit. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima. ARAS 2 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ARAS 3 i. rujuk buku teks. Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. Membaca ayat yang diberikan.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Membina dan menulis perkataan .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. ARAS 3 i. Objektif keseluruhan unit. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. 8. Penulisan ARAS 1 i.ayat tunggal dan ayat majmuk.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. ARAS 2 i. Halaman 15 . Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral kajian tempatan sains Nilai tanggungjawab prihatin kasih sayang KBT Menjana idea TKP-Verbal CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Ayat perintah Kata seru Kata hubung Kosa kata Bertakung Meludah Membiak Kuman Tercemar TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : SAYA SAYANG AKAN ALAM SEKITAR. Untuk membina objektif harian.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 8. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberi. rujuk buku teks. ARAS 1 i. ARAS 1 i.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Nilai Kebersihan Rajin Kesyukuran KBT KB.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. Penulisan Kosa Kata Karbohidrat Protein Vitamin Garam Mineral Lemak ARAS 2 i. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. Karanganmakanan kegemaran saya ARAS 3 i. frasa ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.Menjana idea. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. ditonton. ARAS 3 i. 3.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. ARAS 2 i. 2. menilai CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata Adjektif Ayat Penyata TEMA. dibaca atau dialami. Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Halaman 16 . Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. MAKANAN SEIMBANG ARAS 1 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah.

KEBERSIHAN MAKANAN Objektif keseluruhan unit. ARAS 1 i.Menilai Halaman 17 . Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. Memahami perkataan frasa dan ayat. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.meramal KB. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ii. ARAS 3 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan kesihatan pendidikan Moral CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Ayat penyata Kata tanya TEMA.2 Nilai Cirit-birit Tercemar Bakteria Kebersihan Kesyukuran Rajin KBT KMD. ARAS 3 i. iii. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. 6.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. ARAS 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. rujuk buku teks. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. 5. Untuk membina objektif harian. Penulisan Kosa kata Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ARAS 2 i. ARAS 1 i.

Objektif keseluruhan unit. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7.1 Membina dan menulis perkataan. ii. 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) ARAS 2 i. Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ayat tunggal dan ayat majmuk. Melengkapakan ayat dengan perkataan yang sesuai Halaman 18 .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Penulisan ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks.

2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah . Untuk membina objektif harian. Seimbang Tabiat Bersantan Kencing manis ARAS 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10. ARAS 2 i. TABIAT PEMAKANAN ARAS 1 i.Mencatat maklumat Halaman 19 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral Nilai Kesyukuran Kebersihan Rajin. rujuk buku teks.menarik dan bermakna. Objektif keseluruhan unit. KBT CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata adjektif Imbuhan terAntonim Kosa kata TEMA. Mengenal pasti dan mebetulkan kesilapan struktur ayat. KBMenjana idea KB –Menilai BCB. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 10. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai.

2. ARAS 1 i. ARAS 1 i. 3. istilah. PERISTIWA YANG BERLAKU Objektif keseluruhan unit. ditonton.dibaca atau dialami. ARAS 2 i. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. ARAS 3 i. rujuk buku teks. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ARAS 2 i. ARAS 2 i.tepat dan tersusun. Penulisan Bina ayat tentang gambar dalam teks m /s 14 Tulis cerita tentang gambar dalam teks m/s 16 Halaman 20 . Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian tempatan Pendidikan moral Nilai Patuh Tolong-menolong Keinsafan KBT KBmengenalpasti sebab dan akibat KB. Untuk membina objektif harian.membuat keputusan CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Imbuhan meNAyat tanya Ayat penyata Kosa kata Hotel Lemas Pantai Ambulans TEMA. 4.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.1 Mengemukakan idea. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. ARAS 2 i.2 2. Menceritakan cerita yang didengar danditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terprinci. frasa. KISAH DAN TELADAN TAJUK.

5. frasa.2 3. rujuk buku teks. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. SANG MERBAH DAN SANG MURAI Objektif keseluruhan unit. 5. KISAH DAN TELADAN TAJUK. 6. ARAS 3 i. ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. ARAS 1 i. ARAS 2 i. Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Memberi penjelasan tentang bahan sasterad dan bukan sastera yang dibaca.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Dengan merujuk gambar dalam teks. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Penulisan Bina ayat daripada peribahasa yang diberi. istilah. ARAS 3 i. Nilai Rajin Tolong menolong Bekerjasama KBT BCB.Bacaan luncuran dan bacaan imbasan KB. Memahami perkataan frasa dan ayat. Untuk membina objektif harian.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Sains CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Kata ganda Kosa kata Bertungkus lumus Bermandi peluh Berwaspada Ringan tulang Berat tulang Basah kuyup TEMA.Membuat kesimpulan Halaman 21 . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

Membuat kesimpulan CATATAN UNIT 7 TEMA. Penulisan Menyalin dan melengkapkan teks cerita dalam buku teks m/s 24 TAJUK. Untuk membina objektif harian. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberi Halaman 22 . KISAH DAN TELADAN Tatabahasa Simpulan bahasa Kata tanya Kosa kata Berkas Pelancong Prihatin ARAS 1 i. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. JIRAN YANG PRIHATAIN ARAS 3 i.menarik dan bermakna.ayat tunggal dan ayat majmuk. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai Prihatin Bertanggungjawab Berani KBT Kontekstualhubungkait KB.1 Membina dan menulis perkataan.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. 10.

Menghuraikan KB. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. ARAS 1 ii. Penulisan Pasar Malam di tempat saya Kosa kata Pasar raya Luput Tanda harga Teliti Tempoh Kemik Nilai Bijak Amanah Prihatin KBT KB. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : BIJAK MEMILIH Tatabahasa Ayat perintah Kata perintah Antonim Objektif keseluruhan unit.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan kata.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti iii. ARAS 2 i.sebutan. 1.ayat. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.Membuat inferens 1. Untuk membina objektif harian.ungkapan. ARAS 3 i.3 Halaman 23 .intonasi dan nada yang sesuai. ARAS 1 i. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas ARAS 2 i. rujuk buku teks. ii.

ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. rujuk buku teks.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.frasa. Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. pemerhatian ARAS 1 i. 4.pengalaman. Penulisan ARAS 1 ii. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan dan maklumat yang diterima Halaman 24 .istilah.dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.

6. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan 7. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ARAS 1 ii. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca perkataan dan frasa yang diberi.1 5. Untuk membina objektif harian. lama menjadi bukit KMD.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5. ARAS 1 i. rujuk buku teks.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.3 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata bilangan Kata tanya TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : SUKA MENABUNG Objektif keseluruhan unit. Penulisan Membina ayat dengan merujuk gambar dalam BLA m/s 35 Kosa kata Nilai Menabung Berjimat-cermat Pepatah Berjimat-cermat Rajin Peribahasa KBT Sediakan payung sebelum hujan Sedikit-sedikit. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan ARAS 3 i. ARAS 1 i.Imaginasi -meramal Halaman 25 . ARAS 2 i.

2 Mengeditkan dan memurnikan hasil penulisan. Menulis dengan cara yang betul dan cantik.Mengimlak ARAS 3 i. 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. ayat tunggal dan ayat majmuk. Untuk membina objektif harian. Penulisan Menyalin semula petikan m/s 37 tajuk: Pentingnya Kelab Pengguna Kosa kata ARAS 1 i. rujuk buku teks. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Aktif Kes Faedah Mutu Daftar Basmi Rajin Bijak Kerjasama ARAS 3 i. ARAS 2 i.meramal Konstruktivismemeneroka KB.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata hubung Imbuhan awalan TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : KELAB PENGGUNA SEKOLAH ARAS 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.1 Membina dan menulis perkataan. KBT KMD. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai 9. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat Halaman 26 . 8.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Objektif keseluruhan unit. 10.