RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Nama khas Nama Am Kata Ganti nama Kosa kata Januari Febuari Mac April Sebutan dan Intonasi

TEMA: DUNIA KAMI ARAS 1 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. ARAS 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Ayat tunggal tentang biografi Kawan Saya

TAJUK: TAHUN 2

Nilai Bekerjasama Rajin KBT KB-menganalisis maklumat.

ARAS 2 i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan s esuatu topik. 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar ditonton, dibaca atau dialami.

Peribahasa Anak sulung Anak bangsa Anak tunggal

ARAS 1 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 2 i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

Halaman 1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Tanda baca Kata ganti nama Kosa kata murid gembira ketua khabar Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk

TEMA: DUNIA KAMI TAJUK:KAWAN BAHARU

ARAS 1 i Memahami perkataan, frasa dan ayat ARAS 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Menulis 3 ayat tunggal BLA m/s 8

Nilai Bersopan santun KBT KB-Menjana Idea KB-Menilai

ARAS 1 i. Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong,vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ARAS 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

Halaman 2

ayat tunggal dan ayat majmuk. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Penulisan Bina 2 ayat bagi setiap gambar. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral CATATAN UNIT 1 TEMA: DUNIA KAMI Tatabahasa Kata adjektif Tanda baca Kosa kata bijak rajin bersih kerjasama Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TAJUK: KAMI DI SEKOLAH ARAS 1 i. Menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik ARAS 2 ii) menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik 9. Contoh : BLA –ms11 Nilai bekerjasama bersopan santun ARAS 1 i.1 Membina dan menulis perkataan. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik ii. Untuk membina objektif harian. KBT KB-menjana idea Halaman 3 .1 Mengambil Imlak teks yang diperdengarkan Objektif keseluruhan unit. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. rujuk buku teks.

Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. ARAS 2 i. Penulisan TAJUK : KELUARGA SAYA Kosa kata Ayah Ibu Kakak Abang Maafkan Berkelah makanan Nilai kasih sayang bersopan santun Halaman 4 . Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. ARAS 3 i. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ARAS 3 i. ARAS 1 i. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara sopan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral CATATAN UNIT 2 TEMA : KELUARGA CERIA Tatabahasa Kata nama Kata ganti nama Tanda baca Objektif keseluruhan unit. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara spontan. ditonton. 2. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ii. ARAS 1 i. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. dibaca atau dialami . ARAS 2 i.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu kajian tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa imbuhan men ayat tunggal ayat majmuk Kosa kata mencuci menolong menyapu menyiram membantu Mengemaskan Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : TANGGUNG JAWAB KAMI ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. Penulisan Bina 4 ayat majmuk. ARAS 2 i. Memahami perkataan. rujuk buku teks.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul. KBT Kontekstualmenghubungkait Halaman 5 . frasa dan ayat. 6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Objektif keseluruhan unit. BLA ms 21 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

8. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. ayat tunggal dan ayat majmuk. Halaman 6 .1 Membina dan menulis perkataan. ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 3 i. Untuk membina objektif harian.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 2 ii. Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa Kata nama am Ayat majmuk Kosa kata sayang gagah rajin cantik Mendidik Sebutan dan Intonasi Ayat tunggal TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : SAYA SAYANG AKAN MEREKA ARAS 1 i. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. 8. KBT: kontekstualbekerjasama menyusun atur. Penulisan Ucapan selamat hari bapa BLA ms 23 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. rujuk buku teks.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.

Baik hati Nilai baik hati rajin bijak ARAS 1 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu ICT CATATAN UNIT 3 TEMA : KAMI MURID CEMERLANG Tatabahasa Kata tanya Imbuhan men Kata Kerja Objektif keseluruhan unit. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan.menjana idea Tulis 5 ayat tentang kegunaan komputer BLA ms 28 ARAS 1 i. TAJUK : AMALAN CEMERLANG Kosa kata Makmal Komputer Emel Internet Surat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa ARAS 2 i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. sebutan. KBT KB. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks. ayat. Penulisan ARAS 1 i. Memberitahu isi –isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. 1. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ARAS 3 i. Untuk membina objektif harian. 2. ungkapan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Halaman 7 . Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. intonasi dan nada yang sesuai.

1 UNIT 3 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. rujuk buku teks.tepat dan tersusun.frasa serta ayat yang jelas dan tepat. Halaman 8 . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.1 Mengemukakan idea. ARAS 1 i. 4.frasa . ARAS 3 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Objektif keseluruhan unit. 4. Untuk membina objektif harian. Menyampaikan pendapat dengan kata . Penulisan TEMA : KAMI MURID CEMERLANG T AJUK : AMALAN CEMERLANG ARAS 1 Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN (sambungan ) 3. istilah .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. ARAS 3 i.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci .ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks. 5. Penulisan Menyenaraikan aktiviti pada waktu rehat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral CATATAN UNIT 3 Tatabahasa kata tanya ayat tanya kata adjektif kosa kata mengulangkaji pelajaran jadual baerjaya Tahniah Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Peribahasa Masa itu emas TEMA : KAMI MURID CEMERLANG TAJUK : BIJAK BELAJAR Objektif keseluruhan unit. BLA ms 33 ARAS 2 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. KBT KB menjana idea Halaman 9 . ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang di baca. Untuk membina objektif harian. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ii. Nilai kerajianan displin bijak.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.

ditonton. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. rujuk buku teks. ARAS 3 i. ii. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Sains CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Kata nama khas Kata nama am Kata tanya Ayat tanya Kosa kata Melancong Bercuti Tempat Menarik Negeri Pelawat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : MARI MELANCONG ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. ARAS 2 i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Makan angin Halaman 10 . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.penerokaan KB.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. dibaca atau dialami. Untuk membina objektif harian. ARAS 2 i. Penulisan Bina 5 ayat daripada gambar BLA ms 44 Nilai kesyukuran rasional KBT TMK. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. Objektif keseluruhan unit. Bersoaljawab tentang perkara yang berdasarkan sesuatu topik.meramal ARAS 1 i.

Penulisan Ayat penyata Peribahasa Makan angin Ada hati Buah tangan Pengalaman Sapok di Pulau Langkawi BLA ms 48 Halaman 11 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. ARAS 2 i. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. rujuk buku teks. Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai kesyukuran KBT KB-Meramal CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Simpulan bahasa Tanda baca Kosa kata Sampai Sebentar singgah feri menginap membeli-belah Gembira Sebutan dan Intonasi TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : PULAU LAGENDA ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Untuk membina objektif harian.

Halaman 12 . menarik dan bermakna 8. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. ARAS 3 ii. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i Menilai dan membetulkan kesipan ayat.1 Membina dan menulis perkataan . Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik. Menghasilkan pelbagai genre prosa atau puisi termasuk e-mel yang mudah. 10. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. 10. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian sains Nilai Rasional KBT Menilai Penerokaan CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Tanda baca Simpulan bahasa Kosa kata Taman Bandaraya Kampung TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : TEMPATTEMPAT YANG MENARIK ARAS 1 i.ayat tunggal dan ayat majmuk. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian.2 Objektif keseluruhan unit.1 ARAS 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.

ARAS 1 i.1. sebutan. dibaca atau dialami. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai tanggungjawab displin Berkerjasama CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata tanya Kata adjektif Kosa kata Khemah Flora Fauna Unggun api Kicau TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : KELAB KEMBARA Objektif keseluruhan unit. rujuk buku teks. ayat. 3. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ungkapan. 1. ARAS 3 i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ARAS 1 i. Halaman 13 . Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. intonasi dan nada yang sesuai.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. ARAS 3 i. Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ARAS 2 i. Bersoaljawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.frasa. Untuk membina objektif harian.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Penulisan Menulis laporan berdasarkan jadual dalam buku teks m/s 55 KBT KB-Menjana idea Konstruktisvesme 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. ARAS 2 ii.istilah. ditonton.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.

7. Membuat perbezaan dalam gambar. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian tempatan CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata ganti nama diri Ayat tanya Penjodoh bilangan Kosa kata Kawal Membiak Seketul Sebatang TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : MENJAGA ALAM SEKITAR ARAS 1 i. Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ARAS 1 i.1 Mengemukakan idea . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. ARAS 3 i. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. tepat dan tersusun. ARAS 2 i. Halaman 14 .2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 4. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Nilai Tanggungjawab Sayangmenyayangi kesyukuran KBT Menghubungkait Menjana idea ARAS 3 i. 5.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Penulisan Tulis ayat berkaitan gambar A dan B m/s 59 . rujuk buku teks. Membaca ayat yang diberikan. Untuk membina objektif harian. Objektif keseluruhan unit. ii. ARAS 2 i.

Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.ayat tunggal dan ayat majmuk.1 Membina dan menulis perkataan . Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. ARAS 1 i. Halaman 15 .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral kajian tempatan sains Nilai tanggungjawab prihatin kasih sayang KBT Menjana idea TKP-Verbal CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Ayat perintah Kata seru Kata hubung Kosa kata Bertakung Meludah Membiak Kuman Tercemar TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : SAYA SAYANG AKAN ALAM SEKITAR. ARAS 1 i. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. rujuk buku teks. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberi.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. ARAS 2 i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. ARAS 3 i. Penulisan ARAS 1 i. 8.

Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. Objektif keseluruhan unit. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. ditonton. Untuk membina objektif harian.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. ARAS 3 i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Karanganmakanan kegemaran saya ARAS 3 i. rujuk buku teks.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah. MAKANAN SEIMBANG ARAS 1 i. frasa ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 2. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 3. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Nilai Kebersihan Rajin Kesyukuran KBT KB. Penulisan Kosa Kata Karbohidrat Protein Vitamin Garam Mineral Lemak ARAS 2 i. Halaman 16 . Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.Menjana idea. ARAS 2 i. menilai CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata Adjektif Ayat Penyata TEMA. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. dibaca atau dialami.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.

1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Penulisan Kosa kata Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. Memahami perkataan frasa dan ayat.2 Nilai Cirit-birit Tercemar Bakteria Kebersihan Kesyukuran Rajin KBT KMD. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan kesihatan pendidikan Moral CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Ayat penyata Kata tanya TEMA. ARAS 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. ARAS 3 i. Untuk membina objektif harian.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. iii. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. 5. ARAS 3 i. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ii.Menilai Halaman 17 . Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. ARAS 1 i.meramal KB. 6. rujuk buku teks. ARAS 1 i. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. KEBERSIHAN MAKANAN Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i.

rujuk buku teks. 8. ii. Melengkapakan ayat dengan perkataan yang sesuai Halaman 18 .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.1 Membina dan menulis perkataan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ayat tunggal dan ayat majmuk. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) ARAS 2 i. Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. Untuk membina objektif harian. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan. Penulisan ARAS 1 i. Objektif keseluruhan unit.

Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai.Mencatat maklumat Halaman 19 . TABIAT PEMAKANAN ARAS 1 i. Mengenal pasti dan mebetulkan kesilapan struktur ayat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 10. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai.menarik dan bermakna. Untuk membina objektif harian. ARAS 2 i. rujuk buku teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral Nilai Kesyukuran Kebersihan Rajin. KBT CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata adjektif Imbuhan terAntonim Kosa kata TEMA. Seimbang Tabiat Bersantan Kencing manis ARAS 2 i. Objektif keseluruhan unit.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. KBMenjana idea KB –Menilai BCB.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah .

ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. ARAS 2 i. ARAS 3 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. frasa. ARAS 2 i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ARAS 2 i. Menceritakan cerita yang didengar danditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.dibaca atau dialami. rujuk buku teks. ARAS 2 i. ditonton. ARAS 1 i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terprinci. 2. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. Untuk membina objektif harian. PERISTIWA YANG BERLAKU Objektif keseluruhan unit.2 2. 4. istilah.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian tempatan Pendidikan moral Nilai Patuh Tolong-menolong Keinsafan KBT KBmengenalpasti sebab dan akibat KB. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. 3. KISAH DAN TELADAN TAJUK.membuat keputusan CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Imbuhan meNAyat tanya Ayat penyata Kosa kata Hotel Lemas Pantai Ambulans TEMA. Penulisan Bina ayat tentang gambar dalam teks m /s 14 Tulis cerita tentang gambar dalam teks m/s 16 Halaman 20 .tepat dan tersusun. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 1 i.1 Mengemukakan idea. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

Bacaan luncuran dan bacaan imbasan KB. Dengan merujuk gambar dalam teks. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks.Membuat kesimpulan Halaman 21 . Nilai Rajin Tolong menolong Bekerjasama KBT BCB. ARAS 3 i. ARAS 1 i. Memberi penjelasan tentang bahan sasterad dan bukan sastera yang dibaca. KISAH DAN TELADAN TAJUK. frasa. 5. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Sains CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Kata ganda Kosa kata Bertungkus lumus Bermandi peluh Berwaspada Ringan tulang Berat tulang Basah kuyup TEMA. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 5. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.2 3. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Memahami perkataan frasa dan ayat. ARAS 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. ARAS 2 i. Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Untuk membina objektif harian. SANG MERBAH DAN SANG MURAI Objektif keseluruhan unit. istilah. rujuk buku teks. Penulisan Bina ayat daripada peribahasa yang diberi. ARAS 1 i.

Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberi Halaman 22 .1 Membina dan menulis perkataan.Membuat kesimpulan CATATAN UNIT 7 TEMA.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Penulisan Menyalin dan melengkapkan teks cerita dalam buku teks m/s 24 TAJUK.menarik dan bermakna.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.ayat tunggal dan ayat majmuk. JIRAN YANG PRIHATAIN ARAS 3 i. KISAH DAN TELADAN Tatabahasa Simpulan bahasa Kata tanya Kosa kata Berkas Pelancong Prihatin ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai Prihatin Bertanggungjawab Berani KBT Kontekstualhubungkait KB. rujuk buku teks. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. 10. Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i. Untuk membina objektif harian.

ARAS 2 i. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti iii. ARAS 3 i.sebutan. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Untuk membina objektif harian.Membuat inferens 1. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas ARAS 2 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Penulisan Pasar Malam di tempat saya Kosa kata Pasar raya Luput Tanda harga Teliti Tempoh Kemik Nilai Bijak Amanah Prihatin KBT KB. 1. ii. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : BIJAK MEMILIH Tatabahasa Ayat perintah Kata perintah Antonim Objektif keseluruhan unit.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan kata.intonasi dan nada yang sesuai.ungkapan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 1 ii.ayat.3 Halaman 23 . Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan.Menghuraikan KB. ARAS 1 i. rujuk buku teks. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.

2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.pengalaman. pemerhatian ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan dan maklumat yang diterima Halaman 24 . Untuk membina objektif harian. Penulisan ARAS 1 ii.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. rujuk buku teks. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.istilah. 4.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.frasa.dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

1 5. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan ARAS 3 i. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 1 ii.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Imaginasi -meramal Halaman 25 . ARAS 1 i. Penulisan Membina ayat dengan merujuk gambar dalam BLA m/s 35 Kosa kata Nilai Menabung Berjimat-cermat Pepatah Berjimat-cermat Rajin Peribahasa KBT Sediakan payung sebelum hujan Sedikit-sedikit. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan 7. ARAS 2 i. 5. lama menjadi bukit KMD. ARAS 1 i. Membaca perkataan dan frasa yang diberi. rujuk buku teks. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. 6.3 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata bilangan Kata tanya TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : SUKA MENABUNG Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai 9. Penulisan Menyalin semula petikan m/s 37 tajuk: Pentingnya Kelab Pengguna Kosa kata ARAS 1 i.Mengimlak ARAS 3 i. 8. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. ayat tunggal dan ayat majmuk. Menulis dengan cara yang betul dan cantik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. ARAS 2 i.meramal Konstruktivismemeneroka KB.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 10. Aktif Kes Faedah Mutu Daftar Basmi Rajin Bijak Kerjasama ARAS 3 i. 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata hubung Imbuhan awalan TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : KELAB PENGGUNA SEKOLAH ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat Halaman 26 .1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan .2 Mengeditkan dan memurnikan hasil penulisan.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. KBT KMD. Objektif keseluruhan unit.1 Membina dan menulis perkataan. Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful