RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Nama khas Nama Am Kata Ganti nama Kosa kata Januari Febuari Mac April Sebutan dan Intonasi

TEMA: DUNIA KAMI ARAS 1 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. ARAS 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Ayat tunggal tentang biografi Kawan Saya

TAJUK: TAHUN 2

Nilai Bekerjasama Rajin KBT KB-menganalisis maklumat.

ARAS 2 i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan s esuatu topik. 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar ditonton, dibaca atau dialami.

Peribahasa Anak sulung Anak bangsa Anak tunggal

ARAS 1 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 2 i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

Halaman 1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Tanda baca Kata ganti nama Kosa kata murid gembira ketua khabar Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk

TEMA: DUNIA KAMI TAJUK:KAWAN BAHARU

ARAS 1 i Memahami perkataan, frasa dan ayat ARAS 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Menulis 3 ayat tunggal BLA m/s 8

Nilai Bersopan santun KBT KB-Menjana Idea KB-Menilai

ARAS 1 i. Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong,vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ARAS 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

Halaman 2

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral CATATAN UNIT 1 TEMA: DUNIA KAMI Tatabahasa Kata adjektif Tanda baca Kosa kata bijak rajin bersih kerjasama Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TAJUK: KAMI DI SEKOLAH ARAS 1 i. rujuk buku teks. KBT KB-menjana idea Halaman 3 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Untuk membina objektif harian. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik ii.1 Mengambil Imlak teks yang diperdengarkan Objektif keseluruhan unit.1 Membina dan menulis perkataan. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. Contoh : BLA –ms11 Nilai bekerjasama bersopan santun ARAS 1 i. Menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik ARAS 2 ii) menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik 9. Penulisan Bina 2 ayat bagi setiap gambar. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ayat tunggal dan ayat majmuk.

rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral CATATAN UNIT 2 TEMA : KELUARGA CERIA Tatabahasa Kata nama Kata ganti nama Tanda baca Objektif keseluruhan unit. ditonton. 1. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara spontan. dibaca atau dialami . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan TAJUK : KELUARGA SAYA Kosa kata Ayah Ibu Kakak Abang Maafkan Berkelah makanan Nilai kasih sayang bersopan santun Halaman 4 . Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ii. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara sopan. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ARAS 3 i. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 2. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. ARAS 2 i. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. ARAS 1 i. ARAS 1 i. ARAS 3 i. ARAS 2 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

6. Memahami perkataan. frasa dan ayat. ARAS 2 i. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. BLA ms 21 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. KBT Kontekstualmenghubungkait Halaman 5 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu kajian tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa imbuhan men ayat tunggal ayat majmuk Kosa kata mencuci menolong menyapu menyiram membantu Mengemaskan Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : TANGGUNG JAWAB KAMI ARAS 1 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Penulisan Bina 4 ayat majmuk. Untuk membina objektif harian.

ARAS 2 ii. Untuk membina objektif harian. Halaman 6 .3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas. ayat tunggal dan ayat majmuk. KBT: kontekstualbekerjasama menyusun atur. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 8. Objektif keseluruhan unit.1 Membina dan menulis perkataan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 3 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa Kata nama am Ayat majmuk Kosa kata sayang gagah rajin cantik Mendidik Sebutan dan Intonasi Ayat tunggal TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : SAYA SAYANG AKAN MEREKA ARAS 1 i. ARAS 1 i. Penulisan Ucapan selamat hari bapa BLA ms 23 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.

Penulisan ARAS 1 i. sebutan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu ICT CATATAN UNIT 3 TEMA : KAMI MURID CEMERLANG Tatabahasa Kata tanya Imbuhan men Kata Kerja Objektif keseluruhan unit. 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. ungkapan. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks. TAJUK : AMALAN CEMERLANG Kosa kata Makmal Komputer Emel Internet Surat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa ARAS 2 i. KBT KB.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Untuk membina objektif harian.menjana idea Tulis 5 ayat tentang kegunaan komputer BLA ms 28 ARAS 1 i. ARAS 3 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. intonasi dan nada yang sesuai. Halaman 7 . ayat. Memberitahu isi –isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Baik hati Nilai baik hati rajin bijak ARAS 1 i.

pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci . 4.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN (sambungan ) 3. Menyampaikan pendapat dengan kata . 4. rujuk buku teks.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.1 UNIT 3 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Halaman 8 .tepat dan tersusun.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Untuk membina objektif harian. ARAS 1 i.frasa .frasa serta ayat yang jelas dan tepat.1 Mengemukakan idea. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Objektif keseluruhan unit. ARAS 3 i. istilah . Penulisan TEMA : KAMI MURID CEMERLANG T AJUK : AMALAN CEMERLANG ARAS 1 Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ARAS 3 i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

Penulisan Menyenaraikan aktiviti pada waktu rehat. rujuk buku teks. 5. Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Untuk membina objektif harian. KBT KB menjana idea Halaman 9 . BLA ms 33 ARAS 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang di baca. Nilai kerajianan displin bijak. ii. ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral CATATAN UNIT 3 Tatabahasa kata tanya ayat tanya kata adjektif kosa kata mengulangkaji pelajaran jadual baerjaya Tahniah Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Peribahasa Masa itu emas TEMA : KAMI MURID CEMERLANG TAJUK : BIJAK BELAJAR Objektif keseluruhan unit. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

meramal ARAS 1 i. Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i. dibaca atau dialami.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. ii. Bersoaljawab tentang perkara yang berdasarkan sesuatu topik. ARAS 3 i. Makan angin Halaman 10 . Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul.penerokaan KB. rujuk buku teks. ARAS 2 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Sains CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Kata nama khas Kata nama am Kata tanya Ayat tanya Kosa kata Melancong Bercuti Tempat Menarik Negeri Pelawat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : MARI MELANCONG ARAS 1 i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Untuk membina objektif harian.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bina 5 ayat daripada gambar BLA ms 44 Nilai kesyukuran rasional KBT TMK. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. ditonton. 2.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Untuk membina objektif harian. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai kesyukuran KBT KB-Meramal CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Simpulan bahasa Tanda baca Kosa kata Sampai Sebentar singgah feri menginap membeli-belah Gembira Sebutan dan Intonasi TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : PULAU LAGENDA ARAS 1 i. ARAS 2 i. Penulisan Ayat penyata Peribahasa Makan angin Ada hati Buah tangan Pengalaman Sapok di Pulau Langkawi BLA ms 48 Halaman 11 . Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. rujuk buku teks. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.

menarik dan bermakna 8.1 Membina dan menulis perkataan .1 ARAS 2 i. 10. ARAS 1 i Menilai dan membetulkan kesipan ayat. Halaman 12 . Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 2 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian sains Nilai Rasional KBT Menilai Penerokaan CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Tanda baca Simpulan bahasa Kosa kata Taman Bandaraya Kampung TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : TEMPATTEMPAT YANG MENARIK ARAS 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan. Menghasilkan pelbagai genre prosa atau puisi termasuk e-mel yang mudah.ayat tunggal dan ayat majmuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik. 10. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Untuk membina objektif harian. ARAS 3 ii.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.2 Objektif keseluruhan unit.

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. rujuk buku teks. ARAS 3 i. Penulisan Menulis laporan berdasarkan jadual dalam buku teks m/s 55 KBT KB-Menjana idea Konstruktisvesme 2. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai tanggungjawab displin Berkerjasama CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata tanya Kata adjektif Kosa kata Khemah Flora Fauna Unggun api Kicau TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : KELAB KEMBARA Objektif keseluruhan unit.frasa. ARAS 1 i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ARAS 1 i.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Untuk membina objektif harian.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. sebutan. ayat. Halaman 13 .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ditonton. ARAS 3 i. ARAS 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 1. Bersoaljawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. dibaca atau dialami. intonasi dan nada yang sesuai. ungkapan.istilah. 3. ARAS 2 ii. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya.

Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Objektif keseluruhan unit.1 Mengemukakan idea . Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. tepat dan tersusun. 4. Nilai Tanggungjawab Sayangmenyayangi kesyukuran KBT Menghubungkait Menjana idea ARAS 3 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. ii. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian tempatan CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata ganti nama diri Ayat tanya Penjodoh bilangan Kosa kata Kawal Membiak Seketul Sebatang TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : MENJAGA ALAM SEKITAR ARAS 1 i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. ARAS 2 i. ARAS 2 i. ARAS 1 i. Halaman 14 . 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca ayat yang diberikan. 7.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Penulisan Tulis ayat berkaitan gambar A dan B m/s 59 . rujuk buku teks. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. Membuat perbezaan dalam gambar. Untuk membina objektif harian. ARAS 3 i.

Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 8. ARAS 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberi.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Untuk membina objektif harian. ARAS 1 i. 8. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.ayat tunggal dan ayat majmuk. Penulisan ARAS 1 i. ARAS 2 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral kajian tempatan sains Nilai tanggungjawab prihatin kasih sayang KBT Menjana idea TKP-Verbal CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Ayat perintah Kata seru Kata hubung Kosa kata Bertakung Meludah Membiak Kuman Tercemar TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : SAYA SAYANG AKAN ALAM SEKITAR.1 Membina dan menulis perkataan . Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. Halaman 15 .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 1 i. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.

Objektif keseluruhan unit. dibaca atau dialami. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ditonton. menilai CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata Adjektif Ayat Penyata TEMA. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 3. ARAS 3 i.Menjana idea. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Nilai Kebersihan Rajin Kesyukuran KBT KB. 2. Karanganmakanan kegemaran saya ARAS 3 i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks. MAKANAN SEIMBANG ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. frasa ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. ARAS 2 i. Halaman 16 . Penulisan Kosa Kata Karbohidrat Protein Vitamin Garam Mineral Lemak ARAS 2 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK.

6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. ARAS 1 i.2 Nilai Cirit-birit Tercemar Bakteria Kebersihan Kesyukuran Rajin KBT KMD. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. 5. Penulisan Kosa kata Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.meramal KB. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan kesihatan pendidikan Moral CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Ayat penyata Kata tanya TEMA. ARAS 1 i.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. ARAS 3 i. Memahami perkataan frasa dan ayat. ARAS 3 i. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian. ARAS 3 i. ii. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. iii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. KEBERSIHAN MAKANAN Objektif keseluruhan unit.Menilai Halaman 17 . ARAS 2 i.

8.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7.1 Membina dan menulis perkataan. Penulisan ARAS 1 i. Melengkapakan ayat dengan perkataan yang sesuai Halaman 18 . rujuk buku teks. Objektif keseluruhan unit. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan. ayat tunggal dan ayat majmuk. Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ii. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) ARAS 2 i.

Mencatat maklumat Halaman 19 . Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. Objektif keseluruhan unit.menarik dan bermakna. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Untuk membina objektif harian.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. ARAS 2 i. TABIAT PEMAKANAN ARAS 1 i. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. KBMenjana idea KB –Menilai BCB. Seimbang Tabiat Bersantan Kencing manis ARAS 2 i. KBT CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata adjektif Imbuhan terAntonim Kosa kata TEMA. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral Nilai Kesyukuran Kebersihan Rajin. Mengenal pasti dan mebetulkan kesilapan struktur ayat. rujuk buku teks.

ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.2 2. rujuk buku teks. ARAS 2 i. PERISTIWA YANG BERLAKU Objektif keseluruhan unit.membuat keputusan CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Imbuhan meNAyat tanya Ayat penyata Kosa kata Hotel Lemas Pantai Ambulans TEMA. Penulisan Bina ayat tentang gambar dalam teks m /s 14 Tulis cerita tentang gambar dalam teks m/s 16 Halaman 20 . istilah.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terprinci. ARAS 3 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.tepat dan tersusun.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian tempatan Pendidikan moral Nilai Patuh Tolong-menolong Keinsafan KBT KBmengenalpasti sebab dan akibat KB. frasa.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Menceritakan cerita yang didengar danditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ARAS 2 i. ARAS 2 i. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. ditonton. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 1 i. 2. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. 4. 3. ARAS 2 i.1 Mengemukakan idea.dibaca atau dialami. KISAH DAN TELADAN TAJUK.

1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. Nilai Rajin Tolong menolong Bekerjasama KBT BCB. Memberi penjelasan tentang bahan sasterad dan bukan sastera yang dibaca. Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Dengan merujuk gambar dalam teks.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Sains CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Kata ganda Kosa kata Bertungkus lumus Bermandi peluh Berwaspada Ringan tulang Berat tulang Basah kuyup TEMA. SANG MERBAH DAN SANG MURAI Objektif keseluruhan unit. 5. ARAS 3 i. ARAS 1 i. 6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. frasa. ARAS 1 i. KISAH DAN TELADAN TAJUK. 5. ARAS 3 i. Memahami perkataan frasa dan ayat.Bacaan luncuran dan bacaan imbasan KB. Untuk membina objektif harian. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Penulisan Bina ayat daripada peribahasa yang diberi. ARAS 2 i.Membuat kesimpulan Halaman 21 .2 3. istilah. rujuk buku teks. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. JIRAN YANG PRIHATAIN ARAS 3 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai Prihatin Bertanggungjawab Berani KBT Kontekstualhubungkait KB.Membuat kesimpulan CATATAN UNIT 7 TEMA. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.menarik dan bermakna. ARAS 2 i. 10. Penulisan Menyalin dan melengkapkan teks cerita dalam buku teks m/s 24 TAJUK. Objektif keseluruhan unit.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberi Halaman 22 . Untuk membina objektif harian.1 Membina dan menulis perkataan. rujuk buku teks. KISAH DAN TELADAN Tatabahasa Simpulan bahasa Kata tanya Kosa kata Berkas Pelancong Prihatin ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.ayat tunggal dan ayat majmuk.

ARAS 2 i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Penulisan Pasar Malam di tempat saya Kosa kata Pasar raya Luput Tanda harga Teliti Tempoh Kemik Nilai Bijak Amanah Prihatin KBT KB. Untuk membina objektif harian. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan.ungkapan.sebutan. ARAS 1 ii. ARAS 3 i.Menghuraikan KB. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas ARAS 2 i.ayat.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ii. ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti iii. 1.intonasi dan nada yang sesuai.Membuat inferens 1. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.3 Halaman 23 . Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : BIJAK MEMILIH Tatabahasa Ayat perintah Kata perintah Antonim Objektif keseluruhan unit. rujuk buku teks.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan kata.

dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan dan maklumat yang diterima Halaman 24 . 4.frasa. rujuk buku teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) Objektif keseluruhan unit. Penulisan ARAS 1 ii.pengalaman.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.istilah. pemerhatian ARAS 1 i. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. Untuk membina objektif harian.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.

3 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata bilangan Kata tanya TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : SUKA MENABUNG Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Untuk membina objektif harian. ARAS 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 1 ii. rujuk buku teks. lama menjadi bukit KMD. 6.1 5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Imaginasi -meramal Halaman 25 . Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan 7. Membaca perkataan dan frasa yang diberi. 5. Penulisan Membina ayat dengan merujuk gambar dalam BLA m/s 35 Kosa kata Nilai Menabung Berjimat-cermat Pepatah Berjimat-cermat Rajin Peribahasa KBT Sediakan payung sebelum hujan Sedikit-sedikit. ARAS 1 i. ARAS 1 i. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan ARAS 3 i.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Menulis dengan cara yang betul dan cantik. Penulisan Menyalin semula petikan m/s 37 tajuk: Pentingnya Kelab Pengguna Kosa kata ARAS 1 i.2 Mengeditkan dan memurnikan hasil penulisan. ayat tunggal dan ayat majmuk. 8. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat Halaman 26 .1 Membina dan menulis perkataan.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan . Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata hubung Imbuhan awalan TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : KELAB PENGGUNA SEKOLAH ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Objektif keseluruhan unit.Mengimlak ARAS 3 i. rujuk buku teks. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai 9. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Aktif Kes Faedah Mutu Daftar Basmi Rajin Bijak Kerjasama ARAS 3 i. KBT KMD. 10. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.meramal Konstruktivismemeneroka KB. ARAS 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful