P. 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN B.MELAYU-2.docx

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN B.MELAYU-2.docx

|Views: 391|Likes:
Published by WaffiyIzzan

More info:

Published by: WaffiyIzzan on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Nama khas Nama Am Kata Ganti nama Kosa kata Januari Febuari Mac April Sebutan dan Intonasi

TEMA: DUNIA KAMI ARAS 1 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. ARAS 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Ayat tunggal tentang biografi Kawan Saya

TAJUK: TAHUN 2

Nilai Bekerjasama Rajin KBT KB-menganalisis maklumat.

ARAS 2 i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan s esuatu topik. 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar ditonton, dibaca atau dialami.

Peribahasa Anak sulung Anak bangsa Anak tunggal

ARAS 1 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 2 i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

Halaman 1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Tanda baca Kata ganti nama Kosa kata murid gembira ketua khabar Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk

TEMA: DUNIA KAMI TAJUK:KAWAN BAHARU

ARAS 1 i Memahami perkataan, frasa dan ayat ARAS 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Menulis 3 ayat tunggal BLA m/s 8

Nilai Bersopan santun KBT KB-Menjana Idea KB-Menilai

ARAS 1 i. Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong,vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ARAS 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

Halaman 2

Menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik ARAS 2 ii) menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik 9. KBT KB-menjana idea Halaman 3 .1 Membina dan menulis perkataan.1 Mengambil Imlak teks yang diperdengarkan Objektif keseluruhan unit. ayat tunggal dan ayat majmuk. Penulisan Bina 2 ayat bagi setiap gambar. Contoh : BLA –ms11 Nilai bekerjasama bersopan santun ARAS 1 i. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik ii. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral CATATAN UNIT 1 TEMA: DUNIA KAMI Tatabahasa Kata adjektif Tanda baca Kosa kata bijak rajin bersih kerjasama Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TAJUK: KAMI DI SEKOLAH ARAS 1 i.

ARAS 2 i. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara sopan. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ditonton.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral CATATAN UNIT 2 TEMA : KELUARGA CERIA Tatabahasa Kata nama Kata ganti nama Tanda baca Objektif keseluruhan unit.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ARAS 1 i. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ii. dibaca atau dialami . ARAS 2 i.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Penulisan TAJUK : KELUARGA SAYA Kosa kata Ayah Ibu Kakak Abang Maafkan Berkelah makanan Nilai kasih sayang bersopan santun Halaman 4 . Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ARAS 3 i. 2. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. rujuk buku teks. ARAS 1 i. 1. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara spontan. Untuk membina objektif harian. ARAS 3 i.

1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Memahami perkataan. Untuk membina objektif harian. 6. KBT Kontekstualmenghubungkait Halaman 5 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu kajian tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa imbuhan men ayat tunggal ayat majmuk Kosa kata mencuci menolong menyapu menyiram membantu Mengemaskan Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : TANGGUNG JAWAB KAMI ARAS 1 i. rujuk buku teks. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Penulisan Bina 4 ayat majmuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. frasa dan ayat. BLA ms 21 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas. ARAS 2 ii. ARAS 3 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 8. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa Kata nama am Ayat majmuk Kosa kata sayang gagah rajin cantik Mendidik Sebutan dan Intonasi Ayat tunggal TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : SAYA SAYANG AKAN MEREKA ARAS 1 i.1 Membina dan menulis perkataan. Untuk membina objektif harian. Penulisan Ucapan selamat hari bapa BLA ms 23 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. ARAS 1 i. rujuk buku teks. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Halaman 6 . KBT: kontekstualbekerjasama menyusun atur. Objektif keseluruhan unit. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. ayat tunggal dan ayat majmuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.

ungkapan. ayat. 1. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu ICT CATATAN UNIT 3 TEMA : KAMI MURID CEMERLANG Tatabahasa Kata tanya Imbuhan men Kata Kerja Objektif keseluruhan unit. TAJUK : AMALAN CEMERLANG Kosa kata Makmal Komputer Emel Internet Surat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa ARAS 2 i. Baik hati Nilai baik hati rajin bijak ARAS 1 i.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. KBT KB. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Memberitahu isi –isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. Penulisan ARAS 1 i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. sebutan. Untuk membina objektif harian. 2. rujuk buku teks. Halaman 7 . intonasi dan nada yang sesuai. ARAS 3 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.menjana idea Tulis 5 ayat tentang kegunaan komputer BLA ms 28 ARAS 1 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. ARAS 3 i. Halaman 8 . Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Untuk membina objektif harian.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci . 4. Menyampaikan pendapat dengan kata .1 Mengemukakan idea.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN (sambungan ) 3.frasa serta ayat yang jelas dan tepat.frasa . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Objektif keseluruhan unit. istilah .1 UNIT 3 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 4. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima. ARAS 3 i.tepat dan tersusun. Penulisan TEMA : KAMI MURID CEMERLANG T AJUK : AMALAN CEMERLANG ARAS 1 Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ARAS 1 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian. BLA ms 33 ARAS 2 i. Nilai kerajianan displin bijak.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. KBT KB menjana idea Halaman 9 . Penulisan Menyenaraikan aktiviti pada waktu rehat. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang di baca. rujuk buku teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral CATATAN UNIT 3 Tatabahasa kata tanya ayat tanya kata adjektif kosa kata mengulangkaji pelajaran jadual baerjaya Tahniah Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Peribahasa Masa itu emas TEMA : KAMI MURID CEMERLANG TAJUK : BIJAK BELAJAR Objektif keseluruhan unit. Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada. 5.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

ARAS 2 i. ARAS 3 i.meramal ARAS 1 i. ii. Makan angin Halaman 10 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Sains CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Kata nama khas Kata nama am Kata tanya Ayat tanya Kosa kata Melancong Bercuti Tempat Menarik Negeri Pelawat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : MARI MELANCONG ARAS 1 i. ditonton.penerokaan KB.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. dibaca atau dialami. rujuk buku teks. 2. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Bersoaljawab tentang perkara yang berdasarkan sesuatu topik. ARAS 2 i. Objektif keseluruhan unit.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. Penulisan Bina 5 ayat daripada gambar BLA ms 44 Nilai kesyukuran rasional KBT TMK. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai kesyukuran KBT KB-Meramal CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Simpulan bahasa Tanda baca Kosa kata Sampai Sebentar singgah feri menginap membeli-belah Gembira Sebutan dan Intonasi TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : PULAU LAGENDA ARAS 1 i. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. Untuk membina objektif harian. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. Penulisan Ayat penyata Peribahasa Makan angin Ada hati Buah tangan Pengalaman Sapok di Pulau Langkawi BLA ms 48 Halaman 11 . ARAS 2 i. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Objektif keseluruhan unit.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian sains Nilai Rasional KBT Menilai Penerokaan CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Tanda baca Simpulan bahasa Kosa kata Taman Bandaraya Kampung TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : TEMPATTEMPAT YANG MENARIK ARAS 1 i. ARAS 2 i. menarik dan bermakna 8. Halaman 12 . Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 ARAS 2 i. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan. 10.1 Membina dan menulis perkataan .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.ayat tunggal dan ayat majmuk. 10. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 1 i Menilai dan membetulkan kesipan ayat. Untuk membina objektif harian. ARAS 3 ii.2 Objektif keseluruhan unit. Menghasilkan pelbagai genre prosa atau puisi termasuk e-mel yang mudah. rujuk buku teks. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik.

ARAS 3 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 1 i. Penulisan Menulis laporan berdasarkan jadual dalam buku teks m/s 55 KBT KB-Menjana idea Konstruktisvesme 2.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ARAS 3 i. Bersoaljawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. ARAS 1 i. rujuk buku teks. ditonton. intonasi dan nada yang sesuai.1.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. ayat.istilah. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. dibaca atau dialami. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ARAS 2 ii. Halaman 13 . ungkapan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai tanggungjawab displin Berkerjasama CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata tanya Kata adjektif Kosa kata Khemah Flora Fauna Unggun api Kicau TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : KELAB KEMBARA Objektif keseluruhan unit. sebutan. Untuk membina objektif harian.frasa.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. ARAS 2 i.

Halaman 14 . Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian tempatan CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata ganti nama diri Ayat tanya Penjodoh bilangan Kosa kata Kawal Membiak Seketul Sebatang TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : MENJAGA ALAM SEKITAR ARAS 1 i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. tepat dan tersusun. ARAS 1 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Untuk membina objektif harian.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. Membuat perbezaan dalam gambar.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.1 Mengemukakan idea . ii. ARAS 2 i.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. ARAS 3 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Nilai Tanggungjawab Sayangmenyayangi kesyukuran KBT Menghubungkait Menjana idea ARAS 3 i. Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima. Membaca ayat yang diberikan. ARAS 2 i. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. rujuk buku teks. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 5. Penulisan Tulis ayat berkaitan gambar A dan B m/s 59 . 4. 7.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberi. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 3 i. 8.1 Membina dan menulis perkataan . ARAS 2 i.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. rujuk buku teks. 8. Objektif keseluruhan unit.ayat tunggal dan ayat majmuk. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i. Halaman 15 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral kajian tempatan sains Nilai tanggungjawab prihatin kasih sayang KBT Menjana idea TKP-Verbal CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Ayat perintah Kata seru Kata hubung Kosa kata Bertakung Meludah Membiak Kuman Tercemar TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : SAYA SAYANG AKAN ALAM SEKITAR. Penulisan ARAS 1 i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. ARAS 1 i. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Untuk membina objektif harian.

1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. menilai CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata Adjektif Ayat Penyata TEMA. frasa ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul.Menjana idea. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Halaman 16 . ARAS 3 i. ditonton. Objektif keseluruhan unit. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. 2. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. dibaca atau dialami. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Nilai Kebersihan Rajin Kesyukuran KBT KB. ARAS 2 i. Penulisan Kosa Kata Karbohidrat Protein Vitamin Garam Mineral Lemak ARAS 2 i. rujuk buku teks.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Karanganmakanan kegemaran saya ARAS 3 i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. MAKANAN SEIMBANG ARAS 1 i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.2 Nilai Cirit-birit Tercemar Bakteria Kebersihan Kesyukuran Rajin KBT KMD. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. ARAS 3 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan kesihatan pendidikan Moral CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Ayat penyata Kata tanya TEMA. ii. Untuk membina objektif harian. 6.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. ARAS 3 i. ARAS 3 i. Penulisan Kosa kata Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. rujuk buku teks. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.meramal KB. ARAS 1 i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan.Menilai Halaman 17 . Memahami perkataan frasa dan ayat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ARAS 1 i. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. iii.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. KEBERSIHAN MAKANAN Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 5.

Melengkapakan ayat dengan perkataan yang sesuai Halaman 18 . ayat tunggal dan ayat majmuk. Untuk membina objektif harian. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan. ii. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) ARAS 2 i. Objektif keseluruhan unit.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Penulisan ARAS 1 i. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7.1 Membina dan menulis perkataan.

Mengenal pasti dan mebetulkan kesilapan struktur ayat.menarik dan bermakna.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral Nilai Kesyukuran Kebersihan Rajin.Mencatat maklumat Halaman 19 . TABIAT PEMAKANAN ARAS 1 i. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. Seimbang Tabiat Bersantan Kencing manis ARAS 2 i. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10. KBMenjana idea KB –Menilai BCB. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. rujuk buku teks. KBT CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata adjektif Imbuhan terAntonim Kosa kata TEMA. Objektif keseluruhan unit. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 2 i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 10.

1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. 2. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. ARAS 2 i. Menceritakan cerita yang didengar danditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Penulisan Bina ayat tentang gambar dalam teks m /s 14 Tulis cerita tentang gambar dalam teks m/s 16 Halaman 20 . ditonton. Untuk membina objektif harian. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. ARAS 1 i.2 2. ARAS 3 i. frasa. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terprinci. PERISTIWA YANG BERLAKU Objektif keseluruhan unit. KISAH DAN TELADAN TAJUK. istilah.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.dibaca atau dialami. ARAS 2 i. rujuk buku teks.tepat dan tersusun. ARAS 2 i.1 Mengemukakan idea. 4.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian tempatan Pendidikan moral Nilai Patuh Tolong-menolong Keinsafan KBT KBmengenalpasti sebab dan akibat KB. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. ARAS 2 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 3.membuat keputusan CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Imbuhan meNAyat tanya Ayat penyata Kosa kata Hotel Lemas Pantai Ambulans TEMA. ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 2 i. Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. ARAS 1 i. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. Penulisan Bina ayat daripada peribahasa yang diberi. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. 5. Dengan merujuk gambar dalam teks. ARAS 3 i.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Sains CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Kata ganda Kosa kata Bertungkus lumus Bermandi peluh Berwaspada Ringan tulang Berat tulang Basah kuyup TEMA. 6. KISAH DAN TELADAN TAJUK.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Bacaan luncuran dan bacaan imbasan KB.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Memberi penjelasan tentang bahan sasterad dan bukan sastera yang dibaca. 5.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ARAS 3 i. frasa. Nilai Rajin Tolong menolong Bekerjasama KBT BCB. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian. istilah. Memahami perkataan frasa dan ayat. SANG MERBAH DAN SANG MURAI Objektif keseluruhan unit. ARAS 1 i.2 3.Membuat kesimpulan Halaman 21 .

Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberi Halaman 22 . Objektif keseluruhan unit. rujuk buku teks. JIRAN YANG PRIHATAIN ARAS 3 i. ARAS 2 i. Penulisan Menyalin dan melengkapkan teks cerita dalam buku teks m/s 24 TAJUK.1 Membina dan menulis perkataan. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.menarik dan bermakna.Membuat kesimpulan CATATAN UNIT 7 TEMA. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai Prihatin Bertanggungjawab Berani KBT Kontekstualhubungkait KB. Untuk membina objektif harian. 10. KISAH DAN TELADAN Tatabahasa Simpulan bahasa Kata tanya Kosa kata Berkas Pelancong Prihatin ARAS 1 i.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.ayat tunggal dan ayat majmuk.

ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 2 i. ARAS 3 i. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti iii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.Membuat inferens 1. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas ARAS 2 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.intonasi dan nada yang sesuai. ARAS 1 i.Menghuraikan KB. 1.3 Halaman 23 .1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan kata. Penulisan Pasar Malam di tempat saya Kosa kata Pasar raya Luput Tanda harga Teliti Tempoh Kemik Nilai Bijak Amanah Prihatin KBT KB. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan.ungkapan.sebutan. ARAS 1 ii. Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks.ayat. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : BIJAK MEMILIH Tatabahasa Ayat perintah Kata perintah Antonim Objektif keseluruhan unit.

Untuk membina objektif harian.frasa.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.pengalaman. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks.istilah.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. pemerhatian ARAS 1 i.dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) Objektif keseluruhan unit.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan dan maklumat yang diterima Halaman 24 . Penulisan ARAS 1 ii.

Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan 7. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan ARAS 3 i. 5. lama menjadi bukit KMD. ARAS 2 i. ARAS 1 i. rujuk buku teks. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 1 i. ARAS 1 ii.Imaginasi -meramal Halaman 25 .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Penulisan Membina ayat dengan merujuk gambar dalam BLA m/s 35 Kosa kata Nilai Menabung Berjimat-cermat Pepatah Berjimat-cermat Rajin Peribahasa KBT Sediakan payung sebelum hujan Sedikit-sedikit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca perkataan dan frasa yang diberi. 6.3 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata bilangan Kata tanya TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : SUKA MENABUNG Objektif keseluruhan unit. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.1 5. Untuk membina objektif harian.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan . 8. ayat tunggal dan ayat majmuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.Mengimlak ARAS 3 i.1 Membina dan menulis perkataan. Menulis dengan cara yang betul dan cantik. Aktif Kes Faedah Mutu Daftar Basmi Rajin Bijak Kerjasama ARAS 3 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Penulisan Menyalin semula petikan m/s 37 tajuk: Pentingnya Kelab Pengguna Kosa kata ARAS 1 i. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat Halaman 26 . 10. ARAS 2 i. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai 9. 8. rujuk buku teks. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. KBT KMD.meramal Konstruktivismemeneroka KB. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata hubung Imbuhan awalan TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : KELAB PENGGUNA SEKOLAH ARAS 1 i.2 Mengeditkan dan memurnikan hasil penulisan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->