P. 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN B.MELAYU-2.docx

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN B.MELAYU-2.docx

|Views: 391|Likes:
Published by WaffiyIzzan

More info:

Published by: WaffiyIzzan on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Nama khas Nama Am Kata Ganti nama Kosa kata Januari Febuari Mac April Sebutan dan Intonasi

TEMA: DUNIA KAMI ARAS 1 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. ARAS 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Ayat tunggal tentang biografi Kawan Saya

TAJUK: TAHUN 2

Nilai Bekerjasama Rajin KBT KB-menganalisis maklumat.

ARAS 2 i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan s esuatu topik. 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar ditonton, dibaca atau dialami.

Peribahasa Anak sulung Anak bangsa Anak tunggal

ARAS 1 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 2 i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

Halaman 1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Tanda baca Kata ganti nama Kosa kata murid gembira ketua khabar Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk

TEMA: DUNIA KAMI TAJUK:KAWAN BAHARU

ARAS 1 i Memahami perkataan, frasa dan ayat ARAS 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Menulis 3 ayat tunggal BLA m/s 8

Nilai Bersopan santun KBT KB-Menjana Idea KB-Menilai

ARAS 1 i. Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong,vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ARAS 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

Halaman 2

1 Mengambil Imlak teks yang diperdengarkan Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Membina dan menulis perkataan. Menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik ARAS 2 ii) menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik 9. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik ii. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. Untuk membina objektif harian. KBT KB-menjana idea Halaman 3 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral CATATAN UNIT 1 TEMA: DUNIA KAMI Tatabahasa Kata adjektif Tanda baca Kosa kata bijak rajin bersih kerjasama Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TAJUK: KAMI DI SEKOLAH ARAS 1 i. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Penulisan Bina 2 ayat bagi setiap gambar. Contoh : BLA –ms11 Nilai bekerjasama bersopan santun ARAS 1 i. ayat tunggal dan ayat majmuk.

Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ii. ditonton. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. Untuk membina objektif harian. ARAS 2 i.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral CATATAN UNIT 2 TEMA : KELUARGA CERIA Tatabahasa Kata nama Kata ganti nama Tanda baca Objektif keseluruhan unit. dibaca atau dialami . Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara spontan. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ARAS 3 i. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. ARAS 1 i. ARAS 1 i. ARAS 2 i. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara sopan.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 2. 1. ARAS 3 i. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Penulisan TAJUK : KELUARGA SAYA Kosa kata Ayah Ibu Kakak Abang Maafkan Berkelah makanan Nilai kasih sayang bersopan santun Halaman 4 .

BLA ms 21 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. Memahami perkataan. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. frasa dan ayat. ARAS 2 i. rujuk buku teks. 6. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu kajian tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa imbuhan men ayat tunggal ayat majmuk Kosa kata mencuci menolong menyapu menyiram membantu Mengemaskan Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : TANGGUNG JAWAB KAMI ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Objektif keseluruhan unit. KBT Kontekstualmenghubungkait Halaman 5 . Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul. Penulisan Bina 4 ayat majmuk.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Untuk membina objektif harian.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. KBT: kontekstualbekerjasama menyusun atur. Untuk membina objektif harian. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk. ARAS 3 i. 8. Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa Kata nama am Ayat majmuk Kosa kata sayang gagah rajin cantik Mendidik Sebutan dan Intonasi Ayat tunggal TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : SAYA SAYANG AKAN MEREKA ARAS 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. ayat tunggal dan ayat majmuk.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas. 8. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. rujuk buku teks. Penulisan Ucapan selamat hari bapa BLA ms 23 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. ARAS 1 i. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk.1 Membina dan menulis perkataan. Halaman 6 . ARAS 2 ii.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.

Memberitahu isi –isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu ICT CATATAN UNIT 3 TEMA : KAMI MURID CEMERLANG Tatabahasa Kata tanya Imbuhan men Kata Kerja Objektif keseluruhan unit. Baik hati Nilai baik hati rajin bijak ARAS 1 i. intonasi dan nada yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. TAJUK : AMALAN CEMERLANG Kosa kata Makmal Komputer Emel Internet Surat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa ARAS 2 i. KBT KB. ungkapan. 2. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. ayat. 1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 3 i. rujuk buku teks.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Halaman 7 .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. sebutan. Untuk membina objektif harian.menjana idea Tulis 5 ayat tentang kegunaan komputer BLA ms 28 ARAS 1 i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Penulisan ARAS 1 i.

ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci . 4. Halaman 8 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Objektif keseluruhan unit.tepat dan tersusun. Penulisan TEMA : KAMI MURID CEMERLANG T AJUK : AMALAN CEMERLANG ARAS 1 Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.1 UNIT 3 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN (sambungan ) 3. ARAS 3 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.frasa serta ayat yang jelas dan tepat. rujuk buku teks. 4. ARAS 3 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima. Untuk membina objektif harian.frasa . istilah . Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Menyampaikan pendapat dengan kata . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 1 i.1 Mengemukakan idea.

Nilai kerajianan displin bijak. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 5. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. Untuk membina objektif harian. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Penulisan Menyenaraikan aktiviti pada waktu rehat. Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. BLA ms 33 ARAS 2 i. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang di baca. KBT KB menjana idea Halaman 9 . ARAS 1 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral CATATAN UNIT 3 Tatabahasa kata tanya ayat tanya kata adjektif kosa kata mengulangkaji pelajaran jadual baerjaya Tahniah Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Peribahasa Masa itu emas TEMA : KAMI MURID CEMERLANG TAJUK : BIJAK BELAJAR Objektif keseluruhan unit. rujuk buku teks.

ARAS 2 i. dibaca atau dialami.meramal ARAS 1 i. 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. rujuk buku teks. Penulisan Bina 5 ayat daripada gambar BLA ms 44 Nilai kesyukuran rasional KBT TMK. Makan angin Halaman 10 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya.penerokaan KB. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. ditonton. Objektif keseluruhan unit. ii. ARAS 3 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Sains CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Kata nama khas Kata nama am Kata tanya Ayat tanya Kosa kata Melancong Bercuti Tempat Menarik Negeri Pelawat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : MARI MELANCONG ARAS 1 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Untuk membina objektif harian. ARAS 2 i. Bersoaljawab tentang perkara yang berdasarkan sesuatu topik.

2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai kesyukuran KBT KB-Meramal CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Simpulan bahasa Tanda baca Kosa kata Sampai Sebentar singgah feri menginap membeli-belah Gembira Sebutan dan Intonasi TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : PULAU LAGENDA ARAS 1 i. Penulisan Ayat penyata Peribahasa Makan angin Ada hati Buah tangan Pengalaman Sapok di Pulau Langkawi BLA ms 48 Halaman 11 . Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Untuk membina objektif harian. Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.

Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik.1 ARAS 2 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.1 Membina dan menulis perkataan .2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Halaman 12 . Untuk membina objektif harian. ARAS 1 i Menilai dan membetulkan kesipan ayat. 10. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian sains Nilai Rasional KBT Menilai Penerokaan CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Tanda baca Simpulan bahasa Kosa kata Taman Bandaraya Kampung TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : TEMPATTEMPAT YANG MENARIK ARAS 1 i. 10. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan. Menghasilkan pelbagai genre prosa atau puisi termasuk e-mel yang mudah. menarik dan bermakna 8. ARAS 3 ii. rujuk buku teks. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.2 Objektif keseluruhan unit.ayat tunggal dan ayat majmuk. ARAS 2 i.

intonasi dan nada yang sesuai. Untuk membina objektif harian. Penulisan Menulis laporan berdasarkan jadual dalam buku teks m/s 55 KBT KB-Menjana idea Konstruktisvesme 2. rujuk buku teks.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. sebutan. ayat. ARAS 3 i.1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ARAS 2 ii. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ARAS 3 i. 1. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. ARAS 1 i.istilah. Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ARAS 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai tanggungjawab displin Berkerjasama CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata tanya Kata adjektif Kosa kata Khemah Flora Fauna Unggun api Kicau TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : KELAB KEMBARA Objektif keseluruhan unit.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. dibaca atau dialami. ARAS 1 i. 3.frasa. ungkapan. ditonton. Bersoaljawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. Halaman 13 .

Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. 7.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. ARAS 3 i. Nilai Tanggungjawab Sayangmenyayangi kesyukuran KBT Menghubungkait Menjana idea ARAS 3 i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. rujuk buku teks.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. ARAS 1 i. Membaca ayat yang diberikan. ARAS 2 i. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. Penulisan Tulis ayat berkaitan gambar A dan B m/s 59 . ii. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Objektif keseluruhan unit. 4. Halaman 14 . 5. ARAS 2 i. Untuk membina objektif harian. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima.1 Mengemukakan idea .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Membuat perbezaan dalam gambar. Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian tempatan CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata ganti nama diri Ayat tanya Penjodoh bilangan Kosa kata Kawal Membiak Seketul Sebatang TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : MENJAGA ALAM SEKITAR ARAS 1 i. tepat dan tersusun.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Objektif keseluruhan unit. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. Halaman 15 . ARAS 3 i.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.1 Membina dan menulis perkataan . ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberi. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. 8. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. ARAS 1 i.ayat tunggal dan ayat majmuk.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Penulisan ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks. 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral kajian tempatan sains Nilai tanggungjawab prihatin kasih sayang KBT Menjana idea TKP-Verbal CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Ayat perintah Kata seru Kata hubung Kosa kata Bertakung Meludah Membiak Kuman Tercemar TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : SAYA SAYANG AKAN ALAM SEKITAR. ARAS 2 i.

dibaca atau dialami.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 3. rujuk buku teks. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. ARAS 3 i. menilai CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata Adjektif Ayat Penyata TEMA. Objektif keseluruhan unit. Karanganmakanan kegemaran saya ARAS 3 i. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. MAKANAN SEIMBANG ARAS 1 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah.Menjana idea. frasa ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 2. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ARAS 2 i.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Kosa Kata Karbohidrat Protein Vitamin Garam Mineral Lemak ARAS 2 i. ditonton. Halaman 16 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Nilai Kebersihan Rajin Kesyukuran KBT KB.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK.

meramal KB. ARAS 3 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 3 i. 6. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan kesihatan pendidikan Moral CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Ayat penyata Kata tanya TEMA.2 Nilai Cirit-birit Tercemar Bakteria Kebersihan Kesyukuran Rajin KBT KMD. ARAS 2 i. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.Menilai Halaman 17 .1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Penulisan Kosa kata Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ARAS 1 i. Memahami perkataan frasa dan ayat. KEBERSIHAN MAKANAN Objektif keseluruhan unit. ARAS 3 i. ii.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Untuk membina objektif harian. iii. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. rujuk buku teks. 5. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. ARAS 1 i.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7. Penulisan ARAS 1 i. Melengkapakan ayat dengan perkataan yang sesuai Halaman 18 . Objektif keseluruhan unit. ii. ayat tunggal dan ayat majmuk. rujuk buku teks. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) ARAS 2 i.1 Membina dan menulis perkataan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 8. Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks. KBT CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata adjektif Imbuhan terAntonim Kosa kata TEMA. 10. Objektif keseluruhan unit.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah . Seimbang Tabiat Bersantan Kencing manis ARAS 2 i. TABIAT PEMAKANAN ARAS 1 i. ARAS 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10. Mengenal pasti dan mebetulkan kesilapan struktur ayat. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai.menarik dan bermakna. KBMenjana idea KB –Menilai BCB. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK.Mencatat maklumat Halaman 19 .2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral Nilai Kesyukuran Kebersihan Rajin.

Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. ARAS 2 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 2 i. ARAS 2 i. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.dibaca atau dialami. rujuk buku teks. 3. frasa. Menceritakan cerita yang didengar danditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.2 2.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terprinci.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian tempatan Pendidikan moral Nilai Patuh Tolong-menolong Keinsafan KBT KBmengenalpasti sebab dan akibat KB. Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila.tepat dan tersusun. Untuk membina objektif harian. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. KISAH DAN TELADAN TAJUK. 2. PERISTIWA YANG BERLAKU Objektif keseluruhan unit. 4. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. ARAS 1 i. ARAS 2 i. ARAS 3 i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.membuat keputusan CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Imbuhan meNAyat tanya Ayat penyata Kosa kata Hotel Lemas Pantai Ambulans TEMA. istilah. ARAS 1 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.1 Mengemukakan idea. ditonton. Penulisan Bina ayat tentang gambar dalam teks m /s 14 Tulis cerita tentang gambar dalam teks m/s 16 Halaman 20 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Dengan merujuk gambar dalam teks. SANG MERBAH DAN SANG MURAI Objektif keseluruhan unit. rujuk buku teks.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Sains CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Kata ganda Kosa kata Bertungkus lumus Bermandi peluh Berwaspada Ringan tulang Berat tulang Basah kuyup TEMA. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 5.2 3. Penulisan Bina ayat daripada peribahasa yang diberi. ARAS 1 i. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. Memberi penjelasan tentang bahan sasterad dan bukan sastera yang dibaca. ARAS 2 i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Nilai Rajin Tolong menolong Bekerjasama KBT BCB. Memahami perkataan frasa dan ayat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. ARAS 3 i. frasa. Untuk membina objektif harian.Bacaan luncuran dan bacaan imbasan KB. KISAH DAN TELADAN TAJUK. 5.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Membuat kesimpulan Halaman 21 . istilah. ARAS 1 i. ARAS 3 i.

1 Membina dan menulis perkataan. ARAS 2 i. KISAH DAN TELADAN Tatabahasa Simpulan bahasa Kata tanya Kosa kata Berkas Pelancong Prihatin ARAS 1 i.menarik dan bermakna. JIRAN YANG PRIHATAIN ARAS 3 i. rujuk buku teks.ayat tunggal dan ayat majmuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai Prihatin Bertanggungjawab Berani KBT Kontekstualhubungkait KB.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. 10. Untuk membina objektif harian. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Penulisan Menyalin dan melengkapkan teks cerita dalam buku teks m/s 24 TAJUK. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberi Halaman 22 . Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.Membuat kesimpulan CATATAN UNIT 7 TEMA.

Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan.Menghuraikan KB. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ii.ungkapan. ARAS 2 i. ARAS 1 i.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan kata. Penulisan Pasar Malam di tempat saya Kosa kata Pasar raya Luput Tanda harga Teliti Tempoh Kemik Nilai Bijak Amanah Prihatin KBT KB. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti iii. ARAS 3 i. ARAS 1 ii. 1. rujuk buku teks.intonasi dan nada yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.Membuat inferens 1. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : BIJAK MEMILIH Tatabahasa Ayat perintah Kata perintah Antonim Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas ARAS 2 i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Untuk membina objektif harian.3 Halaman 23 .sebutan.ayat.

2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. pemerhatian ARAS 1 i.pengalaman. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) Objektif keseluruhan unit. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan dan maklumat yang diterima Halaman 24 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. rujuk buku teks. 4. Untuk membina objektif harian. Penulisan ARAS 1 ii.istilah.frasa.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Untuk membina objektif harian. ARAS 1 i. ARAS 1 i. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 5. ARAS 2 i.Imaginasi -meramal Halaman 25 .4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. lama menjadi bukit KMD.3 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata bilangan Kata tanya TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : SUKA MENABUNG Objektif keseluruhan unit. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Membaca perkataan dan frasa yang diberi. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan 7. ARAS 1 ii. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan ARAS 3 i. rujuk buku teks.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Penulisan Membina ayat dengan merujuk gambar dalam BLA m/s 35 Kosa kata Nilai Menabung Berjimat-cermat Pepatah Berjimat-cermat Rajin Peribahasa KBT Sediakan payung sebelum hujan Sedikit-sedikit.1 5.

1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan . Menilai dan membetulkan kesilapan ayat Halaman 26 . rujuk buku teks. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai 9. ARAS 2 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata hubung Imbuhan awalan TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : KELAB PENGGUNA SEKOLAH ARAS 1 i. Penulisan Menyalin semula petikan m/s 37 tajuk: Pentingnya Kelab Pengguna Kosa kata ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. ayat tunggal dan ayat majmuk.2 Mengeditkan dan memurnikan hasil penulisan.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. 8. 10. Aktif Kes Faedah Mutu Daftar Basmi Rajin Bijak Kerjasama ARAS 3 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. 8. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Objektif keseluruhan unit. KBT KMD.1 Membina dan menulis perkataan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Menulis dengan cara yang betul dan cantik.Mengimlak ARAS 3 i.meramal Konstruktivismemeneroka KB.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->