FORMAT DAN CONTOH PENULISAN JURNAL

FORMAT JURNAL (Minggu pertama sahaja) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-____ _______ ____ hingga ____ Minggu Pertama di SK ____________________

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

FORMAT JURNAL (Minggu kedua dan seterusnya) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-____ _______ ____ hingga ____ (Rujuk aspek-aspek di dalam Borang PR 1. Fokus kepada 1 atau 2 perkara sahaja)

1. Masalah / Peristiwa 2. Analisis 3. Cadangan Tindakan Susulan 4. Tempoh Masa Tindakan Susulan

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

CONTOH JURNAL (Minggu pertama sahaja)

.. : . guru Pendidikan Seni Visual. sukatan pelajaran.........sejarah................ saya bersama pasangan pasangan praktikum melapor diri kepada Encik Ishak Bin Mohd Khalid. Selepas kami dibawa oleh Guru Penolong Kanan berjalan di sekeliling kawasan sekolah kamipun berjumpa dengan Encik Ghafur Mohammad...... panduan guru dan rancangan semester. ........... : ........ guru ko-kurikulum.. Guru Besar. guru mata pelajaran dan tugas staf sokongan..................... Saya tidak menghadapi banyak masalah dalam penyediaan kedua-dua rancangan semester tersebut kerana telah menghadiri bengkel penulisan rancangan pengajaran ketikan di institut... peranan dan tanggungjawab pengurus sekolah.... Kami memperkenalkan diri dan menyerahkan Surat Pengenalan Diri kepada beliau........struktur organisasi.... Guru Besar memberi taklimat kepada kami tentang pelbagai perkara berkaitan dengan sekolah.....tugas dan tanggungjawab murid di sekolah.............. saya menyerahkan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan PSV kepada Guru Besar dan guru pembimbing untuk disemak... guru disiplin..... guru darjah. Saya amat kagum dengan kebolehan beliau dalam menyampaikan pelajarannya............ Pada hari ketiga saya diberi peluang oleh guru pembimbing membuat pemerhatian pengajarannya. Saya amat berterima kasih kepada beliau kerana melalui kesempatan tersebut saya telah memperolehi banyak pengalaman terutamanya tentang cara pengurusan kelas........ mingguan dan rancangan pengajaran harian. Selepas waktu rehat kami diperkenalkan kepada guru-guru dan staf sokongan................ Pada hari pertama.... Pada hari kelima. Tambahan pula..pengelolaan aktiviti kokurikulum dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan........... Sarikei.... : . peraturan....... Encik Ghafur Mohammad memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami tentang jadual waktu. : ..... Selepas itu membuat rancangan mingguan..... Selepas itu saya masuk ke dalam Kelas 5A bersama Cikgu Abdul Latif.... termasuklah : .... Dengan cara penyampaian yang menarik dan bakatnya yang amat tinggi dalam seni visual tak hairanlah mengapa beliau selalu dijemput untuk menjadi fasilitator kursus PSV di peringkat Bahagian Sarikei................ guru panitia. guru penolong kanan..... guru pembimbing praktikum kami. 6 waktu Tahun 5B dan 2 waktu Pendidikan Seni Visual Tahun 5A...... SK Taman Repok.... Pada hari kedua saya menyediakan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni Visual...... . rancangan pengajaran harian dan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam minggu kedua Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : ... Saya diagihkan 4 waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris Tahun 4A...... Cikgu Ghafur Mohammad memanglah seorang guru yang berkeyakinan tinggi dan berjaya menarik minat murid-muridnya.. disiplin dan budaya sekolah.......latar belakang murid dan masyarakat setempat.... penggunaan ICT dan pengurusan aktiviti kumpulan.Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : 1/12 Pertama 17 hingga 21 Jun 2006 Minggu Pertama Di SK Taman Repok. ........ Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : .... Catatan yang saya buat semasa sesi pemerhatian amatlah berguna sebagai rujukan saya... Sarikei...... kami dibekalkan oleh pensyarah mata pelajaran dengan format dan contoh rancangan semester............... ..... Pada hari keempat.... .. huraian sukatan pelajaran.

.. 3...........................) c...... Terdapat aktiviti yang telah dirancangkan tidak dapat dijalankan kerana tidak cukup masa. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu -objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya....... saya akan memilih beberapa hasil perbincangan yang terbaik sahaja untuk dibentangkan ................) b.... Hal ini menimbulkan masalah bagi mencapai objektif ................... Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : .. Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada harihari yang terlibat dengan perhimpunan sekolah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan .....) 4.. d..... masalah masa ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa yang telah dirancangkan......... 2........................ Di samping itu......... Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan tidak melebihi masa yang telah ditetapkan............... : ........ . Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu ......... Didapati pelajar-pelajar mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan laporan hasil perbincangan dan semasa melaporkan hasil perbincanan... Cadangan Tindakan Susulan a..........) Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna.. Sekiranya perbincangan menyentuh topik yang sama....... : .....CONTOH JURNAL (Minggu kedua) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1...... : .................. Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di sampingberbincang dengan rakan-rakan guru pelatih............ Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya telah melebihi masa yang ditetapkan......... Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : .................... : .. terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat menerangkannya dengan lancar dan cepat....... khususnya objektif yang akhir dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari-hari tertentu ..... saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan. Masalah / Peristiwa Hari ini (24 Jun 2006) saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat sebagaimana yang telah dirancangkan........ Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. : : : : 2/12 Minggu kedua 24 Jun 2006 Masalah pengurusan masa............

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.