FORMAT DAN CONTOH PENULISAN JURNAL

FORMAT JURNAL (Minggu pertama sahaja) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-____ _______ ____ hingga ____ Minggu Pertama di SK ____________________

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

FORMAT JURNAL (Minggu kedua dan seterusnya) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-____ _______ ____ hingga ____ (Rujuk aspek-aspek di dalam Borang PR 1. Fokus kepada 1 atau 2 perkara sahaja)

1. Masalah / Peristiwa 2. Analisis 3. Cadangan Tindakan Susulan 4. Tempoh Masa Tindakan Susulan

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

CONTOH JURNAL (Minggu pertama sahaja)

.. Selepas itu saya masuk ke dalam Kelas 5A bersama Cikgu Abdul Latif. huraian sukatan pelajaran. Pada hari pertama.. mingguan dan rancangan pengajaran harian.. guru panitia.. kami dibekalkan oleh pensyarah mata pelajaran dengan format dan contoh rancangan semester. Catatan yang saya buat semasa sesi pemerhatian amatlah berguna sebagai rujukan saya... : .... saya bersama pasangan pasangan praktikum melapor diri kepada Encik Ishak Bin Mohd Khalid.... Guru Besar. saya menyerahkan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan PSV kepada Guru Besar dan guru pembimbing untuk disemak. Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : . Selepas itu membuat rancangan mingguan......... peraturan. Guru Besar memberi taklimat kepada kami tentang pelbagai perkara berkaitan dengan sekolah...tugas dan tanggungjawab murid di sekolah........... rancangan pengajaran harian dan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam minggu kedua Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : .......... guru ko-kurikulum..Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : 1/12 Pertama 17 hingga 21 Jun 2006 Minggu Pertama Di SK Taman Repok.............. Saya amat kagum dengan kebolehan beliau dalam menyampaikan pelajarannya.......... peranan dan tanggungjawab pengurus sekolah.... : ...... : . . : . ..... Sarikei.... . guru mata pelajaran dan tugas staf sokongan........ Pada hari kedua saya menyediakan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni Visual.........pengelolaan aktiviti kokurikulum dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan. guru Pendidikan Seni Visual. Sarikei......... Saya amat berterima kasih kepada beliau kerana melalui kesempatan tersebut saya telah memperolehi banyak pengalaman terutamanya tentang cara pengurusan kelas............ Pada hari keempat............. Kami memperkenalkan diri dan menyerahkan Surat Pengenalan Diri kepada beliau.... Pada hari kelima......... guru pembimbing praktikum kami... .......latar belakang murid dan masyarakat setempat. Tambahan pula... Cikgu Ghafur Mohammad memanglah seorang guru yang berkeyakinan tinggi dan berjaya menarik minat murid-muridnya.................. Saya diagihkan 4 waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris Tahun 4A.... Selepas waktu rehat kami diperkenalkan kepada guru-guru dan staf sokongan.. Encik Ghafur Mohammad memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami tentang jadual waktu........sejarah............... guru penolong kanan. sukatan pelajaran... guru darjah. Saya tidak menghadapi banyak masalah dalam penyediaan kedua-dua rancangan semester tersebut kerana telah menghadiri bengkel penulisan rancangan pengajaran ketikan di institut.......... penggunaan ICT dan pengurusan aktiviti kumpulan...... Selepas kami dibawa oleh Guru Penolong Kanan berjalan di sekeliling kawasan sekolah kamipun berjumpa dengan Encik Ghafur Mohammad..... Pada hari ketiga saya diberi peluang oleh guru pembimbing membuat pemerhatian pengajarannya....... Dengan cara penyampaian yang menarik dan bakatnya yang amat tinggi dalam seni visual tak hairanlah mengapa beliau selalu dijemput untuk menjadi fasilitator kursus PSV di peringkat Bahagian Sarikei..............struktur organisasi. panduan guru dan rancangan semester..... disiplin dan budaya sekolah. guru disiplin........ SK Taman Repok. ................. termasuklah : ..... 6 waktu Tahun 5B dan 2 waktu Pendidikan Seni Visual Tahun 5A......

.. Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di sampingberbincang dengan rakan-rakan guru pelatih....... : ........ Masalah / Peristiwa Hari ini (24 Jun 2006) saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat sebagaimana yang telah dirancangkan........ d........... : : : : 2/12 Minggu kedua 24 Jun 2006 Masalah pengurusan masa................... masalah masa ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa yang telah dirancangkan........ Hal ini menimbulkan masalah bagi mencapai objektif . : ... ............ : ...... Didapati pelajar-pelajar mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan laporan hasil perbincangan dan semasa melaporkan hasil perbincanan....................CONTOH JURNAL (Minggu kedua) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1.......... terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat menerangkannya dengan lancar dan cepat.................... Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : .................) 4.....) b.... Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : .......... Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu .. Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan tidak melebihi masa yang telah ditetapkan. Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada harihari yang terlibat dengan perhimpunan sekolah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan . Cadangan Tindakan Susulan a. saya akan memilih beberapa hasil perbincangan yang terbaik sahaja untuk dibentangkan ..... Sekiranya perbincangan menyentuh topik yang sama....................... Di samping itu........... 2.) Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna.... : ....) c...... Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran............. saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan................... Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu -objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya... Terdapat aktiviti yang telah dirancangkan tidak dapat dijalankan kerana tidak cukup masa............ khususnya objektif yang akhir dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari-hari tertentu ............ 3..... Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya telah melebihi masa yang ditetapkan.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful