LAPORAN AMANDEMEN UUD 1945

Disusun Oleh :
Astika Yunita S. Atika Faiqoh Eriska Firma N. Maria Frenny H. Nur Oktafiani (7E/ 04) (7E/ 05) (7E/ 14) (7E/ 25) (7E/ 31)

SMP 1 WONOSOBO JALAN PEMUDA NO.7 WONOSOBO TELP. 321012 2005
i

(2) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. dan yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. (2) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. tidak pernah mengkhianati negara. (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. (2) MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (1) MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. (3) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Isi Pasal Sesudah Diamandemen (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. dan yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. (3) Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (1) Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD.Amandemen UUD 1945 Pasal yang No. 6 Pasal 6 7 Pasal 6A - . (1) Presiden dan 2 Pasal 2 3 Pasal 3 (1) MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusanutusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat. 4 Pasal 4 5 Pasal 5 (1) Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD. (1) Presiden ialah WNI asli. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat. (3) Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. (1) Calon presiden dan calon Wakil Presiden harus WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena hendaknya sendiri. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 1 Diamandemen Pasal 1 Isi Pasal Sebelum Amandemen (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. MPR menetapkan UUD dan garisgaris besar dari pada haluan negara. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. penyuapan. tindak pidana berat lainnya. dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. korupsi. (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa. atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. hanya untuk satu kali masa jabatan. (4) Dalam hal tidak pasangan caoln Presiden dan Wakil Presiden terpilih.8 Pasal 7 9 Pasal 7A 10 Pasal 7B Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. dan sesudahnya masa lima tahun. dan sesudahnya dapat dipilih kembali. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Presiden dan Wakil Presiden Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama memegang jabatannya selama masa lima tahun. mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum . (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi di Indonesia. dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. dan tindak pidana berat lainnya. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut. dan tindak pidana berat lainnya. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. atau perbuatan tercela. penyuapan. atau perbuatan tercela. dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna. korupsi. MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui . penyuapan. dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.(2) (3) (4) (5) (6) (7) berupa pengkhianatan terhadap negara. mengadili. korupsi.

oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. memegang teguh UUD undang dan peraturannya dengan dan menjalankan segala undangselurus-lurusnya serta berbakti undang dan peraturannya dengan kepada Nusa dan Bangsa. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu. (1) Jika Presiden mangkat. sampai berakhirnya masa jabatannya. (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden. saya bersumpah Presiden RI (Wakil Presiden RI) akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil. atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. berhenti. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.adilnya. selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari. pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri. Menteri Dalam Negeri. di hadapan MPR dan DPR sebagai atau berjanji dengan sungguhberikut: sungguh di hadapan MPR dan Sumpah Presiden (Wakil DPR sebagai berikut: Presiden): Sumpah Presiden (Wakil “Demi Allah. 13 Pasal 9 Sebelum memangku jabatannya. berhenti.Presiden RI (Wakil Presiden RI) adilnya.11 12 Pasal 7C Pasal 8 Jika Presiden mangkat. saya bersumpah Presiden): akan memenuhi kewajiban “Demi Allah. MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dlam pemilihan umum sebelumnya. berhenti. (1) Sebelum memangku Presiden dan Wakil Presiden jabatannya. (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat.” selurus-lurusnya serta berbakti . bersumpah menurut agama. diberhentikan. atau Presiden dan Wakil Presiden berjanji dengan sungguh-sungguh bersumpah menurut agama. ia diganti oleh Wakil Presiden. memegang teguh UUD dengan sebaik-baiknya dan seadildan menjalankan segala undang. atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

memegang teguh UUD dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undangundang. kepada Nusa dan Bangsa.” (2) Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang. abolisi. amnesti. Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.” 14 Pasal 10 15 Pasal 11 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat. (1) Presiden memberikan grasi.Janji Presiden(Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden RI (Wakil Presiden RI) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya. Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. (1) Dalam hal mengangkat duta. 16 Pasal 12 Presiden menyatakn keadaan bahaya. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang. (2) Presiden memberikan grasi. (1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang. (2) Presiden menerima duta negara lain. memegang teguh UUD dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. 17 Pasal 13 18 Pasal 14 Presiden memberikan grasi. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Angkatan Laut. abolisi. dan Angkatan Udara. dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. . membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. amnesti.” Janji Presiden(Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden RI (Wakil Presiden RI) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya. (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibatg yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dangan beban keuangan negara. atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. abolisi. Presiden menyatakn keadaan bahaya. dan Angkatan Udara. dan rehabilitasi. Angkatan Laut. amnesti. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat.

(2) 66 Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. berwawasan lingkungan. dan lain-lain tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. (1) Presiden dibantu oleh menterimenteri negara. Presiden memberi gelar. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. b (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Pasal 18 Pasal 18A Pasal 18B Pasal 19 Pasal 20 65 Pasal 32 Pemerintah memajukan (1) kebudayaan nasional Indonesia. kehormatan yang diatur dalam undang-undang. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undangundang. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilainilai budayanya. (4) (5) bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. . Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang. kemandirian. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. berkelanjutan. tanda tanda jasa. serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. efisiensi berkeadilan.19 Pasal 15 20 Pasal 16 21 Pasal 17 Presiden memberi gelar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang. serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sang Merah Putih. Bendera Negara Indonesia Bendera Negara Indonesia ialah ialah Sang Merah Putih. secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. dan lambang negara. sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. (1) Untuk mengubah UUD (1) Usul perubahan pasal-pasal sekurang-kurangnya 2/3 UUD dapat diagendakan dalam daripada jumlah anggota MPR sidang MPR apabila diajukan harus hadir. (3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD. (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurangkurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggotaanggota MPR. Indonesia. Bahasa Negara ialah Bahasa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.67 Pasal 34 68 69 70 71 72 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Pasal 36C 73 Pasal 37 Fakir miskin dan anak-anak (1) Fakir miskin dan anak terlantar terlantar dipelihara oleh negara. dipelihara oleh negara.(2) Setiap usul perubahan pasalkurangnya 2/3 daripada pasal UUD diajukan diajukan jumlah anggota yang hadir. oleh sekurang-kurangnya 1/3 (2) Putusan diambil dengan dari jumlah anggota MPR. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. persetujuan sekurang. bahasa. . (5) Khusus tentang bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

dan DPA dibentuk menurut UUD ini. Isi pasal sesudah diamandemen Segala peraturan perundang undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. DPR. Sebelum MPR. selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan dibantu sebuah komite nasional. 2 Pasal 2 Segala badan negara dan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. - 4 Pasal 4 . 3 Pasal 3 Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.Amandemen Aturan Peralihan UUD 1945 No Pasal yang Isi pasal sebelum amandemen diamandemen 1 Pasal 1 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia. Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan UUD dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini.

Isi sesudah diamandemen Pasal 1 : MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. UUD NKRI Th. 24 .Amandemen Aturan Tambahan UUD 1945 Isi sebelum diamandemen : (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya perang Asia Timur Raya. (2) Dalam enam bulan sesudah MPR dibentuk. 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Majelis itu menetapkan UUD. Pasal 2 Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini. Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam UUD ini.

“RPUL INDONESIA-DUNIA” Penerbit Aneka Ilmu Semarang.DAFTAR PUSTAKA “UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA HASIL ST 2000” Penerbit Al-Hikmah Surabaya. 26 . “UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA” Penerbit Pustaka Mandiri Surakarta.

Nur Oktaviani 2. : 1. : Atika Faiqoh : Eriska Firma N. Astika Yunita S .STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK Ketua Sekretaris Bendahara Anggota : Maria Frenny H.

.........DAFTAR ISI Arca Roro Jonggrang.......................................................................................................................................................7 Patung Raden Sutasoma...........................................................................................................................................................................................................................................3 Prsasti Batu/ Ciarateun............................6 Candi Prambanan......................................................................................5 Arca Ganesha...........................................12 ......................................................................................... Syiwa.......................................................................................................................................................9 Arca Kendedes........................................................................................... 2 Candi Tikus....................................................................10 Patung Raja Airlangga......................................................Wisnu................................................................................................................................................................................................................................................4 Prasasti Mulawarman..................................................................................................................11 Candi Perahu.........1 Arca Tiga Dewa/ Brahma....... ..........8 Patung Raden Wijaya.................................................................

DAFTAR PUSTAKA KATA PENGANTAR .

Berdasarkan segala kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki. 21 Nopember 2006 Penyusun (Kelompok Belajar Kancil) . kami sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan kliping ini. Akhirnya kami hanya bisa berharap kliping ini berguna bagi kami dan pembaca semuanya Wonosobo.Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah swt. Terselesainya kliping ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dalam penyusunan kliping ini kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. maka dengan penuh kerendahan hati pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak. yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kami sehingga kliping ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa. . berdaulat. adil dan makmur. bersatu. serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur. persatuan Indonesia. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( Preambule) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bengsa dan oleh sebab itu. mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. yang merdeka. supaya berkehidupan yang bebas. maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

 Carilah ilmu sampai ke negeri China. gapailah citamu setinggi-tingginya. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula lalai. . maka janganlah mudah berputus asa.MOTTO  Seandainya cahaya ilmu itu bisa diraih dengan angan-angan maka tidak ada di muka bumi ini seorang bodohpun. Kekecewaan itu akibatnya untuk orang yang malas.  Sesungguhnya di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful