Kemahiran Geografi : Kedudukan

Cara-cara Menyatakan Ketinggian dan Keratan Rentas Cara Makna

a. lorekan dan ton 

Kawasan tinggi - lorekan padat dan hitam Kawasan rendah - lorekan jarang dan cerah b. warna Tanah tinggi - warna gelap seperti coklat, hitam, merah dan ungu Tanah rendah - warna hijau Sederhana tinggi - warna kuning c. stesen trigonometri 

Tanda ini terdapat di kawasan gunung atau bukit . 300 - bermakna ketinggian gunung ialah 300 meter dari aras laut. 

ditunjukkan dengan satu titik dalam peta d. titik ukur tinggi biasanya menunjukkan ketinggian bukit-bukit yang rendah y 100 bermakna ketinggian tempat itu ialah 100 meter dari aras laut 

tanda ini dilukis dengan anak panah e. tanda aras atau batu aras diletakkan di sepanjang jalan raya, jalan keretapi dan di tepi sungai. 100 bermakna ketinggian tempat itu ialah y 100 meter dari aras laut.

h. Garisan kontur berwarna coklat. hasyur garisan-garisan yang panjang dan nipis menunjukkan cerun yang landai. Garisan yang dilukis dengan menyambungkan semua tempat yang mempunyai ketinggian yang sama . garisan bentuk Garisan-garisan yang dilukis secara berputus-putus pada peta. garisan kontur Menunjukkan ketinggian dengan tepat Dapat menggambarkan kecerunan dan bentuk muka bumi di sesuatu tempat. Tidak menunjukkan ketinggian dengan tepat. Perbezaan ketinggian di antara dua garisan kontur dikenali sebagai selang tinggi . Tidak menunjukkan ketinggian denga tepat. hanya anggaran sahaja. garisan-garisan yang pendek dan tebal menunjukkan cerun yang curam f. g. hanya anggaran sahaja.

a.garisan kontur berbentuk µV¶ dengan hujungnya menghala ke tanah rendah. . c. d. Cerun sekata ± garisan kontur sama jarak di antara satu sama lain.garisan kontur berhampiran tepi pantai. lurah . c. Cerun cekung ± garisan kontur rapat di atas dan jarang di bawah e. a. genting dan pelana ± garisan kontur bagi genting dan pelana adalah sama tetapi bagi pelana tidak ada sungai mengalir turun darinya.garisan kontur berbentuk µV¶ dengan hujungnya menghala ke tanah tinggi.garisan-garisan kontur rapat di antara satu sama lain. b. susuh bukit .garisan kontur membujur dan rapat e.Garisan Kontur dan Cerun Jarak dan susunan garisan kontur dapat menunjukkan bentuk cerun. b. f.garisan ± garisan kontur jarang di antara satu sama lain. tebing tinggi . d. Lukis sebuah rangka segi empat tepat di bawah garisan kontur Panjang rangka adalah sama dengan garisan AB ii. Cerun cembung ± garisan kontur jarang di atas dan rapat di bawah. Cara Melukis Keratan Rentas Garisan Kontur Langkah 1 : Lukis garisan lurus melintangi garisan kontur dari A ke B Langkah 2 : Tandakan pada titik-titik di mana garisan kontur bersilang dengan garisan AB Langkah 3 : i. rabung . dataran tinggi . f. Cerun bertangga ± garisan kontur berselang-seli di antara rapat dan jarang Garisan Kontur dan Bentuk Muka Bumi Garisan kontur juga boleh menggambarkan pelbagai jenis bentuk muka bumi melalui keratan rentas.garisan kontur di bahagian tepinya rapat dan bahagian tengahnya kosong. cerun landai . cerun curam .

iv. Lukis garisan-garisan melintang selari dengan garisan A B Buat skala menegak untuk ketinggian Langkah 4 : Lukis garisan-garisan serenjang di mana garisan-garisan serenjang bertemu dengan garisan-garisan melintang pada rangka Langkah 5 : Sambungkan titik-titik bagi membentuk lengkungan .iii.

kecuali« A.III dan IV 4. hasyur 3. garisan grid 5. lorekan C. II. tanda aras D. garisan kontur D. Selang kontur C. Garisan-garisan melintang dan menegak dalam peta topografi dikenali sebagai« A. Rujukan grid C. I. I. Garisan grid D. titik ukur tinggi B.III dan IV D.II dan III B. Garisan utaraan 2. Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai garisan kontur? I garisan kontur menyambungkan semua tempat yang mempunyai ketinggian yang sama II selang tinggi merupakan perbezaan ketinggian di antara dua garisan kontur III dalam peta topografi. 1. II dan IV C. Berikut merupakan cara yang paling sesuai digunakan untuk menyatakan ketinggian dalam peta topografi. Koordinat B. Perbezaan ketinggian di antara dua garisan kontur dikenali sebagai« A. I.Latihan 1 Pilih jawapan yang betul. garisan kontur adalah berwarna biru IV garisan kontur dapat menggambarkan bentuk muka bumi sesuatu tempat . warna B. Antara berikut yang manakah merupakan cara untuk menyatakan ketinggian dalam peta topografi? I titik ukur tinggi II hasyur III warna IV tanda aras A.

I. stesen trigonometri D.II dan IV C. Antara berikut yang manakah benar menerangkan ciri-ciri sebuah susuh bukit? I merupakan tanah tinggi yang menganjur ke kawasan tanah rendah II terletak di lekukan antara dua puncak bukit . tanda aras B.III dan IV 6. II. C.III dan IV D. II dan IV I. Antara berikut pernyataan manakah benar berkaitan bentuk muka bumi di atas? I merupakan sebuah tanah tinggi yang rata dan luas II kedua-dua bahagian tepi cerunnya adalah landai III garisan konturnya melingkungi satu kawasan rata yang luas IV mempunyai garisan kontur yang rapat dibahagian tepinya A.II dan III I. pelana lurah rabung susuh bukit 9.II dan III B. I. I.III dan IV II. D. titik ukur tinggi C.III dan IV Garisan kontur berbentuk µV¶ dengan hujungnya menghala ke tanah tinggi 8. B. Simbol ketinggian ini dinamakan« A.A. C. I. D. hasyur Dataran Tinggi 7. Bentuk muka bumi yang dimaksudkan dalam huraian di atas mungkin sekali« A. B.

konturnya memanjang dan tirus C. II dan III D. I dan III C. cekung C. jenis-jenis kegiatan pertanian di kawasan tersebut C. konturnya membujur dan rapat-rapat D. keadaan bentuk muka bumi di kawasan tersebut B.III merupakan tanah tinggi yang panjang dan sempit IV merupakan tanah tinggi yang landai A. Garisan kontur yang rapat antara satu sama lain menunjukkan jenis cerun« A. Penyataan yang manakah menerangkan kepentingan garisan grid? A. cembung B. aktiviti ekonomi di kawasan tersebut D. menyatakan ketinggian kawasan untuk menentukan arah menentukan kedudukan sesuatu tempat mengira jarak sesuatu tempat 13. C. konturnya rapat dan jarang berselang-seli B. D. curam 11. pola petempatan di kawasan tersebut . B. III dan IV 10. garisan konturnya berbentuk V 12. Apakah yang ditunjukkan oleh keratan rentas bagi sesuatu kawasan dalam peta topografi? A. I dan II B. Antara berikut yang manakah benar tentang ciri-ciri sebuah rabung? A. sekata D.

2535 D. 2632 16. 269312 C. Panduan grid enam angka bagi titik S ialah« A. 265315 B. 270320 B. 2731 C. 312269 D. 280320 C. 2732 B. Panduan grid empat angka bagi titik R ialah« A. Panduan grid empat angka bagi titik T ialah« A. Panduan grid enam angka bagi titik R ialah« A.Soalan 14 hingga Soalan 18 berdasarkan rajah di bawah. 2534 B. 2631 D. 315265 . 2634 C. 320270 17. 320280 D. 14. 2635 15.

menentukan kedudukan sesuatu tempat C. menentukan jarak sesuatu tempat 20. Berikan 4 cara untuk menyatakan ketinggian dalam peta topografi. _________________________ ii. Apakah kegunaan panduan grid enam angka? A. _________________________ iv. P B. menentukan kedudukan sesuatu tempat B. 1. Apakah kegunaan panduan grid empat angka? A. S D. menentukan kedudukan sesuatu titik D. _________________________ iii. menentukan arah sesuatu tempat C. i. Kawasan yang tinggi diwakili oleh lorekan yang ______________ . Panduan grid 260330 terdapat titik« A. menentukan arah sesuatu tempat di atas peta Lampiran 1 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.18. menentukan kedudukan sesuatu titik di atas peta D. R C. mengukur jarak antara dua tempat B. T 19. _________________________ 2.

__________________________________________________________ . Warna hijau mewakili kawasan ______________ 4. Garisan-garisan kontur yang rapat menunjukkan cerun _______________ 9. Bagaimanakah hasyur boleh menunjukkan kecerunan sesuatu tempat? _______________________________________________________ 7. Nyatakan pola kontur bagi cerun seragam.3. Apakah maksud simbol 300 dalam peta topografi? __________________________________________ 5. Garisan-garisan kontur yang jarang menunjukkan cerun ______________ 10. Perbezaan ketinggian di antara dua garisan kontur disebut sebagai __________________________________________ 8. Di manakah simbol tanda aras biasanya diletakkan dalam peta topografi? ___________________________________________ 6.

.Latihan 3 Namakan jenis bentuk muka bumi yang dilukis pada keratan rentas di bawah.