Pend.

Agama Islam ======================== ==========
PEMBUKAAN
Dalam agama Islam terdapat rukun Islam yang memerintahkan kita untuk menahan diri dari segala sesuatu dan itu dinamakan dengan puasa. Puasa menurut bahasa berarti menahan diri dari segala sesuatu, seperti: menahan diri tidak makan, tidak minum dan lain-lain. Menurut istilah puasa adalah: menahan sesuatu yang membukakan atau membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Puasa dalam agama Islam dibedakan menjadi tiga: 1. puasa wajib, meliputi puasa Ramadhan, kifarat, nadzar. 2. puasa sunnah, meliputi puasa 6 hari di bulan syawal, hari Arafah (9 Dzulhijjah), Senin-Kamis, tanggal 13,14,15 bulanqomariah, 10 Muharam, bulan Sya’ban dan Daud. 3. puasa yang diharamkan, meliputi: puasa pada waktu dua hari raya, tiga hari tasrik, dan puasa terus-menerus sepanjang tahun serta puasanya istri tetapi suaminya tidak meridhai kecuali puasa Ramadhan.

1

AlBaqarah: 183-184) 1. Syarat sah puasa berpuasa). diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. sebagaimana telah difirmankan Allah: “ Hai orang-orang yang beriman. Ibadah puasa tidak hanya diwajibkan pada Nabi Muhammad saw dan umatnya. Agama Islam ======================== ========== PEMBAHASAN PUASA RAMADHAN Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang lima. hanya ketentuannya berbeda. • berpuasa Suci dari haid dan nifas. Mumayiz buruk). diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua hijrah. (Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu” (QS. akan tetapi telah diwajibkanpula pada nabi-nabi dan umat sebelumnya. tetapi bagi keduanya wajib (dapat orang membedakan tiak yang yang berakal tidak 2 . Syarat wajib puasa Ibadah puasa Ramadhan hanya diwajibkan kepada orangorang yang memenuhi criteria sebagai berikut: • • • • • • • • Orang Islam atau mukmin Berakal sehat Sudah baligh Sehat jasmani (kuat berpuasa) Orang yang menetap/ tidak sedang dalam perjalanan Tidak sedang haid dan nifas Islam (orang yang bukan Islam tidak baik diwajibkan danyang diwajibkan 2.Pend.

dan Mim satu huruf” (HR Turmudzi dari Abdullah Ibnu Mas’ud r. 2. Agama Islam ======================== ========== mengganti puasanya di waktu yang lain sebanyak yang ditinggalkan • • • Pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa Niat Menahan matahari. Memperbanyak shadaqah “Rasulullah saw ditanya: Shadaqah manakah yang utama? Beliau menjawab: Shadaqah Al di Qur’an bulan dan Ramadhan. Saya tidak menyatakan “Alif Laam Miim” itu suatu huruf. Memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah: “Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. mempelajari memperbanyak kandungannya”. BEBERAPA AMALAN UTAMA DI BULAN RAMADHAN 1.a. Lam satu huruf. maka ia mendapat pahala sebanyak pahala orang berpuasa (yang diberi makan) tanpa mengurangi sedikitpun (ganjaran tersebut).) 4. Rukun puasa Ramadhan 3 .Pend. tapi Alif satu huruf. 3. Shalat tarawih Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang berjaga (melakukan ibadah) pada malam Ramadhan (shalat tarawih) karena iman dan mengharap membaca diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam 3. tadarus “Barang siapa membaca suatu huruf kitab Allah(Al Qur’an)maka baginya akan memperoleh suatu kebajikan.

Orang yang boleh berbuka puasa(tidak berpuasa) tetapi wajib mengganti pada waktu • • yang lain sebanyak yang ditinggalkan: Orang yang menderita sakit Musafir 2. Gerak-gerik hati yang tidak baik ORANG YANG BOLEH BERBUKA PUASA(TIDAK BERPUASA) DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA 1. perbuatan dan tutur kata yang tidak baik. 5. Dua hari raya. HAL-HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN PUASA • • • makan dan minum dengan sengaja keluar haid atau nifas melakukan hubungan suami isteri sewaktu berpuasa Ramadhan.Pend. dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat. beri’tikaf di masjid I’tikaf adalah berdiam di masjid. ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. yaitu Idul Fitri dan Idul Adha 4 WAKTU YANG DIHARAMKAN UNTUK BERPUASA . Agama Islam ======================== ========== pahala. Orang yang boleh berbuka tetapi wajib membayar fidyah: • • • • Orang yang sudah lanjut usia Orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh Karyawan atau buruh yang pekerjaanya berat sekali Orang yang sedang mengandung atau hamil 1. HAL-HAL YANG MERUSAK PAHALA PUASA • • Segala sikap.

Agama Islam ======================== ========== 2. Puasa pada hari tasyrik 3. Puasa seorang isteri yang suaminya tidak menguzinkan 5. menyehatkan badan dan menjernihkan pikiran. dan Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum disisi Allah dari bau kasturi(Hadits riwayat Bukhari dan Muslim). Mendidik rasa solidaritas kasih sayang dan menolong terhadap fakir miskin 5. Melatih mulia 4. dapat menahan dantahan diri dari dorongan hawa nafsunya untuk sabar uji dalam menanggung penderitaan untuk mencapai tujuan yang PENUTUP Puasa sesungguhnya merupakan salah satu amalan manusia kepada Allah SWT. Keutamaan puasa(Al Ahzab : 35): Puasa adalah perisai(hadits shahih riwayat Ahmad). Bagi orang yan berpuasa ada dua kegembiraan. kontrol jiwa pribadi. puasa hari Jum’ah FUNGSI DAN HIKMAH PUASA DALAM KEHIDUPAN 1. Orang yang berpuasa mendapatkan pahala tanpa hisab. Melatih jiwa untuk memelihara amanat dan mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap amanat yang diserahkan kepadanya 2.Pend. Puasa sepanjang masa 4. Memiliki 3. Puasa merupakan perbuatan menahan diri dari segala 5 . ibnu Hibban. dan Hakim dan sanadnya shahih). Puasa memasukkan ke surga(Hadits riwayat Nasai.

Dalam puasa terdapat rukun puasa.Pend. 6 . Agama Islam ======================== ========== sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. syarat wajib dan syarat sah puasa.