Pend.

Agama Islam ======================== ==========
PEMBUKAAN
Dalam agama Islam terdapat rukun Islam yang memerintahkan kita untuk menahan diri dari segala sesuatu dan itu dinamakan dengan puasa. Puasa menurut bahasa berarti menahan diri dari segala sesuatu, seperti: menahan diri tidak makan, tidak minum dan lain-lain. Menurut istilah puasa adalah: menahan sesuatu yang membukakan atau membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Puasa dalam agama Islam dibedakan menjadi tiga: 1. puasa wajib, meliputi puasa Ramadhan, kifarat, nadzar. 2. puasa sunnah, meliputi puasa 6 hari di bulan syawal, hari Arafah (9 Dzulhijjah), Senin-Kamis, tanggal 13,14,15 bulanqomariah, 10 Muharam, bulan Sya’ban dan Daud. 3. puasa yang diharamkan, meliputi: puasa pada waktu dua hari raya, tiga hari tasrik, dan puasa terus-menerus sepanjang tahun serta puasanya istri tetapi suaminya tidak meridhai kecuali puasa Ramadhan.

1

• berpuasa Suci dari haid dan nifas.Pend. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Agama Islam ======================== ========== PEMBAHASAN PUASA RAMADHAN Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Ibadah puasa tidak hanya diwajibkan pada Nabi Muhammad saw dan umatnya. tetapi bagi keduanya wajib (dapat orang membedakan tiak yang yang berakal tidak 2 . Syarat sah puasa berpuasa). hanya ketentuannya berbeda. Mumayiz buruk). (Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu” (QS. sebagaimana telah difirmankan Allah: “ Hai orang-orang yang beriman. diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua hijrah. AlBaqarah: 183-184) 1. Syarat wajib puasa Ibadah puasa Ramadhan hanya diwajibkan kepada orangorang yang memenuhi criteria sebagai berikut: • • • • • • • • Orang Islam atau mukmin Berakal sehat Sudah baligh Sehat jasmani (kuat berpuasa) Orang yang menetap/ tidak sedang dalam perjalanan Tidak sedang haid dan nifas Islam (orang yang bukan Islam tidak baik diwajibkan danyang diwajibkan 2. akan tetapi telah diwajibkanpula pada nabi-nabi dan umat sebelumnya.

2. Memperbanyak shadaqah “Rasulullah saw ditanya: Shadaqah manakah yang utama? Beliau menjawab: Shadaqah Al di Qur’an bulan dan Ramadhan. Lam satu huruf. maka ia mendapat pahala sebanyak pahala orang berpuasa (yang diberi makan) tanpa mengurangi sedikitpun (ganjaran tersebut). tadarus “Barang siapa membaca suatu huruf kitab Allah(Al Qur’an)maka baginya akan memperoleh suatu kebajikan.) 4. mempelajari memperbanyak kandungannya”.Pend. Rukun puasa Ramadhan 3 . 3.a. Memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Saya tidak menyatakan “Alif Laam Miim” itu suatu huruf. tapi Alif satu huruf. Shalat tarawih Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang berjaga (melakukan ibadah) pada malam Ramadhan (shalat tarawih) karena iman dan mengharap membaca diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam 3. dan Mim satu huruf” (HR Turmudzi dari Abdullah Ibnu Mas’ud r. BEBERAPA AMALAN UTAMA DI BULAN RAMADHAN 1. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah: “Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Agama Islam ======================== ========== mengganti puasanya di waktu yang lain sebanyak yang ditinggalkan • • • Pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa Niat Menahan matahari.

Orang yang boleh berbuka tetapi wajib membayar fidyah: • • • • Orang yang sudah lanjut usia Orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh Karyawan atau buruh yang pekerjaanya berat sekali Orang yang sedang mengandung atau hamil 1. perbuatan dan tutur kata yang tidak baik. dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat. beri’tikaf di masjid I’tikaf adalah berdiam di masjid. Gerak-gerik hati yang tidak baik ORANG YANG BOLEH BERBUKA PUASA(TIDAK BERPUASA) DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA 1. Orang yang boleh berbuka puasa(tidak berpuasa) tetapi wajib mengganti pada waktu • • yang lain sebanyak yang ditinggalkan: Orang yang menderita sakit Musafir 2. Agama Islam ======================== ========== pahala. ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. HAL-HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN PUASA • • • makan dan minum dengan sengaja keluar haid atau nifas melakukan hubungan suami isteri sewaktu berpuasa Ramadhan. HAL-HAL YANG MERUSAK PAHALA PUASA • • Segala sikap. Dua hari raya. 5. yaitu Idul Fitri dan Idul Adha 4 WAKTU YANG DIHARAMKAN UNTUK BERPUASA .Pend.

Pend. kontrol jiwa pribadi. Agama Islam ======================== ========== 2. Puasa sepanjang masa 4. menyehatkan badan dan menjernihkan pikiran. puasa hari Jum’ah FUNGSI DAN HIKMAH PUASA DALAM KEHIDUPAN 1. dan Hakim dan sanadnya shahih). Puasa pada hari tasyrik 3. ibnu Hibban. Puasa seorang isteri yang suaminya tidak menguzinkan 5. dan Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum disisi Allah dari bau kasturi(Hadits riwayat Bukhari dan Muslim). Orang yang berpuasa mendapatkan pahala tanpa hisab. Mendidik rasa solidaritas kasih sayang dan menolong terhadap fakir miskin 5. Puasa memasukkan ke surga(Hadits riwayat Nasai. Keutamaan puasa(Al Ahzab : 35): Puasa adalah perisai(hadits shahih riwayat Ahmad). Melatih mulia 4. dapat menahan dantahan diri dari dorongan hawa nafsunya untuk sabar uji dalam menanggung penderitaan untuk mencapai tujuan yang PENUTUP Puasa sesungguhnya merupakan salah satu amalan manusia kepada Allah SWT. Melatih jiwa untuk memelihara amanat dan mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap amanat yang diserahkan kepadanya 2. Puasa merupakan perbuatan menahan diri dari segala 5 . Bagi orang yan berpuasa ada dua kegembiraan. Memiliki 3.

syarat wajib dan syarat sah puasa. Agama Islam ======================== ========== sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.Pend. Dalam puasa terdapat rukun puasa. 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful