TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS PEKERJA JAWATAN Pengarah Urusan TANGGUNGJAWAB Menyelaras organisasi secara keseluruhan serta bertindak sebagai

pembuat keputusan akhir dalam Pengurus Kewangan pernigaan. Merangka, membuat perkiraan, merangka

perbelanjaan dan belanjawan serta mengatur Pengurus Operasi strategi kewangan perniagaan secara keseluruhan. Bertanggungjawab dalam mengatur serta mentadbir bahagian operasi atau pengeluaran perniagaan yang mana merupakan jabatan yang Pengurus Pemasaran paling penting bagi perniagaan. Bertindak sebagai penggerek kepada usaha memasarkan produk yang dihasilkan oleh

pernigaan, mengkaji aspek citarasa pengguna, serta Pekerja Operasi Kerani merangka objektif pemasaran yang

berkesan. Melaksanakan kerja-kerja operasi di peringkat pengurusan pemprosesan. Membantu dalam melaksanakan pengurus

kewangan di samping tugas-tugas pengurusan.