TEKS UCAPAN YB.

MEJAR JENERAL DATO’ SERI JAMIL KHIR BIN HJ BAHAROM (B) MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI DI MAJLIS SAMBUTAN MAAL HIJRAH 1432H/2010M PERINGKAT WILAYAH PERSEKUTUAN DI DEWAN SERBAGUNA, MASJID WILAYAH PERSEKUTUAN. PADA HARI KHAMIS, 3 MUHARRAM 1432H/9HB. DISEMBER 2010 PUKUL 2.30 PETANG.

Terima kasih Saudara Pengacara Majlis,

2

1. 2. 3. 4.

Yang Berhormat Senator Dato’ Dr. Mashitah binti Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Berbahagia Dato' Wan Mohamad Bin Dato' Sheikh Abd Aziz Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Yang Berbahagia Dato’ Che Mat bin Che Ali Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Yang Berbahagia Haji Othman bin Mustapha Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Yang Berbahagia Haji Anan bin C. Mohd Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Yang Berbahagia Hajah Ramlah binti Yong Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan
3

5. 6.

7. 8. 1.

Ahli-ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Dif-dif kehormat, Dato’-Dato’, Datin-Datin, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan media dan hadirin-hadirat sekalian. Alhamdulillah... bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan

izin serta limpah kurnia-Nya kita dapat sama-sama berkumpul di Dewan Serba guna, Masjid Wilayah Persekutuan ini untuk meraikan majlis Sambutan Maal Hijrah ke 1432H bagi peringkat Wilayah Persekutuan. Ini bermakna sudah 1432 tahun berlakunya peristiwa perpindahan Rasulullah SAW dan para sahabat dari Makah ke Madinah, yang mempunyai makna amat mendalam kepada penyebaran agama Islam. Sesungguhnya kehadiran kita semua ke majlis ini akan membuka satu lembaran baru dalam memperkasakan lagi perpaduan dan mencapai kecemerlangan
4

ummah berbekalkan semangat hijrah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah S.A.W dan para Sahabat baginda Radiallahu Anhum. 2. Kalau kita mengimbau kepada sejarah awal Islam, penindasan yang

dilakukan oleh kuffar Makah terhadap Rasulullah S.A.W dan para Sahabat baginda tidak sekali-kali melemahkan semangat atau penghalang baginda untuk bangkit dan maju, sebaliknya tekanan itu dijadikan sebagai pemangkin dan semangat untuk Rasulullah dan para sahabat baginda membentuk satu ummat yang mempunyai jatidiri yang kuat serta sentiasa bermotivasi dalam memajukan diri dan Islam itu sendiri. 3. Bermula dengan peristiwa bersejarah penghijrahan Nabi S.A.W dan
5

para sahabatnya dari Kota Makah ke Kota Madinah sehinggalah

penaklukan semula Kota Makah oleh umat Islam di Zaman Rasulullah, kejatuhan kerajaan Rom dan Parsi di zaman pemerintahan Omar Ibn Alkhatab, peluasan wilayah-wilayah Islam di zaman Osman Bin Affan, penaklukan ke atas beberapa wilayah Eropah di zaman Abbasiah serta kejatuhan Empayar Eropah ke tangan Islam di zaman Fatimiyah dan Othmaniah, di samping penguasaan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang yang dipelopori oleh sarjana-sarjana Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al Farabi, Al Biruni, Al Battani, Al Khawarizmi, dan beberapa tokoh-tokoh lain yang telah menyumbang ke arah kecemerlangan tamaddun Islam yang terhasil dari kesedaran ingin meninggikan keagungan Islam di mata dunia, tetapi apabila kesedaran ini telah hilang di kalangan

6

umat Islam selepas itu maka kita dapat menyaksikan kejatuhan satu demi satu tamaddun yang terbina sebelum ini. 4. Kepincangan itu menyebabkan umat Islam mula ketinggalan dalam

setiap aspek kehidupan, ketinggalan dalam penguasaan ilmu, politik dan sosial, ekonomi, pertahanan dan sebagainya walaupun sebelum ini orang Islamlah yang menjadi pelopor dalam semua bidang ilmu dan teknologi. 5. Ketahuilah bahawa semua ini adalah berpunca dari kelalaian kita

sendiri yang sentiasa berprasangka negatif terhadap satu sama lain serta sentiasa berselisih faham di antara sesama kita walaupun terkadang perkara itu hanya masalah furu’ atau perselisihan mazhab tetapi diperbesarkan dan akhirnya api permusuhan dan kebencian mula terbit di
7

kalangan kita. Keadaan ini ditambah pula dengan sifat terlalu mementingkan diri sendiri sehingga melahirkan golongan yang selfish dengan izin. Mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk mencapai kepentingan peribadi tanpa mempedulikan kesannya terhadap Islam itu sendiri. Sesungguhnya, tidak ada yang lebih besar selain dari kesedaran ingin memajukan Negara, kesedaran ingin menyumbang tenaga, idea, ekonomi dan intelek ke arah pembangunan Islam. 6. Kini, Islam mengharapkan pendukung yang sanggup

mempertaruhkan jiwa dan raganya ke arah kebaikan Islam dan manusia sejagat. Sebab itulah dalam Islam tuntutan fardhu ain dan fardhu kifayah berjalan seiring demi menjaga kepentingan peribadi dan awam, begitu juga
8

Islam sering menggalakkan agar umatnya menjadi penyumbang ke arah sesuatu kebaikan yang dapat dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat Islam khasnya dan seluruh manusia amnya. Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud : " Sebaik-baik manusia itu ialah yang memberi manfaat kepada manusia lain “ Sama ada manfaat itu dalam bidang keilmuan, ekonomi, pertahanan dan sebagainya yang semuanya menjurus ke arah kebaikan sejagat. Sabda Rasulullah S.A.W lagi yang bermaksud : “Tangan yang di atas (memberi) lebih baik dari tangan yang di bawah (menerima)”
9

Sabdanya lagi : “ Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah dari mukmin yang lemah “ 7. Tuntutan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran

juga menjadi suatu dasar dalam mewujudkan satu tamadun yang hebat dan berwawasan. Dalam sejarah dunia, mana-mana bangsa atau kaum yang membiarkan atau mengenepikan dasar ini pasti akan dilenyapkan oleh Allah dari muka bumi ini. Di atas kesedaran inilah dalam Rancangan Malaysia Ke 9 (RMK 9) Y.A.B Perdana Menteri kita meletakkan soal pembangunan modal insan menjadi agenda utama dalam pembentukan
10

Negara Malaysia yang maju dan berdaulat. Ini meliputi dalam soal integriti sikap, kemampuan dan keinginan untuk bersaing, sanggup menghadapi cabaran dan dugaan, berinovasi, mempunyai jati diri yang mantap dan mempunyai sikap berkorban dengan mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri selaras dengan pendekatan “1 Malaysia: Rakyat didahulukan pencapaian diutamakan” yang meletakkan asas yang pertama dalam mewujudkan Islam yang bertamadun ialah menjaga kepentingan umum melebihi daripada kepentingan diri sendiri. 8. Di antara modal insan yang perlu kita bina ialah golongan remaja dan

belia. Remaja hari ini adalah pemimpin di masa akan datang adalah satu hakikat dan juga amanah yang perlu kita pikul dan jaga kerana golongan ini adalah aset terpenting sesebuah Negara. Profesor Dr. Yusof Al-Qaradhawi
11

di dalam sebuah bukunya mengatakan : “ Dalam sesebuah Negara, terdapat satu aset yang lebih berharga dari emas putih (kapas), lebih berharga dari emas kuning dan lebih berharga dari emas hitam (minyak) iaitu golongan remaja mereka “. 9. Menyedari tanggungjawab ini, saya melalui agensi-agensi di bawah

tanggungjawab saya amat menekankan dalam soal pembangunan golongan remaja dan belia. Saya mengharapkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menggiatkan lagi usaha dalam mendidik dan membimbing `aset’ yang berharga ini agar menjadi manusia yang berguna di masa akan datang dan menyumbang ke
12

arah kesejahteraan sejagat. Program-program seperti Program Rumahku Syurgaku (RKSK), Program Menangani Gejala Sosial (PGMS), Program Pembangunan Keluarga Islam (PPKI) dan Program Pembangunan Sosial (PPS) yang diadakan di beberapa buah masjid terpilih sahaja pada masa ini perlu diperluaskan lagi ke semua masjid di seluruh Malaysia. 11. Untuk merealisasikan hasrat yang besar ini, saya berusaha untuk

menaikkan taraf jawatan pegawai-pegawai agama di zon-zon seluruh Wilayah Persekutuan daripada Gred S44 yang ada sekarang kepada Gred S48 supaya ia setaraf dengan tanggungjawab dan bebanan tugas yang dipikul. Selain itu, Pegawai Tadbir Agama Daerah (PTAD) di daerahdaerah seluruh Malaysia juga akan dinaikkan taraf daripada Gred S44 kepada Gred S48. Sebagai persediaan, Pegawai-pegawai pengambilan
13

baru akan diberi kursus selama enam bulan seperti mana kursus yang dihadiri oleh Pegawai-pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD). Pendedahan ini akan membekalkan mereka dengan pengurusan pentadbiran, pengurusan kewangan dan lain-lain pengurusan ilmu. 12. Sambutan Maal Hijrah yang kita adakan saban tahun ini mudah-

mudahan akan menjadi satu wadah dalam peningkatan kualiti diri kita dari semasa ke semasa, bukan sahaja kita hanya mendengar kisah penghijrahan Nabi serta para Sahabatnya tetapi yang lebih penting dari itu ialah semangat dan jatidiri yang ditonjolkan oleh Rasulullah S.A.W serta Sahabat baginda dijadikan pemangkin dalam menjana modal insan yang

14

kita harapkan sesuai dengan tema Maal Hijrah pada tahun ini iaitu “1 Malaysia 1 ummah” 13. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan menghayati satu kata-

kata indah yang telah ditulis oleh Dr. Aidh Abdullah Al Qarni mengenai soal PENINGKATAN ; ` Peningkatan ilmu dengan belajar, peningkatan akal fikiran dengan banyak pengalaman, peningkatan agama dengan ibadah, peningkatan moral dengan pendidikan dan asuhan, peningkatan harta dengan perancangan dan penjimatan. Jika ingin menambah kawan maka dengan akhlak yang terpuji, menambah musuh dengan kebongkakan dan kesombongan, menambah penyakit dengan makan berlebihan, jika ingin mempunyai pendapat dan pandangan yang baik dengan cara bersikap kritis, teliti,
15

perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa, jika ingin mempunyai keteguhan dan ketabahan hati dengan adanya berbagai musibah dan cubaan dan jika ingin mempunyai riwayat dan nama yang baik maka dengan cara memperbaiki kualiti diri ‘ 14. Saya mengucapkan tahniah dan syabas khususnya kepada Jabatan

Agama Islam Wilayah Persekutuan dan semua yang terlibat dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Pada tahun ini Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan akan melakar sejarah dengan pemberian anugerah khas kepada masjid terbaik dan Sekolah Rendah Agama (SRA) terbaik. Kepada Pengerusi-pengerusi Masjid dan Pengetua-pengetua Sekolah Rendah Agama yang akan terpilih menerima anugerah diharapkan agar
16

sumbangan tuan-tuan akan sentiasa berterusan dalam memartabatkan ummah tercinta ini. Akhirnya dengan lafaz ‘Bismillahirahmanirrahim” saya Merasmikan Majlis Pelancaran Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Wilayah Persekutuan bagi tahun 1432H/2010M. Sekian, terima kasih.

17