Manfaat, Tujuan dan Kebaikan Orientasi Kepada Para Pekerja The Store

a. Manfaat Orientasi 1. Mengurangkan pekerja. 2. Dalam waktu yang singkat dapat merasa menjadi sebahagian dari organisasi. perasaan diasingkan, cemas, dan kebimbangan

3. Kelebihan lain pekerja yang mengikuti sesi orientasi ialah :
   

Cukup baik Sikap bergantung pada orang lain berkurangan. Kecenderungan untuk keluar dari organisasi tipis. Selanjutnya, program orientasi juga akan mempercepat proses suai-kenal.

b. Tujuan Orientasi 1. 2. 3. Memperkenalkan pekerja baru dengan syarikat. Melatih pekerja baru tentang suasana bekerja dengan pelanggan. Memberi kesempatan pada pegawai untuk menanyakan masalah tentang pekerjaan mereka yang baru. 4. Menjimatkan waktu dan tenaga pegawai dengan memberitahu kepada mereka ke mana harus meminta keterangan atau bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul 5. Menerangkan tentang peraturan syarikat supaya pekerja baru dapat mengelak daripada tindakan hukuman yang akan terjadi kerana pelanggaran peraturan yang tidak mereka ketahui. 6. Memberikan pengertian kepada pekerja baru bahawa mereka adalah sebahagian yang penting di dalam syarikat The Store.

Memastikan bahawa prestasi dan produktivi pekerja meningkat lebih cepat. Usaha-usaha orientasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Menyampaikan informasi mengenai organisasi dan pekerjaan. 2.Orientasi yang efektif akan mencapai beberapa tujuan utama: 1. 4. . Mempercepat proses suai-kenal dan integrasi pekerja baru ke dalam organisasi. 3. 5. Membentuk kesan yang menguntungkan pada pekerja dari organisasi dan pekerjaan.

ujian pengetahuan pekerjaan dan ujian personaliti. mengisi borang permohonan. pendidikan. 6. berpotensi untuk dipanggil ke temuduga. Di sini. MENILAI BORANG PERMOHONAN. Amalan pengambilan adalah bertujuan untuk menarik minat sekumpulan pemohon pekerjaan supaya memohon sebarang kekosongan jawatan yang terdapat dalam sesebuah organisasi.CALON-CALON DALAM PENGAMBILAN. 3. Proses tersebut ialah semakan latar belakang dan rujukan calon. Ini kerana melalui temuduga. SEMAKAN LATARBELAKANG. perlu melalui satu proses lagi sebelum keputusan akhir dibuat.PROSES PEMILIHAN CARTA PROSES PEMILIHAN. Calon-calon yang berjaya melepasi temuduga. Borang yang lengkap diisi dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Antara eleman yang biasa disemak ialah pengalaman kerja. Kebanyakkan organisasi memerlukan calon yang ingin memohon jawatan. 4. berlaku proses pemilihan pekerja untuk menapis jumlah calon kepada calon yang benar-benar layak dan terpilih sahaja. TEMUDUGA Temuduga ialah kaedah yang paling penting yang biasa digunakan oleh kebanyakkan organisasi di Malaysia. organisasi amat berharap mereka dapat mengenali perwatakan dan keupayaan calon yang sebenar bagi menentukan kesesuaian dengan pekerjaan yang dipohonnya. dan laporan penilai. Antara ujian yang dijalankan oleh organisasi di Malaysia ialah ujian kecergasan minda. rekod jenayah. 2. Borang ini memudahkan organisasi memperoleh maklumat yang berkaitan dengan calon tersebut. 1. 5. KEPUTUSAN PEMILIHAN . UJIAN-UJIAN PEMILIHAN Ujian-ujian yang dijalankan semasa proses pemilihan memainkan peranan penting dalam mengenalpasti calon-calon yang benar-benar layak untuk sesuatu jawatan. Organisasi akan membuat keputusan pemilihan awal setelah proses temuduga dijalankan.

.Calon yang berjaya akan dihubungi melalui talian telefon atau surat. 8. pembangunan kerjaya dan tanggungjawab pekerja. Tujuan utama pemeriksaan perubatan adalah untuk memastikan bahawa calon dalam keadaan sihat sebelum memulakan pekerjaan dengan organisasi baru. Biasanya organisasi di Malaysia menghantar surat terus kepada calon yang berjaya. pekerja baru akan menjalani kursus induksi yang dijalankan oleh organisasi. visi. peraturan. LAPOR DIRI Calon akan melapor diri pada tarikh yang telah ditetapkan. Antara perkara utama yang diperkenalkan ialah polisi syarikat. Kebiasaannya. PEMERIKSAAN FIZIKAL Calon yang menerima tawaran pekerjaan tersebut diminta untuk melakukan pemeriksaan perubatan di hospital kerajaan atau swasta. matlamat. Antara perkara utama yang terkandung dalam surat tawaran ialah: • • • • Pampasan dan faedah Syarat-syarat tawaran Tarikh melaporkan diri Tangga gaji 7. Induksi penting untuk memperkenalkan budaya kerja kepada pekerja baru.