BAB 1

:
TEKNOLOGI MAKLUMAT
1

Definisi Teknologi Maklumat

“Semua jenis perkakasan dan program yg digunakan dlm memproses, menyimpan dan memindahkan maklumat dlm bentuk elektronik.

2

Kegunaan Teknologi Maklumat

1)Mempersembahkan maklumat 2) 3)Mengendalikan maklumat 4) 5)Komunikasi data

3

mponen Teknologi Maklumat

1)Perkakasan
Komputer adalah perkakasan yang paling utama

2) Perisian
Terdiri daripada i) Perisian aplikasi – boleh menghasilkan surat, laporan analisa data dan sebagainya ii) Perisian sistem – Sebagai antaramuka bagi membolehkan pengguna berinteraksi dengan komputer

3) Komunikasi data
Terdiri daripada perisian dan perkakasan bagi memastikan komputer dan peranti dihubungkan

4

BAB 2 :
SISTEM KOMPUTER
5

Apakah itu Komputer?
• Perkakasan utama teknologi maklumat • Mesin elektronik yang boleh menerima  data (input), memproses, menghasilkan  keputusan (output) dari proses yang dilaksanakan dan menyimpan keputusan yang dihasilkan untuk kegunaan kemudian
6

Komponen Asas Sistem Komputer
Data/ Arahan dimasukkan PERANTI INPUT Unit Pemprosesan Pusat ( CPU ) Maklumat dihasilkan PERANTI OUTPUT

Data disimpan dan dicapai semula PERANTI STORAN

7

Unit Sistem
UNIT PEMPROSESAN PUSAT (CPU) Ingatan Komponen elektronik lain

8

Unit Pemprosesan Pusat -Dikenali juga sebagai mikropemproses-

Unit Kawalan
Ingatan Unit Aritmetik dan Logik (ROM & RAM)

9

Unit Pemprosesan - CPU

10

Unit Pemprosesan Pusat CPU
CPU – central processing unit yang juga disebut sebagai pemproses Peranti perkakasan yang paling utama dalam motherboard Menerima input dan menghantar output Menyimpan data dan arahan serta melaksanakan pengiraan Terbahagi kepada 2 iaitu:
 unit kawalan unit aritmetik dan logik

11

Unit Pemprosesan - CPU
UNIT KAWALAN
Mengandungi litar yang mengarahkan keseluruhan sistem untuk melaksanakan arahan Mengarah dan mengawal operasi dalam komputer Tidak menyimpan sebarang data dan aturcara


UNIT ARITMETIK DAN LOGIK (ALU)
Melaksanakan operasi aritmetik, logik dan perbandingan data berdasarkan arahan yang diterima dari unit kawalan 12 Mengawal kelajuan pengiraan

Ingatan
• Di dalam sistem komputer, ingatan ialah jujukan bait (seperti sel), di mana setiap satunya mengandungi sebutir maklumat. • Maklumat tersebut mungkin adalah arahan untuk komputer, dan setiap sel menyimpan serpihan data yang diperlukan komputer untuk menjalankan arahan.

Jenis Ingatan
• ROM (Read Only Memory)

- cip yg tlh diisi dgn aturcara semasa dikilangkan - kekal

• RAM (Random Access Memory)  - sementara

Peranti Input
• Digunakan untuk memasukkan data dan arahan ke dalam komputer • Contoh: Papan kekunci, tetikus

15

Peranti Output
• Digunakan untuk mengeluarkan maklumat daripada sistem komputer di dalam bentuk yang boleh difahami oleh pengguna • Contoh: monitor dan pencetak

16

Peranti Storan
• Membenarkan data disimpan secara kekal supaya data tersebut boleh dicapai dan digunakan semula • Dikenali juga sebagai storan sekunder • Contoh: Cakera liut dan cakera padat

17

erwakilan Data Dalam Komputer
Komputer beroperasi menggunakan kuasa elektrik Arus elektrik boleh berada di dalam keadaan sama ada “ on ” atau “ of ” On – diwakili 1 , Off – diwakili 0 Setiap nilai “ on ” dan “ off ” dipanggil bit yang merupakan bit terkecil yang boleh dikendali oleh komputer Satu bait data terdiri daripda gabungan 8 digit 0 dan 1

18

Kod ASCII dan Kod EBCDIC
Komputer akan menukarkan aksara bahasa tabie secara automatik kepada nombor penduaan Kod ASCII ialah singkatan American Standard Code for Information Interchange Kod ASCII merupakan kod piawai bagi kebanyakan komputer Kod EBCDIC singkatan Extended Binary Coded Decimal Interchange Code digunakan pada komputer kerangka utama S A Y A

19

20

UKURAN MUATAN INGATAN DAN STORAN KOMPUTER

Bait ialah unit asas bagi ukuran muatan ingatan komputer 1 Bait = 8 bit = 1 aksara Aksara ialah satu unit maklumat seperti abjad ( seperti a , b , c ), angka ( seperti 5 , 6 , 7 ) atau simbol khas ( seperti (&, $ ,%)

21

UKURAN MUATAN INGATAN DAN STORAN KOMPUTER

1 Bait 1 Kilobait (KB) 1 Megabait (MB) 1 Gigabait (GB)

8 bit 1024 bait 1000 KB (1000x1024 bait) atau 1 juta bait 1000 MB (1000x1000x1024 bait) atau 1 billion bait

22

Bahagian-bahagian Sistem Komputer
• • • • • • • • • • Papan kekunci Unit Pemprosesan Pusat Tetikus Skrin atau monitor Pembesar suara Pemacu cakera liut Pemacu cakera padat Cakera keras Pencetak Modem

23

Fungsi dan Bahagian Utama Komputer

24

Perkakasan dalam case komputer
• Papan sistem/Papan induk • Simpanan kekal – Pemacu liut – Pemacu keras – Pemacu CD-ROM • Bekalan kuasa • Papan litar – CMOS (most CPUs) – TTL (Transistor-to-Transistor Logic) • Kabel

25

Perkakasan dalam case komputer

26

Papan induk (Mainboard)

27

Apa yang boleh dilakukan oleh Komputer?
• • • • • • • • Memasukkan maklumat Menghasilkan maklumat Menyimpan maklumat Mencapai semula maklumat Memproses semula maklumat Memproses maklumat Menghantar maklumat Menerima maklumat

28

Perisian
Perisian

Perisian Sistem •membenarkan CPU berkomunikasi dengan pencetak, papan kekunci dan sebagainya

Perisian Aplikasi •memproses perkataan, pangkalan data, hamparan elektronik

29

Je n is - Je n is K o m p u te r

Mikrokomputer •Komputer meja •Komputer menara •Komputer Bimbit

Komputer Kerangka Utama

Minikomputer

SuperKomputer

30

UKURAN KEPANTASAN KOMPUTER

Megahertz (MHz) – PC & MIC COM MIPS (Million Instructions per Second) – MINI COM & MF FLOPS (floating-point operation per second)- SC

31

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KOMPUTER
Era Awal Mesin kira Pascaline - dibina oleh Blaise Pascal - mesin kira automatik pertama Enjin Beza Babbage - dibina oleh Charles Barbage - menggunakan kuasa stim - gagal – masalah teknikal Enjin Analisis Babbage - direka oleh Charles Babbage – Bapa komputer - lebih berkuasa dan memudahkan pelbagai kiraan mstematik Mesin Penjadualan - Herman Hollerith - diguna pd 1890 utk bancian di AS
32

S E JA R A H D A N PER K EM B A N G A N KO M PU TER E ra G e n e ra si K o m p u te r
Generasi Pertama (1944-1958) : Tiub Vakum Generasi Kedua (1959-1963) : Transistor Generasi Ketiga (1964-1970) : Litar Bersepadu Generasi Keempat (1971-Sekarang) : Mikropemproses

33

S E JA R A H D A N PER K EM B A N G A N KO M PU TER Ja d u a l p e rb a n d in g a n G e n e ra si K o m p u te r
PERTAMA KEDUA KETIGA 1944 - 1958 1959 - 1963 1964 - 1970 Tiub Vakum Transistor Litar bersepadu (LSI) KEEMPAT 1971 – kini Litar bersepadu skala besar (VLSI)

34

BAB 3 :
PERANTI INPUT
35

Peranti Input
• Peranti yang membolehkan pengguna memasukkan data ke dalam komputer. • Ia berperanan sebagai penyalur bagi membolehkan pengguna memberi arahan dan maklumat kepada sistem komputer. • Maklumat yang dimasukan ke dalam komputer untuk diproses akan melalui peranti input boleh berbentuk teks, data, grafik, imej dan bunyi. • Proses memasukkan data ke dlm komputer utk diproses dinamakan Input

36

Jenis Peranti Input
• PERANTI INPUT MASUKAN TERUS  - Papan kekunci (keyboard)  - Tetikus (mouse)  - Kayu Ria (Joystick)  - Scrin sentuh (Touch screen)  - Pen Cahaya (Light pen)  - Pengimbas (Scanner)  - Microfon • PERANTI INPUT AUTOMATIK  - Pembaca tanda optikal (OMR)  - Pembaca Kod Palang (Bar code reader)  - Kad Pintar (Smart Card)  - Penderia (sensor)  - Digitize Board

37

Peranti Input MT Keyboard
• Peranti yang berbentuk mesin taip diguna untuk memasuk data atau teks ke dalam kenyataan untuk diproses. • Terdapat tiga jenis papan kekunci:
– 84 kekunci – 101 kekunci – 102 kekunci

• •
38

Peranti Input MT- Mouse
 Sesuatu peranti penuding yang disambungkan pada komputer berupa seakan-akan seekor tikus yang mempunyai ekor yang panjang.  Tetikus ini sering digunakan dengan animasi, grafik dan program desktop publishing.  Dengan menggunakan tetikus, kita dapat meletakkan penunding di mana-mana kawasan pada skrin.  Terdapat 3 jenis tetikus:
 Tetikus 1 butang Tetikus 2 butang Tetikus 3 butang

39

Peranti Input MT- Kayu Ria (Joystick)

40

Peranti Input MTSkrin sentuh (Touch screen)

41

Peranti Input MTPen Cahaya (Light pen)

42

Peranti Input MTDigitize Board

43

Peranti Input MTPengimbas (Scanner)

44

Peranti Input MTMicrofon

45

PERANTI INPUT AUTOMATIK Pembaca tanda optikal (OMR)

46

PERANTI INPUT AUTOMATIK Pembaca Kod Palang (Bar code reader)

47

PERANTI INPUT AUTOMATIK Kad Pintar (Smart Card)

48

PERANTI INPUT AUTOMATIK Penderia (sensor)

49

BAB 4 :
PERANTI OUTPUT
50

Peranti Output
 Peranti Output ialah dimana data dapat dikeluarkan atau dibaca daripada komputer. Contohnya:
 Monitor Pencetak Pembesar suara

 Maklumat-maklumat yang dibaca melalui peranti input akan diproses oleh CPU dan dihantar kepada peranti output.  Maklumat yang dihasilkan boleh berbentuk:
Teks Data Grafik / imej Bunyi / suara

51

Peranti Output - Monitor
• Monitor juga dikenali dengan berbagai nama seperti VDU (Video/Visual Display Unit), Console, CRT ( Cathode Ray Tube ) atau skrin. • Fungsi monitor adalah untuk memaparkan maklumat. Apa yang ditaipkan pada papan kekunci akan dipaparkan pada skrin monitor.

52

Peranti Output - Monitor
 Terdapat 3 jenis monitor iaitu:
monokrom – teks 1 warna shj diatas background warna hitam monitor warna

 Ketiga-tiga monitor ini memerlukan kad adapter yang disambungkan pada unit sistem sebelum ia dapat berfungsi sebagai unit paparan.  Bintik – bintik pd skrin dikenali sebagai pixel (picture element)  Berikut adalah beberapa jenis monitor warna yang terdapat di pasaran:
CGA (Color Graphic Adapter) EGA (Enhanced Graphic Adapter) VGA (Video Graphic Array) SVGA (Super Video Graphic Array) XGA (Extended Graphic Array)

53

Peranti Output Pencetak
• Pencetak adalah suatu peranti yang digunakan untuk menghasilkan maklumat di kertas. • 3 jenis pencetak:
– Pencetak Matriks Bintik (Dot Matrix Printer) – Pencetak Pancutan Dakwat (Ink jet Printer) – Pencetak Laser (Laser Printer)

• Pencetak laser paling mahal harganya berbanding pencetak

54

Peranti Output Pencetak
Pencetak Matriks Bintik (Dot Matrix Printer )
Output daripada pencetak ini terdiri daripada bintik-bintik halus yang dicetak di kertas. Pencetak ini sesuai untuk kerja-kerja yang tidak memerlukan kehalusan. Output daripada pencetak ini adalah hasil daripada pancutan dakwat daripada katrij. Output daripada pencetak ini adalah hasil daripada tindakan haba dan tekanan. Menggunakan toner (serbuk dakwat). Pencetak yg senyap dan kualiti tinggi.
55

Pencetak Pancutan Dakwat ( Ink jet Printer )

Pencetak Laser ( Laser Printer )

BAB 5 :
PERANTI STORAN
56

Peranti Storan
 Peranti storan boleh berfungsi sebagai input dan output.  Contohnya setiap kali peranti storan menghantar data, arahan dan maklumat dari perantara storan ke memori - proses ini dipanggil 'read' maka ia berfungsi sebagai input.  Sebaliknya bila peranti storan menghantar data dari memori ke perantara storan proses ini dipanggil 'writing' maka ia berfungsi sebagai output.  2 jenis storan / memori:
 Primer Sekunder
57

Peranti Storan - Primer
Storan primer digunakan oleh CPU untuk memproses data dan arahan. RAM (Random Acces Memory) Cip memori yang boleh dibaca dan ditulis oleh pemproses. Kebanyakan RAM adalah volatile iaitu data akan hilang apabila bekalan kuasa komputer diputuskan.

58

Peranti Storan - Primer
ROM (Read Only Memory) - Cip memori yang menyimpan data dan arahan tetap dalam komputer. Nonvolatile memory, iaitu data tidak akan hilang walaupun komputer telah ditutup. 2 jenis yang utama:
 EEPROM PROM

Memori Cache - menyimpan operasi dan data komputer yang selalu digunakan supaya dapat mempercepatkan proses komputer.

59

Peranti Storan Sekunder
 Dalam storan sekunder, data kekal disimpan walaupun bekalan kuasa telah diputuskan.  Contoh peranti storan sekunder yang sering digunakan ialah:
Cakera liut (Disket) Cakera keras (Hard Disk) Cakera Zip CD-ROM / CD-R / CD-RW DVD-ROM / DVD-R / DVD-RW Blu-Ray Pita magnetik Handy Drive / pendrive / thumbdrive

60

• DISKET
– Cakera liut atau disket ialah perantara storan yang mudah dibawa dan murah. – Ia boleh digunakan dari satu komputer dengan komputer yang lain. – Sebelum menyimpan data dalam disket ia mestilah di format dahulu. – 'Formatting' ialah proses memformat sesuatu disket atau cakera keras dengan aplikasi tertentu.

61

• CAKERA KERAS
– Memberikan lebih ruang saiz kapasiti storan berbanding USB flash drive atau disket – Cakera keras terletak dalam unit sistem utama – Terdapat portable hardisk yang lebih ringan dan kecil yang boleh dibawa ke mana-mana tetapi penggunaannya masih kurang. – Biasanya bersaiz 500GB 62

• CD - ROM
– Compact Disc Read-Only Memory – Ianya tidak boleh dipadamkan atau diubahsuai. Oleh itu namanya hanya untuk baca sahaja. – CD - ROM boleh menyimpan 650 MB data hingga 100 GigaByte, pengajaran dan maklumat. – Saiz CD adalah bergaris pusat 4.6”

• CD - R (belum direkodkan) • CD - RW (tulis & padam)

63

•Disk Video Digital ( DVD ) • Jenis DVD mengikut versi: 1.DVD-ROM. Boleh mencapai 2.4.7 GBSaiz tertinggi sehingga 17 GB. 3.DVD-R (recordable) boleh mencapai saiz 3.9 GB per side. 4.DVD RAM boleh tulis dan baca seperti HD

• Zip disk

Zip disk External Zip drive

Zip Disk boleh menyimpan data sehingga 100MB hingga 750MB yang biasanya digunakan untuk menyimpan fail bagi tujuan backup

64

• PENDRIVE
– Memberikan lebih ruang saiz kapasiti storan berbanding disket atau cakera zip – Jenis pendrive yang terdapat di pasaran:• Kingston • Kingmax • Toshiba

65

BLU - RAY
• Sebuah Disc Blu-ray adalah media simpanan cakera optik yang dirancang untuk menggantikan format DVD standard. • Kegunaan utamanya adalah untuk menyimpan video high-definition, video game PlayStation 3, dan data lain • Saiz 25 GB (Single layered), dan 50 GB per disc (dual layered) • Blu-ray adalah format cakera optik untuk menyimpan maklumat digital, mirip dengan CD atau DVD tetapi dengan kapasiti yang cukup untuk video definisi tinggi. • Berasal dari laser biru-ungu (blue-violet) yang 66 digunakan untuk membaca dan menulis

Kelebihan penggunaan peranti storan sekunder :
• Ekonomi • Lebih jimat menyimpan data pada media bermagnet berbanding kabinet atau pada storan utama • Muatan • Terdapat lebih ruang kapasiti muatan dalam storan sekunder berbanding storan utama • Keselamatan • Lebih selamat daripada gangguan pengguna yang tidak sah atau pencerobohan data dan maklumat

67

BAB 6 :
PERISIAN

68

Perisian Komputer
Perisian adalah satu set susunan arahan yang dapat difahami oleh komputer. Ia dibuat untuk mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu operasi. Pengaturcara adalah orang yang mahir dalam pembangunan perisian. Terbahagi kepada 3 bahagian:
perisian sistem perisian aplikasi perisian pengaturcaraan

69

Perisian Sistem
 Suatu aturcara yang menggerakkan sistem komputer kerana ia mengandungi rutin yang membolehkan komputer digunakan secara maksimum.  Ia menghubungkan perisian aplikasi dengan komputer dan membantu menguruskan sumber dalaman dan luaran.  Perisian ini diperlukan oleh semua komputer peribadi (PC).  Contoh perisian sistem:
 MS-DOS UNIX LINUX WINDOWS 98, 2000, ME, XP
70

PERISIAN SISTEM
Sistem Pengoperasian Penterjemah Bahasa

Program Serbaguna

FUNGSI SISTEM PENGOPERASIAN

• Memulakan sistem • Mengurus ingatan • Mengurus input/ output • Mengurus fail

OPERASI SISTEM PENGOPERASIAN
• Mod program tunggal • Mod berbilang tugas • Mod berbilang pengguna • Mod berbilang pemproses • Mod kelompok • Masa nyata

Perisian Aplikasi
 Merupakan perisian aplikasi yang telah dibina untuk membantu pengguna menjalankan pelbagai tugas dalam bidang seperti matematik, perakaunan, saintifik dan kejuruteraan.

 Contoh perisian aplikasi ialah:
 Microsoft Office Adobe Photoshop AutoCAD Lotus organizer Acrobat Reader Macromedia Dreamweaver

74

Definisi PERISIAN APLIKASI

• Program komputer yang dibangunkan untuk memenuhi keperluan pengguna dan sesuai untuk pelbagai tujuan • Perisian yg digunakan utk memudahkan kerja manusia

Jenis PERISIAN APLIKASI
Pemprosesan Perkataan - Menghasilkan surat , laporan & dll Cth : Microsoft word , Word perfect , wordstar Hamparan Elektronik - Digunakan untuk pengiraan Cth : Microsoft excel , Lotus 123 , Quattro pro Perisian Persembahan - Untuk persembahan projek Cth : Power point , Aldus persuassion , Lotus freelance Pangkalan Data - Digunakan untuk menyimpan , mencapai maklumat Cth : Microsoft Access , Paradox , dbase , MySQL

PEMPROSESAN PERKATAAN
Paling banyak digunakan Menghasilkan atau mengubahsuai sebarang kerja yang berkaitan teks Teks yang dihasilkan dipanggil dokumen

HAMPARAN ELEKTRONIK

Perisian yang dibangunkan untuk memaparkan dan memproses nombor Microsoft Lotus 1-2-3 Excel Quattro Pro

PERISIAN PANGKALAN DATA

Menyimpan data secara elektronik ke dalam komputer. Ia merupakan kumpulan-kumpulan yang berkait di antara satu fail dengan fail yang lain

PERISIAN PERSEMBAHAN

Menghasilkan slaid yang digunakan untuk persembahan dan boleh dipaparkan di atas skrin yang lebih besar

PERISIAN KHUSUS

Menyokong tugas-tugas pengguna yang lebih khusus dalam bidang tertentu
CAD DTP

Pengurusan Projek

Perakaunan

PERISIAN RUANG SIBER

Menghantar data dari satu komputer ke komputer yang lain. Ia membolehkan pencapaian ke ruang siber

Perisian Pengaturcaraan
• Digunakan untuk membangunkan sesuatu aplikasi perisian yang lain. • Contoh :– Notepad C++ – membangunkan aplikasi web – Visual basic – membangunkan sistem maklumat pengkalan data –
83