KERTAS KERJA PROJEK MURAL PELAJAR POST PMR ANJURAN PERSATUAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU 1.

0PENGENALAN Institusi pendidikan membantu membangunkan minda komuniti warga sekolah melalui persekitaran yang kondusif. Persekitaran kawasan di sekolah adalah sebagai wahana untuk merealisasikan *pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang bermula dari persekitaran sekolah yang kondusif. Mural yang dibina adalah bahan alatan yang selalu digunakan oleh pelajar terutama semasa menyiapkan kerja khusus KHB. Penggunaan nama alatan, bahagian utama dan fungsi yang betul amat perlu terutama semasa pelajar hendak menjawab soalan peperiksaan. 2.0RASIONAL Prasarana dan pengurusan kawasan persekitaran sekolah yang kondusif menjadi agenda penting dalam rutin seharian di sekolah. persekitaran yang diwujudkan mestilah menepati cita rasa pelanggannya yakni guru, kakitangan sekolah dan para pelajar.Justeru,sebagai tempat yang menjadi perhatian ramai, kawasan persekitaran sekolah mestilah berperanan dalam menarik perhatian umum, supaya perkhidmatannya diguna pakai secara optimum demi keselesaan dan kepuasan hati penggunanya. Keselesaan dan suasana yang kondusif digabungjalinkan pula dengan suasana persekitaran yang mendidik melalui pembinaan mural akan terasa lebih mesra. Secara tidak langsung pelajar yang melalui kawasan bengkel akan membaca nama alatan, fungsi alatan. Mural yang dibina juga dapat digunakan untuk memantapkan ingatan dan di guna ketika p&p KHB sebagai bahan bantu mengajar. 3.0OBJEKTIF 3.1) Mencapai cita-cita sebagai suatu tempat tumpuan yang boleh dijadikan sumber perhatian terutama pelajar dan juga tetatu yang selalu mengunjungi sekolah. 3.2) Supaya dapat menjadi suatu tempat terapi minda terutama kepada guru dan kakitangan melepaskan serabut dengan mensyukuri nikmat ciptaan Illahi. 3.3) Hasil kerja pelajar sebagai buah tangan /kenang-kenangan bila pelajar meninggalkan alam

persekolahan kelak. 4. Pelajar dapat jadikan kemahiran melukis mural sebagai alternatif mata pencarian. MASA DAN TEMPAT Tarikh : Selepas peperiksaan PMR Masa : Oktober hingga November 2009 Tempat : Sekitar Makmal KHB SMK Putri Saadong 5.0KANDUNGAN PROGRAM Bil 1 2 Perbincangan dengan pihak pentadbir PKKO untuk dapatkan khidmat dan nasihat dan cara untuk dapatkan kelulusan dan sokongan pengetua Kertas cadangan Pengurus projek PKKO Pengetua 3 Bincang dengan CC untuk dapatkan dana dan peruntukan dengan izin pengetua Nota minta Pengurus projek Pengetua CC 4 Aktiviti Tindakan Pembinaaan kertas kerja Bahan yang diperlukan Kertas ink komputer Pengurus projek .4) Melatih pelajar untuk belajar melukis mural . 3.0TARIKH.0 SASARAN Pelajar Post PMR SMK Putri Saadong 6.Sebagai alternative bidang perniagaan sekirannya mereka tidak berkemampuan dalam bidang akademik.

Memilih pelajar yang berbakat dalam bidang seni dan di bantu oleh pelajar tingkatan 4 yang telah mempelajari Pendidikan Seni Visual secara formal. alatan untuk melakar pada dinding asas pembinaan mural Pengurus projek minta bantuan dan khidmat nasihat daripada Guru seni visual Pelajar tingkatan 4 5 Isi nota minta dan dapatkan tandatangan kebenaran khas pengetua untuk Pembelian bahan utama untuk melukis mural Cat mural Alatan melukis mural Pengurus projek CC 6 Mulakan proses melukis mural Bahan dan alatan melukis Pengurus projek di bantu dengan AJK 7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Kriteria 1 projek Perbelanjaan/ Pembelian Pembinaaan kertas kerja dan refleksi dalam bentuk pendokumentasian Kertas ink komputer 2 Harga/ Kos RM 50.00 Tindakan Pengurus . Refleksi dan pendokumentasian Kertas pendokumentasian Pengurus projek 7.

.Isi nota minta dan dapatkan tandatangan kebenaran khas pengetua untuk Pembelian bahan utama untuk melukis mural Cat mural Alatan melukis mural RM 300.. Kelantan Disemak oleh....0 SUMBER KEWANGAN Pihak sekolah 9. Disediakan oleh: -----------------(PN..... Di harap projek Mural KHB ini dapat dilaksanakan seperti yang dirancang.0 PENUTUP Perancangan perlaksanaan program dalam kertas kerja ini adalah bertujuan memudahkan pengurusan yang dikendalikan oleh Ahli Jawatan-kuasa Persatuan (KHB) bagi tahun 2009. Projek ini adalah salah satu flatfom para pelajar untuk mencari pengalaman secara terus tidak melaui bilik darjah.00 Pengurus projek CC 8. Diharap hasil mural sekitar makmal KHB ini nanti akan lebih menceriakan lagi persekitaran SMKPS.. PKKO Dsahkan oleh: --------------------------Pengetua ... SITI NORHASLIDA MAT HASSAN) S/U PERSATUAN KHB 2009 SMK Putri Saadong 16030 Bachok. ……………………...