P. 1
KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM

|Views: 408|Likes:
Published by pendangbest

More info:

Published by: pendangbest on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM 2.

0 Definisi tamadun Maksud tamadun dari segi bahasa arab iaitu membawa kepada 4 istilah yang digunakan. Empat istilah tersebut ialah tamadun, umran, hadarah dan madaniyyah. Perkataan tamadun yang ditulis dalam bahasa Melayu diambil dari perkataan bahasa Arab iaitu µtamaddun¶ yang membawa makna kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Perkataan tamadun ini telah diperkenalkan oleh Jurji Zaydan dalam bukunya yang bertajuk µTarikh Al-Tamadun Al-Islami¶ bertarikh 1902-1906. Sekiranya diberi penjelasan dari sudut semantik, perkataan tamadun merupakan kata terbitan daripada kata kerja µmaddana¶. Maddana membawa erti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal serta membangunkan sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran. Madinah pula lahir daripada perkataan maddana yang bererti bandar. Seterusnya madaniyyah ialah peradaban dan kemakmuran hidup yang merujuk kepada kemajuan kebendaan yang dicapai oleh masyarakat. Konsep ini telah diperkenalkan oleh Abu Nasir al-Farabi (abad ke-11). Menurut Profesor M.A.J Beg, tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip, kesenian, seni bina, agama, undang-undang dan politik. (Beg,1985(b):20). Daripada yang telah didefinisikan oleh Profesor M.A.J Beg diatas, terbinanya sesebuah tamadun itu dengan terbentuknya sebuah kota, mempunyai ciriciri kesenian dalam tamadun tersebut, mempunyai pegangan agama yang dianuti oleh setiap masyarakat di dalamnya, terbentuknya undang-undang serta politik yang menjadi penanda aras kepada pembentukan sesuatu masyarakat dalam sesebuah tamadun. Maksud tamadun dari sudut Barat pula ialah dikaitkan dengan pembangunan lahiriah seperti dalam aspek kebudayaan, penulisan undang-undang, kesenian dan perbandaran. Pencapaian lahiriah ialah kayu ukur kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun. Keduadua pencapaian dan pembangunan lahiriah ini penting dalam menentukan jatuh bangunnya tamadun tersebut. Tanpa pencapaian lahiriah, masyarakat dalam tamadun tersebut sudah tentu tidak dapat mencapai pembangunan lahiriah. Hal ini kerana,

sekiranya sesebuah tamadun tersebut tidak maju, bagaimana ia untuk terus berkembang dan bagaimana masyarakatnya akan meningkat maju. Daripada pendapat tokoh Barat pula, menurut Arnold Toynbee, tamadun ialah suatu sistem masyarakat yand dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat elemen iaitu bahan-bahan ekonomi, sistem politik, pengetahuan dan seni. Berdasarkan pendapat tersebut, kita dapat lihat bahawa keempat-empat elemen tersebut saling berkait rapat untuk mewujudkan satu sistem masyarakat yang mana mereka boleh menambahkan hasil pengeluaran atau produktiviti yang dapat meningkatkan kemajuan mereka. J.K Fieblemen pula berpendapat bahawa tamadun ialah kepandaian dan mengeksploitasi material oleh masyarakat. Dengan perkataan lain, proses masyarakat terhadap material dengan sendiri menjadikannya barang baru bagi keperluan tertentu. Menurut Kamus Dewan Edisi baru 1989 halaman 1274, tamadun bermaksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial, budaya, politik dll) yang tinggi peradaban; 2. negara dan penduduknya yang telah mencapai kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dll ) yang tinggi; 3. Budaya, cara hidup orang-orang (negara, kawasan atau sesuatu zaman) tertentu, peradaban; 4. keadaan pemikiran (budaya dan moral ) yang halus, peradaban. Ringkasnya tamadun ialah perkembangan kemajuan yang lebih baik termasuk dari segi fizikal dan spiritual.

2.1Definisi tamadun Islam Menurut Prof. Syed Naquib Al-Attas, tamadun Islam sebagai satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Ini membawa maksud bahawa kehidupan masyarakat perlu mempunyai budi bahasa yang baik dan halus dan mempunyai kebudayaan. Selain itu, Ibn Khaldun pula berpendapat bahawa tamadun Islam sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan

Ini kerana peningkatan unsur maknawi (spiritual) akan mendorong kebangkitan fizikal.mempunyai nilai-nilai seni. peralatan rumahtangga dan sebagainya. Bagi beliau. .sama dengan kehidupan manusia dan perkembanganperkembangan yang lahir daripadanya. Hal ini kerana apabila sesebuah tamadun itu sudah mencapai tahap kemuncak pembangunan maka manusia juga mampu untuk meningkatkan pencapaian mereka terhadap keperluan asas sehingga dapat menghasilkan sesuatu daya cipta yang baru. Tamadun Islam juga merupakan kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan. sama ada sesuatu yang merupakan niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material). Sesuatu tamadun itu dianggap berjaya apabila pencapaian manusia sudah melebihi keperluan asas mereka. keindahan suasana dan minat kepada pelbagai aspek industri yang boleh mempertingkatkan kualitinya. Peningkatan atau kemusnahan sesuatu tamadun itu bergantung kepada keteguhan pegangan agama atau sebaliknya. pegangan agama itu sangat penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesuatu tamadun itu. Muhammad Rasyid Redha pula mempunyai pendapatnya yang tersendiri. agama adalah asas tamadun. Kekuatan rohani mampu untuk mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan fizikal. Ini termasuk keperluan kepada bahan-bahan makanan. Hal ini menunjukkan bahawa sesuatu tamadun itu berkembang. Ini bermakna. Abu Bakar Hamzah mendefinisikan tamadun Islam ialah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama. Lahirnya tamadun Islam itu dengan adanya kehidupan manusia yang berkembang dari segi fizikal mahupun kebendaan. Rasionalnya semua tamadun di dunia ini ditegakkan berasaskan kepercayaan agama.

Ia juga merangkumi konsep membentuk serta mentadbir alam sejajar dengan kehendak . Keunggulan al-Quran bergantung kepada mukjizat bahasanya yang indah dari segi balaghahnya (retorika).0 Sumber-sumber tamadun Islam 4. Manakala daripada sudut istilah al-Quran ditakrifkan sebagai kalam Allah SWT yang bermukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat jibrail. ditulis dalam mashaf.4. jiran. Dalam al-Quran bukan sahaja mengatur cara hidup untuk diri individu malah meliputi keluarga.W. dasar. Ini jelas menunjukkan bahawa dalam al-Quran telah meliputi segala aspek untuk membina sesebuah tamadun yang lengkap dan sempurna. prinsip serta hukum untuk membimbing manusia bagi mencapai perhubungan dan kesempurnaan hidup. Al-Quran daripada sudut bahasa bermaksud µbacaan¶ dan perkataan al-Quran berasal daripada perkataan arab µal-qira¶ah¶. diriwayatkan secara mutawatir dan menjadi ibadat bagi sesiapa yang membacanya. tempat dan zaman.T.W. Al-Quran juga terpelihara dari sebarang penyelewengan yang dilakukan oleh manusia atau jin. Ini menunjukkan bahawa al-Quran bersifat menyeluruh dan lengkap untuk semua tidak mengira masa.T terpelihara sehingga hari kiamat. Masih banyak ilmu yang terdapat di dalam al-Quran yang belum dihurai oleh manusia. Al-Quran juga merupakan mukjizat yang menerangkan tatacara bagaimana manusia yang diamanahkan oleh Allah S. negara. ekonomi. tempat dan keadaan. Perkara ini diakui oleh sasterawan Arab jahiliah yang sangat mahir dengan balaghah. Tamadun Islam tegak di atas dasar Ilahi yang terpancar di dalam al-Quran mengandungi segala nilai. masa. teknologi dan antarabangsa. suasana. Al-Quran dijamin oleh Allah S. mereka sendiri gagal untuk menandingi keindahan masih sejak ia diturunkan hingga ke hari ini. Syariah yang dibawa dalam al-Quran lengkap dan menyeluruh untuk semua manusia.T sebagai khalifah bagi AllahS.W.1 Al-Quran Al-Quran merupakan sumber utama tamadun Islam. Keluasan dan kedalaman ilmunya tidak terjangkau oleh pemikiran manusia.

pengetahuan tentang perkara ghaib. asas pandangan. Al-quran merupakan sumber yang lengkap untuk kehidupan setiap pengikutnya. . sejarah manusia dan lain-lain lagi. Al-Quran bertindak sebagai penghubung manusia dengan perkembangan selaras dengan kehidupan dan senantiasa memenuhi keperluan manusia serta mampu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Hal ini boleh menjadi peringatan kepada pengikut-pengikut supaya sentiasa tidak lupa kepada pencipta mereka. fakta-fakta sains. al-Quran menjadi dasar utama pembentukan tamadun Islam. Al-quran juga telah menceriatakan segala perkara yang berlaku sama yang telah. moral. semasa atau akan datang. Oleh itu.ketuhanan.

ayat al-Quran adanya berbentuk umum dan mutlak. Sebagai contoh yang mudah. konsepsi dan menyeluruh. haji dan lain-lain lagi. ekonomi. pendidikan dan hubungan sosial berasaskan akidah. mengajar solat. zakat.W kerana tanpa perntafsiran itu sukar untuk umat Islam memahaminya. apabila ibunya disembelih seperti lembu. Oleh itu. perbuatan dan pengakuan Rasulullah dalam membina masyarakat dan kerajaan di dalam pelbagai bidang seperti politik.W oleh para sahabat . memerlukan perntafsiran daripada Rasulullah S. Yang teralhir ialah menjelaskan hukum Al-Quran. mengaji dan sebagainya merupakan amalan yang mudah diajar melalui pemerhatian manusia lain kepada Rasul S. Ada juga cabang hukum yang tidak di sentuh oleh Al-Quran. Selain daripada itu. Hal ini kerana. Seterusnya ialah mengkhususkan sesuatu hukum yg umum.A.W telah menjelaskan seperti berikut: ³Sembelihan janin (anak dlm kandungan)mengikut sembelihan ibunya. Al-Quran bersifat umum.tabiin dan seterusnya sehingga ditulis oleh ulama¶ Hadis.A.A. sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul.akhlak dan riwayat hidup baginda. perbuatan dan pengakuan serta sifat kejadian.W junjungan kita. as-sunnah juga bertindak sebagai pentafsir al-Quran.A.W sama ada perkataan. as-sunnah juga berperanan dalam tambahan hukum al-Quran. Selain itu. Kemudian rasulullah S. Segala perkataan.´ . Al-sunnah melengkapi al-Quran dengan 4 cara iaitu yang pertamanya mentafsirkan hal yang umum seperti cara menunaikan ibadat sembahyang. As-sunnah diperlukan untuk menghuraikan prinsip & konsep umum & menyeluruh dari Al-Quran. syariah dan akhlak telah menjadi contoh dalam pembinaan tamadun Islam ini. As-sunnah menjadi ikutan manusia memandangkan Rasullullah merupakan idola kepada manusia dari dahulu sehingga kini. Yang keduanya pula ialah membataskan hukum yg belum ditetapkan batasnya oleh Al-Quran. Telah diriwayatkan daripada Rasullulah S.2 As-sunnah As-sunnah merupakan segala yang disandarkan kepada Rasullulah S.A.4. Sebagai contoh hukum anak binatang yang masih didalam kandungan ibunya. prinsip.

a. As-sunnah juga menjelaskan dan menerangkan perkara berkaitan dengan perintah dan larangan Allah di dalam al-Quran. membangun dan mengembangkan tamadun mereka.w. kemudian dihurai dan diperincikan oleh as-Sunnah.Ini bermaksud. Ia merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk. tetapi tidak boleh digolongkan sebagai tamadun Islam kalau bertentangan dengan sumber-sumber ini. . telah berlaku penambahan hukum al-Quran yang menghalalkan sembelihan binatang ternakan iaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya sebagai halal dimakan apabila ibunya disembelih mengikut syarak. Daripada al-Quran dan as-Sunnah dicerakinkan akidah. dan para ulama selepas baginda. Pelaksanaannya ditunjukkan oleh Rasulullah s. syariah dan akhlak untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. As-sunnah menjadi pelengkap kepada hukum-hukum yang belum dijelaskan secara terperinci dalam al-Quran. Ringkasnya. semua sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan al-Quran dan asSunnah. Sesuatu pembaharuan yang dibuat boleh dikatakan tamadun. Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas.

4. Qias pula ialah menyandarkan sesuatu yang tidak belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya daripada nas oleh persamaan µillah iaitu sebab musabab.W mengenai sesuatu hukum syari¶ah. Walapun di dalam hadis Nabi S. Qias mengembalikan cabang kepada usul dengan sebab illah (sebab) yang sama.W yang kita panggil sebagai hadis atau sunnah sehingga jika dikumpul tafsiran µbasmalah¶ sahaja sudah tentu kita tidak mampu untuk menghabiskan dalam masa satu hari bahkan sebulan Tanpa ijmak dan qias hukum Islam menjadi jumud kerana terbatas kepada apa yang disebut secara zahir di dalam al-Quran tanpa merujuk kepada makna disebaliknya sedangkan al-Quran merupakan panduan hidup sehingga hari kiamat.A. Qias merupakan salah satu cabang daripada ilmu mantiq yang diguna pakai oleh ulama dalam memahami al-Quran dan alHadis yang jawamiul jawaamik. Bukan ijma¶ sahabat sahaja tetapi ijma¶ sekalian mujtahid yang lain daripada sahabat juga wajib diikuti samada mengerjakan ibadah ataupun dunia.W menyebut gandum tetapi kerana illah beras iaitu makanan seperti gandum maka hukumnya sama. Setiap zaman akan ada hukum baru atau hukum kontemporari maka qias memainkan peranan penting dalam menentukan halal dan haramnya. Mengembalikan dalam ayat di atas bermaksud menyamakan keduanya yang diqias kepada yang usul (yang kena qias) pada hukum. Jika hukum usul haram maka hukum yang diqiaskan juga haram seperi diqiaskan beras dengan gandum di dalam hukum riba kerana illah (sebab) yang sama iaitu makanan.A. Untuk mudah difahami ialah perkataan yang sedikit tetapi membawa maknanya yang luas. Terdapat 2 jenis ijma¶ iaitu sarih dan sukuti.3 Al-ijma¶ dan Qias Ijma¶ ialah kata sepakat semua ulama¶ Islam yang mujtahid pada suatu masa selepas wafatnya Rasulullah S. Ijma¶ dan qias merupakan sumber hukum yang digunakan oleh ulama mujtahid di dalam menetapkan sesuatu permasalahan. Walaupun qias menggunakan akal .A. Ayat al-Quran iejaz (ringkas) tetapi sangat luas pengertian begitu juga dengan kalam Nabi S.

Oleh itu. kasih sayang dan lain-lain. Sesungguhnya Islam ini mudah dan tidak menyusahkan umatnya. Dengan cara ini. akan timbul pelbagai permasalahan yang baru yang memerlukan ulamak menentukan hukum. segala masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. Jadi dengan penggunaan istihsan ini. Hal ini kerana. .tetapi ia disyaratkan selari dengan al-Quran dan al-Hadis kerana hukum asalnya terdapat di dalam al-Quran tetapi diqiaskan perkara-perkara yang baru kepada hukum yang sudah ada di dalam al-Quran dan al-hadis dan ijmak yang kita telah bincangkan tadi. 4. hukum-hukum baru boleh ditentukan dengan menggunakan qias. sesebuah tamadun akan berkembang dari masa ke semasa jadi.a.tidak menghukum pencuri kerana kebuluran semasa kemarau panjang dengan hukuman hadd kerana atas dasar keadilan dan kasih sayang dan dalil daripada al-Hadith bahawa Islam tidak menyusahkan umatnya.4 Istihsan Istihsan menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilah. Kaedah ini sedikit berbeza daripada mashalih al-mursalah kerana ia mempertimbangkan dasar kemaslahatan itu dengan disertai dalil al-Quran dan AsSunnah yang umum. Contohnya Saidina Umar r. hukum dijalankan dengan adil dan saksama. Inilah yang dikatakan ijma¶ dan qias menjadi sumber tamdun Islam. Penggunaan istihsan ini dapat member kehidupan yang baik kepada umat Islam dalam hal hukum.

Dalam Islam.0 Prinsip-prinsip tamadun Islam Prinsip tamadun Islam yang pertamanya ialah memelihara agama. sikap saling hormat menghormati di antara satu sama lain yang berlainan agama adalah sebahagian daripada ajaran Islam yang wajib dilaksanakan. kebebasan beragama. Sekiranya semua pihak yang berlainan agama ini benar-benar memahami agamanya tentu mereka akan mengamalkan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya. Firman Allah SW dalam surah Al Baqarah. Ini jelas menunjukkan betapa tamadun Islam sesuai diamalkan di dalam masyarakat majmuk kerana Islam sentiasa menekankan kepentingan mendalami ilmu agama dan mengamalkannya demi menjamin keharmonian masyarakat di samping kesucian agama yang akan tetap terpelihara. Islam juga menyebut larangan membunuh dan membunuh diri. manusia akan hidup dalam keadaan aman dan bahagia. Prinsip yang kedua ialah memelihara nyawa dan jiwa. Islam menyediakan cara hidup bermasyarakat berbilang kaum dan agama.2. ³ Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana hukuman pembunuhan atau kerana membuat bencana dalam negeri. umatnya perlu menyerahkan diri kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan larangan. Dalam waktu yang sama Islam menggalakkan dan sentiasa memberi ruang dan kesempatan untuk semua pihak yang berbeza agama ini berinteraksi bagi berbincang tentang fahaman masing-masing yang tidak bertentangan dengan prinsip agama masing-masing supaya lahir suasana yang harmoni dan saling hormatmenghormati.maka ertinya orang itu telah . Prinsip toleransi beragama. Dengan cara ini tidak akan timbul perasaan mahmudah dalam diri masing dan tidak akan berlaku pergaduhan yang boleh membawa kepada pembunuhan. Firman Allah. Agama Islam ini mudah dan tidak memaksa. Kesimpulannya setiap penganut agama mestilah memahami dengan sebaik-baiknya ajaran agama yang dianutinya dan beramal dengannya. Sudah menjadi fitrah semulajadi manusia yang memerlukan agama dan mereka bebas memilih agama mereka masing-masing. Ini membawa erti setiap manusia atau umat Islam perlu memelihara jiwa mereka dan jiwa orang lain. Dengan cara tersebut. ³tiada paksaan dalam beragama´ . Ini menunjukkan bahawa kehidupan bermasyarakat sangat penting dan kita harus mengenali sesama kita.

Hal ini kerana. Contohnya dalam bidang perubatan. kita harus bijak mencari jalan penyelesaiannya sekiranya kita menghadapi sebarang masalah. Islam juga mengesyorkan memegang makanan dengan tangan kanan. berkorban untuk berhala. ubat berbentuk cecair yang digunakan untuk merawat penyakit jantung adalah diambil dari babi yang kita sedia maklum akan hukum haramnya.agar kamu mendapat keberuntungan. Maka jauhilah perbuatan itu. Jadi. Janganlah kita berfikir singkat dan mengambil jalan mudah dengan membunuh diri sebagai jalan penyelesaian masalah kerana Allah membenci orang yang membunuh diri. Setiap masalah atau penyakit yang kita hadapi pasti ada penyelesaianya dan ada penawarnya. Oleh itu.membunuh manusia seluruhnya.´ surah al-Maidah 5:32. Islam mewajibkan umatnya berusaha untuk mempertahankan nyawa. dengan minuman keras tersebut. Hal ini kerana. ³Wahai orang yang beriman. Agama telah menetapkan hukum bukan untuk menyusahkan umatnya tetapi untuk memberi yang terbaik bagi kehidupan mereka. Oleh itu.´ Dalam al-Quran telah menyatakan kebaikan pengambilan madu lebah untuk menjaga kesihatan tubuh badan sebagai ubat yang paling mujarab. seseorang itu boleh hilang pertimbangan dan akan melakukan sesuatu di luar jangkaan. berjudi. . kita harus pandai membezakan yang mana baik dan yang mana buruk.. sesungguhnya minuman arak. Firman Allah dalam Surah Al Maidah 5:90. Seterusnya pula ialah memelihara akal. Ia pastinya bersesuaian dan mudah diterima di kalangan masyarakat majmuk. Islam telah mengharamkan minuman keras kepada umatnya bagi memelihara akal mereka.termasuk perbuatan syaitan. namun jika ia dapat menyelamatkan nyawa pesakit ia adalah dibenarkan. walau pada awalnya hukumnya haram ia boleh dilakukan. agama Islam telah mengharamkan meminum minuman keras. Bagaimana kita sebagai umat Islam untuk memelihara akal kita sendiri? Islam telah mengajar tentang cara memilih makanan dan minuman yang baik untuk kesihatan tubuh dan akal fikiran. Mereka sudah tidak dapat berfikir dengan waras dan bertindak atas kehendak nafsu. Tubuh badan yang sihat akan menjamin akal yang sihat ke arah membina negara dan menegakkan agama. mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji. Sekiranya sesuatu perkara atau perbuatan itu boleh menyelamatkan nyawa. tangan kanan mengandungi kimia yang membantu penghadaman makanan.

mereka tidak dibenarkan berpoligami tetapi lelaki dan perempaun dibenarkan bersekedudukan.poligami dibenarkan demi untuk menjaga zuriat yang bakal dilahirkan. Sebagai contoh masyarakat di barat. Islam telah mengiktiraf perkahwinan poligami namun ia tidak diwajibkan dan bukan sesuatu yang digalakkan. Justeru. . Dengan perkahwinan ini dapat menghindari daripada melakukan maksiat seterusnya dapat menjaga maruah diri dan keluarga. ³Lelaki dan perempuan yang mencuri. kita perlu menjaga harta kita daripada kerosakkan.T dalam ayat surah Al-Maa¶idah 5:38 terjemahannya. Di samping itu juga. lahirnya anak luar nikah dan boleh terjadi merebaknya penyakit berjangkit seperti AIDS dan lain-lain lagi. ini jelas menunjukkan bahawa Islam sangat menitikberatkan umatnya menjaga harta mereka masing-masing. Harta atau kekayaan yang diperoleh dari usaha sendiri dengan cara yang halal berhak dipelihara dan dipertahankan. Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk kita memelihara maruah dan keturunan. Tiada sesiapa berhak mengambil tanpa izin pemiliknya. prinsip dalam tamadun Islam ini boleh digunakan pakai oleh masyarakat lain untuk memelihara maruah dan keturunan mereka. prinsip tamadun Islam yang seterusnya ialah memelihara harta. Selain daripada perkahwinan. Bagi mereka yang memelihara harta mereka akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah S.W. Ini sangat berbeza dengan fahaman negara lain. Ini bermakna. mengumpul dan menggunakan harta benda mereka secara bebas mengikut kemampuan masing-masing selagi tidak melanggar norma masyarakat dan agama.Selain itu. Akibat daripada itu.W. tamadun Islam mengharamkan sebarang bentuk pencurian daripada sekecil-kecil harta seperti jarum hinggalah sebesar-besarnya. Islam juga mensyariatkan poligami yang mana dapat membantu golongan wanita yang berada di dalam kesusahan. Untuk memelihara keselamatan harta benda yang menjadi hak milik halal bagi individu. Hal ini diperjelaskan oleh Allah S. Sekiranya kita menjaganya dengan baik kita boleh mengelakkan pembaziran untuk membeli yang baru.T. Setiap individu berhak mencari rezeki masing-masing serta berusaha untuk mendapat. potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan daripada apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan daripada Allah´. prinsip tamadun Islam juga ialah memelihara maruah dan keturunan.

kita dapat mendekatkan diri Pencipta dan kita akan sentiasa berhati-hati dengan apa yang kita akan lakukan kerana kita memepunyai Pencipta yang akan menghakimi setiap tindak-tanduk yang kita lakukan.T dari satu keturunan iaitu nabi Adam a. Manusia diciptakan oleh Allah S.W.W. terdapat rukun Islam dan rukun iman yang setiap penganut agama Islam patuhi dan ikuti. pergaduhan malah hubungan yang wujud dalam setiap kehidupan sama ada yang bersifat peribadi mahupun kemasyarakatan berasaskan tolong menolong dan hormat menghormati. mengatasi hubungan yang wujud antara manusia sesama manusia atau makhluk lain. hubungan ini merupakan hubungan yang paling tinggi dan mulia dalam kehidupan manusia.W. Justeru dalam perhubungan kita seharian perlulah mengikut aturan yang telah ditentukan oleh Allah S. Yang seterusnya ialah menjaga hubungan manusia dengan manusia. Ini adalah kerana masyarakat muslim adalah masyarakat yang terbentuk berdasarkan konsep kesatuan ummah. Hubungan ini merupakan hubungan yang melibatkan hubungan hamba dengan Pencipta. Ibadat-ibadat yang boleh dilakukan antaranya ibadat umum dan khusus.0 Matlamat tamadun Islam Matlamat tamadun Islam yang pertama ialah menjaga hubungan dengan Allah S. Ini menjadikan masyarakat Islam sebuah masyarakat yang .T. Dalam konteks agama Islam terdapat sistem kemasyarakatan. Ini menunjukkan bahawa.T dalam menjamin agar tidak timbul kezaliman. Oleh itu. kita akan disenangi oleh masyarakat dan kita mudah untuk meminta bantuan mereka sekiranya menghadapi masalah.s. Bagaimana dikatakan menjaga hubungan dengan Allah? Menjaga hubungan dengan Allah S. Jadi kita perlu menjaga hubungan sesama kita kerana kita adalah saudara yang datang dari satu jiwa. Dengan melakukan ibadat ini. Hubungan ini boleh dipelihara jika kita tidak mengingkari suruhan dan larangan Allah S. Islam mementingkan kemasyarakat dalam menjamin kesejahteraan hidup di dunia ini.5. kita di dunia ini merupakan keluarga. Dengan menjaga hubungan kita dengan Pencipta ini.W.T ialah boleh dibuktikan dengan melakukan ibadat yang telah ditetapkan dan meninggalkan larangan yang telah termaktub didalam al-Quran.W.T. Sekiranya kita hidup dalam masyarakat dan saling bantu-membantu dan hormat-menghormati. dalam agama Islam. kita dapat hidup dengan aman dan harmoni kerana mendapat keberkatan dari-Nya.

W. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya).W. Bagi masyarakat muslim. di samping berbuat baik kepada sesama manusia. Manusia yang mengusahakan sesuatu yang boleh membawa kpd kesejahteraan di muka bumi melalui sumber alam .T. Allah S.T di muka bumi ini telah dipertanggungjawabkan untuk memelihara alam ini.T iaitu ketakwaan kepadaNya.W. dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima). tidak bersifat kebangsaan serta tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik.W. Manusia sebagai khalifah Allah S.W.T dalam Surah alA¶raf ayat 56 yang bermaksud : ´Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuanNya Yang terakhir ialah menjaga hubungan dengan alam sekitar.berbentuk sejagat.T namun manusia diberikan taraf lebih tinggi berbanding dengan makhluk lain lantaran kelebihan akal dan tanggungjawab sebagai khalifah.T telah mencipta alam semesta ini untuk dinikmati oleh makhluk ciptaanNya. kerana kita dari satu keturunan yang sama.W. Allah S. Janganlah hubungan dengan manusia lain agar hidup kita lebih selesa.W. tidak bersifat perkauman. Firman Allah S.´ Menurut Islam. Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 bermaksud : ´ Wahai umat manusia. Manusia perlu memelihara dan memulihara alam sekitar mengikut peraturan-peraturan Allah S. sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku (puak) supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra anatara satu sama lain.T telah memberikan panduanNya kepada manusia berhubung dengan hubungan yang sepatutnya dengan alam. manusia dan alam adalah makhluk ciptaan Allah S. Semua kita adalah sama dan mengapa kita perlu membangga diri dengan orang lain. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. hanya satu ukuran yang mendapat tempat di sisi Allah S.

alam sekitar dibiarkan tercemar dan berlaku pemusnahan di san sini. Seterusnya adalah untuk melahirkan manusia yang kenal dirinya dan arah tujuan. melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya serta mendapat keampunan dan keredhaan Allah S. Kita salah menggunakan akal yang telah Allah S. matlamatnya ialah melahirkan manusia yang dapat bertanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. matlamat tamadun Islam juga adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai cara hidup yang tersusun dan bersistem sesuai dengan setiap tempat.T kurniakan kepada kita.T.W.W. masa dan keadaan.W. Matlamat pembinaan tamadun Islam ini juga adalah selari dengan penurunan kitabkitab Allah dan pengutusan para rasulNya iaitu untuk melahirkan manusia yang mentauhidkan dan mengabdikan Allah dalam seluruh kehidupannya. .T. Seperti yang kita lihat sekarang. Di manakah tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Matlamat pembinaan tamadun Islam adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai kepercayaan yang betul iaitu percaya kepada kekuasaan Allah S. selain itu. Selain daripada itu. Itulah yang dikatakan manusia yang tidak tahu bersyukur dengan apa yang tekah diberikan kepadanya.yang sedia ada dan tidak melakukan perkara yang merosakkan alam sekitar.

tamadun mesophotamia. hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lain serta hubungan antarabangsa. Al-Quran menjadi sumber dan pedoman kepada kegiatan hidup manusia. Keterbukaan Tamadun Islam membolehkan ia mudah diterima oleh kebanyakan manusia. Mereka akan merasa kekurangan.6.W. . Hal ini kerana. ketiga-tiga hubungan berkait rapat dengan kehidupan manusia itu sendiri. hubungan dengan Allah. Tamadun Islam dapat menerima malah menggalakkan penerusan unsur-unsur baik yang terdapat pada tamadun lain selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. dan tamadun Parsi. Kurangnya salah satu dari hubungan ketiga-tiga ini maka tidak akan lengkap hidup.T. Sumber matlamat dan tujuan kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah. tamadun India. Realistik dari segi mengambil kira hubungan dengan alam sejagat atas dasar bahawa alam merupakan suatu hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan hakikat kewujudan Allah. Perkembangan tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau kawasan. Tanggungjawab manusia ialah sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. hubungna manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitar. tempat dan tempoh tertentu bahkan ia milik seluruh manusia yang berpegang kepada ajaran Islam. Iaitu dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah. Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu. akidah.0 Penutup Tamadun Islam adalah tamadun yang didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Berbeza dengan tamadun lain seperti tamadun Cina. Tamadun Islam sangat mementing hubungan dengan Pencipta iaitu Allah S. Islam sentiasa meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan yang dapat dicapai. akhlak. Tamadun Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk undang-undang.

Islam diturunkan kepada manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang benar supaya mereka mencapai kesejahteraan hidup.W. dunia dan akhirat.T.T dan menjauhkan diri dari laranganNya. Dia telah menurunkan kitab-kitab agar manusia dapat membaca.T yang dibawa oleh utusan Allah S. jumlah manusia dan kebudayaan umat ketika itu.W. Risalah Islam yang diturunkan kepada rasul-rasul adalah sesuai dengan zaman. µThaqafah¶ pula bererti kebudayaan dan di dalam bahasa Inggeris disebut µcivilization¶. Tamadun Islam telah muncul dan menempa kegemilangan yang tiada tolok bandingnya lantaran kesyumulan dan kesepaduan Islam itu sendiri yang menjadi intipati kepada tamadun Islam. memahami dan melaksanakan segala arahanNya. µUmran¶ yang bererti kemajuan. Islam mula diperkenalkan kepada manusia pertama iaitu Adam a.a. ramai manusia yang terus-menerus menentang serta membantah pengajaran-pengajaran Allah S. Akhirnya .s. terpengaruh dengan hawa nafsu yang liar dan mengajar mereka supaya mematuhi segala ajaran Allah S. menghindarkan mereka dari syirik kepada Allah S.1. Kemudian wahyu itu diperkuatkan dengan perlantikan rasul-rasul yang bermula dengan Nabi Adam a. Beberapa perkataan lain yang sama erti dengan perkataan tamadun.W. Ia merupakan pemberitahuan dan peraturan yang diwahyukan oleh Allah S. menuju kesejahteraan hidup. lalu dengan kasih sayang dan belas kasihan Allah S.T.W.T.0 Pengenalan Tamadun ialah perkataan Arab yang berasal dari kata kerja µmaddana¶ yang bererti membangunkan atau memodenkan sesuatu. Sejarah Islam telah menunjukkan bahawa keistimewaan yang terkandung dalam Islam telah mampu membentuk satu tamadun yang mengangkat tinggi martabat manusia.W.w.s dan berakhir dengan Nabi Muhammad s. Dalam perjalanan sejarah tamadun manusia yang panjang. Tujuannya untuk menegakkan kepercayaan Tauhid (kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa).W. ialah µHadharah¶ bererti peradaban. dunia dan akhirat.T.

tamadun Islam telah berjaya mendepani zaman dan menjadi rujukan kepada pembinaan tamadun manusia sehinggalah ke hari ini. .

.KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM DEFINISI SUMBER PRINSIP MATLAMAT TAMADUN TAMADUN ISLAM Rajah 1.0: Konsep asas tamadun.

kesenian. J. penulisan undangundang. sistem politik.K FIEBLE MEN ‡ kepandaian dan mengeksploitasi material oleh masyarakat.A. undang-undang dan politik. politik dll) yang tinggi peradaban Rajah 2. agama. pengetahuan dan seni. skrip. KAMUS DEWAN ‡ keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial.0: Definisi tamadun . BARAT ‡ pembangunan lahiriah seperti dalam aspek kebudayaan. ‡ MADANIYYAH: peradaban dan kemakmuran hidup yang merujuk kepada kemajuan kebendaan yang dicapai oleh masyarakat. kesenian dan perbandaran ARNOLD TOYNBEE ‡ suatu sistem masyarakat yand dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat elemen iaitu bahan-bahan ekonomi. seni bina. budaya.DEFINISI TAMADUN BAHASA ARAB TAMADUN: dari perkataan bahasa arab 'tamaddun' bererti kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku ‡ MADDANA: tamadun kata terbitan dari kata kerja maddana yang bererti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal serta membangunkan sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran ‡ MADINAH: lahir dari maddana yang bererti bandar. PROFES OR M.J BEG pencapaian manusia dalam bentuk kota.

DEFINISI TAMADUN ISLAM Prof. Rajah 2.sama dengan kehidupan manusia dan perkembangan-perkembangan yang lahir daripadanya.1: Definisi tamadun Islam. . sesuatu yang lahir dan berkembang bersama. tamadun ditegakkan berasaskan kepercayaan agama. Ibn Khaldun Muhammad Rasyid Redha Abu Bakar Hamzah ‡pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai seni. Syed Naquib Al-Attas ‡satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. sama ada sesuatu yang merupakan niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material).

0: Prinsip-prinsip tamadun Islam. .MEMELIHARA AGAMA MEMELIHARA HARTA MEMELIHARA NYAWA DAN JIWA PRINSIPPRINSIP MEMELIHARA MARUAH DAN KETURUNAN MEMELIHARA AKAL Rajah 3.

0: Sumber-sumber tamadun Islam.AS-SUNNAH IJMA' DAN QIAS AL-QURAN SUMBER ISTIHSAN Rajah 4. .

.T Hubungan manusia dengan alam sekitar MATLAMAT Rajah 5.0: Matlamat tamadun Islam.W.Hubungan manusia dengan manusia Hubungan manusia dengan Allah S.

REFLEKSI Melalui tugasan ini. Pelbagai pendapat yang diutarakan dalam menyiapkan tugasan ini. Seterusnya pula mengenai sumber-sumber taamdun Islam. saya dapat juga menyiapkan tugasan ini tanpa sebarang masalah yang terlalu berat. Apabila tugasan ini selesai. Setelah menyiapkan bahagian ini. Selain itu. saya lebih memahami mengenai sumber tamadun Islam. Jelas menunjukkan bahawa sumber-sumber utama tamadun Islam ialah al-Quran dan sunnah. Pembahagian yang pertama ialah melalui definisi. Setelah mencari bahan mengenai definisi tamadun Islam. Selain itu terdapat juga bahagian ciri-ciri serta prinsip-prinsip tamadun Islam. . Melalui tugasan ini saya perlu mencari mengenai konsep asas tamadun Islam. jadi hal ini telah memudahkan saya dan rakan sekelas yang lain mencari bahan. Dalam bahagian ini mengajar saya untuk lebih menghargai adanya tamadun Islam. pensyarah pembimbing juga telah banyak memberi panduan kepada saya. Kerjasama antara rakan-rakan juga banyak membantu saya menyiapkan tugasan ini. Saya juga berbincang bersama rakan sekelas untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Beliau telah memberi garis panduan apa yang perlu ada dalam tugasan kami. Dalam konsep asas tamadun Islam ini mempunyai beberapa tajuk kecil yang lain. apa yang saya perolehi ialah pelbagai pendapat dari tokoh-tokoh ternama dalam mengemukan pendapat mereka mengenai definisi tamadun. Saya mencuba sebaik mungkin untuk menyiapkan tugasan ini. Akhir sekali. saya mencari maklumat untuk menyiapkan tugasan ini. apa yang dapat saya katakan ialah banyak ilmu mengenai tamadun Islam. selepas pensyarah menyerahkan tugasan.

http://www. Tamadun Islam. Dilayari pada 2 Mac 2010. Siri Sejarah Fajar Bakti. Dilayari pada 2 Mac 2010. Kuala Lumpur. (1993). Utusan Publications & Distributors. Sivachandralingam Sundara Raja Ayadurai Letchumani. Dewan Bahasa dan Pustaka. Tamadun Islam dan Tamadun Alam Melayu serta Sumbangannya kepada Dunia. Mustafa Haji Daud (1993). Tamadun Islam. Selangor. Fajar Bakti Sdn Bhd.com/downloads/RB_Pengajian_Tamandun_Islam_2.pdf. Alim Abdul Rahim dan Syed Idrus Syed Mohamad (1995). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Pengantar Masyarakat Islam. W.net/wanbk/51-definisi-tamadun-islam. Penerbit Fajar Bakti.BIBLIOGRAFI BUKU Ab. INTERNET http://tamanilmu.slideshare. . Mahmood (1997). Daud. Pusat Pendidikan Islam ITM. W. Abdullah Hj. (1990). Shah Alam. Mustafa Hj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->