1

KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH Unit 1 : PIAGAM MADINAH {SAHIFAH AL-MADINAH] Maksud Piagam Madinah: Perlembagaan yg ditulis & dipersetujui bersama oleh semua golongan yg terdiri drpd org Islam dan Yahudi yg menjadi warga negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah saw. Sahifah ini merupakan asas pembentukan negara Islam oleh Rasulullah saw

LATAR BELAKANG PENDUDUK MADINAH

1. • •

SEBELUM RASULULLAH BERHIJRAH ( SEBELUM ISLAM) Madinah sebelum Islam dikenali dengan nama Yathrib Penduduknya terdiri dari 2 golongan a. Bangsa Arab : Daripada suku Aus & Khazraj yang berasal dari Yaman : Menganut pelbagai kepercayaan : Mempunyai kepakaran dlm bidang pertanian & penternakan : Sentiasa bermusuhan & berperang

Bangsa Yahudi : Terdiri dari Yahudi Bani Nadhir, Bani Qainuqa' & Bani Quraizah yang berasal dari Palestin : Berpegang kepada ajaran Agama Yahudi : Memonopoli kegiatan perdagangan di Madinah • Suku Aus, Khazraj & Yahudi ini saling bermusuhan di antara satu sama lain disebabkan perasaan dengki & iri hati 2. SETELAH RASULULLAH BERHIJRAH (SETELAH JADI NEGARA ISLAM) • Penduduk Madinah terdiri dari 4 golongan: a. Orang Islam : Terdiri dari Muhajirin & Ansar b. Orang Yahudi : Terdiri daripada Bani Nadhir, Bani Qainuqa' & Bani Quraizah : Pada awalnya mereka menerima baik kedatangan Rasulullah & pengikutnya, tetapi akhirnya menunjukkan permusuhan penentangan terhadap org Islam kerana gagal menarik nabi ke pihak mereka

b.

warna kulit. Justeru itu golongan Ansar berlumba-lumba untuk mendapatkan saudara dari golongan Muhajirin. Golongan Ansar juga telah membantu golongan Muhajirin dengan pelbagai bantuan tanpa mengharapkan keuntungan serta sangup mengorbankan apa sahaja demi kebaikan saudara mereka .2 c. Munafiqin : Penduduk Madinah yang berpura-pura Islam. untuk menyebarkan Risalah Islam. Saling hormat menghormati.W. PERSAUDARAAN Golongan Muhajirin GOLONGAN MUHAJIRIN & GOLONGAN ANSAR SIAPAKAH GOL MUHAJIRIN & GOL ANSAR ? Ialah orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah S. keturunan. ( bukan berdasarkan kepada bangsa & keturunan ) Perbezakan bangsa . Ciri-ciri persaudaraan ini Ciri persaudaraan ini dapat melahirkan kesatuam ummat yang mantap / mapan 1. penduduk asal Madinah yang terdiri dari kaum Aus & Khazraj BAGAIMANAKAH RASULULLAH MEMPERSAUDARAKAN Rasulullah berpesan kepada golongan Ansar bahawa golongan Muhajirin adalah lebih dari saudara kandung sendiri. : Mereka adalah talibarut musuh Islam.W.T. Nyatakan pengertian Piagam Madinah . untuk mendapatkan keredaan Allah & Rasulullah Persaudaraan antara golongan Muhaajirin dengan Ansar ini menjadi teras penyatuan masyarakat majmuk di Madinah & pembentukan sebuah negara Islam yang pertama di dunia LATIHAN 1. darjat. Musyrikin Madinah : Golongan yang masih berpegang kepada Persaudaraan dalam Islam adalah satu ikatan yang terjalin berasas Kepercayaan jahiliyah atau berteraskan : KESATUAN AQIDAH iaitu KEIMANAN & KETAQWAAN KEPADA ALLAH S. Mengutamakan saudara dari diri sendiri serta Sanggup bekorban harta & tenaga untuk saudara Islam yang memerlukan pertolongan . Golongan Ansar Ialah orang Islam.T. pangkat & kekayaan. Tidak menghalang hubungan persaudaraan kerana Islam memandang kemuliaan seseorang itu berdasarkan ketaqwaannya kepada Allah Persaudaraan yang diasaskan oleh Islam : dapat menanam kasih sayang yang sejati .(Yahudi) : Ketua mereka Abdullah bin Ubai bin Salul d. Saidina Abu Bakar (Muhajirin) disaudarakan dengan Kharizah bin Zuhair ( Ansar). Jaafar bin Abi Talib (M) dengan Muaz bin Jabal ( A) dll. Contohnya .

harta & tempat tinggal kepada gol muhajirin. Sanggup mengadai nyawa & mengharungi pelbagai penderitaan ketika berhijrah ke Madinah 3. Piagam ini dirangka mengikut bimbingan wahyu serta berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah yang terdiri dari orang Islam & . Sanggup meninggalkan sanak saudara. 2. sekiranya rakyat tidak mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan di dalam sebuah negara? PENGORBANAN MUHAJIRIN 1. agama & budaya dengan dengan Mempersaudarakan Muhajirin & Ansar Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang tinggal disekitarnya.kiriys raakrep birhtaY kududneP . Melindungi keselamatan Rasulullah daripada ancaman musuh Islam USAHA MENYATUPADUKAN PENDUDUK MADINAH Rasulullah telah berusaha menyatupadukan warganegara Madinah yang berbilang bangsa . Huraikan kesan Piagam Madinah terhadap perkembangan Islam dan umatnya 5. Mengahwinkan keluarga mereka dengan orang Muhajirin 3.irucnem ngd hawkad amirenem nad kana hunubmem kiab nakukalem kadit tpd gy nipmep naknignI taat nad naupinep nakutaynem lusar hatnirep atekgnes ht 002]akerem . Rasulullah juga telah mewujudkan satu perlembagaan negara yang diberi nama " PIAGAM MADINAH" Piagam ini merupakan perjanjian politik yang pertama di dunia Kandungan Piagam ini memperlihatkan kebijaksanaan Rasulullah dalam merancang sesuatu yang boleh bertahan sepanjang masa & sesuai dengan semua keadaan. Terangkan lima isi kandungan Piagam Madinah 4. . . irebmem nad naruQ haiabmem akereM salej gy nagnarenep hallulusaR malsI naraja ianegnem ijnajreb akereM bad hanama hunep ngd nak laggninem hamkih . Memberi bantuan berupa tenaga.anizreb . Apakah pandangan anda. Sanggup menghadapi pelbagai kesusahan ketika memulakan kehidupan di Madinah PENGORBANAN ANSAR 1.YSAM NAAMIRENEP bukan Islam PERJANJIAN AQABAH PADAHRET BIRHTAY Paigam tersebut terdiri daripada 10 bahagian yang mengandungi 47 MALSI AMAGA PERTAMA fasal hallulusaR irad isagelad gro 21 b ba’saM naksutugnem ek gtd birhtaY MAGAIP MULEBES AWITSIREP -la rajagnem ktu riamU apmuj hanidaM HANIDAM birhtaY id naruQ dp was hallulusaR -la acabmem ba’saM ijah nisum . harta & kampung halaman 2.3 2. Jelaskan latar belakang sebelum penggubalan Piagam Madinah 3.

gnanet uata gnitneg ajahas anam id raneb pakacreb . Rasulullah S. Menjadi landasan perlaksanaan syariat Islam secara menyeluruh di kalangan masyarakat . Semua kaum bebas mengamalkan kepercayaan ( agama) & adat istiadat masingmasing 5. Perbalahan kaum yang melibatkan orang Islam & bukan Islam. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara 2.W. Syariat Islam dapat dijalankan sepenuhnya dalam pentadbiran negara 3. Orang Islam & Yahudi samasama bertanggungjawab terhadap keselamatan penduduk Madinah. Orang Yahudi boleh hidup dengan cara mereka sendiri. Menyediakan satu institusi untuk masyarakat mendapatkan hak –hak individu & keadilan 2. Mereka juga tidak boleh melindungi orang kafir Quraisy 7. Mengakui kewujudan kaum Yahudi & Musyrikin Madinah 4. hendaklah dirujuk kpd baginda. Mengakui kewujudan Muhajirin & Ansar sebagai satu ummah 3. b naka kadit . was hallulusaR haiabmem akereM nad arahilemem naka rarkireB naknahatrepmem sam dp aites taat . Terbentuk negara Islam pertama di dunia 4.4 PERJANJIAN AQABAH KEDUA 7 awabmem ba’uaM tukireb nuhaT nad ikalel hanidaM irad atinaw gro . Setiap penduduk Madinah tidak 1. adalah ketua negara. Kegiatan dakwah berjalan lancar samada di dalam atau di luar Madinah KEPENTINGAN & MATLAMAT PENUBUHAN PIAGAM MADINAH 1. was hallulusaR gnanes uata . Rakyat hidup bersatu padu & keamanan dapat diwujudkan 5. tetapi tidak boleh menganggu orang Islam. Mereka juga bertanggungjawab menangkis serangan dari luar 6.A. 2. Setiap individu bertanggungjawab menjaga keselamatan & mewujudkan perpaduan di Madinah 8. 2 - KANDUNGAN PIAGAM MADINAH (SAHIFAH MADINAH) KESAN PIAGAM MADINAH 1.

Piagam ini melindungi semua pihak yang memperakukannya.Mereka hendaklah saling tolong-menolong untuk kebaikan 3. terutama dengan pihak kafir Quraisy 10.5 boleh bermusuh-musuhan & dengki-mendengki. Dapat mewujudkan suasana tenteram di Madinah 9. & berhak mengambil tindakan terhadap sesiapa . Mana-mana pihak di Madinah tidak dibenarkan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Menjamin usaha dakwah dapat dijalankan dengan baik & terancang 4.

Piagam Madinah b. Nama Madinah sebelum Islam : a. Habsyah b. Piagam Madinah digubal untuk: a. Kaum khazraj dan Muhajirin d. Rakyat hidup dalam kesulitan 9. Penduduk Madinah dibenarkan membuat hubungan dengan pihak luar 8. Penduduk Madinah . Bani Quraizah 5.kecuali : a. Bangsa Yaman 3. Muhajirin dan Ansar 4. Dakwah Islam berkembang pesat d. Bani Qanaah d. Berikut adalah Penduduk Madinah sebelum Islam. kecuali a. Hudaibiyah c. Masalah antara penduduk dirujuk kepada baginda b. Terbentuk negara Islam pertama c. Berikut adalah kesan piagam Madinah kecuali: a. Bani Nadhir b. Kaum Aus dan khazraj b. Bangsa Arab c. Mewujudkan perlembagaan negara d. Setiap orang penduduk bertanggungjawab menjaga keselamatan negara d. Golongan musyrikin d. Kaum Khazraj b. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara b. Berikut Bangsa Yahudi yang terdapat di Madinah . Bangsa Yahudi b. Perjanjian Aqabah 2 7. Berikut adalah antara usaha Rasulullah untuk menyatukan penduduk Madinah. Berikut kandungan piagam Madinah kecuali? a. Mewujudkan undang-undang negara 6. Membina Masjid c. Yaman d. Perjanjian Aqabah 1 d.6 LEMBARAN KERJA: ( PIAGAM MADINAH ) 1. Bani Qainuqa' c. Yathrib 2. Orang Islam Madinah terdiri dari a. Bangsa Yahudi d. Perjanjian Hudaibiyah c.kecuali a. Perjanjian politik pertama di dunia dikenali sebagai? a. Mempersauda rakan Muhajrin dan Ansar b. Kaum Aus c. Mengakui Muhajirin dan Ansar sebagai satu ummah c. Kaum Aus dan Muhajirin c.

.7 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful