1

KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH Unit 1 : PIAGAM MADINAH {SAHIFAH AL-MADINAH] Maksud Piagam Madinah: Perlembagaan yg ditulis & dipersetujui bersama oleh semua golongan yg terdiri drpd org Islam dan Yahudi yg menjadi warga negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah saw. Sahifah ini merupakan asas pembentukan negara Islam oleh Rasulullah saw

LATAR BELAKANG PENDUDUK MADINAH

1. • •

SEBELUM RASULULLAH BERHIJRAH ( SEBELUM ISLAM) Madinah sebelum Islam dikenali dengan nama Yathrib Penduduknya terdiri dari 2 golongan a. Bangsa Arab : Daripada suku Aus & Khazraj yang berasal dari Yaman : Menganut pelbagai kepercayaan : Mempunyai kepakaran dlm bidang pertanian & penternakan : Sentiasa bermusuhan & berperang

Bangsa Yahudi : Terdiri dari Yahudi Bani Nadhir, Bani Qainuqa' & Bani Quraizah yang berasal dari Palestin : Berpegang kepada ajaran Agama Yahudi : Memonopoli kegiatan perdagangan di Madinah • Suku Aus, Khazraj & Yahudi ini saling bermusuhan di antara satu sama lain disebabkan perasaan dengki & iri hati 2. SETELAH RASULULLAH BERHIJRAH (SETELAH JADI NEGARA ISLAM) • Penduduk Madinah terdiri dari 4 golongan: a. Orang Islam : Terdiri dari Muhajirin & Ansar b. Orang Yahudi : Terdiri daripada Bani Nadhir, Bani Qainuqa' & Bani Quraizah : Pada awalnya mereka menerima baik kedatangan Rasulullah & pengikutnya, tetapi akhirnya menunjukkan permusuhan penentangan terhadap org Islam kerana gagal menarik nabi ke pihak mereka

b.

W. Golongan Ansar Ialah orang Islam. Contohnya . : Mereka adalah talibarut musuh Islam.(Yahudi) : Ketua mereka Abdullah bin Ubai bin Salul d. untuk mendapatkan keredaan Allah & Rasulullah Persaudaraan antara golongan Muhaajirin dengan Ansar ini menjadi teras penyatuan masyarakat majmuk di Madinah & pembentukan sebuah negara Islam yang pertama di dunia LATIHAN 1. Saidina Abu Bakar (Muhajirin) disaudarakan dengan Kharizah bin Zuhair ( Ansar). Ciri-ciri persaudaraan ini Ciri persaudaraan ini dapat melahirkan kesatuam ummat yang mantap / mapan 1. darjat.W. pangkat & kekayaan. ( bukan berdasarkan kepada bangsa & keturunan ) Perbezakan bangsa . Saling hormat menghormati. Nyatakan pengertian Piagam Madinah . PERSAUDARAAN Golongan Muhajirin GOLONGAN MUHAJIRIN & GOLONGAN ANSAR SIAPAKAH GOL MUHAJIRIN & GOL ANSAR ? Ialah orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah S. Tidak menghalang hubungan persaudaraan kerana Islam memandang kemuliaan seseorang itu berdasarkan ketaqwaannya kepada Allah Persaudaraan yang diasaskan oleh Islam : dapat menanam kasih sayang yang sejati .2 c. Justeru itu golongan Ansar berlumba-lumba untuk mendapatkan saudara dari golongan Muhajirin. untuk menyebarkan Risalah Islam. Munafiqin : Penduduk Madinah yang berpura-pura Islam. Mengutamakan saudara dari diri sendiri serta Sanggup bekorban harta & tenaga untuk saudara Islam yang memerlukan pertolongan . Jaafar bin Abi Talib (M) dengan Muaz bin Jabal ( A) dll. Golongan Ansar juga telah membantu golongan Muhajirin dengan pelbagai bantuan tanpa mengharapkan keuntungan serta sangup mengorbankan apa sahaja demi kebaikan saudara mereka .T. keturunan. penduduk asal Madinah yang terdiri dari kaum Aus & Khazraj BAGAIMANAKAH RASULULLAH MEMPERSAUDARAKAN Rasulullah berpesan kepada golongan Ansar bahawa golongan Muhajirin adalah lebih dari saudara kandung sendiri. warna kulit. Musyrikin Madinah : Golongan yang masih berpegang kepada Persaudaraan dalam Islam adalah satu ikatan yang terjalin berasas Kepercayaan jahiliyah atau berteraskan : KESATUAN AQIDAH iaitu KEIMANAN & KETAQWAAN KEPADA ALLAH S.T.

2.3 2. Rasulullah juga telah mewujudkan satu perlembagaan negara yang diberi nama " PIAGAM MADINAH" Piagam ini merupakan perjanjian politik yang pertama di dunia Kandungan Piagam ini memperlihatkan kebijaksanaan Rasulullah dalam merancang sesuatu yang boleh bertahan sepanjang masa & sesuai dengan semua keadaan. Sanggup mengadai nyawa & mengharungi pelbagai penderitaan ketika berhijrah ke Madinah 3. Sanggup menghadapi pelbagai kesusahan ketika memulakan kehidupan di Madinah PENGORBANAN ANSAR 1. harta & tempat tinggal kepada gol muhajirin. irebmem nad naruQ haiabmem akereM salej gy nagnarenep hallulusaR malsI naraja ianegnem ijnajreb akereM bad hanama hunep ngd nak laggninem hamkih .irucnem ngd hawkad amirenem nad kana hunubmem kiab nakukalem kadit tpd gy nipmep naknignI taat nad naupinep nakutaynem lusar hatnirep atekgnes ht 002]akerem . Mengahwinkan keluarga mereka dengan orang Muhajirin 3. agama & budaya dengan dengan Mempersaudarakan Muhajirin & Ansar Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang tinggal disekitarnya. Memberi bantuan berupa tenaga. Huraikan kesan Piagam Madinah terhadap perkembangan Islam dan umatnya 5.YSAM NAAMIRENEP bukan Islam PERJANJIAN AQABAH PADAHRET BIRHTAY Paigam tersebut terdiri daripada 10 bahagian yang mengandungi 47 MALSI AMAGA PERTAMA fasal hallulusaR irad isagelad gro 21 b ba’saM naksutugnem ek gtd birhtaY MAGAIP MULEBES AWITSIREP -la rajagnem ktu riamU apmuj hanidaM HANIDAM birhtaY id naruQ dp was hallulusaR -la acabmem ba’saM ijah nisum . . . harta & kampung halaman 2. Apakah pandangan anda. Jelaskan latar belakang sebelum penggubalan Piagam Madinah 3. Piagam ini dirangka mengikut bimbingan wahyu serta berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah yang terdiri dari orang Islam & . Melindungi keselamatan Rasulullah daripada ancaman musuh Islam USAHA MENYATUPADUKAN PENDUDUK MADINAH Rasulullah telah berusaha menyatupadukan warganegara Madinah yang berbilang bangsa . sekiranya rakyat tidak mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan di dalam sebuah negara? PENGORBANAN MUHAJIRIN 1.kiriys raakrep birhtaY kududneP .anizreb . Terangkan lima isi kandungan Piagam Madinah 4. Sanggup meninggalkan sanak saudara.

adalah ketua negara. Mereka juga tidak boleh melindungi orang kafir Quraisy 7. Setiap penduduk Madinah tidak 1. Setiap individu bertanggungjawab menjaga keselamatan & mewujudkan perpaduan di Madinah 8. Orang Yahudi boleh hidup dengan cara mereka sendiri. was hallulusaR haiabmem akereM nad arahilemem naka rarkireB naknahatrepmem sam dp aites taat . b naka kadit . Terbentuk negara Islam pertama di dunia 4. Orang Islam & Yahudi samasama bertanggungjawab terhadap keselamatan penduduk Madinah. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara 2. Kegiatan dakwah berjalan lancar samada di dalam atau di luar Madinah KEPENTINGAN & MATLAMAT PENUBUHAN PIAGAM MADINAH 1.A. tetapi tidak boleh menganggu orang Islam. was hallulusaR gnanes uata . Rasulullah S. Menyediakan satu institusi untuk masyarakat mendapatkan hak –hak individu & keadilan 2. Semua kaum bebas mengamalkan kepercayaan ( agama) & adat istiadat masingmasing 5. hendaklah dirujuk kpd baginda. Mereka juga bertanggungjawab menangkis serangan dari luar 6.W.gnanet uata gnitneg ajahas anam id raneb pakacreb . 2 - KANDUNGAN PIAGAM MADINAH (SAHIFAH MADINAH) KESAN PIAGAM MADINAH 1. Syariat Islam dapat dijalankan sepenuhnya dalam pentadbiran negara 3. Menjadi landasan perlaksanaan syariat Islam secara menyeluruh di kalangan masyarakat . 2. Mengakui kewujudan kaum Yahudi & Musyrikin Madinah 4. Perbalahan kaum yang melibatkan orang Islam & bukan Islam. Rakyat hidup bersatu padu & keamanan dapat diwujudkan 5.4 PERJANJIAN AQABAH KEDUA 7 awabmem ba’uaM tukireb nuhaT nad ikalel hanidaM irad atinaw gro . Mengakui kewujudan Muhajirin & Ansar sebagai satu ummah 3.

Mana-mana pihak di Madinah tidak dibenarkan mengadakan hubungan dengan pihak luar.Mereka hendaklah saling tolong-menolong untuk kebaikan 3. Piagam ini melindungi semua pihak yang memperakukannya. Dapat mewujudkan suasana tenteram di Madinah 9.5 boleh bermusuh-musuhan & dengki-mendengki. Menjamin usaha dakwah dapat dijalankan dengan baik & terancang 4. & berhak mengambil tindakan terhadap sesiapa . terutama dengan pihak kafir Quraisy 10.

Perjanjian Aqabah 1 d. Berikut kandungan piagam Madinah kecuali? a. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara b. Mengakui Muhajirin dan Ansar sebagai satu ummah c. Membina Masjid c. Bangsa Yahudi b.6 LEMBARAN KERJA: ( PIAGAM MADINAH ) 1. Nama Madinah sebelum Islam : a. Piagam Madinah b. Yaman d. Kaum Khazraj b. Penduduk Madinah . Golongan musyrikin d. Penduduk Madinah dibenarkan membuat hubungan dengan pihak luar 8. Bani Quraizah 5. Yathrib 2.kecuali : a. Setiap orang penduduk bertanggungjawab menjaga keselamatan negara d. Mewujudkan undang-undang negara 6. Berikut Bangsa Yahudi yang terdapat di Madinah . Berikut adalah antara usaha Rasulullah untuk menyatukan penduduk Madinah. Bani Qanaah d. Orang Islam Madinah terdiri dari a. Terbentuk negara Islam pertama c. kecuali a. Berikut adalah Penduduk Madinah sebelum Islam. Mewujudkan perlembagaan negara d. Habsyah b. Hudaibiyah c. Bangsa Yaman 3. Kaum Aus c. Bani Nadhir b. Perjanjian Aqabah 2 7. Muhajirin dan Ansar 4. Berikut adalah kesan piagam Madinah kecuali: a. Kaum Aus dan Muhajirin c. Kaum khazraj dan Muhajirin d. Kaum Aus dan khazraj b. Bani Qainuqa' c. Dakwah Islam berkembang pesat d. Mempersauda rakan Muhajrin dan Ansar b. Masalah antara penduduk dirujuk kepada baginda b. Perjanjian Hudaibiyah c. Bangsa Yahudi d. Perjanjian politik pertama di dunia dikenali sebagai? a. Bangsa Arab c. Rakyat hidup dalam kesulitan 9. Piagam Madinah digubal untuk: a.kecuali a.

7 10. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful