1

KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH Unit 1 : PIAGAM MADINAH {SAHIFAH AL-MADINAH] Maksud Piagam Madinah: Perlembagaan yg ditulis & dipersetujui bersama oleh semua golongan yg terdiri drpd org Islam dan Yahudi yg menjadi warga negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah saw. Sahifah ini merupakan asas pembentukan negara Islam oleh Rasulullah saw

LATAR BELAKANG PENDUDUK MADINAH

1. • •

SEBELUM RASULULLAH BERHIJRAH ( SEBELUM ISLAM) Madinah sebelum Islam dikenali dengan nama Yathrib Penduduknya terdiri dari 2 golongan a. Bangsa Arab : Daripada suku Aus & Khazraj yang berasal dari Yaman : Menganut pelbagai kepercayaan : Mempunyai kepakaran dlm bidang pertanian & penternakan : Sentiasa bermusuhan & berperang

Bangsa Yahudi : Terdiri dari Yahudi Bani Nadhir, Bani Qainuqa' & Bani Quraizah yang berasal dari Palestin : Berpegang kepada ajaran Agama Yahudi : Memonopoli kegiatan perdagangan di Madinah • Suku Aus, Khazraj & Yahudi ini saling bermusuhan di antara satu sama lain disebabkan perasaan dengki & iri hati 2. SETELAH RASULULLAH BERHIJRAH (SETELAH JADI NEGARA ISLAM) • Penduduk Madinah terdiri dari 4 golongan: a. Orang Islam : Terdiri dari Muhajirin & Ansar b. Orang Yahudi : Terdiri daripada Bani Nadhir, Bani Qainuqa' & Bani Quraizah : Pada awalnya mereka menerima baik kedatangan Rasulullah & pengikutnya, tetapi akhirnya menunjukkan permusuhan penentangan terhadap org Islam kerana gagal menarik nabi ke pihak mereka

b.

Jaafar bin Abi Talib (M) dengan Muaz bin Jabal ( A) dll. Saidina Abu Bakar (Muhajirin) disaudarakan dengan Kharizah bin Zuhair ( Ansar). penduduk asal Madinah yang terdiri dari kaum Aus & Khazraj BAGAIMANAKAH RASULULLAH MEMPERSAUDARAKAN Rasulullah berpesan kepada golongan Ansar bahawa golongan Muhajirin adalah lebih dari saudara kandung sendiri. Munafiqin : Penduduk Madinah yang berpura-pura Islam. Mengutamakan saudara dari diri sendiri serta Sanggup bekorban harta & tenaga untuk saudara Islam yang memerlukan pertolongan . Tidak menghalang hubungan persaudaraan kerana Islam memandang kemuliaan seseorang itu berdasarkan ketaqwaannya kepada Allah Persaudaraan yang diasaskan oleh Islam : dapat menanam kasih sayang yang sejati . PERSAUDARAAN Golongan Muhajirin GOLONGAN MUHAJIRIN & GOLONGAN ANSAR SIAPAKAH GOL MUHAJIRIN & GOL ANSAR ? Ialah orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah S. Contohnya . Musyrikin Madinah : Golongan yang masih berpegang kepada Persaudaraan dalam Islam adalah satu ikatan yang terjalin berasas Kepercayaan jahiliyah atau berteraskan : KESATUAN AQIDAH iaitu KEIMANAN & KETAQWAAN KEPADA ALLAH S. : Mereka adalah talibarut musuh Islam. untuk mendapatkan keredaan Allah & Rasulullah Persaudaraan antara golongan Muhaajirin dengan Ansar ini menjadi teras penyatuan masyarakat majmuk di Madinah & pembentukan sebuah negara Islam yang pertama di dunia LATIHAN 1. untuk menyebarkan Risalah Islam.T.T.W. warna kulit.W. Golongan Ansar Ialah orang Islam. Saling hormat menghormati. keturunan. Justeru itu golongan Ansar berlumba-lumba untuk mendapatkan saudara dari golongan Muhajirin. Golongan Ansar juga telah membantu golongan Muhajirin dengan pelbagai bantuan tanpa mengharapkan keuntungan serta sangup mengorbankan apa sahaja demi kebaikan saudara mereka . darjat. Nyatakan pengertian Piagam Madinah .(Yahudi) : Ketua mereka Abdullah bin Ubai bin Salul d. ( bukan berdasarkan kepada bangsa & keturunan ) Perbezakan bangsa .2 c. pangkat & kekayaan. Ciri-ciri persaudaraan ini Ciri persaudaraan ini dapat melahirkan kesatuam ummat yang mantap / mapan 1.

Sanggup meninggalkan sanak saudara. sekiranya rakyat tidak mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan di dalam sebuah negara? PENGORBANAN MUHAJIRIN 1. Memberi bantuan berupa tenaga. . Mengahwinkan keluarga mereka dengan orang Muhajirin 3. Sanggup menghadapi pelbagai kesusahan ketika memulakan kehidupan di Madinah PENGORBANAN ANSAR 1.YSAM NAAMIRENEP bukan Islam PERJANJIAN AQABAH PADAHRET BIRHTAY Paigam tersebut terdiri daripada 10 bahagian yang mengandungi 47 MALSI AMAGA PERTAMA fasal hallulusaR irad isagelad gro 21 b ba’saM naksutugnem ek gtd birhtaY MAGAIP MULEBES AWITSIREP -la rajagnem ktu riamU apmuj hanidaM HANIDAM birhtaY id naruQ dp was hallulusaR -la acabmem ba’saM ijah nisum . agama & budaya dengan dengan Mempersaudarakan Muhajirin & Ansar Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang tinggal disekitarnya.3 2. . Jelaskan latar belakang sebelum penggubalan Piagam Madinah 3. Piagam ini dirangka mengikut bimbingan wahyu serta berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah yang terdiri dari orang Islam & .irucnem ngd hawkad amirenem nad kana hunubmem kiab nakukalem kadit tpd gy nipmep naknignI taat nad naupinep nakutaynem lusar hatnirep atekgnes ht 002]akerem . Apakah pandangan anda. Melindungi keselamatan Rasulullah daripada ancaman musuh Islam USAHA MENYATUPADUKAN PENDUDUK MADINAH Rasulullah telah berusaha menyatupadukan warganegara Madinah yang berbilang bangsa . Rasulullah juga telah mewujudkan satu perlembagaan negara yang diberi nama " PIAGAM MADINAH" Piagam ini merupakan perjanjian politik yang pertama di dunia Kandungan Piagam ini memperlihatkan kebijaksanaan Rasulullah dalam merancang sesuatu yang boleh bertahan sepanjang masa & sesuai dengan semua keadaan.anizreb . irebmem nad naruQ haiabmem akereM salej gy nagnarenep hallulusaR malsI naraja ianegnem ijnajreb akereM bad hanama hunep ngd nak laggninem hamkih . harta & tempat tinggal kepada gol muhajirin.kiriys raakrep birhtaY kududneP . harta & kampung halaman 2. Huraikan kesan Piagam Madinah terhadap perkembangan Islam dan umatnya 5. 2. Sanggup mengadai nyawa & mengharungi pelbagai penderitaan ketika berhijrah ke Madinah 3. Terangkan lima isi kandungan Piagam Madinah 4.

hendaklah dirujuk kpd baginda. adalah ketua negara. Kegiatan dakwah berjalan lancar samada di dalam atau di luar Madinah KEPENTINGAN & MATLAMAT PENUBUHAN PIAGAM MADINAH 1. Mengakui kewujudan Muhajirin & Ansar sebagai satu ummah 3.W. Terbentuk negara Islam pertama di dunia 4. 2 - KANDUNGAN PIAGAM MADINAH (SAHIFAH MADINAH) KESAN PIAGAM MADINAH 1. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara 2. b naka kadit . Mereka juga tidak boleh melindungi orang kafir Quraisy 7. was hallulusaR haiabmem akereM nad arahilemem naka rarkireB naknahatrepmem sam dp aites taat . Menyediakan satu institusi untuk masyarakat mendapatkan hak –hak individu & keadilan 2. 2. Rakyat hidup bersatu padu & keamanan dapat diwujudkan 5. Rasulullah S. Mereka juga bertanggungjawab menangkis serangan dari luar 6.A. Semua kaum bebas mengamalkan kepercayaan ( agama) & adat istiadat masingmasing 5.4 PERJANJIAN AQABAH KEDUA 7 awabmem ba’uaM tukireb nuhaT nad ikalel hanidaM irad atinaw gro .gnanet uata gnitneg ajahas anam id raneb pakacreb . Orang Islam & Yahudi samasama bertanggungjawab terhadap keselamatan penduduk Madinah. Perbalahan kaum yang melibatkan orang Islam & bukan Islam. tetapi tidak boleh menganggu orang Islam. Setiap individu bertanggungjawab menjaga keselamatan & mewujudkan perpaduan di Madinah 8. Orang Yahudi boleh hidup dengan cara mereka sendiri. was hallulusaR gnanes uata . Setiap penduduk Madinah tidak 1. Menjadi landasan perlaksanaan syariat Islam secara menyeluruh di kalangan masyarakat . Syariat Islam dapat dijalankan sepenuhnya dalam pentadbiran negara 3. Mengakui kewujudan kaum Yahudi & Musyrikin Madinah 4.

Piagam ini melindungi semua pihak yang memperakukannya. terutama dengan pihak kafir Quraisy 10. Dapat mewujudkan suasana tenteram di Madinah 9. Menjamin usaha dakwah dapat dijalankan dengan baik & terancang 4. & berhak mengambil tindakan terhadap sesiapa .5 boleh bermusuh-musuhan & dengki-mendengki. Mana-mana pihak di Madinah tidak dibenarkan mengadakan hubungan dengan pihak luar.Mereka hendaklah saling tolong-menolong untuk kebaikan 3.

Bangsa Yahudi b. Kaum Aus dan Muhajirin c. Berikut adalah Penduduk Madinah sebelum Islam. Kaum khazraj dan Muhajirin d. Bangsa Arab c. Berikut kandungan piagam Madinah kecuali? a. Bangsa Yaman 3. Masalah antara penduduk dirujuk kepada baginda b. Bangsa Yahudi d. Mewujudkan undang-undang negara 6.kecuali a. Perjanjian Aqabah 2 7. Bani Qanaah d. Berikut adalah antara usaha Rasulullah untuk menyatukan penduduk Madinah. Bani Quraizah 5. Perjanjian Hudaibiyah c. Golongan musyrikin d. Penduduk Madinah . Bani Nadhir b. Membina Masjid c. Nama Madinah sebelum Islam : a.6 LEMBARAN KERJA: ( PIAGAM MADINAH ) 1. Orang Islam Madinah terdiri dari a. Bani Qainuqa' c. Hudaibiyah c.kecuali : a. Kaum Aus dan khazraj b. Kaum Khazraj b. Perjanjian politik pertama di dunia dikenali sebagai? a. Perjanjian Aqabah 1 d. Habsyah b. Mewujudkan perlembagaan negara d. Rakyat hidup dalam kesulitan 9. Dakwah Islam berkembang pesat d. Mempersauda rakan Muhajrin dan Ansar b. Setiap orang penduduk bertanggungjawab menjaga keselamatan negara d. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara b. Muhajirin dan Ansar 4. Berikut adalah kesan piagam Madinah kecuali: a. Piagam Madinah digubal untuk: a. Penduduk Madinah dibenarkan membuat hubungan dengan pihak luar 8. Yathrib 2. Yaman d. kecuali a. Berikut Bangsa Yahudi yang terdapat di Madinah . Kaum Aus c. Mengakui Muhajirin dan Ansar sebagai satu ummah c. Terbentuk negara Islam pertama c. Piagam Madinah b.

.7 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful