1

KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH Unit 1 : PIAGAM MADINAH {SAHIFAH AL-MADINAH] Maksud Piagam Madinah: Perlembagaan yg ditulis & dipersetujui bersama oleh semua golongan yg terdiri drpd org Islam dan Yahudi yg menjadi warga negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah saw. Sahifah ini merupakan asas pembentukan negara Islam oleh Rasulullah saw

LATAR BELAKANG PENDUDUK MADINAH

1. • •

SEBELUM RASULULLAH BERHIJRAH ( SEBELUM ISLAM) Madinah sebelum Islam dikenali dengan nama Yathrib Penduduknya terdiri dari 2 golongan a. Bangsa Arab : Daripada suku Aus & Khazraj yang berasal dari Yaman : Menganut pelbagai kepercayaan : Mempunyai kepakaran dlm bidang pertanian & penternakan : Sentiasa bermusuhan & berperang

Bangsa Yahudi : Terdiri dari Yahudi Bani Nadhir, Bani Qainuqa' & Bani Quraizah yang berasal dari Palestin : Berpegang kepada ajaran Agama Yahudi : Memonopoli kegiatan perdagangan di Madinah • Suku Aus, Khazraj & Yahudi ini saling bermusuhan di antara satu sama lain disebabkan perasaan dengki & iri hati 2. SETELAH RASULULLAH BERHIJRAH (SETELAH JADI NEGARA ISLAM) • Penduduk Madinah terdiri dari 4 golongan: a. Orang Islam : Terdiri dari Muhajirin & Ansar b. Orang Yahudi : Terdiri daripada Bani Nadhir, Bani Qainuqa' & Bani Quraizah : Pada awalnya mereka menerima baik kedatangan Rasulullah & pengikutnya, tetapi akhirnya menunjukkan permusuhan penentangan terhadap org Islam kerana gagal menarik nabi ke pihak mereka

b.

Mengutamakan saudara dari diri sendiri serta Sanggup bekorban harta & tenaga untuk saudara Islam yang memerlukan pertolongan . pangkat & kekayaan. warna kulit. ( bukan berdasarkan kepada bangsa & keturunan ) Perbezakan bangsa . Tidak menghalang hubungan persaudaraan kerana Islam memandang kemuliaan seseorang itu berdasarkan ketaqwaannya kepada Allah Persaudaraan yang diasaskan oleh Islam : dapat menanam kasih sayang yang sejati . Ciri-ciri persaudaraan ini Ciri persaudaraan ini dapat melahirkan kesatuam ummat yang mantap / mapan 1. Golongan Ansar juga telah membantu golongan Muhajirin dengan pelbagai bantuan tanpa mengharapkan keuntungan serta sangup mengorbankan apa sahaja demi kebaikan saudara mereka .W.W. : Mereka adalah talibarut musuh Islam. Saling hormat menghormati. PERSAUDARAAN Golongan Muhajirin GOLONGAN MUHAJIRIN & GOLONGAN ANSAR SIAPAKAH GOL MUHAJIRIN & GOL ANSAR ? Ialah orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah S. Justeru itu golongan Ansar berlumba-lumba untuk mendapatkan saudara dari golongan Muhajirin. untuk menyebarkan Risalah Islam. keturunan. darjat. Golongan Ansar Ialah orang Islam. untuk mendapatkan keredaan Allah & Rasulullah Persaudaraan antara golongan Muhaajirin dengan Ansar ini menjadi teras penyatuan masyarakat majmuk di Madinah & pembentukan sebuah negara Islam yang pertama di dunia LATIHAN 1. Jaafar bin Abi Talib (M) dengan Muaz bin Jabal ( A) dll.(Yahudi) : Ketua mereka Abdullah bin Ubai bin Salul d. Musyrikin Madinah : Golongan yang masih berpegang kepada Persaudaraan dalam Islam adalah satu ikatan yang terjalin berasas Kepercayaan jahiliyah atau berteraskan : KESATUAN AQIDAH iaitu KEIMANAN & KETAQWAAN KEPADA ALLAH S. penduduk asal Madinah yang terdiri dari kaum Aus & Khazraj BAGAIMANAKAH RASULULLAH MEMPERSAUDARAKAN Rasulullah berpesan kepada golongan Ansar bahawa golongan Muhajirin adalah lebih dari saudara kandung sendiri. Saidina Abu Bakar (Muhajirin) disaudarakan dengan Kharizah bin Zuhair ( Ansar).T. Munafiqin : Penduduk Madinah yang berpura-pura Islam.2 c. Contohnya .T. Nyatakan pengertian Piagam Madinah .

anizreb .3 2. Terangkan lima isi kandungan Piagam Madinah 4.kiriys raakrep birhtaY kududneP . Sanggup menghadapi pelbagai kesusahan ketika memulakan kehidupan di Madinah PENGORBANAN ANSAR 1. harta & tempat tinggal kepada gol muhajirin. Melindungi keselamatan Rasulullah daripada ancaman musuh Islam USAHA MENYATUPADUKAN PENDUDUK MADINAH Rasulullah telah berusaha menyatupadukan warganegara Madinah yang berbilang bangsa . Mengahwinkan keluarga mereka dengan orang Muhajirin 3. irebmem nad naruQ haiabmem akereM salej gy nagnarenep hallulusaR malsI naraja ianegnem ijnajreb akereM bad hanama hunep ngd nak laggninem hamkih . . Piagam ini dirangka mengikut bimbingan wahyu serta berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah yang terdiri dari orang Islam & . agama & budaya dengan dengan Mempersaudarakan Muhajirin & Ansar Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang tinggal disekitarnya. Huraikan kesan Piagam Madinah terhadap perkembangan Islam dan umatnya 5. 2. Apakah pandangan anda. harta & kampung halaman 2. Jelaskan latar belakang sebelum penggubalan Piagam Madinah 3. Memberi bantuan berupa tenaga.irucnem ngd hawkad amirenem nad kana hunubmem kiab nakukalem kadit tpd gy nipmep naknignI taat nad naupinep nakutaynem lusar hatnirep atekgnes ht 002]akerem . Rasulullah juga telah mewujudkan satu perlembagaan negara yang diberi nama " PIAGAM MADINAH" Piagam ini merupakan perjanjian politik yang pertama di dunia Kandungan Piagam ini memperlihatkan kebijaksanaan Rasulullah dalam merancang sesuatu yang boleh bertahan sepanjang masa & sesuai dengan semua keadaan. . Sanggup mengadai nyawa & mengharungi pelbagai penderitaan ketika berhijrah ke Madinah 3. sekiranya rakyat tidak mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan di dalam sebuah negara? PENGORBANAN MUHAJIRIN 1. Sanggup meninggalkan sanak saudara.YSAM NAAMIRENEP bukan Islam PERJANJIAN AQABAH PADAHRET BIRHTAY Paigam tersebut terdiri daripada 10 bahagian yang mengandungi 47 MALSI AMAGA PERTAMA fasal hallulusaR irad isagelad gro 21 b ba’saM naksutugnem ek gtd birhtaY MAGAIP MULEBES AWITSIREP -la rajagnem ktu riamU apmuj hanidaM HANIDAM birhtaY id naruQ dp was hallulusaR -la acabmem ba’saM ijah nisum .

W. Menyediakan satu institusi untuk masyarakat mendapatkan hak –hak individu & keadilan 2. Menjadi landasan perlaksanaan syariat Islam secara menyeluruh di kalangan masyarakat . Mereka juga tidak boleh melindungi orang kafir Quraisy 7. Mengakui kewujudan Muhajirin & Ansar sebagai satu ummah 3. tetapi tidak boleh menganggu orang Islam. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara 2. Mereka juga bertanggungjawab menangkis serangan dari luar 6. Terbentuk negara Islam pertama di dunia 4. b naka kadit . 2 - KANDUNGAN PIAGAM MADINAH (SAHIFAH MADINAH) KESAN PIAGAM MADINAH 1. was hallulusaR gnanes uata . Syariat Islam dapat dijalankan sepenuhnya dalam pentadbiran negara 3. Rasulullah S. Orang Yahudi boleh hidup dengan cara mereka sendiri. Orang Islam & Yahudi samasama bertanggungjawab terhadap keselamatan penduduk Madinah. Setiap individu bertanggungjawab menjaga keselamatan & mewujudkan perpaduan di Madinah 8.4 PERJANJIAN AQABAH KEDUA 7 awabmem ba’uaM tukireb nuhaT nad ikalel hanidaM irad atinaw gro . Setiap penduduk Madinah tidak 1. Rakyat hidup bersatu padu & keamanan dapat diwujudkan 5. Semua kaum bebas mengamalkan kepercayaan ( agama) & adat istiadat masingmasing 5. Perbalahan kaum yang melibatkan orang Islam & bukan Islam. Mengakui kewujudan kaum Yahudi & Musyrikin Madinah 4. Kegiatan dakwah berjalan lancar samada di dalam atau di luar Madinah KEPENTINGAN & MATLAMAT PENUBUHAN PIAGAM MADINAH 1.A. adalah ketua negara. hendaklah dirujuk kpd baginda. was hallulusaR haiabmem akereM nad arahilemem naka rarkireB naknahatrepmem sam dp aites taat . 2.gnanet uata gnitneg ajahas anam id raneb pakacreb .

& berhak mengambil tindakan terhadap sesiapa . Dapat mewujudkan suasana tenteram di Madinah 9. Mana-mana pihak di Madinah tidak dibenarkan mengadakan hubungan dengan pihak luar.5 boleh bermusuh-musuhan & dengki-mendengki.Mereka hendaklah saling tolong-menolong untuk kebaikan 3. terutama dengan pihak kafir Quraisy 10. Piagam ini melindungi semua pihak yang memperakukannya. Menjamin usaha dakwah dapat dijalankan dengan baik & terancang 4.

Mengakui Muhajirin dan Ansar sebagai satu ummah c.kecuali a. Yaman d. Nama Madinah sebelum Islam : a. Perjanjian Aqabah 1 d. Muhajirin dan Ansar 4. Bangsa Yahudi d. Setiap orang penduduk bertanggungjawab menjaga keselamatan negara d. Bani Quraizah 5. Membina Masjid c. Bangsa Yahudi b. Bani Qainuqa' c. Mewujudkan perlembagaan negara d. Berikut Bangsa Yahudi yang terdapat di Madinah . Masalah antara penduduk dirujuk kepada baginda b. Mewujudkan undang-undang negara 6. Terbentuk negara Islam pertama c. Kaum Khazraj b. Habsyah b. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara b.kecuali : a. Orang Islam Madinah terdiri dari a. Hudaibiyah c. Kaum Aus c. Berikut adalah Penduduk Madinah sebelum Islam. Golongan musyrikin d. Berikut kandungan piagam Madinah kecuali? a. Perjanjian Aqabah 2 7. Bani Qanaah d. Bani Nadhir b. Dakwah Islam berkembang pesat d. Piagam Madinah b.6 LEMBARAN KERJA: ( PIAGAM MADINAH ) 1. Bangsa Yaman 3. Kaum Aus dan Muhajirin c. Kaum Aus dan khazraj b. Kaum khazraj dan Muhajirin d. Berikut adalah antara usaha Rasulullah untuk menyatukan penduduk Madinah. Piagam Madinah digubal untuk: a. Bangsa Arab c. Perjanjian politik pertama di dunia dikenali sebagai? a. Rakyat hidup dalam kesulitan 9. Perjanjian Hudaibiyah c. kecuali a. Penduduk Madinah . Berikut adalah kesan piagam Madinah kecuali: a. Yathrib 2. Mempersauda rakan Muhajrin dan Ansar b. Penduduk Madinah dibenarkan membuat hubungan dengan pihak luar 8.

7 10. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful