1

KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH Unit 1 : PIAGAM MADINAH {SAHIFAH AL-MADINAH] Maksud Piagam Madinah: Perlembagaan yg ditulis & dipersetujui bersama oleh semua golongan yg terdiri drpd org Islam dan Yahudi yg menjadi warga negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah saw. Sahifah ini merupakan asas pembentukan negara Islam oleh Rasulullah saw

LATAR BELAKANG PENDUDUK MADINAH

1. • •

SEBELUM RASULULLAH BERHIJRAH ( SEBELUM ISLAM) Madinah sebelum Islam dikenali dengan nama Yathrib Penduduknya terdiri dari 2 golongan a. Bangsa Arab : Daripada suku Aus & Khazraj yang berasal dari Yaman : Menganut pelbagai kepercayaan : Mempunyai kepakaran dlm bidang pertanian & penternakan : Sentiasa bermusuhan & berperang

Bangsa Yahudi : Terdiri dari Yahudi Bani Nadhir, Bani Qainuqa' & Bani Quraizah yang berasal dari Palestin : Berpegang kepada ajaran Agama Yahudi : Memonopoli kegiatan perdagangan di Madinah • Suku Aus, Khazraj & Yahudi ini saling bermusuhan di antara satu sama lain disebabkan perasaan dengki & iri hati 2. SETELAH RASULULLAH BERHIJRAH (SETELAH JADI NEGARA ISLAM) • Penduduk Madinah terdiri dari 4 golongan: a. Orang Islam : Terdiri dari Muhajirin & Ansar b. Orang Yahudi : Terdiri daripada Bani Nadhir, Bani Qainuqa' & Bani Quraizah : Pada awalnya mereka menerima baik kedatangan Rasulullah & pengikutnya, tetapi akhirnya menunjukkan permusuhan penentangan terhadap org Islam kerana gagal menarik nabi ke pihak mereka

b.

penduduk asal Madinah yang terdiri dari kaum Aus & Khazraj BAGAIMANAKAH RASULULLAH MEMPERSAUDARAKAN Rasulullah berpesan kepada golongan Ansar bahawa golongan Muhajirin adalah lebih dari saudara kandung sendiri. Saling hormat menghormati. Jaafar bin Abi Talib (M) dengan Muaz bin Jabal ( A) dll. warna kulit.2 c. Ciri-ciri persaudaraan ini Ciri persaudaraan ini dapat melahirkan kesatuam ummat yang mantap / mapan 1. Nyatakan pengertian Piagam Madinah . Mengutamakan saudara dari diri sendiri serta Sanggup bekorban harta & tenaga untuk saudara Islam yang memerlukan pertolongan . pangkat & kekayaan. Tidak menghalang hubungan persaudaraan kerana Islam memandang kemuliaan seseorang itu berdasarkan ketaqwaannya kepada Allah Persaudaraan yang diasaskan oleh Islam : dapat menanam kasih sayang yang sejati . PERSAUDARAAN Golongan Muhajirin GOLONGAN MUHAJIRIN & GOLONGAN ANSAR SIAPAKAH GOL MUHAJIRIN & GOL ANSAR ? Ialah orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah S.(Yahudi) : Ketua mereka Abdullah bin Ubai bin Salul d. keturunan. Musyrikin Madinah : Golongan yang masih berpegang kepada Persaudaraan dalam Islam adalah satu ikatan yang terjalin berasas Kepercayaan jahiliyah atau berteraskan : KESATUAN AQIDAH iaitu KEIMANAN & KETAQWAAN KEPADA ALLAH S.W.T. Saidina Abu Bakar (Muhajirin) disaudarakan dengan Kharizah bin Zuhair ( Ansar). Contohnya . Golongan Ansar Ialah orang Islam.T. ( bukan berdasarkan kepada bangsa & keturunan ) Perbezakan bangsa . untuk menyebarkan Risalah Islam.W. : Mereka adalah talibarut musuh Islam. Munafiqin : Penduduk Madinah yang berpura-pura Islam. Golongan Ansar juga telah membantu golongan Muhajirin dengan pelbagai bantuan tanpa mengharapkan keuntungan serta sangup mengorbankan apa sahaja demi kebaikan saudara mereka . darjat. Justeru itu golongan Ansar berlumba-lumba untuk mendapatkan saudara dari golongan Muhajirin. untuk mendapatkan keredaan Allah & Rasulullah Persaudaraan antara golongan Muhaajirin dengan Ansar ini menjadi teras penyatuan masyarakat majmuk di Madinah & pembentukan sebuah negara Islam yang pertama di dunia LATIHAN 1.

2. sekiranya rakyat tidak mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan di dalam sebuah negara? PENGORBANAN MUHAJIRIN 1. agama & budaya dengan dengan Mempersaudarakan Muhajirin & Ansar Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang tinggal disekitarnya. Huraikan kesan Piagam Madinah terhadap perkembangan Islam dan umatnya 5.anizreb .YSAM NAAMIRENEP bukan Islam PERJANJIAN AQABAH PADAHRET BIRHTAY Paigam tersebut terdiri daripada 10 bahagian yang mengandungi 47 MALSI AMAGA PERTAMA fasal hallulusaR irad isagelad gro 21 b ba’saM naksutugnem ek gtd birhtaY MAGAIP MULEBES AWITSIREP -la rajagnem ktu riamU apmuj hanidaM HANIDAM birhtaY id naruQ dp was hallulusaR -la acabmem ba’saM ijah nisum . Mengahwinkan keluarga mereka dengan orang Muhajirin 3. irebmem nad naruQ haiabmem akereM salej gy nagnarenep hallulusaR malsI naraja ianegnem ijnajreb akereM bad hanama hunep ngd nak laggninem hamkih . Apakah pandangan anda. Melindungi keselamatan Rasulullah daripada ancaman musuh Islam USAHA MENYATUPADUKAN PENDUDUK MADINAH Rasulullah telah berusaha menyatupadukan warganegara Madinah yang berbilang bangsa . harta & kampung halaman 2.kiriys raakrep birhtaY kududneP . Jelaskan latar belakang sebelum penggubalan Piagam Madinah 3. . harta & tempat tinggal kepada gol muhajirin. Terangkan lima isi kandungan Piagam Madinah 4. Piagam ini dirangka mengikut bimbingan wahyu serta berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah yang terdiri dari orang Islam & . Sanggup meninggalkan sanak saudara. Memberi bantuan berupa tenaga. Sanggup mengadai nyawa & mengharungi pelbagai penderitaan ketika berhijrah ke Madinah 3. . Rasulullah juga telah mewujudkan satu perlembagaan negara yang diberi nama " PIAGAM MADINAH" Piagam ini merupakan perjanjian politik yang pertama di dunia Kandungan Piagam ini memperlihatkan kebijaksanaan Rasulullah dalam merancang sesuatu yang boleh bertahan sepanjang masa & sesuai dengan semua keadaan.3 2. Sanggup menghadapi pelbagai kesusahan ketika memulakan kehidupan di Madinah PENGORBANAN ANSAR 1.irucnem ngd hawkad amirenem nad kana hunubmem kiab nakukalem kadit tpd gy nipmep naknignI taat nad naupinep nakutaynem lusar hatnirep atekgnes ht 002]akerem .

Perbalahan kaum yang melibatkan orang Islam & bukan Islam. Menjadi landasan perlaksanaan syariat Islam secara menyeluruh di kalangan masyarakat . Rakyat hidup bersatu padu & keamanan dapat diwujudkan 5. Mengakui kewujudan Muhajirin & Ansar sebagai satu ummah 3. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara 2. Mereka juga bertanggungjawab menangkis serangan dari luar 6. Semua kaum bebas mengamalkan kepercayaan ( agama) & adat istiadat masingmasing 5.A. tetapi tidak boleh menganggu orang Islam. hendaklah dirujuk kpd baginda.4 PERJANJIAN AQABAH KEDUA 7 awabmem ba’uaM tukireb nuhaT nad ikalel hanidaM irad atinaw gro . Mereka juga tidak boleh melindungi orang kafir Quraisy 7. Setiap penduduk Madinah tidak 1. Setiap individu bertanggungjawab menjaga keselamatan & mewujudkan perpaduan di Madinah 8. 2 - KANDUNGAN PIAGAM MADINAH (SAHIFAH MADINAH) KESAN PIAGAM MADINAH 1. was hallulusaR gnanes uata . b naka kadit . Syariat Islam dapat dijalankan sepenuhnya dalam pentadbiran negara 3.gnanet uata gnitneg ajahas anam id raneb pakacreb .W. was hallulusaR haiabmem akereM nad arahilemem naka rarkireB naknahatrepmem sam dp aites taat . Rasulullah S. Menyediakan satu institusi untuk masyarakat mendapatkan hak –hak individu & keadilan 2. Orang Yahudi boleh hidup dengan cara mereka sendiri. Orang Islam & Yahudi samasama bertanggungjawab terhadap keselamatan penduduk Madinah. 2. adalah ketua negara. Mengakui kewujudan kaum Yahudi & Musyrikin Madinah 4. Kegiatan dakwah berjalan lancar samada di dalam atau di luar Madinah KEPENTINGAN & MATLAMAT PENUBUHAN PIAGAM MADINAH 1. Terbentuk negara Islam pertama di dunia 4.

5 boleh bermusuh-musuhan & dengki-mendengki. & berhak mengambil tindakan terhadap sesiapa .Mereka hendaklah saling tolong-menolong untuk kebaikan 3. Dapat mewujudkan suasana tenteram di Madinah 9. Piagam ini melindungi semua pihak yang memperakukannya. Menjamin usaha dakwah dapat dijalankan dengan baik & terancang 4. Mana-mana pihak di Madinah tidak dibenarkan mengadakan hubungan dengan pihak luar. terutama dengan pihak kafir Quraisy 10.

Yathrib 2. Kaum Aus dan khazraj b. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara b. Bani Nadhir b. Rakyat hidup dalam kesulitan 9. Membina Masjid c. Orang Islam Madinah terdiri dari a. Hudaibiyah c. Berikut adalah kesan piagam Madinah kecuali: a. Bangsa Yahudi b. Kaum khazraj dan Muhajirin d. Mengakui Muhajirin dan Ansar sebagai satu ummah c. Berikut adalah antara usaha Rasulullah untuk menyatukan penduduk Madinah.kecuali a. Mempersauda rakan Muhajrin dan Ansar b. Bani Qanaah d. Bangsa Yahudi d. Piagam Madinah b. Dakwah Islam berkembang pesat d. Penduduk Madinah dibenarkan membuat hubungan dengan pihak luar 8. Mewujudkan undang-undang negara 6. kecuali a. Perjanjian Aqabah 1 d. Kaum Aus c.6 LEMBARAN KERJA: ( PIAGAM MADINAH ) 1. Nama Madinah sebelum Islam : a. Yaman d. Piagam Madinah digubal untuk: a. Perjanjian Hudaibiyah c. Penduduk Madinah . Bani Quraizah 5. Bangsa Yaman 3. Habsyah b. Mewujudkan perlembagaan negara d. Bangsa Arab c. Kaum Aus dan Muhajirin c. Berikut adalah Penduduk Madinah sebelum Islam.kecuali : a. Masalah antara penduduk dirujuk kepada baginda b. Setiap orang penduduk bertanggungjawab menjaga keselamatan negara d. Kaum Khazraj b. Berikut kandungan piagam Madinah kecuali? a. Bani Qainuqa' c. Golongan musyrikin d. Perjanjian Aqabah 2 7. Berikut Bangsa Yahudi yang terdapat di Madinah . Perjanjian politik pertama di dunia dikenali sebagai? a. Terbentuk negara Islam pertama c. Muhajirin dan Ansar 4.

.7 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful