1

KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH Unit 1 : PIAGAM MADINAH {SAHIFAH AL-MADINAH] Maksud Piagam Madinah: Perlembagaan yg ditulis & dipersetujui bersama oleh semua golongan yg terdiri drpd org Islam dan Yahudi yg menjadi warga negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah saw. Sahifah ini merupakan asas pembentukan negara Islam oleh Rasulullah saw

LATAR BELAKANG PENDUDUK MADINAH

1. • •

SEBELUM RASULULLAH BERHIJRAH ( SEBELUM ISLAM) Madinah sebelum Islam dikenali dengan nama Yathrib Penduduknya terdiri dari 2 golongan a. Bangsa Arab : Daripada suku Aus & Khazraj yang berasal dari Yaman : Menganut pelbagai kepercayaan : Mempunyai kepakaran dlm bidang pertanian & penternakan : Sentiasa bermusuhan & berperang

Bangsa Yahudi : Terdiri dari Yahudi Bani Nadhir, Bani Qainuqa' & Bani Quraizah yang berasal dari Palestin : Berpegang kepada ajaran Agama Yahudi : Memonopoli kegiatan perdagangan di Madinah • Suku Aus, Khazraj & Yahudi ini saling bermusuhan di antara satu sama lain disebabkan perasaan dengki & iri hati 2. SETELAH RASULULLAH BERHIJRAH (SETELAH JADI NEGARA ISLAM) • Penduduk Madinah terdiri dari 4 golongan: a. Orang Islam : Terdiri dari Muhajirin & Ansar b. Orang Yahudi : Terdiri daripada Bani Nadhir, Bani Qainuqa' & Bani Quraizah : Pada awalnya mereka menerima baik kedatangan Rasulullah & pengikutnya, tetapi akhirnya menunjukkan permusuhan penentangan terhadap org Islam kerana gagal menarik nabi ke pihak mereka

b.

penduduk asal Madinah yang terdiri dari kaum Aus & Khazraj BAGAIMANAKAH RASULULLAH MEMPERSAUDARAKAN Rasulullah berpesan kepada golongan Ansar bahawa golongan Muhajirin adalah lebih dari saudara kandung sendiri. Jaafar bin Abi Talib (M) dengan Muaz bin Jabal ( A) dll.2 c. darjat. Ciri-ciri persaudaraan ini Ciri persaudaraan ini dapat melahirkan kesatuam ummat yang mantap / mapan 1. Mengutamakan saudara dari diri sendiri serta Sanggup bekorban harta & tenaga untuk saudara Islam yang memerlukan pertolongan .W. Justeru itu golongan Ansar berlumba-lumba untuk mendapatkan saudara dari golongan Muhajirin. Nyatakan pengertian Piagam Madinah . Golongan Ansar Ialah orang Islam. Munafiqin : Penduduk Madinah yang berpura-pura Islam. untuk menyebarkan Risalah Islam. Golongan Ansar juga telah membantu golongan Muhajirin dengan pelbagai bantuan tanpa mengharapkan keuntungan serta sangup mengorbankan apa sahaja demi kebaikan saudara mereka . PERSAUDARAAN Golongan Muhajirin GOLONGAN MUHAJIRIN & GOLONGAN ANSAR SIAPAKAH GOL MUHAJIRIN & GOL ANSAR ? Ialah orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah S.(Yahudi) : Ketua mereka Abdullah bin Ubai bin Salul d. untuk mendapatkan keredaan Allah & Rasulullah Persaudaraan antara golongan Muhaajirin dengan Ansar ini menjadi teras penyatuan masyarakat majmuk di Madinah & pembentukan sebuah negara Islam yang pertama di dunia LATIHAN 1.T. Musyrikin Madinah : Golongan yang masih berpegang kepada Persaudaraan dalam Islam adalah satu ikatan yang terjalin berasas Kepercayaan jahiliyah atau berteraskan : KESATUAN AQIDAH iaitu KEIMANAN & KETAQWAAN KEPADA ALLAH S. ( bukan berdasarkan kepada bangsa & keturunan ) Perbezakan bangsa . pangkat & kekayaan. warna kulit. Contohnya . Saling hormat menghormati. Tidak menghalang hubungan persaudaraan kerana Islam memandang kemuliaan seseorang itu berdasarkan ketaqwaannya kepada Allah Persaudaraan yang diasaskan oleh Islam : dapat menanam kasih sayang yang sejati .W. : Mereka adalah talibarut musuh Islam. Saidina Abu Bakar (Muhajirin) disaudarakan dengan Kharizah bin Zuhair ( Ansar). keturunan.T.

YSAM NAAMIRENEP bukan Islam PERJANJIAN AQABAH PADAHRET BIRHTAY Paigam tersebut terdiri daripada 10 bahagian yang mengandungi 47 MALSI AMAGA PERTAMA fasal hallulusaR irad isagelad gro 21 b ba’saM naksutugnem ek gtd birhtaY MAGAIP MULEBES AWITSIREP -la rajagnem ktu riamU apmuj hanidaM HANIDAM birhtaY id naruQ dp was hallulusaR -la acabmem ba’saM ijah nisum . harta & tempat tinggal kepada gol muhajirin. Piagam ini dirangka mengikut bimbingan wahyu serta berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah yang terdiri dari orang Islam & . Apakah pandangan anda. Terangkan lima isi kandungan Piagam Madinah 4.irucnem ngd hawkad amirenem nad kana hunubmem kiab nakukalem kadit tpd gy nipmep naknignI taat nad naupinep nakutaynem lusar hatnirep atekgnes ht 002]akerem . . . Huraikan kesan Piagam Madinah terhadap perkembangan Islam dan umatnya 5.kiriys raakrep birhtaY kududneP .3 2. Mengahwinkan keluarga mereka dengan orang Muhajirin 3. Sanggup meninggalkan sanak saudara. Rasulullah juga telah mewujudkan satu perlembagaan negara yang diberi nama " PIAGAM MADINAH" Piagam ini merupakan perjanjian politik yang pertama di dunia Kandungan Piagam ini memperlihatkan kebijaksanaan Rasulullah dalam merancang sesuatu yang boleh bertahan sepanjang masa & sesuai dengan semua keadaan. Jelaskan latar belakang sebelum penggubalan Piagam Madinah 3. 2. Memberi bantuan berupa tenaga. agama & budaya dengan dengan Mempersaudarakan Muhajirin & Ansar Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang tinggal disekitarnya. sekiranya rakyat tidak mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan di dalam sebuah negara? PENGORBANAN MUHAJIRIN 1. Melindungi keselamatan Rasulullah daripada ancaman musuh Islam USAHA MENYATUPADUKAN PENDUDUK MADINAH Rasulullah telah berusaha menyatupadukan warganegara Madinah yang berbilang bangsa . harta & kampung halaman 2. Sanggup menghadapi pelbagai kesusahan ketika memulakan kehidupan di Madinah PENGORBANAN ANSAR 1.anizreb . Sanggup mengadai nyawa & mengharungi pelbagai penderitaan ketika berhijrah ke Madinah 3. irebmem nad naruQ haiabmem akereM salej gy nagnarenep hallulusaR malsI naraja ianegnem ijnajreb akereM bad hanama hunep ngd nak laggninem hamkih .

tetapi tidak boleh menganggu orang Islam. Mereka juga tidak boleh melindungi orang kafir Quraisy 7.A. Rasulullah S. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara 2. Menyediakan satu institusi untuk masyarakat mendapatkan hak –hak individu & keadilan 2. Perbalahan kaum yang melibatkan orang Islam & bukan Islam. was hallulusaR haiabmem akereM nad arahilemem naka rarkireB naknahatrepmem sam dp aites taat . Setiap penduduk Madinah tidak 1. Rakyat hidup bersatu padu & keamanan dapat diwujudkan 5. 2 - KANDUNGAN PIAGAM MADINAH (SAHIFAH MADINAH) KESAN PIAGAM MADINAH 1. b naka kadit . Kegiatan dakwah berjalan lancar samada di dalam atau di luar Madinah KEPENTINGAN & MATLAMAT PENUBUHAN PIAGAM MADINAH 1.4 PERJANJIAN AQABAH KEDUA 7 awabmem ba’uaM tukireb nuhaT nad ikalel hanidaM irad atinaw gro . Syariat Islam dapat dijalankan sepenuhnya dalam pentadbiran negara 3. Semua kaum bebas mengamalkan kepercayaan ( agama) & adat istiadat masingmasing 5. Menjadi landasan perlaksanaan syariat Islam secara menyeluruh di kalangan masyarakat . Orang Islam & Yahudi samasama bertanggungjawab terhadap keselamatan penduduk Madinah. Mengakui kewujudan Muhajirin & Ansar sebagai satu ummah 3. hendaklah dirujuk kpd baginda. 2.gnanet uata gnitneg ajahas anam id raneb pakacreb . adalah ketua negara. Orang Yahudi boleh hidup dengan cara mereka sendiri.W. Mereka juga bertanggungjawab menangkis serangan dari luar 6. was hallulusaR gnanes uata . Setiap individu bertanggungjawab menjaga keselamatan & mewujudkan perpaduan di Madinah 8. Terbentuk negara Islam pertama di dunia 4. Mengakui kewujudan kaum Yahudi & Musyrikin Madinah 4.

Mana-mana pihak di Madinah tidak dibenarkan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Menjamin usaha dakwah dapat dijalankan dengan baik & terancang 4. Piagam ini melindungi semua pihak yang memperakukannya.Mereka hendaklah saling tolong-menolong untuk kebaikan 3.5 boleh bermusuh-musuhan & dengki-mendengki. Dapat mewujudkan suasana tenteram di Madinah 9. & berhak mengambil tindakan terhadap sesiapa . terutama dengan pihak kafir Quraisy 10.

Bangsa Yahudi b. Terbentuk negara Islam pertama c. Mewujudkan perlembagaan negara d. Yaman d. Penduduk Madinah dibenarkan membuat hubungan dengan pihak luar 8. Rakyat hidup dalam kesulitan 9. Mengakui Muhajirin dan Ansar sebagai satu ummah c. Kaum Aus dan khazraj b. Setiap orang penduduk bertanggungjawab menjaga keselamatan negara d.kecuali : a.6 LEMBARAN KERJA: ( PIAGAM MADINAH ) 1. Kaum Aus c. kecuali a. Bangsa Arab c. Orang Islam Madinah terdiri dari a. Perjanjian Aqabah 2 7.kecuali a. Berikut adalah Penduduk Madinah sebelum Islam. Mempersauda rakan Muhajrin dan Ansar b. Bani Nadhir b. Piagam Madinah b. Dakwah Islam berkembang pesat d. Kaum Khazraj b. Bangsa Yaman 3. Bani Quraizah 5. Berikut adalah kesan piagam Madinah kecuali: a. Membina Masjid c. Bani Qanaah d. Berikut kandungan piagam Madinah kecuali? a. Masalah antara penduduk dirujuk kepada baginda b. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara b. Mewujudkan undang-undang negara 6. Berikut adalah antara usaha Rasulullah untuk menyatukan penduduk Madinah. Kaum khazraj dan Muhajirin d. Penduduk Madinah . Golongan musyrikin d. Bangsa Yahudi d. Nama Madinah sebelum Islam : a. Muhajirin dan Ansar 4. Perjanjian politik pertama di dunia dikenali sebagai? a. Perjanjian Hudaibiyah c. Hudaibiyah c. Yathrib 2. Piagam Madinah digubal untuk: a. Berikut Bangsa Yahudi yang terdapat di Madinah . Habsyah b. Perjanjian Aqabah 1 d. Bani Qainuqa' c. Kaum Aus dan Muhajirin c.

.7 10.