P. 1
PEMARKAHAN KARANGAN upsr

PEMARKAHAN KARANGAN upsr

|Views: 3,283|Likes:
Published by Sungai Limau Perak

More info:

Published by: Sungai Limau Perak on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

PEMARKAHAN KARANGAN UMUM DAN KARANGAN UPSR

Oleh Mohd. Isa bin Abd. Razak PENGENALAN

Soalan subjektif, khususnya karangan, boleh menjadi alat pengukuran yang
berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM) yang sesuai, diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa. PMM, kecekapan pemeriksa dan penyelarasan pemeriksaan adalah perkara mesti jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih daripada seorang. Keperluan PMM pula tetap menjadi perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Berbagai-bagai faktor di luar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahannya. Kertas ini membincangkan secara ringkas PMM bagi karangan. Tumpuan perbincangan ialah pada aspek amali pemarkahan karangan. Beberapa contoh PMM karangan dikemukakan. Pemarkahan karangan peringkat sekolah rendah diberi perhatian istimewa dengan harapan kecemerlangan pendidikan bahasa kita semerbak sejak peringkat sekolah rendah lagi. Bagaimanapun, contoh-contoh PMM yang dikemukakan di sini tidak semestinya sama dengan PMM dalam ujian sebenar. Sebagai melengkapkan kertas ini, dibincangkan juga teknik memarkah, penyelarasan dan beberapa isu yang berkaitan dengan pemeriksaan karangan. PERATURAN MEMBERI MARKAH Sebelum memeriksa karangan, kita perlu menyediakan PMM. Bagi ujian sumatif seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), PMM telah disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Amnya, ada dua teknik membina PMM iaitu teknik global (impresif, holistik, tanggapan) dan teknik analisis (perincian) (Abdul Aziz (1993: 155). Pemarkahan global boleh digabungkan dengan pemarkahan analisis, dan boleh dinamakan teknik eklektik. Teknik Global Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara keseluruhan terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Pemeriksa meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya. Cara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.

Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. Dengan teknik ini pemeriksa membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan. Satu contoh PMM teknik global diberi dalam Lampiran A. Teknik Analisis Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jawapan calon mempunyai banyak unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam bidang berkenaan. Teknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar. (a) Perincian Aspek Karangan Biasa Teknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu. Bagi karangan Bahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di bawah. Isi = 30% Bahasa = 40% Gaya dan Olahan = 30% Jumlah = 100% Bagi isi, tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global 10 mata atau teknik analisis. Jika skala global 10 mata dipilih, kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. Jika teknik analisis digunakan, butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. Bagi aspek bahasa, gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti struktur frasa, struktur ayat, penggunaan kata, ejaan dan sebagainya. Bagi gaya dan pengolahan, gunakan skala global 10 mata. (Lihat Lampiran C.) Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan unsur global dengan unsur analisis. Teknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran bahasa kerana 70% daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa dan penglahirannya. Teknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan. Lazimnya, isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh. Kelaziman itu sesuai untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian Am, Sijil Tinggi Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia. (b) Perincian Aspek Karangan Berformat PMM analisis karangan berformat selalunya lebih terperinci. Katakan kita telah meyediakan soalan berbentuk wawancara. Markah penuh bagi soalan itu ialah 15. Kita boleh menggunakan nisbah 2:2:1 bagi aspek bahasa, isi dan format. Dengan

kata lain bahasa diperuntukkan enam markah, isi diperuntukkan enam markah dan format diperuntukkan tiga markah. Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 2 markah Tanda baca 1 markah Ayat, ejaan dll. 3 markah Perincian Markah Isi Dalam pendahuluan 1 markah Dalam susulan 4 markah Dalam penutup 1 markah Perincian Markah Format Nama penyoal ½ markah Nama tetamu ½ markah Tajuk ½ markah Pendahuluan ½ markah Pemerengganan ½ markah Penutup ½ markah TEKNIK MEMARKAH Katakanlah kita akan memarkah sebuah karangan. Pemarkahan boleh dilakukan berdasarkan susunan kertas iaitu kita periksa jawapan calon A, diikuti dengan calon B dan seterusnya. Pemarkahan boleh juga dilakukan berdasarkan tajuk karangan. Misalnya, mula-mula kita periksa semua karangan "Cita-cita Saya". kemudian kita periksa pula karangan "Faedah Membaca", dan seterusnya tanpa mengikut susunan kertas ujian. Kedua-dua cara ini boleh digunakan. Jika kertas yang hendak diperiksa itu banyak, cara kedua lebih berkesan kerana pemeriksa dapat menumpukan fikirannya kepada isi tajuk berkenaan. Jika kertas itu mengandungi lebih daripada satu soalan karangan, cara kedua perlu diutamakan kerana dengan cara ini fikiran kita tidak disela oleh pelbagai isi karangan yang lain; apa lagi jika skema pemarkahannya berbeza-beza. Mokhtar (1995: 110) menyatakan, cara ini boleh menghindarkan pemeriksa daripada dipengaruhi oleh soalan sebelumnya ketika memeriksa butiran seterusnya. Bagi ujian formatif, elok diwujudkan kebiasaan merahsiakan nama calon seperti yang dilakukan dalam peperiksaan awam. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan kesan emosi yang dinamakan kesan halo. Bagi ujian formatif juga, skema pemarkahan sepatutnya diberitahu kepada pelajar.

PENYELARASAN Dalam peperiksaan awam, penyelarasan pemarkahan item esei memang sentiasa dilakukan. Amalan ini elok dilaksanakan di sekolah bagi kedua-dua jenis ujian, sumatif dan formatif, jika pemeriksanya lebih daripada seorang. Penggubalan kertas soalan bagi ujian semester dan tahunan yang dipusatkan dalam sesuatu mukim atau daerah sangat digalakkan. Usaha ini perlu disempurnakan dengan penyelarasan pemarkahan. Penyelarasan boleh meninggikan kebolehpercayaan pemarkahan. Mereka yang menghadiri mesyuarat penyelarasan memeriksa sampelan jawapan calon. Kemudian, dibincangkan sebab-sebab markah yang diberi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Melalui perbincangan, pemeriksaan semula, perubahan terhadap skema dan sebagainya, perbezaan markah di antara pemeriksa-pemeriksa itu boleh diminimumkan. Lazimnya penyesuaian atau moderasi markah dilakukan dalam penyelarasan apabila selisih markah antara pemeriksa melebihi 5%. PEMARKAHAN KARANGAN UPSR ertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mengandungi dua soalan yang dinamakan Soalan 1 dan Soalan 2. Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan. Bagi Soalan 1, calon boleh memilih sama ada Soalan 1 (a) atau Soalan 1 (b). Bagi Soalan 2, calon tidak diberi pilihan. Pemarkahan yang sesuai bagi kertas ini ialah teknik analisis. Jika markah penuh 50, markah bagi setiap soalan ialah 25 markah. Oleh sebab Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menekankan kemahiran berbahasa, nisbah markah bahasa wajar melebihi markah isi. Pecahannya ialah 15 markah bagi bahasa dan 10 markah bagi isi Perincian markah bahasa di bawah ini lazimnya digunakan. (a) Perbendaharaan kata 3 markah (b) Struktur ayat 3 markah (c) Penggunaan imbuhan 3 markah (d) Penggunaan tanda baca 3 markah (e) Ejaan 3 markah Bagi komponen perbendaharaan kata dan struktur ayat, markah boleh diberi secara global. Markah penuh diberi jika calon berjaya memperlihatkan keluasan penggunaan perbendaharaan kata dan menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Bagi komponen-komponen yang lain, sistem pemotongan markah boleh digunakan. Potong setengah markah bagi setiap kesalahan penggunaan imbuhan, penggunaan tanda baca, dan ejaan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Ini bermakna calon boleh kehilangan sembilan daripada 15 markah bahasa. Markah isi pula boleh diagihkan seperti di bawah: Pendahuluan 1 markah 4 isi x 2 markah 8 markah

Pembahagian markah isi tidaklah terlalu rigid. 1993: Soalan 1 (a) Empat episod peristiwa yang tidak dapat dilupakan. calon mesti menulis karangan dalam format yang dikehendaki. Soalan 1 (b) Empat cara menggunakan wang. Menambah pengalaman melalui cerita benar atau pengembaraan. Di bawah ini diberikan beberapa contoh umum berdasarkan soalan UPSR yang sebenar. . Pemeriksa boleh memotong sehingga tiga markah daripada keseluruhan markah yang diperoleh bagi item yang berkenaan. 2. 3. 1997: Soalan 1 (a) Empat cara mengenang jasa ibu bapa. Isi (2 markah x 4 isi) 1. Bagi soalan yang memerlukan format. PMM yang baik lazimnya menyatakan bahawa pemeriksa boleh mempertimbangkan markah yang sesuai bagi isi yang berkaitan dengan soalan walaupun isi-isi itu tidak tercatat dalam PMM. 1994: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kesihatan badan. Soalan 1 (b) Empat kepentingan kerjasama di kalangan murid. 4. 1995: Soalan 1 (a) Empat episod cerita aneh. Soalan 1 (b) Empat faedah membaca. PMM yang baik juga disertai contoh rangka jawapan. Penutup (1 markah) Tabiat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi.Penutup 1 markah Agihan markah isi ini boleh digunakan untuk kesemua soalan. Soalan 1 (b) Empat gambaran Hari Kebangsaan yang telah disaksikan. Menambah perbendaharaan kata. Soalan 1 (b) Empat cara kita boleh menggembirakan ibu bapa. Mendapat keseronokan atau kepuasan melalui cerita-cerita rekaan. Meluaskan pengetahuan yang dipelajari dalam bilik darjah. Di bawah ini diberikan satu contoh rangka jawapan bagiSoalan 1 (b) tahun 1996: Pendahuluan (1 markah) Amalan membaca sangat bermanfaat kepada manusia. 1996: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kebersihan diri dan kawasan tempat tinggal. 1992: Soalan 1 (a) Empat cara menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. jika saya ada banyak wang. Soalan 1 (b) Empat faedah bersukan.

Rajah 1: Penandaan Karangan Aspek Pecahan Markah . tolak satu markah. Apabila frasa tidak kurang daripada 80 patah perkataan digunakan.49 patah perkataan: tolak tiga markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. Namun demikian. iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan. Soalan 1 (b) jika tiada pendahuluan. terkandung dalam perkataan-perkataan yang melebihi had maksimum itu. pemeriksa perlu menanda isi dan kesalahan-kesalahan seperti Rajah 1. Penggunaan perkataan melebihi had maksimum itu juga tidak membabitkan pemotongan markah. Cadangan pemotongan markah bagi karangan yang pendek adalah seperti yang berikut: 60 -. Kemudian karangan itu dibaca sekali lagi untuk menimbangkan markahnya yang sebenar berdasarkan ketetapan cara pemberian markah. 50 -. jika tiada kata penegasan di tengah karangan. Kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mensyaratkan calon menulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. Lazimnya. Ketika membaca. PMM perlu memberikan garis panduan kepada pemeriksa jika calon melanggar had maksimum yang ditetapkan itu. tolak tiga markah. Dengan kata lain. calon dijangka akan kehilangan markah isi jika isinya.59 patah perkataan: tolak dua markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. tuliskan markah yang telah dipertimbangkan itu pada sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti dalam Rajah 2. Pemeriksaan secara analisis untuk karangan sekolah rendah sudah tentu memerlukan pemeriksa yang teliti. pemeriksa tidak perlu menilai bahagian yang melebihi had maksimum itu.Perhatikan contoh penerangan tentang hal ini yang sesuai untuk PMM sekolah rendah: Soalan 1 (a) jika tidak ditulis dalam bentuk dialog. Apabila penandaan telah selesai dilaksanakan. 40 -. khususnya penutup. 39 patah perkataan ke bawah: peruntukan markah tidak boleh melebihi 10 daripada 25 markah. tolak satu markah. Pemeriksa perlu membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan dan menentukan jumlah perkataan yang digunakan oleh calon. tolak satu markah. calon tidak diberi sebarang markah untuk perkara yang ditulis selepas had maksimum itu.75 patah perkataan: tolak satu markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. Sebelum tahun 1996. dan jika tiada penutup. PMM perlu menerangkan sistem pemotongan markah jika calon menggunakan lebih daripada 80 patah perkataan. had maksimumnya perkataan yang boleh digunakan oleh calon dicatatkan dalam arahan. Mulai tahun 1996.

. ½ markah bernilai 2%. Namun demikian. Penandaan kesilapan sangat penting bagi ujian sumatif. BEBERAPA ISU Penandaan Kesilapan Penandaan kesilapan boleh dilakukan berpandukan Rajah 1 atau cara-cara yang difikirkan sesuai (lihat Abdul Aziz Abdul Talib. Sampelan kes lulus biasa. Bagi karangan yang terpesong. semua kes gagal dan semua kes cemerlang mungkin juga akan disemak oleh ketua pemeriksa. apabila nilai ½ markah itu dari segi peratusnya begitu tinggi. pembulatan itu tentulah kurang wajar. Markah muktamad hendaklah ditulis di penjuru sebelah kanan halaman pertama karangan calon. peruntukan markah tidak boleh melebihi lima markah.Isi Bahasa (a) (b) (c) (d) (e) 8 3 2 3 2 18 0 -1 15 Jumlah .Bilangan perkataan JUMLAH Rajah 2: Catatan Markah Biasa markah penuh yang diberi adalah dalam angka bulat. Penandaan kesilapan itu akan memudahkan ketua pasukan dan ketua pemeriksa melaksanakan tugas mereka. Jika calon mendapat 85½ markah daripada 100.Format . Dalam ujian sumatif lazimnya sampelan kertas yang telah diperiksa oleh pemeriksa akan disemak semula oleh ketua pasukan. 1993: 278-279). markah itu boleh dibulatkan menjadi 86. Pembulatan markah bagi kes ini kurang wajar. Bagi kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR.

Teknik dan Contoh. "Soalan Subjektif: Teknik Penggubalan dan Skema Pemarkahan". Mokhtar Ismail. Maktab Perguruan Raja Melewar. Pemeriksa mestilah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguhsungguh. PENUTUP Berbanding dengan butiran berbilang pilihan. tetapi ada masalah dari segi bahasa. Pemeriksa terdedah kepada tuduhan tidak adil jika gagal mengesan kesilapan calon atau menyalahkan sesuatu yang sememangnya sudah betul. Abu Bakar Nordin. Yang kedua ialah isi jawapan calon terpesong terus. jika masih terdengar rungutan daripada calon setelah segala usaha dilakukan sebaik mungkin. Mohd. Azman Wan Chik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dua Ekstrem Pemeriksa mungkin sukar membuat keputusan apabila bertemu dengan keadaan yang bertentangan. Antara masalah bahasa yang lazim berlaku ialah kesilapan struktur frasa dan ayat. Abu Bakar Nordin (1986: 220) menyarankan pemeriksa melakukan tugasnya semasa fikiran tenteram dan di tempat yang sesuai. butiran subjektif. Asas Penilaian Pendidikan. (1994). tetapi prestasi bahasanya cemerlang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Longman. . Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Namun demikian. Peringkat tertinggi yang boleh diberi kes ini ialah peringkat D. Shah Alam: Mahir Publications Sdn. khususnya karangan. (1986). Seremban. Pelajar pula dapat mengetahui kelemahan mereka dan boleh berusaha membaiki kelemahan yang ditunjukkan itu. Yang pertama ialah isi jawapan calon sangat tepat dan matang. Mahir Publications. pemeriksa boleh secara bersahaja meluahkan rasa. Edisi Kedua. (1993). Penilaian di Bilik Darjah. khususnya latihan harian. (1995). Pengujian Bahasa: Kes Bahasa Melayu. Penandaan kesilapan dan penyuntingan dengan menggunakan tanda-tanda penyuntingan sangat sesuai dilakukan di sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi bagi ujian-ujian formatif. Peringkat tertinggi bagi kes ini ialah peringkat B. Penguasaan yang mendalam terhadap subjek yang diperiksa juga sangat dituntut. "Memang sudah adat benda subjektif!" BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib. Kertas kerja. Namun demikian penyediaan PMM dan usaha memarkah butiran subjektif menuntut kesungguhan yang bukan kepalang. Guru boleh menggunakannya untuk menganalisis kesilapan dan mengadakan tindakan susulan. Isa Ab. Razak. kurang keragaman susuk ayat dan kesilapan penggunaan tanda baca. Koleksi Kertas UPSR Bahasa Malaysia. (1988). Pemeriksa boleh juga menggunakan tanda-tanda penyuntingan jika sasaran memahami tanda-tanda penyuntingan itu. (1997). mudah digubal. kesilapan yang telah ditanda pada kertas jawapan boleh menjadi sumber maklumat yang sangat berguna untuk guru dan murid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Bagi ujian formatif. Bhd.

Menggunakan bahasa yang betul. Jabatan Bahasa. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Perbendaharaan katanya terhad. Sabah. Perbendaharaan katanya sederhana. Gaya bahasanya sesuai dengan tajuk karangan. Panjang karangan kira-kira 350 patah perkataan seperti yang ditetapkan itu adalah panduan sahaja. Isa b. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. Bahasa memuaskan. Razak adalah Ketua Jabatan. Peringkat B (60--74 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih lagi tepat. mudah dan kurang tepat. (1991). Peringkat A (75--100 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih tepat. Isinya kurang: ada yang cocok.Raminah Haji Sabran. Tidak ada potongan markah bagi karangan yang kurang atau lebih daripada 350 perkataan. tetapkan peringkat yang sesuai berdasarkan peringkat-peringkat di bawah ini. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Penerapannya pada Peringkat Sekolah Rendah. perenggan. LAMPIRAN A TEKNIK GLOBAL Soalan 1: Karangan (100 markah) Calon dikehendaki memilih dan mengarang satu tajuk sahaja. memperlihatkan kematangan fikiran. Peringkat C (40--59 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. lengkap dengan contoh-contoh yang sesuai. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Pemberian Markah Setelah membaca karangan itu sekali lalu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mempunyai sekurang-kurangnya lima isi yang sesuai. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik. Bahasa lancar dan bersih daripada kesalahan tatabahasa: struktur ayat. Maktab Perguruan Keningau. Hujah-hujahnya sangat logik dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia. Ab. Peringkat D (30--39 markah) . ada yang tidak sesuai. Mohd. imbuhan. tanda baca. Isinya cukup dan berkembang. lancar dan jelas. Ada kesalahan tatabahasa tetapi dapat dimaafkan. Panduan Am Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu untuk mendapatkan kesan dan menganggarkan peringkat karangan itu sambil memerhatikan perkara-perkara berikut: Bahasa dan Gaya. Pengolahannya kadang kala kabur. Isi dan Susunan. peribahasa dan lainlain. tersusun dan baik penyampaiannya. Susuk ayat beragam dan penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat.

Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Bagi kesalahan isi. isi dan ejaan. calon dikehendaki menulis pro dan kontra. LAMPIRAN B TEKNIK ANALISIS Karangan Berformat: Berita Format 4 markah Isi 6 markah Bahasa 5 markah Perincian Markah Format Tajuk berita ½ markah Nama penulis ½ markah Tempat berlaku ½ markah Tarikh ½ markah Pemerengganan 1 markah . sesuaikan kriteria. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan tidak teratur.Tajuk karangan kurang difahami. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah lima markah. kurungkan perenggan atau ayat yang mengandungi kesalahan isi dengan kurungan. Kesimpulan Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk menimbangkan markah yang sebenar. buat garisan di bawah kesalahan itu. Contoh: Keseluruhan 70 Tolak Ejaan -4 Jumlah 66 Bagi karangan yang berbentuk perbahasan. Tajuk itu sendiri dianggap sebagai pro atau pencadang dalam karangan itu. Potong setengah markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Isinya sipi. Isinya terpesong. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang mantap. frasa dan perkataan. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan. Bagi kesalahan ejaan. Untuk karangan yang berbentuk perbincangan. Penguasaan bahasanya lemah. Bagi kesalahan tanda baca buat bulatan pada bahagian yang berkenaan. tandakan kesalahan-kesalahan bahasa. Sambil membaca itu. Perbendaharaan katanya salah. Struktur ayat berkecamuk. Bagi karangan yang berbentuk cerpen dan peribahasa pula. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. tandakan dengan satu palang / dan kesalahan ejaan yang sama tandakan dengan dua palang //. Peringkat E (1--10 markah) Tajuk karangan tidak difahami langsung. Perbendaharaan katanya tidak tepat. calon dikehendaki menulis kontra kepada tajuk itu. Bagi kesalahan ayat. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang.

Penutup 1 markah Jumlah 4 markah Perincian Markah Isi Isi dalam intro 2 markah Isi dalam susulan 3 markah Isi dalam penutup 1 markah Jumlah 6 markah Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 1½ markah Tanda bacaan ½ markah Ayat. 4 isi x 2½ markah = 10 markah. Beri markah penuh bagi isi yang tepat dan lengkap. Beri satu markah sahaja bagi isi yang kurang tepat atau kurang lengkap. 3 markah Jumlah 5 markah LAMPIRAN C TEKNIK EKLEKTIK Soalan 1: Karangan (20 markah) Calon dikehendaki menjawab satu soalan sahaja. beri satu markah bonus asalkan tidak melebihi markah maksimum keseluruhan. Contoh isi: (Skema sebenar menyenaraikan isi bagi semua soalan. Pemarkahan untuk semua jawapan adalah seperti yang berikut: Bacaan pertama untuk mengesan isi dan menggredkan pengolahan. Isi = 10 markah Pengolahan = 10 markah Jumlah = 20 markah (a) Teknik Analisis untuk Isi Isi (10 markah).) Soalan (a) Faktor sosial yang menentukan penggunaan kata ganti diri: . Jika isi melebihi empat. ejaan dll. Di sini diturunkan contoh isi bagi satu soalan sahaja. Bacaan kali kedua untuk menandakan kesilapan dan memastikan markah pengolahan. Dikehendaki sekurang-kurangnya empat isi.

Peringkat D (3--4 markah) Tajuk esei kurang difahami. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Struktur ayat berkecamuk. Peringkat B (7--8 markah) Takrif terhadap tajuk esei masih lagi tepat. Tiada kesalahan tatabahasa. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Bagi kesalahan ejaan: tandakan dengan satu garis miring ke kanan (back slash). Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. Bagi kesalahan tanda bacaan: tandakan dengan bulatan. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan kurang teratur. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Peringkat E (1--2 markah) Tajuk esei tidak difahami langsung.Umur .. Penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Perbendaharaan katanya tidak tepat. Hujah-hujahnya sangat lojis dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Bagi kesalahan ejaan yang sama. Bahasanya memuaskan. tandakan dengan dua garis miring ke kanan.Kedudukan ekonomi atau pekerjaan dalam keluarga . Perbendaharaan katanya salah . Susuk ayat beragam. frasa dan perkataan: tandakan dengan garisan di bawah kesalahan berkenaan. Pengolahannya kadang kala kabur. Potong ½ markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Peringkat C (5--6 markah) Takrif terhadap tajuk esei kurang tepat. Bagi kesalahan ayat. Terdapat kesalahan tatabahasa--dapat dimaafkan. Bagi kesalahan isi. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang (dua palang). Perbendaharaan katanya agak sederhana. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti contoh di bawah ini: Isi 7/10 Pengolahan 6/10 Jumlah 13/20 -E-1 Jumlah akhir 12/20 Peringkat A (9--10 markah) Takrif terhadap tajuk esei tepat dan bahasa lancar. Penguasaan bahasanya lemah.Kelas sosial . mudah dan kurang tepat. tandakan dengan kurungan. Pengolahannya agak menarik.Situasi formal dan tidak formal -Jawapan-jawapan lain yang sesuai (b) Teknik Global 10 Mata untuk Pengolahan Pengolahan (10 markah). Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah dua markah. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang cekap. Perbendaharaan katanya terhad.

Dalam soalan 1. adik-adik diberi dua tajuk karangan . Karangan jenis Laporan 9. panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan. Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata 2. Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara 6. Karangan jenis Perbahasan 10. Jenis-Jenis Karangan Karangan Berformat: 1. Jenis Surat Kiriman Rasmi 2.tripod. • menguji fikiran.com/~skdarau/petua. iaitu soalan satu dan soalan dua. Bagi tiap-tiap soalan. Karangan jenis Ucapan 4. Karangan jenis Berita 7. Kad Jemputan Jenis-Jenis Karangan Tidak Berformat 1. • menguji kebolehan. Soalan 2 tiada pilihan dan merupakan soalan wajib. Karangan Jenis Perbincangan 5. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita 6. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi 7. Lazimnya . PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. Karangan jenis Syarahan 5.html PENGENALAN KARANGAN ( PENULISAN ) 1. Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi 3. dalam ujian penulisan Bahasa Melayu adik-adik dikehendaki menulis dua buah karangan. oleh itu pilihlah salah satu daripada dua tajuk tersebut sama ada soalan 1(a) atau soalan 1(b). • menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. Karangan Jenis Peribahasa TUJUAN ANDA MENGARANG • menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi 3. Karangan jenis Catatan Diari 8. dan idea-idea anda. Karangan Jenis Fakta / Penerangan 4.Petua Penulisan Karangan Bahasa Melayu Sekolah Rendah UPSR NOTA: Beberapa isi kandungan di dalam artikel ini telah diubahsuai dan dipermudahkan oleh Cikgu Amiene Rev berdasarkan sumber asal yang diperolehi menerusi: http://members. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kedua-dua soalan itu ialah satu jam. 3. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : . kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. pendapat. 2. 4.

Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Isi yang utama didahulukan. Isi-isi dan C. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Jangan campur adukkan isi. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Panduan mencari isi-isi berdasarkan peta minda: Cara terbaik mencari isi adalah dengan menggunakan kaedah membuat peta minda. majalah. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Penutup A. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Karangan perlu mempunyai empat isi. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. Antara lima pertanyaan paling utama dan popular ialah: • Apa? • Siapa? • Bila? • Mengapa? • Di mana? • Bagaimana? C. memadai tiga atau empat ayat.A. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. buku-buku cerita. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. ensiklopedia atau kamus bagi fakta. B. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. mendengar sesuatu. Pengenalan B. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. . Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. kita hendaklah banyak membaca surat khabar. Kemukakan pertanyaan kepada diri anda dan fikirkan jawapannya sama ada menerusi logik akal atau berdasarkan bahan rujukan seperti buku. Sebaikbaiknya satu isi. Tiaptiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Catatkan setiap isi sebelum menulis. rencana-rencana. makalah-makalah. surat khabar. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. majalah-majalah.

Tuliskan sebuah karangan mengenainya. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 • Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. • Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. • Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. Tips: Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar. Menyusun rangka karangan • Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi • Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. Soalan satu merupakan karangan biasa . • Isi penting jangan diulang-ulang c. b. Perenggan isi pertama dengan contoh berkaitan isi pertama 3. • Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai • Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan Bagaimana hendak memahami kehendak soalan supaya tidak terkeluar daripada tajuk? Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti contoh-contoh di bawah: CONTOH 1: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". • Susun isi mengikut urutan kepentingannya. Perenggan isi kedua dengan contoh berkaitan isi kedua 4. Perenggan Pendahuluan 2. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. Menulis karangan • Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Komen: Tajuk karangan di atas adalah sama. CONTOH 2: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". manakala soalan 2 berformat. tetapi dari segi formatnya berbeza. Bahagian-bahagian karangan yang ideal: 1.Dalam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. Perenggan isi keempat dengan contoh berkaitan isi keempat . Perenggan isi ketiga dengan contoh berkaitan isi ketiga 5. • Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai.

Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan • 4 minit mencari isi • 24 minit menulis karangan • 2 minit menyemak semula karangan • Jumlah = 30 minit Tips Pengurusan Masa: Jika tidak faham soalan satu. kesalahan ejaan. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran." Jawab saya. Perenggan Penutup • Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan. Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. . Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. • Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. lembut.6. tanda baca. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. isi-isi dan penutup. • Satu perenggan biasanya mengandungi 3. • Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting. Menyemak karangan • Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas. Contoh Penulisan Dialog Yang Teruk "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. lembut. ringkas dan padat berbanding yang panjang. Lihat contoh: Contoh Penulisan Dialog Yang Bagus "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. cubalah jawab soalan lain • Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. • Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. Mulakan setiap dialog di baris baru." luah Jamal. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan." Jawab saya. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. penggunaan imbuhan. e." "Memang saya tertunggu-tunggu. • Baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu." luah Jamal. Panduan Menulis Dialog: Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. d." "Memang saya tertunggu-tunggu. Tips Menulis Ayat: Ayat biarlah ringkas tetapi padat.

2 markah x 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Jumlah markah isi = 10 markah 2. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. Huraian isi perlu jelas dan tepat. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. PEMARKAHAN PENULISAN A. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. Perbendaharaan b. Adikadik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Struktur c. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting: Setiap isi memerlukan HURAIAN. * Peringatan: . Imbuhan d. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. Tanda e. Ejaan kata ayat = baca = = = = 3 3 3 3 3 markah markah markah markah markah • • • • • • Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 + 10 = 25 markah untuk satu soalan. bersih. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. Penulisan yang kemas. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. Maksudnya tidak dapat markah penuh. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelokeloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut.• • Bagi karangan meminta fakta. Pemberian Markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah Soalan 1 + Soalan 2 = 50 markah Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah 1.

jika terpesong. Bilangan perkataan tidak mencukupi: • kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) • 41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) • 51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) • 61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . Bagi setiap satu kesalahan: • imbuhan tolak ½ markah • tanda baca tolak ½ markah • ejaan tolak ½ markah 3. 3. 1. B. • Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) Tahukah kamu? 1. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. Contoh • • • • • • • • pemotongan markah surat kiriman: tiada alamat = tolak 1 tiada nama pengirim = tolak 1 tiada tanda tangan = tolak 1 tiada tarikh tolak = ½ tiada kata panggilan hormat = tolak 1 tiada ucapan terima kasih = tolak 1 Salah letak format = tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi = tolak ½ Tahukah kamu ? • Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah. Format: • salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah (markah keseluruhan) yang diperolehi untuk soalan itu. Karangan yang terpesong langsung: • markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4. Potong Markah: Perkara yang perlu dielakkan semasa menulis karangan. Markah tambahan juga mungkin akan diberikan bagi karangan yang bertulisan cantik. . Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format. Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik. Isi yang berunsur negatif tidak akan diberi markah. 2.• • Karangan yang terpesong. (0 markah) bagi setiap satu aspek tatabahasa.

• Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Penggunaan perkataan yang pelbagai: • ada menggunakan perkataan yang terkini • elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap • penggunaan perkataan teknikal dengan tepat • elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. 2. Susun ayat dengan kemas: • elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek • guna ayat yang pendek tetapi lengkap • kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik 5. • Kenal pasti format yang perlu digunakan. Penggunaan tanda baca pada tempat yang betul: . 4. TANDA MEMERIKSA isi ü salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tips : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataan saja contoh 'Bahasa Melayu Tahun Enam' BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI ATAU GRED A DI DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU? 1. Guna isi yang berlainan: • susun isi secara berturutan • letak isi mengikut perenggan • memberi huraian yang tepat kepada isi. Baca semua soalan yang diberi: • Fahami arahan kehendak soalan. 3.• Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. • sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni.

Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. Kesalahan memilih tajuk • Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. B. • Pada tahap Tahun 6 . Tulis mengikut ejaan yang betul: • elak mengikut sebutan dialek / daerah • elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi. 6. Ramai yang tidak menggunakan imbuhan dengan betul. Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. (contoh keretapi. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. . Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurangkurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru.• • gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. Dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan: • dapat membezakan imbuhan an dan kan • guna imbuhan yang pelbagai . Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. C. Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. jawatankuasa. Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. "dari" dengan "daripada". Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan! D. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara "pada" dengan "di". • Terdapat juga isi yang sama diulang. dan lain-lain ) PUNCA-PUNCA PENULISAN KARANGAN MENJADI LEMAH DAN DIPOTONG MARKAH A. Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. "bila" dengan "apabila" dan pelbagai lagi. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. E.

F. • BETUL: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. supaya dan selama • SALAH: Jenna Bush pergi ke pasar untuk membeli sayur. Rev: Perkataan digunakan untuk . dari SALAH: Kain BETUL: Kain Nota Cikgu Amiene baru baru Amiene Salah dan batik batik itu Menggunakan Perkataan daripada datang daripada Terengganu. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. datang dari Terengganu. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. • BETUL: Selepas mandi. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. • BETUL: Jenna Bush pergi ke pasar membeli sayur. Yusri bersarapan dan memakai baju. Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. • SALAH: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuksatu jam. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. • SALAH: Kami akan tinggal untuk dua minggu. • SALAH: Selepas mandi Yusri bersarapan. . A. selepas itu dia memakai baju. • Terdapat kes calon yang cemerlang. itu daripada kakak. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. • BETUL: Rihanna bercita-cita hendak menjadi doktor. G. • BETUL: Kami akan tinggal selamadua minggu. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. • SALAH: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. B. • SALAH: Steve McNair menjerit untuk meminta tolong. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. • BETUL: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian. Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. digunakan untuk tempat. Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. itu 'dari' Rev: Perkataan terima terima SALAH: Saya BETUL: Saya Nota Cikgu surat surat 'daripada' itu dari kakak. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. Pengurusan masa memainkan peranan penting. • SALAH: Rihanna bercita-cita untuk menjadi doktor. • BETUL: Steve McNair menjerit meminta tolong. untuk orang. • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan / bahasa Utara / bahasa Jawa / bahasa Bugis / bahasa SMS ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa dan pembetulannya.

bila dan apabila • SALAH: Zainal pun bangun bila namanya dipanggil.adalah • • • • • • dan ialah BETUL: Adalahdengan hormatnya dimaklumkan …………. SALAH: Tuduhan itu fitnah belaka. BETUL: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenangpemenang. kata ganti "dia" dan "ia" Nota : kata ganti "dia" ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. pokok masalah dan sebagainya. benda. • BETUL: Entah apa yang difikirkannya. kata ganti nama • SALAH: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. adik menangis tersedu-sedu. SALAH: Semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. perlindungan dan pakaian. SALAH: Keperluan asas manusia adalah makanan. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. • • • • • • • • • • banyak. • SALAH: Bila dimarahi ayah. BETUL: Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali. BETUL: Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. • BETUL: Apabila dimarahi ayah. • BETUL: Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi. Kata ganti nama "ia" ialah untuk binatang. • BETUL: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. • SALAH: Mereka memberitahu yang tindakan itu tidak adil. • BETUL: Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. SALAH: Para-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. BETUL: Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. perlindungan dan pakaian. • SALAH: Entah siapa yang difikirkannya. adik menangis tersedu-sedu. • BETUL: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. sejak tadi asyik termenung. • BETUL: Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. SALAH: Banyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali. • SALAH: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. ramai. semua dan para SALAH: Ramai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu. sejak tadi asyik termenung. apa. BETUL: Keperluan asas manusia ialah makanan. BETUL: Tuduhan itu adalah fitnah belaka. Ia memulas sejak malam tadi lagi. • SALAH: Perut Rosli memulas. BETUL: Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. mana dan bagaimana . yang dan bahawa • SALAH: Hasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah. SALAH: Denganhormatnya dimaklumkan ………………. • BETUL: Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil. SALAH: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiahhadiahpemenang-pemenang.

• BETUL: Ibunya baik hati. gitar. C. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelit-belit) • • • • • • • • • • • • D. masa. SALAH: Semua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya. piano. BETUL: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. SALAH: Dengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar. SALAH: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selama-lamanya. saya pergi ke sekolah. BETUL: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila. • BETUL: Apa katanya betul belaka. SALAH: Apakah nama kamu? BETUL: Siapakah nama kamu? Tanda baca Menggunakan tanda baca pada tempat yang salah • • SALAH: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. dan dram. . BETUL: Semua kuih di atas meja itu telah saya makan. • SALAH: Amran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah. SALAH: Mamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia BETUL: Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. ini kepada Hasrul. Kemudian. gitar. SALAH: Bila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah BETUL: Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. untuk orang.• SALAH: Baju apa yang kamu pakai ? • BETUL: Baju mana yang kamu pakai ? • SALAH: Mana katanya betul belaka. kantin. • SALAH: Apa pendapat tuan mengenai soal itu ? • BETUL: Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? penjodoh bilangan • SALAH: Ibunya seorangyang baik hati. dram. BETUL: Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar. • BETUL: Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah. piano dan. pada kantin. Pada SALAH: Beri BETUL: Beri Nota Di SALAH: Di masa rehat BETUL: Pada masa rehat Nota Cikgu Amiene Cikgu Amiene dan surat surat Rev: Gunakan dan saya saya Rev: Perkataan ke ke 'pada' mewakili perkataan 'kepada' kepada ini pada Hasrul.

" jerit polis kepada perompak itu. Imbuhan dapat membezakan antara kata depan dengan. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam beg. jerit polis kepada perompak itu. • BETUL: Kejayaan Najib membangga dan menggembirakan ibu bapanya. • SALAH: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa.5 Kilometer. dapat membezakan imbuhan "an dan "kan" SALAH: Masakkan ibu sungguh lazat. BETUL: Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan. • BETUL: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa .5 kilometer. SALAH: Semua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan. Lain-lain kesalahan • SALAH: Kejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya.tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul • SALAH: Jangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak. Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat • • • • E. Tidak • • • • Tidak • • • • SALAH: Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian itu? BETUL: Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu? SALAH: Jarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2. • BETUL: "Jangan bergerak! Kalau bergerak kamu akan ditembak. SALAH: Masukan buku ini ke dalam almari. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam almari. BETUL: Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2. BETUL: Masakan ibu sungguh lazat.imbuhan "di" dan "ke" SALAH: Masukkan buku ini didalam beg.

4. PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . 2. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. menguji kebolehan.Panduan Pemarkahan Ujian Penulisan UPSR TUJUAN ANDA MENGARANG 1. menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan . Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. dan idea-idea anda. pendapat. menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : a) Pengenalan b) Isi-isi dan c) Penutup A. Karangan perlu mempunyai empat isi. B. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. 3. memadai tiga atau empat ayat. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. menguji fikiran. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan.

rencana-rencana. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. buku-buku cerita. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. kita hendaklah banyak membaca suratkhabar. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perengga yang lain.masa. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Tip : Antara kaedah mencari isi Kaedah I ( pertanyaan ) Kaedah II ( peta minda ) Apa ? Siapa ? Bila ? Mengapa ? Di mana ? Bagaimana ? C. majalah-majalah. Sebaik-baiknya satu isi. Isi yang utama didahulukan. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Jangan campur adukkan isi. makalahmakalah. Dalam penutup . Elakkan menyertakan isi yang bercangggah dengan tajuk. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. mendengar sesuatu.

Tuliskan sebuah karangan mengenainya. . tetapi dari segi formatnya berbeza. Soalan 2 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 . Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung.digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. . Komen : Tajuk karangan di atas adalah sama. Soalan satu merupakan karangan biasa . manakala soalan 2 berfomat. & CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. Soalan 1 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”.Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Tip : Adalah lebih baik jika adik semua mengariskan . ) Contoh : Perhatikan soalan di bawah ini. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a.Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai .Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan ( Kehendak soalan biasanya berada diakhir arahan seperti : ……………… Tuliskan laporan mengenai lawatan tersebut. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan.

Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. ( Bahagian-bahagian karangan yang ideal ) Perenggan Pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan Penutup Tip : Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan.Isi penting jangan diulang-ulang c. tanda baca.perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu.Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi . .Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. Menyusun rangka karangan . . . penggunaan imbuhan. .Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas.Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. kesalahan ejaan.baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan .Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan.susun isi mengikut urutan kepentingannya. . b. Menulis karangan . struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. d. Menyemak karangan . Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar.

e. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. Satu perenggan biasanya mengandungi 3. Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan a.” Jawab saya. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. 2 minit menyemak semula karangan Jumlah = 30 minit 2. Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. 24 minit menulis karangan c.kamu.Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. lembut.” luah Jamal . Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. ringkas dan padat berbanding yang yang penjang. Mulakan setiap dialog di baris baru.” “Memang saya tertunggu-tunggu. Tahukah kamu ? Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik ? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. 3. 4 minit mencari isi b. Lihat contoh : Contoh A ( dicadangkan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. . Tip : Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya.

Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran. ( Setiap isi memerlukan HURAIAN. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting. lembut. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. Pemberian Markah 1. ) 2 markah X 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah 50 markah. isi-isi dan penutup. & PEMARKAHAN PENULISAN A. • Bagi karangan meminta fakta . • Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. & PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. Huraian isi perlu jelas dan tepat. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelok-eloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi.” Jawab saya.” luah Jamal .” “Memang saya tertunggu-tunggu.Contoh B ( mengelirukan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. .

Imbuhan = 3 markah d. 6. 8.Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah Jumlah = 10 marlah 2. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) . teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. bersih. Penulisan yang kemas. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. 5. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. jika terpesong. Tanda baca = 3 markah e. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. Adik-adik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Ejaan = 3 markah Jumlah 15 markah 3. Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 (bahasa) + 10 (isi) = 25 markah untuk satu soalan 4. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . Struktur ayat = 3 markah c. 7. * Peringatan Karangan yang terpesong. Perbendaharaan kata = 3 markah b. Isi yang berunsur nagetif tidak akan diberi markah. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut.

tanda baca tolak ½ markah . Bagi setiap satu kesalahan .markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4.ejaan tolak ½ markah 3. B.41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) .imbuhan tolak ½ markah .61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2. Potong Markah 1.Tahukah kamu ? Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik. Format Isi 10 B a perbendaharaan kata b struktur ayat c imbuhan d tanda baca e ejaan 3 3 3 3 3 Jumlah Tolak bilangan perkataan . Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format.51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) . Karangan yang terpesong langsung .kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) .format . Bilangan perkataan tidak mencukupi .

Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. (markah keseluruhan) Contoh pemotongan markah surat kiriman .salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah yang diperolehi untuk soalan itu.. tiada alamat tolak 1 tiada nama pengirim tolak 1 tiada tanda tangan tolak 1 tiada tarikh tolak ½ tiada kata panggilan hormat tolak 1 tiada ucapan terima kasih tolak 1 Salah letak format tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi tolak ½ Tahukah kamu ?: Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah (0) bagi setiap satu aspek tatabahasa.tiada perenggan 25 -3 -3 -2 Jumlah keseluruhan 17 . Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang. & TANDA MEMERIKSA  isi salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / .

penggunaan perkataan yang pelbagai Þ ada menggunakan perkataan yang terkini Þ elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap . Guna isi yang berlainan Þ susun isi secara berturutan Þ letak isi mengikut perenggan Þ memberi huraian yang tepat kepada isi. Proton Saga. 3. Baca semua soalan yang diberi Þ Fahami arahan kehendak soalan.kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tip : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataaan saja contoh Bahasa Melayu Tahun Enam . Þ Kenal pasti format yang perlu digunakan. Þ Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. 2. Þ sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni. Sekolah Kebangsaan Darau & BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI (‘A’) ? 1.

susun ayat dengan kemas Þ elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek Þ guna ayat yang pendek tetapi lengkap Þ kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik Þ gaya bahasa karangan hendaklah sesuai dengan bentuk serta jenis karangannya. dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan Þ dapat membezakan imbuhan an dan kan Þ guna imbuhan yang pelbagai . 6.Þ penggunaan perkataan teknikal dengan tepat Þ elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. 4. penggunaan tanda baca pada tempat yang betul Þ gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan Þ gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. tulis mengikut ejaan yang betul Þ elak mengikut sebutan dialek / daerah Þ elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan.( contoh keretapi. 5. Gaya bahasa sesuatu karangan adalah berbeza dengan gaya bahasa karangan jenis lain. dan lainlain lagi ) & KELEMAHAN KARANGAN A] Kesalahan memilih tajuk .awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurang-kurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. jawatankuasa.

Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. E] Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. “dari” dengan “daripada”.• Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. C] Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. • Terdapat juga isi yang sama diulang. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. • Pada tahap Tahun 6 . Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. “bila” dengan “apabila” dan pelbagai lagi (akan dibincangkan selepas ini ). B] Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara “pada” dengan “di”. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan ! D] Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. Ramai yang tidak .

Ayat di dalam kurungan adalah pembetulannya. Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. ) B.menggunakan imbuhan dengan betul. ÖSelepas mandi Yusri bersarapan . Yusri bersarapan dan memakai baju. G] Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. R( Selepas mandi . selepas itu dia memakai baju . Salah Menggunakan Perkataan . Pengurusan masa memainkan peranan penting. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. F] Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. • Terdapat satu kes calon yang cemerlang. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. A. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis.

) ÖUjian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuk satu jam.) adalah dan ialah ÖAdalah dengan hormatnya dimaklumkan ………… R( Dengan hormatnya dimaklumkan ………………. R( Cikgu Zaidi pergi ke pasar membeli sayur. supaya dan selama ÖCikgu Zaidi pergi ke pasar untuk membeli sayur. R( Kain batik itu datang dari Terengganu.) ÖAhmad menjerit untuk meminta tolong.) ÖAminah belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. R( Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. R( Kami akan tinggal selama dua minggu.dari dan daripada ÖKain batik itu datang daripada Terengganu. R( Saya baru terima surat itu daripada kakak.) ÖSaya bercita-cita untuk menjadi doktor. R( Ahmad menjerit meminta tolong. R( Saya bercita-cita hendak menjadi doktor. R( Aminah belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian. ) .) ÖKami akan tinggal untuk dua minggu.) untuk .) ÖSaya baru terima surat itu dari kakak.

) ÖKeperluan asas manusia adalah makanan. R( Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan.) ramai. R( Keperluan asas manusia ialah makanan.) . adik menangis tersedu-sedu. adik menangis tersedu-sedu.) bila dan apabila ÖZainal pun bangun bila namanya dipanggil. perlindungan dan pakaian.ÖTuduhan itu adalah fitnah belaka.) ÖBanyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali. semua dan para ÖRamai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu. R( Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu.) ÖGuru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah-hadiah pemenang-pemenang.) ÖSemua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. perlindungan dan pakaian. R( Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil.) ÖBila dimarahi ayah.) ÖPara-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. R( Apabila dimarahi ayah. R( Tuduhan itu fitnah belaka. R( Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenang-pemenang. R( Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali. R( Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. banyak.

benda. Kata ganti nama “ia” ialah untuk binatang. R( Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. R( Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. ÖPokok bunga itu tumbuh dengan subur. sejak tadi asyik termenung. R( Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. R( Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. Ia memulas sejak malam tadi lagi. ) ÖEntah siapa yang difikirkannya. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani.yang dan bahawa ÖHasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah. mana dan bagaimana . R( Entah apa yang difikirkannya.) apa. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. ÖMereka memberitahu yang tindakan itu tidakadil. pokok masalah dan sebagainya.) kata ganti “dia” dan “ia” nota : kata ganti “dia” ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. R( Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi.) ÖPerut Rosli memulas.) kata ganti nama ÖAmbil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. sejak tadi asyik termenung.

R( Semua kuih di atas meja itu telah saya makan. R( Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah.) ÖAmran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah. R( Pada masa rehat saya ke kantin. R( Beri surat ini kepada Hasrul. R( Apa katanya betul belaka.) C.) ÖSemua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelitbelit) ÖDengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar. R( Ibunya baik hati.ÖBaju apa yang kamu pakai ? R( Baju mana yang kamu pakai ? ) ÖMana katanya betul belaka.) ÖDi masa rehat saya ke kantin.) Di dan pada Di dan pada ÖBeri surat ini pada Hasrul.) ÖApa pendapat tuan mengenai soal itu ? R( Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? ) penjodoh bilangan ÖIbunya seorang yang baik hati. R( Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar.) .

Kemudian.) Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat Ö Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian .jerit polis kepada perompak itu.” . saya pergi ke sekolah. piano .ÖBila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah R( Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. drum. piano dan .) ÖApakah nama kamu ? R( Siapakah nama kamu ? ) D. R( “Jangan bergerak ! Kalau bergerak kamu akan ditembak.jerit polis kepada perompak itu. dan drum.) tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul ÖJangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak . gitar . gitar . Tanda baca menggunakan tanda baca pada tempat yang salah ÖRahman pandai bermain pelbagai alat muzik .) ÖSaya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selamalamanya. R( Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila.) ÖMamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia R( Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. R( Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik .

imbuhan “di” dan “ke” ÖMasukkan buku ini didalam beg. R( Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2.) ÖSemua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.5 Kilometer. R( Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan. R( Masakan ibu sungguh lazat.) Lain-lain kesalahan ÖKejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya.itu ? R ( Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu ? ) ÖJarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2.) ÖMasukan buku ini ke dalam almari. R( Masukkan buku ini ke dalam beg.) E. Imbuhan Tidak dapat membezakan antara kata depan dengan.5 kilometer.) .) Tidak dapat membezakan imbuhan “an” dan “kan” ÖMasakkan ibu sungguh lazat. R( Kejayaan Najib membangga dan mengembirakan ibu bapanya. R( Masukkan buku ini ke dalam almari.

dijamah. Contoh . suratmu. hatiku.Ö Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa. hatimu dan sebagainya. ditendang Jika ‘di’ menunjukkan tempat dan masa ‘di’ ditulis berjauhan contoh . tuanku.) Tahukah Kamu ? ‘mu’ dan ‘ku’ ditulis rapat dengan perkataan di hadapannya. wangku. di pantai. di Jerteh. R ( Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa. di sana Dicatat oleh taharmok di 9:44 AM . Menulis imbuhan ‘di’ ada caranya. dimakan. Jika perbuatan ‘ di’ ditulis dekat contoh .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->