P. 1
PEMARKAHAN KARANGAN upsr

PEMARKAHAN KARANGAN upsr

|Views: 3,254|Likes:
Published by Sungai Limau Perak

More info:

Published by: Sungai Limau Perak on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

PEMARKAHAN KARANGAN UMUM DAN KARANGAN UPSR

Oleh Mohd. Isa bin Abd. Razak PENGENALAN

Soalan subjektif, khususnya karangan, boleh menjadi alat pengukuran yang
berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM) yang sesuai, diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa. PMM, kecekapan pemeriksa dan penyelarasan pemeriksaan adalah perkara mesti jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih daripada seorang. Keperluan PMM pula tetap menjadi perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Berbagai-bagai faktor di luar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahannya. Kertas ini membincangkan secara ringkas PMM bagi karangan. Tumpuan perbincangan ialah pada aspek amali pemarkahan karangan. Beberapa contoh PMM karangan dikemukakan. Pemarkahan karangan peringkat sekolah rendah diberi perhatian istimewa dengan harapan kecemerlangan pendidikan bahasa kita semerbak sejak peringkat sekolah rendah lagi. Bagaimanapun, contoh-contoh PMM yang dikemukakan di sini tidak semestinya sama dengan PMM dalam ujian sebenar. Sebagai melengkapkan kertas ini, dibincangkan juga teknik memarkah, penyelarasan dan beberapa isu yang berkaitan dengan pemeriksaan karangan. PERATURAN MEMBERI MARKAH Sebelum memeriksa karangan, kita perlu menyediakan PMM. Bagi ujian sumatif seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), PMM telah disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Amnya, ada dua teknik membina PMM iaitu teknik global (impresif, holistik, tanggapan) dan teknik analisis (perincian) (Abdul Aziz (1993: 155). Pemarkahan global boleh digabungkan dengan pemarkahan analisis, dan boleh dinamakan teknik eklektik. Teknik Global Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara keseluruhan terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Pemeriksa meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya. Cara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.

Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. Dengan teknik ini pemeriksa membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan. Satu contoh PMM teknik global diberi dalam Lampiran A. Teknik Analisis Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jawapan calon mempunyai banyak unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam bidang berkenaan. Teknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar. (a) Perincian Aspek Karangan Biasa Teknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu. Bagi karangan Bahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di bawah. Isi = 30% Bahasa = 40% Gaya dan Olahan = 30% Jumlah = 100% Bagi isi, tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global 10 mata atau teknik analisis. Jika skala global 10 mata dipilih, kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. Jika teknik analisis digunakan, butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. Bagi aspek bahasa, gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti struktur frasa, struktur ayat, penggunaan kata, ejaan dan sebagainya. Bagi gaya dan pengolahan, gunakan skala global 10 mata. (Lihat Lampiran C.) Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan unsur global dengan unsur analisis. Teknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran bahasa kerana 70% daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa dan penglahirannya. Teknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan. Lazimnya, isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh. Kelaziman itu sesuai untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian Am, Sijil Tinggi Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia. (b) Perincian Aspek Karangan Berformat PMM analisis karangan berformat selalunya lebih terperinci. Katakan kita telah meyediakan soalan berbentuk wawancara. Markah penuh bagi soalan itu ialah 15. Kita boleh menggunakan nisbah 2:2:1 bagi aspek bahasa, isi dan format. Dengan

kata lain bahasa diperuntukkan enam markah, isi diperuntukkan enam markah dan format diperuntukkan tiga markah. Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 2 markah Tanda baca 1 markah Ayat, ejaan dll. 3 markah Perincian Markah Isi Dalam pendahuluan 1 markah Dalam susulan 4 markah Dalam penutup 1 markah Perincian Markah Format Nama penyoal ½ markah Nama tetamu ½ markah Tajuk ½ markah Pendahuluan ½ markah Pemerengganan ½ markah Penutup ½ markah TEKNIK MEMARKAH Katakanlah kita akan memarkah sebuah karangan. Pemarkahan boleh dilakukan berdasarkan susunan kertas iaitu kita periksa jawapan calon A, diikuti dengan calon B dan seterusnya. Pemarkahan boleh juga dilakukan berdasarkan tajuk karangan. Misalnya, mula-mula kita periksa semua karangan "Cita-cita Saya". kemudian kita periksa pula karangan "Faedah Membaca", dan seterusnya tanpa mengikut susunan kertas ujian. Kedua-dua cara ini boleh digunakan. Jika kertas yang hendak diperiksa itu banyak, cara kedua lebih berkesan kerana pemeriksa dapat menumpukan fikirannya kepada isi tajuk berkenaan. Jika kertas itu mengandungi lebih daripada satu soalan karangan, cara kedua perlu diutamakan kerana dengan cara ini fikiran kita tidak disela oleh pelbagai isi karangan yang lain; apa lagi jika skema pemarkahannya berbeza-beza. Mokhtar (1995: 110) menyatakan, cara ini boleh menghindarkan pemeriksa daripada dipengaruhi oleh soalan sebelumnya ketika memeriksa butiran seterusnya. Bagi ujian formatif, elok diwujudkan kebiasaan merahsiakan nama calon seperti yang dilakukan dalam peperiksaan awam. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan kesan emosi yang dinamakan kesan halo. Bagi ujian formatif juga, skema pemarkahan sepatutnya diberitahu kepada pelajar.

PENYELARASAN Dalam peperiksaan awam, penyelarasan pemarkahan item esei memang sentiasa dilakukan. Amalan ini elok dilaksanakan di sekolah bagi kedua-dua jenis ujian, sumatif dan formatif, jika pemeriksanya lebih daripada seorang. Penggubalan kertas soalan bagi ujian semester dan tahunan yang dipusatkan dalam sesuatu mukim atau daerah sangat digalakkan. Usaha ini perlu disempurnakan dengan penyelarasan pemarkahan. Penyelarasan boleh meninggikan kebolehpercayaan pemarkahan. Mereka yang menghadiri mesyuarat penyelarasan memeriksa sampelan jawapan calon. Kemudian, dibincangkan sebab-sebab markah yang diberi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Melalui perbincangan, pemeriksaan semula, perubahan terhadap skema dan sebagainya, perbezaan markah di antara pemeriksa-pemeriksa itu boleh diminimumkan. Lazimnya penyesuaian atau moderasi markah dilakukan dalam penyelarasan apabila selisih markah antara pemeriksa melebihi 5%. PEMARKAHAN KARANGAN UPSR ertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mengandungi dua soalan yang dinamakan Soalan 1 dan Soalan 2. Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan. Bagi Soalan 1, calon boleh memilih sama ada Soalan 1 (a) atau Soalan 1 (b). Bagi Soalan 2, calon tidak diberi pilihan. Pemarkahan yang sesuai bagi kertas ini ialah teknik analisis. Jika markah penuh 50, markah bagi setiap soalan ialah 25 markah. Oleh sebab Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menekankan kemahiran berbahasa, nisbah markah bahasa wajar melebihi markah isi. Pecahannya ialah 15 markah bagi bahasa dan 10 markah bagi isi Perincian markah bahasa di bawah ini lazimnya digunakan. (a) Perbendaharaan kata 3 markah (b) Struktur ayat 3 markah (c) Penggunaan imbuhan 3 markah (d) Penggunaan tanda baca 3 markah (e) Ejaan 3 markah Bagi komponen perbendaharaan kata dan struktur ayat, markah boleh diberi secara global. Markah penuh diberi jika calon berjaya memperlihatkan keluasan penggunaan perbendaharaan kata dan menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Bagi komponen-komponen yang lain, sistem pemotongan markah boleh digunakan. Potong setengah markah bagi setiap kesalahan penggunaan imbuhan, penggunaan tanda baca, dan ejaan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Ini bermakna calon boleh kehilangan sembilan daripada 15 markah bahasa. Markah isi pula boleh diagihkan seperti di bawah: Pendahuluan 1 markah 4 isi x 2 markah 8 markah

1995: Soalan 1 (a) Empat episod cerita aneh. Meluaskan pengetahuan yang dipelajari dalam bilik darjah. 1994: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kesihatan badan. Menambah pengalaman melalui cerita benar atau pengembaraan. Soalan 1 (b) Empat gambaran Hari Kebangsaan yang telah disaksikan. Soalan 1 (b) Empat cara menggunakan wang. Pemeriksa boleh memotong sehingga tiga markah daripada keseluruhan markah yang diperoleh bagi item yang berkenaan. 4. 1992: Soalan 1 (a) Empat cara menggunakan masa dengan sebaik-baiknya.Penutup 1 markah Agihan markah isi ini boleh digunakan untuk kesemua soalan. Soalan 1 (b) Empat faedah bersukan. PMM yang baik lazimnya menyatakan bahawa pemeriksa boleh mempertimbangkan markah yang sesuai bagi isi yang berkaitan dengan soalan walaupun isi-isi itu tidak tercatat dalam PMM. . Di bawah ini diberikan beberapa contoh umum berdasarkan soalan UPSR yang sebenar. PMM yang baik juga disertai contoh rangka jawapan. 1993: Soalan 1 (a) Empat episod peristiwa yang tidak dapat dilupakan. Penutup (1 markah) Tabiat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. Isi (2 markah x 4 isi) 1. Di bawah ini diberikan satu contoh rangka jawapan bagiSoalan 1 (b) tahun 1996: Pendahuluan (1 markah) Amalan membaca sangat bermanfaat kepada manusia. 2. Soalan 1 (b) Empat cara kita boleh menggembirakan ibu bapa. calon mesti menulis karangan dalam format yang dikehendaki. Mendapat keseronokan atau kepuasan melalui cerita-cerita rekaan. Menambah perbendaharaan kata. Pembahagian markah isi tidaklah terlalu rigid. jika saya ada banyak wang. 1997: Soalan 1 (a) Empat cara mengenang jasa ibu bapa. 3. 1996: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kebersihan diri dan kawasan tempat tinggal. Soalan 1 (b) Empat kepentingan kerjasama di kalangan murid. Soalan 1 (b) Empat faedah membaca. Bagi soalan yang memerlukan format.

Perhatikan contoh penerangan tentang hal ini yang sesuai untuk PMM sekolah rendah: Soalan 1 (a) jika tidak ditulis dalam bentuk dialog. Mulai tahun 1996. dan jika tiada penutup.59 patah perkataan: tolak dua markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. tolak tiga markah. Penggunaan perkataan melebihi had maksimum itu juga tidak membabitkan pemotongan markah. pemeriksa tidak perlu menilai bahagian yang melebihi had maksimum itu. Pemeriksaan secara analisis untuk karangan sekolah rendah sudah tentu memerlukan pemeriksa yang teliti. Dengan kata lain. Apabila frasa tidak kurang daripada 80 patah perkataan digunakan. Apabila penandaan telah selesai dilaksanakan. PMM perlu menerangkan sistem pemotongan markah jika calon menggunakan lebih daripada 80 patah perkataan. calon tidak diberi sebarang markah untuk perkara yang ditulis selepas had maksimum itu. PMM perlu memberikan garis panduan kepada pemeriksa jika calon melanggar had maksimum yang ditetapkan itu. Soalan 1 (b) jika tiada pendahuluan.49 patah perkataan: tolak tiga markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu.75 patah perkataan: tolak satu markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. Pemeriksa perlu membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan dan menentukan jumlah perkataan yang digunakan oleh calon. tolak satu markah. jika tiada kata penegasan di tengah karangan. tolak satu markah. Kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mensyaratkan calon menulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. 50 -. 40 -. Namun demikian. Rajah 1: Penandaan Karangan Aspek Pecahan Markah . pemeriksa perlu menanda isi dan kesalahan-kesalahan seperti Rajah 1. khususnya penutup. terkandung dalam perkataan-perkataan yang melebihi had maksimum itu. Cadangan pemotongan markah bagi karangan yang pendek adalah seperti yang berikut: 60 -. tolak satu markah. Sebelum tahun 1996. Ketika membaca. iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan. had maksimumnya perkataan yang boleh digunakan oleh calon dicatatkan dalam arahan. Lazimnya. tuliskan markah yang telah dipertimbangkan itu pada sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti dalam Rajah 2. 39 patah perkataan ke bawah: peruntukan markah tidak boleh melebihi 10 daripada 25 markah. Kemudian karangan itu dibaca sekali lagi untuk menimbangkan markahnya yang sebenar berdasarkan ketetapan cara pemberian markah. calon dijangka akan kehilangan markah isi jika isinya.

markah itu boleh dibulatkan menjadi 86. Penandaan kesilapan sangat penting bagi ujian sumatif. Penandaan kesilapan itu akan memudahkan ketua pasukan dan ketua pemeriksa melaksanakan tugas mereka. . Markah muktamad hendaklah ditulis di penjuru sebelah kanan halaman pertama karangan calon. 1993: 278-279).Isi Bahasa (a) (b) (c) (d) (e) 8 3 2 3 2 18 0 -1 15 Jumlah .Bilangan perkataan JUMLAH Rajah 2: Catatan Markah Biasa markah penuh yang diberi adalah dalam angka bulat.Format . Namun demikian. Dalam ujian sumatif lazimnya sampelan kertas yang telah diperiksa oleh pemeriksa akan disemak semula oleh ketua pasukan. peruntukan markah tidak boleh melebihi lima markah. Bagi kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR. ½ markah bernilai 2%. Jika calon mendapat 85½ markah daripada 100. semua kes gagal dan semua kes cemerlang mungkin juga akan disemak oleh ketua pemeriksa. BEBERAPA ISU Penandaan Kesilapan Penandaan kesilapan boleh dilakukan berpandukan Rajah 1 atau cara-cara yang difikirkan sesuai (lihat Abdul Aziz Abdul Talib. Bagi karangan yang terpesong. Pembulatan markah bagi kes ini kurang wajar. Sampelan kes lulus biasa. pembulatan itu tentulah kurang wajar. apabila nilai ½ markah itu dari segi peratusnya begitu tinggi.

(1993). "Memang sudah adat benda subjektif!" BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib.Bagi ujian formatif. Azman Wan Chik. Asas Penilaian Pendidikan. Guru boleh menggunakannya untuk menganalisis kesilapan dan mengadakan tindakan susulan. Shah Alam: Mahir Publications Sdn. kurang keragaman susuk ayat dan kesilapan penggunaan tanda baca. Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Teknik dan Contoh. (1994). Pemeriksa mestilah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguhsungguh. Namun demikian. Isa Ab. pemeriksa boleh secara bersahaja meluahkan rasa. Edisi Kedua. Bhd. Pemeriksa boleh juga menggunakan tanda-tanda penyuntingan jika sasaran memahami tanda-tanda penyuntingan itu. tetapi ada masalah dari segi bahasa. (1997). Koleksi Kertas UPSR Bahasa Malaysia. Seremban. khususnya karangan. Mokhtar Ismail. Abu Bakar Nordin. Penguasaan yang mendalam terhadap subjek yang diperiksa juga sangat dituntut. Peringkat tertinggi bagi kes ini ialah peringkat B. Mohd. khususnya latihan harian. kesilapan yang telah ditanda pada kertas jawapan boleh menjadi sumber maklumat yang sangat berguna untuk guru dan murid. Yang pertama ialah isi jawapan calon sangat tepat dan matang. Dua Ekstrem Pemeriksa mungkin sukar membuat keputusan apabila bertemu dengan keadaan yang bertentangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemeriksa terdedah kepada tuduhan tidak adil jika gagal mengesan kesilapan calon atau menyalahkan sesuatu yang sememangnya sudah betul. Yang kedua ialah isi jawapan calon terpesong terus. tetapi prestasi bahasanya cemerlang. Namun demikian penyediaan PMM dan usaha memarkah butiran subjektif menuntut kesungguhan yang bukan kepalang. Mahir Publications. butiran subjektif. Penandaan kesilapan dan penyuntingan dengan menggunakan tanda-tanda penyuntingan sangat sesuai dilakukan di sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi bagi ujian-ujian formatif. Pelajar pula dapat mengetahui kelemahan mereka dan boleh berusaha membaiki kelemahan yang ditunjukkan itu. Penilaian di Bilik Darjah. (1995). Antara masalah bahasa yang lazim berlaku ialah kesilapan struktur frasa dan ayat. PENUTUP Berbanding dengan butiran berbilang pilihan. Abu Bakar Nordin (1986: 220) menyarankan pemeriksa melakukan tugasnya semasa fikiran tenteram dan di tempat yang sesuai. Pengujian Bahasa: Kes Bahasa Melayu. jika masih terdengar rungutan daripada calon setelah segala usaha dilakukan sebaik mungkin. (1986). . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. mudah digubal. "Soalan Subjektif: Teknik Penggubalan dan Skema Pemarkahan". (1988). Maktab Perguruan Raja Melewar. Razak. Kertas kerja. Peringkat tertinggi yang boleh diberi kes ini ialah peringkat D. Petaling Jaya: Longman.

Maktab Perguruan Keningau. Panjang karangan kira-kira 350 patah perkataan seperti yang ditetapkan itu adalah panduan sahaja. ada yang tidak sesuai. memperlihatkan kematangan fikiran. tersusun dan baik penyampaiannya.Raminah Haji Sabran. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sabah. mudah dan kurang tepat. Peringkat C (40--59 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. Pemberian Markah Setelah membaca karangan itu sekali lalu. Penerapannya pada Peringkat Sekolah Rendah. Ada kesalahan tatabahasa tetapi dapat dimaafkan. Menggunakan bahasa yang betul. Peringkat A (75--100 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih tepat. Mohd. Tidak ada potongan markah bagi karangan yang kurang atau lebih daripada 350 perkataan. Ab. Bahasa memuaskan. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Panduan Am Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu untuk mendapatkan kesan dan menganggarkan peringkat karangan itu sambil memerhatikan perkara-perkara berikut: Bahasa dan Gaya. Hujah-hujahnya sangat logik dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. lancar dan jelas. imbuhan. tetapkan peringkat yang sesuai berdasarkan peringkat-peringkat di bawah ini. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia. Isa b. lengkap dengan contoh-contoh yang sesuai. Gaya bahasanya sesuai dengan tajuk karangan. tanda baca. Jabatan Bahasa. (1991). Isinya kurang: ada yang cocok. LAMPIRAN A TEKNIK GLOBAL Soalan 1: Karangan (100 markah) Calon dikehendaki memilih dan mengarang satu tajuk sahaja. perenggan. Pengolahannya kadang kala kabur. Perbendaharaan katanya sederhana. Mempunyai sekurang-kurangnya lima isi yang sesuai. Isinya cukup dan berkembang. Isi dan Susunan. Perbendaharaan katanya terhad. Razak adalah Ketua Jabatan. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik. Susuk ayat beragam dan penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. peribahasa dan lainlain. Peringkat B (60--74 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih lagi tepat. Bahasa lancar dan bersih daripada kesalahan tatabahasa: struktur ayat. Peringkat D (30--39 markah) .

Peringkat E (1--10 markah) Tajuk karangan tidak difahami langsung. Perbendaharaan katanya salah. Bagi kesalahan ejaan. isi dan ejaan. Penguasaan bahasanya lemah. Contoh: Keseluruhan 70 Tolak Ejaan -4 Jumlah 66 Bagi karangan yang berbentuk perbahasan. sesuaikan kriteria. Bagi kesalahan isi. frasa dan perkataan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Bagi karangan yang berbentuk cerpen dan peribahasa pula. calon dikehendaki menulis kontra kepada tajuk itu. Sambil membaca itu. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan.Tajuk karangan kurang difahami. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan tidak teratur. Bagi kesalahan tanda baca buat bulatan pada bahagian yang berkenaan. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Tajuk itu sendiri dianggap sebagai pro atau pencadang dalam karangan itu. kurungkan perenggan atau ayat yang mengandungi kesalahan isi dengan kurungan. Isinya terpesong. Untuk karangan yang berbentuk perbincangan. Kesimpulan Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk menimbangkan markah yang sebenar. LAMPIRAN B TEKNIK ANALISIS Karangan Berformat: Berita Format 4 markah Isi 6 markah Bahasa 5 markah Perincian Markah Format Tajuk berita ½ markah Nama penulis ½ markah Tempat berlaku ½ markah Tarikh ½ markah Pemerengganan 1 markah . Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah lima markah. tandakan dengan satu palang / dan kesalahan ejaan yang sama tandakan dengan dua palang //. Bagi kesalahan ayat. Isinya sipi. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang mantap. tandakan kesalahan-kesalahan bahasa. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Struktur ayat berkecamuk. calon dikehendaki menulis pro dan kontra. buat garisan di bawah kesalahan itu. Potong setengah markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Perbendaharaan katanya tidak tepat.

) Soalan (a) Faktor sosial yang menentukan penggunaan kata ganti diri: . Beri markah penuh bagi isi yang tepat dan lengkap. Beri satu markah sahaja bagi isi yang kurang tepat atau kurang lengkap.Penutup 1 markah Jumlah 4 markah Perincian Markah Isi Isi dalam intro 2 markah Isi dalam susulan 3 markah Isi dalam penutup 1 markah Jumlah 6 markah Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 1½ markah Tanda bacaan ½ markah Ayat. beri satu markah bonus asalkan tidak melebihi markah maksimum keseluruhan. Isi = 10 markah Pengolahan = 10 markah Jumlah = 20 markah (a) Teknik Analisis untuk Isi Isi (10 markah). Bacaan kali kedua untuk menandakan kesilapan dan memastikan markah pengolahan. Jika isi melebihi empat. Pemarkahan untuk semua jawapan adalah seperti yang berikut: Bacaan pertama untuk mengesan isi dan menggredkan pengolahan. Contoh isi: (Skema sebenar menyenaraikan isi bagi semua soalan. Di sini diturunkan contoh isi bagi satu soalan sahaja. 3 markah Jumlah 5 markah LAMPIRAN C TEKNIK EKLEKTIK Soalan 1: Karangan (20 markah) Calon dikehendaki menjawab satu soalan sahaja. Dikehendaki sekurang-kurangnya empat isi. ejaan dll. 4 isi x 2½ markah = 10 markah.

Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang (dua palang). Pengolahannya kadang kala kabur. Tiada kesalahan tatabahasa. tandakan dengan kurungan. Bagi kesalahan ayat. Bagi kesalahan isi. Struktur ayat berkecamuk.Situasi formal dan tidak formal -Jawapan-jawapan lain yang sesuai (b) Teknik Global 10 Mata untuk Pengolahan Pengolahan (10 markah). frasa dan perkataan: tandakan dengan garisan di bawah kesalahan berkenaan.Kelas sosial . Susuk ayat beragam. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah dua markah.Kedudukan ekonomi atau pekerjaan dalam keluarga . Perbendaharaan katanya tidak tepat. Potong ½ markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Bahasanya memuaskan. Peringkat D (3--4 markah) Tajuk esei kurang difahami. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang cekap. mudah dan kurang tepat. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti contoh di bawah ini: Isi 7/10 Pengolahan 6/10 Jumlah 13/20 -E-1 Jumlah akhir 12/20 Peringkat A (9--10 markah) Takrif terhadap tajuk esei tepat dan bahasa lancar. Hujah-hujahnya sangat lojis dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Penguasaan bahasanya lemah. Perbendaharaan katanya terhad. Perbendaharaan katanya salah . Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Pengolahannya agak menarik. Bagi kesalahan ejaan yang sama.Umur . Perbendaharaan katanya agak sederhana. Bagi kesalahan tanda bacaan: tandakan dengan bulatan. tandakan dengan dua garis miring ke kanan. Bagi kesalahan ejaan: tandakan dengan satu garis miring ke kanan (back slash). Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan kurang teratur. Terdapat kesalahan tatabahasa--dapat dimaafkan. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya.. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Peringkat B (7--8 markah) Takrif terhadap tajuk esei masih lagi tepat. Peringkat E (1--2 markah) Tajuk esei tidak difahami langsung. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Peringkat C (5--6 markah) Takrif terhadap tajuk esei kurang tepat.

com/~skdarau/petua. Karangan Jenis Fakta / Penerangan 4. Soalan 2 tiada pilihan dan merupakan soalan wajib. Karangan jenis Ucapan 4. iaitu soalan satu dan soalan dua. kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu.tripod. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. 2. Karangan jenis Catatan Diari 8. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : .Petua Penulisan Karangan Bahasa Melayu Sekolah Rendah UPSR NOTA: Beberapa isi kandungan di dalam artikel ini telah diubahsuai dan dipermudahkan oleh Cikgu Amiene Rev berdasarkan sumber asal yang diperolehi menerusi: http://members. Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara 6. dan idea-idea anda. • menguji kebolehan. 4. Karangan Jenis Peribahasa TUJUAN ANDA MENGARANG • menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. pendapat. Karangan jenis Laporan 9. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita 6. Jenis Surat Kiriman Rasmi 2. oleh itu pilihlah salah satu daripada dua tajuk tersebut sama ada soalan 1(a) atau soalan 1(b). Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kedua-dua soalan itu ialah satu jam. dalam ujian penulisan Bahasa Melayu adik-adik dikehendaki menulis dua buah karangan. Dalam soalan 1. Karangan jenis Berita 7. Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi 3. Jenis-Jenis Karangan Karangan Berformat: 1. Lazimnya . Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi 3. adik-adik diberi dua tajuk karangan . Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata 2. Karangan jenis Syarahan 5. Karangan Jenis Perbincangan 5. 3. Bagi tiap-tiap soalan. panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan. Kad Jemputan Jenis-Jenis Karangan Tidak Berformat 1. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi 7.html PENGENALAN KARANGAN ( PENULISAN ) 1. Karangan jenis Perbahasan 10. PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . • menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. • menguji fikiran.

makalah-makalah. mendengar sesuatu. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Isi-isi dan C. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. ensiklopedia atau kamus bagi fakta. rencana-rencana. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. B. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. . Jangan campur adukkan isi. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Isi yang utama didahulukan. Sebaikbaiknya satu isi. buku-buku cerita. Pengenalan B. Kemukakan pertanyaan kepada diri anda dan fikirkan jawapannya sama ada menerusi logik akal atau berdasarkan bahan rujukan seperti buku. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Antara lima pertanyaan paling utama dan popular ialah: • Apa? • Siapa? • Bila? • Mengapa? • Di mana? • Bagaimana? C. Karangan perlu mempunyai empat isi. Tiaptiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. kita hendaklah banyak membaca surat khabar. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. majalah-majalah. Penutup A.A. majalah. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Panduan mencari isi-isi berdasarkan peta minda: Cara terbaik mencari isi adalah dengan menggunakan kaedah membuat peta minda. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. surat khabar. memadai tiga atau empat ayat.

Komen: Tajuk karangan di atas adalah sama. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 • Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Bahagian-bahagian karangan yang ideal: 1. Tuliskan sebuah karangan mengenainya. • Susun isi mengikut urutan kepentingannya. Soalan satu merupakan karangan biasa . CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. Perenggan isi ketiga dengan contoh berkaitan isi ketiga 5. Tips: Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. CONTOH 2: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar. • Isi penting jangan diulang-ulang c. • Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. manakala soalan 2 berformat. Perenggan isi kedua dengan contoh berkaitan isi kedua 4. Perenggan Pendahuluan 2. Perenggan isi keempat dengan contoh berkaitan isi keempat . Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. tetapi dari segi formatnya berbeza. Menyusun rangka karangan • Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi • Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. • Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a. Menulis karangan • Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.Dalam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. • Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. b. • Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai • Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan Bagaimana hendak memahami kehendak soalan supaya tidak terkeluar daripada tajuk? Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti contoh-contoh di bawah: CONTOH 1: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". Perenggan isi pertama dengan contoh berkaitan isi pertama 3.

• Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Contoh Penulisan Dialog Yang Teruk "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. • Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan • 4 minit mencari isi • 24 minit menulis karangan • 2 minit menyemak semula karangan • Jumlah = 30 minit Tips Pengurusan Masa: Jika tidak faham soalan satu." luah Jamal. lembut. d. • Baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu." Jawab saya. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. cubalah jawab soalan lain • Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. ringkas dan padat berbanding yang panjang. Mulakan setiap dialog di baris baru. tanda baca.6. lembut. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. Tips Menulis Ayat: Ayat biarlah ringkas tetapi padat. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain." Jawab saya. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. . Perenggan Penutup • Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan. • Satu perenggan biasanya mengandungi 3. kesalahan ejaan." luah Jamal. Menyemak karangan • Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran. Lihat contoh: Contoh Penulisan Dialog Yang Bagus "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. Panduan Menulis Dialog: Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting. • Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . e." "Memang saya tertunggu-tunggu. isi-isi dan penutup." "Memang saya tertunggu-tunggu. penggunaan imbuhan.

Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. PEMARKAHAN PENULISAN A. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelokeloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi.• • Bagi karangan meminta fakta. bersih. Tanda e. Penulisan yang kemas. Imbuhan d. Maksudnya tidak dapat markah penuh. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. Struktur c. Ejaan kata ayat = baca = = = = 3 3 3 3 3 markah markah markah markah markah • • • • • • Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 + 10 = 25 markah untuk satu soalan. Adikadik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Huraian isi perlu jelas dan tepat. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. Pemberian Markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah Soalan 1 + Soalan 2 = 50 markah Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah 1. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. 2 markah x 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Jumlah markah isi = 10 markah 2. * Peringatan: . Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting: Setiap isi memerlukan HURAIAN. Perbendaharaan b. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah.

(0 markah) bagi setiap satu aspek tatabahasa. Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik. • Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang. . B. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . Bagi setiap satu kesalahan: • imbuhan tolak ½ markah • tanda baca tolak ½ markah • ejaan tolak ½ markah 3. Bilangan perkataan tidak mencukupi: • kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) • 41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) • 51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) • 61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2. Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format. 1. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. Potong Markah: Perkara yang perlu dielakkan semasa menulis karangan. Markah tambahan juga mungkin akan diberikan bagi karangan yang bertulisan cantik. Isi yang berunsur negatif tidak akan diberi markah. 3. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) Tahukah kamu? 1. 2. Contoh • • • • • • • • pemotongan markah surat kiriman: tiada alamat = tolak 1 tiada nama pengirim = tolak 1 tiada tanda tangan = tolak 1 tiada tarikh tolak = ½ tiada kata panggilan hormat = tolak 1 tiada ucapan terima kasih = tolak 1 Salah letak format = tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi = tolak ½ Tahukah kamu ? • Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah. Format: • salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah (markah keseluruhan) yang diperolehi untuk soalan itu. Karangan yang terpesong langsung: • markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4.• • Karangan yang terpesong. jika terpesong. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah.

4. 2. Susun ayat dengan kemas: • elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek • guna ayat yang pendek tetapi lengkap • kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik 5. Guna isi yang berlainan: • susun isi secara berturutan • letak isi mengikut perenggan • memberi huraian yang tepat kepada isi. TANDA MEMERIKSA isi ü salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tips : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataan saja contoh 'Bahasa Melayu Tahun Enam' BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI ATAU GRED A DI DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU? 1. Penggunaan perkataan yang pelbagai: • ada menggunakan perkataan yang terkini • elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap • penggunaan perkataan teknikal dengan tepat • elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima.• Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. Baca semua soalan yang diberi: • Fahami arahan kehendak soalan. 3. Penggunaan tanda baca pada tempat yang betul: . • Kenal pasti format yang perlu digunakan. • Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. • sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni.

• • gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. . • Terdapat juga isi yang sama diulang. (contoh keretapi. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara "pada" dengan "di". 6.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurangkurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. "bila" dengan "apabila" dan pelbagai lagi. penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. Dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan: • dapat membezakan imbuhan an dan kan • guna imbuhan yang pelbagai . Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan! D. E. • Pada tahap Tahun 6 . "dari" dengan "daripada". jawatankuasa. Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. Tulis mengikut ejaan yang betul: • elak mengikut sebutan dialek / daerah • elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. Ramai yang tidak menggunakan imbuhan dengan betul. C. Kesalahan memilih tajuk • Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. dan lain-lain ) PUNCA-PUNCA PENULISAN KARANGAN MENJADI LEMAH DAN DIPOTONG MARKAH A. Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. B.

hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. supaya dan selama • SALAH: Jenna Bush pergi ke pasar untuk membeli sayur. • BETUL: Kami akan tinggal selamadua minggu. datang dari Terengganu. • SALAH: Selepas mandi Yusri bersarapan. • BETUL: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. itu 'dari' Rev: Perkataan terima terima SALAH: Saya BETUL: Saya Nota Cikgu surat surat 'daripada' itu dari kakak. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. . Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. digunakan untuk tempat. • SALAH: Rihanna bercita-cita untuk menjadi doktor. A. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. • Terdapat kes calon yang cemerlang. Pengurusan masa memainkan peranan penting. G. • SALAH: Steve McNair menjerit untuk meminta tolong. Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. • BETUL: Steve McNair menjerit meminta tolong. itu daripada kakak. Rev: Perkataan digunakan untuk . dari SALAH: Kain BETUL: Kain Nota Cikgu Amiene baru baru Amiene Salah dan batik batik itu Menggunakan Perkataan daripada datang daripada Terengganu. • BETUL: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian. Yusri bersarapan dan memakai baju. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. • BETUL: Rihanna bercita-cita hendak menjadi doktor. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. selepas itu dia memakai baju. • SALAH: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. • SALAH: Kami akan tinggal untuk dua minggu. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. B. • SALAH: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuksatu jam. • BETUL: Jenna Bush pergi ke pasar membeli sayur. • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan / bahasa Utara / bahasa Jawa / bahasa Bugis / bahasa SMS ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa dan pembetulannya.F. • BETUL: Selepas mandi. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. untuk orang.

• SALAH: Perut Rosli memulas. sejak tadi asyik termenung. kata ganti "dia" dan "ia" Nota : kata ganti "dia" ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. • BETUL: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. yang dan bahawa • SALAH: Hasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah. SALAH: Keperluan asas manusia adalah makanan. bila dan apabila • SALAH: Zainal pun bangun bila namanya dipanggil. • • • • • • • • • • banyak. sejak tadi asyik termenung. Ia memulas sejak malam tadi lagi. perlindungan dan pakaian. • SALAH: Entah siapa yang difikirkannya. BETUL: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenangpemenang. semua dan para SALAH: Ramai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu. BETUL: Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. Kata ganti nama "ia" ialah untuk binatang. apa. mana dan bagaimana . • BETUL: Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. • BETUL: Entah apa yang difikirkannya. SALAH: Banyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali. • SALAH: Bila dimarahi ayah. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. • SALAH: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. ramai. SALAH: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiahhadiahpemenang-pemenang. SALAH: Tuduhan itu fitnah belaka. • BETUL: Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil. adik menangis tersedu-sedu. • BETUL: Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi. perlindungan dan pakaian. pokok masalah dan sebagainya. SALAH: Para-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. BETUL: Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. BETUL: Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. • SALAH: Mereka memberitahu yang tindakan itu tidak adil. BETUL: Tuduhan itu adalah fitnah belaka. • BETUL: Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani.adalah • • • • • • dan ialah BETUL: Adalahdengan hormatnya dimaklumkan …………. BETUL: Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali. kata ganti nama • SALAH: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. • BETUL: Apabila dimarahi ayah. • BETUL: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. SALAH: Semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. benda. adik menangis tersedu-sedu. SALAH: Denganhormatnya dimaklumkan ………………. BETUL: Keperluan asas manusia ialah makanan.

Kemudian. SALAH: Mamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia BETUL: Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. piano dan. • SALAH: Amran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah. . untuk orang. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelit-belit) • • • • • • • • • • • • D.• SALAH: Baju apa yang kamu pakai ? • BETUL: Baju mana yang kamu pakai ? • SALAH: Mana katanya betul belaka. Pada SALAH: Beri BETUL: Beri Nota Di SALAH: Di masa rehat BETUL: Pada masa rehat Nota Cikgu Amiene Cikgu Amiene dan surat surat Rev: Gunakan dan saya saya Rev: Perkataan ke ke 'pada' mewakili perkataan 'kepada' kepada ini pada Hasrul. kantin. gitar. SALAH: Bila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah BETUL: Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. gitar. BETUL: Semua kuih di atas meja itu telah saya makan. • BETUL: Ibunya baik hati. • BETUL: Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah. masa. BETUL: Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar. C. ini kepada Hasrul. BETUL: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. SALAH: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selama-lamanya. dram. SALAH: Semua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya. • BETUL: Apa katanya betul belaka. SALAH: Dengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar. SALAH: Apakah nama kamu? BETUL: Siapakah nama kamu? Tanda baca Menggunakan tanda baca pada tempat yang salah • • SALAH: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. BETUL: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila. • SALAH: Apa pendapat tuan mengenai soal itu ? • BETUL: Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? penjodoh bilangan • SALAH: Ibunya seorangyang baik hati. saya pergi ke sekolah. piano. pada kantin. dan dram.

BETUL: Masukkan buku ini ke dalam almari. BETUL: Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan. • BETUL: Kejayaan Najib membangga dan menggembirakan ibu bapanya. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam beg. jerit polis kepada perompak itu. • BETUL: "Jangan bergerak! Kalau bergerak kamu akan ditembak. Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat • • • • E. Imbuhan dapat membezakan antara kata depan dengan.tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul • SALAH: Jangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak. SALAH: Masukan buku ini ke dalam almari.imbuhan "di" dan "ke" SALAH: Masukkan buku ini didalam beg. SALAH: Semua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.5 kilometer. • SALAH: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa." jerit polis kepada perompak itu. • BETUL: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa . BETUL: Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2. BETUL: Masakan ibu sungguh lazat. Tidak • • • • Tidak • • • • SALAH: Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian itu? BETUL: Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu? SALAH: Jarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2. Lain-lain kesalahan • SALAH: Kejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya. dapat membezakan imbuhan "an dan "kan" SALAH: Masakkan ibu sungguh lazat.5 Kilometer.

Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : a) Pengenalan b) Isi-isi dan c) Penutup A. pendapat. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. B. 4. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. memadai tiga atau empat ayat. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu.Panduan Pemarkahan Ujian Penulisan UPSR TUJUAN ANDA MENGARANG 1. menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . 3. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan . menguji kebolehan. Karangan perlu mempunyai empat isi. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. dan idea-idea anda. 2. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. menguji fikiran. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan.

menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Jangan campur adukkan isi. Sebaik-baiknya satu isi. makalahmakalah. kita hendaklah banyak membaca suratkhabar. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Tip : Antara kaedah mencari isi Kaedah I ( pertanyaan ) Kaedah II ( peta minda ) Apa ? Siapa ? Bila ? Mengapa ? Di mana ? Bagaimana ? C. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. rencana-rencana. Elakkan menyertakan isi yang bercangggah dengan tajuk. majalah-majalah. Isi yang utama didahulukan. Catatkan setiap isi sebelum menulis. mendengar sesuatu. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. buku-buku cerita. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Dalam penutup . Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perengga yang lain.masa. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain.

manakala soalan 2 berfomat. Soalan 1 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”. Tuliskan sebuah karangan mengenainya. Komen : Tajuk karangan di atas adalah sama.Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a.Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai . Soalan 2 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”.Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. & CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. .digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. ) Contoh : Perhatikan soalan di bawah ini. . tetapi dari segi formatnya berbeza. Soalan satu merupakan karangan biasa .Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan ( Kehendak soalan biasanya berada diakhir arahan seperti : ……………… Tuliskan laporan mengenai lawatan tersebut. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 . Tip : Adalah lebih baik jika adik semua mengariskan .

Isi penting jangan diulang-ulang c. d. b. .Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. . tanda baca.susun isi mengikut urutan kepentingannya.Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas.baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan . Menyemak karangan .perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. ( Bahagian-bahagian karangan yang ideal ) Perenggan Pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan Penutup Tip : Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan.Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi .Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. . . penggunaan imbuhan. kesalahan ejaan. . Menulis karangan . Menyusun rangka karangan . struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain.Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan.Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar.

Mulakan setiap dialog di baris baru. e. Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan.Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. Tip : Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. 4 minit mencari isi b. 2 minit menyemak semula karangan Jumlah = 30 minit 2. .” Jawab saya. Satu perenggan biasanya mengandungi 3. lembut.” luah Jamal . 24 minit menulis karangan c.” “Memang saya tertunggu-tunggu. Tahukah kamu ? Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik ? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan a. Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan.kamu. Lihat contoh : Contoh A ( dicadangkan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. 3. ringkas dan padat berbanding yang yang penjang.

• Bagi karangan meminta fakta . kemudian susun mengikut mana yang lebih penting.” “Memang saya tertunggu-tunggu. • Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. & PEMARKAHAN PENULISAN A.” luah Jamal . Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting. Pemberian Markah 1. ( Setiap isi memerlukan HURAIAN. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. & PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. lembut. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran. . sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelok-eloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. isi-isi dan penutup.Contoh B ( mengelirukan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. ) 2 markah X 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah 50 markah. Huraian isi perlu jelas dan tepat.” Jawab saya. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai.

Adik-adik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. Struktur ayat = 3 markah c. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah.Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah Jumlah = 10 marlah 2. 6. bersih. Ejaan = 3 markah Jumlah 15 markah 3. 7. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. Imbuhan = 3 markah d. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 (bahasa) + 10 (isi) = 25 markah untuk satu soalan 4. Tanda baca = 3 markah e. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. 8. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. * Peringatan Karangan yang terpesong. 5. Perbendaharaan kata = 3 markah b. Isi yang berunsur nagetif tidak akan diberi markah. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) . jika terpesong. Penulisan yang kemas.

61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2. Format Isi 10 B a perbendaharaan kata b struktur ayat c imbuhan d tanda baca e ejaan 3 3 3 3 3 Jumlah Tolak bilangan perkataan . Karangan yang terpesong langsung .tanda baca tolak ½ markah .kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) . Bagi setiap satu kesalahan .markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4. Bilangan perkataan tidak mencukupi .format . Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format. B.imbuhan tolak ½ markah .51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) .ejaan tolak ½ markah 3. Potong Markah 1.41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) .Tahukah kamu ? Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik.

Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. & TANDA MEMERIKSA  isi salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / .. tiada alamat tolak 1 tiada nama pengirim tolak 1 tiada tanda tangan tolak 1 tiada tarikh tolak ½ tiada kata panggilan hormat tolak 1 tiada ucapan terima kasih tolak 1 Salah letak format tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi tolak ½ Tahukah kamu ?: Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah (0) bagi setiap satu aspek tatabahasa. (markah keseluruhan) Contoh pemotongan markah surat kiriman .tiada perenggan 25 -3 -3 -2 Jumlah keseluruhan 17 .salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah yang diperolehi untuk soalan itu. Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang.

2. Proton Saga. Baca semua soalan yang diberi Þ Fahami arahan kehendak soalan. penggunaan perkataan yang pelbagai Þ ada menggunakan perkataan yang terkini Þ elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap .kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tip : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataaan saja contoh Bahasa Melayu Tahun Enam . Þ Kenal pasti format yang perlu digunakan. Guna isi yang berlainan Þ susun isi secara berturutan Þ letak isi mengikut perenggan Þ memberi huraian yang tepat kepada isi. Þ sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni. Sekolah Kebangsaan Darau & BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI (‘A’) ? 1. 3. Þ Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan.

jawatankuasa.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurang-kurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. penggunaan tanda baca pada tempat yang betul Þ gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan Þ gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. 6. 5. dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan Þ dapat membezakan imbuhan an dan kan Þ guna imbuhan yang pelbagai . dan lainlain lagi ) & KELEMAHAN KARANGAN A] Kesalahan memilih tajuk .Þ penggunaan perkataan teknikal dengan tepat Þ elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. Gaya bahasa sesuatu karangan adalah berbeza dengan gaya bahasa karangan jenis lain. tulis mengikut ejaan yang betul Þ elak mengikut sebutan dialek / daerah Þ elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan.( contoh keretapi. 4. susun ayat dengan kemas Þ elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek Þ guna ayat yang pendek tetapi lengkap Þ kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik Þ gaya bahasa karangan hendaklah sesuai dengan bentuk serta jenis karangannya.

“dari” dengan “daripada”. • Terdapat juga isi yang sama diulang. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. Ramai yang tidak . E] Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. • Pada tahap Tahun 6 . Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan ! D] Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. C] Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan.• Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara “pada” dengan “di”. “bila” dengan “apabila” dan pelbagai lagi (akan dibincangkan selepas ini ). Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. B] Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi.

F] Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. • Terdapat satu kes calon yang cemerlang. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. G] Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. Salah Menggunakan Perkataan . selepas itu dia memakai baju . Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. Pengurusan masa memainkan peranan penting. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. ÖSelepas mandi Yusri bersarapan . A. R( Selepas mandi . Yusri bersarapan dan memakai baju. Ayat di dalam kurungan adalah pembetulannya. • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa.menggunakan imbuhan dengan betul. ) B. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal.

R( Kami akan tinggal selama dua minggu. R( Aminah belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian.) untuk .) ÖAhmad menjerit untuk meminta tolong.) ÖKami akan tinggal untuk dua minggu.) ÖSaya bercita-cita untuk menjadi doktor.dari dan daripada ÖKain batik itu datang daripada Terengganu.) ÖUjian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuk satu jam. supaya dan selama ÖCikgu Zaidi pergi ke pasar untuk membeli sayur. R( Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. R( Kain batik itu datang dari Terengganu. R( Ahmad menjerit meminta tolong.) ÖSaya baru terima surat itu dari kakak. R( Saya baru terima surat itu daripada kakak.) ÖAminah belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. R( Saya bercita-cita hendak menjadi doktor. R( Cikgu Zaidi pergi ke pasar membeli sayur. ) .) adalah dan ialah ÖAdalah dengan hormatnya dimaklumkan ………… R( Dengan hormatnya dimaklumkan ……………….

R( Keperluan asas manusia ialah makanan.ÖTuduhan itu adalah fitnah belaka. perlindungan dan pakaian.) . perlindungan dan pakaian.) bila dan apabila ÖZainal pun bangun bila namanya dipanggil. R( Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali. R( Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenang-pemenang. R( Tuduhan itu fitnah belaka. R( Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan.) ÖKeperluan asas manusia adalah makanan. adik menangis tersedu-sedu. R( Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu.) ÖPara-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan.) ÖBila dimarahi ayah.) ramai.) ÖBanyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali.) ÖSemua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan.) ÖGuru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah-hadiah pemenang-pemenang. R( Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. R( Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil. adik menangis tersedu-sedu. R( Apabila dimarahi ayah. banyak. semua dan para ÖRamai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu.

R( Pokok bunga itu tumbuh dengan subur.yang dan bahawa ÖHasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah.) kata ganti “dia” dan “ia” nota : kata ganti “dia” ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. R( Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. ÖMereka memberitahu yang tindakan itu tidakadil.) ÖPerut Rosli memulas. pokok masalah dan sebagainya. R( Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. sejak tadi asyik termenung. Ia memulas sejak malam tadi lagi. R( Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. R( Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi.) kata ganti nama ÖAmbil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. ) ÖEntah siapa yang difikirkannya. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. R( Entah apa yang difikirkannya. mana dan bagaimana . sejak tadi asyik termenung. ÖPokok bunga itu tumbuh dengan subur. benda. Kata ganti nama “ia” ialah untuk binatang.) apa. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani.

) ÖAmran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah.ÖBaju apa yang kamu pakai ? R( Baju mana yang kamu pakai ? ) ÖMana katanya betul belaka. R( Beri surat ini kepada Hasrul.) ÖDi masa rehat saya ke kantin. R( Pada masa rehat saya ke kantin. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelitbelit) ÖDengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar. R( Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah. R( Ibunya baik hati.) ÖApa pendapat tuan mengenai soal itu ? R( Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? ) penjodoh bilangan ÖIbunya seorang yang baik hati.) Di dan pada Di dan pada ÖBeri surat ini pada Hasrul. R( Apa katanya betul belaka. R( Semua kuih di atas meja itu telah saya makan.) C.) . R( Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar.) ÖSemua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya.

) tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul ÖJangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak . piano .) ÖApakah nama kamu ? R( Siapakah nama kamu ? ) D. Tanda baca menggunakan tanda baca pada tempat yang salah ÖRahman pandai bermain pelbagai alat muzik . Kemudian. drum.jerit polis kepada perompak itu.) Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat Ö Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian .) ÖMamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia R( Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. gitar . dan drum.jerit polis kepada perompak itu. R( Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila.” . gitar . saya pergi ke sekolah. R( Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik . piano dan .ÖBila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah R( Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. R( “Jangan bergerak ! Kalau bergerak kamu akan ditembak.) ÖSaya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selamalamanya.

) Lain-lain kesalahan ÖKejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya. Imbuhan Tidak dapat membezakan antara kata depan dengan. R( Kejayaan Najib membangga dan mengembirakan ibu bapanya. R( Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2.) E. R( Masukkan buku ini ke dalam beg.) ÖSemua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.5 Kilometer. R( Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan.) .itu ? R ( Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu ? ) ÖJarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2. R( Masakan ibu sungguh lazat. R( Masukkan buku ini ke dalam almari.) ÖMasukan buku ini ke dalam almari.5 kilometer.imbuhan “di” dan “ke” ÖMasukkan buku ini didalam beg.) Tidak dapat membezakan imbuhan “an” dan “kan” ÖMasakkan ibu sungguh lazat.

dimakan. ditendang Jika ‘di’ menunjukkan tempat dan masa ‘di’ ditulis berjauhan contoh .Ö Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa. Jika perbuatan ‘ di’ ditulis dekat contoh . tuanku. suratmu.) Tahukah Kamu ? ‘mu’ dan ‘ku’ ditulis rapat dengan perkataan di hadapannya. hatimu dan sebagainya. Contoh . di Jerteh. dijamah. hatiku. Menulis imbuhan ‘di’ ada caranya. di sana Dicatat oleh taharmok di 9:44 AM . wangku. di pantai. R ( Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->