LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU KPLI (SR) TESL JANUARI 2011

Pengenalan

Program Bina Insan Guru ini merupakan satu program di mana para guru diberi peluang untuk membina akhlak, semangat juang yang tinggi dan mempunyai tahap ketahanan mental dan fizikal untuk menyumbang tenaga dan pengetauhuan kepada diri dan masyarakat. Tujuan utama program ini adalah untuk mematikan para guru dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan interkasi dikalangan peserta. Disamping itu, diharap para peserta dpat m engaplikasikan pengetauhuan dan pengalaman yang ada untuk keperluan pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan

Melalui aktiviti Bina Insan Guru ini peserta dapat mengenal jati diri dan mampu mengaplikasikan pengalaman dan pengetauhuan yang diperoleh kea rah membangunkan diri sebagai warga pendidik yang bersemangat dan berilmu pengetauhuan secara beterusan . Program ini diharap dapat melahirkan bakal pendidik yang memunyai kemantapan sahsiah yang tinggi dan profesionalisme yang unggul dalam menghadapi cabaran pendidikan arus globalisasi dunia tanpa sempadan.

Objektif 

Memperluaskan pengetauhauna dan memberi pendedahan tentang kehidupan berkhemah  Memberi peluang mempraktikan pengetauhaun perkhemahan  Meningkatkan kemahiran kognitif guru -guru pelatihg terutamanya aspek pengurusan dan penyelenggaraan program  Meningkatkan daya tahan fizikal, mental, emosim rohani dan sosila melalui program yang teratur  Memupuk semangat setiakawan, toleransi, kerjasama dan tolong menolong antara guru-guru

melalui aktiviti ini kami telah didedahkan dengan kemahiran asas ketika berada di dalam air yang mana perlu untuk meningkatkan tahap keyakinan diri masing -masing. 52 perempuan) Laporan Aktiviti Program Bina Insan Guru Tarikh Aktiviti Aktiviti : Water Confident ( Keyakinan Di Air) Masa : 6.apabila kesemua peserta mampu melakukan setiap teknik dan peregerakkan ketika berada di dalam air seperti mana yang ditunjukkan oleh fasilitator Aktiviti : Latihan Dalam Kumpulan 1 (LDK) Ikrar Peserta Program Bina Insan Guru Masa : 10.guru pelatih diberi penerangan teknik-teknik yang betul ketika berenang di dalam air. Para guru pelatih diajar cara -cara yang betul untuk berenang disamping diberi penerangan mengena i pengunaan jaket keselamatan yang betul .00 pm-11. Aktiviti ini telah dikendalikan oleh Uztaz Amiyamin b. Para peserta dilihat menunjukkan keinginan untuk mencuba walau sebilangan daripadanya tidak mempunyai keyakinan ketika berada di dalam air. Hj Mohamad Yusof Refleksi 9 Februari 2011 Secara keseluruhannya.00pm Aktiviti water confident ini merupakan aktiviti yang mana memerlukan guru pelatih untuk membiasakan diri bila berada di air. Selain itu juga.00am Aktiviti ini merupakan aktiviti yang dijalankan untuk memastikan taat setia guru pelatih dalam profesion perguruan tidak akan pudar. Walau bagaimanapun kami dapat melepasi aktiviti dengan jayanya.Dalam aktiviti ini para pelatih dikehendaki menghafal dan mendalami Ikrar Guru Malaysia disamping mengetauhui dengan .00pm-8.Butiran Program Program Bina Insan Guru Tempat Tarikh : Tapak Perkhemahan Blue Lagoon Batu 10 : 9 Februari 2011 ± 12 Februari 2011 Bilangan Pelajar Terlibat : 53 orang ( 1 lelaki.

Selain itu. semua peserta begitu bersungguh-sungguh untuk cuba mengaplikasikan Ikrar Guru dan juga Rukun Negara dalam profesion perguruan yang mereka ceburi.00pm-12. Kami dapat memahami apakah tanggungjawab sebenar dan etika seorang guru apabila memasuki alam perguruan .Selain itu.Ini penting agar kami mampu mempraktikan kemahiran tersebut ketika berada dalam situasi sebenar di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. ketika sesi ini guru pelatih juga telah di arahkan mengadakan perbincangan mengenai cirri-ciri seorang guru yang baik.Mereka telah di minta untuk menyenaraikan apakah contoh-contoh seorang guru yang beretika dan professional dalam bentuk gambarajah. Pengaplikasian aktiviti ini juga turut diterapkan di dalam diri guru pelatih agar dapat menyerahkan sepenuh jiwa raga kepada anak didik dan profesion perguruan apabila keluar sebagai pendidik suatu hari kelak.peserta juga dapat mengenalpasti ciri-ciri seorang guru yang beretika dan berkaliber apabila berada dalam situasi sebenar pendidikan.kami berkeyakinan dalam memupuk semangat cintakan profesion ini di samping mengenal jati diri masing -masing agar lebih bersemangat untuk begelar bakal pendidik. Refleksi Melalui aktiviti ini. Aktiviti : Ice Breaking ( Ciri-ciri Seorang Guru) Masa : 11. Keseluruhannya.00am Aktiviti Ice Breaking ini dijalankan bertujuan untuk member i peluang kepada bakal guru memperkenalkan diri mereka disamping mengasah bakat berkomunikasi masing-masing agar dapat dipraktikan ketika di dalam kelas.lebih mendalam mengenai Rukun Negara Malaysia . Selain itu. kami berasa bersemangat dalam mengingati Ikrar Guru dan juga Rukun Negara di samping mendalami makna dan isi yang tesirat . Refleksi Melalui aktiviti ini kami dapat berkomunikasi di khayalak ramai.

64 kilometer secara berpasangan dan teras utama aktiviti ini adalah kerjasama antara satu sama lain di dalam kumpulan. Guru pelatih dikehendaki berkayak sejauh 1. Selain itu.Selain itu.Melalui system ini kami belajar bekerjasama dalam memastikan setiap peserta berjaya mengharungi aktiviti ini. Di akhir aktiviti semua peserta telah berjaya menamatkan aktiviti berkayak ini hingga ke garisan penamat yang telah ditetapkan.Ini jelas menunjukkan mereka mempunyai semangat yang jitu untuk menjayakan aktiviti ini dengan penuh semangat dan kesungguhan. Ini menunjukkan kejelengkitan di antara satu sama lain wujud. Selain itu semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh para peserta. Mereka juga diperkenalkan dengan ³Buddy System´ yang mana setiap guru pelatih telah diberikan peluang untuk memilih pasangan masing-masing agar dapat membantu dalam memberi sokongan kepada rakan-rakan yang lain dalam mempertingkatan kemahiran dan keberanian ketika berada di dalam air. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Aktivit Penceritaan : Cerpen Beruk Penceritaan cerpen Beruk ini dilakukan o leh peserta BIG iaitu Mira.kami begitu berminat untuk mengmabil bahagian dalam aktiviti ini.Cerpen ini berkisar kepada watak seorang guru yang .Kayak (Canoe) Kayak merupakan salah satu aktiviti air yang mengkehendaki para pelatih untuk menggunakan kemahiran berkayak disamping memerlukan mereka membina daya stamina yang tinggi untuk mendayung kayak tersebut.Sebelum aktiviti ini di jalankan.para guru pelatih diajar terlebih dahulu cara menggunakan kayak yang betul. Kami dapat memahami teknik-teknik berkayak sepertimana yang diterangkan oleh fasilitator. Penceritaan cerpen ini telah diadakan bersama -sama guru pelatih yang lain. Cara-cara mengendalikan kayak yang betul dan selamat turut diajar oleh fasilitator. Aktiviti ini dikendalikan oleh Encik Mohd Tahir bin Kamaruzaman Refleksi 10 Februari 2010 Secara keseluruhannya. yang mana penting ketika kami melangkah ke alam pendidikan yang memerlukan kami bergantung diantara satu sama lain.Mereka turut diberi taklimat mengenai cara -cara menyelamatkan diri seandainya kayak tersebut hilang kawalan. guru pelatih juga diajar cara mendayung kayak sepertimana yang seharusnya.melalui ³Buddy System´ yang mana kami belajar untuk membantu memberi sokongan dalam menghadapi keadaan ketika berada di air.

Pelajar tersebut ti nggal bersama ibunya dalam menghrungi kepayahan hidup.Akhirnya.jelas para peserta dapat memahami keperluan serta pengorbanan yang perlu dilakukan oleh mereka untuk memastikan anak didik mereka berjaya dan mendapat pendidikan yang sewajarnya dan memahami keperluan murid walau dalam apa jua keadaan sekalipun.Hanya pelajarnya itu sahaja yang bersungguh-sungguh meminta maaf diatas tindakan beruk tersebut. kami dapat menyelami watak Cikgu Sunan dan memahami kesusahan yang di alami oleh Alias.Ce rpen ini menceritakan bagaimana watak Cikgu Sunan menangani masalah pelajar tersebut dan diakhir cerpen tersebut. Cerpen ini menceritakan kepayahan pelajar yang terpaksa mengharungi kesukaran untuk meneruskan pelajaran akibat kesempitan wang. kami juga diterapkan etika seorang guru melalui penceritaan cerpen ini.melalui cerpen ini kami dapat mengambil iktibar daripada cerpen tersebut agar dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan bersungguh sungguh. Refleksi : Melalui penceritaan cerpen ini. beruk peliharaan pelajarnya . .Di akhir cerita. Dia Cuma bergantung harap kepada beruknya untuk mencari nafkah hidup dengan memetik kelapa.Keseluruhannya. Selain itu. cikgu tersebut hanya mampu melihat kematian beruk itu sahaja tanpa mampu berbuat apa apa.langsung tidak mempunyai etika profesion perguruan ser ta watak pelajar bernama Alias dan beruknya. Alias mati akibat dibunuh olehnya sendiri semata-mata untuk mempertahankan gurunya daripada diserang beruk tersebut. Daripada aktiviti ini.beruk tersebut mati terkulai layu di pangkuan Alias.Begitu . kami juga dapat menilai sejauh mana keihklasan Cikgu Sunan dalam mendidik anak bangsa.

menurut penduduk tempatan di situ.Begitu juga kami dapat memahami tugas-tugas utama setiap bahagian dalam struktur pentadbiran tersebut. Sepanjang aktivitiini. guru pelatih juga dibawa merentasi denai-dena pulau-pulau kecil di Port Dickson. Refleksi 11 Februari 2011 Keseluruhannya. Tidak ketinggalan juga. Di sana para peserta di beri peluang melihat panorama indah menghadap Laut China Selatan. Jungle Trekking (Kembara Hutan ) Aktiviti jungle trekking atau kembara hutan ini dilakukan bermula di sebelah pagi. Refleksi .guru pelatih dibawa melihat dengan lebih dekat lagi rumah api Tanjung Karang yang mana menjadi kebanggaan penduduk kampong sekitar tempat tersebut dan memerlukan peserta untuk menaiki anak tangga yang curam untuk sampai ke situ. Aktiviti kembara ini merupakan aktiviti merentas hutan sekitar Tanjung Tuan yang mana guru pelatih di bawa berjalan merentasi sekitar pantai Port Dickson. guru pelatih telah didedahkan dengan keindahan flora dan fauna yang terdapat disekitar pulau -pulau tersebut. Selain itu. Melalui pendekatan ini.Ini adalah untuk memastik an kami sentiasa peka ataupun sedar mengenai sebarang perubahan dalam organisasi tersebut.melalui aktiviti kumpulan ini kami dapat memahami stuktur pendidikan kebangsaan.Tanjung Karang dan Tajung Tuan.kami dapat menyatakan dengan sepenuhnya struktur utama dalam organisasi pendidikan kebangsaan melalui sesi perbincangan yang dijalankan. seperti Keramat Pulau Intan.Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Organisasi Dalam Sistem Pendidikan Malaysia Aktiviti ini memerlukan para peserta menyenaraikan organisasi yang terlibat dalam sistem pendidikan kebangsaan bermula daripada peringkat tertinggi sehingga ke peringkat p aling bawah sekali. Kami juga telah dapa t mendalami bagaimana setiap bahagian dalam struktur organisasi pendidikan ini saling berhubungkait dan memerlukan antara satu smaa lain dalam menjamin kemampanan isntitusi pendidikan Negara atau kebangsaan. diharap para peserta dapat mengetauhui salasilah struktur pendidikan kebangsaan. Para peserta juga dibawa melihat kesan tapak kaki yang di mana dipercayai tapak kaki Hang Tuah kawasan yang dikenali sebagai Keramat. Selain itu.

dalam meneliti kembali Program Bina Insan Guru untuk KPLI (SR) TESL. Diharap melaluiprogram ini. . para pesert a menunjukkan semangat kerjasama yang tinggi dalam membantu rakan -rakan mengharungi jalan-jalan berliku. Para peserta juga telah menunjukkan komitment dalam memastikan masing -masing dapat menyediakan makanan mengikut menu yang telah disediakan. para kami telah diterapkan dengan nilai berdikari yang mana mereka menggunkan hanya peralatan yang disediakan untuk menyediakan makanan. dapatlah nilai -nilai dan etika perguruan diterapkan dan disemai dalam diri kami sejak awal lagi dalam memastikan kami mampu menjadi warga pendidik yang cemerlang.komitment serta nilai berdikari yang telah diterapkan ini perlu ada dalam diri setiap bakal guru Ksimpulan Secara keseluruhannya.gemilang dan terbilang dalam melahirkan generasi pelapis Negara yang berdaya saing bagi menghadapi kecanggihan global dunia tanpa sempadan. dapatlah disimpulkan bahawa setiap peserta telah menunjukkan kerjasama.Secara keseluruhannya. dan yang paling penting sekali adalah komitment yang telah ditunjukkan sepanjang program ini dijalankan selama 4 hari 3 malam. Melalui program ini.kemahiran.Kesimpulannya aktiviti ini penting dan telah berjaya memenuhi objektif yang mana penting untuk diaplikasikan ketika kami keluar menjadi guru kelak semangat Kerjasama. fizikal. Aktiviti ini memerlukan kerjasama dan daya ketahanan fizikal yang tinggi dikalangan setiap peserta sendiri.rohani dan jasmani dalam menempuh alam profesion perguruan yang sangat mencabaran. Selain itu. Dalam aktiviti ini. dalam aktiviti ini guru pelatih dikehendaki menggunakan ³survival skill´ terutamanya ketika menyediakan makanan. kami juga perlu menunjukkan ketahan fizikal yang mana amat diperlukan ketika menempuhi cabaran menja di guru kelak. Melalu aktiviti ini. Melalui program ini. kami dapat menjalankan persediaan dan persiapan terlebih dahulu tidak kira dari segi mental. Begitu juga.denai-denai yang sukar untuk ditempuhi. dapatlah kami menyediakan diri dari aspek fizikal dan mental sebelum meneruskan tempoh pengjian di IPBA dalam tempoh masa setahun ini. aktiviti fizikal kembara hutan ini telah banyak mendatangkan manfaat kepada kami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful