LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU KPLI (SR) TESL JANUARI 2011

Pengenalan

Program Bina Insan Guru ini merupakan satu program di mana para guru diberi peluang untuk membina akhlak, semangat juang yang tinggi dan mempunyai tahap ketahanan mental dan fizikal untuk menyumbang tenaga dan pengetauhuan kepada diri dan masyarakat. Tujuan utama program ini adalah untuk mematikan para guru dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan interkasi dikalangan peserta. Disamping itu, diharap para peserta dpat m engaplikasikan pengetauhuan dan pengalaman yang ada untuk keperluan pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan

Melalui aktiviti Bina Insan Guru ini peserta dapat mengenal jati diri dan mampu mengaplikasikan pengalaman dan pengetauhuan yang diperoleh kea rah membangunkan diri sebagai warga pendidik yang bersemangat dan berilmu pengetauhuan secara beterusan . Program ini diharap dapat melahirkan bakal pendidik yang memunyai kemantapan sahsiah yang tinggi dan profesionalisme yang unggul dalam menghadapi cabaran pendidikan arus globalisasi dunia tanpa sempadan.

Objektif 

Memperluaskan pengetauhauna dan memberi pendedahan tentang kehidupan berkhemah  Memberi peluang mempraktikan pengetauhaun perkhemahan  Meningkatkan kemahiran kognitif guru -guru pelatihg terutamanya aspek pengurusan dan penyelenggaraan program  Meningkatkan daya tahan fizikal, mental, emosim rohani dan sosila melalui program yang teratur  Memupuk semangat setiakawan, toleransi, kerjasama dan tolong menolong antara guru-guru

00pm-8. 52 perempuan) Laporan Aktiviti Program Bina Insan Guru Tarikh Aktiviti Aktiviti : Water Confident ( Keyakinan Di Air) Masa : 6. Para guru pelatih diajar cara -cara yang betul untuk berenang disamping diberi penerangan mengena i pengunaan jaket keselamatan yang betul . Walau bagaimanapun kami dapat melepasi aktiviti dengan jayanya.00pm Aktiviti water confident ini merupakan aktiviti yang mana memerlukan guru pelatih untuk membiasakan diri bila berada di air.Butiran Program Program Bina Insan Guru Tempat Tarikh : Tapak Perkhemahan Blue Lagoon Batu 10 : 9 Februari 2011 ± 12 Februari 2011 Bilangan Pelajar Terlibat : 53 orang ( 1 lelaki.apabila kesemua peserta mampu melakukan setiap teknik dan peregerakkan ketika berada di dalam air seperti mana yang ditunjukkan oleh fasilitator Aktiviti : Latihan Dalam Kumpulan 1 (LDK) Ikrar Peserta Program Bina Insan Guru Masa : 10. Para peserta dilihat menunjukkan keinginan untuk mencuba walau sebilangan daripadanya tidak mempunyai keyakinan ketika berada di dalam air.00am Aktiviti ini merupakan aktiviti yang dijalankan untuk memastikan taat setia guru pelatih dalam profesion perguruan tidak akan pudar. Aktiviti ini telah dikendalikan oleh Uztaz Amiyamin b.00 pm-11. Hj Mohamad Yusof Refleksi 9 Februari 2011 Secara keseluruhannya.melalui aktiviti ini kami telah didedahkan dengan kemahiran asas ketika berada di dalam air yang mana perlu untuk meningkatkan tahap keyakinan diri masing -masing.Dalam aktiviti ini para pelatih dikehendaki menghafal dan mendalami Ikrar Guru Malaysia disamping mengetauhui dengan . Selain itu juga.guru pelatih diberi penerangan teknik-teknik yang betul ketika berenang di dalam air.

Keseluruhannya. semua peserta begitu bersungguh-sungguh untuk cuba mengaplikasikan Ikrar Guru dan juga Rukun Negara dalam profesion perguruan yang mereka ceburi.lebih mendalam mengenai Rukun Negara Malaysia . Aktiviti : Ice Breaking ( Ciri-ciri Seorang Guru) Masa : 11. Refleksi Melalui aktiviti ini.kami berkeyakinan dalam memupuk semangat cintakan profesion ini di samping mengenal jati diri masing -masing agar lebih bersemangat untuk begelar bakal pendidik.Selain itu.00am Aktiviti Ice Breaking ini dijalankan bertujuan untuk member i peluang kepada bakal guru memperkenalkan diri mereka disamping mengasah bakat berkomunikasi masing-masing agar dapat dipraktikan ketika di dalam kelas.peserta juga dapat mengenalpasti ciri-ciri seorang guru yang beretika dan berkaliber apabila berada dalam situasi sebenar pendidikan. Pengaplikasian aktiviti ini juga turut diterapkan di dalam diri guru pelatih agar dapat menyerahkan sepenuh jiwa raga kepada anak didik dan profesion perguruan apabila keluar sebagai pendidik suatu hari kelak. Selain itu. Refleksi Melalui aktiviti ini kami dapat berkomunikasi di khayalak ramai. ketika sesi ini guru pelatih juga telah di arahkan mengadakan perbincangan mengenai cirri-ciri seorang guru yang baik. kami berasa bersemangat dalam mengingati Ikrar Guru dan juga Rukun Negara di samping mendalami makna dan isi yang tesirat .Ini penting agar kami mampu mempraktikan kemahiran tersebut ketika berada dalam situasi sebenar di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.Selain itu. Kami dapat memahami apakah tanggungjawab sebenar dan etika seorang guru apabila memasuki alam perguruan .00pm-12.Mereka telah di minta untuk menyenaraikan apakah contoh-contoh seorang guru yang beretika dan professional dalam bentuk gambarajah.

Aktiviti ini dikendalikan oleh Encik Mohd Tahir bin Kamaruzaman Refleksi 10 Februari 2010 Secara keseluruhannya.64 kilometer secara berpasangan dan teras utama aktiviti ini adalah kerjasama antara satu sama lain di dalam kumpulan. Cara-cara mengendalikan kayak yang betul dan selamat turut diajar oleh fasilitator. Mereka juga diperkenalkan dengan ³Buddy System´ yang mana setiap guru pelatih telah diberikan peluang untuk memilih pasangan masing-masing agar dapat membantu dalam memberi sokongan kepada rakan-rakan yang lain dalam mempertingkatan kemahiran dan keberanian ketika berada di dalam air.Selain itu.Mereka turut diberi taklimat mengenai cara -cara menyelamatkan diri seandainya kayak tersebut hilang kawalan.para guru pelatih diajar terlebih dahulu cara menggunakan kayak yang betul. Kami dapat memahami teknik-teknik berkayak sepertimana yang diterangkan oleh fasilitator. guru pelatih juga diajar cara mendayung kayak sepertimana yang seharusnya. Ini menunjukkan kejelengkitan di antara satu sama lain wujud. Di akhir aktiviti semua peserta telah berjaya menamatkan aktiviti berkayak ini hingga ke garisan penamat yang telah ditetapkan. Selain itu semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh para peserta.Sebelum aktiviti ini di jalankan. yang mana penting ketika kami melangkah ke alam pendidikan yang memerlukan kami bergantung diantara satu sama lain.melalui ³Buddy System´ yang mana kami belajar untuk membantu memberi sokongan dalam menghadapi keadaan ketika berada di air. Penceritaan cerpen ini telah diadakan bersama -sama guru pelatih yang lain. Guru pelatih dikehendaki berkayak sejauh 1. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Aktivit Penceritaan : Cerpen Beruk Penceritaan cerpen Beruk ini dilakukan o leh peserta BIG iaitu Mira.Kayak (Canoe) Kayak merupakan salah satu aktiviti air yang mengkehendaki para pelatih untuk menggunakan kemahiran berkayak disamping memerlukan mereka membina daya stamina yang tinggi untuk mendayung kayak tersebut.Melalui system ini kami belajar bekerjasama dalam memastikan setiap peserta berjaya mengharungi aktiviti ini.Ini jelas menunjukkan mereka mempunyai semangat yang jitu untuk menjayakan aktiviti ini dengan penuh semangat dan kesungguhan. Selain itu.Cerpen ini berkisar kepada watak seorang guru yang .kami begitu berminat untuk mengmabil bahagian dalam aktiviti ini.

melalui cerpen ini kami dapat mengambil iktibar daripada cerpen tersebut agar dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan bersungguh sungguh. Dia Cuma bergantung harap kepada beruknya untuk mencari nafkah hidup dengan memetik kelapa. Refleksi : Melalui penceritaan cerpen ini. kami juga dapat menilai sejauh mana keihklasan Cikgu Sunan dalam mendidik anak bangsa.Begitu . kami juga diterapkan etika seorang guru melalui penceritaan cerpen ini. beruk peliharaan pelajarnya .jelas para peserta dapat memahami keperluan serta pengorbanan yang perlu dilakukan oleh mereka untuk memastikan anak didik mereka berjaya dan mendapat pendidikan yang sewajarnya dan memahami keperluan murid walau dalam apa jua keadaan sekalipun.Di akhir cerita.langsung tidak mempunyai etika profesion perguruan ser ta watak pelajar bernama Alias dan beruknya. kami dapat menyelami watak Cikgu Sunan dan memahami kesusahan yang di alami oleh Alias.Akhirnya. Daripada aktiviti ini. Alias mati akibat dibunuh olehnya sendiri semata-mata untuk mempertahankan gurunya daripada diserang beruk tersebut. Cerpen ini menceritakan kepayahan pelajar yang terpaksa mengharungi kesukaran untuk meneruskan pelajaran akibat kesempitan wang. Selain itu.Keseluruhannya.Hanya pelajarnya itu sahaja yang bersungguh-sungguh meminta maaf diatas tindakan beruk tersebut.Ce rpen ini menceritakan bagaimana watak Cikgu Sunan menangani masalah pelajar tersebut dan diakhir cerpen tersebut. Pelajar tersebut ti nggal bersama ibunya dalam menghrungi kepayahan hidup. . cikgu tersebut hanya mampu melihat kematian beruk itu sahaja tanpa mampu berbuat apa apa.beruk tersebut mati terkulai layu di pangkuan Alias.

seperti Keramat Pulau Intan. Refleksi 11 Februari 2011 Keseluruhannya. Jungle Trekking (Kembara Hutan ) Aktiviti jungle trekking atau kembara hutan ini dilakukan bermula di sebelah pagi. guru pelatih telah didedahkan dengan keindahan flora dan fauna yang terdapat disekitar pulau -pulau tersebut. Para peserta juga dibawa melihat kesan tapak kaki yang di mana dipercayai tapak kaki Hang Tuah kawasan yang dikenali sebagai Keramat. Kami juga telah dapa t mendalami bagaimana setiap bahagian dalam struktur organisasi pendidikan ini saling berhubungkait dan memerlukan antara satu smaa lain dalam menjamin kemampanan isntitusi pendidikan Negara atau kebangsaan. Di sana para peserta di beri peluang melihat panorama indah menghadap Laut China Selatan.melalui aktiviti kumpulan ini kami dapat memahami stuktur pendidikan kebangsaan. guru pelatih juga dibawa merentasi denai-dena pulau-pulau kecil di Port Dickson.Tanjung Karang dan Tajung Tuan. diharap para peserta dapat mengetauhui salasilah struktur pendidikan kebangsaan. Melalui pendekatan ini. Refleksi .Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Organisasi Dalam Sistem Pendidikan Malaysia Aktiviti ini memerlukan para peserta menyenaraikan organisasi yang terlibat dalam sistem pendidikan kebangsaan bermula daripada peringkat tertinggi sehingga ke peringkat p aling bawah sekali. Aktiviti kembara ini merupakan aktiviti merentas hutan sekitar Tanjung Tuan yang mana guru pelatih di bawa berjalan merentasi sekitar pantai Port Dickson.Ini adalah untuk memastik an kami sentiasa peka ataupun sedar mengenai sebarang perubahan dalam organisasi tersebut. menurut penduduk tempatan di situ. Tidak ketinggalan juga. Sepanjang aktivitiini.kami dapat menyatakan dengan sepenuhnya struktur utama dalam organisasi pendidikan kebangsaan melalui sesi perbincangan yang dijalankan. Selain itu. Selain itu.Begitu juga kami dapat memahami tugas-tugas utama setiap bahagian dalam struktur pentadbiran tersebut.guru pelatih dibawa melihat dengan lebih dekat lagi rumah api Tanjung Karang yang mana menjadi kebanggaan penduduk kampong sekitar tempat tersebut dan memerlukan peserta untuk menaiki anak tangga yang curam untuk sampai ke situ.

kami dapat menjalankan persediaan dan persiapan terlebih dahulu tidak kira dari segi mental.Kesimpulannya aktiviti ini penting dan telah berjaya memenuhi objektif yang mana penting untuk diaplikasikan ketika kami keluar menjadi guru kelak semangat Kerjasama. fizikal. dalam meneliti kembali Program Bina Insan Guru untuk KPLI (SR) TESL.komitment serta nilai berdikari yang telah diterapkan ini perlu ada dalam diri setiap bakal guru Ksimpulan Secara keseluruhannya. dalam aktiviti ini guru pelatih dikehendaki menggunakan ³survival skill´ terutamanya ketika menyediakan makanan. Begitu juga. kami juga perlu menunjukkan ketahan fizikal yang mana amat diperlukan ketika menempuhi cabaran menja di guru kelak.gemilang dan terbilang dalam melahirkan generasi pelapis Negara yang berdaya saing bagi menghadapi kecanggihan global dunia tanpa sempadan. Dalam aktiviti ini.rohani dan jasmani dalam menempuh alam profesion perguruan yang sangat mencabaran.denai-denai yang sukar untuk ditempuhi. dapatlah kami menyediakan diri dari aspek fizikal dan mental sebelum meneruskan tempoh pengjian di IPBA dalam tempoh masa setahun ini. para kami telah diterapkan dengan nilai berdikari yang mana mereka menggunkan hanya peralatan yang disediakan untuk menyediakan makanan. dapatlah disimpulkan bahawa setiap peserta telah menunjukkan kerjasama. aktiviti fizikal kembara hutan ini telah banyak mendatangkan manfaat kepada kami. Selain itu. Melalu aktiviti ini. Para peserta juga telah menunjukkan komitment dalam memastikan masing -masing dapat menyediakan makanan mengikut menu yang telah disediakan.kemahiran. Aktiviti ini memerlukan kerjasama dan daya ketahanan fizikal yang tinggi dikalangan setiap peserta sendiri. Melalui program ini. dan yang paling penting sekali adalah komitment yang telah ditunjukkan sepanjang program ini dijalankan selama 4 hari 3 malam.Secara keseluruhannya. . para pesert a menunjukkan semangat kerjasama yang tinggi dalam membantu rakan -rakan mengharungi jalan-jalan berliku. Diharap melaluiprogram ini. dapatlah nilai -nilai dan etika perguruan diterapkan dan disemai dalam diri kami sejak awal lagi dalam memastikan kami mampu menjadi warga pendidik yang cemerlang. Melalui program ini.