P. 1
18584642-kajian-jawi

18584642-kajian-jawi

|Views: 5,853|Likes:
Published by Ahmad Salman

More info:

Published by: Ahmad Salman on Mar 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2015

pdf

text

original

NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.

MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

TAJUK KAJIAN
PENGUASAAN TULISAN JAWI DI KALANGAN MURID-MURID TAHUN TIGA DI SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BALAI 33400 LENGGONG PERAK DARUL RIDHUAN

DISEDIAKAN OLEH : MOHAMAD ANWAR BIN AHMAD 761121-02-5615 Emel : an_war25@yahoo.com.my

1

NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji masalah tahap penguasaan tulisan Jawi di kalangan murid-murid Islam tahap satu . Kajian ini telah dijalankan secara ujian dan temubual . Sampel terdiri daripada 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan di salah sebuah sekolah rendah di daerah Hulu perak iaitu sekolah Kebangsaan Bukit Balai Lenggong Perak. Pemilihan sampel berdasarkan tempat pengkaji bertugas. Ujian secara lisan, bertulis dan temubual bersama guru dan beberapa orang murid telah digunakan untuk mengukur tahap pencapaian penguasaan tulisan Jawi. Data dianalisa secara statistik deskriptif yang menjuruskan kepada huraian peratus. Setelah huraian secara peratus dijalankan berbagai cadangan dan kajian untuk dilanjutkan.Kajian ini memberi satu alternatif bagi guru agama atau individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran di kelas serta meningkatkan kemahiran penguasaan tulisan Jawi untuk murid-murid islam tahap satu.. Temubual dijalankan untuk mendapatkan maklumat mengenai masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam mempelajari tulisan Jawi. Selain itu, kajian ini dijalankan untuk mengetahui latar belakang murid-murid dan guru serta faktor yang mempengaruhi kebolehan sampelan menulis Jawi. Manakala ujian mengenal, menulis dan membaca pula untuk mengetahui sejauh mana masalah kebolehan murid-murid menulis Jawi. Kesimpulan kajian ini menunjukkan prestasi murid-murid berkait rapat dengan latar belakang dan persekitaran di mana murid-murid yang mempunyai ibu bapa yang tiada pendedahan awal mengenai tulisan Jawi dan kesedaran tentang pentingnya pendidikan Jawi. Sikap murid-murid yang negatif juga mempengaruhi cara pembelajaran mereka. Oleh itu, untuk memantapkan lagi penggunaan tulisan Jawi beberapa saranan dibuat seperti wujud nya program Pintar Jawi ,Sayang Jawi dan yang terbaru ialah program j-QAF (Jawi,Quran,Arab,Fardhuain) sebagai kesinambungan ke arah mengembalikan semula keagungan tulisan Jawi dan meletakkan fungsi dan kedudukan yang tinggi setanding dengan tulisan-tulisan lain di dunia. 2

0 Pengenalan. Ini menunjukkan tulisan Jawi telah sampai ke negara ini lebih awal berbanding tulisan Rumi. Tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi bagi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu semasa penguasaan British. Rajah 1 (Tulisan Jawi digunakan di Batu Bersurat Terengganu. dan Terengganu.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Kini tulisan ini digunakan dalam urusan agama Islam dan adat istiadat Melayu yang kebanyakkannya di Johor. 3 . Perlis. Bukti kewujudan tulisan ini di Malaysia adalah dengan terjumpanya Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702H atau 1303M manakala tulisan Rumi yang paling awal ditemui adalah pada akhir kurun ke-19. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN BAB 1 1. Kelantan.1 Sejarah Tulisan Jawi Tulisan Jawi adalah antara tulisan terawal yang pernah ditemui. Kerajaan Johor dan juga Aceh pada abad ke-17. Kedah. Tulisan ini telah berkembang sejak zaman Kerajaan Islam Pasai kemudian disebarkan ke Kerajaan Melaka. menunjukkan pengaruh Islam di Tanah Melayu) 1.

4 . MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Pada zaman dahulu. adat istiadat dan perdagangan.Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 telah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu yang ditulis Jawi dan bahasa Inggeris seperti dalam rajah 2 di bawah. tulisan jawi memainkan peranan penting dalam masyarakat. Bukti bertulis mengenai Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi. Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 bagi negara Malaysia antara lain juga tertulis dalam abjad Jawi. Malah tidak berhenti belajar dalam menjiwai setiap yang mereka pelajari. Ia digunakan sebagai perantara penting dalam semua urusan pentadbiran. Selain itu. Inilah masa yang sesuai bagi menyediakan rangsangan yang bercorak Islam supaya mereka dapat belajar perkaraperkara berkenaan Islam dan seterus menjiwai setiap pengalaman yang berunsurkan Islam. jasmani mahupun rohaninya. meneroka dan mencuba. Belanda dan Inggeris. contohnya digunakan dalam perjanjian-perjanjian penting antara pihakpihak di-Raja Melayu dengan pihak-pihak berkuasa Portugis. Rajah 2 Di peringkat awal murid-murid merupakan satu peringkat perkembangan yang berlaku dengan pesatnya baik dari segi intelek. Pada peringkat ini murid-murid di tahap satu suka menyoal.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.

Kekerapan latihan menulis yang terancang akan membantu murid-murid menguasai tulisan Jawi dengan baik. menulis Jawi memerlukan latihan dan bimbingan yang bersistematik. Guru haruslah menyediakan lembaran kerja dan pendekatan serta teknik yang pelbagai dan menyeronokkan untuk memberi tumpuan dan perhatian yang lebih terhadap penguasaan tulisan Jawi. Oleh itu. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Salah satu perkara yang berkaitan dengan agama Islam yang dipelajari oleh murid-murid di peringkat sekolah rendah ialah pendidikan islam dalam tulisan Jawi. Sementara teori mentalisme lebih sesuai diajukan kepada murid-murid yang mempunyai daya kemahiran mengenal dan mengecam hurufhuruf Jawi. 5 . Hal ini adalah disebabkan tulisan Jawi merupakan pendekatan yang paling baik dalam usaha menerapkan nilai-nilai Islam kepada murid-murid dan masyarakat selaras dengan cita-cita ‘Falsafah Pendidikan Negara’. Melalui tulisan Jawi juga penerapan nilai-nilai Islam dapat diperteguhkan. membentuk huruf Jawi serta membaca sukukata dan perkataan mudah. Pengajaran menulis memerlukan perancangan dan ketelitian yang rapi. Sebagai suatu hasil kraf dan seni. Peringkat menulis Jawi sama seperti menulis Rumi yang mempunyai perbezaan dari segi arah tulisan dan bentuk dan kaedah menyambungkan huruf menjadi suku kata atau perkataan. Faktor-faktor di atas akan menentukan kebolehan dan keupayaan murid-murid menulis Jawi. kemahiran menulis mesti diajar dengan cara dan teknik yang betul di peringkat awal lagi. Guru seharusnya dapat menyesuaikan kaedah dan pendekatan semasa proses pengajaran dan pembelajaran tulisan Jawi berdasarkan kebolehan murid-murid dan tidak mengelirukan murid dengan kaedah tulisan Jawi . Aspek asas Jawi membolehkan murid mengecam dan membunyikan huruf Jawi iaitu pergerakan mata dan tangan mengikut bentuk huruf. Di sini peranan guru amat penting di dalam memberi penekanan latihan dan latihtubi serta tumpuan kepada psikomotor. Tulisan Jawi merupakan sebuah kraf seperti kraf-kraf yang lain.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Ianya merupakan aspek komponen yang ditekankan melalui Kurikulum Pendidikan Islam.

Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna. Bagi mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas dan jelas. mereka boleh dilatih membentuk lambanglambang tulisan. 4. guru haruslah memberi perhatian kepada beberapa perkara : 1. pelajaran tulisan Jawi yang dirancang haruslah sistematik bertitik tolak daripada aktiviti-aktiviti pramenulis yang berbentuk bebas.3 Peringkat mendirikan asas Setelah murid-murid menjalankan latihan pramenulis faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul. Dalam tempoh ini latihan-latihan otot-otot.2 Sebelum dilatih menulis. Melatih pergerakan yang berbeza arah tulis dari kanak ke kiri dan dari kiri ke kanan. Melakukan latihan-latihan kordinasi tangan dan mata. 1.1 Murid-murid haruslah diperkenalkan kepada lambang-lambang huruf dengan menggunakan gambar. hendaklah diberi latihan bebas untuk membetulkan urat-urat daging murid-murid.2 Peringkat Pramenulis Manakala pada peringkat pramenulis pula ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. 3. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 1. 5. 2. 6 . 1. 1. Latihan-latihan pramenulis menitikberatkan perkara-perkara berikut : 1. tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata diberi kepada murid-murid dari peringkat awal lagi.4. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. dicadangkan murid-murid membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan.4.4 Penyampaian kemahiran Semasa menyampaikan kemahiran tulisan mekanis. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata. Pada peringkat ini.

NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.1 Mengetahui tahap penguasaan murid-murid tahun tiga mengenalpasti huruf-huruf Jawi.3 Bagaimanakah murid-murid tahun tiga dapat menulis huruf-huruf Jawi? 2. kemudiannya dilatih menggunakan buku dan alat-alat lain yang sesuai.2 Mengetahui tahap penguasaan murid-murid tahun tiga dapat menguasai kemahiran tulisan Jawi. 3. Kesimpulannya.1 Bagaimanakah murid-murid tahun tiga mengenalpasti huruf-huruf Jawi? 2.3 Murid-murid menulis dengan menyebut nama-nama huruf.4 Menggunakan kertas. setiap orang Islam sewajarnya mengambil berat tentang tulisan Jawi sebagai satu tanggungjawab di dalam memartabatkan tulisan Jawi sebagai satu tulisan yang lebih ke arah huruf-huruf hijaiyah yang perlu dikuasai dengan betul dan baik.4 Apakah punca-punca murid-murid tahun tiga tidak dapat menulis huruf Jawi? 2. 2.Oleh yang demikian pengkaji telah memilih beberapa kaedah dalam mengesan tahap penguasaan jawi bagi murid Tahun tiga dengan mewujudkan satu program Kem Pemulihan Jawi yang diadakan di sekolah tersebut.3 Mengetahui tahap penguasaan murid-murid tahun tiga menulis hurufhuruf Jawi. 1.2 Bagaimanakah murid-murid tahun tiga boleh menguasai kemahiran menulis tulisan Jawi? 2. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 1. Tulisan Jawi merupakan kunci khazanah ilmu dan warisan bangsa Melayu yang mesti dikekalkan hingga ke akhir zaman. 3.5 Apakah bentuk huruf Jawi yang tidak dapat dikuasai oleh murid? 3.0 Persoalan Kajian Kajian ini akan memfokuskan kepada permasalahan berikut: 2.4.4. mula-mula gunakan alat-alat dengan baik.0 Objektif Kajian Antara objektif yang hendak dicapai di dalam kajian ini ialah: 3. 7 .

4. 4.3 Mewujudkan rasa tanggungjawab yang tinggi dan komited terhadap memartabatkan tulisan jawi dikalangan masyarakat .0 Kepentingan Kajian Hasil dapatan daripada kajian ini adalah diharap dapat: tulisan 4.4 Menarik minat murid tehadap penulisan jawi secara mendalam dan menobatkan kembali tulisan jawi dalam urusan harian.5 Mengetahui bentuk huruf Jawi yang tidak dapat dikuasai oleh murid .0 Batasan Kajian Kajian ini dijalankan terhadap pelajar tahun tiga seramai 25 orang yang telah melalui Kem Pemulihan Jawi sebanyak 8 kali bermula daripada tahun 2006 hingga 2008. 5.5 Membiasakan murid dengan penulisan tulisan jawi . MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3. 4.2 Membantu pihak guru Pendidikan Islam dan guru j-Qaf menilai kelemahan yang terdapat pada murid dalam menguasai tulisan jawi. Responden-responden yang dipilih akan dinilai tahap penguasaan mereka dengan menggunakan borang penilaian kemahiran Kem Pemulihan Jawi seperti yang dilampirkan dalam Lampiran 1. Seramai 15 orang pelajar telah dijadikan responden iaitu 70 peratus daripada bilangan populasi sebanyak 25 orang pelajar Islam. 3. 8 .4 Mengetahui punca-punca murid-murid tahun tiga tidak tahu menulis Jawi.1 Membantu pihak sekolah dalam memantapkan pelaksanaan Kem Pemulihan Jawi di masa akan datang 4.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. 4.

3.1.1.3 Strategi Pelaksanaan 6.3.1. 6.1 Aktiviti ini hendaklah dilaksanakan dalam bentuk latih tubi di luar waktu pengajaran dan pembelajaran sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah.5 Murid dapat menulis huruf jawi berdasarkan gambar. dijadikan sebagai laporan prestasi individu 9 .3 6.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.3. berdasarkan kesesuaian sesebuah sekolah.3. 6.1.1 Murid dapat mengecam bentuk huruf jawi dengan betul. Kem Pemulihan Jawi adalah satu program yang dilaksanakan untuk memastikan murid dapat menguasai matapelajaran jawi dengan sempurna dari segi penulisan. .1.1 Objektif Kem Pemulihan Jawi ialah: 6.3 6.3. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 6.4 6. Namun kajian ini akan memfokuskan kepada semua murid bagi tahun tiga sahaja.2 Kumpulan Sasaran Semua murid tahap satu dan dua . 6. Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif mengikut kesesuaian sesebuah organisasi sekolah.5 Setiap kem mengandungi enam Latihan Dalam Kumpulan Bilangan bagi setiap kumpulan dalam LDK adalah Semua murid perlu disediakan Rekod Kemahiran yang (LDK) dengan jumlah masa selama sepuluh jam. 6.0 Latar belakang. 6. 6. Murid dapat menyusun perkataan jawi dengan betul. 6.4 6.2 Aktiviti latih tubi penulisan jawi ditekankan dalam kem Pemulihan Jawi di sekolah.2 Murid dapat menulis huruf jawi mengikut garis putus dengan kaedah yang betul. Murid dapat membina ayat dengan tulisan jawi secara betul dan lancar.

Ingat bahawa masa penulisan yang panjang atau pembinaan perkataan adalah cara semulajadi untuk seorang kanak-kanak belajar membaca. dalam bab ini. sebaliknya dalam pembacaan.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Justeru itu. Daripada The Discovery of the child. Oleh sebab itu. bab ini akan meninjau literatur yang berkaitan dengan kajian.1 Teori-teori Pendidikan Jawi juga bermulanya dengan beberapa kemahiran yang perlu dititikberatkan. Ia akan memberikan maklumat mengenai bidang-bidang yang bersesuaian dengan kajian ini. b) Kajian terdahuu yang berkaitan dengan tulisan Jawi sama ada di dalam dan di luar negara. Dr. “Penulisan mendahului bacaan …………Penulis adalah tindakan di mana psikomotor mekanisme amat ketara . Ia amat berkait rapat di antara satu sama lain untuk mencapai satu objketif utama yang berkaitan dengan kajian. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN BAB 2 7. 10 . Antaranya ialah kemahiran mengingat ( menghafaz ). pengkaji akan membincangkan mengenai beberapa perkara yang berkaitan seperti berikut : a) Teori-teori mengenai tulisan .0 Tinjauan Literatur Kajian ini adalah mengenai kebolehan murid-murid Tahun 3 dalam menguasai tulisan Jawi. 7. kami hanya mencapai sesuatu pekerjaan yang intelektual. membaca dan menulis. Montessori mendapati bahawa .” Biarlah kanak-kanak itu meraih faedah dalam tempoh masa yang lama melalui aktiviti-aktiviti psikomotor ini sebelum bergerak kepada sesuatu pembacaan yang amat abstrak.

bahawasanya latihan deria adalah hal yang paling penting dalam pendidikan. Menurut Zaidi Osman (1999) “ada menyatakan peranan tulisan Jawi dalam perkembangan kebudayaan dan keilmuan Melayu amat besar. disebabkan ketidakbolehan mereka membaca Jawi”. 11 . Kesenian ini tidak akan pupus sekiranya kanak-kanak iaitu generasi muda sekarang ini diberi penekanan di dalam mempelajari Jawi dan seterusnya mempertahankan martabatnya di mata dunia”. perubatan dan sebagainya memberi gambaran yang jelas tentang tulisan Jawi dalam memupuk perkembangan keilmuan masyarakat Melayu zaman silam. “menyatakan kehilangan atau kelupusan tulisan Jawi bermakna satu lagi daripada sekian banyak ‘warisan pusaka’ bangsa Melayu yang hilang. sejarah. Beliau mengambil satu petikan daripada The Absorbant Mind .NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.” Begitu juga suatu pandangan dari Hashim Abdullah (1999). Montessori menegaskan bahawa pendidikan di peringkat awal kanak-kanak mestilah berdasarkan prinsip ini : “Bantulah perkembangan semula jadi kanak-kanak itu. Dr. Menyedari hakikat itulah maka kini. Dapat dikatakan semua manuskrip Melayu terawal dalam tulisan Jawi. Beribu-ribu manuskrip Melayu yang masih terpelihara yang mengungkapkan berbagai-bagai bidang ilmu seperti kebudayaan.” Bersama-sama dengan pandangan Aristotle. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Dr. kesusasteraan. pelbagai pihak tampil ke hadapan dengan pelbagai pandangan untuk memartabatkan semula Jawi yang pernah mentamadunkan bangsa Melayu. dan inilah juga yang dikenalpasti kejahilan anak-anak muda Melayu membaca al-Quran. Montessori kerap menekankan bahawa tangan itu adalah guru utama kanakkanak. Aristotle adalah orang yang pertama mengenali kemampuan unik ingatan manusia dalam pepatah masyhurnya : “Tidak ada apa dalam intelektual ini yang tidak dikesan dalam derianya tetapi ia wujud dalam inteleknya dalam kaedah yang berlainan daripada dalam deria. Ekoran daripada itu pelbagai krisis akhlak dan sosial di kalangan remaja kerana konsep Islam yang tulen tiada lagi dalam diri mereka. keagamaan .

Dapatan kajian di atas disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Amir Mohd. Ibnu Taimiyyah (1982) “menegaskan perlunya mempelajari Bahasa Arab (Tulisan Jawi) sebagai satu mata pelajaran yang tidak ada kaitan dengan kefahaman dalam bidang Islam”.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Atas alasan inilah dikatakan pelajar lambat menguasai kemhairan Jawi. Rashid (1991) “yang mendapati tahap penguasaan kemahiran Jawi di kalangan pelajar adalah rendah. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 8. Alasan ini disokong pula oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh Muhamad b.1987) Pandangan di atas ada kebenarannya.(Berita Minggu.Jika usaha tertentu tidak diambil dari sekarang ramai generasi muda tidak akan dapat membaca dan menulis jawi” . kerana Norlaila Sulaiman (1993) “mendapati dalam kajiannya bahawa kedudukan pengajaran Jawi yang tidak menentu dalam kurikulum sekolah telah menimbulkan masalah dan menjadi sebab kelemahan penguasaan kemahiran Jawi di kalangan pelajar sekolah” 12 . 18 Oktober . Abu Baker As-sidek seorang peserta Majlis Forum Hari Sastera di Kuantan menyatakan “kementerian Pendidikan tidak menitikberatkan tulisan Jawi sejak pengenalan kurikulum lama sekolah rendah dan ini menyebabkan ramai kanak-kanak sekarang tidak dapat membaca Jawi.0 Kajian terdahulu yang berkaitan dengan tulisan Jawi sama ada di dalam dan luar negara. Ini berlaku disebabkan persaingan dengan tulisan rumi yang diajar dan digunakan dalam banyak mata pelajaran lain di sekolah”. Endut(1992) yang mendapati ramai pelajar yang lambat menguasai Jawi disebabkan ia hanya diberi penekanan dalam masa pelajaran Pendidikan Islam sahaja.

(ḥ) c kh d z. (th) j h. (ṣ) d. Bentuk huruf Nama alif ba ta sa jim ha ca kha dal zal ra zai sin syin sad dad ta za ain ghain nga fa Tungg Awal al kata Tengah kata Akhir kata Padanan Rumi a b t s. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Berikut adalah jadual bagi huruf-huruf dalam tulisan Jawi.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. akhir: k. i. (ḍ) t. u. (dh) r z s sy s. (ṭ) z. (‘) gh ng f 13 ‫ﺍ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺙ‬ ‫ﺝ‬ ‫ﺡ‬ ‫ﭺ‬ ‫ﺥ‬ ‫د‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻉ‬ ‫ﻍ‬ ‫ڠ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﺧ‬ ‫ـﺒ‬ ‫ـﺘ‬ ‫ـﺜ‬ ‫ـﺠ‬ ‫ـﺤ‬ ‫ـﭽ‬ ‫ـﺨ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺿ‬ ‫ﻃ‬ ‫ﻇ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻏ‬ ‫ڠـ‬ ‫ﻓ‬ ‫ـﺴ‬ ‫ـﺸ‬ ‫ـﺼ‬ ‫ـﻀ‬ ‫ـﻄ‬ ‫ـﻈ‬ ‫ـﻌـ‬ ‫ـﻐـ‬ ‫ـ ڠـ‬ ‫ـﻔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ـﺐ‬ ‫ـﺖ‬ ‫ـﺚ‬ ‫ـﺞ‬ ‫ـﺢ‬ ‫ـﭻ‬ ‫ـﺦ‬ ‫ـد‬ ‫ـذ‬ ‫ـر‬ ‫ـز‬ ‫ـﺲ‬ ‫ـﺶ‬ ‫ـﺺ‬ ‫ـﺾ‬ ‫ـﻂ‬ ‫ـﻆ‬ ‫ـﻊ‬ ‫ـﻎ‬ ‫ـڠ‬ ‫ـﻒ‬ . (ẓ) awal: a.

h. i. BAB 3 9. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN pa qaf kaf ga lam mim nun wau va ha ya ye nya hamzah ta marbutah Catatan: ‫ﭪ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻙ‬ ‫ڬ‬ ‫ﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﭬ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻛ‬ ‫ڬـ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻧ‬ ‫ـﭭ‬ ‫ـﻘ‬ ‫ـﻜ‬ ‫ـ ڬـ‬ ‫ـﻠ‬ ‫ـﻤ‬ ‫ـﻨ‬ ‫ﻭ‬ ‫ۏ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻱ‬ ‫ى‬ ‫ڽ‬ ‫ء‬ ‫ة‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻳ‬ ‫پـ‬ ‫ـﻬ‬ ‫ـﻴـ‬ ‫ـپـ‬ ‫ـﭫ‬ ‫ـﻖ‬ ‫ـﻚ‬ ‫ـڬ‬ ‫ـﻞ‬ ‫ـﻢ‬ ‫ﻦ‬ ‫ـو‬ ‫ـۏ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻲ‬ ‫ـى‬ ‫ـڽ‬ ‫ء‬ ‫ـة‬ p k.Maka dalam bahagian ini. (ṯ) 1. Latar belakang berwarna merah jambu menunjukkan huruf yang unik dalam tulisan Jawi dan tiada dalam tulisan Arab. (q) k g l m n w. 2. pengkaji akan membincangkan metodologi yang akan digunakan dalam melakukan kajian ini. akhir: k.0 Metodologi Metodologi kajian menurut Kamus Dewan (1999) adalah satu sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kajian. e taling e pepet hujung ny awal: gugur.Perbincangan akan menyentuh beberapa aspek kajian yang 14 . (’) t.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. o v h y. u. Huruf di dalam kurungan ialah padanan untuk transliterasi. q.

Menurut Majid (2000) telah menyatakan “bahawa kajian kes adalah penyelidikan yang dilakukan secara intensif oleh penyelidik ke atas satu unit kecil sosial seperti individu.” Pemerhatian akan dijalankan ke atas semua murid-murid Tahun 3 yang beragama Islam yang berbeza latar belakang keluarga. satu kampung.7%) 5 (33. Jadual 1 berikut menunjukkan latarbelakang responden.Setiap sesi mengambil masa selama 20 – 30 minit. pentadbiran kajian dan kesahan dan kebolehpercayaan alatan yang digunakan dalam melakukan kajian. satu sekolah atau satu masyarakat. analisis data. tempat kajian.3%) 15 (100%) Pembolehubah Kelas Tahun tiga Jumlah Kekerapan 15 (100%) 15 (100%) 15 . 11 Sampel dan persampelan Temu bual yang diberikan untuk memperolehi tahap penguasaan Jawi di kalangan murid-murid Islam Tahun tiga. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN berkaitan iaitu reka bentuk kajian. 10 Reka bentuk kajian. satu kelab. Responden ini terdiri daripada 15 orang murid Islam yang sedang belajar di sebuah sekolah yang dikenal pasti. Jadual 1: Latarbelakang Responden Mengikut Jantina dan kelas Pembolehubah Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Kekerapan 10 (66. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian kes. Penilaian dilakukan semasa proses pembelajaran di dalam kelas. sampel kajian.instrumen kajian.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. satu keluarga.

Jadual 3 : Pendapatan Keluarga Sampel mengikut Nilai tertinggi Bil Bilangan murid Pendapatan Keluarga Taraf Sosioekonomi 16 . Bukit Balai Lenggong Perak yang terdiri dari latar belakang yang berbeza dari aspek kebolehan. taraf sosio ekonomi keluarga dan tahap kecerdasan otak seperti yang dinyatakan dalam jadual 2.00 dan ke atas sebulan.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.00 dan ke bawah sebulan. Bukit Balai lenggong Perak. Manakala keluarga yang dikategorikan bertaraf sosioekonomi rendah ialah yang berpendapatan RM 700. Keluarga yang dikategori bertaraf sosioekonomi tinggi ialah yang berpendapatan RM 2000. pengkaji telah memilih sebuah sekolah di daerah Hulu Perak iaitu Sk.00 hingga RM 1999. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Bagi mendapatkan maklumat kajian. Bagi keluarga yang dikategorikan bertaraf sosioekonomi sederhana ialah yang berpendapatan RM 701.00 dan ke atas sebulan. Pengkaji memilih sekolah tersebut kerana sekolah tersebut merupakan tempat pengkaji sedang bertugas dan memudahkan untuk menjalankan kajian . Populasi kajian ini adalah terdiri daripada 15 orang murid Islam Tahun 3 di Sk. Rujuk jadual 3 untuk melihat pendapatan keluarga sampel secara lebih terperinci. Jadual 2 : Jumlah subjek terlibat Bil 1 2 3 Taraf Sosioekonomi (SES) SES Tinggi SES Sederhana SES Rendah JUMLAH Lelaki 6 2 2 10 Perempuan 3 0 2 5 JUMLAH 9 2 4 15 Pengkaji memilih sampel mengikut taraf sosioekonomi keluarga bagi mendapatkan dapatan kajian untuk persoalan keempat iaitu adakah taraf sosioekonomi keluarga menjadi punca murid-murid tidak dapat menulis dan membaca huruf jawi.

Bahagian B iii. Bahagian C : Maklumat responden : Sikap responden : Faktor-faktor mempengaruhi sikap responden 17 .00 – Tinggi RM Sederhana Rendah 1999.00 sebulan.00 sebulan. Manakala 2 orang responden daripada mereka adalah daripada keluarga yang mempunyai taraf sosioekonomi sederhana iaitu berpendapatan lebih RM 701.1 a) Temubual untuk murid-murid i. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN ( SES) 1 2 3 9 orang 2 orang 4 orang RM 2000.00 sehingga RM 1999.00 ke atas RM 701. Bahagian A ii. 12 Instrumen Kajian Pengumpulan data dalam kajian ini akan dilakukan dengan dua alat kajian iaitu seperti berikut : 12.00 RM 700. 9 orang daripada mereka adalah daripada keluarga yang mempunyai taraf sosioekonomi tinggi iaitu berpendapatan lebih RM 2000.00 sebulan dan akhirnya seramai 4 orang responden adalah dalam kategori berpendapatan rendah iaitu berpendapatan kurang RM 700.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.00 ke bawah Jadual 3 menunjukkan bahawa daripada 15 responden yang dipilih.

menulis huruf pada lembaran kerja dan membaca tulisan Jawi secara urutan pada carta. Masa yang diperuntukkan untuk menilai tahap penguasaan murid terhadap tulisan Jawi selama 30 minit seorang. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN b) Temubual untuk guru i. Ianya dijalankan selama 2 minggu berturut-turut. semasa ujian dijalankan hasil kajian menunjukkan 42% murid tidak mengenal huruf dan 58 % murid mengenal huruf seperti yang terdapat dalam rajah 1. 18 .NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Bahagian A : maklumat guru ii.2 a) Mengecam dan membaca tulisan Jawi Membaca kad imbasan Jawi telah dijalankan selama 2 minggu berturut-turut pada dalam bulan April . Ini untuk meninjau sejauh mana tahap penguasaan responden dalam mengenal tulisan Jawi. Secara keseluruhan. Dalam soalan ujian bentuk soalan terdiri daripada mengenal huruf pada kad imbasan. Rajah 1 : Tahap penguasaan murid-murid tahun tiga mengenal huruf-huruf Jawi. Bahagian B : Pengajaran dan pembelajaran 12. b) Ujian bertulis Ujian bertulis disediakan dalam bentuk ujian. 13 Analisa Data Mengetahui tahap penguasaan murid-murid Tahun 3 mengenal huruf-huruf Jawi.

Hasil kajian juga menunjukkan 66. ﺵ. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 60 50 40 30 20 10 0 58 42 Ujian Mengenal huruf Tidak Mengenal huruf Mengenal Huruf Semasa ujian dijalankan hasil kajian menunjukkan 100% daripada 15 orang murid sudah mengenal huruf pertama dan ketiga Jawi iaitu ‫ ﺍ‬dan ‫ . ﺝ. Manakala huruf ‫ ﺏ. ﺕ‬Huruf ‫ ﺍ‬mudah diingati kerana huruf ‫ ﺍ‬ini lebih menyerupai angka 1 dan huruf kecil L iaitu l. Ini terdapat dalam rajah 2 di bawah...7% sahaja yang menguasainya. ﺹ.7% sahaja.. Hanya seorang sahaja yang mengenali huruf ‫ ﻦ‬sebanyak 6.ﭫ.. 19 . ﺡ.6% sahaja murid boleh menulis huruf Jawi. hasil kajian menunjukkan 65. ﻜ. ﺯ. ﺥ. ﻞ‬dan ‫ﺀ‬ sememangnya boleh dikuasai dengan baik juga.. hanya 60% sahaja murid daripada 15 orang yang menguasainya dan diikuti pula huruf ‫ ﻉ‬sebanyak 53. Manakala bagi huruf yang berikut pula iaitu ‫ .7% bagi huruf ‫ ﺫ.3% sahaja.3%. ﻅ‬ dan ‫ ﻛ‬hanya 7 daripada 15 orang sahaja yang menguasainya sebanyak 53..(Rujuk lampiran C) 13.7% dan huruf ‫ ﻩ‬sebanyak 80% sahaja murid menguasainya.ﺝ. ﻂ.3% sehingga 26. ﺽ.3%. ﺪ. Bagi 6 huruf yang berikutnya iaitu huruf ‫.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. ﻡ‬dan ‫ﻯ‬ menunjukkan tahap penguasaaan yang amat rendah sebanyak 33. ﺡ... ﺚ. Diikuti pula huruf ‫ ﺱ‬dan ‫ ﻭ‬yang menunjukkan peratusan sebanyak 73. ﻒ. Bagi mengenal huruf ‫ ﺭ‬dan ‫ ﻡ‬pula. Secara keseluruhan.1 Mengetahui tahap penguasaan murid-murid Tahun tiga menulis huruf-huruf Jawi. ﻖ. ﻦ‬dan ‫ ﻱ‬sebanyak 86.4% murid tidak tahu dan tidak boleh menulis huruf Jawi dengan betul dan hanya 34.. Ini menunjukkan bahawa tahap penguasaan menulis tulisan Jawi di kalangan murid-murid Tahun 3 amat rendah.

ﺝ‬dan ‫ .ﭺ.4 34. ﺙ. ﻒ. semua murid berada pada tahap kebolehan 100% menulis 6 huruf pertama Jawi iaitu huruf ‫ . ﻒ. ﻩ.ﺍ. ﻱ‬dan ‫ ﻯ‬menunjukkan 0% daripada 15 orang yang langsung tidak boleh menulis huruf tersebut. ﻜ. Manakala bagi huruf ‫ ﺱ‬hanya 73.7% sahaja murid tidak dapat menulis huruf jawi dengan betul dan baik bagi huruf. ‫ . ﻉ.ﻉ.7% sahaja dapat dikuasai sepenuhnya dan bagi huruf ‫ﺭ‬ pula hanya 60% sahaja dapat dikuasai oleh murid-murid Tahun tiga. Dari analisis ini. ﺽ . ﻡ. Sekadar mendengar murid boleh menghafal dan menyebut urutan huruf-huruf 20 . ﺀ. pengkaji dapat membuat andaian bahawa murid-murid tidak dapat menulis huruf-huruf yang berkenaan adalah disebabkan kurang penekanan dari guru dan ibu bapa di rumah. ﻍ. ﻛ.3% daripada 15 orang murid yang menguasainya. Hasil daripada kajian dan tinjauan melalui latihan menulis ke atas 15 responden didapati 46. ﺕ .ﺯ. ﻃ. ﺐ . ﻝ.7% dan 80%. ﻕ.7% hingga 6. ﻥ‬dan ‫ .6 Ujian Tidak Boleh Menulis Boleh Menulis Rajah 2 : Tahap penguasaan murid-murid Tahun tiga menulis huruf-huruf Jawi Semasa ujian dijalankan menunjukkan keputusan berdasarkan jadual 2 (rujuk lampiran). ﻅ. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 70 60 50 40 30 20 10 0 65.ﻭ. Begitu juga bagi huruf ‫ ﺫ‬dan ‫ ﺹ‬hanya 66.ﻮ.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.ﻥ‬Manakala bagi huruf yang berikutnya ‫ . ﺵ.ﺡ‬Bagi huruf ‫ ﺪ‬dan ‫ ﺥ‬pula masing-masing memberi keputusan yang baik juga iaitu sebanyak 86.

Fenomena ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja tanpa ada usaha untuk memberi penekanan yang mendalam 21 .NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.6 Ujian Boleh Membaca Huruf Rajah 3 : Tahap penguasaan murid-murid Tahun tiga membaca huruf-huruf Jawi Semasa ujian dijalankan.2 Mengetahui tahap penguasaan murid-murid Tahun tiga membaca huruf-huruf Jawi.4% murid tidak boleh membaca huruf Jawi secara urutan dan hanya 51.Huruf ini amat sinonim dengan murid-murid yang biasa terdedah dengan 2 huruf pertama dalam alQuran. hasil kajian menunjukkan tahap penguasaan membaca huruf Jawi pada tahap sederhana sahaja.2% sahaja. semasa ujian dijalankan hasil kajian menunjukkan 48. Secara keseluruhan. Ini terdapat dalam rajah 3 di bawah. 13. Ini dapat dibuktikan dengan pencapaian 2 huruf pertama Jawi sahaja yang dapat dibaca secara urutan sebanyak 100%. Hasil kajian juga mendapati hampir separuh daripada huruf tidak boleh dibaca secara urutan dengan baik dan betul sebanyak 47.4 51.6% sahaja murid boleh membaca huruf Jawi dengan lancar. 52 51 50 49 48 47 46 Tidak Boleh Membaca Huruf 48. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN hijaiyah secara lagu atau nasyid sudah memadai dengan kebolehan mereka tanpa ditekankan lagi pada proses menulis dengan baik dan betul.

NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. keluarga dan masyarakat yang beragama Islam keseluruhannya dapat sama-sama menggemblengkan tenaga membantu masalah murid yang lemah dan memberi tumpuan kepada penguasaan tulisan Jawi yang semakin dilupai ini.3 Punca-punca yang mempengaruhi murid-murid Tahun tiga tidak dapat menulis huruf-huruf Jawi. 13. Oleh itu guru. Kajian juga membuktikan bahawa taraf sosioekonomi keluarga dan pegangan hidup (aqidah) dalam pendidikan Islam amat mempengaruhi pencapaian akademik murid. Ibu bapa yang berpendapatan dan berpendidikan tinggi tidak menekankan aspek agama iaitu mengajar mengaji alQuran pada anak-anak mereka di rumah kerana lebih mementingkan mata pelajaran lain . Kementerian Pelajaran perlu memandang masalah murid yang miskin. Ini bermakna huruf-huruf berkenaan sememangnya sudah di ajar dan dapatan dari buku-buku latihan murid didapati sudah banyak latihan menyambung huruf-huruf Jawi untuk membina suku kata terbuka dan menulis ayat-ayat mudah. kebolehan mereka dalam tulisan Jawi amat memberangsangkan dan menunjukkan prestasi yang cemerlang. Hasil dapatan kajian membuktikan taraf sosioekonomi keluarga mempengaruhi pencapaian tahap penguasaan Jawi murid. Peranan guru amat penting untuk memberi motivasi kepada murid serta penggunaan kaedah dan aktiviti yang boleh menarik minat murid. Keluarga pula perlu merancang ekonomi dengan mengagihkan lebih peruntukan kewangan kepada pendidikan anak dari membeli barang lain yang kurang kepentingannya. Bagi murid-murid yang berpendapatan sederhana. Murid ini perlu diberi bantuan kewangan untuk terus menimba ilmu ke peringkat yang lebih 22 . Ini menunjukkan ibubapa yang dari sosioekonomi sederhana amat mementingkan pendidikan Islam terhadap anak-anak mereka. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN bermula dari peringkat awal ini lagi. Manakala ibu bapa yang berpendapatan rendah juga tidak memberi perhatian khusus kepada anak-anak mereka di dalam penguasaan Jawi mungkin disebabkan kos kehidupan yang tinggi dan kedaifan di dalam pendidikan Islam.

4% daripada 36 huruf-huruf Jawi. Ini membuktikan huruf –huruf tersebut jarang digunakan dalam kehidupan seharian dan menyebabkan ianya sukar dikuasai dengan sepenuhnya. Huruf-huruf tersebut adalah seperti yang berikut : ‫ .ﭺ. ﻒ.1% sahaja secara keseluruhannya. ﻛ. 14 Implikasi dan cadangan Berdasarkan kajian yang dijalankan . jelaslah bahawa tahap penguasaan tulisan Jawi murid-murid hanya 48. peranan kerajaan dan jabatan agama agar menekankan pendidikan Islam di dalam pendidikan masa kini. ﻉ.Selain itu. Separuh daripada muridmurid tidak dapat menguasai sepenuhnya tulisan Jawi. 23 .NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN tinggi.ﻮ. 13.4 Bentuk-bentuk huruf Jawi yang tidak dapat dikuasai Rata-rata huruf Jawi tidak dikuasai dengan sepenuhnya berbanding dengan huruf hijaiyah yang terdapat di dalam al-quran. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja seandainya tiada tindakan susulan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkenaan. ﻯ‬dan ‫ ﻥ‬iaitu sebanyak 19.

iaitu : 15. beberapa cadangan disarankan untuk pengkaji di masa akan datang agar dapat melengkapkan lagi kajian seperti ini. Pengkaji pada masa akan datang disarankan agar menggunakan sekolah dari seluruh daerah supaya dapatan kajian lebih lengkap dan dipercayai. 15. Bagi murid-murid dari taraf sosioekonomi rendah pula agar mendapat kemudahan belajar sama seperti murid-murid lain.3 Kajian tentang teknik yang digunakan untuk murid menyelesaikan masalah penguasaan tulisan Jawi.1 Subjek kajian ini hanya melibatkan sebuah sekolah sahaja. 15 Cadangan untuk kajian lanjut Berdasarkan kepada keputusan-kepuutsan yang diperolehi daripada hasil kajian ini. 24 . keluarga. Kementerian Pelajaran dan masyarakat keseluruhannya untuk sama-sama meningkatkan tahap kebolehan murid-murid dalam penguasaan tulisan Jawi. Pelbagai kaedah dan strategi pengajaran dapat digunakan untuk meningkatkan lagi kebolehan murid dalam tulisan Jawi.2 Kajian tentang penggunaan bahan bantu belajar untuk meningkatkan lagi minat terhadap pengajaran dan pembelajaran tulisan Jawi. 15. Guru juga perlu menarik minat murid-murid untuk belajar dan memahami kemahiran yang diajar. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Hasil kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kesedaran semua pihak seperti guru. Kajian mengenai penggunaan bahan bantu belajar ini banyak dijalankan tetapi tidak banyak berkaitan dengan penguasaan tulisan Jawi.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Penggunaan teknik yang telah gunakan terhadap muridmurid boleh dipelbagaikan mengikut tahap kematangan mereka Melalui kajian ini mungkin guru boleh memikirkan teknik yang berkesan bagi mereka membantu murid-murid menyelesaikan masalah penguasaan tulisan Jawi dengan lebih berkesan.

5 Kajian ini hanya menggunakan statistik deskriptif peratusan.4 Kajian ini hanya mengkaji faktor sosioekonomi keluarga. Implikasi tersebut akan lebih membuka peluang untuk membantu tahap kebolehan menguasai tulisan Jawi murid-murid. Kajian ini juga dapat mengenalpasti bahagian-bahagian apa yang paling lemah dan perlu diberi perhatian. dapat dikesan bahawa taraf sosioekonomi keluarga dan pegangan aqidah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelemahan murid-murid dalam tulisan 25 . Dicadangkan pengkaji akan datang menggunakan gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif dalam mengkaji kebolehan menguasai tulisan Jawi murid-murid sekolah. Seterusnya. Ini kerana kajian yang baik ialah kajian yang menggunakan kedua-dua kaedah iaitu kuantitatif dan kualitatif supaya dapatan lebih terperinci. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 15. Disarankan pada masa akan datang dapat menjalankan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan murid dalam tulisan Jawi. 15. 16.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Kesimpulan Hasil kajian telah menerangkan tentang kebolehan murid-murid di dalam menguasai tulisan Jawi.

Oleh itu. Kementerian Pelajaran dan masyarakat haruslah menggembleng tenaga untuk meningkatkan tahap kebolehan kemahiran tulisan Jawi di peringkat awal kanak-kanak lagi secara optimum agar tulisan jawi ini dapat dimartabatkan diseluruh Negara di masa kini dan masa-masa akan dating. 26 . Amat Juhari Moain. keluarga. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Jawi. Rujukan . 1992. Jurnal Bahasa 35 (11): 101 1012. Sejarah Tulisan Jawi. guru.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.

Wajibkan Jawi di Sekolah dikaji.1999. Cabaran Tulisan Jawi Masa Kini. Penguasaan pelajaran Jawi dikalangan Murid tahun tiga di sekolah-sekolah rendah daerah Tampin Negeri Sembilan Darul khusus. Perkembangan jawi dalam masyarakat Melayu.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. 1986.2000. Kang Kyoung Seock. Utusan Zaman 3 Disember: 10. 1995. Shahrul Nizam Abdul Talib. 2000. 27 . BeritaHarian 20 November:8. PupukMinat Pelajar Cintai Jawi. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tesis Sarjana. Utusan Zaman 10 Disember: 10.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Akhbar: LC Fang. Mohamed Jusoh. Bukan Melayu Turut Gunakan Jawi. Panduan Menulis dan Mengeja Jawi. Nordin Saad. 2000. Kuala Lumpur: Muzni Hj. Borhan. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Hamdan Abdul Rahman.Mingguan Malaysia 25 Jun: 13. 2000.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->