NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.

MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

TAJUK KAJIAN
PENGUASAAN TULISAN JAWI DI KALANGAN MURID-MURID TAHUN TIGA DI SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BALAI 33400 LENGGONG PERAK DARUL RIDHUAN

DISEDIAKAN OLEH : MOHAMAD ANWAR BIN AHMAD 761121-02-5615 Emel : an_war25@yahoo.com.my

1

NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji masalah tahap penguasaan tulisan Jawi di kalangan murid-murid Islam tahap satu . Kajian ini telah dijalankan secara ujian dan temubual . Sampel terdiri daripada 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan di salah sebuah sekolah rendah di daerah Hulu perak iaitu sekolah Kebangsaan Bukit Balai Lenggong Perak. Pemilihan sampel berdasarkan tempat pengkaji bertugas. Ujian secara lisan, bertulis dan temubual bersama guru dan beberapa orang murid telah digunakan untuk mengukur tahap pencapaian penguasaan tulisan Jawi. Data dianalisa secara statistik deskriptif yang menjuruskan kepada huraian peratus. Setelah huraian secara peratus dijalankan berbagai cadangan dan kajian untuk dilanjutkan.Kajian ini memberi satu alternatif bagi guru agama atau individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran di kelas serta meningkatkan kemahiran penguasaan tulisan Jawi untuk murid-murid islam tahap satu.. Temubual dijalankan untuk mendapatkan maklumat mengenai masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam mempelajari tulisan Jawi. Selain itu, kajian ini dijalankan untuk mengetahui latar belakang murid-murid dan guru serta faktor yang mempengaruhi kebolehan sampelan menulis Jawi. Manakala ujian mengenal, menulis dan membaca pula untuk mengetahui sejauh mana masalah kebolehan murid-murid menulis Jawi. Kesimpulan kajian ini menunjukkan prestasi murid-murid berkait rapat dengan latar belakang dan persekitaran di mana murid-murid yang mempunyai ibu bapa yang tiada pendedahan awal mengenai tulisan Jawi dan kesedaran tentang pentingnya pendidikan Jawi. Sikap murid-murid yang negatif juga mempengaruhi cara pembelajaran mereka. Oleh itu, untuk memantapkan lagi penggunaan tulisan Jawi beberapa saranan dibuat seperti wujud nya program Pintar Jawi ,Sayang Jawi dan yang terbaru ialah program j-QAF (Jawi,Quran,Arab,Fardhuain) sebagai kesinambungan ke arah mengembalikan semula keagungan tulisan Jawi dan meletakkan fungsi dan kedudukan yang tinggi setanding dengan tulisan-tulisan lain di dunia. 2

Rajah 1 (Tulisan Jawi digunakan di Batu Bersurat Terengganu. Tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi bagi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu semasa penguasaan British. dan Terengganu. menunjukkan pengaruh Islam di Tanah Melayu) 1. Ini menunjukkan tulisan Jawi telah sampai ke negara ini lebih awal berbanding tulisan Rumi.0 Pengenalan.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.1 Sejarah Tulisan Jawi Tulisan Jawi adalah antara tulisan terawal yang pernah ditemui. Bukti kewujudan tulisan ini di Malaysia adalah dengan terjumpanya Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702H atau 1303M manakala tulisan Rumi yang paling awal ditemui adalah pada akhir kurun ke-19. Kini tulisan ini digunakan dalam urusan agama Islam dan adat istiadat Melayu yang kebanyakkannya di Johor. Perlis. Tulisan ini telah berkembang sejak zaman Kerajaan Islam Pasai kemudian disebarkan ke Kerajaan Melaka. 3 . MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN BAB 1 1. Kelantan. Kerajaan Johor dan juga Aceh pada abad ke-17. Kedah.

Inilah masa yang sesuai bagi menyediakan rangsangan yang bercorak Islam supaya mereka dapat belajar perkaraperkara berkenaan Islam dan seterus menjiwai setiap pengalaman yang berunsurkan Islam.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Belanda dan Inggeris. Ia digunakan sebagai perantara penting dalam semua urusan pentadbiran. Rajah 2 Di peringkat awal murid-murid merupakan satu peringkat perkembangan yang berlaku dengan pesatnya baik dari segi intelek. 4 . Malah tidak berhenti belajar dalam menjiwai setiap yang mereka pelajari. tulisan jawi memainkan peranan penting dalam masyarakat. contohnya digunakan dalam perjanjian-perjanjian penting antara pihakpihak di-Raja Melayu dengan pihak-pihak berkuasa Portugis. Pada peringkat ini murid-murid di tahap satu suka menyoal. Bukti bertulis mengenai Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi. Selain itu. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Pada zaman dahulu. meneroka dan mencuba. adat istiadat dan perdagangan. jasmani mahupun rohaninya. Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 bagi negara Malaysia antara lain juga tertulis dalam abjad Jawi.Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 telah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu yang ditulis Jawi dan bahasa Inggeris seperti dalam rajah 2 di bawah.

membentuk huruf Jawi serta membaca sukukata dan perkataan mudah. kemahiran menulis mesti diajar dengan cara dan teknik yang betul di peringkat awal lagi. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Salah satu perkara yang berkaitan dengan agama Islam yang dipelajari oleh murid-murid di peringkat sekolah rendah ialah pendidikan islam dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawi merupakan sebuah kraf seperti kraf-kraf yang lain. Sebagai suatu hasil kraf dan seni. Aspek asas Jawi membolehkan murid mengecam dan membunyikan huruf Jawi iaitu pergerakan mata dan tangan mengikut bentuk huruf.Kekerapan latihan menulis yang terancang akan membantu murid-murid menguasai tulisan Jawi dengan baik. Peringkat menulis Jawi sama seperti menulis Rumi yang mempunyai perbezaan dari segi arah tulisan dan bentuk dan kaedah menyambungkan huruf menjadi suku kata atau perkataan. Faktor-faktor di atas akan menentukan kebolehan dan keupayaan murid-murid menulis Jawi. Hal ini adalah disebabkan tulisan Jawi merupakan pendekatan yang paling baik dalam usaha menerapkan nilai-nilai Islam kepada murid-murid dan masyarakat selaras dengan cita-cita ‘Falsafah Pendidikan Negara’. Melalui tulisan Jawi juga penerapan nilai-nilai Islam dapat diperteguhkan. menulis Jawi memerlukan latihan dan bimbingan yang bersistematik. Di sini peranan guru amat penting di dalam memberi penekanan latihan dan latihtubi serta tumpuan kepada psikomotor. Pengajaran menulis memerlukan perancangan dan ketelitian yang rapi. Sementara teori mentalisme lebih sesuai diajukan kepada murid-murid yang mempunyai daya kemahiran mengenal dan mengecam hurufhuruf Jawi. Oleh itu.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Guru seharusnya dapat menyesuaikan kaedah dan pendekatan semasa proses pengajaran dan pembelajaran tulisan Jawi berdasarkan kebolehan murid-murid dan tidak mengelirukan murid dengan kaedah tulisan Jawi . Guru haruslah menyediakan lembaran kerja dan pendekatan serta teknik yang pelbagai dan menyeronokkan untuk memberi tumpuan dan perhatian yang lebih terhadap penguasaan tulisan Jawi. 5 . Ianya merupakan aspek komponen yang ditekankan melalui Kurikulum Pendidikan Islam.

mereka boleh dilatih membentuk lambanglambang tulisan. 1. 2. 4.1 Murid-murid haruslah diperkenalkan kepada lambang-lambang huruf dengan menggunakan gambar.4. Dalam tempoh ini latihan-latihan otot-otot. Pada peringkat ini.3 Peringkat mendirikan asas Setelah murid-murid menjalankan latihan pramenulis faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul. 3. Latihan-latihan pramenulis menitikberatkan perkara-perkara berikut : 1. Melatih pergerakan yang berbeza arah tulis dari kanak ke kiri dan dari kiri ke kanan.4 Penyampaian kemahiran Semasa menyampaikan kemahiran tulisan mekanis. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan. 1. 5. guru haruslah memberi perhatian kepada beberapa perkara : 1. 6 . Bagi mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas dan jelas. hendaklah diberi latihan bebas untuk membetulkan urat-urat daging murid-murid. 1. dicadangkan murid-murid membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna.2 Peringkat Pramenulis Manakala pada peringkat pramenulis pula ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 1. tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata diberi kepada murid-murid dari peringkat awal lagi.4.2 Sebelum dilatih menulis.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. pelajaran tulisan Jawi yang dirancang haruslah sistematik bertitik tolak daripada aktiviti-aktiviti pramenulis yang berbentuk bebas. Melakukan latihan-latihan kordinasi tangan dan mata.

2 Mengetahui tahap penguasaan murid-murid tahun tiga dapat menguasai kemahiran tulisan Jawi.0 Persoalan Kajian Kajian ini akan memfokuskan kepada permasalahan berikut: 2. mula-mula gunakan alat-alat dengan baik. Tulisan Jawi merupakan kunci khazanah ilmu dan warisan bangsa Melayu yang mesti dikekalkan hingga ke akhir zaman. 7 . 3. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 1.3 Bagaimanakah murid-murid tahun tiga dapat menulis huruf-huruf Jawi? 2. 2.4.4 Menggunakan kertas.5 Apakah bentuk huruf Jawi yang tidak dapat dikuasai oleh murid? 3. setiap orang Islam sewajarnya mengambil berat tentang tulisan Jawi sebagai satu tanggungjawab di dalam memartabatkan tulisan Jawi sebagai satu tulisan yang lebih ke arah huruf-huruf hijaiyah yang perlu dikuasai dengan betul dan baik.3 Murid-murid menulis dengan menyebut nama-nama huruf. 3. 1.1 Mengetahui tahap penguasaan murid-murid tahun tiga mengenalpasti huruf-huruf Jawi.3 Mengetahui tahap penguasaan murid-murid tahun tiga menulis hurufhuruf Jawi.1 Bagaimanakah murid-murid tahun tiga mengenalpasti huruf-huruf Jawi? 2. Kesimpulannya.4 Apakah punca-punca murid-murid tahun tiga tidak dapat menulis huruf Jawi? 2.4.Oleh yang demikian pengkaji telah memilih beberapa kaedah dalam mengesan tahap penguasaan jawi bagi murid Tahun tiga dengan mewujudkan satu program Kem Pemulihan Jawi yang diadakan di sekolah tersebut.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.0 Objektif Kajian Antara objektif yang hendak dicapai di dalam kajian ini ialah: 3.2 Bagaimanakah murid-murid tahun tiga boleh menguasai kemahiran menulis tulisan Jawi? 2. kemudiannya dilatih menggunakan buku dan alat-alat lain yang sesuai.

1 Membantu pihak sekolah dalam memantapkan pelaksanaan Kem Pemulihan Jawi di masa akan datang 4.5 Membiasakan murid dengan penulisan tulisan jawi .4 Menarik minat murid tehadap penulisan jawi secara mendalam dan menobatkan kembali tulisan jawi dalam urusan harian. 4.0 Batasan Kajian Kajian ini dijalankan terhadap pelajar tahun tiga seramai 25 orang yang telah melalui Kem Pemulihan Jawi sebanyak 8 kali bermula daripada tahun 2006 hingga 2008.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.0 Kepentingan Kajian Hasil dapatan daripada kajian ini adalah diharap dapat: tulisan 4. Seramai 15 orang pelajar telah dijadikan responden iaitu 70 peratus daripada bilangan populasi sebanyak 25 orang pelajar Islam. Responden-responden yang dipilih akan dinilai tahap penguasaan mereka dengan menggunakan borang penilaian kemahiran Kem Pemulihan Jawi seperti yang dilampirkan dalam Lampiran 1. 4. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 3.2 Membantu pihak guru Pendidikan Islam dan guru j-Qaf menilai kelemahan yang terdapat pada murid dalam menguasai tulisan jawi.5 Mengetahui bentuk huruf Jawi yang tidak dapat dikuasai oleh murid . 4. 4. 3. 8 .4 Mengetahui punca-punca murid-murid tahun tiga tidak tahu menulis Jawi. 5.3 Mewujudkan rasa tanggungjawab yang tinggi dan komited terhadap memartabatkan tulisan jawi dikalangan masyarakat .

6.4 6.4 6.3. .3 Strategi Pelaksanaan 6.5 Murid dapat menulis huruf jawi berdasarkan gambar. 6. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 6. Namun kajian ini akan memfokuskan kepada semua murid bagi tahun tiga sahaja. Kem Pemulihan Jawi adalah satu program yang dilaksanakan untuk memastikan murid dapat menguasai matapelajaran jawi dengan sempurna dari segi penulisan. Murid dapat menyusun perkataan jawi dengan betul.1.3. Murid dapat membina ayat dengan tulisan jawi secara betul dan lancar.2 Kumpulan Sasaran Semua murid tahap satu dan dua .3 6. 6.1 Objektif Kem Pemulihan Jawi ialah: 6. 6.3. 6.0 Latar belakang.1 Aktiviti ini hendaklah dilaksanakan dalam bentuk latih tubi di luar waktu pengajaran dan pembelajaran sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah.1.1.3.2 Aktiviti latih tubi penulisan jawi ditekankan dalam kem Pemulihan Jawi di sekolah. Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif mengikut kesesuaian sesebuah organisasi sekolah.5 Setiap kem mengandungi enam Latihan Dalam Kumpulan Bilangan bagi setiap kumpulan dalam LDK adalah Semua murid perlu disediakan Rekod Kemahiran yang (LDK) dengan jumlah masa selama sepuluh jam. 6.3 6. 6. berdasarkan kesesuaian sesebuah sekolah.3.2 Murid dapat menulis huruf jawi mengikut garis putus dengan kaedah yang betul.1 Murid dapat mengecam bentuk huruf jawi dengan betul. dijadikan sebagai laporan prestasi individu 9 .1.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.1.

dalam bab ini. Dr. Ingat bahawa masa penulisan yang panjang atau pembinaan perkataan adalah cara semulajadi untuk seorang kanak-kanak belajar membaca.1 Teori-teori Pendidikan Jawi juga bermulanya dengan beberapa kemahiran yang perlu dititikberatkan.” Biarlah kanak-kanak itu meraih faedah dalam tempoh masa yang lama melalui aktiviti-aktiviti psikomotor ini sebelum bergerak kepada sesuatu pembacaan yang amat abstrak. bab ini akan meninjau literatur yang berkaitan dengan kajian. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN BAB 2 7. membaca dan menulis. sebaliknya dalam pembacaan. Ia akan memberikan maklumat mengenai bidang-bidang yang bersesuaian dengan kajian ini. 7. Justeru itu. pengkaji akan membincangkan mengenai beberapa perkara yang berkaitan seperti berikut : a) Teori-teori mengenai tulisan . b) Kajian terdahuu yang berkaitan dengan tulisan Jawi sama ada di dalam dan di luar negara.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Oleh sebab itu. Antaranya ialah kemahiran mengingat ( menghafaz ). Montessori mendapati bahawa . Daripada The Discovery of the child. Ia amat berkait rapat di antara satu sama lain untuk mencapai satu objketif utama yang berkaitan dengan kajian.0 Tinjauan Literatur Kajian ini adalah mengenai kebolehan murid-murid Tahun 3 dalam menguasai tulisan Jawi. “Penulisan mendahului bacaan …………Penulis adalah tindakan di mana psikomotor mekanisme amat ketara . 10 . kami hanya mencapai sesuatu pekerjaan yang intelektual.

” Begitu juga suatu pandangan dari Hashim Abdullah (1999). MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Dr. pelbagai pihak tampil ke hadapan dengan pelbagai pandangan untuk memartabatkan semula Jawi yang pernah mentamadunkan bangsa Melayu. Beribu-ribu manuskrip Melayu yang masih terpelihara yang mengungkapkan berbagai-bagai bidang ilmu seperti kebudayaan. Kesenian ini tidak akan pupus sekiranya kanak-kanak iaitu generasi muda sekarang ini diberi penekanan di dalam mempelajari Jawi dan seterusnya mempertahankan martabatnya di mata dunia”. 11 . disebabkan ketidakbolehan mereka membaca Jawi”. Dapat dikatakan semua manuskrip Melayu terawal dalam tulisan Jawi. keagamaan . Menurut Zaidi Osman (1999) “ada menyatakan peranan tulisan Jawi dalam perkembangan kebudayaan dan keilmuan Melayu amat besar. kesusasteraan.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Dr. Menyedari hakikat itulah maka kini. Beliau mengambil satu petikan daripada The Absorbant Mind . Montessori menegaskan bahawa pendidikan di peringkat awal kanak-kanak mestilah berdasarkan prinsip ini : “Bantulah perkembangan semula jadi kanak-kanak itu. bahawasanya latihan deria adalah hal yang paling penting dalam pendidikan.” Bersama-sama dengan pandangan Aristotle. dan inilah juga yang dikenalpasti kejahilan anak-anak muda Melayu membaca al-Quran. Ekoran daripada itu pelbagai krisis akhlak dan sosial di kalangan remaja kerana konsep Islam yang tulen tiada lagi dalam diri mereka. “menyatakan kehilangan atau kelupusan tulisan Jawi bermakna satu lagi daripada sekian banyak ‘warisan pusaka’ bangsa Melayu yang hilang. perubatan dan sebagainya memberi gambaran yang jelas tentang tulisan Jawi dalam memupuk perkembangan keilmuan masyarakat Melayu zaman silam. Montessori kerap menekankan bahawa tangan itu adalah guru utama kanakkanak. Aristotle adalah orang yang pertama mengenali kemampuan unik ingatan manusia dalam pepatah masyhurnya : “Tidak ada apa dalam intelektual ini yang tidak dikesan dalam derianya tetapi ia wujud dalam inteleknya dalam kaedah yang berlainan daripada dalam deria. sejarah.

Rashid (1991) “yang mendapati tahap penguasaan kemahiran Jawi di kalangan pelajar adalah rendah.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.Jika usaha tertentu tidak diambil dari sekarang ramai generasi muda tidak akan dapat membaca dan menulis jawi” . Ibnu Taimiyyah (1982) “menegaskan perlunya mempelajari Bahasa Arab (Tulisan Jawi) sebagai satu mata pelajaran yang tidak ada kaitan dengan kefahaman dalam bidang Islam”.(Berita Minggu. kerana Norlaila Sulaiman (1993) “mendapati dalam kajiannya bahawa kedudukan pengajaran Jawi yang tidak menentu dalam kurikulum sekolah telah menimbulkan masalah dan menjadi sebab kelemahan penguasaan kemahiran Jawi di kalangan pelajar sekolah” 12 .1987) Pandangan di atas ada kebenarannya. Endut(1992) yang mendapati ramai pelajar yang lambat menguasai Jawi disebabkan ia hanya diberi penekanan dalam masa pelajaran Pendidikan Islam sahaja. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 8. Atas alasan inilah dikatakan pelajar lambat menguasai kemhairan Jawi.0 Kajian terdahulu yang berkaitan dengan tulisan Jawi sama ada di dalam dan luar negara. Dapatan kajian di atas disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Amir Mohd. Alasan ini disokong pula oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh Muhamad b. 18 Oktober . Ini berlaku disebabkan persaingan dengan tulisan rumi yang diajar dan digunakan dalam banyak mata pelajaran lain di sekolah”. Abu Baker As-sidek seorang peserta Majlis Forum Hari Sastera di Kuantan menyatakan “kementerian Pendidikan tidak menitikberatkan tulisan Jawi sejak pengenalan kurikulum lama sekolah rendah dan ini menyebabkan ramai kanak-kanak sekarang tidak dapat membaca Jawi.

i. (ḥ) c kh d z. u. Bentuk huruf Nama alif ba ta sa jim ha ca kha dal zal ra zai sin syin sad dad ta za ain ghain nga fa Tungg Awal al kata Tengah kata Akhir kata Padanan Rumi a b t s. (ṣ) d. (‘) gh ng f 13 ‫ﺍ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺙ‬ ‫ﺝ‬ ‫ﺡ‬ ‫ﭺ‬ ‫ﺥ‬ ‫د‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻉ‬ ‫ﻍ‬ ‫ڠ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﺧ‬ ‫ـﺒ‬ ‫ـﺘ‬ ‫ـﺜ‬ ‫ـﺠ‬ ‫ـﺤ‬ ‫ـﭽ‬ ‫ـﺨ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺿ‬ ‫ﻃ‬ ‫ﻇ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻏ‬ ‫ڠـ‬ ‫ﻓ‬ ‫ـﺴ‬ ‫ـﺸ‬ ‫ـﺼ‬ ‫ـﻀ‬ ‫ـﻄ‬ ‫ـﻈ‬ ‫ـﻌـ‬ ‫ـﻐـ‬ ‫ـ ڠـ‬ ‫ـﻔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ـﺐ‬ ‫ـﺖ‬ ‫ـﺚ‬ ‫ـﺞ‬ ‫ـﺢ‬ ‫ـﭻ‬ ‫ـﺦ‬ ‫ـد‬ ‫ـذ‬ ‫ـر‬ ‫ـز‬ ‫ـﺲ‬ ‫ـﺶ‬ ‫ـﺺ‬ ‫ـﺾ‬ ‫ـﻂ‬ ‫ـﻆ‬ ‫ـﻊ‬ ‫ـﻎ‬ ‫ـڠ‬ ‫ـﻒ‬ . MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Berikut adalah jadual bagi huruf-huruf dalam tulisan Jawi. (ḍ) t. (dh) r z s sy s. (ẓ) awal: a. (th) j h.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. (ṭ) z. akhir: k.

0 Metodologi Metodologi kajian menurut Kamus Dewan (1999) adalah satu sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kajian. (q) k g l m n w.Perbincangan akan menyentuh beberapa aspek kajian yang 14 . BAB 3 9. u. q. (ṯ) 1. e taling e pepet hujung ny awal: gugur. i. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN pa qaf kaf ga lam mim nun wau va ha ya ye nya hamzah ta marbutah Catatan: ‫ﭪ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻙ‬ ‫ڬ‬ ‫ﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﭬ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻛ‬ ‫ڬـ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻧ‬ ‫ـﭭ‬ ‫ـﻘ‬ ‫ـﻜ‬ ‫ـ ڬـ‬ ‫ـﻠ‬ ‫ـﻤ‬ ‫ـﻨ‬ ‫ﻭ‬ ‫ۏ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻱ‬ ‫ى‬ ‫ڽ‬ ‫ء‬ ‫ة‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻳ‬ ‫پـ‬ ‫ـﻬ‬ ‫ـﻴـ‬ ‫ـپـ‬ ‫ـﭫ‬ ‫ـﻖ‬ ‫ـﻚ‬ ‫ـڬ‬ ‫ـﻞ‬ ‫ـﻢ‬ ‫ﻦ‬ ‫ـو‬ ‫ـۏ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻲ‬ ‫ـى‬ ‫ـڽ‬ ‫ء‬ ‫ـة‬ p k.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. (’) t.Maka dalam bahagian ini. pengkaji akan membincangkan metodologi yang akan digunakan dalam melakukan kajian ini. o v h y. Latar belakang berwarna merah jambu menunjukkan huruf yang unik dalam tulisan Jawi dan tiada dalam tulisan Arab. akhir: k. Huruf di dalam kurungan ialah padanan untuk transliterasi. 2. h.

satu kampung. Responden ini terdiri daripada 15 orang murid Islam yang sedang belajar di sebuah sekolah yang dikenal pasti. pentadbiran kajian dan kesahan dan kebolehpercayaan alatan yang digunakan dalam melakukan kajian. Penilaian dilakukan semasa proses pembelajaran di dalam kelas.Setiap sesi mengambil masa selama 20 – 30 minit. tempat kajian. Jadual 1 berikut menunjukkan latarbelakang responden.3%) 15 (100%) Pembolehubah Kelas Tahun tiga Jumlah Kekerapan 15 (100%) 15 (100%) 15 . analisis data.” Pemerhatian akan dijalankan ke atas semua murid-murid Tahun 3 yang beragama Islam yang berbeza latar belakang keluarga. Jadual 1: Latarbelakang Responden Mengikut Jantina dan kelas Pembolehubah Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Kekerapan 10 (66.7%) 5 (33. satu keluarga. satu sekolah atau satu masyarakat. 11 Sampel dan persampelan Temu bual yang diberikan untuk memperolehi tahap penguasaan Jawi di kalangan murid-murid Islam Tahun tiga. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian kes. sampel kajian. satu kelab.instrumen kajian. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN berkaitan iaitu reka bentuk kajian. Menurut Majid (2000) telah menyatakan “bahawa kajian kes adalah penyelidikan yang dilakukan secara intensif oleh penyelidik ke atas satu unit kecil sosial seperti individu.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. 10 Reka bentuk kajian.

00 dan ke bawah sebulan. pengkaji telah memilih sebuah sekolah di daerah Hulu Perak iaitu Sk. Jadual 3 : Pendapatan Keluarga Sampel mengikut Nilai tertinggi Bil Bilangan murid Pendapatan Keluarga Taraf Sosioekonomi 16 . Populasi kajian ini adalah terdiri daripada 15 orang murid Islam Tahun 3 di Sk. Rujuk jadual 3 untuk melihat pendapatan keluarga sampel secara lebih terperinci. Bukit Balai Lenggong Perak yang terdiri dari latar belakang yang berbeza dari aspek kebolehan.00 dan ke atas sebulan. Pengkaji memilih sekolah tersebut kerana sekolah tersebut merupakan tempat pengkaji sedang bertugas dan memudahkan untuk menjalankan kajian . Jadual 2 : Jumlah subjek terlibat Bil 1 2 3 Taraf Sosioekonomi (SES) SES Tinggi SES Sederhana SES Rendah JUMLAH Lelaki 6 2 2 10 Perempuan 3 0 2 5 JUMLAH 9 2 4 15 Pengkaji memilih sampel mengikut taraf sosioekonomi keluarga bagi mendapatkan dapatan kajian untuk persoalan keempat iaitu adakah taraf sosioekonomi keluarga menjadi punca murid-murid tidak dapat menulis dan membaca huruf jawi.00 hingga RM 1999. Bagi keluarga yang dikategorikan bertaraf sosioekonomi sederhana ialah yang berpendapatan RM 701. Manakala keluarga yang dikategorikan bertaraf sosioekonomi rendah ialah yang berpendapatan RM 700. Bukit Balai lenggong Perak.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.00 dan ke atas sebulan. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Bagi mendapatkan maklumat kajian. Keluarga yang dikategori bertaraf sosioekonomi tinggi ialah yang berpendapatan RM 2000. taraf sosio ekonomi keluarga dan tahap kecerdasan otak seperti yang dinyatakan dalam jadual 2.

00 ke bawah Jadual 3 menunjukkan bahawa daripada 15 responden yang dipilih.00 – Tinggi RM Sederhana Rendah 1999. 12 Instrumen Kajian Pengumpulan data dalam kajian ini akan dilakukan dengan dua alat kajian iaitu seperti berikut : 12. Bahagian C : Maklumat responden : Sikap responden : Faktor-faktor mempengaruhi sikap responden 17 .00 ke atas RM 701.00 sebulan.00 sebulan.00 RM 700.1 a) Temubual untuk murid-murid i.00 sebulan dan akhirnya seramai 4 orang responden adalah dalam kategori berpendapatan rendah iaitu berpendapatan kurang RM 700. Bahagian B iii.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Bahagian A ii.00 sehingga RM 1999. Manakala 2 orang responden daripada mereka adalah daripada keluarga yang mempunyai taraf sosioekonomi sederhana iaitu berpendapatan lebih RM 701. 9 orang daripada mereka adalah daripada keluarga yang mempunyai taraf sosioekonomi tinggi iaitu berpendapatan lebih RM 2000. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN ( SES) 1 2 3 9 orang 2 orang 4 orang RM 2000.

Masa yang diperuntukkan untuk menilai tahap penguasaan murid terhadap tulisan Jawi selama 30 minit seorang. Secara keseluruhan. Ini untuk meninjau sejauh mana tahap penguasaan responden dalam mengenal tulisan Jawi. Rajah 1 : Tahap penguasaan murid-murid tahun tiga mengenal huruf-huruf Jawi. 18 .2 a) Mengecam dan membaca tulisan Jawi Membaca kad imbasan Jawi telah dijalankan selama 2 minggu berturut-turut pada dalam bulan April . b) Ujian bertulis Ujian bertulis disediakan dalam bentuk ujian. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN b) Temubual untuk guru i. Bahagian A : maklumat guru ii. menulis huruf pada lembaran kerja dan membaca tulisan Jawi secara urutan pada carta. Dalam soalan ujian bentuk soalan terdiri daripada mengenal huruf pada kad imbasan. 13 Analisa Data Mengetahui tahap penguasaan murid-murid Tahun 3 mengenal huruf-huruf Jawi. semasa ujian dijalankan hasil kajian menunjukkan 42% murid tidak mengenal huruf dan 58 % murid mengenal huruf seperti yang terdapat dalam rajah 1. Ianya dijalankan selama 2 minggu berturut-turut. Bahagian B : Pengajaran dan pembelajaran 12.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.

ﻡ‬dan ‫ﻯ‬ menunjukkan tahap penguasaaan yang amat rendah sebanyak 33. hanya 60% sahaja murid daripada 15 orang yang menguasainya dan diikuti pula huruf ‫ ﻉ‬sebanyak 53. Hasil kajian juga menunjukkan 66. ﺹ.7% sahaja yang menguasainya.7% sahaja.6% sahaja murid boleh menulis huruf Jawi. ﺪ.3% sehingga 26. ﻦ‬dan ‫ ﻱ‬sebanyak 86. ﻖ. ﻂ. Diikuti pula huruf ‫ ﺱ‬dan ‫ ﻭ‬yang menunjukkan peratusan sebanyak 73.1 Mengetahui tahap penguasaan murid-murid Tahun tiga menulis huruf-huruf Jawi. hasil kajian menunjukkan 65.7% dan huruf ‫ ﻩ‬sebanyak 80% sahaja murid menguasainya..ﭫ.3%. ﺕ‬Huruf ‫ ﺍ‬mudah diingati kerana huruf ‫ ﺍ‬ini lebih menyerupai angka 1 dan huruf kecil L iaitu l. Secara keseluruhan.. Ini menunjukkan bahawa tahap penguasaan menulis tulisan Jawi di kalangan murid-murid Tahun 3 amat rendah..ﺝ.. ﻅ‬ dan ‫ ﻛ‬hanya 7 daripada 15 orang sahaja yang menguasainya sebanyak 53.4% murid tidak tahu dan tidak boleh menulis huruf Jawi dengan betul dan hanya 34. ﺯ. 19 . ﻒ.. Manakala huruf ‫ ﺏ.7% bagi huruf ‫ ﺫ. ﻜ. ﻞ‬dan ‫ﺀ‬ sememangnya boleh dikuasai dengan baik juga.. ﺽ. ﺵ. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 60 50 40 30 20 10 0 58 42 Ujian Mengenal huruf Tidak Mengenal huruf Mengenal Huruf Semasa ujian dijalankan hasil kajian menunjukkan 100% daripada 15 orang murid sudah mengenal huruf pertama dan ketiga Jawi iaitu ‫ ﺍ‬dan ‫ . ﺥ. ﺡ. Bagi 6 huruf yang berikutnya iaitu huruf ‫. ﺝ.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Manakala bagi huruf yang berikut pula iaitu ‫ . ﺚ..(Rujuk lampiran C) 13. Bagi mengenal huruf ‫ ﺭ‬dan ‫ ﻡ‬pula. ﺡ...3%. Hanya seorang sahaja yang mengenali huruf ‫ ﻦ‬sebanyak 6. Ini terdapat dalam rajah 2 di bawah.3% sahaja.

7% sahaja murid tidak dapat menulis huruf jawi dengan betul dan baik bagi huruf. ﺵ.ﻭ. ﺽ . Manakala bagi huruf ‫ ﺱ‬hanya 73.7% hingga 6. ﻅ. ﻛ.6 Ujian Tidak Boleh Menulis Boleh Menulis Rajah 2 : Tahap penguasaan murid-murid Tahun tiga menulis huruf-huruf Jawi Semasa ujian dijalankan menunjukkan keputusan berdasarkan jadual 2 (rujuk lampiran). ﺙ.4 34. ﻩ.ﭺ. ﻱ‬dan ‫ ﻯ‬menunjukkan 0% daripada 15 orang yang langsung tidak boleh menulis huruf tersebut. ﺕ . ﻉ. pengkaji dapat membuat andaian bahawa murid-murid tidak dapat menulis huruf-huruf yang berkenaan adalah disebabkan kurang penekanan dari guru dan ibu bapa di rumah.ﺯ. Begitu juga bagi huruf ‫ ﺫ‬dan ‫ ﺹ‬hanya 66. semua murid berada pada tahap kebolehan 100% menulis 6 huruf pertama Jawi iaitu huruf ‫ .3% daripada 15 orang murid yang menguasainya.7% sahaja dapat dikuasai sepenuhnya dan bagi huruf ‫ﺭ‬ pula hanya 60% sahaja dapat dikuasai oleh murid-murid Tahun tiga.ﻮ. ﺐ .NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. ﻒ. ﻡ.ﺡ‬Bagi huruf ‫ ﺪ‬dan ‫ ﺥ‬pula masing-masing memberi keputusan yang baik juga iaitu sebanyak 86. Sekadar mendengar murid boleh menghafal dan menyebut urutan huruf-huruf 20 . ‫ . ﺀ. Hasil daripada kajian dan tinjauan melalui latihan menulis ke atas 15 responden didapati 46. ﻃ. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 70 60 50 40 30 20 10 0 65. Dari analisis ini. ﻥ‬dan ‫ .ﺍ. ﻜ. ﻕ.ﻉ.ﻥ‬Manakala bagi huruf yang berikutnya ‫ . ﺝ‬dan ‫ . ﻒ.7% dan 80%. ﻝ. ﻍ.

6 Ujian Boleh Membaca Huruf Rajah 3 : Tahap penguasaan murid-murid Tahun tiga membaca huruf-huruf Jawi Semasa ujian dijalankan.6% sahaja murid boleh membaca huruf Jawi dengan lancar.Huruf ini amat sinonim dengan murid-murid yang biasa terdedah dengan 2 huruf pertama dalam alQuran. Hasil kajian juga mendapati hampir separuh daripada huruf tidak boleh dibaca secara urutan dengan baik dan betul sebanyak 47. semasa ujian dijalankan hasil kajian menunjukkan 48. Ini dapat dibuktikan dengan pencapaian 2 huruf pertama Jawi sahaja yang dapat dibaca secara urutan sebanyak 100%.4% murid tidak boleh membaca huruf Jawi secara urutan dan hanya 51. hasil kajian menunjukkan tahap penguasaan membaca huruf Jawi pada tahap sederhana sahaja.2% sahaja. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN hijaiyah secara lagu atau nasyid sudah memadai dengan kebolehan mereka tanpa ditekankan lagi pada proses menulis dengan baik dan betul. 13. Ini terdapat dalam rajah 3 di bawah. 52 51 50 49 48 47 46 Tidak Boleh Membaca Huruf 48. Secara keseluruhan. Fenomena ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja tanpa ada usaha untuk memberi penekanan yang mendalam 21 .NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO.4 51.2 Mengetahui tahap penguasaan murid-murid Tahun tiga membaca huruf-huruf Jawi.

Ini menunjukkan ibubapa yang dari sosioekonomi sederhana amat mementingkan pendidikan Islam terhadap anak-anak mereka. Kementerian Pelajaran perlu memandang masalah murid yang miskin. Peranan guru amat penting untuk memberi motivasi kepada murid serta penggunaan kaedah dan aktiviti yang boleh menarik minat murid. Kajian juga membuktikan bahawa taraf sosioekonomi keluarga dan pegangan hidup (aqidah) dalam pendidikan Islam amat mempengaruhi pencapaian akademik murid. 13.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Ini bermakna huruf-huruf berkenaan sememangnya sudah di ajar dan dapatan dari buku-buku latihan murid didapati sudah banyak latihan menyambung huruf-huruf Jawi untuk membina suku kata terbuka dan menulis ayat-ayat mudah.3 Punca-punca yang mempengaruhi murid-murid Tahun tiga tidak dapat menulis huruf-huruf Jawi. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN bermula dari peringkat awal ini lagi. Keluarga pula perlu merancang ekonomi dengan mengagihkan lebih peruntukan kewangan kepada pendidikan anak dari membeli barang lain yang kurang kepentingannya. Ibu bapa yang berpendapatan dan berpendidikan tinggi tidak menekankan aspek agama iaitu mengajar mengaji alQuran pada anak-anak mereka di rumah kerana lebih mementingkan mata pelajaran lain . Bagi murid-murid yang berpendapatan sederhana. Hasil dapatan kajian membuktikan taraf sosioekonomi keluarga mempengaruhi pencapaian tahap penguasaan Jawi murid. kebolehan mereka dalam tulisan Jawi amat memberangsangkan dan menunjukkan prestasi yang cemerlang. Murid ini perlu diberi bantuan kewangan untuk terus menimba ilmu ke peringkat yang lebih 22 . Oleh itu guru. Manakala ibu bapa yang berpendapatan rendah juga tidak memberi perhatian khusus kepada anak-anak mereka di dalam penguasaan Jawi mungkin disebabkan kos kehidupan yang tinggi dan kedaifan di dalam pendidikan Islam. keluarga dan masyarakat yang beragama Islam keseluruhannya dapat sama-sama menggemblengkan tenaga membantu masalah murid yang lemah dan memberi tumpuan kepada penguasaan tulisan Jawi yang semakin dilupai ini.

ﻒ. ﻯ‬dan ‫ ﻥ‬iaitu sebanyak 19. Ini membuktikan huruf –huruf tersebut jarang digunakan dalam kehidupan seharian dan menyebabkan ianya sukar dikuasai dengan sepenuhnya. peranan kerajaan dan jabatan agama agar menekankan pendidikan Islam di dalam pendidikan masa kini.Selain itu.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja seandainya tiada tindakan susulan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Separuh daripada muridmurid tidak dapat menguasai sepenuhnya tulisan Jawi.1% sahaja secara keseluruhannya. Huruf-huruf tersebut adalah seperti yang berikut : ‫ . MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN tinggi.4% daripada 36 huruf-huruf Jawi.ﭺ. 23 .ﻮ. ﻛ. 13. 14 Implikasi dan cadangan Berdasarkan kajian yang dijalankan . ﻉ. jelaslah bahawa tahap penguasaan tulisan Jawi murid-murid hanya 48.4 Bentuk-bentuk huruf Jawi yang tidak dapat dikuasai Rata-rata huruf Jawi tidak dikuasai dengan sepenuhnya berbanding dengan huruf hijaiyah yang terdapat di dalam al-quran.

keluarga. iaitu : 15. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Hasil kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kesedaran semua pihak seperti guru. 15 Cadangan untuk kajian lanjut Berdasarkan kepada keputusan-kepuutsan yang diperolehi daripada hasil kajian ini. Bagi murid-murid dari taraf sosioekonomi rendah pula agar mendapat kemudahan belajar sama seperti murid-murid lain. Pengkaji pada masa akan datang disarankan agar menggunakan sekolah dari seluruh daerah supaya dapatan kajian lebih lengkap dan dipercayai. beberapa cadangan disarankan untuk pengkaji di masa akan datang agar dapat melengkapkan lagi kajian seperti ini.2 Kajian tentang penggunaan bahan bantu belajar untuk meningkatkan lagi minat terhadap pengajaran dan pembelajaran tulisan Jawi. Kajian mengenai penggunaan bahan bantu belajar ini banyak dijalankan tetapi tidak banyak berkaitan dengan penguasaan tulisan Jawi. 15. 15.3 Kajian tentang teknik yang digunakan untuk murid menyelesaikan masalah penguasaan tulisan Jawi. Penggunaan teknik yang telah gunakan terhadap muridmurid boleh dipelbagaikan mengikut tahap kematangan mereka Melalui kajian ini mungkin guru boleh memikirkan teknik yang berkesan bagi mereka membantu murid-murid menyelesaikan masalah penguasaan tulisan Jawi dengan lebih berkesan.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Pelbagai kaedah dan strategi pengajaran dapat digunakan untuk meningkatkan lagi kebolehan murid dalam tulisan Jawi. Kementerian Pelajaran dan masyarakat keseluruhannya untuk sama-sama meningkatkan tahap kebolehan murid-murid dalam penguasaan tulisan Jawi.1 Subjek kajian ini hanya melibatkan sebuah sekolah sahaja. 24 . Guru juga perlu menarik minat murid-murid untuk belajar dan memahami kemahiran yang diajar.

5 Kajian ini hanya menggunakan statistik deskriptif peratusan. 15. Seterusnya. 16.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Implikasi tersebut akan lebih membuka peluang untuk membantu tahap kebolehan menguasai tulisan Jawi murid-murid. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 15. Kajian ini juga dapat mengenalpasti bahagian-bahagian apa yang paling lemah dan perlu diberi perhatian. Ini kerana kajian yang baik ialah kajian yang menggunakan kedua-dua kaedah iaitu kuantitatif dan kualitatif supaya dapatan lebih terperinci. Disarankan pada masa akan datang dapat menjalankan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan murid dalam tulisan Jawi. Kesimpulan Hasil kajian telah menerangkan tentang kebolehan murid-murid di dalam menguasai tulisan Jawi. Dicadangkan pengkaji akan datang menggunakan gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif dalam mengkaji kebolehan menguasai tulisan Jawi murid-murid sekolah.4 Kajian ini hanya mengkaji faktor sosioekonomi keluarga. dapat dikesan bahawa taraf sosioekonomi keluarga dan pegangan aqidah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelemahan murid-murid dalam tulisan 25 .

NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. Kementerian Pelajaran dan masyarakat haruslah menggembleng tenaga untuk meningkatkan tahap kebolehan kemahiran tulisan Jawi di peringkat awal kanak-kanak lagi secara optimum agar tulisan jawi ini dapat dimartabatkan diseluruh Negara di masa kini dan masa-masa akan dating. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Jawi. 26 . Jurnal Bahasa 35 (11): 101 1012. 1992. keluarga. Sejarah Tulisan Jawi. Amat Juhari Moain. guru. Rujukan . Oleh itu.

2000. 2000. Kuala Lumpur: Muzni Hj. 2000. Mohamed Jusoh. Perkembangan jawi dalam masyarakat Melayu. 1986. Akhbar: LC Fang. Kang Kyoung Seock. MATRIK : 761121025615002 SUBJEK : HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN Hamdan Abdul Rahman.1999. Shahrul Nizam Abdul Talib. Bukan Melayu Turut Gunakan Jawi. BeritaHarian 20 November:8. Wajibkan Jawi di Sekolah dikaji. Nordin Saad. Utusan Zaman 3 Disember: 10.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Panduan Menulis dan Mengeja Jawi. Penguasaan pelajaran Jawi dikalangan Murid tahun tiga di sekolah-sekolah rendah daerah Tampin Negeri Sembilan Darul khusus.NAMA : MOHD ANWAR BIN AHMAD NO. PupukMinat Pelajar Cintai Jawi. Cabaran Tulisan Jawi Masa Kini. 1995.Mingguan Malaysia 25 Jun: 13. 27 . Tesis Sarjana. Borhan. Utusan Zaman 10 Disember: 10. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. 2000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful