P. 1
karangan peribahasa

karangan peribahasa

|Views: 234|Likes:
Published by Arief Fahmi

More info:

Published by: Arief Fahmi on Mar 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

Peribahasasikit-sikit lama-lama menjadibukitmemberimaksudsekiranayakitaberjimatcermatmen yimpanwangdariawal, wangkitaakanbertambahbanyak. Hidupkitapastiakanmenjadisenang di kemudianharikelak. Muridmuriddigalakkanuntuksentiasaberjimatcermatsemasaberbelanja.

Wang saku yang dibekalkanolehibubapahendaklahdisimpansedikituntukkegunaan padamasahadapan.Bayangkanlah,jikakitamenyimpan RM1.00 sehari, kitatelahdapatmengumpulsebanyak RM356.00 setahun. Wang tabungankitahasildaripadasifatberjimatcermatpastiakandapatkit agunakanjikaberlakukecemasan, contohnyajikaahlikeluargakitasakit. Kita bolehmembantumeringankanbebanmerekadenganmengeluarka nwangtabungankitauntukmembiayaikosrawatan. Selaindaripadaitu,kitajugabolehgunakanwangtabungankitaunt ukmembelikeperluanharian,sepertimembelibuku-buku nota, bukubukurujukan,alattulisdansebagainya.Jadi,kitatidakperlulagimeny usahkanibubapakitauntuktujuantersebut. Apabilakitameningkatdewasa,kitabolehgunakanwangtabungan kitauntukmencapaicita-citakita.Kita pastimampumembiayaiperbelanjaankitaapabila di universitikelak. Menabungjugabolehmendisiplinkanseseorang.Merekaakansen tiasamengingatidirisendiri agar tidakborosmembelanjakanwangsaku. Jikaseseorangitusukamenabungmerekadengansendirinyaakanme

Kesimpulannya.latihdiriuntukberjimatcermat. . Berdisiplindanberjimatcermatadalahsalahsatusifatterpuji. kitamestilahmengamalkansifatberjimatcermat demi kesenanganpadamasahadapan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->