HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA MOHD FARID BIN ZAKARIA MUHAMMAD AZIZI BIN CHE

RUSLI MOHD NORHAZRIL BIN MOHD KAMARULZAMAN SHARIFAH BINTI AHMAD ROSMAWATI BINTI ISMAIL JABATAN PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 20 OKTOBER 2010 Abstrak Peranan yang dimainkan oleh kanak-kanak amat penting dalam perkembangan dan pembangunan seseorang kanak-kanak. Di Malaysia terdapat pelbagai kaedah yang dijalankan bagi memastikan kanak-kanak mendapat pendidikan yang sempurna tidak kira di bandar ataupun di luar bandar. Disamping itu juga, kurikulum pendidikan awal kanak-kanak digubal bagi memastikan pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi. Transformasi kurikulum dan perubahan dalam sistem juga dilakukan mengikut peringkat yang telah disusun oleh pihak kerajaan bagi memastikan kejayaan dalam sistem pendidikan awal kanak-kanak. Di Malaysia terdapat empat agensi utama yang menjalankan pendidikan prasekolah iaitu Kementerian Pelajaran sendiri, pihak KEMAS di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Jabatan Perdana Menteri, serta pihak swasta bertujuan memastikan kanak-kanak yang ada di negara ini memperolehi pendidikan yang secukupnya selaras dengan perkembangan minda dan usia mereka.

1

1.HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting dalam perkembangan dan pembangunan seseorang kanak-kanak. Sekiranya seorang kanak-kanak mendapat pendidikan asas yang berkualiti, maka diyakini kanak-kanak tersebut akan terus berjaya dalam pendidikan yang akan dilalui pada peringkat yang lebih tinggi. Terdapat empat agensi utama yang menjalankan pendidikan prasekolah iaitu Kementerian Pelajaran sendiri, pihak KEMAS di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Jabatan Perdana Menteri, serta pihak swasta. Dari segi statistik didapati sehingga kini, KPM telah menyediakan sebanyak 7511 kelas prasekolah, KEMAS sebanyak 8,525, JPNIN 1643 dan prasekolah swasta yang berdaftar sebanyak 6378 Ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan sebanyak lebih kurang 2.9 peratus (69.9%) daripada kadar enrolmen pada tahun 2009 iaitu 67 peratus.

2.SEJARAH PENDIDIKAN AWAL KANAK – KANAK 2.1 SEBELUM MERDEKA Sejarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak bermula pada era 1950-an iaitu bermula selepas perang dunia ke 2. Pada tahun 1900-an pendidikan awal kanak-kanak mula ditubuhkan di Filipina, Singapura dan Thailand sahaja. Manakala di Malaysia, perkembangan pendidikan pendidikan awal kanak-kanak bermula pada tahun 1940 an. Pada tahun 1940-an pendidikan awal kanak-kanak mula dibuka oleh missionari Kristian dengan pendidikan berpengaruhkan British (sistem pendidikan British) dengan mengenakan yuran yang sangat mahal dan anak-anak orang berada sahaja belajar di
2

tadika itu. Guru-guru pendidikan awal kanak-kanak pula terdiri daripada bekas guru sekolah rendah yang tidak ada latihan dan pengalaman mengajar di tadika. Dari tahun 1950 hingga 1960, tadika di Malaysia telah dibuka oleh sosialis kristian sebagai sebahagian aktiviti gereja. Hampir kesemua tadika dipunyai oleh individu atau agensi persendirian yang bertapak di kawasan bandar dan menyediakan Pendidikan Awal Kanak-Kanak hanya untuk ibubapa yang mampu membayar yuran. Kesannya, hanya sebahagian kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun berpeluang mengikuti kelas tadika. Malangnya, ramai kanak-kanak yang berasal daripada keluarga yang miskin dan luar bandar tidak dapat menerima pendidikan awal di tadika.

2.2 ZAMAN SELEPAS MERDEKA Sekitar tahun 1960-an pula, Pendidikan Awal Kanak-Kanak mula berkembang secara umum berikutan kesedaran untuk mendapatkan pendidikan dalam kalangan golongan kurang berkemampuan selepas merdeka mula meningkat. Pada tahun 1969 satu revolusi telah berlaku iaitu, Yayasan Asia telah menyumbangkan wang kepada Pertubuhan Pekerja-Pekerja Malaysia (Worker Society of Malaysia) bagi mendirikan tadika yang mirip kepada projek “Head Start” di Amerika Syarikat. Tadika ini telah ditubuhkan di Negeri Selangor iaitu di Kampung Muniady, Kg. Manggis dan Kg. Sentosa. Kumpulan sasaran terdiri daripada kanak-kanak yang kurang beruntung dan miskin terdiri dari keturunan Melayu, Cina dan India. Satu kajian telah diambil di Amerika Syarikat menunjukkan kanak-kanak yang terlibat dalam projek ini telah mencapai prestasi yang baik dari segi akademik dan tingkah laku jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam projek ini (Bernard Van Lee 2009).
3

U (A). Ceras telah melatih seramai 137 orang guru-guru sekolah rendah dan guru-guru KEMAS dalam pendidikan prasekolah untuk mengajar di prasekolah. Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerajaan Tempatan serta Perumahan Sabah telah mengambil keputusan untuk menubuhkan Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA) atau Taman Bimbingan Kanak-Kanak (TABIKA) untuk penjagaan dan pendidikan bagi kanak-kanak di antara umur empat hingga enam tahun. Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA). Pada tahun 1972. 4 . Program ini memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar. Tahun 1972 Maktab Perguruan Ilmu Khas. Risda (1980) dan Majlis Perhubungan Masyarakat (1976).Pada tahun 1970. Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara. Melalui pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berfokuskan kepada program "Pembasmian Buta Huruf". Pusat Perkembangan Kurikulum telah menerbitkan Buku Panduan Pendidikan Prasekolah dan telah membuka 12 buah prasekolah percubaan di seluruh Malaysia. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Pada tahun 1972 pula.Diikuti dengan penubuhan prasekolah oleh FELDA. bandar dan pinggir bandar bagi golongan berpendapatan rendah dan miskin. KEMAS telah membuka Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) adalah selaras dengan Falsafah Baru Pembangunan Luar Bandar. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA). Kaedah-kaedah Pelajaran (Kindergarten/ SekolahAsuhan)(Pendaftaran). KEMAS membuka 10 buah prasekolah contoh di kawasan luar bandar yang dikenali Tabika untuk membantu rakyat yang miskin di luar bandar . Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membina akta yang khusus bagi Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang dinamakan Akta Pelajaran 1961 P.

Maktab Perguruan Mohd Khalid (MPMK) dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu (MPPM) yang dibiayai oleh UNICEF (Bernard Van Leer Foundation 2009). Usaha MPIK ini mendapatkan sambutan dan diteruskan melalui projek-projek rintis Prasekolah oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK) mula menawarkan kursus untuk melatih para guru dalam bidang pendidikan awal kanakkanak. Yayasan Sabah telah menubuhkan Institut Guru-Guru Tadika di Pusat Perkembangan Kanak-Kanak dan mendapatkan khidmat nasihat daripada Universiti Malaya. 5 . Yayasan ini telah banyak membiayai aktiviti pendidikan Prasekolah terutamanya dalam menggubal program pukal Prasekolah. Sekitar tahun 1972 sehingga 1976. Pada 18 Disember 1991. Pada tahun 1981.Berdasarkan laporan daripada kajian Keciciran 1973 (Ee Ah Meng 1988) terdapat kesan yang positif di kalangan kanak-kanak yang mendapat pendidikan awal di peringkat prasekolah. Pendidikan awal kanak-kanak semakin berkembang pesat dengan kewujudan Yayasan Bernard Van Leer. menganjurkan seminar-seminar dan menerbitkan buku panduan pendidikan yang khas untuk pendidikan awal kanak-kanak (Bernard van Leer Foundation. Maktab Perguruan Sri Pinang (MPSP). Sebanyak 90% daripada kanak-kanak yang mendapat pendidikan di peringkat ini diletakkan di dalam kelas pertama apabila mereka memasuki sekolah rendah (Ee Ah Meng 1998). 2009). Jemaah Menteri telah bermesyuarat untuk membincangkan mengenai program prasekolah di Malaysia dan pada 27 Januari 1992. Perkembangan pesat tersebut menuntut bilangan tenaga pengajar yang lebih banyak dalam pendidikan awal kanak-kanak.

Kesan daripada mesyuarat di atas. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia mula diperkenalkan dan digunapakai untuk sekolah rintis di KPM. Pendidikan awal kanak-kanak mula mendapat perhatian yang lebih serius pada tahun 1984. Garis Panduan Pendidikan Prasekolah Malaysia diganti dengan Kurikulum PERMATA (0-4 tahun) dan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (4-6 tahun) dan dijadikan rujukan utama bagi Pendidikan awal kanak-kanak. Selain itu. Seterusnya. maka pada 6 Jun 2001. bilangan peluasan prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia mengikut negeri juga bertambah dari setahun ke setahun. telah menyuarakan mengenai pendidikan prasekolah dalam sistem Pendidikan Kebangsaan. Hal yang demikian ini menyebabkan tertubuhnya Children Centre Act atau Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) bagi memenuhi tuntutan tersebut. Kesan daripada akta pendidikan prasekolah. maka Akta Pendidikan 1996. Pada tahun 1986 pula. Buku ini diterbitkan bagi tujuan meningkatkan kemahiran dan kreativiti guru prasekolah. Buku Panduan Guru Prasekolah mula diterbitkan. pada tahun 1993. Kini. Terdapat beberapa pihak mula mencadangkan dan menuntut bahawa pendidikan awal kanak-kanak harus bermula lebih awal. iaitu di bawah empat tahun.Kementerian Pelajaran Malaysia telah mula bermesyuarat untuk membincangkan mengenai peluasan prasekolah. Jemaah Menteri bermesyuarat khusus untuk program peluasan prasekolah. ia juga boleh dijadikan rujukan oleh para pelajar di pusat-pusat pengajian pendidikan. 6 . Ia juga dapat membantu guru mengelola dan mengurus pengajaran dan pembelajaran prasekolah dengan lebih sistematik. Selain daripada pertambahan bilangan prasekolah dari tahun ke tahun.

kemahiran. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Kurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturanperaturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan. norma. aktiviti. rohani. Namun perkataan kurikulum bila dikaitkan dengan kanakkanak di peringkat awal perkembangan ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu yang dikaitkan dengan pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya samada di pusat asuhan. samada digalakkan atau ditegah. di rumah atau di luar rumah. Para pakar unit kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dari National Children Beaureu . jadual waktu. Segala aktiviti. sikap dan tingkah laku samada yang dirancang atau tidak. Kurikulum pendidikan apabila diterjemahkan dalam bentuk aplikasi di sekolah ia adalah sesuatu yang melibatkan program pembelajaran di dalam atau di luar kelas. perancangan. Segala peluang perkembangan pembelajaran yang disediakan untuk kanakkanak 2. tajuk-tajuk bagi sesuatu yang dipelajari dan juga proses penilaian. nilai. 7 .3. United Kingdom berpandangan bahawa kurikulum untuk kanakkanak di peringkat awal umur yang di letakkan di pusat asuhan kanak-kanak adalah merangkumi perkara-perkara berikut: 1. peralatan.

Mastura Badzis ada menyatakan Bruce dan Meggitt (2005) menyifatkan kurikulum kanak-kanak ialah sesuatu yang dapat membantu kanak-kanak membesar dan belajar yang mana menjadi satu tanggungjawab kepada pendidik untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat menyokong dan merangsang potensi yang ada pada seseorang kanak-kanak dan ianya bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan kanak-kanak melakukan atau mempelajarinya. mempengaruhi dan turut serta bersama melakukan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak. keluarga dan masyarakat sekitar. segala aktiviti yang ditentu dan difikirkan oleh kanak-kanak itu sendiri. secara langsung atau tidak langsung yang ditimba oleh seseorang kanak-kanak sepanjang proses mereka membesar. Dalam erti kata lain kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak adalah merangkumi segala aktiviti dan pengalaman pembelajaran yang disediakan oleh orang dewasa. Dalam konteks Islam.3. mengarah. Peranan yang dimainkan oleh orang dewasa untuk menyusun atur.11). Cara bagaimana persekitaran fizikal yang mengelilingi kanak-kanak disusun dan juga rutin harian yang dilakukan oleh orang dewasa atau kanak-kanak itu sendiri. Penglibatan ibu bapa dalam perkara-perkara yang disebutkan (NCB. Di dalam penulisan Prof. p. Madya Dr. 5. orang dewasa. Kurikulum dan pengalaman ini sebenarnya tercetus dari sikap. 4. 1989. kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan melibatkan segala pengalaman pembelajaran yang didedahkan kepada kanak-kanak samada ianya dirancang ataupun tidak. nilai dan tatasusila yang ditonjolkan oleh guru. 8 .

Pernyataaan kurikulum ini perlulah diterjemahkan melalui pelaksanaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum di sekolah dan melalui proses pengajaran dan pembelajaran serta interaksi guru murid di bilik darjah. Kadang kala kurikulum ini juga boleh jadi sesuatu yang tersembunyi.termasuklah juga bahasa dan teknik berkomunikasi yang diamalkan oleh orang dewasa dan kanak-kanak menggunakannya dalam kalangan rakan sebaya atau orang lain.TRANSFORMASI KURIKULUM DAN PERUBAHAN DALAM SISTEM 4. kemahiran. Perlu ditegaskan bahawa kurikulum bukannya 9 .1 Transformasi Kurikulum Kebangsaan Kurikulum merupakan suatu elemen terpenting dalam sistem pendidikan. emosi. yang tidak dirancang tetapi tanpa disedari kanak-kanak mempelajarinya. Bagi menjana suatu sistem pendidikan yang berkualiti. Ia merupakan nadi kepada sistem pendidikan yang mencorakkan generasi akan datang. kurikulum itu sendiri perlu bersifat dinamik dan relevan dengan kehendak semasa mahupun keperluan masa akan datang. Kurikulum di Malaysia ditakrifkan sebagai suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan. rohani dan intelek (JERI). dan nilai-nilai kebudayaan serta kepercayaan untuk membantu perkembangan potensi seseorang murid secara seimbang dari segi jasmani. 4. Sebagai contohnya masa atau perhatian yang diberikan oleh pengasuh atau pendidik kanak-kanak terhadap sesuatu aktiviti mungkin menyebabkan kanak-kanak merasakan sesuatu perkara itu lebih berfaedah dari yang lain walaupun hakikatnya tidak begitu. malah segala apa yang mereka boleh lihat dan dengar daripada persekitaran mereka.

berdaya saing. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan. Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. bentuk. lebih memberikan peluang kepada murid untuk meneroka bidang ilmu tersebut dengan lebih mendalam.2 Transformasi Kurikulum Kajian keberkesanan KBSR dan KBSM yang dijalankan oleh agensi dalam Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) banyak menunjukkan kelemahan dari aspek pelaksanaan kurikulum tersebut di sekolah. 4. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) sedang berusaha membangunkan satu bentuk kurikulum baru yang lebih berpusatkan murid. Ke arah itu. Dari aspek kurikulum sekolah. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan.satu entiti yang konsistan tetapi berubah mengikut senario dan keperluan ekonomi. sosial dan politik tanah air. BPK membangunkan konsep Transformasi Kurikulum Kebangsaan yang membawa cadangan perubahan kepada konsep. Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan. 10 . Beberapa prinsip KBSR dan KBSM tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. Berdasarkan keperluan ini. berketrampilan. satu bentuk pengubahsuaian sedang dijalankan bagi mengatasi masalah ini. kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah. dan kurikulum yang menyeronokkan dan tidak berorientasikan peperiksaan. berkemahiran dan mempunyai jati diri dan ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan.

Enam tunjang di kenalpasti mewakili bidang ilmu. emosi. 5. Struktur kurikulum baru KBSR memperkenalkan konsep tunjang – satu bentuk pengklasifikasian bidang ilmu. Transformasi Kurikulum Kebangsaan dan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan merupakan dua strategi yang saling melengkapi ke arah merealisasikan agenda untuk membangunkan modal melalui pendidikan. beberapa dasar dan polisi dalam pendidikan awal kanak-kanak diwujudkan untuk menentukan hala tuju Program Asuhan dan Didikan Awal kanakkanak tersebut.struktur dan operasi kurikulum persekolahan kebangsaan. Dalam satu pertubuhan iaitu. kemahiran dan kecekapan. rohani dan inteleknya. kemahiran dan nilai yang berfokus kepada pembentukan modal insan seimbang dari segi jasmani. Transformasi Kurikulum melalui penetapan standard kandungan dan standard pencapaian manakala SPPK melalui Ujian Rujukan Standard. kemahiran dan nilai yang menjadi asas kepada pembangunan insan yang dihasratkan. Convention On The Rights Of the Child – CRC adalah satu pertubuhan antarabangsa. Pelaksanaan Transformasi Kurikulum Kebangsaan dan SPPK akan memastikan prestasi murid dibitara dan setanding dengan standard antarabangsa dalam pelbagai bidang pengetahuan. Konvensyen ini banyak membincangkan 11 . Kedua-dua strategi menekankan kepada pencapain standard yang ditetapkan. Oleh yang demikian.Dasar & Polisi Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pendidikan awal kanak-kanak amat penting untuk membantu perkembangan otak kanak-kanak yang berlaku dengan pantas mengikut peringkat umur masing-masing.

perlindungan dan pemulihan kanakkanak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya. Mengikut seksyen 4. Secara amnya. tiap-tiap taman asuhan kanak-kanak hendaklah didaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (Institusi-kanak-kanak & Itemid 2009). penubuhan mahkamah bagi kanak-kanak. cara perbicaraan dan hukuman (Sumber: Akta Kanak-Kanak 2009). Antara perkara penting yang diketengahkan oleh Akta 611 adalah tugas dan tanggungjawab ibu bapa atau penjaga dalam memelihara kesejahteraan kanak-kanak. Tujuan utama Akta 611 adalah untuk menyatukan dan meminda undangundang yang berhubungan dengan pemeliharaan. Akta Kanak-Kanak 2001 (disebut Akta 611) dan telah berkuatkuasa mulai 1 Ogos 2002. 12 . tanggungjawab untuk memaklumkan kes-kes penderaan kanak-kanak.khususnya tentang keperluan-keperluan dan hak–hak kanak–kanak dan berfokuskan kepada kanak–kanak berumur 0 hingga 18 tahun (Sumber: Convention On The Rights Of the Child 2009). Childcare Centers Act 1984 & Amedment 2007 (Act 308) suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran. pengawalan dan pemeriksaan Tamantaman Asuhan Kanak-kanak dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Akta Pendidikan 1996 tersebut telah mengemukakan satu undang-undang baru tentang pendidikan bagi maksud melaksanakan dasar pendidikan negara yang berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Sumber: Akta Pendidikan 1996). Akta Pendidikan 1996 yang juga dikenali sebagai Akta 550 adalah bertujuan memansuhkan Akta Pelajaran 1961.

Ia menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanak-kanak berlandaskan acuan Malaysia. rasionalnya dasar ini ditubuhkan adalah kerana keperluan dasar yang komprehensif Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun mewujudkan dasar pendidikan awal untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Penjelasan secara khusus penyataan Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanakkanak Kebangsaan ialah "Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ialah Dasar yang komprehensif bagi memastikan perkembangan yang holistik bagi semua kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun. Justeru semua pihak yang .Oleh itu. berakhlak mulia. Dasar asuhan dan didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ini merupakan asas penting sebagai landasan jangka panjang dari pelaburan awal dalam pembangunan modal insan seperti yang digariskan di dalam Rancangan Malaysia ke-9. masih belum ada satu dasar yang komprehensif yang menggabungkan asuhan dan didikan awal kanakkanak berumur di bawah 4 tahun di negara ini. berdisiplin serta berkemahiran menangani perubahan teknologi dan sosioekonomi global. ibu bapa. Penyataan Dasar ini penting memandangkan kanak-kanak merupakan kumpulan masyarakat yang perlu diberi perhatian oleh Kerajaan. Sehingga kini. Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan sedia ada. Penumpuan kepada peringkat umur ini merupakan salah satu strategi awal bagi mengasaskan pendidikan sepanjang hayat dengan menghasilkan insan berjiwa murni. Kanak-kanak hari ini merupakan bakal pewaris dan modal insan negara di masa hadapan. NGO dan pihak swasta supaya mereka dibesarkan mengikut acuan Malaysia ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi dan berperibadi 13 mulia.

pihak swasta dan juga badan bukan kerajaan serta kumpulan masyarakat setempat di dalam pengasuhan dan pendidikanawal kanak-kanak. Objektif Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan adalah : • Menyediakan asas kepada pembangunan potensi insan yang seimbang dan optimum berlandaskan acuan tersendiri dengan mengambil kira nilai-nilai tempatan dan amalan bijak antarabangsa. pendidikan dan latihan. sihat dan menyeronokkan. 14 . • Meningkatkan kesedaran awam terhadap keperluan memberikan pendidikan awal kanak-kanak dari lahir hingga ke 4 tahun sebagai asas utama pembangunan holistik mereka sebelum memasuki alam persekolahan formal. menyediakan program. Kerajaan. nutrisi dan kesihatan.bertanggungjawab perlu menggembeleng tenaga. • Mewujudkan kemudahan infrastruktur dan persekitaran pembelajaran termasuk peralatan pembelajaran yang berkualiti bagi membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang positif. bahasa. pengasuhan. perlindungan serta kemudahan yang dapat merangsang perkembangan positif kanak-kanak. perkhidmatan. • Membangunkan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanakkanak secara menyeluruh meliputi pendidikan. • Menggalakkan kanak-kanak di bawah umur 4 tahun mendapat asuhan dan didikan yang berkualiti bagi merangsang perkembangan awal mereka yang sesuai mengikut kumpulan umur dari segi fizikal. • Menggalakkan penglibatan dan hubungan yang teguh antara ibu bapa. kepakaran dan sumber. kognitif. sosio-emosi dan rohani dalam persekitaran yang selamat.

Kumpulan sasar bagi Dasar ini adalah kanak-kanak di bawah umur 4 tahun khususnya bagi kanak-kanak dari keluarga berpendapatan rendah dari kawasan luar bandar dan pinggir bandar. sebanyak 304 TASKA adalah dibawah kelolaan KEMAS dengan bilangan kanak-kanak seramai 3.116.200 orang.000 orang kanak-kanak bawah umur 4 tahun. populasi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun adalah seramai 3. Daripada jumlah 2.653 buah TASKA (berdaftar dan tidak berdaftar) terletak di kawasan luar bandar yang memberikan perkhidmatan pengasuhan kepada 80.665 buah TASKA yang tidak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat).000 orang kanak-kanak yang dianggarkan menghadiri taman asuhan kanak-kanak di 8841 buah TASKA (iaitu 2.654 orang. Tenaga pendidik dan IV.653 buah TASKA ini. Penglibatan Ibu Bapa 15 . Mengikut statistik 2007.841 buah TASKA ini hanya 30% atau 2. Komponen dasar asuhan dan didikan Awal Kanak-kanak ini meliputi 4 komponen utama iaitu : I. Dianggarkan juga daripada 8. Dari jumlah ini hanya 10% atau seramai 300. Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan II.176 buah TASKA yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan di 6. Kemudahan Fizikal III.• Memastikan kewujudan dan pelaksanaan sistem pemantauan dan penilaian keberkesanan program asuhan dan didikan awal kanakkanak.

Abd Salam 2009) (Tahun) 0 – 18 0 – 18 0–4 4–6 4–6 5–6 0–8 0 – 18 0 – 18 0 – 18 0 – 18 0 – 18 Umur 5.2010 The Early Childhood Care & Development (ECCD) Policy 2007 Child Health Services Policy – 1950 National Child Protection Policy (Act 574 & 521) National Policy on Disable Child (article 21 of CRC) National Policy on Indigenous Child (article 30 of CRC) 9th Malaysian Plan (2006 – 2010) (Sumber: En.1 Pelan Tindakan Pelaksanaan Dasar Pelaksanaan Dasar ini akan dijalankan secara berperingkat melalui fasa I dan fasa II mulai tahun 2009. Azman b. Fasa Pertama (Mulai 2009) 16 .Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan (Kurikulum PERMATA) Fokus Dasar / Polisi / Akta Convention On The Rights Of the Child – CRC Child Act 2001 (Act 611) Childcare Centers Act 1984 & Amedment 2007(Act 308) Education Act 1996 ( Act 550 ) Education Act 1996 (Regulation of Special Education 1997) Education Development Master Plan (PIPPT) 2006 .

Pemakaian kurikulum ini boleh dibuat secara pentadbiran.2 Penubuhan Pusat PERMATA KEMAS Fasa 1 akan melibatkan peningkatan taraf 304 taska sedia ada dari aspek latihan. Kesenian dan Warisan. kemudahan dan peralatan. perjawatan. Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Kementerian Perpaduan. • TASKA KEMAS yang dikelolakan oleh KEMAS. seperti TASKA FELDA. • • TASKA Kementerian Pertahanan. pertubuhan perbadanan boleh memilih untuk menerima pakai Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan yang digubal oleh Kementerian Pelajaran.Penggunaan Kurikulum Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan di taska yang dikelolakan oleh kerajaan. Pusat Anak PERMATA Negara. 5. tanpa perlu meminda mana-mana undang-undang. • TASKA Perpaduan yang dikelolakan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Bagi TASKA yang dikelolakan oleh pertubuhan perbadanan dan perlu berdaftar di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Kebudayaan. Ini adalah kerana TASKA yang dikelolakan oleh agensi Kerajaan tidak tertakluk kepada mana-mana undang-undang. Penggunaan Kurikulum Kebangsaan ini hanya terpakai bagi TASKA yang dikelolakan oleh Kerajaan atau badan-badan berkanun. Seksyen 3 Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Akta 308) telah mengecualikan TASKA yang dikelolakan oleh kerajaan daripada pemakaian Akta tersebut. • Latihan 17 .

• Perjawatan Pada masa kini jawatan Pemaju Masyarakat Taska KEMAS adalah bertaraf kontrak dengan tangga gaji disandarkan ke jawatan Gred N11. c) Mempertingkatkan tahap kelulusan akademik Pemaju Masyarakat sedia ada ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi secara jarak jauh pada hujung minggu. e) Dengan mengambil kira nisbah seorang pengasuh kepada 5 orang kanak-kanak dari itu program PERMATA KEMAS akan memerlukan seramai 818 orang pengasuh tambahan. • Kemudahan Premis dan Peralatan Bagi menjadikan Taska KEMAS setaraf dengan Pusat PERMATA pengubahsuaian dan naik taraf dari segi ruang dan kemudahan serta peralatan pembelajaran perlu dilaksanakan secara berperingkat mengikut kemampuan kewangan. d) Latihan pra perkhidmatan kepada Pemaju Masyarakat baru yang akan dilantik. latihan tambahan kepada pegawai dan kakitangan KEMAS sedia ada yang mengendali dan memantau Taska KEMAS perlu diadakan seperti berikut : a) kursus Jurulatih Utama kepada seramai 20 orang Jurulatih KEMAS dan Pegawai / Penyelia Prasekolah untuk menjadi 'Master Trainers'. gred jawatan Pemaju 18 .Bagi melaksanakan kurikulum PERMATA di semua Taska KEMAS sepenuhnya. Ia akan di buat secara berperingkat dalam jangka masa 3 tahun. Dengan perancangan latihan dan cadangan peningkatan tahap kelulusan akademik. b) kursus Orientasi Kurikulum PERMATA kepada seramai 840 orang Pengasuh dan Penyelia / Pegawai Pemantau.

pelaksanaannya perlulah dibuat secara berperingkat bersesuaian dengan kemampuan kewangan. Memandangkan kini terdapat 415 buah bangunan yang sesuai dijadikan sebagai Taska PERMATA Perpaduan. 5. • Perjawatan Bilangan jawatan yang diperlukan bagi 105 Taska PERMATA Perpaduan ialah seperti berikut: Tahun taska pendidik pembantu pendidik 19 . Disamping itu KEMAS juga memerlukan penambahan jawatan sebanyak 818 orang di peringkat pemaju Masyarakat dan 356 orang di peringkat Pembantu Taska. pusat Rukun Tetangga dan bangunan Tabika Perpaduan. 30 buah Pusat pada tahun 2010 dan 60 buah Pusat pada tahun 2011. Bagi Fasa I sebanyak 105 Pusat PERMATA Perpaduan akan ditubuhkan iaitu 15 bagi tahun 2009. • Kemudahan Premis dan Peralatan Kebanyakan bangunan dan premis sedia ada JPNIN perlu ditambah baik dan diubahsuai supaya setaraf dengan Pusat PERMATA.3 Penubuhan Pusat PERMATA Perpaduan Sebagai permulaan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) mencadangkan supaya Taska PERMATA Perpaduan ini dilaksanakan dalam lingkungan kawasan Rukun Tetangga di bandar dan pinggir bandar seperti di Pusat Aktiviti Perpaduan.Masyarakat Taska KEMAS ini perlu disesuaikan selaras dengan kelulusan akademik.

5. ATM seterusnya akan menambah 8 lagi Pusat 20 . • Latihan Pendidik di Pusat PERMATA Perpaduan di jangka perlu mengikuti latihan dalam bidang pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak selama 6 minggu.TAHUN 2009 2010 2011 Jumlah TASKA 15 30 60 105 PENDIDIK 60 120 240 420 PEMBANTU PENDIDIK 30 60 120 210 JPNIN mencadangkan supaya Pendidik dilantik pada Gred S27 dengan pembantunya pada Gred N11 berasaskan kelayakan akademik mereka. Kem Sungai Besi. dan Taskanita Kementerian Pertahanan (PUSPANITA). Pangkalan TLDM Lumut (Markas Tentera Laut). Kuala Lumpur (Markas Tentera Darat). 5. Bangunan-bangunan sedia ada di lokasi-lokasi tersebut akan dinaik tarafkan supaya sesuai dengan keperluan program PERMATA. Pangkalan Udara Subang (Markas Tentera Udara). FELDA Ciku Kelantan dan FELDA Tenggaroh. Kuala Lumpur (Markas ATM). FELDA Gugusan Besout.5 Penubuhan pusat permata angkatan tentera malaysia (ATM) Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan menubuhkan Pusat PERMATA di 5 buah lokasi iaitu Kompleks Perumahan Desa Tun Hussein Onn. FELDA Gugusan Kertih.4 Penubuhan pusat permata felda FELDA bercadang untuk memperluaskan program PERMATA dengan menambah lima lagi Pusat iaitu di FELDA Jaya Raja Alias.

Dengan ini. maka pindaan hendaklah di buat kepada Akta Pendidikan 1996 bagi memasukkan peruntukan yang serupa. Ini adalah kerana pelaksanaannya boleh dibuat secara pentadbiran.PERMATA ATM iaitu 4 lokasi bagi Tentera Darat. termasuklah yang ditubuhkan dan dikelolakan oleh pihak swasta. Sekiranya pemakaian Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak ini akan dijadikan mandatori bagi semua taska. Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak akan menjadi sebahagian daripada Sistem Pendidikan Kebangsaan. khususnya yang melibatkan Bahagian IV yang memperuntukkan perkara-perkara berhubungan dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan. 21 . Selain itu. kenyataan Dasar ini tidak menyentuh obligasi mana-mana pihak untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Bagi maksud ini. 2 lokasi bagi Tentera Laut dan 2 lokasi bagi Tentera udara. pindaan yang substansif perlu dibuat kepada Akta Pendidikan 1996. Peruntukan mengenai kenyataan dasar yang disebut dalam perenggan 14 diatas adalah peruntukan membolehkan (enabling clause) yang memperuntukkan bahawa Menteri Pelajaran mempunyai kuasa untuk menggubal atau menetapkan serta bertanggungjawab bagi hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum asuhan dan didikanawal kanak-kanak. sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 22 Akta Pendidikan 1996 bagi pemakaian Kurikulum Kebangsaan prasekolah di termasuk TADIKA Swasta. Fasa Kedua (Mulai 2010) Pemakaian Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Di Taska Swasta.

Berhubung dengan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 yang memperuntukkan mengenai pengawalseliaan taska swasta. 6. namun pemakaian Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak adalah di peruntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Di Institusi) 1985 yang dibuat di bawah Akta tersebut. pendidikan awal kanak kanak memainkan peranan yang penting dalam perkembangan minda kanakkanak dan dapat mengurangkan kekurangan sedia ada dan di masa depan. maka beberapa pindaan mungkin perlu dibuat kepada Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Bagi melaksanakan pemakaian Kurikulum Kebangsaan di semua TASKA swasta. walaupun ia tidak memperuntukkan mengenai penggubalan dan pemakaian kurikulum di TASKA. adalah dicadangkan supaya pindaan kepada Akta Pendidikan 1996 dan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 dipinda pada tahun 2010. 26 Kajian dijalankan di Amerika Syarikat mendapati kanak-kanak yang mengikuti pendidikan 22 . khususnya pendaftaran TASKA swasta. HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Kepentingan pendidikan prasekolah sebagai penyediaan kepada kanak-kanak ke alam persekolahan telah banyak didokumentasikan. Memandangkan Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak yang digubal oleh Kementerian Pelajaran akan terpakai bagi semua TASKA. Menurut UNESCO.

yang mana kadar semasa ialah 67% bagi kanak-kanak yang berumur empat dan lima tahun. 23 .prasekolah. kami telah mengenalpasti pendidikan prasekolah sebagai salah satu fokus di bawah NKRA Pendidikan. lebih komited dalam pendidikan dan memperolehi pendapatan lebih tinggi pada masa hadapan Menyedari kepentingan pendidikan prasekolah serta skop Malaysia dalam meningkatkan kadar penyertaan prasekolah.

manakala ahli tetapnya terdiri daripada 24 . menyelaras semua prasekolah (kerajaan dan swasta) serta memantau dan menilai pendidikan prasekolah bagi menggubal dasar prasekolah masa depan. kriteria kelayakan. latihan dan penilaian. Jawatankuasa ini akan dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran. Jawatankuasa ini berperanan mengkaji semula dasar pendidikan prasekolah kerajaan dan prasekolah swasta yang berdaftar termasuk kurikulum. Kementerian Pelajaran (MOE). • Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan serta Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah. terdapat tujuh teras yang dikenalpasti bagi memperkasa tadbir urus dan pelaksanaan pendidikan prasekolah yang berkualiti.Bagi meningkatkan kadar penyertaan dan kualiti pendidikan prasekolah.

kriteria kelayakan minima untuk semua guru prasekolah ialah Ijazah sarjana muda. KEMAS dan JPNIN serta menaikkan bantuan makanan bagi menampung inflasi. • Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bermula Januari 2010. Ini termasuk penyeragaman pemberian geran per kapita kepada prasekolah MOE. Selain itu. kerajaan juga 25 akan membangunkan kerangka . Inggeris.Ketua Pengarah KEMAS.000 guru dan pembantu guru prasekolah sedia ada dan baru dalam tempoh tiga tahun. • Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru prasekolah.  Melibatkan aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pemahaman budaya serta aktiviti pelbagai bangsa. Sebagai tambahan. Penambaikan kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ini merupakan satu inisiatif yang diterima baik • Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan. Program Peningkatan Kemahiran akan diberikan kepada lebih kurang 30. yang dibangunkan dengan kerjasama agensi swasta. KSPK memberi penekanan dalam aspek berikut:  Menggabungkan prinsip pendidikan holistik yang berorientasikan kepada hasil pembelajaran  Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran mengambil kira latar belakang pelajar yang berbeza  Mentakrifkan penggunaan bahasa Malaysia. Tamil dan Mandarin sebagai bahasa instruksional. Ketua Pengarah JPNIN dan Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta (MOE).

kecemerlangan pendidikan prasekolah.1 LITERASI DAN NUMERASI: MEMASTIKAN SEMUA KANAK-KANAK BERUPAYA MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS LITERASI DAN NUMERASI SELEPAS TIGA TAHUN MENGIKUTI PENDIDIKAN RENDAH 26 . perlu mematuhi standard yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan. khususnya bagi kanak-kanak berumur 4 tahun. Berdasarkan kepada kadar penyertaan semasa. • Menambah bilangan kelas prasekolah.000 kelas. • Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan prasekolah. Insentif baru akan diberikan kepada pengusaha presekolah swasta khususnya di kawasan miskin bandar dan di luar bandar. Manakala pihak swasta pula . pihak Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan akan dapat memantau dan menilai pelaksanaan prasekolah dengan lebih telus dan berkesan serta dapat merancang dasar-dasar baru bagi memantapkan 6. Dengan sistem ini. personel dan lokasi sekolah serta pencapaian prasekolah tersebut. pihak kami akan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta. Bagi mencapai sasaran ini. • Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan bagi menyelaras dan mengumpul maklumat berkaitan prasekolah termasuk maklumat asas pelajar. dengan menakrifkan sasaran yang perlu dicapai oleh prasekolah. termasuk sasaran yang ditetapkan. disasarkan bilangan kelas prasekolah yang diperlukan dalam anggaran 10.

hampir 32. kadar keciciran pelajar akan dapat dikurangkan. Ini disebabkan pada tahun 2008 sahaja.Sasaran yang ditetapkan agak sukar dicapai. sasaran yang tinggi untuk kadar literasi dan numerasi amat penting. sekiranya penguasaan kemahiran literasi dan numerasi asas diberi penekanan bermula daripada peringkat awal pendidikan.000 pelajar cicir dari pelbagai peringkat persekolahan. Penguasaan kemahiran literasi dan numerasi pada peringkat awal 27 . Pada tahun 2008.000 (24%) pelajar dalam Tahun 4 yang tidak menguasai kemahiran numerasi yang ditetapkan. walaupun untuk golongan dewasa kerana kurang daripada 30 negara mempunyai kadar literasi mencapai 100%. Namum. Kajian yang telah dijalankan oleh MOE menunjukkan bahawa faktor yang menyumbang kepada keciciran pelajar adalah disebabkan ketidakupayaan untuk menerima pelajaran yang diajar. Harapan kerajaan. masih terdapat 54.000 pelajar Tahun 1 (anggaran 13% daripada jumlah enrolmen pelajar Tahun 1) yang tidak menguasai kemahiran literasi dan 117.

mendidik anak-anak kita dengan betul adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Oleh itu. 6. PENUTUP Usaha memajukan kanak-kanak di peringkat awal merupakan asas pembentukan modal insan yang berkualiti yang memberi pulangan tertinggi dalam kemajuan ekonomi kerana ia merupakan cara berkesan untuk mengurangkan kemiskinan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. bukan sahaja untuk faedah mereka tetapi juga bagi masa depan negara. pengetahuan. 7. yang merangkumi usaha menimba ilmu pengetahuan dan 28 .pendidikan juga amat kritikal bagi seseorang kanak-kanak kerana penguasaannya akan menjadi lebih sukar di masa hadapan – kegagalan adalah kumulatif.2 SENARIO KEWUJUDAN PRASEKOLAH ALAF BARU Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Kualiti modal insan negara merupakan elemen penting bagi mencapai aspirasi negara untuk menjadi negara maju menjelang 2020. Pendidikan prasekolah juga bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap. ketrampilan. Kanak-kanak yang dipelihara dan dididik hari ini perlu dilengkapkan bukan sahaja bagi menghadapi cabaran yang biasa masa kini tetapi juga kerumitan yang mungkin dihadapi masa akan datang. Pembangunan modal insan perlu holistik. dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

Objektif program Permata adalah bagi mengisi jurang pembangunan. Kerajaan Malaysia sentiasa secara konsisten memperuntuk sejumlah besar wang bagi bajet pembangunan untuk kemajuan pendidikan bagi memastikan sasaran dalam pelan pendidikannya mencapai matlamat. Proses menyemai nilai-nilai yang baik dan kemahiran yang sesuai bagi pembentukan menyeluruh sebagai individu perlu bermula sejak kanak-kanak itu masih bayi. falsafah dan kurikulum disamping proses pembelajaran dan pengajaran perlu selari bagi mencapai pembangunan berterusan. Oleh itu. positif dan beretika melalui pelajaran.kemahiran termasuk sains dan teknologi. peratusan ibu bapa yang menggunakan pusat jagaan kanak-kanak bagi kanak-kanak yang berumur empat tahun ke bawah adalah rendah. latihan dan pembelajaran seumur hidup. Kaji selidik pada 2006 yang dijalankan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara mendapati hanya 10. Bagaimanapun. kanak-kanak berumur lima dan enam tahun yang mendapat pendidikan pra sekolah adalah tinggi iaitu 67 peratus dan dijangka ia akan meningkat kepada 80 peratus menjelang akhir 2010.6 peratus ibu bapa menggunakan pusat itu berbanding 5. keupayaan keusahawanan selain menyemai sikap progresif. pendidikan dan jagaan kanak-kanak sejak mereka lahir hingga mencapai umur lima tahun dalam usaha untuk menyediakan jagaan berterusan sebelum mereka memasuki pra sekolah dan sistem persekolahan formal.9 peratus bagi mereka yang tinggal di luar bandar. Pada 2007. Kita tidak patut membiarkan aspek pembangunan kanak-kanak itu apabila mengetahui bahawa kualiti jagaan dan pendidikan awal kanak-kanak boleh menghasilkan kesan positif jangka panjang. Ibu 29 .

untuk bekerjasama sepenuhnya bagi memaksimumkan potensi kanak-kanak itu dalam persekitaran holistik merangkumi lingkungan intelektual.mohe. adalah penting bagi memastikan semua sistem dalam masyarakat bermula dari ibu bapa. Dengan dunia tanpa sempadan dan proses globalisasi.gov. Diperolehi daripada http://jpt.tripod. Diperolehi pada 14 Ogos. 2009. Diperoleh daripada http://leeannkang. 2010 daripada http://jpt.my 30 .htm Akta Kanak-Kanak. Oleh itu. keluarga dan masyarakat dan sistem sekolah.htm (14 Ogos 2010).tripod.my/RUJUKAN/akta/akta%20pendidikan%201996.com/home. Diperoleh pada Ogos 14.pdf Akta Pendidikan.gov. wujud keperluan bagi menyediakan kanak-kanak untuk menjadi warganegara global dan mereka perlu diingatkan mengenai padang permainan mereka sebagai orang dewasa tidak terhad kepada tanah air mereka.mohe. Mereka perlu peka sejak awal mengenai kepelbagaian budaya. 1996. 2010 daripada http://leeannkang. 2009. kebudayaan dan kerohanian RUJUKAN Akta Kanak-Kanak.bapa perlu lebih mesra dalam memandu kanak-kanak dalam menemukan mereka dengan persekitaran. 1996.com/home. Akta Pendidikan. berurusan dan berinteraksi dengan yang lain merentasi dunia melalui teknologi maklumat dan komunikasi dan mengenai keupayaan untuk bekerja di dunia yang berbeza.

Jabatan Perdana Menteri. Dasar Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. Perak: Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara Universiti Pendidikan Sultan Idris.moe. Panduan Pendidikan Awal Kanak-kanak 0-4 Tahun. 2009.blogspot. Ghani.org/about Jabatan Perdana Menteri. Mastura Badzis. 2008.pdf Permata Negara. Diperoleh dari http://www. Selangor: PERMATA Negara.my/7# http://www. About the Bernard van Leer Foundation.my/?id=134&lang=my 31 . Kurikulum Permata.wikipedia. Kamarul Azman b. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif.org/wiki/Prasekolah http://www. Malaysia Pendidikan Awal Kanak-Kanak : Pra 3101. Enterprise Building. Konvensyen Nasional Pipp Kedua : Membangun Modal Insan. Abd Salam. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dasar Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan. 2009. 2008. http://ms. Selangor. Kursus Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanakkanak dalam nota kuliah satu (1): Sejarah Perkembangan Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awal kanak.gov. Diperolehi daripada http://zulprasekolah.gov.html/RUJUKAN/akta/akta%20pendidikan%201996.2008. 2009.Ali Ab. Bahagian Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Bernard Van Leer.bernardvanleer.kemas.

my/utusan/info.net/en/prasekolah/tadika-berkualiti.asp?y=2010&dt=0224&pub=Utusan_Malays &sec=Dalam_Negeri&pg=dn_01.google.utusan.jpm.my/index2.html http://www.http://www.utusan.htm http://www.com.my/utusan/info.my/utusan/info.permata.htm http://www.html http://www.asp?y=2010&dt=0204&pub=Utusan_Malays &sec=Rencana&pg=re_07.php?option=com_content 32 .htm www.com.my/buletin/28.com.asp?y=2007&dt=0118&pub=Utusan_Malays &sec=Pendidikan&pg=pe_08.e-kedai.mindamadani.com.utusan.my/search?q=kualiti+jumlah+kelas+pendidikan+awal+kanak kanak&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful