HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA MOHD FARID BIN ZAKARIA MUHAMMAD AZIZI BIN CHE

RUSLI MOHD NORHAZRIL BIN MOHD KAMARULZAMAN SHARIFAH BINTI AHMAD ROSMAWATI BINTI ISMAIL JABATAN PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 20 OKTOBER 2010 Abstrak Peranan yang dimainkan oleh kanak-kanak amat penting dalam perkembangan dan pembangunan seseorang kanak-kanak. Di Malaysia terdapat pelbagai kaedah yang dijalankan bagi memastikan kanak-kanak mendapat pendidikan yang sempurna tidak kira di bandar ataupun di luar bandar. Disamping itu juga, kurikulum pendidikan awal kanak-kanak digubal bagi memastikan pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi. Transformasi kurikulum dan perubahan dalam sistem juga dilakukan mengikut peringkat yang telah disusun oleh pihak kerajaan bagi memastikan kejayaan dalam sistem pendidikan awal kanak-kanak. Di Malaysia terdapat empat agensi utama yang menjalankan pendidikan prasekolah iaitu Kementerian Pelajaran sendiri, pihak KEMAS di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Jabatan Perdana Menteri, serta pihak swasta bertujuan memastikan kanak-kanak yang ada di negara ini memperolehi pendidikan yang secukupnya selaras dengan perkembangan minda dan usia mereka.

1

1.HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting dalam perkembangan dan pembangunan seseorang kanak-kanak. Sekiranya seorang kanak-kanak mendapat pendidikan asas yang berkualiti, maka diyakini kanak-kanak tersebut akan terus berjaya dalam pendidikan yang akan dilalui pada peringkat yang lebih tinggi. Terdapat empat agensi utama yang menjalankan pendidikan prasekolah iaitu Kementerian Pelajaran sendiri, pihak KEMAS di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Jabatan Perdana Menteri, serta pihak swasta. Dari segi statistik didapati sehingga kini, KPM telah menyediakan sebanyak 7511 kelas prasekolah, KEMAS sebanyak 8,525, JPNIN 1643 dan prasekolah swasta yang berdaftar sebanyak 6378 Ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan sebanyak lebih kurang 2.9 peratus (69.9%) daripada kadar enrolmen pada tahun 2009 iaitu 67 peratus.

2.SEJARAH PENDIDIKAN AWAL KANAK – KANAK 2.1 SEBELUM MERDEKA Sejarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak bermula pada era 1950-an iaitu bermula selepas perang dunia ke 2. Pada tahun 1900-an pendidikan awal kanak-kanak mula ditubuhkan di Filipina, Singapura dan Thailand sahaja. Manakala di Malaysia, perkembangan pendidikan pendidikan awal kanak-kanak bermula pada tahun 1940 an. Pada tahun 1940-an pendidikan awal kanak-kanak mula dibuka oleh missionari Kristian dengan pendidikan berpengaruhkan British (sistem pendidikan British) dengan mengenakan yuran yang sangat mahal dan anak-anak orang berada sahaja belajar di
2

tadika itu. Guru-guru pendidikan awal kanak-kanak pula terdiri daripada bekas guru sekolah rendah yang tidak ada latihan dan pengalaman mengajar di tadika. Dari tahun 1950 hingga 1960, tadika di Malaysia telah dibuka oleh sosialis kristian sebagai sebahagian aktiviti gereja. Hampir kesemua tadika dipunyai oleh individu atau agensi persendirian yang bertapak di kawasan bandar dan menyediakan Pendidikan Awal Kanak-Kanak hanya untuk ibubapa yang mampu membayar yuran. Kesannya, hanya sebahagian kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun berpeluang mengikuti kelas tadika. Malangnya, ramai kanak-kanak yang berasal daripada keluarga yang miskin dan luar bandar tidak dapat menerima pendidikan awal di tadika.

2.2 ZAMAN SELEPAS MERDEKA Sekitar tahun 1960-an pula, Pendidikan Awal Kanak-Kanak mula berkembang secara umum berikutan kesedaran untuk mendapatkan pendidikan dalam kalangan golongan kurang berkemampuan selepas merdeka mula meningkat. Pada tahun 1969 satu revolusi telah berlaku iaitu, Yayasan Asia telah menyumbangkan wang kepada Pertubuhan Pekerja-Pekerja Malaysia (Worker Society of Malaysia) bagi mendirikan tadika yang mirip kepada projek “Head Start” di Amerika Syarikat. Tadika ini telah ditubuhkan di Negeri Selangor iaitu di Kampung Muniady, Kg. Manggis dan Kg. Sentosa. Kumpulan sasaran terdiri daripada kanak-kanak yang kurang beruntung dan miskin terdiri dari keturunan Melayu, Cina dan India. Satu kajian telah diambil di Amerika Syarikat menunjukkan kanak-kanak yang terlibat dalam projek ini telah mencapai prestasi yang baik dari segi akademik dan tingkah laku jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam projek ini (Bernard Van Lee 2009).
3

Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA). Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA).Diikuti dengan penubuhan prasekolah oleh FELDA. Program ini memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar. bandar dan pinggir bandar bagi golongan berpendapatan rendah dan miskin. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membina akta yang khusus bagi Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang dinamakan Akta Pelajaran 1961 P. Pada tahun 1972 pula. Melalui pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berfokuskan kepada program "Pembasmian Buta Huruf". Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerajaan Tempatan serta Perumahan Sabah telah mengambil keputusan untuk menubuhkan Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA) atau Taman Bimbingan Kanak-Kanak (TABIKA) untuk penjagaan dan pendidikan bagi kanak-kanak di antara umur empat hingga enam tahun. KEMAS membuka 10 buah prasekolah contoh di kawasan luar bandar yang dikenali Tabika untuk membantu rakyat yang miskin di luar bandar . 4 . Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Tahun 1972 Maktab Perguruan Ilmu Khas. Risda (1980) dan Majlis Perhubungan Masyarakat (1976). Pusat Perkembangan Kurikulum telah menerbitkan Buku Panduan Pendidikan Prasekolah dan telah membuka 12 buah prasekolah percubaan di seluruh Malaysia.Pada tahun 1970. Ceras telah melatih seramai 137 orang guru-guru sekolah rendah dan guru-guru KEMAS dalam pendidikan prasekolah untuk mengajar di prasekolah. Pada tahun 1972.U (A). KEMAS telah membuka Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) adalah selaras dengan Falsafah Baru Pembangunan Luar Bandar. Kaedah-kaedah Pelajaran (Kindergarten/ SekolahAsuhan)(Pendaftaran).

menganjurkan seminar-seminar dan menerbitkan buku panduan pendidikan yang khas untuk pendidikan awal kanak-kanak (Bernard van Leer Foundation. Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK) mula menawarkan kursus untuk melatih para guru dalam bidang pendidikan awal kanakkanak. Usaha MPIK ini mendapatkan sambutan dan diteruskan melalui projek-projek rintis Prasekolah oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Pada tahun 1981. Yayasan ini telah banyak membiayai aktiviti pendidikan Prasekolah terutamanya dalam menggubal program pukal Prasekolah. Perkembangan pesat tersebut menuntut bilangan tenaga pengajar yang lebih banyak dalam pendidikan awal kanak-kanak. 5 . Jemaah Menteri telah bermesyuarat untuk membincangkan mengenai program prasekolah di Malaysia dan pada 27 Januari 1992. Maktab Perguruan Sri Pinang (MPSP). 2009). Pendidikan awal kanak-kanak semakin berkembang pesat dengan kewujudan Yayasan Bernard Van Leer. Sebanyak 90% daripada kanak-kanak yang mendapat pendidikan di peringkat ini diletakkan di dalam kelas pertama apabila mereka memasuki sekolah rendah (Ee Ah Meng 1998). Pada 18 Disember 1991. Sekitar tahun 1972 sehingga 1976. Maktab Perguruan Mohd Khalid (MPMK) dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu (MPPM) yang dibiayai oleh UNICEF (Bernard Van Leer Foundation 2009).Berdasarkan laporan daripada kajian Keciciran 1973 (Ee Ah Meng 1988) terdapat kesan yang positif di kalangan kanak-kanak yang mendapat pendidikan awal di peringkat prasekolah. Yayasan Sabah telah menubuhkan Institut Guru-Guru Tadika di Pusat Perkembangan Kanak-Kanak dan mendapatkan khidmat nasihat daripada Universiti Malaya.

Ia juga dapat membantu guru mengelola dan mengurus pengajaran dan pembelajaran prasekolah dengan lebih sistematik. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia mula diperkenalkan dan digunapakai untuk sekolah rintis di KPM. Pendidikan awal kanak-kanak mula mendapat perhatian yang lebih serius pada tahun 1984. iaitu di bawah empat tahun. ia juga boleh dijadikan rujukan oleh para pelajar di pusat-pusat pengajian pendidikan. Terdapat beberapa pihak mula mencadangkan dan menuntut bahawa pendidikan awal kanak-kanak harus bermula lebih awal. 6 . Buku Panduan Guru Prasekolah mula diterbitkan. maka pada 6 Jun 2001. Kesan daripada akta pendidikan prasekolah. maka Akta Pendidikan 1996. Selain daripada pertambahan bilangan prasekolah dari tahun ke tahun.Kementerian Pelajaran Malaysia telah mula bermesyuarat untuk membincangkan mengenai peluasan prasekolah. Seterusnya. pada tahun 1993. Kini. bilangan peluasan prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia mengikut negeri juga bertambah dari setahun ke setahun. Jemaah Menteri bermesyuarat khusus untuk program peluasan prasekolah. Buku ini diterbitkan bagi tujuan meningkatkan kemahiran dan kreativiti guru prasekolah. Selain itu. Hal yang demikian ini menyebabkan tertubuhnya Children Centre Act atau Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) bagi memenuhi tuntutan tersebut. Pada tahun 1986 pula. Kesan daripada mesyuarat di atas. Garis Panduan Pendidikan Prasekolah Malaysia diganti dengan Kurikulum PERMATA (0-4 tahun) dan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (4-6 tahun) dan dijadikan rujukan utama bagi Pendidikan awal kanak-kanak. telah menyuarakan mengenai pendidikan prasekolah dalam sistem Pendidikan Kebangsaan.

rohani. aktiviti. di rumah atau di luar rumah. tajuk-tajuk bagi sesuatu yang dipelajari dan juga proses penilaian. perancangan. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. kemahiran. Segala aktiviti.KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Kurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturanperaturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan. 7 . nilai. United Kingdom berpandangan bahawa kurikulum untuk kanakkanak di peringkat awal umur yang di letakkan di pusat asuhan kanak-kanak adalah merangkumi perkara-perkara berikut: 1. Kurikulum pendidikan apabila diterjemahkan dalam bentuk aplikasi di sekolah ia adalah sesuatu yang melibatkan program pembelajaran di dalam atau di luar kelas. samada digalakkan atau ditegah. jadual waktu. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. norma. Namun perkataan kurikulum bila dikaitkan dengan kanakkanak di peringkat awal perkembangan ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu yang dikaitkan dengan pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya samada di pusat asuhan. sikap dan tingkah laku samada yang dirancang atau tidak. Segala peluang perkembangan pembelajaran yang disediakan untuk kanakkanak 2.3. Para pakar unit kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dari National Children Beaureu . peralatan.

4. 5. Penglibatan ibu bapa dalam perkara-perkara yang disebutkan (NCB. Dalam erti kata lain kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak adalah merangkumi segala aktiviti dan pengalaman pembelajaran yang disediakan oleh orang dewasa. mengarah.3. Mastura Badzis ada menyatakan Bruce dan Meggitt (2005) menyifatkan kurikulum kanak-kanak ialah sesuatu yang dapat membantu kanak-kanak membesar dan belajar yang mana menjadi satu tanggungjawab kepada pendidik untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat menyokong dan merangsang potensi yang ada pada seseorang kanak-kanak dan ianya bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan kanak-kanak melakukan atau mempelajarinya. keluarga dan masyarakat sekitar. Peranan yang dimainkan oleh orang dewasa untuk menyusun atur. 1989. p. Kurikulum dan pengalaman ini sebenarnya tercetus dari sikap.11). secara langsung atau tidak langsung yang ditimba oleh seseorang kanak-kanak sepanjang proses mereka membesar. Dalam konteks Islam. mempengaruhi dan turut serta bersama melakukan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak. kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan melibatkan segala pengalaman pembelajaran yang didedahkan kepada kanak-kanak samada ianya dirancang ataupun tidak. segala aktiviti yang ditentu dan difikirkan oleh kanak-kanak itu sendiri. orang dewasa. Madya Dr. Cara bagaimana persekitaran fizikal yang mengelilingi kanak-kanak disusun dan juga rutin harian yang dilakukan oleh orang dewasa atau kanak-kanak itu sendiri. nilai dan tatasusila yang ditonjolkan oleh guru. Di dalam penulisan Prof. 8 .

Ia merupakan nadi kepada sistem pendidikan yang mencorakkan generasi akan datang. dan nilai-nilai kebudayaan serta kepercayaan untuk membantu perkembangan potensi seseorang murid secara seimbang dari segi jasmani. Bagi menjana suatu sistem pendidikan yang berkualiti. emosi. Perlu ditegaskan bahawa kurikulum bukannya 9 . Sebagai contohnya masa atau perhatian yang diberikan oleh pengasuh atau pendidik kanak-kanak terhadap sesuatu aktiviti mungkin menyebabkan kanak-kanak merasakan sesuatu perkara itu lebih berfaedah dari yang lain walaupun hakikatnya tidak begitu. Pernyataaan kurikulum ini perlulah diterjemahkan melalui pelaksanaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum di sekolah dan melalui proses pengajaran dan pembelajaran serta interaksi guru murid di bilik darjah. rohani dan intelek (JERI). yang tidak dirancang tetapi tanpa disedari kanak-kanak mempelajarinya. Kadang kala kurikulum ini juga boleh jadi sesuatu yang tersembunyi. 4.termasuklah juga bahasa dan teknik berkomunikasi yang diamalkan oleh orang dewasa dan kanak-kanak menggunakannya dalam kalangan rakan sebaya atau orang lain. Kurikulum di Malaysia ditakrifkan sebagai suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan.1 Transformasi Kurikulum Kebangsaan Kurikulum merupakan suatu elemen terpenting dalam sistem pendidikan. kurikulum itu sendiri perlu bersifat dinamik dan relevan dengan kehendak semasa mahupun keperluan masa akan datang.TRANSFORMASI KURIKULUM DAN PERUBAHAN DALAM SISTEM 4. malah segala apa yang mereka boleh lihat dan dengar daripada persekitaran mereka. kemahiran.

bentuk. berdaya saing.satu entiti yang konsistan tetapi berubah mengikut senario dan keperluan ekonomi. lebih memberikan peluang kepada murid untuk meneroka bidang ilmu tersebut dengan lebih mendalam. Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. berketrampilan. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) sedang berusaha membangunkan satu bentuk kurikulum baru yang lebih berpusatkan murid. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. Ke arah itu. satu bentuk pengubahsuaian sedang dijalankan bagi mengatasi masalah ini. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. 4. 10 . Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan. dan kurikulum yang menyeronokkan dan tidak berorientasikan peperiksaan. Dari aspek kurikulum sekolah. sosial dan politik tanah air. Beberapa prinsip KBSR dan KBSM tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. Berdasarkan keperluan ini. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan. kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah.2 Transformasi Kurikulum Kajian keberkesanan KBSR dan KBSM yang dijalankan oleh agensi dalam Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) banyak menunjukkan kelemahan dari aspek pelaksanaan kurikulum tersebut di sekolah. BPK membangunkan konsep Transformasi Kurikulum Kebangsaan yang membawa cadangan perubahan kepada konsep. Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. berkemahiran dan mempunyai jati diri dan ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan.

rohani dan inteleknya. beberapa dasar dan polisi dalam pendidikan awal kanak-kanak diwujudkan untuk menentukan hala tuju Program Asuhan dan Didikan Awal kanakkanak tersebut. 5. Pelaksanaan Transformasi Kurikulum Kebangsaan dan SPPK akan memastikan prestasi murid dibitara dan setanding dengan standard antarabangsa dalam pelbagai bidang pengetahuan. Transformasi Kurikulum melalui penetapan standard kandungan dan standard pencapaian manakala SPPK melalui Ujian Rujukan Standard. Struktur kurikulum baru KBSR memperkenalkan konsep tunjang – satu bentuk pengklasifikasian bidang ilmu. Convention On The Rights Of the Child – CRC adalah satu pertubuhan antarabangsa. kemahiran dan nilai yang menjadi asas kepada pembangunan insan yang dihasratkan. kemahiran dan nilai yang berfokus kepada pembentukan modal insan seimbang dari segi jasmani. Konvensyen ini banyak membincangkan 11 .Dasar & Polisi Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pendidikan awal kanak-kanak amat penting untuk membantu perkembangan otak kanak-kanak yang berlaku dengan pantas mengikut peringkat umur masing-masing. kemahiran dan kecekapan.struktur dan operasi kurikulum persekolahan kebangsaan. Oleh yang demikian. emosi. Transformasi Kurikulum Kebangsaan dan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan merupakan dua strategi yang saling melengkapi ke arah merealisasikan agenda untuk membangunkan modal melalui pendidikan. Dalam satu pertubuhan iaitu. Kedua-dua strategi menekankan kepada pencapain standard yang ditetapkan. Enam tunjang di kenalpasti mewakili bidang ilmu.

perlindungan dan pemulihan kanakkanak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya. Tujuan utama Akta 611 adalah untuk menyatukan dan meminda undangundang yang berhubungan dengan pemeliharaan. 12 . Antara perkara penting yang diketengahkan oleh Akta 611 adalah tugas dan tanggungjawab ibu bapa atau penjaga dalam memelihara kesejahteraan kanak-kanak. tanggungjawab untuk memaklumkan kes-kes penderaan kanak-kanak. Akta Pendidikan 1996 tersebut telah mengemukakan satu undang-undang baru tentang pendidikan bagi maksud melaksanakan dasar pendidikan negara yang berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Sumber: Akta Pendidikan 1996). Mengikut seksyen 4. penubuhan mahkamah bagi kanak-kanak. cara perbicaraan dan hukuman (Sumber: Akta Kanak-Kanak 2009). Childcare Centers Act 1984 & Amedment 2007 (Act 308) suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran.khususnya tentang keperluan-keperluan dan hak–hak kanak–kanak dan berfokuskan kepada kanak–kanak berumur 0 hingga 18 tahun (Sumber: Convention On The Rights Of the Child 2009). Secara amnya. Akta Pendidikan 1996 yang juga dikenali sebagai Akta 550 adalah bertujuan memansuhkan Akta Pelajaran 1961. tiap-tiap taman asuhan kanak-kanak hendaklah didaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (Institusi-kanak-kanak & Itemid 2009). Akta Kanak-Kanak 2001 (disebut Akta 611) dan telah berkuatkuasa mulai 1 Ogos 2002. pengawalan dan pemeriksaan Tamantaman Asuhan Kanak-kanak dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya.

Dasar asuhan dan didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ini merupakan asas penting sebagai landasan jangka panjang dari pelaburan awal dalam pembangunan modal insan seperti yang digariskan di dalam Rancangan Malaysia ke-9. rasionalnya dasar ini ditubuhkan adalah kerana keperluan dasar yang komprehensif Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun mewujudkan dasar pendidikan awal untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Ia menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanak-kanak berlandaskan acuan Malaysia. Penjelasan secara khusus penyataan Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanakkanak Kebangsaan ialah "Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ialah Dasar yang komprehensif bagi memastikan perkembangan yang holistik bagi semua kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun. ibu bapa. NGO dan pihak swasta supaya mereka dibesarkan mengikut acuan Malaysia ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi dan berperibadi 13 mulia. Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan sedia ada. Penyataan Dasar ini penting memandangkan kanak-kanak merupakan kumpulan masyarakat yang perlu diberi perhatian oleh Kerajaan. masih belum ada satu dasar yang komprehensif yang menggabungkan asuhan dan didikan awal kanakkanak berumur di bawah 4 tahun di negara ini. Kanak-kanak hari ini merupakan bakal pewaris dan modal insan negara di masa hadapan. berakhlak mulia. Sehingga kini. berdisiplin serta berkemahiran menangani perubahan teknologi dan sosioekonomi global. Penumpuan kepada peringkat umur ini merupakan salah satu strategi awal bagi mengasaskan pendidikan sepanjang hayat dengan menghasilkan insan berjiwa murni. Justeru semua pihak yang .Oleh itu.

pengasuhan. bahasa.bertanggungjawab perlu menggembeleng tenaga. Kerajaan. • Membangunkan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanakkanak secara menyeluruh meliputi pendidikan. perkhidmatan. perlindungan serta kemudahan yang dapat merangsang perkembangan positif kanak-kanak. sosio-emosi dan rohani dalam persekitaran yang selamat. • Menggalakkan penglibatan dan hubungan yang teguh antara ibu bapa. pihak swasta dan juga badan bukan kerajaan serta kumpulan masyarakat setempat di dalam pengasuhan dan pendidikanawal kanak-kanak. • Mewujudkan kemudahan infrastruktur dan persekitaran pembelajaran termasuk peralatan pembelajaran yang berkualiti bagi membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang positif. Objektif Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan adalah : • Menyediakan asas kepada pembangunan potensi insan yang seimbang dan optimum berlandaskan acuan tersendiri dengan mengambil kira nilai-nilai tempatan dan amalan bijak antarabangsa. kepakaran dan sumber. nutrisi dan kesihatan. 14 . sihat dan menyeronokkan. • Menggalakkan kanak-kanak di bawah umur 4 tahun mendapat asuhan dan didikan yang berkualiti bagi merangsang perkembangan awal mereka yang sesuai mengikut kumpulan umur dari segi fizikal. kognitif. • Meningkatkan kesedaran awam terhadap keperluan memberikan pendidikan awal kanak-kanak dari lahir hingga ke 4 tahun sebagai asas utama pembangunan holistik mereka sebelum memasuki alam persekolahan formal. pendidikan dan latihan. menyediakan program.

654 orang. Komponen dasar asuhan dan didikan Awal Kanak-kanak ini meliputi 4 komponen utama iaitu : I. Penglibatan Ibu Bapa 15 . Daripada jumlah 2.• Memastikan kewujudan dan pelaksanaan sistem pemantauan dan penilaian keberkesanan program asuhan dan didikan awal kanakkanak.000 orang kanak-kanak bawah umur 4 tahun. Kumpulan sasar bagi Dasar ini adalah kanak-kanak di bawah umur 4 tahun khususnya bagi kanak-kanak dari keluarga berpendapatan rendah dari kawasan luar bandar dan pinggir bandar.653 buah TASKA ini. Kemudahan Fizikal III.841 buah TASKA ini hanya 30% atau 2.653 buah TASKA (berdaftar dan tidak berdaftar) terletak di kawasan luar bandar yang memberikan perkhidmatan pengasuhan kepada 80. Dari jumlah ini hanya 10% atau seramai 300.000 orang kanak-kanak yang dianggarkan menghadiri taman asuhan kanak-kanak di 8841 buah TASKA (iaitu 2.176 buah TASKA yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan di 6.116. Tenaga pendidik dan IV. Mengikut statistik 2007. populasi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun adalah seramai 3. sebanyak 304 TASKA adalah dibawah kelolaan KEMAS dengan bilangan kanak-kanak seramai 3.665 buah TASKA yang tidak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat). Dianggarkan juga daripada 8. Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan II.200 orang.

1 Pelan Tindakan Pelaksanaan Dasar Pelaksanaan Dasar ini akan dijalankan secara berperingkat melalui fasa I dan fasa II mulai tahun 2009. Abd Salam 2009) (Tahun) 0 – 18 0 – 18 0–4 4–6 4–6 5–6 0–8 0 – 18 0 – 18 0 – 18 0 – 18 0 – 18 Umur 5.Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan (Kurikulum PERMATA) Fokus Dasar / Polisi / Akta Convention On The Rights Of the Child – CRC Child Act 2001 (Act 611) Childcare Centers Act 1984 & Amedment 2007(Act 308) Education Act 1996 ( Act 550 ) Education Act 1996 (Regulation of Special Education 1997) Education Development Master Plan (PIPPT) 2006 .2010 The Early Childhood Care & Development (ECCD) Policy 2007 Child Health Services Policy – 1950 National Child Protection Policy (Act 574 & 521) National Policy on Disable Child (article 21 of CRC) National Policy on Indigenous Child (article 30 of CRC) 9th Malaysian Plan (2006 – 2010) (Sumber: En. Azman b. Fasa Pertama (Mulai 2009) 16 .

Penggunaan Kurikulum Kebangsaan ini hanya terpakai bagi TASKA yang dikelolakan oleh Kerajaan atau badan-badan berkanun. Kementerian Perpaduan. perjawatan. Kebudayaan. • Latihan 17 . Bagi TASKA yang dikelolakan oleh pertubuhan perbadanan dan perlu berdaftar di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984.2 Penubuhan Pusat PERMATA KEMAS Fasa 1 akan melibatkan peningkatan taraf 304 taska sedia ada dari aspek latihan.Penggunaan Kurikulum Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan di taska yang dikelolakan oleh kerajaan. kemudahan dan peralatan. pertubuhan perbadanan boleh memilih untuk menerima pakai Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan yang digubal oleh Kementerian Pelajaran. • • TASKA Kementerian Pertahanan. • TASKA Perpaduan yang dikelolakan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Pusat Anak PERMATA Negara. Kesenian dan Warisan. Ini adalah kerana TASKA yang dikelolakan oleh agensi Kerajaan tidak tertakluk kepada mana-mana undang-undang. 5. Seksyen 3 Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Akta 308) telah mengecualikan TASKA yang dikelolakan oleh kerajaan daripada pemakaian Akta tersebut. tanpa perlu meminda mana-mana undang-undang. • TASKA KEMAS yang dikelolakan oleh KEMAS. Pemakaian kurikulum ini boleh dibuat secara pentadbiran. seperti TASKA FELDA. Kementerian Kemajuan Luar Bandar.

e) Dengan mengambil kira nisbah seorang pengasuh kepada 5 orang kanak-kanak dari itu program PERMATA KEMAS akan memerlukan seramai 818 orang pengasuh tambahan. c) Mempertingkatkan tahap kelulusan akademik Pemaju Masyarakat sedia ada ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi secara jarak jauh pada hujung minggu.Bagi melaksanakan kurikulum PERMATA di semua Taska KEMAS sepenuhnya. b) kursus Orientasi Kurikulum PERMATA kepada seramai 840 orang Pengasuh dan Penyelia / Pegawai Pemantau. d) Latihan pra perkhidmatan kepada Pemaju Masyarakat baru yang akan dilantik. Dengan perancangan latihan dan cadangan peningkatan tahap kelulusan akademik. • Kemudahan Premis dan Peralatan Bagi menjadikan Taska KEMAS setaraf dengan Pusat PERMATA pengubahsuaian dan naik taraf dari segi ruang dan kemudahan serta peralatan pembelajaran perlu dilaksanakan secara berperingkat mengikut kemampuan kewangan. • Perjawatan Pada masa kini jawatan Pemaju Masyarakat Taska KEMAS adalah bertaraf kontrak dengan tangga gaji disandarkan ke jawatan Gred N11. Ia akan di buat secara berperingkat dalam jangka masa 3 tahun. latihan tambahan kepada pegawai dan kakitangan KEMAS sedia ada yang mengendali dan memantau Taska KEMAS perlu diadakan seperti berikut : a) kursus Jurulatih Utama kepada seramai 20 orang Jurulatih KEMAS dan Pegawai / Penyelia Prasekolah untuk menjadi 'Master Trainers'. gred jawatan Pemaju 18 .

Disamping itu KEMAS juga memerlukan penambahan jawatan sebanyak 818 orang di peringkat pemaju Masyarakat dan 356 orang di peringkat Pembantu Taska.Masyarakat Taska KEMAS ini perlu disesuaikan selaras dengan kelulusan akademik. 30 buah Pusat pada tahun 2010 dan 60 buah Pusat pada tahun 2011.3 Penubuhan Pusat PERMATA Perpaduan Sebagai permulaan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) mencadangkan supaya Taska PERMATA Perpaduan ini dilaksanakan dalam lingkungan kawasan Rukun Tetangga di bandar dan pinggir bandar seperti di Pusat Aktiviti Perpaduan. Bagi Fasa I sebanyak 105 Pusat PERMATA Perpaduan akan ditubuhkan iaitu 15 bagi tahun 2009. 5. • Kemudahan Premis dan Peralatan Kebanyakan bangunan dan premis sedia ada JPNIN perlu ditambah baik dan diubahsuai supaya setaraf dengan Pusat PERMATA. Memandangkan kini terdapat 415 buah bangunan yang sesuai dijadikan sebagai Taska PERMATA Perpaduan. • Perjawatan Bilangan jawatan yang diperlukan bagi 105 Taska PERMATA Perpaduan ialah seperti berikut: Tahun taska pendidik pembantu pendidik 19 . pelaksanaannya perlulah dibuat secara berperingkat bersesuaian dengan kemampuan kewangan. pusat Rukun Tetangga dan bangunan Tabika Perpaduan.

4 Penubuhan pusat permata felda FELDA bercadang untuk memperluaskan program PERMATA dengan menambah lima lagi Pusat iaitu di FELDA Jaya Raja Alias. Kem Sungai Besi. FELDA Gugusan Kertih. 5. FELDA Gugusan Besout. Pangkalan Udara Subang (Markas Tentera Udara). Kuala Lumpur (Markas ATM). Kuala Lumpur (Markas Tentera Darat). Bangunan-bangunan sedia ada di lokasi-lokasi tersebut akan dinaik tarafkan supaya sesuai dengan keperluan program PERMATA. Pangkalan TLDM Lumut (Markas Tentera Laut). FELDA Ciku Kelantan dan FELDA Tenggaroh. dan Taskanita Kementerian Pertahanan (PUSPANITA). • Latihan Pendidik di Pusat PERMATA Perpaduan di jangka perlu mengikuti latihan dalam bidang pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak selama 6 minggu.TAHUN 2009 2010 2011 Jumlah TASKA 15 30 60 105 PENDIDIK 60 120 240 420 PEMBANTU PENDIDIK 30 60 120 210 JPNIN mencadangkan supaya Pendidik dilantik pada Gred S27 dengan pembantunya pada Gred N11 berasaskan kelayakan akademik mereka. ATM seterusnya akan menambah 8 lagi Pusat 20 .5 Penubuhan pusat permata angkatan tentera malaysia (ATM) Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan menubuhkan Pusat PERMATA di 5 buah lokasi iaitu Kompleks Perumahan Desa Tun Hussein Onn. 5.

PERMATA ATM iaitu 4 lokasi bagi Tentera Darat. Bagi maksud ini. termasuklah yang ditubuhkan dan dikelolakan oleh pihak swasta. Ini adalah kerana pelaksanaannya boleh dibuat secara pentadbiran. pindaan yang substansif perlu dibuat kepada Akta Pendidikan 1996. Sekiranya pemakaian Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak ini akan dijadikan mandatori bagi semua taska. Selain itu. Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak akan menjadi sebahagian daripada Sistem Pendidikan Kebangsaan. Fasa Kedua (Mulai 2010) Pemakaian Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Di Taska Swasta. khususnya yang melibatkan Bahagian IV yang memperuntukkan perkara-perkara berhubungan dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan. kenyataan Dasar ini tidak menyentuh obligasi mana-mana pihak untuk melaksanakan kurikulum tersebut. 21 . sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 22 Akta Pendidikan 1996 bagi pemakaian Kurikulum Kebangsaan prasekolah di termasuk TADIKA Swasta. maka pindaan hendaklah di buat kepada Akta Pendidikan 1996 bagi memasukkan peruntukan yang serupa. Peruntukan mengenai kenyataan dasar yang disebut dalam perenggan 14 diatas adalah peruntukan membolehkan (enabling clause) yang memperuntukkan bahawa Menteri Pelajaran mempunyai kuasa untuk menggubal atau menetapkan serta bertanggungjawab bagi hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum asuhan dan didikanawal kanak-kanak. 2 lokasi bagi Tentera Laut dan 2 lokasi bagi Tentera udara. Dengan ini.

26 Kajian dijalankan di Amerika Syarikat mendapati kanak-kanak yang mengikuti pendidikan 22 . walaupun ia tidak memperuntukkan mengenai penggubalan dan pemakaian kurikulum di TASKA. Bagi melaksanakan pemakaian Kurikulum Kebangsaan di semua TASKA swasta. khususnya pendaftaran TASKA swasta. Memandangkan Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak yang digubal oleh Kementerian Pelajaran akan terpakai bagi semua TASKA. 6. maka beberapa pindaan mungkin perlu dibuat kepada Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. namun pemakaian Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak adalah di peruntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Di Institusi) 1985 yang dibuat di bawah Akta tersebut. pendidikan awal kanak kanak memainkan peranan yang penting dalam perkembangan minda kanakkanak dan dapat mengurangkan kekurangan sedia ada dan di masa depan. Menurut UNESCO.Berhubung dengan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 yang memperuntukkan mengenai pengawalseliaan taska swasta. adalah dicadangkan supaya pindaan kepada Akta Pendidikan 1996 dan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 dipinda pada tahun 2010. HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Kepentingan pendidikan prasekolah sebagai penyediaan kepada kanak-kanak ke alam persekolahan telah banyak didokumentasikan.

lebih komited dalam pendidikan dan memperolehi pendapatan lebih tinggi pada masa hadapan Menyedari kepentingan pendidikan prasekolah serta skop Malaysia dalam meningkatkan kadar penyertaan prasekolah.prasekolah. yang mana kadar semasa ialah 67% bagi kanak-kanak yang berumur empat dan lima tahun. kami telah mengenalpasti pendidikan prasekolah sebagai salah satu fokus di bawah NKRA Pendidikan. 23 .

manakala ahli tetapnya terdiri daripada 24 . latihan dan penilaian. terdapat tujuh teras yang dikenalpasti bagi memperkasa tadbir urus dan pelaksanaan pendidikan prasekolah yang berkualiti. Kementerian Pelajaran (MOE). Jawatankuasa ini berperanan mengkaji semula dasar pendidikan prasekolah kerajaan dan prasekolah swasta yang berdaftar termasuk kurikulum.Bagi meningkatkan kadar penyertaan dan kualiti pendidikan prasekolah. • Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan serta Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah. kriteria kelayakan. Jawatankuasa ini akan dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran. menyelaras semua prasekolah (kerajaan dan swasta) serta memantau dan menilai pendidikan prasekolah bagi menggubal dasar prasekolah masa depan.

yang dibangunkan dengan kerjasama agensi swasta. Program Peningkatan Kemahiran akan diberikan kepada lebih kurang 30.000 guru dan pembantu guru prasekolah sedia ada dan baru dalam tempoh tiga tahun. kerajaan juga 25 akan membangunkan kerangka . KEMAS dan JPNIN serta menaikkan bantuan makanan bagi menampung inflasi. Penambaikan kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ini merupakan satu inisiatif yang diterima baik • Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan.Ketua Pengarah KEMAS. Inggeris. Sebagai tambahan. • Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru prasekolah. kriteria kelayakan minima untuk semua guru prasekolah ialah Ijazah sarjana muda. KSPK memberi penekanan dalam aspek berikut:  Menggabungkan prinsip pendidikan holistik yang berorientasikan kepada hasil pembelajaran  Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran mengambil kira latar belakang pelajar yang berbeza  Mentakrifkan penggunaan bahasa Malaysia. • Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bermula Januari 2010. Ketua Pengarah JPNIN dan Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta (MOE). Tamil dan Mandarin sebagai bahasa instruksional. Ini termasuk penyeragaman pemberian geran per kapita kepada prasekolah MOE.  Melibatkan aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pemahaman budaya serta aktiviti pelbagai bangsa. Selain itu.

Manakala pihak swasta pula . • Menambah bilangan kelas prasekolah.1 LITERASI DAN NUMERASI: MEMASTIKAN SEMUA KANAK-KANAK BERUPAYA MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS LITERASI DAN NUMERASI SELEPAS TIGA TAHUN MENGIKUTI PENDIDIKAN RENDAH 26 .kecemerlangan pendidikan prasekolah. perlu mematuhi standard yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan. disasarkan bilangan kelas prasekolah yang diperlukan dalam anggaran 10. pihak Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan akan dapat memantau dan menilai pelaksanaan prasekolah dengan lebih telus dan berkesan serta dapat merancang dasar-dasar baru bagi memantapkan 6. khususnya bagi kanak-kanak berumur 4 tahun. personel dan lokasi sekolah serta pencapaian prasekolah tersebut. termasuk sasaran yang ditetapkan. pihak kami akan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta. dengan menakrifkan sasaran yang perlu dicapai oleh prasekolah. Insentif baru akan diberikan kepada pengusaha presekolah swasta khususnya di kawasan miskin bandar dan di luar bandar. • Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan prasekolah. Berdasarkan kepada kadar penyertaan semasa. • Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan bagi menyelaras dan mengumpul maklumat berkaitan prasekolah termasuk maklumat asas pelajar. Bagi mencapai sasaran ini.000 kelas. Dengan sistem ini.

Ini disebabkan pada tahun 2008 sahaja. sasaran yang tinggi untuk kadar literasi dan numerasi amat penting. walaupun untuk golongan dewasa kerana kurang daripada 30 negara mempunyai kadar literasi mencapai 100%. Harapan kerajaan.000 pelajar Tahun 1 (anggaran 13% daripada jumlah enrolmen pelajar Tahun 1) yang tidak menguasai kemahiran literasi dan 117. Penguasaan kemahiran literasi dan numerasi pada peringkat awal 27 .Sasaran yang ditetapkan agak sukar dicapai. Pada tahun 2008. masih terdapat 54. Namum. kadar keciciran pelajar akan dapat dikurangkan.000 pelajar cicir dari pelbagai peringkat persekolahan. Kajian yang telah dijalankan oleh MOE menunjukkan bahawa faktor yang menyumbang kepada keciciran pelajar adalah disebabkan ketidakupayaan untuk menerima pelajaran yang diajar. sekiranya penguasaan kemahiran literasi dan numerasi asas diberi penekanan bermula daripada peringkat awal pendidikan.000 (24%) pelajar dalam Tahun 4 yang tidak menguasai kemahiran numerasi yang ditetapkan. hampir 32.

Kualiti modal insan negara merupakan elemen penting bagi mencapai aspirasi negara untuk menjadi negara maju menjelang 2020. bukan sahaja untuk faedah mereka tetapi juga bagi masa depan negara. ketrampilan. 6. Oleh itu.pendidikan juga amat kritikal bagi seseorang kanak-kanak kerana penguasaannya akan menjadi lebih sukar di masa hadapan – kegagalan adalah kumulatif. PENUTUP Usaha memajukan kanak-kanak di peringkat awal merupakan asas pembentukan modal insan yang berkualiti yang memberi pulangan tertinggi dalam kemajuan ekonomi kerana ia merupakan cara berkesan untuk mengurangkan kemiskinan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. pengetahuan. Kanak-kanak yang dipelihara dan dididik hari ini perlu dilengkapkan bukan sahaja bagi menghadapi cabaran yang biasa masa kini tetapi juga kerumitan yang mungkin dihadapi masa akan datang. yang merangkumi usaha menimba ilmu pengetahuan dan 28 .2 SENARIO KEWUJUDAN PRASEKOLAH ALAF BARU Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. 7. Pendidikan prasekolah juga bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap. mendidik anak-anak kita dengan betul adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Pembangunan modal insan perlu holistik.

pendidikan dan jagaan kanak-kanak sejak mereka lahir hingga mencapai umur lima tahun dalam usaha untuk menyediakan jagaan berterusan sebelum mereka memasuki pra sekolah dan sistem persekolahan formal.6 peratus ibu bapa menggunakan pusat itu berbanding 5.9 peratus bagi mereka yang tinggal di luar bandar. falsafah dan kurikulum disamping proses pembelajaran dan pengajaran perlu selari bagi mencapai pembangunan berterusan. Objektif program Permata adalah bagi mengisi jurang pembangunan. kanak-kanak berumur lima dan enam tahun yang mendapat pendidikan pra sekolah adalah tinggi iaitu 67 peratus dan dijangka ia akan meningkat kepada 80 peratus menjelang akhir 2010.kemahiran termasuk sains dan teknologi. Kaji selidik pada 2006 yang dijalankan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara mendapati hanya 10. Ibu 29 . Bagaimanapun. positif dan beretika melalui pelajaran. Kita tidak patut membiarkan aspek pembangunan kanak-kanak itu apabila mengetahui bahawa kualiti jagaan dan pendidikan awal kanak-kanak boleh menghasilkan kesan positif jangka panjang. Pada 2007. latihan dan pembelajaran seumur hidup. Proses menyemai nilai-nilai yang baik dan kemahiran yang sesuai bagi pembentukan menyeluruh sebagai individu perlu bermula sejak kanak-kanak itu masih bayi. Oleh itu. keupayaan keusahawanan selain menyemai sikap progresif. Kerajaan Malaysia sentiasa secara konsisten memperuntuk sejumlah besar wang bagi bajet pembangunan untuk kemajuan pendidikan bagi memastikan sasaran dalam pelan pendidikannya mencapai matlamat. peratusan ibu bapa yang menggunakan pusat jagaan kanak-kanak bagi kanak-kanak yang berumur empat tahun ke bawah adalah rendah.

2010 daripada http://leeannkang.mohe.pdf Akta Pendidikan. 1996. untuk bekerjasama sepenuhnya bagi memaksimumkan potensi kanak-kanak itu dalam persekitaran holistik merangkumi lingkungan intelektual. Oleh itu.gov. 2010 daripada http://jpt.htm (14 Ogos 2010). Diperoleh daripada http://leeannkang.com/home. Diperoleh pada Ogos 14.my 30 . 2009.tripod. keluarga dan masyarakat dan sistem sekolah. Akta Pendidikan.htm Akta Kanak-Kanak. 1996. Diperolehi daripada http://jpt.com/home. Dengan dunia tanpa sempadan dan proses globalisasi. wujud keperluan bagi menyediakan kanak-kanak untuk menjadi warganegara global dan mereka perlu diingatkan mengenai padang permainan mereka sebagai orang dewasa tidak terhad kepada tanah air mereka. kebudayaan dan kerohanian RUJUKAN Akta Kanak-Kanak. Mereka perlu peka sejak awal mengenai kepelbagaian budaya. berurusan dan berinteraksi dengan yang lain merentasi dunia melalui teknologi maklumat dan komunikasi dan mengenai keupayaan untuk bekerja di dunia yang berbeza. 2009.gov.tripod.mohe. adalah penting bagi memastikan semua sistem dalam masyarakat bermula dari ibu bapa.bapa perlu lebih mesra dalam memandu kanak-kanak dalam menemukan mereka dengan persekitaran.my/RUJUKAN/akta/akta%20pendidikan%201996. Diperolehi pada 14 Ogos.

moe.wikipedia.org/about Jabatan Perdana Menteri. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Panduan Pendidikan Awal Kanak-kanak 0-4 Tahun. 2009.gov. 2009. Perak: Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara Universiti Pendidikan Sultan Idris.pdf Permata Negara. Dasar Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan. 2009. Dasar Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan.html/RUJUKAN/akta/akta%20pendidikan%201996.blogspot. 2008. Malaysia Pendidikan Awal Kanak-Kanak : Pra 3101.Ali Ab. Enterprise Building.kemas.my/7# http://www. Kurikulum Permata. http://ms. 2008. Ghani.org/wiki/Prasekolah http://www.bernardvanleer. Abd Salam. Konvensyen Nasional Pipp Kedua : Membangun Modal Insan. Diperoleh dari http://www. Bahagian Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Bernard Van Leer. Kamarul Azman b. Selangor.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awal kanak. About the Bernard van Leer Foundation. Diperolehi daripada http://zulprasekolah.2008. Mastura Badzis.my/?id=134&lang=my 31 . Selangor: PERMATA Negara. Kursus Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanakkanak dalam nota kuliah satu (1): Sejarah Perkembangan Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia.gov. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Jabatan Perdana Menteri.

mindamadani.net/en/prasekolah/tadika-berkualiti.utusan.com.e-kedai.my/buletin/28.mozilla:en-US:official&client=firefox-a http://www.com.asp?y=2010&dt=0224&pub=Utusan_Malays &sec=Dalam_Negeri&pg=dn_01.php?option=com_content 32 .com.htm http://www.my/index2.my/search?q=kualiti+jumlah+kelas+pendidikan+awal+kanak kanak&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.my/utusan/info.http://www.utusan.htm http://www.permata.utusan.my/utusan/info.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0204&pub=Utusan_Malays &sec=Rencana&pg=re_07.htm www.com.html http://www.asp?y=2007&dt=0118&pub=Utusan_Malays &sec=Pendidikan&pg=pe_08.google.html http://www.jpm.