C Teks Panduan Pembahas Kerajaan dan Pembangkang

Teks Panduan Perdana Menteri Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim, Terima kasih Tuan Yang DiPertua, rakan-rakan

kabinet Kerajaan, pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Bertindak selaku pihak Kerajaan pada hari ini, mohon izin Tuan Yang DiPertua untuk membentangkan satu usul, iaitu _______________________________________________________________________ Definisi Konsep Sebelum diteruskan kepada arena penghujahan, elok kiranya saya mendefinisikan secara konsep usul kita pada hari ini. Tuan Yang DiPertua, ..... Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua, Selaku pihak Kerajaan, kami berpendirian bahawa ..... Strategi / Bidang Tugas Pasukan Justeru Tuan Yang DiPertua, Saya selaku Perdana Menteri akan menyampaikan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci ..... Rakan saya, Menteri Kedua pula akan bangkit sekaligus menyampaikan Hujah Kedua di bawah kata kunci ..... dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci ..... Manakala Menteri Ketiga kami pula akan membidas segala penghujahan pihak pembangkang.

1

Terima kasih. usul ___________________________________________ wajar diterima. bahawa sesesungguhnya .. Dengan itu Tuan Yang DiPertua. Teks Panduan Ketua Pembangkang 2 .. Hujah Pertama Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua. Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci .. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan.. mohon untuk terus mencadang... Maka...Tuan Yang DiPertua.

. Strategi / Bidang Tugas Pasukan Justeru Tuan Yang DiPertua. kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.. Saya selaku Ketua Pembangkang akan menyampaikan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci . iaitu __________________________________________________________________ Bidas Definisi Konsep Namun sebelum diteruskan kepada penghujahan bangkangan. Pembangkang Kedua pula akan bangkit sekaligus 3 .. Sebentar tadi. _____________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua.A.... Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Bertindak selaku pihak Pembangkang pada hari ini...Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. Rakan saya. Assalamualaikum dan selamat bersidang. elok kiranya saya membidas terlebih dahulu definisi konsep Y.B... rakan-rakan pihak pembangkang. Terima kasih Tuan Yang DiPertua.. kami tidak bersetuju dengan gagasan usul Y.A. Perdana Menteri sebentar tadi. Bidas Hujah Pertama Kerajaan Tuan Yang DiPertua..B Perdana Menteri .A. Selaku pihak Pembangkang. kami berpendirian bahawa . Y.B Perdana Menteri telah menyampaikan satu hujah di bawah kata kunci.

Hujah Pertama Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.. mohon untuk terus membangkang... Dengan itu Tuan Yang DiPertua... Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang.... dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci .. Terima kasih. Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci . Manakala Pembangkang Ketiga kami pula akan membidas segala penghujahan pihak kerajaan.. usul ___________________________________________ wajar ditolak. Teks Panduan Menteri Kedua 4 ...menyampaikan Hujah Kedua di bawah kata kunci . bahawa sesesungguhnya . Tuan Yang DiPertua..... Maka.

iaitu ______________________________________________________________________ Tegakkan Semula Definisi Konsep Tuan Yang DiPertua. Selaku pihak Pembangkang. Hujah Ketiga 5 .. Bidas Hujah Pertama Pembangkang Tuan Yang DiPertua. saya tegakkan kembali definisi konsep kami di pihak Kerajaan .. kami berpendirian bahawa . Hujah Kedua kami di bawah kata kunci ..B Ketua Pembangkang telah menyampaikan satu hujah di bawah kata kunci. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Terima kasih Tuan Yang DiPertua. _________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua... Tuan Yang DiPertua.. rakan-rakan kabinet Kerajaan.... saya menyokong penuh gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y...A. Sebentar tadi. Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci .... Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Bertindak selaku Menteri Kedua pada hari ini. Y. Hujah Kedua Seterusnya Tuan Yang DiPertua.. pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian...B Perdana Menteri.Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim.

... bahawa sesesungguhnya .. mohon untuk terus mencadang.. iaitu ... Ini amat bertepatan dengan usul yang kami gagaskan. Teks Panduan Pembangkang Kedua 6 . Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari ini.Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua. Dengan itu Tuan Yang DiPertua..

. kita beralih pula kepada Perdana Menteri. Menerusi hujah kedua. elok kiranya saya tegakkan kembali definisi konsep kami. Terima kasih Tuan Yang DiPertua.A. 7 ...B Perdana Menteri. beliau ada menyatakan tentang . Y.. Dalam hujah ketiga pula..Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Bertindak selaku Pembangkang Kedua pada hari ini.. kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. beliau menceritakan tentang . (tegakkan semula definisi konsep) Bidas Hujah Kedua & Ketiga Kerajaan Tuan Yang DiPertua..B Perdana Menteri telah berhujah tentang .A. Selesai bidasan terhadap Menteri Kedua. rakan-rakan pihak pembangkang.... Assalamualaikum dan selamat bersidang. maka saya tidak bersetuju dengan gagasan usul Y. Bidas Hujah Pertama Kerajaan Tuan Yang DiPertua. iaitu ______________________________________________________________________ Penegasan Semula Definisi Konsep Tuan Yang DiPertua. Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua.. Sebelum saya membidas hujah-hujah pihak Kerajaan..

. mohon untuk terus membangkang. Hujah Kedua kami di bawah kata kunci . Hujah Kedua Seterusnya Tuan Yang DiPertua. wajar ditolak..Selaku pihak Pembangkang. Dengan itu Tuan Yang DiPertua. bahawa sesesungguhnya ... kami berpendirian bahawa . Teks Panduan Menteri Ketiga Kata-Kata Aluan 8 ... Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada hari ini.. Tuan Yang DiPertua.. Maka usul .......... Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci Hujah Ketiga Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.

. iaitu ______________________________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa .B Perdana Menteri. Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan 9 . Bidas Hujah Kedua Pembangkang Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang. maka saya perkukuhkan pula pendirian dan kes kerajaan pada hari ini.. pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. saya menyokong penuh gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y. Bidas Hujah Ketiga Pembangkang Kita beralih kepada hujah kedua pembangkang kedua. Bertindak selaku Menteri Ketiga pada hari ini. Terima kasih Tuan Yang DiPertua. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Tuan Yang DiPertua.A.Bismillahirrahmannirrahim. Kita mulakan dengan bidasan terhadap hujah ketiga pembangkang kedua. rakan-rakan kabinet Kerajaan. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Tuan Yang DiPertua.. Bidas Hujah Pertama Pembangkang Setelah ketiga-tiga hujah pembangkang saya bidas..

. mohon untuk terus mencadang. bahawa sesesungguhnya .. Teks Panduan Pembangkang Ketiga Kata-Kata Aluan 10 ... Dengan itu Tuan Yang DiPertua.... Pihak Pembangkang ada mempertikaikan tentang .. iaitu . benarlah usul yang kami gagaskan. Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua....Tuan Yang DiPertua. Maka.. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari ini.

B Perdana Menteri. kabinet Kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Bertindak selaku Pembangkang Ketiga pada hari ini. kita mulakan dengan sesi bidasan terhadap pembangkang ketiga.... Assalamualaikum dan selamat bersidang.. sebentar tadi. rakan-rakan pihak pembangkang.. Menteri Ketiga ada membidas hujah ketiga kami . Beliau turut membidas hujah pertama kami .. Terima kasih Tuan Yang DiPertua.. Bidas Hujah Kedua Kerajaan Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang.A.. 11 ......... Baiklah.. Namun sebenarnya . Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Tuan Yang DiPertua. Bidas Menteri Ketiga & Tegakkan Kembali Hujah-Hujah Pembangkang Tuan Yang DiPertua.. Beliau juga ada membidas hujah kedua kami . Kita beralih pula kepada hujah kedua Menteri Kedua. Bidas Hujah Ketiga Kerajaan Tuan Yang DiPertua. saya tidak bersetuju dengan gagasan usul Y.. Kita beralih kepada hujah ketiga Menteri Kedua..Bismillahirrahmannirrahim. iaitu ______________________________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa .

bahawa sesesungguhnya .. mohon untuk terus membangkang. wajar ditolak. Pihak Kerajaan ada mempertikaikan tentang ...... usul . maka saya perkukuhkan pula pendirian dan kes pihak pembangkang pada hari ini. Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan Tuan Yang DiPertua. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada hari ini.. 12 .. Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua. Teks Ucapan Penggulungan Kerajaan / Pembangkang Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. Maka.Bidas Hujah Pertama Kerajaan Setelah ketiga-tiga hujah kerajaan saya bidas... Dengan itu Tuan Yang DiPertua...

Dan kedua. Dalam arena penggulungan ini. .. 13 . rumusan serta pengukuhan terhadap hujah-hujah sendiri. Bertindak selaku pihak Kerajaan / Pembangkang pada hari ini.. Mohon untuk terus mencadang/membangkang.. kami tetap percaya bahawa sesungguhnya... jelaslah bahawa . Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan) Rumusan & Bidasan Hujah Kedua (Pihak Lawan) Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Pertama (Pihak Sendiri) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Kedua (Pihak Sendiri) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Ketiga (Pihak Sendiri) Penegasan Pendirian Justeru Tuan Yang DiPertua.. Pertama.. saya akan melakukan 2 perkara. rumusan dan bidasan terhadap hujah-hujah pihak lawan.Terima kasih sekali lagi Tuan Yang DiPertua. (Nyatakan premis/pendirian) Bidang Tugas Tuan Yang DiPertua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful