Teks Panduan Perdana Menteri Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim, Terima kasih Tuan Yang DiPertua, rakan-rakan

kabinet Kerajaan, pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Bertindak selaku pihak Kerajaan pada hari ini, mohon izin Tuan Yang DiPertua untuk membentangkan satu usul, iaitu _______________________________________________________________________ Definisi Konsep Sebelum diteruskan kepada arena penghujahan, elok kiranya saya mendefinisikan secara konsep usul kita pada hari ini. Tuan Yang DiPertua, ..... Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua, Selaku pihak Kerajaan, kami berpendirian bahawa ..... Strategi / Bidang Tugas Pasukan Justeru Tuan Yang DiPertua, Saya selaku Perdana Menteri akan menyampaikan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci ..... Rakan saya, Menteri Kedua pula akan bangkit sekaligus menyampaikan Hujah Kedua di bawah kata kunci ..... dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci ..... Manakala Menteri Ketiga kami pula akan membidas segala penghujahan pihak pembangkang.

1

.Tuan Yang DiPertua. Dengan itu Tuan Yang DiPertua. usul ___________________________________________ wajar diterima.. mohon untuk terus mencadang... Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan. Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci . bahawa sesesungguhnya . Hujah Pertama Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.... Teks Panduan Ketua Pembangkang 2 . Maka. Terima kasih..

.. elok kiranya saya membidas terlebih dahulu definisi konsep Y. kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.. Y.. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Rakan saya. _____________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua. Terima kasih Tuan Yang DiPertua.A.A....B Perdana Menteri . Strategi / Bidang Tugas Pasukan Justeru Tuan Yang DiPertua.B. Sebentar tadi. Bidas Hujah Pertama Kerajaan Tuan Yang DiPertua. Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Bertindak selaku pihak Pembangkang pada hari ini.Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim...B Perdana Menteri telah menyampaikan satu hujah di bawah kata kunci..A. kami tidak bersetuju dengan gagasan usul Y. iaitu __________________________________________________________________ Bidas Definisi Konsep Namun sebelum diteruskan kepada penghujahan bangkangan.. Pembangkang Kedua pula akan bangkit sekaligus 3 . Perdana Menteri sebentar tadi. kami berpendirian bahawa .. Saya selaku Ketua Pembangkang akan menyampaikan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci . rakan-rakan pihak pembangkang. Selaku pihak Pembangkang.

Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang..menyampaikan Hujah Kedua di bawah kata kunci . Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci ... Manakala Pembangkang Ketiga kami pula akan membidas segala penghujahan pihak kerajaan... Terima kasih..... dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci . mohon untuk terus membangkang. Tuan Yang DiPertua.. Teks Panduan Menteri Kedua 4 . Dengan itu Tuan Yang DiPertua. Hujah Pertama Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua..... usul ___________________________________________ wajar ditolak.. Maka. bahawa sesesungguhnya ..

. iaitu ______________________________________________________________________ Tegakkan Semula Definisi Konsep Tuan Yang DiPertua. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Bertindak selaku Menteri Kedua pada hari ini... rakan-rakan kabinet Kerajaan. kami berpendirian bahawa .. Terima kasih Tuan Yang DiPertua. pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Hujah Kedua Seterusnya Tuan Yang DiPertua.. saya menyokong penuh gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y.. Sebentar tadi. Assalamualaikum dan selamat bersidang. _________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua. Hujah Ketiga 5 .. Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci .A. Bidas Hujah Pertama Pembangkang Tuan Yang DiPertua.... Selaku pihak Pembangkang...B Perdana Menteri.. Tuan Yang DiPertua. saya tegakkan kembali definisi konsep kami di pihak Kerajaan .B Ketua Pembangkang telah menyampaikan satu hujah di bawah kata kunci. Y... Hujah Kedua kami di bawah kata kunci ..Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim..

Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua. Teks Panduan Pembangkang Kedua 6 .. Ini amat bertepatan dengan usul yang kami gagaskan.... Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari ini. Dengan itu Tuan Yang DiPertua.... iaitu .. bahawa sesesungguhnya . mohon untuk terus mencadang.

Sebelum saya membidas hujah-hujah pihak Kerajaan. beliau menceritakan tentang .. (tegakkan semula definisi konsep) Bidas Hujah Kedua & Ketiga Kerajaan Tuan Yang DiPertua. iaitu ______________________________________________________________________ Penegasan Semula Definisi Konsep Tuan Yang DiPertua. Assalamualaikum dan selamat bersidang. beliau ada menyatakan tentang .A.B Perdana Menteri. Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua.. Menerusi hujah kedua.. Terima kasih Tuan Yang DiPertua. kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. 7 . rakan-rakan pihak pembangkang..A. Bidas Hujah Pertama Kerajaan Tuan Yang DiPertua.Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim...B Perdana Menteri telah berhujah tentang .. Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Bertindak selaku Pembangkang Kedua pada hari ini. kita beralih pula kepada Perdana Menteri..... Y. Selesai bidasan terhadap Menteri Kedua.. Dalam hujah ketiga pula. maka saya tidak bersetuju dengan gagasan usul Y. elok kiranya saya tegakkan kembali definisi konsep kami.

. Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci Hujah Ketiga Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua. Dengan itu Tuan Yang DiPertua. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada hari ini.. Maka usul .. bahawa sesesungguhnya . Teks Panduan Menteri Ketiga Kata-Kata Aluan 8 ... kami berpendirian bahawa .. Hujah Kedua Seterusnya Tuan Yang DiPertua......... mohon untuk terus membangkang.Selaku pihak Pembangkang... Tuan Yang DiPertua.. wajar ditolak. Hujah Kedua kami di bawah kata kunci .

B Perdana Menteri. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan 9 .. rakan-rakan kabinet Kerajaan. Bidas Hujah Ketiga Pembangkang Kita beralih kepada hujah kedua pembangkang kedua. Tuan Yang DiPertua. Bidas Hujah Kedua Pembangkang Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang.A..Bismillahirrahmannirrahim. Terima kasih Tuan Yang DiPertua... pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Tuan Yang DiPertua. Bertindak selaku Menteri Ketiga pada hari ini. Kita mulakan dengan bidasan terhadap hujah ketiga pembangkang kedua. saya menyokong penuh gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y. maka saya perkukuhkan pula pendirian dan kes kerajaan pada hari ini. iaitu ______________________________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa . Bidas Hujah Pertama Pembangkang Setelah ketiga-tiga hujah pembangkang saya bidas.

. Pihak Pembangkang ada mempertikaikan tentang . Dengan itu Tuan Yang DiPertua... iaitu . Maka. Teks Panduan Pembangkang Ketiga Kata-Kata Aluan 10 .. mohon untuk terus mencadang.... benarlah usul yang kami gagaskan. Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.... Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari ini.. bahawa sesesungguhnya .Tuan Yang DiPertua..

..Bismillahirrahmannirrahim... saya tidak bersetuju dengan gagasan usul Y....B Perdana Menteri. Bidas Menteri Ketiga & Tegakkan Kembali Hujah-Hujah Pembangkang Tuan Yang DiPertua... Terima kasih Tuan Yang DiPertua... Bidas Hujah Ketiga Kerajaan Tuan Yang DiPertua.. iaitu ______________________________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa . Baiklah. Kita beralih kepada hujah ketiga Menteri Kedua. Beliau turut membidas hujah pertama kami .. Beliau juga ada membidas hujah kedua kami . sebentar tadi. Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Tuan Yang DiPertua... rakan-rakan pihak pembangkang. 11 . kita mulakan dengan sesi bidasan terhadap pembangkang ketiga..A.. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Menteri Ketiga ada membidas hujah ketiga kami .. Namun sebenarnya . Kita beralih pula kepada hujah kedua Menteri Kedua. Bertindak selaku Pembangkang Ketiga pada hari ini... Bidas Hujah Kedua Kerajaan Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang. kabinet Kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.

wajar ditolak.. bahawa sesesungguhnya .Bidas Hujah Pertama Kerajaan Setelah ketiga-tiga hujah kerajaan saya bidas.... Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan Tuan Yang DiPertua. mohon untuk terus membangkang. Dengan itu Tuan Yang DiPertua.. maka saya perkukuhkan pula pendirian dan kes pihak pembangkang pada hari ini. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada hari ini. Pihak Kerajaan ada mempertikaikan tentang ... Teks Ucapan Penggulungan Kerajaan / Pembangkang Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim.. 12 . Maka.. Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.... usul .

.Terima kasih sekali lagi Tuan Yang DiPertua.. Bertindak selaku pihak Kerajaan / Pembangkang pada hari ini... kami tetap percaya bahawa sesungguhnya.. Dan kedua. Dalam arena penggulungan ini. Mohon untuk terus mencadang/membangkang. Pertama. (Nyatakan premis/pendirian) Bidang Tugas Tuan Yang DiPertua. rumusan dan bidasan terhadap hujah-hujah pihak lawan. . rumusan serta pengukuhan terhadap hujah-hujah sendiri.. jelaslah bahawa . Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan) Rumusan & Bidasan Hujah Kedua (Pihak Lawan) Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Pertama (Pihak Sendiri) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Kedua (Pihak Sendiri) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Ketiga (Pihak Sendiri) Penegasan Pendirian Justeru Tuan Yang DiPertua. 13 .. saya akan melakukan 2 perkara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful