Teks Panduan Perdana Menteri Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim, Terima kasih Tuan Yang DiPertua, rakan-rakan

kabinet Kerajaan, pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Bertindak selaku pihak Kerajaan pada hari ini, mohon izin Tuan Yang DiPertua untuk membentangkan satu usul, iaitu _______________________________________________________________________ Definisi Konsep Sebelum diteruskan kepada arena penghujahan, elok kiranya saya mendefinisikan secara konsep usul kita pada hari ini. Tuan Yang DiPertua, ..... Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua, Selaku pihak Kerajaan, kami berpendirian bahawa ..... Strategi / Bidang Tugas Pasukan Justeru Tuan Yang DiPertua, Saya selaku Perdana Menteri akan menyampaikan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci ..... Rakan saya, Menteri Kedua pula akan bangkit sekaligus menyampaikan Hujah Kedua di bawah kata kunci ..... dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci ..... Manakala Menteri Ketiga kami pula akan membidas segala penghujahan pihak pembangkang.

1

. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan.. Hujah Pertama Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua. mohon untuk terus mencadang. Dengan itu Tuan Yang DiPertua. Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci . usul ___________________________________________ wajar diterima. bahawa sesesungguhnya .Tuan Yang DiPertua. Teks Panduan Ketua Pembangkang 2 .... Maka... Terima kasih..

A. Rakan saya.. rakan-rakan pihak pembangkang. Terima kasih Tuan Yang DiPertua.Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. Selaku pihak Pembangkang. Saya selaku Ketua Pembangkang akan menyampaikan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci . elok kiranya saya membidas terlebih dahulu definisi konsep Y. Sebentar tadi.. iaitu __________________________________________________________________ Bidas Definisi Konsep Namun sebelum diteruskan kepada penghujahan bangkangan. Y. kami berpendirian bahawa .. kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.. kami tidak bersetuju dengan gagasan usul Y...A..A. _____________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Strategi / Bidang Tugas Pasukan Justeru Tuan Yang DiPertua....B Perdana Menteri telah menyampaikan satu hujah di bawah kata kunci.B.. Pembangkang Kedua pula akan bangkit sekaligus 3 . Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Bertindak selaku pihak Pembangkang pada hari ini.B Perdana Menteri . Bidas Hujah Pertama Kerajaan Tuan Yang DiPertua.. Perdana Menteri sebentar tadi.

Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci .. Dengan itu Tuan Yang DiPertua.... mohon untuk terus membangkang... Tuan Yang DiPertua. Terima kasih..menyampaikan Hujah Kedua di bawah kata kunci . usul ___________________________________________ wajar ditolak. Teks Panduan Menteri Kedua 4 . bahawa sesesungguhnya ... Maka. dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci .. Manakala Pembangkang Ketiga kami pula akan membidas segala penghujahan pihak kerajaan.. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang... Hujah Pertama Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua....

Bidas Hujah Pertama Pembangkang Tuan Yang DiPertua. Terima kasih Tuan Yang DiPertua. Y. Selaku pihak Pembangkang...B Ketua Pembangkang telah menyampaikan satu hujah di bawah kata kunci..... rakan-rakan kabinet Kerajaan... iaitu ______________________________________________________________________ Tegakkan Semula Definisi Konsep Tuan Yang DiPertua.Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Bertindak selaku Menteri Kedua pada hari ini. Hujah Kedua kami di bawah kata kunci . Hujah Ketiga 5 .. saya menyokong penuh gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y. kami berpendirian bahawa ..B Perdana Menteri..... _________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua. Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci ...A. Tuan Yang DiPertua. saya tegakkan kembali definisi konsep kami di pihak Kerajaan . Sebentar tadi.. Hujah Kedua Seterusnya Tuan Yang DiPertua. Assalamualaikum dan selamat bersidang. pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.

... mohon untuk terus mencadang.. Dengan itu Tuan Yang DiPertua. iaitu ...Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari ini. Teks Panduan Pembangkang Kedua 6 . Ini amat bertepatan dengan usul yang kami gagaskan. bahawa sesesungguhnya ..

A. Terima kasih Tuan Yang DiPertua...B Perdana Menteri telah berhujah tentang .B Perdana Menteri.. Sebelum saya membidas hujah-hujah pihak Kerajaan. kita beralih pula kepada Perdana Menteri.. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Bidas Hujah Pertama Kerajaan Tuan Yang DiPertua. beliau menceritakan tentang . Selesai bidasan terhadap Menteri Kedua. (tegakkan semula definisi konsep) Bidas Hujah Kedua & Ketiga Kerajaan Tuan Yang DiPertua.. Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Bertindak selaku Pembangkang Kedua pada hari ini.. iaitu ______________________________________________________________________ Penegasan Semula Definisi Konsep Tuan Yang DiPertua. elok kiranya saya tegakkan kembali definisi konsep kami.. rakan-rakan pihak pembangkang... Dalam hujah ketiga pula.A. beliau ada menyatakan tentang . maka saya tidak bersetuju dengan gagasan usul Y. Menerusi hujah kedua. Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua... kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. 7 ..Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. Y.

Hujah Kedua Seterusnya Tuan Yang DiPertua.. wajar ditolak.... mohon untuk terus membangkang... Dengan itu Tuan Yang DiPertua.... Tuan Yang DiPertua... Teks Panduan Menteri Ketiga Kata-Kata Aluan 8 . kami berpendirian bahawa .. Hujah Kedua kami di bawah kata kunci .Selaku pihak Pembangkang. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada hari ini..... Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci Hujah Ketiga Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.. bahawa sesesungguhnya . Maka usul .

saya menyokong penuh gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y. Tuan Yang DiPertua. Bidas Hujah Ketiga Pembangkang Kita beralih kepada hujah kedua pembangkang kedua.Bismillahirrahmannirrahim. iaitu ______________________________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa . Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan 9 . Bidas Hujah Kedua Pembangkang Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang. maka saya perkukuhkan pula pendirian dan kes kerajaan pada hari ini. Bidas Hujah Pertama Pembangkang Setelah ketiga-tiga hujah pembangkang saya bidas... Bertindak selaku Menteri Ketiga pada hari ini.B Perdana Menteri. Terima kasih Tuan Yang DiPertua. rakan-rakan kabinet Kerajaan. Assalamualaikum dan selamat bersidang.. pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.. Kita mulakan dengan bidasan terhadap hujah ketiga pembangkang kedua.A. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Tuan Yang DiPertua.

Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.. Maka. Dengan itu Tuan Yang DiPertua.. Teks Panduan Pembangkang Ketiga Kata-Kata Aluan 10 . benarlah usul yang kami gagaskan. Pihak Pembangkang ada mempertikaikan tentang ...... Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari ini.. bahawa sesesungguhnya . iaitu .Tuan Yang DiPertua..... mohon untuk terus mencadang.

.. kabinet Kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian... Beliau turut membidas hujah pertama kami ... Bidas Hujah Ketiga Kerajaan Tuan Yang DiPertua.. Bidas Menteri Ketiga & Tegakkan Kembali Hujah-Hujah Pembangkang Tuan Yang DiPertua.. 11 ... kita mulakan dengan sesi bidasan terhadap pembangkang ketiga... Baiklah.....Bismillahirrahmannirrahim. Beliau juga ada membidas hujah kedua kami . Kita beralih kepada hujah ketiga Menteri Kedua. Terima kasih Tuan Yang DiPertua. Assalamualaikum dan selamat bersidang. saya tidak bersetuju dengan gagasan usul Y.A..B Perdana Menteri.. Menteri Ketiga ada membidas hujah ketiga kami . Bidas Hujah Kedua Kerajaan Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang.. sebentar tadi. Bertindak selaku Pembangkang Ketiga pada hari ini. rakan-rakan pihak pembangkang.. iaitu ______________________________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa . Kita beralih pula kepada hujah kedua Menteri Kedua. Namun sebenarnya . Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Tuan Yang DiPertua.

maka saya perkukuhkan pula pendirian dan kes pihak pembangkang pada hari ini. Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua. Pihak Kerajaan ada mempertikaikan tentang .. bahawa sesesungguhnya . Teks Ucapan Penggulungan Kerajaan / Pembangkang Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. usul .... 12 . Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan Tuan Yang DiPertua.. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada hari ini.. Maka.Bidas Hujah Pertama Kerajaan Setelah ketiga-tiga hujah kerajaan saya bidas.. mohon untuk terus membangkang... Dengan itu Tuan Yang DiPertua... wajar ditolak..

Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan) Rumusan & Bidasan Hujah Kedua (Pihak Lawan) Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Pertama (Pihak Sendiri) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Kedua (Pihak Sendiri) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Ketiga (Pihak Sendiri) Penegasan Pendirian Justeru Tuan Yang DiPertua. Dan kedua. rumusan dan bidasan terhadap hujah-hujah pihak lawan.. 13 . Bertindak selaku pihak Kerajaan / Pembangkang pada hari ini. kami tetap percaya bahawa sesungguhnya.. .. Mohon untuk terus mencadang/membangkang. rumusan serta pengukuhan terhadap hujah-hujah sendiri. Pertama.. Dalam arena penggulungan ini..Terima kasih sekali lagi Tuan Yang DiPertua.. jelaslah bahawa . (Nyatakan premis/pendirian) Bidang Tugas Tuan Yang DiPertua. saya akan melakukan 2 perkara..