Teks Panduan Perdana Menteri Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim, Terima kasih Tuan Yang DiPertua, rakan-rakan

kabinet Kerajaan, pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Bertindak selaku pihak Kerajaan pada hari ini, mohon izin Tuan Yang DiPertua untuk membentangkan satu usul, iaitu _______________________________________________________________________ Definisi Konsep Sebelum diteruskan kepada arena penghujahan, elok kiranya saya mendefinisikan secara konsep usul kita pada hari ini. Tuan Yang DiPertua, ..... Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua, Selaku pihak Kerajaan, kami berpendirian bahawa ..... Strategi / Bidang Tugas Pasukan Justeru Tuan Yang DiPertua, Saya selaku Perdana Menteri akan menyampaikan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci ..... Rakan saya, Menteri Kedua pula akan bangkit sekaligus menyampaikan Hujah Kedua di bawah kata kunci ..... dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci ..... Manakala Menteri Ketiga kami pula akan membidas segala penghujahan pihak pembangkang.

1

Hujah Pertama Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan. Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci . mohon untuk terus mencadang.... usul ___________________________________________ wajar diterima.. Maka. Teks Panduan Ketua Pembangkang 2 . Terima kasih. bahawa sesesungguhnya . Dengan itu Tuan Yang DiPertua....Tuan Yang DiPertua.

.. Terima kasih Tuan Yang DiPertua. kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Bidas Hujah Pertama Kerajaan Tuan Yang DiPertua. Rakan saya. Y. Strategi / Bidang Tugas Pasukan Justeru Tuan Yang DiPertua. Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Bertindak selaku pihak Pembangkang pada hari ini. Pembangkang Kedua pula akan bangkit sekaligus 3 . Perdana Menteri sebentar tadi.B Perdana Menteri telah menyampaikan satu hujah di bawah kata kunci. Sebentar tadi. elok kiranya saya membidas terlebih dahulu definisi konsep Y..B... iaitu __________________________________________________________________ Bidas Definisi Konsep Namun sebelum diteruskan kepada penghujahan bangkangan.A...B Perdana Menteri .Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. kami berpendirian bahawa .. Assalamualaikum dan selamat bersidang. rakan-rakan pihak pembangkang. _____________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua. Saya selaku Ketua Pembangkang akan menyampaikan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci .. kami tidak bersetuju dengan gagasan usul Y.A... Selaku pihak Pembangkang.A..

.. dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci .. Teks Panduan Menteri Kedua 4 . Dengan itu Tuan Yang DiPertua........ usul ___________________________________________ wajar ditolak. Manakala Pembangkang Ketiga kami pula akan membidas segala penghujahan pihak kerajaan. Maka.. Tuan Yang DiPertua.. bahawa sesesungguhnya . Hujah Pertama Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua... Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci . Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang. Terima kasih. mohon untuk terus membangkang..menyampaikan Hujah Kedua di bawah kata kunci ..

.. Selaku pihak Pembangkang. pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.. Hujah Kedua Seterusnya Tuan Yang DiPertua... saya menyokong penuh gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y. Tuan Yang DiPertua. kami berpendirian bahawa . Hujah Kedua kami di bawah kata kunci . Assalamualaikum dan selamat bersidang.Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. iaitu ______________________________________________________________________ Tegakkan Semula Definisi Konsep Tuan Yang DiPertua. saya tegakkan kembali definisi konsep kami di pihak Kerajaan .. Hujah Ketiga 5 ... Sebentar tadi..A.. Y. rakan-rakan kabinet Kerajaan. Terima kasih Tuan Yang DiPertua.. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Bertindak selaku Menteri Kedua pada hari ini..B Ketua Pembangkang telah menyampaikan satu hujah di bawah kata kunci.. Bidas Hujah Pertama Pembangkang Tuan Yang DiPertua.. _________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua..B Perdana Menteri.. Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci ..

.Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua. iaitu . bahawa sesesungguhnya . Ini amat bertepatan dengan usul yang kami gagaskan..... Teks Panduan Pembangkang Kedua 6 . Dengan itu Tuan Yang DiPertua. mohon untuk terus mencadang.. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari ini...

Sebelum saya membidas hujah-hujah pihak Kerajaan... kita beralih pula kepada Perdana Menteri..B Perdana Menteri. Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua.. rakan-rakan pihak pembangkang. Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Bertindak selaku Pembangkang Kedua pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Y... iaitu ______________________________________________________________________ Penegasan Semula Definisi Konsep Tuan Yang DiPertua..B Perdana Menteri telah berhujah tentang . (tegakkan semula definisi konsep) Bidas Hujah Kedua & Ketiga Kerajaan Tuan Yang DiPertua. Dalam hujah ketiga pula. Menerusi hujah kedua. elok kiranya saya tegakkan kembali definisi konsep kami.. 7 .. beliau menceritakan tentang .A. Bidas Hujah Pertama Kerajaan Tuan Yang DiPertua. Selesai bidasan terhadap Menteri Kedua.. kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.A. beliau ada menyatakan tentang .. maka saya tidak bersetuju dengan gagasan usul Y.. Terima kasih Tuan Yang DiPertua.Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim.

.....Selaku pihak Pembangkang. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada hari ini. wajar ditolak. Tuan Yang DiPertua. Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci Hujah Ketiga Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.. Maka usul . Hujah Kedua kami di bawah kata kunci . Teks Panduan Menteri Ketiga Kata-Kata Aluan 8 ... kami berpendirian bahawa ... bahawa sesesungguhnya . Hujah Kedua Seterusnya Tuan Yang DiPertua..... Dengan itu Tuan Yang DiPertua.. mohon untuk terus membangkang...

Assalamualaikum dan selamat bersidang.. Bertindak selaku Menteri Ketiga pada hari ini. rakan-rakan kabinet Kerajaan. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Tuan Yang DiPertua... saya menyokong penuh gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y. Kita mulakan dengan bidasan terhadap hujah ketiga pembangkang kedua. Terima kasih Tuan Yang DiPertua. Bidas Hujah Ketiga Pembangkang Kita beralih kepada hujah kedua pembangkang kedua. maka saya perkukuhkan pula pendirian dan kes kerajaan pada hari ini..Bismillahirrahmannirrahim. Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan 9 . pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. iaitu ______________________________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa . Bidas Hujah Pertama Pembangkang Setelah ketiga-tiga hujah pembangkang saya bidas.A. Bidas Hujah Kedua Pembangkang Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang. Tuan Yang DiPertua.B Perdana Menteri.

. Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.. Dengan itu Tuan Yang DiPertua. mohon untuk terus mencadang. Teks Panduan Pembangkang Ketiga Kata-Kata Aluan 10 ... bahawa sesesungguhnya .. iaitu .Tuan Yang DiPertua.... Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari ini.. benarlah usul yang kami gagaskan.. Maka. Pihak Pembangkang ada mempertikaikan tentang ...

.. saya tidak bersetuju dengan gagasan usul Y.Bismillahirrahmannirrahim. Beliau turut membidas hujah pertama kami . Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Tuan Yang DiPertua. Menteri Ketiga ada membidas hujah ketiga kami .... Namun sebenarnya . Assalamualaikum dan selamat bersidang. rakan-rakan pihak pembangkang. sebentar tadi.. Bidas Hujah Ketiga Kerajaan Tuan Yang DiPertua. 11 . Beliau juga ada membidas hujah kedua kami ..B Perdana Menteri..... Bertindak selaku Pembangkang Ketiga pada hari ini. iaitu ______________________________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa ..... Kita beralih pula kepada hujah kedua Menteri Kedua. Kita beralih kepada hujah ketiga Menteri Kedua. kita mulakan dengan sesi bidasan terhadap pembangkang ketiga. Terima kasih Tuan Yang DiPertua. Bidas Hujah Kedua Kerajaan Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang.. Bidas Menteri Ketiga & Tegakkan Kembali Hujah-Hujah Pembangkang Tuan Yang DiPertua..A. Baiklah.. kabinet Kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian...

. Dengan itu Tuan Yang DiPertua. Pihak Kerajaan ada mempertikaikan tentang .. Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.........Bidas Hujah Pertama Kerajaan Setelah ketiga-tiga hujah kerajaan saya bidas.. bahawa sesesungguhnya . Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan Tuan Yang DiPertua. Teks Ucapan Penggulungan Kerajaan / Pembangkang Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. usul . maka saya perkukuhkan pula pendirian dan kes pihak pembangkang pada hari ini. mohon untuk terus membangkang. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada hari ini. Maka.. 12 . wajar ditolak.

Bertindak selaku pihak Kerajaan / Pembangkang pada hari ini. saya akan melakukan 2 perkara. (Nyatakan premis/pendirian) Bidang Tugas Tuan Yang DiPertua. Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan) Rumusan & Bidasan Hujah Kedua (Pihak Lawan) Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Pertama (Pihak Sendiri) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Kedua (Pihak Sendiri) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Ketiga (Pihak Sendiri) Penegasan Pendirian Justeru Tuan Yang DiPertua. 13 . Dan kedua. Mohon untuk terus mencadang/membangkang.. jelaslah bahawa ... Pertama... Dalam arena penggulungan ini.. rumusan serta pengukuhan terhadap hujah-hujah sendiri.. . rumusan dan bidasan terhadap hujah-hujah pihak lawan. kami tetap percaya bahawa sesungguhnya.Terima kasih sekali lagi Tuan Yang DiPertua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful