Teks Panduan Perdana Menteri Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim, Terima kasih Tuan Yang DiPertua, rakan-rakan

kabinet Kerajaan, pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Bertindak selaku pihak Kerajaan pada hari ini, mohon izin Tuan Yang DiPertua untuk membentangkan satu usul, iaitu _______________________________________________________________________ Definisi Konsep Sebelum diteruskan kepada arena penghujahan, elok kiranya saya mendefinisikan secara konsep usul kita pada hari ini. Tuan Yang DiPertua, ..... Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua, Selaku pihak Kerajaan, kami berpendirian bahawa ..... Strategi / Bidang Tugas Pasukan Justeru Tuan Yang DiPertua, Saya selaku Perdana Menteri akan menyampaikan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci ..... Rakan saya, Menteri Kedua pula akan bangkit sekaligus menyampaikan Hujah Kedua di bawah kata kunci ..... dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci ..... Manakala Menteri Ketiga kami pula akan membidas segala penghujahan pihak pembangkang.

1

.. Maka. Dengan itu Tuan Yang DiPertua.. Terima kasih.. usul ___________________________________________ wajar diterima.Tuan Yang DiPertua.. mohon untuk terus mencadang. Teks Panduan Ketua Pembangkang 2 . Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci . Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan. bahawa sesesungguhnya ... Hujah Pertama Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua..

Terima kasih Tuan Yang DiPertua. Selaku pihak Pembangkang..Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. Sebentar tadi... Bidas Hujah Pertama Kerajaan Tuan Yang DiPertua.B...A.. kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian..B Perdana Menteri telah menyampaikan satu hujah di bawah kata kunci. Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Bertindak selaku pihak Pembangkang pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat bersidang. kami berpendirian bahawa . kami tidak bersetuju dengan gagasan usul Y.B Perdana Menteri ... elok kiranya saya membidas terlebih dahulu definisi konsep Y. Rakan saya.. Saya selaku Ketua Pembangkang akan menyampaikan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci .. Perdana Menteri sebentar tadi. Y. rakan-rakan pihak pembangkang.A. iaitu __________________________________________________________________ Bidas Definisi Konsep Namun sebelum diteruskan kepada penghujahan bangkangan.. Strategi / Bidang Tugas Pasukan Justeru Tuan Yang DiPertua. _____________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua.A. Pembangkang Kedua pula akan bangkit sekaligus 3 .

Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang.. Manakala Pembangkang Ketiga kami pula akan membidas segala penghujahan pihak kerajaan... Dengan itu Tuan Yang DiPertua... usul ___________________________________________ wajar ditolak. bahawa sesesungguhnya .. Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci .... Terima kasih. Hujah Pertama Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.menyampaikan Hujah Kedua di bawah kata kunci . mohon untuk terus membangkang... Tuan Yang DiPertua.. Teks Panduan Menteri Kedua 4 .... dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci . Maka..

.. saya menyokong penuh gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y. Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci ..B Perdana Menteri. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Bertindak selaku Menteri Kedua pada hari ini. rakan-rakan kabinet Kerajaan.Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim..A. iaitu ______________________________________________________________________ Tegakkan Semula Definisi Konsep Tuan Yang DiPertua.. pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Selaku pihak Pembangkang.. kami berpendirian bahawa . _________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua. Bidas Hujah Pertama Pembangkang Tuan Yang DiPertua... Tuan Yang DiPertua. Hujah Kedua Seterusnya Tuan Yang DiPertua. Sebentar tadi... Y.. Hujah Ketiga 5 . Terima kasih Tuan Yang DiPertua. saya tegakkan kembali definisi konsep kami di pihak Kerajaan .B Ketua Pembangkang telah menyampaikan satu hujah di bawah kata kunci.. Hujah Kedua kami di bawah kata kunci ......

.... Teks Panduan Pembangkang Kedua 6 . iaitu ..Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua. Ini amat bertepatan dengan usul yang kami gagaskan.. bahawa sesesungguhnya . mohon untuk terus mencadang.. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari ini.. Dengan itu Tuan Yang DiPertua.

beliau menceritakan tentang . (tegakkan semula definisi konsep) Bidas Hujah Kedua & Ketiga Kerajaan Tuan Yang DiPertua. Y. beliau ada menyatakan tentang . Terima kasih Tuan Yang DiPertua. elok kiranya saya tegakkan kembali definisi konsep kami...... Bidas Hujah Pertama Kerajaan Tuan Yang DiPertua. kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. maka saya tidak bersetuju dengan gagasan usul Y. Dalam hujah ketiga pula. Assalamualaikum dan selamat bersidang.A.. Selesai bidasan terhadap Menteri Kedua. rakan-rakan pihak pembangkang.A.B Perdana Menteri telah berhujah tentang . Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua.. kita beralih pula kepada Perdana Menteri. Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Bertindak selaku Pembangkang Kedua pada hari ini. iaitu ______________________________________________________________________ Penegasan Semula Definisi Konsep Tuan Yang DiPertua..Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. Sebelum saya membidas hujah-hujah pihak Kerajaan.... Menerusi hujah kedua.. 7 .B Perdana Menteri.

... wajar ditolak.. Maka usul . kami berpendirian bahawa . Tuan Yang DiPertua...... Hujah Kedua kami di bawah kata kunci .. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada hari ini.... mohon untuk terus membangkang. Dengan itu Tuan Yang DiPertua.. Teks Panduan Menteri Ketiga Kata-Kata Aluan 8 . bahawa sesesungguhnya . Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci Hujah Ketiga Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua... Hujah Kedua Seterusnya Tuan Yang DiPertua.Selaku pihak Pembangkang..

saya menyokong penuh gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y. Kita mulakan dengan bidasan terhadap hujah ketiga pembangkang kedua. Terima kasih Tuan Yang DiPertua.. Bidas Hujah Ketiga Pembangkang Kita beralih kepada hujah kedua pembangkang kedua. pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Bertindak selaku Menteri Ketiga pada hari ini.. iaitu ______________________________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa . Bidas Hujah Pertama Pembangkang Setelah ketiga-tiga hujah pembangkang saya bidas.B Perdana Menteri.Bismillahirrahmannirrahim. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Tuan Yang DiPertua. Bidas Hujah Kedua Pembangkang Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang.A.. Assalamualaikum dan selamat bersidang.. rakan-rakan kabinet Kerajaan. maka saya perkukuhkan pula pendirian dan kes kerajaan pada hari ini. Tuan Yang DiPertua. Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan 9 .

. mohon untuk terus mencadang... benarlah usul yang kami gagaskan. Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.. bahawa sesesungguhnya . Pihak Pembangkang ada mempertikaikan tentang ...... Maka. Dengan itu Tuan Yang DiPertua. iaitu ...Tuan Yang DiPertua. Teks Panduan Pembangkang Ketiga Kata-Kata Aluan 10 . Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari ini..

kabinet Kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. sebentar tadi. Kita beralih kepada hujah ketiga Menteri Kedua.. Bidas Hujah Ketiga Kerajaan Tuan Yang DiPertua... Menteri Ketiga ada membidas hujah ketiga kami .. Kita beralih pula kepada hujah kedua Menteri Kedua. Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Tuan Yang DiPertua.... Bidas Hujah Kedua Kerajaan Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang. Assalamualaikum dan selamat bersidang....A. Bidas Menteri Ketiga & Tegakkan Kembali Hujah-Hujah Pembangkang Tuan Yang DiPertua. Bertindak selaku Pembangkang Ketiga pada hari ini.. saya tidak bersetuju dengan gagasan usul Y.Bismillahirrahmannirrahim. Namun sebenarnya .. rakan-rakan pihak pembangkang. Baiklah. 11 . iaitu ______________________________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa ... Terima kasih Tuan Yang DiPertua.B Perdana Menteri. kita mulakan dengan sesi bidasan terhadap pembangkang ketiga... Beliau juga ada membidas hujah kedua kami ... Beliau turut membidas hujah pertama kami ...

Pihak Kerajaan ada mempertikaikan tentang ...Bidas Hujah Pertama Kerajaan Setelah ketiga-tiga hujah kerajaan saya bidas. maka saya perkukuhkan pula pendirian dan kes pihak pembangkang pada hari ini. Dengan itu Tuan Yang DiPertua...... Maka. bahawa sesesungguhnya . usul .. 12 .... mohon untuk terus membangkang.. wajar ditolak. Teks Ucapan Penggulungan Kerajaan / Pembangkang Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan Tuan Yang DiPertua. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada hari ini. Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.

kami tetap percaya bahawa sesungguhnya. Pertama. saya akan melakukan 2 perkara. jelaslah bahawa . Bertindak selaku pihak Kerajaan / Pembangkang pada hari ini. Mohon untuk terus mencadang/membangkang... . rumusan dan bidasan terhadap hujah-hujah pihak lawan. Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan) Rumusan & Bidasan Hujah Kedua (Pihak Lawan) Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Pertama (Pihak Sendiri) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Kedua (Pihak Sendiri) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Ketiga (Pihak Sendiri) Penegasan Pendirian Justeru Tuan Yang DiPertua. (Nyatakan premis/pendirian) Bidang Tugas Tuan Yang DiPertua.. Dalam arena penggulungan ini. rumusan serta pengukuhan terhadap hujah-hujah sendiri. 13 . Dan kedua.....Terima kasih sekali lagi Tuan Yang DiPertua.