Teks Panduan Perdana Menteri Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim, Terima kasih Tuan Yang DiPertua, rakan-rakan

kabinet Kerajaan, pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Bertindak selaku pihak Kerajaan pada hari ini, mohon izin Tuan Yang DiPertua untuk membentangkan satu usul, iaitu _______________________________________________________________________ Definisi Konsep Sebelum diteruskan kepada arena penghujahan, elok kiranya saya mendefinisikan secara konsep usul kita pada hari ini. Tuan Yang DiPertua, ..... Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua, Selaku pihak Kerajaan, kami berpendirian bahawa ..... Strategi / Bidang Tugas Pasukan Justeru Tuan Yang DiPertua, Saya selaku Perdana Menteri akan menyampaikan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci ..... Rakan saya, Menteri Kedua pula akan bangkit sekaligus menyampaikan Hujah Kedua di bawah kata kunci ..... dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci ..... Manakala Menteri Ketiga kami pula akan membidas segala penghujahan pihak pembangkang.

1

usul ___________________________________________ wajar diterima.. mohon untuk terus mencadang. Dengan itu Tuan Yang DiPertua. Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci ...Tuan Yang DiPertua... Maka. bahawa sesesungguhnya . Hujah Pertama Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua.. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan. Terima kasih. Teks Panduan Ketua Pembangkang 2 ...

kami berpendirian bahawa .. Saya selaku Ketua Pembangkang akan menyampaikan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci .A.. Y. kami tidak bersetuju dengan gagasan usul Y.....A... kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Pembangkang Kedua pula akan bangkit sekaligus 3 . _____________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua.B Perdana Menteri . iaitu __________________________________________________________________ Bidas Definisi Konsep Namun sebelum diteruskan kepada penghujahan bangkangan. rakan-rakan pihak pembangkang.Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. Strategi / Bidang Tugas Pasukan Justeru Tuan Yang DiPertua.A. Selaku pihak Pembangkang. Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Bertindak selaku pihak Pembangkang pada hari ini. Bidas Hujah Pertama Kerajaan Tuan Yang DiPertua. Sebentar tadi.B.. elok kiranya saya membidas terlebih dahulu definisi konsep Y. Terima kasih Tuan Yang DiPertua. Assalamualaikum dan selamat bersidang.. Rakan saya...B Perdana Menteri telah menyampaikan satu hujah di bawah kata kunci. Perdana Menteri sebentar tadi.

menyampaikan Hujah Kedua di bawah kata kunci . Manakala Pembangkang Ketiga kami pula akan membidas segala penghujahan pihak kerajaan. Teks Panduan Menteri Kedua 4 ..... Dengan itu Tuan Yang DiPertua.. dan Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci . bahawa sesesungguhnya ... Maka..... Tuan Yang DiPertua. Terima kasih.. mohon untuk terus membangkang. Mohon izin untuk membentangkan Hujah Pertama kami di bawah kata kunci ... Hujah Pertama Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang. usul ___________________________________________ wajar ditolak...

. iaitu ______________________________________________________________________ Tegakkan Semula Definisi Konsep Tuan Yang DiPertua...B Perdana Menteri...B Ketua Pembangkang telah menyampaikan satu hujah di bawah kata kunci... Bidas Hujah Pertama Pembangkang Tuan Yang DiPertua. Hujah Kedua kami di bawah kata kunci . Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci . kami berpendirian bahawa .. Y. _________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua.. rakan-rakan kabinet Kerajaan.... Hujah Ketiga 5 . pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Tuan Yang DiPertua. Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Bertindak selaku Menteri Kedua pada hari ini. Sebentar tadi. Hujah Kedua Seterusnya Tuan Yang DiPertua.. saya menyokong penuh gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y.Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim.. saya tegakkan kembali definisi konsep kami di pihak Kerajaan .. Terima kasih Tuan Yang DiPertua.. Selaku pihak Pembangkang. Assalamualaikum dan selamat bersidang.A..

.. bahawa sesesungguhnya .Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari ini. iaitu .. Dengan itu Tuan Yang DiPertua.. Teks Panduan Pembangkang Kedua 6 .... Ini amat bertepatan dengan usul yang kami gagaskan. mohon untuk terus mencadang..

7 .. kabinet kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian...A. Bidas Hujah Pertama Kerajaan Tuan Yang DiPertua. elok kiranya saya tegakkan kembali definisi konsep kami. Assalamualaikum dan selamat bersidang.Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim.. Premis/Pendirian Pasukan Tuan Yang DiPertua.A.. Dalam hujah ketiga pula.. Sebelum saya membidas hujah-hujah pihak Kerajaan. beliau ada menyatakan tentang . Y. maka saya tidak bersetuju dengan gagasan usul Y...B Perdana Menteri telah berhujah tentang .. Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Bertindak selaku Pembangkang Kedua pada hari ini. (tegakkan semula definisi konsep) Bidas Hujah Kedua & Ketiga Kerajaan Tuan Yang DiPertua. rakan-rakan pihak pembangkang. iaitu ______________________________________________________________________ Penegasan Semula Definisi Konsep Tuan Yang DiPertua. Selesai bidasan terhadap Menteri Kedua. beliau menceritakan tentang . Terima kasih Tuan Yang DiPertua. kita beralih pula kepada Perdana Menteri.. Menerusi hujah kedua.B Perdana Menteri...

Maka usul . Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada hari ini... Hujah Kedua Seterusnya Tuan Yang DiPertua. Teks Panduan Menteri Ketiga Kata-Kata Aluan 8 . kami berpendirian bahawa . wajar ditolak..... bahawa sesesungguhnya . Dengan itu Tuan Yang DiPertua...Selaku pihak Pembangkang.. Tuan Yang DiPertua.... mohon untuk terus membangkang. Hujah Kedua kami di bawah kata kunci . Hujah Ketiga kami di bawah kata kunci Hujah Ketiga Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua......

iaitu ______________________________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa . Menyatakan Sokongan Terhadap Usul Tuan Yang DiPertua.A. Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan 9 . Bidas Hujah Ketiga Pembangkang Kita beralih kepada hujah kedua pembangkang kedua. pihak pembangkang dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.B Perdana Menteri. Kita mulakan dengan bidasan terhadap hujah ketiga pembangkang kedua. Bidas Hujah Kedua Pembangkang Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang. Bidas Hujah Pertama Pembangkang Setelah ketiga-tiga hujah pembangkang saya bidas.Bismillahirrahmannirrahim. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Bertindak selaku Menteri Ketiga pada hari ini. rakan-rakan kabinet Kerajaan. Tuan Yang DiPertua. Terima kasih Tuan Yang DiPertua.... maka saya perkukuhkan pula pendirian dan kes kerajaan pada hari ini. saya menyokong penuh gagasan usul yang telah dibentangkan oleh Y..

. Pihak Pembangkang ada mempertikaikan tentang .. Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua. Maka....Tuan Yang DiPertua. Dengan itu Tuan Yang DiPertua. iaitu . mohon untuk terus mencadang. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Kerajaan pada hari ini.. benarlah usul yang kami gagaskan..... Teks Panduan Pembangkang Ketiga Kata-Kata Aluan 10 . bahawa sesesungguhnya ...

..... Namun sebenarnya . Kita beralih pula kepada hujah kedua Menteri Kedua.. Kita beralih kepada hujah ketiga Menteri Kedua. saya tidak bersetuju dengan gagasan usul Y. sebentar tadi. Baiklah... Bertindak selaku Pembangkang Ketiga pada hari ini.Bismillahirrahmannirrahim.....B Perdana Menteri. iaitu ______________________________________________________________________ Premis/Pendirian Pasukan Ini adalah berdasarkan pendirian kami bahawa . Terima kasih Tuan Yang DiPertua.. Menteri Ketiga ada membidas hujah ketiga kami . Menyatakan Bangkangan Terhadap Usul Tuan Yang DiPertua..A. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Beliau juga ada membidas hujah kedua kami . Bidas Menteri Ketiga & Tegakkan Kembali Hujah-Hujah Pembangkang Tuan Yang DiPertua.. Beliau turut membidas hujah pertama kami . Bidas Hujah Kedua Kerajaan Kita beralih pula kepada hujah pertama Ketua Pembangkang.. kabinet Kerajaan dan seterusnya Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian.. Bidas Hujah Ketiga Kerajaan Tuan Yang DiPertua. rakan-rakan pihak pembangkang. 11 ... kita mulakan dengan sesi bidasan terhadap pembangkang ketiga..

. maka saya perkukuhkan pula pendirian dan kes pihak pembangkang pada hari ini. Teks Ucapan Penggulungan Kerajaan / Pembangkang Kata-Kata Aluan Bismillahirrahmannirrahim. Saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak Pembangkang pada hari ini. bahawa sesesungguhnya . usul .. Dengan itu Tuan Yang DiPertua.Bidas Hujah Pertama Kerajaan Setelah ketiga-tiga hujah kerajaan saya bidas.. mohon untuk terus membangkang... Pihak Kerajaan ada mempertikaikan tentang . 12 . Maka.. wajar ditolak.... Perkukuhkan Pendirian dan Kes Kerajaan Tuan Yang DiPertua... Penegasan Pendirian Tuan Yang DiPertua..

Mohon untuk terus mencadang/membangkang. jelaslah bahawa . Pertama.. . Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan) Rumusan & Bidasan Hujah Kedua (Pihak Lawan) Rumusan & Bidasan Hujah Pertama (Pihak Lawan) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Pertama (Pihak Sendiri) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Kedua (Pihak Sendiri) Rumusan & Perkukuhkan Hujah Ketiga (Pihak Sendiri) Penegasan Pendirian Justeru Tuan Yang DiPertua.Terima kasih sekali lagi Tuan Yang DiPertua.. kami tetap percaya bahawa sesungguhnya.. Bertindak selaku pihak Kerajaan / Pembangkang pada hari ini. saya akan melakukan 2 perkara. Dalam arena penggulungan ini. 13 .. (Nyatakan premis/pendirian) Bidang Tugas Tuan Yang DiPertua. rumusan dan bidasan terhadap hujah-hujah pihak lawan.. Dan kedua.. rumusan serta pengukuhan terhadap hujah-hujah sendiri..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful