1

oleObject1 2 .

Setiap individu pelajar 3 . Peraturan-peraturan ini diwajibkan kepada semua pelajar dengan tujuan kebajikan dan mendisiplinkan pelajar-pelajar di samping melicinkan perjalanan dan pentadbiran sekolah menuju kepada matlamatnya.SEKOLAH KEBANGSAAN TITOM BUKU PANDUAN MENGELAK KEMALANGAN SEKOLAH TAHUN TERBITAN 2010 PEKARA AM.

SURAT AKU JANJI PELAJAR 4 .Buku Panduan Peraturan Sekolah. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek.diwajibkan mematuhi semua peaturan yang ditetapkan. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

........... Pesetujuan ini dibuat atas kesedaran dan kerelaan hati saya sendiri tanpa desakan atau paksaan mana-mana pihak............NAMA PELAJAR : _____________________________________________________ Saya yang bernama seperti di atas dengan ini mengaku bahawa saya bersetuju akan mematuhi segala peraturan sekolah selama saya belajar di sekolah ini............ Tandatangan pelajar . Sekiranya saya melanggar mana-mana peraturan yang telah ditetapkan................ ( ) Tarikh : 5 .. saya sanggup dan bersedia menerima sebarang bentuk hukuman yang berkaitan setimpal dengan kesalahan yang saya telah lakukan.....

PENGAKUAN PENJAGA Saya ___________________________________________________________ penjaga kepada _________________________________________________ mengakui telah membaca buku peraturan ini dan bersetuju menasihati anakanak jagaan saya supaya mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung dalam buku peraturan ini............ 6 ............................................................ Tandatangan : . Saya memberi sepenuh kepercayaan kepada pihak sekolah untuk mengendali dan menyelesaikan kes disiplin yang melibatkan anak saya.........

..........Semua pelajar mesti berada di dalam bilik kelas pada jam 6......................... : .......Semua pelajar mestilah menjaga kebersihan bilik darjah masing-masing..Nama No K/P Tarikh : .....................................55 pagi... Tatacara keselamatan di Bilik darjah 1... 3................... Guru tingkatan akan mengambil kedatangan pelajar...........................Pelajar-pelajar yang bertugas pada hari itu akan menjalankan tugas kelas pada waktu pagi sebelum loceng pertama dibunyikan...............Ketua kelas dan penolongnyabertanggungjawab menyediakan jadual tugas kelas masing-masing dan memastikan tugas harian dijalankan dengan sempurna ................... : .................. 4........ 2.......................... 7 .............................

5.Pelajar dilarang membuat bising dan mengganggu ketenteraman bilik kelas. pengetua atau pelawat meninggalkan bilik kelas.Apabila guru.Semua pelajar bertanggungjawab menjaga alat-alat dalam bilik darjah. Pelajar mestilah mengucapkan Terima kasih. pelajar hendaklah bangun dan mengucapkan selamat atau memberi salam. setelah guru. 8. 8 .Ketua tingkatan mesti melaporkan kepada guru tingkatan dengan segera jika berlaku sebarang kerosakan. 7.Setiap pelajar bertanggungjawab supaya kerusi dan meja yang dikhaskan untuknya tidak diconteng atau dirosakkan. 9.Pelajar-pelajar tidak dibenarkan menggunakan kapur tulis dan menulis di papan hitam kecuali diarah berbuat demikian oleh guru. 6. pengetua atau pelawat masuk ke bilik kelas. 10.Bakul sampah perlu dikosongkan sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula .

Pelajar yang hendak masuk ke bilik darjah di mana guru sedang mengajar dikehendakki mengetuk pintu terlebih dahulu dan meminta kebenaran masuk.Apabila guru tidak ada di dalam bilik kelas. 16. papan hitam mesti dibersihkan.11. Sewaktu pertukaran guru juga pelajar tidak dibenarkan keluar.Pelajar-pelajar perlu memastikan suis kipas dimatikan apabila meninggalkan bilik kelas samada untuk ke makmal atau waktu pendidikan jasmani 15. poster-poster dan carta yang sesuai dan menarik yang seringkali ditukar. 13. 9 . Ketua Kelas bertanggungjawab menghubungi guru tersebut atau guru gentian sekiranya guru mata pelajaran tidak hadir. pelajar tidak dibenarkan keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran guru. 12.Pelajar-pelajar digalakkan menghias bilik kelas masing-masing dengan alat-alat pembelajaran. meja dan kerusi diatur sebelum waktu balik. 14.Semasa pelajaran sedang berjalan.Bilik kelas mestilah berada dalam keadaan bersih.

Pelajar mestilah sentiasa menjaga keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti di dalam bilik kelas. tidak dibenarkan makan di tempat lain. 10 . Kantin 1 Apabila membeli makanan/miniman semasa rehat. 2 Pelajar-pelajar dikehendaki duduk ketika makan atau mesti berada di kawasan kantin. piring yang digunakan di atas meja. 4 Jangan tinggalkan sebarang jenis pembalut makanan atau baki makanan di atas meja. Kemalangan akibat kelalaian sendiri tidak dapat ditanggungjawab oleh pihak sekolah. 3 Jangan tinggalkan mangkuk.17. pelajar-pelajr dikehendaki beratur denga tertib dan ikut arahan guru bertugas dan pengawaspengawas yang bertugas.Keselamatan diri adalah tanggungan pelajar sendiri. tetap hendaklah dimasukkan ke dalam bekas yang disediakan. Masukkan ke dalam tong sampah yang disediakan.

8 Jangan salahgunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti besen basuh tangan dan tong sampah. 5. Pastikan alat pemadarn api ada dan boleh digunakan. 3. Susun atur semula kerusi supaya kemas. Makmal / bengkel Kemahiran Hidup. 7 Semua pelajar dilarang membeli makanan di luar kawasan sekolah sewaktu rehat. Kemaskan makmal komputer sebelum keluar. Pengguna dikehendaki sentiasa menjaga kebersihan makmal komputer. 6 Para pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam kantin atau dapur kantin. 1. atau pergi makan di luar kawasan sekolah.5 Para pelajar dilarang membeli makanan di luar waktu rehat. 11 . Laporkan sebarang kerosakan dengan segera kepada guru yang bertugas. Pengguna tidak boleh masuk ke dalam makmal komputer tanpa izin atau semasa ketiadaan guru. 2. 4.

Pengguna dilarang membawa sebarang cakera perisian luar masuk ke dalam makmal kecuali dengan izin guru yang bertugas. 10. 11. Pengguna dilarang melayari Internet pada alamat-alamat yang tidak senonoh (lucah). 7. Pengguna dilarang membuat bising. 9. berlari-lari. Semua pengguna dikehendaki mengikuti Jadual Waktu Penggunaan makmal komputer.6. Semua pengguna dikehendaki mencatat pada buku log / rekod penggunaan makmal komputer 8. Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil atau terbau sesuatu yang terbakar atau sebarang keadaan yang disyaki tidak normal. Pengguna komputer dilarang mengusik sebarang sambungan wayar pada komputer. Pengguna dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan izin guru yang bertugas. bertengkar dan bergaduh dalam makmal komputer. 12 . sila laporkan dengan segera pada guru yang bertugas. bergurau senda. 12. 13.

habuk dan kekotoran. Imbas cakera liut sebelum digunakan untuk mengelakkan sebaran virus. Jika ada bunyi yang ganjil atau terhidu sesuatu yang terbakar kenalpasti komputer yang terlibat dan segera putuskan bekalan kuasa di dinding yang bersambung ke komputer itu. 4. Pengguna dikehendaki melaporkan sebarang kerosakan perkakasan kepada guru komputer. Pastikan cakera liut disimpan dalam kotaknya atau bekas bebas dari sebarang benda asing. Padamkan suis pencetak selepas digunakan. 5. Komputer yang rosak perlu diasingkan. 7. Jangan membawa keluar sebarang perkakasan komputer dari makmal tanpa kebenaran 2.Aspek Keselamatan Perkakasan 1. 3. 6.dilabelkan dan dinyatakan perkara yang rosak untuk tindakan seterusnya. 13 .

Meja komputer diatur dengan baik dan tersusun. Kekisi pintu dan tingkap perlu dipasang untuk mengelakkan kecurian perkakasan berlaku. 10. kerusi boleh dilaras mengikut keperluan pengguna dan duduk tegak untuk hindar dari sakit pinggang. 14 . 9. Sistem penggera kebakaran (sistem pengesan asap dan api) perlu dipasang untuk mengelakkan kebakaran dari berlaku. sistem unit diletak di tempat yang sesuai dan mempunyai ruang yang mencukupi bagi semua alat peranti 2.8. Tempat duduk selesa. Pastikan disk cleaner dan cecair alkohol ada disimpan dalam makmal komputer untuk mencuci pemacu cakera yang kotor. Senarai Keselamatan Pengguna 1.

Jika perlu buka casing komputer untuk kerja penyelenggaraan. Perhatikan jika terdapat wayar kuasa yang terdedah. Pastikan makmal komputer dilengkapi dengan kotak pertolongan cemas.3. Pengguna dinasihatkan berehat sebentarjika mengalami sakit tengkok. elak dari memakai tali leher. 10. monitor harus 18 ke 24 inci jauh dari mata. 9. Laraskan kedudukan monitor dengan mata . Semasa membuat kerja penyelenggaraan. barang-barang kemas dan berambut panjang. 6. 5. Penapis cahaya monitor (glass filter) boleh digunakan untuk keselesaan dan keselamatan mata pengguna. Pengguna perlu berehat selepas 2 jam menggunakan komputer dan melihat kehiiauan di luar untuk melegakan pandangan mata.tukar mana-mana kabel kuasa yang rosak. 8. 4. 15 . 7. Kabel-kabel komputer perlu diletakkan di belakang komputer atau di tempat yang selamat dari laluan pengguna. sakit tulang belakang dan keletihan kedua-dua tangan. matikan kuasa elektrik dan tanggalkan plug. pastikan sistem unit di shutdown dahulu. 11.

Stor Pendidikan Jasmani. Setiap peralatan sukan yang diambil perlulah direkodkan ke dalam buku rekod penggunaan stor PJK. Pastikan mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada guru pendidikan jasmani sebelum mengambil peralatan sukan yang diperlukan. 3. Sila beratur ketika berada dihadapan pintu bilik stor PJK. 1. 16 . Sebagai langkah keselamatan. 4. elakkan dating ke stor PJK dengan bersendirian tanpa memaklumkan kepada guru pendidikan jasmani. Dilarang mengambil peralatan tanpa kebenaran 2.

8.Setiap peralatan sukan hendaklah dikembalikan dan diletekkan mengikut susunan asalnya. 5.5. 17 . Pihak stor berhak meminta tuntutan ganti rugi daripada kelas terbabit atas segala kerosakan atau kehilangan peralatan sukan yang digunakan. Pastikan pintu sentiasa ditutup sebelum beredar untuk mngelakkan kehilangan peralatan sukan. 6. 7. Pastikan semua suis ditutup sebelum beredar keluar. Amalkan sikap bertanggungjawab terhadap kebersihan stor PJK. Kawasan persekitaran sekolah. kutip sampah apabila ternampak di persekitaran dan bunag ke dalam tong sampah.

Pelajar mestilah memasukkan sampah/plastik/kertas buangan ke dalam tong sampah. 18 . 5. 2.Jangan merosakkan tanaman/harta benda sekolah.Tidak dibenarkan meludah di merta-rata tempat.1. 3. 4.Pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekoalh pada waktu persekolahan kecuali keluar dengan kebenaran Guru Besar/Penolong Kanan/Guru Bertugas Mingguan.Tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah selepas waktu persekolahan/haru cuti tanpa kebenaran guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful