1

oleObject1 2 .

Peraturan-peraturan ini diwajibkan kepada semua pelajar dengan tujuan kebajikan dan mendisiplinkan pelajar-pelajar di samping melicinkan perjalanan dan pentadbiran sekolah menuju kepada matlamatnya. Setiap individu pelajar 3 .SEKOLAH KEBANGSAAN TITOM BUKU PANDUAN MENGELAK KEMALANGAN SEKOLAH TAHUN TERBITAN 2010 PEKARA AM.

emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. rohani. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek.diwajibkan mematuhi semua peaturan yang ditetapkan. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA. SURAT AKU JANJI PELAJAR 4 .Buku Panduan Peraturan Sekolah. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

.............. ( ) Tarikh : 5 ............. Sekiranya saya melanggar mana-mana peraturan yang telah ditetapkan.. Tandatangan pelajar ..... Pesetujuan ini dibuat atas kesedaran dan kerelaan hati saya sendiri tanpa desakan atau paksaan mana-mana pihak..... saya sanggup dan bersedia menerima sebarang bentuk hukuman yang berkaitan setimpal dengan kesalahan yang saya telah lakukan.....NAMA PELAJAR : _____________________________________________________ Saya yang bernama seperti di atas dengan ini mengaku bahawa saya bersetuju akan mematuhi segala peraturan sekolah selama saya belajar di sekolah ini...............

......................................... 6 ............ Saya memberi sepenuh kepercayaan kepada pihak sekolah untuk mengendali dan menyelesaikan kes disiplin yang melibatkan anak saya. Tandatangan : .....................PENGAKUAN PENJAGA Saya ___________________________________________________________ penjaga kepada _________________________________________________ mengakui telah membaca buku peraturan ini dan bersetuju menasihati anakanak jagaan saya supaya mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung dalam buku peraturan ini.......

. : ........................................... 2...... Guru tingkatan akan mengambil kedatangan pelajar...... Tatacara keselamatan di Bilik darjah 1.......................Nama No K/P Tarikh : ........ 3............................. : ......Pelajar-pelajar yang bertugas pada hari itu akan menjalankan tugas kelas pada waktu pagi sebelum loceng pertama dibunyikan..........................55 pagi.............. 7 ................Ketua kelas dan penolongnyabertanggungjawab menyediakan jadual tugas kelas masing-masing dan memastikan tugas harian dijalankan dengan sempurna ..... 4.....Semua pelajar mestilah menjaga kebersihan bilik darjah masing-masing......................................Semua pelajar mesti berada di dalam bilik kelas pada jam 6......................

10. 6.Semua pelajar bertanggungjawab menjaga alat-alat dalam bilik darjah. 8 .Pelajar-pelajar tidak dibenarkan menggunakan kapur tulis dan menulis di papan hitam kecuali diarah berbuat demikian oleh guru. setelah guru.Ketua tingkatan mesti melaporkan kepada guru tingkatan dengan segera jika berlaku sebarang kerosakan. pengetua atau pelawat meninggalkan bilik kelas. pelajar hendaklah bangun dan mengucapkan selamat atau memberi salam. 8. Pelajar mestilah mengucapkan Terima kasih. pengetua atau pelawat masuk ke bilik kelas.Bakul sampah perlu dikosongkan sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula .5.Setiap pelajar bertanggungjawab supaya kerusi dan meja yang dikhaskan untuknya tidak diconteng atau dirosakkan.Pelajar dilarang membuat bising dan mengganggu ketenteraman bilik kelas. 9. 7.Apabila guru.

Ketua Kelas bertanggungjawab menghubungi guru tersebut atau guru gentian sekiranya guru mata pelajaran tidak hadir. papan hitam mesti dibersihkan. 12. 16. meja dan kerusi diatur sebelum waktu balik.Apabila guru tidak ada di dalam bilik kelas.Pelajar-pelajar perlu memastikan suis kipas dimatikan apabila meninggalkan bilik kelas samada untuk ke makmal atau waktu pendidikan jasmani 15. 14. Sewaktu pertukaran guru juga pelajar tidak dibenarkan keluar.Semasa pelajaran sedang berjalan. 13.11.Pelajar yang hendak masuk ke bilik darjah di mana guru sedang mengajar dikehendakki mengetuk pintu terlebih dahulu dan meminta kebenaran masuk. pelajar tidak dibenarkan keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran guru. 9 . poster-poster dan carta yang sesuai dan menarik yang seringkali ditukar.Pelajar-pelajar digalakkan menghias bilik kelas masing-masing dengan alat-alat pembelajaran.Bilik kelas mestilah berada dalam keadaan bersih.

2 Pelajar-pelajar dikehendaki duduk ketika makan atau mesti berada di kawasan kantin. 3 Jangan tinggalkan mangkuk. 10 . piring yang digunakan di atas meja. tetap hendaklah dimasukkan ke dalam bekas yang disediakan.17. 4 Jangan tinggalkan sebarang jenis pembalut makanan atau baki makanan di atas meja. Kemalangan akibat kelalaian sendiri tidak dapat ditanggungjawab oleh pihak sekolah. Pelajar mestilah sentiasa menjaga keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti di dalam bilik kelas. Kantin 1 Apabila membeli makanan/miniman semasa rehat. pelajar-pelajr dikehendaki beratur denga tertib dan ikut arahan guru bertugas dan pengawaspengawas yang bertugas. Masukkan ke dalam tong sampah yang disediakan. tidak dibenarkan makan di tempat lain.Keselamatan diri adalah tanggungan pelajar sendiri.

5. 1. 3. 6 Para pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam kantin atau dapur kantin. 4. Pastikan alat pemadarn api ada dan boleh digunakan. Pengguna tidak boleh masuk ke dalam makmal komputer tanpa izin atau semasa ketiadaan guru. Kemaskan makmal komputer sebelum keluar.5 Para pelajar dilarang membeli makanan di luar waktu rehat. Laporkan sebarang kerosakan dengan segera kepada guru yang bertugas. Pengguna dikehendaki sentiasa menjaga kebersihan makmal komputer. 8 Jangan salahgunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti besen basuh tangan dan tong sampah. Susun atur semula kerusi supaya kemas. 2. 11 . 7 Semua pelajar dilarang membeli makanan di luar kawasan sekolah sewaktu rehat. atau pergi makan di luar kawasan sekolah. Makmal / bengkel Kemahiran Hidup.

Semua pengguna dikehendaki mengikuti Jadual Waktu Penggunaan makmal komputer. bertengkar dan bergaduh dalam makmal komputer. Pengguna dilarang membawa sebarang cakera perisian luar masuk ke dalam makmal kecuali dengan izin guru yang bertugas. 9. Pengguna komputer dilarang mengusik sebarang sambungan wayar pada komputer. Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil atau terbau sesuatu yang terbakar atau sebarang keadaan yang disyaki tidak normal. 10. Pengguna dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan izin guru yang bertugas. 7. 12 . Pengguna dilarang membuat bising. 13. berlari-lari. 12. Semua pengguna dikehendaki mencatat pada buku log / rekod penggunaan makmal komputer 8. 11. bergurau senda. Pengguna dilarang melayari Internet pada alamat-alamat yang tidak senonoh (lucah).6. sila laporkan dengan segera pada guru yang bertugas.

Pengguna dikehendaki melaporkan sebarang kerosakan perkakasan kepada guru komputer. 7. 6. 3. Imbas cakera liut sebelum digunakan untuk mengelakkan sebaran virus. 5.dilabelkan dan dinyatakan perkara yang rosak untuk tindakan seterusnya. Jangan membawa keluar sebarang perkakasan komputer dari makmal tanpa kebenaran 2. Komputer yang rosak perlu diasingkan. 4. habuk dan kekotoran. Jika ada bunyi yang ganjil atau terhidu sesuatu yang terbakar kenalpasti komputer yang terlibat dan segera putuskan bekalan kuasa di dinding yang bersambung ke komputer itu. Pastikan cakera liut disimpan dalam kotaknya atau bekas bebas dari sebarang benda asing. 13 .Aspek Keselamatan Perkakasan 1. Padamkan suis pencetak selepas digunakan.

Tempat duduk selesa. kerusi boleh dilaras mengikut keperluan pengguna dan duduk tegak untuk hindar dari sakit pinggang.8. 10. 9. Meja komputer diatur dengan baik dan tersusun. Sistem penggera kebakaran (sistem pengesan asap dan api) perlu dipasang untuk mengelakkan kebakaran dari berlaku. Senarai Keselamatan Pengguna 1. sistem unit diletak di tempat yang sesuai dan mempunyai ruang yang mencukupi bagi semua alat peranti 2. Pastikan disk cleaner dan cecair alkohol ada disimpan dalam makmal komputer untuk mencuci pemacu cakera yang kotor. Kekisi pintu dan tingkap perlu dipasang untuk mengelakkan kecurian perkakasan berlaku. 14 .

Kabel-kabel komputer perlu diletakkan di belakang komputer atau di tempat yang selamat dari laluan pengguna. elak dari memakai tali leher.3. Perhatikan jika terdapat wayar kuasa yang terdedah. 15 . Jika perlu buka casing komputer untuk kerja penyelenggaraan. 11. Pengguna dinasihatkan berehat sebentarjika mengalami sakit tengkok. sakit tulang belakang dan keletihan kedua-dua tangan. matikan kuasa elektrik dan tanggalkan plug. monitor harus 18 ke 24 inci jauh dari mata. 7. Penapis cahaya monitor (glass filter) boleh digunakan untuk keselesaan dan keselamatan mata pengguna. 8. 10. Pastikan makmal komputer dilengkapi dengan kotak pertolongan cemas. pastikan sistem unit di shutdown dahulu. Laraskan kedudukan monitor dengan mata . 6. barang-barang kemas dan berambut panjang. Semasa membuat kerja penyelenggaraan. 9.tukar mana-mana kabel kuasa yang rosak. 5. Pengguna perlu berehat selepas 2 jam menggunakan komputer dan melihat kehiiauan di luar untuk melegakan pandangan mata. 4.

elakkan dating ke stor PJK dengan bersendirian tanpa memaklumkan kepada guru pendidikan jasmani. 16 . 3.Stor Pendidikan Jasmani. 1. Pastikan mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada guru pendidikan jasmani sebelum mengambil peralatan sukan yang diperlukan. Dilarang mengambil peralatan tanpa kebenaran 2. 4. Setiap peralatan sukan yang diambil perlulah direkodkan ke dalam buku rekod penggunaan stor PJK. Sebagai langkah keselamatan. Sila beratur ketika berada dihadapan pintu bilik stor PJK.

5. 6. kutip sampah apabila ternampak di persekitaran dan bunag ke dalam tong sampah. Amalkan sikap bertanggungjawab terhadap kebersihan stor PJK.5. Pihak stor berhak meminta tuntutan ganti rugi daripada kelas terbabit atas segala kerosakan atau kehilangan peralatan sukan yang digunakan. Kawasan persekitaran sekolah. 7. Pastikan semua suis ditutup sebelum beredar keluar.Setiap peralatan sukan hendaklah dikembalikan dan diletekkan mengikut susunan asalnya. Pastikan pintu sentiasa ditutup sebelum beredar untuk mngelakkan kehilangan peralatan sukan. 17 . 8.

Tidak dibenarkan meludah di merta-rata tempat.Jangan merosakkan tanaman/harta benda sekolah.Pelajar mestilah memasukkan sampah/plastik/kertas buangan ke dalam tong sampah.Pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekoalh pada waktu persekolahan kecuali keluar dengan kebenaran Guru Besar/Penolong Kanan/Guru Bertugas Mingguan.Tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah selepas waktu persekolahan/haru cuti tanpa kebenaran guru. 4. 3. 5. 18 .1. 2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.