1

oleObject1 2 .

Setiap individu pelajar 3 . Peraturan-peraturan ini diwajibkan kepada semua pelajar dengan tujuan kebajikan dan mendisiplinkan pelajar-pelajar di samping melicinkan perjalanan dan pentadbiran sekolah menuju kepada matlamatnya.SEKOLAH KEBANGSAAN TITOM BUKU PANDUAN MENGELAK KEMALANGAN SEKOLAH TAHUN TERBITAN 2010 PEKARA AM.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek.Buku Panduan Peraturan Sekolah. SURAT AKU JANJI PELAJAR 4 . FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA. rohani. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.diwajibkan mematuhi semua peaturan yang ditetapkan. emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

....... Sekiranya saya melanggar mana-mana peraturan yang telah ditetapkan...................NAMA PELAJAR : _____________________________________________________ Saya yang bernama seperti di atas dengan ini mengaku bahawa saya bersetuju akan mematuhi segala peraturan sekolah selama saya belajar di sekolah ini...... Pesetujuan ini dibuat atas kesedaran dan kerelaan hati saya sendiri tanpa desakan atau paksaan mana-mana pihak.. ( ) Tarikh : 5 ..... Tandatangan pelajar ..... saya sanggup dan bersedia menerima sebarang bentuk hukuman yang berkaitan setimpal dengan kesalahan yang saya telah lakukan...............

6 .............................................PENGAKUAN PENJAGA Saya ___________________________________________________________ penjaga kepada _________________________________________________ mengakui telah membaca buku peraturan ini dan bersetuju menasihati anakanak jagaan saya supaya mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung dalam buku peraturan ini.............. Saya memberi sepenuh kepercayaan kepada pihak sekolah untuk mengendali dan menyelesaikan kes disiplin yang melibatkan anak saya............ Tandatangan : ...........

.............Semua pelajar mesti berada di dalam bilik kelas pada jam 6..................Semua pelajar mestilah menjaga kebersihan bilik darjah masing-masing...... 7 ...Ketua kelas dan penolongnyabertanggungjawab menyediakan jadual tugas kelas masing-masing dan memastikan tugas harian dijalankan dengan sempurna ................... 3................................. Tatacara keselamatan di Bilik darjah 1........ 2.............Pelajar-pelajar yang bertugas pada hari itu akan menjalankan tugas kelas pada waktu pagi sebelum loceng pertama dibunyikan......... Guru tingkatan akan mengambil kedatangan pelajar.................................. : .... 4..................................................Nama No K/P Tarikh : ... : ............................55 pagi.......

Apabila guru. pengetua atau pelawat masuk ke bilik kelas.Semua pelajar bertanggungjawab menjaga alat-alat dalam bilik darjah. 10. 6. 9. 7. Pelajar mestilah mengucapkan Terima kasih. 8. setelah guru.Bakul sampah perlu dikosongkan sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula . 8 .Pelajar dilarang membuat bising dan mengganggu ketenteraman bilik kelas.Pelajar-pelajar tidak dibenarkan menggunakan kapur tulis dan menulis di papan hitam kecuali diarah berbuat demikian oleh guru. pengetua atau pelawat meninggalkan bilik kelas.Setiap pelajar bertanggungjawab supaya kerusi dan meja yang dikhaskan untuknya tidak diconteng atau dirosakkan.Ketua tingkatan mesti melaporkan kepada guru tingkatan dengan segera jika berlaku sebarang kerosakan.5. pelajar hendaklah bangun dan mengucapkan selamat atau memberi salam.

papan hitam mesti dibersihkan. Sewaktu pertukaran guru juga pelajar tidak dibenarkan keluar.Semasa pelajaran sedang berjalan. meja dan kerusi diatur sebelum waktu balik.11.Apabila guru tidak ada di dalam bilik kelas. 9 .Pelajar-pelajar perlu memastikan suis kipas dimatikan apabila meninggalkan bilik kelas samada untuk ke makmal atau waktu pendidikan jasmani 15. pelajar tidak dibenarkan keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran guru.Bilik kelas mestilah berada dalam keadaan bersih. 14.Pelajar yang hendak masuk ke bilik darjah di mana guru sedang mengajar dikehendakki mengetuk pintu terlebih dahulu dan meminta kebenaran masuk. 13. 12.Pelajar-pelajar digalakkan menghias bilik kelas masing-masing dengan alat-alat pembelajaran. poster-poster dan carta yang sesuai dan menarik yang seringkali ditukar. Ketua Kelas bertanggungjawab menghubungi guru tersebut atau guru gentian sekiranya guru mata pelajaran tidak hadir. 16.

piring yang digunakan di atas meja. Pelajar mestilah sentiasa menjaga keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti di dalam bilik kelas. Kemalangan akibat kelalaian sendiri tidak dapat ditanggungjawab oleh pihak sekolah. 10 . pelajar-pelajr dikehendaki beratur denga tertib dan ikut arahan guru bertugas dan pengawaspengawas yang bertugas. tetap hendaklah dimasukkan ke dalam bekas yang disediakan. Kantin 1 Apabila membeli makanan/miniman semasa rehat.17. tidak dibenarkan makan di tempat lain. 2 Pelajar-pelajar dikehendaki duduk ketika makan atau mesti berada di kawasan kantin. 3 Jangan tinggalkan mangkuk. 4 Jangan tinggalkan sebarang jenis pembalut makanan atau baki makanan di atas meja.Keselamatan diri adalah tanggungan pelajar sendiri. Masukkan ke dalam tong sampah yang disediakan.

Laporkan sebarang kerosakan dengan segera kepada guru yang bertugas. 1. 8 Jangan salahgunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti besen basuh tangan dan tong sampah. 4. 6 Para pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam kantin atau dapur kantin. Susun atur semula kerusi supaya kemas.5 Para pelajar dilarang membeli makanan di luar waktu rehat. Kemaskan makmal komputer sebelum keluar. 7 Semua pelajar dilarang membeli makanan di luar kawasan sekolah sewaktu rehat. atau pergi makan di luar kawasan sekolah. 2. Makmal / bengkel Kemahiran Hidup. Pastikan alat pemadarn api ada dan boleh digunakan. 11 . Pengguna tidak boleh masuk ke dalam makmal komputer tanpa izin atau semasa ketiadaan guru. Pengguna dikehendaki sentiasa menjaga kebersihan makmal komputer. 5. 3.

sila laporkan dengan segera pada guru yang bertugas. 7. berlari-lari. Pengguna dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan izin guru yang bertugas. Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil atau terbau sesuatu yang terbakar atau sebarang keadaan yang disyaki tidak normal. Semua pengguna dikehendaki mencatat pada buku log / rekod penggunaan makmal komputer 8. 12 . Pengguna dilarang membuat bising.6. 9. 12. bertengkar dan bergaduh dalam makmal komputer. 10. bergurau senda. Pengguna dilarang membawa sebarang cakera perisian luar masuk ke dalam makmal kecuali dengan izin guru yang bertugas. Pengguna komputer dilarang mengusik sebarang sambungan wayar pada komputer. Pengguna dilarang melayari Internet pada alamat-alamat yang tidak senonoh (lucah). 11. Semua pengguna dikehendaki mengikuti Jadual Waktu Penggunaan makmal komputer. 13.

Jangan membawa keluar sebarang perkakasan komputer dari makmal tanpa kebenaran 2.Aspek Keselamatan Perkakasan 1. Pengguna dikehendaki melaporkan sebarang kerosakan perkakasan kepada guru komputer. 7. 3. Padamkan suis pencetak selepas digunakan. Komputer yang rosak perlu diasingkan. 5. 6. habuk dan kekotoran. Jika ada bunyi yang ganjil atau terhidu sesuatu yang terbakar kenalpasti komputer yang terlibat dan segera putuskan bekalan kuasa di dinding yang bersambung ke komputer itu. Pastikan cakera liut disimpan dalam kotaknya atau bekas bebas dari sebarang benda asing. 4.dilabelkan dan dinyatakan perkara yang rosak untuk tindakan seterusnya. Imbas cakera liut sebelum digunakan untuk mengelakkan sebaran virus. 13 .

14 . kerusi boleh dilaras mengikut keperluan pengguna dan duduk tegak untuk hindar dari sakit pinggang. Sistem penggera kebakaran (sistem pengesan asap dan api) perlu dipasang untuk mengelakkan kebakaran dari berlaku. 9. sistem unit diletak di tempat yang sesuai dan mempunyai ruang yang mencukupi bagi semua alat peranti 2. Kekisi pintu dan tingkap perlu dipasang untuk mengelakkan kecurian perkakasan berlaku.8. Meja komputer diatur dengan baik dan tersusun. Pastikan disk cleaner dan cecair alkohol ada disimpan dalam makmal komputer untuk mencuci pemacu cakera yang kotor. 10. Senarai Keselamatan Pengguna 1. Tempat duduk selesa.

Perhatikan jika terdapat wayar kuasa yang terdedah.tukar mana-mana kabel kuasa yang rosak. elak dari memakai tali leher. 6. Pengguna dinasihatkan berehat sebentarjika mengalami sakit tengkok. matikan kuasa elektrik dan tanggalkan plug. sakit tulang belakang dan keletihan kedua-dua tangan. Penapis cahaya monitor (glass filter) boleh digunakan untuk keselesaan dan keselamatan mata pengguna. Kabel-kabel komputer perlu diletakkan di belakang komputer atau di tempat yang selamat dari laluan pengguna. 11. 4. barang-barang kemas dan berambut panjang. 5. 7. 8. Laraskan kedudukan monitor dengan mata . 10. Semasa membuat kerja penyelenggaraan. Pengguna perlu berehat selepas 2 jam menggunakan komputer dan melihat kehiiauan di luar untuk melegakan pandangan mata. monitor harus 18 ke 24 inci jauh dari mata. pastikan sistem unit di shutdown dahulu. 15 . Jika perlu buka casing komputer untuk kerja penyelenggaraan.3. 9. Pastikan makmal komputer dilengkapi dengan kotak pertolongan cemas.

Sila beratur ketika berada dihadapan pintu bilik stor PJK. 1. Dilarang mengambil peralatan tanpa kebenaran 2. 4. elakkan dating ke stor PJK dengan bersendirian tanpa memaklumkan kepada guru pendidikan jasmani. Pastikan mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada guru pendidikan jasmani sebelum mengambil peralatan sukan yang diperlukan. 16 . Setiap peralatan sukan yang diambil perlulah direkodkan ke dalam buku rekod penggunaan stor PJK.Stor Pendidikan Jasmani. 3. Sebagai langkah keselamatan.

5. 17 . 5. Amalkan sikap bertanggungjawab terhadap kebersihan stor PJK. Pihak stor berhak meminta tuntutan ganti rugi daripada kelas terbabit atas segala kerosakan atau kehilangan peralatan sukan yang digunakan. Kawasan persekitaran sekolah. Pastikan semua suis ditutup sebelum beredar keluar. 6. Pastikan pintu sentiasa ditutup sebelum beredar untuk mngelakkan kehilangan peralatan sukan. kutip sampah apabila ternampak di persekitaran dan bunag ke dalam tong sampah. 7. 8.Setiap peralatan sukan hendaklah dikembalikan dan diletekkan mengikut susunan asalnya.

4.1. 18 .Pelajar mestilah memasukkan sampah/plastik/kertas buangan ke dalam tong sampah.Tidak dibenarkan meludah di merta-rata tempat. 3.Jangan merosakkan tanaman/harta benda sekolah. 5.Pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekoalh pada waktu persekolahan kecuali keluar dengan kebenaran Guru Besar/Penolong Kanan/Guru Bertugas Mingguan.Tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah selepas waktu persekolahan/haru cuti tanpa kebenaran guru. 2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.