PENGAJIAN MALAYSIA

NUR WAHIDA BINTI NASIR SYAIMA BINTI NASARULDDIN NUR A LIYA BINTI ZAKARIA SITI NURUL AIN BINTI ARIF

SOALAN: PARLIMEN PARLIMEN PERSEKUTUAN TERDIRI DEWAN YDPA DARIPADA YDPA AGONG,DEWAN RAKYAT RAKYAT DAN DEWAN DEWAN NEGARA NEGARA.BINCANGKANFUNGSI BADAN FUNGSI PERUNDANGAN DALAM SISTEM PENTADBIRAN DI MALAYSIA
PENGAJIAN MALAYSIA 2

YDPA

BADAN EKSEKUTIF (PENTADBIRA N)

BADAN LEGISLATIF (PERUNDANGA N)

BADAN JUDICIARY (KEHAKIMAN)

PENGAJIAN MALAYSIA

3

Berperana n dalam mentadbir sistem pentadbira n malaysia

Berkuasa mengubal dan berperanan meluluskan melaksanakan undang-undang sistem undangdi parlimen. undang di
malaysia

PENGAJIAN MALAYSIA

4

FUNGSI BADAN PERUNDANGAN DI MALAYSIA UNDANG-UNDANG PERSEKUTUAN

MEMINDA
MENGENAKAN, MENAMBAH, MEMANSUHKAN

YANG SEDIA ADA /PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

BERKUASA DALAM BAHAGIAN PENCUKAIAN

MENGAWAL

MENGAWAL BADAN EKSEKUTIFMELULUSKAN ANGGARAN BELANJAWAN TAHUNAN DAN MEMINDA PERLEMBAGAAN
PENGAJIAN MALAYSIA 5

MEDIA/SUMBE R

‡ SEBAGAI MEDIA ATAU FORUM KRITIKAN-FOKUS AWAM UNTUK PERKARA NASIONAL

SISTEMATI K
MELULUSKA N

PROSEDUR MEMINDA UNDANGUNDANG LEBIH SISTEMATIK

MELULUSKAN PERBELANJAAN KERAJAANDA N HASIL-HASIL CUKAI BARU.

PENGAJIAN MALAYSIA

6

DEWAN RAKYAT

LATAR BELAKANG
‡ 222 KERUSI MEWAKILI 222 KAWASAN (BOLEH BERUBAH) ‡ MEMPUNYAI KEISTIMEWAAN YANG TIADA DALAM DEWAN NEGARA. ‡ KUASA PEMUTUS DALAM UNDANG-UNDANG KEWANGAN.

FUNGSI
‡ MEMBUAT, MEMINDA DAN MENGUBAL. ‡ MELULUSKAN RANG UNDANG-UNDANG.

PERANAN
‡ MENGUBAL DAN MELULUSKAN UNDANG-UNDANG YANG MEMBABITKAN NEGARA. ‡ KAWAL HAL EHWAL KEWANGAN NEGARA. ‡ BENTANGKAN MASALAH RAKYAT DI PARLIMEN.

KEAHLIAN
‡ ‡ ‡ ‡ DIPILIH OLEH RAKYAT. DEMOKRASI. 1 AHLI 1 KAWASAN. MINIMA 21 TAHUN.

TEMPOH PERKHIDMATAN
‡ SAH SEHINGGA PARLIMEN DI BUBARKAN. ‡ SESETENGAH TIADA HAD TEMPOH.

YANG DI PERTUA DEWAN
‡ MERUPAKAN AHLI DEWAN RAKYAT ATAU BUKAN AHLI DEWAN RAKYAT. ‡ JIKA BUKAN AHLI : :TIDAK BOLEH PEGANG JAWATAN KABINET. :TIDAK BOLEH MENGUNDI. :DI LANTIK OLEH YDPA.

‡ TUGAS-TUGAS SPEAKER DEWAN RAKYAT ADA LIMA.. ‡ TERDAPAT EMPAT KUASA BUDI BICARA .

‡ PERLANTIKAN DAN PEMECATAN YANG DI PERTUA. :MEMEGANG JAWATAN SEHINGGA 60 TAHUN ATAU LEBIH. :DI PECAT MELALUI TRIBUNAL.

KUORUM
‡ BERSIDANG HANYA SERAMAI 26 AHLI.

FUNGSI
‡ MEMBAHAS, MEMINDA DAN MEMPERAKUKAN. ‡ PENOLAKAN, PERSETUJUAN DAN PINDAAN ‡ KUASA PEMUTUS DALAM UNDANG-UNDANG KEWANGAN NEGARA.

DEWAN NEGARA

LATAR BELAKANG
‡ DILANTIK OLEH YDPA. ‡ DI PANGGIL SENATOR. ‡ 69 ORANG AHLI.

FUNGSI
‡ MEMBAHASKAN RANG UNDANG-UNDANG. ‡ MEMBINCANGKAN PERKARA MEMBABITKAN KEPENTINGAN UMUM. ‡ MEWAKILI NEGERI-NEGERI.

PERANAN
‡ MEMBAHASKAN RANG UNDANG-UNDANG. ‡ MEMOHON UNTUK KAJI SEMULA RANG UNDANGUNDANG. ‡ BADAN YANG MENYEMAK SESUATU RANG UNDANGUNDANG.

KEAHLIAN
‡ DILANTIK OLEH YDPA, MEWAKILI SETIAP NEGERI. ‡ TERDAPAT DUA KATEGORI LANTIKAN. ‡ WARGANEGARA DAN UMUR 30 •.

TEMPOH PERKHIDMATAN

Minimum 3 tahun atau maksimum 6 tahun. Tempoh pemerintahan senator tidak terhad.

Yang Di Pertua Dewan
Mesti ahli Dewan Negara, dibantu oleh 2 ahli speaker.

Tugas-tugas speaker ada 4.

Terdapat 4 kuasa budi bicara speaker

KUORUM

Bersidang hanya seramai 10 0rang tidak termasuk speaker.

FUNGSI
‡ MEMPERHALUSI DRAF UNDANG-UNDANG. ‡ MEMBAHAS DAN MEMPERAKUKAN DRAF UNDANG-UNDANG. ‡ MENGEMUKAKAN ATAU MEMBAHASKAN HAL EHWAL RAKYAT DAN NEGARA. ‡ MENANGGUH DAN MELULUSKAN. ‡ TIADA KUASA MENOLAK RANG UNDANGUNDANG. ‡ BOLEH TANGGUH UNDANG-UNDANG KEWANGAN. ‡ BOLEH TANGGUH UNDANG-UNDANG BUKAN KEWANGAN.

PARLIMEN
‡ Kedudukan parlimen di Malaysia merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan di dalam Bahagian 4 Bab 4 Perkara 44. ‡ Parlimen melambangkan kweujudan Proses Demokrasi. Ini kerana ahli-ahli Parlimen dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilihan raya yang diadakan seperti lima tahun sekali. ‡ Parlimen mempunyai tiga-tiga komponen yang utama iaitu Yang Di-Pertua Agong (YDPA), Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Setiap rang undang-undang Parlimen mesti melalui ketiga-tiga komponen tersebut.

‡ Di dalam Doktrin Pengasingan Kuasa, Badan Eksekutif ialah pihak yang menguasai majoriti kerusi di dalam Parlimen (Dewan Rakyat) yang seterusnya melayakkan menjadi kerajaan yang memerintah. ‡ Parlimen Malaysia mengamalkan konsep Dwi Dewan iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. ‡ Parlimen adalah pemegang kuasa perundangan Persekutuan Malaysia.

TUGAS-TUGAS PARLIMEN
‡ Menggubal undang-undang bagi seluruh Persekutuan Malaysia. ‡ Mengenakan, menambahkan atau memansuhkan cukai. ‡ Mengawal Badan Eksekutif melalui kelulusan anggaran Belanjawan Tahunan. ‡ Meminda perlembagaan. ‡ Membolehkan rakyat menyoal tindakantindakan kerajaan melalui wakil-wakil mereka di dalam Parlimen.

KOMPONEN PARLIMEN
‡ ‡ ‡ ‡ Yang Di-Pertuan Agong (YDPA) Dewan Rakyat Dewan Negara. Setiap rang undang-undang Parlimen mesti melalui ketiga-tiga komponen tersebut.

Komponen Pertama : YDPA
‡ tugas YDPA di dalam Parlimen adalah bertitah dalam upacara pembukaan rasmi Penggal Parlimen (Titah Ucapan Diraja). ‡ Memanggil Mesyuarat Parlimen dan menagguhkan penggal Parlimen mengikut Perlembagaan. ‡ YDPA juga dibolehkan untuk membubarkan Parlimen mengikut budi bicara Baginda. ‡ Baginda turut berperanan memperkenankan Akta baru, pindaaan Akta lama, Pindaan Perlembagaan dan Undang-undang Kewangan. ‡ Dalam menjalankan kuasa perundangan, Baginda mengikut nasihat Perdana Menteri dan Kabinet.

KUASA PARLIMEN
‡ Kuasa perundangan iaitu kuasa membuat, meminda dan memansuhkan mana-mana undangundang. ‡ Mengenakan cukai-cukai baru, tambahan atau memansuhkan mana-mana cukai. ‡ Meluluskan Belanjawan Negara bagi satu-satu tahun tertentu. ‡ Parlimen boleh meminda sesuatu perlembagaan negeri untuk sementara waktu atas alasan keamanan Negara seperti keadaan darurat. ‡

MESYUARAT PARLIMEN
‡ Persidangan Parlimen apabila diapanggil oleh YDPA biasanya mengikut jadual yang telah ditetapkan. Parlimen akan bersidang mengikut atrikh mesyuarat yang disusun dalam kalendar yang dikenali sebagai Takwim Parlimen. ‡ Mesyuarat Parlimen tidak boeh dibiarkan jarak enam bulan antara Mesyuarat Parlimen terakhir dan yang akan dating. ‡ Tempoh Parlimen dibahagikan kepada lima penggal iaitu setahun untuk sepenggal.

‡ Parlimen akan kekal selama lima tahun kecuali dibubarkan oleh YDPA. ‡ Setelah pembubaran Parlimen, pilihanraya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran dan Parlimen mestilah dipanggil bersidang semula dalam tempoh 120 hari dari tarikh pembubaran. ‡ Dua mesyuarat Parlimen yang penting adalah Pembukaan Rasmi Persidangan Parlimen dan Pembentangan Belanjawan Negara

KEISTIMEWAAN PARLIMEN
‡ Dewan berkuasa membuat peraturan Dewan dan menghukum ahli dewan yang ditetapkan oleh Parlimen. ‡ Apa-apa perjalanan atau prosiding dalam Parlimen tidak boleh dipersoalkan dalam mahkamah. ‡ Ahli parlimen tidak boleh didakwa di mahkamah atas apa-apa yang dikatakan dan pengundiannya yang dibuat dalam parlimen. ‡ Seseorang tidak boleh didakwa kerana menyiarkan apa-apa maklumat yang ditimbulkan dalam persidangan Parlimen.

‡ Namun begitu ahli Parlimen tidak boleh mempersoalkan kewujudan perkara-perkara sensitif di bawah Akta Hasutan sebagaimana yang termaktub di dalam Peruntukan-peruntukan Utama Perlembagaan Persekutuan seperti: ‡ Hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. ‡ Kerakyatan. ‡ Bahasa Melayu sebagai Bahasa kebangsaan. ‡ Kedaulatan Raja-raja. ‡ Agama Islam sebagai agama Persekutuan.

‡ Terdiri daripada ahli Dewan Negara (di lantik) dan Dewan Rakyat (dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilihanraya). ‡ Ahli Dewan Negara mestilah berumur 30 tahun ke atas dan ahli Dewan Rakyat mestilah berumur 21 tahun ke atas. ‡ Seorang warganegara Malaysia. ‡ Bermastautin di Malaysia. ‡ Sempurna akal. ‡ Tidak melakukan kesalahan yang boeh membuatkan keahlian terbatal

KELAYAKAN MENJADI AHLI PARLIMEN

HILANG KELAYAKAN MENJADI AHLI PARLIMEN
‡ Ahli disahkan oleh pakar perubatan mengalami masalah jiwa dan emosi (gila) ‡ Ahli diisytihar jatuh bankrap. ‡ Ahli didapati memegang jawatan bergaji. ‡ Ahli yang mungkir menghantarkan penyata perbelanjaan pilihanraya bagi Parlimen bagi tempoh yang ditetapkan iaitu dalam masa 33 hari selepas disiarkan keputusan pilihanraya. ‡ Ahli yang disabitkan melakukan kesalahan jenayah dan dijatuhkan hukuman tanpa ada pengampunan. ‡ Ahli yang didapati memperolehi dengan kerelaan sendiri kewarganegaraan asing.

SARAAN AHLI PARLIMEN
‡ Saraan ahli Parlimen, Yang Dipertua Dewan, Timbalan Yang Dipertua Dewan dan Setiausaha kedua-dua buah dewan diatanggung oleh Kumpulan Wang yang disatukan. ‡ Hal ini bermakna Parlimen yang menetapkan saraan mereka dan saraan itu hanya boleh ditambah atau tidak boleh dikurangkan. ‡ Apabila wakil rakyat tamat perkhidmatan satu tempoh, mereka diberi pencen sebanyak separuh daripada saraan, jika berkhidmat melebihi dua tempoh mereka mendapat pencen penuh.

YANG DI PERTUAN AGONG

PEMILIHAN YANG DI-PERTUAN AGONG ‡ Baginda seorang renaja ‡ Baginda telah memberitahu Penyimpan Mohor Besar Raja-raja bahawa baginda tidak mahu dipilih ‡ Majlis Raja-raja mengambil ketetapan dengan undi sulit bahawa baginda tidak sesuai untuk menjalankan tugas-tugas Yang di-Pertuan Agong disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuhnya atau sebab-sebab lain

KEDUDUKAN YANG DI-PERTUAN AGONG ‡ YDPA ialah Ketua Negara dan merupakan raja berperlembagaan. ‡ YDPA ialah Ketua Agama Islam bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Sabah, Sarawak, Melaka, Pulau Pinang dan negeri baginda. ‡ YDPA lambang kedaulatan negara. ‡ YDPA tidak boleh didakwa atas apa-apa kesalahan dalam mana-mana mahkamah kecuali dalam Mahkamah Khas Rajaraja. ‡ Kuasa eksekutif negara adalah dalam tangan YDPA tetapi kuasa eksekutif dilaksanakan oleh Perdana Menteri dan Kabinet.

KUASA DAN TUGAS YANG DI-PERTUAN AGONG ‡ Mempunyai kuasa pemerintahan tetapi kuasa itu tertakluk kepada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. ‡ Merupakan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. ‡ Mempunyai kuasa pengampunan. ‡ YDPA memperkenankan rang undang-undang. ‡ YDPA boleh mengisytiharkan Undang-undang darurat atas nasihat Perdana Menteri. ‡ YDPA bertanggungjawab untuk memelihara kepentingankepentingan sah kaum-kaum lain di Malaysia.

KUASA BUDI BICARA YANG DI-PERTUAN AGONG ‡ YDPA melantik Perdana Menteri ‡ YDPA boleh tidak menyetujui atau menolak permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. ‡ YDPA boleh membuat permintaan supaya mesyuarat Majlis Raja-raja diadakan semata-mata untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja dan mengambil sebarang tindakan dalam mesyuarat itu.

SEKATAN TERHADAP KUASA YANG DI-PERTUAN AGONG ‡ YDPA tidak boleh memegang apa-apa jawatan lain yang mempunyai apa-apa saranan. ‡ YDPA tidak boleh mengambil bahagian secara aktif dalam apa-apa syarikat perniagaan dan parti politik. ‡ YDPA tidak boleh menerima apa-apa jua jenis pendapatan yang kena dibayar kepada baginda sebagai raja negeri baginda. ‡ YDPA tidak boleh mengampuni diri sendiri, permaisuri baginda dan anak-anak baginda. ‡ YDPA boleh didakwa di Mahkamah Khas Raja-raja dalam kes sivil dan kes jenayah atas sifat peribadi baginda.

PERLETAKAN JAWATAN YANG DI-PERTUAN AGONG ‡ YDPA boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa. ‡ YDPA hendaklah mengutus surat peletakan jawatan yang ditandatangani oleh baginda kepada Majlis Raja-raja. ‡ Peletakan jawatan YDPA tidak perlu diberitahu kepada Parlimen kerana tidak perlu mendapat persetujuan Parlimen.

PEMECATAN YANG DI-PERTUAN AGONG ‡ YDPA hanya boleh dipecat daripada jawatan baginda oleh Majlis Raja-raja. ‡ Majlis Raja-raja boleh memecat YDPA pada bila-bila masa dan atas apa-apa jua sebab. ‡ Sesuatu ketetapan untuk memecat YDPA tidak boleh diluluskan melainkan mendapat sokongan anggota Majlis Raja-raja.