P. 1
KAJIAN KURIKULUM

KAJIAN KURIKULUM

|Views: 163|Likes:
Published by Eyma Yem

More info:

Published by: Eyma Yem on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

PENGENALAN MODEL KURIKULUM Terdapat beberapa model kurikulum dalam literatur.

Model yang terserlah adalah Model Tyler yang dikemukakan oleh Ralph Tyler (1949) dan Model Johnson yang dipelopori oleh Mauritz Johnson (1967). Model-model ini masih dominan kerana elemen-elemennya konsisten dengan teori mengenai sekolah dan perancangan pendidikan. Dan dalam tugasan ini saya telah memilih model Tyler sebagai medium tugasan ini. Model Tyler Tyler mengemukakan 4 soalan sebelum sebuah kurikulum boleh direka bentuk. Pertama, apakah matlamat yang hendak dicapai? Matlamat dan objektit kurikulum biasanya diperolehi dari kajian mengenai pelajar, kehendak masyarakat dan industri, serta subjek atau kursus yang akan ditawarkan. Kesemua elemen-elemen ini disesuaikan dengan raisaian, visi dan misi institusi yang berkenaan. Objektif-objektif ini perlulah ditulis dengan tepat dan mestilah boleh diukur dan dicapai. Kedua, pembuat kurikulum mestilah tnengenal pasti apakah bentuk pengalaman yang hendak disediakan untuk mencapai matlamat dan objektit tersebut? Ketiga, bagaimana pengalaman tersebut dapat disusun secara sistematik supaya dapat dilaksanakan secara berkesan? Dan akhir sekali, bagaimana kita menentukan matlamat dan objektit kurikulum tersebut tercapai?

1

Memilih lakaran yang paling sesuai. Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan. Merancang dan menyediakan lukisan projek. Digalakkan menggunakan bahan kitar semula. Pemilihan alatan dan bahan yang bersesuaian. lebardan panjang. Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai dimensi tinggi. Mengumpul maklumat. Reka cipta d. Membina projek. Menyelesaikan masalah melalui lakaran. • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • • • • Perbincangan mengenai tujuan membina projek. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat. Lakaran ialah lukisan kasar tentang objek yang dilukis. Menjalankan pemerhatian. Menyediakan alatan dan bahan. 2 . Reka Bentuk Dan Teknologi 1. Membuat kemasan. penghasilan projek reka bentuk Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • • • • • Mengenal pasti masalah.KAJIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Sesi persembahan dan kritik diadakan.1.

Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti masalah sehingga ke menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat.Murid-murid dapat menjalankan pemerhatian. Model Tyler menekankan 4 perkara iaitu.Murid-murid dapat menyelesaikan masalah melalui lakaran. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui projek yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak.Kesimpulan: Kurikulum ini bersesuaian dengan model Tyler. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Murid-murid memerlukan pengalaman membina projek dan membuat kemasan disamping pengalaman memilih alatan dan bahan yang bersesuaian. • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? . 3 . .

menguji dan melaras rantai basikal. 1. Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih. pemutar skru philips. spanar. Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. minyak pelincir. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah Hasil pembelajaran: Aras 1 • • Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih.2 Baik Pulih dan Penyenggaraan b. 4 . Menampal tiub basikal. glu sentuh dan kain reja. Penekanan tentang penyimpanan alatan tangan dan bahan selepas kerja amali perlu diutamakan. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Alatan tangan yang diperlukan seperti playar gabung boleh laras. tukul bonggol bulat dan penggumpil tayar.Seperti yang dapat kita lihat. kurikulum reka cipta bahagian penghasilan projek reka bentuk mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Bahan yang diperlukan seperti gris. • • Aras 2 • Aras 3 • • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. kertas las. pemutarskru rata. Memeriksa. menguji dan melaras. Memeriksa.

Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler.• • • Memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai. 5 . Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penyenggaraan yang dilakukan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih dan menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. Penampal tiub siap guna boleh digunakan. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih sehingga ke Memeriksa. sila rujuk di bawah. menguji dan melaras untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Menegangkan rantai basikal secara individu atau berkumpulan. Apakah matlamat yang ingin dicapai? Murid-murid dapat melakukan penyenggaraan dan membaiki kerosakkan pada mesin mudah dengan baik.

Membuat jadual kerja.2 Merancang dan Menyediakan Jualan a. Perniagaan dan Keusahawanan 2. kurikulum baik pulih dan penyenggaraan bahagian penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi.Seperti yang dapat kita lihat. 6 . Membuat rancangan jualan. Membuat rancangan jualan Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen. Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Maksud komisen: Bayaran yang diterima kerana menjual atau menguruskan penjualan barang orang lain. 2. Sumbang saran menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen.

Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penerangan dan rancangan serta jadual kerja yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan sehingga membuat jadual kerja untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat membuat satu rancangan jualan dan membuat jadual kerja disamping dapat menerangkan apa itu komisen melalui jualan. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman membuat rancangan jualan dan membuat jadual kerja. sila rujuk di bawah.Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. 7 .

Seperti yang dapat kita lihat.3 Mempromosi Jualan c. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid. Promosi melalui katalog Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menyenaraikan kandungan yang perlu dalam katalog. Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid. Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog. kurikulum merancang dan menyediakan jualan bahagian membuat rancangan jualan mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yadg hendak dijual. Simulasi mempromosi barang menggunakan katalog. 8 . 2.

Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. sila rujuk di bawah. Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat melaksanakan proses mempromosi dengan baik dan mengikut turutan yang betul. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui simulasi mempromosikan barang menggunakan katalog yang dijalankan oleh murid-murid. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menyenaraikan kandungan yang diperlukan dalam katalog sehingga ke cara mempromosikan dan menjual barang menggunakan katalog. 9 . Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual.Kesimpulan: Kurikulum mempromosikan jualan bahagian promosi melalui katalog didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya.

bagi mencapai konsep sebenar mata pelajaran ini.. Ini kerana di dalam Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini terdapatnya kemajuan dari aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan. Semua ini sememangnya terkandung di dalam mata pelajaran ini. KESIMPULAN Diruangan ini kami ingin menyimpulkan bahawa Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah merupakan pengenalan yang lengkap dan sempurna. Dengan ini manusia akan dapat menjalani kehidupan dengan baik dan tidak menimbulkan sebarang masalah. kita janganlah hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah semata-mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah. 10 . Kesemua elemen ini adalah pemangkin untuk manusia mencapai tahap kehidupan yang lebih sempurna sepertimana kemajuan yang dicapai oleh negara-negara lain. Selain itu Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini adalah satu-satunya program yang mementingkan kemahiran sebagai batas dalam keghairahan manusia mencapai kemajuan. kurikulum mempromosi jualan bahagian promosi melalui katalog mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Sekian. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi.Seperti yang dapat kita lihat.tatasusila dan moral. Oleh itu.

Kuala Lumpur. Bhd. Universiti Terbuka Malaysia.(2009). Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn.(2002).RUJUKAN Choong Lean Keow Phd. Inilah Kurikulum Sekolah. Murid dan Alam Belajar. Bhd. Kuala Lumpur. Ishak Ramli. 11 .(2005). PTS Professional Publishing Sdn. Perancangan Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional.

LAMPIRAN 12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->