P. 1
KAJIAN KURIKULUM

KAJIAN KURIKULUM

|Views: 163|Likes:
Published by Eyma Yem

More info:

Published by: Eyma Yem on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

PENGENALAN MODEL KURIKULUM Terdapat beberapa model kurikulum dalam literatur.

Model yang terserlah adalah Model Tyler yang dikemukakan oleh Ralph Tyler (1949) dan Model Johnson yang dipelopori oleh Mauritz Johnson (1967). Model-model ini masih dominan kerana elemen-elemennya konsisten dengan teori mengenai sekolah dan perancangan pendidikan. Dan dalam tugasan ini saya telah memilih model Tyler sebagai medium tugasan ini. Model Tyler Tyler mengemukakan 4 soalan sebelum sebuah kurikulum boleh direka bentuk. Pertama, apakah matlamat yang hendak dicapai? Matlamat dan objektit kurikulum biasanya diperolehi dari kajian mengenai pelajar, kehendak masyarakat dan industri, serta subjek atau kursus yang akan ditawarkan. Kesemua elemen-elemen ini disesuaikan dengan raisaian, visi dan misi institusi yang berkenaan. Objektif-objektif ini perlulah ditulis dengan tepat dan mestilah boleh diukur dan dicapai. Kedua, pembuat kurikulum mestilah tnengenal pasti apakah bentuk pengalaman yang hendak disediakan untuk mencapai matlamat dan objektit tersebut? Ketiga, bagaimana pengalaman tersebut dapat disusun secara sistematik supaya dapat dilaksanakan secara berkesan? Dan akhir sekali, bagaimana kita menentukan matlamat dan objektit kurikulum tersebut tercapai?

1

Mengumpul maklumat. Sesi persembahan dan kritik diadakan. Menyelesaikan masalah melalui lakaran. lebardan panjang. 2 . • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • • • • Perbincangan mengenai tujuan membina projek. Memilih lakaran yang paling sesuai. Reka Bentuk Dan Teknologi 1. Pemilihan alatan dan bahan yang bersesuaian. Merancang dan menyediakan lukisan projek. Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat. Digalakkan menggunakan bahan kitar semula. Menjalankan pemerhatian. Membina projek.1. Membuat kemasan. Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai dimensi tinggi. Lakaran ialah lukisan kasar tentang objek yang dilukis. penghasilan projek reka bentuk Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • • • • • Mengenal pasti masalah. Reka cipta d. Menyediakan alatan dan bahan.KAJIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 1.

Murid-murid dapat menyelesaikan masalah melalui lakaran. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui projek yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Model Tyler menekankan 4 perkara iaitu. • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? . .Murid-murid dapat menjalankan pemerhatian. 3 . Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti masalah sehingga ke menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Murid-murid memerlukan pengalaman membina projek dan membuat kemasan disamping pengalaman memilih alatan dan bahan yang bersesuaian.Kesimpulan: Kurikulum ini bersesuaian dengan model Tyler.

Memeriksa. Alatan tangan yang diperlukan seperti playar gabung boleh laras. menguji dan melaras rantai basikal. minyak pelincir. 4 . Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah Hasil pembelajaran: Aras 1 • • Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. Bahan yang diperlukan seperti gris. Memeriksa.Seperti yang dapat kita lihat. Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih. 1. kurikulum reka cipta bahagian penghasilan projek reka bentuk mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Menampal tiub basikal. pemutarskru rata. spanar. glu sentuh dan kain reja. • • Aras 2 • Aras 3 • • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. tukul bonggol bulat dan penggumpil tayar. pemutar skru philips. Penekanan tentang penyimpanan alatan tangan dan bahan selepas kerja amali perlu diutamakan. menguji dan melaras. Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. kertas las.2 Baik Pulih dan Penyenggaraan b.

Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penyenggaraan yang dilakukan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. menguji dan melaras untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. 5 . Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih sehingga ke Memeriksa.• • • Memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai. Penampal tiub siap guna boleh digunakan. Apakah matlamat yang ingin dicapai? Murid-murid dapat melakukan penyenggaraan dan membaiki kerosakkan pada mesin mudah dengan baik. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih dan menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. sila rujuk di bawah. Menegangkan rantai basikal secara individu atau berkumpulan.

Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Maksud komisen: Bayaran yang diterima kerana menjual atau menguruskan penjualan barang orang lain. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Sumbang saran menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen. Membuat rancangan jualan. 6 . Perniagaan dan Keusahawanan 2. Membuat rancangan jualan Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen. 2.Seperti yang dapat kita lihat. kurikulum baik pulih dan penyenggaraan bahagian penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler.2 Merancang dan Menyediakan Jualan a. Membuat jadual kerja.

Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penerangan dan rancangan serta jadual kerja yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman membuat rancangan jualan dan membuat jadual kerja. 7 . sila rujuk di bawah. Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat membuat satu rancangan jualan dan membuat jadual kerja disamping dapat menerangkan apa itu komisen melalui jualan. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan sehingga membuat jadual kerja untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler.

Promosi melalui katalog Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menyenaraikan kandungan yang perlu dalam katalog.3 Mempromosi Jualan c. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid. Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid. Mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yadg hendak dijual. Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog. 2.Seperti yang dapat kita lihat. Simulasi mempromosi barang menggunakan katalog. kurikulum merancang dan menyediakan jualan bahagian membuat rancangan jualan mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. 8 .

sila rujuk di bawah. 9 . Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui simulasi mempromosikan barang menggunakan katalog yang dijalankan oleh murid-murid.Kesimpulan: Kurikulum mempromosikan jualan bahagian promosi melalui katalog didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menyenaraikan kandungan yang diperlukan dalam katalog sehingga ke cara mempromosikan dan menjual barang menggunakan katalog. Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat melaksanakan proses mempromosi dengan baik dan mengikut turutan yang betul.

Seperti yang dapat kita lihat. Dengan ini manusia akan dapat menjalani kehidupan dengan baik dan tidak menimbulkan sebarang masalah. Selain itu Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini adalah satu-satunya program yang mementingkan kemahiran sebagai batas dalam keghairahan manusia mencapai kemajuan.bagi mencapai konsep sebenar mata pelajaran ini. Semua ini sememangnya terkandung di dalam mata pelajaran ini. Sekian. Kesemua elemen ini adalah pemangkin untuk manusia mencapai tahap kehidupan yang lebih sempurna sepertimana kemajuan yang dicapai oleh negara-negara lain. 10 . Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. KESIMPULAN Diruangan ini kami ingin menyimpulkan bahawa Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah merupakan pengenalan yang lengkap dan sempurna. kita janganlah hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah semata-mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah. Ini kerana di dalam Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini terdapatnya kemajuan dari aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan.tatasusila dan moral.. kurikulum mempromosi jualan bahagian promosi melalui katalog mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Oleh itu.

Bhd. Bhd. Murid dan Alam Belajar. Perancangan Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional.(2005). Bhd. Inilah Kurikulum Sekolah. Ishak Ramli. Kumpulan Budiman Sdn. Utusan Publications & Distributors Sdn. PTS Professional Publishing Sdn. 11 .(2002). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.(2009).RUJUKAN Choong Lean Keow Phd. Universiti Terbuka Malaysia.

LAMPIRAN 12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->