P. 1
lengkap kkp

lengkap kkp

|Views: 1,408|Likes:
Published by syerry_179

More info:

Published by: syerry_179 on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

1.

0

BANDING BEZA FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT DAN ISLAM

FALSAFAH ISLAM

ASPEK

FALSAFAH BARAT

y

Proses pendidikan merupakan penyatuan semua ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran yang menjadi teras pendidikan. Pendidikan memainkan peranan ke arah mewujudkan kesimbangan antara potensi fizikal, intelek dan rohani manusia.

KONSEP

y

y

y

y

Ciri-ciri semulajadi manusia bersifat sejagat dan tidak berubah. Menumpukan perkara-perkara asas sahaja. Bersifat praktikal dan pragmatik.

y

Membentuk dan memperkembangkan insan supaya menjadi muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S.W.T. yang bertakwa. Melahirkan insan yang taat kepada Allah S.W.T., hidup dalam masyarakat dengan harmoni, aman dan damai dan seterusnya mendapat keredhaan dan kesejahteraan di akhirat.

MATLAMAT

y

Mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asas sahaja. Mengasaskan corak budaya baru.

y

y

y

Menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian.

1

y

Pemberi ilmu, pembimbing, pendorong dan juga pembentuk akhlak murid-muridnya.

PERANAN GURU

y y y y

Penyampai ilmu yang pakar Pembimbing dan pengurus Agen perubahan Pemangkin ilmu

y

y

Berlandaskan sumber yang jelas dan kukuh iaitu Al-quran dan Assunnah. Meliputi fardu ain seperti solat, puasa dan zakat dan fardu kifayah seperti ilmu sains, matematik dan vokasional.

KURIKULUM

y

y

y y

Bidang kemanusiaan dan kesusasteraan Kemahiran asas (membaca, menulis dan mengira) Bidang sains sosial Bidang estetik

y y y y

Ibnu Rushd (520-595 Hijrah) Al- Ghazali (1058- 1111 Hijrah) Ibnu Khaldun (13321406 Hijrah) Al-Farabi (870 ± 950 AD)

TOKOH

y y y

John Dewey William C. Bagley (1874-1946) Jonson et al (1969)

2

Pendidikan Islam terhadap manusia menitikberatkan kemantapan rohani sebagai asas utama agar menyedari bahawa tugas utama manusia adalah i`tiraf bahawa dirinya adalah hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Falsafah Pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengambil berat akan keperluan keperluan manusia baik di dunia dan di akhirat. Umumnya. Oleh kerana pendidikan begitu penting sekali hingga mencorakan seluruh aspek kehidupan manusia dan makhluk-makhluk disekelilingnya maka Pendidikan Islam dan falsafahnya wajar sekali diasaskan kepada roh Islami agar mencapai matlamat ridha Allah terhadap 3 .2. Falsafah Pendidikan Islam ialah suatu usaha yang berterusan dalam menyampaikan ilmu. dalam erti kata lain pengajaran serta Pendidikan Islam harus bermula daripada ³buaian hingga ke liang lahad´. Falsafah pendidikan Islam hanya berlandaskan kepada dua sumber utama iaitu Sumber Wahyu (Al Qur`an dan As Sunnah) dan Sumber Aqli (Ijma. falsafah pendidikan terbahagi kepada tiga iaitu falsafah pendidikan Islam. berilmu.0 PENULISAN ESEI 2.1 PENDAHULUAN Falsafah pendidikan berasal daripada dua istilah asas iaitu falsafah dan pendidikan. Pendidikan umpama mekanisme celupan yang membentuk kesempurnaan hal ehwal manusia. Falsafah Pendidikan Islam tidak dapat tidak mesti dilaksanakan secara berterusan. Pendidikan pula merupakan proses untuk mempelajari sesuatu yang baru nagi memperbaiki diri. Timur dan Barat. falsafah pendidikan adalah satu cara pemikiran yang analatikal yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep asas berhubung dengan pendidikan. Qiyas dan Ijtihad) . membentuk kemahiran dan memupuk penghayatan Islam berdasarkan Al Quran dan As Sunnah sepanjang hayat. Falsafah ialah satu sistem idea yang komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti di mana kita berada. Secara amnya. Untuk mencapai tahap i`tiraf itu hala tuju dan natijah Falsafah Pendidikan Islam mestilah menghasilkan muslim yang beriman. taqwa berketrampilan. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan Al Quran dan As Sunnah.

pendidikan berfungsi untuk membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan. mengekalkan struktur kekeluargaan. Lantaran itu. menggubal undang-undang.manusia supaya memperakui dan menghayati bahawa dirinya adalah hamba Allah dan khalifah yang di pertanggungjawabkan memakmurkan alam. di samping memenuhi kehendak-kehendak sosial dan ekonomi. Manakala falsafah pendidikan moden barat terbahagi kepada tiga iaitu progresivisme. Dalam falsafah pendidikan Timur. rekonstruktivisme dan eksistentialisme. Falsafah pendidikan tradisional barat tertumpu kepada dua mazhab iaitu Perenalisme dan esensialisme. Falsafah pendidikan Barat terbahagi kepada dua iaitu falsafah pendidikan Tradisional Barat dan falsafah pendidikan Moden Barat. Dua ahli falsafah pendidikan Timur yang terkenal ialah Confucius(551-479 SM) dan Rabindranath Tagore(18611941). Falsafah Pendidikan Timur pula berasaskan falsafah Cina dan India. mereka melihat peranan guru sebagai penyampai ilmu kepada orang ramai serta mengajar cara-cara hidup yang baik dan betul. Falsafah pendidikan yang terakhir ialah falsafah pendidikan Barat. 4 . Sementara itu.

dan banyak lagi. Pendidikan Kepimpinan. Pendidikan Keibubapaan. iaitu Al-Quran dan As-Sunnah.´ Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu. Pendidikan Rohani.2.2 PEMILIHAN FALSAFAH Setelah mengkaji dengan terperinci dan melalui proses perbincangan. Qiyas dan Ijtihad). Pendidikan Jasmani. Pendidikan Ibadah. Pendidikan Keterampilan. Pendidikan Akhlak. Pendidikan Akal. Sumber falsafah pendidikan Islam ialah sumber wahyu (Al Qur`an dan As Sunnah) dan sumber aqli (Ijma. Menurut Al-Syaibani (1979). ³ Falsafah pendidikan Islam bertujuan untuk menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup agar dia kenal siapa dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah agar menjadi insan yang soleh. Ibn Khaldun dan Al-Farabi yang telah memartabatkan falsafah pendidikan Islam di segenap pelusuk dunia sehingga mampu melahirkan empayar Islam yang disegani suatu masa dahulu. Terdapat ramai tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Rushd. Antara perkara yang penting yang difokuskan oleh falsafah pendidikan Islam ialah Pendidikan Aqidah. Antara fungsi utama falsafah pendidikan Islam pula ialah untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. sebagai persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat serta menyiapkan pelajar menguasai profesion tertentu untuk mencari rezeki yang halal dalam hidup ini. pengkaji telah memilih Falsafah Pendidikan Islam untuk dilaksanakan sebagai falsafah pendidikan di sekolah sendiri... Al-Ghazali. 5 . Pendidikan Kemasyarakatan.

puasa dan zakat. Hikmahnya. Islam sangat unggul dengan empayarnya yang agung dan dikenali sebagai sebuah medan penyebaran ilmu yang tiada tolok bandingnya pada suatu ketika dahulu.2. matematik dan vokasional yang wajib dipelajari bagi sesetengah umat Islam sahaja. sebab yang pertama kenapa pengkaji memilih falsafah pendidikan Islam adalah kerana Islam mementingkan pendidikan bersepadu yang melibatkan keseimbangan dan kesepaduan semua unsur yang ada dalam diri manusia iaitu akliah. Di dalam Islam. Di samping itu.. Hitti melalui terjemahannya ³Sejarah tidak pernah menjumpai satu perubahan sejarah seperti yang dibawa oleh kebangkitan Islam.. Oleh itu. rohaniah. Sememangnya. Islam bukan sahaja memberi ilmu yang berkaitan denagn duniawi semata-mata tapi melalui cabang-cabang ilmu itu. jasmaniah dan bakat. Hal ini dijelaskan sendiri oleh Philip K. Namun dalam masa yang sama pendidikan dalam Islam masih mementingkan penguasaan ilmu sains dan teknologi agar pelajar dapat bersaing setanding dengan bangsa-bangsa lain dalam usaha memartabatkan ekonomi dan negara mereka.3 SEBAB DAN ALASAN MEMILIH FALSAFAH Terdapat banyak sebab kenapa pengkaji memilih falsafah pendidikan Islam. Prinsip kesepaduan yang tidak terdapat dalam manamana sistem pendidikan di dunia ini diakui sendiri oleh orientalis barat seperti petikan kata-kata John Milton ³Saya menggangap pendidikan yang lengkap dan sempurna itu ialah pendidikan yang membolehkan manusia bertindak secara adil dan saksama. Ilmu fardhu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam seperti solat.´ Islam adalah sebuah agama yang syumul iaitu yang lengkap ajarannya merangkumi setiap aspek dalam kehidupan manusia.´. Sejarah juga membuktikan kemajuan dunia barat pula hanya bermula selepas sekian lama zaman kemajuan Islam di mana banyak idea dan hasil kajian tokoh-tokoh Islam telah dicedok untuk kegunaan orang-orang barat sendiri. ilmu terbahagi kepada dua iaitu ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. pelajar dapat mengenal siapa pencipta mereka dan seterusnya meningkatkan ketaqwaan kepada-Nya. Manakala ilmu fardhu kifayah pula ialah seperti ilmu sains. antara kelebihan lain yang terdapat dalam falsafah pendidikan Islam yang tidak terdapat dalam falsafah pendidikan lain ialah matlamat pendidikan itu sendiri dimana tujuan utama seseorang menuntut ilmu ialah bagi mencapai 6 ...

W. aman dan damai dan seterusnya mendapat keredhaan dan kesejahteraan di akhirat. pengkaji dapat melihat pada pengakhirannya. Pada asasnya. ³Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad´. guru pula bertanggungjawab mengawasi. Jika seorang doktor biasa berperanan merawat dan menjaga kesihatan seorang pesakit. yang bertakwa. pendidikan Islam mempunyai dua matlamat iaitu yang pertama ialah membentuk dan memperkembangkan insan supaya menjadi muslim yang berilmu. mendidik dan memperbaiki akhlak murid. hidup dalam masyarakat dengan harmoni. Melalui matlamat-matlamat ini.T.T. Islam menggalakkan penganutnya untuk tidak berhenti menutup ilmu sehingga mati kerana dalam proses menuntut ilmu itulah manusia dapat memperbaiki segala kelemahan dalam dirinya dan seterusnya menyebarkan ilmu yang dipelajari itu kepada orang lain pula. Hal ini jauh berbeza dengan falsafah pendidikan timur seperti contohnya melalui falsafah pendidikan Rabindranath Tagore dimana konsep pendidikan beliau ialah merupakan satu proses yang menyediakan setiap individu untuk menyara hidup masing-masing kelak. beriman. falsafah pendidikan Islam tetap menekankan kepada kedua-dua kehidupan dunia dan akhirat. timur dan Islam yang menjadi sebab ketiga kenapa pengkaji tetap memilih falsafah pendidikan Islam untuk dilaksanakan di sekolah pengkaji. kelak. Konsep pendidikan beliau tidak sesuai untuk diaplikasikan dalam falsafah pendidikan sekolah pengkaji kerana pelajar akan merasakan bahawa mereka telah berjaya dalam pendidikan sekiranya mendapat kerja yang bergaji besar atau pangkat tinggi dalam kerjaya mereka sedangkan konsep asal pendidikan dalam Islam adalah lebih luas daripada itu.W. Keistimewaan falsafah pendidikan Islam ialah di mana guru diibaratkan sebagai seorang doktor. Memetik pepatah Arab kuno. Matlamat yang kedua ialah melahirkan insan yang taat kepada Allah S.kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dan ini adalah sebab kedua kenapa pengkaji memilih falsafah pendidikan Islam ini. Proses yang berterusan inilah membuatkan manusia sedar masih ada dunia lain yang akan mereka tempohi selepas mati dan segala kebaikan atau kejahatan mereka akan dihitung dan dibalas oleh Allah S. beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S. Selain itu. Doktor menggunakan pelbagai cara untuk meningkatkan 7 .T.W.. pengkaji dapat melihat perbezaan yang ketara dalam peranan guru dalam falsafah pendidikan barat.

mereka mengamalkan kaedah ditaktik dimana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa menanya sebarang soalan. Akibatnya. Perkara ini jauh berbeza dengan falsafah pendidikan lain seperti falsafah pendidikan timur yang menetapkan peranan guru sebagai fasilitator yang hanya menggerakkan perbincangan dan menjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid. memelihara. bertaqwa dan beramal soleh. mereka tidak dapat menegur guru mereka apatah lagi untuk meluahkan perasaan dan masalah mereka kepada guru tersebut. Mursyid yang bermaksud guru yang menyampaikan ilmu dan menunjukkan jalan yang benar dan Murabbi yang bermaksud guru yang mendidik. hubungan yang terjalin antara guru dan murid menjadi tidak seimbang dan seterusnya akan menjejaskan proses pembelajaran di dalam kelas.kesihatan kerana mengawal itu lebih baik daripada merawat. bertugas sebagai perubahan pembaharuan yang perlu bersifat kreatif dan invovatif dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. mentarbiyyah anak didik mereka menjadi manusia yang berilmu. Sebab yang keempat kenapa pengkaji memilih falsafah pendidikan Islam adalah kerana pendidikan dalam Islam adalah berlandaskan sumber yang jelas dan kukuh iaitu 8 . mengasuh. Mu¶allim yang bermaksud guru yang tidak hanya mengajar mata pelajaran mereka tetapi turut menyampaikan ilmu-ilmu lain. pendorong dan juga pembentuk akhlak murid-muridnya. guru memainkan pelbagai peranan kepada muridnya seperti pemberi ilmu. bila seseorang guru melakukan kesalahan dan pendapatnya tidak dapat diterima pakai oleh anak muridnya. dalam falsafah pendidikan Islam. Di sini jelas dapat dilihat hubungan antara murid dan guru hanya bersifat sehala sahaja dan tiada proses pertukaran pendapat dijalankan. Kaedah ini seperti tidak kena dengan asas kejadian manusia dimana setiap insan melakukan kesalahan. Manakala dalam falsafah pendidikan barat tradisional perenialisme. Hubungan antara guru dan murid tidak berhenti setakat hal-hal pembelajaran sekolah sahaja tetapi merangkumi perkongsian ilmu dalam bidang-bidang agama dan kehidupan. Melalui falsafah pendidikan barat pula. pembimbing. guru contohnya hendaklah dalam falsafah pendidikan agen barat moden dan rekonstruktivisme. Jadi. Tuntasnya disini. Peranan guru sangatlah besar dalam Islam hingga terdapat 4 martabat guru iaitu Mudarris yang bermaksud guru yang hanya mengajar mata pelajaran kemahiran mereka sahaja.

Al-quran juga menekankan risalah akidah.sumbangsaran dan simulasi sahaja tanpa menggunakan mana-mana sumber untuk dijadikan landasan bagi mereka dalam menuntut ilmu. ketamadunan. perbuatan dan persetujuan.W. Seterusnya. pemikiran dan intelektual. Ilmu-ilmu berkenaan planet dan bumi yang terdapat di dalam Alquran juga diakui benar oleh para pengkaji barat. Malahan. kepada umat Nabi Muhammad SAW yang mengandungi nilai mukjizat yang tinggi sama ada dari sudut akidah.T.Al-quran dan As-sunnah. syariah.T. Al-quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah S.W. As-sunnah berperanan memperkukuhkan lagi hukum yang ada dalam Alquran dan menerangkan lagi maksud-maksud ayat-ayat dalam Al-quran yang kurang jelas. sebab yang terakhir kenapa pengkaji memilih falsafah pendidikan Islam untuk diterapkan dalam sekolah pengkaji ialah kerana konsep pendidikan dalam Islam yang mengamalkan sikap keterbukaan dan kebebasan hak kemanusiaan. mereka bukan sahaja menumpukan kepada beberapa subjek sahaja bagi tiap-tiap falsafah malahan mereka juga tiada sumber yang jelas untuk melaksanakan falsafah pendidikan mereka. Rasullulah SAW sendiri pernah bersabda maksudnya ³Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang tidak mungkin kamu akan sesat selagi kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya iaitu Al-quran dan Assunnah´. akan keterpeliharaannya daripada sebarang penyelewengan sama ada yang dilakukan oleh manusia atau jin. Keunggulan Al-quran sebagai sumber pendidikan yang asas dalam Islam tidak dapat disangkal lagi melalui janji Allah S. Jika dilihat pada falsafah pendidikan barat tradisional dan moden. bahasa persejarahan. rahsia alam semesta dan sebagainya. syarak dan akhlak dalam ajarannya. Contoh yang jelas dapat dilihat dalam falsafah pendidikan barat moden rekonstruktivisme yang hanya menekankan bidang sains sosial semata-mata dan murid-murid belajar melalui aktiviti . Salah seorang sasterawan Arab Jahiliah. akhlak dan moral. Al-Walid Bin Mughirah juga tidak dapat menyembunyikan rasa kagum beliau pada keindahan bahasa dalam Al-quran yang tinggi balaghahnya. Al-quran juga sesuai digunakan sepanjang zaman oleh mana-mana bangsa dan di mana-mana sahaja . Sumber Islam yang kedua iaitu As-sunnah pula bermaksud sesuatu yang disandarkan kepada Rasullulah SAW sama ada perkataan. Islam tidak memaksa manusia yang ingin belajar ilmu yang terkandung di dalam Al-quran dan 9 .

Ini adalah berdasarkan firman Allah S. 10 .As-sunnah untuk memasuki agama Islam terlebih dahulu. Pendidikan dalam Islam juga tidak menolak hasil-hasil kajian dan pendapat tokoh-tokoh barat dan timur selagi mereka tidak bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam Al-quran dan As-sunnah. berintegriti dan bermutu tinggi.T. Perkara ini berbeza dengan falasafah pendidikan barat dan timur seperti falsafah pendidikan Confucius yang terlalu menfokuskan kepada enam buku Confucius semata-mata dan tidak melibatkan mana-mana tokoh lain. Kesannya. dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud ³Tidak ada paksaan (memasuki) agama Islam.´ Setiap manusia mempunyai hak bersuara dan belajar yang sama rata kerana pada hakikatnya dalam diri setiap manusia sudah terkandung bakat-bakat mereka yang tersendiri untuk dikembangkan bagi melahirkan sebuah masyarakat yang cemerlang.W. murid yang dilahirkan daripada falsafah ini berkemungkinan besar untuk lebih bersikap tertutup dan tidak mempunyai pandangan jauh tentang isu-isu semasa yang berlaku.

pengkaji berpendapat konsep falsafah pendidikan Islam ini sesuai dalam merealisasikan konsep 1 Malaysia di sekolah. Dengan menerapkan nilai-nilai murni seperti hormat-menghormati. malahan ia adalah konsep yang ditekankan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu.4 KONSEP 1 MALAYSIA DI SEKOLAH Setelah membuat penelitian dan kajian terhadap falsafah yang dipilih. penerimaan. rohani dan intelek berteraskan al-quran dan as-sunnah bagi mewujudkan komuniti yang gemilang dalam pelbagai aspek baik di dunia mahupun di akhirat. Lapan nilai yang terdapat dalam konsep 1 Malaysia ialah budaya kecemerlangan. pengkaji telah mencipta falsafah pendidikan untuk diamalkan di sekolah pengkaji. pelajar dapat memahami betapa penting untuk saling menghormati terutama apabila berada dalam komuniti yang 11 . Falsafah pendidikan pengkaji yang berasaskan falsafah pendidikan Islam mementingkan pembentukan seimbang yakni dari segi rohani. ketabahan. Konsep 1 Malaysia ini diperkenalkan oleh YAB Dato¶ Seri Najib Tun Razak dan merupakan pelengkap kepada pendekatan-pendekatan yang sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan bagi menjamin kestabilan. ke arah mencapai kemajuan dan pembangunan yang lebih tinggi bagi rakyat dan negara Malaysia. Dapat dilihat di sini betapa Islam itu sendiri ingin mendidik muridnya berakhlak mulia dan berbudi bahasa serta berhemah tinggi. 1 Malaysia yang membawa maksud perpaduan nasional hanyalah berubah dari segi pendekatan dan gerak kerja mengikut kesesuaian zaman. meritokrasi. berdasarkan falsafah ini. Falsafah pendidikan pengkaji ialah satu proses keterbukaan dalam mendalami ilmu secara amali dan teori kearah membina insan cemerlang dari pelbagai sudut yakni emosi. Jadi. intelek.2. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. pengkaji akan melaksanakannya di sekolah bagi merealisasikan aspirasi 1 Malaysia. Seterusnya. jasmani dan emosi. Walaupun rakyat di Malaysia berbilang kaum. etnik serta agama. kesetiaan. pendidikan dan integriti. jasmani. setiap dari agama itu sendiri menuntut penganutnya mengamalkan sifat-sifat mulia. Konsep 1 Malaysia bukanlah sesuatu yang baru lagi untuk semua rakyat Malaysia. rendah hati.

dalam falsafah pendidikan pengkaji sendiri menuntut untuk menimba ilmu bagi memperoleh kecemerlangan di dunia dan akhirat. Bagi memupuk budaya ini. falsafah pendidikan Islam juga bertujuan untuk menyiapkan pelajar dari segi profesional. aktiviti ini juga mampu membuatkan pelajar bersungguh-sungguh dalam membentuk kecemerlangan diri.terdiri daripada pelbagai bangsa yang sememangnya mempunyai variasi cara hidup khususnya dari segi budaya dan agama. Kejayaan dan pencapaian masyarakat dan negara bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya. Pengamalan budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. malahan juga untuk sahsiah terpuji yang boleh menjadi teladan. konsep falsafah pendidikan pengkaji mampu mengubah cara pemikiran rakyat Malaysia supaya lebih bersifat keterbukaan dan memahami. kagum dan menghargai budaya dan agama bangsa lain. Justeru. Disamping dapat mendedahkan pelajar dengan perayaan kaum-kaum di Malaysia. Mohammad Athiyah Al Abrosyi. Justeru. Sehubungan dengan itu. Anugerah kecemerlangan ini diadakan bukan sahaja untuk kejayaan akedemik. teknikal. mereka boleh saling bertukar pendapat dan memahami budaya kaum lain. bagi mencapai tujuan ini aktiviti seperti sambutan perayaan peringkat sekolah harus digalakkan. individu yang mendapat anugerah kecemerlangan pula di beri tugas khas 12 . Dengan cara itu. Tambahan lagi. pengkaji mencadangkan untuk mengadakan majlis anugerah kecemerlangan pelajar di setiap sekolah. Mengikut Prof. teknikal tertentu dan perusahaan tertentu. Peristiwa 13 Mei harus dijadikan iktibar dan sempadan supaya tidak berulang lagi. Di samping dapat memupuk budaya saing yang sihat. dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesion tertentu. Salah satu daripada nilai murni yang ingin diterapkan dalam konsep 1 Malaysia ialah budaya kecemerlangan. Selain itu. Apatah lagi Malaysia sendiri pernah mempunyai peristiwa berdarah yang di akibatkan oleh salah faham antara kaum. Tragedi tersebut terjadi apabila tiada nilai murni dipupuk dalam diri setiap individu. majlis anugerah kecemerlangan pelajar ini boleh menjadi satu pemangkin untuk setiap individu belajar bersungguh-sungguh kearah kecemerlangan bagi menyokong aspirasi 1 Malaysia. supaya dapat ia mencari rezeki dalam hidup dengan mulia di samping memelihara dari segi kerohanian dan keagamaan. timbul rasa hormat.

aktiviti ini juga mampu untuk mendidik pelajar menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. tersirat dengan matlamat pendidikan untuk menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup agar dia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. Budaya cemerlang perlu dilaksanakan secara berterusan dengan mementingkan prestasi sebagai pengukuran tahap pencapaian atau kemajuan supaya aspirasi 1 Malaysia dapat dicapai. kaum selainnya yang akan mengadakan pameran. Sebagai contoh. Secara halusnya. aktiviti ini juga dapat mendedahkan pelajar kepada pengalaman bersosial dengan bangsa-bangsa lain dan mempelajari tentang muzik itu sendiri secara praktikal. Malahan. Hal ini bertepatan dengan prinsip pendidikan Islam yang menggalakkan perkongsian ilmu dan pertukaran pendapat. Hal ini juga selari dengan nilai penerimaan dalam konsep 1 Malaysia. Dengan cara ini. Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama memandangkan rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa yang pastinya mempunyai pandangan yang berbeza-beza. Berdasarkan falsafah pendidikan yang dicipta pengkaji. Walaupun ada sesetengah pendapat atau cara 13 . pengkaji mencadangkan untuk mengadakan µHari Bergembira Sambil Belajar¶ setiap bulan. persembahan dan sebagainya yang berkaitan. Falsafah pendidikan pengkaji mengamalkan konsep keterbukaan di mana setiap individu hendaklah berfikiran terbuka dan menerima pendapat individu lain. Pelajar akan sedar tanggungjawab setiap individu dalam memastikan keamanan dan perpaduan rakyat Malaysia berkekalan selepas mereka belajar betapa penting interaksi dan persefahaman antara kaum di Negara yang berbilang kaum ini. Dengan cara ini. setiap kaum bukan sahaja dapat berinteraksi dan bertukar-tukar pendapat. jika tema pada bulan itu tentang muzik kaum india. pengkaji percaya budaya saling membantu sesama pelajar dapat di wujudkan dan peluang kearah membentuk budaya kecemerlangan juga semakin cerah. Berdasarkan penyataan ini. mengetahui cara menjalankan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah agar menjadi insan yang soleh berteraskan roh islam.untuk membantu pelajar yang agak lemah. Al-Syaibani. Guru besar akan menetapkan tema untuk hari itu dan berbeza-beza pada setiap bulan.1979. Belajar melalui pengalaman yang dialami sendiri pasti lebih menarik dan menyeronokkan untuk pelajar.

pengkaji mencadangkan untuk mengadakan senam seni pada setiap minggu di sekolah. Justeru. maka minda juga akan sentiasa cergas dalam melakukan aktiviti harian. pengisian falsafah pendidikan pengkaji antara lainnya ialah kecemerlangan jasmani. Tuntasnya. pengkaji ingin melahirkan masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat.hidup mereka yang mungkin tidak dapat diterima. sekurang-kurangnya pendapat mereka harus dihormati. selaras dengan itu. Jelas disini. 14 . Disamping itu. program seperti ini juga melambangkan perpaduan kaum seiring dengan konsep perpaduan dalam 1 Malaysia. Aktiviti ini bukan sahaja dapat menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar. Pergerakan yang seirama dan serentak daripada semua pelajar yang berbilang etnik itu menggambarkan kesepaduan antara kaum. aktiviti yang dicadangkan pengkaji sangat relevan untuk mencapai prinsip 1 Malaysia disamping selari dengan falsafah pendidikan yang ingin dijalankan di sekolah pengkaji. Akhir sekali. Hakikatnya. malahan dapat memastikan tubuh pelajar sentiasa cergas dalam menjalani kehidupan seharian. kehidupan sebagai seorang pelajar yang aktif memerlukan badan yang cergas dan sihat. Hal ini bermakna. melalui falsafah pendidikan tersebut. aktiviti senam seni yang diadakan di sekolah pengkaji mampu untuk mendukung aspirasi 1 Malaysia dengan bertunjangkan perpaduan kaum disamping menepati falsafah pendidikan pengkaji yang menitikberatkan kecerdasan fizikal yakni kecemerlangan jasmani. Jika tubuh badan sihat.

falsafah pendidikan pengkaji benar-benar mencapai matlamat dan 15 . Apatah lagi. akhlak.2. Konsep 1 Malaysia yang selari dengan Falsafah Pendidikan Islam pula mampu melahirkan masyarakat yang harmonis dan bersatu padu tanpa mengira bangsa dan agama serta mengangkat martabat negara kita setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Walaupun falsafah pendidikan lain juga mempunyai keistimewaan mereka.undang-undang dan pelbagai aspek lain yang mana aspek-aspek ini meliputi seluruh kehidupan manusia hari ini. Falsafah Pendidikan Islam amat bertepatan sekali untuk diaplikasikan kepada murid-murid di negara ini. objektifnya. Pengkaji berharap. sains dan teknologi. namun sebagai negara yang penduduknya berbilang kaum dan mengamalkan konsep 1 Malaysia. Falsafah Pendidikan yang dicipta pengkaji juga dilihat cukup relevan dan mampu dilaksanakan di sekolah-sekolah. falsafah ini mampu untuk mendukung dan merealisasikan konsep 1 Malaysia yang sering dilaung-laungkan kini. Semua pihak harus bekerjasama dalam menggerakkan 8 nilai dalam konsep 1 Mlayasia agar Negara kita sentiasa membangun dan mampu mengejar matlamat dan tidak sentiasa berada di takuk lama. daripada kajian Falsafah Pendidikan Timur. Keunggulan falsafah pendidikan Islam juga tidak dapat dinafikan lagi melalui kecemerlangan tokoh-tokohnya yang terdahulu seperti Ibnu Rushd. Akhir kata. berpandukan falsafah pendidikan Islam. Ibnu Khaldun dan Al-Farabi. pengkaji berpendapat falsafah pendidikan yang paling sesuai dan berkesan dilaksanakan di dalam sekolah di Malaysia ini ialah Falsafah Pendidikan Islam. Barat dan Islam yang telah dilakukan.5 KESIMPULAN Tuntasnya. Pengkaji percaya jika sistem pendidikan di Malaysia pada hari ini turut mengambil Falsafah Pendidikan Islam sebagai salah satu dasar dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). negara kita juga mampu melahirkan tokoh-tokoh terkemuka dan berpandangan jauh. Al-Ghazali. Falsafah Pendidikan Islam yang berlandaskan Al-quran dan As-sunnah cukup lengkap aspek pengajarannya merangkumi bidang akidah.

Dalam tempoh menyiapkan kerja kursus ini juga. ada tugas yang lebih berat menanti saya dan saya perlu bersedia daripada sekarang terutamanya dalam 16 .3. Namun. Islam dan Timur dan mempersembahkan perbezaan mereka dalam bentuk peta minda serta menulis esei tentang falsafah yang sesuai untuk dilaksanakan di sekolah kami dan bagaimana falsafah ini dapat merealisasikan konsep 1 Malaysia di sekolah kami nanti. hal ini tidak melemahkan semangat saya kerana saya percaya inilah harga yang perlu dibayar oleh seorang pelajar. Malahan maklumat yang saya cari juga sukar didapati di perpustakaan memandangkan sumber buku di situ amatlah terhad untuk digunakan oleh semua orang dalam kelas saya dan kelas-kelas lain dalam masa yang sama. Tugasan ini bukanlah mudah untuk kami kerana tiada sumber yang menerangkan secara jelas perbezaan antara falsafah-falsafah ini. Tugasan ini memerlukan kami untuk mengkaji tentang Falsafah Pendidikan Barat. Saya percaya jika saya menjadi cikgu suatu hari nanti. saya semakin pandai membahagi masa antara tugastugas yang perlu dilakukan secara segera dan tugas-tugas yang penting tapi tidak perlu segera. Saya dan ahli kumpulan saya telah melakukan kajian yang teliti melalui pembacaan tentang Falsafah Pendidikan Barat.1 HAZIRAH BINTI MOHD ABDUL WAHID Pada 24 Februari 2011. Islam dan Timur di perpustakaan dan juga pencarian maklumat di internet.0 REFLEKSI 3. saya telah mendapat satu kerja kursus pendek untuk mata pelajaran Falsafah Pendidikan di Malaysia yang perlu dilakukan oleh 2 orang sekumpulan. banyak perkara yang menguji saya seperti kekangan masa yang dengan tugas-tugas lain yang semuanya perlu disiapkan dalam tempoh masa yang sama. Saya dan ahli kumpulan saya juga telah mengambil alternatif lain seperti berbincang tentang falsafah-falsafah ini dengan rakanrakan sekelas kami dan bertanyakan pendapat pensyarah mengenai hasil kajian kami itu. Melalui kerja kursus ini juga.

17 . Saya percaya setiap falsafah pendidikan mempunyai keistimewaan mereka yang tersendiri tapi untuk pemilihan kali ini saya perlu berpandangan jauh dan berfikiran matang. banyak ilmu yang telah saya perolehi yang takkan saya dapat semasa proses pembelajaran di dalam kelas. Antaranya ialah semasa pemilihan falsafah yang ingin saya laksanakan di sekolah saya nanti. maka akan lahirlah masyarakat yang beilmu pengetahuan. berakhlak mulia dan mampu memberi sumbangan terhadap kemakmuran dan pembangunan ekonomi negara kita. Saya juga semakin memahami konsep 1 Malaysia yang ingin diterapkan oleh perdana menteri kita dalam jiwa setiap murid di negara ini. Ramai daripada kita hanya memandang enteng pada kepentingan pendidikan di negara kita sebagai salah satu alat yang menggabungkan pelbagai etnik dan kaum di negara ini. melalui kerja kursus ini. Di samping itu. sikap kerjasama dan bertolak ansur dapat disemai dalam jiwa rakyat Malaysia sejak kecil lagi melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan pihak sekolah. aspek pendidikan di dalam negara kita perlulah dipandang serius bermula dengan adanya Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan pengaplikasiannya dalam proses pembelajaran dan pengajaran. akademik dan akhlak mereka. Melalui falsafah pendidikan yang unggul dan mantap. Melalui pendidikan juga. Melalui pemilihan ini saya melihat bagaimana saya ingin mencorakkan anak bangsa kita 10 tahun akan datang dari aspek kehidupan sosial. kita perlu bersikap adil dan saksama dengan memberikan peluang pendidikan yang sama kepada semua orang. Walaupun negara kita mempunyai berbilang bangsa.kebijaksanaan pembahagian masa supaya tidak terkejar-kejar dalam melaksanakan tugas yang diberi dan dapat menyiapkan sesuatu tugasan itu dengan sempurna. Tuntasnya.

Saya dapati tidak banyak buku-buku di perpustakaan yang berkisar tentang falsafah pendidikan. saya dapati setiap falsafah pendidikan yang diutarakan baik dari Timur.ianya hanya memberi manfaat dan tidak menjurus ke arah keburukan. Sepanjang menjalankan tugasan ini. saya sedar bahawa guru merupakan tunjang utama dalam menggerakkan falsafah pendidikan kebangsaan. saya belajar untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam apa jua pekerjaan bagi mencapai kesempurnaan. Sepanjang menjalankan tugasan ini. tugasan ini berjaya dilengkapkan. kesemuanya mengajak ke arah perubahan yang baik.2 SYARAFINA BINTI MOHD SALIM Pada 25 Februari 2011. saya sendiri harus cuba merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Pertama sekali. Justeru saya bersyukur kerana mendapat ahli kumpulan yang begitu komited sepanjang menjalankan tugasan. Kami juga dikehendaki mengarang esei tentang falsafah yang kami pilih dan bagaimana falsafah tersebut dapat merealisasikan konsep 1 Malaysia di sekolah. kami telah diberi tugasan kerja kursus pendek (KKP) untuk subjek falsafah pendidikan bagi PISMP januari 2011. Sebagai seorang bakal pendidik. Saya juga menghadapi beberapa masalah namun hasil kerjasama yang baik dengan pasangan saya. Melalui kajian saya. Dalam tugasan ini. Kekuatan Kerjasama kumpulan juga memainkan peranan kerana jika hanya seorang sahaja yang berusaha bersungguh-sungguh pasti hasilnya kurang memuaskan. 18 . Saya juga berusaha untuk mencari jurnal namun jurnal yang didapati hanya berkisar sedikit sahaja tentang falsafah pendidikan timur. tidak kira falsafah apa yang di amalkan.3. Setelah menjalankan kajian ini. Barat mahupun falsafah Pendidikan Islam. kami dikehendaki membuat banding beza mengenai falsafah pendidikan Barat dan Islam. saya belajar banyak perkara baru mengenai teori falsafah pendidikan dan rasionalnya sesuatu falsafah itu. banyak perkara yang dapat saya pelajari yang boleh diambil untuk dijadikan pengalaman bagi masa hadapan. Mungkin juga telah dipinjam dari pelajar lain. Dari sini. Sememangnya pelaksanaan falsafah pendidikan bergantung kepada pelbagai pihak. kami menghadapi masalah dalam mencari bahan-bahan rujukan. secara berpasangan.

saya perlu mempunyai pemikiran yang matang dan kreatif dalam melaksanakan apa jua aktiviti baik di peringkat kelas mahupun sekolah. Mungkin selama ini saya hanya memahami 1 Malaysia berkisar tentang perpaduan. Encik Muharam dalam menjayakan tugasan ini. tugasan ini juga Berjaya mengasah minda saya untuk berfikir secara kreatif dan inovatif. melentur buluh biarlah dari rebungnya. melalui tugasan ini juga. Melalui tugasan ini juga. Bak kata pepatah. semangat kewarganegaraan dan cintakan Negara juga semakin menebal dalam diri saya. Setiap pengalaman dan ilmu baru yang dicedok sepanjang menjalankan tugasan ini akan dimanfaatkan sebaiknya apabila saya bergelar seorang guru kelak. Dalam bidang pendidikan pula. saya berterima kasih kepada pensyarah pembimbing. Saya sedar. saya percaya konsep 1 Malaysia ini wajar diterapkan dalam diri murid-murid sedari awal. Justeru. sebagai warga pendidik kelak. Hal ini kerana. Kesimpulannya. Ia lebih jelas dan mudah difahami melalui 8 nilai dalam konsep 1 Malaysia. Setiap aktiviti yang dijalankan untuk mencapai aspirasi 1 Malaysia hendaklah diukur keberkesanannya dari pelbagai sudut. Sememangnya kanak-kanak itu lebih mudah untuk dibentuk dan diterapkan nilai-nilai 1 Malaysia supaya negara kita dapat mencapai aspirasi 1 Malaysia seperti yang di idam-idamkan. Langkah-langkah yang perlu di ambil haruslah berkesan dan menarik supaya benar-benar mencapai objektif. saya dapat mengkaji dan memahami dengan lebih mendalam tentang konsep 1 Malaysia. saya dapati bukanlah suatu perkara mudah untuk merealisasikan sesuatu matlamat yang ingin dicapai. dalam usaha untuk merealisasikan konsep 1 Malaysia di sekolah berdasarkan falsafah pendidikan yang dipilih benar-benar mencabar daya pemikiran saya. Bukan itu sahaja.Disamping itu. Hakikatnya konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB perdana menteri kita itu mempunyai makna yang lebih meluas. 19 .

Pendidikan Di Malaysia. Fakulti Pendidikan. Universiti Malaya. 2007.com/2009/07/falsafah-pedidikan-islam.O BIBLIOGRAFI __________Mei 2009. 1989. Amerika : Voice of American. Bhd Mohd. perkembangan system pendidikan jepun. Kuala Lumpur : Universiti Putra Malaysia. Muhammad Hamid Al-fendi. Pendidikan Di Malaysia. Pendidikan Di Malaysia (Sejarah. Herbert J. Sistem dan Falsafah) Edisi Kedua. Petaling Jaya Fajar Bakti Abdul Rahman Arshad. 1984. Pendidikan dan Masyarakat. American Education Diversity and Research. 1979. 1975. http://jurnalakademik.blogspot. & Nabi Ahmed Baloch. Shahril @ Charil L. 2004. Choong Lean Keow. Teks Publishing Sdn.4. Education In Malaysia A Jurney To Excellent Educational Planning And Research Division. Saedah Hj. Unity and Education in Malaysia. Liputan Kurikulum Sekolah. 1999. Petaling Jaya : Fajar Bakti. Walberg. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 2008. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Zainun Ishak. Dr Mohd Yusof Ahmad. Ang HUat Bin Kamaruddin Hj Kachar. 2010. Education In Malaysia. Kuala Lumpur Singapura Hong Kong : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. Daud Hamzah. 1990. Pengurusan Strategik Di Sektor Pendidikan. Selangor : 20 .html ( diakses pada 25 Februari 2011) Dr Amir Bin Salleh @ Mohd Salleh. 1993. Pendidik dan Pendidikan. Falsafah dan Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distrubutors Sdn Bhd. Francis Wong Hoy Kee. Bhd. Lee Pau Wing dan Dr. 1995. Marzuki. Siraj. Sufean Hussin. Pendidik. jurnal ipda. Julai 2009. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Atan Long. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Zainal Abidin Mohamed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->