P. 1
Q2 - Dasar Pendidikan Kebangsaan -edited

Q2 - Dasar Pendidikan Kebangsaan -edited

|Views: 520|Likes:
Published by Hitomi Chan

More info:

Published by: Hitomi Chan on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

KURSUS INDUKSI UMUM KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN KUMPULAN 1 DAN YANG SETARAF DENGAN GRED 27 & 29 NAMA KUMPULAN

: KUMPULAN 8 (DINAMIK) TUGASAN BERKUMPULAN BAHAGIAN: DASAR- DASAR KERAJAN NO. SOALAN: 1 Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara (DPN) dapat membantu mewujudkan perpaduan dikalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia?

Sinopsis: Bagaimana DPN membantu mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia
Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)

Senario Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka y Penyata Barnes, 1950 y Laporan Fenn-Wu, 1951 y Ordinan Pelajaran, 1952 y Penyata Razak, 1956

Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) y Laporan Rahman Talib, 1960 y Akta Pelajaran, 1961

Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)

Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-2010)

Penyatupaduankaum Pemantapansistempendidikan (sumbermanusia, infrastruktur, kemudahandanbahanpembelajaran)

Merapatkanjurang kayadanmiskin, bandardanluarbandar, jantina Mewujudkantenagarakyatterlatih (tingkatkemahiran&inovasi) Melahirkanmasyarakatberdisiplin

satu jawatankuasa yang diketuai oleh L. y Manakala bagi Dr. prinsip. keputusan. y Menurut Hasan Langgulung. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka Penyata Barnes.Muhammady. dasar bererti pertimbangan (cara. nilai agama. Kesedaran ini terbukti dalam Rancangan Cheessmen yang mencadangkan sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan sistem persekolahan. intelektual. Antara syor-syor ini ialah: . iaitu sekolah Inggeris. Abd Halim El. 1950 Pada Ogos 1950. Pendahuluan Dasar pendidikan negara sebelum merdeka mewujudkan 5 jenis sistem persekolahan yang terasing di antara satu sama lain. Asas. emosi melalui tunjuk ajar. ajar (dengan berhati-hati). Dasar pendidikan kini lebih bertujuan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. teras.J. Selepas merdeka. jaga. usaha mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan diteruskan. jiwa. sistem) yang menjadi pokok berkenaan sesuatu. latihan. pendirian yang menjadi asas segala tindakan (sikap. India dan agama. Setelah menjalankan kajian. bimbingan. British sedar satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan harus diwujudkan bagi menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. undang-undang dan peraturan sebagai asas perlaksanaan sesuatu sistem pendidikan di sesebuah negara. Dasar Pendidikan Negara sebagai satu set ketetapan. Panyata ini mengandungi syor-syor yang dikemukakan oleh jawatankuasa ini. budaya. Sejak tahun 1946.Definisi Tajuk a) Dasar Menurut Kamus Dewan. c) Dasar Pendidikan Negara Jika digabungkan perkataan diatas dapatlah diterjemahkan. Usaha-usaha telah dijalankan untuk menuju ke arah penyatuan sistem pendidikan. satu penyata yang dikenali sebagai Penyata Barnes disediakan dan dikemukakan kepada Kerajaan British pada tahun 1951. polisi) b) Pendidikan y Pendidikan pula berasal dari perkataan didik yang bermaksud pelihara. Satu dasar pendidikan yang lebih baik adalah penting bagi membentuk negara yang stabil. Cina. Barnes ditubuhkan bagi mengkaji masa depan sistem pendidikan di Tanah Melayu. pendidikan ialah satu proses hasilnya perubahan jasmani. Melayu. bersatu-padu dan progresif. pendidikan ialah proses terus pengajaran. pimpinan pelbagai ilmu.

P. Penubuhan 2 jenis sekolah yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Syor-syor yang dikemukakan ialah: a. Jawatankuasa ini dketuai oleh Dr.Laporan Fenn-Wu ditolak oleh UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu Ordinan Pelajaran.Sekolah menengah ± Bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar. Sekolah kebangsaan dibuka kepada semua kaum dan diajar oleh guru dari pelbagai kaum dan keturunan. Fenn dan Dr. Bagi Cina. Sekolah Cina dikekalkan tetapi kurikulumnya berdasarkan latar belakang tempatan. Antara cadangannya ialah: a. kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk mengkaji kedudukan sekolah Cina. Wu Teh-Yao. d. satu jawatankuasa Penasihat Pusat ditubuhkan bagi mengkaji Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu. Semua murid diberi pelajaran percuma di sekolah rendah selama 6 tahun. . Pelajaran selama 6 tahun dengan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah.a. Laporan Fenn-Wu. b. 1952 Pada bulan September 1952. 1951 Pada tahun 1951. Sekolah vernakular digantikan dengan sekolah kebangsaan. sekolah kebangsaan dianggap seolah-olah mengancam kebudayaan dan Bahasa Cina yang mereka banggakan. Cina dan India. c. b. Kaum Melayu membantah kerana kedudukan Bahasa Melayu tidak diberi kedudukan yang wajar. Orang India menentang kerana permintaan mereka supaya kedudukan sekolah Tamil dikaji telah ditolak oleh kerajaan.Penyata ini dibantah oleh kaum Melayu. W. Sekolah Cina menyokong konsep penggunaan 3 bahasa sebagai bahasa pengantar supaya perpaduan di antara kaum tidak terjejas. Jawatankuasa ini mengesyorkan beberapa cadangan yang kemudian diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1952. Tugas utama jawatankuasa Fenn-Wu ialah mengkaji kemungkinan menjadikan sekolah Cina yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai pengantar dan Bahasa Cina sebagai satu matapelajaran pilihan. b. Sekolah rendah ± Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Dato¶ Abdul Razak bin Hussein. c. mesti lulus peperiksaan memasuki sekolah menengah. sekolah menengah atas (2 tahun) dan pra-U (2 tahun). 3. Satu jenis sekolah menengah sahaja yang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib. Penyata Razak. b. 1956 Jawatankuasa Razak ditubuhkan pada 30 September 1955 untuk mengkaji Ordinan Pelajaran 1952. c. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan matapelajaran wajib. b.Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya Darurat. Hasil kajian jawatankuasa ini terkandung dalam Laporan Razak yang dikemukakan pada bulan April 1956.c. 2. Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. d. Sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh Barnes dilaksanakan. Sistem peperiksaan a. b. c. Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama. Berikut ialah kandungan Laporan Razak: 1. Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi peluang mempelajari bahasa ibundanya jika ada 15 orang atau lebih murid ingin belajar. Sekolah rendah dibahagikan kepada Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) yang menggunakan Bahasa Inggeris. Bagi memasuki sekolah menengah. Sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam konsep sistem sekolah kebangsaan. Guru-guru mestilah mempunyai Sijil Sekolah Menengah Rendah dan mendapat latihan sepenuh masa setahun dan separuh masa 2 tahun. Sekolah rendah a. Sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah menengah rendah (3 tahun). Pra-U: Peperiksaan di Pra-U tahun kedua untuk memperolehi Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC) untuk memasuki universiti. d. Sekolah menengah atas: Peperiksaan bersama di Tingkatan 5 untuk memperolehi Sijil Persekutuan Tanah Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate. d. Sekolah menengah a. . Sekolah menengah rendah: Peperiksaan di peringkat Tingkatan 3 (peperiksaan bersama) dan mesti lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP/LCE) bagi memasuki sekolah menengah atas.

Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Matapelajaran akhlak a. Beberapa syor telah dikemukakan: 1. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka Laporan Rahman Talib. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. . Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. 1961 Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. 4. 1960 Pada tahun 1959.Laporan Razak telah diluluskan pada April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Murid bukan beragama Islam ± Pendidikan Moral. Bahasa kebangsaan a. Akta Pelajaran. 3. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. Laporan Razak ditentang oleh orang Melayu kerana tiada ketegasan dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. c. 2. Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Orang Cina menentang kerana sesetengah cadangan dikatakan mengabaikan pendidikan Bahasa Cina. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. c. b. Melalui akta ini: a. Murid beragama Islam ± Pendidikan Islam. b. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. b. Kenaikan automatik a. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah.

Umur minimum meninggalkan sekolah ± 15 tahun.Selarasdengankedudukansertaperanannya.BahasaMelayujugadiwajibkanpenggunaannyadalammaksudrasmi di negarakita. bolehlahdikatakanBahasaKebangsaandiajarsebagaisalahsatumatapelajaranpenti ng di semuaperingkatdanjenissekolah di . Kemudian. Berikut adalah strategi yang masih dilaksanakan kerajaan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia:a) Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama KedudukansertaperananBahasaKebangsaandalamsistempendidikaniniternyatate rkandungdalambeberapadokumenpentingkerajaan. mengajardanmempelajariapaapabahasa. Sejak sebelum merdeka misi untuk menyatupadukan kaum di negara telah dijalankan. melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin. 2. sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara.usaha di kalangan pemimpin dari zaman penjajahan sehingga ke zaman selepas merdeka untuk menyatupadukan kaum di bawah satu Dasar Pendidikan Negara. Malah. dan rentetan kronologi menjadi bukti bagaimana Dasar Pendidikan Negara ini berterusan dilaksanakan sepanjang zaman.Akt aPelajaran 1961 danRancangan Lima Tahun Malaysia telahmenyatakanhasratuntukmenjadikanBahasaKebangsaansebagaibahasapeng antarutamaadalahsatuprinsipasasDasarPendidikan Negara. Senario dan kronologi di atas menunjukkan usaha.AktaBahasaKeban gsaan 1967 telahmelaksanakanBahasaKebangsaansebagaibahasarasmitunggalnegaraini. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi. c.Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan telahmewujudkansatuBahasaKebangsaaniaituBahasaMelayu. BahasaMelayutelahdiimbangidenganhakuntukmengguna. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979. Tujuan memperbaiki pelaksanaannya Dasar Pendidikan Negara adalah bermatlamat untuk memastikan pencapaian pembangunan negara diperoleh dengan:1.b. Rakyat Malaysia menerimahakikatbahawaBahasaKebangsaanadalahtalipenghubungterpentingdal amusahamemupukperpaduanrakyatkeranaiabolehberperanansebagaibahasapen gantaraanuntukmasyarakatkita yang berbilangkaum. memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih Nyata sekali daripada tujuan memperbaiki Dasar Pendidikan Negara berdasarkan syor diterbitkan 1979 menunjukkan bahawa perpaduan merupakan sebahagian daripada matlamat negara.

Iaturut memuatkansemangatperjuanganpejuangtanah air untukmenuntutkemerdekaan.WalaupunterdapatSekolahJenisKebangsaanCina (SJKC) danSekolahJenisKebangsaan Tamil (SJKT). Pendedahansejakawaldapatmemupuksemangatpatriotisme yang tinggimisalnyamelaluisubjeksejarah. diyakiniiamampumewujudkanjenisrakyat yang diingini. b) Mengadakan Kurikulum Kebangsaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. sukatanpelajaran yang samajugamenyumbangkepadaperpaduannegara.Bagisekolahrendah. penggunaankurikulum di sekolahadalahsamaiaituberdasarkanKurikulumKebangsaan. melaluibahasakitadapatmeningkatkanperpaduankeranakomunikasi yang berjalandenganlancardanmasyarakatakansalingfahamkehendaksatupihak yang lain.Hal inikerana.Kurik ulummerupakansatuusahakearahmewujudkanberbagai-bagai program pengajarandanpembelajaranbagimembolehkanmuriddanpelajarmenerimailmupe ngetahuan.KurikulumBersepaduSekolahRendah (KBSR) danKurikulumBersepaduSekolahMenengah (KBSM) di negarainitelahdigubalsedemikian demi mencapaidasarperpaduan. kurikulumnyadigubaluntukmemberikemahiranasasdanmenerapkanperkembanga nilmupengetahuandansosialisasi di kalanganmuridmuridsekolahrendah. sekolahmenengah pula merupakankesinambungansekolahrendahdania pula menekankanpendidikan yang seimbangdanbersepadu. Di negaraini. Sebenarnya.Manakala. c) Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua . subjekinimenceritakankisahperjalananpembentukkannegarasejakawallagi. Secaratidaklangsungsemangatpatriotismemeresapdalamdiripelajar yang belajarmengenainya.Malah. iatetapdiwajibuntukmengajarBahasaKebangsaansebagaisubjekutamakeranaiam erupakanbahasaperhubungandanperpaduanbaginegarakita. Melaluipelaksanaanini. memperkembangdanmeningkatkankemahiransertamenghayatinilainilai yang dihasratkandalamfalsafahDasarPendidikan Negara. Penggunaanbahasa yang seragamdapatmembantumenghilangkanperasaanprasangkakeranasetiapgolong anmasyarakatmenggunakanbahasa yang difahamimalahiaakanbanyakmembantumenanganimasalahsalahfahamkonteksm aksudayat yang ingindisampaikan. Kurikulumdalampendidikankebangsaanjugapentingdalamperpaduannegara. KurikulumKebangsaanmerupakansatulagiciridasarPendidikanKebangsaan yang bertujuanuntukmewujudkankeperibadiankebangsaankearahpembentukanperpad uannegara.iaitusebagaisatuasasuntukmembentukperpaduan di kalanganmurid-murid yang mendapatpendedahanbermuladarialampersekolahanlagi.Malaysia.

3. Halim El-Muhammady. danSijilTinggiPeperiksaan Malaysia (STPM). PersatuanBekasMahasiswa Islam Timur Tengah.Melaluisistempeperiksaan yang sama. pengakap.PendidikanKebangsaantelahmenetapkansetiapmuridataupelajarwajib mengambilUjianPenilaianSekolahRendah (UPSR). Bibliografi 1.2003. seperti pasukanpasukan kadet tentera. Penutup Secara kesimpulannya. kadet polis. Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. Asas-Asas Pendidikan Islam. Jelas. SijilRendahPelajaran(SRP) atauPenilaianMenengahRendah (PMR). 1989. seimbang dan bersepadu e) Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil kepada semua aliran sekolah dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman f) Mempertingkatkan pendidikan kerohanian. PendidikanIslam :Peranannyadalam Pembangunan Ummah. puteri Islam dan lain-lain. 1994. 2. Selangor DarulEhsan. Kuala Lumpur. SijilPeperiksaan Malaysia (SPM) atauSijilPeperiksaan Malaysia Vokasional (SPMV). Dasar ini bukan sahaja penting malah menjadi nadi dalam menggerakkan misi negara ke arah sebuah negera maju menjelang 2020. jelaslah bahawa Dasar Pendidikan Negara (DPN) diwujudkan dengan hasrat utamanya adalah untuk menyediakan satu teras dan garis panduan dalam mempertingkatkan sistem pendidikan di Malaysia dengan mengutamakan nilainilai perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia.Quantum Books . Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. 1991. Abd. moral dan disiplin bagi mewujudkan satu bangsa yang saling menghormati g) Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin. Kamus Dewan. semuainstitusipendidikanharusmenyediakanpeperiksaan yang sama agar tidakwujudmasalahtentangtahapkelayakanseseoranguntukmemasukitahap yang lebihtinggi. d) Meningkatkan mutu pendidikan semua aliran sekolah dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. semuamuridataupelajarakanmenempuhiperingkatpembelajaran yang samatanpamengiradarimanaaliransekolahmereka. Dewan bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur 4.Tanjong Malim. Hasan Langgulung. Dewan Bahasa dan Pustaka.Dasar Pendidikan Negara jugamenetapkanbahawapeperiksaanawam yang didudukiolehpelajar-pelajarharuslahsamaatauseragam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->