CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

1.0 PENGENALAN

Perguruan adalah satu profesion yang bermatlamatkan pembentukan insan dan ihsan manusia yang sempurna agar manusia itu memahami tentang peranan dan tanggungjawab guru terhadap diri sendiri, masyarakat dan alam sekeliling yang mereka diami serta terhadap keesaan Yang Maha Pencipta. Dari segi konsep, profesionalisme didefinisikan sebagai kepakaran tinggi dalam pekerjaan seseorang. Profesionalisme meliputi beberapa nilai kerja seperti keberkesanan, produktiviti, kecekapan dan bertanggungjawab. Profesionalisme seseorang guru berkait rapat dengan mutu pendidikan dari beberapa segi contohnya sikap dan nilai guru dalam pengajaran yang akan mempengaruhi minat, sikap dan dan nilai pelajar. Mutu pendidikan dilihat menerusi keberkesanan dalam penggunaan sumber pengajaran secukupnya yang turut mempengaruhi minat, kefahaman, penyertaan serta pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Ia juga berhubung dengan personaliti guru yang akan menentukan iklim pembelajaran pelajar. Sistem pendidikan negara Malaysia mengalami perubahan yang sangat pesat. Perkembangan pendidikan pada hari ini adalah berasaskan pencapaian tertentu. Ini dapat dilihat melalui pengurusannya yang bercorakkan budaya korporat dan pengurusan bisnes di mana ia mementingkan kawalan mutu menyeluruh dan pengurusannya pula adalah menuju ke arah mewujudkan keadaan tanpa cacat atau lebih dikenali sebagai zero defect.

1

impak globalisasi meninggalkan kesan – kesan seperti berikut : a) Pengajaran sains dan teknologi menjadi semakin penting b) Perubahan merupakan prasyarat kemajuan c) Inovasi dan kreativiti penting di peringkat pelaksanaan dan konsep pendidikan mahupun di peringkat output atau pengeluaran pendidikan d) Kurikulum sekolah perlu mengambil kira perkembangan yang berlaku di persekitaran. Dalam bidang pendidikan. Globalisasi meninggalkan pelbagai kesan dalam kehidupan warga Malaysia secara langsung dan tidak langsung. 2 . Jepun dan Perancis juga penting untuk diajar oleh pendidik. sains dan politik. Subjek – subjek seperti kajian alam sekitar. Ini dapat dibuktikan apabila stail hidup. Antara yang dapat dilihat adalah ciri – ciri individualisma yang semakin menular di mana kekayaan material sangat penting malah keutamaan tujuan hidup bermasyarakat adalah kejayaan hidup seseorang yang dilihat dari segi kekayaan yang diperolehi. sistem nilai dan amalan hidup yang berubah dengan ketara. serta bahasa – bahasa asing seperti Bahasa Inggeris.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Antara faktor utama yang yang menentukan perubahan dalam sistem pendidikan hari ini ialah impak globalisasi dan usaha sama antarabangsa terutama sekali di bidang ekonomi dan politik.

Ini termasuklah : 1. 3 . Pengekalan kualiti sistem pendidikan Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar 4. Namun begitu. Ini jelas termaktub dalam dokumen – dokumen rasmi kerajaan seperti dalam Rancangan Malaysia Ketujuh. 3.cabaran ini diperincikan bagi memberi gambaran yang jelas kepada golongan yang terlibat dengan pendidikan khususnya sistem pendidikan di negara kita.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Sistem pendidikan negara kita mempunyai matlamat dalam jangka masa pendek iaitu 5 tahun mahupun dalam jangka masa panjang iaitu untuk 20 tahun akan datang. Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan 2. Tujuan utama adalah untuk menyediakan peluang – peluang pendidikan kepada semua warga dan memupuk potensi setiap murid. Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Orientasi dan tujuan pendidikan yang dijalani Kesemua cabaran .0 CABARAN – CABARAN PROFESIONALISME KEGURUAN Malaysia boleh berbangga kerana sistem pendidikan pada hari ini mempunyai falsafahnya sendiri. pendidikan di Malaysia masih menghadapi banyak cabaran untuk dihadapi. 5.

Pelbagai aspek harus diberi perhatian sewajarnya seperti ruang. tidak salah jika dikatakan bahawa masyarakat di Malaysia hari ini lebih cenderung digelar sebagai masyarakat muda. Selisihan makro mencakupi ketidakseimbangan pada 4 . alat – alat dan tempat pendidikan. luar kampus atau program – program kembar (francais) diambil kira.2 Pengekalan kualiti sistem pendidikan Cabaran kedua melibatkan usaha membaiki selisihan yang wujud dalam sistem pendidikan sama ada pada peringkat makro mahupun pada peringkat mikro. maka isu kuantiti pendidikan menjadi semakin runcing. Bilangan pelajar membesar lagi sekiranya mod atau saluran pendidikan secara jarak jauh.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Dari segi demografi. Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan Hal ini dapat dilihat melalui bilangan murid atau pelajar sudah pasti bertambah selari dengan pertabahan atau populasi negara. Lebih ramai penduduk terdiri daripada golongan muda daripada golongan tua. 2. Bilangan murid semakin besar jika kita menerima cadangan bahawa pendidikan pra sekolah harus diberi kepada semua warga tanpa mengira latar belakang keluarga dan tempat kediaman.1. Berasaskan penekanan yang diberi oleh kerajaan bahawa masyarakat harus belajar seumur hidup serta menjadikan umur bukan kriteria penentu untuk seseorang itu terus belajar. iaitu boleh dikatakan berumur 40 tahun ke atas.

5 .infrastruktur dan guna tenaga pada peringkat negeri. kesesuaian dan kebergunaan ilmu dan kemahiran yang diperolehi daripada sekolah dan institusi – institusi pengajian tinggi. sikap. Ia merangkumi standard atau taraf pembelajaran. kelicinan pengurusan. keberkesanan pengajaran. Hal ini meliputi aspek peningkatan prestasi. terhadap pengajaran pada guru serta terhadap keberkesanan organisasi pada kakitangan pengurusan. Kedua – dua jenis selisihan ini perlu dihalusi martabatnya. menengah. perasaan banggakan negara. Selisihan mikro pula merangkumi komponen lembut sistem pendidikan seperti kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran. jenis sekolah. bangsa dan budaya. Pendek kata aspek kuantiti perlulah selari dengan pembangunan dari segi kualiti pendidikan. istilah kualiti atau mutu pendidikan tidak asing lagi bagi kita. perasaan yakin diri untuk bertanding. peringkat pendidikan (rendah. daerah. nilai. motivasi terhadap pelajaran pada pelajar. kepuasan kerja di kalangan guru – guru dan murid – murid. megahkan pencapaian negara termasuk pengiktirafan yang diperolehi oleh pemimpin – pemimpin negara dan sebagainya. tertiar) dan pada peringkat perancangan (bagi matlamat sosial dan ekonomi). Secara terperincinya. Kajian dan analisis harus dijalankan bagi mengesan kelas dan tahap ketidakimbangan dalam sistem pendidikan agar langkah diimbangi semula dan alternatif dapat dirumuskan serta dilaksanakan sebaik mungkin.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN peruntukan kewangan.

bukan sebahagian kecil sahaja selepas sesuatu tempoh jangka masa panjang amat perlu bagi membasmi seluruh penyakit dan kelemahan yang wujud dan mencengkam sistem itu. Inovasi juga adalah sinonim dengan globalisasi. Merevolusasikan seluruh sistem pendidikan. proses dan penekanan agar dapat melahirkan satu sistem baru yang mampu bertahan dalam sesuatu tempoh jangka masa panjang yang melihat akan datang. Pembaharuan penting supaya sistem menjadi relevan dan tidak lapuk. agihan tenaga kerja. Inovasi.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. 6 . kepesatan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang memerlukan formulasi falsafah. infrastruktur.3 Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar Sebuah negara yang maju adalah negara yang mempunyai sistem pendidikan yang boleh mengadaptasi dan merubah perjalanan sistem pengajaran dan pembelajarannya. semua aspek sistem pendidikan. Keengganan membuat membaharui atau kadangkala keperluan bagi pembaharuan merupakan satu sikap ortodoks yang merugikan. serta ketinggalan zaman. Pembaharuan perlu melibatkan komponen struktur. reka cipta atau kreativiti bukan lagi merupakan istilah janggal dalam proses mengajar dan belajar. Jangkaan hidup pada zaman moden. objektif dan prosedur yang baru supaya kesemua ini dapat memperkukuhkan lagi apa yang sudah terasas. Jika dianalisis secara rapi. matlamat. prosedur.

Tanpa pelaksanaan dan perubahan amalan.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN semua aspek sistem pendidikan perlu dubah atau diinovasikan. Guru – guru dan pihak pentadbir/pengurus perlu bersikap lebih terbuka. corak pengukuran dan penilaian serta cara pemikiran dan pemerhatian guru. Aspek – aspek ini termasuklah sistem disiplin murid.4 Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Guru – guru merupakan tonggak kejayaan murid – murid dan para pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi serta berpengaruh dalam melahirkan golongan intelektual dan profesional yang diperlukan oleh 7 . 2. murid dan pihak pengurusan. ia tidak dapat memberi sebarang kesan positif serta tidak menimbulkan apa – apa perubahan kepada sistem pendidikan di Malaysia. Ini selari dengan perkembangan di negara – negara maju yang lain. konsep ini kekal tercatat di dalam dokumen – dokumen rasmi jika ia tidak dioperasikan. Perubahan paradigma dan ‘mind set’ guru dan pihak pentadbir amatlah diperlukan kerana ia merupakan penggerak utama sesuatu idea baru dan inovasi tersebut. kepimpinan guru besar. Awal tahun 1997. bersedia mendengar dan berganding bahu untuk cuba keluar daripada amalan atau garis bertindak paradigma yang lama. Kementerian Pendidikan Malaysia (sekarang dikenali sebagai Kementerian Pelajaran Malaysia) telah mempopularkan konsep sekolah bestari atau ‘smart school’ iaitu satu konsep persekolahan yang inovatif. bahan alat mengajar. Namun begitu.

misalnya kepada komponen lembut seperti kurikulum sahaja. 8 . rata – rata merasakan khidmat mereka tidak dinilai setimpal dengan penghargaan dan penilaian yang diberikan oleh pihak swasta. Amalan persekolahan dua sesi.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN negara. Fenomena kekangan masa dan sindrom exam – oriented merupakan antara sebab utama kekakuan dalam pembelajaran murid – murid dalam pengajaran guru serta dalam perancangan skop bidang pelajaran. Akibatnya murid – murid dan guru terlalu sedar akan kesuntukan masa belajar atau berinteraksi dalam bilik darjah dan sekolah. terutama bagi bidang – bidang kritikal seperti bidang perubaan dan kejuruteraan. Faktor masa persekolahan harian merupakan faktor utama yang mendesak penglibatan murid – murid dan guru. sememangnya memendekkan masa persekolahan harian. Keberatan masalah ini ditambah oleh skop bidang pelajaran yang luas. tidak akan memberikan ganjaran yang diharapkan kerana sebahagian besar daripada sistem itu masih pada bentuk dan identiti yang lain. sedangkan pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi pula. Namun. Ini dapat dilihat apabila guru dianggap berada di hirarki pekerjaan yang paling rendah. status dan penghormatan masyarakat terhadap golongan pendidik tidak mencerminkan kepentingan peranan yang mereka mainkan. sesi pagi dan petang. Penampalan superficial ke atas sebahagian kecil daripada sistem. yang telah berjalan sejak lebih daripada 25 tahun yang lalu.

Akibatnya murid – murid tidak mempunyai semangat ‘belajar untuk menimba ilmu dan menjadi orang yang terdidik’. dedikasi dan inovasi semasa mereka belajar di sekolah. Sungguhpun begitu. Pelajaran dipelajari secara hafalan dan sikap positif dalam mencari ilmu seperti sikap suka membaca kian pupus mengikut masa di mana semakin lama mereka bersekolah semakin lemah keyakinan mereka terhadap matlamat pembelajaran dan persekolahan. Ramai guru yang berasa kecewa dengan berleluasanya gejala sosial di kalangan remaja dan yang menyedihkan sebahagian daripada mereka masih berada di bangku sekolah lagi. Mereka lebih tertekan apabila masyarakat menudung jari dan mempersalahkan para guru yang silap memberi didikan formal kepada anak – anak muda zaman sekarang. Seterusnya. kepuasan dan motivasi kerja di kalangan guru juga tidak berada di tahap optimum atau maksimum.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Sindrom exam – oriented menekan murid – murid dalam proses pembelajaran kerana mereka belajar untuk mendapatkan kredit yang baik dalam peperiksaan. murid – murid kurang motivasi. minat. para guru harus berfikir sejauh mana mereka akan terus kekal berkidmat cemerlang dan penuh iltizam serta dedikasi di bidang perguruan seandainya status dan imej mereka dipertingkatkan. 9 . Selain daripada ganjaran material.

Oleh itu. Ukuran terakhir sesuatu hasil pendidikan adalah perubahan dan pembentukan sahsiah. Dalam proses pendidikan. Hasil dari didikan di sekolah. sistem pendidikan negara perlu dikaji semula 10 . produktiviti dan kecemerlangan ini diukur melalui mutu dan bilangan murid yang dihasilkan oleh sistem persekolahan. tindakan tidak bermoral. matlamat pendidikan negara terus dipersoalkan. gejala punk. masyarakat yang pesat membangun adalah masyarakat yang produktif dan cemerlang. Inilah ujian yang paling getir bagi sistem pendidikan di Malaysia.5 Orientasi dan objektif / tujuan pendidikan yang dijalani Secara umumnya. semua murid mempunyai potensi dan bakat keindividuan yang perlu digalak serta dipupuk Secara unggul. Seperti yang diketahui umum. malahan turut yakin pada diri. Cabaran ini menjadi penting untuk dihadapi kerana ia menyentuh isu tamadun dan jati diri atau maruah bangsa.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. pesonaliti dan identiti individu. Ukuran ini hanyalah ukuran sementara dan kurang tepat. tidak bersopan santun dan sebagainya. tahu berfikir secara rasional melihat alam sekeliling secara positif dan optimis serta bangga dengan warisan yang dipusakai. murid – murid menjadi individu yang bukan sahaja berkembang mindanya dan terasah kemahiran vokasinya. Dengan banyaknya gejala anti disiplin dalam tingkah laku.

moral. 11 . agama dan kemasyarakatan. Antara isu yang sering dibangkitkan diringkaskan seperti berikut :  Permintaan sosial yang tinggi terhadap sistem pendidikan negara  Fenomena pengangguran siswazah yang meruncing akibat kemelesetan ekonomi dunia dan negara  Perkembangan teknologi moden yang memerlukan tenaga kerja profesional dalam bidang teknologi tinggi.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN selaras dengan perkembangan sosial dan ekonomi semasa. khususnya dalam bidang perindustrian  Aspirasi masyarakat untuk melahirkan siswa siswi generasi akan datang yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga terdidik dalam soal – soal estetika.

memupuk budaya kerja moden. pembangunan sistem pendidikan bergantung kepada pembangunan barisan pengurusnya. bekesan dan licin. melaksana. Tujuan utama usaha – usaha ini ialah untuk menentukan agar sistem pendidikan itu relevan dengan kehendak semasa.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 3. Oleh kerana terdapat pertalian antara pembangunan baik dari sektor ekonomi. merubah dan mengubahsuai dasar pendidikan. maka tumpuan diberi terhadap usaha – usaha untuk menilai semula. Strategi – strategi utama termasuklah menstrukturkan semula sistem pengurusan di semua tahap kerja. Dalam hal ini. Langkah – langkah untuk menangani yang 12 . memperbanyakkan program latihan dan meluaskan kajian di bidang yang berkenaan. mengadaptasi dan menginovasi sistem serta proses pendidikan. Mereka inilah yang bertanggungjawab menggubal. cemerlang serta berupaya menimbulkan pembaharuan. bersikap proaktif dan terbuka sahaja yang boleh menentukan sistem pendidikan ini tidak ketinggalan zaman.0 KESIMPULAN Dalam era globalisasi. politik dan sosial dengan institusi pendidikan. peranan dan keberkesanan pendidikan adalah persoalan utama di kalangan ibu bapa dan masyarakat. Pentadbir yang memahami sepenuhnya matlamat wawasan negara.

pelaburan dalam bidang pendidikan perlu mengambil prioriti paling utama walaupun kadar pulangan hasil jangka pendeknya tidak jelas. Justeru itu. iaitu membangunkan dan memajukan masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan bersesuaian dengan peredaran zaman dan perkembangan ilmu. Perancangan dan penilaian kolektif harus dipergiatkan bagi memperkemas dan mempertingkat keberkesanan fungsi setiap komponen dalam sistem pendidikan negara. Untuk itu.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN diterapkan pula menentukan inovasi dan adaptasi dalam gaya pengurusan. 13 . sistem pendidikan negara memikul satu tanggungjawab yang amat berat. pendekatan pengajaran serta penilaian sistem pendidikan.

Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Kementerian Pendidikan Malaysia. Laporan Kabinet Mengkaji Semula Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Subang Jaya.0 RUJUKAN Mok Soon Sang. Subang Jaya. Perubahan dan Kemajuan Pendidikan di Malaysia. 1979. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. 2003. Mok Soon Sang. Saleh Lebar. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Bhd. 1956. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 14 . Penyata Jawatan-Kuasa Pelajaran. 2003. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Komponen 3). 1988.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 4. Bhd. Mohd. Kuala Lumpur : Caxton Press Ltd. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI – Sekolah Rendah (Komponen 1 & 2).

Noordin. Wan Mohd. & Kelly. P. Pengurusan Sekolah Bestari. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. R. 2000. 1993.Y. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Isu dan Cabaran”. Chang.K. Arizona : Gorsuc Scarisbrick. Johor Bahru : Badan Cemerlang Sdn Bhd. Cooper. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Abd. Step – By – Step Problem Solving. Rahim Selamat. London : Kogan Page 15 .) Reformasi Pendidikan di Malaysia.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Wan Mohd. Communication for the Classroom Teacher. Zahid Mohd. 1991. Dalam Idris Jauzi (Ed. Noordin. 1995. P. 1993. Zahid Mohd. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful