CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

1.0 PENGENALAN

Perguruan adalah satu profesion yang bermatlamatkan pembentukan insan dan ihsan manusia yang sempurna agar manusia itu memahami tentang peranan dan tanggungjawab guru terhadap diri sendiri, masyarakat dan alam sekeliling yang mereka diami serta terhadap keesaan Yang Maha Pencipta. Dari segi konsep, profesionalisme didefinisikan sebagai kepakaran tinggi dalam pekerjaan seseorang. Profesionalisme meliputi beberapa nilai kerja seperti keberkesanan, produktiviti, kecekapan dan bertanggungjawab. Profesionalisme seseorang guru berkait rapat dengan mutu pendidikan dari beberapa segi contohnya sikap dan nilai guru dalam pengajaran yang akan mempengaruhi minat, sikap dan dan nilai pelajar. Mutu pendidikan dilihat menerusi keberkesanan dalam penggunaan sumber pengajaran secukupnya yang turut mempengaruhi minat, kefahaman, penyertaan serta pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Ia juga berhubung dengan personaliti guru yang akan menentukan iklim pembelajaran pelajar. Sistem pendidikan negara Malaysia mengalami perubahan yang sangat pesat. Perkembangan pendidikan pada hari ini adalah berasaskan pencapaian tertentu. Ini dapat dilihat melalui pengurusannya yang bercorakkan budaya korporat dan pengurusan bisnes di mana ia mementingkan kawalan mutu menyeluruh dan pengurusannya pula adalah menuju ke arah mewujudkan keadaan tanpa cacat atau lebih dikenali sebagai zero defect.

1

sains dan politik. serta bahasa – bahasa asing seperti Bahasa Inggeris.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Antara faktor utama yang yang menentukan perubahan dalam sistem pendidikan hari ini ialah impak globalisasi dan usaha sama antarabangsa terutama sekali di bidang ekonomi dan politik. 2 . Globalisasi meninggalkan pelbagai kesan dalam kehidupan warga Malaysia secara langsung dan tidak langsung. Antara yang dapat dilihat adalah ciri – ciri individualisma yang semakin menular di mana kekayaan material sangat penting malah keutamaan tujuan hidup bermasyarakat adalah kejayaan hidup seseorang yang dilihat dari segi kekayaan yang diperolehi. Dalam bidang pendidikan. Subjek – subjek seperti kajian alam sekitar. sistem nilai dan amalan hidup yang berubah dengan ketara. Ini dapat dibuktikan apabila stail hidup. impak globalisasi meninggalkan kesan – kesan seperti berikut : a) Pengajaran sains dan teknologi menjadi semakin penting b) Perubahan merupakan prasyarat kemajuan c) Inovasi dan kreativiti penting di peringkat pelaksanaan dan konsep pendidikan mahupun di peringkat output atau pengeluaran pendidikan d) Kurikulum sekolah perlu mengambil kira perkembangan yang berlaku di persekitaran. Jepun dan Perancis juga penting untuk diajar oleh pendidik.

5. Ini jelas termaktub dalam dokumen – dokumen rasmi kerajaan seperti dalam Rancangan Malaysia Ketujuh. 3 . pendidikan di Malaysia masih menghadapi banyak cabaran untuk dihadapi. 3. Namun begitu.cabaran ini diperincikan bagi memberi gambaran yang jelas kepada golongan yang terlibat dengan pendidikan khususnya sistem pendidikan di negara kita. Sistem pendidikan negara kita mempunyai matlamat dalam jangka masa pendek iaitu 5 tahun mahupun dalam jangka masa panjang iaitu untuk 20 tahun akan datang.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Orientasi dan tujuan pendidikan yang dijalani Kesemua cabaran . Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan 2. Tujuan utama adalah untuk menyediakan peluang – peluang pendidikan kepada semua warga dan memupuk potensi setiap murid.0 CABARAN – CABARAN PROFESIONALISME KEGURUAN Malaysia boleh berbangga kerana sistem pendidikan pada hari ini mempunyai falsafahnya sendiri. Ini termasuklah : 1. Pengekalan kualiti sistem pendidikan Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar 4.

tidak salah jika dikatakan bahawa masyarakat di Malaysia hari ini lebih cenderung digelar sebagai masyarakat muda. Dari segi demografi. Selisihan makro mencakupi ketidakseimbangan pada 4 . Bilangan murid semakin besar jika kita menerima cadangan bahawa pendidikan pra sekolah harus diberi kepada semua warga tanpa mengira latar belakang keluarga dan tempat kediaman.1.2 Pengekalan kualiti sistem pendidikan Cabaran kedua melibatkan usaha membaiki selisihan yang wujud dalam sistem pendidikan sama ada pada peringkat makro mahupun pada peringkat mikro. Lebih ramai penduduk terdiri daripada golongan muda daripada golongan tua. Bilangan pelajar membesar lagi sekiranya mod atau saluran pendidikan secara jarak jauh. maka isu kuantiti pendidikan menjadi semakin runcing. alat – alat dan tempat pendidikan. Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan Hal ini dapat dilihat melalui bilangan murid atau pelajar sudah pasti bertambah selari dengan pertabahan atau populasi negara. 2. iaitu boleh dikatakan berumur 40 tahun ke atas. Pelbagai aspek harus diberi perhatian sewajarnya seperti ruang. luar kampus atau program – program kembar (francais) diambil kira. Berasaskan penekanan yang diberi oleh kerajaan bahawa masyarakat harus belajar seumur hidup serta menjadikan umur bukan kriteria penentu untuk seseorang itu terus belajar.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2.

kelicinan pengurusan. peringkat pendidikan (rendah. istilah kualiti atau mutu pendidikan tidak asing lagi bagi kita. megahkan pencapaian negara termasuk pengiktirafan yang diperolehi oleh pemimpin – pemimpin negara dan sebagainya. Pendek kata aspek kuantiti perlulah selari dengan pembangunan dari segi kualiti pendidikan. perasaan banggakan negara. Kajian dan analisis harus dijalankan bagi mengesan kelas dan tahap ketidakimbangan dalam sistem pendidikan agar langkah diimbangi semula dan alternatif dapat dirumuskan serta dilaksanakan sebaik mungkin. Ia merangkumi standard atau taraf pembelajaran. terhadap pengajaran pada guru serta terhadap keberkesanan organisasi pada kakitangan pengurusan. bangsa dan budaya. motivasi terhadap pelajaran pada pelajar. nilai. kepuasan kerja di kalangan guru – guru dan murid – murid. Secara terperincinya. jenis sekolah. Kedua – dua jenis selisihan ini perlu dihalusi martabatnya. menengah. tertiar) dan pada peringkat perancangan (bagi matlamat sosial dan ekonomi). 5 . Hal ini meliputi aspek peningkatan prestasi.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN peruntukan kewangan. keberkesanan pengajaran. daerah. kesesuaian dan kebergunaan ilmu dan kemahiran yang diperolehi daripada sekolah dan institusi – institusi pengajian tinggi. sikap.infrastruktur dan guna tenaga pada peringkat negeri. Selisihan mikro pula merangkumi komponen lembut sistem pendidikan seperti kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran. perasaan yakin diri untuk bertanding.

serta ketinggalan zaman. agihan tenaga kerja. Keengganan membuat membaharui atau kadangkala keperluan bagi pembaharuan merupakan satu sikap ortodoks yang merugikan. Inovasi.3 Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar Sebuah negara yang maju adalah negara yang mempunyai sistem pendidikan yang boleh mengadaptasi dan merubah perjalanan sistem pengajaran dan pembelajarannya. Jangkaan hidup pada zaman moden. Merevolusasikan seluruh sistem pendidikan. 6 . proses dan penekanan agar dapat melahirkan satu sistem baru yang mampu bertahan dalam sesuatu tempoh jangka masa panjang yang melihat akan datang. bukan sebahagian kecil sahaja selepas sesuatu tempoh jangka masa panjang amat perlu bagi membasmi seluruh penyakit dan kelemahan yang wujud dan mencengkam sistem itu.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. semua aspek sistem pendidikan. kepesatan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang memerlukan formulasi falsafah. prosedur. Inovasi juga adalah sinonim dengan globalisasi. infrastruktur. Pembaharuan penting supaya sistem menjadi relevan dan tidak lapuk. Pembaharuan perlu melibatkan komponen struktur. matlamat. objektif dan prosedur yang baru supaya kesemua ini dapat memperkukuhkan lagi apa yang sudah terasas. Jika dianalisis secara rapi. reka cipta atau kreativiti bukan lagi merupakan istilah janggal dalam proses mengajar dan belajar.

Guru – guru dan pihak pentadbir/pengurus perlu bersikap lebih terbuka. kepimpinan guru besar. Tanpa pelaksanaan dan perubahan amalan. Awal tahun 1997. Aspek – aspek ini termasuklah sistem disiplin murid. bersedia mendengar dan berganding bahu untuk cuba keluar daripada amalan atau garis bertindak paradigma yang lama. 2. Namun begitu. Kementerian Pendidikan Malaysia (sekarang dikenali sebagai Kementerian Pelajaran Malaysia) telah mempopularkan konsep sekolah bestari atau ‘smart school’ iaitu satu konsep persekolahan yang inovatif. ia tidak dapat memberi sebarang kesan positif serta tidak menimbulkan apa – apa perubahan kepada sistem pendidikan di Malaysia. konsep ini kekal tercatat di dalam dokumen – dokumen rasmi jika ia tidak dioperasikan. Perubahan paradigma dan ‘mind set’ guru dan pihak pentadbir amatlah diperlukan kerana ia merupakan penggerak utama sesuatu idea baru dan inovasi tersebut. Ini selari dengan perkembangan di negara – negara maju yang lain. corak pengukuran dan penilaian serta cara pemikiran dan pemerhatian guru.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN semua aspek sistem pendidikan perlu dubah atau diinovasikan. murid dan pihak pengurusan.4 Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Guru – guru merupakan tonggak kejayaan murid – murid dan para pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi serta berpengaruh dalam melahirkan golongan intelektual dan profesional yang diperlukan oleh 7 . bahan alat mengajar.

8 . rata – rata merasakan khidmat mereka tidak dinilai setimpal dengan penghargaan dan penilaian yang diberikan oleh pihak swasta. sememangnya memendekkan masa persekolahan harian. Fenomena kekangan masa dan sindrom exam – oriented merupakan antara sebab utama kekakuan dalam pembelajaran murid – murid dalam pengajaran guru serta dalam perancangan skop bidang pelajaran. Akibatnya murid – murid dan guru terlalu sedar akan kesuntukan masa belajar atau berinteraksi dalam bilik darjah dan sekolah. Keberatan masalah ini ditambah oleh skop bidang pelajaran yang luas. yang telah berjalan sejak lebih daripada 25 tahun yang lalu.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN negara. tidak akan memberikan ganjaran yang diharapkan kerana sebahagian besar daripada sistem itu masih pada bentuk dan identiti yang lain. terutama bagi bidang – bidang kritikal seperti bidang perubaan dan kejuruteraan. sesi pagi dan petang. Namun. misalnya kepada komponen lembut seperti kurikulum sahaja. status dan penghormatan masyarakat terhadap golongan pendidik tidak mencerminkan kepentingan peranan yang mereka mainkan. sedangkan pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi pula. Penampalan superficial ke atas sebahagian kecil daripada sistem. Amalan persekolahan dua sesi. Faktor masa persekolahan harian merupakan faktor utama yang mendesak penglibatan murid – murid dan guru. Ini dapat dilihat apabila guru dianggap berada di hirarki pekerjaan yang paling rendah.

CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Sindrom exam – oriented menekan murid – murid dalam proses pembelajaran kerana mereka belajar untuk mendapatkan kredit yang baik dalam peperiksaan. Pelajaran dipelajari secara hafalan dan sikap positif dalam mencari ilmu seperti sikap suka membaca kian pupus mengikut masa di mana semakin lama mereka bersekolah semakin lemah keyakinan mereka terhadap matlamat pembelajaran dan persekolahan. Akibatnya murid – murid tidak mempunyai semangat ‘belajar untuk menimba ilmu dan menjadi orang yang terdidik’. para guru harus berfikir sejauh mana mereka akan terus kekal berkidmat cemerlang dan penuh iltizam serta dedikasi di bidang perguruan seandainya status dan imej mereka dipertingkatkan. minat. Ramai guru yang berasa kecewa dengan berleluasanya gejala sosial di kalangan remaja dan yang menyedihkan sebahagian daripada mereka masih berada di bangku sekolah lagi. murid – murid kurang motivasi. kepuasan dan motivasi kerja di kalangan guru juga tidak berada di tahap optimum atau maksimum. dedikasi dan inovasi semasa mereka belajar di sekolah. Selain daripada ganjaran material. 9 . Sungguhpun begitu. Seterusnya. Mereka lebih tertekan apabila masyarakat menudung jari dan mempersalahkan para guru yang silap memberi didikan formal kepada anak – anak muda zaman sekarang.

malahan turut yakin pada diri. tidak bersopan santun dan sebagainya. produktiviti dan kecemerlangan ini diukur melalui mutu dan bilangan murid yang dihasilkan oleh sistem persekolahan. Seperti yang diketahui umum.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Dengan banyaknya gejala anti disiplin dalam tingkah laku. matlamat pendidikan negara terus dipersoalkan. tindakan tidak bermoral. tahu berfikir secara rasional melihat alam sekeliling secara positif dan optimis serta bangga dengan warisan yang dipusakai. Dalam proses pendidikan. semua murid mempunyai potensi dan bakat keindividuan yang perlu digalak serta dipupuk Secara unggul. Hasil dari didikan di sekolah. Ukuran ini hanyalah ukuran sementara dan kurang tepat. sistem pendidikan negara perlu dikaji semula 10 . Ukuran terakhir sesuatu hasil pendidikan adalah perubahan dan pembentukan sahsiah. Cabaran ini menjadi penting untuk dihadapi kerana ia menyentuh isu tamadun dan jati diri atau maruah bangsa. Oleh itu. gejala punk. pesonaliti dan identiti individu. masyarakat yang pesat membangun adalah masyarakat yang produktif dan cemerlang. murid – murid menjadi individu yang bukan sahaja berkembang mindanya dan terasah kemahiran vokasinya.5 Orientasi dan objektif / tujuan pendidikan yang dijalani Secara umumnya. Inilah ujian yang paling getir bagi sistem pendidikan di Malaysia.

11 . agama dan kemasyarakatan. khususnya dalam bidang perindustrian  Aspirasi masyarakat untuk melahirkan siswa siswi generasi akan datang yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga terdidik dalam soal – soal estetika.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN selaras dengan perkembangan sosial dan ekonomi semasa. moral. Antara isu yang sering dibangkitkan diringkaskan seperti berikut :  Permintaan sosial yang tinggi terhadap sistem pendidikan negara  Fenomena pengangguran siswazah yang meruncing akibat kemelesetan ekonomi dunia dan negara  Perkembangan teknologi moden yang memerlukan tenaga kerja profesional dalam bidang teknologi tinggi.

cemerlang serta berupaya menimbulkan pembaharuan. Strategi – strategi utama termasuklah menstrukturkan semula sistem pengurusan di semua tahap kerja. pembangunan sistem pendidikan bergantung kepada pembangunan barisan pengurusnya. merubah dan mengubahsuai dasar pendidikan. memupuk budaya kerja moden. peranan dan keberkesanan pendidikan adalah persoalan utama di kalangan ibu bapa dan masyarakat. memperbanyakkan program latihan dan meluaskan kajian di bidang yang berkenaan. bekesan dan licin. Oleh kerana terdapat pertalian antara pembangunan baik dari sektor ekonomi. Pentadbir yang memahami sepenuhnya matlamat wawasan negara. Tujuan utama usaha – usaha ini ialah untuk menentukan agar sistem pendidikan itu relevan dengan kehendak semasa.0 KESIMPULAN Dalam era globalisasi. bersikap proaktif dan terbuka sahaja yang boleh menentukan sistem pendidikan ini tidak ketinggalan zaman. melaksana. mengadaptasi dan menginovasi sistem serta proses pendidikan. Langkah – langkah untuk menangani yang 12 .CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 3. Dalam hal ini. politik dan sosial dengan institusi pendidikan. maka tumpuan diberi terhadap usaha – usaha untuk menilai semula. Mereka inilah yang bertanggungjawab menggubal.

pelaburan dalam bidang pendidikan perlu mengambil prioriti paling utama walaupun kadar pulangan hasil jangka pendeknya tidak jelas. Justeru itu. 13 . Untuk itu. pendekatan pengajaran serta penilaian sistem pendidikan.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN diterapkan pula menentukan inovasi dan adaptasi dalam gaya pengurusan. sistem pendidikan negara memikul satu tanggungjawab yang amat berat. Perancangan dan penilaian kolektif harus dipergiatkan bagi memperkemas dan mempertingkat keberkesanan fungsi setiap komponen dalam sistem pendidikan negara. iaitu membangunkan dan memajukan masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan bersesuaian dengan peredaran zaman dan perkembangan ilmu.

Bhd. Penyata Jawatan-Kuasa Pelajaran. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Laporan Kabinet Mengkaji Semula Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Saleh Lebar. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Kuala Lumpur : Caxton Press Ltd. Mok Soon Sang. 1988. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI – Sekolah Rendah (Komponen 1 & 2). 2003. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Perubahan dan Kemajuan Pendidikan di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. Bhd. Mohd. 14 . Subang Jaya. 1979. 2003. Subang Jaya. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn.0 RUJUKAN Mok Soon Sang.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 4. 1956. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Komponen 3).

Chang. Cooper. Arizona : Gorsuc Scarisbrick. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. 1995. Step – By – Step Problem Solving. Zahid Mohd. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. P. Noordin. Wan Mohd. 1993.Y. 1991. Rahim Selamat. P. Zahid Mohd. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. London : Kogan Page 15 . 1993.) Reformasi Pendidikan di Malaysia. Dalam Idris Jauzi (Ed. Pengurusan Sekolah Bestari. Abd. Johor Bahru : Badan Cemerlang Sdn Bhd. 2000.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Wan Mohd. & Kelly. R. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Isu dan Cabaran”. Noordin. Communication for the Classroom Teacher.K.