CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

1.0 PENGENALAN

Perguruan adalah satu profesion yang bermatlamatkan pembentukan insan dan ihsan manusia yang sempurna agar manusia itu memahami tentang peranan dan tanggungjawab guru terhadap diri sendiri, masyarakat dan alam sekeliling yang mereka diami serta terhadap keesaan Yang Maha Pencipta. Dari segi konsep, profesionalisme didefinisikan sebagai kepakaran tinggi dalam pekerjaan seseorang. Profesionalisme meliputi beberapa nilai kerja seperti keberkesanan, produktiviti, kecekapan dan bertanggungjawab. Profesionalisme seseorang guru berkait rapat dengan mutu pendidikan dari beberapa segi contohnya sikap dan nilai guru dalam pengajaran yang akan mempengaruhi minat, sikap dan dan nilai pelajar. Mutu pendidikan dilihat menerusi keberkesanan dalam penggunaan sumber pengajaran secukupnya yang turut mempengaruhi minat, kefahaman, penyertaan serta pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Ia juga berhubung dengan personaliti guru yang akan menentukan iklim pembelajaran pelajar. Sistem pendidikan negara Malaysia mengalami perubahan yang sangat pesat. Perkembangan pendidikan pada hari ini adalah berasaskan pencapaian tertentu. Ini dapat dilihat melalui pengurusannya yang bercorakkan budaya korporat dan pengurusan bisnes di mana ia mementingkan kawalan mutu menyeluruh dan pengurusannya pula adalah menuju ke arah mewujudkan keadaan tanpa cacat atau lebih dikenali sebagai zero defect.

1

serta bahasa – bahasa asing seperti Bahasa Inggeris. Globalisasi meninggalkan pelbagai kesan dalam kehidupan warga Malaysia secara langsung dan tidak langsung. 2 .CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Antara faktor utama yang yang menentukan perubahan dalam sistem pendidikan hari ini ialah impak globalisasi dan usaha sama antarabangsa terutama sekali di bidang ekonomi dan politik. Antara yang dapat dilihat adalah ciri – ciri individualisma yang semakin menular di mana kekayaan material sangat penting malah keutamaan tujuan hidup bermasyarakat adalah kejayaan hidup seseorang yang dilihat dari segi kekayaan yang diperolehi. Subjek – subjek seperti kajian alam sekitar. Ini dapat dibuktikan apabila stail hidup. Dalam bidang pendidikan. sains dan politik. impak globalisasi meninggalkan kesan – kesan seperti berikut : a) Pengajaran sains dan teknologi menjadi semakin penting b) Perubahan merupakan prasyarat kemajuan c) Inovasi dan kreativiti penting di peringkat pelaksanaan dan konsep pendidikan mahupun di peringkat output atau pengeluaran pendidikan d) Kurikulum sekolah perlu mengambil kira perkembangan yang berlaku di persekitaran. Jepun dan Perancis juga penting untuk diajar oleh pendidik. sistem nilai dan amalan hidup yang berubah dengan ketara.

5. 3 . Sistem pendidikan negara kita mempunyai matlamat dalam jangka masa pendek iaitu 5 tahun mahupun dalam jangka masa panjang iaitu untuk 20 tahun akan datang. Ini jelas termaktub dalam dokumen – dokumen rasmi kerajaan seperti dalam Rancangan Malaysia Ketujuh. 3. Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan 2. Pengekalan kualiti sistem pendidikan Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar 4.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2.0 CABARAN – CABARAN PROFESIONALISME KEGURUAN Malaysia boleh berbangga kerana sistem pendidikan pada hari ini mempunyai falsafahnya sendiri. Tujuan utama adalah untuk menyediakan peluang – peluang pendidikan kepada semua warga dan memupuk potensi setiap murid. Namun begitu. Ini termasuklah : 1. pendidikan di Malaysia masih menghadapi banyak cabaran untuk dihadapi. Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Orientasi dan tujuan pendidikan yang dijalani Kesemua cabaran .cabaran ini diperincikan bagi memberi gambaran yang jelas kepada golongan yang terlibat dengan pendidikan khususnya sistem pendidikan di negara kita.

luar kampus atau program – program kembar (francais) diambil kira. Dari segi demografi.2 Pengekalan kualiti sistem pendidikan Cabaran kedua melibatkan usaha membaiki selisihan yang wujud dalam sistem pendidikan sama ada pada peringkat makro mahupun pada peringkat mikro. Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan Hal ini dapat dilihat melalui bilangan murid atau pelajar sudah pasti bertambah selari dengan pertabahan atau populasi negara. Berasaskan penekanan yang diberi oleh kerajaan bahawa masyarakat harus belajar seumur hidup serta menjadikan umur bukan kriteria penentu untuk seseorang itu terus belajar. alat – alat dan tempat pendidikan. Bilangan murid semakin besar jika kita menerima cadangan bahawa pendidikan pra sekolah harus diberi kepada semua warga tanpa mengira latar belakang keluarga dan tempat kediaman. iaitu boleh dikatakan berumur 40 tahun ke atas. Bilangan pelajar membesar lagi sekiranya mod atau saluran pendidikan secara jarak jauh.1. Pelbagai aspek harus diberi perhatian sewajarnya seperti ruang. 2. Selisihan makro mencakupi ketidakseimbangan pada 4 . maka isu kuantiti pendidikan menjadi semakin runcing. tidak salah jika dikatakan bahawa masyarakat di Malaysia hari ini lebih cenderung digelar sebagai masyarakat muda.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Lebih ramai penduduk terdiri daripada golongan muda daripada golongan tua.

motivasi terhadap pelajaran pada pelajar. Hal ini meliputi aspek peningkatan prestasi. Selisihan mikro pula merangkumi komponen lembut sistem pendidikan seperti kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran. sikap. menengah. 5 .infrastruktur dan guna tenaga pada peringkat negeri. tertiar) dan pada peringkat perancangan (bagi matlamat sosial dan ekonomi). perasaan banggakan negara. kelicinan pengurusan. keberkesanan pengajaran. Ia merangkumi standard atau taraf pembelajaran. nilai. jenis sekolah. Kajian dan analisis harus dijalankan bagi mengesan kelas dan tahap ketidakimbangan dalam sistem pendidikan agar langkah diimbangi semula dan alternatif dapat dirumuskan serta dilaksanakan sebaik mungkin. terhadap pengajaran pada guru serta terhadap keberkesanan organisasi pada kakitangan pengurusan. perasaan yakin diri untuk bertanding. daerah. megahkan pencapaian negara termasuk pengiktirafan yang diperolehi oleh pemimpin – pemimpin negara dan sebagainya. peringkat pendidikan (rendah. Pendek kata aspek kuantiti perlulah selari dengan pembangunan dari segi kualiti pendidikan. istilah kualiti atau mutu pendidikan tidak asing lagi bagi kita. Secara terperincinya. kepuasan kerja di kalangan guru – guru dan murid – murid. kesesuaian dan kebergunaan ilmu dan kemahiran yang diperolehi daripada sekolah dan institusi – institusi pengajian tinggi. bangsa dan budaya. Kedua – dua jenis selisihan ini perlu dihalusi martabatnya.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN peruntukan kewangan.

3 Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar Sebuah negara yang maju adalah negara yang mempunyai sistem pendidikan yang boleh mengadaptasi dan merubah perjalanan sistem pengajaran dan pembelajarannya. proses dan penekanan agar dapat melahirkan satu sistem baru yang mampu bertahan dalam sesuatu tempoh jangka masa panjang yang melihat akan datang. Pembaharuan perlu melibatkan komponen struktur. matlamat. semua aspek sistem pendidikan. Inovasi. 6 . Inovasi juga adalah sinonim dengan globalisasi. kepesatan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang memerlukan formulasi falsafah.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. bukan sebahagian kecil sahaja selepas sesuatu tempoh jangka masa panjang amat perlu bagi membasmi seluruh penyakit dan kelemahan yang wujud dan mencengkam sistem itu. prosedur. Pembaharuan penting supaya sistem menjadi relevan dan tidak lapuk. infrastruktur. serta ketinggalan zaman. Jika dianalisis secara rapi. Jangkaan hidup pada zaman moden. reka cipta atau kreativiti bukan lagi merupakan istilah janggal dalam proses mengajar dan belajar. Merevolusasikan seluruh sistem pendidikan. Keengganan membuat membaharui atau kadangkala keperluan bagi pembaharuan merupakan satu sikap ortodoks yang merugikan. objektif dan prosedur yang baru supaya kesemua ini dapat memperkukuhkan lagi apa yang sudah terasas. agihan tenaga kerja.

murid dan pihak pengurusan. kepimpinan guru besar. Tanpa pelaksanaan dan perubahan amalan. 2. corak pengukuran dan penilaian serta cara pemikiran dan pemerhatian guru. Ini selari dengan perkembangan di negara – negara maju yang lain. konsep ini kekal tercatat di dalam dokumen – dokumen rasmi jika ia tidak dioperasikan. bahan alat mengajar. Kementerian Pendidikan Malaysia (sekarang dikenali sebagai Kementerian Pelajaran Malaysia) telah mempopularkan konsep sekolah bestari atau ‘smart school’ iaitu satu konsep persekolahan yang inovatif. bersedia mendengar dan berganding bahu untuk cuba keluar daripada amalan atau garis bertindak paradigma yang lama.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN semua aspek sistem pendidikan perlu dubah atau diinovasikan. Namun begitu.4 Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Guru – guru merupakan tonggak kejayaan murid – murid dan para pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi serta berpengaruh dalam melahirkan golongan intelektual dan profesional yang diperlukan oleh 7 . ia tidak dapat memberi sebarang kesan positif serta tidak menimbulkan apa – apa perubahan kepada sistem pendidikan di Malaysia. Aspek – aspek ini termasuklah sistem disiplin murid. Awal tahun 1997. Perubahan paradigma dan ‘mind set’ guru dan pihak pentadbir amatlah diperlukan kerana ia merupakan penggerak utama sesuatu idea baru dan inovasi tersebut. Guru – guru dan pihak pentadbir/pengurus perlu bersikap lebih terbuka.

Namun. Faktor masa persekolahan harian merupakan faktor utama yang mendesak penglibatan murid – murid dan guru. sedangkan pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi pula. 8 .CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN negara. Penampalan superficial ke atas sebahagian kecil daripada sistem. sememangnya memendekkan masa persekolahan harian. tidak akan memberikan ganjaran yang diharapkan kerana sebahagian besar daripada sistem itu masih pada bentuk dan identiti yang lain. sesi pagi dan petang. Amalan persekolahan dua sesi. Keberatan masalah ini ditambah oleh skop bidang pelajaran yang luas. rata – rata merasakan khidmat mereka tidak dinilai setimpal dengan penghargaan dan penilaian yang diberikan oleh pihak swasta. Fenomena kekangan masa dan sindrom exam – oriented merupakan antara sebab utama kekakuan dalam pembelajaran murid – murid dalam pengajaran guru serta dalam perancangan skop bidang pelajaran. terutama bagi bidang – bidang kritikal seperti bidang perubaan dan kejuruteraan. Akibatnya murid – murid dan guru terlalu sedar akan kesuntukan masa belajar atau berinteraksi dalam bilik darjah dan sekolah. misalnya kepada komponen lembut seperti kurikulum sahaja. Ini dapat dilihat apabila guru dianggap berada di hirarki pekerjaan yang paling rendah. status dan penghormatan masyarakat terhadap golongan pendidik tidak mencerminkan kepentingan peranan yang mereka mainkan. yang telah berjalan sejak lebih daripada 25 tahun yang lalu.

Seterusnya. Sungguhpun begitu. minat. Ramai guru yang berasa kecewa dengan berleluasanya gejala sosial di kalangan remaja dan yang menyedihkan sebahagian daripada mereka masih berada di bangku sekolah lagi. Pelajaran dipelajari secara hafalan dan sikap positif dalam mencari ilmu seperti sikap suka membaca kian pupus mengikut masa di mana semakin lama mereka bersekolah semakin lemah keyakinan mereka terhadap matlamat pembelajaran dan persekolahan. dedikasi dan inovasi semasa mereka belajar di sekolah. Selain daripada ganjaran material. murid – murid kurang motivasi. Mereka lebih tertekan apabila masyarakat menudung jari dan mempersalahkan para guru yang silap memberi didikan formal kepada anak – anak muda zaman sekarang. kepuasan dan motivasi kerja di kalangan guru juga tidak berada di tahap optimum atau maksimum. 9 . para guru harus berfikir sejauh mana mereka akan terus kekal berkidmat cemerlang dan penuh iltizam serta dedikasi di bidang perguruan seandainya status dan imej mereka dipertingkatkan. Akibatnya murid – murid tidak mempunyai semangat ‘belajar untuk menimba ilmu dan menjadi orang yang terdidik’.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Sindrom exam – oriented menekan murid – murid dalam proses pembelajaran kerana mereka belajar untuk mendapatkan kredit yang baik dalam peperiksaan.

Dengan banyaknya gejala anti disiplin dalam tingkah laku. Hasil dari didikan di sekolah. Oleh itu. tidak bersopan santun dan sebagainya. Inilah ujian yang paling getir bagi sistem pendidikan di Malaysia.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. malahan turut yakin pada diri. sistem pendidikan negara perlu dikaji semula 10 . Seperti yang diketahui umum. Ukuran terakhir sesuatu hasil pendidikan adalah perubahan dan pembentukan sahsiah. murid – murid menjadi individu yang bukan sahaja berkembang mindanya dan terasah kemahiran vokasinya. produktiviti dan kecemerlangan ini diukur melalui mutu dan bilangan murid yang dihasilkan oleh sistem persekolahan. semua murid mempunyai potensi dan bakat keindividuan yang perlu digalak serta dipupuk Secara unggul. masyarakat yang pesat membangun adalah masyarakat yang produktif dan cemerlang.5 Orientasi dan objektif / tujuan pendidikan yang dijalani Secara umumnya. Ukuran ini hanyalah ukuran sementara dan kurang tepat. matlamat pendidikan negara terus dipersoalkan. gejala punk. Cabaran ini menjadi penting untuk dihadapi kerana ia menyentuh isu tamadun dan jati diri atau maruah bangsa. tindakan tidak bermoral. Dalam proses pendidikan. tahu berfikir secara rasional melihat alam sekeliling secara positif dan optimis serta bangga dengan warisan yang dipusakai. pesonaliti dan identiti individu.

Antara isu yang sering dibangkitkan diringkaskan seperti berikut :  Permintaan sosial yang tinggi terhadap sistem pendidikan negara  Fenomena pengangguran siswazah yang meruncing akibat kemelesetan ekonomi dunia dan negara  Perkembangan teknologi moden yang memerlukan tenaga kerja profesional dalam bidang teknologi tinggi.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN selaras dengan perkembangan sosial dan ekonomi semasa. 11 . moral. khususnya dalam bidang perindustrian  Aspirasi masyarakat untuk melahirkan siswa siswi generasi akan datang yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga terdidik dalam soal – soal estetika. agama dan kemasyarakatan.

pembangunan sistem pendidikan bergantung kepada pembangunan barisan pengurusnya. Oleh kerana terdapat pertalian antara pembangunan baik dari sektor ekonomi. merubah dan mengubahsuai dasar pendidikan.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 3. mengadaptasi dan menginovasi sistem serta proses pendidikan. memupuk budaya kerja moden. Mereka inilah yang bertanggungjawab menggubal. Langkah – langkah untuk menangani yang 12 . melaksana. bekesan dan licin. Strategi – strategi utama termasuklah menstrukturkan semula sistem pengurusan di semua tahap kerja.0 KESIMPULAN Dalam era globalisasi. maka tumpuan diberi terhadap usaha – usaha untuk menilai semula. Dalam hal ini. cemerlang serta berupaya menimbulkan pembaharuan. politik dan sosial dengan institusi pendidikan. Pentadbir yang memahami sepenuhnya matlamat wawasan negara. bersikap proaktif dan terbuka sahaja yang boleh menentukan sistem pendidikan ini tidak ketinggalan zaman. peranan dan keberkesanan pendidikan adalah persoalan utama di kalangan ibu bapa dan masyarakat. memperbanyakkan program latihan dan meluaskan kajian di bidang yang berkenaan. Tujuan utama usaha – usaha ini ialah untuk menentukan agar sistem pendidikan itu relevan dengan kehendak semasa.

iaitu membangunkan dan memajukan masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan bersesuaian dengan peredaran zaman dan perkembangan ilmu. sistem pendidikan negara memikul satu tanggungjawab yang amat berat.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN diterapkan pula menentukan inovasi dan adaptasi dalam gaya pengurusan. Untuk itu. 13 . pendekatan pengajaran serta penilaian sistem pendidikan. Perancangan dan penilaian kolektif harus dipergiatkan bagi memperkemas dan mempertingkat keberkesanan fungsi setiap komponen dalam sistem pendidikan negara. Justeru itu. pelaburan dalam bidang pendidikan perlu mengambil prioriti paling utama walaupun kadar pulangan hasil jangka pendeknya tidak jelas.

Bhd. 2003. Laporan Kabinet Mengkaji Semula Pelaksanaan Dasar Pelajaran. 1956. Kuala Lumpur : Caxton Press Ltd. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI – Sekolah Rendah (Komponen 1 & 2).CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 4. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Mok Soon Sang. Subang Jaya. Perubahan dan Kemajuan Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Mohd. 14 . 1988. Penyata Jawatan-Kuasa Pelajaran. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia.0 RUJUKAN Mok Soon Sang. 1979. Subang Jaya. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. 2003. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Komponen 3). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Saleh Lebar.

Johor Bahru : Badan Cemerlang Sdn Bhd.Y. 2000. Dalam Idris Jauzi (Ed. 1993. P. Arizona : Gorsuc Scarisbrick. 1991. Communication for the Classroom Teacher. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. London : Kogan Page 15 . Rahim Selamat. R.K. & Kelly. Abd. Pengurusan Sekolah Bestari. P. Cooper. Chang. Noordin. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. 1993.) Reformasi Pendidikan di Malaysia. Zahid Mohd. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Isu dan Cabaran”.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Wan Mohd. Step – By – Step Problem Solving. Noordin. 1995. Wan Mohd. Zahid Mohd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful