CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

1.0 PENGENALAN

Perguruan adalah satu profesion yang bermatlamatkan pembentukan insan dan ihsan manusia yang sempurna agar manusia itu memahami tentang peranan dan tanggungjawab guru terhadap diri sendiri, masyarakat dan alam sekeliling yang mereka diami serta terhadap keesaan Yang Maha Pencipta. Dari segi konsep, profesionalisme didefinisikan sebagai kepakaran tinggi dalam pekerjaan seseorang. Profesionalisme meliputi beberapa nilai kerja seperti keberkesanan, produktiviti, kecekapan dan bertanggungjawab. Profesionalisme seseorang guru berkait rapat dengan mutu pendidikan dari beberapa segi contohnya sikap dan nilai guru dalam pengajaran yang akan mempengaruhi minat, sikap dan dan nilai pelajar. Mutu pendidikan dilihat menerusi keberkesanan dalam penggunaan sumber pengajaran secukupnya yang turut mempengaruhi minat, kefahaman, penyertaan serta pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Ia juga berhubung dengan personaliti guru yang akan menentukan iklim pembelajaran pelajar. Sistem pendidikan negara Malaysia mengalami perubahan yang sangat pesat. Perkembangan pendidikan pada hari ini adalah berasaskan pencapaian tertentu. Ini dapat dilihat melalui pengurusannya yang bercorakkan budaya korporat dan pengurusan bisnes di mana ia mementingkan kawalan mutu menyeluruh dan pengurusannya pula adalah menuju ke arah mewujudkan keadaan tanpa cacat atau lebih dikenali sebagai zero defect.

1

Subjek – subjek seperti kajian alam sekitar. sistem nilai dan amalan hidup yang berubah dengan ketara. 2 . Dalam bidang pendidikan. Globalisasi meninggalkan pelbagai kesan dalam kehidupan warga Malaysia secara langsung dan tidak langsung. Ini dapat dibuktikan apabila stail hidup.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Antara faktor utama yang yang menentukan perubahan dalam sistem pendidikan hari ini ialah impak globalisasi dan usaha sama antarabangsa terutama sekali di bidang ekonomi dan politik. sains dan politik. Antara yang dapat dilihat adalah ciri – ciri individualisma yang semakin menular di mana kekayaan material sangat penting malah keutamaan tujuan hidup bermasyarakat adalah kejayaan hidup seseorang yang dilihat dari segi kekayaan yang diperolehi. serta bahasa – bahasa asing seperti Bahasa Inggeris. impak globalisasi meninggalkan kesan – kesan seperti berikut : a) Pengajaran sains dan teknologi menjadi semakin penting b) Perubahan merupakan prasyarat kemajuan c) Inovasi dan kreativiti penting di peringkat pelaksanaan dan konsep pendidikan mahupun di peringkat output atau pengeluaran pendidikan d) Kurikulum sekolah perlu mengambil kira perkembangan yang berlaku di persekitaran. Jepun dan Perancis juga penting untuk diajar oleh pendidik.

Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan 2. Ini termasuklah : 1. Ini jelas termaktub dalam dokumen – dokumen rasmi kerajaan seperti dalam Rancangan Malaysia Ketujuh. Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Orientasi dan tujuan pendidikan yang dijalani Kesemua cabaran . Namun begitu. 5.0 CABARAN – CABARAN PROFESIONALISME KEGURUAN Malaysia boleh berbangga kerana sistem pendidikan pada hari ini mempunyai falsafahnya sendiri. 3. pendidikan di Malaysia masih menghadapi banyak cabaran untuk dihadapi. Sistem pendidikan negara kita mempunyai matlamat dalam jangka masa pendek iaitu 5 tahun mahupun dalam jangka masa panjang iaitu untuk 20 tahun akan datang.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2.cabaran ini diperincikan bagi memberi gambaran yang jelas kepada golongan yang terlibat dengan pendidikan khususnya sistem pendidikan di negara kita. 3 . Pengekalan kualiti sistem pendidikan Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar 4. Tujuan utama adalah untuk menyediakan peluang – peluang pendidikan kepada semua warga dan memupuk potensi setiap murid.

Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan Hal ini dapat dilihat melalui bilangan murid atau pelajar sudah pasti bertambah selari dengan pertabahan atau populasi negara. Lebih ramai penduduk terdiri daripada golongan muda daripada golongan tua. tidak salah jika dikatakan bahawa masyarakat di Malaysia hari ini lebih cenderung digelar sebagai masyarakat muda. Bilangan pelajar membesar lagi sekiranya mod atau saluran pendidikan secara jarak jauh. 2. maka isu kuantiti pendidikan menjadi semakin runcing. Berasaskan penekanan yang diberi oleh kerajaan bahawa masyarakat harus belajar seumur hidup serta menjadikan umur bukan kriteria penentu untuk seseorang itu terus belajar. iaitu boleh dikatakan berumur 40 tahun ke atas. Bilangan murid semakin besar jika kita menerima cadangan bahawa pendidikan pra sekolah harus diberi kepada semua warga tanpa mengira latar belakang keluarga dan tempat kediaman. luar kampus atau program – program kembar (francais) diambil kira. Pelbagai aspek harus diberi perhatian sewajarnya seperti ruang.1. alat – alat dan tempat pendidikan. Selisihan makro mencakupi ketidakseimbangan pada 4 .2 Pengekalan kualiti sistem pendidikan Cabaran kedua melibatkan usaha membaiki selisihan yang wujud dalam sistem pendidikan sama ada pada peringkat makro mahupun pada peringkat mikro. Dari segi demografi.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2.

5 . peringkat pendidikan (rendah. kesesuaian dan kebergunaan ilmu dan kemahiran yang diperolehi daripada sekolah dan institusi – institusi pengajian tinggi. jenis sekolah. perasaan yakin diri untuk bertanding. sikap. perasaan banggakan negara. motivasi terhadap pelajaran pada pelajar. Hal ini meliputi aspek peningkatan prestasi. Kajian dan analisis harus dijalankan bagi mengesan kelas dan tahap ketidakimbangan dalam sistem pendidikan agar langkah diimbangi semula dan alternatif dapat dirumuskan serta dilaksanakan sebaik mungkin. keberkesanan pengajaran. istilah kualiti atau mutu pendidikan tidak asing lagi bagi kita. Secara terperincinya. megahkan pencapaian negara termasuk pengiktirafan yang diperolehi oleh pemimpin – pemimpin negara dan sebagainya. daerah. kepuasan kerja di kalangan guru – guru dan murid – murid. menengah. kelicinan pengurusan. Pendek kata aspek kuantiti perlulah selari dengan pembangunan dari segi kualiti pendidikan. Selisihan mikro pula merangkumi komponen lembut sistem pendidikan seperti kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran.infrastruktur dan guna tenaga pada peringkat negeri.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN peruntukan kewangan. bangsa dan budaya. tertiar) dan pada peringkat perancangan (bagi matlamat sosial dan ekonomi). terhadap pengajaran pada guru serta terhadap keberkesanan organisasi pada kakitangan pengurusan. nilai. Ia merangkumi standard atau taraf pembelajaran. Kedua – dua jenis selisihan ini perlu dihalusi martabatnya.

reka cipta atau kreativiti bukan lagi merupakan istilah janggal dalam proses mengajar dan belajar. objektif dan prosedur yang baru supaya kesemua ini dapat memperkukuhkan lagi apa yang sudah terasas. Merevolusasikan seluruh sistem pendidikan.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2.3 Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar Sebuah negara yang maju adalah negara yang mempunyai sistem pendidikan yang boleh mengadaptasi dan merubah perjalanan sistem pengajaran dan pembelajarannya. Jika dianalisis secara rapi. proses dan penekanan agar dapat melahirkan satu sistem baru yang mampu bertahan dalam sesuatu tempoh jangka masa panjang yang melihat akan datang. 6 . serta ketinggalan zaman. Inovasi juga adalah sinonim dengan globalisasi. agihan tenaga kerja. bukan sebahagian kecil sahaja selepas sesuatu tempoh jangka masa panjang amat perlu bagi membasmi seluruh penyakit dan kelemahan yang wujud dan mencengkam sistem itu. prosedur. Pembaharuan penting supaya sistem menjadi relevan dan tidak lapuk. infrastruktur. kepesatan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang memerlukan formulasi falsafah. Inovasi. Keengganan membuat membaharui atau kadangkala keperluan bagi pembaharuan merupakan satu sikap ortodoks yang merugikan. Jangkaan hidup pada zaman moden. matlamat. semua aspek sistem pendidikan. Pembaharuan perlu melibatkan komponen struktur.

Aspek – aspek ini termasuklah sistem disiplin murid. Kementerian Pendidikan Malaysia (sekarang dikenali sebagai Kementerian Pelajaran Malaysia) telah mempopularkan konsep sekolah bestari atau ‘smart school’ iaitu satu konsep persekolahan yang inovatif. Guru – guru dan pihak pentadbir/pengurus perlu bersikap lebih terbuka. murid dan pihak pengurusan.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN semua aspek sistem pendidikan perlu dubah atau diinovasikan. Tanpa pelaksanaan dan perubahan amalan. Ini selari dengan perkembangan di negara – negara maju yang lain.4 Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Guru – guru merupakan tonggak kejayaan murid – murid dan para pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi serta berpengaruh dalam melahirkan golongan intelektual dan profesional yang diperlukan oleh 7 . Namun begitu. Perubahan paradigma dan ‘mind set’ guru dan pihak pentadbir amatlah diperlukan kerana ia merupakan penggerak utama sesuatu idea baru dan inovasi tersebut. ia tidak dapat memberi sebarang kesan positif serta tidak menimbulkan apa – apa perubahan kepada sistem pendidikan di Malaysia. konsep ini kekal tercatat di dalam dokumen – dokumen rasmi jika ia tidak dioperasikan. kepimpinan guru besar. bahan alat mengajar. Awal tahun 1997. bersedia mendengar dan berganding bahu untuk cuba keluar daripada amalan atau garis bertindak paradigma yang lama. corak pengukuran dan penilaian serta cara pemikiran dan pemerhatian guru. 2.

terutama bagi bidang – bidang kritikal seperti bidang perubaan dan kejuruteraan. sememangnya memendekkan masa persekolahan harian. sesi pagi dan petang. Akibatnya murid – murid dan guru terlalu sedar akan kesuntukan masa belajar atau berinteraksi dalam bilik darjah dan sekolah. 8 . Fenomena kekangan masa dan sindrom exam – oriented merupakan antara sebab utama kekakuan dalam pembelajaran murid – murid dalam pengajaran guru serta dalam perancangan skop bidang pelajaran.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN negara. Namun. status dan penghormatan masyarakat terhadap golongan pendidik tidak mencerminkan kepentingan peranan yang mereka mainkan. sedangkan pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi pula. tidak akan memberikan ganjaran yang diharapkan kerana sebahagian besar daripada sistem itu masih pada bentuk dan identiti yang lain. Keberatan masalah ini ditambah oleh skop bidang pelajaran yang luas. yang telah berjalan sejak lebih daripada 25 tahun yang lalu. rata – rata merasakan khidmat mereka tidak dinilai setimpal dengan penghargaan dan penilaian yang diberikan oleh pihak swasta. Penampalan superficial ke atas sebahagian kecil daripada sistem. Faktor masa persekolahan harian merupakan faktor utama yang mendesak penglibatan murid – murid dan guru. Amalan persekolahan dua sesi. misalnya kepada komponen lembut seperti kurikulum sahaja. Ini dapat dilihat apabila guru dianggap berada di hirarki pekerjaan yang paling rendah.

minat. Mereka lebih tertekan apabila masyarakat menudung jari dan mempersalahkan para guru yang silap memberi didikan formal kepada anak – anak muda zaman sekarang. dedikasi dan inovasi semasa mereka belajar di sekolah. Sungguhpun begitu. para guru harus berfikir sejauh mana mereka akan terus kekal berkidmat cemerlang dan penuh iltizam serta dedikasi di bidang perguruan seandainya status dan imej mereka dipertingkatkan. Ramai guru yang berasa kecewa dengan berleluasanya gejala sosial di kalangan remaja dan yang menyedihkan sebahagian daripada mereka masih berada di bangku sekolah lagi. murid – murid kurang motivasi. Seterusnya. Akibatnya murid – murid tidak mempunyai semangat ‘belajar untuk menimba ilmu dan menjadi orang yang terdidik’. 9 . Selain daripada ganjaran material.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Sindrom exam – oriented menekan murid – murid dalam proses pembelajaran kerana mereka belajar untuk mendapatkan kredit yang baik dalam peperiksaan. Pelajaran dipelajari secara hafalan dan sikap positif dalam mencari ilmu seperti sikap suka membaca kian pupus mengikut masa di mana semakin lama mereka bersekolah semakin lemah keyakinan mereka terhadap matlamat pembelajaran dan persekolahan. kepuasan dan motivasi kerja di kalangan guru juga tidak berada di tahap optimum atau maksimum.

Dalam proses pendidikan.5 Orientasi dan objektif / tujuan pendidikan yang dijalani Secara umumnya. matlamat pendidikan negara terus dipersoalkan. Dengan banyaknya gejala anti disiplin dalam tingkah laku. pesonaliti dan identiti individu. tindakan tidak bermoral. gejala punk.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. tahu berfikir secara rasional melihat alam sekeliling secara positif dan optimis serta bangga dengan warisan yang dipusakai. tidak bersopan santun dan sebagainya. sistem pendidikan negara perlu dikaji semula 10 . masyarakat yang pesat membangun adalah masyarakat yang produktif dan cemerlang. produktiviti dan kecemerlangan ini diukur melalui mutu dan bilangan murid yang dihasilkan oleh sistem persekolahan. Cabaran ini menjadi penting untuk dihadapi kerana ia menyentuh isu tamadun dan jati diri atau maruah bangsa. semua murid mempunyai potensi dan bakat keindividuan yang perlu digalak serta dipupuk Secara unggul. malahan turut yakin pada diri. murid – murid menjadi individu yang bukan sahaja berkembang mindanya dan terasah kemahiran vokasinya. Seperti yang diketahui umum. Hasil dari didikan di sekolah. Inilah ujian yang paling getir bagi sistem pendidikan di Malaysia. Ukuran terakhir sesuatu hasil pendidikan adalah perubahan dan pembentukan sahsiah. Ukuran ini hanyalah ukuran sementara dan kurang tepat. Oleh itu.

moral. agama dan kemasyarakatan.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN selaras dengan perkembangan sosial dan ekonomi semasa. Antara isu yang sering dibangkitkan diringkaskan seperti berikut :  Permintaan sosial yang tinggi terhadap sistem pendidikan negara  Fenomena pengangguran siswazah yang meruncing akibat kemelesetan ekonomi dunia dan negara  Perkembangan teknologi moden yang memerlukan tenaga kerja profesional dalam bidang teknologi tinggi. 11 . khususnya dalam bidang perindustrian  Aspirasi masyarakat untuk melahirkan siswa siswi generasi akan datang yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga terdidik dalam soal – soal estetika.

Oleh kerana terdapat pertalian antara pembangunan baik dari sektor ekonomi. memperbanyakkan program latihan dan meluaskan kajian di bidang yang berkenaan. cemerlang serta berupaya menimbulkan pembaharuan. Langkah – langkah untuk menangani yang 12 .CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 3. Mereka inilah yang bertanggungjawab menggubal. Dalam hal ini. Strategi – strategi utama termasuklah menstrukturkan semula sistem pengurusan di semua tahap kerja. peranan dan keberkesanan pendidikan adalah persoalan utama di kalangan ibu bapa dan masyarakat. pembangunan sistem pendidikan bergantung kepada pembangunan barisan pengurusnya. merubah dan mengubahsuai dasar pendidikan. Tujuan utama usaha – usaha ini ialah untuk menentukan agar sistem pendidikan itu relevan dengan kehendak semasa. bersikap proaktif dan terbuka sahaja yang boleh menentukan sistem pendidikan ini tidak ketinggalan zaman. mengadaptasi dan menginovasi sistem serta proses pendidikan. politik dan sosial dengan institusi pendidikan. maka tumpuan diberi terhadap usaha – usaha untuk menilai semula. memupuk budaya kerja moden.0 KESIMPULAN Dalam era globalisasi. melaksana. bekesan dan licin. Pentadbir yang memahami sepenuhnya matlamat wawasan negara.

pelaburan dalam bidang pendidikan perlu mengambil prioriti paling utama walaupun kadar pulangan hasil jangka pendeknya tidak jelas. iaitu membangunkan dan memajukan masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan bersesuaian dengan peredaran zaman dan perkembangan ilmu.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN diterapkan pula menentukan inovasi dan adaptasi dalam gaya pengurusan. sistem pendidikan negara memikul satu tanggungjawab yang amat berat. Untuk itu. Perancangan dan penilaian kolektif harus dipergiatkan bagi memperkemas dan mempertingkat keberkesanan fungsi setiap komponen dalam sistem pendidikan negara. pendekatan pengajaran serta penilaian sistem pendidikan. 13 . Justeru itu.

Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2003. Mohd. Subang Jaya.0 RUJUKAN Mok Soon Sang. Saleh Lebar. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. 1988. 1979. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Komponen 3). Laporan Kabinet Mengkaji Semula Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI – Sekolah Rendah (Komponen 1 & 2). Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. 1956. Mok Soon Sang. 2003.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 4. Perubahan dan Kemajuan Pendidikan di Malaysia. Penyata Jawatan-Kuasa Pelajaran. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Caxton Press Ltd. Subang Jaya. Bhd. 14 . Bhd.

Arizona : Gorsuc Scarisbrick. 1991. P. Dalam Idris Jauzi (Ed. 1993. Chang. 2000. Zahid Mohd. Step – By – Step Problem Solving. Zahid Mohd. P.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Wan Mohd.K. Abd. Noordin.Y. 1995. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Isu dan Cabaran”. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. & Kelly. Johor Bahru : Badan Cemerlang Sdn Bhd. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Noordin. Pengurusan Sekolah Bestari. R. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. Rahim Selamat. 1993. London : Kogan Page 15 . Communication for the Classroom Teacher. Cooper. Wan Mohd.) Reformasi Pendidikan di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful