P. 1
cabaran profesionalisme keguruan

cabaran profesionalisme keguruan

|Views: 42,747|Likes:
Published by Mohd Hafiz

More info:

Published by: Mohd Hafiz on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2015

pdf

text

original

CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

1.0 PENGENALAN

Perguruan adalah satu profesion yang bermatlamatkan pembentukan insan dan ihsan manusia yang sempurna agar manusia itu memahami tentang peranan dan tanggungjawab guru terhadap diri sendiri, masyarakat dan alam sekeliling yang mereka diami serta terhadap keesaan Yang Maha Pencipta. Dari segi konsep, profesionalisme didefinisikan sebagai kepakaran tinggi dalam pekerjaan seseorang. Profesionalisme meliputi beberapa nilai kerja seperti keberkesanan, produktiviti, kecekapan dan bertanggungjawab. Profesionalisme seseorang guru berkait rapat dengan mutu pendidikan dari beberapa segi contohnya sikap dan nilai guru dalam pengajaran yang akan mempengaruhi minat, sikap dan dan nilai pelajar. Mutu pendidikan dilihat menerusi keberkesanan dalam penggunaan sumber pengajaran secukupnya yang turut mempengaruhi minat, kefahaman, penyertaan serta pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Ia juga berhubung dengan personaliti guru yang akan menentukan iklim pembelajaran pelajar. Sistem pendidikan negara Malaysia mengalami perubahan yang sangat pesat. Perkembangan pendidikan pada hari ini adalah berasaskan pencapaian tertentu. Ini dapat dilihat melalui pengurusannya yang bercorakkan budaya korporat dan pengurusan bisnes di mana ia mementingkan kawalan mutu menyeluruh dan pengurusannya pula adalah menuju ke arah mewujudkan keadaan tanpa cacat atau lebih dikenali sebagai zero defect.

1

Globalisasi meninggalkan pelbagai kesan dalam kehidupan warga Malaysia secara langsung dan tidak langsung. Antara yang dapat dilihat adalah ciri – ciri individualisma yang semakin menular di mana kekayaan material sangat penting malah keutamaan tujuan hidup bermasyarakat adalah kejayaan hidup seseorang yang dilihat dari segi kekayaan yang diperolehi. serta bahasa – bahasa asing seperti Bahasa Inggeris. Subjek – subjek seperti kajian alam sekitar. sistem nilai dan amalan hidup yang berubah dengan ketara. sains dan politik. Dalam bidang pendidikan. Ini dapat dibuktikan apabila stail hidup. Jepun dan Perancis juga penting untuk diajar oleh pendidik. impak globalisasi meninggalkan kesan – kesan seperti berikut : a) Pengajaran sains dan teknologi menjadi semakin penting b) Perubahan merupakan prasyarat kemajuan c) Inovasi dan kreativiti penting di peringkat pelaksanaan dan konsep pendidikan mahupun di peringkat output atau pengeluaran pendidikan d) Kurikulum sekolah perlu mengambil kira perkembangan yang berlaku di persekitaran. 2 .CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Antara faktor utama yang yang menentukan perubahan dalam sistem pendidikan hari ini ialah impak globalisasi dan usaha sama antarabangsa terutama sekali di bidang ekonomi dan politik.

Pengekalan kualiti sistem pendidikan Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar 4. Ini jelas termaktub dalam dokumen – dokumen rasmi kerajaan seperti dalam Rancangan Malaysia Ketujuh. pendidikan di Malaysia masih menghadapi banyak cabaran untuk dihadapi. 3. Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Orientasi dan tujuan pendidikan yang dijalani Kesemua cabaran . Namun begitu. Ini termasuklah : 1. 5. Sistem pendidikan negara kita mempunyai matlamat dalam jangka masa pendek iaitu 5 tahun mahupun dalam jangka masa panjang iaitu untuk 20 tahun akan datang.0 CABARAN – CABARAN PROFESIONALISME KEGURUAN Malaysia boleh berbangga kerana sistem pendidikan pada hari ini mempunyai falsafahnya sendiri.cabaran ini diperincikan bagi memberi gambaran yang jelas kepada golongan yang terlibat dengan pendidikan khususnya sistem pendidikan di negara kita. 3 .CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Tujuan utama adalah untuk menyediakan peluang – peluang pendidikan kepada semua warga dan memupuk potensi setiap murid. Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan 2.

Selisihan makro mencakupi ketidakseimbangan pada 4 .CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. tidak salah jika dikatakan bahawa masyarakat di Malaysia hari ini lebih cenderung digelar sebagai masyarakat muda. alat – alat dan tempat pendidikan. Bilangan pelajar membesar lagi sekiranya mod atau saluran pendidikan secara jarak jauh. Pelbagai aspek harus diberi perhatian sewajarnya seperti ruang. luar kampus atau program – program kembar (francais) diambil kira. Dari segi demografi. Lebih ramai penduduk terdiri daripada golongan muda daripada golongan tua. 2. maka isu kuantiti pendidikan menjadi semakin runcing. Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan Hal ini dapat dilihat melalui bilangan murid atau pelajar sudah pasti bertambah selari dengan pertabahan atau populasi negara. Bilangan murid semakin besar jika kita menerima cadangan bahawa pendidikan pra sekolah harus diberi kepada semua warga tanpa mengira latar belakang keluarga dan tempat kediaman. iaitu boleh dikatakan berumur 40 tahun ke atas. Berasaskan penekanan yang diberi oleh kerajaan bahawa masyarakat harus belajar seumur hidup serta menjadikan umur bukan kriteria penentu untuk seseorang itu terus belajar.1.2 Pengekalan kualiti sistem pendidikan Cabaran kedua melibatkan usaha membaiki selisihan yang wujud dalam sistem pendidikan sama ada pada peringkat makro mahupun pada peringkat mikro.

peringkat pendidikan (rendah. keberkesanan pengajaran. Kedua – dua jenis selisihan ini perlu dihalusi martabatnya. nilai. kelicinan pengurusan. motivasi terhadap pelajaran pada pelajar. jenis sekolah.infrastruktur dan guna tenaga pada peringkat negeri. Kajian dan analisis harus dijalankan bagi mengesan kelas dan tahap ketidakimbangan dalam sistem pendidikan agar langkah diimbangi semula dan alternatif dapat dirumuskan serta dilaksanakan sebaik mungkin. Ia merangkumi standard atau taraf pembelajaran. terhadap pengajaran pada guru serta terhadap keberkesanan organisasi pada kakitangan pengurusan.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN peruntukan kewangan. kepuasan kerja di kalangan guru – guru dan murid – murid. bangsa dan budaya. istilah kualiti atau mutu pendidikan tidak asing lagi bagi kita. megahkan pencapaian negara termasuk pengiktirafan yang diperolehi oleh pemimpin – pemimpin negara dan sebagainya. sikap. kesesuaian dan kebergunaan ilmu dan kemahiran yang diperolehi daripada sekolah dan institusi – institusi pengajian tinggi. daerah. Secara terperincinya. Selisihan mikro pula merangkumi komponen lembut sistem pendidikan seperti kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran. tertiar) dan pada peringkat perancangan (bagi matlamat sosial dan ekonomi). Hal ini meliputi aspek peningkatan prestasi. Pendek kata aspek kuantiti perlulah selari dengan pembangunan dari segi kualiti pendidikan. 5 . perasaan yakin diri untuk bertanding. menengah. perasaan banggakan negara.

prosedur. infrastruktur. proses dan penekanan agar dapat melahirkan satu sistem baru yang mampu bertahan dalam sesuatu tempoh jangka masa panjang yang melihat akan datang. matlamat. bukan sebahagian kecil sahaja selepas sesuatu tempoh jangka masa panjang amat perlu bagi membasmi seluruh penyakit dan kelemahan yang wujud dan mencengkam sistem itu. Inovasi. kepesatan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang memerlukan formulasi falsafah. Pembaharuan perlu melibatkan komponen struktur. Jangkaan hidup pada zaman moden. Merevolusasikan seluruh sistem pendidikan. reka cipta atau kreativiti bukan lagi merupakan istilah janggal dalam proses mengajar dan belajar. Keengganan membuat membaharui atau kadangkala keperluan bagi pembaharuan merupakan satu sikap ortodoks yang merugikan. 6 . agihan tenaga kerja. serta ketinggalan zaman. semua aspek sistem pendidikan. Inovasi juga adalah sinonim dengan globalisasi. objektif dan prosedur yang baru supaya kesemua ini dapat memperkukuhkan lagi apa yang sudah terasas.3 Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar Sebuah negara yang maju adalah negara yang mempunyai sistem pendidikan yang boleh mengadaptasi dan merubah perjalanan sistem pengajaran dan pembelajarannya.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Jika dianalisis secara rapi. Pembaharuan penting supaya sistem menjadi relevan dan tidak lapuk.

Awal tahun 1997. bahan alat mengajar.4 Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Guru – guru merupakan tonggak kejayaan murid – murid dan para pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi serta berpengaruh dalam melahirkan golongan intelektual dan profesional yang diperlukan oleh 7 . Tanpa pelaksanaan dan perubahan amalan. Aspek – aspek ini termasuklah sistem disiplin murid. ia tidak dapat memberi sebarang kesan positif serta tidak menimbulkan apa – apa perubahan kepada sistem pendidikan di Malaysia. Ini selari dengan perkembangan di negara – negara maju yang lain. Guru – guru dan pihak pentadbir/pengurus perlu bersikap lebih terbuka. Kementerian Pendidikan Malaysia (sekarang dikenali sebagai Kementerian Pelajaran Malaysia) telah mempopularkan konsep sekolah bestari atau ‘smart school’ iaitu satu konsep persekolahan yang inovatif. murid dan pihak pengurusan. Perubahan paradigma dan ‘mind set’ guru dan pihak pentadbir amatlah diperlukan kerana ia merupakan penggerak utama sesuatu idea baru dan inovasi tersebut. Namun begitu. corak pengukuran dan penilaian serta cara pemikiran dan pemerhatian guru. konsep ini kekal tercatat di dalam dokumen – dokumen rasmi jika ia tidak dioperasikan. 2.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN semua aspek sistem pendidikan perlu dubah atau diinovasikan. kepimpinan guru besar. bersedia mendengar dan berganding bahu untuk cuba keluar daripada amalan atau garis bertindak paradigma yang lama.

misalnya kepada komponen lembut seperti kurikulum sahaja. rata – rata merasakan khidmat mereka tidak dinilai setimpal dengan penghargaan dan penilaian yang diberikan oleh pihak swasta. status dan penghormatan masyarakat terhadap golongan pendidik tidak mencerminkan kepentingan peranan yang mereka mainkan. Fenomena kekangan masa dan sindrom exam – oriented merupakan antara sebab utama kekakuan dalam pembelajaran murid – murid dalam pengajaran guru serta dalam perancangan skop bidang pelajaran. yang telah berjalan sejak lebih daripada 25 tahun yang lalu.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN negara. sesi pagi dan petang. Namun. Penampalan superficial ke atas sebahagian kecil daripada sistem. sedangkan pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi pula. 8 . terutama bagi bidang – bidang kritikal seperti bidang perubaan dan kejuruteraan. Amalan persekolahan dua sesi. sememangnya memendekkan masa persekolahan harian. Akibatnya murid – murid dan guru terlalu sedar akan kesuntukan masa belajar atau berinteraksi dalam bilik darjah dan sekolah. Keberatan masalah ini ditambah oleh skop bidang pelajaran yang luas. Faktor masa persekolahan harian merupakan faktor utama yang mendesak penglibatan murid – murid dan guru. tidak akan memberikan ganjaran yang diharapkan kerana sebahagian besar daripada sistem itu masih pada bentuk dan identiti yang lain. Ini dapat dilihat apabila guru dianggap berada di hirarki pekerjaan yang paling rendah.

9 .CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Sindrom exam – oriented menekan murid – murid dalam proses pembelajaran kerana mereka belajar untuk mendapatkan kredit yang baik dalam peperiksaan. Selain daripada ganjaran material. dedikasi dan inovasi semasa mereka belajar di sekolah. minat. para guru harus berfikir sejauh mana mereka akan terus kekal berkidmat cemerlang dan penuh iltizam serta dedikasi di bidang perguruan seandainya status dan imej mereka dipertingkatkan. Sungguhpun begitu. kepuasan dan motivasi kerja di kalangan guru juga tidak berada di tahap optimum atau maksimum. Seterusnya. Pelajaran dipelajari secara hafalan dan sikap positif dalam mencari ilmu seperti sikap suka membaca kian pupus mengikut masa di mana semakin lama mereka bersekolah semakin lemah keyakinan mereka terhadap matlamat pembelajaran dan persekolahan. Ramai guru yang berasa kecewa dengan berleluasanya gejala sosial di kalangan remaja dan yang menyedihkan sebahagian daripada mereka masih berada di bangku sekolah lagi. Akibatnya murid – murid tidak mempunyai semangat ‘belajar untuk menimba ilmu dan menjadi orang yang terdidik’. murid – murid kurang motivasi. Mereka lebih tertekan apabila masyarakat menudung jari dan mempersalahkan para guru yang silap memberi didikan formal kepada anak – anak muda zaman sekarang.

Dengan banyaknya gejala anti disiplin dalam tingkah laku. gejala punk. murid – murid menjadi individu yang bukan sahaja berkembang mindanya dan terasah kemahiran vokasinya. masyarakat yang pesat membangun adalah masyarakat yang produktif dan cemerlang. Hasil dari didikan di sekolah. Cabaran ini menjadi penting untuk dihadapi kerana ia menyentuh isu tamadun dan jati diri atau maruah bangsa. pesonaliti dan identiti individu. sistem pendidikan negara perlu dikaji semula 10 . tidak bersopan santun dan sebagainya. Ukuran terakhir sesuatu hasil pendidikan adalah perubahan dan pembentukan sahsiah. Ukuran ini hanyalah ukuran sementara dan kurang tepat. tindakan tidak bermoral.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2.5 Orientasi dan objektif / tujuan pendidikan yang dijalani Secara umumnya. malahan turut yakin pada diri. Dalam proses pendidikan. Inilah ujian yang paling getir bagi sistem pendidikan di Malaysia. semua murid mempunyai potensi dan bakat keindividuan yang perlu digalak serta dipupuk Secara unggul. produktiviti dan kecemerlangan ini diukur melalui mutu dan bilangan murid yang dihasilkan oleh sistem persekolahan. tahu berfikir secara rasional melihat alam sekeliling secara positif dan optimis serta bangga dengan warisan yang dipusakai. Oleh itu. matlamat pendidikan negara terus dipersoalkan. Seperti yang diketahui umum.

moral. 11 . agama dan kemasyarakatan. Antara isu yang sering dibangkitkan diringkaskan seperti berikut :  Permintaan sosial yang tinggi terhadap sistem pendidikan negara  Fenomena pengangguran siswazah yang meruncing akibat kemelesetan ekonomi dunia dan negara  Perkembangan teknologi moden yang memerlukan tenaga kerja profesional dalam bidang teknologi tinggi. khususnya dalam bidang perindustrian  Aspirasi masyarakat untuk melahirkan siswa siswi generasi akan datang yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga terdidik dalam soal – soal estetika.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN selaras dengan perkembangan sosial dan ekonomi semasa.

Dalam hal ini.0 KESIMPULAN Dalam era globalisasi. Tujuan utama usaha – usaha ini ialah untuk menentukan agar sistem pendidikan itu relevan dengan kehendak semasa. Mereka inilah yang bertanggungjawab menggubal. politik dan sosial dengan institusi pendidikan. mengadaptasi dan menginovasi sistem serta proses pendidikan.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 3. Pentadbir yang memahami sepenuhnya matlamat wawasan negara. bekesan dan licin. pembangunan sistem pendidikan bergantung kepada pembangunan barisan pengurusnya. Oleh kerana terdapat pertalian antara pembangunan baik dari sektor ekonomi. memupuk budaya kerja moden. melaksana. memperbanyakkan program latihan dan meluaskan kajian di bidang yang berkenaan. bersikap proaktif dan terbuka sahaja yang boleh menentukan sistem pendidikan ini tidak ketinggalan zaman. Langkah – langkah untuk menangani yang 12 . maka tumpuan diberi terhadap usaha – usaha untuk menilai semula. cemerlang serta berupaya menimbulkan pembaharuan. peranan dan keberkesanan pendidikan adalah persoalan utama di kalangan ibu bapa dan masyarakat. Strategi – strategi utama termasuklah menstrukturkan semula sistem pengurusan di semua tahap kerja. merubah dan mengubahsuai dasar pendidikan.

sistem pendidikan negara memikul satu tanggungjawab yang amat berat. Perancangan dan penilaian kolektif harus dipergiatkan bagi memperkemas dan mempertingkat keberkesanan fungsi setiap komponen dalam sistem pendidikan negara. pendekatan pengajaran serta penilaian sistem pendidikan. Untuk itu. pelaburan dalam bidang pendidikan perlu mengambil prioriti paling utama walaupun kadar pulangan hasil jangka pendeknya tidak jelas. 13 . iaitu membangunkan dan memajukan masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan bersesuaian dengan peredaran zaman dan perkembangan ilmu. Justeru itu.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN diterapkan pula menentukan inovasi dan adaptasi dalam gaya pengurusan.

Ilmu Pendidikan Untuk KPLI – Sekolah Rendah (Komponen 1 & 2). 2003. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Komponen 3). Mohd. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Laporan Kabinet Mengkaji Semula Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Subang Jaya. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. 14 . 1979. Kuala Lumpur : Caxton Press Ltd. Subang Jaya. Mok Soon Sang. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia. 1956. Perubahan dan Kemajuan Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 2003.0 RUJUKAN Mok Soon Sang. Penyata Jawatan-Kuasa Pelajaran. Saleh Lebar. 1988.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 4.

Abd. London : Kogan Page 15 . Communication for the Classroom Teacher. 2000. Noordin. Zahid Mohd. P. 1993. 1993. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. P. Arizona : Gorsuc Scarisbrick. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Zahid Mohd. Noordin. Pengurusan Sekolah Bestari. 1995. Chang. R. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Isu dan Cabaran”. 1991.K. & Kelly. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Rahim Selamat. Step – By – Step Problem Solving.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Wan Mohd. Johor Bahru : Badan Cemerlang Sdn Bhd.) Reformasi Pendidikan di Malaysia. Dalam Idris Jauzi (Ed. Wan Mohd.Y. Cooper.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->