P. 1
cabaran profesionalisme keguruan

cabaran profesionalisme keguruan

|Views: 43,841|Likes:
Published by Mohd Hafiz

More info:

Published by: Mohd Hafiz on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2015

pdf

text

original

CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

1.0 PENGENALAN

Perguruan adalah satu profesion yang bermatlamatkan pembentukan insan dan ihsan manusia yang sempurna agar manusia itu memahami tentang peranan dan tanggungjawab guru terhadap diri sendiri, masyarakat dan alam sekeliling yang mereka diami serta terhadap keesaan Yang Maha Pencipta. Dari segi konsep, profesionalisme didefinisikan sebagai kepakaran tinggi dalam pekerjaan seseorang. Profesionalisme meliputi beberapa nilai kerja seperti keberkesanan, produktiviti, kecekapan dan bertanggungjawab. Profesionalisme seseorang guru berkait rapat dengan mutu pendidikan dari beberapa segi contohnya sikap dan nilai guru dalam pengajaran yang akan mempengaruhi minat, sikap dan dan nilai pelajar. Mutu pendidikan dilihat menerusi keberkesanan dalam penggunaan sumber pengajaran secukupnya yang turut mempengaruhi minat, kefahaman, penyertaan serta pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Ia juga berhubung dengan personaliti guru yang akan menentukan iklim pembelajaran pelajar. Sistem pendidikan negara Malaysia mengalami perubahan yang sangat pesat. Perkembangan pendidikan pada hari ini adalah berasaskan pencapaian tertentu. Ini dapat dilihat melalui pengurusannya yang bercorakkan budaya korporat dan pengurusan bisnes di mana ia mementingkan kawalan mutu menyeluruh dan pengurusannya pula adalah menuju ke arah mewujudkan keadaan tanpa cacat atau lebih dikenali sebagai zero defect.

1

Subjek – subjek seperti kajian alam sekitar. 2 . serta bahasa – bahasa asing seperti Bahasa Inggeris. Globalisasi meninggalkan pelbagai kesan dalam kehidupan warga Malaysia secara langsung dan tidak langsung. sistem nilai dan amalan hidup yang berubah dengan ketara. Antara yang dapat dilihat adalah ciri – ciri individualisma yang semakin menular di mana kekayaan material sangat penting malah keutamaan tujuan hidup bermasyarakat adalah kejayaan hidup seseorang yang dilihat dari segi kekayaan yang diperolehi. Jepun dan Perancis juga penting untuk diajar oleh pendidik. Dalam bidang pendidikan.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Antara faktor utama yang yang menentukan perubahan dalam sistem pendidikan hari ini ialah impak globalisasi dan usaha sama antarabangsa terutama sekali di bidang ekonomi dan politik. impak globalisasi meninggalkan kesan – kesan seperti berikut : a) Pengajaran sains dan teknologi menjadi semakin penting b) Perubahan merupakan prasyarat kemajuan c) Inovasi dan kreativiti penting di peringkat pelaksanaan dan konsep pendidikan mahupun di peringkat output atau pengeluaran pendidikan d) Kurikulum sekolah perlu mengambil kira perkembangan yang berlaku di persekitaran. Ini dapat dibuktikan apabila stail hidup. sains dan politik.

3 . 5. Tujuan utama adalah untuk menyediakan peluang – peluang pendidikan kepada semua warga dan memupuk potensi setiap murid. Namun begitu.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Sistem pendidikan negara kita mempunyai matlamat dalam jangka masa pendek iaitu 5 tahun mahupun dalam jangka masa panjang iaitu untuk 20 tahun akan datang. Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan 2. Ini jelas termaktub dalam dokumen – dokumen rasmi kerajaan seperti dalam Rancangan Malaysia Ketujuh. pendidikan di Malaysia masih menghadapi banyak cabaran untuk dihadapi. 3.0 CABARAN – CABARAN PROFESIONALISME KEGURUAN Malaysia boleh berbangga kerana sistem pendidikan pada hari ini mempunyai falsafahnya sendiri.cabaran ini diperincikan bagi memberi gambaran yang jelas kepada golongan yang terlibat dengan pendidikan khususnya sistem pendidikan di negara kita. Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Orientasi dan tujuan pendidikan yang dijalani Kesemua cabaran . Ini termasuklah : 1. Pengekalan kualiti sistem pendidikan Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar 4.

Bilangan murid semakin besar jika kita menerima cadangan bahawa pendidikan pra sekolah harus diberi kepada semua warga tanpa mengira latar belakang keluarga dan tempat kediaman. Bilangan pelajar membesar lagi sekiranya mod atau saluran pendidikan secara jarak jauh.1. Lebih ramai penduduk terdiri daripada golongan muda daripada golongan tua. luar kampus atau program – program kembar (francais) diambil kira. tidak salah jika dikatakan bahawa masyarakat di Malaysia hari ini lebih cenderung digelar sebagai masyarakat muda. Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan Hal ini dapat dilihat melalui bilangan murid atau pelajar sudah pasti bertambah selari dengan pertabahan atau populasi negara. Selisihan makro mencakupi ketidakseimbangan pada 4 . iaitu boleh dikatakan berumur 40 tahun ke atas. Dari segi demografi. Pelbagai aspek harus diberi perhatian sewajarnya seperti ruang.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. alat – alat dan tempat pendidikan. 2.2 Pengekalan kualiti sistem pendidikan Cabaran kedua melibatkan usaha membaiki selisihan yang wujud dalam sistem pendidikan sama ada pada peringkat makro mahupun pada peringkat mikro. maka isu kuantiti pendidikan menjadi semakin runcing. Berasaskan penekanan yang diberi oleh kerajaan bahawa masyarakat harus belajar seumur hidup serta menjadikan umur bukan kriteria penentu untuk seseorang itu terus belajar.

peringkat pendidikan (rendah. perasaan yakin diri untuk bertanding. 5 . Hal ini meliputi aspek peningkatan prestasi. bangsa dan budaya. kepuasan kerja di kalangan guru – guru dan murid – murid. sikap. Pendek kata aspek kuantiti perlulah selari dengan pembangunan dari segi kualiti pendidikan. terhadap pengajaran pada guru serta terhadap keberkesanan organisasi pada kakitangan pengurusan. Kedua – dua jenis selisihan ini perlu dihalusi martabatnya. kesesuaian dan kebergunaan ilmu dan kemahiran yang diperolehi daripada sekolah dan institusi – institusi pengajian tinggi. perasaan banggakan negara. Ia merangkumi standard atau taraf pembelajaran. tertiar) dan pada peringkat perancangan (bagi matlamat sosial dan ekonomi). keberkesanan pengajaran.infrastruktur dan guna tenaga pada peringkat negeri. Kajian dan analisis harus dijalankan bagi mengesan kelas dan tahap ketidakimbangan dalam sistem pendidikan agar langkah diimbangi semula dan alternatif dapat dirumuskan serta dilaksanakan sebaik mungkin.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN peruntukan kewangan. Secara terperincinya. menengah. daerah. Selisihan mikro pula merangkumi komponen lembut sistem pendidikan seperti kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran. megahkan pencapaian negara termasuk pengiktirafan yang diperolehi oleh pemimpin – pemimpin negara dan sebagainya. jenis sekolah. motivasi terhadap pelajaran pada pelajar. istilah kualiti atau mutu pendidikan tidak asing lagi bagi kita. kelicinan pengurusan. nilai.

Merevolusasikan seluruh sistem pendidikan. infrastruktur. kepesatan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang memerlukan formulasi falsafah. reka cipta atau kreativiti bukan lagi merupakan istilah janggal dalam proses mengajar dan belajar. serta ketinggalan zaman. Jangkaan hidup pada zaman moden. prosedur.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Keengganan membuat membaharui atau kadangkala keperluan bagi pembaharuan merupakan satu sikap ortodoks yang merugikan. Inovasi. matlamat. 6 . Pembaharuan perlu melibatkan komponen struktur. Jika dianalisis secara rapi.3 Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar Sebuah negara yang maju adalah negara yang mempunyai sistem pendidikan yang boleh mengadaptasi dan merubah perjalanan sistem pengajaran dan pembelajarannya. objektif dan prosedur yang baru supaya kesemua ini dapat memperkukuhkan lagi apa yang sudah terasas. proses dan penekanan agar dapat melahirkan satu sistem baru yang mampu bertahan dalam sesuatu tempoh jangka masa panjang yang melihat akan datang. Inovasi juga adalah sinonim dengan globalisasi. Pembaharuan penting supaya sistem menjadi relevan dan tidak lapuk. semua aspek sistem pendidikan. bukan sebahagian kecil sahaja selepas sesuatu tempoh jangka masa panjang amat perlu bagi membasmi seluruh penyakit dan kelemahan yang wujud dan mencengkam sistem itu. agihan tenaga kerja.

Ini selari dengan perkembangan di negara – negara maju yang lain. 2. Namun begitu. Tanpa pelaksanaan dan perubahan amalan. Kementerian Pendidikan Malaysia (sekarang dikenali sebagai Kementerian Pelajaran Malaysia) telah mempopularkan konsep sekolah bestari atau ‘smart school’ iaitu satu konsep persekolahan yang inovatif. Awal tahun 1997. ia tidak dapat memberi sebarang kesan positif serta tidak menimbulkan apa – apa perubahan kepada sistem pendidikan di Malaysia. murid dan pihak pengurusan. Aspek – aspek ini termasuklah sistem disiplin murid.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN semua aspek sistem pendidikan perlu dubah atau diinovasikan. Perubahan paradigma dan ‘mind set’ guru dan pihak pentadbir amatlah diperlukan kerana ia merupakan penggerak utama sesuatu idea baru dan inovasi tersebut.4 Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Guru – guru merupakan tonggak kejayaan murid – murid dan para pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi serta berpengaruh dalam melahirkan golongan intelektual dan profesional yang diperlukan oleh 7 . Guru – guru dan pihak pentadbir/pengurus perlu bersikap lebih terbuka. konsep ini kekal tercatat di dalam dokumen – dokumen rasmi jika ia tidak dioperasikan. kepimpinan guru besar. bersedia mendengar dan berganding bahu untuk cuba keluar daripada amalan atau garis bertindak paradigma yang lama. bahan alat mengajar. corak pengukuran dan penilaian serta cara pemikiran dan pemerhatian guru.

rata – rata merasakan khidmat mereka tidak dinilai setimpal dengan penghargaan dan penilaian yang diberikan oleh pihak swasta. sememangnya memendekkan masa persekolahan harian. terutama bagi bidang – bidang kritikal seperti bidang perubaan dan kejuruteraan. tidak akan memberikan ganjaran yang diharapkan kerana sebahagian besar daripada sistem itu masih pada bentuk dan identiti yang lain. Fenomena kekangan masa dan sindrom exam – oriented merupakan antara sebab utama kekakuan dalam pembelajaran murid – murid dalam pengajaran guru serta dalam perancangan skop bidang pelajaran. Namun. Penampalan superficial ke atas sebahagian kecil daripada sistem.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN negara. 8 . Amalan persekolahan dua sesi. sesi pagi dan petang. Faktor masa persekolahan harian merupakan faktor utama yang mendesak penglibatan murid – murid dan guru. yang telah berjalan sejak lebih daripada 25 tahun yang lalu. Akibatnya murid – murid dan guru terlalu sedar akan kesuntukan masa belajar atau berinteraksi dalam bilik darjah dan sekolah. sedangkan pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi pula. Ini dapat dilihat apabila guru dianggap berada di hirarki pekerjaan yang paling rendah. misalnya kepada komponen lembut seperti kurikulum sahaja. Keberatan masalah ini ditambah oleh skop bidang pelajaran yang luas. status dan penghormatan masyarakat terhadap golongan pendidik tidak mencerminkan kepentingan peranan yang mereka mainkan.

Selain daripada ganjaran material. minat. dedikasi dan inovasi semasa mereka belajar di sekolah. Sungguhpun begitu. kepuasan dan motivasi kerja di kalangan guru juga tidak berada di tahap optimum atau maksimum. Seterusnya. Pelajaran dipelajari secara hafalan dan sikap positif dalam mencari ilmu seperti sikap suka membaca kian pupus mengikut masa di mana semakin lama mereka bersekolah semakin lemah keyakinan mereka terhadap matlamat pembelajaran dan persekolahan. Ramai guru yang berasa kecewa dengan berleluasanya gejala sosial di kalangan remaja dan yang menyedihkan sebahagian daripada mereka masih berada di bangku sekolah lagi. Mereka lebih tertekan apabila masyarakat menudung jari dan mempersalahkan para guru yang silap memberi didikan formal kepada anak – anak muda zaman sekarang. para guru harus berfikir sejauh mana mereka akan terus kekal berkidmat cemerlang dan penuh iltizam serta dedikasi di bidang perguruan seandainya status dan imej mereka dipertingkatkan. murid – murid kurang motivasi. Akibatnya murid – murid tidak mempunyai semangat ‘belajar untuk menimba ilmu dan menjadi orang yang terdidik’. 9 .CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Sindrom exam – oriented menekan murid – murid dalam proses pembelajaran kerana mereka belajar untuk mendapatkan kredit yang baik dalam peperiksaan.

pesonaliti dan identiti individu. Dalam proses pendidikan. Ukuran terakhir sesuatu hasil pendidikan adalah perubahan dan pembentukan sahsiah. Cabaran ini menjadi penting untuk dihadapi kerana ia menyentuh isu tamadun dan jati diri atau maruah bangsa. produktiviti dan kecemerlangan ini diukur melalui mutu dan bilangan murid yang dihasilkan oleh sistem persekolahan. masyarakat yang pesat membangun adalah masyarakat yang produktif dan cemerlang. tahu berfikir secara rasional melihat alam sekeliling secara positif dan optimis serta bangga dengan warisan yang dipusakai.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. semua murid mempunyai potensi dan bakat keindividuan yang perlu digalak serta dipupuk Secara unggul.5 Orientasi dan objektif / tujuan pendidikan yang dijalani Secara umumnya. sistem pendidikan negara perlu dikaji semula 10 . Oleh itu. malahan turut yakin pada diri. matlamat pendidikan negara terus dipersoalkan. tindakan tidak bermoral. Dengan banyaknya gejala anti disiplin dalam tingkah laku. Seperti yang diketahui umum. Ukuran ini hanyalah ukuran sementara dan kurang tepat. murid – murid menjadi individu yang bukan sahaja berkembang mindanya dan terasah kemahiran vokasinya. tidak bersopan santun dan sebagainya. Hasil dari didikan di sekolah. gejala punk. Inilah ujian yang paling getir bagi sistem pendidikan di Malaysia.

CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN selaras dengan perkembangan sosial dan ekonomi semasa. Antara isu yang sering dibangkitkan diringkaskan seperti berikut :  Permintaan sosial yang tinggi terhadap sistem pendidikan negara  Fenomena pengangguran siswazah yang meruncing akibat kemelesetan ekonomi dunia dan negara  Perkembangan teknologi moden yang memerlukan tenaga kerja profesional dalam bidang teknologi tinggi. khususnya dalam bidang perindustrian  Aspirasi masyarakat untuk melahirkan siswa siswi generasi akan datang yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga terdidik dalam soal – soal estetika. agama dan kemasyarakatan. 11 . moral.

Tujuan utama usaha – usaha ini ialah untuk menentukan agar sistem pendidikan itu relevan dengan kehendak semasa. peranan dan keberkesanan pendidikan adalah persoalan utama di kalangan ibu bapa dan masyarakat. melaksana. maka tumpuan diberi terhadap usaha – usaha untuk menilai semula. Mereka inilah yang bertanggungjawab menggubal. memperbanyakkan program latihan dan meluaskan kajian di bidang yang berkenaan.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 3. pembangunan sistem pendidikan bergantung kepada pembangunan barisan pengurusnya. merubah dan mengubahsuai dasar pendidikan. Langkah – langkah untuk menangani yang 12 .0 KESIMPULAN Dalam era globalisasi. Dalam hal ini. mengadaptasi dan menginovasi sistem serta proses pendidikan. Oleh kerana terdapat pertalian antara pembangunan baik dari sektor ekonomi. Pentadbir yang memahami sepenuhnya matlamat wawasan negara. memupuk budaya kerja moden. Strategi – strategi utama termasuklah menstrukturkan semula sistem pengurusan di semua tahap kerja. politik dan sosial dengan institusi pendidikan. bekesan dan licin. cemerlang serta berupaya menimbulkan pembaharuan. bersikap proaktif dan terbuka sahaja yang boleh menentukan sistem pendidikan ini tidak ketinggalan zaman.

CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN diterapkan pula menentukan inovasi dan adaptasi dalam gaya pengurusan. iaitu membangunkan dan memajukan masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan bersesuaian dengan peredaran zaman dan perkembangan ilmu. sistem pendidikan negara memikul satu tanggungjawab yang amat berat. Justeru itu. pendekatan pengajaran serta penilaian sistem pendidikan. Perancangan dan penilaian kolektif harus dipergiatkan bagi memperkemas dan mempertingkat keberkesanan fungsi setiap komponen dalam sistem pendidikan negara. Untuk itu. pelaburan dalam bidang pendidikan perlu mengambil prioriti paling utama walaupun kadar pulangan hasil jangka pendeknya tidak jelas. 13 .

Penyata Jawatan-Kuasa Pelajaran. Subang Jaya. 2003. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Laporan Kabinet Mengkaji Semula Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Perubahan dan Kemajuan Pendidikan di Malaysia. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Komponen 3). 2003.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 4. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : Caxton Press Ltd. Mohd. 1956. Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. 14 . 1988. Saleh Lebar. Bhd. Subang Jaya. Mok Soon Sang.0 RUJUKAN Mok Soon Sang. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI – Sekolah Rendah (Komponen 1 & 2). 1979.

1991.) Reformasi Pendidikan di Malaysia. 2000.K. 1993. Communication for the Classroom Teacher. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Cooper. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Zahid Mohd. Chang. 1993. Abd. London : Kogan Page 15 . Wan Mohd. Arizona : Gorsuc Scarisbrick.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Wan Mohd. P. Noordin. Noordin. Rahim Selamat. Zahid Mohd. Dalam Idris Jauzi (Ed. P. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. Step – By – Step Problem Solving. Pengurusan Sekolah Bestari.Y. Johor Bahru : Badan Cemerlang Sdn Bhd. R. & Kelly. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Isu dan Cabaran”. 1995.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->