P. 1
Nota PCE

Nota PCE

|Views: 6,989|Likes:
Published by Azmirudin Bin Azemi

More info:

Published by: Azmirudin Bin Azemi on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2015

pdf

text

original

BAB 1 PENGENALAN INSURANS Apakah itu insuran?

Adalah institusi ekonomik berasaskan prinsip bersaling, dibentuk bagi tujuan menubuhkan dana am yang mana ianya perlu bila mana timbul atau berlaku risiko yang tidak diduga yang mana kebarangkalian berlaku adalah boleh dianggarkan secara munasabah. Fungsi insurans: 1. Fungsi Primer: Penyebaran kerugian kewangan secara saksama kepada segelintir mereka yang diinsuranskan dikalangan sekumpulan yang besar. 2. Fungsi sekunder: 2.1 Penstabilan kos 2.2 Pendorongan usaha niaga – Pengusaha mesti memindahkan risiko mereka melalui insurans. 2.3 Menghilangkan perasaan takut dan bimbang. 2.4 Mengurangkan kerugian 2.5 Kaedah simpanan 2.6 Sumber modal bagi pelaburan – insurer mengumpulkan dana yang besar dan membuat pelaburan 2.7 Membuka peluang pekerjaan – Industri insurans telah menjana banyak peluang pekerjaan Kelas Insurans: 1. Insurans Hayat Bertindak melindungi risiko kematian yang tidak diduga, pendapatan hari tua, penyakit dan ketidakupayaan. 2. Insurans am Bertindak melindungi terhadap kerosakan harta benda. Cth: kenderaan bermotor, marin dan pesawat, barangan yang dijual. Sejarah Insurans Di Malaysia 1. Permulaan insurans dikenalpasti dalam industri marin. 2. Di Malaysia dikesan pada abad ke 18 dan 19 oleh British iaitu Harrison & Crossfield, Boustead dan Sime Darby. - Hingga lewat tahun 1955, insurer asing menguasai pasaran insurans Malaysia sehingga 95%. Awal 1960, beberapa syarikat insurans hayat ditutup kerana beroperasi secara tidak betul dan kerana kekurangan latar belakang teknikal. 3. Dikawal oleh Akta Insurans 1963 (mulai 1/1/1997 – dikawal oleh Akta Insurans 1996) Peranan Agen Insurans 1. Memberi kelegaan kepada tanggungan orang yang diinsuranskan jika ia menemui ajal secara yang tidak diduga dan sekiranya berlaku kerugian harta. 2. Menyemai disiplin untuk menyimpan wang dikalangan penduduk bekerja. 3. Memberi beberapa bentuk perkhidmatan kepada orang awam berkaitan dengan insurans.

BAB 2 CIRI-CIRI RISIKO DAN PENGURUSANNYA Apa itu peril? Peril adalah penyebab terjadinya kerugian seperti kebakaran, penyakit, kematian dan lain-lain. Apakah itu risiko? - Ketidakpastian mengenai kerugian/kehilangan - Kepelbagaian akibat dari suatu keadaan - Mengikut amalan, akibat sebenar adalah berbeza dari yang dijangka. Bagaimana menilai risiko? Dilakukan dengan melakukan teori kebarangkalian:1. Priori Iaitu jumlah sesuatu kejadian berlaku adalah diketahui 2. Empirikal Iaitu berdasarkan data pada tahun-tahun lepas. 3. Penganggaran Berdasarkan anggaran seseorang untuk meramalkan seseuatu akibat - digunakan apabila kekurangan data tahun-tahun lepas atau statistic yang boleh diyakini (cth: insurans loji nuclear) Apakah konsep berkaitan risiko? 1. Kerugian penyusutan atau kehilangan nilai ekonomik 2. Peril penyebab terjadinya kerugian 3. Bahaya 3.1 Bahaya fizikal kebarangkalian fizikal yang meningkatkan keadaan terjadinya kerugian.(cth: pembinaan bangunan dari kayu, kereta yang tidak diselenggara dengan baik) Bahaya Moral Sikap/tingkah laku insured yang menyebabkan terjadinya kerugian (cth: tidak amanah, cuai dan sikap tidak mahu bertolak ansur) Kategori risiko 1. Risiko Asas Memberi kesan pada seluruh ekonomi atau sebahagian besar manusia seperti gempa bumi, banjir, taufan dan sebagainya. (tanggungjawab kerajaan dan masyarakat seluruhnya)

2. Risiko Khusus Memberi kesan terhadap individu seperti kebakaran, kematian, penyakit dan sebagainya. (tanggungjawab individu) 3. Risiko Tulen 4. Risiko Spekulatif Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan,kerugian atau tiada kerugian. Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan, kerugian atau tiada kerugian seperti pelaburan saham, perniagaan dan lain-lain. Elak aktiviti berisiko Mengurangkan kekerapan kerugian (cth; gunakan bahan kalis api dalam pembinaan) Contoh; memasang sistem perenjis air.

Kaedah menangani risiko 1. Pengelakan risiko 2. Pengawalan kerugian 2.1 Menghalang kerugian 2.2 Meminimumkan kerugian

1 Mengelak 3.2 Kontrak bukan insurans Pengurusan Risiko Adalah pendekatan sistematik bagi mengendalikan risiko yang mengancam asset serta pendapatan perniagaan dilakukan dengan cara:1. Pemindahan risiko Kerugian yang dialami akan ditanggung oleh pihak yang membendung risiko itu Risiko diterima dengan cermat Risiko diterima dengan tidak mengetahui kewujudannya Pemindahan risiko kepada sesebuah organisasi.Meliputi kerugian yang mampu dinilai dari segi kewangan 2. Kepentingan boleh insurans 7.Jika hanya ada segelintir risiko. Kerugian yang tidak dijangka Kerugian yang dialami mestilah secara kebetulan sahaja (sesuatu yang tidak disengajakan). Pembendungan risiko 3.1 Kontrak insurans 4. Memilih 3. Mengawal Ciri-ciri risiko yang boleh diinsuranskan 1. Kerugian akan dibiayai oleh organisasi atau individu yang risiko tersebut telah dipindahkan Memindahkan kerugian dengan membeli kontrak insurans kebakaran Contoh. 6. prinsip kerugian yang segelintir akan ditanggung oleh ramai tidak boleh diamalkan. .4 Membendung 4. Melaksanakan 5. Insurans tidak boleh berfungsi dengan baik jika kerugian disengajakan atau dengan niat menipu.1 Terancang 3. .2 Mengawal kerugian 3. Risiko tulen sahaja 4.Agar membolehkan insurer membuat ramalan yang tepat.Nilai kewangan .3 Memindah 3. Mesti sah disisi undang-undang dan tidak bertentangan dengan dasar awam mengenalpasti pendedahan terhadap kerugian menilai bakal amaun kerugian melaksanakan program pengurusan risiko mengawal program penurusan risiko . Kerugian yang tidak boleh membawa kepada malapetaka Kerugian yang ditanggung mesti tidak boleh membawa kepada malapetaka hingga boleh memudaratkan seseorang insurer seperti perang dan gempa bumi. 5. Menilai 3.2 Tidak terancang 4.Mesti mempunyai kesamaan dan jumlah yang banyak.3. pasaraya memindahkan bakal liability yang berpunca dari jualan produk yang tercela dengan menandatangani perjanjian dengan pembuat barang supaya beliau setuju untuk membayar pampasan 4. Mengenal pastian 2. 3. Jumlah besar risiko yang sama .

.Prinsip ini tidak terpakai dalam insurans hayat. Penyerahan Hak .Fakta matan adalah fakta yang boleh mempengaruhi pengunderait untuk menerima risiko atau sebaliknya.Prinsip penuh percaya mutlak boleh rosak kerana. liabliti. . . .Membolehkan insurer yang telah membayar indemnity kepada insured atas sebarang kerugian mempergunakan hak insured untuk menuntut amaun yang dikeluarkannya dari pihak ketiga. . Kepentingan Boleh Insurans .Melalui tort Kecuaian pihak ketiga .Adalah pemindahan hak dan liability seseorang kepada orang lain. Prinsip Penuh Percaya Mutlak . gentian atau bina semula. nyawa dan anggota badan yang dilindungi dibawah polisi Adalah kepentingan kewangan insured dalam perkara pokok insurans .Oleh itu kepentingan boleh insurans adalah hak yang sah untuk mengiinsuranskan kepentingan kewangan insured diatas perkara pokok insurans. Premium yang munasabah BAB 3 PRINSIP-PRINSIP ASAS INSURANS DAN PENGENALAN TAKAFUL Prinsip khas yang terkandung dalam kontrak insurans 1. 8.Cara-cara indemnity merangkumi pembayaran secara tunai.Mengkehendaki insurer supaya meletakkan insured dalam keadaan kewangan yang sama seperti sebelum berlaku kerugian.Gagal mendedahkan fakta matan . Insurans Hayat – insured hanya perlu ada kepentingan boleh insurans semasa permulaan kontrak.Salah nyata fakta matan 4. . .Contoh.Terbahagi kepada dua :Perkara pokok/asas insurans Perkara pokok/asas kontrak insurans Ianya adalah harta benda. Ianya berlaku melalui 4 cara. Insurans Am – kontrak insurans am harus wujud pada permulaan kontrak dan masa berlakunya kerugian (kecuali marin) 2. 5.Adalah menjadi satu kemestian untuk menyatakan secara lengkap dan tepat semua fakta matan berkaitan dengan risiko yang dicadangkan sama ada ditanya atau tidak. 3. Prinsip Subrogasi . Indemniti . pembaikan. denda atau penalty yang dikenakan oleh undang-undang (tidak boleh diinsuranskan) kerana bertentangan dengan dasar awam.Mesti melalui persetujuan bersama mengikut Akta Polisi Assurance 1867.

Keperluan prinsip sumbangan. 3.2 polisi indemnity atau lebih yang masih berkuatkuasa . Laporan dan Keengkaran.Rangkaian Kejadian . pemeriksaan. Sumbangan ini diguanakan untuk membantu peserta yang menanggung kerugian luar jangkaan Berkongsi keuntungan antara syarikat dan peserta .Polisi-polisi ini melindungi peril yang sama yang mungkin menyebabkan kerugian .Kerugian yang dialami melibatkan perkara pokok yang sama dan dilindungi di bawah kesemua polisi ini. PENGENALAN TAKAFUL Dikawal oleh Akta Takaful 1984 (15/11/1984) dan terbahagi kepada:1. penubuhan dan selenggara dana. Pentadbiran Dan Penguatkuasaan. harus dikenalpasti sebab hampiran.Kerugian yang berlaku disebabkan lebih dari dua peril dan salah satu adalah peril yang diinsuranskan dan berlaku serentak serta kesannya dapat diasingkan. Pembatasan. agih keuntungan dan keperluan lain.. Suasana Dan Perjalanan Perniagaan Takaful.Maka disini sebab hampiran adalah punca yang menyusuli kejadian terakhir.Melalui kontrak . Perjalanan Takaful diawasi oleh Majlis Pengawasan Syariah dimana ahli majlisnya adalah ulama syariah dan keputusan majlis mengikut peraturan Syura (persetujuan bersama) Tabaruk Mudharabah Adalah derma.Rangkaian Kejadian Yang Terputus . Penterjemahan. . .Melalui perkara pokok Kerugian yang tidak dilindungi dibawah polisi Membenarkan seseorang menuntut bayaran kerugian dari pihak ke tiga (cth. Kuasa oleh Gabenor Bank Negara. Pepatah latin “Causa proxima non remota spectator” (harus diteliti sebab hampiran dan bukan sebab terpencil. Klasifikasi dan Rujukan Perniagaan 2. Penggunaan Doktrin Sebab Hampiran . Prinsip Sebab Hampiran Apabila kerugian berlaku daripada beberapa punca.Membolehkan insurer berkongsi bersama membayar pampas an kepada insured bersama insurer lain mengikut bahagian masing-masing. 7.Punca Serentak . hilang barang semasa mengina di hotel – Akta Innkeepers 1952) Mengambil hak insured yang tinggal (subrogasi boleh dibuat oleh insurer walaupun sebelum pembayaran indemnity) 6. menutup atau memindah perniagaan 4.Berlaku bila terdapat rangkaian kejadian yang tidak terputus . Pampasan.Polisi-polisi ini harus melindungi hak yang sama .Melalui statut . Prinsip Sumbangan . .

terdapat 58 insurer di Malaysia dimana 7 adalah insurer hayat. Menguruskan dana pelaburan 5.Doktor . 40 insurer am dan 11 adalah insurer komposit Ejen Insurans .Jabatan pentadbiran . 4. Komponen Utama: 1.Seseorang yang mewakili syarikat insurans dan bertindak mengikut batasan undang-undang. Menyediakan pelan untuk melindungi risiko 2. Terbahagi kepada 2 bentuk Takaful Keluarga Takaful Am BAB 4 INDUSTRI INSURANS DI MALAYSIA Pasaran Insurans Adalah kemudahan untuk membeli dan menjual insurans.Jabatan memproses data elektronik .Adalah ejen yang tidak terikat dengan mana-mana insurer dan sebagai penasihat kepada awam dan perlu ada lesen dari Ketua Pengarah Insurans.Juru marin dan kargo . Perniagaan dijalankan melalui aqad 6.Penyelaras penyiasat kerugian .Aspek Perniagaan Takaful 1. Berperanan sebagai pengurus asset dan pengagih keuntungan/kerugian bagi peserta.Hospital .Penilai kerugian Reinsurer Adalah insurans yang dibeli oleh insurer untuk melindungi risiko mereka seperti Malaysian National Reinsurance Berhad.Ejen insurans hayat tidak boleh mewakili lebih dari 1 syarikat pada satu masa Broker Insurans . Struktur Organisasi . Pembeli 2.Jurutera . . Peserta bersetuju untuk menjamin bersama terhadap kerugian antara peserta 3. Penjual 3. Lain-Lain Komponen . Perantara Orang yang akan membeli insurans dikenali sebagai insured Dikenali juga dengan nama insurer Terdiri daripada ejen dan brokwr insurans Pada 1995.Ejen insurans am tidak boleh mewakili lebih dari 2 syarikat pada satu-satu masa .

Institusi-Institusi Yang Berkaitan Insurans Hayat 1. tuntutan.Penyelidikan. cetakan . Biro Insurer Motor (MIB) .Keseragaman amalan dan ekonomi dalam pentadbiran .Penduaan guna tenaga . Kelemahan . Desentralisasi Setiap cawangan membuat fungsi asas Percepatkan perkhidmatan kepada pelanggan.Maklumat.Ditubuhkan pada tahun 1944 dan terdapat 18 ahli . Membolehkan organisasi melayan selera pelanggan dengan lebih baik. 4. menjalankan dana amanah dan peperiksaan dalam bidang insurans Insurans Am 1. Persatuan Kebangsaan Ejen Insurans Hayat Malaysia (National Association of Malaysian Life Insurance Agent – NAMLIA) .Antara kelemahannya ialah perkhidmatan lembab kerana jarak yang jauh antara pengurusan dan pelanggan. 3. memberi nasihat dan menyebar maklumat berkaitan insurans hayat.Berfungsi untuk menjaga kepentingan mereka yang menjual dan mengurus insurans hayat.Cawangan hanya menumpukan aktiviti jualan .Kerja-kerja underait. pembaharuan. 2. perakaunan dilakukan di ibu pejabat.Ditubuhkan pada Oktober 1978 . pembelajaran. .Berfungsi sebagai penggalak kemahiran dan kemajuan. Persatuan Aktuari Malaysia (Actuarial Society of Malaysia – ASM) . draf polisi.Berfungsi untuk mengkaji selidik bidang aktuari yang berkaitan insurans hayat. kursus/bengkel .- Jabatan perakaunan Jabatan pelaburan Jabatan agensi atau penjualan Jabatan pemasaran Jabatan tuntutan Jabatan khidmat pelanggan Sentralisasi Dan Desentralisasi Sentralisasi . perpustakaan.Cawangan terlalu dibebani kerja rutin dan tidak dapat menumpukan kepada jualan iaitu fungsi utama jualan.Ditubuhkan pada tahun 1985 . Persatuan Insurans Hayat Malaysia (Life Insurance Association of Malaysia) LIAM .Berfungsi menjaga kepentingan industri insurans. hadiah untuk kajian insurans. Malaysia Insurance Institute (MII) .Ditubuhkan pada tahun 1946 .

Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) 5. Menyuarakan sesuatu 6. Mendapatkan barangan dan perkhidmatan 5. Skop Undang-Undang Kesolvenan Kewangan Insurer . Mendapatkan kepuasan 2. Menuntut gantirugi 7. Mendapat maklumat 3.Deposit wajib sebanyak RM 300. Mendapat suasana selamat dan bersih SWA Peraturan Tujuan:.Menyimpan pendaftaran polisi .Untuk menyemai disiplin perniagaan dan menyebarkan persaingan sihat . Persatuan Penyelaras Kerugian Malaysia (AMLA) .000. Membuat pilihan 4. PIAM dan IBAM . Persatuan Broker Insurans Malaysia (IBAM) .Ditubuhkan pada 1981 BAB 5 PERLINDUNGAN PENGGUNA DAN UNDANG-UNDANG STATUT Hak Pengguna 1.PIAM telah menyediakan ‘Kod Etika Dan Perlakuan’ dalam tahun 1991. Mendapat pendidikan pengguna 8.Pendaftaran insurer .Menyediakan beberapa perlindungan kepada pengguna insurans . Undang-Undang Statut Adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polisi dan pihak awam. Kumpulan Motor Tak Bertempat 4.Dijalankan melalui LIAM. Biro Perantaraan Insurans (IMB) – diterajui oleh PIAM 3.Didaftarkan dibawah Akta Persatuan 1966 6.00 dengan Akauntan Negara .- Ditubuhkan pada 1964 2.

Dana insurans dan pelaburan Penyerahan akaun dan pulangan Reinsurans Skim dana insurans terjamin Kuasa Ketua Pengarah Insurans .Cara menilai asset dan peruntukan susut nilai . Amalan Perdagangan Adil .Memohon mahkamah untuk melantik pengurus bagi mengurus perniagaan dan harta seseorang insurer.- Margin kesolvenan (Lebihan setelah ditolak tanggungan insurer pada setiap masa) iaitu RM 5 juta bagi insurer hayat. Kontrak sah disisi undang-undang Jenis-Jenis Kontrak Kontrak Tercela Insurer .Penyediaan dan penyerahan akaun tahunan dan kenyataan yang berkaitan dengannya .Menyerahkan petisyen kepada mahkamah untuk menutup perniagaan seseorang insurer jika perlu. 2. perniagaan dan urusan seseorang insurer .Cara menilai liability. Perkara Asas Kontrak Insurans 1. RM 10 juta bagi insurer komposit Perlantikan dan pemecatan pengarah urusan dan lain-lain. Akta Syarikat 1965 . 4. RM 5 juta bagi insurer am.Mengeluarkan arahan tentang perlaksanaan perniagaan insurer . Kemampuan disisi undang-undang (mampu disisi undang-undang kecuali minor dan orang-orang yang tidak siuman) 6. . lisan atau perlakuan Persetujuan – “consensus ad idem” Pertimbangan – terjadinya bila insured berjanji membayar premium dan insurer memberi indemnity atau membayar amaun yang diinsuranskan Membayar premium Insured Indemnity/amaun diinsuranskan 5.Memeriksa buku akaun insurer . Niat untuk mengadakan perhubungan yang sah Tawaran dan penerimaan – melalui tulisan.Ambil alih kuasa ke atas harta. 3. BAB 6 KONTRAK INSURANS Kontrak insurans adalah perjanjian yang sah disisi undang-undang antara insured dengan insurer.Menyiasat perniagaan insurer .Memecat pekerja atau pengarah syarikat insurans dan melantik orang yang sesuai .Mengawal perjalanan syarikat insurans dibawah bidang kuasa KPI.

Ratifikasi Apabila ejen bertindak melebihi kuasa sebenarnya tetapi mempunyai ikatan dengan prinsipal. Kontrak Boleh Batal Adalah kontrak yang tidak sah disisi undang-undang Berlaku bila insurer mengambil pilihan untuk membatalkan kontrak tersebut. Kontrak Batal 2. Tugas Seorang Ejen Memberi penyata akaun kepada prinsipal Memberi keutamaan kepada prinsipal Tidak boleh membocorkan maklumat Tidak mengambil rasuah Mematuhi arahan prinsipal Tidak boleh melepaskan tanggungjawab terhadap ejen bawahannya Hak Seorang Ejen Mendapat Upah Mendapat bayaran balik wang yang telah didahulukan Menjalankan tugas mengikut kesesuaian sendiri . BAB 7 UNDANG-UNDANG AGENSI Perkataan Penting Ejen.1. Kontrak Tidak Boleh Kuatkuasa Tidak mematuhi syarat undang-undang. prinsipal Perantaraan Agensi Perhubungan Ejen adalah orang yang mewakili seseorang yang dipanggil prinsipal Orang tengah dalam pasaran insurans sama ada ejen atau broker Perhubungan antara ejen dan prinsipal bagi mendapatkan perniagaan dari pihak ketiga Melibatkan ejen dan prinsipal dan pihak ketiga dan ejen dengan pihak ketiga Kuasa Seorang Ejen Kelas Ejen Ejen Khas Ejen Am Ejen Universal Ejen untuk urusan yang ditetapkan sahaja Ejen yang boleh melakukan tugas am bagi pihak prinsipalnya Orang yang mempunyai kuasa tanpa had Kuasa Nyata Secara lisan atau bertulis Kuasa Tersirat Tidak dijelaskan secara bertulis atau lisan Kuasa Biasa Membolehkan ejen bertindak melakukan sesuatu yang biasa dilakukan dalam sesuatu perniagaan Kuasa Jelas Tindakan seseorang mempengaruhi orang lain agar percaya yang dia telah melantik orang lain sebagai ejen bagi pihaknya.

Akta Insurans 1996 ke atas maklumat berkaitan dari ejen kepada syarikat insurans hayat.dari perlakuan pihak-pihak yang terlibat .Tanggungjawab Prinsipal Membayar upah gantirugi kepada ejen akibat tindakan ejen yang sah dalam batasan kuasanya.Dengan cara undang-undang yang mungkin timbul . Adalah penting bagi menentukan untuk siapa ejen insurans bertindak untuk sesuatu tindakan yang dilakukannya pada ketika itu. bayaran adalah dikira dihantar kepada insurer walaupun ejen tersebut tidak berbuat demikian dan insured berkenaan perlu diberi perlindungan. 1996) - - .Dengan perlantikan yang nyata .Dengan statut (Seksyen 151. Penjalinan Perhubungan Perhubungan insurer dengan ejen insurans mungkin terjalin dengan beberapa cara seperti berikut:. Kutipan Premium Jika pemegang polisi membayar premium kepada ejen. Jika ejen melakukan kesilapan dengan sengaja atau tidak sengaja memberi maklumat yang mengelirukan. dia dikira melakukan bagi pihak pemegang polisi. Jika ejen membantu pencadang untuk mengisi borang cadangan atau pernyataan peribadi pada ketika itu. Akta Insurans. Penamatan Agensi Memberi notis penarikan balik kepada ejen Notis pelepasan Tamat urusniaga tertentu Tamat tempoh kontrak Persetujuan bersama Kematian/gila/muflis Kontrak ejen yang tidak sah Ciri-Ciri Ejen-Ejen Insurans Ejen siapa? Undang-undang yang digunakan terhadap agensi biasanya “qui facit per alium facit per se” (sesiapa yang bertindak melalui orang lain dikira melakukan dengan sendirinya). Implikasi Akta Insurans. Ia bertindak sebagai ejen pencadang dan tidak untuk syarikat insurans.Dengan cara ratifikasi berikutan tindakan tanpa kebenaran .dari keperluan kes yang berkenaan . 1963 Seorang ejen perlu faham implikasi seksyen 151.

Fungsi Jabatan Pemasaran . Kualiti perlindungan yang ditawarkan (26%) c.Pemilihan saluran penyebaran .Mencari maklumat .Pembelian bersesuaian .objektif (menyumbang kepada pencapaian matlamat keseluruhannya) .Mengenalpasti bakal pelanggan . c.Pembangunan produk . premium dan syarat-syarat yang dikenakan. Akta Insurans 1996 mengenakan beberapa kawalan ke atas perlakuan dan aktiviti-aktiviti ejen diluar pejabat.Perancangan dan kawalan . Seorang ejen dengan jelas tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara berikut:a. Kebiasaannya. kemampuan professional ejen. penukaran kontrak polisi atau pengeluaran resit rasmi melainkan dengan kebenaran insurer. BAB 8 PEMASARAN DAN KHIDMAT SELEPAS JUALAN Pemasaran Proses pengurrusan yang bertanggungjawab untuk mengenal. Mengalami sebarang bentuk liability bagi pihak insurer berkaitan sebarang hutang.Penetapan harga .Penilaian selepas pembelian . persegmen dan sasaran) . mengagak dan memuaskan kehendak pelanggan secara menguntungkan.Penilaian lain-lain sebab seperti a. produk berorientasikan pemasaran selalu berkembang kerana ia lebih memenuhi keperluan pengguna. Mewakili lebih dari 1 insurer hayat dan / atau lebih dari 2 insurer am b.Strategi penjualan (melalui analisa. samada peribadi atau rasmi. penerimaan risiko-risiko. Reputasi insurer (60%) b.matlamat penjualan .Mengenalpasti masalah . Faedah polisi (14%) .Mengenalpasti pasaran .- Had Kuasa Ejen Ada beberapa perkara yang ejen insurans tidak dibenarkan berbuat bagi pihak insurer.Menjalankan dan mengawal pelan jualan Proses Keputusan Pembelian Pengguna . Proses Penjualan .Lain-lain faktor ialah perwatakan dan kemesraan ejen.Promosi Apakah ejen berorientasikan pemasaran? Ia perlu memenuhi keperluan insurans pelanggannya melalui:.

Daftar polisi . Seksyen 150(4) Akta Insurans 1996 – menghendaki ejen insurans menggunakan risalah atau ilustrasi jualan yang dibenarkan oleh insurer. melayan segala tuntutan) . bukti kesihatan tidak diperlukan . Kes ini adalah untuk tempoh jangka pendek.Setelah layak.Premium paras terus dibayar dan premium tambahan dikenakan untuk risiko sub-standard Ciri-Ciri Produk Insurans Hayat Kontrak insurans hayat adalah kontrak jangka panjang dengan pembayaran premium paras Kedua-dua pihak mesti mematuhi prinsip penuh percaya mutlak (uberrima fides) Kontrak insurans hayat adalah kontrak aleotari (satu pihak menyediakan sesuatu yang bernilai kepada pihak satu lagi sebagai janji kontrak) Kepentingan boleh insurans (Seksyen 152. Akta Insurans 1963 (Seksyen 47 Akta Insurans 1996) BAB 16 PENGENALAN INSURANS HAYAT Kes insurans hayat pertama adalah pada tahun 1583 di England ke atas hayat William Gybbon.Memproses pesanan .Perkhidmatan kepada pemegang polisi (kutipan premium.seperti Seksyen 9.Notis premium bukan wajib kepada insurer. 1762. Persatuan Keadilan mengeluarkan polisi insurans hayat berdasarkan kepada: . Potongan gaji .Penghantaran resit premium .Penjualan kreatif (membantu pelanggan mengenalpasti keperluannya) .Perlindungan diberi kepada sesiapa yang memenuhi syarat . Akta insurans 1996) Pembayaran tuntutan akan memansuhkan insurans hayat Risiko yang akan diinsuranskan akan meningkat mengikut arus masa (risiko kemortalan meningkat mengikut umur dan tempoh kontrak) Prinsip asas insurans seperti yang digunakan dalam insurans hayat Risiko Yang Dilindungi Oleh Kontrak Insurans Hayat Kematian pra-masa (kematian pencari nafkah menyebabkan kehilangan kewangan) . Bayar sendiri b.Penjualan misionari (melakukan jualan melalui persahabatan) Perkhidmatan Selepas Jualan . Kutipan rumah ke rumah d. Mengadakan temubual jualan Menangani bantahan Penghasilan jualan Teknik Penjualan .Kekerapan pembayaran (cara pembayaran yang dibenarkan) a.- Menyediakan persembahan jualan a. Arahan bank c. Tempoh tenggang (adalah tempoh 30 hari untuk membayar premium dari tarikh sebenar) . a.

Polisi Berbayar .Pelan berikut pada amnya digunakan sebagai peruntukan tak lucut hak:a.Tempoh Tenggang .- Hilang Upaya Kekal (kematian dari segi ekonomik) Hilang Upaya Sementara Faedah Persaraan Jaminan Kewangan BAB 17 PRODUK INSURANS HAYAT BAB 18 SYARAT POLISI Kontrak adalah suatu yang tiada bentuk. . . polisi dimansuhkan.Nilai Serahan .Boleh dibayar balik dalam tempoh polisi atau sebagai caj yang akan ditolak ketika tuntutan (tempoh minima 3 tahun premium) . Polisi – dokumen bertulis yang memberi perjanjian tersebut satu bentuk yang nyata.30 atau 31 hari untuk tempoh pembayaran premium dari tarikh kena bayar. Jika premium tidak dibayar dalam tempoh ini.Nilai yang beserta pada polisi selepas premium dibayar untuk masa yang ditetapkan. . Seksyen 33) Kemudahan .Pinjaman Polisi .Polisi rumah ke rumah (6 tahun) dan polisi biasa (3 tahun) .Syarat Tak Lucut Hak . .Dibenarkan antara 85% hingga 90% daripada nilai tunai polisi . (Akta Insurans Hayat 1958 – UK.Perlindungan dibawah polisi berterusan semasa tempoh tenggang.Kemudahan kepada insured yang terlupa membayar premium atau tak mampu bayar untuk tempoh sementara dan berkuatkuasa bila polisi telah ada nilai tunai. Polisi hayat Sebarang alat yang pembayaran wang dipastikan ketika kematian (kecuali kematian kemalangan) atau berlaku sebarang kontingensi yang berkaitan dengan nyawa manusia atau sebarang alat yang membuktikan kewujudan kontrak yang tertakluk kepada pembayaran premium untuk tempoh bergantung kepada hayat manusia.Polisi yang nilai tunai digunakan sebagai premium tunggal untuk menyediakan polisi dengan syarat pada amaun insurans yang lebih rendah . hanya perjanjian mengikut pihak-pihak yang berkenaan secara sah. Pinjaman Premium Automatik .

Membolehkan seseorang memohon menguatkuasakan kembali kontrak. b. Sijil berhenti sekolah dari sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan c. ketika polisi berada dalam tempoh tenggang atau tempoh tak lucut hak Syarat Pembatasan Fasal bunuh diri Jika berlaku dalam tempoh 1 hingga 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa maka polisi akan terbatal dan insurer hanya perlu mengembalikan premium yang telah dibayar. Pengakuan untuk membayar gantirugi insurer terhadap sebarang kerugian akibat dari pengeluaran polisi pendua tersebut . Butiran yang disahkan daripada pendaftaran baptisma e. amaun insurans dan bonus boleh juga ditingkatkan mengikut umur sebenar. - Urusan Polisi - Polisi pendua boleh dikeluarkan apabila polisi hilang. Pengisytiharan statutory oleh insured atau keluarga yang lebih tua jika sijil kelahiran telah musnah atau hilang atau salinan pendua tidak diperolehi. Premium dibayar hingga nilai tunai habis digunakan dan selepas itu polisi akan dimansuhkan. Salah nyata umur (langkah berikut akan diambil jika didapati tersalah nyata umur) a. Polisi Berbayar Membenarkan insured membuat penukaran amaun bersih nilai tunai dengan insurans berbayar jenis yang sama seperti polisi asal tetapi amaun muka yang berkurangan. Jika umur tersebut terkurang nyata. c. Surat permohonan b. amaun wang yang akan dibayar akan mengikut amaun yang boleh diperolehi dengan premium tersebut mengikut umur sebenarnya. Sebaliknya. b.Syarat Pengembalian Semula . Butiran daripada rekod perkhidmatan kerajaan. Pengembaraan dan kediaman luar Negara Pekerjaan dan minat merbahaya (mungkin dikenakan premium tambahan) Fasal tanpa tanding (selepas tempoh 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa) - Syarat Menerangkan Kontrak Pengakuan umur (dokumen berikut pada amnya diterima sebagai bukti umur oleh syarikat insurans) a.Premium dibayar seelpas tempoh tenggang secara automatik bila sampai masa. Jika umur telah dilebih nyatakan. separa kerajaan atau swasta d. Seksyen 147(1) Akta Insurans 1996 menekankan bahawa insurer tidak boleh menolak liability dengan hanya salah nyata umur hayat yang diinsuranskan. Sijil kelahiran rasmi b. Pelanjutan Insurans Sementara . Biasanya insurer memerlukan dari insured:a. premium berlebihan yang dibayar akan dipulangkan. Kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan f. Paspot antarabangsa g.

Jantina (Kadar kematian wanita lebih rendah berbanding lelaki) c. Lokasi geografi g. e. Notis bertulis berkenaan dengan penyerahan hak mestilah diserahkan kepada pejabat berdaftar insurer. b. Pengunderaitan kewangan Wujud kepentingsn boleh insurans. d. Serah hak bersyarat – Bolehkan penyerah hak ambil balik semua hak jika penerima hak mati sebelum pembayaran wang polisi Penyerahan hak dijalankan secara bertulis dan hendaklah dikuatkuasakan melalui surat kuasa berasingan. kedudukan kewangan. seperti:a. Umur (meningkat mengikut umur) b. g. . samada syarikat lain menolak permohonan pencadang. Tabiat diri dan sejarah keluarga (Cth: rokok. Polisi pendua akan dicap dengan perkataan “polisi pendua” Penyerahan hak polisi hayat a. Status perkahwinan (bujang lebih terdedah kepada kematian) h. Avokasi (hobi terhadap sukan merbahaya) j. Status Sosial e. Pekerjaan d. Pertukaran alamat Pertukaran nama ke atas pemegang polisi atau pemohon asal Perubahan kekerapan pembayaran premium Perubahan amaun insurans Penukaran waris Perubahan tempoh insurans ( contohnya dari 10 tahun kepada 5 tahun) Polisi ditukar menjadi berbayar Perubahan kelas polisi Penepian premium tambahan apabila insured sudah tidak lagi terdedah kepada risiko tambahan (hobi atau pekerjaan merbahaya) BAB 19 AMALAN INSURANS HAYAT – PERNIAGAAN BARU. Perubahan Polisi Insurer hanya membenarkan perubahan pada polisi yang tidak menjejaskan kepentingannya. f. Serah hak semula – Penerima serahan hak. c. arak. bebas untuk menyerahkan semula hak tersebut pada pemegang polisi asal atau kepada pihak lain. i. Kediaman luar negara (kediaman dikawasan yang tidak sihat atau kawasan rusuhan – meningkatkan kemortalan) Pemilihan yang hendak diinsuranskan a.Mengenalpasti faktor risiko (kemortalan) a. Serah hak mutlak – Penyerahan yang tidak meninggalkan hak kepada penyerah hak b. h.- - c. Keturunan f. setelah mendapat hak yang sah dibawah polisi. PEMILIHAN HAYAT DAN LAIN-LAIN ISU PENGURUSAN RISIKO Kemortalan = faktor risiko . dadah) i.

perlindungan hanya diberi untuk kematian disebabkan oleh kemalangan sahaja. Tarikh kuatkuasa . Pengecualian hazard tertentu Permulaan risiko Apabila borang cadangan bersama premium pertama diserahkan kepada insurer. pengunderaitan tamat. Pengunderaitan tanpa pemeriksaan kesihatan Hanya untuk insurans kekal dan endowmen bergantung kepada permohonan dan syarat-syarat yang ketat. surat bebanan akan dikeluarkan kepada pencadang sebagai tawaran semula. Surat bebanan Jika kes terdapat bebanan tambahan keatas cadangan. biasanya insurer akan mengenakan premium tambahan atau tawar kontrak lain. Risiko tambahan mungkin diberi mengikut beberapa cara:a. Pemohon masih diberi masa untuk membuat keputusan membatalkan permohonan dalam masa 15 hari yang dipanggil tempoh pertimbangan (cooling-off) a. Had tanpa pemeriksaan kesihatan untuk insurans endowmen Umur Amaun insurans (RM) Kurang dari 35 tahun 100. b.000 41 – 45 25.000 36 – 40 50. Pelan polisi gantian e. Kemortalan tambahan mendatar – jenis risiko tambahan yang kekal ditahap sama tahun demi tahun (cth: perniagaan arak) c. Risiko tambahan pada amnya tergolong:a. Jika sebaliknya. Pengunderaitan kesihatan Jika keadaan kesihatan pemohon baik. Premium tambahan b.b. Kemortalan tambahan meningkat . Kemortalan tambahan menurun – jenis risiko yang wujud pada usia muda dan akan menurun pada meningkatnya umur. Bonus penyelaras d.(cth: berat badan lebih akan menambah ketenatan kepada jantung dll organ) b. menolak atau menangguh permohonan.000 Melebihi 45 Bukti kesihatan diperlukan Mod penerimaan hayat sub-standard Setelah ditetapkan dari bukti yang disediakan. Faedah kematian menurun c. maka perlu syarikat insurans memutuskan tahap kewujudan risiko tambahan dan untuk tentukan kos risiko tambahan tersebut. c. Perlindungan tersebut bermula serta-merta sehingga insurer menolak atau meluluskan permohonan lalu mengeluarkan polisi. bahawa pencadang adalah seorang sub-standard.

perbelanjaan pemungutan premium. Pendaftaran polisi – Menjadi keperluan undang-undang dalam Seksyen 47. b. . belanja pemeriksaan kesihatan. Mengukur Kos Risiko . Arahan bank c. . Akta Insurans 1996 bahawa semua insurer dikehendaki menyimpan semua polisi yang dikeluarkan.Permulaan polisi boleh dikebelakangkan tarikhnya kepada tarikh lebih awal (maksima 6 bulan) supaya membolehkan pencadang membayar premium yang dikenakan pada kadar umur yang lebih rendah. . (bentuk ledger atau cetakan komputer) - INSURANS HAYAT DAN CUKAI PENDAPATAN Premium yang dibayar untuk polisi insurans hayat adalah mendapat potongan cukai tertakluk kepada had maksima. komisyen tahun pertama.Pengembelengan risiko Sejumlah besar risiko yang bersamaan akan digembleng menjadi satu kumpulan supaya dapat mengurangkan kebarangkalian terhadap amaun kerugian. resit mesti dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Eksekutif. Perbelanjaan Awal (tinggi) Kos pengiklanan. c. BAB 20 AMALAN INSURANS HAYAT . fluktuasi dalam kadar kematian dari tahun ke tahun bagi keadaan biasa tidak akan banyak bezanya. Ianya akan digunakan untuk menyediakan carta kemortalan untuk masa depan.Pulangan Pelaburan Insurer akan menilai pulangan pelaburan dari baki premium setelah ditolak semua kos perbelanjaan dan biasanya kadar pulangan pelaburan akan menentukan kadar premium. belanja pengeluaran polisi dll.Hukum Bilangan Besar Jika terdapat sejumlah besar hayat akan diinsuranskan. .Maklumat Masa Lalu Menjadi Panduan Pada Masa Hadapan Statistik kemortalan hayat insured menyediakan keputusan pengalaman yang lepas. Perbelanjaan Penamatan Pembayaran tuntutan. .PENGKADARAN PREMIUM Menilai Risiko .Kemortalan Menggunakan jadual kemortalan standard iaitu pengalaman kemortalan sekumpulan insurer dalam satu kawasan tertentu dan ianya berbeza mengikut polisi. perbelanjaan perkhidmatan polisi dll. Tunai b. Potongan gaji Penerimaan premium – Apabila premium dibuat. PERAKAUNAN PREMIUM PERNIAGAAN BARU Kaedah Pembayaran a. Rumah ke rumah d. perundangan. Perbelanjaan Pembaharuan Komisyen pembaharuan.Perbelanjaan a.

Kontrak yang dikeluarkan biasanya bertempoh panjang tetapi premium yang konstan. Menggunakan prinsip Kadar Kemortalan b. Premium Bersih Satu Tahun Atau Premium Risiko Satu Tahun a. Ianya adalah yang berlaku bagi kebanyakan polisi hari ini dimana memperuntukkan pembayaran premium paras sepanjang tempoh polisi yang ditetapkan b. Jika insured berada dalam kesihatan yang tidak memuaskan. Peruntukan Keuntungan Lain-Lain Pertimbangan Ujian hendaklah dijalankan bagi memastikan premium tersebut:. penyelenggaraan dan sebagainya.Adil . Selalunya premium yang dikenakan lebih tinggi dari polisi yang tidak berserta. premium risiko yang dikenakan akan menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.Mencukupi .Menguntungkan Penyelarasan Premium Kasar Dalam Buku Kadar Kekerapan Pembayaran Premium . Premium risiko meningkat mengikut umur insured Kemudaratannya adalah jika kontrak diperbaharui.- Cukai Lain-lain faktor yang menjadi sebahagian dari proses pengiraan premium adalah kos kewangan. insurer tidak akan memperbaharui kontrak tersebut. kos reinsurans. (Premium Bersih = Caj Kemortalan + Elemen kemortalan + Faedah) - Bebanan Bonus – Polisi berserta menikmati hak untuk berkongsi keuntungan dalam bentuk bonus. bebanan bonus. - Premium Tulin Paras Atau Premium Risiko Paras a.Ketekalan .Berdaya saing . Pengiraan Kadar Premium Seksyen 142 Akta Insurans 1996 Memperuntukkan bahawa insurer hayat tidak dibenarkan mengeluarkan polisi hayat kecuali kadar premium yang dikenakan dibawah polisi tersebut telah disahkan sesuai oleh aktuari terlantik. (tidak meningkat) Premium Kasar = Premium bersih + Bebanan perbelanjaan + Bebanan Keuntungan + Kontingensi.

Jadi. Aset adalah perkara-perkara berikut:a. Aset dinilai dengan beberapa cara:a. Kaedah perbedaan amaun insurans c. 2. Pinjaman badan korporat e. Kemudaratan premium biasa 1. Nilai buku – Nilai asset dalam buku akaun syarikat c. Kaedah yuran polisi Tambahan Kesihatan Dan Pekerjaan a. Perabot. Penyelarasan bebanan perbelanjaan dibauat untuk mencerminkan persamaan polisi b. Peningkatan perbelanjaan kerana lebih banyak kerja pentadbiran untuk kutip premium. kadar premium sepatutnya lebih rendah daripada hayat lelaki yang sebaya) - - Sistem Pengkadaran Berangka BAB 21 AMALAN INSURANS HAYAT – PENGAWASAN DANA INSURANS Penilaian Liabiliti Liabiliti = Nilai kini faedah + Nilai kini perbelanjaan – Nilai kini premium Penilaian Aset Aset syarikat insurans hayat adalah premium yang telah dilaburkan. penghantaran notis premium. Pelaburan c. Kerendahan pengalaman kemortalan hayat wanita dengan mengenakan premium yang rendah (adalah menjadi pengalaman. Nilai pasaran – Nilai jika asset dijual dalam pasaran terbuka Tujuan Latihan Penilaian:- . kenderaan dan lain-lain. Saham dalam badan korporat d. hayat wanita adalah lebih panjang berbanding lelaki. Hartanah dan bangunan f.Pemegang polisi biasanya menghendaki pilihan dalam kekerapan pembayaran premium. Premium dibebankan untuk mencerminkan risiko kesihatan dan pekerjaan Hayat Wanita a. Pinjaman kepada pemegang polisi g. Harga kos – Harga asset diperolehi b. perkakas. Tunai dalam tangan dan di bank b. Premium berkala meletakkan insurer dalam keadaan yang tidak menguntungkan berbanding premium tahunan. Terdapat kerugian pendapatan faedah kepada syarikat Penyelarasan Untuk Peningkatan/Penurunan Amaun Insurans a.

Faedah b. Bonus Tunai Dibayar dalam bentuk tunai d. Sumber utama surplus adalah :a. kelupusan. perniagaan baru. Maklumat insurans c. Mematuhi keperluan undang-undang Surplus Adalah perbezaan antara nilai tetap asset dengan nilai liabiliti. Menguji samada syarikat tersebut solven b. Menentukan samada operasi syarikat perlu diubahsuai e. Perbelanjaan (Lebihan dari peruntukan yang dibuat untuk perbelanjaan) d. Untuk menguji samada skala premium yang digunakan mencukupi d. Pengisytiharan dan memberi kuasa 2. Bonus Matang atau Akhiran Hanya dibayar pada polisi yang mempunyai tuntutan samada kematian atau kematangan e. Menentukan amaun surplus.Borang cadangan yang dilengkapkan oleh pemohon mengandungi:a. Borang Cadangan . Pekerjaan.a. c. Laporan Perubatan/Pemeriksaan Khas a. penempatan dan minat berbahaya d. Ukuran dada dan perut . Bonus Berbalik Dibayar pada masa kematian untuk polisi seumur hidup dan ketika matang untuk polisi endowmen b. Kemortalan (timbul akibat perbezaan pengalaman sebenar dengan asas anggaran kemortalan dalam penilaian) c. Degupan jantung dan bacaan tekanan darah c. Sejarah peribadi dan keluarga e. Bonus Terjamin Untuk polisi tidak berserta dengan amaun insurans ditingkatkan secara automatik setiap tahun - BAB 22 AMALAN INSURANS HAYAT – DOKUMEN POLISI Sumber Maklumat Untuk Penilaian Risiko 1. margin kadar premium) Pengedaran surplus – Hanya sebahagian surplus yang digunakan untuk diagihkan kepada pemegang polisi melalui:a. jika ada yang boleh dibahagikan dalam bentuk dividen @ bonus kepada pemegang saham. Pelbagai (nilai serahan. Berat badan dan ketinggian b. Maklumat peribadi b. Bonus Berbalik Kompaun Dibayar mengikut peraturan amaun insurans dan bonus ini terkumpul dibawah polisi c. Bonus Interim Diisytiharkan pada tarikh penilaian untuk tahun polisi f.

Jadual . perawakan. Nama atau umur insured 2.Syarat khas (jika ada) f. Syarat Dan Kemudahan .Syarat yang menghadkan skop kontrak (fasal bunuh diri dan fasal tanpa tanding) . syarat tak boleh batal) .Tarikh permulaan perlindungan . bentuk kontrak.Tarikh lahir/umur insured .Melibatkan amaun insurans.Premium . . mengenakan atau menghapuskan premium tambahan dan penyerahan bonus Perkara diatas boleh dibahagikan secara luas kepada kumpulan-kumpulan berikut mengikut penukaran pada:1.Nama dan alamat insured . Seksyen utama yang terdapat dalam polisi adalah:a. Amaun diinsuranskan dan premium 4. faedah dan pembatalan khas Selepas pengeluaran polisi . amaun premium. Laporan Ejen – Pandangan ejen terhadap kelakuan.Syarat yang meluaskan skop kontrak (tempoh tenggang. cirri-ciri dan kedudukan kewangan pemohon 5. Jenis insurans 5. Pengenalan Nama syarikat dan alamat berdaftarnya b. Keadaan jantung. 2.Amaun diinsuranskan . e. Fasal Penyaksian Ditandatangani oleh pegawai berkuasa insurer g. Pembayaran premium (kekerapan dan tarikh pembayaran) 3. sistem saraf dan analisa air kencing 3.Tarikh cadangan dibuat . Fasal Kuatkuasa Menerangkan tentang tarikh kuatkuasa polisi d. paru-paru. Kenyataan Doktor Yang Merawat 4. Bonus yang disertakan yang boleh diserahkan atau digunakan untuk mengurangkan premium masa depan.Syarat menerangkan skop kontrak Endorsemen Ketika pengeluaran polisi . Fasal Pengisytiharan Perjanjian antara insurer dengan insured c.d. Proviso Pengisytiharan yang semua jawapan yang diberikan dalam borang cadangan dan laporan perubatan akan menjadi asas kontrak. Berbentuk jadual ringkas yang mudah difahami serta mudah diubahsuai.Jenis perlindungan .Melibatkan penukaran kekerapan pembayaran premium.Tarikh kematangan . Rekod Dahulu Bentuk Dan Struktur Polisi 1.

Sijil mengesahkan kematian pegawai tentera dan kematian dalam peperangan. Amaun penuh jika prosid polisi tidak melebihi RM 100. borang mendiri dan borang pelepasan untuk dilengkapkan dan dipulangkan berserta polisi.000. Kelonggaran di bawah Akta Insurans 1996. Tuntutan Kematangan 1. Bukti Umur a. 3. Sijil perubatan oleh pegawai perubatan yang merawat kali terakhir e. Surat probat wasiat yang diperolehi di mahkamah c. Alamat d. Seksyen 169. a.000.00 b. Sijil kematian b. Akta Undang-Undang Sivil. Bukti masih hidup .Insurer akan menghantar borang penyerahan. Sijil baptis dan sebagainya (rujuk bab 18) 4. wang tersebut akan diserahkan kepada pemegang amanah. Untuk polisi berkuatkuasa dibawah Seksyen 23. Passport c. Bukti tuntutan . Perintah isytihar kematian melalui andaian statutori (contoh bagi orang yang hilang dilaut lebih dari 7 tahun) d.000. 5. Laporan koroner c. 2. RM 100. Nombor polisi c. Kad pengenalan b. Nama dan no kad penganalan insured b. Bukti umur b. membolehkan pembayaran prosid tuntutan kepada pihak menuntut yang sah tanpa menyerahkan surat pentadbiran atau probat. Pemberitahuan tentang kematian (oleh waris kepada insurer) a.Jika pemegang polisi adalah orang yang diinsuranskan a.00 tertakluk kepada yang mana lebih rendah.BAB 23 AMALAN INSURANS HAYAT – TUNTUTAN Tuntutan Kematian 1. Sijil menyatakan kematian berlaku di laut f. Pemberitahuan kepada pemegang polisi . Bukti Hak Milik a. Bukti kematian (insurer akan menerima salah satu dokumen berikut sebagai bukti kematian) a.00 tanpa surat pentadbiran atau probat. jika prosid polisi melebihi RM 100. Surat serah hak milik b. Tarikh dan sebab kematian 2. Surat pentadbiran harta dikeluarkan oleh mahkamah d.

ADALAH PENTING UNTUK EJEN MENGETAHUI PROSIDUR DAN DOKUMEN YANG PERLU AGAR TUNTUTAN CEPAT DISELESAIKAN. Umur pada kelahiran akan datang contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1996 1 Januari 1995 21 Mac 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1997 3.Menukat prosid kematangan kepada anuiti (pasti atau hayat) . Surat serah hak b. Umur pada kelahiran terdekat contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas Umur Pada Tarikh Kelahiran Lepas 30 29 31 Umur Pada Tarikh Kelahiran Akan Datang 31 30 32 Umur Pada Tarikh Kelahiran .- c. kesakitan dan Kesihatan Kekal Insured perlu melengkapkan borang berkaitan dan disahkan oleh doktor yang merawat NOTA : REPUTASI INSURER SELALUNYA BERGANTUNG KEPADA KECEPATAN PENYELESAIAN TUNTUTAN. Umur pada tarikh kelahiran lepas contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1995 1 Januari 1995 21 Mac 1994 31 Disember 1996 21 Mac 1996 2. Dokumen polisi Jika pemegang polisi bukan merupakan orang yang diinsuranskan a. BAB 24 BEBERAPA KAEDAH MATEMATIK Pengiraan Umur Contoh.Prosid kematangan tunai . Baucer pelepasan yang telah dilengkapkan oleh pemegang polisi d.Keluarkan tunai secara ansuran bagi tempoh beberapa tahun Tuntutan Yang Timbul Di Atas Polisi Insurans Kemalangan Diri. Kenyataan ringkas menyatakan yang insured masih hidup jika dia hilang upaya atau tidak hadir untuk menandatangani sijil mendiri 3. seseorang yang lahir pada 21hb Mac 1965 1. Pilihan Penyelesaian .Membiarkan prosid kematangan sebagai deposit dengan insurer .

Oleh itu umur pada tarikh lahir tersebut adalah (1995 – 1964) = 31 tahun Jika hayat tersebut adalah seorang wanita. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan dating Tarikh kelahiran akan datang pada 1995 adalah 24hb Oktober 1995.000 – 39.80 43.60 Diskaun Untuk Amaun Insurans Besar.25 42.999 25.00 Sebutkadar khas 1.00 RM 2.000 – 24. Untuk hayat wanita anggap sebagai 3 tahun lebih muda Umur (Tarikh lahir akan datang) 25 26 27 28 29 30 31 Premium setiap RM 1000 amaun diinsuranskan 39.999 55.00 Diskaun Setiap RM 1000 Amaun Insurans RM 1.00 RM 4.999 40.000 – 69. Insurans Endowmen 25 Tahun atas Hayat Lelaki Amaun Insurans (RM) 10.00 RM 3.000.000 – 54.000 Contoh 1 Butiran pencadang:Jantina Tarikh lahir Perlindungan Bermula Butiran Polisi:Jenis Polisi Amaun Insurans : : : : : Lelaki 24hb Oktober 1964 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 5.(tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 1 Januari 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1995 21 Mac 1995 21 Mac 1997 Terdekat 30 30 30 Menggunakan Buku Kadar Untuk Pengiraan Premium Terpakai hanya untuk hayat biasa dan berkeadaan baik Lihat contoh dibawah Kadar Premium untuk Insurans Endowmen 25 tahun ke atas hayat lelaki.50 41.00 40. premium hendaklah diambil pada umur 28 (3 tahun lebih muda) .50 40.00 42.999 Melebihi 70.

Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan datang .60 (lihat jadual premium) Oleh itu premium tahunan adalah = RM 43. premium setiap RM 1000 amaun insurans adalah RM 43.00 1.000.00 Contoh 2 Butiran pencadang:Jantina : Tarikh Lahir : Perlindungan bermula : Butiran polisi:Jenis polisi Amaun insurans : : Lelaki 24hb Mac 1966 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 35.000.2. Menentukan diskaun Tiada diskaun untuk amaun insurans kurang daripada RM 10.00 3. Menetapkan premium belum diselaras Pada umur 31 tahun.60 x 5 = RM 218.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->