P. 1
Nota PCE

Nota PCE

|Views: 6,495|Likes:
Published by Azmirudin Bin Azemi

More info:

Published by: Azmirudin Bin Azemi on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2015

pdf

text

original

BAB 1 PENGENALAN INSURANS Apakah itu insuran?

Adalah institusi ekonomik berasaskan prinsip bersaling, dibentuk bagi tujuan menubuhkan dana am yang mana ianya perlu bila mana timbul atau berlaku risiko yang tidak diduga yang mana kebarangkalian berlaku adalah boleh dianggarkan secara munasabah. Fungsi insurans: 1. Fungsi Primer: Penyebaran kerugian kewangan secara saksama kepada segelintir mereka yang diinsuranskan dikalangan sekumpulan yang besar. 2. Fungsi sekunder: 2.1 Penstabilan kos 2.2 Pendorongan usaha niaga – Pengusaha mesti memindahkan risiko mereka melalui insurans. 2.3 Menghilangkan perasaan takut dan bimbang. 2.4 Mengurangkan kerugian 2.5 Kaedah simpanan 2.6 Sumber modal bagi pelaburan – insurer mengumpulkan dana yang besar dan membuat pelaburan 2.7 Membuka peluang pekerjaan – Industri insurans telah menjana banyak peluang pekerjaan Kelas Insurans: 1. Insurans Hayat Bertindak melindungi risiko kematian yang tidak diduga, pendapatan hari tua, penyakit dan ketidakupayaan. 2. Insurans am Bertindak melindungi terhadap kerosakan harta benda. Cth: kenderaan bermotor, marin dan pesawat, barangan yang dijual. Sejarah Insurans Di Malaysia 1. Permulaan insurans dikenalpasti dalam industri marin. 2. Di Malaysia dikesan pada abad ke 18 dan 19 oleh British iaitu Harrison & Crossfield, Boustead dan Sime Darby. - Hingga lewat tahun 1955, insurer asing menguasai pasaran insurans Malaysia sehingga 95%. Awal 1960, beberapa syarikat insurans hayat ditutup kerana beroperasi secara tidak betul dan kerana kekurangan latar belakang teknikal. 3. Dikawal oleh Akta Insurans 1963 (mulai 1/1/1997 – dikawal oleh Akta Insurans 1996) Peranan Agen Insurans 1. Memberi kelegaan kepada tanggungan orang yang diinsuranskan jika ia menemui ajal secara yang tidak diduga dan sekiranya berlaku kerugian harta. 2. Menyemai disiplin untuk menyimpan wang dikalangan penduduk bekerja. 3. Memberi beberapa bentuk perkhidmatan kepada orang awam berkaitan dengan insurans.

BAB 2 CIRI-CIRI RISIKO DAN PENGURUSANNYA Apa itu peril? Peril adalah penyebab terjadinya kerugian seperti kebakaran, penyakit, kematian dan lain-lain. Apakah itu risiko? - Ketidakpastian mengenai kerugian/kehilangan - Kepelbagaian akibat dari suatu keadaan - Mengikut amalan, akibat sebenar adalah berbeza dari yang dijangka. Bagaimana menilai risiko? Dilakukan dengan melakukan teori kebarangkalian:1. Priori Iaitu jumlah sesuatu kejadian berlaku adalah diketahui 2. Empirikal Iaitu berdasarkan data pada tahun-tahun lepas. 3. Penganggaran Berdasarkan anggaran seseorang untuk meramalkan seseuatu akibat - digunakan apabila kekurangan data tahun-tahun lepas atau statistic yang boleh diyakini (cth: insurans loji nuclear) Apakah konsep berkaitan risiko? 1. Kerugian penyusutan atau kehilangan nilai ekonomik 2. Peril penyebab terjadinya kerugian 3. Bahaya 3.1 Bahaya fizikal kebarangkalian fizikal yang meningkatkan keadaan terjadinya kerugian.(cth: pembinaan bangunan dari kayu, kereta yang tidak diselenggara dengan baik) Bahaya Moral Sikap/tingkah laku insured yang menyebabkan terjadinya kerugian (cth: tidak amanah, cuai dan sikap tidak mahu bertolak ansur) Kategori risiko 1. Risiko Asas Memberi kesan pada seluruh ekonomi atau sebahagian besar manusia seperti gempa bumi, banjir, taufan dan sebagainya. (tanggungjawab kerajaan dan masyarakat seluruhnya)

2. Risiko Khusus Memberi kesan terhadap individu seperti kebakaran, kematian, penyakit dan sebagainya. (tanggungjawab individu) 3. Risiko Tulen 4. Risiko Spekulatif Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan,kerugian atau tiada kerugian. Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan, kerugian atau tiada kerugian seperti pelaburan saham, perniagaan dan lain-lain. Elak aktiviti berisiko Mengurangkan kekerapan kerugian (cth; gunakan bahan kalis api dalam pembinaan) Contoh; memasang sistem perenjis air.

Kaedah menangani risiko 1. Pengelakan risiko 2. Pengawalan kerugian 2.1 Menghalang kerugian 2.2 Meminimumkan kerugian

.Agar membolehkan insurer membuat ramalan yang tepat. 3.3. Pembendungan risiko 3. Kepentingan boleh insurans 7. Mesti sah disisi undang-undang dan tidak bertentangan dengan dasar awam mengenalpasti pendedahan terhadap kerugian menilai bakal amaun kerugian melaksanakan program pengurusan risiko mengawal program penurusan risiko . Kerugian akan dibiayai oleh organisasi atau individu yang risiko tersebut telah dipindahkan Memindahkan kerugian dengan membeli kontrak insurans kebakaran Contoh. Memilih 3. Kerugian yang tidak boleh membawa kepada malapetaka Kerugian yang ditanggung mesti tidak boleh membawa kepada malapetaka hingga boleh memudaratkan seseorang insurer seperti perang dan gempa bumi.Meliputi kerugian yang mampu dinilai dari segi kewangan 2. 5.4 Membendung 4. Insurans tidak boleh berfungsi dengan baik jika kerugian disengajakan atau dengan niat menipu.1 Mengelak 3. 6.Nilai kewangan . Jumlah besar risiko yang sama .2 Kontrak bukan insurans Pengurusan Risiko Adalah pendekatan sistematik bagi mengendalikan risiko yang mengancam asset serta pendapatan perniagaan dilakukan dengan cara:1.1 Terancang 3. Melaksanakan 5. Menilai 3. Kerugian yang tidak dijangka Kerugian yang dialami mestilah secara kebetulan sahaja (sesuatu yang tidak disengajakan). Pemindahan risiko Kerugian yang dialami akan ditanggung oleh pihak yang membendung risiko itu Risiko diterima dengan cermat Risiko diterima dengan tidak mengetahui kewujudannya Pemindahan risiko kepada sesebuah organisasi.Mesti mempunyai kesamaan dan jumlah yang banyak.1 Kontrak insurans 4.2 Mengawal kerugian 3. . Risiko tulen sahaja 4.2 Tidak terancang 4. Mengawal Ciri-ciri risiko yang boleh diinsuranskan 1. prinsip kerugian yang segelintir akan ditanggung oleh ramai tidak boleh diamalkan.3 Memindah 3. Mengenal pastian 2.Jika hanya ada segelintir risiko. pasaraya memindahkan bakal liability yang berpunca dari jualan produk yang tercela dengan menandatangani perjanjian dengan pembuat barang supaya beliau setuju untuk membayar pampasan 4.

Premium yang munasabah BAB 3 PRINSIP-PRINSIP ASAS INSURANS DAN PENGENALAN TAKAFUL Prinsip khas yang terkandung dalam kontrak insurans 1. 3. denda atau penalty yang dikenakan oleh undang-undang (tidak boleh diinsuranskan) kerana bertentangan dengan dasar awam. . pembaikan. . .Gagal mendedahkan fakta matan . 5.Cara-cara indemnity merangkumi pembayaran secara tunai.Melalui tort Kecuaian pihak ketiga .Mesti melalui persetujuan bersama mengikut Akta Polisi Assurance 1867.Prinsip ini tidak terpakai dalam insurans hayat. .Mengkehendaki insurer supaya meletakkan insured dalam keadaan kewangan yang sama seperti sebelum berlaku kerugian.Adalah pemindahan hak dan liability seseorang kepada orang lain. gentian atau bina semula.Membolehkan insurer yang telah membayar indemnity kepada insured atas sebarang kerugian mempergunakan hak insured untuk menuntut amaun yang dikeluarkannya dari pihak ketiga.Prinsip penuh percaya mutlak boleh rosak kerana. Kepentingan Boleh Insurans . Ianya berlaku melalui 4 cara.Salah nyata fakta matan 4. nyawa dan anggota badan yang dilindungi dibawah polisi Adalah kepentingan kewangan insured dalam perkara pokok insurans . . Insurans Hayat – insured hanya perlu ada kepentingan boleh insurans semasa permulaan kontrak. 8. Insurans Am – kontrak insurans am harus wujud pada permulaan kontrak dan masa berlakunya kerugian (kecuali marin) 2. liabliti.Terbahagi kepada dua :Perkara pokok/asas insurans Perkara pokok/asas kontrak insurans Ianya adalah harta benda. . Indemniti .Oleh itu kepentingan boleh insurans adalah hak yang sah untuk mengiinsuranskan kepentingan kewangan insured diatas perkara pokok insurans.Contoh. Prinsip Penuh Percaya Mutlak . . Prinsip Subrogasi . Penyerahan Hak .Adalah menjadi satu kemestian untuk menyatakan secara lengkap dan tepat semua fakta matan berkaitan dengan risiko yang dicadangkan sama ada ditanya atau tidak.Fakta matan adalah fakta yang boleh mempengaruhi pengunderait untuk menerima risiko atau sebaliknya.

Rangkaian Kejadian Yang Terputus . harus dikenalpasti sebab hampiran. 7.2 polisi indemnity atau lebih yang masih berkuatkuasa . .Punca Serentak . Laporan dan Keengkaran. PENGENALAN TAKAFUL Dikawal oleh Akta Takaful 1984 (15/11/1984) dan terbahagi kepada:1.Kerugian yang dialami melibatkan perkara pokok yang sama dan dilindungi di bawah kesemua polisi ini.Polisi-polisi ini melindungi peril yang sama yang mungkin menyebabkan kerugian . Kuasa oleh Gabenor Bank Negara. Prinsip Sumbangan . . agih keuntungan dan keperluan lain. Pampasan.Polisi-polisi ini harus melindungi hak yang sama . Prinsip Sebab Hampiran Apabila kerugian berlaku daripada beberapa punca.Melalui kontrak . hilang barang semasa mengina di hotel – Akta Innkeepers 1952) Mengambil hak insured yang tinggal (subrogasi boleh dibuat oleh insurer walaupun sebelum pembayaran indemnity) 6.Kerugian yang berlaku disebabkan lebih dari dua peril dan salah satu adalah peril yang diinsuranskan dan berlaku serentak serta kesannya dapat diasingkan. Suasana Dan Perjalanan Perniagaan Takaful. penubuhan dan selenggara dana. Penterjemahan. Pentadbiran Dan Penguatkuasaan. 3. Penggunaan Doktrin Sebab Hampiran . Pembatasan.Maka disini sebab hampiran adalah punca yang menyusuli kejadian terakhir. Sumbangan ini diguanakan untuk membantu peserta yang menanggung kerugian luar jangkaan Berkongsi keuntungan antara syarikat dan peserta . Perjalanan Takaful diawasi oleh Majlis Pengawasan Syariah dimana ahli majlisnya adalah ulama syariah dan keputusan majlis mengikut peraturan Syura (persetujuan bersama) Tabaruk Mudharabah Adalah derma. menutup atau memindah perniagaan 4. Pepatah latin “Causa proxima non remota spectator” (harus diteliti sebab hampiran dan bukan sebab terpencil.Keperluan prinsip sumbangan. Klasifikasi dan Rujukan Perniagaan 2.Melalui perkara pokok Kerugian yang tidak dilindungi dibawah polisi Membenarkan seseorang menuntut bayaran kerugian dari pihak ke tiga (cth.Membolehkan insurer berkongsi bersama membayar pampas an kepada insured bersama insurer lain mengikut bahagian masing-masing. ..Melalui statut .Rangkaian Kejadian . pemeriksaan.Berlaku bila terdapat rangkaian kejadian yang tidak terputus .

Terbahagi kepada 2 bentuk Takaful Keluarga Takaful Am BAB 4 INDUSTRI INSURANS DI MALAYSIA Pasaran Insurans Adalah kemudahan untuk membeli dan menjual insurans.Ejen insurans am tidak boleh mewakili lebih dari 2 syarikat pada satu-satu masa .Jabatan memproses data elektronik . Berperanan sebagai pengurus asset dan pengagih keuntungan/kerugian bagi peserta. Lain-Lain Komponen .Jurutera . Menguruskan dana pelaburan 5. Struktur Organisasi .Aspek Perniagaan Takaful 1. Peserta bersetuju untuk menjamin bersama terhadap kerugian antara peserta 3. 40 insurer am dan 11 adalah insurer komposit Ejen Insurans .Jabatan pentadbiran . Penjual 3.Penyelaras penyiasat kerugian . .Doktor .Seseorang yang mewakili syarikat insurans dan bertindak mengikut batasan undang-undang.Hospital .Penilai kerugian Reinsurer Adalah insurans yang dibeli oleh insurer untuk melindungi risiko mereka seperti Malaysian National Reinsurance Berhad. Komponen Utama: 1.Juru marin dan kargo . Perantara Orang yang akan membeli insurans dikenali sebagai insured Dikenali juga dengan nama insurer Terdiri daripada ejen dan brokwr insurans Pada 1995. Perniagaan dijalankan melalui aqad 6. Pembeli 2. terdapat 58 insurer di Malaysia dimana 7 adalah insurer hayat.Ejen insurans hayat tidak boleh mewakili lebih dari 1 syarikat pada satu masa Broker Insurans . Menyediakan pelan untuk melindungi risiko 2.Adalah ejen yang tidak terikat dengan mana-mana insurer dan sebagai penasihat kepada awam dan perlu ada lesen dari Ketua Pengarah Insurans. 4.

2. cetakan . Institusi-Institusi Yang Berkaitan Insurans Hayat 1. Kelemahan . Biro Insurer Motor (MIB) .Penyelidikan. Persatuan Insurans Hayat Malaysia (Life Insurance Association of Malaysia) LIAM . . perakaunan dilakukan di ibu pejabat. draf polisi. perpustakaan. Persatuan Kebangsaan Ejen Insurans Hayat Malaysia (National Association of Malaysian Life Insurance Agent – NAMLIA) . 3.- Jabatan perakaunan Jabatan pelaburan Jabatan agensi atau penjualan Jabatan pemasaran Jabatan tuntutan Jabatan khidmat pelanggan Sentralisasi Dan Desentralisasi Sentralisasi .Ditubuhkan pada tahun 1985 .Ditubuhkan pada tahun 1946 .Maklumat.Ditubuhkan pada tahun 1944 dan terdapat 18 ahli . Malaysia Insurance Institute (MII) . Desentralisasi Setiap cawangan membuat fungsi asas Percepatkan perkhidmatan kepada pelanggan.Berfungsi untuk menjaga kepentingan mereka yang menjual dan mengurus insurans hayat. pembelajaran. pembaharuan. 4.Ditubuhkan pada Oktober 1978 .Kerja-kerja underait. menjalankan dana amanah dan peperiksaan dalam bidang insurans Insurans Am 1.Keseragaman amalan dan ekonomi dalam pentadbiran . Membolehkan organisasi melayan selera pelanggan dengan lebih baik.Berfungsi sebagai penggalak kemahiran dan kemajuan.Penduaan guna tenaga .Berfungsi menjaga kepentingan industri insurans. Persatuan Aktuari Malaysia (Actuarial Society of Malaysia – ASM) .Cawangan hanya menumpukan aktiviti jualan . kursus/bengkel .Antara kelemahannya ialah perkhidmatan lembab kerana jarak yang jauh antara pengurusan dan pelanggan. memberi nasihat dan menyebar maklumat berkaitan insurans hayat. tuntutan. hadiah untuk kajian insurans.Cawangan terlalu dibebani kerja rutin dan tidak dapat menumpukan kepada jualan iaitu fungsi utama jualan.Berfungsi untuk mengkaji selidik bidang aktuari yang berkaitan insurans hayat.

Menyuarakan sesuatu 6.Untuk menyemai disiplin perniagaan dan menyebarkan persaingan sihat . Mendapat suasana selamat dan bersih SWA Peraturan Tujuan:. Menuntut gantirugi 7. Mendapatkan kepuasan 2.Deposit wajib sebanyak RM 300.Menyediakan beberapa perlindungan kepada pengguna insurans .Didaftarkan dibawah Akta Persatuan 1966 6. Mendapatkan barangan dan perkhidmatan 5. Membuat pilihan 4. Persatuan Penyelaras Kerugian Malaysia (AMLA) .Pendaftaran insurer .Dijalankan melalui LIAM. Kumpulan Motor Tak Bertempat 4. Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) 5. Biro Perantaraan Insurans (IMB) – diterajui oleh PIAM 3. Mendapat maklumat 3. Persatuan Broker Insurans Malaysia (IBAM) . Skop Undang-Undang Kesolvenan Kewangan Insurer .00 dengan Akauntan Negara . PIAM dan IBAM .Ditubuhkan pada 1981 BAB 5 PERLINDUNGAN PENGGUNA DAN UNDANG-UNDANG STATUT Hak Pengguna 1.PIAM telah menyediakan ‘Kod Etika Dan Perlakuan’ dalam tahun 1991.Menyimpan pendaftaran polisi .000. Mendapat pendidikan pengguna 8. Undang-Undang Statut Adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polisi dan pihak awam.- Ditubuhkan pada 1964 2.

. BAB 6 KONTRAK INSURANS Kontrak insurans adalah perjanjian yang sah disisi undang-undang antara insured dengan insurer. 2. lisan atau perlakuan Persetujuan – “consensus ad idem” Pertimbangan – terjadinya bila insured berjanji membayar premium dan insurer memberi indemnity atau membayar amaun yang diinsuranskan Membayar premium Insured Indemnity/amaun diinsuranskan 5.Memeriksa buku akaun insurer . RM 10 juta bagi insurer komposit Perlantikan dan pemecatan pengarah urusan dan lain-lain.Menyerahkan petisyen kepada mahkamah untuk menutup perniagaan seseorang insurer jika perlu.Penyediaan dan penyerahan akaun tahunan dan kenyataan yang berkaitan dengannya .Mengawal perjalanan syarikat insurans dibawah bidang kuasa KPI.Cara menilai liability.- Margin kesolvenan (Lebihan setelah ditolak tanggungan insurer pada setiap masa) iaitu RM 5 juta bagi insurer hayat. RM 5 juta bagi insurer am. perniagaan dan urusan seseorang insurer . Dana insurans dan pelaburan Penyerahan akaun dan pulangan Reinsurans Skim dana insurans terjamin Kuasa Ketua Pengarah Insurans .Ambil alih kuasa ke atas harta. Kemampuan disisi undang-undang (mampu disisi undang-undang kecuali minor dan orang-orang yang tidak siuman) 6. Kontrak sah disisi undang-undang Jenis-Jenis Kontrak Kontrak Tercela Insurer .Mengeluarkan arahan tentang perlaksanaan perniagaan insurer . Niat untuk mengadakan perhubungan yang sah Tawaran dan penerimaan – melalui tulisan. 3. Perkara Asas Kontrak Insurans 1.Memohon mahkamah untuk melantik pengurus bagi mengurus perniagaan dan harta seseorang insurer. 4.Menyiasat perniagaan insurer . Amalan Perdagangan Adil .Cara menilai asset dan peruntukan susut nilai .Memecat pekerja atau pengarah syarikat insurans dan melantik orang yang sesuai . Akta Syarikat 1965 .

Kontrak Boleh Batal Adalah kontrak yang tidak sah disisi undang-undang Berlaku bila insurer mengambil pilihan untuk membatalkan kontrak tersebut.1. BAB 7 UNDANG-UNDANG AGENSI Perkataan Penting Ejen. prinsipal Perantaraan Agensi Perhubungan Ejen adalah orang yang mewakili seseorang yang dipanggil prinsipal Orang tengah dalam pasaran insurans sama ada ejen atau broker Perhubungan antara ejen dan prinsipal bagi mendapatkan perniagaan dari pihak ketiga Melibatkan ejen dan prinsipal dan pihak ketiga dan ejen dengan pihak ketiga Kuasa Seorang Ejen Kelas Ejen Ejen Khas Ejen Am Ejen Universal Ejen untuk urusan yang ditetapkan sahaja Ejen yang boleh melakukan tugas am bagi pihak prinsipalnya Orang yang mempunyai kuasa tanpa had Kuasa Nyata Secara lisan atau bertulis Kuasa Tersirat Tidak dijelaskan secara bertulis atau lisan Kuasa Biasa Membolehkan ejen bertindak melakukan sesuatu yang biasa dilakukan dalam sesuatu perniagaan Kuasa Jelas Tindakan seseorang mempengaruhi orang lain agar percaya yang dia telah melantik orang lain sebagai ejen bagi pihaknya. Kontrak Tidak Boleh Kuatkuasa Tidak mematuhi syarat undang-undang. Ratifikasi Apabila ejen bertindak melebihi kuasa sebenarnya tetapi mempunyai ikatan dengan prinsipal. Kontrak Batal 2. Tugas Seorang Ejen Memberi penyata akaun kepada prinsipal Memberi keutamaan kepada prinsipal Tidak boleh membocorkan maklumat Tidak mengambil rasuah Mematuhi arahan prinsipal Tidak boleh melepaskan tanggungjawab terhadap ejen bawahannya Hak Seorang Ejen Mendapat Upah Mendapat bayaran balik wang yang telah didahulukan Menjalankan tugas mengikut kesesuaian sendiri .

Dengan statut (Seksyen 151. Akta Insurans 1996 ke atas maklumat berkaitan dari ejen kepada syarikat insurans hayat.Dengan cara undang-undang yang mungkin timbul . Ia bertindak sebagai ejen pencadang dan tidak untuk syarikat insurans. Adalah penting bagi menentukan untuk siapa ejen insurans bertindak untuk sesuatu tindakan yang dilakukannya pada ketika itu.dari perlakuan pihak-pihak yang terlibat . bayaran adalah dikira dihantar kepada insurer walaupun ejen tersebut tidak berbuat demikian dan insured berkenaan perlu diberi perlindungan.Dengan perlantikan yang nyata . Implikasi Akta Insurans. Kutipan Premium Jika pemegang polisi membayar premium kepada ejen. Jika ejen melakukan kesilapan dengan sengaja atau tidak sengaja memberi maklumat yang mengelirukan. Akta Insurans. Penamatan Agensi Memberi notis penarikan balik kepada ejen Notis pelepasan Tamat urusniaga tertentu Tamat tempoh kontrak Persetujuan bersama Kematian/gila/muflis Kontrak ejen yang tidak sah Ciri-Ciri Ejen-Ejen Insurans Ejen siapa? Undang-undang yang digunakan terhadap agensi biasanya “qui facit per alium facit per se” (sesiapa yang bertindak melalui orang lain dikira melakukan dengan sendirinya).Dengan cara ratifikasi berikutan tindakan tanpa kebenaran .dari keperluan kes yang berkenaan . Jika ejen membantu pencadang untuk mengisi borang cadangan atau pernyataan peribadi pada ketika itu. 1963 Seorang ejen perlu faham implikasi seksyen 151. dia dikira melakukan bagi pihak pemegang polisi.Tanggungjawab Prinsipal Membayar upah gantirugi kepada ejen akibat tindakan ejen yang sah dalam batasan kuasanya. 1996) - - . Penjalinan Perhubungan Perhubungan insurer dengan ejen insurans mungkin terjalin dengan beberapa cara seperti berikut:.

Reputasi insurer (60%) b. Faedah polisi (14%) .Menjalankan dan mengawal pelan jualan Proses Keputusan Pembelian Pengguna .Pemilihan saluran penyebaran . kemampuan professional ejen. mengagak dan memuaskan kehendak pelanggan secara menguntungkan. Mengalami sebarang bentuk liability bagi pihak insurer berkaitan sebarang hutang. Proses Penjualan .Penetapan harga .Strategi penjualan (melalui analisa. BAB 8 PEMASARAN DAN KHIDMAT SELEPAS JUALAN Pemasaran Proses pengurrusan yang bertanggungjawab untuk mengenal.Mengenalpasti bakal pelanggan . c. Fungsi Jabatan Pemasaran . persegmen dan sasaran) .Pembelian bersesuaian . Mewakili lebih dari 1 insurer hayat dan / atau lebih dari 2 insurer am b.Mencari maklumat .- Had Kuasa Ejen Ada beberapa perkara yang ejen insurans tidak dibenarkan berbuat bagi pihak insurer.matlamat penjualan . produk berorientasikan pemasaran selalu berkembang kerana ia lebih memenuhi keperluan pengguna.objektif (menyumbang kepada pencapaian matlamat keseluruhannya) . penukaran kontrak polisi atau pengeluaran resit rasmi melainkan dengan kebenaran insurer. penerimaan risiko-risiko.Mengenalpasti pasaran . Kebiasaannya. premium dan syarat-syarat yang dikenakan.Mengenalpasti masalah .Perancangan dan kawalan .Penilaian selepas pembelian . Akta Insurans 1996 mengenakan beberapa kawalan ke atas perlakuan dan aktiviti-aktiviti ejen diluar pejabat. Seorang ejen dengan jelas tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara berikut:a.Promosi Apakah ejen berorientasikan pemasaran? Ia perlu memenuhi keperluan insurans pelanggannya melalui:.Pembangunan produk .Penilaian lain-lain sebab seperti a. samada peribadi atau rasmi.Lain-lain faktor ialah perwatakan dan kemesraan ejen. Kualiti perlindungan yang ditawarkan (26%) c.

Bayar sendiri b.Perlindungan diberi kepada sesiapa yang memenuhi syarat . Akta insurans 1996) Pembayaran tuntutan akan memansuhkan insurans hayat Risiko yang akan diinsuranskan akan meningkat mengikut arus masa (risiko kemortalan meningkat mengikut umur dan tempoh kontrak) Prinsip asas insurans seperti yang digunakan dalam insurans hayat Risiko Yang Dilindungi Oleh Kontrak Insurans Hayat Kematian pra-masa (kematian pencari nafkah menyebabkan kehilangan kewangan) .Setelah layak. Arahan bank c.- Menyediakan persembahan jualan a. Persatuan Keadilan mengeluarkan polisi insurans hayat berdasarkan kepada: .Penghantaran resit premium . Seksyen 150(4) Akta Insurans 1996 – menghendaki ejen insurans menggunakan risalah atau ilustrasi jualan yang dibenarkan oleh insurer.Penjualan misionari (melakukan jualan melalui persahabatan) Perkhidmatan Selepas Jualan .Perkhidmatan kepada pemegang polisi (kutipan premium. bukti kesihatan tidak diperlukan . Kutipan rumah ke rumah d.Notis premium bukan wajib kepada insurer. 1762. Mengadakan temubual jualan Menangani bantahan Penghasilan jualan Teknik Penjualan .Kekerapan pembayaran (cara pembayaran yang dibenarkan) a. melayan segala tuntutan) . Akta Insurans 1963 (Seksyen 47 Akta Insurans 1996) BAB 16 PENGENALAN INSURANS HAYAT Kes insurans hayat pertama adalah pada tahun 1583 di England ke atas hayat William Gybbon.Daftar polisi .seperti Seksyen 9. Kes ini adalah untuk tempoh jangka pendek.Penjualan kreatif (membantu pelanggan mengenalpasti keperluannya) . a. Tempoh tenggang (adalah tempoh 30 hari untuk membayar premium dari tarikh sebenar) . Potongan gaji .Memproses pesanan .Premium paras terus dibayar dan premium tambahan dikenakan untuk risiko sub-standard Ciri-Ciri Produk Insurans Hayat Kontrak insurans hayat adalah kontrak jangka panjang dengan pembayaran premium paras Kedua-dua pihak mesti mematuhi prinsip penuh percaya mutlak (uberrima fides) Kontrak insurans hayat adalah kontrak aleotari (satu pihak menyediakan sesuatu yang bernilai kepada pihak satu lagi sebagai janji kontrak) Kepentingan boleh insurans (Seksyen 152.

.Polisi yang nilai tunai digunakan sebagai premium tunggal untuk menyediakan polisi dengan syarat pada amaun insurans yang lebih rendah .Tempoh Tenggang .30 atau 31 hari untuk tempoh pembayaran premium dari tarikh kena bayar.Perlindungan dibawah polisi berterusan semasa tempoh tenggang. (Akta Insurans Hayat 1958 – UK.Nilai Serahan . Polisi hayat Sebarang alat yang pembayaran wang dipastikan ketika kematian (kecuali kematian kemalangan) atau berlaku sebarang kontingensi yang berkaitan dengan nyawa manusia atau sebarang alat yang membuktikan kewujudan kontrak yang tertakluk kepada pembayaran premium untuk tempoh bergantung kepada hayat manusia.Boleh dibayar balik dalam tempoh polisi atau sebagai caj yang akan ditolak ketika tuntutan (tempoh minima 3 tahun premium) .Kemudahan kepada insured yang terlupa membayar premium atau tak mampu bayar untuk tempoh sementara dan berkuatkuasa bila polisi telah ada nilai tunai.- Hilang Upaya Kekal (kematian dari segi ekonomik) Hilang Upaya Sementara Faedah Persaraan Jaminan Kewangan BAB 17 PRODUK INSURANS HAYAT BAB 18 SYARAT POLISI Kontrak adalah suatu yang tiada bentuk. hanya perjanjian mengikut pihak-pihak yang berkenaan secara sah.Polisi Berbayar . .Syarat Tak Lucut Hak . . Pinjaman Premium Automatik . polisi dimansuhkan. . Polisi – dokumen bertulis yang memberi perjanjian tersebut satu bentuk yang nyata.Pelan berikut pada amnya digunakan sebagai peruntukan tak lucut hak:a. Seksyen 33) Kemudahan . Jika premium tidak dibayar dalam tempoh ini.Polisi rumah ke rumah (6 tahun) dan polisi biasa (3 tahun) .Nilai yang beserta pada polisi selepas premium dibayar untuk masa yang ditetapkan.Pinjaman Polisi .Dibenarkan antara 85% hingga 90% daripada nilai tunai polisi .

Sijil kelahiran rasmi b. Jika umur tersebut terkurang nyata. Pengakuan untuk membayar gantirugi insurer terhadap sebarang kerugian akibat dari pengeluaran polisi pendua tersebut . Jika umur telah dilebih nyatakan. c. Butiran daripada rekod perkhidmatan kerajaan. ketika polisi berada dalam tempoh tenggang atau tempoh tak lucut hak Syarat Pembatasan Fasal bunuh diri Jika berlaku dalam tempoh 1 hingga 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa maka polisi akan terbatal dan insurer hanya perlu mengembalikan premium yang telah dibayar. Sebaliknya. Premium dibayar hingga nilai tunai habis digunakan dan selepas itu polisi akan dimansuhkan. amaun insurans dan bonus boleh juga ditingkatkan mengikut umur sebenar. Polisi Berbayar Membenarkan insured membuat penukaran amaun bersih nilai tunai dengan insurans berbayar jenis yang sama seperti polisi asal tetapi amaun muka yang berkurangan. Biasanya insurer memerlukan dari insured:a. Sijil berhenti sekolah dari sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan c. Surat permohonan b. Seksyen 147(1) Akta Insurans 1996 menekankan bahawa insurer tidak boleh menolak liability dengan hanya salah nyata umur hayat yang diinsuranskan. separa kerajaan atau swasta d. Kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan f. Salah nyata umur (langkah berikut akan diambil jika didapati tersalah nyata umur) a. b. Pengisytiharan statutory oleh insured atau keluarga yang lebih tua jika sijil kelahiran telah musnah atau hilang atau salinan pendua tidak diperolehi. - Urusan Polisi - Polisi pendua boleh dikeluarkan apabila polisi hilang. b.Premium dibayar seelpas tempoh tenggang secara automatik bila sampai masa. Pengembaraan dan kediaman luar Negara Pekerjaan dan minat merbahaya (mungkin dikenakan premium tambahan) Fasal tanpa tanding (selepas tempoh 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa) - Syarat Menerangkan Kontrak Pengakuan umur (dokumen berikut pada amnya diterima sebagai bukti umur oleh syarikat insurans) a. Pelanjutan Insurans Sementara . amaun wang yang akan dibayar akan mengikut amaun yang boleh diperolehi dengan premium tersebut mengikut umur sebenarnya. premium berlebihan yang dibayar akan dipulangkan. Paspot antarabangsa g. Butiran yang disahkan daripada pendaftaran baptisma e.Syarat Pengembalian Semula .Membolehkan seseorang memohon menguatkuasakan kembali kontrak.

f. samada syarikat lain menolak permohonan pencadang. Pertukaran alamat Pertukaran nama ke atas pemegang polisi atau pemohon asal Perubahan kekerapan pembayaran premium Perubahan amaun insurans Penukaran waris Perubahan tempoh insurans ( contohnya dari 10 tahun kepada 5 tahun) Polisi ditukar menjadi berbayar Perubahan kelas polisi Penepian premium tambahan apabila insured sudah tidak lagi terdedah kepada risiko tambahan (hobi atau pekerjaan merbahaya) BAB 19 AMALAN INSURANS HAYAT – PERNIAGAAN BARU. d. dadah) i. PEMILIHAN HAYAT DAN LAIN-LAIN ISU PENGURUSAN RISIKO Kemortalan = faktor risiko . Polisi pendua akan dicap dengan perkataan “polisi pendua” Penyerahan hak polisi hayat a. Pengunderaitan kewangan Wujud kepentingsn boleh insurans. Kediaman luar negara (kediaman dikawasan yang tidak sihat atau kawasan rusuhan – meningkatkan kemortalan) Pemilihan yang hendak diinsuranskan a. Status Sosial e. Serah hak bersyarat – Bolehkan penyerah hak ambil balik semua hak jika penerima hak mati sebelum pembayaran wang polisi Penyerahan hak dijalankan secara bertulis dan hendaklah dikuatkuasakan melalui surat kuasa berasingan. setelah mendapat hak yang sah dibawah polisi. Pekerjaan d. seperti:a. Umur (meningkat mengikut umur) b. b. i.- - c. Tabiat diri dan sejarah keluarga (Cth: rokok. Serah hak mutlak – Penyerahan yang tidak meninggalkan hak kepada penyerah hak b. Status perkahwinan (bujang lebih terdedah kepada kematian) h. Notis bertulis berkenaan dengan penyerahan hak mestilah diserahkan kepada pejabat berdaftar insurer. bebas untuk menyerahkan semula hak tersebut pada pemegang polisi asal atau kepada pihak lain. h. g. Serah hak semula – Penerima serahan hak. Keturunan f. arak. .Mengenalpasti faktor risiko (kemortalan) a. e. Jantina (Kadar kematian wanita lebih rendah berbanding lelaki) c. Perubahan Polisi Insurer hanya membenarkan perubahan pada polisi yang tidak menjejaskan kepentingannya. Avokasi (hobi terhadap sukan merbahaya) j. Lokasi geografi g. c. kedudukan kewangan.

Pengunderaitan kesihatan Jika keadaan kesihatan pemohon baik. Tarikh kuatkuasa . c. Perlindungan tersebut bermula serta-merta sehingga insurer menolak atau meluluskan permohonan lalu mengeluarkan polisi. Surat bebanan Jika kes terdapat bebanan tambahan keatas cadangan.b. Pengecualian hazard tertentu Permulaan risiko Apabila borang cadangan bersama premium pertama diserahkan kepada insurer.000 Melebihi 45 Bukti kesihatan diperlukan Mod penerimaan hayat sub-standard Setelah ditetapkan dari bukti yang disediakan. Risiko tambahan mungkin diberi mengikut beberapa cara:a. surat bebanan akan dikeluarkan kepada pencadang sebagai tawaran semula. perlindungan hanya diberi untuk kematian disebabkan oleh kemalangan sahaja. biasanya insurer akan mengenakan premium tambahan atau tawar kontrak lain. bahawa pencadang adalah seorang sub-standard. Kemortalan tambahan menurun – jenis risiko yang wujud pada usia muda dan akan menurun pada meningkatnya umur. menolak atau menangguh permohonan. Kemortalan tambahan mendatar – jenis risiko tambahan yang kekal ditahap sama tahun demi tahun (cth: perniagaan arak) c.(cth: berat badan lebih akan menambah ketenatan kepada jantung dll organ) b.000 36 – 40 50. Risiko tambahan pada amnya tergolong:a.000 41 – 45 25. Pemohon masih diberi masa untuk membuat keputusan membatalkan permohonan dalam masa 15 hari yang dipanggil tempoh pertimbangan (cooling-off) a. Faedah kematian menurun c. Bonus penyelaras d. Had tanpa pemeriksaan kesihatan untuk insurans endowmen Umur Amaun insurans (RM) Kurang dari 35 tahun 100. Jika sebaliknya. maka perlu syarikat insurans memutuskan tahap kewujudan risiko tambahan dan untuk tentukan kos risiko tambahan tersebut. b. Premium tambahan b. Pelan polisi gantian e. pengunderaitan tamat. Pengunderaitan tanpa pemeriksaan kesihatan Hanya untuk insurans kekal dan endowmen bergantung kepada permohonan dan syarat-syarat yang ketat. Kemortalan tambahan meningkat .

. belanja pengeluaran polisi dll. Mengukur Kos Risiko . . Arahan bank c. Pendaftaran polisi – Menjadi keperluan undang-undang dalam Seksyen 47. . komisyen tahun pertama.Kemortalan Menggunakan jadual kemortalan standard iaitu pengalaman kemortalan sekumpulan insurer dalam satu kawasan tertentu dan ianya berbeza mengikut polisi. perbelanjaan pemungutan premium. fluktuasi dalam kadar kematian dari tahun ke tahun bagi keadaan biasa tidak akan banyak bezanya.Hukum Bilangan Besar Jika terdapat sejumlah besar hayat akan diinsuranskan. Perbelanjaan Pembaharuan Komisyen pembaharuan. c. resit mesti dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Eksekutif. Potongan gaji Penerimaan premium – Apabila premium dibuat. .Maklumat Masa Lalu Menjadi Panduan Pada Masa Hadapan Statistik kemortalan hayat insured menyediakan keputusan pengalaman yang lepas. PERAKAUNAN PREMIUM PERNIAGAAN BARU Kaedah Pembayaran a. Perbelanjaan Awal (tinggi) Kos pengiklanan. Rumah ke rumah d.Pulangan Pelaburan Insurer akan menilai pulangan pelaburan dari baki premium setelah ditolak semua kos perbelanjaan dan biasanya kadar pulangan pelaburan akan menentukan kadar premium. perbelanjaan perkhidmatan polisi dll. (bentuk ledger atau cetakan komputer) - INSURANS HAYAT DAN CUKAI PENDAPATAN Premium yang dibayar untuk polisi insurans hayat adalah mendapat potongan cukai tertakluk kepada had maksima.Permulaan polisi boleh dikebelakangkan tarikhnya kepada tarikh lebih awal (maksima 6 bulan) supaya membolehkan pencadang membayar premium yang dikenakan pada kadar umur yang lebih rendah. Perbelanjaan Penamatan Pembayaran tuntutan. b. . perundangan.Pengembelengan risiko Sejumlah besar risiko yang bersamaan akan digembleng menjadi satu kumpulan supaya dapat mengurangkan kebarangkalian terhadap amaun kerugian. Ianya akan digunakan untuk menyediakan carta kemortalan untuk masa depan.Perbelanjaan a. Tunai b. belanja pemeriksaan kesihatan. Akta Insurans 1996 bahawa semua insurer dikehendaki menyimpan semua polisi yang dikeluarkan. BAB 20 AMALAN INSURANS HAYAT .PENGKADARAN PREMIUM Menilai Risiko .

Ianya adalah yang berlaku bagi kebanyakan polisi hari ini dimana memperuntukkan pembayaran premium paras sepanjang tempoh polisi yang ditetapkan b. Jika insured berada dalam kesihatan yang tidak memuaskan. Menggunakan prinsip Kadar Kemortalan b. Peruntukan Keuntungan Lain-Lain Pertimbangan Ujian hendaklah dijalankan bagi memastikan premium tersebut:.Menguntungkan Penyelarasan Premium Kasar Dalam Buku Kadar Kekerapan Pembayaran Premium . Selalunya premium yang dikenakan lebih tinggi dari polisi yang tidak berserta. Premium risiko meningkat mengikut umur insured Kemudaratannya adalah jika kontrak diperbaharui.Ketekalan .Adil . kos reinsurans.- Cukai Lain-lain faktor yang menjadi sebahagian dari proses pengiraan premium adalah kos kewangan. premium risiko yang dikenakan akan menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.Berdaya saing . Pengiraan Kadar Premium Seksyen 142 Akta Insurans 1996 Memperuntukkan bahawa insurer hayat tidak dibenarkan mengeluarkan polisi hayat kecuali kadar premium yang dikenakan dibawah polisi tersebut telah disahkan sesuai oleh aktuari terlantik. (tidak meningkat) Premium Kasar = Premium bersih + Bebanan perbelanjaan + Bebanan Keuntungan + Kontingensi.Mencukupi . (Premium Bersih = Caj Kemortalan + Elemen kemortalan + Faedah) - Bebanan Bonus – Polisi berserta menikmati hak untuk berkongsi keuntungan dalam bentuk bonus. insurer tidak akan memperbaharui kontrak tersebut. penyelenggaraan dan sebagainya. - Premium Tulin Paras Atau Premium Risiko Paras a. bebanan bonus. Premium Bersih Satu Tahun Atau Premium Risiko Satu Tahun a. Kontrak yang dikeluarkan biasanya bertempoh panjang tetapi premium yang konstan.

Premium berkala meletakkan insurer dalam keadaan yang tidak menguntungkan berbanding premium tahunan. Kaedah perbedaan amaun insurans c. perkakas. Jadi. Hartanah dan bangunan f. Terdapat kerugian pendapatan faedah kepada syarikat Penyelarasan Untuk Peningkatan/Penurunan Amaun Insurans a.Pemegang polisi biasanya menghendaki pilihan dalam kekerapan pembayaran premium. Perabot. hayat wanita adalah lebih panjang berbanding lelaki. Pinjaman kepada pemegang polisi g. Tunai dalam tangan dan di bank b. Nilai pasaran – Nilai jika asset dijual dalam pasaran terbuka Tujuan Latihan Penilaian:- . kadar premium sepatutnya lebih rendah daripada hayat lelaki yang sebaya) - - Sistem Pengkadaran Berangka BAB 21 AMALAN INSURANS HAYAT – PENGAWASAN DANA INSURANS Penilaian Liabiliti Liabiliti = Nilai kini faedah + Nilai kini perbelanjaan – Nilai kini premium Penilaian Aset Aset syarikat insurans hayat adalah premium yang telah dilaburkan. Aset dinilai dengan beberapa cara:a. kenderaan dan lain-lain. Pinjaman badan korporat e. penghantaran notis premium. 2. Kaedah yuran polisi Tambahan Kesihatan Dan Pekerjaan a. Saham dalam badan korporat d. Peningkatan perbelanjaan kerana lebih banyak kerja pentadbiran untuk kutip premium. Penyelarasan bebanan perbelanjaan dibauat untuk mencerminkan persamaan polisi b. Kemudaratan premium biasa 1. Pelaburan c. Aset adalah perkara-perkara berikut:a. Harga kos – Harga asset diperolehi b. Kerendahan pengalaman kemortalan hayat wanita dengan mengenakan premium yang rendah (adalah menjadi pengalaman. Premium dibebankan untuk mencerminkan risiko kesihatan dan pekerjaan Hayat Wanita a. Nilai buku – Nilai asset dalam buku akaun syarikat c.

Menguji samada syarikat tersebut solven b. Berat badan dan ketinggian b. Ukuran dada dan perut . Bonus Berbalik Dibayar pada masa kematian untuk polisi seumur hidup dan ketika matang untuk polisi endowmen b. Perbelanjaan (Lebihan dari peruntukan yang dibuat untuk perbelanjaan) d. Kemortalan (timbul akibat perbezaan pengalaman sebenar dengan asas anggaran kemortalan dalam penilaian) c. Pengisytiharan dan memberi kuasa 2. Menentukan samada operasi syarikat perlu diubahsuai e. Bonus Interim Diisytiharkan pada tarikh penilaian untuk tahun polisi f. Mematuhi keperluan undang-undang Surplus Adalah perbezaan antara nilai tetap asset dengan nilai liabiliti. Bonus Tunai Dibayar dalam bentuk tunai d. Menentukan amaun surplus.a. margin kadar premium) Pengedaran surplus – Hanya sebahagian surplus yang digunakan untuk diagihkan kepada pemegang polisi melalui:a. Untuk menguji samada skala premium yang digunakan mencukupi d. Pekerjaan.Borang cadangan yang dilengkapkan oleh pemohon mengandungi:a. c. jika ada yang boleh dibahagikan dalam bentuk dividen @ bonus kepada pemegang saham. Sejarah peribadi dan keluarga e. Bonus Matang atau Akhiran Hanya dibayar pada polisi yang mempunyai tuntutan samada kematian atau kematangan e. Maklumat insurans c. perniagaan baru. kelupusan. Sumber utama surplus adalah :a. Degupan jantung dan bacaan tekanan darah c. Faedah b. Laporan Perubatan/Pemeriksaan Khas a. Bonus Terjamin Untuk polisi tidak berserta dengan amaun insurans ditingkatkan secara automatik setiap tahun - BAB 22 AMALAN INSURANS HAYAT – DOKUMEN POLISI Sumber Maklumat Untuk Penilaian Risiko 1. Pelbagai (nilai serahan. Maklumat peribadi b. penempatan dan minat berbahaya d. Borang Cadangan . Bonus Berbalik Kompaun Dibayar mengikut peraturan amaun insurans dan bonus ini terkumpul dibawah polisi c.

Amaun diinsuranskan . Amaun diinsuranskan dan premium 4. Jenis insurans 5. Jadual . Fasal Penyaksian Ditandatangani oleh pegawai berkuasa insurer g. amaun premium.Melibatkan penukaran kekerapan pembayaran premium. Syarat Dan Kemudahan . cirri-ciri dan kedudukan kewangan pemohon 5. .Syarat khas (jika ada) f. bentuk kontrak.Jenis perlindungan .d. Nama atau umur insured 2. sistem saraf dan analisa air kencing 3. 2.Tarikh permulaan perlindungan .Syarat yang menghadkan skop kontrak (fasal bunuh diri dan fasal tanpa tanding) . Bonus yang disertakan yang boleh diserahkan atau digunakan untuk mengurangkan premium masa depan. Proviso Pengisytiharan yang semua jawapan yang diberikan dalam borang cadangan dan laporan perubatan akan menjadi asas kontrak.Syarat yang meluaskan skop kontrak (tempoh tenggang. perawakan. mengenakan atau menghapuskan premium tambahan dan penyerahan bonus Perkara diatas boleh dibahagikan secara luas kepada kumpulan-kumpulan berikut mengikut penukaran pada:1. paru-paru. Keadaan jantung. syarat tak boleh batal) . Fasal Pengisytiharan Perjanjian antara insurer dengan insured c. Fasal Kuatkuasa Menerangkan tentang tarikh kuatkuasa polisi d. Pengenalan Nama syarikat dan alamat berdaftarnya b.Nama dan alamat insured . Kenyataan Doktor Yang Merawat 4.Melibatkan amaun insurans. faedah dan pembatalan khas Selepas pengeluaran polisi .Tarikh kematangan . Laporan Ejen – Pandangan ejen terhadap kelakuan.Tarikh cadangan dibuat .Tarikh lahir/umur insured . Rekod Dahulu Bentuk Dan Struktur Polisi 1.Syarat menerangkan skop kontrak Endorsemen Ketika pengeluaran polisi . Berbentuk jadual ringkas yang mudah difahami serta mudah diubahsuai. Seksyen utama yang terdapat dalam polisi adalah:a. e.Premium . Pembayaran premium (kekerapan dan tarikh pembayaran) 3.

Surat pentadbiran harta dikeluarkan oleh mahkamah d. 5. Untuk polisi berkuatkuasa dibawah Seksyen 23. Laporan koroner c. Nama dan no kad penganalan insured b. membolehkan pembayaran prosid tuntutan kepada pihak menuntut yang sah tanpa menyerahkan surat pentadbiran atau probat. Sijil perubatan oleh pegawai perubatan yang merawat kali terakhir e. 2. Tarikh dan sebab kematian 2.00 tertakluk kepada yang mana lebih rendah. Sijil baptis dan sebagainya (rujuk bab 18) 4. Nombor polisi c. Pemberitahuan kepada pemegang polisi .Insurer akan menghantar borang penyerahan. Tuntutan Kematangan 1. Kelonggaran di bawah Akta Insurans 1996. RM 100. Sijil menyatakan kematian berlaku di laut f. Bukti Umur a. borang mendiri dan borang pelepasan untuk dilengkapkan dan dipulangkan berserta polisi.BAB 23 AMALAN INSURANS HAYAT – TUNTUTAN Tuntutan Kematian 1. wang tersebut akan diserahkan kepada pemegang amanah.00 tanpa surat pentadbiran atau probat. Passport c.000. a. Alamat d. Sijil kematian b. Akta Undang-Undang Sivil. Amaun penuh jika prosid polisi tidak melebihi RM 100.00 b. Perintah isytihar kematian melalui andaian statutori (contoh bagi orang yang hilang dilaut lebih dari 7 tahun) d. jika prosid polisi melebihi RM 100. Bukti Hak Milik a. Seksyen 169. Kad pengenalan b.000. Bukti kematian (insurer akan menerima salah satu dokumen berikut sebagai bukti kematian) a. Sijil mengesahkan kematian pegawai tentera dan kematian dalam peperangan. Pemberitahuan tentang kematian (oleh waris kepada insurer) a. Bukti tuntutan .000. Bukti umur b.Jika pemegang polisi adalah orang yang diinsuranskan a. 3. Bukti masih hidup . Surat serah hak milik b. Surat probat wasiat yang diperolehi di mahkamah c.

Membiarkan prosid kematangan sebagai deposit dengan insurer . kesakitan dan Kesihatan Kekal Insured perlu melengkapkan borang berkaitan dan disahkan oleh doktor yang merawat NOTA : REPUTASI INSURER SELALUNYA BERGANTUNG KEPADA KECEPATAN PENYELESAIAN TUNTUTAN.Keluarkan tunai secara ansuran bagi tempoh beberapa tahun Tuntutan Yang Timbul Di Atas Polisi Insurans Kemalangan Diri. Umur pada tarikh kelahiran lepas contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1995 1 Januari 1995 21 Mac 1994 31 Disember 1996 21 Mac 1996 2.- c.Prosid kematangan tunai . Umur pada kelahiran akan datang contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1996 1 Januari 1995 21 Mac 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1997 3. Surat serah hak b. ADALAH PENTING UNTUK EJEN MENGETAHUI PROSIDUR DAN DOKUMEN YANG PERLU AGAR TUNTUTAN CEPAT DISELESAIKAN. seseorang yang lahir pada 21hb Mac 1965 1. Baucer pelepasan yang telah dilengkapkan oleh pemegang polisi d. Dokumen polisi Jika pemegang polisi bukan merupakan orang yang diinsuranskan a. Pilihan Penyelesaian . Kenyataan ringkas menyatakan yang insured masih hidup jika dia hilang upaya atau tidak hadir untuk menandatangani sijil mendiri 3.Menukat prosid kematangan kepada anuiti (pasti atau hayat) . Umur pada kelahiran terdekat contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas Umur Pada Tarikh Kelahiran Lepas 30 29 31 Umur Pada Tarikh Kelahiran Akan Datang 31 30 32 Umur Pada Tarikh Kelahiran . BAB 24 BEBERAPA KAEDAH MATEMATIK Pengiraan Umur Contoh.

00 RM 2.00 RM 3.000.999 55.999 Melebihi 70.000 – 54.00 40.80 43.25 42.000 – 69.000 – 39.00 42.60 Diskaun Untuk Amaun Insurans Besar. Oleh itu umur pada tarikh lahir tersebut adalah (1995 – 1964) = 31 tahun Jika hayat tersebut adalah seorang wanita.00 Sebutkadar khas 1. Insurans Endowmen 25 Tahun atas Hayat Lelaki Amaun Insurans (RM) 10.(tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 1 Januari 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1995 21 Mac 1995 21 Mac 1997 Terdekat 30 30 30 Menggunakan Buku Kadar Untuk Pengiraan Premium Terpakai hanya untuk hayat biasa dan berkeadaan baik Lihat contoh dibawah Kadar Premium untuk Insurans Endowmen 25 tahun ke atas hayat lelaki.50 40.50 41.999 40.00 Diskaun Setiap RM 1000 Amaun Insurans RM 1. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan dating Tarikh kelahiran akan datang pada 1995 adalah 24hb Oktober 1995. premium hendaklah diambil pada umur 28 (3 tahun lebih muda) . Untuk hayat wanita anggap sebagai 3 tahun lebih muda Umur (Tarikh lahir akan datang) 25 26 27 28 29 30 31 Premium setiap RM 1000 amaun diinsuranskan 39.999 25.000 – 24.00 RM 4.000 Contoh 1 Butiran pencadang:Jantina Tarikh lahir Perlindungan Bermula Butiran Polisi:Jenis Polisi Amaun Insurans : : : : : Lelaki 24hb Oktober 1964 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 5.

Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan datang .00 Contoh 2 Butiran pencadang:Jantina : Tarikh Lahir : Perlindungan bermula : Butiran polisi:Jenis polisi Amaun insurans : : Lelaki 24hb Mac 1966 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 35.00 1.60 x 5 = RM 218. Menetapkan premium belum diselaras Pada umur 31 tahun.000.00 3. Menentukan diskaun Tiada diskaun untuk amaun insurans kurang daripada RM 10.2. premium setiap RM 1000 amaun insurans adalah RM 43.60 (lihat jadual premium) Oleh itu premium tahunan adalah = RM 43.000.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->