PENDAHULUAN

Assalamualiakum Warahmatullahhiwabarakatuh, setinggi-tinggi

kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan Kerja Kursus ini dengan sempurna. Walaupun terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan namun ia tidaklan menjadi suatu masalah yang besar dalam menyiapkan tugasan ini. Namun begitu kami tetap berusaha mencari dari pelbagai sumber dan hasilnya tugasan ini dapat disiapkan atas usaha keras dan juga bantuan daripada rakan-rakan sekumpulan dalam menyiapkannya. Disini saya ingin mengucapkankan ribuan terima kasih kepada Encik Zaki kerana telah banyak membantu dalam memberi panduan dan tunjuk ajar tentang pelaksanaannya. Saya amat berbangga kerana dapat menyelesaikan tugasan ini tepat pada waktunya,akhir sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan tugasan ini tidak lupa juga kepada pasukan kakitangan pusat sumber IPDA kerana membantu kami mencari buku yang kami perlukan. Sekian, terima kasih.

Tanpa bantuan serta tunjuk ajar belum tentu kerja ini dapat disiapkan dengan jayanya. cabaran Walaupun itu berlaku telah beberapa kesulitan dalam tugasan ini seperti mendapatkan maklumat.SEKAPUR SIREH Assalamualiakum Warahmatullahhiwabarakatuh. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada pansyarah pembimbing saya iaitu En jamaludin pansyarah Ilmu Pendidikan yang begitu banyak memberikan tunjuk ajar kepada saya. Akhir kata saya amat berbangga kerana dapat memenuhi tuntutan sebagai seorang pelatih disamping dapat menjana ilmu dan pemikiran saya dalam menghadapi hari-hari yang mendatang. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak dalam melaksanakan tugasan ini. Begitu juga dengan bimbingan yang diberikan oleh rakan-rakan bagi menyiapkan portfolio ini. . setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan Kerja Kursus Berportfolio ini dengan sempurna.Sebenarnya seperti membuatkan saya lebih bersemangat.