Thufail Bin Amru Ad-Dausy

Ath-Thufail bin µAmr ad-Dausy merupakan pemimpin kabilah Daus pada masa Jahiliyah. la juga salah seorang yang terpandang di kalangan Arab dan salah seorang bangsawan yang berwibawa. Api dapurnya selalu mengepul dan jalan selalu terbuka untuknya. Ia senang memberi makan orang yang lapar, melindungi orang yang takut, dan memberi upah para pekerja. Di samping itu, ia juga seorang yang sopan, cerdas, dan pintar, penyair yang halus perasaannya, jelas, dan manis perkataannya. Seolah-olah kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya seperti sihir. Ath-Thufail meninggalkan kampungnya, Tihamah, menuju Makkah. Ketika itu terjadi pergolakan antara Rasul yang mulia dengan kaum kafir Quraisy. Masing-masing menginginkan kemenangan dan berusaha mencari pendukung. Rasul Shalallahu µalaihi wasallam berdoa kepada Rabbnya dan senjatanya adalah iman dan kebenaran, sedangkan kafir Quraisy berusaha untuk menyebarkan ajakan mereka dengan pedang dan menghalangi manusia mengikuti Muhammad dengan segala cara. Ath-Thufail merasa dirinya memasuki pertempuran ini tanpa persiapan apa pun dan tanpa ia sengaja. Padahal ia tidak pergi menuju Makkah dengan tujuan itu dan tidak pernah terlintas di pikirannya mengenai pertentangan antara Muhammad dan kafir Quraisy. Akibatnya, pertempuran itu pun menjadi kenangan yang tak pernah terlupakan bagi Ath-Thufail bin Amr ad-Dausy. Marilah kita dengar urutan kisahnya yang menakjubkan ini. Ath-Thufail mengisahkan bahwa pada suatu hari ia menginjakkan kaki di Makkah. Tidak seorang pemimpin Quraisy pun mengenalku hingga mereka menemuiku dan menyambut kedatanganku dengan meriah. Mereka memuliakanku sebagaimana mereka memuliakan para pemimpin mereka. Kemudian, para pemimpin dan pembesar Quraisy berkumpul bersamaku. Mereka berkata, ³Ya Thufail, engkau telah datang ke negeri kami. Ada seorang laki-laki yang menyatakan dirinya adalah seorang Nabi. Ia telah menyusahkan urusan kami dan memecah belah kami. Kami amat takut hal ini juga terjadi di kaummu sebagaimana yang kami alami sekarang. Maka, janganlah engkau pernah berbicara dengannya. Janganlah engkau dengarkan perkataannya. Sesungguhnya, ia memiliki ucapan seperti sihir yang dapat memisahkan antara seorang anak dan bapaknya. Antara saudara dan saudaranya yang lain. Antara seorang istri dan suaminya.´ Ath-Thufail mengatakan, ³Demi Allah, mereka selalu menceritakan keadaannya yang menakjubkan itu kepadaku, menakut-nakutiku, kaumku dengan perbuatannya, sehingga aku pun terpengaruh untuk tidak mendekatinya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengarkan ucapannya sedikitpun. Ketika aku pergi ke masjid untuk thawaf di sekeliling Ka¶bah dan meminta berkah dari berhala-berhala yang selalu kami agungkan dan kami berhaji untuknya, aku menutup telingaku dengan kapas agar tidak mendengar ucapan Muhammad. Akan tetapi, tatkala aku memasuki masjid, aku melihat seseorang sedang shalat di sisi Ka¶bah dengan shalat yang berbeda dengan tata cara shalat kami. Melakukan ibadah yang berbeda dengan tata cara ibadah kami. Pemandangan itu membuatku senang. Ibadahnya menakjubkanku dan aku merasa diriku lebih rendah daripadanya. Sedikit demi sedikit, tanpa kusadari, aku mendekatinya. Dan Allah menjadikan telingaku mendengar sebagian ucapannya. Aku pun mendengar suatu ucapan yang amat baik. Aku pun berkata di dalam hatiku, ³Ibumu telah menghilangkanmu dengan kematian, ya Thufail. Padahal engkau adalah seorang penyair yang cerdas dan pintar. Mengapa engkau tidak dapat membedakan

. kaummu telah menceritakan kepadaku tentangmu semuanya. Ketika ia masuk rumah. Dan aku mendengar sesuatu yang baik. Demi Allah. Apa yang menghalangimu mendengar perkataannya? Jika yang dibawanya itu kebaikan hendaklah engkau terima. Berdoalah kepada Allah agar menjadikan bagiku tanda yang akan membantuku mengajak mereka. ³Wahai Bapakku. mandi. bapaknya yang sudah tua menemuinya. ia menemui Ath-Thufail dan ia mengajarkannya tentang Islam dan akhirnya. maka katakanlah semuanya kepadaku.´ Kemudian ayahnyapun pergi.´ Lalu ayahnya berkata. Maka pindahkanlah pelita itu ke ujung cambukku. kemudian datanglah kepadaku agar aku ajarkan apa yang aku ketahui. beliau membacakan surah al-Ikhlas dan alFalaq.´ Rasulullah pun langsung berdoa. mandi dan bersihkanlah pakaianmu. ³Ya Allah. ³Ya Rasulullah. Tatkala ia turun. ³Ya Allah. menjauhlah dariku. sehingga manusia berlomba-lomba melihat cahaya di cambukku itu seperti lampu yang tergantung. terpancarlah cahaya di antara kedua matanya seperti lampu pelita. lalu berkata. .yang jelek dari yang baik. Ketika itu. ia pun ikut masuk.´ Kemudian ath-Thufail tetap berada di sana hingga Rasulullah pergi dari Baitullah. ³Aku telah memeluk Islam dan mengikuti agama Muhammad Shalallahu µalaihi wasalam .´ Lalu Ath-Thufail mendatangi kaumnya. ia berkata. Kemudian Ath-Thufail menetap di Makkah beberapa saat. ³Ada apa wahai anakku tersayang?´ Ath-Thufail menjawab. Tetapi Allah tetap memperdengarkan ucapanmu ke telingaku. ayahnya pun memeluk Islam.´ Kemudian ia menemui mereka di lembah. dan ia pun memeluk Islam. jika jelek hendaklah engkau tinggalkan. aku tidak lagi berada dalam agamamu dan engkau tidak berada dalam agamaku. ³Ya Muhammad. mereka selalu menakut-nakutiku dengan perbuatanmu sehingga aku menutup telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataanmu. Ia berkata. Aku akan kembali kepada mereka dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. ³Wahai anakku. ³ Lalu ayahnya berkata lagi. Ia belajar darinya ajaran Islam dan menghafal ayat Al-Qur¶an yang mudah baginya. jadikanlah pelita bukan pada wajahku. Tatkala ia berniat untuk kembali ke kaumnya. Lalu Ath-Thufail berkata. aku adalah seseorang yang ditaati dalam lingkunganku. Tatkala ia berdiri di hadapan mereka.´ Lalu Muhammad pun mengatakan semuanya. Demi Allah. ath-Thufail telah mendengar perkataan yang lebih baik daripada perkataannya dan ia tidak melihat suatu urusan pun yang lebih adil daripada urusannya. jadikanlah baginya sebuah tanda. Lalu Ath-Thufail berkata. agamamu adalah agamaku juga´. ³Sekarang pergilah. Ia pun membuntutinya sampai ke rumahnya. ia membentangkan telapak tangan kepadanya dan bersaksi bahwa tiada ilah (tuhan) melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. karena aku khawatir kaumku mengira terjadi sesuatu di wajahku karena meninggalkan agama mereka. dan membersihkan pakaiannya. Tidak lama kemudian.

Ath-Thufail baru mengajak kaumnya. berilah hidayah bagi kaum Daus. Ath-Thufail selalu berada di bumi Daus dan mengajak kaumnya kepada Islam hingga Rasulullah Shalallahu µalaihi wasallam hijrah ke Madinah. wahai Thufail?´ Ia menjawab.´ Lalu Rasulullah Shalallahu µalaihi wasalam mulai berdoa. ³Bagaimana dakwahmu. kecuali Abu Hurairah. Aku telah memeluk Islam dan mengikuti agama Muhammad Shalallahu µalaihi wasalam . ³Sungguh.´ Ath-Thufail berkata. untuk memeluk Islam. ³Celaka engkau. ³Jangan khawatir. ³Demi Bapak dan Ibumu. ³Sekarang pergilah dan bersihkan dirimu dari air Dzul Syaara. Aku akan melindungimu dari batu berhala itu. Ath-Thufail bersama Abu Hurairah datang menemui Rasulullah di Mekah. Ia merupakan orang yang paling cepat menerima ajakannya untuk memeluk Islam. kemudian shalat dan berdoa kepada Allah. wahai istriku. lalu ajak mereka kepada Islam. aku belum pernah melihat amal itu sebelumnya.´ Kemudian istrinyapun pergi dan membersihkan dirinya.´ Kemudian beliau menoleh kepada Thufail dan berkata. ³Di hati mereka ada penyakit dan kekafiran yang mendalam. ³Islam telah memisahkan agama kita. Mendengar hal itu. apakah engkau takut kepada Dzul Syaara?´ Lalu Ath-Thufail berkata. Ya Allah. mereka amat lambat menerima ajakannya. menjauhlah dariku..´ Lalu istrinya tersebut berkata. berwudhu. Nabi Shalallahu µalaihi wasalam berkata kepadanya. Ath- . Ya Allah. ada apa wahai suamiku?´ Ath-Thufail menjawab. Abu Hurairah berkata. ia berkata. dan Khandaq. Lalu Ath-Thufail menemui Rasul Shalallahu µalaihi wasalam setelah mengislamkan delapan puluh rumah dan mengajarkan mereka.Setelah istrinya juga datang menemuinya. Berlaku sopanlah kepada mereka. berilah hidayah bagi kaum Daus.´ Istrinya pun berkata. Akan tetapi. ³Agamamu adalah agamaku juga. sehingga beliau memberi bagian ghanimah hasil Perang Khaibar. Kemudian ia datang menemui AthThufail kembali dan ia mengajarkannya Islam dan akhirnya istrinya pun memeluk Islam.´ Setelah itu. Pergilah dan bersihkanlah dirimu di tempat yang jauh dari manusia. Rasulullah pun sangat senang. berilah hidayah bagi kaum Daus. ³ Lalu istrinya berkata. Mereka (bani Daus) telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan. Aku tidak dalam agamamu dan engkau tidak dalam agamaku. Setelah itu. Setelah itu. selesai Perang Badar. dan Dzul Syaara. Uhud.´ Lalu Rasulullah Shalallahu µalaihi wasalam berdiri. ³Demi Bapak dan Ibumu. ³Kembalilah ke kaummu.´ Ath-Thufail berkata. ³Ya Allah. ³Wahai istriku. Aku takut ia mendoakan kejelekan bagi kaumku hingga mereka semua binasa. bani Daus.

Kelahiran kami lebih duluan dari kelahiranmu. dan namailah kami dengan µMabrur¶. juga ikut serta dalam memerangi Musailamah al-Kadzdzab.´ Tatkala api telah membakar berhala itu beserta berhala-berhala lainnya yang ada di bani Daus. itu berarti kepalaku dipenggal. tangan kanannya putus. anak-anak. Ketika kekhilafahan dipegang oleh Abu Bakar. ³Ya Rasulullah. Mereka menunggu seruan bahwa ³Dzul Kaffain´ sedang dalam bahaya.´ Rasulullahpun mengizinkannya. ³Aku bermimpi bahwa kepalaku telah dicukur habis.´ Ketika Perang Yamamah berkecamuk. Tatkala ia sampai dan hendak membakarnya. ceritakan kepadaku ta¶birnya. Adapun burung yang keluar dari mulutku adalah ruhku. Adapun anakku yang meminta ikut bersamaku adalah bahwa ia juga ingin mati syahid. para wanita. ³Demi Allah.´ Lalu temannya berkata. sedangkan wanita yang berusaha memasukkanku ke perutnya adalah bumi yang digali untuk menguburkanku.´ Setelah itu. ³Ya Rasulullah. Ath-Thufail berkata. ia bermimpi. Para sahabat yang lain duduk di sekelilingnya. ³Engkau bermimpi apa semalam?´ Ath-Thufail berkata. agar aku membakarnya. Ath-Thufail beserta keluarganya tunduk dan taat kepada khalifah Rasulullah Shalallahu µalaihi wasallam. Ath-Thufail bersama anaknya. utuslah aku kepada µDzul Kaffain¶ berhala Amr bin Hamamah. Amr tetap berperang hingga ia terluka parah. bahwa kepalaku dicukur.Thufail berkata. ia kembali ke Madinah meninggalkan ayah dan tangannya. akhirnya kaum itu memeluk Islam dan menjalankan ajarannya. Ketika dalam perjalanan menuju al-Yamamah. Setelah perang usai. Ath-Thufail selalu bersama Nabi hingga terjadinya Fathu Mekah. Amr bin Ath-Thufail datang menemui Umar dengan membawa makanan. Aku ingin sekali terbunuh dalam keadaan syahid. ³Wahai Dzul Kaffain. Ath-Thufail geram melihat berhala itu dan berkata dengan lantang. Ath-Thufail tetap pergi menuju letak berhala itu di hadapan para penyembahnya. Amr. Ath-Thufail bin Amr ad-Dausi senantiasa bersama Nabi hingga beliau dipanggil Rabbnya ke sisi-Nya. Selanjutnya. aku bukanlah penyembahmu. Ia berkata kepada teman-temannya. dan kaum laki-laki telah mengelilinginya untuk mencelakakannya.´ Mereka bertanya. tetapi insyaaAllah ia akan menemuinya setelah itu. aku juga telah menakwilkan mimpi itu. Aku akan membakarmu. Tatkala timbul gerakan para murtaddin (mereka yang keluar dari Islam). Lalu keluar seekor burung dari mulutku dan ada seorang perempuan berusaha memasukkan diriku ke dalam perutnya. Akan tetapi. sedang anaknya. Pada masa kekhalifahan Umar ibnul Khaththab. jadikanlah kami pasukanmu yang sebelah kanan dalam setiap perangmu.´ Kemudian Ath-Thufail berkata. Kemudian ia berangkat menuju berhala itu bersama pasukan dari kaumnya. ³Itu pertanda baik bagimu. tapi anakku Amar meminta ikut bersamaku tetapi ia tidak berdaya. kemudian ia . sahabat mulia Ath-Thufail bin Amr ad-Dausy akhirnya syahid terbunuh. ³Semalam aku bermimpi.

Ia merasa amat senang. Ia merupakan seorang syahid dan bapak syuhada.mengajak hadirin untuk mencicipi makanannya. Amr ikut di dalam peperangan itu. . ³Demi Allah. la berkata kepada Umar al-Faruq. tiada seorang pun dari sebagian kaum ini yang akan masuk surga kecuali engkau (Umar bermaksud karena tangannya). Allah telah merahmati Ath-Thufail bin Amr ad-Dausy. ³Ya Amirul Mu¶minin!´ Umar berkata. sungguh aku tidak merasakan enaknya makanan ini sampai engkau mengadukkannya dengan tanganmu yang buntung. Maka ketika terjadi Perang Yarmuk. Demi Allah.´ Dan Amr pun selalu mendambakan syahid semenjak bapaknya syahid. Ia semangat berperang melawan musuh hingga akhirnya ia menemui syahid menyusul bapaknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful