Thufail Bin Amru Ad-Dausy

Ath-Thufail bin µAmr ad-Dausy merupakan pemimpin kabilah Daus pada masa Jahiliyah. la juga salah seorang yang terpandang di kalangan Arab dan salah seorang bangsawan yang berwibawa. Api dapurnya selalu mengepul dan jalan selalu terbuka untuknya. Ia senang memberi makan orang yang lapar, melindungi orang yang takut, dan memberi upah para pekerja. Di samping itu, ia juga seorang yang sopan, cerdas, dan pintar, penyair yang halus perasaannya, jelas, dan manis perkataannya. Seolah-olah kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya seperti sihir. Ath-Thufail meninggalkan kampungnya, Tihamah, menuju Makkah. Ketika itu terjadi pergolakan antara Rasul yang mulia dengan kaum kafir Quraisy. Masing-masing menginginkan kemenangan dan berusaha mencari pendukung. Rasul Shalallahu µalaihi wasallam berdoa kepada Rabbnya dan senjatanya adalah iman dan kebenaran, sedangkan kafir Quraisy berusaha untuk menyebarkan ajakan mereka dengan pedang dan menghalangi manusia mengikuti Muhammad dengan segala cara. Ath-Thufail merasa dirinya memasuki pertempuran ini tanpa persiapan apa pun dan tanpa ia sengaja. Padahal ia tidak pergi menuju Makkah dengan tujuan itu dan tidak pernah terlintas di pikirannya mengenai pertentangan antara Muhammad dan kafir Quraisy. Akibatnya, pertempuran itu pun menjadi kenangan yang tak pernah terlupakan bagi Ath-Thufail bin Amr ad-Dausy. Marilah kita dengar urutan kisahnya yang menakjubkan ini. Ath-Thufail mengisahkan bahwa pada suatu hari ia menginjakkan kaki di Makkah. Tidak seorang pemimpin Quraisy pun mengenalku hingga mereka menemuiku dan menyambut kedatanganku dengan meriah. Mereka memuliakanku sebagaimana mereka memuliakan para pemimpin mereka. Kemudian, para pemimpin dan pembesar Quraisy berkumpul bersamaku. Mereka berkata, ³Ya Thufail, engkau telah datang ke negeri kami. Ada seorang laki-laki yang menyatakan dirinya adalah seorang Nabi. Ia telah menyusahkan urusan kami dan memecah belah kami. Kami amat takut hal ini juga terjadi di kaummu sebagaimana yang kami alami sekarang. Maka, janganlah engkau pernah berbicara dengannya. Janganlah engkau dengarkan perkataannya. Sesungguhnya, ia memiliki ucapan seperti sihir yang dapat memisahkan antara seorang anak dan bapaknya. Antara saudara dan saudaranya yang lain. Antara seorang istri dan suaminya.´ Ath-Thufail mengatakan, ³Demi Allah, mereka selalu menceritakan keadaannya yang menakjubkan itu kepadaku, menakut-nakutiku, kaumku dengan perbuatannya, sehingga aku pun terpengaruh untuk tidak mendekatinya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengarkan ucapannya sedikitpun. Ketika aku pergi ke masjid untuk thawaf di sekeliling Ka¶bah dan meminta berkah dari berhala-berhala yang selalu kami agungkan dan kami berhaji untuknya, aku menutup telingaku dengan kapas agar tidak mendengar ucapan Muhammad. Akan tetapi, tatkala aku memasuki masjid, aku melihat seseorang sedang shalat di sisi Ka¶bah dengan shalat yang berbeda dengan tata cara shalat kami. Melakukan ibadah yang berbeda dengan tata cara ibadah kami. Pemandangan itu membuatku senang. Ibadahnya menakjubkanku dan aku merasa diriku lebih rendah daripadanya. Sedikit demi sedikit, tanpa kusadari, aku mendekatinya. Dan Allah menjadikan telingaku mendengar sebagian ucapannya. Aku pun mendengar suatu ucapan yang amat baik. Aku pun berkata di dalam hatiku, ³Ibumu telah menghilangkanmu dengan kematian, ya Thufail. Padahal engkau adalah seorang penyair yang cerdas dan pintar. Mengapa engkau tidak dapat membedakan

menjauhlah dariku.´ Kemudian ath-Thufail tetap berada di sana hingga Rasulullah pergi dari Baitullah. ³Ya Allah. Ia pun membuntutinya sampai ke rumahnya. Tetapi Allah tetap memperdengarkan ucapanmu ke telingaku. terpancarlah cahaya di antara kedua matanya seperti lampu pelita..´ Lalu Ath-Thufail mendatangi kaumnya. ia pun ikut masuk.´ Lalu Muhammad pun mengatakan semuanya. Berdoalah kepada Allah agar menjadikan bagiku tanda yang akan membantuku mengajak mereka. Tatkala ia berniat untuk kembali ke kaumnya. aku adalah seseorang yang ditaati dalam lingkunganku.´ Kemudian ia menemui mereka di lembah. ia berkata. Ketika ia masuk rumah. mandi dan bersihkanlah pakaianmu. Maka pindahkanlah pelita itu ke ujung cambukku. kaummu telah menceritakan kepadaku tentangmu semuanya. Kemudian Ath-Thufail menetap di Makkah beberapa saat. sehingga manusia berlomba-lomba melihat cahaya di cambukku itu seperti lampu yang tergantung. ³Aku telah memeluk Islam dan mengikuti agama Muhammad Shalallahu µalaihi wasalam . beliau membacakan surah al-Ikhlas dan alFalaq. Demi Allah. ath-Thufail telah mendengar perkataan yang lebih baik daripada perkataannya dan ia tidak melihat suatu urusan pun yang lebih adil daripada urusannya. dan ia pun memeluk Islam. maka katakanlah semuanya kepadaku. ia menemui Ath-Thufail dan ia mengajarkannya tentang Islam dan akhirnya.´ Lalu ayahnya berkata. dan membersihkan pakaiannya. Demi Allah. Apa yang menghalangimu mendengar perkataannya? Jika yang dibawanya itu kebaikan hendaklah engkau terima. kemudian datanglah kepadaku agar aku ajarkan apa yang aku ketahui. Tidak lama kemudian. ³Ada apa wahai anakku tersayang?´ Ath-Thufail menjawab.´ Rasulullah pun langsung berdoa. Tatkala ia turun. ³Wahai anakku. Lalu Ath-Thufail berkata. aku tidak lagi berada dalam agamamu dan engkau tidak berada dalam agamaku. Ia berkata. bapaknya yang sudah tua menemuinya. jika jelek hendaklah engkau tinggalkan. lalu berkata. jadikanlah pelita bukan pada wajahku. Lalu Ath-Thufail berkata. Dan aku mendengar sesuatu yang baik. jadikanlah baginya sebuah tanda. ³Ya Muhammad. ³Ya Rasulullah. ³Ya Allah. Tatkala ia berdiri di hadapan mereka. ayahnya pun memeluk Islam. ia membentangkan telapak tangan kepadanya dan bersaksi bahwa tiada ilah (tuhan) melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku akan kembali kepada mereka dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. mereka selalu menakut-nakutiku dengan perbuatanmu sehingga aku menutup telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataanmu. Ia belajar darinya ajaran Islam dan menghafal ayat Al-Qur¶an yang mudah baginya. mandi. . agamamu adalah agamaku juga´. ³Wahai Bapakku. karena aku khawatir kaumku mengira terjadi sesuatu di wajahku karena meninggalkan agama mereka.yang jelek dari yang baik.´ Kemudian ayahnyapun pergi. ³Sekarang pergilah. Ketika itu. ³ Lalu ayahnya berkata lagi.

³ Lalu istrinya berkata. Pergilah dan bersihkanlah dirimu di tempat yang jauh dari manusia. Ath-Thufail bersama Abu Hurairah datang menemui Rasulullah di Mekah. Ya Allah. Setelah itu. Uhud. Rasulullah pun sangat senang. ia berkata. berwudhu.´ Lalu Rasulullah Shalallahu µalaihi wasalam mulai berdoa. Ath-Thufail selalu berada di bumi Daus dan mengajak kaumnya kepada Islam hingga Rasulullah Shalallahu µalaihi wasallam hijrah ke Madinah. Setelah itu. untuk memeluk Islam. ³Agamamu adalah agamaku juga. ³Islam telah memisahkan agama kita. Kemudian ia datang menemui AthThufail kembali dan ia mengajarkannya Islam dan akhirnya istrinya pun memeluk Islam. Lalu Ath-Thufail menemui Rasul Shalallahu µalaihi wasalam setelah mengislamkan delapan puluh rumah dan mengajarkan mereka. Ath-Thufail baru mengajak kaumnya. Aku tidak dalam agamamu dan engkau tidak dalam agamaku.. Aku akan melindungimu dari batu berhala itu. ³Celaka engkau. menjauhlah dariku. ada apa wahai suamiku?´ Ath-Thufail menjawab. kemudian shalat dan berdoa kepada Allah. Mendengar hal itu. ³Bagaimana dakwahmu. Akan tetapi. mereka amat lambat menerima ajakannya. wahai istriku.´ Kemudian istrinyapun pergi dan membersihkan dirinya. Nabi Shalallahu µalaihi wasalam berkata kepadanya. berilah hidayah bagi kaum Daus. ³Kembalilah ke kaummu.´ Lalu Rasulullah Shalallahu µalaihi wasalam berdiri. apakah engkau takut kepada Dzul Syaara?´ Lalu Ath-Thufail berkata.Setelah istrinya juga datang menemuinya. ³Sekarang pergilah dan bersihkan dirimu dari air Dzul Syaara.´ Ath-Thufail berkata. sehingga beliau memberi bagian ghanimah hasil Perang Khaibar. dan Dzul Syaara. Ia merupakan orang yang paling cepat menerima ajakannya untuk memeluk Islam. Aku takut ia mendoakan kejelekan bagi kaumku hingga mereka semua binasa. ³Sungguh. ³Demi Bapak dan Ibumu.´ Setelah itu.´ Istrinya pun berkata. ³Di hati mereka ada penyakit dan kekafiran yang mendalam. berilah hidayah bagi kaum Daus. wahai Thufail?´ Ia menjawab. Berlaku sopanlah kepada mereka. berilah hidayah bagi kaum Daus. ³Ya Allah. Mereka (bani Daus) telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan. aku belum pernah melihat amal itu sebelumnya. selesai Perang Badar. Aku telah memeluk Islam dan mengikuti agama Muhammad Shalallahu µalaihi wasalam .´ Ath-Thufail berkata. Abu Hurairah berkata. bani Daus. ³Demi Bapak dan Ibumu. dan Khandaq. Ath- . ³Wahai istriku. lalu ajak mereka kepada Islam. Ya Allah. kecuali Abu Hurairah.´ Lalu istrinya tersebut berkata. ³Jangan khawatir.´ Kemudian beliau menoleh kepada Thufail dan berkata.

anak-anak. Amr. akhirnya kaum itu memeluk Islam dan menjalankan ajarannya.´ Ketika Perang Yamamah berkecamuk. ³Ya Rasulullah. itu berarti kepalaku dipenggal.´ Rasulullahpun mengizinkannya. Amr bin Ath-Thufail datang menemui Umar dengan membawa makanan. Pada masa kekhalifahan Umar ibnul Khaththab. dan kaum laki-laki telah mengelilinginya untuk mencelakakannya. Adapun burung yang keluar dari mulutku adalah ruhku. Para sahabat yang lain duduk di sekelilingnya.´ Mereka bertanya. Setelah perang usai. Akan tetapi. sedangkan wanita yang berusaha memasukkanku ke perutnya adalah bumi yang digali untuk menguburkanku. Ia berkata kepada teman-temannya. tangan kanannya putus. Adapun anakku yang meminta ikut bersamaku adalah bahwa ia juga ingin mati syahid. tetapi insyaaAllah ia akan menemuinya setelah itu. Ketika kekhilafahan dipegang oleh Abu Bakar. ³Aku bermimpi bahwa kepalaku telah dicukur habis. ³Engkau bermimpi apa semalam?´ Ath-Thufail berkata. Kemudian ia berangkat menuju berhala itu bersama pasukan dari kaumnya. ³Semalam aku bermimpi. Ath-Thufail geram melihat berhala itu dan berkata dengan lantang. Kelahiran kami lebih duluan dari kelahiranmu. Ath-Thufail berkata. utuslah aku kepada µDzul Kaffain¶ berhala Amr bin Hamamah. ³Ya Rasulullah. Ath-Thufail beserta keluarganya tunduk dan taat kepada khalifah Rasulullah Shalallahu µalaihi wasallam. kemudian ia .Thufail berkata. Ath-Thufail tetap pergi menuju letak berhala itu di hadapan para penyembahnya. ceritakan kepadaku ta¶birnya. ia kembali ke Madinah meninggalkan ayah dan tangannya. Lalu keluar seekor burung dari mulutku dan ada seorang perempuan berusaha memasukkan diriku ke dalam perutnya. para wanita. Aku akan membakarmu.´ Lalu temannya berkata. bahwa kepalaku dicukur.´ Setelah itu. dan namailah kami dengan µMabrur¶. tapi anakku Amar meminta ikut bersamaku tetapi ia tidak berdaya.´ Kemudian Ath-Thufail berkata. Ath-Thufail bin Amr ad-Dausi senantiasa bersama Nabi hingga beliau dipanggil Rabbnya ke sisi-Nya. Aku ingin sekali terbunuh dalam keadaan syahid. Amr tetap berperang hingga ia terluka parah. sahabat mulia Ath-Thufail bin Amr ad-Dausy akhirnya syahid terbunuh.´ Tatkala api telah membakar berhala itu beserta berhala-berhala lainnya yang ada di bani Daus. jadikanlah kami pasukanmu yang sebelah kanan dalam setiap perangmu. agar aku membakarnya. ³Itu pertanda baik bagimu. aku bukanlah penyembahmu. juga ikut serta dalam memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Ketika dalam perjalanan menuju al-Yamamah. sedang anaknya. Tatkala ia sampai dan hendak membakarnya. ³Wahai Dzul Kaffain. Tatkala timbul gerakan para murtaddin (mereka yang keluar dari Islam). ia bermimpi. ³Demi Allah. aku juga telah menakwilkan mimpi itu. Ath-Thufail bersama anaknya. Selanjutnya. Mereka menunggu seruan bahwa ³Dzul Kaffain´ sedang dalam bahaya. Ath-Thufail selalu bersama Nabi hingga terjadinya Fathu Mekah.

Ia semangat berperang melawan musuh hingga akhirnya ia menemui syahid menyusul bapaknya. ³Ya Amirul Mu¶minin!´ Umar berkata. Ia merasa amat senang. Ia merupakan seorang syahid dan bapak syuhada. la berkata kepada Umar al-Faruq. ³Demi Allah. sungguh aku tidak merasakan enaknya makanan ini sampai engkau mengadukkannya dengan tanganmu yang buntung. .mengajak hadirin untuk mencicipi makanannya. Demi Allah. Maka ketika terjadi Perang Yarmuk. Amr ikut di dalam peperangan itu. tiada seorang pun dari sebagian kaum ini yang akan masuk surga kecuali engkau (Umar bermaksud karena tangannya).´ Dan Amr pun selalu mendambakan syahid semenjak bapaknya syahid. Allah telah merahmati Ath-Thufail bin Amr ad-Dausy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful