DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT

BUSINESS COMMUNICATION

Answer any 5 of the 7 questions below. Jawab 5 dari 7 soalan-soalan di bawah ini SOALAN 1 1 a) Senaraikan sekurang-kurangnya 5 (LIMA) halangan utama dalam komunikasi perniagaan. Lima halangan utama dalam komunikasi ialah: 1. Prasangka / prejudis Keadaan dimana kita telah menduga terlebih dahulu kepada apa yang akan diberi atau disampaikan, kerap kali kita terlebih dahulu telah mendengar kepada apa yang kita hendak dengar atau kita telah dahulu telah berfikir apa yang kita akan dengar.

2. Perhubungan Keberkesanan perhubungan sesuatu dengan komunikasi orang yang juga bergantung mesej. kepada Andai

memberi

perhubungan sesama orang ramai tidak baik, keberkesanan sesuatu komunikasi mungkin akan gagal atau berhenti sesamanya.

3. Respon emosi Sesuatu komunikasi tidak akan Berjaya jika seseorang (samaada penyampai atau penerima) mempunyai tahap emosional yang tinggi Jika tahap emosi tinggi pada sebahagian (samaada penyampai atau penerima) sebaik-baiknya di antara mereka perlu menunggu

1 BUSINESS COMMUNICATION

DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT

beberapa ketika/sementara sebelum meminta untuk menambah mesej.

4. Isyarat badan ( Non-verbal signal ) Ia merujuk kepada “bahasa badan” dimana ia boleh menberi tindak balas yang bernilai atau tidak kepada komunikasi yang dilakukan. Contoh, memek muka yang dipamerkan semasa bercakap samaada sukar atau tidak dengan sesuatu komunikasi yang sedang berjalan itu.

5. Bahasa yang digunakan Latar belakang , pengetahuan dan pengalaman kita juga

mempengaruhi kefahaman kita. Bahasa asing, dialek daerah, pelat, tekanan suara juga bahasa yang perlu guna cara teknikal atau istimewa untuk difahami perlu selalu diperhatikan dan diambil kira bagi memberi keberkesanan dalam sesuatu komunikasi.

2 BUSINESS COMMUNICATION

Penghantar Maklumat 1) Merangka mesej dalam minda. Ini semua dilakukan dalam otak atau dengan kata lain mendraf apa-apa yang ingin disampaikan semuanya masih dalam minda sedar tanpa ada apa-apa nota yang ditulis lagi. 2) Memulakan menulis/menaip di atas kerja ( kertas / computer ). Sokong hujahan anda dengan mengillustrasikan model tersebut.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT b) Gunakan sebarang model dalam proses komunikasi untuk menerangkan bagaimana pertukaran maklumat berlaku. email dan sebagainya ).surat bertulis. Meletakkan apa-apa maklumat yang ingin disampaikan ke dalam / atas apa-apa cara komunikasi yang ingin disampaikan yang difikirkan berpadanan atau bersesuaian diantara dirinya dengan penerima maklumat tersebut ( samada lisan. Perhati dan cari apa yang ingin disampaikan untuk memberi mesej tersebut. 3 BUSINESS COMMUNICATION .

perlu ambil perhatian bagi memastikan maklumat tersebut sampai kepada penerima. selamat dan yang paling penting ia sampai tepat pada tempat. Pilih saluran yang kita pasti selesa.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 3) Pilih saluran komunikasi yang bersesuaian. Di dalam pemilihan saluran yang akan digunakan ini. Penerima 4 BUSINESS COMMUNICATION . masa dan orang yang akan menerima maklumat tersebut. Ini kerana andai penggunaan saluran tidak tepat segala proses pertukaran maklumat akan gagal dan seterusnya memberi imej yang buruk kepada penghantar / penyampai serta organisasi yang menyampaikan maklumat itu.

menerima. memahami / yang paling Kegagalan mentafsir maklumat yang disebabkan oleh pelbagai halangan yang berlaku seperti penggunaan bahasa yang tidak difahami.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 4) Membaca. Di sini merupakan langkah komunikasi penting. surat tidak Contoh: jika sampai. komunikasi terus akan gagal 5 BUSINESS COMMUNICATION . tahap pendengaran penerima yang tidak jelas dan sebagainya. Ia juga langkah pertama maklum untuk balas mendapat daripada penerima maklumat ke atas sesuatu perkara yang ingin disampaikan. mendengar ( Decode ).

Distroksi ( pemutarbalikan ) mesej yang disampaikan akan terjejas jika penghantar tidak berhati-hati / cuai dalam menyampaikan maklumat. Contoh paling ketara bila menyampaikan secara lisan maklumat beliau menggunakan intonasi suara yang tidak enak didengar dan jika menggunakan tulisan beliau menggunakan bahasa yang tidak sesuai atau tidak kena untuk diberi kepada penerima mesej. 6 BUSINESS COMMUNICATION . Jika mesej diberi dengan cara yang senang difahami dan dapat diterima barulah oleh penerima akan tindakbalas dapat diberi oleh penerima maklumat itu.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 5) Memahami mesej yang disampaikan.

DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 6) Tindakbalas / maklumbalas Tindak-tanduk kesopanan dan tatasusila serta disiplin sangat penting untuk membalas setiap maklumat yang diterima samada ingin dipenuhi. perlulah dengan cara yang berhemat dan tidak menyakiti hati penghantar mesej tersebut. SOALAN 2 7 BUSINESS COMMUNICATION . dijawap atau tidak.

Nyatakan 5 komponen mesej lisan dan 5 ( lima ) contoh mesej bukan lisan. meminta . telefon atau walkie-talkie digunakan untuk menyampaikan arahan tersebut. Manakala di pejabat dengan rakan setugas untuk menjalankan tugasan pejabat. 3) Persembahan kerja ( Presentation ) 8 BUSINESS COMMUNICATION . Keberkesanan cara ini diakui mempercepatkan segala urusan terutama dalam komunikasi dalaman sesuatu organisasi. ( lima ) 5 komponen mesej lisan ialah:1) Telefon Paling baik digunakan untuk menyampaikan maklumat dengan cepat dan dalam masa yang sama dengan penerima maklumat. Contoh penyelia ladang yang berada dipejabat estet ingin mengarahkan mandor ladang supaya pergi ke blok 89A untuk memerhatikan pekerja meracun rumpai. berjenaka dan sebagainya. 2) Saling berhadapan dan berpandangan ( face to face discussion ) Cara yang paling biasa digunakan dalam menjalani kehidupan seharian.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 2 a) Mesej lisan dan bukan lisan adalah saling berkaitan. Dimana kita selalu bersama isteri / anak di rumahuntuk bercerita. Ini mempercepatkan tindakan / maklumbalas yang akan dilakukan oleh mandor tersebut.

5) Persidangan video ( video conference ) Biasa dilakukan oleh organisasi yang mempunyai rangkaian cawangan. stesen atau staff yang berada jauh dari ibu pejabat bagi membolehkan pertukaran maklumat dilakukan serta persidangan video dalam talian. Merupakan komunikasi lisan yang melibatkan jumlah penghantar dan penerima maklumat yang ramai. Ia bagi memberitahu mengenai sesuatu perkara yang akan dilakukan organisasi. Antara contohnya seperti mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah Sime Darby. seminar.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT Selalu digunakan untuk menyampaikan isi-isi projek. data graf. seminar keusahawanan dan juga persidangan WHO sedunia. 5 komponen mesej bukan lisan 1) Memo Biasa di gunakan di dalam organisasi dalaman sahaja. Biasanya dilakukan di dalam bilik seminar. 4) Mesyuarat. 2) Notis Digunakan samaada dalam komunikasi dalaman atau luaran. Dilakukan bagi memberi arahan untuk dilaksanakan dalam bentuk bertulis. bilik mesyuarat atau dewan besar bagi menyampaikan mesej. maklumat am dan sebagainya. 3) Minit mesyuarat 9 BUSINESS COMMUNICATION . persidangan. analisis dan juga penyampaian yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu projek atau tugasan. laporan.

4) E-mail Merupakan teknologi yang ada. 2 b) Komunikasi lisan selalu diamalkan dalam kebanyakan organisasi.Kebaikannya ia boleh disertakan dengan fail dokumen yang boleh dikepilkan bersama untuk dimuat turun oleh penerima ( attachment ) 5) Surat Merupakan alat komunikasi bukan lisan yang paling penting dalam melakukan sesuatu perhubungan secara rasmi. 10 BUSINESS COMMUNICATION . Huraikan 4 ( EMPAT ) faktor-faktor yang perlu diutamakan dalam komunikasi perniagaan.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT Agenda-agenda. yang boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat. serta hal-hal lain yang diutarakan serta lisan semasa mesyuarat perlu ditulis sebagai minit mesyuarat perlu ditulis sebagai minit mesyuarat dan perlu diedarkan kepada yang terlibat selepas mesyuarat ditangguhkan. perkara berbangkit. Ia boleh samada dalam formal atau informal. Ada yang berbentuk formal dan lebih banyak yang informal. Juga boleh digunakan sebagai bukti “ hitam putih” bila berlaku sesuatu perkara.

DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT Antara faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi lisan dalam organisasi ialah:1) Perbincangan muka ke muka ( face to face discussion ) Antara faktor yang perlu yang perlu diambil dalam sesi perbin cangan ini ialah:i. intonasi suara. ii. dan adap susila semasa perbincangan kerana kesilapan dalam menjaga hal berikut boleh menyebabkan sesi perbincangan akan terjejas dan seterusnya memberi imej yang tidak baik kepada organisasi. 2) Mesyuarat Antara faktor yang perlu diambilkira semasa mesyuarat dilakukan ialah:- 11 BUSINESS COMMUNICATION . Penerima Semasa perbincangan dilakukan perlu ambil berat bahasa badan. gaya percakapan. Masa bekerja Penghantar maklumat perlu mengikut masa bekerja yang sesuai dengan penerima maklumat.

ii. Kos Ia memainkan peranan kerana belanja yang perlu dikeluarkan untuk menyediakan peralatan / rangkaian talian memerlukan wang yang banyak. stesen dan staff membolehkan kesesuaian penggunaan persidangan video dilakukan antara organisasi. Laporan bertulis Ia perlu diminitkan bagi setiap apa yang diutarakan dalam percakapan lisan semasa mesyuarat berlangsung. Jarak Jarak yang jauh antara ibi pejabat.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT i. 4) Telefon Antara faktor yang perlu diambilkira semasa perbualan telefon ialah:- 12 BUSINESS COMMUNICATION . ii. 3) Persidangan video ( video comfernce ) Faktor yang perlu diambil kira ialah:i. Keselamatan / sekuriti Faktor ini perlu diambilkira kerana hanya yang dipanggil untuk menghadiri mesyuarat sahaja perlu menghadirinya bagi mengelakkan kerahsiaannya bocor.

maka tiadalah jawapan dari penerima. perlu juga ambil tahu waktu kerja penerima. Masa bekerja Perlu juga diambil kira. SOALAN 3 13 BUSINESS COMMUNICATION . bila dilakukan pada waktu telah habis masabekerja. ii. Sesuai untuk mengesahkan sesuatu penerimaan penghantaran atau hal-hal yang memerlukan jawapan segera. Kadar segera ( urgency ). Pengguna yang cepat untuk mendapat maklumbalas daripada penerima.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT i.

2) Untuk meningkatkan kemahiran dalam ucapan awam. 3) Manusia akan cenderung merasa ragu-ragu dengan isi ucapan kita dengan menganggap kita sebagai seorang individu atau orang perseorangan. 5 cara menjadikan persembahan awam mencapai golongan sasaran dengan jayanya ialah:1) Sebelum memulakan ucapan. Jadi kita harus sentiasa bersedia menghadapinya. fikir tentang tujuan. seperti pepatah “terlajak perahu boleh diundur tapi terlajak kata memeng sukar untuk diundur”. hendaklah sentiasa berwaspada agar tidak terlalu yakin bahawa isi-isi yang disampaikan nanti akan menemui kejayaan bila setiap kali dilakukan pengucapan awam. 4) Pastikan anda menjaga tutur kata kerana terlajak kata amat sukat untuk ditarik semula. 14 BUSINESS COMMUNICATION . idea utama dan buat kajian mengenai demografi pendengar kita.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 3 a) Nyatakan dan terangkan secara ringkas 5 ( LIMA ) cara untuk menjadikan persembahan awam mencapai golongan sasaran dengan jayanya.

2) Menyediakan selingan video-video lucu yang dimuat turun daripada pendengar. Cadangkan 3 teknik yang boleh mempertingkatkan minat golongan pendengar dan terus terbabit. 15 BUSINESS COMMUNICATION . “youtube” bagi menghilangkan rasa mengantuk 3) Bercakap dalam keadaan sedikit humor yang selamba dan tidak mengada-ngada atau berlebih-lebihan. 3 teknik yang boleh mempertingkatkan minat golongan pendengar dan terus terbabit ialah:1) Sentiasa menanyakan pelbagai soalan cepu emas kepada pendengar. dan andai mereka dapat menjawap dengan baik walau tidak tepat. kita boleh memberi sedikit saguhati seperti kek muffin.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 3 b) Anda diberi satu tajuk untuk membuat persembahan awam dalam organisasi anda. coklat dan sebagainya.

7) Mengajak pendengar untuk menonton slide-slide lucu yang ada disimpan. 3) Jika disitu ada menyediakan air. perlu didahului dangan ucapan salam. 4) Cuba mengajak pendengar untuk bersama-sama menarik nafas dalam-dalam untuk sama-sama merasa tenang. 2) Cuba tarik nafas yang panjang sedalam-dalamnya sekurangkurangnya lima kali. cuba minum air yang disediakan di hadapan bila merasa gemuruh untuk meredakan ketegangan. Antara cara untuk mengatasi perasaan gementar di khalayak ramai ialah:1) Sebelum memulakan ucapan. 6) Berhenti seketika 5 saat dan cuba bertanya kepada pendengar samada ada soalan atau ada perkara yang tidak faham mengenai apa yang telah diutarakan. Senaraikan sekurang-kurangnya. 5) Cuba berjalan dari tempat pengucapan ke tempat duduk pendengar sambil cuba-cuba bertanyakan nama kepada dua atau tiga orang pendengar yang ada. 16 BUSINESS COMMUNICATION . sedikit doa permulaan ucapan bagi muslim atau memberi tunduk hormat seketika kepada pendengar. 9 ( SEMBILAN ) cara untuk mengatasi perasaan sedemikian dalam usaha untuk menjayakan persembahan awam. dimana ia boleh mengurangkan ketegangan penyampai dan terutama pendengar.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 3 c) Rasa gementar dan tidak yakin di hadapan khalayak adalah satu perkara biasa.

17 BUSINESS COMMUNICATION . bila komunikasi kita perlu dibuat. Apa yang dipohon ?. Hanya diberi kepada pendengar yang ada memberi respons samada bertanya soalan atau memberi pendapat. 10) Bersedia dengan teks-teks ucapan supaya tidak lari dari tajuk yang hendak disampaikan. SOALAN 4 4 a) Terangkan 5 ( LIMA ) pendekatan-pendekatan langsung dalam penulisan laporan perniagaan.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 8) Bawa sedikit saguhati untuk diberikan kepada pendengar bila anda merasa sedikit gementar. 9) Memanggil seseorang atau dua daripada pendengar untuk tampil ke hadapan membantu anda dalam membuat demo bagi membangkitkan keyakinan diri. bila dipohon ?. dengan hanya berinteraksi dengan mereka yang anda panggil ke hadapan sahaja. 2) Terma-terma ( term / reference ) Pada seksen ini perlu dinyatakan dengan jelas kenapa laporan ini ditulis. 5 ( LIMA ) pendekatan-pemdekatan langsung dalam penulisanlaporan perniagaan ialah:1) Tajuk ( heading ) Perlu ada 2 tajuk di dalam laporan iaitu nama syarikat dan tajuk laporan.

Barangkali boleh diadakan sesi temuduga. lawatan. isu-isu berbangkit dan sebagainya.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 3) Prosedur Berikan penerangan dengan jelas cara yang digunakan untuk mengumpul data / maklumat. Terus ke prosedur setiap isi dengan isi gunakan nombor dan subheadings untuk setiap seksen. Apa yang kamu selalu simpulkan daripada penemuan tadi. 4) Penemuan ( findings ) Ia merupakan seksen yang paling panjang di dalam sesuatu laporan. 5) Rumusan penutupan ( conclusions ) Pastikan tiada fakta baru yang dicadangkan diseksen ini. 18 BUSINESS COMMUNICATION . Perlu lihat semula pada “ penemuan “dan nyatakan inplikasi yang lojik kepada mereka.

Perlu ada keadilan kepada semua yang terlebat dalam laporan tersebut. Seseorang mungkin memerlukannya untuk membuat keputusan berdasarkan maklumat yang ada. 19 BUSINESS COMMUNICATION . Nyata dan terangkan 5 ( LIMA ) prinsip bagaimana laporan-laporan dibuat dalam dunia perniagaan. Laporan merupakan rangkaian beberapa siri untuk belajar dan membuat penyiasatan. Dengan menggunakan tanda nombor. 5 prinsip bagaimana laporan-laporan dibuat dalam dunia perniagaan ialah:1) Perlu tulis perkara yang yang benar dan tidak menulis perkara yang salah atau menyimpang dari perkara yang telah direkodkan. kelompok apa yang dijumpai di bawah tajuk dan sub tajuk. 2) Tidak memilih kasih. dia harus mampu membaca dan menulis semua jenis laporan. 4) Objektif. 3) Perlu kenal pasti data. 5) Penyelesaian yang lojik. Letakkan tujuan dan kecenderungan untuk mengeluarkan laporan tetapi tidak perlu bila ada permintaan. Laporan perlu dipenuhi tanpa ada perkara yang diketepikan atau menyimpang.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 4 b) Selaku seorang pengurus.

8) Jelas ( be clear ) Guna cara yang mudah dan senang dibaca yang akan memudahkan pembaca untuk membacanya. 7) Ringkas ( concise ) Elak daripada menceritakan setiap isi dengan panjang lebar. Pastikan juga gunakan jarak yang sama bagi laporan dan tajuk dan sub tajuk. Perhatian yang diberi akan membuatkan laporan itu jelas dan memberi tanggapan yang baik.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 6) Konsisten ( Be consistent ) Pastikan semua ayat di dalam setiap siri mengikut cara tatabahasa yang sama. 20 BUSINESS COMMUNICATION . Cek semula setiap maklumat pastikan ia tepat mempunyai alasan yang tepat.

2) Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah MPOB Dihadiri oleh semua pemegang saham dalam MPOB. II. Untuk memilih pucuk pimpinan tertinggi dan AJK yang baru. Untuk mengkoordinasi atau mengatur semula pelbagai aktiviti di dalam organisasi. wakil Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Tujuannya ialah :I. 21 BUSINESS COMMUNICATION . Memberi laporan aktiviti dan juga kewangan Koperasi dalam tahun berkenaan. banyak mesyuarat diadakan. wakil Kementerian Kewangan Malaysia serta Pengerusi MPOB dan Ketua Pengarah MPOB. Tujuannya ialah :I. 5 jenis-jenis mesyuarat yang diadakan di dalam organisasi dan tujuantujuannya ialah:1) Mesyuarat Tahunan ( Annual General Meeting (AGM) )Koperasi Kakitangan MPOB Biasa diadakan setiap sekali setahun. II. Nyatakan 5 ( LIMA ) jenis-jenis mesyuarat yang diadakan di dalam organisasi anda dan bincangkan tujuan-tujuannya.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT SOALAN 5 5 a) Dalam perniagaan. Ia adalah cara yang berkesan dalam proses komunikasi. Ahli Lembaga Pengarah MPOB. dividen kepada pemegang saham dan juga kewangan dalam tahun berkenaan. Memberi laporan aktiviti.

Encik Rosmidi b. Miswan hanya setelah tiga ( 3 ) bulan dilantik semasa Mesyuarat Tahunan pada 18 Julai 2010 yang lalu. 4) Mesyuarat Bahagian Unit Perundingan dan Implementasi Projek ( PIP ) MPOB seluruh zon di Malaysia Ia diadakan setiap enam (6) bulan sekali dalam setahun. Membentangkan laporan kemajuan projek Integrasi Ternakan. Tujuan diadakan mesyuarat ini ialah :I. II. Bertukar pandangan dan pendapat mengenai masalah yang wujud di setiap zon bagi mendapatkan pelbagai idea untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang timbul. Ia melibatkan semua pegawai unit setiap zon. Untuk mencari calon pengganti yang bersesuaian bagi menggantikan beliau. Integrasi Tanaman dan Skim Bantuan Anak Benih Sawit Berkualiti setengah tahun dan juga akhir tahun yang telah dan sedang dijalankan di zon masingmasing.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 3) Mesyuarat Luar Biasa (EGM) Kelab Sukan Dan Sosial MPOB Pernah dilakukan ekoran penarikan diri Pengerusi Kelab. Tujuannya ialah :I. 22 BUSINESS COMMUNICATION .

Kelebihan menggunakan visual ialah :1) Data yang terkumpul lebih mudah untuk difahami bila menggunakan persembahan visual. 5 b) Visual yang tersedia boleh menjadikan sesuatu laporan atau persembahan lebih menarik. Huraikan 4 (empat)kelebihan menggunakan menggunakan visual-visual. Contoh penggunaan carta bagi menunjukkan peratusan penggunaan laman web yang selalu dilayari oleh pengguna internet. Untuk menyampaikan pelbagai maklumat tentang aktiviti yang sedang dan akan dijalankan oleh pihak pengurusan dari semasa ke semasa. Ini kerana hanya dengan sekali pandang sudah boleh mengetahui laman web yang paling banyak dilawati penggguna melalui ruangan pecahan yang lebih besar. Ia dapat dibaca dengan lebih jelas dan tepat tanpa perlu membaca fakta bertulis berulang kali. Tujuannya ialah :I. Wahid. Mohd Basri b.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 5) Mesyuarat Pengurusan Tertinggi setiap bahagian di MPOB Ia dihadiri oleh semua pengarah di setiap bahagian dan dipengerusikan oleh Ketua Pengarah MPOB sendiri Dato’ Dr. Untuk berbincang mengenai pelbagai perkara bagi mendapatkan idea bagi menjalankan sesuatu projek daripada pihak kementerian dan juga kerajaan Malaysia. 23 BUSINESS COMMUNICATION . II.

Contoh penggunaan data berjadual. Bila diletakkan di dalam pelbagai buku. ia akan menarik perhatian pembaca tidak kira umur untuk membeleknya. 3) Lebih mudah dialihkan ke dalam projector bagi persembahan awam Ini kerana setiap maklumat yang ada telah dikecilkan dan sesuai untuk persembahan awam. Ini disebabkan di dalam visual ini. pelbagai simbol dan lain-lain yang boleh menarik perhatian dan pandangan penerima maklumat. Contoh penggunaan peta dan diagram yang dibuat bagi menunjukkan taburan keluasan kawasan penanaman komoditi seperti sawit.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 2) Memberi imej yang baik kepada penyampai dan organisasi yang memberi maklumat Ini kerana setiap persembahan visual mempunyai warna. 4) Memberi kesan langsung kepada persembahan atau maklumat yang ingin disampaikan Di dalam konteks ini. boleh menunjukkan data berat tandan sawit yang telah dituai dalam tempoh 10 tahun dengan jelas termasuk dengan perbezaan harga yang berlaku di antara tahun tersebut. rasanya kita hanya membuang masa dan tenaga saja kerana penerima hanya akan memandang sebelah mata atau mereka akan tidur bila mendengar kita menyampaikan maklumat. andai kita hanya menggunakan perkataan sahaja dalam menyampaikan maklumat. ia dipenuhi dengan pelbagai warna dan symbol yang menarik perhatian. Tetapi ini akan 24 BUSINESS COMMUNICATION . padi dan sebagainya. koko.

walaupun tidak melihat pada harga hartanah terlebih dahulu. symbol fasiliti berhampiran dan sebagainya boleh mempengaruhi minat penerima untuk membaca maklumat tersebut dan seterusnya menimbulkan minat mereka untuk membelinya. Pengggunaan peta bagi menunjukkan kawasan. penggunaan carta bar pula yang dipapar di papan iklan di tepi jalanraya dan kawasan hentian yang mencatatkan kadar kemalangan dan kematian di jalanraya menyebabkan pengguna jalanraya lebih berhati-hati akibat terkesan dengan paparan maklumat ringkas yang dilihat itu. kematian. Tambahan lagi. Contoh pamplet untuk pengiklanan hartanah perumahan. penggunaan peta dan diagram yang disediakan di pejabat sebagai laluan kecemasann bila berlaku kebakaran dan sebagainya boleh membantu pekerja menyelamatkan diri. 5) Membantu dalam mencegah kemalangan.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT kurang berlaku jika kita menggunakan pelbagai elemen visual dalam persembahan. 25 BUSINESS COMMUNICATION . kebakaran dan lain-lain bencana Di sini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful