DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT

BUSINESS COMMUNICATION

Answer any 5 of the 7 questions below. Jawab 5 dari 7 soalan-soalan di bawah ini SOALAN 1 1 a) Senaraikan sekurang-kurangnya 5 (LIMA) halangan utama dalam komunikasi perniagaan. Lima halangan utama dalam komunikasi ialah: 1. Prasangka / prejudis Keadaan dimana kita telah menduga terlebih dahulu kepada apa yang akan diberi atau disampaikan, kerap kali kita terlebih dahulu telah mendengar kepada apa yang kita hendak dengar atau kita telah dahulu telah berfikir apa yang kita akan dengar.

2. Perhubungan Keberkesanan perhubungan sesuatu dengan komunikasi orang yang juga bergantung mesej. kepada Andai

memberi

perhubungan sesama orang ramai tidak baik, keberkesanan sesuatu komunikasi mungkin akan gagal atau berhenti sesamanya.

3. Respon emosi Sesuatu komunikasi tidak akan Berjaya jika seseorang (samaada penyampai atau penerima) mempunyai tahap emosional yang tinggi Jika tahap emosi tinggi pada sebahagian (samaada penyampai atau penerima) sebaik-baiknya di antara mereka perlu menunggu

1 BUSINESS COMMUNICATION

DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT

beberapa ketika/sementara sebelum meminta untuk menambah mesej.

4. Isyarat badan ( Non-verbal signal ) Ia merujuk kepada “bahasa badan” dimana ia boleh menberi tindak balas yang bernilai atau tidak kepada komunikasi yang dilakukan. Contoh, memek muka yang dipamerkan semasa bercakap samaada sukar atau tidak dengan sesuatu komunikasi yang sedang berjalan itu.

5. Bahasa yang digunakan Latar belakang , pengetahuan dan pengalaman kita juga

mempengaruhi kefahaman kita. Bahasa asing, dialek daerah, pelat, tekanan suara juga bahasa yang perlu guna cara teknikal atau istimewa untuk difahami perlu selalu diperhatikan dan diambil kira bagi memberi keberkesanan dalam sesuatu komunikasi.

2 BUSINESS COMMUNICATION

Meletakkan apa-apa maklumat yang ingin disampaikan ke dalam / atas apa-apa cara komunikasi yang ingin disampaikan yang difikirkan berpadanan atau bersesuaian diantara dirinya dengan penerima maklumat tersebut ( samada lisan. Sokong hujahan anda dengan mengillustrasikan model tersebut. Penghantar Maklumat 1) Merangka mesej dalam minda. 2) Memulakan menulis/menaip di atas kerja ( kertas / computer ). Perhati dan cari apa yang ingin disampaikan untuk memberi mesej tersebut.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT b) Gunakan sebarang model dalam proses komunikasi untuk menerangkan bagaimana pertukaran maklumat berlaku. email dan sebagainya ). Ini semua dilakukan dalam otak atau dengan kata lain mendraf apa-apa yang ingin disampaikan semuanya masih dalam minda sedar tanpa ada apa-apa nota yang ditulis lagi. 3 BUSINESS COMMUNICATION .surat bertulis.

Ini kerana andai penggunaan saluran tidak tepat segala proses pertukaran maklumat akan gagal dan seterusnya memberi imej yang buruk kepada penghantar / penyampai serta organisasi yang menyampaikan maklumat itu. Pilih saluran yang kita pasti selesa. Penerima 4 BUSINESS COMMUNICATION .DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 3) Pilih saluran komunikasi yang bersesuaian. masa dan orang yang akan menerima maklumat tersebut. selamat dan yang paling penting ia sampai tepat pada tempat. perlu ambil perhatian bagi memastikan maklumat tersebut sampai kepada penerima. Di dalam pemilihan saluran yang akan digunakan ini.

DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 4) Membaca. Ia juga langkah pertama maklum untuk balas mendapat daripada penerima maklumat ke atas sesuatu perkara yang ingin disampaikan. menerima. komunikasi terus akan gagal 5 BUSINESS COMMUNICATION . memahami / yang paling Kegagalan mentafsir maklumat yang disebabkan oleh pelbagai halangan yang berlaku seperti penggunaan bahasa yang tidak difahami. tahap pendengaran penerima yang tidak jelas dan sebagainya. surat tidak Contoh: jika sampai. mendengar ( Decode ). Di sini merupakan langkah komunikasi penting.

Jika mesej diberi dengan cara yang senang difahami dan dapat diterima barulah oleh penerima akan tindakbalas dapat diberi oleh penerima maklumat itu. Distroksi ( pemutarbalikan ) mesej yang disampaikan akan terjejas jika penghantar tidak berhati-hati / cuai dalam menyampaikan maklumat.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 5) Memahami mesej yang disampaikan. Contoh paling ketara bila menyampaikan secara lisan maklumat beliau menggunakan intonasi suara yang tidak enak didengar dan jika menggunakan tulisan beliau menggunakan bahasa yang tidak sesuai atau tidak kena untuk diberi kepada penerima mesej. 6 BUSINESS COMMUNICATION .

perlulah dengan cara yang berhemat dan tidak menyakiti hati penghantar mesej tersebut. dijawap atau tidak. SOALAN 2 7 BUSINESS COMMUNICATION .DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 6) Tindakbalas / maklumbalas Tindak-tanduk kesopanan dan tatasusila serta disiplin sangat penting untuk membalas setiap maklumat yang diterima samada ingin dipenuhi.

Nyatakan 5 komponen mesej lisan dan 5 ( lima ) contoh mesej bukan lisan. berjenaka dan sebagainya. 2) Saling berhadapan dan berpandangan ( face to face discussion ) Cara yang paling biasa digunakan dalam menjalani kehidupan seharian. Ini mempercepatkan tindakan / maklumbalas yang akan dilakukan oleh mandor tersebut.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 2 a) Mesej lisan dan bukan lisan adalah saling berkaitan. Contoh penyelia ladang yang berada dipejabat estet ingin mengarahkan mandor ladang supaya pergi ke blok 89A untuk memerhatikan pekerja meracun rumpai. telefon atau walkie-talkie digunakan untuk menyampaikan arahan tersebut. meminta . Keberkesanan cara ini diakui mempercepatkan segala urusan terutama dalam komunikasi dalaman sesuatu organisasi. Manakala di pejabat dengan rakan setugas untuk menjalankan tugasan pejabat. Dimana kita selalu bersama isteri / anak di rumahuntuk bercerita. 3) Persembahan kerja ( Presentation ) 8 BUSINESS COMMUNICATION . ( lima ) 5 komponen mesej lisan ialah:1) Telefon Paling baik digunakan untuk menyampaikan maklumat dengan cepat dan dalam masa yang sama dengan penerima maklumat.

data graf. seminar. 5 komponen mesej bukan lisan 1) Memo Biasa di gunakan di dalam organisasi dalaman sahaja. laporan. maklumat am dan sebagainya. analisis dan juga penyampaian yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu projek atau tugasan.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT Selalu digunakan untuk menyampaikan isi-isi projek. 4) Mesyuarat. bilik mesyuarat atau dewan besar bagi menyampaikan mesej. Antara contohnya seperti mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah Sime Darby. 2) Notis Digunakan samaada dalam komunikasi dalaman atau luaran. stesen atau staff yang berada jauh dari ibu pejabat bagi membolehkan pertukaran maklumat dilakukan serta persidangan video dalam talian. Biasanya dilakukan di dalam bilik seminar. Merupakan komunikasi lisan yang melibatkan jumlah penghantar dan penerima maklumat yang ramai. persidangan. Dilakukan bagi memberi arahan untuk dilaksanakan dalam bentuk bertulis. 3) Minit mesyuarat 9 BUSINESS COMMUNICATION . 5) Persidangan video ( video conference ) Biasa dilakukan oleh organisasi yang mempunyai rangkaian cawangan. Ia bagi memberitahu mengenai sesuatu perkara yang akan dilakukan organisasi. seminar keusahawanan dan juga persidangan WHO sedunia.

Ada yang berbentuk formal dan lebih banyak yang informal.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT Agenda-agenda. Ia boleh samada dalam formal atau informal. 10 BUSINESS COMMUNICATION . 4) E-mail Merupakan teknologi yang ada. perkara berbangkit. 2 b) Komunikasi lisan selalu diamalkan dalam kebanyakan organisasi. Juga boleh digunakan sebagai bukti “ hitam putih” bila berlaku sesuatu perkara.Kebaikannya ia boleh disertakan dengan fail dokumen yang boleh dikepilkan bersama untuk dimuat turun oleh penerima ( attachment ) 5) Surat Merupakan alat komunikasi bukan lisan yang paling penting dalam melakukan sesuatu perhubungan secara rasmi. yang boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat. Huraikan 4 ( EMPAT ) faktor-faktor yang perlu diutamakan dalam komunikasi perniagaan. serta hal-hal lain yang diutarakan serta lisan semasa mesyuarat perlu ditulis sebagai minit mesyuarat perlu ditulis sebagai minit mesyuarat dan perlu diedarkan kepada yang terlibat selepas mesyuarat ditangguhkan.

Masa bekerja Penghantar maklumat perlu mengikut masa bekerja yang sesuai dengan penerima maklumat. dan adap susila semasa perbincangan kerana kesilapan dalam menjaga hal berikut boleh menyebabkan sesi perbincangan akan terjejas dan seterusnya memberi imej yang tidak baik kepada organisasi. 2) Mesyuarat Antara faktor yang perlu diambilkira semasa mesyuarat dilakukan ialah:- 11 BUSINESS COMMUNICATION . intonasi suara.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT Antara faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi lisan dalam organisasi ialah:1) Perbincangan muka ke muka ( face to face discussion ) Antara faktor yang perlu yang perlu diambil dalam sesi perbin cangan ini ialah:i. gaya percakapan. ii. Penerima Semasa perbincangan dilakukan perlu ambil berat bahasa badan.

3) Persidangan video ( video comfernce ) Faktor yang perlu diambil kira ialah:i. Jarak Jarak yang jauh antara ibi pejabat. ii. 4) Telefon Antara faktor yang perlu diambilkira semasa perbualan telefon ialah:- 12 BUSINESS COMMUNICATION . Laporan bertulis Ia perlu diminitkan bagi setiap apa yang diutarakan dalam percakapan lisan semasa mesyuarat berlangsung. stesen dan staff membolehkan kesesuaian penggunaan persidangan video dilakukan antara organisasi.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT i. ii. Kos Ia memainkan peranan kerana belanja yang perlu dikeluarkan untuk menyediakan peralatan / rangkaian talian memerlukan wang yang banyak. Keselamatan / sekuriti Faktor ini perlu diambilkira kerana hanya yang dipanggil untuk menghadiri mesyuarat sahaja perlu menghadirinya bagi mengelakkan kerahsiaannya bocor.

SOALAN 3 13 BUSINESS COMMUNICATION .DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT i. ii. Pengguna yang cepat untuk mendapat maklumbalas daripada penerima. Masa bekerja Perlu juga diambil kira. Sesuai untuk mengesahkan sesuatu penerimaan penghantaran atau hal-hal yang memerlukan jawapan segera. perlu juga ambil tahu waktu kerja penerima. maka tiadalah jawapan dari penerima. Kadar segera ( urgency ). bila dilakukan pada waktu telah habis masabekerja.

3) Manusia akan cenderung merasa ragu-ragu dengan isi ucapan kita dengan menganggap kita sebagai seorang individu atau orang perseorangan. hendaklah sentiasa berwaspada agar tidak terlalu yakin bahawa isi-isi yang disampaikan nanti akan menemui kejayaan bila setiap kali dilakukan pengucapan awam.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 3 a) Nyatakan dan terangkan secara ringkas 5 ( LIMA ) cara untuk menjadikan persembahan awam mencapai golongan sasaran dengan jayanya. seperti pepatah “terlajak perahu boleh diundur tapi terlajak kata memeng sukar untuk diundur”. 2) Untuk meningkatkan kemahiran dalam ucapan awam. Jadi kita harus sentiasa bersedia menghadapinya. fikir tentang tujuan. 14 BUSINESS COMMUNICATION . 5 cara menjadikan persembahan awam mencapai golongan sasaran dengan jayanya ialah:1) Sebelum memulakan ucapan. idea utama dan buat kajian mengenai demografi pendengar kita. 4) Pastikan anda menjaga tutur kata kerana terlajak kata amat sukat untuk ditarik semula.

DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 3 b) Anda diberi satu tajuk untuk membuat persembahan awam dalam organisasi anda. “youtube” bagi menghilangkan rasa mengantuk 3) Bercakap dalam keadaan sedikit humor yang selamba dan tidak mengada-ngada atau berlebih-lebihan. Cadangkan 3 teknik yang boleh mempertingkatkan minat golongan pendengar dan terus terbabit. coklat dan sebagainya. dan andai mereka dapat menjawap dengan baik walau tidak tepat. 2) Menyediakan selingan video-video lucu yang dimuat turun daripada pendengar. 15 BUSINESS COMMUNICATION . kita boleh memberi sedikit saguhati seperti kek muffin. 3 teknik yang boleh mempertingkatkan minat golongan pendengar dan terus terbabit ialah:1) Sentiasa menanyakan pelbagai soalan cepu emas kepada pendengar.

4) Cuba mengajak pendengar untuk bersama-sama menarik nafas dalam-dalam untuk sama-sama merasa tenang. 9 ( SEMBILAN ) cara untuk mengatasi perasaan sedemikian dalam usaha untuk menjayakan persembahan awam. 2) Cuba tarik nafas yang panjang sedalam-dalamnya sekurangkurangnya lima kali. dimana ia boleh mengurangkan ketegangan penyampai dan terutama pendengar.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 3 c) Rasa gementar dan tidak yakin di hadapan khalayak adalah satu perkara biasa. 16 BUSINESS COMMUNICATION . 6) Berhenti seketika 5 saat dan cuba bertanya kepada pendengar samada ada soalan atau ada perkara yang tidak faham mengenai apa yang telah diutarakan. 3) Jika disitu ada menyediakan air. Senaraikan sekurang-kurangnya. 5) Cuba berjalan dari tempat pengucapan ke tempat duduk pendengar sambil cuba-cuba bertanyakan nama kepada dua atau tiga orang pendengar yang ada. cuba minum air yang disediakan di hadapan bila merasa gemuruh untuk meredakan ketegangan. Antara cara untuk mengatasi perasaan gementar di khalayak ramai ialah:1) Sebelum memulakan ucapan. 7) Mengajak pendengar untuk menonton slide-slide lucu yang ada disimpan. sedikit doa permulaan ucapan bagi muslim atau memberi tunduk hormat seketika kepada pendengar. perlu didahului dangan ucapan salam.

bila dipohon ?. 10) Bersedia dengan teks-teks ucapan supaya tidak lari dari tajuk yang hendak disampaikan. Hanya diberi kepada pendengar yang ada memberi respons samada bertanya soalan atau memberi pendapat. SOALAN 4 4 a) Terangkan 5 ( LIMA ) pendekatan-pendekatan langsung dalam penulisan laporan perniagaan. 9) Memanggil seseorang atau dua daripada pendengar untuk tampil ke hadapan membantu anda dalam membuat demo bagi membangkitkan keyakinan diri. Apa yang dipohon ?. 5 ( LIMA ) pendekatan-pemdekatan langsung dalam penulisanlaporan perniagaan ialah:1) Tajuk ( heading ) Perlu ada 2 tajuk di dalam laporan iaitu nama syarikat dan tajuk laporan. 17 BUSINESS COMMUNICATION . bila komunikasi kita perlu dibuat. dengan hanya berinteraksi dengan mereka yang anda panggil ke hadapan sahaja.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 8) Bawa sedikit saguhati untuk diberikan kepada pendengar bila anda merasa sedikit gementar. 2) Terma-terma ( term / reference ) Pada seksen ini perlu dinyatakan dengan jelas kenapa laporan ini ditulis.

4) Penemuan ( findings ) Ia merupakan seksen yang paling panjang di dalam sesuatu laporan. Barangkali boleh diadakan sesi temuduga. Terus ke prosedur setiap isi dengan isi gunakan nombor dan subheadings untuk setiap seksen. Apa yang kamu selalu simpulkan daripada penemuan tadi. isu-isu berbangkit dan sebagainya. lawatan. Perlu lihat semula pada “ penemuan “dan nyatakan inplikasi yang lojik kepada mereka. 5) Rumusan penutupan ( conclusions ) Pastikan tiada fakta baru yang dicadangkan diseksen ini. 18 BUSINESS COMMUNICATION .DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 3) Prosedur Berikan penerangan dengan jelas cara yang digunakan untuk mengumpul data / maklumat.

2) Tidak memilih kasih. Laporan perlu dipenuhi tanpa ada perkara yang diketepikan atau menyimpang. Seseorang mungkin memerlukannya untuk membuat keputusan berdasarkan maklumat yang ada. 19 BUSINESS COMMUNICATION . Dengan menggunakan tanda nombor. dia harus mampu membaca dan menulis semua jenis laporan. Letakkan tujuan dan kecenderungan untuk mengeluarkan laporan tetapi tidak perlu bila ada permintaan. Laporan merupakan rangkaian beberapa siri untuk belajar dan membuat penyiasatan. 4) Objektif. Nyata dan terangkan 5 ( LIMA ) prinsip bagaimana laporan-laporan dibuat dalam dunia perniagaan. 3) Perlu kenal pasti data.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 4 b) Selaku seorang pengurus. 5) Penyelesaian yang lojik. Perlu ada keadilan kepada semua yang terlebat dalam laporan tersebut. kelompok apa yang dijumpai di bawah tajuk dan sub tajuk. 5 prinsip bagaimana laporan-laporan dibuat dalam dunia perniagaan ialah:1) Perlu tulis perkara yang yang benar dan tidak menulis perkara yang salah atau menyimpang dari perkara yang telah direkodkan.

DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 6) Konsisten ( Be consistent ) Pastikan semua ayat di dalam setiap siri mengikut cara tatabahasa yang sama. Cek semula setiap maklumat pastikan ia tepat mempunyai alasan yang tepat. 20 BUSINESS COMMUNICATION . Perhatian yang diberi akan membuatkan laporan itu jelas dan memberi tanggapan yang baik. 7) Ringkas ( concise ) Elak daripada menceritakan setiap isi dengan panjang lebar. Pastikan juga gunakan jarak yang sama bagi laporan dan tajuk dan sub tajuk. 8) Jelas ( be clear ) Guna cara yang mudah dan senang dibaca yang akan memudahkan pembaca untuk membacanya.

5 jenis-jenis mesyuarat yang diadakan di dalam organisasi dan tujuantujuannya ialah:1) Mesyuarat Tahunan ( Annual General Meeting (AGM) )Koperasi Kakitangan MPOB Biasa diadakan setiap sekali setahun. wakil Kementerian Kewangan Malaysia serta Pengerusi MPOB dan Ketua Pengarah MPOB. Ia adalah cara yang berkesan dalam proses komunikasi. Ahli Lembaga Pengarah MPOB. II. 2) Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah MPOB Dihadiri oleh semua pemegang saham dalam MPOB. Tujuannya ialah :I. Memberi laporan aktiviti. II. Nyatakan 5 ( LIMA ) jenis-jenis mesyuarat yang diadakan di dalam organisasi anda dan bincangkan tujuan-tujuannya. Memberi laporan aktiviti dan juga kewangan Koperasi dalam tahun berkenaan. 21 BUSINESS COMMUNICATION . Untuk memilih pucuk pimpinan tertinggi dan AJK yang baru.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT SOALAN 5 5 a) Dalam perniagaan. banyak mesyuarat diadakan. wakil Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Tujuannya ialah :I. Untuk mengkoordinasi atau mengatur semula pelbagai aktiviti di dalam organisasi. dividen kepada pemegang saham dan juga kewangan dalam tahun berkenaan.

Membentangkan laporan kemajuan projek Integrasi Ternakan. 4) Mesyuarat Bahagian Unit Perundingan dan Implementasi Projek ( PIP ) MPOB seluruh zon di Malaysia Ia diadakan setiap enam (6) bulan sekali dalam setahun. Tujuannya ialah :I. Ia melibatkan semua pegawai unit setiap zon. II. Encik Rosmidi b. Untuk mencari calon pengganti yang bersesuaian bagi menggantikan beliau. 22 BUSINESS COMMUNICATION .DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 3) Mesyuarat Luar Biasa (EGM) Kelab Sukan Dan Sosial MPOB Pernah dilakukan ekoran penarikan diri Pengerusi Kelab. Tujuan diadakan mesyuarat ini ialah :I. Miswan hanya setelah tiga ( 3 ) bulan dilantik semasa Mesyuarat Tahunan pada 18 Julai 2010 yang lalu. Integrasi Tanaman dan Skim Bantuan Anak Benih Sawit Berkualiti setengah tahun dan juga akhir tahun yang telah dan sedang dijalankan di zon masingmasing. Bertukar pandangan dan pendapat mengenai masalah yang wujud di setiap zon bagi mendapatkan pelbagai idea untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang timbul.

Untuk berbincang mengenai pelbagai perkara bagi mendapatkan idea bagi menjalankan sesuatu projek daripada pihak kementerian dan juga kerajaan Malaysia. Ia dapat dibaca dengan lebih jelas dan tepat tanpa perlu membaca fakta bertulis berulang kali. II. 5 b) Visual yang tersedia boleh menjadikan sesuatu laporan atau persembahan lebih menarik. Untuk menyampaikan pelbagai maklumat tentang aktiviti yang sedang dan akan dijalankan oleh pihak pengurusan dari semasa ke semasa. Contoh penggunaan carta bagi menunjukkan peratusan penggunaan laman web yang selalu dilayari oleh pengguna internet. Wahid. Mohd Basri b. Ini kerana hanya dengan sekali pandang sudah boleh mengetahui laman web yang paling banyak dilawati penggguna melalui ruangan pecahan yang lebih besar. Tujuannya ialah :I. 23 BUSINESS COMMUNICATION . Huraikan 4 (empat)kelebihan menggunakan menggunakan visual-visual.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 5) Mesyuarat Pengurusan Tertinggi setiap bahagian di MPOB Ia dihadiri oleh semua pengarah di setiap bahagian dan dipengerusikan oleh Ketua Pengarah MPOB sendiri Dato’ Dr. Kelebihan menggunakan visual ialah :1) Data yang terkumpul lebih mudah untuk difahami bila menggunakan persembahan visual.

Tetapi ini akan 24 BUSINESS COMMUNICATION . Contoh penggunaan peta dan diagram yang dibuat bagi menunjukkan taburan keluasan kawasan penanaman komoditi seperti sawit. 4) Memberi kesan langsung kepada persembahan atau maklumat yang ingin disampaikan Di dalam konteks ini. pelbagai simbol dan lain-lain yang boleh menarik perhatian dan pandangan penerima maklumat. boleh menunjukkan data berat tandan sawit yang telah dituai dalam tempoh 10 tahun dengan jelas termasuk dengan perbezaan harga yang berlaku di antara tahun tersebut. andai kita hanya menggunakan perkataan sahaja dalam menyampaikan maklumat. Bila diletakkan di dalam pelbagai buku. koko. Ini disebabkan di dalam visual ini. padi dan sebagainya.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT 2) Memberi imej yang baik kepada penyampai dan organisasi yang memberi maklumat Ini kerana setiap persembahan visual mempunyai warna. ia akan menarik perhatian pembaca tidak kira umur untuk membeleknya. 3) Lebih mudah dialihkan ke dalam projector bagi persembahan awam Ini kerana setiap maklumat yang ada telah dikecilkan dan sesuai untuk persembahan awam. ia dipenuhi dengan pelbagai warna dan symbol yang menarik perhatian. Contoh penggunaan data berjadual. rasanya kita hanya membuang masa dan tenaga saja kerana penerima hanya akan memandang sebelah mata atau mereka akan tidur bila mendengar kita menyampaikan maklumat.

penggunaan carta bar pula yang dipapar di papan iklan di tepi jalanraya dan kawasan hentian yang mencatatkan kadar kemalangan dan kematian di jalanraya menyebabkan pengguna jalanraya lebih berhati-hati akibat terkesan dengan paparan maklumat ringkas yang dilihat itu. walaupun tidak melihat pada harga hartanah terlebih dahulu. 5) Membantu dalam mencegah kemalangan. kebakaran dan lain-lain bencana Di sini. Contoh pamplet untuk pengiklanan hartanah perumahan. kematian.DIPLOMA IN PLANTATION MANAGEMENT kurang berlaku jika kita menggunakan pelbagai elemen visual dalam persembahan. Tambahan lagi. symbol fasiliti berhampiran dan sebagainya boleh mempengaruhi minat penerima untuk membaca maklumat tersebut dan seterusnya menimbulkan minat mereka untuk membelinya. Pengggunaan peta bagi menunjukkan kawasan. penggunaan peta dan diagram yang disediakan di pejabat sebagai laluan kecemasann bila berlaku kebakaran dan sebagainya boleh membantu pekerja menyelamatkan diri. 25 BUSINESS COMMUNICATION .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful