KEMAHIRAN HIDUP (AT 31) EDU 3046 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1

KUMPULAN : AT HARI DAN MASA KHAMIS : 12.00 TGHARI 2.00 PTG

TUGASAN 4 :
AHLI KUMPULAN 8 ABDUL HAIY BIN SOEKAREP MUHAMAD ZAIDI BIN ABD. RAHIM NOOR SHEHA BT FADZIL SITI NORWAHIDAH BT MOHMAD NO MATRIK D20081032596 D20081032602 D20081031032 D20081032522

PENSYARAH : DR GOH

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN 3 EKONOMI RUMAH TANGGA (PILIHAN 2) TAJUK : PROSES JAHITAN -2.1 Proses Jahitan -2.2 Penghasilan Projek Jahitan KERJA KHUSUS : HIASAN KOTAK TISU

OBJEKTIF Pelajar dapat mengenalpasti jenis hiasan dalam jahitan. Pelajar dapat menerangkan pengertian kuilting, tampal hias dan tampal cantum. Menjahit sampel kuilting, tampal hias dan tampal cantum.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Hari Masa Waktu Mata Pelajaran

: 11 Januari 2010 : Isnin : 2 Waktu (80 minit) : 1 Jam 20 minit (7.30 pg ± 8.50 pg) : Kemahiran Hidup 2 (Ekonomi Rumahtangga) : TAJUK : PROSES JAHITAN -2.1 Proses Jahitan -2.2 Penghasilan Projek Jahitan Kerja Khusus : Hiasan kotak Tisu

Tingkatan Bilangan Pelajar Bidang Tajuk/Tema Objektif Am

: 3 Amanah : 25 orang : Jahitan : Proses Jahitan : Memahami Jenis-Jenis Hiasan dalam Jahitan dan Pengertian Kuilting, Tampal hias dan Tampal Cantum. : Pada akhir pengajaran pelajar dapat :

Objektif Khusus

Domain Kognitif Aras 1-PENGETAHUAN Mentakrifkan konsep jenis hiasan dalam jahitan. Menyenaraikan tiga daripada empat ciri-ciri pengertian kuilting, tampal hias dan tampal cantum secara bertulis dengan betul. Aras 2-KEFAHAMAN Menerangkan 2 daripada 3 contoh-contoh jenis hiasan dalam jahitan secara lisan dengan tepat. 

Menjelaskan 3 daripada 4 contoh-contoh kuilting, tampal hias dan tampal cantum secara lisan dengan betul. Aras 3-APLIKASI Menunjukkan 4 daripada 5 kepentingan hasil daripada jenis hiasan dalam jahitan dengan jelas dan baik. Menghubungkaitkan 4 daripada 5 pengertian kuilting, tampal hias dan tampal cantum secara lisan dengan jelas dan tepat

Aras 4-ANALISIS Menghuraikan secara lisan 3 daripada 4 jenis hiasan dalam jahitan secara bertulis dengan tepat. Membandingkan 4 daripada 5 pengertian kuilting, tampal hias dan tampal secara bertulis dengan jelas dan betul. Aras 5-SINTESIS Menghuraikan 4 daripada 5 jenis hiasan dalam jahitan yang menggunakan jahitan hiasan tangan secara bertulis dengan jelas dan betul. Menghuraikan 4 daripada 6 kesan menggunakan kuilting, tampal hias dan tampal cantum pada artikel secara lisan dengan jelas. Aras 6-PENILAIAN Memberi rasional perlunya mengenali jenis jahitan hiasan hasil jahitan tangan atau mesin secara lisan. Menerangkan secara keseluruhan jenis jahitan yang sesuai mengikut artikel yang ingin dihasilkan.

Domain Afektif Aras 1-PENGETAHUAN Memupuk kesedaran tentang konsep hiasan dalam jahitan. Memberi perhatian (dengan cermat) apabila guru memberi penerangan. Aras 2-KEFAHAMAN Pelajar menunjukkan kesediaan untuk patuh kepada arahan guru. 

Pelajar menerima tanggungjawab untuk menulis contoh-contoh kuilting, tampal hias dan tampal cantum

Aras 3-APLIKASI Pelajar membuat perbezaan mengenai jenis hiasan dalam jahitan secara lisan. Pelajar berkongsi idea dengan rakan sekelas mengenai pengertian kuilting, tampal hias dan tampal cantum. Aras 4-ANALISIS Pelajar membuat penerangan tentang jenis hiasan dalam jahitan dan bahan yang digunakan dalam jahitan. Pelajar menghuraikan tentang jenis, kepentingan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan kuilting, tampal hias dan tampal cantum. Aras 5-SINTESIS Pelajar menyedari tentang kepentingan pemilihan jenis jahitan hiasan pada sesuatu artikel. Pelajar dapat melaksanakan kepentingan kuilting, tampal hias dan tampal gambarajah carta organisasi kelas. Aras 6-PENILAIAN Pelajar menyedari kepentingan mengenali jenis jahitan hiasan yang dihasilkan. Pelajar perlu memilih, melakar jenis kuilting, tampal hias dan tampal cantum yang sesuai mengikut pemilihan bahan dan artikel yang ingin dihasilkan.

Domain Psikomotor Aras 1-PENGETAHUAN Pelajar dapat membezakan konsep jenis jahitan hiasan dalam jahitan melalui sesi perbincangan di dalam kelas dengan guru. Pelajar dapat mengenalpasti ciri-ciri jenis hiasan dalam jahitan dan pengertian kuilting, tampal hias dan tampal cantum berdasarkan soalan yang diberi guru.

Aras 2-KEFAHAMAN Pelajar dapat memahami bahan yang diberi guru untuk jenis hiasan dalam jahitan secara lisan ke dalam bentuk bertulis. Pelajar dapat melabelkan keterangan betul atau salah terhadap keterangan yang diberikan guru secara bertulis Aras 3-APLIKASI Pelajar menyalin nota yang ditulis di papan tulis ke dalam buku nota dengan menggunakan peta konsep. Pelajar dapat melakar jenis kuilting, tampal hias dan tampal cantum mengikut kreativiti masing-masing. Aras 4-ANALISIS Pelajar melakarkan peta konsep mengenai jenis hiasan dalam jahitan berdasarkan daripada penerangan guru. Pelajar menentukan kepentingan pemilihan bahan yang digunakan untuk menghasilkan kuilting, tampal hias dan tampal cantum untuk dimuatkan di dalam peta konsep yang dibina. Aras 5-SINTESIS Pelajar menyenaraikan contoh artikel yang mempunyai kuilting, tampal hias dan tampal cantum. Pelajar merungkaikan faktor pemilihan dan jenis bahan untuk menghasilkan kuilting, tampal hias dan tampal cantum yang cantik berdasarkan peta konsep. Aras 6-PENILAIAN Pelajar memberikan pandangan tentang kepentingan jenis hiasan dalam jahitan yang telah dipelajari. Pelajar perlu membuat keputusan secara berbincang dalam kumpulan untuk memilih jenis dan bahan dalam penjalankan projek jahitan untuk kuilting, tampal hias dan tampal cantum. Aras 7 Pelajar berupaya menghasilkan projek jahitan hiasan, kuilting, tampal hias dan tampal cantum dengan baik dan sempurna mengikut perancangan yang telah dirancang bersama ahli kumpulan. 

Pelajar mampu menghasilkan hasil projek jahitan mengikut kreativiti dan menghias artikel yang dihasilkan dengan cantik dan baik.

Kemahiran Fokus

: Memahami dan mengenal pasti konsep jenis hiasan dalam jahitan dan pengertiankuilting, tampal hias dan tampal cantum. :

Kemahiran Sampingan

1. Berfikiran secara kreatif dan inovatif 2. Melakar dalam bentuk peta konsep dan membuat lakaran untuk projek jahitan.

Penyerapan ilmu

:Ilmu : Pengetahuan, kemahiran : Nilai : Kerjasama, Kegigihan, Kreatif, inovatif.

Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mempelajari jenis-jenis jahitan asas, jahitan tangan, hiasan jahitan pada artikel dan mengenali jenis kuilting, tampal hias dan tampal cantum. Sumber Pengajaran Dan : Buku Teks (Ekonomi Rumah Tangga Tingkatan 3), Pembelajaran Contoh artikel yang siap, Jenis hiasan jahitan, bahanbahan untuk hiasan, lembaran hasil kerja projek jahitan.

TAJUK: JAHITAN -2.1 Proses Jahitan -2.2 Penghasilan Projek Jahitan (Kerja Khusus : Hiasan kotak Tisu)

DOMAIN KOGNITIF

DOMAIN AFEKTIF

DOMAIN PSIKOMOTOR

ARAS 1 P E N G E T A H U A N

1. Mentakrifkan secara lisan konsep jenis hiasan dalam jahitan. 2. Menyenaraikan secara bertulis pengertian kuilting, tampal hias dan tampal cantum.

ARAS 1

1. Memupuk kesedaran tentang konsep hiasan dalam jahitan. 2. Memberi perhatian (dengan cermat) apabila guru memberi penerangan.

ARAS 1

1. Pelajar dapat membezakan konsep jenis jahitan hiasan dalam jahitan melalui sesi perbincangan di dalam kelas dengan guru. 2. Pelajar dapat mengenalpasti cirri-ciri jenis hiasan dalam jahitan dan pengertian kuilting, tampal hias dan tampal cantum berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru.

ARAS 2 K E F A H A M A N ARAS 3 A P L I K A S I

1. Menerangkan 2 daripada 3 contoh-contoh jenis hiasan dalam jahitan secara lisan dengan tepat. 2. Menjelaskan 3 daripada 4 contoh-contoh kuilting, tampal hias dan tampal cantum secara lisan dengan betul.

ARAS 2

1. Pelajar menunjukkan kesediaan untuk patuh kepada arahan guru. 2. Pelajar menerima tanggungjawab untuk menulis contoh-contoh kuilting, tampal hias dan tampal cantum

ARAS 2

1. Pelajar dapat memahami bahan yang diberi guru untuk jenis hiasan dalam jahitan secara lisan ke dalam bentuk bertulis.

2. Pelajar dapat melabelkan keterangan betul atau salah terhadap keterangan yang diberikan guru secara bertulis. ARAS 3 1. Pelajar menyalin nota yang ditulis di papan tulis ke dalam buku nota dengan menggunakan peta konsep. 2. Pelajar dapat melakar jenis kuilting, tampal hias dan tampal cantum mengikut kreativiti masing-masing.

1. Menunjukkan 4 daripada 5 kepentingan hasil daripada jenis hiasan dalam jahitan dengan jelas dan baik. 2. Menghubungkaitkan 4 daripada 5 pengertian kuilting, tampal hias dan tampal cantum secara lisan dengan jelas dan tepat.

ARAS 3

1. Pelajar membuat perbezaan mengenai jenis hiasan dalam jahitan secara lisan. 2. Pelajar berkongsi idea dengan rakan sekelas mengenai pengertian kuilting, tampal hias dan tampal cantum.

ARAS 4 A N A L I S I S

1. Menghuraikan secara lisan 3 daripada 4 jenis hiasan dalam jahitan secara bertulis dengan tepat. 2. Membandingkan 4 daripada 5 pengertian kuilting, tampal hias dan tampal secara bertulis dengan jelas dan betul.

ARAS 4

1. Pelajar membuat penerangan tentang jenis hiasan dalam jahitan dan bahan yang digunakan dalam jahitan. 2. Pelajar menghuraikan tentang jenis, kepentingan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan kuilting, tampal hias dan tampal cantum.

ARAS 4

1. Pelajar melakarkan peta konsep mengenai jenis hiasan dalam jahitan berdasarkan daripada penerangan guru. 2. Pelajar menentukan kepentingan pemilihan bahan yang digunakan untuk menghasilkan kuilting, tampal hias dan tampal cantum untuk dimuatkan di dalam peta konsep yang dibina. 1. Pelajar menyenaraikan contoh artikel yang mempunyai kuilting, tampal hias dan tampal cantum. 2. Pelajar merungkaikan faktor pemilihan dan jenis bahan untuk menghasilkan kuilting, tampal hias dan tampal cantum yang cantik berdasarkan peta konsep.

ARAS 5 S I N T E S I S

1. Menghuraikan 4 daripada 5 jenis hiasan dalam jahitan yang menggunakan jahitan hiasan tangan secara bertulis dengan jelas dan betul. 2. Menghuraikan 4 daripada 6 kesan menggunakan kuilting, tampal hias dan tampal cantum pada artikel secara lisan dengan jelas.

ARAS 5

1. Pelajar menyedari tentang kepentingan pemilihan jenis jahitan hiasan pada sesuatu artikel. 2. Pelajar dapat melaksanakan kepentingan kuilting, tampal hias dan tampal gambarajah carta organisasi kelas.

ARAS 5

ARAS 6 P E N I L A I A N

1. Memberi rasional perlunya mengenali jenis jahitan hiasan hasil jahitan tangan atau mesin secara lisan. 2. Menerangkan secara keseluruhan jenis jahitan yang sesuai mengikut artikel yang ingin dihasilkan.

1. Pelajar menyedari kepentingan mengenali jenis jahitan hiasan yang dihasilkan. 2. Pelajar perlu memilih, melakar jenis kuilting, tampal hias dan tampal cantum yang sesuai mengikut pemilihan bahan dan artikel yang ingin dihasilkan.

ARAS 6

1. Pelajar memberikan pandangan tentang kepentingan jenis hiasan dalam jahitan yang telah dipelajari. 2. Pelajar perlu membuat keputusan secara berbincang dalam kumpulan untuk memilih jenis dan bahan dalam penjalankan projek jahitan untuk kuilting, tampal hias dan tampal cantum.

ARAS 7

1. Pelajar berupaya menghasilkan projek jahitan hiasan, kuilting, tampal hias dan tampal cantum dengan baik dan sempurna mengikut perancangan yang telah dirancang bersama ahli kumpulan. 2. Pelajar menghasilkan hasil projek jahitan mengikut

kreativiti dan menghias artikel yang dihasilkan dengan cantik dan baik.

KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN 3
Unit Pengajaran Objek/ hasil pembelajaran Kandungan pelajaran Kaedah mengajar Kaedah Penilaian

TERASREKA BENTUK DAN TEKNOLOGI BAB 1 REKA CIPTA BAB 2 ELEKTRIK BAB 3 ELEKTRONIK BAB 4 TEMPAT KEDIAMAN

PILIHAN 1KEMAHIRAN TEKNIKAL BAB 1 ELEKTRONIK BAB 2 ENJIN BAB 3 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN PILIHAN 2 EKONOMI RUMAH TANGGA BAB I KAEDAH MEMBUAT BISKUT DAN KEK BAB 2 JAHITAN 2.1 Proses Jahitan Mengenalpasti jenis hiasan dalam jahitan Tampal cantum, tampal hias dan kuilting Menunjukkan contoh artikel tampal cantum, tampal hias dan kuilting Meminta pelajar-pelajar menerangkan jenis hiasan dalam jahitan dan contohcontoh artikel

2.1.1 Jenis-jenis Hiasan dalam jahitan 2.1.2 Pengertian tampal cantum, tampal hias dan kuilting Menerangkan pengertian kuilting,tampal hias dan tampal cantum Menunjukkan contohcontoh bentuk tampal cantum,tampal hias dan kuilting Menunjukkan bentuk dan rajah melalui gambar, kad manila dan gambarajah tampal cantum, tampal hias dan kuilting. Meminta pelajar-pelajar menyediakan bentuk dan corak tampal cantum, tampal hias dan kuilting mengikut krativiti mereka sendiri. Meminta pelajar-pelajar melukis dahulu lakaran awal sebelum membuat lakaran yang betul.

2.2 Penghasilan projek jahitan 2.2.1 Mengubah suai pola

Menerangkan cara membuat pola

Menunjukkan cara melukis dan mendraf pola yang betul

Melukis contoh pola

2.2.2 Menyusun atur pola dan menggunting fabrik

Menunjukkan cara susunan pola yang betul

Memastikan pelajar menyusun pola mereka dengan betul dan tepat

Menarangkan dan menunjukkan contoh padanan pola pada fabrik

Memastikan pelajar-pelajar menyusun pola dengan betul sebelum menggunting fabrik

2.2.3 Menjahit projek Jahitan

Menjahit sampel kuilting,tampal hias dan tampal cantum

Mengenal pasti jenis fabrik, alatan dan bahan lain yang hendak digunakan dalan jahitan

Membimbing pelajarpelajar sebelum dan semasa proses menyiapkan projek jahitan

Penilaian dibuat berdasarkan kekemasan, kreativiti dan siap dalam tempoh yang ditetapkan.

2.2.4 Menghias Projek Jahitan Menunjukkan cara menjahit hiasan sampingan pada artikel Mengenalpasti jenis hiasan sampingan pada artikel Membimbing pelajar memilih hiasan sampingan yang bersesuaian untuk artikel yang dihasilkan Penilaian dibuat secara keseluruhan berdasarkan artikel yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar merangkumi aspek kekemasan. kretif,pemilihan bahan yang sesuai pada artikel dan menepati garis panduan yang telah ditetapkan.

BAB 3 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN PILIHAN 3 PERTANIAN

BAB 1 LANDSKAP

BAB 2 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN PILIHAN 4 PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN BAB 1 PENGENALAN KEPADA PEMASARAN BAB 2 KONSUMERISME BAB 3 SIMPAN KIRA

JADUAL PENENTUAN KANDUNGAN (JPK) Topik : Proses Jahitan Pengetahuan & Kefahaman Pelajaran Konsep / Istilah Pelajaran 1 Jenis-jenis Hiasan dalam jahitan Fakta Kaedah / Kemahiran Pelajar dapat menyatakan jenis hiasan dalam jahitan Mengenalpasti bentuk-bentuk jenis tampal cantum, tampal hias dan kuilting Menjahit menggunakan bahan seperti fabrik, benang dan jarum Teori / prinsip Pelajar dapat mengenalpati setiap jenis hiasan dalam jahitan Membuat pemilihan corak yang hendak digunakan Mengenalp asti bahan yang hendak digunakan Analisis Sintesis Aplikasi Penilaian

Menyatakan 1. Tampal Jenis-jenis cantum Hiasan dalam 2. Tampal jahitan Hias 3. Kuliting

Pengertian Pelajaran 2 Pengertian Tampal Tampal Cantum, Cantum, Tampal Tampal Hias Hias dan Kuilting dan Kuilting Pelajaran 3 Menjahit tampal cantum, tampal hias dan kuilting

Meletakkan pola atas fabrik untuk menggunting fabrik

Menjahit tampal cantum, tampal hias dan kuilting mengikut bentuk

Projek jahitan yang siap diberi penilaian

JADUAL PEMETAAN RANCANGAN PENGAJARAN (Lesson Planning)

Unit Pengajaran

Objek/ hasil pembelajaran Mengenalpasti jenis hiasan dalam jahitan

Kandungan pelajaran

Kaedah mengajar

Kaedah Penilaian

BAB 2 2.1 Proses Jahitan 2.1.1 Jenis-jenis Hiasan dalam jahitan 2.1.2 Pengertian tampal cantum, tampal hias dan kuilting

Tampal cantum, tampal hias dan kuilting

Menunjukkan contoh artikel tampal cantum, tampal hias dan kuilting

Meminta pelajar-pelajar menerangkan jenis hiasan dalam jahitan dan contohcontoh artikel

Menerangkan pengertian kuilting,tampal hias dan tampal cantum

Menunjukkan contohMenunjukkan bentuk dan Meminta pelajar-pelajar menyediakan contoh bentuk tampal rajah melalui gambar, kad bentuk dan corak tampal cantum, cantum,tampal hias dan manila dan gambarajah tampal hias dan kuilting mengikut kuilting tampal cantum, tampal hias krativiti mereka sendiri. dan kuilting.

2.2 Penghasilan projek jahitan 2.2.1 Mengubah suai pola

Menerangkan cara membuat pola

Menunjukkan cara melukis dan mendraf pola yang betul

Melukis contoh pola

Meminta pelajar-pelajar melukis dahulu lakaran awal sebelum membuat lakaran yang betul.

2.2.2 Menyusun atur pola dan menggunting fabrik

Menunjukkan cara susunan pola yang betul

Memastikan pelajar menyusun pola mereka dengan betul dan tepat

Menarangkan dan menunjukkan contoh padanan pola pada fabrik

Memastikan pelajar-pelajar menyusun pola dengan betul sebelum menggunting fabrik

2.2.3 Menjahit projek Jahitan

Menjahit sampel kuilting,tampal hias dan tampal cantum

Mengenal pasti jenis Membimbing pelajarfabrik, alatan dan pelajar sebelum dan bahan lain yang hendak semasa proses menyiapkan digunakan dalan jahitan projek jahitan

Penilaian dibuat berdasarkan kekemasan, kreativiti dan siap dalam tempoh yang ditetapkan.

2.2.4 Menghias Projek Jahitan

Menunjukkan cara menjahit hiasan sampingan pada artikel

Mengenalpasti jenis hiasan sampingan pada artikel

Membimbing pelajar memilih hiasan sampingan yang bersesuaian untuk artikel yang dihasilkan

Penilaian dibuat secara keseluruhan berdasarkan artikel yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar merangkumi aspek kekemasan. kretif,pemilihan bahan yang sesuai pada artikel dan menepati garis panduan yang telah ditetapkan.

Kuilting

PETA KONSEP 
Corak timbul yang dihasilkan daripada tiga
lapisan fabrik Tampal hias

Jenis Hiasan Dalam Jahitan 

Dihasilkan dengan menampal satu atau lebih
kepingan fabrik yang berbentuk di atas satu fabrik latar. Tampal cantum 

Cantuman beberapa fabrik yang sama atau
berlainan warna, corak, bentuk, dan saiz untuk menghasilkan corak yang menarik. 

Mengubah suai pola Menyusun atur pola untuk jahitan kerja
kursus dan menggunting fabrik

Penghasilan Projek Jahitan 

Menjahit projek jahitan Menghias projek jahitan

PETA KONSEP ± SUB TOPIK