Bagaimana menghitung margin produk?

Setiap Ketua Pegawai Eksekutif kewangan (CFO), pengurus produk atau jurujual mengetahui tentang margin produk. Semakin tinggi margin, maka semakin baik produk tersebut. Margin juga merujuk kepada peratus jumlah keseluruhan . Pelabur

menggunakan margin untuk mengetahui berapa banyak hasil yang mereka perolehi daripada jualan ke atas sesuatu produk dengan mengira hasil jualan tersebut menggunakan kaedah margin yang mana hasil kiraan yang diperoleh adalah peratus jumlah keseluruhan yang dicapai dalam jualan produk tersebut dibahagi dengan jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan. Dalam erti kata lain, jumlah keuntungan yang diperoleh daripada jualan dibahagi dengan jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan. Penentuan margin ke atas produk adalah penting bagi mengelakkan harga produk terlalu mahal (overprice produk ) sehingga menyebabkan produk tersebut tidak dapat di pasarkan dan bagi mengelakkan harga produk di bawah harga sebenar supaya dapat menampung kos pengeluaran dan mampu bertahan dalam perniagaan. Margin yang diperoleh haruslah dapat menampung kos tidak langsung (overhead) dan menghasilkan pulangan keuntungan yang diperlukan untuk bertahan dalam sesebuah perniagaan. Dalam menghitung margin, laporan senarai keuntungan dan jualan produk diperlukan. Jualan produk yang berkaitan pada tahun sebelumnya perlulah dijumlahkan untuk menghitung jumlah keseluruhan jualan bagi memudahkan pengiraan margin. Harga kos jualan untuk produk juga diperlukan. Ini termasuklah semua kos jualan yang berkaitan dengan jualan produk. namun tidak mengambil kira kos tidak langsung (overhead) seperti sewa dan utiliti kerana diandaikan bahawa semua produk yang dijual adalah sama. Seterusnya, kos jualan produk dan kos jualan lain yang berkaitan dengan produk ditolak dari jumlah keseluruhan jualan produk. Hasil perbezaan antara jualan dan kos dari jumlah keseluruhan jualan produk akan dikali dengan seratus per atus untuk memperoleh nilai margin produk dalam bentuk peratusan.

Sebagai contohnya. Seterusnya. Namun.$2) iaitu hasil tolak antara harga jualan widget dengan kos menghasilkan widget. Syarikat tersebut telah menetapkan harga jualan widget sebanyak $5 untuk dijual kepada sebuah pengedar luar. margin dari kos diperoleh hasil dari perbezaan antara harga jualan produk dan kos menghasilkan produk. Margin dihitung melalui kos dengan mengandaikan bahawa kos adalah diberikan dan diperoleh daripada dokumen dokumen dalaman syarikat. Maka. kos untuk menghasilkan produk ditentukan. dalam mengambil kira kos. Margin dihitung melalui kos dengan menentukan harga jualan produk. Manakala kos yang digunakan oleh syarikat A untuk menghasilkan widget adalah masing-masing sebanyak $2.CARA MENGHITUNG MARGIN DARI KOS Dalam dunia perniagaan. Selepas harga jualan dan kos untuk menghasilkan produk ditentukan. . Syarikat A telah menghasilkan produk iaitu widget. margin diperoleh dari kos adalah sebanyak $3 ($5 . margin merujuk kepada jumlah perbezaan antara harga jualan produk dan kos produk. kos untuk menghasilkan sesuatu produk diperoleh daripada jumlah kos dalaman syarikat dan buku-buku pengurusan perakaunan. Harga jualan adalah harga yang ditetapkan oleh syarikat ke atas produk yang akan dijual ke pasaran luar. margin mempunyai banyak maksud yang berbeza.

Kos ini umumnya merupakan jumlah bagi nilai yang kita bayar kepada pemborong iaitu firma yang menjual produk kepada kita. Ini disebabkan apabila produk lain mempunyai nilai penyusutan tertinggi yang biasanya disebabkan oleh kerosakan atau kecurian. seorang pengedar kereta mungkin . Cara pengiraan margin pada harga jualan adalah dengan mencari kos barangan jualan. Ini merupakan langkah pertama dalam mana-mana cara pengiraan margin. contohnya. atau mencari atau rundingan semasa proses urusniaga berlaku di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu adalah pengiraan dalam menghitung kos pemboleh ubah lain. Setelah memperolehi maklumat tentang kos tetap. dimana ia digunakan untuk membeli sejumlah kuantiti. berat. Cara Pengiraan Margin Pada Harga Jualan Pengiraan margin keuntungan adalah kunci untuk menjalankan sebuah perniagaan yang berjaya. dan kos jualan barangan barulah kita boleh menentukan margin pada apa-apa produk sekalipun. Kos ini adalah kemungkinan perbezaan antara untung dan rugi bagi beberapa perniagaan. Sebagai pertimbangan yang diberikan dalam pertukaran untuk pemindahan pemilikan. dan masing-masing harus ditambah didalam kos per unit. Tetapi ia boleh menjadi sukar untuk mengetahui dari mana harus dimulakan terlebih dahulu. Perkara tersebut masing-masing merupakan faktor dalam margin. Seterusnya berkemungkinan produk lain adalah mahal untuk dipasarkan. harga merupakan suatu asas penting di dalam urusniaga komersial. membayar $10 pada masa hadapan adalah sangat berbeza dari membeli produk yang berharga $10 dan berhutang wang 90 hari kemudian. kos pemboleh ubah.Margin pada Harga jualan Harga jualan merujuk kepada nilai pasaran atau nilai pertukaran yang dipersetujui. atau ukuran lain dari barangan atau perkhidmatan. faktor kos modal (bayaran perniagaan untuk meminjam wang) dan keperluan kredit. Sebagai contoh. Maklumat ini adalah sangat membantu dalam membuat keputusan tentang produk apa yang akan dipasarkan di pasaran. produk apa yang akan disimpan dan bagaimana memaksimumkan keuntungan dengan strategi harga yang berkesan. Beberapa produk memerlukan masa tambahan daripada jurujual. Maklumat margin yang tepat adalah kunci bagi sebuah perniagaan yang dijalankan dengan baik. Ia boleh ditetapkan melalui kontrak seperti jualan dari kontrak barangan yang akan ditentukan oleh formula yang dipersetujui pada masa hadapan. Lebih tepat lagi. Terutamanya jika 90 hari tersebut adalah semasa musim yang memerlukan inventori yang banyak.

Ia membayar penerbit buku sebanyak $10 (kos jualan) dan juga membayar kepada syarikat penghantaran sebanyak $3 untuk dihantar kepada pelanggan (bayaran lain yang berkaitan dengan buku tersebut). tetapi sejumlah besar pelanggan biasanya hanya mencuba uji pandu kereta tanpa membelinya. . Selain itu. menjumlahkan pelbagai kos dan membandingkannya dengan harga. Margin adalah merupakan keuntungan yang dibahagikan dengan jualan.mendapati bahawa ia dapat menjual kereta sukan yang baru untuk mark-up yang baik. Dalam hal ini ia boleh menjadi rumit kerana kos tidak langsung tidak dikira seperti pengiraan kos yang lain. Dalam hal ini. Kos tersebut merupakan perbelanjaan yang perlu dibayar daripada jumlah yang dijual. ia dapat memperolehi $5 dari kos tidak langsung pada harga jualan sebanyak $20. Ia seterusnya meninggalkan $18 dalam perbelanjaan untuk kos $20 harga buku. Jumlah ini harus dibandingkan de ngan jumlah jualan dalam tempoh yang sama untuk menentukan jumlah perbelanjaan umum secara perkadaran terhadap pendapatan. Bagi kedai buku. Oleh itu. Seterusnya. Sebagai contoh. utiliti. Disamping itu adalah kaedah pengiraan bagi jumlah kos tidak langsung atau kos tetap. kos tidak langsung boleh merangkumi sewa. andaikan terdapat kedai buku yang menjual buku baru dengan harga $20. kos tak langsung adalah sebanyak 25 peratus daripada jualan. kos pentadbiran pejabat dan gaji. $2 keuntungan dibahagi dengan $20 jualan akan menghasilkan 10 peratus margin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful