Bagaimana menghitung margin produk?

Setiap Ketua Pegawai Eksekutif kewangan (CFO), pengurus produk atau jurujual mengetahui tentang margin produk. Semakin tinggi margin, maka semakin baik produk tersebut. Margin juga merujuk kepada peratus jumlah keseluruhan . Pelabur

menggunakan margin untuk mengetahui berapa banyak hasil yang mereka perolehi daripada jualan ke atas sesuatu produk dengan mengira hasil jualan tersebut menggunakan kaedah margin yang mana hasil kiraan yang diperoleh adalah peratus jumlah keseluruhan yang dicapai dalam jualan produk tersebut dibahagi dengan jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan. Dalam erti kata lain, jumlah keuntungan yang diperoleh daripada jualan dibahagi dengan jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan. Penentuan margin ke atas produk adalah penting bagi mengelakkan harga produk terlalu mahal (overprice produk ) sehingga menyebabkan produk tersebut tidak dapat di pasarkan dan bagi mengelakkan harga produk di bawah harga sebenar supaya dapat menampung kos pengeluaran dan mampu bertahan dalam perniagaan. Margin yang diperoleh haruslah dapat menampung kos tidak langsung (overhead) dan menghasilkan pulangan keuntungan yang diperlukan untuk bertahan dalam sesebuah perniagaan. Dalam menghitung margin, laporan senarai keuntungan dan jualan produk diperlukan. Jualan produk yang berkaitan pada tahun sebelumnya perlulah dijumlahkan untuk menghitung jumlah keseluruhan jualan bagi memudahkan pengiraan margin. Harga kos jualan untuk produk juga diperlukan. Ini termasuklah semua kos jualan yang berkaitan dengan jualan produk. namun tidak mengambil kira kos tidak langsung (overhead) seperti sewa dan utiliti kerana diandaikan bahawa semua produk yang dijual adalah sama. Seterusnya, kos jualan produk dan kos jualan lain yang berkaitan dengan produk ditolak dari jumlah keseluruhan jualan produk. Hasil perbezaan antara jualan dan kos dari jumlah keseluruhan jualan produk akan dikali dengan seratus per atus untuk memperoleh nilai margin produk dalam bentuk peratusan.

CARA MENGHITUNG MARGIN DARI KOS Dalam dunia perniagaan. Margin dihitung melalui kos dengan mengandaikan bahawa kos adalah diberikan dan diperoleh daripada dokumen dokumen dalaman syarikat. margin diperoleh dari kos adalah sebanyak $3 ($5 .$2) iaitu hasil tolak antara harga jualan widget dengan kos menghasilkan widget. Harga jualan adalah harga yang ditetapkan oleh syarikat ke atas produk yang akan dijual ke pasaran luar. Syarikat A telah menghasilkan produk iaitu widget. margin dari kos diperoleh hasil dari perbezaan antara harga jualan produk dan kos menghasilkan produk. Selepas harga jualan dan kos untuk menghasilkan produk ditentukan. Syarikat tersebut telah menetapkan harga jualan widget sebanyak $5 untuk dijual kepada sebuah pengedar luar. kos untuk menghasilkan produk ditentukan. Maka. Manakala kos yang digunakan oleh syarikat A untuk menghasilkan widget adalah masing-masing sebanyak $2. dalam mengambil kira kos. . kos untuk menghasilkan sesuatu produk diperoleh daripada jumlah kos dalaman syarikat dan buku-buku pengurusan perakaunan. margin mempunyai banyak maksud yang berbeza. Seterusnya. Sebagai contohnya. Margin dihitung melalui kos dengan menentukan harga jualan produk. margin merujuk kepada jumlah perbezaan antara harga jualan produk dan kos produk. Namun.

Cara pengiraan margin pada harga jualan adalah dengan mencari kos barangan jualan. Seterusnya berkemungkinan produk lain adalah mahal untuk dipasarkan. Lebih tepat lagi.Margin pada Harga jualan Harga jualan merujuk kepada nilai pasaran atau nilai pertukaran yang dipersetujui. membayar $10 pada masa hadapan adalah sangat berbeza dari membeli produk yang berharga $10 dan berhutang wang 90 hari kemudian. Sebagai pertimbangan yang diberikan dalam pertukaran untuk pemindahan pemilikan. Terutamanya jika 90 hari tersebut adalah semasa musim yang memerlukan inventori yang banyak. Sebagai contoh. atau mencari atau rundingan semasa proses urusniaga berlaku di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu adalah pengiraan dalam menghitung kos pemboleh ubah lain. Maklumat ini adalah sangat membantu dalam membuat keputusan tentang produk apa yang akan dipasarkan di pasaran. Cara Pengiraan Margin Pada Harga Jualan Pengiraan margin keuntungan adalah kunci untuk menjalankan sebuah perniagaan yang berjaya. kos pemboleh ubah. Kos ini adalah kemungkinan perbezaan antara untung dan rugi bagi beberapa perniagaan. berat. atau ukuran lain dari barangan atau perkhidmatan. faktor kos modal (bayaran perniagaan untuk meminjam wang) dan keperluan kredit. Ini disebabkan apabila produk lain mempunyai nilai penyusutan tertinggi yang biasanya disebabkan oleh kerosakan atau kecurian. produk apa yang akan disimpan dan bagaimana memaksimumkan keuntungan dengan strategi harga yang berkesan. Maklumat margin yang tepat adalah kunci bagi sebuah perniagaan yang dijalankan dengan baik. Setelah memperolehi maklumat tentang kos tetap. dan kos jualan barangan barulah kita boleh menentukan margin pada apa-apa produk sekalipun. dan masing-masing harus ditambah didalam kos per unit. Ini merupakan langkah pertama dalam mana-mana cara pengiraan margin. Kos ini umumnya merupakan jumlah bagi nilai yang kita bayar kepada pemborong iaitu firma yang menjual produk kepada kita. Beberapa produk memerlukan masa tambahan daripada jurujual. Ia boleh ditetapkan melalui kontrak seperti jualan dari kontrak barangan yang akan ditentukan oleh formula yang dipersetujui pada masa hadapan. seorang pengedar kereta mungkin . Tetapi ia boleh menjadi sukar untuk mengetahui dari mana harus dimulakan terlebih dahulu. dimana ia digunakan untuk membeli sejumlah kuantiti. Perkara tersebut masing-masing merupakan faktor dalam margin. harga merupakan suatu asas penting di dalam urusniaga komersial. contohnya.

Dalam hal ini. Seterusnya. menjumlahkan pelbagai kos dan membandingkannya dengan harga. Dalam hal ini ia boleh menjadi rumit kerana kos tidak langsung tidak dikira seperti pengiraan kos yang lain. Ia seterusnya meninggalkan $18 dalam perbelanjaan untuk kos $20 harga buku. $2 keuntungan dibahagi dengan $20 jualan akan menghasilkan 10 peratus margin. Bagi kedai buku. kos pentadbiran pejabat dan gaji. Ia membayar penerbit buku sebanyak $10 (kos jualan) dan juga membayar kepada syarikat penghantaran sebanyak $3 untuk dihantar kepada pelanggan (bayaran lain yang berkaitan dengan buku tersebut). ia dapat memperolehi $5 dari kos tidak langsung pada harga jualan sebanyak $20. kos tak langsung adalah sebanyak 25 peratus daripada jualan. Disamping itu adalah kaedah pengiraan bagi jumlah kos tidak langsung atau kos tetap. tetapi sejumlah besar pelanggan biasanya hanya mencuba uji pandu kereta tanpa membelinya. utiliti. Sebagai contoh. Kos tersebut merupakan perbelanjaan yang perlu dibayar daripada jumlah yang dijual. Margin adalah merupakan keuntungan yang dibahagikan dengan jualan. Selain itu. . kos tidak langsung boleh merangkumi sewa. Oleh itu. andaikan terdapat kedai buku yang menjual buku baru dengan harga $20.mendapati bahawa ia dapat menjual kereta sukan yang baru untuk mark-up yang baik. Jumlah ini harus dibandingkan de ngan jumlah jualan dalam tempoh yang sama untuk menentukan jumlah perbelanjaan umum secara perkadaran terhadap pendapatan.