Bahasa adalah sebagai sistem lambing

‡ ‡

Bahasa adalah sebagai sistem lambing-lambang vokal yang di guankan oleh manusai untuk berkomunikasi. Bloch dan Trager (1942). Bahasa ialah rangkai bunyi yang dihasilkan alat-alat ujar manusia secara sedar. Sontosa (1990). TAKRIFAN UMUM Bahasa ditakrifkan sebagai satu system bunyi terdiri daripada lambing-lambang yang diujarkan oleh alat artikulasi manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful