. Bekerja Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam, diharuskan bekerja dan diperhatikan berkelana dipermukaan bumi

ini. Serta diperintahkan makan dari rizki Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mulk : 15 : Artinya : ³Dialah yang menjadikan bumi itu rumah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya´. Bekerja merupakan suatu yang utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok untuk menvapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dalam tugas ini, Allah telah memilih manusia unbtuk mengelola bumi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah, bahwa hal itu pernah diajarkan oleh Nabi Saleh a.s kepada kaumnya, QS. Hud: 61: Artinya : ³Wahai Kaumku ! sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan, melainkan dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah (liat) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurmu´.

Konsep Kerja Dalam Islam
February 18, 2009admin

Kemuliaan seseorang insan itu bergantung kepada apa yang dilakukannya. Dengan itu, sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekatkan seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta ada kerelevanannya untuk diberi perhatian. Amalan atau pekerjaan sebegini, selain mem perolehi keberkatan serta kesenangan dunia, apa yang lebih penting ianya merupakan jalan atau tiket dalam menentukan tahap kehidupan seseorang di akhirat kelak, sama ada dari golongan ahli syurga atau sebaliknya. Istilah µkerja¶ dalam Islam bukan semata-mata merujuk kepada mencari rezeki hidup untuk diri dan keluarga dengan berhempas pulas siang dan malam, serta pagi dan petang tanpa mengira waktu atau ketika, tetapi ia mencakupi segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkatan bagi diri, ahli keluarga dan masyarakat sekelilingnya dan seterusnya negara. Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang menyumbang jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan negara tanpa menyusahkan orang lain. Lantaran itulah, kategori µahli syurga¶ seperti mana digambarkan dalam al-Quran tidak menetapkan kriteria orang yang mempunyai pekerjaan tetap sama ada sebagai pendidik berjaya atau kerani akaun di syarikat-syarikat besar ataupun mekanik berjaya di sesebuah bengk kenderaan. el Sebaliknya al-Quran menggariskan golongan yang baik lagi berjaya (al falah) itu adalah orang -

Sifat -sifat sebeginilah sebenarnya yang menjamin kebaikan dan kedudukan seseorang di dunia dan akhirat kelak. serta optimis dengan janji-janji Allah. maka tidak hairanlah antara mereka itu termasuk golongan yang memberi minum anjing kelaparan. Inilah golongan yang diistilahkan sebagai tenang dalam ibadah. Ahmad bin Hj. Konsep Bekerja Menurut Pandangan Islam Oleh: Hj. tukang sapu. Adakah bekerja itu boleh dipandang sebagai suatu kewajipan atau tanggungjawab yang mempunyai tujuan yang lebih luas? Tetapi apakah yang bekerja itu h anya sekadar untuk . BAHEIS Pendahuluan: Tidak ada siapa yang akan mempertikaikan jika ada yang mengatakan bahawa setiap orang mahu bekerja atau mendapatkan pekerjaan untuk menjamin kehidupannya. Rasulullah SAW pernah bersabda: Binasalah orang-orang Islam kecuali mereka yang berilmu. memelihara pandangan dan kemaluannya serta menunaikan tanggungjawabsosialnya seperti mengeluarkan zakat dan seumpamanya (lihat Quran. redha dengan kehidupan yang ditempuhi. Jika ditinjau hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ciri-ciri manusia yang baik di sisi Allah. Maka binasalah golongan berilmu. mungkin terdiri daripada pensyarah universiti. dan setiap individu itu dikira berdasarkan apa yang diniatkannya«¶ Dalam riwayat lain. Golongan ini. baik tutur katanya. kecuali mereka yang beramal dengan ilmu mereka. Dalam satu hadis seperti mana telah diriwayatkan oleh Saidina Umar al-Khattab berbunyi: Bahawasanya setiap amalan itu bergantung kepada niat.yang banyak taqwa mereka kepada Allah. ataupun seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. khusyuk sembahyangnya. telinga dan lidah dari perkara -perkara nista. Dari situlah akan lahir nilai keberkatan yang sebenar dalam hidup dengan curahan nikmat Allah yang banyak. Dan binasalah golongan yang beramal dengan ilmu mereka kecuali mereka yang ikhlas. Alangkah baiknya kalau umat Islam hari ini. tanpa melakukan amalan sunat yang banyak dan seumpama -nya. pemandu kenderaan. Awang Institut Dakwah Dan Latihan Islam. al Mu¶minun: 1-11). dapat bergerak dan bekerja dengan tekun dengan matlamat yang satu iaitu µmardatillah¶ (keredhaan Allah) itulah yang dicari dalam apa jua urusan yang dibuat. baik yang berpelajaran menengath atau tinggi sama ada mereka yang gagal dan tidak pernah bersekolah langsung. Sesungguhnya golongan yang ikhlas ini juga masih dalam keadaan bahaya yang amat besar«¶ Kedua -dua hadis di atas sudah cukup menjelaskan betapa niat yang disertai dengan keikhlasan itulah inti pati sebenar dalam kehidupan dan pekerjaan manusia. Kalau kita ambil contoh dari golongan belia. mereka yang memelihara mata. semuanya bercitacita untuk mendapat pekerjaan atau boleh bekerja bagi menampung keperluan hidupnya sendiri atau keluarganya.

Amal dengan makna umum ialah melakukan atau meninggalkan apa jua perbuatan yang disuruh atau dilarang oleh agama yang meliputi perbuatan baik atau jahat. Berdasarkan konsep ini maka menurut pandangan Islam. Para pekerja bukanlah hanya satu kelompok dari masyarakat. Bahawa asal manusia adalah sama sebagai manusia dan pekerja yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan sekalipun perbezaan itu tidaklah merupakan keistimewaan satu pihak terhadap yang lain.a. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri". terdapat kesimpulan bahawa konsep kerja menurut Islam adalah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syarak sebagai balasan kepada upah atau bayaran. (Riwayat al-Bukhari) Selain daripada itu para sahabat menggunakan perkataan pekerja (amil) untuk jawatan orang yang ditugaskan menjadi petugas pemerintahan umpamanva kadi. Kerja yang bercorak aqli/fikiran (mental) Dari keterangan hadis-hadis Rasulullah (s.w). sama ada kerja itu bercorak jasmani (flzikal) seperti kerja buruh. Segala kerja yang bermanfaat Islam dan yang sekecil-kecilnya seperti menyapu longkang hingga kepada yang sebesar-besarnya seperti menjadi menteri atau kepala negara adalah merupakan kerja atau amal sekalipun ianya berlainan peringkat dan kelayakan yang diperlukan untuknya. Perbuatan baik dinamakan amal soleh dan perbuatan jahat dinamakan maksiat.menampung dan menjamin kehidupan di dunia ini. pertanian. Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbahagi kepada: 1. . iktisas atau jawatan perkeranian dan teknikal dengan kerajaan atau swasta. Pengertian Kerja: Kerja atau amal menurut Islam dapat diertikan dengan makna yang umum dan makna yang khusus. 2. Kerja yang bercorak jasmani (fizikal) 2. Adapun kerja atau amal dengan maknanya yang khusus iaitu melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi seluruhnya. Oleh yang demikian segala kerja dan usaha yang dibolehkan oleh syarak baik yang bersifat kebendaan atau abstrak atau gabungan dan kedua-duanya adalah dianggap oleh Islam sebaga "kerja". Jadi mengikut konsep Islam bahawa masyarakat itu adalah tersusun atau terbentuk dari kerjasama antara sesama para pekerja di dalamnya. baik yang berupa perguruan. Soalan ini perlulah kita jawab dengan memahami konsep kerja menurut pandangan Islam. masyarakat seluruhnya dan semua peringkat adalah pekerja. bukan terdiri dari kumpulan para pekerja dan para majikan seperti yang difahami menurut sistem ekonomi komunis atau kapitalis. pertukangan tangan dan sebagainya atau kerja bercorak aqli (mental) seperti jawatan pegawai. bahkan mereka adalah semua anggota masyarakat. gabenor dan sebagainya. Oleh yang demikian konsep kerja seperti ini membawa implikasi sosial yang penting. antaranya: 1.

Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang taqwa. mengedar atau menggunakannya.Kerja Menurut Tuntutan Islam: Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya selaras dengan dasar persamaan yang diisytiharkan oleh Islam bagi menghapuskan sistem yang membeza-bezakan manusia mengikut darjat atau kasta dan warna kulit. Firman Allah bermaksud: "Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang itu melainkan balasan apa yang diusahakan". sesungguhnya sekalian manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh". Jadi tidaklah kerja itu hanya khusus untuk golongan hamba abdi seperti sebelumnya. Ini bererti Islam itu adalah akidah yang mesti diamalkan dan amalan yang mesti berakidah secara tidak terpisah. Oleh itu tahap iman sentiasa dikaitkan oleh al-Quran dengan amal soleh atau perbuatan baik. Firman Allah yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia. (al-Najm: 39) Firman-Nya lagi bermaksud: "Dan bagi tiap-tiap seseorang beberapa darjat tingkatan balasan disebabkan amal yang mereka kerjakan dan ingatlah Tuhan itu tidak lalai dari apa yang mereka lakukan". beramallah kamu akan segala apa yang diperintahkan. maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan." (al-Hujurat: 13) Dengan menggunakan segala unsur-unsur perbezaan darjat atau warna kulit itu maka jadilah kerja menurut Islam suatu tuntutan kewajipan yang menyeluruh atas setiap orang yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu dan juga masyarakat. membuat." (al-Taubah: 105) Islam juga meningkatkan tuntutan kerja itu hingga ke tahap kewajipan agama. Sesuatu perkara itu pada zatnya tidak ada apa-apa nilai kecuali kerana nisbahnya kepada apa yang dikerjakan oleh manusia bagi menghasil. Firman Allah bermaksud: "Dan katakanlah wahai Muhammad. Kerja juga merupakan sumber yang objektif bagi penilai prestasi manusia berasaskan segi kelayakan. sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supava kamu berkenal-kenalan. Oleh yang demikian Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan dan juga syarat-syarat kegiatan . (alAn'am: 132) Kerja sebagai sumber nilai manusia bererti manusia itu sendiri menentukan nilai atau harga ke atas sesuatu perkara itu. Seperti firman Allah bermaksud: "Demi masa. (al-Asr: 1-3) Kerja Sebagai Sumber Nilai: Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insan dan ukuran yang tanggungjawab berbeza.

Firman-Nya bermaksud: "Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di bumi dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai-bagai jalan) penghidupan. Firman Allah bermaksud: "Wahai sekalian manusia. makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik". Dalam sebuah hadis Rasulullah (s.w) bermaksud: "Bahawa sesungguhnya seseorang kamu pergi mengambil seutas tali kemudian mengikat seberkas kayu api lalu menjualnya hingga dengan sebab itu ia dapat memelihara harga dirinya. (al-Baqarah: 168) Sabda Nabi (s. Di bidang Pertanian . Kerja Sebagai Sumber Pencarian: Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi menyara hidupnya.a. sebagai contoh: 1.w) bermaksud: "Mencari kerja halal itu wajib atas setiap orang Islam. ekonomi dan politik. serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah dan kepada-Nya jualah dibangkitkan hidup semula." (al-A'raf: 168) Dan firman-Nya lagi bermaksud: "Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan.a. Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai prestasi seseorang sama ada segi sosial. maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunnya.w) sangat ketara dorongan ke arah kemajuan ekonomi di sektor tersebut. Islam memberi berbagai-bagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segal a nikmat ini.a. Islam mengambil perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap kemajuan umat kerana itu ia sangat menekankan kemajuan di peringkat masyarakat dengan menggalakkan berbagai kegiatan ekonomi sama ada di sekitar pertanian." Kerja Sebagai Asas Kemajuan Umat: Islam mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan mata pencarian hidup dan secara langsung mendorongkan kepada kemajuan sosioekonomi. adalah lebih baik daripada ia pergi meminta-minta kepada orang sama ada mereka rnemberinya atau menolaknya.bagi menentukan suatu pekerjaan atau jawatan itu supaya dapat dinilai prestasi kerja seseorang itu. perusahaan dan perniagaan." Oleh yang demikian Islam mencela kerja meminta-minta atau mengharapkan pertolongan orang lain kerana ianya boleh merendahkan harga diri atau maruah. Dengan cara ini. Dalam hadis Rasulullah (s." (al-Mulk: 15) Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal kerana pekerjaan itu adalah bagi memelihara maruah dan kehormatan manusia.

Lelaki itu pergi dan kembali lagi selepas 15 hari sambil membawa datang 10 dirham. Di bidang Perniagaan Rasulullah (s. Kemudian Rasulullah (s.w.w) pernah meletakkan para peniaga yang jujur dan amanah kepada kedudukan yang sejajar dengan para wali. supaya mereka bekerja umpamanya. Lalu dibawanya kedua-dua barang itu.w) mengenai larangan berusaha cara meminta.a. Akhirnya baginda dapat menjualnya dengan harga dua dirham dan diberikan wang tersebut kepada lelaki itu sambil baginda berkata: "Belilah makanan untuk keluargamu dengan satu dirham manakala satu dirham lagi belikanlah sebilah kapak". . para syuhada' dan orang-orang soleh dengan sabda bermaksud: "Peniaga yang jujur adalah bersama para wali.Maka baginda bersabda kepadanya: "Bawakan kedua-dua benda itu kepada saya". orang-orang siddiqin. Di bidang Perusahaan Sabda Rasulullah s. 3. Baginda juga menyatakan bahawa sembilan persepuluh dari pada rezeki itu adalah pada perniagaan. lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah. suatu ketika seorang fakir datang meminta-minta kepada baginda lalu baginda bertanya: "Adakah anda memiliki sesuatu?" "Tidak". kata lelaki itu. lalu lelaki itupun datang dan baginda telah membubuhkan hulu kapak itu dan menyuruh lelaki itu pergi mencari kayu api sambil baginda mengatakan kepada lelaki itu supaya lelaki itu tidak akan berjumpa lagi dalam masa 15 hari. orang-orang yang benar. Baginda bertanya lagi dengan bersungguh-sungguh.a. kemudian Nabi tunjukkan barang itu kepada orang yang berada di sisi baginda kalau ada sesiapa yang hendak membelinya.a. Baginda sering benar mengarahkan orang yang datang meminta. 2.Sabda Rasulullah s. lalu lelaki itu menjawab: "Saya ada sehelai hamparan yang separuhnya kami jadikan alas duduk dan separuhnya lagi kami buat selimut dan ada sebuah mangkuk yang kami gunakan untuk minum"." Maka baginda Rasulullah (s.w) bersabda: "Itu adalah lebih baik daripada anda datang pada hari kiamat kelak sedang pada muka anda bertanda kerana meminta-minta. para syuhada' dan orang-orang soleh". Islam Menolak Pengangguran: Islam menuntut umatnya bekerja secara yang disyariatkan atau dibenarkan menurut syarak bagi menjamin kebaikan bersama dengan mengelakkan dari meminta-minta dan sebaliknya hendaklah berdikari.a.w) meminta lelaki itu datang lagi. Banyak hadis Nabi (s.w bermaksud: "Tidaklah seseorang mukmin itu menyemai akan semaian atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung atau manusia melainkan ianya adalah menjadi sedekah".a. Islam sentiasa memandang berat dan menyeru umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki melalui dua pendekatan berikut: Islam melarang dan mencegah umatnya meminta-minta dan menganggur.a. bermaksud: "Sebaik usaha ialah usaha seorang pengusaha apabila ia bersifat jujur dan nasihatmenasihati. Allah telah memberkati saya pada kerja yang tuan suruh saya itu.

Masyarakat Islam adalah sama-sama bertanggungjawab dan bekerjasama melalui kerja masing-masing.Berdasarkan kepada banyak hadis mengenai perkara ini. Kesimpulan: Berdasarkan kepada keterangan ayat-ayat al-Quran dan hadis Rasulullah (s. Ringkasnya. Tahun 8. walaupun orang musyrik membencinya". Islam mewajibkan kerja ke atas seluruh umatnya tanpa mengira darjat. Kerja adalah asas penilaian manusia dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sebagai khalifah Allah dan hamba-Nya untuk memakmurkan bumi ini dan sekaligus pula beribadat kepada Allah. 16 -30. para ulama membuat kesimpulan bahawa larangan meminta-minta itu bukanlah sekadar perintah bersifat akhlak sahaja bahkan orang yang menjadikan kerja meminta-minta itu sebagai "profesion". kerana Islam menghendaki setiap umatnya bermaruah dan berdikari. 2. Tuhan Pencipta alam. 7. bahkan sebaliknya hendaklah menjadi umat yang kuat dan mampu membela mereka yang lemah dan tertindas agar seluruh manusia menikmati keadilan dan rahmat yang dibawa oleh Islam sebagai agama atau "ad-Din" yang tertinggi dan mengatasi seluruh kepercayaan dan ideologi manusia. Firman Allah S. hendaklah dikenakan hukuman yang berpatutan. 2. hal. Berdasarkan kebolehan dan kelayakan serta kelayakan bidang masing-masing kerana segala kerja mereka adalah bersumberkan iman dan bertujuan melaksanakan amal soleh.W. Kerja menurut konsep Islam adalah segala yang dilakukan oleh manusia yang meliputi kerja untuk dunia dan kerja untuk akhirat. Bil. . Kerja untuk kehidupan dunia sama ada yang bercorak aqli/mental (white collar job) atau bercorak jasmani (blue collar job) adalah dipandang sama penting dan mulia di sisi Islam asal sahaja dibolehkan oleh syarak. keturunan atau warna kulit.T bermaksud: "Dialah Allah yang mengutuskan Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (Islam) supaya ia meninggikan atas segala agama yang lain. Kerja merupakan cara yang tabi'i untuk manusia mencari nafkah bagi menyara hidup dan keluarga melalui berbagai sektor pekerjaan dan perusahaan yang sedia terbuka peluangnya dengan persediaan dan kemudahan alam yang Allah sediakan di atas muka bumi ini. 3. 5. 4.w) dengan huraian-huraian seperti yang disebutkan dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Islam sangat mengambil berat terhadap "kerja" dengan menjelaskan konsep kerja itu dan kedudukannya yang tinggi dalam ajaran Islam. kita dapat simpulkan seperti berikut:1. Islam melarang/menolak pengangguran kerana ia akan mendedahkan kepada kelemahan dan kefakiran dan jatuhnya maruah diri/ummah. melainkan kerana taqwanya. tidak meminta-minta dan berharap kepada bantuan dan belas kasihan orang lain. Jun 1988. Sumber: Sinaran Islam. kerana seluruh umat manusia adalah sama di sisi Allah. 6.a.

Jauh sebelum periode kenabian Muhammad para Rasul juga di ajarkan untuk memelihara etos kerjanya. Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya menyelaraskan kehidu pan duniawi dan akhirat. Bahkan ketika resmi di angkat sebagai Rasul dan pemimpin umat semangat kerja Nabi Muhammad tidaklah kendor. karakter.´ jawab Sa¶ad. sebagai khalifah fil ardhi. Bekerja merupakan ibadah dan harga diri sebagai Manusia Alangkah mulianya ajaran dalam Islam tentang etos kerja. Nabi Yusuf seorang akuntan. beliau berdagang jauh sampai ke Syam (Suriah sekarang). Nabi Isa seorang tabib yang mumpuni dll (lebih lengkap silahkan lihat tulisan saya sebelumnya tentang etos kerja Nabi Allah). Sedangkan kata ³kerja´ berarti usaha untuk melalukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. keduanya tidak dapat terpisahkan. ³Tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku´. keyakinan atas sesuatu. Dalam islam kerja sesungguhnya bentuk implemantasi dari penciptaannya di bumi. ³Wahai Rasullullah. Berkat kerja keras itu usaha dagang Rasulullah berkembang. manusia dalam wujud fisiknya di perintahkan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Ketika masa remaja Rasulullah merupakan seorang pedagang yang ulet. ajaran etos kerja juga telah di contohkan Rasulullah. berjumpa dengan Sa¶ad bin Mu¶adz Al-Anshari. Kata ³etos´ berasal dari bahasa Yunani ³Ethos´ yang berarti sikap. kepribadian. Seketika itu beliau mengambil tangan Sa¶ad dan menciumnya seraya berkata. urusan dunia dari pemerintahan. watak. kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. hidup bergelimang . ³Inilah tangan yang yang tidak akan pernah tersentuh api neraka´. Nabi Sulaiman seorang insiyur yang hebat. Nabi Musa seorang pengembala. Nabi Nuh pandai membuat Kapal. Padahal kalau Allah berkehendak para Nabi yang membawa misi untuk menyeru menyembah hanya satu Tuhan bisa hidup dengan parlente. ³Kenapa tanganmu?´ tanya Rasul kepada Sa¶ad. Nabi Zakaria seorang tukang kayu. ekonomi sampai membuat benteng untuk strategi militer tetap dikerjakan. Istilah etos kerja terdiri dari dua kata yaitu etos dan kerja.Etos Kerja dalam Perspektif Islam OPINI | 14 January 2011 | 10:30 304 15 2 dari 3 Kompasianer menilai Inspiratif Suatu hari Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa¶ad melepuh.

maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. ³Dan carilah apa yang dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. Dalam Islam di kenal dengan istilah ihsan.kemewahan. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Seringkali umat Islam terjebak dengan istilah Tawakkal dan Qanaah. Etos kerja tidak bisa dilepaskan dari bekerja profesional diawali dengan Bismilllah dengan niat karena Allah (innamal amalu binniyat). directing dan controling. apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum¶at. keluarga dan kerabat dll. Dan qanaah tidak menjadikan muslim cepat berpuas dengan rejeki yang di beri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan´. begitu pula Qanaah yang hanya di artikan sempit merasa ridha dan bersyukur dengan rejeki yang ada sekarang. bahkan sesempurna mungkin. seingat . dan berbuat ihsanlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu . staffing. bukankah Allah itu maha kaya dan tidak membatasi kekayaaan kita sepanjang kekayaan yang di ridhai Allah. Belum lagi dalam rukun islam ada perintah zakat dan ibadah haji yang hanya bisa di lakukan bila harta mencukupi. ihsan berarti optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. ada diri sendiri untuk di hidupi. Tawakkal di artikan menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah termasuk urusan perut dan rejeki. Jadi salah besar pandangan yang menilai islam dan umatnya hanya untuk orang-orang malas dan melarat. Kehidupan dunia mesti diseimbangkan dengan penanaman modal akherat (PMA). dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Menurut Nurcholis Madjid.´(QS:62:9). Tentunya harta di dapatkan dengan kerja. karena agama ini mendorong kita untuk memiliki etos kerja. untuk kehidupan dunia. istri. organizing. dalam peringkat 100 besar oarng kaya dunia sangat jarang kita jumpai muslimin masuk dalam rangking tersebut. lagi-lagi tersirat kita di ajarkan untuk mencari harta dunia. Padahal konsep sejati dari Islam adalah mendahulukan konsep bekerja baru bertawakkal kepada sang pencipta. Dalam daftar rillis tahunan majalah Forbes tentang orang kaya dunia. anak. ³Hai orangorang beriman. (28:77). dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dunia. Nabi (utusan Allah) tidak hanya menyeru manusia menyembah Satu Tuhan tapi juga menyeru manusia untuk memakmurkan alamnya. Calon jemaah haji yang memenuhi panggilan Allah Setiap muslim harusnya bersyukur. Ayat ini jelas memerintahkan kita mencari modal untuk akherat (perintah shalat jumat) lalu kemudian jangan melupakan tugas yang lain. Dalam konsep sederhana manajemen modern Etos Kerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen yaitu planning. Di sini Allah memberikan hikah kepada manusia.

maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Masroom [email_address] 0137885504 Kepentingan Tajuk o o o o 3. o o ³ Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Kerja yang halal ialah kerja yang tidak bercanggah dengan syarak. Semoga Etos kerja ini bisa menjadikan kaum muslimin bisa mandiri.saya hanya ada Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud (Saudi Arabia) dan Azim Hasham Premij (India). Tidak itu saja kebangkitan ekonomi Islam juga kemudian memoderenisasi negeri negeri Islam di Jazirah Arab dan kawasan Asia lainnya. Salam kompasiana kerja sebagai ibadah . Mengukuhkan kefahaman ³kerja sebagai ibadah´ Menghindari kesan negatif salah anggapan terhadap kerja Penerapan nilai-nilai Islam dalam etika bekerja Islam agama yang sempurna & menyeluruh Konsep Bekerja Dalam Islam o o o o 4. Bekerja adalah satu kewajipan dalam Islam ³ Mencari kerja yang halal itu adalah fardu selepas fardu´ Kerja dalam Islam ialah kerja yang halal dan mendatangkan kebaikan kepada individu dan masyarakat sekitarn ya. zakat. o o o o Ibadah = taat & patuh kepada suruhan/larangan Allah s. puasa.t Contoh ibadah.Presentation Transcript 1. KERJA SEBAGAI IBADAH Mohd Nasir b. mereka banyak membeli aset dan menjadi pemilik sejumlah perusahaan di benua Eropa.´ Konsep Ibadah Kerja Sebagai Ibadah? 5.w.w. Padahal banyak ayat dalam Quran yang memotivasi kerja kita ³Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. . solat. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan´(QS:67:15) Dalam 10 tahun terakhir muncul fenomena orang kaya dari timur tengah. 2.a. zikir« Memberi nafkah = wajib kepada suami / bapa / penjaga Hadis Rasulullah s.

Kerja Untuk Dunia & Akhirat o o 77. supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat). Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan. o 9. o o 7. Tolong Menolong o o ³ dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa. dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya Yang melimpah-limpah). d an bertaqwalah kepada Allah. Taat Kepada Allah. &quot. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang berbuat kerosakan &quot. hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. dan janganlah Engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Rasul & Majikan 8. maka b ertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing masing). Kerja Bersungguh-sungguh o o o Rasulullah s. Kerja Jangan Sampai Lupa Allah o o Kemudian setelah selesai sembahyang. dan jangan sekali -kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. 10. ´ ´ ³ ³ 11. serta ingatlah akan Allah banyak -banyak (dalam Segala keadaan). 12. dan carilah apa Yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. dan janganlah kamu bertolong tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan ´ 13.. Berlaku Adil o o Wahai orang-orang Yang beriman. Penutup . lagi menerangkan kebenaran.a. Kerjasama.Dan tuntutlah Dengan harta kekayaan Yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah Engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia. hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang -orang Yang menegakkan keadilan kerana Allah.o ³ Barang siapa bekerja untuk anak dan isterinya melalui jalan yang halal maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah´ Kerja Adalah Amanah Allah 6.w menyuruh kerja bersungguh-sungguh.

o o 14. Nilai Bekerja Dalam Islam Anas bin Malik meriwayatkan bahwa seorang lelaki dari kaum Anshar datang menghadap Rasulullah saw dan meminta sesuatu kepada beliau. mereka hendaklah sentiasa sedar dan berusaha untuk menunaik an tugas mereka menurut ajaran Islam. . "Saya mempunyai sehelai kain tebal." Lelaki itu taat melaksanakan perintah Rasulullah. Namun demikian oleh kerana segala kegiatan kerajaan itu melibatkan manusia maka sewajarnya setiap pekerja (termasuk pekerja Badan-Badan Berkanun) diberi bimbingan khusus dari semasa ke semasa untuk melengkapkan mereka sebagai pekerja yang akan melaksanakan tugasnya selaras dengan ajaran Islam." Tak lama kemudian orang tersebut kembali menemui Rasulullah dengan membawa kapak. seraya berkata. "Adakah sesuatu di rumahmu?" "Ada. barangkali ada yang sanggup membeli lebih dari satu dirham. lalu hasilnya kamu jual di pasar. "Dua atau tiga dirham?" tanya Rasulullah kepada para hadirin sampai dua kali. Setelah dua pekan ia menemui kembali Rasulullah untuk melaporkan hasil kerjanya. Salah seorang menawar kedua barang itu dengan harga satu dirham. Malaysia sudah semestinya terus menerus meningkatkan usaha menerapkan nilai -nilai Islam di dalam setiap bidang kegiatan kerajaan. Uang itu lalu beliau serahkan kepada lelaki Anshar tersebut. yang sebagian kami gunakan untuk selimut dan sebagian kami jadikan alas tidur. Lelaki itu membawa barang miliknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada lelaki tersebut. Kepada para sahabat yang hadir pada saat itu beliau menawarkan. "Belikan satu dirham untuk keperluanmu dan satu dirham lagi belikan sebuah kapak dan engkau kembali lagi ke sini. Rasulullah segera melelangnya. lantas berkata: "Pergilah mencari kayu bakar. ya Rasulullah!" jawabnya. Setelah barang diterima. kerana jalan -jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah¶. ajaran yang mementingkan kebahagiaan umat manusia sejagat. Inilah lelang pertama kali yang dilakukan Rasulullah. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat menyahut. dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari pada Islam). Tetapi Rasulullah menawarkan lagi.o Sebagai sebuah negara yang mengakui di dalam perlembagaan bahawa Islam itu ialah agama rasminya." sambung Rasulullah. Beliau melengkapi kapak itu dengan membuatkan gagangnya ter lebih dahulu. maka hendaklah kamu menurutnya. Selain itu saya juga mempunyai sebuah mangkuk besar yang kami pakai untuk minum. Dari pihak pekerja sendiri. Lelaki itu menuturkan bahwa selama dua pekan itu ia telah berhasil mengumpulkan uang sepuluh dirham setelah sebagian dibelikan makanan dan pakaian." Rasulullah menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli dan menerima uangnya. dan jangan menemui aku sampai dua pekan. "Saya beli keduanya dengan harga dua dirham. siapakah yang mau membeli. o o ³ Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang lurus." "Bawalah kemari kedua barang tersebut.

tap juga untuk memelihara harga i diri. ia masih menyempatkan diri untuk bekerja sehingga tidak jelas lagi apakah ia seorang pedagang yang ulama atau ulama yang pedagang. Sebaliknya. bagi orangorang yang menganggur. Bekerja dalam Islam bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan perut. tapi juga kaum laki-laki yang banyak waktu luangnya. Sedemikian tingginya penghargaan itu sehingga orang yang bersungguh-sungguh bekerja disejajarkan dengan mujahid fi sabilillah. baik di sisi manusia maupun di sisi Allah swt. tapi juga pahala. Dengan demikian maka tidak ada lagi sisa waktu untuk berandai-andai. Islam sangat menghargai kerja atau usaha. Salah satunya adalah meminta-minta. Ia tanyakan hal itu kepada sang Imam. juga di hadapan orang lain. Insya -Allah secara otomatis angka kriminalitas menurun drastis. tapi mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. selain kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri. Perbuatan ini merupakan kehinaan. Di tengah kesibukannya belajar dan mengajar. Sebaliknya. terutama para pemudanya. Kerja juga berkait dengan martabat manusia. Bekerja juga berkait dengan kesucian jiwa. Orang yang meminta-minta kepada sesama manusia tidak saja hina di dunia. "Pekerjaanmu ini lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai pengemis. Orang tadi merasa iba bercampur heran. Rasulullah bersabda. Ciptakan lapangan pekerjaan dan suruh semua orang bekerja. apalagi melakukan ghibah. kenapa ulama besar sekaliber itu masih juga bekerja. ngobrol sana-sini. belajar dan mengajarkan ilmu itu juga kewajiban. Ia katakan bahwa bekerja itu bukan suatu yang hina. Dengan bekerja seseorang akan selalu berpikir untuk memperbaiki mutu pekerjaannya. Ghibah tidak saja merupakan kebiasaan wanita. yang akan membuat cacat di wajahmu kelak pada hari kiamat. Begitu pentingnya arti bekerja. Untuk menanggulagi kejahatan itu sebenarnya sederhana saja.Mendengar penuturan lelaki Anshar itu. membincangkan orang lain. Ilmunya luas dan muridnya banyak. Padahal diketahui bahwa berkhayal itu merupakan bisikan syetan. Suatu kali ia didapati oleh salah seorang sedang berdagang. dan kemudian didapatkan suatu jawaban yang luar biasa." Melalui kisah ini kita diberi pelajaran oleh Rasulullah tentang arti pentingnya kerja. berkhayal merupakan kesibukan yang menghabiskan waktunya. sedangkan berjuang. Seorang yang telah bekerja dan bersungguh sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliannya. berkhayal dan melamun. berusaha itu suatu keharusan. martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. bekerja dalam Islam menempati posisi yang mulia. Baginya. Setiap muslim yang berkemampuan wajib hukumnya bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kerja tidak hanya menghasilkan nafkah materi. Bukankah nabi-nabi Allah adalah . Jatuhnya harkat dan harga diri akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. selain mendatangkan pahala juga memberi banyak manfaat lain. tapi juga akan dihinakan Allah kelak di akhirat. Seorang yang sibuk bekerja akan kehabisan waktu untuk bersantai-santai. orang yang tidak bekerja alias menganggur. bahkan maghfirah dari Allah swt. sehingga syariaat Islam menetapkannya sebagai suatu kewajiban. Oleh karenanya. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati. Di sinilah pangkal segala tindak kejahatan. Bekerja.

Tentang nilai usaha ini. Artinya. juga pedagang. beliau berhasil mengembangkan paradigma baru yang sama sekali berbeda dengan yang sudah ada. di kantor. Rasulullah saw dikenal sebagai pedagang yang sukses. maupun kualitas (mutu barang) sama -sama mengurangi kadar. Beliau tidak hanya berhasil mengembangkan modal istrinya. sedangkan mereka yang meninggalkannya akan terkenai sanksi dosa. Dalam kaidah fiqih. Dzikir tidak hanya bisa dilakukan di masjid. Bahkan bisa menjadi penebus dosa. tapi juga sukses mengharumkan namanya. seorang yang bersusah-payah mencari rezeqi yang halal. sementara sinar matahari sudah berpancar. maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. konsep kerja itu menyangkut juga aplikasinya.para pekerja? Sebagian menjadi penggembala. tapi juga memberikan modelnya. Barangsiapa yang bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya. Orang yang pulang ke rumah dalam keadaan kepayahan karena seharian bekerja akan diampuni oleh Allah swt. takaran. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil." (HR Ahmad) Kenapa orang yang bekerja itu mendapatkan pahala di sisi Allah swt? Jawabannya sederhana. karena bekerja dalam konsep Islam itu merupakan kewajiban atau fardhu. Berdzikir dalam perjalanan adalah displin berlalu lintas. Berlaku jujur kepada pembeli itu merupakan dzikir." (HR ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Karena bekerja merupakan kewajiban ummat Islam. Bukankah Rasulullah sebagai uswatun hasanah. baik secara kuantitas (jumlah satuan). termasuk tidak mengurangi kualitas itu juga dzikir. Islam tidak hanya bicara dalam dataran teori. Dalam kaitan ini Rasulullah menegaskan dalam sebuah sabdanya: "Barangsiapa yang pada malam harinya merasa kelelahan karena bekerja pada siang harinya. Beliau tidak hanya sukses membawa keuntungan materi. di jalan. top figure ummat Islam adalah seorang pekerja? Bukankah para sahabat yang mengelilingi beliau adalah juga para pekerja? Dalam pandangan Islam. Di tengah kaumnya. Keduanya merupakan perbuatan kriminal dalam perdagangan. dan di mana saja. yang hasilnya digunakan sepenuhnya di jalan Allah disamakan derajatnya dengan para mujahid yang berperang di jalan Allah. Tidak ngebut yang dapat mencelakakan . penuh tipu daya. maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah swt. puasa dan sebagainya). "Mencari rizqi yang halal itu wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. maka jangan heran jika Umar bin Khaththab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar keluar untuk mencari nafkah. petani. Di tengah masyarakatnya beliau dikenal jujur dan amanah. tapi juga modal yang ditanam oleh masyarakat sekitarnya. atau timbangan. Tidak mengurangi timbangan. tapi juga bisa dilakukan di pasar.Umar tidak suka melihat orang yang pada siang hari tetap asyik duduk berdzikir di masjid." (HR Ahmad) Kelelahan seorang muslim dalam mencari rezeki dinilai oleh Allah sebagai pahala. orang yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala. Banyak orang yang mengira bahwa mengurangi timbangan saja yang berdosa. Tentang kewajiban bekerja ini Rasulullah bersabda. tukang pande besi. Padahal setiap pengurangan. sedangankan mengurangi kualitas tidak apa -apa. ukuran. Di tengah praktek bisnis yang kotor.

maka istighfarnya menjadi lebih bermakna ketimbang seribu istighfar yang dilakukan orang yang sedang tidak beraktivitas apa-apa. kemudian dia beristighfar. Justru di sinilah nilainya bekerja. disiplin waktu. Istighfar semacam ini mungkin jauh lebih berarti daripada istighfarnya ribuan orang yang dikumpulkan di lapangan dalam suatu acara istighasah yang penuh dengan rekayasa . Termasuk dzikir di kantor adalah menundukkan pandangan ketika melihat atau berhadapan dengan karyawati. suatu aktivitas yang sulit dihindari pada saat ini. maka penghayatannya jauh lebih mendalam daripada ucapan bibir tanpa aksi. Ungkapan dzikir yang dilakukan oleh orang yang sedang beke sangat berbeda artinya bila rja dibandingkan dzikirnya orang yang sedang berdiam diri. dan tidak mentang-mentang di jalan raya. Ketika seseorang mendapat musibah dalam bekerja kemudian dia berucap "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" jauh lebih bermakna dibandingkan bila diucapkan oleh orang berdiam diri. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau melihat suatu kemaksiatan. Taat mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Ketika seseorang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan berat kemudian dia berucap "alhamdulillahi rabbil 'alamin". dan melaksanakan tugas sesuai dengan standar mutu. Berdzikir di kantor adalah melaksanakan semua pekerjaan dengan baik dan rapi.diri maupun orang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful