. Bekerja Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam, diharuskan bekerja dan diperhatikan berkelana dipermukaan bumi

ini. Serta diperintahkan makan dari rizki Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mulk : 15 : Artinya : ³Dialah yang menjadikan bumi itu rumah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya´. Bekerja merupakan suatu yang utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok untuk menvapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dalam tugas ini, Allah telah memilih manusia unbtuk mengelola bumi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah, bahwa hal itu pernah diajarkan oleh Nabi Saleh a.s kepada kaumnya, QS. Hud: 61: Artinya : ³Wahai Kaumku ! sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan, melainkan dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah (liat) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurmu´.

Konsep Kerja Dalam Islam
February 18, 2009admin

Kemuliaan seseorang insan itu bergantung kepada apa yang dilakukannya. Dengan itu, sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekatkan seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta ada kerelevanannya untuk diberi perhatian. Amalan atau pekerjaan sebegini, selain mem perolehi keberkatan serta kesenangan dunia, apa yang lebih penting ianya merupakan jalan atau tiket dalam menentukan tahap kehidupan seseorang di akhirat kelak, sama ada dari golongan ahli syurga atau sebaliknya. Istilah µkerja¶ dalam Islam bukan semata-mata merujuk kepada mencari rezeki hidup untuk diri dan keluarga dengan berhempas pulas siang dan malam, serta pagi dan petang tanpa mengira waktu atau ketika, tetapi ia mencakupi segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkatan bagi diri, ahli keluarga dan masyarakat sekelilingnya dan seterusnya negara. Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang menyumbang jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan negara tanpa menyusahkan orang lain. Lantaran itulah, kategori µahli syurga¶ seperti mana digambarkan dalam al-Quran tidak menetapkan kriteria orang yang mempunyai pekerjaan tetap sama ada sebagai pendidik berjaya atau kerani akaun di syarikat-syarikat besar ataupun mekanik berjaya di sesebuah bengk kenderaan. el Sebaliknya al-Quran menggariskan golongan yang baik lagi berjaya (al falah) itu adalah orang -

tanpa melakukan amalan sunat yang banyak dan seumpama -nya. Maka binasalah golongan berilmu. Sesungguhnya golongan yang ikhlas ini juga masih dalam keadaan bahaya yang amat besar«¶ Kedua -dua hadis di atas sudah cukup menjelaskan betapa niat yang disertai dengan keikhlasan itulah inti pati sebenar dalam kehidupan dan pekerjaan manusia. memelihara pandangan dan kemaluannya serta menunaikan tanggungjawabsosialnya seperti mengeluarkan zakat dan seumpamanya (lihat Quran. Alangkah baiknya kalau umat Islam hari ini. Inilah golongan yang diistilahkan sebagai tenang dalam ibadah. Kalau kita ambil contoh dari golongan belia. Ahmad bin Hj. Konsep Bekerja Menurut Pandangan Islam Oleh: Hj. BAHEIS Pendahuluan: Tidak ada siapa yang akan mempertikaikan jika ada yang mengatakan bahawa setiap orang mahu bekerja atau mendapatkan pekerjaan untuk menjamin kehidupannya. baik yang berpelajaran menengath atau tinggi sama ada mereka yang gagal dan tidak pernah bersekolah langsung. Rasulullah SAW pernah bersabda: Binasalah orang-orang Islam kecuali mereka yang berilmu. maka tidak hairanlah antara mereka itu termasuk golongan yang memberi minum anjing kelaparan. Awang Institut Dakwah Dan Latihan Islam. Adakah bekerja itu boleh dipandang sebagai suatu kewajipan atau tanggungjawab yang mempunyai tujuan yang lebih luas? Tetapi apakah yang bekerja itu h anya sekadar untuk . redha dengan kehidupan yang ditempuhi. al Mu¶minun: 1-11). tukang sapu. baik tutur katanya. pemandu kenderaan. Golongan ini. khusyuk sembahyangnya. Dari situlah akan lahir nilai keberkatan yang sebenar dalam hidup dengan curahan nikmat Allah yang banyak. dan setiap individu itu dikira berdasarkan apa yang diniatkannya«¶ Dalam riwayat lain. ataupun seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. dapat bergerak dan bekerja dengan tekun dengan matlamat yang satu iaitu µmardatillah¶ (keredhaan Allah) itulah yang dicari dalam apa jua urusan yang dibuat. Jika ditinjau hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ciri-ciri manusia yang baik di sisi Allah. Dalam satu hadis seperti mana telah diriwayatkan oleh Saidina Umar al-Khattab berbunyi: Bahawasanya setiap amalan itu bergantung kepada niat. telinga dan lidah dari perkara -perkara nista. mereka yang memelihara mata.yang banyak taqwa mereka kepada Allah. semuanya bercitacita untuk mendapat pekerjaan atau boleh bekerja bagi menampung keperluan hidupnya sendiri atau keluarganya. Dan binasalah golongan yang beramal dengan ilmu mereka kecuali mereka yang ikhlas. serta optimis dengan janji-janji Allah. kecuali mereka yang beramal dengan ilmu mereka. mungkin terdiri daripada pensyarah universiti. Sifat -sifat sebeginilah sebenarnya yang menjamin kebaikan dan kedudukan seseorang di dunia dan akhirat kelak.

Perbuatan baik dinamakan amal soleh dan perbuatan jahat dinamakan maksiat. terdapat kesimpulan bahawa konsep kerja menurut Islam adalah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syarak sebagai balasan kepada upah atau bayaran.a. pertukangan tangan dan sebagainya atau kerja bercorak aqli (mental) seperti jawatan pegawai. bukan terdiri dari kumpulan para pekerja dan para majikan seperti yang difahami menurut sistem ekonomi komunis atau kapitalis. Jadi mengikut konsep Islam bahawa masyarakat itu adalah tersusun atau terbentuk dari kerjasama antara sesama para pekerja di dalamnya. Berdasarkan konsep ini maka menurut pandangan Islam. antaranya: 1. gabenor dan sebagainya. Oleh yang demikian segala kerja dan usaha yang dibolehkan oleh syarak baik yang bersifat kebendaan atau abstrak atau gabungan dan kedua-duanya adalah dianggap oleh Islam sebaga "kerja". Bahawa asal manusia adalah sama sebagai manusia dan pekerja yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan sekalipun perbezaan itu tidaklah merupakan keistimewaan satu pihak terhadap yang lain.menampung dan menjamin kehidupan di dunia ini. masyarakat seluruhnya dan semua peringkat adalah pekerja. Amal dengan makna umum ialah melakukan atau meninggalkan apa jua perbuatan yang disuruh atau dilarang oleh agama yang meliputi perbuatan baik atau jahat. baik yang berupa perguruan. Pengertian Kerja: Kerja atau amal menurut Islam dapat diertikan dengan makna yang umum dan makna yang khusus. Kerja yang bercorak aqli/fikiran (mental) Dari keterangan hadis-hadis Rasulullah (s. Soalan ini perlulah kita jawab dengan memahami konsep kerja menurut pandangan Islam. bahkan mereka adalah semua anggota masyarakat. sama ada kerja itu bercorak jasmani (flzikal) seperti kerja buruh. Kerja yang bercorak jasmani (fizikal) 2. iktisas atau jawatan perkeranian dan teknikal dengan kerajaan atau swasta. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri". 2. . Para pekerja bukanlah hanya satu kelompok dari masyarakat.w). pertanian. Adapun kerja atau amal dengan maknanya yang khusus iaitu melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi seluruhnya. (Riwayat al-Bukhari) Selain daripada itu para sahabat menggunakan perkataan pekerja (amil) untuk jawatan orang yang ditugaskan menjadi petugas pemerintahan umpamanva kadi. Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbahagi kepada: 1. Segala kerja yang bermanfaat Islam dan yang sekecil-kecilnya seperti menyapu longkang hingga kepada yang sebesar-besarnya seperti menjadi menteri atau kepala negara adalah merupakan kerja atau amal sekalipun ianya berlainan peringkat dan kelayakan yang diperlukan untuknya. Oleh yang demikian konsep kerja seperti ini membawa implikasi sosial yang penting.

Firman Allah bermaksud: "Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang itu melainkan balasan apa yang diusahakan". Seperti firman Allah bermaksud: "Demi masa. mengedar atau menggunakannya. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang taqwa. (al-Asr: 1-3) Kerja Sebagai Sumber Nilai: Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insan dan ukuran yang tanggungjawab berbeza." (al-Taubah: 105) Islam juga meningkatkan tuntutan kerja itu hingga ke tahap kewajipan agama. beramallah kamu akan segala apa yang diperintahkan." (al-Hujurat: 13) Dengan menggunakan segala unsur-unsur perbezaan darjat atau warna kulit itu maka jadilah kerja menurut Islam suatu tuntutan kewajipan yang menyeluruh atas setiap orang yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu dan juga masyarakat. (alAn'am: 132) Kerja sebagai sumber nilai manusia bererti manusia itu sendiri menentukan nilai atau harga ke atas sesuatu perkara itu. sesungguhnya sekalian manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh". Kerja juga merupakan sumber yang objektif bagi penilai prestasi manusia berasaskan segi kelayakan. Oleh itu tahap iman sentiasa dikaitkan oleh al-Quran dengan amal soleh atau perbuatan baik. Ini bererti Islam itu adalah akidah yang mesti diamalkan dan amalan yang mesti berakidah secara tidak terpisah. maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan.Kerja Menurut Tuntutan Islam: Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya selaras dengan dasar persamaan yang diisytiharkan oleh Islam bagi menghapuskan sistem yang membeza-bezakan manusia mengikut darjat atau kasta dan warna kulit. Firman Allah bermaksud: "Dan katakanlah wahai Muhammad. membuat. Firman Allah yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia. Sesuatu perkara itu pada zatnya tidak ada apa-apa nilai kecuali kerana nisbahnya kepada apa yang dikerjakan oleh manusia bagi menghasil. sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supava kamu berkenal-kenalan. Oleh yang demikian Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan dan juga syarat-syarat kegiatan . Jadi tidaklah kerja itu hanya khusus untuk golongan hamba abdi seperti sebelumnya. (al-Najm: 39) Firman-Nya lagi bermaksud: "Dan bagi tiap-tiap seseorang beberapa darjat tingkatan balasan disebabkan amal yang mereka kerjakan dan ingatlah Tuhan itu tidak lalai dari apa yang mereka lakukan".

w) sangat ketara dorongan ke arah kemajuan ekonomi di sektor tersebut." (al-A'raf: 168) Dan firman-Nya lagi bermaksud: "Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan." (al-Mulk: 15) Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal kerana pekerjaan itu adalah bagi memelihara maruah dan kehormatan manusia. perusahaan dan perniagaan. Dalam hadis Rasulullah (s." Oleh yang demikian Islam mencela kerja meminta-minta atau mengharapkan pertolongan orang lain kerana ianya boleh merendahkan harga diri atau maruah. maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunnya.w) bermaksud: "Mencari kerja halal itu wajib atas setiap orang Islam. Di bidang Pertanian . (al-Baqarah: 168) Sabda Nabi (s. serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah dan kepada-Nya jualah dibangkitkan hidup semula. adalah lebih baik daripada ia pergi meminta-minta kepada orang sama ada mereka rnemberinya atau menolaknya. Firman-Nya bermaksud: "Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di bumi dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai-bagai jalan) penghidupan. Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai prestasi seseorang sama ada segi sosial. Kerja Sebagai Sumber Pencarian: Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi menyara hidupnya. Islam memberi berbagai-bagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segal a nikmat ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah (s. ekonomi dan politik.w) bermaksud: "Bahawa sesungguhnya seseorang kamu pergi mengambil seutas tali kemudian mengikat seberkas kayu api lalu menjualnya hingga dengan sebab itu ia dapat memelihara harga dirinya." Kerja Sebagai Asas Kemajuan Umat: Islam mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan mata pencarian hidup dan secara langsung mendorongkan kepada kemajuan sosioekonomi.a.bagi menentukan suatu pekerjaan atau jawatan itu supaya dapat dinilai prestasi kerja seseorang itu.a. Islam mengambil perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap kemajuan umat kerana itu ia sangat menekankan kemajuan di peringkat masyarakat dengan menggalakkan berbagai kegiatan ekonomi sama ada di sekitar pertanian. makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik".a. sebagai contoh: 1. Firman Allah bermaksud: "Wahai sekalian manusia. Dengan cara ini.

lalu lelaki itu menjawab: "Saya ada sehelai hamparan yang separuhnya kami jadikan alas duduk dan separuhnya lagi kami buat selimut dan ada sebuah mangkuk yang kami gunakan untuk minum". .w) pernah meletakkan para peniaga yang jujur dan amanah kepada kedudukan yang sejajar dengan para wali. Islam Menolak Pengangguran: Islam menuntut umatnya bekerja secara yang disyariatkan atau dibenarkan menurut syarak bagi menjamin kebaikan bersama dengan mengelakkan dari meminta-minta dan sebaliknya hendaklah berdikari. Kemudian Rasulullah (s. Lalu dibawanya kedua-dua barang itu. orang-orang siddiqin.a. Lelaki itu pergi dan kembali lagi selepas 15 hari sambil membawa datang 10 dirham. Baginda bertanya lagi dengan bersungguh-sungguh. Banyak hadis Nabi (s. para syuhada' dan orang-orang soleh".Sabda Rasulullah s." Maka baginda Rasulullah (s. orang-orang yang benar. supaya mereka bekerja umpamanya. 2. kemudian Nabi tunjukkan barang itu kepada orang yang berada di sisi baginda kalau ada sesiapa yang hendak membelinya. Di bidang Perniagaan Rasulullah (s.w) meminta lelaki itu datang lagi. Baginda sering benar mengarahkan orang yang datang meminta. suatu ketika seorang fakir datang meminta-minta kepada baginda lalu baginda bertanya: "Adakah anda memiliki sesuatu?" "Tidak". Allah telah memberkati saya pada kerja yang tuan suruh saya itu. Islam sentiasa memandang berat dan menyeru umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki melalui dua pendekatan berikut: Islam melarang dan mencegah umatnya meminta-minta dan menganggur. Baginda juga menyatakan bahawa sembilan persepuluh dari pada rezeki itu adalah pada perniagaan.a.w) mengenai larangan berusaha cara meminta. bermaksud: "Sebaik usaha ialah usaha seorang pengusaha apabila ia bersifat jujur dan nasihatmenasihati. lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah. kata lelaki itu.Maka baginda bersabda kepadanya: "Bawakan kedua-dua benda itu kepada saya".a.w) bersabda: "Itu adalah lebih baik daripada anda datang pada hari kiamat kelak sedang pada muka anda bertanda kerana meminta-minta. lalu lelaki itupun datang dan baginda telah membubuhkan hulu kapak itu dan menyuruh lelaki itu pergi mencari kayu api sambil baginda mengatakan kepada lelaki itu supaya lelaki itu tidak akan berjumpa lagi dalam masa 15 hari. Di bidang Perusahaan Sabda Rasulullah s.a.w bermaksud: "Tidaklah seseorang mukmin itu menyemai akan semaian atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung atau manusia melainkan ianya adalah menjadi sedekah".a. 3.a. para syuhada' dan orang-orang soleh dengan sabda bermaksud: "Peniaga yang jujur adalah bersama para wali.w. Akhirnya baginda dapat menjualnya dengan harga dua dirham dan diberikan wang tersebut kepada lelaki itu sambil baginda berkata: "Belilah makanan untuk keluargamu dengan satu dirham manakala satu dirham lagi belikanlah sebilah kapak".

Kerja adalah asas penilaian manusia dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sebagai khalifah Allah dan hamba-Nya untuk memakmurkan bumi ini dan sekaligus pula beribadat kepada Allah. Berdasarkan kebolehan dan kelayakan serta kelayakan bidang masing-masing kerana segala kerja mereka adalah bersumberkan iman dan bertujuan melaksanakan amal soleh. Sumber: Sinaran Islam. Tuhan Pencipta alam. hal.Berdasarkan kepada banyak hadis mengenai perkara ini. kerana Islam menghendaki setiap umatnya bermaruah dan berdikari. hendaklah dikenakan hukuman yang berpatutan.T bermaksud: "Dialah Allah yang mengutuskan Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (Islam) supaya ia meninggikan atas segala agama yang lain. Kerja menurut konsep Islam adalah segala yang dilakukan oleh manusia yang meliputi kerja untuk dunia dan kerja untuk akhirat. 5. Kerja merupakan cara yang tabi'i untuk manusia mencari nafkah bagi menyara hidup dan keluarga melalui berbagai sektor pekerjaan dan perusahaan yang sedia terbuka peluangnya dengan persediaan dan kemudahan alam yang Allah sediakan di atas muka bumi ini. bahkan sebaliknya hendaklah menjadi umat yang kuat dan mampu membela mereka yang lemah dan tertindas agar seluruh manusia menikmati keadilan dan rahmat yang dibawa oleh Islam sebagai agama atau "ad-Din" yang tertinggi dan mengatasi seluruh kepercayaan dan ideologi manusia. Tahun 8. tidak meminta-minta dan berharap kepada bantuan dan belas kasihan orang lain. Bil. kerana seluruh umat manusia adalah sama di sisi Allah. keturunan atau warna kulit. para ulama membuat kesimpulan bahawa larangan meminta-minta itu bukanlah sekadar perintah bersifat akhlak sahaja bahkan orang yang menjadikan kerja meminta-minta itu sebagai "profesion". walaupun orang musyrik membencinya". 2.a. 4. Firman Allah S. Kerja untuk kehidupan dunia sama ada yang bercorak aqli/mental (white collar job) atau bercorak jasmani (blue collar job) adalah dipandang sama penting dan mulia di sisi Islam asal sahaja dibolehkan oleh syarak. melainkan kerana taqwanya. . 16 -30. Islam mewajibkan kerja ke atas seluruh umatnya tanpa mengira darjat.w) dengan huraian-huraian seperti yang disebutkan dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Islam sangat mengambil berat terhadap "kerja" dengan menjelaskan konsep kerja itu dan kedudukannya yang tinggi dalam ajaran Islam. Jun 1988. kita dapat simpulkan seperti berikut:1. 3. Islam melarang/menolak pengangguran kerana ia akan mendedahkan kepada kelemahan dan kefakiran dan jatuhnya maruah diri/ummah.W. 7. Kesimpulan: Berdasarkan kepada keterangan ayat-ayat al-Quran dan hadis Rasulullah (s. Ringkasnya. Masyarakat Islam adalah sama-sama bertanggungjawab dan bekerjasama melalui kerja masing-masing. 2. 6.

kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Nabi Nuh pandai membuat Kapal. Nabi Isa seorang tabib yang mumpuni dll (lebih lengkap silahkan lihat tulisan saya sebelumnya tentang etos kerja Nabi Allah). Jauh sebelum periode kenabian Muhammad para Rasul juga di ajarkan untuk memelihara etos kerjanya. Seketika itu beliau mengambil tangan Sa¶ad dan menciumnya seraya berkata. urusan dunia dari pemerintahan. keyakinan atas sesuatu. Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya menyelaraskan kehidu pan duniawi dan akhirat. sebagai khalifah fil ardhi. manusia dalam wujud fisiknya di perintahkan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Kata ³etos´ berasal dari bahasa Yunani ³Ethos´ yang berarti sikap. Nabi Musa seorang pengembala. Berkat kerja keras itu usaha dagang Rasulullah berkembang. Nabi Zakaria seorang tukang kayu. hidup bergelimang . kepribadian. Nabi Yusuf seorang akuntan. Bekerja merupakan ibadah dan harga diri sebagai Manusia Alangkah mulianya ajaran dalam Islam tentang etos kerja. Ketika masa remaja Rasulullah merupakan seorang pedagang yang ulet. karakter. ajaran etos kerja juga telah di contohkan Rasulullah. Istilah etos kerja terdiri dari dua kata yaitu etos dan kerja. watak. Padahal kalau Allah berkehendak para Nabi yang membawa misi untuk menyeru menyembah hanya satu Tuhan bisa hidup dengan parlente. ³Kenapa tanganmu?´ tanya Rasul kepada Sa¶ad.Etos Kerja dalam Perspektif Islam OPINI | 14 January 2011 | 10:30 304 15 2 dari 3 Kompasianer menilai Inspiratif Suatu hari Rasulullah SAW. ekonomi sampai membuat benteng untuk strategi militer tetap dikerjakan. keduanya tidak dapat terpisahkan. Bahkan ketika resmi di angkat sebagai Rasul dan pemimpin umat semangat kerja Nabi Muhammad tidaklah kendor. ³Tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku´. Dalam islam kerja sesungguhnya bentuk implemantasi dari penciptaannya di bumi. Sedangkan kata ³kerja´ berarti usaha untuk melalukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. beliau berdagang jauh sampai ke Syam (Suriah sekarang). Ketika itu Rasul melihat tangan Sa¶ad melepuh. ³Wahai Rasullullah. Nabi Sulaiman seorang insiyur yang hebat. berjumpa dengan Sa¶ad bin Mu¶adz Al-Anshari. ³Inilah tangan yang yang tidak akan pernah tersentuh api neraka´.´ jawab Sa¶ad.

organizing. Tentunya harta di dapatkan dengan kerja. Ayat ini jelas memerintahkan kita mencari modal untuk akherat (perintah shalat jumat) lalu kemudian jangan melupakan tugas yang lain. anak. Dalam daftar rillis tahunan majalah Forbes tentang orang kaya dunia. Tawakkal di artikan menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah termasuk urusan perut dan rejeki. Di sini Allah memberikan hikah kepada manusia. ada diri sendiri untuk di hidupi. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. lagi-lagi tersirat kita di ajarkan untuk mencari harta dunia. dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum¶at. Kehidupan dunia mesti diseimbangkan dengan penanaman modal akherat (PMA). dalam peringkat 100 besar oarng kaya dunia sangat jarang kita jumpai muslimin masuk dalam rangking tersebut. Dalam Islam di kenal dengan istilah ihsan. Dalam konsep sederhana manajemen modern Etos Kerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen yaitu planning. Jadi salah besar pandangan yang menilai islam dan umatnya hanya untuk orang-orang malas dan melarat. (28:77). Seringkali umat Islam terjebak dengan istilah Tawakkal dan Qanaah. Calon jemaah haji yang memenuhi panggilan Allah Setiap muslim harusnya bersyukur. ³Hai orangorang beriman. bukankah Allah itu maha kaya dan tidak membatasi kekayaaan kita sepanjang kekayaan yang di ridhai Allah. begitu pula Qanaah yang hanya di artikan sempit merasa ridha dan bersyukur dengan rejeki yang ada sekarang. staffing. Belum lagi dalam rukun islam ada perintah zakat dan ibadah haji yang hanya bisa di lakukan bila harta mencukupi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan´. directing dan controling. dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dunia.kemewahan. seingat . keluarga dan kerabat dll. Menurut Nurcholis Madjid. ihsan berarti optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Dan qanaah tidak menjadikan muslim cepat berpuas dengan rejeki yang di beri. Padahal konsep sejati dari Islam adalah mendahulukan konsep bekerja baru bertawakkal kepada sang pencipta. ³Dan carilah apa yang dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. dan berbuat ihsanlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu .´(QS:62:9). Etos kerja tidak bisa dilepaskan dari bekerja profesional diawali dengan Bismilllah dengan niat karena Allah (innamal amalu binniyat). untuk kehidupan dunia. Nabi (utusan Allah) tidak hanya menyeru manusia menyembah Satu Tuhan tapi juga menyeru manusia untuk memakmurkan alamnya. istri. bahkan sesempurna mungkin. maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. karena agama ini mendorong kita untuk memiliki etos kerja.

zikir« Memberi nafkah = wajib kepada suami / bapa / penjaga Hadis Rasulullah s. Masroom [email_address] 0137885504 Kepentingan Tajuk o o o o 3.Presentation Transcript 1.t Contoh ibadah. . Tidak itu saja kebangkitan ekonomi Islam juga kemudian memoderenisasi negeri negeri Islam di Jazirah Arab dan kawasan Asia lainnya. puasa.a. KERJA SEBAGAI IBADAH Mohd Nasir b. zakat. Padahal banyak ayat dalam Quran yang memotivasi kerja kita ³Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. o o o o Ibadah = taat & patuh kepada suruhan/larangan Allah s. Kerja yang halal ialah kerja yang tidak bercanggah dengan syarak. maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya.´ Konsep Ibadah Kerja Sebagai Ibadah? 5. mereka banyak membeli aset dan menjadi pemilik sejumlah perusahaan di benua Eropa.w.w. solat. 2. Mengukuhkan kefahaman ³kerja sebagai ibadah´ Menghindari kesan negatif salah anggapan terhadap kerja Penerapan nilai-nilai Islam dalam etika bekerja Islam agama yang sempurna & menyeluruh Konsep Bekerja Dalam Islam o o o o 4. Salam kompasiana kerja sebagai ibadah . Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan´(QS:67:15) Dalam 10 tahun terakhir muncul fenomena orang kaya dari timur tengah. Bekerja adalah satu kewajipan dalam Islam ³ Mencari kerja yang halal itu adalah fardu selepas fardu´ Kerja dalam Islam ialah kerja yang halal dan mendatangkan kebaikan kepada individu dan masyarakat sekitarn ya. o o ³ Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Semoga Etos kerja ini bisa menjadikan kaum muslimin bisa mandiri.saya hanya ada Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud (Saudi Arabia) dan Azim Hasham Premij (India).

Rasul & Majikan 8. Penutup . hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa.a. 12. lagi menerangkan kebenaran. dan janganlah Engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan. &quot.Dan tuntutlah Dengan harta kekayaan Yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah Engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia. supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat). dan jangan sekali -kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. serta ingatlah akan Allah banyak -banyak (dalam Segala keadaan).. dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya Yang melimpah-limpah). Kerja Jangan Sampai Lupa Allah o o Kemudian setelah selesai sembahyang. hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang -orang Yang menegakkan keadilan kerana Allah.o ³ Barang siapa bekerja untuk anak dan isterinya melalui jalan yang halal maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah´ Kerja Adalah Amanah Allah 6. Kerjasama. Tolong Menolong o o ³ dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa. 10. Berlaku Adil o o Wahai orang-orang Yang beriman. maka b ertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing masing). o o 7. ´ ´ ³ ³ 11. d an bertaqwalah kepada Allah. Kerja Untuk Dunia & Akhirat o o 77. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang berbuat kerosakan &quot. Taat Kepada Allah. Kerja Bersungguh-sungguh o o o Rasulullah s. dan janganlah kamu bertolong tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan ´ 13. o 9. dan carilah apa Yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah.w menyuruh kerja bersungguh-sungguh.

" Tak lama kemudian orang tersebut kembali menemui Rasulullah dengan membawa kapak. Rasulullah bertanya kepada lelaki tersebut. Nilai Bekerja Dalam Islam Anas bin Malik meriwayatkan bahwa seorang lelaki dari kaum Anshar datang menghadap Rasulullah saw dan meminta sesuatu kepada beliau. "Belikan satu dirham untuk keperluanmu dan satu dirham lagi belikan sebuah kapak dan engkau kembali lagi ke sini. maka hendaklah kamu menurutnya. lalu hasilnya kamu jual di pasar. ajaran yang mementingkan kebahagiaan umat manusia sejagat. mereka hendaklah sentiasa sedar dan berusaha untuk menunaik an tugas mereka menurut ajaran Islam." Rasulullah menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli dan menerima uangnya. barangkali ada yang sanggup membeli lebih dari satu dirham. Rasulullah segera melelangnya. Dari pihak pekerja sendiri. "Adakah sesuatu di rumahmu?" "Ada." sambung Rasulullah. Malaysia sudah semestinya terus menerus meningkatkan usaha menerapkan nilai -nilai Islam di dalam setiap bidang kegiatan kerajaan. kerana jalan -jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah¶. Tetapi Rasulullah menawarkan lagi. "Dua atau tiga dirham?" tanya Rasulullah kepada para hadirin sampai dua kali. "Saya beli keduanya dengan harga dua dirham. dan jangan menemui aku sampai dua pekan. Selain itu saya juga mempunyai sebuah mangkuk besar yang kami pakai untuk minum. Lelaki itu membawa barang miliknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Inilah lelang pertama kali yang dilakukan Rasulullah. ya Rasulullah!" jawabnya. dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari pada Islam)." Lelaki itu taat melaksanakan perintah Rasulullah. Kepada para sahabat yang hadir pada saat itu beliau menawarkan. Lelaki itu menuturkan bahwa selama dua pekan itu ia telah berhasil mengumpulkan uang sepuluh dirham setelah sebagian dibelikan makanan dan pakaian. seraya berkata. o o ³ Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang lurus. . yang sebagian kami gunakan untuk selimut dan sebagian kami jadikan alas tidur. siapakah yang mau membeli." "Bawalah kemari kedua barang tersebut. Namun demikian oleh kerana segala kegiatan kerajaan itu melibatkan manusia maka sewajarnya setiap pekerja (termasuk pekerja Badan-Badan Berkanun) diberi bimbingan khusus dari semasa ke semasa untuk melengkapkan mereka sebagai pekerja yang akan melaksanakan tugasnya selaras dengan ajaran Islam. "Saya mempunyai sehelai kain tebal. Uang itu lalu beliau serahkan kepada lelaki Anshar tersebut.o Sebagai sebuah negara yang mengakui di dalam perlembagaan bahawa Islam itu ialah agama rasminya. Salah seorang menawar kedua barang itu dengan harga satu dirham. o o 14. Setelah dua pekan ia menemui kembali Rasulullah untuk melaporkan hasil kerjanya. Beliau melengkapi kapak itu dengan membuatkan gagangnya ter lebih dahulu. lantas berkata: "Pergilah mencari kayu bakar. Setelah barang diterima. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat menyahut.

"Pekerjaanmu ini lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai pengemis. ia masih menyempatkan diri untuk bekerja sehingga tidak jelas lagi apakah ia seorang pedagang yang ulama atau ulama yang pedagang. Bukankah nabi-nabi Allah adalah . Kerja juga berkait dengan martabat manusia. Untuk menanggulagi kejahatan itu sebenarnya sederhana saja. Begitu pentingnya arti bekerja. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati. terutama para pemudanya. Bekerja. Sebaliknya. Setiap muslim yang berkemampuan wajib hukumnya bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Bekerja dalam Islam bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan perut. tapi mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. membincangkan orang lain. baik di sisi manusia maupun di sisi Allah swt." Melalui kisah ini kita diberi pelajaran oleh Rasulullah tentang arti pentingnya kerja. Orang tadi merasa iba bercampur heran. Di sinilah pangkal segala tindak kejahatan. Seorang yang telah bekerja dan bersungguh sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliannya. Kerja tidak hanya menghasilkan nafkah materi. belajar dan mengajarkan ilmu itu juga kewajiban. tap juga untuk memelihara harga i diri. martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Rasulullah bersabda. juga di hadapan orang lain. yang akan membuat cacat di wajahmu kelak pada hari kiamat. selain mendatangkan pahala juga memberi banyak manfaat lain. Insya -Allah secara otomatis angka kriminalitas menurun drastis. apalagi melakukan ghibah. kenapa ulama besar sekaliber itu masih juga bekerja. bekerja dalam Islam menempati posisi yang mulia. Ilmunya luas dan muridnya banyak. Dengan demikian maka tidak ada lagi sisa waktu untuk berandai-andai. bagi orangorang yang menganggur. Padahal diketahui bahwa berkhayal itu merupakan bisikan syetan. tapi juga akan dihinakan Allah kelak di akhirat. berusaha itu suatu keharusan. Islam sangat menghargai kerja atau usaha. Suatu kali ia didapati oleh salah seorang sedang berdagang. Dengan bekerja seseorang akan selalu berpikir untuk memperbaiki mutu pekerjaannya.Mendengar penuturan lelaki Anshar itu. dan kemudian didapatkan suatu jawaban yang luar biasa. ngobrol sana-sini. Di tengah kesibukannya belajar dan mengajar. Seorang yang sibuk bekerja akan kehabisan waktu untuk bersantai-santai. Ia katakan bahwa bekerja itu bukan suatu yang hina. tapi juga kaum laki-laki yang banyak waktu luangnya. bahkan maghfirah dari Allah swt. berkhayal dan melamun. Perbuatan ini merupakan kehinaan. Sedemikian tingginya penghargaan itu sehingga orang yang bersungguh-sungguh bekerja disejajarkan dengan mujahid fi sabilillah. Ciptakan lapangan pekerjaan dan suruh semua orang bekerja. Sebaliknya. Jatuhnya harkat dan harga diri akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. Bekerja juga berkait dengan kesucian jiwa. tapi juga pahala. Oleh karenanya. Orang yang meminta-minta kepada sesama manusia tidak saja hina di dunia. sedangkan berjuang. orang yang tidak bekerja alias menganggur. selain kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri. berkhayal merupakan kesibukan yang menghabiskan waktunya. Salah satunya adalah meminta-minta. Ghibah tidak saja merupakan kebiasaan wanita. Ia tanyakan hal itu kepada sang Imam. sehingga syariaat Islam menetapkannya sebagai suatu kewajiban. Baginya.

Rasulullah saw dikenal sebagai pedagang yang sukses. petani. Banyak orang yang mengira bahwa mengurangi timbangan saja yang berdosa. Barangsiapa yang bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya. maka jangan heran jika Umar bin Khaththab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar keluar untuk mencari nafkah. dan di mana saja. ukuran. takaran. Di tengah masyarakatnya beliau dikenal jujur dan amanah. Dzikir tidak hanya bisa dilakukan di masjid. Dalam kaidah fiqih. puasa dan sebagainya). Dalam kaitan ini Rasulullah menegaskan dalam sebuah sabdanya: "Barangsiapa yang pada malam harinya merasa kelelahan karena bekerja pada siang harinya. "Mencari rizqi yang halal itu wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. Beliau tidak hanya berhasil mengembangkan modal istrinya. Artinya." (HR Ahmad) Kenapa orang yang bekerja itu mendapatkan pahala di sisi Allah swt? Jawabannya sederhana. di jalan. seorang yang bersusah-payah mencari rezeqi yang halal. termasuk tidak mengurangi kualitas itu juga dzikir. Tidak mengurangi timbangan. tapi juga sukses mengharumkan namanya. penuh tipu daya. Tidak ngebut yang dapat mencelakakan . karena bekerja dalam konsep Islam itu merupakan kewajiban atau fardhu. sedangkan mereka yang meninggalkannya akan terkenai sanksi dosa. Tentang nilai usaha ini. Orang yang pulang ke rumah dalam keadaan kepayahan karena seharian bekerja akan diampuni oleh Allah swt.Umar tidak suka melihat orang yang pada siang hari tetap asyik duduk berdzikir di masjid. maupun kualitas (mutu barang) sama -sama mengurangi kadar. sedangankan mengurangi kualitas tidak apa -apa. konsep kerja itu menyangkut juga aplikasinya. juga pedagang." (HR Ahmad) Kelelahan seorang muslim dalam mencari rezeki dinilai oleh Allah sebagai pahala. Bukankah Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Berlaku jujur kepada pembeli itu merupakan dzikir. Bahkan bisa menjadi penebus dosa. tapi juga bisa dilakukan di pasar. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil. top figure ummat Islam adalah seorang pekerja? Bukankah para sahabat yang mengelilingi beliau adalah juga para pekerja? Dalam pandangan Islam. Islam tidak hanya bicara dalam dataran teori. di kantor. maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah swt. tukang pande besi. baik secara kuantitas (jumlah satuan).para pekerja? Sebagian menjadi penggembala. yang hasilnya digunakan sepenuhnya di jalan Allah disamakan derajatnya dengan para mujahid yang berperang di jalan Allah. tapi juga memberikan modelnya. Di tengah praktek bisnis yang kotor. Beliau tidak hanya sukses membawa keuntungan materi. sementara sinar matahari sudah berpancar. Padahal setiap pengurangan. atau timbangan. Berdzikir dalam perjalanan adalah displin berlalu lintas. orang yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala. beliau berhasil mengembangkan paradigma baru yang sama sekali berbeda dengan yang sudah ada. tapi juga modal yang ditanam oleh masyarakat sekitarnya. Di tengah kaumnya." (HR ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Karena bekerja merupakan kewajiban ummat Islam. Keduanya merupakan perbuatan kriminal dalam perdagangan. maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Tentang kewajiban bekerja ini Rasulullah bersabda.

Berdzikir di kantor adalah melaksanakan semua pekerjaan dengan baik dan rapi. maka istighfarnya menjadi lebih bermakna ketimbang seribu istighfar yang dilakukan orang yang sedang tidak beraktivitas apa-apa. Ketika seseorang mendapat musibah dalam bekerja kemudian dia berucap "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" jauh lebih bermakna dibandingkan bila diucapkan oleh orang berdiam diri.diri maupun orang lain. dan tidak mentang-mentang di jalan raya. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau melihat suatu kemaksiatan. Justru di sinilah nilainya bekerja. dan melaksanakan tugas sesuai dengan standar mutu. maka penghayatannya jauh lebih mendalam daripada ucapan bibir tanpa aksi. suatu aktivitas yang sulit dihindari pada saat ini. Termasuk dzikir di kantor adalah menundukkan pandangan ketika melihat atau berhadapan dengan karyawati. Ketika seseorang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan berat kemudian dia berucap "alhamdulillahi rabbil 'alamin". Taat mengikuti rambu-rambu lalu lintas. disiplin waktu. Istighfar semacam ini mungkin jauh lebih berarti daripada istighfarnya ribuan orang yang dikumpulkan di lapangan dalam suatu acara istighasah yang penuh dengan rekayasa . kemudian dia beristighfar. Ungkapan dzikir yang dilakukan oleh orang yang sedang beke sangat berbeda artinya bila rja dibandingkan dzikirnya orang yang sedang berdiam diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful