. Bekerja Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam, diharuskan bekerja dan diperhatikan berkelana dipermukaan bumi

ini. Serta diperintahkan makan dari rizki Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mulk : 15 : Artinya : ³Dialah yang menjadikan bumi itu rumah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya´. Bekerja merupakan suatu yang utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok untuk menvapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dalam tugas ini, Allah telah memilih manusia unbtuk mengelola bumi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah, bahwa hal itu pernah diajarkan oleh Nabi Saleh a.s kepada kaumnya, QS. Hud: 61: Artinya : ³Wahai Kaumku ! sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan, melainkan dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah (liat) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurmu´.

Konsep Kerja Dalam Islam
February 18, 2009admin

Kemuliaan seseorang insan itu bergantung kepada apa yang dilakukannya. Dengan itu, sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekatkan seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta ada kerelevanannya untuk diberi perhatian. Amalan atau pekerjaan sebegini, selain mem perolehi keberkatan serta kesenangan dunia, apa yang lebih penting ianya merupakan jalan atau tiket dalam menentukan tahap kehidupan seseorang di akhirat kelak, sama ada dari golongan ahli syurga atau sebaliknya. Istilah µkerja¶ dalam Islam bukan semata-mata merujuk kepada mencari rezeki hidup untuk diri dan keluarga dengan berhempas pulas siang dan malam, serta pagi dan petang tanpa mengira waktu atau ketika, tetapi ia mencakupi segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkatan bagi diri, ahli keluarga dan masyarakat sekelilingnya dan seterusnya negara. Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang menyumbang jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan negara tanpa menyusahkan orang lain. Lantaran itulah, kategori µahli syurga¶ seperti mana digambarkan dalam al-Quran tidak menetapkan kriteria orang yang mempunyai pekerjaan tetap sama ada sebagai pendidik berjaya atau kerani akaun di syarikat-syarikat besar ataupun mekanik berjaya di sesebuah bengk kenderaan. el Sebaliknya al-Quran menggariskan golongan yang baik lagi berjaya (al falah) itu adalah orang -

Maka binasalah golongan berilmu. pemandu kenderaan. BAHEIS Pendahuluan: Tidak ada siapa yang akan mempertikaikan jika ada yang mengatakan bahawa setiap orang mahu bekerja atau mendapatkan pekerjaan untuk menjamin kehidupannya. Rasulullah SAW pernah bersabda: Binasalah orang-orang Islam kecuali mereka yang berilmu. Sifat -sifat sebeginilah sebenarnya yang menjamin kebaikan dan kedudukan seseorang di dunia dan akhirat kelak. mereka yang memelihara mata.yang banyak taqwa mereka kepada Allah. tukang sapu. mungkin terdiri daripada pensyarah universiti. serta optimis dengan janji-janji Allah. Awang Institut Dakwah Dan Latihan Islam. Ahmad bin Hj. Dan binasalah golongan yang beramal dengan ilmu mereka kecuali mereka yang ikhlas. Sesungguhnya golongan yang ikhlas ini juga masih dalam keadaan bahaya yang amat besar«¶ Kedua -dua hadis di atas sudah cukup menjelaskan betapa niat yang disertai dengan keikhlasan itulah inti pati sebenar dalam kehidupan dan pekerjaan manusia. Kalau kita ambil contoh dari golongan belia. baik tutur katanya. Alangkah baiknya kalau umat Islam hari ini. al Mu¶minun: 1-11). Adakah bekerja itu boleh dipandang sebagai suatu kewajipan atau tanggungjawab yang mempunyai tujuan yang lebih luas? Tetapi apakah yang bekerja itu h anya sekadar untuk . semuanya bercitacita untuk mendapat pekerjaan atau boleh bekerja bagi menampung keperluan hidupnya sendiri atau keluarganya. memelihara pandangan dan kemaluannya serta menunaikan tanggungjawabsosialnya seperti mengeluarkan zakat dan seumpamanya (lihat Quran. dan setiap individu itu dikira berdasarkan apa yang diniatkannya«¶ Dalam riwayat lain. maka tidak hairanlah antara mereka itu termasuk golongan yang memberi minum anjing kelaparan. redha dengan kehidupan yang ditempuhi. Dari situlah akan lahir nilai keberkatan yang sebenar dalam hidup dengan curahan nikmat Allah yang banyak. ataupun seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. khusyuk sembahyangnya. Dalam satu hadis seperti mana telah diriwayatkan oleh Saidina Umar al-Khattab berbunyi: Bahawasanya setiap amalan itu bergantung kepada niat. telinga dan lidah dari perkara -perkara nista. dapat bergerak dan bekerja dengan tekun dengan matlamat yang satu iaitu µmardatillah¶ (keredhaan Allah) itulah yang dicari dalam apa jua urusan yang dibuat. Inilah golongan yang diistilahkan sebagai tenang dalam ibadah. tanpa melakukan amalan sunat yang banyak dan seumpama -nya. kecuali mereka yang beramal dengan ilmu mereka. Jika ditinjau hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ciri-ciri manusia yang baik di sisi Allah. baik yang berpelajaran menengath atau tinggi sama ada mereka yang gagal dan tidak pernah bersekolah langsung. Golongan ini. Konsep Bekerja Menurut Pandangan Islam Oleh: Hj.

Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbahagi kepada: 1. iktisas atau jawatan perkeranian dan teknikal dengan kerajaan atau swasta. pertukangan tangan dan sebagainya atau kerja bercorak aqli (mental) seperti jawatan pegawai. Oleh yang demikian konsep kerja seperti ini membawa implikasi sosial yang penting. Berdasarkan konsep ini maka menurut pandangan Islam. Amal dengan makna umum ialah melakukan atau meninggalkan apa jua perbuatan yang disuruh atau dilarang oleh agama yang meliputi perbuatan baik atau jahat. 2. Adapun kerja atau amal dengan maknanya yang khusus iaitu melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi seluruhnya.w). bukan terdiri dari kumpulan para pekerja dan para majikan seperti yang difahami menurut sistem ekonomi komunis atau kapitalis. (Riwayat al-Bukhari) Selain daripada itu para sahabat menggunakan perkataan pekerja (amil) untuk jawatan orang yang ditugaskan menjadi petugas pemerintahan umpamanva kadi. . masyarakat seluruhnya dan semua peringkat adalah pekerja. Bahawa asal manusia adalah sama sebagai manusia dan pekerja yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan sekalipun perbezaan itu tidaklah merupakan keistimewaan satu pihak terhadap yang lain. Para pekerja bukanlah hanya satu kelompok dari masyarakat. Kerja yang bercorak aqli/fikiran (mental) Dari keterangan hadis-hadis Rasulullah (s. Soalan ini perlulah kita jawab dengan memahami konsep kerja menurut pandangan Islam. antaranya: 1. Perbuatan baik dinamakan amal soleh dan perbuatan jahat dinamakan maksiat.a. terdapat kesimpulan bahawa konsep kerja menurut Islam adalah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syarak sebagai balasan kepada upah atau bayaran. Segala kerja yang bermanfaat Islam dan yang sekecil-kecilnya seperti menyapu longkang hingga kepada yang sebesar-besarnya seperti menjadi menteri atau kepala negara adalah merupakan kerja atau amal sekalipun ianya berlainan peringkat dan kelayakan yang diperlukan untuknya. Kerja yang bercorak jasmani (fizikal) 2. Pengertian Kerja: Kerja atau amal menurut Islam dapat diertikan dengan makna yang umum dan makna yang khusus. Oleh yang demikian segala kerja dan usaha yang dibolehkan oleh syarak baik yang bersifat kebendaan atau abstrak atau gabungan dan kedua-duanya adalah dianggap oleh Islam sebaga "kerja". pertanian. Jadi mengikut konsep Islam bahawa masyarakat itu adalah tersusun atau terbentuk dari kerjasama antara sesama para pekerja di dalamnya. gabenor dan sebagainya. bahkan mereka adalah semua anggota masyarakat.menampung dan menjamin kehidupan di dunia ini. sama ada kerja itu bercorak jasmani (flzikal) seperti kerja buruh. baik yang berupa perguruan. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri".

" (al-Taubah: 105) Islam juga meningkatkan tuntutan kerja itu hingga ke tahap kewajipan agama. Jadi tidaklah kerja itu hanya khusus untuk golongan hamba abdi seperti sebelumnya. Oleh itu tahap iman sentiasa dikaitkan oleh al-Quran dengan amal soleh atau perbuatan baik. Sesuatu perkara itu pada zatnya tidak ada apa-apa nilai kecuali kerana nisbahnya kepada apa yang dikerjakan oleh manusia bagi menghasil. Seperti firman Allah bermaksud: "Demi masa. Ini bererti Islam itu adalah akidah yang mesti diamalkan dan amalan yang mesti berakidah secara tidak terpisah. (al-Asr: 1-3) Kerja Sebagai Sumber Nilai: Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insan dan ukuran yang tanggungjawab berbeza. Firman Allah bermaksud: "Dan katakanlah wahai Muhammad. sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supava kamu berkenal-kenalan. beramallah kamu akan segala apa yang diperintahkan. mengedar atau menggunakannya. sesungguhnya sekalian manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh". Firman Allah bermaksud: "Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang itu melainkan balasan apa yang diusahakan". Firman Allah yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia. Kerja juga merupakan sumber yang objektif bagi penilai prestasi manusia berasaskan segi kelayakan. membuat. (al-Najm: 39) Firman-Nya lagi bermaksud: "Dan bagi tiap-tiap seseorang beberapa darjat tingkatan balasan disebabkan amal yang mereka kerjakan dan ingatlah Tuhan itu tidak lalai dari apa yang mereka lakukan". Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang taqwa. (alAn'am: 132) Kerja sebagai sumber nilai manusia bererti manusia itu sendiri menentukan nilai atau harga ke atas sesuatu perkara itu. Oleh yang demikian Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan dan juga syarat-syarat kegiatan .Kerja Menurut Tuntutan Islam: Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya selaras dengan dasar persamaan yang diisytiharkan oleh Islam bagi menghapuskan sistem yang membeza-bezakan manusia mengikut darjat atau kasta dan warna kulit. maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan." (al-Hujurat: 13) Dengan menggunakan segala unsur-unsur perbezaan darjat atau warna kulit itu maka jadilah kerja menurut Islam suatu tuntutan kewajipan yang menyeluruh atas setiap orang yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu dan juga masyarakat.

maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunnya.a. sebagai contoh: 1. perusahaan dan perniagaan. ekonomi dan politik." Kerja Sebagai Asas Kemajuan Umat: Islam mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan mata pencarian hidup dan secara langsung mendorongkan kepada kemajuan sosioekonomi.bagi menentukan suatu pekerjaan atau jawatan itu supaya dapat dinilai prestasi kerja seseorang itu.a. Dengan cara ini. serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah dan kepada-Nya jualah dibangkitkan hidup semula. Firman Allah bermaksud: "Wahai sekalian manusia.w) bermaksud: "Bahawa sesungguhnya seseorang kamu pergi mengambil seutas tali kemudian mengikat seberkas kayu api lalu menjualnya hingga dengan sebab itu ia dapat memelihara harga dirinya.a.w) bermaksud: "Mencari kerja halal itu wajib atas setiap orang Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah (s. Di bidang Pertanian . adalah lebih baik daripada ia pergi meminta-minta kepada orang sama ada mereka rnemberinya atau menolaknya." Oleh yang demikian Islam mencela kerja meminta-minta atau mengharapkan pertolongan orang lain kerana ianya boleh merendahkan harga diri atau maruah. Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai prestasi seseorang sama ada segi sosial." (al-A'raf: 168) Dan firman-Nya lagi bermaksud: "Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Firman-Nya bermaksud: "Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di bumi dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai-bagai jalan) penghidupan. Islam mengambil perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap kemajuan umat kerana itu ia sangat menekankan kemajuan di peringkat masyarakat dengan menggalakkan berbagai kegiatan ekonomi sama ada di sekitar pertanian. makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik". Dalam hadis Rasulullah (s. (al-Baqarah: 168) Sabda Nabi (s. Islam memberi berbagai-bagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segal a nikmat ini.w) sangat ketara dorongan ke arah kemajuan ekonomi di sektor tersebut. Kerja Sebagai Sumber Pencarian: Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi menyara hidupnya." (al-Mulk: 15) Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal kerana pekerjaan itu adalah bagi memelihara maruah dan kehormatan manusia.

suatu ketika seorang fakir datang meminta-minta kepada baginda lalu baginda bertanya: "Adakah anda memiliki sesuatu?" "Tidak". 3. Di bidang Perniagaan Rasulullah (s.w) pernah meletakkan para peniaga yang jujur dan amanah kepada kedudukan yang sejajar dengan para wali.w) mengenai larangan berusaha cara meminta. Baginda sering benar mengarahkan orang yang datang meminta.a. lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah. lalu lelaki itu menjawab: "Saya ada sehelai hamparan yang separuhnya kami jadikan alas duduk dan separuhnya lagi kami buat selimut dan ada sebuah mangkuk yang kami gunakan untuk minum". supaya mereka bekerja umpamanya.w) meminta lelaki itu datang lagi.a. 2.w. Di bidang Perusahaan Sabda Rasulullah s.a. Baginda juga menyatakan bahawa sembilan persepuluh dari pada rezeki itu adalah pada perniagaan.a. Akhirnya baginda dapat menjualnya dengan harga dua dirham dan diberikan wang tersebut kepada lelaki itu sambil baginda berkata: "Belilah makanan untuk keluargamu dengan satu dirham manakala satu dirham lagi belikanlah sebilah kapak". kemudian Nabi tunjukkan barang itu kepada orang yang berada di sisi baginda kalau ada sesiapa yang hendak membelinya. Islam Menolak Pengangguran: Islam menuntut umatnya bekerja secara yang disyariatkan atau dibenarkan menurut syarak bagi menjamin kebaikan bersama dengan mengelakkan dari meminta-minta dan sebaliknya hendaklah berdikari. Banyak hadis Nabi (s. Lelaki itu pergi dan kembali lagi selepas 15 hari sambil membawa datang 10 dirham. .Maka baginda bersabda kepadanya: "Bawakan kedua-dua benda itu kepada saya".a. kata lelaki itu. para syuhada' dan orang-orang soleh dengan sabda bermaksud: "Peniaga yang jujur adalah bersama para wali. Baginda bertanya lagi dengan bersungguh-sungguh. Allah telah memberkati saya pada kerja yang tuan suruh saya itu. orang-orang yang benar.Sabda Rasulullah s. orang-orang siddiqin. lalu lelaki itupun datang dan baginda telah membubuhkan hulu kapak itu dan menyuruh lelaki itu pergi mencari kayu api sambil baginda mengatakan kepada lelaki itu supaya lelaki itu tidak akan berjumpa lagi dalam masa 15 hari. Lalu dibawanya kedua-dua barang itu.w bermaksud: "Tidaklah seseorang mukmin itu menyemai akan semaian atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung atau manusia melainkan ianya adalah menjadi sedekah". bermaksud: "Sebaik usaha ialah usaha seorang pengusaha apabila ia bersifat jujur dan nasihatmenasihati. para syuhada' dan orang-orang soleh".w) bersabda: "Itu adalah lebih baik daripada anda datang pada hari kiamat kelak sedang pada muka anda bertanda kerana meminta-minta." Maka baginda Rasulullah (s. Islam sentiasa memandang berat dan menyeru umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki melalui dua pendekatan berikut: Islam melarang dan mencegah umatnya meminta-minta dan menganggur.a. Kemudian Rasulullah (s.

Masyarakat Islam adalah sama-sama bertanggungjawab dan bekerjasama melalui kerja masing-masing. para ulama membuat kesimpulan bahawa larangan meminta-minta itu bukanlah sekadar perintah bersifat akhlak sahaja bahkan orang yang menjadikan kerja meminta-minta itu sebagai "profesion".T bermaksud: "Dialah Allah yang mengutuskan Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (Islam) supaya ia meninggikan atas segala agama yang lain. kerana Islam menghendaki setiap umatnya bermaruah dan berdikari. 5. . 6. Sumber: Sinaran Islam. Islam melarang/menolak pengangguran kerana ia akan mendedahkan kepada kelemahan dan kefakiran dan jatuhnya maruah diri/ummah. 2. bahkan sebaliknya hendaklah menjadi umat yang kuat dan mampu membela mereka yang lemah dan tertindas agar seluruh manusia menikmati keadilan dan rahmat yang dibawa oleh Islam sebagai agama atau "ad-Din" yang tertinggi dan mengatasi seluruh kepercayaan dan ideologi manusia.a. hal. Tuhan Pencipta alam. Berdasarkan kebolehan dan kelayakan serta kelayakan bidang masing-masing kerana segala kerja mereka adalah bersumberkan iman dan bertujuan melaksanakan amal soleh. Kerja merupakan cara yang tabi'i untuk manusia mencari nafkah bagi menyara hidup dan keluarga melalui berbagai sektor pekerjaan dan perusahaan yang sedia terbuka peluangnya dengan persediaan dan kemudahan alam yang Allah sediakan di atas muka bumi ini. Kesimpulan: Berdasarkan kepada keterangan ayat-ayat al-Quran dan hadis Rasulullah (s. 16 -30. Kerja untuk kehidupan dunia sama ada yang bercorak aqli/mental (white collar job) atau bercorak jasmani (blue collar job) adalah dipandang sama penting dan mulia di sisi Islam asal sahaja dibolehkan oleh syarak. kerana seluruh umat manusia adalah sama di sisi Allah. Firman Allah S. kita dapat simpulkan seperti berikut:1.w) dengan huraian-huraian seperti yang disebutkan dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Islam sangat mengambil berat terhadap "kerja" dengan menjelaskan konsep kerja itu dan kedudukannya yang tinggi dalam ajaran Islam. Ringkasnya. 2. tidak meminta-minta dan berharap kepada bantuan dan belas kasihan orang lain. hendaklah dikenakan hukuman yang berpatutan. Islam mewajibkan kerja ke atas seluruh umatnya tanpa mengira darjat. Bil.W. 4. 7. Kerja adalah asas penilaian manusia dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sebagai khalifah Allah dan hamba-Nya untuk memakmurkan bumi ini dan sekaligus pula beribadat kepada Allah.Berdasarkan kepada banyak hadis mengenai perkara ini. Tahun 8. keturunan atau warna kulit. melainkan kerana taqwanya. walaupun orang musyrik membencinya". Kerja menurut konsep Islam adalah segala yang dilakukan oleh manusia yang meliputi kerja untuk dunia dan kerja untuk akhirat. Jun 1988. 3.

berjumpa dengan Sa¶ad bin Mu¶adz Al-Anshari. kepribadian. Nabi Nuh pandai membuat Kapal. Sedangkan kata ³kerja´ berarti usaha untuk melalukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Nabi Sulaiman seorang insiyur yang hebat. watak. Nabi Isa seorang tabib yang mumpuni dll (lebih lengkap silahkan lihat tulisan saya sebelumnya tentang etos kerja Nabi Allah). Nabi Musa seorang pengembala. Padahal kalau Allah berkehendak para Nabi yang membawa misi untuk menyeru menyembah hanya satu Tuhan bisa hidup dengan parlente. keduanya tidak dapat terpisahkan. kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Nabi Yusuf seorang akuntan. Istilah etos kerja terdiri dari dua kata yaitu etos dan kerja.Etos Kerja dalam Perspektif Islam OPINI | 14 January 2011 | 10:30 304 15 2 dari 3 Kompasianer menilai Inspiratif Suatu hari Rasulullah SAW. Jauh sebelum periode kenabian Muhammad para Rasul juga di ajarkan untuk memelihara etos kerjanya.´ jawab Sa¶ad. Bekerja merupakan ibadah dan harga diri sebagai Manusia Alangkah mulianya ajaran dalam Islam tentang etos kerja. karakter. ³Kenapa tanganmu?´ tanya Rasul kepada Sa¶ad. urusan dunia dari pemerintahan. Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya menyelaraskan kehidu pan duniawi dan akhirat. ³Inilah tangan yang yang tidak akan pernah tersentuh api neraka´. ekonomi sampai membuat benteng untuk strategi militer tetap dikerjakan. manusia dalam wujud fisiknya di perintahkan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Kata ³etos´ berasal dari bahasa Yunani ³Ethos´ yang berarti sikap. Nabi Zakaria seorang tukang kayu. ³Wahai Rasullullah. Berkat kerja keras itu usaha dagang Rasulullah berkembang. Ketika masa remaja Rasulullah merupakan seorang pedagang yang ulet. hidup bergelimang . ³Tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku´. keyakinan atas sesuatu. ajaran etos kerja juga telah di contohkan Rasulullah. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa¶ad melepuh. Bahkan ketika resmi di angkat sebagai Rasul dan pemimpin umat semangat kerja Nabi Muhammad tidaklah kendor. Seketika itu beliau mengambil tangan Sa¶ad dan menciumnya seraya berkata. beliau berdagang jauh sampai ke Syam (Suriah sekarang). Dalam islam kerja sesungguhnya bentuk implemantasi dari penciptaannya di bumi. sebagai khalifah fil ardhi.

staffing. Ayat ini jelas memerintahkan kita mencari modal untuk akherat (perintah shalat jumat) lalu kemudian jangan melupakan tugas yang lain. bukankah Allah itu maha kaya dan tidak membatasi kekayaaan kita sepanjang kekayaan yang di ridhai Allah. maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Menurut Nurcholis Madjid. Dan qanaah tidak menjadikan muslim cepat berpuas dengan rejeki yang di beri. keluarga dan kerabat dll. Padahal konsep sejati dari Islam adalah mendahulukan konsep bekerja baru bertawakkal kepada sang pencipta. dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Calon jemaah haji yang memenuhi panggilan Allah Setiap muslim harusnya bersyukur. Jadi salah besar pandangan yang menilai islam dan umatnya hanya untuk orang-orang malas dan melarat. karena agama ini mendorong kita untuk memiliki etos kerja. ada diri sendiri untuk di hidupi. begitu pula Qanaah yang hanya di artikan sempit merasa ridha dan bersyukur dengan rejeki yang ada sekarang. apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum¶at. Kehidupan dunia mesti diseimbangkan dengan penanaman modal akherat (PMA). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan´. ³Hai orangorang beriman. dan berbuat ihsanlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu .kemewahan. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. bahkan sesempurna mungkin. seingat . Di sini Allah memberikan hikah kepada manusia. Dalam daftar rillis tahunan majalah Forbes tentang orang kaya dunia. Tawakkal di artikan menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah termasuk urusan perut dan rejeki. Dalam konsep sederhana manajemen modern Etos Kerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen yaitu planning. organizing. dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dunia. ³Dan carilah apa yang dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. Dalam Islam di kenal dengan istilah ihsan. anak. dalam peringkat 100 besar oarng kaya dunia sangat jarang kita jumpai muslimin masuk dalam rangking tersebut. Seringkali umat Islam terjebak dengan istilah Tawakkal dan Qanaah. ihsan berarti optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Tentunya harta di dapatkan dengan kerja. untuk kehidupan dunia. directing dan controling. lagi-lagi tersirat kita di ajarkan untuk mencari harta dunia. Nabi (utusan Allah) tidak hanya menyeru manusia menyembah Satu Tuhan tapi juga menyeru manusia untuk memakmurkan alamnya. Belum lagi dalam rukun islam ada perintah zakat dan ibadah haji yang hanya bisa di lakukan bila harta mencukupi. istri.´(QS:62:9). Etos kerja tidak bisa dilepaskan dari bekerja profesional diawali dengan Bismilllah dengan niat karena Allah (innamal amalu binniyat). (28:77).

Padahal banyak ayat dalam Quran yang memotivasi kerja kita ³Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. puasa. Masroom [email_address] 0137885504 Kepentingan Tajuk o o o o 3. Mengukuhkan kefahaman ³kerja sebagai ibadah´ Menghindari kesan negatif salah anggapan terhadap kerja Penerapan nilai-nilai Islam dalam etika bekerja Islam agama yang sempurna & menyeluruh Konsep Bekerja Dalam Islam o o o o 4.t Contoh ibadah. Bekerja adalah satu kewajipan dalam Islam ³ Mencari kerja yang halal itu adalah fardu selepas fardu´ Kerja dalam Islam ialah kerja yang halal dan mendatangkan kebaikan kepada individu dan masyarakat sekitarn ya.´ Konsep Ibadah Kerja Sebagai Ibadah? 5. zakat. Semoga Etos kerja ini bisa menjadikan kaum muslimin bisa mandiri. o o ³ Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.w.Presentation Transcript 1. zikir« Memberi nafkah = wajib kepada suami / bapa / penjaga Hadis Rasulullah s.a. Salam kompasiana kerja sebagai ibadah . Tidak itu saja kebangkitan ekonomi Islam juga kemudian memoderenisasi negeri negeri Islam di Jazirah Arab dan kawasan Asia lainnya. Kerja yang halal ialah kerja yang tidak bercanggah dengan syarak.w. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan´(QS:67:15) Dalam 10 tahun terakhir muncul fenomena orang kaya dari timur tengah.saya hanya ada Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud (Saudi Arabia) dan Azim Hasham Premij (India). o o o o Ibadah = taat & patuh kepada suruhan/larangan Allah s. . mereka banyak membeli aset dan menjadi pemilik sejumlah perusahaan di benua Eropa. solat. maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. KERJA SEBAGAI IBADAH Mohd Nasir b. 2.

dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya Yang melimpah-limpah). hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang -orang Yang menegakkan keadilan kerana Allah. Berlaku Adil o o Wahai orang-orang Yang beriman. Kerja Untuk Dunia & Akhirat o o 77. Taat Kepada Allah. dan janganlah Engkau melakukan kerosakan di muka bumi. dan jangan sekali -kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Penutup . Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan. maka b ertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing masing).Dan tuntutlah Dengan harta kekayaan Yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah Engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia. &quot.. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang berbuat kerosakan &quot. Kerja Jangan Sampai Lupa Allah o o Kemudian setelah selesai sembahyang. o 9. dan janganlah kamu bertolong tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan ´ 13. serta ingatlah akan Allah banyak -banyak (dalam Segala keadaan). Tolong Menolong o o ³ dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa. ´ ´ ³ ³ 11. hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. 12. d an bertaqwalah kepada Allah.w menyuruh kerja bersungguh-sungguh. dan carilah apa Yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Kerja Bersungguh-sungguh o o o Rasulullah s. 10. Kerjasama. o o 7.o ³ Barang siapa bekerja untuk anak dan isterinya melalui jalan yang halal maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah´ Kerja Adalah Amanah Allah 6. Rasul & Majikan 8. lagi menerangkan kebenaran.a. supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat).

Beliau melengkapi kapak itu dengan membuatkan gagangnya ter lebih dahulu. Setelah barang diterima. Malaysia sudah semestinya terus menerus meningkatkan usaha menerapkan nilai -nilai Islam di dalam setiap bidang kegiatan kerajaan. kerana jalan -jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah¶. mereka hendaklah sentiasa sedar dan berusaha untuk menunaik an tugas mereka menurut ajaran Islam. o o ³ Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang lurus. Rasulullah bertanya kepada lelaki tersebut. "Adakah sesuatu di rumahmu?" "Ada. dan jangan menemui aku sampai dua pekan.o Sebagai sebuah negara yang mengakui di dalam perlembagaan bahawa Islam itu ialah agama rasminya. "Saya beli keduanya dengan harga dua dirham." Tak lama kemudian orang tersebut kembali menemui Rasulullah dengan membawa kapak. ya Rasulullah!" jawabnya. lalu hasilnya kamu jual di pasar. Inilah lelang pertama kali yang dilakukan Rasulullah. Nilai Bekerja Dalam Islam Anas bin Malik meriwayatkan bahwa seorang lelaki dari kaum Anshar datang menghadap Rasulullah saw dan meminta sesuatu kepada beliau." Lelaki itu taat melaksanakan perintah Rasulullah. Selain itu saya juga mempunyai sebuah mangkuk besar yang kami pakai untuk minum." Rasulullah menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli dan menerima uangnya. Setelah dua pekan ia menemui kembali Rasulullah untuk melaporkan hasil kerjanya. Lelaki itu menuturkan bahwa selama dua pekan itu ia telah berhasil mengumpulkan uang sepuluh dirham setelah sebagian dibelikan makanan dan pakaian. "Saya mempunyai sehelai kain tebal." "Bawalah kemari kedua barang tersebut. "Dua atau tiga dirham?" tanya Rasulullah kepada para hadirin sampai dua kali. Lelaki itu membawa barang miliknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Kepada para sahabat yang hadir pada saat itu beliau menawarkan. o o 14. maka hendaklah kamu menurutnya. Tetapi Rasulullah menawarkan lagi. Rasulullah segera melelangnya. siapakah yang mau membeli." sambung Rasulullah. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat menyahut. . "Belikan satu dirham untuk keperluanmu dan satu dirham lagi belikan sebuah kapak dan engkau kembali lagi ke sini. Namun demikian oleh kerana segala kegiatan kerajaan itu melibatkan manusia maka sewajarnya setiap pekerja (termasuk pekerja Badan-Badan Berkanun) diberi bimbingan khusus dari semasa ke semasa untuk melengkapkan mereka sebagai pekerja yang akan melaksanakan tugasnya selaras dengan ajaran Islam. yang sebagian kami gunakan untuk selimut dan sebagian kami jadikan alas tidur. Dari pihak pekerja sendiri. Uang itu lalu beliau serahkan kepada lelaki Anshar tersebut. dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari pada Islam). seraya berkata. Salah seorang menawar kedua barang itu dengan harga satu dirham. lantas berkata: "Pergilah mencari kayu bakar. ajaran yang mementingkan kebahagiaan umat manusia sejagat. barangkali ada yang sanggup membeli lebih dari satu dirham.

Orang tadi merasa iba bercampur heran. selain kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri. bagi orangorang yang menganggur. sehingga syariaat Islam menetapkannya sebagai suatu kewajiban. sedangkan berjuang. Sebaliknya. terutama para pemudanya. Oleh karenanya. tap juga untuk memelihara harga i diri. Setiap muslim yang berkemampuan wajib hukumnya bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Rasulullah bersabda. bahkan maghfirah dari Allah swt. Kerja juga berkait dengan martabat manusia. Dengan bekerja seseorang akan selalu berpikir untuk memperbaiki mutu pekerjaannya. tapi juga akan dihinakan Allah kelak di akhirat. ngobrol sana-sini. Begitu pentingnya arti bekerja. bekerja dalam Islam menempati posisi yang mulia. membincangkan orang lain. selain mendatangkan pahala juga memberi banyak manfaat lain. belajar dan mengajarkan ilmu itu juga kewajiban. Di sinilah pangkal segala tindak kejahatan. Sedemikian tingginya penghargaan itu sehingga orang yang bersungguh-sungguh bekerja disejajarkan dengan mujahid fi sabilillah. Ia tanyakan hal itu kepada sang Imam. tapi mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. kenapa ulama besar sekaliber itu masih juga bekerja. Jatuhnya harkat dan harga diri akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. Bekerja. berkhayal dan melamun. berusaha itu suatu keharusan. baik di sisi manusia maupun di sisi Allah swt. Seorang yang telah bekerja dan bersungguh sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliannya. "Pekerjaanmu ini lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai pengemis. Kerja tidak hanya menghasilkan nafkah materi.Mendengar penuturan lelaki Anshar itu. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati. berkhayal merupakan kesibukan yang menghabiskan waktunya. tapi juga kaum laki-laki yang banyak waktu luangnya. Orang yang meminta-minta kepada sesama manusia tidak saja hina di dunia. martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Insya -Allah secara otomatis angka kriminalitas menurun drastis. Ilmunya luas dan muridnya banyak. Bukankah nabi-nabi Allah adalah . Salah satunya adalah meminta-minta. Baginya." Melalui kisah ini kita diberi pelajaran oleh Rasulullah tentang arti pentingnya kerja. Sebaliknya. juga di hadapan orang lain. Ghibah tidak saja merupakan kebiasaan wanita. Bekerja dalam Islam bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan perut. Dengan demikian maka tidak ada lagi sisa waktu untuk berandai-andai. orang yang tidak bekerja alias menganggur. Ia katakan bahwa bekerja itu bukan suatu yang hina. ia masih menyempatkan diri untuk bekerja sehingga tidak jelas lagi apakah ia seorang pedagang yang ulama atau ulama yang pedagang. dan kemudian didapatkan suatu jawaban yang luar biasa. Bekerja juga berkait dengan kesucian jiwa. Seorang yang sibuk bekerja akan kehabisan waktu untuk bersantai-santai. yang akan membuat cacat di wajahmu kelak pada hari kiamat. tapi juga pahala. Ciptakan lapangan pekerjaan dan suruh semua orang bekerja. Di tengah kesibukannya belajar dan mengajar. Untuk menanggulagi kejahatan itu sebenarnya sederhana saja. Padahal diketahui bahwa berkhayal itu merupakan bisikan syetan. Islam sangat menghargai kerja atau usaha. apalagi melakukan ghibah. Suatu kali ia didapati oleh salah seorang sedang berdagang. Perbuatan ini merupakan kehinaan.

Beliau tidak hanya sukses membawa keuntungan materi. karena bekerja dalam konsep Islam itu merupakan kewajiban atau fardhu. konsep kerja itu menyangkut juga aplikasinya. sedangkan mereka yang meninggalkannya akan terkenai sanksi dosa. Berlaku jujur kepada pembeli itu merupakan dzikir. Bahkan bisa menjadi penebus dosa. juga pedagang. Banyak orang yang mengira bahwa mengurangi timbangan saja yang berdosa. Beliau tidak hanya berhasil mengembangkan modal istrinya. Di tengah masyarakatnya beliau dikenal jujur dan amanah. tapi juga modal yang ditanam oleh masyarakat sekitarnya. Di tengah kaumnya. termasuk tidak mengurangi kualitas itu juga dzikir. yang hasilnya digunakan sepenuhnya di jalan Allah disamakan derajatnya dengan para mujahid yang berperang di jalan Allah. Tidak ngebut yang dapat mencelakakan . maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Barangsiapa yang bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya." (HR Ahmad) Kenapa orang yang bekerja itu mendapatkan pahala di sisi Allah swt? Jawabannya sederhana. maupun kualitas (mutu barang) sama -sama mengurangi kadar. Dzikir tidak hanya bisa dilakukan di masjid. puasa dan sebagainya). Bukankah Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Tentang nilai usaha ini. tapi juga bisa dilakukan di pasar. Islam tidak hanya bicara dalam dataran teori. Keduanya merupakan perbuatan kriminal dalam perdagangan. penuh tipu daya. beliau berhasil mengembangkan paradigma baru yang sama sekali berbeda dengan yang sudah ada. baik secara kuantitas (jumlah satuan). tukang pande besi. Di tengah praktek bisnis yang kotor. Padahal setiap pengurangan. sedangankan mengurangi kualitas tidak apa -apa. "Mencari rizqi yang halal itu wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. di kantor. seorang yang bersusah-payah mencari rezeqi yang halal. orang yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala. top figure ummat Islam adalah seorang pekerja? Bukankah para sahabat yang mengelilingi beliau adalah juga para pekerja? Dalam pandangan Islam. maka jangan heran jika Umar bin Khaththab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar keluar untuk mencari nafkah. di jalan. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil. Dalam kaidah fiqih." (HR ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Karena bekerja merupakan kewajiban ummat Islam. ukuran.Umar tidak suka melihat orang yang pada siang hari tetap asyik duduk berdzikir di masjid. Berdzikir dalam perjalanan adalah displin berlalu lintas. petani. Rasulullah saw dikenal sebagai pedagang yang sukses. tapi juga sukses mengharumkan namanya. Tidak mengurangi timbangan. Dalam kaitan ini Rasulullah menegaskan dalam sebuah sabdanya: "Barangsiapa yang pada malam harinya merasa kelelahan karena bekerja pada siang harinya. takaran.para pekerja? Sebagian menjadi penggembala. dan di mana saja. sementara sinar matahari sudah berpancar. Orang yang pulang ke rumah dalam keadaan kepayahan karena seharian bekerja akan diampuni oleh Allah swt. Artinya. Tentang kewajiban bekerja ini Rasulullah bersabda. maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah swt. tapi juga memberikan modelnya." (HR Ahmad) Kelelahan seorang muslim dalam mencari rezeki dinilai oleh Allah sebagai pahala. atau timbangan.

Termasuk dzikir di kantor adalah menundukkan pandangan ketika melihat atau berhadapan dengan karyawati.diri maupun orang lain. maka penghayatannya jauh lebih mendalam daripada ucapan bibir tanpa aksi. maka istighfarnya menjadi lebih bermakna ketimbang seribu istighfar yang dilakukan orang yang sedang tidak beraktivitas apa-apa. suatu aktivitas yang sulit dihindari pada saat ini. kemudian dia beristighfar. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau melihat suatu kemaksiatan. Istighfar semacam ini mungkin jauh lebih berarti daripada istighfarnya ribuan orang yang dikumpulkan di lapangan dalam suatu acara istighasah yang penuh dengan rekayasa . Ungkapan dzikir yang dilakukan oleh orang yang sedang beke sangat berbeda artinya bila rja dibandingkan dzikirnya orang yang sedang berdiam diri. Ketika seseorang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan berat kemudian dia berucap "alhamdulillahi rabbil 'alamin". Taat mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Justru di sinilah nilainya bekerja. dan tidak mentang-mentang di jalan raya. disiplin waktu. Berdzikir di kantor adalah melaksanakan semua pekerjaan dengan baik dan rapi. Ketika seseorang mendapat musibah dalam bekerja kemudian dia berucap "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" jauh lebih bermakna dibandingkan bila diucapkan oleh orang berdiam diri. dan melaksanakan tugas sesuai dengan standar mutu.