P. 1
Bekerja

Bekerja

|Views: 61|Likes:
Published by Grmetal Rock

More info:

Published by: Grmetal Rock on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2011

pdf

text

original

. Bekerja Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam, diharuskan bekerja dan diperhatikan berkelana dipermukaan bumi

ini. Serta diperintahkan makan dari rizki Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mulk : 15 : Artinya : ³Dialah yang menjadikan bumi itu rumah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya´. Bekerja merupakan suatu yang utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok untuk menvapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dalam tugas ini, Allah telah memilih manusia unbtuk mengelola bumi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah, bahwa hal itu pernah diajarkan oleh Nabi Saleh a.s kepada kaumnya, QS. Hud: 61: Artinya : ³Wahai Kaumku ! sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan, melainkan dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah (liat) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurmu´.

Konsep Kerja Dalam Islam
February 18, 2009admin

Kemuliaan seseorang insan itu bergantung kepada apa yang dilakukannya. Dengan itu, sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekatkan seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta ada kerelevanannya untuk diberi perhatian. Amalan atau pekerjaan sebegini, selain mem perolehi keberkatan serta kesenangan dunia, apa yang lebih penting ianya merupakan jalan atau tiket dalam menentukan tahap kehidupan seseorang di akhirat kelak, sama ada dari golongan ahli syurga atau sebaliknya. Istilah µkerja¶ dalam Islam bukan semata-mata merujuk kepada mencari rezeki hidup untuk diri dan keluarga dengan berhempas pulas siang dan malam, serta pagi dan petang tanpa mengira waktu atau ketika, tetapi ia mencakupi segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkatan bagi diri, ahli keluarga dan masyarakat sekelilingnya dan seterusnya negara. Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang menyumbang jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan negara tanpa menyusahkan orang lain. Lantaran itulah, kategori µahli syurga¶ seperti mana digambarkan dalam al-Quran tidak menetapkan kriteria orang yang mempunyai pekerjaan tetap sama ada sebagai pendidik berjaya atau kerani akaun di syarikat-syarikat besar ataupun mekanik berjaya di sesebuah bengk kenderaan. el Sebaliknya al-Quran menggariskan golongan yang baik lagi berjaya (al falah) itu adalah orang -

Dan binasalah golongan yang beramal dengan ilmu mereka kecuali mereka yang ikhlas. mereka yang memelihara mata. Sesungguhnya golongan yang ikhlas ini juga masih dalam keadaan bahaya yang amat besar«¶ Kedua -dua hadis di atas sudah cukup menjelaskan betapa niat yang disertai dengan keikhlasan itulah inti pati sebenar dalam kehidupan dan pekerjaan manusia. Konsep Bekerja Menurut Pandangan Islam Oleh: Hj. baik yang berpelajaran menengath atau tinggi sama ada mereka yang gagal dan tidak pernah bersekolah langsung. Sifat -sifat sebeginilah sebenarnya yang menjamin kebaikan dan kedudukan seseorang di dunia dan akhirat kelak. Dalam satu hadis seperti mana telah diriwayatkan oleh Saidina Umar al-Khattab berbunyi: Bahawasanya setiap amalan itu bergantung kepada niat. kecuali mereka yang beramal dengan ilmu mereka. Awang Institut Dakwah Dan Latihan Islam. serta optimis dengan janji-janji Allah. Maka binasalah golongan berilmu. baik tutur katanya. ataupun seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. redha dengan kehidupan yang ditempuhi. mungkin terdiri daripada pensyarah universiti. Kalau kita ambil contoh dari golongan belia. Alangkah baiknya kalau umat Islam hari ini. Adakah bekerja itu boleh dipandang sebagai suatu kewajipan atau tanggungjawab yang mempunyai tujuan yang lebih luas? Tetapi apakah yang bekerja itu h anya sekadar untuk . Inilah golongan yang diistilahkan sebagai tenang dalam ibadah. maka tidak hairanlah antara mereka itu termasuk golongan yang memberi minum anjing kelaparan. Jika ditinjau hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ciri-ciri manusia yang baik di sisi Allah. al Mu¶minun: 1-11). Golongan ini. Dari situlah akan lahir nilai keberkatan yang sebenar dalam hidup dengan curahan nikmat Allah yang banyak.yang banyak taqwa mereka kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda: Binasalah orang-orang Islam kecuali mereka yang berilmu. memelihara pandangan dan kemaluannya serta menunaikan tanggungjawabsosialnya seperti mengeluarkan zakat dan seumpamanya (lihat Quran. semuanya bercitacita untuk mendapat pekerjaan atau boleh bekerja bagi menampung keperluan hidupnya sendiri atau keluarganya. tanpa melakukan amalan sunat yang banyak dan seumpama -nya. dapat bergerak dan bekerja dengan tekun dengan matlamat yang satu iaitu µmardatillah¶ (keredhaan Allah) itulah yang dicari dalam apa jua urusan yang dibuat. dan setiap individu itu dikira berdasarkan apa yang diniatkannya«¶ Dalam riwayat lain. pemandu kenderaan. khusyuk sembahyangnya. tukang sapu. telinga dan lidah dari perkara -perkara nista. Ahmad bin Hj. BAHEIS Pendahuluan: Tidak ada siapa yang akan mempertikaikan jika ada yang mengatakan bahawa setiap orang mahu bekerja atau mendapatkan pekerjaan untuk menjamin kehidupannya.

pertukangan tangan dan sebagainya atau kerja bercorak aqli (mental) seperti jawatan pegawai. Soalan ini perlulah kita jawab dengan memahami konsep kerja menurut pandangan Islam. Oleh yang demikian segala kerja dan usaha yang dibolehkan oleh syarak baik yang bersifat kebendaan atau abstrak atau gabungan dan kedua-duanya adalah dianggap oleh Islam sebaga "kerja". Segala kerja yang bermanfaat Islam dan yang sekecil-kecilnya seperti menyapu longkang hingga kepada yang sebesar-besarnya seperti menjadi menteri atau kepala negara adalah merupakan kerja atau amal sekalipun ianya berlainan peringkat dan kelayakan yang diperlukan untuknya. Oleh yang demikian konsep kerja seperti ini membawa implikasi sosial yang penting. baik yang berupa perguruan. . Adapun kerja atau amal dengan maknanya yang khusus iaitu melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi seluruhnya. pertanian. Berdasarkan konsep ini maka menurut pandangan Islam. Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbahagi kepada: 1. Bahawa asal manusia adalah sama sebagai manusia dan pekerja yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan sekalipun perbezaan itu tidaklah merupakan keistimewaan satu pihak terhadap yang lain. Pengertian Kerja: Kerja atau amal menurut Islam dapat diertikan dengan makna yang umum dan makna yang khusus.w). sama ada kerja itu bercorak jasmani (flzikal) seperti kerja buruh. masyarakat seluruhnya dan semua peringkat adalah pekerja. iktisas atau jawatan perkeranian dan teknikal dengan kerajaan atau swasta.a. Kerja yang bercorak aqli/fikiran (mental) Dari keterangan hadis-hadis Rasulullah (s. (Riwayat al-Bukhari) Selain daripada itu para sahabat menggunakan perkataan pekerja (amil) untuk jawatan orang yang ditugaskan menjadi petugas pemerintahan umpamanva kadi. bahkan mereka adalah semua anggota masyarakat. Para pekerja bukanlah hanya satu kelompok dari masyarakat. terdapat kesimpulan bahawa konsep kerja menurut Islam adalah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syarak sebagai balasan kepada upah atau bayaran. Jadi mengikut konsep Islam bahawa masyarakat itu adalah tersusun atau terbentuk dari kerjasama antara sesama para pekerja di dalamnya. gabenor dan sebagainya. 2. Kerja yang bercorak jasmani (fizikal) 2. antaranya: 1. Amal dengan makna umum ialah melakukan atau meninggalkan apa jua perbuatan yang disuruh atau dilarang oleh agama yang meliputi perbuatan baik atau jahat.menampung dan menjamin kehidupan di dunia ini. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri". Perbuatan baik dinamakan amal soleh dan perbuatan jahat dinamakan maksiat. bukan terdiri dari kumpulan para pekerja dan para majikan seperti yang difahami menurut sistem ekonomi komunis atau kapitalis.

Kerja Menurut Tuntutan Islam: Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya selaras dengan dasar persamaan yang diisytiharkan oleh Islam bagi menghapuskan sistem yang membeza-bezakan manusia mengikut darjat atau kasta dan warna kulit. Jadi tidaklah kerja itu hanya khusus untuk golongan hamba abdi seperti sebelumnya. Firman Allah yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia. membuat. (al-Asr: 1-3) Kerja Sebagai Sumber Nilai: Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insan dan ukuran yang tanggungjawab berbeza. maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Sesuatu perkara itu pada zatnya tidak ada apa-apa nilai kecuali kerana nisbahnya kepada apa yang dikerjakan oleh manusia bagi menghasil. Seperti firman Allah bermaksud: "Demi masa. mengedar atau menggunakannya. Firman Allah bermaksud: "Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang itu melainkan balasan apa yang diusahakan"." (al-Taubah: 105) Islam juga meningkatkan tuntutan kerja itu hingga ke tahap kewajipan agama. sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supava kamu berkenal-kenalan. Firman Allah bermaksud: "Dan katakanlah wahai Muhammad. Oleh itu tahap iman sentiasa dikaitkan oleh al-Quran dengan amal soleh atau perbuatan baik. sesungguhnya sekalian manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh"." (al-Hujurat: 13) Dengan menggunakan segala unsur-unsur perbezaan darjat atau warna kulit itu maka jadilah kerja menurut Islam suatu tuntutan kewajipan yang menyeluruh atas setiap orang yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu dan juga masyarakat. beramallah kamu akan segala apa yang diperintahkan. (alAn'am: 132) Kerja sebagai sumber nilai manusia bererti manusia itu sendiri menentukan nilai atau harga ke atas sesuatu perkara itu. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang taqwa. (al-Najm: 39) Firman-Nya lagi bermaksud: "Dan bagi tiap-tiap seseorang beberapa darjat tingkatan balasan disebabkan amal yang mereka kerjakan dan ingatlah Tuhan itu tidak lalai dari apa yang mereka lakukan". Ini bererti Islam itu adalah akidah yang mesti diamalkan dan amalan yang mesti berakidah secara tidak terpisah. Kerja juga merupakan sumber yang objektif bagi penilai prestasi manusia berasaskan segi kelayakan. Oleh yang demikian Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan dan juga syarat-syarat kegiatan .

ekonomi dan politik. adalah lebih baik daripada ia pergi meminta-minta kepada orang sama ada mereka rnemberinya atau menolaknya. makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik"." (al-Mulk: 15) Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal kerana pekerjaan itu adalah bagi memelihara maruah dan kehormatan manusia." (al-A'raf: 168) Dan firman-Nya lagi bermaksud: "Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. (al-Baqarah: 168) Sabda Nabi (s.a. Firman Allah bermaksud: "Wahai sekalian manusia.a. Kerja Sebagai Sumber Pencarian: Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi menyara hidupnya.w) bermaksud: "Bahawa sesungguhnya seseorang kamu pergi mengambil seutas tali kemudian mengikat seberkas kayu api lalu menjualnya hingga dengan sebab itu ia dapat memelihara harga dirinya.bagi menentukan suatu pekerjaan atau jawatan itu supaya dapat dinilai prestasi kerja seseorang itu. Islam memberi berbagai-bagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segal a nikmat ini.w) sangat ketara dorongan ke arah kemajuan ekonomi di sektor tersebut.a. Dalam sebuah hadis Rasulullah (s. Islam mengambil perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap kemajuan umat kerana itu ia sangat menekankan kemajuan di peringkat masyarakat dengan menggalakkan berbagai kegiatan ekonomi sama ada di sekitar pertanian." Kerja Sebagai Asas Kemajuan Umat: Islam mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan mata pencarian hidup dan secara langsung mendorongkan kepada kemajuan sosioekonomi. Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai prestasi seseorang sama ada segi sosial." Oleh yang demikian Islam mencela kerja meminta-minta atau mengharapkan pertolongan orang lain kerana ianya boleh merendahkan harga diri atau maruah. perusahaan dan perniagaan. sebagai contoh: 1. Dengan cara ini. maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunnya. Di bidang Pertanian . Dalam hadis Rasulullah (s. serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah dan kepada-Nya jualah dibangkitkan hidup semula.w) bermaksud: "Mencari kerja halal itu wajib atas setiap orang Islam. Firman-Nya bermaksud: "Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di bumi dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai-bagai jalan) penghidupan.

Baginda bertanya lagi dengan bersungguh-sungguh. Lalu dibawanya kedua-dua barang itu. Akhirnya baginda dapat menjualnya dengan harga dua dirham dan diberikan wang tersebut kepada lelaki itu sambil baginda berkata: "Belilah makanan untuk keluargamu dengan satu dirham manakala satu dirham lagi belikanlah sebilah kapak".a. Di bidang Perniagaan Rasulullah (s.w) mengenai larangan berusaha cara meminta. lalu lelaki itu menjawab: "Saya ada sehelai hamparan yang separuhnya kami jadikan alas duduk dan separuhnya lagi kami buat selimut dan ada sebuah mangkuk yang kami gunakan untuk minum". para syuhada' dan orang-orang soleh dengan sabda bermaksud: "Peniaga yang jujur adalah bersama para wali. kata lelaki itu. bermaksud: "Sebaik usaha ialah usaha seorang pengusaha apabila ia bersifat jujur dan nasihatmenasihati.a.w) meminta lelaki itu datang lagi. Baginda sering benar mengarahkan orang yang datang meminta. Islam Menolak Pengangguran: Islam menuntut umatnya bekerja secara yang disyariatkan atau dibenarkan menurut syarak bagi menjamin kebaikan bersama dengan mengelakkan dari meminta-minta dan sebaliknya hendaklah berdikari. 3.w. 2. Banyak hadis Nabi (s. lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah.Maka baginda bersabda kepadanya: "Bawakan kedua-dua benda itu kepada saya". suatu ketika seorang fakir datang meminta-minta kepada baginda lalu baginda bertanya: "Adakah anda memiliki sesuatu?" "Tidak".a." Maka baginda Rasulullah (s. Allah telah memberkati saya pada kerja yang tuan suruh saya itu.w) bersabda: "Itu adalah lebih baik daripada anda datang pada hari kiamat kelak sedang pada muka anda bertanda kerana meminta-minta. Di bidang Perusahaan Sabda Rasulullah s. para syuhada' dan orang-orang soleh".w) pernah meletakkan para peniaga yang jujur dan amanah kepada kedudukan yang sejajar dengan para wali.a. orang-orang siddiqin. Lelaki itu pergi dan kembali lagi selepas 15 hari sambil membawa datang 10 dirham. . Kemudian Rasulullah (s.Sabda Rasulullah s. lalu lelaki itupun datang dan baginda telah membubuhkan hulu kapak itu dan menyuruh lelaki itu pergi mencari kayu api sambil baginda mengatakan kepada lelaki itu supaya lelaki itu tidak akan berjumpa lagi dalam masa 15 hari.a. supaya mereka bekerja umpamanya.a. kemudian Nabi tunjukkan barang itu kepada orang yang berada di sisi baginda kalau ada sesiapa yang hendak membelinya. Islam sentiasa memandang berat dan menyeru umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki melalui dua pendekatan berikut: Islam melarang dan mencegah umatnya meminta-minta dan menganggur.w bermaksud: "Tidaklah seseorang mukmin itu menyemai akan semaian atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung atau manusia melainkan ianya adalah menjadi sedekah". Baginda juga menyatakan bahawa sembilan persepuluh dari pada rezeki itu adalah pada perniagaan. orang-orang yang benar.

kerana Islam menghendaki setiap umatnya bermaruah dan berdikari. tidak meminta-minta dan berharap kepada bantuan dan belas kasihan orang lain. 6. 3. hendaklah dikenakan hukuman yang berpatutan. 2. . Islam mewajibkan kerja ke atas seluruh umatnya tanpa mengira darjat.T bermaksud: "Dialah Allah yang mengutuskan Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (Islam) supaya ia meninggikan atas segala agama yang lain. keturunan atau warna kulit. 16 -30. Kerja menurut konsep Islam adalah segala yang dilakukan oleh manusia yang meliputi kerja untuk dunia dan kerja untuk akhirat. 4.W.a. Kerja adalah asas penilaian manusia dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sebagai khalifah Allah dan hamba-Nya untuk memakmurkan bumi ini dan sekaligus pula beribadat kepada Allah. para ulama membuat kesimpulan bahawa larangan meminta-minta itu bukanlah sekadar perintah bersifat akhlak sahaja bahkan orang yang menjadikan kerja meminta-minta itu sebagai "profesion". melainkan kerana taqwanya. Ringkasnya. Firman Allah S. bahkan sebaliknya hendaklah menjadi umat yang kuat dan mampu membela mereka yang lemah dan tertindas agar seluruh manusia menikmati keadilan dan rahmat yang dibawa oleh Islam sebagai agama atau "ad-Din" yang tertinggi dan mengatasi seluruh kepercayaan dan ideologi manusia. 7. kerana seluruh umat manusia adalah sama di sisi Allah. Berdasarkan kebolehan dan kelayakan serta kelayakan bidang masing-masing kerana segala kerja mereka adalah bersumberkan iman dan bertujuan melaksanakan amal soleh. Kerja merupakan cara yang tabi'i untuk manusia mencari nafkah bagi menyara hidup dan keluarga melalui berbagai sektor pekerjaan dan perusahaan yang sedia terbuka peluangnya dengan persediaan dan kemudahan alam yang Allah sediakan di atas muka bumi ini. Sumber: Sinaran Islam. Jun 1988. Masyarakat Islam adalah sama-sama bertanggungjawab dan bekerjasama melalui kerja masing-masing.w) dengan huraian-huraian seperti yang disebutkan dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Islam sangat mengambil berat terhadap "kerja" dengan menjelaskan konsep kerja itu dan kedudukannya yang tinggi dalam ajaran Islam. 2. walaupun orang musyrik membencinya". Kesimpulan: Berdasarkan kepada keterangan ayat-ayat al-Quran dan hadis Rasulullah (s.Berdasarkan kepada banyak hadis mengenai perkara ini. 5. Kerja untuk kehidupan dunia sama ada yang bercorak aqli/mental (white collar job) atau bercorak jasmani (blue collar job) adalah dipandang sama penting dan mulia di sisi Islam asal sahaja dibolehkan oleh syarak. Tahun 8. Islam melarang/menolak pengangguran kerana ia akan mendedahkan kepada kelemahan dan kefakiran dan jatuhnya maruah diri/ummah. hal. Bil. Tuhan Pencipta alam. kita dapat simpulkan seperti berikut:1.

kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Nabi Yusuf seorang akuntan. kepribadian. berjumpa dengan Sa¶ad bin Mu¶adz Al-Anshari. keyakinan atas sesuatu. Nabi Nuh pandai membuat Kapal. keduanya tidak dapat terpisahkan. manusia dalam wujud fisiknya di perintahkan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. ³Wahai Rasullullah. Bahkan ketika resmi di angkat sebagai Rasul dan pemimpin umat semangat kerja Nabi Muhammad tidaklah kendor. ajaran etos kerja juga telah di contohkan Rasulullah. Nabi Musa seorang pengembala. beliau berdagang jauh sampai ke Syam (Suriah sekarang). ³Inilah tangan yang yang tidak akan pernah tersentuh api neraka´. ³Kenapa tanganmu?´ tanya Rasul kepada Sa¶ad. Istilah etos kerja terdiri dari dua kata yaitu etos dan kerja.´ jawab Sa¶ad. Seketika itu beliau mengambil tangan Sa¶ad dan menciumnya seraya berkata. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa¶ad melepuh. Berkat kerja keras itu usaha dagang Rasulullah berkembang. Nabi Zakaria seorang tukang kayu. Sedangkan kata ³kerja´ berarti usaha untuk melalukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. watak. ³Tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku´. Kata ³etos´ berasal dari bahasa Yunani ³Ethos´ yang berarti sikap. hidup bergelimang . urusan dunia dari pemerintahan. Padahal kalau Allah berkehendak para Nabi yang membawa misi untuk menyeru menyembah hanya satu Tuhan bisa hidup dengan parlente. Nabi Sulaiman seorang insiyur yang hebat. Dalam islam kerja sesungguhnya bentuk implemantasi dari penciptaannya di bumi. Ketika masa remaja Rasulullah merupakan seorang pedagang yang ulet. Nabi Isa seorang tabib yang mumpuni dll (lebih lengkap silahkan lihat tulisan saya sebelumnya tentang etos kerja Nabi Allah). sebagai khalifah fil ardhi. Jauh sebelum periode kenabian Muhammad para Rasul juga di ajarkan untuk memelihara etos kerjanya. karakter. ekonomi sampai membuat benteng untuk strategi militer tetap dikerjakan. Bekerja merupakan ibadah dan harga diri sebagai Manusia Alangkah mulianya ajaran dalam Islam tentang etos kerja. Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya menyelaraskan kehidu pan duniawi dan akhirat.Etos Kerja dalam Perspektif Islam OPINI | 14 January 2011 | 10:30 304 15 2 dari 3 Kompasianer menilai Inspiratif Suatu hari Rasulullah SAW.

staffing. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan´. Padahal konsep sejati dari Islam adalah mendahulukan konsep bekerja baru bertawakkal kepada sang pencipta. ada diri sendiri untuk di hidupi. Dalam Islam di kenal dengan istilah ihsan. Dalam konsep sederhana manajemen modern Etos Kerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen yaitu planning. ³Hai orangorang beriman. Tentunya harta di dapatkan dengan kerja.´(QS:62:9). directing dan controling. ihsan berarti optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Belum lagi dalam rukun islam ada perintah zakat dan ibadah haji yang hanya bisa di lakukan bila harta mencukupi. Di sini Allah memberikan hikah kepada manusia. organizing. Etos kerja tidak bisa dilepaskan dari bekerja profesional diawali dengan Bismilllah dengan niat karena Allah (innamal amalu binniyat). dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Calon jemaah haji yang memenuhi panggilan Allah Setiap muslim harusnya bersyukur. apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum¶at. Nabi (utusan Allah) tidak hanya menyeru manusia menyembah Satu Tuhan tapi juga menyeru manusia untuk memakmurkan alamnya. Menurut Nurcholis Madjid. keluarga dan kerabat dll. ³Dan carilah apa yang dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. dalam peringkat 100 besar oarng kaya dunia sangat jarang kita jumpai muslimin masuk dalam rangking tersebut. Ayat ini jelas memerintahkan kita mencari modal untuk akherat (perintah shalat jumat) lalu kemudian jangan melupakan tugas yang lain. Jadi salah besar pandangan yang menilai islam dan umatnya hanya untuk orang-orang malas dan melarat. dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dunia. istri. (28:77). bahkan sesempurna mungkin. seingat . karena agama ini mendorong kita untuk memiliki etos kerja. anak. dan berbuat ihsanlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu . Dan qanaah tidak menjadikan muslim cepat berpuas dengan rejeki yang di beri. Kehidupan dunia mesti diseimbangkan dengan penanaman modal akherat (PMA). bukankah Allah itu maha kaya dan tidak membatasi kekayaaan kita sepanjang kekayaan yang di ridhai Allah. untuk kehidupan dunia. Seringkali umat Islam terjebak dengan istilah Tawakkal dan Qanaah. begitu pula Qanaah yang hanya di artikan sempit merasa ridha dan bersyukur dengan rejeki yang ada sekarang.kemewahan. Tawakkal di artikan menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah termasuk urusan perut dan rejeki. Dalam daftar rillis tahunan majalah Forbes tentang orang kaya dunia. lagi-lagi tersirat kita di ajarkan untuk mencari harta dunia.

zakat. Masroom [email_address] 0137885504 Kepentingan Tajuk o o o o 3. Tidak itu saja kebangkitan ekonomi Islam juga kemudian memoderenisasi negeri negeri Islam di Jazirah Arab dan kawasan Asia lainnya. o o ³ Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. puasa.Presentation Transcript 1. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan´(QS:67:15) Dalam 10 tahun terakhir muncul fenomena orang kaya dari timur tengah. maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Bekerja adalah satu kewajipan dalam Islam ³ Mencari kerja yang halal itu adalah fardu selepas fardu´ Kerja dalam Islam ialah kerja yang halal dan mendatangkan kebaikan kepada individu dan masyarakat sekitarn ya. Mengukuhkan kefahaman ³kerja sebagai ibadah´ Menghindari kesan negatif salah anggapan terhadap kerja Penerapan nilai-nilai Islam dalam etika bekerja Islam agama yang sempurna & menyeluruh Konsep Bekerja Dalam Islam o o o o 4. o o o o Ibadah = taat & patuh kepada suruhan/larangan Allah s. Kerja yang halal ialah kerja yang tidak bercanggah dengan syarak. Salam kompasiana kerja sebagai ibadah . Semoga Etos kerja ini bisa menjadikan kaum muslimin bisa mandiri. KERJA SEBAGAI IBADAH Mohd Nasir b.t Contoh ibadah. solat.a.´ Konsep Ibadah Kerja Sebagai Ibadah? 5. 2.w. zikir« Memberi nafkah = wajib kepada suami / bapa / penjaga Hadis Rasulullah s.saya hanya ada Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud (Saudi Arabia) dan Azim Hasham Premij (India). .w. mereka banyak membeli aset dan menjadi pemilik sejumlah perusahaan di benua Eropa. Padahal banyak ayat dalam Quran yang memotivasi kerja kita ³Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu.

Kerjasama. supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat). maka b ertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing masing). ´ ´ ³ ³ 11.w menyuruh kerja bersungguh-sungguh. dan janganlah Engkau melakukan kerosakan di muka bumi. hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. serta ingatlah akan Allah banyak -banyak (dalam Segala keadaan). Kerja Bersungguh-sungguh o o o Rasulullah s. dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya Yang melimpah-limpah). lagi menerangkan kebenaran. &quot. o o 7.. dan jangan sekali -kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. 10. dan carilah apa Yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Penutup .a. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan. d an bertaqwalah kepada Allah. Kerja Jangan Sampai Lupa Allah o o Kemudian setelah selesai sembahyang. Taat Kepada Allah. 12. Rasul & Majikan 8. Tolong Menolong o o ³ dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa. o 9. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang berbuat kerosakan &quot.o ³ Barang siapa bekerja untuk anak dan isterinya melalui jalan yang halal maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah´ Kerja Adalah Amanah Allah 6. Berlaku Adil o o Wahai orang-orang Yang beriman. hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang -orang Yang menegakkan keadilan kerana Allah.Dan tuntutlah Dengan harta kekayaan Yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah Engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia. dan janganlah kamu bertolong tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan ´ 13. Kerja Untuk Dunia & Akhirat o o 77.

lantas berkata: "Pergilah mencari kayu bakar. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat menyahut. Lelaki itu membawa barang miliknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah. . siapakah yang mau membeli. "Adakah sesuatu di rumahmu?" "Ada. Namun demikian oleh kerana segala kegiatan kerajaan itu melibatkan manusia maka sewajarnya setiap pekerja (termasuk pekerja Badan-Badan Berkanun) diberi bimbingan khusus dari semasa ke semasa untuk melengkapkan mereka sebagai pekerja yang akan melaksanakan tugasnya selaras dengan ajaran Islam." Tak lama kemudian orang tersebut kembali menemui Rasulullah dengan membawa kapak." Lelaki itu taat melaksanakan perintah Rasulullah. ya Rasulullah!" jawabnya." sambung Rasulullah. o o ³ Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang lurus. Tetapi Rasulullah menawarkan lagi. Malaysia sudah semestinya terus menerus meningkatkan usaha menerapkan nilai -nilai Islam di dalam setiap bidang kegiatan kerajaan. Selain itu saya juga mempunyai sebuah mangkuk besar yang kami pakai untuk minum. Salah seorang menawar kedua barang itu dengan harga satu dirham. "Saya mempunyai sehelai kain tebal. mereka hendaklah sentiasa sedar dan berusaha untuk menunaik an tugas mereka menurut ajaran Islam. dan jangan menemui aku sampai dua pekan. o o 14.o Sebagai sebuah negara yang mengakui di dalam perlembagaan bahawa Islam itu ialah agama rasminya. ajaran yang mementingkan kebahagiaan umat manusia sejagat. Rasulullah segera melelangnya. seraya berkata. Uang itu lalu beliau serahkan kepada lelaki Anshar tersebut. Lelaki itu menuturkan bahwa selama dua pekan itu ia telah berhasil mengumpulkan uang sepuluh dirham setelah sebagian dibelikan makanan dan pakaian. "Belikan satu dirham untuk keperluanmu dan satu dirham lagi belikan sebuah kapak dan engkau kembali lagi ke sini. Dari pihak pekerja sendiri. Setelah barang diterima. kerana jalan -jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah¶. lalu hasilnya kamu jual di pasar." Rasulullah menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli dan menerima uangnya." "Bawalah kemari kedua barang tersebut. yang sebagian kami gunakan untuk selimut dan sebagian kami jadikan alas tidur. Inilah lelang pertama kali yang dilakukan Rasulullah. barangkali ada yang sanggup membeli lebih dari satu dirham. Nilai Bekerja Dalam Islam Anas bin Malik meriwayatkan bahwa seorang lelaki dari kaum Anshar datang menghadap Rasulullah saw dan meminta sesuatu kepada beliau. Setelah dua pekan ia menemui kembali Rasulullah untuk melaporkan hasil kerjanya. "Saya beli keduanya dengan harga dua dirham. Rasulullah bertanya kepada lelaki tersebut. dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari pada Islam). "Dua atau tiga dirham?" tanya Rasulullah kepada para hadirin sampai dua kali. Beliau melengkapi kapak itu dengan membuatkan gagangnya ter lebih dahulu. maka hendaklah kamu menurutnya. Kepada para sahabat yang hadir pada saat itu beliau menawarkan.

Di tengah kesibukannya belajar dan mengajar. Baginya. tapi juga kaum laki-laki yang banyak waktu luangnya. Perbuatan ini merupakan kehinaan. yang akan membuat cacat di wajahmu kelak pada hari kiamat. Setiap muslim yang berkemampuan wajib hukumnya bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. sehingga syariaat Islam menetapkannya sebagai suatu kewajiban. apalagi melakukan ghibah. Di sinilah pangkal segala tindak kejahatan. Kerja juga berkait dengan martabat manusia. Orang tadi merasa iba bercampur heran. Ia katakan bahwa bekerja itu bukan suatu yang hina. Salah satunya adalah meminta-minta. selain kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri. tapi juga akan dihinakan Allah kelak di akhirat. Jatuhnya harkat dan harga diri akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. Sedemikian tingginya penghargaan itu sehingga orang yang bersungguh-sungguh bekerja disejajarkan dengan mujahid fi sabilillah. orang yang tidak bekerja alias menganggur. Bekerja. juga di hadapan orang lain. dan kemudian didapatkan suatu jawaban yang luar biasa. berkhayal dan melamun. "Pekerjaanmu ini lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai pengemis. Insya -Allah secara otomatis angka kriminalitas menurun drastis. selain mendatangkan pahala juga memberi banyak manfaat lain. Ia tanyakan hal itu kepada sang Imam.Mendengar penuturan lelaki Anshar itu. bahkan maghfirah dari Allah swt. Suatu kali ia didapati oleh salah seorang sedang berdagang. Bukankah nabi-nabi Allah adalah . martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Rasulullah bersabda. berusaha itu suatu keharusan. Bekerja juga berkait dengan kesucian jiwa. Ghibah tidak saja merupakan kebiasaan wanita." Melalui kisah ini kita diberi pelajaran oleh Rasulullah tentang arti pentingnya kerja. membincangkan orang lain. Bekerja dalam Islam bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan perut. Begitu pentingnya arti bekerja. Padahal diketahui bahwa berkhayal itu merupakan bisikan syetan. Kerja tidak hanya menghasilkan nafkah materi. ia masih menyempatkan diri untuk bekerja sehingga tidak jelas lagi apakah ia seorang pedagang yang ulama atau ulama yang pedagang. Sebaliknya. Orang yang meminta-minta kepada sesama manusia tidak saja hina di dunia. Sebaliknya. bagi orangorang yang menganggur. sedangkan berjuang. Dengan bekerja seseorang akan selalu berpikir untuk memperbaiki mutu pekerjaannya. Seorang yang telah bekerja dan bersungguh sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliannya. Untuk menanggulagi kejahatan itu sebenarnya sederhana saja. ngobrol sana-sini. tap juga untuk memelihara harga i diri. Seorang yang sibuk bekerja akan kehabisan waktu untuk bersantai-santai. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati. berkhayal merupakan kesibukan yang menghabiskan waktunya. Dengan demikian maka tidak ada lagi sisa waktu untuk berandai-andai. baik di sisi manusia maupun di sisi Allah swt. tapi mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya. tapi juga pahala. kenapa ulama besar sekaliber itu masih juga bekerja. belajar dan mengajarkan ilmu itu juga kewajiban. Islam sangat menghargai kerja atau usaha. Ilmunya luas dan muridnya banyak. Ciptakan lapangan pekerjaan dan suruh semua orang bekerja. bekerja dalam Islam menempati posisi yang mulia. terutama para pemudanya.

Bahkan bisa menjadi penebus dosa. maupun kualitas (mutu barang) sama -sama mengurangi kadar. atau timbangan. sedangkan mereka yang meninggalkannya akan terkenai sanksi dosa. ukuran. di jalan.para pekerja? Sebagian menjadi penggembala. Rasulullah saw dikenal sebagai pedagang yang sukses. Islam tidak hanya bicara dalam dataran teori. Tentang kewajiban bekerja ini Rasulullah bersabda. Di tengah praktek bisnis yang kotor. maka jangan heran jika Umar bin Khaththab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar keluar untuk mencari nafkah.Umar tidak suka melihat orang yang pada siang hari tetap asyik duduk berdzikir di masjid. Dzikir tidak hanya bisa dilakukan di masjid. maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah swt. baik secara kuantitas (jumlah satuan). tapi juga memberikan modelnya. Padahal setiap pengurangan. Dalam kaitan ini Rasulullah menegaskan dalam sebuah sabdanya: "Barangsiapa yang pada malam harinya merasa kelelahan karena bekerja pada siang harinya. puasa dan sebagainya). Berdzikir dalam perjalanan adalah displin berlalu lintas. Orang yang pulang ke rumah dalam keadaan kepayahan karena seharian bekerja akan diampuni oleh Allah swt. sedangankan mengurangi kualitas tidak apa -apa. Beliau tidak hanya sukses membawa keuntungan materi. Berlaku jujur kepada pembeli itu merupakan dzikir. Keduanya merupakan perbuatan kriminal dalam perdagangan. orang yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala. juga pedagang. Artinya. Dalam kaidah fiqih. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil. Tentang nilai usaha ini." (HR Ahmad) Kenapa orang yang bekerja itu mendapatkan pahala di sisi Allah swt? Jawabannya sederhana. sementara sinar matahari sudah berpancar." (HR ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Karena bekerja merupakan kewajiban ummat Islam." (HR Ahmad) Kelelahan seorang muslim dalam mencari rezeki dinilai oleh Allah sebagai pahala. tapi juga sukses mengharumkan namanya. petani. Di tengah kaumnya. Tidak mengurangi timbangan. tapi juga bisa dilakukan di pasar. top figure ummat Islam adalah seorang pekerja? Bukankah para sahabat yang mengelilingi beliau adalah juga para pekerja? Dalam pandangan Islam. tapi juga modal yang ditanam oleh masyarakat sekitarnya. penuh tipu daya. Banyak orang yang mengira bahwa mengurangi timbangan saja yang berdosa. yang hasilnya digunakan sepenuhnya di jalan Allah disamakan derajatnya dengan para mujahid yang berperang di jalan Allah. tukang pande besi. Tidak ngebut yang dapat mencelakakan . takaran. termasuk tidak mengurangi kualitas itu juga dzikir. seorang yang bersusah-payah mencari rezeqi yang halal. karena bekerja dalam konsep Islam itu merupakan kewajiban atau fardhu. di kantor. Di tengah masyarakatnya beliau dikenal jujur dan amanah. konsep kerja itu menyangkut juga aplikasinya. maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. "Mencari rizqi yang halal itu wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. beliau berhasil mengembangkan paradigma baru yang sama sekali berbeda dengan yang sudah ada. Barangsiapa yang bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya. Beliau tidak hanya berhasil mengembangkan modal istrinya. dan di mana saja. Bukankah Rasulullah sebagai uswatun hasanah.

suatu aktivitas yang sulit dihindari pada saat ini. disiplin waktu. dan melaksanakan tugas sesuai dengan standar mutu. Taat mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Justru di sinilah nilainya bekerja. kemudian dia beristighfar. Ungkapan dzikir yang dilakukan oleh orang yang sedang beke sangat berbeda artinya bila rja dibandingkan dzikirnya orang yang sedang berdiam diri. dan tidak mentang-mentang di jalan raya. Berdzikir di kantor adalah melaksanakan semua pekerjaan dengan baik dan rapi. Ketika seseorang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan berat kemudian dia berucap "alhamdulillahi rabbil 'alamin". maka penghayatannya jauh lebih mendalam daripada ucapan bibir tanpa aksi. Termasuk dzikir di kantor adalah menundukkan pandangan ketika melihat atau berhadapan dengan karyawati.diri maupun orang lain. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau melihat suatu kemaksiatan. Ketika seseorang mendapat musibah dalam bekerja kemudian dia berucap "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" jauh lebih bermakna dibandingkan bila diucapkan oleh orang berdiam diri. maka istighfarnya menjadi lebih bermakna ketimbang seribu istighfar yang dilakukan orang yang sedang tidak beraktivitas apa-apa. Istighfar semacam ini mungkin jauh lebih berarti daripada istighfarnya ribuan orang yang dikumpulkan di lapangan dalam suatu acara istighasah yang penuh dengan rekayasa .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->