. Bekerja Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam, diharuskan bekerja dan diperhatikan berkelana dipermukaan bumi

ini. Serta diperintahkan makan dari rizki Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mulk : 15 : Artinya : ³Dialah yang menjadikan bumi itu rumah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya´. Bekerja merupakan suatu yang utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok untuk menvapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dalam tugas ini, Allah telah memilih manusia unbtuk mengelola bumi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah, bahwa hal itu pernah diajarkan oleh Nabi Saleh a.s kepada kaumnya, QS. Hud: 61: Artinya : ³Wahai Kaumku ! sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan, melainkan dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah (liat) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurmu´.

Konsep Kerja Dalam Islam
February 18, 2009admin

Kemuliaan seseorang insan itu bergantung kepada apa yang dilakukannya. Dengan itu, sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekatkan seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta ada kerelevanannya untuk diberi perhatian. Amalan atau pekerjaan sebegini, selain mem perolehi keberkatan serta kesenangan dunia, apa yang lebih penting ianya merupakan jalan atau tiket dalam menentukan tahap kehidupan seseorang di akhirat kelak, sama ada dari golongan ahli syurga atau sebaliknya. Istilah µkerja¶ dalam Islam bukan semata-mata merujuk kepada mencari rezeki hidup untuk diri dan keluarga dengan berhempas pulas siang dan malam, serta pagi dan petang tanpa mengira waktu atau ketika, tetapi ia mencakupi segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkatan bagi diri, ahli keluarga dan masyarakat sekelilingnya dan seterusnya negara. Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang menyumbang jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan negara tanpa menyusahkan orang lain. Lantaran itulah, kategori µahli syurga¶ seperti mana digambarkan dalam al-Quran tidak menetapkan kriteria orang yang mempunyai pekerjaan tetap sama ada sebagai pendidik berjaya atau kerani akaun di syarikat-syarikat besar ataupun mekanik berjaya di sesebuah bengk kenderaan. el Sebaliknya al-Quran menggariskan golongan yang baik lagi berjaya (al falah) itu adalah orang -

Maka binasalah golongan berilmu. Ahmad bin Hj. Sesungguhnya golongan yang ikhlas ini juga masih dalam keadaan bahaya yang amat besar«¶ Kedua -dua hadis di atas sudah cukup menjelaskan betapa niat yang disertai dengan keikhlasan itulah inti pati sebenar dalam kehidupan dan pekerjaan manusia. baik yang berpelajaran menengath atau tinggi sama ada mereka yang gagal dan tidak pernah bersekolah langsung. redha dengan kehidupan yang ditempuhi. telinga dan lidah dari perkara -perkara nista. Rasulullah SAW pernah bersabda: Binasalah orang-orang Islam kecuali mereka yang berilmu. Sifat -sifat sebeginilah sebenarnya yang menjamin kebaikan dan kedudukan seseorang di dunia dan akhirat kelak. maka tidak hairanlah antara mereka itu termasuk golongan yang memberi minum anjing kelaparan. mungkin terdiri daripada pensyarah universiti. mereka yang memelihara mata. Kalau kita ambil contoh dari golongan belia. baik tutur katanya. semuanya bercitacita untuk mendapat pekerjaan atau boleh bekerja bagi menampung keperluan hidupnya sendiri atau keluarganya. pemandu kenderaan. Inilah golongan yang diistilahkan sebagai tenang dalam ibadah. khusyuk sembahyangnya. Golongan ini. Jika ditinjau hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ciri-ciri manusia yang baik di sisi Allah. ataupun seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Awang Institut Dakwah Dan Latihan Islam. serta optimis dengan janji-janji Allah. Dalam satu hadis seperti mana telah diriwayatkan oleh Saidina Umar al-Khattab berbunyi: Bahawasanya setiap amalan itu bergantung kepada niat. dapat bergerak dan bekerja dengan tekun dengan matlamat yang satu iaitu µmardatillah¶ (keredhaan Allah) itulah yang dicari dalam apa jua urusan yang dibuat. memelihara pandangan dan kemaluannya serta menunaikan tanggungjawabsosialnya seperti mengeluarkan zakat dan seumpamanya (lihat Quran. Dan binasalah golongan yang beramal dengan ilmu mereka kecuali mereka yang ikhlas.yang banyak taqwa mereka kepada Allah. Konsep Bekerja Menurut Pandangan Islam Oleh: Hj. Dari situlah akan lahir nilai keberkatan yang sebenar dalam hidup dengan curahan nikmat Allah yang banyak. Adakah bekerja itu boleh dipandang sebagai suatu kewajipan atau tanggungjawab yang mempunyai tujuan yang lebih luas? Tetapi apakah yang bekerja itu h anya sekadar untuk . BAHEIS Pendahuluan: Tidak ada siapa yang akan mempertikaikan jika ada yang mengatakan bahawa setiap orang mahu bekerja atau mendapatkan pekerjaan untuk menjamin kehidupannya. Alangkah baiknya kalau umat Islam hari ini. tukang sapu. kecuali mereka yang beramal dengan ilmu mereka. dan setiap individu itu dikira berdasarkan apa yang diniatkannya«¶ Dalam riwayat lain. tanpa melakukan amalan sunat yang banyak dan seumpama -nya. al Mu¶minun: 1-11).

Jadi mengikut konsep Islam bahawa masyarakat itu adalah tersusun atau terbentuk dari kerjasama antara sesama para pekerja di dalamnya. Kerja yang bercorak jasmani (fizikal) 2. Pengertian Kerja: Kerja atau amal menurut Islam dapat diertikan dengan makna yang umum dan makna yang khusus. Kerja yang bercorak aqli/fikiran (mental) Dari keterangan hadis-hadis Rasulullah (s. Adapun kerja atau amal dengan maknanya yang khusus iaitu melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi seluruhnya. 2. pertukangan tangan dan sebagainya atau kerja bercorak aqli (mental) seperti jawatan pegawai. Soalan ini perlulah kita jawab dengan memahami konsep kerja menurut pandangan Islam. Segala kerja yang bermanfaat Islam dan yang sekecil-kecilnya seperti menyapu longkang hingga kepada yang sebesar-besarnya seperti menjadi menteri atau kepala negara adalah merupakan kerja atau amal sekalipun ianya berlainan peringkat dan kelayakan yang diperlukan untuknya. Oleh yang demikian segala kerja dan usaha yang dibolehkan oleh syarak baik yang bersifat kebendaan atau abstrak atau gabungan dan kedua-duanya adalah dianggap oleh Islam sebaga "kerja". gabenor dan sebagainya. bukan terdiri dari kumpulan para pekerja dan para majikan seperti yang difahami menurut sistem ekonomi komunis atau kapitalis. antaranya: 1. sama ada kerja itu bercorak jasmani (flzikal) seperti kerja buruh. Para pekerja bukanlah hanya satu kelompok dari masyarakat. iktisas atau jawatan perkeranian dan teknikal dengan kerajaan atau swasta. (Riwayat al-Bukhari) Selain daripada itu para sahabat menggunakan perkataan pekerja (amil) untuk jawatan orang yang ditugaskan menjadi petugas pemerintahan umpamanva kadi.a. terdapat kesimpulan bahawa konsep kerja menurut Islam adalah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syarak sebagai balasan kepada upah atau bayaran. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri". Oleh yang demikian konsep kerja seperti ini membawa implikasi sosial yang penting. baik yang berupa perguruan. Amal dengan makna umum ialah melakukan atau meninggalkan apa jua perbuatan yang disuruh atau dilarang oleh agama yang meliputi perbuatan baik atau jahat. Bahawa asal manusia adalah sama sebagai manusia dan pekerja yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan sekalipun perbezaan itu tidaklah merupakan keistimewaan satu pihak terhadap yang lain.w). Berdasarkan konsep ini maka menurut pandangan Islam. pertanian. Perbuatan baik dinamakan amal soleh dan perbuatan jahat dinamakan maksiat. Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbahagi kepada: 1. masyarakat seluruhnya dan semua peringkat adalah pekerja. . bahkan mereka adalah semua anggota masyarakat.menampung dan menjamin kehidupan di dunia ini.

Firman Allah yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia. Ini bererti Islam itu adalah akidah yang mesti diamalkan dan amalan yang mesti berakidah secara tidak terpisah. maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. membuat. beramallah kamu akan segala apa yang diperintahkan." (al-Hujurat: 13) Dengan menggunakan segala unsur-unsur perbezaan darjat atau warna kulit itu maka jadilah kerja menurut Islam suatu tuntutan kewajipan yang menyeluruh atas setiap orang yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu dan juga masyarakat. Firman Allah bermaksud: "Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang itu melainkan balasan apa yang diusahakan". mengedar atau menggunakannya. (alAn'am: 132) Kerja sebagai sumber nilai manusia bererti manusia itu sendiri menentukan nilai atau harga ke atas sesuatu perkara itu. Seperti firman Allah bermaksud: "Demi masa. Kerja juga merupakan sumber yang objektif bagi penilai prestasi manusia berasaskan segi kelayakan. sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supava kamu berkenal-kenalan. Sesuatu perkara itu pada zatnya tidak ada apa-apa nilai kecuali kerana nisbahnya kepada apa yang dikerjakan oleh manusia bagi menghasil. Oleh yang demikian Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan dan juga syarat-syarat kegiatan . Jadi tidaklah kerja itu hanya khusus untuk golongan hamba abdi seperti sebelumnya. (al-Asr: 1-3) Kerja Sebagai Sumber Nilai: Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insan dan ukuran yang tanggungjawab berbeza. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang taqwa.Kerja Menurut Tuntutan Islam: Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya selaras dengan dasar persamaan yang diisytiharkan oleh Islam bagi menghapuskan sistem yang membeza-bezakan manusia mengikut darjat atau kasta dan warna kulit." (al-Taubah: 105) Islam juga meningkatkan tuntutan kerja itu hingga ke tahap kewajipan agama. Oleh itu tahap iman sentiasa dikaitkan oleh al-Quran dengan amal soleh atau perbuatan baik. sesungguhnya sekalian manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh". Firman Allah bermaksud: "Dan katakanlah wahai Muhammad. (al-Najm: 39) Firman-Nya lagi bermaksud: "Dan bagi tiap-tiap seseorang beberapa darjat tingkatan balasan disebabkan amal yang mereka kerjakan dan ingatlah Tuhan itu tidak lalai dari apa yang mereka lakukan".

sebagai contoh: 1. maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunnya.w) bermaksud: "Mencari kerja halal itu wajib atas setiap orang Islam. Islam mengambil perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap kemajuan umat kerana itu ia sangat menekankan kemajuan di peringkat masyarakat dengan menggalakkan berbagai kegiatan ekonomi sama ada di sekitar pertanian.w) sangat ketara dorongan ke arah kemajuan ekonomi di sektor tersebut. Di bidang Pertanian . serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah dan kepada-Nya jualah dibangkitkan hidup semula. Islam memberi berbagai-bagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segal a nikmat ini. Firman-Nya bermaksud: "Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di bumi dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai-bagai jalan) penghidupan. Dalam sebuah hadis Rasulullah (s.w) bermaksud: "Bahawa sesungguhnya seseorang kamu pergi mengambil seutas tali kemudian mengikat seberkas kayu api lalu menjualnya hingga dengan sebab itu ia dapat memelihara harga dirinya." (al-A'raf: 168) Dan firman-Nya lagi bermaksud: "Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik". Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai prestasi seseorang sama ada segi sosial. Firman Allah bermaksud: "Wahai sekalian manusia. Kerja Sebagai Sumber Pencarian: Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi menyara hidupnya.bagi menentukan suatu pekerjaan atau jawatan itu supaya dapat dinilai prestasi kerja seseorang itu. ekonomi dan politik. perusahaan dan perniagaan." (al-Mulk: 15) Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal kerana pekerjaan itu adalah bagi memelihara maruah dan kehormatan manusia. adalah lebih baik daripada ia pergi meminta-minta kepada orang sama ada mereka rnemberinya atau menolaknya.a. Dalam hadis Rasulullah (s." Kerja Sebagai Asas Kemajuan Umat: Islam mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan mata pencarian hidup dan secara langsung mendorongkan kepada kemajuan sosioekonomi. (al-Baqarah: 168) Sabda Nabi (s.a.a." Oleh yang demikian Islam mencela kerja meminta-minta atau mengharapkan pertolongan orang lain kerana ianya boleh merendahkan harga diri atau maruah. Dengan cara ini.

w) bersabda: "Itu adalah lebih baik daripada anda datang pada hari kiamat kelak sedang pada muka anda bertanda kerana meminta-minta. Banyak hadis Nabi (s. orang-orang yang benar.w) meminta lelaki itu datang lagi. 3. kemudian Nabi tunjukkan barang itu kepada orang yang berada di sisi baginda kalau ada sesiapa yang hendak membelinya. lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah." Maka baginda Rasulullah (s. . Islam Menolak Pengangguran: Islam menuntut umatnya bekerja secara yang disyariatkan atau dibenarkan menurut syarak bagi menjamin kebaikan bersama dengan mengelakkan dari meminta-minta dan sebaliknya hendaklah berdikari.w) pernah meletakkan para peniaga yang jujur dan amanah kepada kedudukan yang sejajar dengan para wali.w. bermaksud: "Sebaik usaha ialah usaha seorang pengusaha apabila ia bersifat jujur dan nasihatmenasihati. Akhirnya baginda dapat menjualnya dengan harga dua dirham dan diberikan wang tersebut kepada lelaki itu sambil baginda berkata: "Belilah makanan untuk keluargamu dengan satu dirham manakala satu dirham lagi belikanlah sebilah kapak".a.w) mengenai larangan berusaha cara meminta.a. Lelaki itu pergi dan kembali lagi selepas 15 hari sambil membawa datang 10 dirham. suatu ketika seorang fakir datang meminta-minta kepada baginda lalu baginda bertanya: "Adakah anda memiliki sesuatu?" "Tidak". Baginda juga menyatakan bahawa sembilan persepuluh dari pada rezeki itu adalah pada perniagaan. kata lelaki itu. Di bidang Perusahaan Sabda Rasulullah s. Baginda sering benar mengarahkan orang yang datang meminta. Lalu dibawanya kedua-dua barang itu. Di bidang Perniagaan Rasulullah (s. supaya mereka bekerja umpamanya. Kemudian Rasulullah (s. lalu lelaki itu menjawab: "Saya ada sehelai hamparan yang separuhnya kami jadikan alas duduk dan separuhnya lagi kami buat selimut dan ada sebuah mangkuk yang kami gunakan untuk minum". 2.a.a.a. Allah telah memberkati saya pada kerja yang tuan suruh saya itu. para syuhada' dan orang-orang soleh".w bermaksud: "Tidaklah seseorang mukmin itu menyemai akan semaian atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung atau manusia melainkan ianya adalah menjadi sedekah". Islam sentiasa memandang berat dan menyeru umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki melalui dua pendekatan berikut: Islam melarang dan mencegah umatnya meminta-minta dan menganggur.a. para syuhada' dan orang-orang soleh dengan sabda bermaksud: "Peniaga yang jujur adalah bersama para wali.Sabda Rasulullah s. Baginda bertanya lagi dengan bersungguh-sungguh. lalu lelaki itupun datang dan baginda telah membubuhkan hulu kapak itu dan menyuruh lelaki itu pergi mencari kayu api sambil baginda mengatakan kepada lelaki itu supaya lelaki itu tidak akan berjumpa lagi dalam masa 15 hari.Maka baginda bersabda kepadanya: "Bawakan kedua-dua benda itu kepada saya". orang-orang siddiqin.

w) dengan huraian-huraian seperti yang disebutkan dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Islam sangat mengambil berat terhadap "kerja" dengan menjelaskan konsep kerja itu dan kedudukannya yang tinggi dalam ajaran Islam. 4. Firman Allah S. Jun 1988. 7. Kerja menurut konsep Islam adalah segala yang dilakukan oleh manusia yang meliputi kerja untuk dunia dan kerja untuk akhirat. 5. Islam mewajibkan kerja ke atas seluruh umatnya tanpa mengira darjat. Kerja untuk kehidupan dunia sama ada yang bercorak aqli/mental (white collar job) atau bercorak jasmani (blue collar job) adalah dipandang sama penting dan mulia di sisi Islam asal sahaja dibolehkan oleh syarak. Islam melarang/menolak pengangguran kerana ia akan mendedahkan kepada kelemahan dan kefakiran dan jatuhnya maruah diri/ummah. Kerja adalah asas penilaian manusia dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sebagai khalifah Allah dan hamba-Nya untuk memakmurkan bumi ini dan sekaligus pula beribadat kepada Allah. hal.Berdasarkan kepada banyak hadis mengenai perkara ini. Bil. . Berdasarkan kebolehan dan kelayakan serta kelayakan bidang masing-masing kerana segala kerja mereka adalah bersumberkan iman dan bertujuan melaksanakan amal soleh. 6. para ulama membuat kesimpulan bahawa larangan meminta-minta itu bukanlah sekadar perintah bersifat akhlak sahaja bahkan orang yang menjadikan kerja meminta-minta itu sebagai "profesion". hendaklah dikenakan hukuman yang berpatutan. Tahun 8. 3. walaupun orang musyrik membencinya". Ringkasnya.a. 2. Sumber: Sinaran Islam. 2. melainkan kerana taqwanya. keturunan atau warna kulit. tidak meminta-minta dan berharap kepada bantuan dan belas kasihan orang lain. Kesimpulan: Berdasarkan kepada keterangan ayat-ayat al-Quran dan hadis Rasulullah (s. kita dapat simpulkan seperti berikut:1. Masyarakat Islam adalah sama-sama bertanggungjawab dan bekerjasama melalui kerja masing-masing. kerana Islam menghendaki setiap umatnya bermaruah dan berdikari. Kerja merupakan cara yang tabi'i untuk manusia mencari nafkah bagi menyara hidup dan keluarga melalui berbagai sektor pekerjaan dan perusahaan yang sedia terbuka peluangnya dengan persediaan dan kemudahan alam yang Allah sediakan di atas muka bumi ini.W. bahkan sebaliknya hendaklah menjadi umat yang kuat dan mampu membela mereka yang lemah dan tertindas agar seluruh manusia menikmati keadilan dan rahmat yang dibawa oleh Islam sebagai agama atau "ad-Din" yang tertinggi dan mengatasi seluruh kepercayaan dan ideologi manusia. Tuhan Pencipta alam. kerana seluruh umat manusia adalah sama di sisi Allah. 16 -30.T bermaksud: "Dialah Allah yang mengutuskan Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (Islam) supaya ia meninggikan atas segala agama yang lain.

Ketika masa remaja Rasulullah merupakan seorang pedagang yang ulet. watak. Nabi Musa seorang pengembala. Jauh sebelum periode kenabian Muhammad para Rasul juga di ajarkan untuk memelihara etos kerjanya. ³Kenapa tanganmu?´ tanya Rasul kepada Sa¶ad. Padahal kalau Allah berkehendak para Nabi yang membawa misi untuk menyeru menyembah hanya satu Tuhan bisa hidup dengan parlente. Nabi Sulaiman seorang insiyur yang hebat. Nabi Zakaria seorang tukang kayu. Seketika itu beliau mengambil tangan Sa¶ad dan menciumnya seraya berkata. ekonomi sampai membuat benteng untuk strategi militer tetap dikerjakan. urusan dunia dari pemerintahan. kepribadian. Nabi Isa seorang tabib yang mumpuni dll (lebih lengkap silahkan lihat tulisan saya sebelumnya tentang etos kerja Nabi Allah). beliau berdagang jauh sampai ke Syam (Suriah sekarang). ³Wahai Rasullullah.´ jawab Sa¶ad. Dalam islam kerja sesungguhnya bentuk implemantasi dari penciptaannya di bumi. Nabi Nuh pandai membuat Kapal. keyakinan atas sesuatu.Etos Kerja dalam Perspektif Islam OPINI | 14 January 2011 | 10:30 304 15 2 dari 3 Kompasianer menilai Inspiratif Suatu hari Rasulullah SAW. Sedangkan kata ³kerja´ berarti usaha untuk melalukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. hidup bergelimang . manusia dalam wujud fisiknya di perintahkan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Nabi Yusuf seorang akuntan. Berkat kerja keras itu usaha dagang Rasulullah berkembang. keduanya tidak dapat terpisahkan. berjumpa dengan Sa¶ad bin Mu¶adz Al-Anshari. kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. ajaran etos kerja juga telah di contohkan Rasulullah. karakter. Kata ³etos´ berasal dari bahasa Yunani ³Ethos´ yang berarti sikap. ³Tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku´. Bekerja merupakan ibadah dan harga diri sebagai Manusia Alangkah mulianya ajaran dalam Islam tentang etos kerja. ³Inilah tangan yang yang tidak akan pernah tersentuh api neraka´. Istilah etos kerja terdiri dari dua kata yaitu etos dan kerja. sebagai khalifah fil ardhi. Bahkan ketika resmi di angkat sebagai Rasul dan pemimpin umat semangat kerja Nabi Muhammad tidaklah kendor. Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya menyelaraskan kehidu pan duniawi dan akhirat. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa¶ad melepuh.

Padahal konsep sejati dari Islam adalah mendahulukan konsep bekerja baru bertawakkal kepada sang pencipta. maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dunia. Menurut Nurcholis Madjid. anak. organizing. dan berbuat ihsanlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu . dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. bukankah Allah itu maha kaya dan tidak membatasi kekayaaan kita sepanjang kekayaan yang di ridhai Allah. bahkan sesempurna mungkin. Di sini Allah memberikan hikah kepada manusia. Calon jemaah haji yang memenuhi panggilan Allah Setiap muslim harusnya bersyukur. Tentunya harta di dapatkan dengan kerja. karena agama ini mendorong kita untuk memiliki etos kerja. Seringkali umat Islam terjebak dengan istilah Tawakkal dan Qanaah. apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum¶at. Kehidupan dunia mesti diseimbangkan dengan penanaman modal akherat (PMA). Belum lagi dalam rukun islam ada perintah zakat dan ibadah haji yang hanya bisa di lakukan bila harta mencukupi. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nabi (utusan Allah) tidak hanya menyeru manusia menyembah Satu Tuhan tapi juga menyeru manusia untuk memakmurkan alamnya. Etos kerja tidak bisa dilepaskan dari bekerja profesional diawali dengan Bismilllah dengan niat karena Allah (innamal amalu binniyat). untuk kehidupan dunia. seingat . keluarga dan kerabat dll. Ayat ini jelas memerintahkan kita mencari modal untuk akherat (perintah shalat jumat) lalu kemudian jangan melupakan tugas yang lain. Dalam konsep sederhana manajemen modern Etos Kerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen yaitu planning.´(QS:62:9). dalam peringkat 100 besar oarng kaya dunia sangat jarang kita jumpai muslimin masuk dalam rangking tersebut. ada diri sendiri untuk di hidupi. Tawakkal di artikan menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah termasuk urusan perut dan rejeki. Dalam Islam di kenal dengan istilah ihsan. ³Dan carilah apa yang dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. ihsan berarti optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. lagi-lagi tersirat kita di ajarkan untuk mencari harta dunia.kemewahan. istri. Jadi salah besar pandangan yang menilai islam dan umatnya hanya untuk orang-orang malas dan melarat. Dalam daftar rillis tahunan majalah Forbes tentang orang kaya dunia. begitu pula Qanaah yang hanya di artikan sempit merasa ridha dan bersyukur dengan rejeki yang ada sekarang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan´. directing dan controling. (28:77). staffing. Dan qanaah tidak menjadikan muslim cepat berpuas dengan rejeki yang di beri. ³Hai orangorang beriman.

Kerja yang halal ialah kerja yang tidak bercanggah dengan syarak. KERJA SEBAGAI IBADAH Mohd Nasir b. Masroom [email_address] 0137885504 Kepentingan Tajuk o o o o 3. Tidak itu saja kebangkitan ekonomi Islam juga kemudian memoderenisasi negeri negeri Islam di Jazirah Arab dan kawasan Asia lainnya.w.a.´ Konsep Ibadah Kerja Sebagai Ibadah? 5. Semoga Etos kerja ini bisa menjadikan kaum muslimin bisa mandiri. mereka banyak membeli aset dan menjadi pemilik sejumlah perusahaan di benua Eropa. puasa.w. zikir« Memberi nafkah = wajib kepada suami / bapa / penjaga Hadis Rasulullah s. Salam kompasiana kerja sebagai ibadah . Padahal banyak ayat dalam Quran yang memotivasi kerja kita ³Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Mengukuhkan kefahaman ³kerja sebagai ibadah´ Menghindari kesan negatif salah anggapan terhadap kerja Penerapan nilai-nilai Islam dalam etika bekerja Islam agama yang sempurna & menyeluruh Konsep Bekerja Dalam Islam o o o o 4. maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya.Presentation Transcript 1. Bekerja adalah satu kewajipan dalam Islam ³ Mencari kerja yang halal itu adalah fardu selepas fardu´ Kerja dalam Islam ialah kerja yang halal dan mendatangkan kebaikan kepada individu dan masyarakat sekitarn ya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan´(QS:67:15) Dalam 10 tahun terakhir muncul fenomena orang kaya dari timur tengah. solat. o o ³ Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. 2.t Contoh ibadah. zakat.saya hanya ada Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud (Saudi Arabia) dan Azim Hasham Premij (India). . o o o o Ibadah = taat & patuh kepada suruhan/larangan Allah s.

. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan. 12. hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang -orang Yang menegakkan keadilan kerana Allah. dan janganlah Engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Berlaku Adil o o Wahai orang-orang Yang beriman.Dan tuntutlah Dengan harta kekayaan Yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah Engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia. hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Kerjasama. Rasul & Majikan 8. Kerja Bersungguh-sungguh o o o Rasulullah s. Kerja Jangan Sampai Lupa Allah o o Kemudian setelah selesai sembahyang. o 9. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang berbuat kerosakan &quot. 10. Penutup . serta ingatlah akan Allah banyak -banyak (dalam Segala keadaan). ´ ´ ³ ³ 11. dan carilah apa Yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah.o ³ Barang siapa bekerja untuk anak dan isterinya melalui jalan yang halal maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah´ Kerja Adalah Amanah Allah 6. Taat Kepada Allah. Kerja Untuk Dunia & Akhirat o o 77. &quot.w menyuruh kerja bersungguh-sungguh. Tolong Menolong o o ³ dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa. lagi menerangkan kebenaran. dan janganlah kamu bertolong tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan ´ 13. supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat).a. o o 7. maka b ertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing masing). dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya Yang melimpah-limpah). dan jangan sekali -kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. d an bertaqwalah kepada Allah.

Selain itu saya juga mempunyai sebuah mangkuk besar yang kami pakai untuk minum. Uang itu lalu beliau serahkan kepada lelaki Anshar tersebut. Tetapi Rasulullah menawarkan lagi. Lelaki itu menuturkan bahwa selama dua pekan itu ia telah berhasil mengumpulkan uang sepuluh dirham setelah sebagian dibelikan makanan dan pakaian. Dari pihak pekerja sendiri. Rasulullah bertanya kepada lelaki tersebut. Rasulullah segera melelangnya. o o ³ Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang lurus." Lelaki itu taat melaksanakan perintah Rasulullah." Rasulullah menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli dan menerima uangnya. yang sebagian kami gunakan untuk selimut dan sebagian kami jadikan alas tidur. lantas berkata: "Pergilah mencari kayu bakar. barangkali ada yang sanggup membeli lebih dari satu dirham.o Sebagai sebuah negara yang mengakui di dalam perlembagaan bahawa Islam itu ialah agama rasminya. mereka hendaklah sentiasa sedar dan berusaha untuk menunaik an tugas mereka menurut ajaran Islam. "Belikan satu dirham untuk keperluanmu dan satu dirham lagi belikan sebuah kapak dan engkau kembali lagi ke sini. lalu hasilnya kamu jual di pasar. Salah seorang menawar kedua barang itu dengan harga satu dirham. ya Rasulullah!" jawabnya. "Adakah sesuatu di rumahmu?" "Ada. Inilah lelang pertama kali yang dilakukan Rasulullah. Setelah barang diterima. siapakah yang mau membeli." Tak lama kemudian orang tersebut kembali menemui Rasulullah dengan membawa kapak. "Saya mempunyai sehelai kain tebal. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat menyahut. "Saya beli keduanya dengan harga dua dirham. "Dua atau tiga dirham?" tanya Rasulullah kepada para hadirin sampai dua kali. Malaysia sudah semestinya terus menerus meningkatkan usaha menerapkan nilai -nilai Islam di dalam setiap bidang kegiatan kerajaan. seraya berkata. maka hendaklah kamu menurutnya. Kepada para sahabat yang hadir pada saat itu beliau menawarkan. ajaran yang mementingkan kebahagiaan umat manusia sejagat. kerana jalan -jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah¶. Lelaki itu membawa barang miliknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah. dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari pada Islam)." sambung Rasulullah. . Beliau melengkapi kapak itu dengan membuatkan gagangnya ter lebih dahulu. Namun demikian oleh kerana segala kegiatan kerajaan itu melibatkan manusia maka sewajarnya setiap pekerja (termasuk pekerja Badan-Badan Berkanun) diberi bimbingan khusus dari semasa ke semasa untuk melengkapkan mereka sebagai pekerja yang akan melaksanakan tugasnya selaras dengan ajaran Islam. dan jangan menemui aku sampai dua pekan. Nilai Bekerja Dalam Islam Anas bin Malik meriwayatkan bahwa seorang lelaki dari kaum Anshar datang menghadap Rasulullah saw dan meminta sesuatu kepada beliau. o o 14. Setelah dua pekan ia menemui kembali Rasulullah untuk melaporkan hasil kerjanya." "Bawalah kemari kedua barang tersebut.

Rasulullah bersabda. Dengan demikian maka tidak ada lagi sisa waktu untuk berandai-andai. kenapa ulama besar sekaliber itu masih juga bekerja. berkhayal merupakan kesibukan yang menghabiskan waktunya. Baginya. Islam sangat menghargai kerja atau usaha. Kerja tidak hanya menghasilkan nafkah materi. bahkan maghfirah dari Allah swt. dan kemudian didapatkan suatu jawaban yang luar biasa. Di tengah kesibukannya belajar dan mengajar. sedangkan berjuang. Ghibah tidak saja merupakan kebiasaan wanita. terutama para pemudanya. Seorang yang sibuk bekerja akan kehabisan waktu untuk bersantai-santai. Sebaliknya. Ia tanyakan hal itu kepada sang Imam. tapi juga pahala. Perbuatan ini merupakan kehinaan. Sebaliknya. sehingga syariaat Islam menetapkannya sebagai suatu kewajiban. Ia katakan bahwa bekerja itu bukan suatu yang hina. bagi orangorang yang menganggur. ia masih menyempatkan diri untuk bekerja sehingga tidak jelas lagi apakah ia seorang pedagang yang ulama atau ulama yang pedagang. Salah satunya adalah meminta-minta. Begitu pentingnya arti bekerja. Padahal diketahui bahwa berkhayal itu merupakan bisikan syetan. "Pekerjaanmu ini lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai pengemis. Bekerja juga berkait dengan kesucian jiwa. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati. Bekerja dalam Islam bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan perut. Sedemikian tingginya penghargaan itu sehingga orang yang bersungguh-sungguh bekerja disejajarkan dengan mujahid fi sabilillah. Ilmunya luas dan muridnya banyak. Untuk menanggulagi kejahatan itu sebenarnya sederhana saja. tap juga untuk memelihara harga i diri. Jatuhnya harkat dan harga diri akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. tapi juga kaum laki-laki yang banyak waktu luangnya. Kerja juga berkait dengan martabat manusia. tapi juga akan dihinakan Allah kelak di akhirat. Setiap muslim yang berkemampuan wajib hukumnya bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. apalagi melakukan ghibah. bekerja dalam Islam menempati posisi yang mulia. baik di sisi manusia maupun di sisi Allah swt. martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. orang yang tidak bekerja alias menganggur. ngobrol sana-sini. Ciptakan lapangan pekerjaan dan suruh semua orang bekerja. Suatu kali ia didapati oleh salah seorang sedang berdagang." Melalui kisah ini kita diberi pelajaran oleh Rasulullah tentang arti pentingnya kerja. Bukankah nabi-nabi Allah adalah .Mendengar penuturan lelaki Anshar itu. Dengan bekerja seseorang akan selalu berpikir untuk memperbaiki mutu pekerjaannya. berkhayal dan melamun. selain mendatangkan pahala juga memberi banyak manfaat lain. Orang tadi merasa iba bercampur heran. Orang yang meminta-minta kepada sesama manusia tidak saja hina di dunia. juga di hadapan orang lain. Bekerja. Insya -Allah secara otomatis angka kriminalitas menurun drastis. berusaha itu suatu keharusan. yang akan membuat cacat di wajahmu kelak pada hari kiamat. selain kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri. membincangkan orang lain. Oleh karenanya. belajar dan mengajarkan ilmu itu juga kewajiban. Seorang yang telah bekerja dan bersungguh sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliannya. tapi mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Di sinilah pangkal segala tindak kejahatan.

Artinya. konsep kerja itu menyangkut juga aplikasinya. puasa dan sebagainya). Beliau tidak hanya berhasil mengembangkan modal istrinya." (HR Ahmad) Kelelahan seorang muslim dalam mencari rezeki dinilai oleh Allah sebagai pahala. orang yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala. Barangsiapa yang bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya. Keduanya merupakan perbuatan kriminal dalam perdagangan. Bahkan bisa menjadi penebus dosa. juga pedagang. Orang yang pulang ke rumah dalam keadaan kepayahan karena seharian bekerja akan diampuni oleh Allah swt. karena bekerja dalam konsep Islam itu merupakan kewajiban atau fardhu. maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah swt. tapi juga modal yang ditanam oleh masyarakat sekitarnya. Rasulullah saw dikenal sebagai pedagang yang sukses. maka jangan heran jika Umar bin Khaththab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar keluar untuk mencari nafkah. maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. sedangkan mereka yang meninggalkannya akan terkenai sanksi dosa. baik secara kuantitas (jumlah satuan). Dalam kaidah fiqih. Banyak orang yang mengira bahwa mengurangi timbangan saja yang berdosa. Dalam kaitan ini Rasulullah menegaskan dalam sebuah sabdanya: "Barangsiapa yang pada malam harinya merasa kelelahan karena bekerja pada siang harinya. Beliau tidak hanya sukses membawa keuntungan materi. di kantor. atau timbangan. Tentang kewajiban bekerja ini Rasulullah bersabda. tapi juga memberikan modelnya.Umar tidak suka melihat orang yang pada siang hari tetap asyik duduk berdzikir di masjid. Tidak mengurangi timbangan." (HR ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Karena bekerja merupakan kewajiban ummat Islam. seorang yang bersusah-payah mencari rezeqi yang halal. "Mencari rizqi yang halal itu wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. Tidak ngebut yang dapat mencelakakan . Padahal setiap pengurangan. ukuran. Islam tidak hanya bicara dalam dataran teori. di jalan. Di tengah masyarakatnya beliau dikenal jujur dan amanah. beliau berhasil mengembangkan paradigma baru yang sama sekali berbeda dengan yang sudah ada. Di tengah praktek bisnis yang kotor. maupun kualitas (mutu barang) sama -sama mengurangi kadar. Berlaku jujur kepada pembeli itu merupakan dzikir. Dzikir tidak hanya bisa dilakukan di masjid. penuh tipu daya. Di tengah kaumnya. tukang pande besi.para pekerja? Sebagian menjadi penggembala. sementara sinar matahari sudah berpancar. Bukankah Rasulullah sebagai uswatun hasanah. takaran. sedangankan mengurangi kualitas tidak apa -apa. termasuk tidak mengurangi kualitas itu juga dzikir. Tentang nilai usaha ini. tapi juga bisa dilakukan di pasar. petani. top figure ummat Islam adalah seorang pekerja? Bukankah para sahabat yang mengelilingi beliau adalah juga para pekerja? Dalam pandangan Islam. Berdzikir dalam perjalanan adalah displin berlalu lintas." (HR Ahmad) Kenapa orang yang bekerja itu mendapatkan pahala di sisi Allah swt? Jawabannya sederhana. yang hasilnya digunakan sepenuhnya di jalan Allah disamakan derajatnya dengan para mujahid yang berperang di jalan Allah. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil. dan di mana saja. tapi juga sukses mengharumkan namanya.

disiplin waktu.diri maupun orang lain. Termasuk dzikir di kantor adalah menundukkan pandangan ketika melihat atau berhadapan dengan karyawati. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau melihat suatu kemaksiatan. Berdzikir di kantor adalah melaksanakan semua pekerjaan dengan baik dan rapi. Ketika seseorang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan berat kemudian dia berucap "alhamdulillahi rabbil 'alamin". maka penghayatannya jauh lebih mendalam daripada ucapan bibir tanpa aksi. Ketika seseorang mendapat musibah dalam bekerja kemudian dia berucap "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" jauh lebih bermakna dibandingkan bila diucapkan oleh orang berdiam diri. Istighfar semacam ini mungkin jauh lebih berarti daripada istighfarnya ribuan orang yang dikumpulkan di lapangan dalam suatu acara istighasah yang penuh dengan rekayasa . suatu aktivitas yang sulit dihindari pada saat ini. Taat mengikuti rambu-rambu lalu lintas. dan melaksanakan tugas sesuai dengan standar mutu. kemudian dia beristighfar. dan tidak mentang-mentang di jalan raya. maka istighfarnya menjadi lebih bermakna ketimbang seribu istighfar yang dilakukan orang yang sedang tidak beraktivitas apa-apa. Justru di sinilah nilainya bekerja. Ungkapan dzikir yang dilakukan oleh orang yang sedang beke sangat berbeda artinya bila rja dibandingkan dzikirnya orang yang sedang berdiam diri.