. Bekerja Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam, diharuskan bekerja dan diperhatikan berkelana dipermukaan bumi

ini. Serta diperintahkan makan dari rizki Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mulk : 15 : Artinya : ³Dialah yang menjadikan bumi itu rumah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya´. Bekerja merupakan suatu yang utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok untuk menvapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dalam tugas ini, Allah telah memilih manusia unbtuk mengelola bumi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah, bahwa hal itu pernah diajarkan oleh Nabi Saleh a.s kepada kaumnya, QS. Hud: 61: Artinya : ³Wahai Kaumku ! sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan, melainkan dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah (liat) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurmu´.

Konsep Kerja Dalam Islam
February 18, 2009admin

Kemuliaan seseorang insan itu bergantung kepada apa yang dilakukannya. Dengan itu, sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekatkan seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta ada kerelevanannya untuk diberi perhatian. Amalan atau pekerjaan sebegini, selain mem perolehi keberkatan serta kesenangan dunia, apa yang lebih penting ianya merupakan jalan atau tiket dalam menentukan tahap kehidupan seseorang di akhirat kelak, sama ada dari golongan ahli syurga atau sebaliknya. Istilah µkerja¶ dalam Islam bukan semata-mata merujuk kepada mencari rezeki hidup untuk diri dan keluarga dengan berhempas pulas siang dan malam, serta pagi dan petang tanpa mengira waktu atau ketika, tetapi ia mencakupi segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkatan bagi diri, ahli keluarga dan masyarakat sekelilingnya dan seterusnya negara. Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang menyumbang jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan negara tanpa menyusahkan orang lain. Lantaran itulah, kategori µahli syurga¶ seperti mana digambarkan dalam al-Quran tidak menetapkan kriteria orang yang mempunyai pekerjaan tetap sama ada sebagai pendidik berjaya atau kerani akaun di syarikat-syarikat besar ataupun mekanik berjaya di sesebuah bengk kenderaan. el Sebaliknya al-Quran menggariskan golongan yang baik lagi berjaya (al falah) itu adalah orang -

Inilah golongan yang diistilahkan sebagai tenang dalam ibadah. Konsep Bekerja Menurut Pandangan Islam Oleh: Hj. Ahmad bin Hj. pemandu kenderaan. mungkin terdiri daripada pensyarah universiti. semuanya bercitacita untuk mendapat pekerjaan atau boleh bekerja bagi menampung keperluan hidupnya sendiri atau keluarganya. redha dengan kehidupan yang ditempuhi. tanpa melakukan amalan sunat yang banyak dan seumpama -nya. Sifat -sifat sebeginilah sebenarnya yang menjamin kebaikan dan kedudukan seseorang di dunia dan akhirat kelak. BAHEIS Pendahuluan: Tidak ada siapa yang akan mempertikaikan jika ada yang mengatakan bahawa setiap orang mahu bekerja atau mendapatkan pekerjaan untuk menjamin kehidupannya. al Mu¶minun: 1-11). Maka binasalah golongan berilmu. memelihara pandangan dan kemaluannya serta menunaikan tanggungjawabsosialnya seperti mengeluarkan zakat dan seumpamanya (lihat Quran. Alangkah baiknya kalau umat Islam hari ini. maka tidak hairanlah antara mereka itu termasuk golongan yang memberi minum anjing kelaparan. serta optimis dengan janji-janji Allah. Kalau kita ambil contoh dari golongan belia. Dari situlah akan lahir nilai keberkatan yang sebenar dalam hidup dengan curahan nikmat Allah yang banyak.yang banyak taqwa mereka kepada Allah. baik yang berpelajaran menengath atau tinggi sama ada mereka yang gagal dan tidak pernah bersekolah langsung. Rasulullah SAW pernah bersabda: Binasalah orang-orang Islam kecuali mereka yang berilmu. Adakah bekerja itu boleh dipandang sebagai suatu kewajipan atau tanggungjawab yang mempunyai tujuan yang lebih luas? Tetapi apakah yang bekerja itu h anya sekadar untuk . khusyuk sembahyangnya. dapat bergerak dan bekerja dengan tekun dengan matlamat yang satu iaitu µmardatillah¶ (keredhaan Allah) itulah yang dicari dalam apa jua urusan yang dibuat. Jika ditinjau hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ciri-ciri manusia yang baik di sisi Allah. Golongan ini. dan setiap individu itu dikira berdasarkan apa yang diniatkannya«¶ Dalam riwayat lain. tukang sapu. Dalam satu hadis seperti mana telah diriwayatkan oleh Saidina Umar al-Khattab berbunyi: Bahawasanya setiap amalan itu bergantung kepada niat. kecuali mereka yang beramal dengan ilmu mereka. Sesungguhnya golongan yang ikhlas ini juga masih dalam keadaan bahaya yang amat besar«¶ Kedua -dua hadis di atas sudah cukup menjelaskan betapa niat yang disertai dengan keikhlasan itulah inti pati sebenar dalam kehidupan dan pekerjaan manusia. mereka yang memelihara mata. baik tutur katanya. Awang Institut Dakwah Dan Latihan Islam. Dan binasalah golongan yang beramal dengan ilmu mereka kecuali mereka yang ikhlas. ataupun seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. telinga dan lidah dari perkara -perkara nista.

menampung dan menjamin kehidupan di dunia ini. antaranya: 1. Oleh yang demikian segala kerja dan usaha yang dibolehkan oleh syarak baik yang bersifat kebendaan atau abstrak atau gabungan dan kedua-duanya adalah dianggap oleh Islam sebaga "kerja". pertukangan tangan dan sebagainya atau kerja bercorak aqli (mental) seperti jawatan pegawai. 2. . Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri". bahkan mereka adalah semua anggota masyarakat. masyarakat seluruhnya dan semua peringkat adalah pekerja. Soalan ini perlulah kita jawab dengan memahami konsep kerja menurut pandangan Islam. Adapun kerja atau amal dengan maknanya yang khusus iaitu melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi seluruhnya. terdapat kesimpulan bahawa konsep kerja menurut Islam adalah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syarak sebagai balasan kepada upah atau bayaran. (Riwayat al-Bukhari) Selain daripada itu para sahabat menggunakan perkataan pekerja (amil) untuk jawatan orang yang ditugaskan menjadi petugas pemerintahan umpamanva kadi.a. gabenor dan sebagainya. Amal dengan makna umum ialah melakukan atau meninggalkan apa jua perbuatan yang disuruh atau dilarang oleh agama yang meliputi perbuatan baik atau jahat. sama ada kerja itu bercorak jasmani (flzikal) seperti kerja buruh. pertanian. baik yang berupa perguruan. Jadi mengikut konsep Islam bahawa masyarakat itu adalah tersusun atau terbentuk dari kerjasama antara sesama para pekerja di dalamnya. Oleh yang demikian konsep kerja seperti ini membawa implikasi sosial yang penting. Bahawa asal manusia adalah sama sebagai manusia dan pekerja yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan sekalipun perbezaan itu tidaklah merupakan keistimewaan satu pihak terhadap yang lain. Segala kerja yang bermanfaat Islam dan yang sekecil-kecilnya seperti menyapu longkang hingga kepada yang sebesar-besarnya seperti menjadi menteri atau kepala negara adalah merupakan kerja atau amal sekalipun ianya berlainan peringkat dan kelayakan yang diperlukan untuknya. Kerja yang bercorak jasmani (fizikal) 2. Perbuatan baik dinamakan amal soleh dan perbuatan jahat dinamakan maksiat. Berdasarkan konsep ini maka menurut pandangan Islam.w). bukan terdiri dari kumpulan para pekerja dan para majikan seperti yang difahami menurut sistem ekonomi komunis atau kapitalis. Kerja yang bercorak aqli/fikiran (mental) Dari keterangan hadis-hadis Rasulullah (s. Pengertian Kerja: Kerja atau amal menurut Islam dapat diertikan dengan makna yang umum dan makna yang khusus. Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbahagi kepada: 1. Para pekerja bukanlah hanya satu kelompok dari masyarakat. iktisas atau jawatan perkeranian dan teknikal dengan kerajaan atau swasta.

Seperti firman Allah bermaksud: "Demi masa. Oleh itu tahap iman sentiasa dikaitkan oleh al-Quran dengan amal soleh atau perbuatan baik. sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supava kamu berkenal-kenalan. sesungguhnya sekalian manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh". Ini bererti Islam itu adalah akidah yang mesti diamalkan dan amalan yang mesti berakidah secara tidak terpisah. (alAn'am: 132) Kerja sebagai sumber nilai manusia bererti manusia itu sendiri menentukan nilai atau harga ke atas sesuatu perkara itu. Oleh yang demikian Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan dan juga syarat-syarat kegiatan . Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang taqwa. Sesuatu perkara itu pada zatnya tidak ada apa-apa nilai kecuali kerana nisbahnya kepada apa yang dikerjakan oleh manusia bagi menghasil. membuat. (al-Asr: 1-3) Kerja Sebagai Sumber Nilai: Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insan dan ukuran yang tanggungjawab berbeza." (al-Hujurat: 13) Dengan menggunakan segala unsur-unsur perbezaan darjat atau warna kulit itu maka jadilah kerja menurut Islam suatu tuntutan kewajipan yang menyeluruh atas setiap orang yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu dan juga masyarakat. Jadi tidaklah kerja itu hanya khusus untuk golongan hamba abdi seperti sebelumnya. mengedar atau menggunakannya. Kerja juga merupakan sumber yang objektif bagi penilai prestasi manusia berasaskan segi kelayakan. Firman Allah bermaksud: "Dan katakanlah wahai Muhammad. Firman Allah yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia. (al-Najm: 39) Firman-Nya lagi bermaksud: "Dan bagi tiap-tiap seseorang beberapa darjat tingkatan balasan disebabkan amal yang mereka kerjakan dan ingatlah Tuhan itu tidak lalai dari apa yang mereka lakukan". Firman Allah bermaksud: "Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang itu melainkan balasan apa yang diusahakan"." (al-Taubah: 105) Islam juga meningkatkan tuntutan kerja itu hingga ke tahap kewajipan agama. maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. beramallah kamu akan segala apa yang diperintahkan.Kerja Menurut Tuntutan Islam: Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya selaras dengan dasar persamaan yang diisytiharkan oleh Islam bagi menghapuskan sistem yang membeza-bezakan manusia mengikut darjat atau kasta dan warna kulit.

w) bermaksud: "Bahawa sesungguhnya seseorang kamu pergi mengambil seutas tali kemudian mengikat seberkas kayu api lalu menjualnya hingga dengan sebab itu ia dapat memelihara harga dirinya. Kerja Sebagai Sumber Pencarian: Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi menyara hidupnya. serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah dan kepada-Nya jualah dibangkitkan hidup semula.bagi menentukan suatu pekerjaan atau jawatan itu supaya dapat dinilai prestasi kerja seseorang itu. (al-Baqarah: 168) Sabda Nabi (s. Dalam hadis Rasulullah (s.w) bermaksud: "Mencari kerja halal itu wajib atas setiap orang Islam. sebagai contoh: 1." Kerja Sebagai Asas Kemajuan Umat: Islam mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan mata pencarian hidup dan secara langsung mendorongkan kepada kemajuan sosioekonomi. Firman-Nya bermaksud: "Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di bumi dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai-bagai jalan) penghidupan. ekonomi dan politik. maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunnya." (al-A'raf: 168) Dan firman-Nya lagi bermaksud: "Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Dengan cara ini. perusahaan dan perniagaan. makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik"." Oleh yang demikian Islam mencela kerja meminta-minta atau mengharapkan pertolongan orang lain kerana ianya boleh merendahkan harga diri atau maruah. Di bidang Pertanian . Firman Allah bermaksud: "Wahai sekalian manusia.w) sangat ketara dorongan ke arah kemajuan ekonomi di sektor tersebut." (al-Mulk: 15) Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal kerana pekerjaan itu adalah bagi memelihara maruah dan kehormatan manusia. adalah lebih baik daripada ia pergi meminta-minta kepada orang sama ada mereka rnemberinya atau menolaknya. Islam mengambil perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap kemajuan umat kerana itu ia sangat menekankan kemajuan di peringkat masyarakat dengan menggalakkan berbagai kegiatan ekonomi sama ada di sekitar pertanian. Islam memberi berbagai-bagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segal a nikmat ini.a.a.a. Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai prestasi seseorang sama ada segi sosial. Dalam sebuah hadis Rasulullah (s.

w) meminta lelaki itu datang lagi.a.a. para syuhada' dan orang-orang soleh dengan sabda bermaksud: "Peniaga yang jujur adalah bersama para wali. Akhirnya baginda dapat menjualnya dengan harga dua dirham dan diberikan wang tersebut kepada lelaki itu sambil baginda berkata: "Belilah makanan untuk keluargamu dengan satu dirham manakala satu dirham lagi belikanlah sebilah kapak". lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah. Lalu dibawanya kedua-dua barang itu. orang-orang siddiqin.w. Di bidang Perniagaan Rasulullah (s.w) pernah meletakkan para peniaga yang jujur dan amanah kepada kedudukan yang sejajar dengan para wali.Sabda Rasulullah s. Islam sentiasa memandang berat dan menyeru umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki melalui dua pendekatan berikut: Islam melarang dan mencegah umatnya meminta-minta dan menganggur. 2. Lelaki itu pergi dan kembali lagi selepas 15 hari sambil membawa datang 10 dirham.w bermaksud: "Tidaklah seseorang mukmin itu menyemai akan semaian atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung atau manusia melainkan ianya adalah menjadi sedekah". Baginda bertanya lagi dengan bersungguh-sungguh. Baginda sering benar mengarahkan orang yang datang meminta. para syuhada' dan orang-orang soleh". suatu ketika seorang fakir datang meminta-minta kepada baginda lalu baginda bertanya: "Adakah anda memiliki sesuatu?" "Tidak".Maka baginda bersabda kepadanya: "Bawakan kedua-dua benda itu kepada saya". Banyak hadis Nabi (s. orang-orang yang benar. Islam Menolak Pengangguran: Islam menuntut umatnya bekerja secara yang disyariatkan atau dibenarkan menurut syarak bagi menjamin kebaikan bersama dengan mengelakkan dari meminta-minta dan sebaliknya hendaklah berdikari. kata lelaki itu. supaya mereka bekerja umpamanya." Maka baginda Rasulullah (s. lalu lelaki itu menjawab: "Saya ada sehelai hamparan yang separuhnya kami jadikan alas duduk dan separuhnya lagi kami buat selimut dan ada sebuah mangkuk yang kami gunakan untuk minum". .a. Kemudian Rasulullah (s.a. Di bidang Perusahaan Sabda Rasulullah s. Allah telah memberkati saya pada kerja yang tuan suruh saya itu. 3. lalu lelaki itupun datang dan baginda telah membubuhkan hulu kapak itu dan menyuruh lelaki itu pergi mencari kayu api sambil baginda mengatakan kepada lelaki itu supaya lelaki itu tidak akan berjumpa lagi dalam masa 15 hari.w) bersabda: "Itu adalah lebih baik daripada anda datang pada hari kiamat kelak sedang pada muka anda bertanda kerana meminta-minta. kemudian Nabi tunjukkan barang itu kepada orang yang berada di sisi baginda kalau ada sesiapa yang hendak membelinya.a.a. bermaksud: "Sebaik usaha ialah usaha seorang pengusaha apabila ia bersifat jujur dan nasihatmenasihati. Baginda juga menyatakan bahawa sembilan persepuluh dari pada rezeki itu adalah pada perniagaan.w) mengenai larangan berusaha cara meminta.

bahkan sebaliknya hendaklah menjadi umat yang kuat dan mampu membela mereka yang lemah dan tertindas agar seluruh manusia menikmati keadilan dan rahmat yang dibawa oleh Islam sebagai agama atau "ad-Din" yang tertinggi dan mengatasi seluruh kepercayaan dan ideologi manusia. 16 -30.T bermaksud: "Dialah Allah yang mengutuskan Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (Islam) supaya ia meninggikan atas segala agama yang lain. Kesimpulan: Berdasarkan kepada keterangan ayat-ayat al-Quran dan hadis Rasulullah (s. . Tuhan Pencipta alam. melainkan kerana taqwanya. Ringkasnya. Kerja menurut konsep Islam adalah segala yang dilakukan oleh manusia yang meliputi kerja untuk dunia dan kerja untuk akhirat. walaupun orang musyrik membencinya". Kerja merupakan cara yang tabi'i untuk manusia mencari nafkah bagi menyara hidup dan keluarga melalui berbagai sektor pekerjaan dan perusahaan yang sedia terbuka peluangnya dengan persediaan dan kemudahan alam yang Allah sediakan di atas muka bumi ini. tidak meminta-minta dan berharap kepada bantuan dan belas kasihan orang lain.Berdasarkan kepada banyak hadis mengenai perkara ini. 4.W.a. Sumber: Sinaran Islam. keturunan atau warna kulit. para ulama membuat kesimpulan bahawa larangan meminta-minta itu bukanlah sekadar perintah bersifat akhlak sahaja bahkan orang yang menjadikan kerja meminta-minta itu sebagai "profesion". Islam mewajibkan kerja ke atas seluruh umatnya tanpa mengira darjat. Islam melarang/menolak pengangguran kerana ia akan mendedahkan kepada kelemahan dan kefakiran dan jatuhnya maruah diri/ummah. 3. kerana seluruh umat manusia adalah sama di sisi Allah. Jun 1988. kerana Islam menghendaki setiap umatnya bermaruah dan berdikari. 2. 6. 2. kita dapat simpulkan seperti berikut:1. Tahun 8. hendaklah dikenakan hukuman yang berpatutan. Kerja adalah asas penilaian manusia dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sebagai khalifah Allah dan hamba-Nya untuk memakmurkan bumi ini dan sekaligus pula beribadat kepada Allah. 7.w) dengan huraian-huraian seperti yang disebutkan dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Islam sangat mengambil berat terhadap "kerja" dengan menjelaskan konsep kerja itu dan kedudukannya yang tinggi dalam ajaran Islam. Kerja untuk kehidupan dunia sama ada yang bercorak aqli/mental (white collar job) atau bercorak jasmani (blue collar job) adalah dipandang sama penting dan mulia di sisi Islam asal sahaja dibolehkan oleh syarak. Masyarakat Islam adalah sama-sama bertanggungjawab dan bekerjasama melalui kerja masing-masing. 5. Firman Allah S. Bil. Berdasarkan kebolehan dan kelayakan serta kelayakan bidang masing-masing kerana segala kerja mereka adalah bersumberkan iman dan bertujuan melaksanakan amal soleh. hal.

watak. Padahal kalau Allah berkehendak para Nabi yang membawa misi untuk menyeru menyembah hanya satu Tuhan bisa hidup dengan parlente. Berkat kerja keras itu usaha dagang Rasulullah berkembang. berjumpa dengan Sa¶ad bin Mu¶adz Al-Anshari. hidup bergelimang . ekonomi sampai membuat benteng untuk strategi militer tetap dikerjakan. Istilah etos kerja terdiri dari dua kata yaitu etos dan kerja. keduanya tidak dapat terpisahkan. Bekerja merupakan ibadah dan harga diri sebagai Manusia Alangkah mulianya ajaran dalam Islam tentang etos kerja. beliau berdagang jauh sampai ke Syam (Suriah sekarang). kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Sedangkan kata ³kerja´ berarti usaha untuk melalukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Nabi Yusuf seorang akuntan. Dalam islam kerja sesungguhnya bentuk implemantasi dari penciptaannya di bumi. Bahkan ketika resmi di angkat sebagai Rasul dan pemimpin umat semangat kerja Nabi Muhammad tidaklah kendor. ³Kenapa tanganmu?´ tanya Rasul kepada Sa¶ad. Nabi Sulaiman seorang insiyur yang hebat.´ jawab Sa¶ad. ³Wahai Rasullullah. Nabi Musa seorang pengembala. kepribadian. Seketika itu beliau mengambil tangan Sa¶ad dan menciumnya seraya berkata. ³Inilah tangan yang yang tidak akan pernah tersentuh api neraka´. sebagai khalifah fil ardhi. ³Tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku´. ajaran etos kerja juga telah di contohkan Rasulullah.Etos Kerja dalam Perspektif Islam OPINI | 14 January 2011 | 10:30 304 15 2 dari 3 Kompasianer menilai Inspiratif Suatu hari Rasulullah SAW. Nabi Nuh pandai membuat Kapal. karakter. Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya menyelaraskan kehidu pan duniawi dan akhirat. manusia dalam wujud fisiknya di perintahkan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Nabi Zakaria seorang tukang kayu. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa¶ad melepuh. Kata ³etos´ berasal dari bahasa Yunani ³Ethos´ yang berarti sikap. Ketika masa remaja Rasulullah merupakan seorang pedagang yang ulet. keyakinan atas sesuatu. urusan dunia dari pemerintahan. Jauh sebelum periode kenabian Muhammad para Rasul juga di ajarkan untuk memelihara etos kerjanya. Nabi Isa seorang tabib yang mumpuni dll (lebih lengkap silahkan lihat tulisan saya sebelumnya tentang etos kerja Nabi Allah).

(28:77). Belum lagi dalam rukun islam ada perintah zakat dan ibadah haji yang hanya bisa di lakukan bila harta mencukupi. karena agama ini mendorong kita untuk memiliki etos kerja. seingat . dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dunia. Dalam daftar rillis tahunan majalah Forbes tentang orang kaya dunia. Dalam Islam di kenal dengan istilah ihsan. dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Seringkali umat Islam terjebak dengan istilah Tawakkal dan Qanaah. ³Hai orangorang beriman. Calon jemaah haji yang memenuhi panggilan Allah Setiap muslim harusnya bersyukur. dan berbuat ihsanlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu . istri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan´. Jadi salah besar pandangan yang menilai islam dan umatnya hanya untuk orang-orang malas dan melarat. ³Dan carilah apa yang dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. ihsan berarti optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Dan qanaah tidak menjadikan muslim cepat berpuas dengan rejeki yang di beri. Menurut Nurcholis Madjid. Tentunya harta di dapatkan dengan kerja. directing dan controling. Kehidupan dunia mesti diseimbangkan dengan penanaman modal akherat (PMA). apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum¶at. keluarga dan kerabat dll. dalam peringkat 100 besar oarng kaya dunia sangat jarang kita jumpai muslimin masuk dalam rangking tersebut. Etos kerja tidak bisa dilepaskan dari bekerja profesional diawali dengan Bismilllah dengan niat karena Allah (innamal amalu binniyat). anak. lagi-lagi tersirat kita di ajarkan untuk mencari harta dunia. ada diri sendiri untuk di hidupi. Nabi (utusan Allah) tidak hanya menyeru manusia menyembah Satu Tuhan tapi juga menyeru manusia untuk memakmurkan alamnya. Tawakkal di artikan menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah termasuk urusan perut dan rejeki. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini jelas memerintahkan kita mencari modal untuk akherat (perintah shalat jumat) lalu kemudian jangan melupakan tugas yang lain. untuk kehidupan dunia. organizing. begitu pula Qanaah yang hanya di artikan sempit merasa ridha dan bersyukur dengan rejeki yang ada sekarang. staffing. Di sini Allah memberikan hikah kepada manusia. maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. bahkan sesempurna mungkin.kemewahan. Padahal konsep sejati dari Islam adalah mendahulukan konsep bekerja baru bertawakkal kepada sang pencipta.´(QS:62:9). bukankah Allah itu maha kaya dan tidak membatasi kekayaaan kita sepanjang kekayaan yang di ridhai Allah. Dalam konsep sederhana manajemen modern Etos Kerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen yaitu planning.

Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan´(QS:67:15) Dalam 10 tahun terakhir muncul fenomena orang kaya dari timur tengah. Masroom [email_address] 0137885504 Kepentingan Tajuk o o o o 3. Padahal banyak ayat dalam Quran yang memotivasi kerja kita ³Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Mengukuhkan kefahaman ³kerja sebagai ibadah´ Menghindari kesan negatif salah anggapan terhadap kerja Penerapan nilai-nilai Islam dalam etika bekerja Islam agama yang sempurna & menyeluruh Konsep Bekerja Dalam Islam o o o o 4. Salam kompasiana kerja sebagai ibadah . mereka banyak membeli aset dan menjadi pemilik sejumlah perusahaan di benua Eropa.a. 2. zikir« Memberi nafkah = wajib kepada suami / bapa / penjaga Hadis Rasulullah s.t Contoh ibadah.´ Konsep Ibadah Kerja Sebagai Ibadah? 5. o o o o Ibadah = taat & patuh kepada suruhan/larangan Allah s.Presentation Transcript 1.saya hanya ada Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud (Saudi Arabia) dan Azim Hasham Premij (India). solat.w. KERJA SEBAGAI IBADAH Mohd Nasir b. . Kerja yang halal ialah kerja yang tidak bercanggah dengan syarak. Tidak itu saja kebangkitan ekonomi Islam juga kemudian memoderenisasi negeri negeri Islam di Jazirah Arab dan kawasan Asia lainnya. Semoga Etos kerja ini bisa menjadikan kaum muslimin bisa mandiri. puasa. zakat.w. o o ³ Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Bekerja adalah satu kewajipan dalam Islam ³ Mencari kerja yang halal itu adalah fardu selepas fardu´ Kerja dalam Islam ialah kerja yang halal dan mendatangkan kebaikan kepada individu dan masyarakat sekitarn ya.

a. Kerja Untuk Dunia & Akhirat o o 77. supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat).Dan tuntutlah Dengan harta kekayaan Yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah Engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia. dan janganlah Engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Taat Kepada Allah. Rasul & Majikan 8. d an bertaqwalah kepada Allah. o o 7. dan jangan sekali -kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. serta ingatlah akan Allah banyak -banyak (dalam Segala keadaan). ´ ´ ³ ³ 11. Tolong Menolong o o ³ dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa. 10. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan. &quot. dan janganlah kamu bertolong tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan ´ 13. hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang -orang Yang menegakkan keadilan kerana Allah. Kerja Bersungguh-sungguh o o o Rasulullah s. lagi menerangkan kebenaran. o 9. Kerja Jangan Sampai Lupa Allah o o Kemudian setelah selesai sembahyang. dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya Yang melimpah-limpah). 12. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang berbuat kerosakan &quot. Penutup .w menyuruh kerja bersungguh-sungguh. Kerjasama. dan carilah apa Yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah.o ³ Barang siapa bekerja untuk anak dan isterinya melalui jalan yang halal maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah´ Kerja Adalah Amanah Allah 6. maka b ertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing masing). Berlaku Adil o o Wahai orang-orang Yang beriman..

ajaran yang mementingkan kebahagiaan umat manusia sejagat. Setelah barang diterima. o o 14. ya Rasulullah!" jawabnya. dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari pada Islam)." Rasulullah menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli dan menerima uangnya." "Bawalah kemari kedua barang tersebut. "Saya mempunyai sehelai kain tebal. mereka hendaklah sentiasa sedar dan berusaha untuk menunaik an tugas mereka menurut ajaran Islam. Selain itu saya juga mempunyai sebuah mangkuk besar yang kami pakai untuk minum. Lelaki itu menuturkan bahwa selama dua pekan itu ia telah berhasil mengumpulkan uang sepuluh dirham setelah sebagian dibelikan makanan dan pakaian. Dari pihak pekerja sendiri. "Dua atau tiga dirham?" tanya Rasulullah kepada para hadirin sampai dua kali. "Belikan satu dirham untuk keperluanmu dan satu dirham lagi belikan sebuah kapak dan engkau kembali lagi ke sini. Namun demikian oleh kerana segala kegiatan kerajaan itu melibatkan manusia maka sewajarnya setiap pekerja (termasuk pekerja Badan-Badan Berkanun) diberi bimbingan khusus dari semasa ke semasa untuk melengkapkan mereka sebagai pekerja yang akan melaksanakan tugasnya selaras dengan ajaran Islam. siapakah yang mau membeli. "Adakah sesuatu di rumahmu?" "Ada. lalu hasilnya kamu jual di pasar. Salah seorang menawar kedua barang itu dengan harga satu dirham. Kepada para sahabat yang hadir pada saat itu beliau menawarkan. seraya berkata. kerana jalan -jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah¶. Setelah dua pekan ia menemui kembali Rasulullah untuk melaporkan hasil kerjanya. Beliau melengkapi kapak itu dengan membuatkan gagangnya ter lebih dahulu. maka hendaklah kamu menurutnya." sambung Rasulullah. barangkali ada yang sanggup membeli lebih dari satu dirham. o o ³ Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang lurus. dan jangan menemui aku sampai dua pekan." Lelaki itu taat melaksanakan perintah Rasulullah.o Sebagai sebuah negara yang mengakui di dalam perlembagaan bahawa Islam itu ialah agama rasminya. "Saya beli keduanya dengan harga dua dirham. lantas berkata: "Pergilah mencari kayu bakar. Uang itu lalu beliau serahkan kepada lelaki Anshar tersebut. Rasulullah segera melelangnya. Malaysia sudah semestinya terus menerus meningkatkan usaha menerapkan nilai -nilai Islam di dalam setiap bidang kegiatan kerajaan. Inilah lelang pertama kali yang dilakukan Rasulullah. . yang sebagian kami gunakan untuk selimut dan sebagian kami jadikan alas tidur. Tetapi Rasulullah menawarkan lagi. Rasulullah bertanya kepada lelaki tersebut. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat menyahut. Lelaki itu membawa barang miliknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah." Tak lama kemudian orang tersebut kembali menemui Rasulullah dengan membawa kapak. Nilai Bekerja Dalam Islam Anas bin Malik meriwayatkan bahwa seorang lelaki dari kaum Anshar datang menghadap Rasulullah saw dan meminta sesuatu kepada beliau.

tapi juga pahala. Ia tanyakan hal itu kepada sang Imam. Jatuhnya harkat dan harga diri akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. belajar dan mengajarkan ilmu itu juga kewajiban. ia masih menyempatkan diri untuk bekerja sehingga tidak jelas lagi apakah ia seorang pedagang yang ulama atau ulama yang pedagang.Mendengar penuturan lelaki Anshar itu. Ciptakan lapangan pekerjaan dan suruh semua orang bekerja. yang akan membuat cacat di wajahmu kelak pada hari kiamat. sedangkan berjuang. Setiap muslim yang berkemampuan wajib hukumnya bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. juga di hadapan orang lain. Kerja tidak hanya menghasilkan nafkah materi. tapi juga kaum laki-laki yang banyak waktu luangnya. bagi orangorang yang menganggur. Suatu kali ia didapati oleh salah seorang sedang berdagang. Ilmunya luas dan muridnya banyak. Seorang yang telah bekerja dan bersungguh sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliannya. berkhayal dan melamun. Untuk menanggulagi kejahatan itu sebenarnya sederhana saja. Bukankah nabi-nabi Allah adalah . Rasulullah bersabda. selain kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri. Oleh karenanya. Seorang yang sibuk bekerja akan kehabisan waktu untuk bersantai-santai. Kerja juga berkait dengan martabat manusia. tap juga untuk memelihara harga i diri. berusaha itu suatu keharusan. bahkan maghfirah dari Allah swt. tapi mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan ini merupakan kehinaan. "Pekerjaanmu ini lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai pengemis. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati. Ia katakan bahwa bekerja itu bukan suatu yang hina. apalagi melakukan ghibah. orang yang tidak bekerja alias menganggur. dan kemudian didapatkan suatu jawaban yang luar biasa. Sedemikian tingginya penghargaan itu sehingga orang yang bersungguh-sungguh bekerja disejajarkan dengan mujahid fi sabilillah. Salah satunya adalah meminta-minta. Padahal diketahui bahwa berkhayal itu merupakan bisikan syetan. Orang yang meminta-minta kepada sesama manusia tidak saja hina di dunia. Insya -Allah secara otomatis angka kriminalitas menurun drastis. sehingga syariaat Islam menetapkannya sebagai suatu kewajiban. Dengan bekerja seseorang akan selalu berpikir untuk memperbaiki mutu pekerjaannya. Dengan demikian maka tidak ada lagi sisa waktu untuk berandai-andai. selain mendatangkan pahala juga memberi banyak manfaat lain. membincangkan orang lain. Sebaliknya. berkhayal merupakan kesibukan yang menghabiskan waktunya. Ghibah tidak saja merupakan kebiasaan wanita. Di sinilah pangkal segala tindak kejahatan. Baginya. Di tengah kesibukannya belajar dan mengajar. Islam sangat menghargai kerja atau usaha." Melalui kisah ini kita diberi pelajaran oleh Rasulullah tentang arti pentingnya kerja. Bekerja dalam Islam bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan perut. kenapa ulama besar sekaliber itu masih juga bekerja. bekerja dalam Islam menempati posisi yang mulia. Orang tadi merasa iba bercampur heran. Bekerja. tapi juga akan dihinakan Allah kelak di akhirat. terutama para pemudanya. baik di sisi manusia maupun di sisi Allah swt. martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Begitu pentingnya arti bekerja. Bekerja juga berkait dengan kesucian jiwa. ngobrol sana-sini. Sebaliknya.

termasuk tidak mengurangi kualitas itu juga dzikir. Tentang kewajiban bekerja ini Rasulullah bersabda. juga pedagang. puasa dan sebagainya). "Mencari rizqi yang halal itu wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. Dzikir tidak hanya bisa dilakukan di masjid. Dalam kaitan ini Rasulullah menegaskan dalam sebuah sabdanya: "Barangsiapa yang pada malam harinya merasa kelelahan karena bekerja pada siang harinya. Keduanya merupakan perbuatan kriminal dalam perdagangan. Di tengah praktek bisnis yang kotor. tukang pande besi." (HR Ahmad) Kelelahan seorang muslim dalam mencari rezeki dinilai oleh Allah sebagai pahala. petani. baik secara kuantitas (jumlah satuan). penuh tipu daya. maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah swt.para pekerja? Sebagian menjadi penggembala. Orang yang pulang ke rumah dalam keadaan kepayahan karena seharian bekerja akan diampuni oleh Allah swt. top figure ummat Islam adalah seorang pekerja? Bukankah para sahabat yang mengelilingi beliau adalah juga para pekerja? Dalam pandangan Islam. di kantor. Berdzikir dalam perjalanan adalah displin berlalu lintas. Tidak ngebut yang dapat mencelakakan . Islam tidak hanya bicara dalam dataran teori. Bahkan bisa menjadi penebus dosa. ukuran. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil. maupun kualitas (mutu barang) sama -sama mengurangi kadar." (HR ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Karena bekerja merupakan kewajiban ummat Islam. Padahal setiap pengurangan. Beliau tidak hanya sukses membawa keuntungan materi. sementara sinar matahari sudah berpancar. takaran. atau timbangan. karena bekerja dalam konsep Islam itu merupakan kewajiban atau fardhu. tapi juga memberikan modelnya. di jalan. maka jangan heran jika Umar bin Khaththab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar keluar untuk mencari nafkah. seorang yang bersusah-payah mencari rezeqi yang halal. beliau berhasil mengembangkan paradigma baru yang sama sekali berbeda dengan yang sudah ada. Berlaku jujur kepada pembeli itu merupakan dzikir. Barangsiapa yang bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya. dan di mana saja. yang hasilnya digunakan sepenuhnya di jalan Allah disamakan derajatnya dengan para mujahid yang berperang di jalan Allah." (HR Ahmad) Kenapa orang yang bekerja itu mendapatkan pahala di sisi Allah swt? Jawabannya sederhana. maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Di tengah kaumnya. sedangankan mengurangi kualitas tidak apa -apa. Beliau tidak hanya berhasil mengembangkan modal istrinya. Di tengah masyarakatnya beliau dikenal jujur dan amanah. Dalam kaidah fiqih. Rasulullah saw dikenal sebagai pedagang yang sukses. tapi juga modal yang ditanam oleh masyarakat sekitarnya. tapi juga bisa dilakukan di pasar. orang yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala.Umar tidak suka melihat orang yang pada siang hari tetap asyik duduk berdzikir di masjid. Banyak orang yang mengira bahwa mengurangi timbangan saja yang berdosa. konsep kerja itu menyangkut juga aplikasinya. Tentang nilai usaha ini. tapi juga sukses mengharumkan namanya. Artinya. Bukankah Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Tidak mengurangi timbangan. sedangkan mereka yang meninggalkannya akan terkenai sanksi dosa.

Istighfar semacam ini mungkin jauh lebih berarti daripada istighfarnya ribuan orang yang dikumpulkan di lapangan dalam suatu acara istighasah yang penuh dengan rekayasa . Justru di sinilah nilainya bekerja. suatu aktivitas yang sulit dihindari pada saat ini. maka istighfarnya menjadi lebih bermakna ketimbang seribu istighfar yang dilakukan orang yang sedang tidak beraktivitas apa-apa. Ketika seseorang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan berat kemudian dia berucap "alhamdulillahi rabbil 'alamin". maka penghayatannya jauh lebih mendalam daripada ucapan bibir tanpa aksi. dan melaksanakan tugas sesuai dengan standar mutu.diri maupun orang lain. disiplin waktu. Termasuk dzikir di kantor adalah menundukkan pandangan ketika melihat atau berhadapan dengan karyawati. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau melihat suatu kemaksiatan. kemudian dia beristighfar. dan tidak mentang-mentang di jalan raya. Berdzikir di kantor adalah melaksanakan semua pekerjaan dengan baik dan rapi. Taat mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Ketika seseorang mendapat musibah dalam bekerja kemudian dia berucap "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" jauh lebih bermakna dibandingkan bila diucapkan oleh orang berdiam diri. Ungkapan dzikir yang dilakukan oleh orang yang sedang beke sangat berbeda artinya bila rja dibandingkan dzikirnya orang yang sedang berdiam diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful