. Bekerja Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam, diharuskan bekerja dan diperhatikan berkelana dipermukaan bumi

ini. Serta diperintahkan makan dari rizki Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mulk : 15 : Artinya : ³Dialah yang menjadikan bumi itu rumah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya´. Bekerja merupakan suatu yang utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok untuk menvapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dalam tugas ini, Allah telah memilih manusia unbtuk mengelola bumi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah, bahwa hal itu pernah diajarkan oleh Nabi Saleh a.s kepada kaumnya, QS. Hud: 61: Artinya : ³Wahai Kaumku ! sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan, melainkan dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah (liat) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurmu´.

Konsep Kerja Dalam Islam
February 18, 2009admin

Kemuliaan seseorang insan itu bergantung kepada apa yang dilakukannya. Dengan itu, sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekatkan seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta ada kerelevanannya untuk diberi perhatian. Amalan atau pekerjaan sebegini, selain mem perolehi keberkatan serta kesenangan dunia, apa yang lebih penting ianya merupakan jalan atau tiket dalam menentukan tahap kehidupan seseorang di akhirat kelak, sama ada dari golongan ahli syurga atau sebaliknya. Istilah µkerja¶ dalam Islam bukan semata-mata merujuk kepada mencari rezeki hidup untuk diri dan keluarga dengan berhempas pulas siang dan malam, serta pagi dan petang tanpa mengira waktu atau ketika, tetapi ia mencakupi segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkatan bagi diri, ahli keluarga dan masyarakat sekelilingnya dan seterusnya negara. Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang menyumbang jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan negara tanpa menyusahkan orang lain. Lantaran itulah, kategori µahli syurga¶ seperti mana digambarkan dalam al-Quran tidak menetapkan kriteria orang yang mempunyai pekerjaan tetap sama ada sebagai pendidik berjaya atau kerani akaun di syarikat-syarikat besar ataupun mekanik berjaya di sesebuah bengk kenderaan. el Sebaliknya al-Quran menggariskan golongan yang baik lagi berjaya (al falah) itu adalah orang -

Awang Institut Dakwah Dan Latihan Islam. pemandu kenderaan. Sifat -sifat sebeginilah sebenarnya yang menjamin kebaikan dan kedudukan seseorang di dunia dan akhirat kelak. khusyuk sembahyangnya. al Mu¶minun: 1-11). Konsep Bekerja Menurut Pandangan Islam Oleh: Hj. baik tutur katanya. mungkin terdiri daripada pensyarah universiti. Inilah golongan yang diistilahkan sebagai tenang dalam ibadah. memelihara pandangan dan kemaluannya serta menunaikan tanggungjawabsosialnya seperti mengeluarkan zakat dan seumpamanya (lihat Quran. Golongan ini. Rasulullah SAW pernah bersabda: Binasalah orang-orang Islam kecuali mereka yang berilmu. BAHEIS Pendahuluan: Tidak ada siapa yang akan mempertikaikan jika ada yang mengatakan bahawa setiap orang mahu bekerja atau mendapatkan pekerjaan untuk menjamin kehidupannya. redha dengan kehidupan yang ditempuhi. dan setiap individu itu dikira berdasarkan apa yang diniatkannya«¶ Dalam riwayat lain. Jika ditinjau hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ciri-ciri manusia yang baik di sisi Allah. serta optimis dengan janji-janji Allah. Ahmad bin Hj. dapat bergerak dan bekerja dengan tekun dengan matlamat yang satu iaitu µmardatillah¶ (keredhaan Allah) itulah yang dicari dalam apa jua urusan yang dibuat. Maka binasalah golongan berilmu. ataupun seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sesungguhnya golongan yang ikhlas ini juga masih dalam keadaan bahaya yang amat besar«¶ Kedua -dua hadis di atas sudah cukup menjelaskan betapa niat yang disertai dengan keikhlasan itulah inti pati sebenar dalam kehidupan dan pekerjaan manusia. Dari situlah akan lahir nilai keberkatan yang sebenar dalam hidup dengan curahan nikmat Allah yang banyak. Dalam satu hadis seperti mana telah diriwayatkan oleh Saidina Umar al-Khattab berbunyi: Bahawasanya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Adakah bekerja itu boleh dipandang sebagai suatu kewajipan atau tanggungjawab yang mempunyai tujuan yang lebih luas? Tetapi apakah yang bekerja itu h anya sekadar untuk . maka tidak hairanlah antara mereka itu termasuk golongan yang memberi minum anjing kelaparan. Dan binasalah golongan yang beramal dengan ilmu mereka kecuali mereka yang ikhlas. mereka yang memelihara mata. tanpa melakukan amalan sunat yang banyak dan seumpama -nya. telinga dan lidah dari perkara -perkara nista. Alangkah baiknya kalau umat Islam hari ini.yang banyak taqwa mereka kepada Allah. baik yang berpelajaran menengath atau tinggi sama ada mereka yang gagal dan tidak pernah bersekolah langsung. kecuali mereka yang beramal dengan ilmu mereka. tukang sapu. Kalau kita ambil contoh dari golongan belia. semuanya bercitacita untuk mendapat pekerjaan atau boleh bekerja bagi menampung keperluan hidupnya sendiri atau keluarganya.

pertukangan tangan dan sebagainya atau kerja bercorak aqli (mental) seperti jawatan pegawai. (Riwayat al-Bukhari) Selain daripada itu para sahabat menggunakan perkataan pekerja (amil) untuk jawatan orang yang ditugaskan menjadi petugas pemerintahan umpamanva kadi. Oleh yang demikian segala kerja dan usaha yang dibolehkan oleh syarak baik yang bersifat kebendaan atau abstrak atau gabungan dan kedua-duanya adalah dianggap oleh Islam sebaga "kerja". 2. Adapun kerja atau amal dengan maknanya yang khusus iaitu melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi seluruhnya. Kerja yang bercorak jasmani (fizikal) 2. sama ada kerja itu bercorak jasmani (flzikal) seperti kerja buruh. Amal dengan makna umum ialah melakukan atau meninggalkan apa jua perbuatan yang disuruh atau dilarang oleh agama yang meliputi perbuatan baik atau jahat. Oleh yang demikian konsep kerja seperti ini membawa implikasi sosial yang penting. . Kerja yang bercorak aqli/fikiran (mental) Dari keterangan hadis-hadis Rasulullah (s. Soalan ini perlulah kita jawab dengan memahami konsep kerja menurut pandangan Islam. Segala kerja yang bermanfaat Islam dan yang sekecil-kecilnya seperti menyapu longkang hingga kepada yang sebesar-besarnya seperti menjadi menteri atau kepala negara adalah merupakan kerja atau amal sekalipun ianya berlainan peringkat dan kelayakan yang diperlukan untuknya. terdapat kesimpulan bahawa konsep kerja menurut Islam adalah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syarak sebagai balasan kepada upah atau bayaran. iktisas atau jawatan perkeranian dan teknikal dengan kerajaan atau swasta. pertanian. masyarakat seluruhnya dan semua peringkat adalah pekerja. Berdasarkan konsep ini maka menurut pandangan Islam.w). bukan terdiri dari kumpulan para pekerja dan para majikan seperti yang difahami menurut sistem ekonomi komunis atau kapitalis. gabenor dan sebagainya.menampung dan menjamin kehidupan di dunia ini. Perbuatan baik dinamakan amal soleh dan perbuatan jahat dinamakan maksiat. baik yang berupa perguruan. Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbahagi kepada: 1. bahkan mereka adalah semua anggota masyarakat. Para pekerja bukanlah hanya satu kelompok dari masyarakat. antaranya: 1.a. Jadi mengikut konsep Islam bahawa masyarakat itu adalah tersusun atau terbentuk dari kerjasama antara sesama para pekerja di dalamnya. Pengertian Kerja: Kerja atau amal menurut Islam dapat diertikan dengan makna yang umum dan makna yang khusus. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri". Bahawa asal manusia adalah sama sebagai manusia dan pekerja yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan sekalipun perbezaan itu tidaklah merupakan keistimewaan satu pihak terhadap yang lain.

Kerja juga merupakan sumber yang objektif bagi penilai prestasi manusia berasaskan segi kelayakan. Firman Allah bermaksud: "Dan katakanlah wahai Muhammad. Ini bererti Islam itu adalah akidah yang mesti diamalkan dan amalan yang mesti berakidah secara tidak terpisah. sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supava kamu berkenal-kenalan. beramallah kamu akan segala apa yang diperintahkan. Jadi tidaklah kerja itu hanya khusus untuk golongan hamba abdi seperti sebelumnya. membuat. Seperti firman Allah bermaksud: "Demi masa. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang taqwa.Kerja Menurut Tuntutan Islam: Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya selaras dengan dasar persamaan yang diisytiharkan oleh Islam bagi menghapuskan sistem yang membeza-bezakan manusia mengikut darjat atau kasta dan warna kulit. (al-Najm: 39) Firman-Nya lagi bermaksud: "Dan bagi tiap-tiap seseorang beberapa darjat tingkatan balasan disebabkan amal yang mereka kerjakan dan ingatlah Tuhan itu tidak lalai dari apa yang mereka lakukan". Oleh yang demikian Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan dan juga syarat-syarat kegiatan . Firman Allah yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia. Oleh itu tahap iman sentiasa dikaitkan oleh al-Quran dengan amal soleh atau perbuatan baik." (al-Taubah: 105) Islam juga meningkatkan tuntutan kerja itu hingga ke tahap kewajipan agama. Sesuatu perkara itu pada zatnya tidak ada apa-apa nilai kecuali kerana nisbahnya kepada apa yang dikerjakan oleh manusia bagi menghasil. mengedar atau menggunakannya." (al-Hujurat: 13) Dengan menggunakan segala unsur-unsur perbezaan darjat atau warna kulit itu maka jadilah kerja menurut Islam suatu tuntutan kewajipan yang menyeluruh atas setiap orang yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu dan juga masyarakat. sesungguhnya sekalian manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh". (al-Asr: 1-3) Kerja Sebagai Sumber Nilai: Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insan dan ukuran yang tanggungjawab berbeza. maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Firman Allah bermaksud: "Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang itu melainkan balasan apa yang diusahakan". (alAn'am: 132) Kerja sebagai sumber nilai manusia bererti manusia itu sendiri menentukan nilai atau harga ke atas sesuatu perkara itu.

" Kerja Sebagai Asas Kemajuan Umat: Islam mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan mata pencarian hidup dan secara langsung mendorongkan kepada kemajuan sosioekonomi. makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik".w) bermaksud: "Mencari kerja halal itu wajib atas setiap orang Islam. Islam mengambil perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap kemajuan umat kerana itu ia sangat menekankan kemajuan di peringkat masyarakat dengan menggalakkan berbagai kegiatan ekonomi sama ada di sekitar pertanian. Dengan cara ini. (al-Baqarah: 168) Sabda Nabi (s. maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunnya. adalah lebih baik daripada ia pergi meminta-minta kepada orang sama ada mereka rnemberinya atau menolaknya. Dalam hadis Rasulullah (s. Firman Allah bermaksud: "Wahai sekalian manusia.bagi menentukan suatu pekerjaan atau jawatan itu supaya dapat dinilai prestasi kerja seseorang itu. serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah dan kepada-Nya jualah dibangkitkan hidup semula. Di bidang Pertanian . ekonomi dan politik. Firman-Nya bermaksud: "Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di bumi dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai-bagai jalan) penghidupan. Islam memberi berbagai-bagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segal a nikmat ini.w) sangat ketara dorongan ke arah kemajuan ekonomi di sektor tersebut." (al-A'raf: 168) Dan firman-Nya lagi bermaksud: "Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan." (al-Mulk: 15) Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal kerana pekerjaan itu adalah bagi memelihara maruah dan kehormatan manusia.a. sebagai contoh: 1.a. perusahaan dan perniagaan. Kerja Sebagai Sumber Pencarian: Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi menyara hidupnya.w) bermaksud: "Bahawa sesungguhnya seseorang kamu pergi mengambil seutas tali kemudian mengikat seberkas kayu api lalu menjualnya hingga dengan sebab itu ia dapat memelihara harga dirinya. Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai prestasi seseorang sama ada segi sosial.a. Dalam sebuah hadis Rasulullah (s." Oleh yang demikian Islam mencela kerja meminta-minta atau mengharapkan pertolongan orang lain kerana ianya boleh merendahkan harga diri atau maruah.

para syuhada' dan orang-orang soleh".Maka baginda bersabda kepadanya: "Bawakan kedua-dua benda itu kepada saya". Allah telah memberkati saya pada kerja yang tuan suruh saya itu. 3. supaya mereka bekerja umpamanya. Islam sentiasa memandang berat dan menyeru umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki melalui dua pendekatan berikut: Islam melarang dan mencegah umatnya meminta-minta dan menganggur.a.w) bersabda: "Itu adalah lebih baik daripada anda datang pada hari kiamat kelak sedang pada muka anda bertanda kerana meminta-minta. .a. Lelaki itu pergi dan kembali lagi selepas 15 hari sambil membawa datang 10 dirham. Di bidang Perniagaan Rasulullah (s.Sabda Rasulullah s. lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah.w) meminta lelaki itu datang lagi. lalu lelaki itu menjawab: "Saya ada sehelai hamparan yang separuhnya kami jadikan alas duduk dan separuhnya lagi kami buat selimut dan ada sebuah mangkuk yang kami gunakan untuk minum". Lalu dibawanya kedua-dua barang itu. Baginda juga menyatakan bahawa sembilan persepuluh dari pada rezeki itu adalah pada perniagaan. Kemudian Rasulullah (s. orang-orang yang benar.a." Maka baginda Rasulullah (s.a.w) pernah meletakkan para peniaga yang jujur dan amanah kepada kedudukan yang sejajar dengan para wali. lalu lelaki itupun datang dan baginda telah membubuhkan hulu kapak itu dan menyuruh lelaki itu pergi mencari kayu api sambil baginda mengatakan kepada lelaki itu supaya lelaki itu tidak akan berjumpa lagi dalam masa 15 hari. kata lelaki itu. Islam Menolak Pengangguran: Islam menuntut umatnya bekerja secara yang disyariatkan atau dibenarkan menurut syarak bagi menjamin kebaikan bersama dengan mengelakkan dari meminta-minta dan sebaliknya hendaklah berdikari. Baginda bertanya lagi dengan bersungguh-sungguh. Baginda sering benar mengarahkan orang yang datang meminta. para syuhada' dan orang-orang soleh dengan sabda bermaksud: "Peniaga yang jujur adalah bersama para wali.a. kemudian Nabi tunjukkan barang itu kepada orang yang berada di sisi baginda kalau ada sesiapa yang hendak membelinya.w bermaksud: "Tidaklah seseorang mukmin itu menyemai akan semaian atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung atau manusia melainkan ianya adalah menjadi sedekah". orang-orang siddiqin. suatu ketika seorang fakir datang meminta-minta kepada baginda lalu baginda bertanya: "Adakah anda memiliki sesuatu?" "Tidak".w) mengenai larangan berusaha cara meminta.a. 2.w. Akhirnya baginda dapat menjualnya dengan harga dua dirham dan diberikan wang tersebut kepada lelaki itu sambil baginda berkata: "Belilah makanan untuk keluargamu dengan satu dirham manakala satu dirham lagi belikanlah sebilah kapak". Banyak hadis Nabi (s. bermaksud: "Sebaik usaha ialah usaha seorang pengusaha apabila ia bersifat jujur dan nasihatmenasihati. Di bidang Perusahaan Sabda Rasulullah s.

6. hendaklah dikenakan hukuman yang berpatutan.w) dengan huraian-huraian seperti yang disebutkan dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Islam sangat mengambil berat terhadap "kerja" dengan menjelaskan konsep kerja itu dan kedudukannya yang tinggi dalam ajaran Islam. Kerja menurut konsep Islam adalah segala yang dilakukan oleh manusia yang meliputi kerja untuk dunia dan kerja untuk akhirat. 3. tidak meminta-minta dan berharap kepada bantuan dan belas kasihan orang lain.T bermaksud: "Dialah Allah yang mengutuskan Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (Islam) supaya ia meninggikan atas segala agama yang lain. Berdasarkan kebolehan dan kelayakan serta kelayakan bidang masing-masing kerana segala kerja mereka adalah bersumberkan iman dan bertujuan melaksanakan amal soleh. Islam melarang/menolak pengangguran kerana ia akan mendedahkan kepada kelemahan dan kefakiran dan jatuhnya maruah diri/ummah. . Sumber: Sinaran Islam. Kerja adalah asas penilaian manusia dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sebagai khalifah Allah dan hamba-Nya untuk memakmurkan bumi ini dan sekaligus pula beribadat kepada Allah. Ringkasnya. melainkan kerana taqwanya. Islam mewajibkan kerja ke atas seluruh umatnya tanpa mengira darjat. kerana Islam menghendaki setiap umatnya bermaruah dan berdikari. 7. para ulama membuat kesimpulan bahawa larangan meminta-minta itu bukanlah sekadar perintah bersifat akhlak sahaja bahkan orang yang menjadikan kerja meminta-minta itu sebagai "profesion". walaupun orang musyrik membencinya". Tahun 8. hal. 4. Jun 1988. keturunan atau warna kulit. kita dapat simpulkan seperti berikut:1. 2. Firman Allah S. Tuhan Pencipta alam.a. Kerja untuk kehidupan dunia sama ada yang bercorak aqli/mental (white collar job) atau bercorak jasmani (blue collar job) adalah dipandang sama penting dan mulia di sisi Islam asal sahaja dibolehkan oleh syarak. Bil.Berdasarkan kepada banyak hadis mengenai perkara ini. 16 -30. Kerja merupakan cara yang tabi'i untuk manusia mencari nafkah bagi menyara hidup dan keluarga melalui berbagai sektor pekerjaan dan perusahaan yang sedia terbuka peluangnya dengan persediaan dan kemudahan alam yang Allah sediakan di atas muka bumi ini. kerana seluruh umat manusia adalah sama di sisi Allah.W. 5. bahkan sebaliknya hendaklah menjadi umat yang kuat dan mampu membela mereka yang lemah dan tertindas agar seluruh manusia menikmati keadilan dan rahmat yang dibawa oleh Islam sebagai agama atau "ad-Din" yang tertinggi dan mengatasi seluruh kepercayaan dan ideologi manusia. Kesimpulan: Berdasarkan kepada keterangan ayat-ayat al-Quran dan hadis Rasulullah (s. 2. Masyarakat Islam adalah sama-sama bertanggungjawab dan bekerjasama melalui kerja masing-masing.

beliau berdagang jauh sampai ke Syam (Suriah sekarang). ³Tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku´. kepribadian. hidup bergelimang . ekonomi sampai membuat benteng untuk strategi militer tetap dikerjakan. karakter. watak. Nabi Zakaria seorang tukang kayu. Istilah etos kerja terdiri dari dua kata yaitu etos dan kerja. kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Nabi Sulaiman seorang insiyur yang hebat. Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya menyelaraskan kehidu pan duniawi dan akhirat. manusia dalam wujud fisiknya di perintahkan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta.´ jawab Sa¶ad. sebagai khalifah fil ardhi. keyakinan atas sesuatu. Nabi Isa seorang tabib yang mumpuni dll (lebih lengkap silahkan lihat tulisan saya sebelumnya tentang etos kerja Nabi Allah). berjumpa dengan Sa¶ad bin Mu¶adz Al-Anshari. urusan dunia dari pemerintahan. Padahal kalau Allah berkehendak para Nabi yang membawa misi untuk menyeru menyembah hanya satu Tuhan bisa hidup dengan parlente. ajaran etos kerja juga telah di contohkan Rasulullah. Bahkan ketika resmi di angkat sebagai Rasul dan pemimpin umat semangat kerja Nabi Muhammad tidaklah kendor. Dalam islam kerja sesungguhnya bentuk implemantasi dari penciptaannya di bumi. ³Wahai Rasullullah. Nabi Musa seorang pengembala. Sedangkan kata ³kerja´ berarti usaha untuk melalukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Seketika itu beliau mengambil tangan Sa¶ad dan menciumnya seraya berkata. ³Inilah tangan yang yang tidak akan pernah tersentuh api neraka´. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa¶ad melepuh. Berkat kerja keras itu usaha dagang Rasulullah berkembang. Nabi Nuh pandai membuat Kapal. Bekerja merupakan ibadah dan harga diri sebagai Manusia Alangkah mulianya ajaran dalam Islam tentang etos kerja. Ketika masa remaja Rasulullah merupakan seorang pedagang yang ulet. Kata ³etos´ berasal dari bahasa Yunani ³Ethos´ yang berarti sikap.Etos Kerja dalam Perspektif Islam OPINI | 14 January 2011 | 10:30 304 15 2 dari 3 Kompasianer menilai Inspiratif Suatu hari Rasulullah SAW. ³Kenapa tanganmu?´ tanya Rasul kepada Sa¶ad. Jauh sebelum periode kenabian Muhammad para Rasul juga di ajarkan untuk memelihara etos kerjanya. keduanya tidak dapat terpisahkan. Nabi Yusuf seorang akuntan.

Etos kerja tidak bisa dilepaskan dari bekerja profesional diawali dengan Bismilllah dengan niat karena Allah (innamal amalu binniyat). keluarga dan kerabat dll.´(QS:62:9). staffing. dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dunia. Nabi (utusan Allah) tidak hanya menyeru manusia menyembah Satu Tuhan tapi juga menyeru manusia untuk memakmurkan alamnya. apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum¶at. maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Menurut Nurcholis Madjid. Ayat ini jelas memerintahkan kita mencari modal untuk akherat (perintah shalat jumat) lalu kemudian jangan melupakan tugas yang lain. ³Hai orangorang beriman. ada diri sendiri untuk di hidupi. ihsan berarti optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Kehidupan dunia mesti diseimbangkan dengan penanaman modal akherat (PMA). (28:77). dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Tentunya harta di dapatkan dengan kerja. untuk kehidupan dunia. bahkan sesempurna mungkin. Di sini Allah memberikan hikah kepada manusia.kemewahan. lagi-lagi tersirat kita di ajarkan untuk mencari harta dunia. Calon jemaah haji yang memenuhi panggilan Allah Setiap muslim harusnya bersyukur. karena agama ini mendorong kita untuk memiliki etos kerja. bukankah Allah itu maha kaya dan tidak membatasi kekayaaan kita sepanjang kekayaan yang di ridhai Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi salah besar pandangan yang menilai islam dan umatnya hanya untuk orang-orang malas dan melarat. ³Dan carilah apa yang dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. Dalam konsep sederhana manajemen modern Etos Kerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen yaitu planning. Seringkali umat Islam terjebak dengan istilah Tawakkal dan Qanaah. Dalam Islam di kenal dengan istilah ihsan. istri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan´. Dalam daftar rillis tahunan majalah Forbes tentang orang kaya dunia. dan berbuat ihsanlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu . begitu pula Qanaah yang hanya di artikan sempit merasa ridha dan bersyukur dengan rejeki yang ada sekarang. Belum lagi dalam rukun islam ada perintah zakat dan ibadah haji yang hanya bisa di lakukan bila harta mencukupi. seingat . Dan qanaah tidak menjadikan muslim cepat berpuas dengan rejeki yang di beri. directing dan controling. Tawakkal di artikan menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah termasuk urusan perut dan rejeki. Padahal konsep sejati dari Islam adalah mendahulukan konsep bekerja baru bertawakkal kepada sang pencipta. organizing. dalam peringkat 100 besar oarng kaya dunia sangat jarang kita jumpai muslimin masuk dalam rangking tersebut. anak.

Salam kompasiana kerja sebagai ibadah . mereka banyak membeli aset dan menjadi pemilik sejumlah perusahaan di benua Eropa.Presentation Transcript 1. Mengukuhkan kefahaman ³kerja sebagai ibadah´ Menghindari kesan negatif salah anggapan terhadap kerja Penerapan nilai-nilai Islam dalam etika bekerja Islam agama yang sempurna & menyeluruh Konsep Bekerja Dalam Islam o o o o 4. Tidak itu saja kebangkitan ekonomi Islam juga kemudian memoderenisasi negeri negeri Islam di Jazirah Arab dan kawasan Asia lainnya. solat. puasa.´ Konsep Ibadah Kerja Sebagai Ibadah? 5. . Padahal banyak ayat dalam Quran yang memotivasi kerja kita ³Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Masroom [email_address] 0137885504 Kepentingan Tajuk o o o o 3.a. o o ³ Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Bekerja adalah satu kewajipan dalam Islam ³ Mencari kerja yang halal itu adalah fardu selepas fardu´ Kerja dalam Islam ialah kerja yang halal dan mendatangkan kebaikan kepada individu dan masyarakat sekitarn ya. KERJA SEBAGAI IBADAH Mohd Nasir b. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan´(QS:67:15) Dalam 10 tahun terakhir muncul fenomena orang kaya dari timur tengah. zakat.w. o o o o Ibadah = taat & patuh kepada suruhan/larangan Allah s. Kerja yang halal ialah kerja yang tidak bercanggah dengan syarak.t Contoh ibadah. maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. 2. zikir« Memberi nafkah = wajib kepada suami / bapa / penjaga Hadis Rasulullah s.saya hanya ada Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud (Saudi Arabia) dan Azim Hasham Premij (India). Semoga Etos kerja ini bisa menjadikan kaum muslimin bisa mandiri.w.

dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya Yang melimpah-limpah). &quot.a. o 9. Kerja Bersungguh-sungguh o o o Rasulullah s. Kerja Jangan Sampai Lupa Allah o o Kemudian setelah selesai sembahyang. lagi menerangkan kebenaran. dan janganlah Engkau melakukan kerosakan di muka bumi. hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Rasul & Majikan 8. supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat). serta ingatlah akan Allah banyak -banyak (dalam Segala keadaan). Taat Kepada Allah. o o 7.o ³ Barang siapa bekerja untuk anak dan isterinya melalui jalan yang halal maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah´ Kerja Adalah Amanah Allah 6. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang berbuat kerosakan &quot. dan carilah apa Yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah..Dan tuntutlah Dengan harta kekayaan Yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah Engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia. Tolong Menolong o o ³ dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa. Kerjasama. Berlaku Adil o o Wahai orang-orang Yang beriman. Kerja Untuk Dunia & Akhirat o o 77. maka b ertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing masing). 10. Penutup . d an bertaqwalah kepada Allah. dan jangan sekali -kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan.w menyuruh kerja bersungguh-sungguh. hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang -orang Yang menegakkan keadilan kerana Allah. ´ ´ ³ ³ 11. 12. dan janganlah kamu bertolong tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan ´ 13.

Namun demikian oleh kerana segala kegiatan kerajaan itu melibatkan manusia maka sewajarnya setiap pekerja (termasuk pekerja Badan-Badan Berkanun) diberi bimbingan khusus dari semasa ke semasa untuk melengkapkan mereka sebagai pekerja yang akan melaksanakan tugasnya selaras dengan ajaran Islam. Setelah barang diterima. lantas berkata: "Pergilah mencari kayu bakar. "Dua atau tiga dirham?" tanya Rasulullah kepada para hadirin sampai dua kali. "Belikan satu dirham untuk keperluanmu dan satu dirham lagi belikan sebuah kapak dan engkau kembali lagi ke sini. ya Rasulullah!" jawabnya. .o Sebagai sebuah negara yang mengakui di dalam perlembagaan bahawa Islam itu ialah agama rasminya. Uang itu lalu beliau serahkan kepada lelaki Anshar tersebut. Selain itu saya juga mempunyai sebuah mangkuk besar yang kami pakai untuk minum. maka hendaklah kamu menurutnya. o o 14. siapakah yang mau membeli. Lelaki itu menuturkan bahwa selama dua pekan itu ia telah berhasil mengumpulkan uang sepuluh dirham setelah sebagian dibelikan makanan dan pakaian. "Saya beli keduanya dengan harga dua dirham. yang sebagian kami gunakan untuk selimut dan sebagian kami jadikan alas tidur. Rasulullah bertanya kepada lelaki tersebut. dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari pada Islam). Kepada para sahabat yang hadir pada saat itu beliau menawarkan. "Saya mempunyai sehelai kain tebal. "Adakah sesuatu di rumahmu?" "Ada. Tetapi Rasulullah menawarkan lagi." Lelaki itu taat melaksanakan perintah Rasulullah. Inilah lelang pertama kali yang dilakukan Rasulullah. mereka hendaklah sentiasa sedar dan berusaha untuk menunaik an tugas mereka menurut ajaran Islam. Rasulullah segera melelangnya. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat menyahut. ajaran yang mementingkan kebahagiaan umat manusia sejagat. Dari pihak pekerja sendiri." sambung Rasulullah. Malaysia sudah semestinya terus menerus meningkatkan usaha menerapkan nilai -nilai Islam di dalam setiap bidang kegiatan kerajaan. dan jangan menemui aku sampai dua pekan. kerana jalan -jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah¶. Setelah dua pekan ia menemui kembali Rasulullah untuk melaporkan hasil kerjanya. Salah seorang menawar kedua barang itu dengan harga satu dirham. lalu hasilnya kamu jual di pasar. Lelaki itu membawa barang miliknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah." Tak lama kemudian orang tersebut kembali menemui Rasulullah dengan membawa kapak. barangkali ada yang sanggup membeli lebih dari satu dirham. o o ³ Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang lurus. Beliau melengkapi kapak itu dengan membuatkan gagangnya ter lebih dahulu. seraya berkata. Nilai Bekerja Dalam Islam Anas bin Malik meriwayatkan bahwa seorang lelaki dari kaum Anshar datang menghadap Rasulullah saw dan meminta sesuatu kepada beliau." "Bawalah kemari kedua barang tersebut." Rasulullah menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli dan menerima uangnya.

Kerja tidak hanya menghasilkan nafkah materi. Ia tanyakan hal itu kepada sang Imam. membincangkan orang lain. sehingga syariaat Islam menetapkannya sebagai suatu kewajiban. Untuk menanggulagi kejahatan itu sebenarnya sederhana saja. Orang tadi merasa iba bercampur heran. terutama para pemudanya. Ia katakan bahwa bekerja itu bukan suatu yang hina. Padahal diketahui bahwa berkhayal itu merupakan bisikan syetan. Oleh karenanya. Suatu kali ia didapati oleh salah seorang sedang berdagang. Bukankah nabi-nabi Allah adalah . Ilmunya luas dan muridnya banyak. apalagi melakukan ghibah. tapi juga kaum laki-laki yang banyak waktu luangnya.Mendengar penuturan lelaki Anshar itu. Bekerja. berkhayal dan melamun. Insya -Allah secara otomatis angka kriminalitas menurun drastis. Di sinilah pangkal segala tindak kejahatan. sedangkan berjuang. tapi mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. baik di sisi manusia maupun di sisi Allah swt. ngobrol sana-sini. Perbuatan ini merupakan kehinaan. Jatuhnya harkat dan harga diri akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. "Pekerjaanmu ini lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai pengemis. bekerja dalam Islam menempati posisi yang mulia. Sebaliknya. Begitu pentingnya arti bekerja. Kerja juga berkait dengan martabat manusia. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati. Dengan bekerja seseorang akan selalu berpikir untuk memperbaiki mutu pekerjaannya. Rasulullah bersabda. berusaha itu suatu keharusan. Bekerja dalam Islam bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan perut. juga di hadapan orang lain. selain kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri. Sedemikian tingginya penghargaan itu sehingga orang yang bersungguh-sungguh bekerja disejajarkan dengan mujahid fi sabilillah. berkhayal merupakan kesibukan yang menghabiskan waktunya. Baginya. Ciptakan lapangan pekerjaan dan suruh semua orang bekerja. Di tengah kesibukannya belajar dan mengajar. belajar dan mengajarkan ilmu itu juga kewajiban. Seorang yang sibuk bekerja akan kehabisan waktu untuk bersantai-santai. Ghibah tidak saja merupakan kebiasaan wanita. tap juga untuk memelihara harga i diri. yang akan membuat cacat di wajahmu kelak pada hari kiamat. ia masih menyempatkan diri untuk bekerja sehingga tidak jelas lagi apakah ia seorang pedagang yang ulama atau ulama yang pedagang. tapi juga pahala. martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Dengan demikian maka tidak ada lagi sisa waktu untuk berandai-andai. tapi juga akan dihinakan Allah kelak di akhirat. orang yang tidak bekerja alias menganggur. Sebaliknya. Setiap muslim yang berkemampuan wajib hukumnya bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya." Melalui kisah ini kita diberi pelajaran oleh Rasulullah tentang arti pentingnya kerja. kenapa ulama besar sekaliber itu masih juga bekerja. Seorang yang telah bekerja dan bersungguh sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliannya. Salah satunya adalah meminta-minta. bahkan maghfirah dari Allah swt. dan kemudian didapatkan suatu jawaban yang luar biasa. selain mendatangkan pahala juga memberi banyak manfaat lain. Bekerja juga berkait dengan kesucian jiwa. bagi orangorang yang menganggur. Islam sangat menghargai kerja atau usaha. Orang yang meminta-minta kepada sesama manusia tidak saja hina di dunia.

Beliau tidak hanya berhasil mengembangkan modal istrinya. karena bekerja dalam konsep Islam itu merupakan kewajiban atau fardhu. tukang pande besi. baik secara kuantitas (jumlah satuan). "Mencari rizqi yang halal itu wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. tapi juga sukses mengharumkan namanya. orang yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala. Bukankah Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil. juga pedagang. konsep kerja itu menyangkut juga aplikasinya. di kantor. penuh tipu daya. sementara sinar matahari sudah berpancar. maupun kualitas (mutu barang) sama -sama mengurangi kadar. Di tengah masyarakatnya beliau dikenal jujur dan amanah. Di tengah praktek bisnis yang kotor. di jalan. Orang yang pulang ke rumah dalam keadaan kepayahan karena seharian bekerja akan diampuni oleh Allah swt. sedangkan mereka yang meninggalkannya akan terkenai sanksi dosa. beliau berhasil mengembangkan paradigma baru yang sama sekali berbeda dengan yang sudah ada. Beliau tidak hanya sukses membawa keuntungan materi. maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. ukuran. sedangankan mengurangi kualitas tidak apa -apa. Berdzikir dalam perjalanan adalah displin berlalu lintas. dan di mana saja.para pekerja? Sebagian menjadi penggembala. maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah swt. Padahal setiap pengurangan. Banyak orang yang mengira bahwa mengurangi timbangan saja yang berdosa." (HR Ahmad) Kelelahan seorang muslim dalam mencari rezeki dinilai oleh Allah sebagai pahala. Di tengah kaumnya. yang hasilnya digunakan sepenuhnya di jalan Allah disamakan derajatnya dengan para mujahid yang berperang di jalan Allah. tapi juga memberikan modelnya. seorang yang bersusah-payah mencari rezeqi yang halal. atau timbangan. Dalam kaitan ini Rasulullah menegaskan dalam sebuah sabdanya: "Barangsiapa yang pada malam harinya merasa kelelahan karena bekerja pada siang harinya. Berlaku jujur kepada pembeli itu merupakan dzikir. Dalam kaidah fiqih. top figure ummat Islam adalah seorang pekerja? Bukankah para sahabat yang mengelilingi beliau adalah juga para pekerja? Dalam pandangan Islam. Tidak ngebut yang dapat mencelakakan . Barangsiapa yang bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya. tapi juga bisa dilakukan di pasar. Tidak mengurangi timbangan." (HR ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Karena bekerja merupakan kewajiban ummat Islam. tapi juga modal yang ditanam oleh masyarakat sekitarnya. Keduanya merupakan perbuatan kriminal dalam perdagangan. Tentang kewajiban bekerja ini Rasulullah bersabda. Dzikir tidak hanya bisa dilakukan di masjid. puasa dan sebagainya). Bahkan bisa menjadi penebus dosa. termasuk tidak mengurangi kualitas itu juga dzikir. Islam tidak hanya bicara dalam dataran teori. Artinya." (HR Ahmad) Kenapa orang yang bekerja itu mendapatkan pahala di sisi Allah swt? Jawabannya sederhana. takaran. petani.Umar tidak suka melihat orang yang pada siang hari tetap asyik duduk berdzikir di masjid. Rasulullah saw dikenal sebagai pedagang yang sukses. Tentang nilai usaha ini. maka jangan heran jika Umar bin Khaththab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar keluar untuk mencari nafkah.

Justru di sinilah nilainya bekerja. kemudian dia beristighfar. Ketika seseorang mendapat musibah dalam bekerja kemudian dia berucap "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" jauh lebih bermakna dibandingkan bila diucapkan oleh orang berdiam diri. Berdzikir di kantor adalah melaksanakan semua pekerjaan dengan baik dan rapi. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau melihat suatu kemaksiatan. disiplin waktu.diri maupun orang lain. maka istighfarnya menjadi lebih bermakna ketimbang seribu istighfar yang dilakukan orang yang sedang tidak beraktivitas apa-apa. Termasuk dzikir di kantor adalah menundukkan pandangan ketika melihat atau berhadapan dengan karyawati. dan tidak mentang-mentang di jalan raya. Taat mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Istighfar semacam ini mungkin jauh lebih berarti daripada istighfarnya ribuan orang yang dikumpulkan di lapangan dalam suatu acara istighasah yang penuh dengan rekayasa . suatu aktivitas yang sulit dihindari pada saat ini. dan melaksanakan tugas sesuai dengan standar mutu. Ketika seseorang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan berat kemudian dia berucap "alhamdulillahi rabbil 'alamin". maka penghayatannya jauh lebih mendalam daripada ucapan bibir tanpa aksi. Ungkapan dzikir yang dilakukan oleh orang yang sedang beke sangat berbeda artinya bila rja dibandingkan dzikirnya orang yang sedang berdiam diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful