. Bekerja Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam, diharuskan bekerja dan diperhatikan berkelana dipermukaan bumi

ini. Serta diperintahkan makan dari rizki Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mulk : 15 : Artinya : ³Dialah yang menjadikan bumi itu rumah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya´. Bekerja merupakan suatu yang utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok untuk menvapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dalam tugas ini, Allah telah memilih manusia unbtuk mengelola bumi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah, bahwa hal itu pernah diajarkan oleh Nabi Saleh a.s kepada kaumnya, QS. Hud: 61: Artinya : ³Wahai Kaumku ! sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan, melainkan dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah (liat) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurmu´.

Konsep Kerja Dalam Islam
February 18, 2009admin

Kemuliaan seseorang insan itu bergantung kepada apa yang dilakukannya. Dengan itu, sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekatkan seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta ada kerelevanannya untuk diberi perhatian. Amalan atau pekerjaan sebegini, selain mem perolehi keberkatan serta kesenangan dunia, apa yang lebih penting ianya merupakan jalan atau tiket dalam menentukan tahap kehidupan seseorang di akhirat kelak, sama ada dari golongan ahli syurga atau sebaliknya. Istilah µkerja¶ dalam Islam bukan semata-mata merujuk kepada mencari rezeki hidup untuk diri dan keluarga dengan berhempas pulas siang dan malam, serta pagi dan petang tanpa mengira waktu atau ketika, tetapi ia mencakupi segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkatan bagi diri, ahli keluarga dan masyarakat sekelilingnya dan seterusnya negara. Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang menyumbang jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan negara tanpa menyusahkan orang lain. Lantaran itulah, kategori µahli syurga¶ seperti mana digambarkan dalam al-Quran tidak menetapkan kriteria orang yang mempunyai pekerjaan tetap sama ada sebagai pendidik berjaya atau kerani akaun di syarikat-syarikat besar ataupun mekanik berjaya di sesebuah bengk kenderaan. el Sebaliknya al-Quran menggariskan golongan yang baik lagi berjaya (al falah) itu adalah orang -

redha dengan kehidupan yang ditempuhi. maka tidak hairanlah antara mereka itu termasuk golongan yang memberi minum anjing kelaparan. pemandu kenderaan. ataupun seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dalam satu hadis seperti mana telah diriwayatkan oleh Saidina Umar al-Khattab berbunyi: Bahawasanya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Adakah bekerja itu boleh dipandang sebagai suatu kewajipan atau tanggungjawab yang mempunyai tujuan yang lebih luas? Tetapi apakah yang bekerja itu h anya sekadar untuk . baik tutur katanya. dan setiap individu itu dikira berdasarkan apa yang diniatkannya«¶ Dalam riwayat lain. dapat bergerak dan bekerja dengan tekun dengan matlamat yang satu iaitu µmardatillah¶ (keredhaan Allah) itulah yang dicari dalam apa jua urusan yang dibuat. Dari situlah akan lahir nilai keberkatan yang sebenar dalam hidup dengan curahan nikmat Allah yang banyak. Konsep Bekerja Menurut Pandangan Islam Oleh: Hj.yang banyak taqwa mereka kepada Allah. Sesungguhnya golongan yang ikhlas ini juga masih dalam keadaan bahaya yang amat besar«¶ Kedua -dua hadis di atas sudah cukup menjelaskan betapa niat yang disertai dengan keikhlasan itulah inti pati sebenar dalam kehidupan dan pekerjaan manusia. Inilah golongan yang diistilahkan sebagai tenang dalam ibadah. memelihara pandangan dan kemaluannya serta menunaikan tanggungjawabsosialnya seperti mengeluarkan zakat dan seumpamanya (lihat Quran. Dan binasalah golongan yang beramal dengan ilmu mereka kecuali mereka yang ikhlas. al Mu¶minun: 1-11). tanpa melakukan amalan sunat yang banyak dan seumpama -nya. Kalau kita ambil contoh dari golongan belia. Rasulullah SAW pernah bersabda: Binasalah orang-orang Islam kecuali mereka yang berilmu. BAHEIS Pendahuluan: Tidak ada siapa yang akan mempertikaikan jika ada yang mengatakan bahawa setiap orang mahu bekerja atau mendapatkan pekerjaan untuk menjamin kehidupannya. khusyuk sembahyangnya. mungkin terdiri daripada pensyarah universiti. telinga dan lidah dari perkara -perkara nista. semuanya bercitacita untuk mendapat pekerjaan atau boleh bekerja bagi menampung keperluan hidupnya sendiri atau keluarganya. Maka binasalah golongan berilmu. Golongan ini. baik yang berpelajaran menengath atau tinggi sama ada mereka yang gagal dan tidak pernah bersekolah langsung. tukang sapu. Alangkah baiknya kalau umat Islam hari ini. serta optimis dengan janji-janji Allah. kecuali mereka yang beramal dengan ilmu mereka. Jika ditinjau hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ciri-ciri manusia yang baik di sisi Allah. Sifat -sifat sebeginilah sebenarnya yang menjamin kebaikan dan kedudukan seseorang di dunia dan akhirat kelak. Ahmad bin Hj. mereka yang memelihara mata. Awang Institut Dakwah Dan Latihan Islam.

2. bahkan mereka adalah semua anggota masyarakat. iktisas atau jawatan perkeranian dan teknikal dengan kerajaan atau swasta.menampung dan menjamin kehidupan di dunia ini. antaranya: 1.a. masyarakat seluruhnya dan semua peringkat adalah pekerja. Amal dengan makna umum ialah melakukan atau meninggalkan apa jua perbuatan yang disuruh atau dilarang oleh agama yang meliputi perbuatan baik atau jahat. bukan terdiri dari kumpulan para pekerja dan para majikan seperti yang difahami menurut sistem ekonomi komunis atau kapitalis. pertukangan tangan dan sebagainya atau kerja bercorak aqli (mental) seperti jawatan pegawai. Segala kerja yang bermanfaat Islam dan yang sekecil-kecilnya seperti menyapu longkang hingga kepada yang sebesar-besarnya seperti menjadi menteri atau kepala negara adalah merupakan kerja atau amal sekalipun ianya berlainan peringkat dan kelayakan yang diperlukan untuknya. gabenor dan sebagainya. Perbuatan baik dinamakan amal soleh dan perbuatan jahat dinamakan maksiat. Kerja yang bercorak jasmani (fizikal) 2. baik yang berupa perguruan. . Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbahagi kepada: 1. Adapun kerja atau amal dengan maknanya yang khusus iaitu melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi seluruhnya. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri". Oleh yang demikian konsep kerja seperti ini membawa implikasi sosial yang penting. Jadi mengikut konsep Islam bahawa masyarakat itu adalah tersusun atau terbentuk dari kerjasama antara sesama para pekerja di dalamnya. Oleh yang demikian segala kerja dan usaha yang dibolehkan oleh syarak baik yang bersifat kebendaan atau abstrak atau gabungan dan kedua-duanya adalah dianggap oleh Islam sebaga "kerja". Bahawa asal manusia adalah sama sebagai manusia dan pekerja yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan sekalipun perbezaan itu tidaklah merupakan keistimewaan satu pihak terhadap yang lain. Pengertian Kerja: Kerja atau amal menurut Islam dapat diertikan dengan makna yang umum dan makna yang khusus. Kerja yang bercorak aqli/fikiran (mental) Dari keterangan hadis-hadis Rasulullah (s. sama ada kerja itu bercorak jasmani (flzikal) seperti kerja buruh. (Riwayat al-Bukhari) Selain daripada itu para sahabat menggunakan perkataan pekerja (amil) untuk jawatan orang yang ditugaskan menjadi petugas pemerintahan umpamanva kadi. terdapat kesimpulan bahawa konsep kerja menurut Islam adalah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syarak sebagai balasan kepada upah atau bayaran. Soalan ini perlulah kita jawab dengan memahami konsep kerja menurut pandangan Islam. pertanian.w). Berdasarkan konsep ini maka menurut pandangan Islam. Para pekerja bukanlah hanya satu kelompok dari masyarakat.

Firman Allah bermaksud: "Dan katakanlah wahai Muhammad.Kerja Menurut Tuntutan Islam: Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya selaras dengan dasar persamaan yang diisytiharkan oleh Islam bagi menghapuskan sistem yang membeza-bezakan manusia mengikut darjat atau kasta dan warna kulit. maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Asr: 1-3) Kerja Sebagai Sumber Nilai: Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insan dan ukuran yang tanggungjawab berbeza. Kerja juga merupakan sumber yang objektif bagi penilai prestasi manusia berasaskan segi kelayakan. Sesuatu perkara itu pada zatnya tidak ada apa-apa nilai kecuali kerana nisbahnya kepada apa yang dikerjakan oleh manusia bagi menghasil. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang taqwa." (al-Taubah: 105) Islam juga meningkatkan tuntutan kerja itu hingga ke tahap kewajipan agama. Oleh yang demikian Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan dan juga syarat-syarat kegiatan . beramallah kamu akan segala apa yang diperintahkan. Firman Allah bermaksud: "Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang itu melainkan balasan apa yang diusahakan". mengedar atau menggunakannya. (al-Najm: 39) Firman-Nya lagi bermaksud: "Dan bagi tiap-tiap seseorang beberapa darjat tingkatan balasan disebabkan amal yang mereka kerjakan dan ingatlah Tuhan itu tidak lalai dari apa yang mereka lakukan". sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supava kamu berkenal-kenalan. (alAn'am: 132) Kerja sebagai sumber nilai manusia bererti manusia itu sendiri menentukan nilai atau harga ke atas sesuatu perkara itu." (al-Hujurat: 13) Dengan menggunakan segala unsur-unsur perbezaan darjat atau warna kulit itu maka jadilah kerja menurut Islam suatu tuntutan kewajipan yang menyeluruh atas setiap orang yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu dan juga masyarakat. Oleh itu tahap iman sentiasa dikaitkan oleh al-Quran dengan amal soleh atau perbuatan baik. sesungguhnya sekalian manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh". Ini bererti Islam itu adalah akidah yang mesti diamalkan dan amalan yang mesti berakidah secara tidak terpisah. Jadi tidaklah kerja itu hanya khusus untuk golongan hamba abdi seperti sebelumnya. Seperti firman Allah bermaksud: "Demi masa. membuat. Firman Allah yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia.

Islam mengambil perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap kemajuan umat kerana itu ia sangat menekankan kemajuan di peringkat masyarakat dengan menggalakkan berbagai kegiatan ekonomi sama ada di sekitar pertanian." Kerja Sebagai Asas Kemajuan Umat: Islam mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan mata pencarian hidup dan secara langsung mendorongkan kepada kemajuan sosioekonomi." (al-Mulk: 15) Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal kerana pekerjaan itu adalah bagi memelihara maruah dan kehormatan manusia. Islam memberi berbagai-bagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segal a nikmat ini. Kerja Sebagai Sumber Pencarian: Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi menyara hidupnya." Oleh yang demikian Islam mencela kerja meminta-minta atau mengharapkan pertolongan orang lain kerana ianya boleh merendahkan harga diri atau maruah. adalah lebih baik daripada ia pergi meminta-minta kepada orang sama ada mereka rnemberinya atau menolaknya. serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah dan kepada-Nya jualah dibangkitkan hidup semula.a. (al-Baqarah: 168) Sabda Nabi (s.w) sangat ketara dorongan ke arah kemajuan ekonomi di sektor tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah (s. makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik". maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunnya. Di bidang Pertanian .bagi menentukan suatu pekerjaan atau jawatan itu supaya dapat dinilai prestasi kerja seseorang itu.w) bermaksud: "Mencari kerja halal itu wajib atas setiap orang Islam. ekonomi dan politik. Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai prestasi seseorang sama ada segi sosial.w) bermaksud: "Bahawa sesungguhnya seseorang kamu pergi mengambil seutas tali kemudian mengikat seberkas kayu api lalu menjualnya hingga dengan sebab itu ia dapat memelihara harga dirinya.a. Firman-Nya bermaksud: "Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di bumi dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai-bagai jalan) penghidupan.a. Firman Allah bermaksud: "Wahai sekalian manusia. sebagai contoh: 1. perusahaan dan perniagaan. Dengan cara ini." (al-A'raf: 168) Dan firman-Nya lagi bermaksud: "Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Dalam hadis Rasulullah (s.

orang-orang siddiqin.w bermaksud: "Tidaklah seseorang mukmin itu menyemai akan semaian atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung atau manusia melainkan ianya adalah menjadi sedekah".a. Di bidang Perniagaan Rasulullah (s. bermaksud: "Sebaik usaha ialah usaha seorang pengusaha apabila ia bersifat jujur dan nasihatmenasihati.w) pernah meletakkan para peniaga yang jujur dan amanah kepada kedudukan yang sejajar dengan para wali.a. Baginda bertanya lagi dengan bersungguh-sungguh.Sabda Rasulullah s.w) meminta lelaki itu datang lagi. Lelaki itu pergi dan kembali lagi selepas 15 hari sambil membawa datang 10 dirham. Di bidang Perusahaan Sabda Rasulullah s. 3. supaya mereka bekerja umpamanya. orang-orang yang benar. Baginda sering benar mengarahkan orang yang datang meminta. suatu ketika seorang fakir datang meminta-minta kepada baginda lalu baginda bertanya: "Adakah anda memiliki sesuatu?" "Tidak".a. Islam sentiasa memandang berat dan menyeru umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki melalui dua pendekatan berikut: Islam melarang dan mencegah umatnya meminta-minta dan menganggur." Maka baginda Rasulullah (s. kemudian Nabi tunjukkan barang itu kepada orang yang berada di sisi baginda kalau ada sesiapa yang hendak membelinya. lalu lelaki itupun datang dan baginda telah membubuhkan hulu kapak itu dan menyuruh lelaki itu pergi mencari kayu api sambil baginda mengatakan kepada lelaki itu supaya lelaki itu tidak akan berjumpa lagi dalam masa 15 hari.Maka baginda bersabda kepadanya: "Bawakan kedua-dua benda itu kepada saya". lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah. kata lelaki itu. Islam Menolak Pengangguran: Islam menuntut umatnya bekerja secara yang disyariatkan atau dibenarkan menurut syarak bagi menjamin kebaikan bersama dengan mengelakkan dari meminta-minta dan sebaliknya hendaklah berdikari.a. para syuhada' dan orang-orang soleh".w) bersabda: "Itu adalah lebih baik daripada anda datang pada hari kiamat kelak sedang pada muka anda bertanda kerana meminta-minta. 2. . lalu lelaki itu menjawab: "Saya ada sehelai hamparan yang separuhnya kami jadikan alas duduk dan separuhnya lagi kami buat selimut dan ada sebuah mangkuk yang kami gunakan untuk minum".w. Kemudian Rasulullah (s. Allah telah memberkati saya pada kerja yang tuan suruh saya itu. Lalu dibawanya kedua-dua barang itu.a.a. Baginda juga menyatakan bahawa sembilan persepuluh dari pada rezeki itu adalah pada perniagaan. Akhirnya baginda dapat menjualnya dengan harga dua dirham dan diberikan wang tersebut kepada lelaki itu sambil baginda berkata: "Belilah makanan untuk keluargamu dengan satu dirham manakala satu dirham lagi belikanlah sebilah kapak".w) mengenai larangan berusaha cara meminta. para syuhada' dan orang-orang soleh dengan sabda bermaksud: "Peniaga yang jujur adalah bersama para wali. Banyak hadis Nabi (s.

W. hal. Kesimpulan: Berdasarkan kepada keterangan ayat-ayat al-Quran dan hadis Rasulullah (s. Ringkasnya. Masyarakat Islam adalah sama-sama bertanggungjawab dan bekerjasama melalui kerja masing-masing. kerana seluruh umat manusia adalah sama di sisi Allah. Berdasarkan kebolehan dan kelayakan serta kelayakan bidang masing-masing kerana segala kerja mereka adalah bersumberkan iman dan bertujuan melaksanakan amal soleh. Bil. tidak meminta-minta dan berharap kepada bantuan dan belas kasihan orang lain. 5. kita dapat simpulkan seperti berikut:1. 4. Firman Allah S. melainkan kerana taqwanya. Sumber: Sinaran Islam.w) dengan huraian-huraian seperti yang disebutkan dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Islam sangat mengambil berat terhadap "kerja" dengan menjelaskan konsep kerja itu dan kedudukannya yang tinggi dalam ajaran Islam.a. keturunan atau warna kulit. 2. 6. Islam mewajibkan kerja ke atas seluruh umatnya tanpa mengira darjat. walaupun orang musyrik membencinya". 3. Tahun 8. bahkan sebaliknya hendaklah menjadi umat yang kuat dan mampu membela mereka yang lemah dan tertindas agar seluruh manusia menikmati keadilan dan rahmat yang dibawa oleh Islam sebagai agama atau "ad-Din" yang tertinggi dan mengatasi seluruh kepercayaan dan ideologi manusia. Kerja menurut konsep Islam adalah segala yang dilakukan oleh manusia yang meliputi kerja untuk dunia dan kerja untuk akhirat. hendaklah dikenakan hukuman yang berpatutan. . 16 -30. 7.Berdasarkan kepada banyak hadis mengenai perkara ini. Kerja untuk kehidupan dunia sama ada yang bercorak aqli/mental (white collar job) atau bercorak jasmani (blue collar job) adalah dipandang sama penting dan mulia di sisi Islam asal sahaja dibolehkan oleh syarak. Tuhan Pencipta alam. Kerja adalah asas penilaian manusia dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sebagai khalifah Allah dan hamba-Nya untuk memakmurkan bumi ini dan sekaligus pula beribadat kepada Allah. kerana Islam menghendaki setiap umatnya bermaruah dan berdikari.T bermaksud: "Dialah Allah yang mengutuskan Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (Islam) supaya ia meninggikan atas segala agama yang lain. Kerja merupakan cara yang tabi'i untuk manusia mencari nafkah bagi menyara hidup dan keluarga melalui berbagai sektor pekerjaan dan perusahaan yang sedia terbuka peluangnya dengan persediaan dan kemudahan alam yang Allah sediakan di atas muka bumi ini. para ulama membuat kesimpulan bahawa larangan meminta-minta itu bukanlah sekadar perintah bersifat akhlak sahaja bahkan orang yang menjadikan kerja meminta-minta itu sebagai "profesion". 2. Jun 1988. Islam melarang/menolak pengangguran kerana ia akan mendedahkan kepada kelemahan dan kefakiran dan jatuhnya maruah diri/ummah.

Etos Kerja dalam Perspektif Islam OPINI | 14 January 2011 | 10:30 304 15 2 dari 3 Kompasianer menilai Inspiratif Suatu hari Rasulullah SAW. Nabi Isa seorang tabib yang mumpuni dll (lebih lengkap silahkan lihat tulisan saya sebelumnya tentang etos kerja Nabi Allah). watak. Istilah etos kerja terdiri dari dua kata yaitu etos dan kerja. Seketika itu beliau mengambil tangan Sa¶ad dan menciumnya seraya berkata.´ jawab Sa¶ad. Jauh sebelum periode kenabian Muhammad para Rasul juga di ajarkan untuk memelihara etos kerjanya. berjumpa dengan Sa¶ad bin Mu¶adz Al-Anshari. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa¶ad melepuh. sebagai khalifah fil ardhi. Sedangkan kata ³kerja´ berarti usaha untuk melalukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya menyelaraskan kehidu pan duniawi dan akhirat. Ketika masa remaja Rasulullah merupakan seorang pedagang yang ulet. urusan dunia dari pemerintahan. Nabi Zakaria seorang tukang kayu. ³Kenapa tanganmu?´ tanya Rasul kepada Sa¶ad. ekonomi sampai membuat benteng untuk strategi militer tetap dikerjakan. Nabi Sulaiman seorang insiyur yang hebat. Nabi Nuh pandai membuat Kapal. Nabi Yusuf seorang akuntan. ajaran etos kerja juga telah di contohkan Rasulullah. Nabi Musa seorang pengembala. kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Berkat kerja keras itu usaha dagang Rasulullah berkembang. keyakinan atas sesuatu. ³Inilah tangan yang yang tidak akan pernah tersentuh api neraka´. ³Wahai Rasullullah. keduanya tidak dapat terpisahkan. ³Tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku´. Kata ³etos´ berasal dari bahasa Yunani ³Ethos´ yang berarti sikap. karakter. Padahal kalau Allah berkehendak para Nabi yang membawa misi untuk menyeru menyembah hanya satu Tuhan bisa hidup dengan parlente. beliau berdagang jauh sampai ke Syam (Suriah sekarang). hidup bergelimang . manusia dalam wujud fisiknya di perintahkan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. kepribadian. Bahkan ketika resmi di angkat sebagai Rasul dan pemimpin umat semangat kerja Nabi Muhammad tidaklah kendor. Bekerja merupakan ibadah dan harga diri sebagai Manusia Alangkah mulianya ajaran dalam Islam tentang etos kerja. Dalam islam kerja sesungguhnya bentuk implemantasi dari penciptaannya di bumi.

Dalam konsep sederhana manajemen modern Etos Kerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen yaitu planning. Jadi salah besar pandangan yang menilai islam dan umatnya hanya untuk orang-orang malas dan melarat.´(QS:62:9). Nabi (utusan Allah) tidak hanya menyeru manusia menyembah Satu Tuhan tapi juga menyeru manusia untuk memakmurkan alamnya. bukankah Allah itu maha kaya dan tidak membatasi kekayaaan kita sepanjang kekayaan yang di ridhai Allah. Etos kerja tidak bisa dilepaskan dari bekerja profesional diawali dengan Bismilllah dengan niat karena Allah (innamal amalu binniyat). Dalam Islam di kenal dengan istilah ihsan. organizing. istri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan´. seingat . dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dunia. bahkan sesempurna mungkin. Padahal konsep sejati dari Islam adalah mendahulukan konsep bekerja baru bertawakkal kepada sang pencipta. untuk kehidupan dunia. Dan qanaah tidak menjadikan muslim cepat berpuas dengan rejeki yang di beri. directing dan controling. (28:77). staffing. ihsan berarti optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Menurut Nurcholis Madjid. apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum¶at. dan berbuat ihsanlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu . ada diri sendiri untuk di hidupi. Tawakkal di artikan menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah termasuk urusan perut dan rejeki. karena agama ini mendorong kita untuk memiliki etos kerja. Kehidupan dunia mesti diseimbangkan dengan penanaman modal akherat (PMA). Di sini Allah memberikan hikah kepada manusia. lagi-lagi tersirat kita di ajarkan untuk mencari harta dunia. Belum lagi dalam rukun islam ada perintah zakat dan ibadah haji yang hanya bisa di lakukan bila harta mencukupi. dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam daftar rillis tahunan majalah Forbes tentang orang kaya dunia. anak. Ayat ini jelas memerintahkan kita mencari modal untuk akherat (perintah shalat jumat) lalu kemudian jangan melupakan tugas yang lain. keluarga dan kerabat dll. ³Dan carilah apa yang dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. begitu pula Qanaah yang hanya di artikan sempit merasa ridha dan bersyukur dengan rejeki yang ada sekarang.kemewahan. dalam peringkat 100 besar oarng kaya dunia sangat jarang kita jumpai muslimin masuk dalam rangking tersebut. Tentunya harta di dapatkan dengan kerja. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. ³Hai orangorang beriman. Calon jemaah haji yang memenuhi panggilan Allah Setiap muslim harusnya bersyukur. maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Seringkali umat Islam terjebak dengan istilah Tawakkal dan Qanaah.

a. Padahal banyak ayat dalam Quran yang memotivasi kerja kita ³Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. zakat. Masroom [email_address] 0137885504 Kepentingan Tajuk o o o o 3.Presentation Transcript 1.w. mereka banyak membeli aset dan menjadi pemilik sejumlah perusahaan di benua Eropa. maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Salam kompasiana kerja sebagai ibadah .´ Konsep Ibadah Kerja Sebagai Ibadah? 5.t Contoh ibadah. puasa. 2. Bekerja adalah satu kewajipan dalam Islam ³ Mencari kerja yang halal itu adalah fardu selepas fardu´ Kerja dalam Islam ialah kerja yang halal dan mendatangkan kebaikan kepada individu dan masyarakat sekitarn ya. Mengukuhkan kefahaman ³kerja sebagai ibadah´ Menghindari kesan negatif salah anggapan terhadap kerja Penerapan nilai-nilai Islam dalam etika bekerja Islam agama yang sempurna & menyeluruh Konsep Bekerja Dalam Islam o o o o 4. . Semoga Etos kerja ini bisa menjadikan kaum muslimin bisa mandiri. zikir« Memberi nafkah = wajib kepada suami / bapa / penjaga Hadis Rasulullah s. KERJA SEBAGAI IBADAH Mohd Nasir b. solat. Kerja yang halal ialah kerja yang tidak bercanggah dengan syarak. Tidak itu saja kebangkitan ekonomi Islam juga kemudian memoderenisasi negeri negeri Islam di Jazirah Arab dan kawasan Asia lainnya. o o o o Ibadah = taat & patuh kepada suruhan/larangan Allah s.w. o o ³ Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan´(QS:67:15) Dalam 10 tahun terakhir muncul fenomena orang kaya dari timur tengah.saya hanya ada Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud (Saudi Arabia) dan Azim Hasham Premij (India).

dan carilah apa Yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya Yang melimpah-limpah).a. Rasul & Majikan 8. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan. Kerja Bersungguh-sungguh o o o Rasulullah s. dan jangan sekali -kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. maka b ertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing masing). lagi menerangkan kebenaran. ´ ´ ³ ³ 11. o 9. d an bertaqwalah kepada Allah. Kerja Jangan Sampai Lupa Allah o o Kemudian setelah selesai sembahyang. serta ingatlah akan Allah banyak -banyak (dalam Segala keadaan). dan janganlah kamu bertolong tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan ´ 13.Dan tuntutlah Dengan harta kekayaan Yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah Engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia. Kerjasama. dan janganlah Engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Berlaku Adil o o Wahai orang-orang Yang beriman. supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat).o ³ Barang siapa bekerja untuk anak dan isterinya melalui jalan yang halal maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah´ Kerja Adalah Amanah Allah 6. o o 7. Taat Kepada Allah..w menyuruh kerja bersungguh-sungguh. Penutup . &quot. Kerja Untuk Dunia & Akhirat o o 77. 10. hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. 12. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang berbuat kerosakan &quot. Tolong Menolong o o ³ dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa. hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang -orang Yang menegakkan keadilan kerana Allah.

yang sebagian kami gunakan untuk selimut dan sebagian kami jadikan alas tidur. lantas berkata: "Pergilah mencari kayu bakar. kerana jalan -jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah¶. Uang itu lalu beliau serahkan kepada lelaki Anshar tersebut. "Saya beli keduanya dengan harga dua dirham. maka hendaklah kamu menurutnya." Lelaki itu taat melaksanakan perintah Rasulullah. Setelah barang diterima. Inilah lelang pertama kali yang dilakukan Rasulullah. ya Rasulullah!" jawabnya. o o 14. Lelaki itu menuturkan bahwa selama dua pekan itu ia telah berhasil mengumpulkan uang sepuluh dirham setelah sebagian dibelikan makanan dan pakaian." Rasulullah menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli dan menerima uangnya. Salah seorang menawar kedua barang itu dengan harga satu dirham. Setelah dua pekan ia menemui kembali Rasulullah untuk melaporkan hasil kerjanya. dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari pada Islam). Dari pihak pekerja sendiri. Selain itu saya juga mempunyai sebuah mangkuk besar yang kami pakai untuk minum. siapakah yang mau membeli. barangkali ada yang sanggup membeli lebih dari satu dirham. Rasulullah bertanya kepada lelaki tersebut. Rasulullah segera melelangnya. Beliau melengkapi kapak itu dengan membuatkan gagangnya ter lebih dahulu. lalu hasilnya kamu jual di pasar. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat menyahut.o Sebagai sebuah negara yang mengakui di dalam perlembagaan bahawa Islam itu ialah agama rasminya. "Adakah sesuatu di rumahmu?" "Ada. Nilai Bekerja Dalam Islam Anas bin Malik meriwayatkan bahwa seorang lelaki dari kaum Anshar datang menghadap Rasulullah saw dan meminta sesuatu kepada beliau. Malaysia sudah semestinya terus menerus meningkatkan usaha menerapkan nilai -nilai Islam di dalam setiap bidang kegiatan kerajaan. Namun demikian oleh kerana segala kegiatan kerajaan itu melibatkan manusia maka sewajarnya setiap pekerja (termasuk pekerja Badan-Badan Berkanun) diberi bimbingan khusus dari semasa ke semasa untuk melengkapkan mereka sebagai pekerja yang akan melaksanakan tugasnya selaras dengan ajaran Islam. o o ³ Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang lurus." Tak lama kemudian orang tersebut kembali menemui Rasulullah dengan membawa kapak. dan jangan menemui aku sampai dua pekan." "Bawalah kemari kedua barang tersebut. "Belikan satu dirham untuk keperluanmu dan satu dirham lagi belikan sebuah kapak dan engkau kembali lagi ke sini. seraya berkata. ajaran yang mementingkan kebahagiaan umat manusia sejagat. Kepada para sahabat yang hadir pada saat itu beliau menawarkan. mereka hendaklah sentiasa sedar dan berusaha untuk menunaik an tugas mereka menurut ajaran Islam. Lelaki itu membawa barang miliknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah." sambung Rasulullah. . "Dua atau tiga dirham?" tanya Rasulullah kepada para hadirin sampai dua kali. Tetapi Rasulullah menawarkan lagi. "Saya mempunyai sehelai kain tebal.

Islam sangat menghargai kerja atau usaha. Di tengah kesibukannya belajar dan mengajar. apalagi melakukan ghibah. berkhayal dan melamun. Ia katakan bahwa bekerja itu bukan suatu yang hina. Ghibah tidak saja merupakan kebiasaan wanita. Sedemikian tingginya penghargaan itu sehingga orang yang bersungguh-sungguh bekerja disejajarkan dengan mujahid fi sabilillah. Begitu pentingnya arti bekerja. bahkan maghfirah dari Allah swt. baik di sisi manusia maupun di sisi Allah swt. Ia tanyakan hal itu kepada sang Imam. ngobrol sana-sini. Dengan bekerja seseorang akan selalu berpikir untuk memperbaiki mutu pekerjaannya. Setiap muslim yang berkemampuan wajib hukumnya bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. tapi mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. terutama para pemudanya." Melalui kisah ini kita diberi pelajaran oleh Rasulullah tentang arti pentingnya kerja. bagi orangorang yang menganggur. Ciptakan lapangan pekerjaan dan suruh semua orang bekerja. Seorang yang telah bekerja dan bersungguh sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliannya. Perbuatan ini merupakan kehinaan. Dengan demikian maka tidak ada lagi sisa waktu untuk berandai-andai. Jatuhnya harkat dan harga diri akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. Ilmunya luas dan muridnya banyak. Seorang yang sibuk bekerja akan kehabisan waktu untuk bersantai-santai. Insya -Allah secara otomatis angka kriminalitas menurun drastis. sedangkan berjuang. dan kemudian didapatkan suatu jawaban yang luar biasa. juga di hadapan orang lain. sehingga syariaat Islam menetapkannya sebagai suatu kewajiban. Di sinilah pangkal segala tindak kejahatan. tapi juga kaum laki-laki yang banyak waktu luangnya. Bekerja. tapi juga pahala. yang akan membuat cacat di wajahmu kelak pada hari kiamat. bekerja dalam Islam menempati posisi yang mulia.Mendengar penuturan lelaki Anshar itu. Salah satunya adalah meminta-minta. tap juga untuk memelihara harga i diri. kenapa ulama besar sekaliber itu masih juga bekerja. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati. tapi juga akan dihinakan Allah kelak di akhirat. "Pekerjaanmu ini lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai pengemis. Padahal diketahui bahwa berkhayal itu merupakan bisikan syetan. belajar dan mengajarkan ilmu itu juga kewajiban. Bukankah nabi-nabi Allah adalah . Sebaliknya. selain kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri. Orang tadi merasa iba bercampur heran. ia masih menyempatkan diri untuk bekerja sehingga tidak jelas lagi apakah ia seorang pedagang yang ulama atau ulama yang pedagang. selain mendatangkan pahala juga memberi banyak manfaat lain. membincangkan orang lain. berusaha itu suatu keharusan. Orang yang meminta-minta kepada sesama manusia tidak saja hina di dunia. Suatu kali ia didapati oleh salah seorang sedang berdagang. Untuk menanggulagi kejahatan itu sebenarnya sederhana saja. Oleh karenanya. orang yang tidak bekerja alias menganggur. berkhayal merupakan kesibukan yang menghabiskan waktunya. Rasulullah bersabda. Kerja tidak hanya menghasilkan nafkah materi. Bekerja juga berkait dengan kesucian jiwa. Bekerja dalam Islam bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan perut. martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Baginya. Sebaliknya. Kerja juga berkait dengan martabat manusia.

petani. di kantor. yang hasilnya digunakan sepenuhnya di jalan Allah disamakan derajatnya dengan para mujahid yang berperang di jalan Allah. seorang yang bersusah-payah mencari rezeqi yang halal. Keduanya merupakan perbuatan kriminal dalam perdagangan. Tidak mengurangi timbangan. juga pedagang. tukang pande besi. Beliau tidak hanya sukses membawa keuntungan materi. Barangsiapa yang bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam kaitan ini Rasulullah menegaskan dalam sebuah sabdanya: "Barangsiapa yang pada malam harinya merasa kelelahan karena bekerja pada siang harinya. tapi juga bisa dilakukan di pasar. baik secara kuantitas (jumlah satuan). tapi juga sukses mengharumkan namanya. takaran. beliau berhasil mengembangkan paradigma baru yang sama sekali berbeda dengan yang sudah ada. Berdzikir dalam perjalanan adalah displin berlalu lintas.Umar tidak suka melihat orang yang pada siang hari tetap asyik duduk berdzikir di masjid. Berlaku jujur kepada pembeli itu merupakan dzikir. Orang yang pulang ke rumah dalam keadaan kepayahan karena seharian bekerja akan diampuni oleh Allah swt. Banyak orang yang mengira bahwa mengurangi timbangan saja yang berdosa. "Mencari rizqi yang halal itu wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. Bukankah Rasulullah sebagai uswatun hasanah. tapi juga modal yang ditanam oleh masyarakat sekitarnya. sedangankan mengurangi kualitas tidak apa -apa. Artinya. orang yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala. maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. dan di mana saja. Padahal setiap pengurangan. Tidak ngebut yang dapat mencelakakan . Di tengah kaumnya. penuh tipu daya. Beliau tidak hanya berhasil mengembangkan modal istrinya. maka jangan heran jika Umar bin Khaththab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar keluar untuk mencari nafkah.para pekerja? Sebagian menjadi penggembala. Dzikir tidak hanya bisa dilakukan di masjid. Di tengah masyarakatnya beliau dikenal jujur dan amanah. di jalan. top figure ummat Islam adalah seorang pekerja? Bukankah para sahabat yang mengelilingi beliau adalah juga para pekerja? Dalam pandangan Islam. Tentang nilai usaha ini. Rasulullah saw dikenal sebagai pedagang yang sukses. konsep kerja itu menyangkut juga aplikasinya. sedangkan mereka yang meninggalkannya akan terkenai sanksi dosa. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil. Di tengah praktek bisnis yang kotor. maupun kualitas (mutu barang) sama -sama mengurangi kadar. maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah swt. Bahkan bisa menjadi penebus dosa. Tentang kewajiban bekerja ini Rasulullah bersabda. sementara sinar matahari sudah berpancar. Islam tidak hanya bicara dalam dataran teori. karena bekerja dalam konsep Islam itu merupakan kewajiban atau fardhu. puasa dan sebagainya)." (HR ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Karena bekerja merupakan kewajiban ummat Islam. atau timbangan. termasuk tidak mengurangi kualitas itu juga dzikir." (HR Ahmad) Kelelahan seorang muslim dalam mencari rezeki dinilai oleh Allah sebagai pahala. ukuran. Dalam kaidah fiqih." (HR Ahmad) Kenapa orang yang bekerja itu mendapatkan pahala di sisi Allah swt? Jawabannya sederhana. tapi juga memberikan modelnya.

Ketika seseorang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan berat kemudian dia berucap "alhamdulillahi rabbil 'alamin". Istighfar semacam ini mungkin jauh lebih berarti daripada istighfarnya ribuan orang yang dikumpulkan di lapangan dalam suatu acara istighasah yang penuh dengan rekayasa . Justru di sinilah nilainya bekerja.diri maupun orang lain. dan melaksanakan tugas sesuai dengan standar mutu. disiplin waktu. kemudian dia beristighfar. Ungkapan dzikir yang dilakukan oleh orang yang sedang beke sangat berbeda artinya bila rja dibandingkan dzikirnya orang yang sedang berdiam diri. Berdzikir di kantor adalah melaksanakan semua pekerjaan dengan baik dan rapi. maka penghayatannya jauh lebih mendalam daripada ucapan bibir tanpa aksi. maka istighfarnya menjadi lebih bermakna ketimbang seribu istighfar yang dilakukan orang yang sedang tidak beraktivitas apa-apa. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau melihat suatu kemaksiatan. Taat mengikuti rambu-rambu lalu lintas. dan tidak mentang-mentang di jalan raya. Termasuk dzikir di kantor adalah menundukkan pandangan ketika melihat atau berhadapan dengan karyawati. suatu aktivitas yang sulit dihindari pada saat ini. Ketika seseorang mendapat musibah dalam bekerja kemudian dia berucap "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" jauh lebih bermakna dibandingkan bila diucapkan oleh orang berdiam diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful