TH10203 Sejarah Malaysia

1.0 PENGENALAN Setelah Jepun menyerah kalah secara rasmi

1

pada 22 Februari 1946 di

Kuala Lumpur, banyak kesan positif dan negatif1 dari aspek sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku terhadap penduduk Tanah Melayu. Kesan penting adalah berlakunya pergaduhan antara kaum terutamanya antara orang Melayu dengan orang Cina. Pendudukan Jepun telah menyebabkan munculnya Parti Komunis Malaya (PKM) yang mendapat sokongan terutamanya dari orang Cina. PKM telah menubuhkan Tentera Anti-Jepun Rakyat Malaya (MPAJA) yang juga dikenali sebagai ‘Bintang Tiga’. MPAJA telah mendapat sokongan dari British dari aspek bantuan menyerah senjata kalah, semasa MPAJA bersenjata pemerintahan telah pada bulan Jepun. Jun Akibatnya, kesempatan 1948 dengan selepas tujuan Jepun untuk mengambil melancarkan

pemberontakan

menubuhkan sebuah Republik komunis di Tanah Melayu 2. Lebih kurang dua minggu di antara masa penyerahan Jepun dengan ketibaan Pentadbiran Tentera British (BMA), hampir 70 peratus bandar, pekan dan kampung di Tanah melayu telah dikuasai oleh MPAJA dengan menjalankan pemerintahan rejim komunis. MPAJA juga telah mengambil kesempatan dengan menjalankan sabotaj dan keganasan. Mereka melakukan pembunuhan terhadap pengurus ladang dan lombong, menyerang balai polis dan pusat kawalan pasukan keselamatan, membalas dendam dengan membunuh orang Melayu dan orang yang dianggap sebagai tali barut Jepun. Dianggarkan, MPAJA telah membunuh lebih kurang 2,542 orang Cina, Melayu dan India dan lain-lain yang diangap sebagai tali barut jepun.3 Keadaan yang semakin memuncak itu menyebabkan darurat diisytiharkan pada petang 16 Jun 1948, oleh Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu, Sir Edward Gent. Kerajaan Tanah Melayu dan Singapura kemudiannya mengharamkan PKM pada 23 Julai 1948 dan gerakan politik berhaluan kiri yang lain. British sedar kekalahannya di tangan Jepun dalam masa yang singkat

adalah disebabkan oleh kelemahan mereka dalam pentadbiran di Tanah melayu. Akibatnya, pada Julai 1943, Malayan Planning Unit (MPU) telah ditubuhkan di London untuk merangka perlembagaan baru yang sesuai dijalankan di Tanah
1

Shahlin Ali. 2005. Sebab-Sebab dan Kesan-Kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Meniti Catatan Sejarah Koleksi Artkel 2002-2003.Arkib Negara Malaysia. Kuala Lumpur. hlm 61 2 Ho Hui Ling. 2004. Darurat 1948-1960 Keadaan Sosial di Tanah Melayu. Universiti Malaya.Kuala Lumpur .Hlm 15 3 Ibid hlm 11

TH10203 Sejarah Malaysia

2

Melayu selepas perang tamat. Pada 31 Mei 1944, kabinet perang telah meluluskan syor penyatuan politik Tanah Melayu yang dikemukakan oleh MPU. Pada 10 Oktober 1945, Setiauaha Pejabat Tanah Jajahan British, George Hall, telah mengumumkan parlimen mengenai penyatuan politik Tanah Melayu yang dikenali sebagai Malayan Union (MU). Pada 11 Oktober 1945, Harold MacMichael dihantar ke Tanah Melayu untuk mendapatkan tandatangan Sultan-sultan bagi mempersetujui penubuhan MU. Beliau melaksanakan tugasnya dari 18 Oktober hingga 21 Disember 1945. Parlimen British telah mengeluarkan “kertas putih” yang mengandungi cadangan-cadangan Malayan Union. Pada mulanya kerajaan British telah merancang untuk menggabungkan negeri-negeri kesultanan Melayu, Negeri-Negeri Selat, Sarawak, Borneo Utara dan Brunei ke dalam satu kesatuan. Tetapi pada akhirnya, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura dikeluarkan daripada rancangan mereka dan hanya dijadikan sebagai tanah jajahan British menjelang Julai 19464. Menurut kajian James Allen, sebab Malayan Union diperkenalkan adalah untuk mempersiapkan negeri-negeri Melayu ke arah berkerajaan sendiri (bukan diberi kemerdekaan), untuk menentukan bahawa Semenanjung Tanah Melayu dapat dipertahankan daripada serangan luar dan British tidak begitu yakin terhadap bangsa Melayu. Mungkin sebab pertahanan dan niat British untuk menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri boleh diterima kerana ada bukti yang nyata tetapi perasaan kekecewaan British terhadap bangsa Melayu tidak dapat diperoleh. Tetapi dasar British untuk memperkenalkan Malayan Union tidak bermakna British berniat untuk memberikan kemerdekaan kepada negeri-negeri Melayu.5

4 5

Barbara Watson Andaya and Leonard Andaya. 2001. A History Of Malaysia. Hlm 265 Ariffin Omar. Dari Malayan Union ke 13 Mei.Malaysia Sejarah Kenegaraan dan Politik. hlm 323

Bagaimanapun. kerajaan British juga hendak menjadikan Singapura sebagai sebuah pangkalan tentera laut untuk operasi strateginya di Timur Jauh. Terdapat kesangsian tradisional di kalangan peniaga-peniaga Tanah Melayu bahawa sektor perniagaan Singapura akan menjejaskan kepentingan mereka. Rancangan Malayan Union mengekalkan Singapura sebagai suatu tanah jajahan yang berasingan disebabkan ketakutan bahawa penentangan orang Melayu terhadap penyertaan Singapura akan menjejaskan penerimaan rancangan tersebut. Namun begitu. Selain itu. tujuan utama British mengecualikan penyertaan singapura ke dalam Malayan Union adalah disebabkan oleh kepentingan ekonominya di Singapura.TH10203 Sejarah Malaysia 3 2. kecuali Singapura yang dikekalkan sebagai tanah jajahan yang berasingan. pihak British juga takut bahawa pemasukan dasar kewarganegaraan yang liberal akan mengakibatkan ketakutan pemimpin- pemimpin Melayu disebabkan bilangan orang Cina Singapura yang besar. kedududkan strategik Singapura sebagai pelabuhan dan pelbagai lagi faktor yang .0 Faktor penubuhan Malayan Union Malayan Union yang ditubuhkan pada 1 April 1946 selepas tamatnya Perang Dunia II merupakan sebuah gabungan di antara Negeri-Negeri Melayu dengan Negeri-Negeri Selat.

Perlis.6 Terdapat pelbagai faktor yang mendorong British untuk menubuhkan Malayan Union.Wikipedia.TH10203 Sejarah Malaysia berteraskan kepada kegiatan ekonomi mendorong pihak British 4 untuk mengekalkan singapura sebagai kononnya Tanah jajahan London. Corak pemerintahan ini juga adalah tidak seragam. Pahang dan Negeri Sembilan) dan Negeri-negeri Melayu tidak Bersekutu (Kedah. British berpendapat bahawa dengan penyatuan negeri-negeri ini di bawah Malayan Union. Antara sebab utama ialah pihak British ingin mewujudkan satu pentadbiran pusat yang lebih berkesan. Terengganu). Jika di lihat sebelum ini terdapat tiga corak pemerintahan yang berbeza di Tanah Melayu. Di samping itu. amat sukar sebelum Perang Dunia Kedua meletus.org/wiki/Malayan_union . Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Perak. Seterusnya. British ingin menyatukan ketiga-tiga corak pemerintahan ini di bawah satu pemerintahan pusat. Kelantan. Selangor. Ini dapat di buktikan kerana perkembangan ekonomi di Negeri6 http//ms. Hal ini kerana pihak British mendapati. Allen dalam bukunya “The Malayan Union” menegaskan bahawa sistem pentadbiran tersebut bukan sahaja janggal tetapi mahal. Sistem pentadbiran sebelum perang perlu dihapuskan kerana ianya mempunyai banyak kelemahan. penubuhan Malayan Union ini juga adalah bertujuan untuk memudahkan pihak bagi mereka British menyusun strategi pertahanan. Sebelum perang meletus di Tanah Melayu. Corak pemerintahan yang di maksudkan ialah corak pemerintahan Negerinegeri Selat (Pulau Pinang dan Melaka) . Oleh itu mereka berpendapat bahawa sekiranya semua negeri digabungkan sebagai satu unit politik. perkembangan ekonomi antara negeri-negeri di Tanah Melayu adalah tidak seimbang. mereka akan dapat menghasilkan satu jentera pentadbiran yang lebih selaras dan licin malah akan dapat menjimatkan perbelanjaan pentadbiran. James V. ia akan memudahkan mereka untuk menyusun strategi peperangan yang lebih berkesan. untuk menyusun strategi pertahanan di Tanah Melayu kerana bukan semua negeri ditadbir secara langsung oleh British. Malayan Union yang di tubuhkan juga bertujuan untuk mengimbangi perkembangan ekonomi.

Sebab yang lain mengapa Malayan Union ditubuhkan adalah sebagai persediaan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Selain itu Malayan Union juga bertujuan untuk mengenang jasa orang-orang Cina. Tanah Melayu akan diberi latihan ke arah berkerajaan sendiri sesuai dengan Piagam Atlantik 1945. Mereka mengatakan bahawa sebelum hasrat ini tercapai. Allen juga mendakwa penubuhan Malayan Union adalah bertujuan untuk mengenang jasa orang Cina yang telah bekerjasama dengan British untuk menentang Jepun. Majoriti orang Cina telah menjadi anggota Malayan People Anti-Japanese Army (MPAJA) dan telah bersama-sama dengan pihak British dalam usaha untuk mengusir tentera Melayu. Pada hemat pihak British. satu bentuk pentadbiran yang cekap perlu di adakan dan pentadbiran yang di maksudkan adalah Malayan Union. Kebanyakan buku-buku Inggeris menyatakan salah satu daripada sebab utama untuk pembentukan 'Malayan Union' ialah hasrat kerajaan British untuk menyediakan Tanah Melayu terhadap kemerdekaan. Ia dilihat sebagai satu kewajaran kerana pihak British telah pun Jepun dari Tanah menandatangani Piagam Atlantik pada 14 Ogos 1941 yang mengisytiharkan bahawa semua negara-negara dunia berhak untuk menentukan dan memerintah negara sendiri dalam erti kata lain 'Merdeka'. ia dilihat sebagai satu usaha untuk memanjangkan lagi tempoh penjajahan British di Tanah Melayu dengan cara berpura-pura berusaha untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah . Di mana. Maka. banyak pihak di Tanah Melayu ketika itu mempercayai bahawa rancangan itu hanya menukarkan taraf negeri-negeri Melayu daripada sebuah negeri naungan menjadi sebuah tanah jajahan British. Ini secara tidak langsung akan dapat memajukan ekonomi Tanah Melayu secara menyeluruh. Piagam tersebut menganjurkan masa depan sesebuah negara ditentukan oleh rakyatnya sendiri. ia akan dapat mengimbangi perkembangan ekonomi di Tanah Melayu. British berpendapat bahawa jika semua negeri-negeri ini di gabungkan di bawah satu unit politik. pihak Britain terikat untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Malayan Union yang di tubuhkan adalah sebagai persediaan orang melayu ke arah berkerajaan sendiri.TH10203 Sejarah Malaysia 5 negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah lebih maju dan pesat jika di bandingkan dengan Negeri-negeri Melayu tidak Bersekutu. James V. Melalui Malayan Union. Bagaimanapun. penduduk Tanah Melayu akan dilatih untuk melakukan kerja-kerja pentadbiran dengan lebih cekap.

Pihak British berharap bahawa dengan pemberian kerakyatan yang longgar menerusi prinsip Jus Soli. orang Cina dan India akan menumpukan taat 7 http//ms. amat merugikan orang-orang Akibatnya. Selain menghalang usaha untuk orang melayu menuntut kemerdekaan.Wikipedia. Seterusnya. perlembagaan Malayan Union adalah Melayu itu sendiri. perlembagaan Malayan Union yang dirangka dilihat merupakan salah satu langkah pihak British untuk menghalang usaha orang melayu untuk menuntut kemerdekaan. Sultan hanya mempunyai kuasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan Hal Ehwal agama Islam dan adat resam orang melayu di mana mereka dilantik sebagai Pengerusi Majlis Penasihat Melayu di negeri masing-masing. Tanah Melayu akan menjadi Tanah Jajahan Mahkota British. Melalui perlembagaan Malayan Union sultan tidak mempunyai kekuasaan dalam aspek pentadbiran. majoriti pegawai British adalah bersikap anti-Melayu kerana mereka kecewa dengan tindakan dan orang Melayu yang telah bekerjasama dengan tentera Jepun. pihak British telah mengambil langkah awal untuk mematahkan hasrat orang melayu ini dengan merangka perlembagaan Malayan Union.org/wiki/Malayan_union . perlembagaan Malayan Union secara tidak langsung akan dapat membendung semangat kebangsaan orang-orang melayu. orang-orang melayu telah berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan. sedangkan kuasa pemerintah Tanah Melayu ketika itu. Menerusi perlembagaan Malayan Union. Justeru itu. Allen dalam bukunya “The Malayan Union” menegaskan bahawa sejak kekalahan pihak British di tangan Jepun. iaitu sultan-sultan telah pun dilucutkan melalui pembentukan Malayan Union. terutamanya yang berkaitan dengan hak keistimewaan dan kekuasaan serta kewibawaan Sultan yang menjadi tonggak kepada negara.7 Selain itu. Sebab lain yang menyebabkan Malayan Union ditubuhkan ialah untuk membalas dendam terhadap orang Melayu kerana orang-orang Melayu telah menyokong tentera Jepun. James V. Sejak pendudukan tentera Jepun di Tanah Melayu. Hal ini kerana taat setia dalam kalangan orang-orang Cina dan India masih lagi kepada negara asal mereka. penubuhan perlembagaan Malayan Union adalah untuk melahirkan semangat cintakan Tanah Melayu bertujuan dalam terutamanya kalangan orang-orang Cina dan India di Tanah Melayu.TH10203 Sejarah Malaysia 6 Melayu.

0 Perlembagaan Malayan Union 8 Malayan Union Aplikasi atas talian di http://www. Sultan-sultan Melayu masih akan mengekalkan kedudukan masing-masing tetapi dalam bidang kuasa yang sangat terhad. Akhir sekali. pihak British akan terus memerintah melalui sebuah majlis penasihat yang diluluskan oleh gabenor Malayan Union. kewarganegaran Tanah Melayu diberikan kepada semua tanpa diskriminasi kaum dan kepercayaan atau pun turut dikenali sebagai 'jus soli'. Pesuruhjaya Residen akan menjadi ketua pentadbiran.9 4. Beliau diberi banyak kuasa dan hanya bertanggungjawab kepada Gabenor. Di mana pihak British bertindak mengawal semua perkara mengenai Tanah Melayu.com/bb/forum_posts. Ini sekaligus menunjukan kedaulatan British di Tanah Melayu.8 3. Di Pulau Pinang dan Melaka yang tidak mempunyai sultan. Semua warganegara Malayan Union yang baru itu akan mempunyai hak-hak yang sama. Skim Malayan Union juga mencadangkan undang-undang baru yang memberikan kewarganegaraan kepada semua orang yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura.0 Ciri-Ciri Malayan Union Rancangan Malayan Union yang melibatkan Negeri-Negeri Selat. Sebaliknya. Kerajaan Malayan Union akan mengambil alih semua aset negeri-negeri Melayu. iaitu berkaitan hal ehwal agama Islam dan adat Istiadat orang Melayu sahaja. termasuk penerimaan masuk untuk perkhidmatan awam. akan terdiri daripada Majlis Perundangan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan yang diketuai oleh seorang Gabenor British. tetapi tidak termasuk Singapura. kecuali aset yang berkaitan dengan agama Islam dan harta peribadi sultansultan.tuitionplaza. serta pendatang yang tinggal di sana selama sekurangkurang 10 tahun daripada 15 tahun sebelum 15 Februari 1942.org/wiki/Malayan_union .TH10203 Sejarah Malaysia setia mereka 7 kepada Tanah Melayu apabila mereka menjadi warganegara Malayan Union kelak. Dan mereka lebih berkuasa berbanding sebelum pendudukan Jepun.Wikipedia.asp? TID=4755&PN=1 9 http//ms.

Majlis Eksekutif terdiri daripada lima orang ahli iaitu Ketua Setiausaha. Bagaimanapun hal ini perlu dirujuk kepada Pesuruhjaya Residen dan mendapat persetujuan residen. Majlis perundangan mengandungi dua puluh satu orang ahli tidak rasmi dan ahli tidak lebih daripada dua puluh satu orang. Baginda akan melantik ahli-ahli Majlis tetapi mesti mendapat pengesahan gabenor.1) Melayu. 1) Mereka yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura 10 Khong Kim Hoong. Peguam Negara. Eurasian dan sebagainya. hlm. 3) Eropah. India. Negeri-negeri pula mempunyai Majlis Penasihat yang diketuai oleh sultan. Bagi menjaga kepentingan imigran. Kewarganegaraan akan diberi atas nama Malayan Union. Dengan ini ahli tidak rasmi akan mempunyai majoriti dalam dewan. Rancangan kerajaan oleh diumumkan pada Oktober 1945 dan isi kandungannya dikeluarkan dalam warta kerajaan “Kertas Putih 6724” bertarikh 22 Januari 1946. 2) Cina. Setiap komponen akan diwakili oleh tujuh orang ahli. Majlis ini akan menasihatkan sultan dalam semua perkara berhubung dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu.10 Kemerdekaan tidak akan diberi selagi kaum-kaum tidak bersatu. Menurut perlembagaan Malayan Union Negeri-Negeri Melayu. Ketua pentadbiran kerajaan kesatuan ialah gabenor dengan dibantu oleh Majlis Eksekutif dan perundangan. Jelas gabenor mempunyai kuasa yang selama ini menjadi hak istimewa raja-raja. British Rule and the Struggle For Indepence in Malaya. 37. . Ahli-ahli tidak rasmi akan dilantik mewakili tiga kumpulan kaum wanita. Mereka yang layak mendapat kerakyatan. Walaupun pemerintahan dipusatkan kerajaan negeri akan diberi kuasa menguruskan halehwal tempatan dengan persetujuan pusat. Pulau Pinang dan Melaka akan disatukan di bawah satu pentadbiran.TH10203 Sejarah Malaysia 8 Rancangan Malayan Union dibincangkan secara serius pada peringkat kabinet oleh kerajaan Parti Buruh pada bulan Julai 1945. pemberian kerakyatan dilonggarkan kepada semua bangsa manakala hak istimewa orang Melayu ditarik balik. 1984. Setiausaha Kewangan dan dua orang lagi ahli yang akan ditentukan oleh gabenor. Majlis Penasihat Pusat yang dipengerusikan oleh gabenor dan dianggotai oleh sultan-sultan akan membincangkan lebih lanjut tentang hal-ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Majlis ini juga dianggotainya oleh lima orang ahli tidak rasmi. Tanah Melayu mungkin akan diberi kemerdekaan dan Malayan Union dianggap langkah pertama ke arah itu. British berpendapat kesatuan perlu kerana sebelum ini tiap-tiap dan sukar untuk menyeragamkannya. Merdeka.

Perlembagaan negeri Johor pada masa itu misalnya. telah Berjaya mendapatkan tandatangan sultan-sultan untuk menyerahkan kedaulatan mereka kepada Britian. 4) Rakyat British boleh mendapat kerakyatan Malayan Union tanpa hilang kerakyatan British 5) Mereka yang mengangkat sumpah taat setia kepada Malayan Union. tidak membenarkan sultan dengan cara bersendirian. ada pula perjanjian menyerahkan kuasa yang ditandatangani oleh sultan-sultan ini yang tidak sah dari segi perlembagaan negeri. Perlembagaan negeri Johor pada masa itu dari segi perlembagaan negeri. Fasal 15 dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor menyatakan: “Raja itu tiada sekali-kali boleh menyerahkan atau berbuat sebarang perjanjian atau ikhtiar hendak menyerahkan akan negeri atau sesuatu bahagian daripada negeri dan kerajaan Johor itu kepada sebarang kerajaan atau kuasa bangsa Eropah atau sebarang lain kerajaan atau bangsa….TH10203 Sejarah Malaysia 9 2) Mereka yang menetap selama sepuluh tahun daripada lima belas tahun yang lalu 3) Mereka yang menetap di Tanah Melayu atau Singapura selama lima tahun. Selain itu. misalnya Sultan Kedah. 5. Menerusi Malayan Union. Sebenarnya cara beliau mendapatkan tandatangan sultan-sultan ini boleh dipersoalkan kerana ada sultan yang diugut. menyerahkan negeri Johor kepada mana-mana kuasa luar.0 Syarat-syarat Malayan Union Perlembagaan Malayan Union menukar taraf negeri-negeri Melayu daripada negeri-negeri yang bernaung menjadi tanah jajahan British. seorang wakil khas kerajaan British. Britian telah mengambil alih kuasa sultan-sultan Melayu apabila Sir Harold MacMichael.” . Britian akan berkuasa penuh di seluruh Tanah Melayu. Sebagai tanah jajahan. Britian telah menghapuskan kedaulatan sultan-sultan Melayu. MacMichael telah datang ke Tanah Melayu pada bulan Oktober 1945.

Perlembagaan Malayan Union cuba memberi hak kerakyatan kepada golongan bukan Melayu menerusi prinsip Jus Soli. Malayan Union diperintah oleh seorang Gabenor British yang berkuasa penuh. Beberapa pandangan yang telah dikemukakan dalam akhbar supaya orang Melayu bersatu menentang Malayan Union supaya 11 Zainal Abidin Abdul Wahid et. Sungguhpun orang Melayu menentang Malayan Union dengan hebat tetapi usaha mereka tidak padu.11 6. Majlis yang membincangkan hal agama Islam dalam Malayan Union dianggotai oleh sultan-sultan tetapi Gabenor yang menjadi pengerusinya.TH10203 Sejarah Malaysia 10 Mengikut Perlembagaan Malayan Union.al. Mereka bangkit dan mengorak langkah untuk menghapuskan penghinaan dan pencabulan yang dilakukan ke atasnya. Kuala Lumpur. Malaysia Warisan dan Perkembangan . Beliau mentadbir secara langsung dan tidak lagi menjadi penasihat kepada sultan seperti sebelum Perang Dunia Kedua dahulu. semua negeri Melayu termasuk Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah satu pemerintahan pusat.1996. maka ia berhak menerima hak kerakyatan dengan senang. Keadaan inii adalah ganjil kerana seorang yang beragama Kristian menjadi pengerusi majlis yang mengendalikan hal agama Islam. Tiap-tiap negeri dalam Malayan Union mempunyai mempunyai seorang Pesuruhjaya Residen yang menjadi ketua pentadbir di peringkat negeri. biarpun sebahagian kecil daripadanya. Ini bermakna jika seseorang itu dilahirkan di Tanah Melayu selepas Malayan Union ditubuhkan.hlm 276-278 ..0 SUMBANGAN MALAYAN UNION KE ATAS PERKEMBANGAN SEMANGAT KEBANGSAAN RAKYAT 6. maka orang Melayu tidak dapat lagi menahan sabar dan membiarkan diri tertindas dan kedaulatan bangsa ternoda. Sultan-sultan cuma jadi raja kehormat sahaja. Ahli Majlis Penasihat Pusat ini dilantik oleh cadangan untuk mendapatkan ahli Majlis menerusi pilihanraya. Singapura tidak dimasukkan. Perlembagaan Malayan Union juga memerlukan penubuhan sebuah Majlis Penasihat Pusat.Dewan Bahasa dan Pustaka.1 Penubuhan Kongres Melayu Se-Malaya Oleh kerana tindakan British itu terlalu menghinakan bangsa dan tanahair mereka.

dari 1 hingga 4 Mac 1946 ialah satu kempen hebat bangsa Melayu menentang penjajahan. tetapi. Dalam satu perbincangan di Dewan Rakyat British pada 8 1946. satu persidangan pertubuhan Melayu telah diadakan di Kuala Lumpur untuk menyatupadukan tenaga orang Melayu. Persatuan Melayu Kelantan. menyatakan keazamannya melaksanakan Malayan Union pada 1 April 1946. Orang Melayu merasakan bahawa kerajaan British selepas Perang Dunia Kedua sepatutnya datang meminta maaf kepada penduduk Tanah Melayu kerana ia telah tidak bersungguh-sungguh mempertahankan Tanah Melayu apabila diserang oleh Jepun. Kesatuan Melayu Pulau Pinang. 279. 12 Persidangan itu dihadiri oleh 41 buah pertubuhan Melayu termasuk juga Persatuan Orang Melayu. Persatuan Melayu Negeri Sembilan. Oleh itu. pihak British mencabul kedaulatan raja-raja Melayu dan menodai hak politik orang Melayu. Kesatuan Melayu Singapura. Persidangan pertubuhan Melayu yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman. Apabila orang Melayu mendengar tujuan British hendak mengisytiharkan Malayan Union pada 1 April 12 Ibid. Malah cara kerajaan British mendapatkan tandatangan beberapa orang sultan juga dipersoalkan kesahihannya.TH10203 Sejarah Malaysia 11 lebih berkesan. Persatuan Melayu Pahang. Sungguhpun Kongres Melayu Se-Malaya telah menyatakan tentangannya terhadap Mac rancangan kerajaan Malayan British Union telah tetapi pihak British tidak begitu hendak mempedulikannya. Kongres berpendapat bahawa langkah kerajaan British hendak memaksakan Malayan Union di Tanah Melayu adalah bertentangan dengan prinsip demokrasi kerana orang Melayu tidak bersetuju menerimanya. Perikatan Melayu Perak. fasal yang berkenaan dengan hak kerakyatan telah digantung buat sementara. Persetiaan Muslim Teluk Anson. Kongres juga merasakan tindakan kerajaan British hendak menubuhkan Malayan Union itu sebagai tidak adil. . Pergerakan Kebangsaan Melayu Selangor. Kesatuan Melayu Kedah. Kesatuan Melayu Melaka. Sebaliknya. Wakil-wakil yang hadir telah bersetuju menggabungkan pertubuhan Melayu ini. Jadi. Persatuan Melayu Terengganu dan Parti Kebagsaan Melayu Malaya. Kampung Baru. pada 1 Mac 1946. Antara persatuan yang telah menghantar wakil ialah Pergerakan Melayu Semenanjung Johor. Dato’ Onn bin Jaafar telah dilantik menjadi pengerusinya. kongres meminta kerajaan British menarik balik rancangan Malayan Union dan mengekalkan Tanah Melayu kepada keadaan sebelumnya. Hlm.

Britian tidak menjangka kesedaran politik orang Melayu begitu hebat sehingga mereka boleh bersatu padu secara menyeluruh. Sultan-sultan. 13 Zainal Abidin Abdul Wahid. Malaysia Warisan Dan Perkembangan. orang Melayu telah bersatu dan menentang Malaya Union secara hebat walaupun tidak padu.TH10203 Sejarah Malaysia 12 1946. Penubuhan Kongres Melayu Semalaya telah menjadi pencetus kepada kebangkitan semangat nasionalisme kepada rakyat pada masa itu. Malayan Union tetap diisytiharkan pada 1 April 1946 dan Sir Edward Gent telah dilantik sebagai Gabenor pertama Gagasan Malayan Union. . Tindakan Kongres Melayu SeMalaya ini agak mengagumkan. Edisi Kedua. mereka semangat sedar pewira yang jika tercetus mereka dalam Kongres terus Kebangsaan Melayu Se. Tentangan orang Melayu terhadap Malayan Union tambah berkesan. Hal ini adalah disebabkan kerana melalui penubuhan ini. bukan sahaja di kalangan rakyat tetapi termasuk juga sultan-sultan. 195. Kerajaan Inggeris tidak menghiraukan bantahan orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu seolah-oleh berkabung dengan melilitkan kain putih di songkok sebagai simbol kematian selama tujuh hari. Kuala Lumpur.  Ahli Majlis Mesyuarat Negeri hendaklah memulaukan majlis tersebut dan menarik diri dari sebarang perlantikan jawatan kuasa  Berkabung selama tujuh hari sebagai tanda bantahan terhadap Malayan Union dengan melilitkan kain putih pada songkok Walau bagaimanapun. maka akan hilanglah pusaka bangsa dan padah yang akan menimpa pada masa hadapan lebih buruk dari sekarang.13 Kesimpulannya. Kongres Melayu Se-Malaya telah mengambil keputusan untuk mengadakan mesyuarat tergempar pada 29 dan 30 Mac 1946 di Kuala Lumpur. dan bertambah-tambah bahawa berjuang mengembalikan hak-hak kedaulatan bangsa. Hlm. Kongres telah mengambil keputusan:  Bersatu padu menentang Malayan Union  Memulaukan upacara berhubung dengan penubuhan Malayan Union  Memulaukan sebarang upacara berhubung dengan pelantikan Gabenor Malayan Union. Dewan Bahasa Dan Pustaka. ahli Majlis Mesyuarat Negeri dan ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan tidak menghadiri upacara tersebut.Malaya itu telah menjiwai perjuangan umat Melayu.

penyatuan orang Melayu menjadi begitu jelas dan bermakna sekali. Menurut Mohd. Kuala Lumpur. iaitu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di bawah payung UMNO. orang Melayu sudah mempunyai parti atau persatuan yang berselerak di seluruh Tanah Melayu dan tidak bersatu akibat dasar pecah perintah pihak British. Universiti Malaya. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1998. Melalui kebimbangan mereka akan kehilangan negeri. Mereka cuma melaungkan perasaan kesal terhadap perubahan dasar British yang akan menggabungkan negeri-negeri Melayu dan juga memberi taraf kerakyatan kepada beribu-ribu kaum pendatang yang tidak ada sebarang kaitan dengan Tanah Melayu. Selangor. Johor. Pertubuhan Melayu Perak. bangsa dan kebudayaan mereka. UMNO tidak muncul sebagai sebuah pertubuhan yang inginkan kemerdekaan. hlm. Ia bolehlah dianggap sebagai satu kemuncak nasionalisme Melayu itu sendiri.15 UMNO merupakan sebuah parti yang merangkumi beberapa persatuan dan pertubuhan dari negeri-negeri di Tanah Melayu yang telah bergabung untuk menentang Malayan Union. 1993.2 Lahirnya UMNO (United Malaya National Organisation) 13 UMNO atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu telah ditubuhkan pada 11 Mei 1946 hasil daripada kesedaran politik orang Melayu menentang pengenalan Malayan Union sejak Disember 1945. Sumatera dan sebagainya telah bertekad meleburkan identiti sempit mereka masing-masing dan seterusnya menyamakan identiti di bawah satu parti politik yang sama. Kedah. KMM (yang diharamkan oleh pihak Inggeris sebelum Jepun menduduki Tanah Melayu) dan berbagai-bagai lagi persatuan yang bersifat kenegerian atau kesukuan seperti Persatuan Anak Jawa. Insaf. UMNO menerima semua orang Melayu daripada pelbagai ideologi dan fahaman untuk sama-sama berjuang di bawah satu slogan “Hidup Melayu”. Dato’ Onn Jaafar merupakan presiden UMNO yang pertama. Kuala Lumpur. . Seberkas.TH10203 Sejarah Malaysia 6. Perkemam. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. hlm. Tetapi sebelum 11 Mei 1946.14 Ketika ditubuhkan. 1. 1. pihak British telah mengkhianati bangsa Melayu dengan memperkenalkan Malayan Union dan mereka telah mencadangkan cara untuk memperbaiki semula antara orang14 Ramlah Adam. API. Bagi mereka. 15 Ahmad Atory Husain. Dimensi Politik Melayu 1980 – 1990 : Antara Kepentingan dan Wawasan Bangsa. Anak Kalimantan. Ini adalah berdasarkan ucapan wakilwakil persatuan negeri-negeri Melayu di mana tidak seorang pun yang menuntut kemerdekaan daripada pihak British. Isa Othman.

Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. masyarakat Melayu hidup dalam keadaan miskin. atas tuntutan itu hendaklah kita tunjukkan kebolehan kita supaya barang yang sudah kita pegang itu tidak terlepas daripada tangan kita… saya bertanya seorang daripadanya bagaimana caranya merdeka. UMNO telah mendapat kerjasama daripada raja-raja Melayu dalam pemulauan perlantikan Edward Gent sebagai Gabenor Malayan Union pada 1 April 1946. pangkat dan harta kekayaan. orang Melayu belum cukup terlatih untuk mentadbir negara yang merdeka. keselamatan dan sebagainya?.16 Dato’ Onn juga ada menyatakan alasan mengenai UMNO yang menolak kemerdekaan penuh ke atas Tanah Malayu kerana bagi beliau. Apa yang mereka miliki hanyalah cita-cita untuk menghalau penjajah dari Tanah Melayu. Wakil-wakil Melayu pada masa itu dengan terus terang menjelaskan bahawa mereka tidak menginginkan kemerdekaan tetapi hanya naungan daripada pihak British agar kedudukan bangsa Melayu tidak terancam. Kuala Lumpur. UMNO juga mendapat kerjasama orang-orang Melayu dengan melakukan perkabungan selama 7 hari 16 Mohd. Sejarah Malaysia (1800 – 1963). Adakah cukup dengan seorang yang dipertua sahaja? Bagaimana menterinya. Utusan Publication & Distributors Sdn. daif dan serba kekurangan. 2002.TH10203 Sejarah Malaysia 14 orang Melayu dengan pihak British ialah dengan mengembalikan semula keadaan politik seperti sebelum tahun 1941. Bhd. hlm. Pada peringkat awal juga.. . 1998. Bagaimana hendak menjalankan kerajaan jika kita sendiri tiada orang?”17 Ketika UMNO di ambang permulaan perjuangannya. pelajaran. Kata beliau: “Saya ada mendengar beberapa pihak berkehendakkan kemerdekaan penuh. Saya yang akan jalankan pemerintahan itu. Antara kejayaan UMNO selain menumbangkan Malayan Union ialah mewujudkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dan berjaya memulihkan kedaulatan raja-raja Melayu.. Selangor. 328. Namun cadangan ini tidak dapat diterima oleh British. hlm. 17 Ramlah Adam. Universiti Malaya.. mereka hanya menggunakan pendekatan yang sederhana dan tidak bercorak radikal. Ahli UMNO ketika itu hanya berbekalkan semangat waja dan tidak mempunyai sebarang kepentingan seperti jawatan. Isa Othman. sudahkah disusunkan? Adakah orang-orang Melayu itu sudah cukup layak menjadi Menteri Besar dan menteri-menteri keamanan. 18.

TH10203 Sejarah Malaysia 15 dan memakai songkok putih yang berlilit kain hitam sebagai tanda kematian hak mereka.O. Raja-raja Melayu mula sedar kesilapan mereka menyerahkan semua kuasa pentadbiran dan kedaulatan dalam perjanjian MacMicheal. semua orang Melayu walaupun berbeza ideologi dan fahaman telah bersatu dan bangkit menentang Malayan Union yang dilihat menghapuskan hak istimewa orang Melayu dan kedaulatan Raja-raja Melayu. Perlembagaan ini di kenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang melibatkan 9 buah negeri dan Negeri-Negeri 18 Ramlah Adam.19 Di sini dapat kita lihat bahawa penubuhan UMNO adalah satu aspek penting dalam membangkitkan semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat pada masa itu kerana melalui UMNO. UMNO juga dilihat menjadi titik tolak dalam tertubuhnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. hlm. Selain dari itu. 1998. hlm. 8. Universiti Malaya. Melalui perpaduan orang Melayu dalam UMNO ini telah berjaya membuatkan pihak British untuk berunding dengan Raja-raja Melayu dan UMNO bagi membincangkan semula mengenai perlembagaan Malayan Union ini.3 Tertubuhnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Penentangan orang Melayu bagi menggantikan Malayan Union di bawah pimpinan Dato’ Onn Jaafar telah menghasilkan sebuah jawatankuasa kerja yang terdiri daripada raja-raja Melayu. Oleh itu. Di mana jawatankuasa ini telah berjaya merangka sebuah perlembagaan baru bagi mengantikan Malayan Union. 6. mulai Mei 1946 pihak British mula berbincang dengan raja-raja Melayu dan UMNO.18 Akhirnya. UMNO berjaya membuatkan pihak berkuasa Malayan Union untuk berunding. 11. Winsted dan Frank Swettenham. Mereka turut meminta agar pihak British mengkaji bantahan orang-orang Melayu secara dekat. wakil kerajaan British dan UMNO. 19 Ibid. Penentangan UMNO terhadap Malayan Union turut menarik perhatian raja-raja Melayu pada akhirnya. Kuala Lumpur. Penubuhan UMNO telah mendapat sokongan daripada bekas pegawai British seperti R. anggota parti Konservatif Britain yang mengecam bahawa Malayan Union merupakan satu tindakan yang akan memusnahkan orang Melayu. .

Sungguhpun kelayakan yang dikehendaki untuk menjadi warganegara adalah terhad. NegeriNegeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri-Negeri Selat. . di Tanah Melayu sudah tidak wujud lagi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. namun ia berjaya menyatukan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah Negeri Selat di bawah satu pentadbiran. (a) Iaitu sama ada (i) Ia telah dilahirkan dalam mana-mana negeri dalam persekutuan dan telah tinggal dalam satu atau lebih negeri-negeri itu selama 8 tahun daripada tempoh 12 tahun. Tetapi Singapura kekal sebagai tanah jajahan Inggeris yang berasingan. 22 Ibid. Sungguh pun British gagal menjadikan Semenanjung Tanah Melayu sebagai sebuah tanah jajahan. Utusan Publication and Distributors Sdn. anak-anak yang belum cukup umur boleh menjadi rakyat dengan syarat-syarat yang ditetapkan.20 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah memberikan beberapa kesan di mana raja-raja Melayu telah diberikan semula hak-hak utama. iaitu Melaka. Negeri-Negeri Perlembagaan Melayu iaitu Persekutuan 1948 telah membentuk satu bentuk kerakyatan baru yang selama tidak terdapat kerakyatan penerimaan orang dagang sebagai rakyat Tanah Melayu. Kuala Lumpur. kuasa dan bidang kuasa ke atas negeri mereka masing-masing seperti sebelumnya. Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara.TH10203 Sejarah Malaysia 16 Selat. Kerakyatan Persekutuan.. hlm.22 Langkah menubuhkan negeri persekutuan itu bolehlah dikatakan bahawa ia lebih daripada langkah bertolak ansur dalam pertikaian politik Tanah Melayu. Sultan telah menjadi raja yang berdaulat di negeri masing-masing tetapi tetap di bawah lindungan British. Ini bermakna kedaulatan raja Melayu telah dikembalikan semula. tetapi dasar kelayakan mereka itu telah terbentuk. 91.hlm.1994.21 Buat pertama kalinya. Mengikut Fasal 25. 91. Pulau Pinang dan Singapura. Persekutuan yang dibentuk dalam Perjanjian Persekutuan 1948. 20 Mohd Idris Saleh. telah membentuk satu konsep negara bangsa Tanah Melayu yang ini tidak lagi bersifat dalam tradisional tradisi Melayu sepenuhnya. Oleh itu. dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah memulakan satu undangundang kerakyatan meliputi seluruh negara dan membolehkan penduduk bukan bumiputera menjadi warganegara Tanah Melayu. hlm. Che Su Mustaffa dan Fauziah Shaffie. Dengan peruntukan seperti itu. 87 21 Ibid. Bhd.

24 Persekutuan Tanah Melayu telah membangkitkan semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat pada masa itu untuk memerdekakan tanah air daripada penjajah yang selama ini hanya menindas dan mengeksploitasikan sumber ekonomi untuk mengaut keuntungan bagi kepentingan mereka sahaja. 217.4 Hubungan Kaum 23 Ramlah Adam. bermulalah era pembentukan satu negara bangsa Tanah Melayu yang moden yang menggabungkan unsur tradisional dan baru bagi melahirkan satu negara Tanah Melayu yang baru.TH10203 Sejarah Malaysia (ii) 17 Telah tinggal selama 15 tahun daripada 20 tahun daripada tarikh permohonannya. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. hlm. Kuala Lumpur. hlm. Universiti Malaya. (d) Telah membuat pengakuan untuk tinggal menetap (e) Jika permohonannya diluluskan. serta perlembagaan negeri bagi tiap-tiap negeri. 24 Ibid. Persekutuan yang dibentuk oleh Persekutuan 1948 telah membentuk satu konsep negara bangsa Tanah Melayu yang moden dan tidak lagi bersifat tradisional Melayu sepenuhnya. 6. maka sistem birokrasi moden dengan meletakkan Menteri Besar sebagai wakil eksekutif pentadbiran negerinegeri Melayu dengan mengetuai Majlis Mesyuarat dan Eksekutif Negeri. Dengan itu. (b) Berkelakuan baik (c) Mempunyai pengetahuan atau fasih dalam berbahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Persekutuan Tanah Melayu yang terbentuk pada tahun 1948 itu telah menjadi asas negara moden Malaysia. 23 Dengan ini. 218. Dengan meletakkan asas konsep kerakyatan kebangsaan dan termeterainya konsep raja berperlembagaan. mesti angkat sumpah kerakyatan. kuasa autonomi yang tertentu bagi negeri dan Persekutuan. . peranan dan fungsi Majlis Raja-raja yang jelas dan bertulis. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu juga telah membangkitkan kesedaran dalam kalangan rakyat agar mereka yakin untuk memerintah negara sendiri melalui pemilihan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang bercorak demokrasi. 1998.

Pihak Jepun mengamalkan dasar perkauman untuk memenangi sokongan daripada sebahagian penduduk tempatan. Universiti Malaya. Darurat 1948 – 1960 : Keadaan Sosial di Tanah Melayu. Universiti Malaya. rancangan itu mendapat bantahan hebat daripada orang hak Melayu. Kuala Lumpur. . 2004. 130. Tetapi sebaliknya pula berlaku apabila rata-rata orang bukan Melayu terutamanya orang Cina menyambut baik rancangan Malayan Union kerana mereka diakui sebagai warganegara dengan kedudukan yang sama rata dengan orang Melayu. Pada pandangan orang Melayu. Peruntukan hak kewarganegaraan Malayan Union telah memperhebatkan lagi perasaan perkauman yang sedang meluap-luap ekoran pendudukan Jepun dan kebangkitan MPAJA.26 mengenai kewarganegaraan adalah longgar dan menyatakan bahawa sesiapa yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura boleh memperolehi hak kerakyatan Malayan Union. hlm. 128. hlm. 2004. pentadbiran Jepun telah menggariskan pembahagian yang jelas iaitu layanan yang agak baik kepada orang-orang Melayu dan orang India.TH10203 Sejarah Malaysia 18 Sebelum Perang Dunia Kedua. 26 Ho Hui Ling. Darurat 1948 – 1960 : Keadaan Sosial di Tanah Melayu. Sebaliknya. Antara sebabnya Syor ialah hak kewarganegaraan yang longgar kepada kaum bukan Melayu dan dilihat boleh menjejaskan kedudukan serta istimewa mereka. syarat kewarganegaraan Malayan Union akan menjejaskan hak dan kepentingan politik mereka sebagai penduduk asal Tanah Melayu. Mereka telah memainkan peranan dalam membangkitkan perasaan perkauman antara orang Melayu dan Cina. pekerjaan dan sistem persekolahan yang berbeza tidak memungkinkan kaum Melayu. Cina dan India dapat berintegrasi antara antara satu sama lain. Semasa pendudukan Jepun. Rata-rata mereka hidup berkelompok dalam kumpulan mereka. tempat tinggal dan sistem pendidikan. Rancangan itu diterima dan disambut baik oleh kebanyakan orang Cina dan India kerana menjanjikan persamaan taraf dengan orang Melayu. Tetapi. Kuala Lumpur. orang Cina dilayan dengan buruk kerana orang Cina telah memberikan sokongan dan bantuan kepada China dalam perang menentang pencerobohan Jepun ke atas China pada tahun 1937.25 Hubungan antara kaum di Tanah Melayu dirumitkan lagi dengan pengenalan rancangan Malayan Union pada 1 April 1946. Kehidupan. 25 Ho Hui Ling. Mereka bimbang akan menjadi masyarakat minoriti dan melihatnya sebagai satu penjajahan ke atas Tanah Melayu. hubungan antara kaum terpisah oleh faktor ekonomi.

Usul baru ini juga jelas menunjukkan suatu percubaan politik British untuk menguasai Tanah Melayu. Bhd. Oleh itu. Tetapi harus dingat juga bahawa Malayan Union diwujudkan adalah untuk membolehkan orang Cina dan India yang ramai bilangannya memasuki kehidupan politik Tanah Melayu supaya tumbuh perasaan dan semangat ”Malaya”28 di hati penduduk bukan Melayu. 6.29 Kerajaan British mempunyai kuasa penuh untuk melaksanakan apa jua dasar di Tanah Melayu dan ini telah mengakibatkan kedaulatan negeri-negeri Melayu yang terletak di tangan rajaraja Melayu berpindah ke tangan pihak British. Biografi Dato’ Onn. hlm. Bangi.5 Kedudukan Raja-raja Melayu Malayan Union telah mengakibatkan kekuasaan dan kedaulatan raja-raja Melayu dihapuskan oleh British. Sejarah Malaysia (1800 – 1963). hlm. Seterusnya hubungan antara kaum telah menjadi baik setelah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu didrafkan. 2005. kesan penubuhan Malayan Union dilihat menjadi pencetus semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat pada masa itu tanpa mengira bangsa dan agama serta bersama-sama berjuang untuk mencapai kemerdekaan.27 Malayan Union telah menjejaskan hubungan kaum di antara Melayu. Isa Othman. dan akan jadilah mereka itu rakyat Tanah Malaya yang mempunyai taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Malaya. Selangor. 163 29 Mohd. Tindakan pihak British dalam usaha untuk melaksanakan rancangan Malayan Union telah dipersoalkan oleh orang-orang Melayu kerana cara yang digunakan untuk memperoleh tandatangan raja-raja Melayu dalam persetujuan 27 28 Ibid. 2002. 325. Akhbar Majlis telah mentafsirkan kedudukan raja-raja sebagai mufti dalam negeri mereka dan dalam urusan hal ehwal agama Islam pun kuasa mereka terletak di bawah kawalan Gabenor Malayan Union. Hidup melayu. Cina dan India pada mulanya. . Universiti Kebangsaan Malaysia. hlm.TH10203 Sejarah Malaysia 19 Orang Melayu menentang Malayan Union dan menimbulkan perasaan tidak senang terhadap orang bukan Melayu. Ia mengandungi langkah ke arah pemerintahan secara langsung oleh British dan peruntukan hak kewarganegaraan ini dilihat sebagai usaha memperbaiki kedudukan politik orang bukan Melayu. Raja-raja Melayu tidak lagi mempunyai peranan sebagai ketua kerajaan negeri masing-masing dan pengaruh mereka hanya dihadkan dalam hal ehwal agama Islam dan adat istiadat orang-orang Melayu. Anwar Abdullah. Utusan Publication & Distributors Sdn.. 131.

. Sultan atau raja-raja diugut dan tidak diberi peluang untuk berunding dengan rakyat untuk membuat keputusan yang begitu penting dan mempunyai kesan yang serius terhadap masa depan orang Melayu. Isa Othman. Sultan mesti akur kepada kehendak rakyat kerana bukan raja sahaja yang berdaulat. Utusan Publication & Distributors Sdn. Selangor. Raja-raja Melayu telah menyedari bahawa mereka telah kehilangan kuasa mutlak dan pihak British juga sedar yang raja-raja tidak dapat memujuk rakyat 30 Mohd. Berdasarkan kepada rencana-rencana tulisan Ayub Abdullah yang diterbitkan dalam akhbar Majlis pada 4.31 Peristiwa daripada Malayan Union telah menunjukkan dengan jelas bahawa orang-orang Melayu telah menghadapi perubahan dari segi ideologi politik di mana raja-raja tidak lagi dianggap sebagai kuasa monopoli dalam kegiatan politik bangsa Melayu. tetapi daulat rakyat jauh lebih tinggi daripada daulat raja. raja-raja Melayu dianggap mengkhianati rakyat mereka sendiri dan orang-orang Melayu tidak lagi percaya dan berharap kepada kerajaan British. Mohd. 2002. raja-raja dikritik kerana telah menggadai hak rakyat mereka kepada pihak British untuk kepentingan kedudukan masing-masing. Raja-raja Melayu dan pihak British telah menghadapi tekanan yang serius daripada orang Melayu. rancangan Malayan Union akan mengubah rupa bentuk negerinegeri Melayu serta ciri-ciri kemelayuan akan hilang sama sekali dan akan digantikan dengan ciri-ciri yang disebut sebagai “Malayan”. membuktikan bahawa orang Melayu tidak lagi dikongkong oleh sikap feudal dan taat setia tanpa soal. .30 Berdasarkan daripada rencana-rencana yang diterbitkan dalam akhbar Melayu seperti Majlis. raja-raja hampir dipulaukan oleh rakyat mereka sendiri. 5 dan 6 Januari 1946. Akibatnya. hlm. Oleh sebab itulah orang-orang Melayu bangun dan membantah tindakan raja-raja mereka yang menyerahkan negeri-negeri Melayu kepada pihak British. Bhd. Menurut Ayub Abdullah.TH10203 Sejarah Malaysia 20 rancangan tersebut telah membuktikan bahawa pihak British tidak jujur. raja-raja Melayu diingatkan bahawa mereka tidak boleh bertindak untuk satu pihak bagi membuat sesuatu keputusan yang akan melibatkan rakyat dan negeri tanpa mendapat persetujuan daripada rakyat terlebih dahulu. 372. Isa Othman mengatakan bahawa buat pertama kalinya dalam sejarah orang Melayu. hlm. 31 Ibid. Sejarah Malaysia (1800 – 1963). Warta Negara dan Utusan Melayu. 328. Bagi mereka.

TH10203 Sejarah Malaysia 21 mereka untuk menerima sebarang dasar yang diperkenalkan oleh British jika ianya tidak mendapat persetujuan daripada rakyat. Undangundang Tubuh Johor 1895 yang menyatakan bahawa Sultan Johor yang menyerahkan sebarang kawasan Johor kepada kuasa luar patut digulingkan.33 Sumbangan Malayan Union terhadap perkembangan semangat kebangsaan di kalangan rakyat dari aspek kedudukan Raja-raja Melayu ialah membangkitkan semangat berjuang untuk mempertahankan hak istimewa dan kedaulatan Raja-raja Melayu. Sebagai contoh. 2) Kerjasama Nilai kedua yang dapat kita ambil ialah nilai kerjasama. Kuala Lumpur. Nilai ini penting diterapkan kepada pelajar kerana setiap hari pelajar terlibat dengan aktiviti yang memerlukan kerjasama. bercerai kita roboh. Misalnya sultan Johor. Walaupun imej Sultan Ibrahim dapat dipulihkan tetapi kedudukannya sebagai seorang raja yang berkuasa penuh telah hilang sama sekali. hlm. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. Orang Melayu telah bersatu bagi menentang rancangan Malayan Union dan akhirnya telah menghasilkan kejayaan yang besar. 5. Universiti Malaya. Sultan Ibrahim telah dipulau oleh rakyatnya setelah didapati baginda menandatangani persetujuan rancangan Malayan Union tanpa berbincang dengan pegawaipegawai kerajaannya. Hal ini dikuatkan lagi bagi mempertahankan ‘ketuanan Melayu’ kerana rancangan Malayan Union dilihat akan mengubah rupa bentuk negeri-negeri Melayu serta ciri-ciri kemelayuan akan hilang sama sekali dan akan digantikan dengan ciri-ciri yang disebut sebagai “Malayan”. bercerai kita roboh. 1998. Ramlah Adam. Nilai ini jelas dapat dilihat dalam penubuhan Kongres Melayu SeMalaya dan penubuhan UMNO.0 NILAI-NILAI MURNI 1) Bersatu kita teguh. Op. pelajar melakukan 32 33 Isa Othman. Pepatah ini bermaksud bahawa perpaduan sangat penting dalam sesebuah masyarakat agar menjadi lebih bersatu padu bagi menjayakan sesebuah rancangan. Cit. Kerjasama sangat penting dalam sesebuah masyarakat kerana melalui kerjasama barulah perpaduan dapat dicapai dan segala rancangan dapat dilaksanakan. 7.32 Baginda hampir digulingkan kerana telah melanggar Fasal 15. hlm. Nilai pertama yang boleh diterapkan melalui tajuk ini ialah bersatu kita teguh. . 328.

Terdapat banyak faktor yang membawa kepada penubuhan Malayan Union ini oleh British. kerjasama sangat penting dalam sesebuah organisasi tidak kiralah sama ada organisasi sekolah. 3) Menghormati Nilai ketiga yang dapat kita lihat melalui sumbangan Malayan Union ke atas perkembangan semangat kebangsaan di kalangan rakyat ialah perasaan menghormati.0 KESIMPULAN Malayan Union adalah satu titik tolak atau pencetus yang membawa kepada tercetusnya semangat kebangsaan di kalangan rakyat di Tanah Melayu dan seterusnya membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan. agama dan budaya. 8. Hal ini seiring dengan gesaan kerajaan ke arah mewujudkan perpaduan kaum melalui kempen 1Malaysia. Nilai ini sangat penting bagi mewujudkan semangat perpaduan dan suasana harmoni di kalangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Penentangan terhadap Malayan Union bertitik tolak akibat ketidakpuasan hati di kalangan masyarakat melayu kerana Malayan Union telah menidakkan hak istimewa orang Melayu dan kedaulatan Raja-raja Melayu. Iktibar yang boleh diambil akibat peristiwa ini ialah walaupun kita terdiri daripada bangsa lain. masyarakat mahu pun negara. namun terlihat bagaimana British menubuhkan Malayan Union ini adalah semata-mata demi kepentingan ekonomi mereka di Tanah Melayu. Oleh itu. Walau pun pihak British cuba berselindung yang kononnya demi kepentingan penduduk Tanah Melayu. 4) Saling bertolak ansur Nilai keempat yang kita boleh belajar melalui tajuk ini ialah saling bertolak ansur bagi menikmati faedah dan kebaikan bersama. Cara-cara penubuhan yang tidak di persetujui oleh semua peringkat sosial masyarakat Melayu telah .TH10203 Sejarah Malaysia 22 perbincangan kumpulan ataupun sebarang aktiviti. kita harus mengakui dan menghormati ketuanan Melayu selaras dengan peruntukkan yang telah termaktub dalam perlembagaan.

pemimpin-pemimpin Tanah Melayu serta rakyat telah melakukan banyak bentuk penentangan yang rata-rata penentangan ini berlaku untuk memastikan Malayan Union tidak di laksanakan. Antara sumbangan Malayan Union ke atas perkembangan semangat kebangsaan di kalangan rakyat pada masa itu ialah penubuhan Kongres Melayu Se-Malaya. Sumbangan lain Malayan Union ialah hubungan kaum serta kedudukan Raja-raja Melayu.TH10203 Sejarah Malaysia 23 membawa kepada banyak penentangan yang akhirnya berjaya mengagalkan perlembagaan Malayan Union ini daripada di laksanakan sepenuhnya. Bagi mengagalkan perlaksanaan Malayan Union ini. dapat di lihat kesan peristiwa Malayan Union yang telah banyak mengubah corak dan mempengaruhi politik. lahirnya UMNO (United Malaya National Organisation) dan tertubuhnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Daripada peristiwa Malayan Union ini. budaya dan sosial Malaysia khususnya Tanah Melayu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful