TH10203 Sejarah Malaysia

1.0 PENGENALAN Setelah Jepun menyerah kalah secara rasmi

1

pada 22 Februari 1946 di

Kuala Lumpur, banyak kesan positif dan negatif1 dari aspek sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku terhadap penduduk Tanah Melayu. Kesan penting adalah berlakunya pergaduhan antara kaum terutamanya antara orang Melayu dengan orang Cina. Pendudukan Jepun telah menyebabkan munculnya Parti Komunis Malaya (PKM) yang mendapat sokongan terutamanya dari orang Cina. PKM telah menubuhkan Tentera Anti-Jepun Rakyat Malaya (MPAJA) yang juga dikenali sebagai ‘Bintang Tiga’. MPAJA telah mendapat sokongan dari British dari aspek bantuan menyerah senjata kalah, semasa MPAJA bersenjata pemerintahan telah pada bulan Jepun. Jun Akibatnya, kesempatan 1948 dengan selepas tujuan Jepun untuk mengambil melancarkan

pemberontakan

menubuhkan sebuah Republik komunis di Tanah Melayu 2. Lebih kurang dua minggu di antara masa penyerahan Jepun dengan ketibaan Pentadbiran Tentera British (BMA), hampir 70 peratus bandar, pekan dan kampung di Tanah melayu telah dikuasai oleh MPAJA dengan menjalankan pemerintahan rejim komunis. MPAJA juga telah mengambil kesempatan dengan menjalankan sabotaj dan keganasan. Mereka melakukan pembunuhan terhadap pengurus ladang dan lombong, menyerang balai polis dan pusat kawalan pasukan keselamatan, membalas dendam dengan membunuh orang Melayu dan orang yang dianggap sebagai tali barut Jepun. Dianggarkan, MPAJA telah membunuh lebih kurang 2,542 orang Cina, Melayu dan India dan lain-lain yang diangap sebagai tali barut jepun.3 Keadaan yang semakin memuncak itu menyebabkan darurat diisytiharkan pada petang 16 Jun 1948, oleh Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu, Sir Edward Gent. Kerajaan Tanah Melayu dan Singapura kemudiannya mengharamkan PKM pada 23 Julai 1948 dan gerakan politik berhaluan kiri yang lain. British sedar kekalahannya di tangan Jepun dalam masa yang singkat

adalah disebabkan oleh kelemahan mereka dalam pentadbiran di Tanah melayu. Akibatnya, pada Julai 1943, Malayan Planning Unit (MPU) telah ditubuhkan di London untuk merangka perlembagaan baru yang sesuai dijalankan di Tanah
1

Shahlin Ali. 2005. Sebab-Sebab dan Kesan-Kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Meniti Catatan Sejarah Koleksi Artkel 2002-2003.Arkib Negara Malaysia. Kuala Lumpur. hlm 61 2 Ho Hui Ling. 2004. Darurat 1948-1960 Keadaan Sosial di Tanah Melayu. Universiti Malaya.Kuala Lumpur .Hlm 15 3 Ibid hlm 11

TH10203 Sejarah Malaysia

2

Melayu selepas perang tamat. Pada 31 Mei 1944, kabinet perang telah meluluskan syor penyatuan politik Tanah Melayu yang dikemukakan oleh MPU. Pada 10 Oktober 1945, Setiauaha Pejabat Tanah Jajahan British, George Hall, telah mengumumkan parlimen mengenai penyatuan politik Tanah Melayu yang dikenali sebagai Malayan Union (MU). Pada 11 Oktober 1945, Harold MacMichael dihantar ke Tanah Melayu untuk mendapatkan tandatangan Sultan-sultan bagi mempersetujui penubuhan MU. Beliau melaksanakan tugasnya dari 18 Oktober hingga 21 Disember 1945. Parlimen British telah mengeluarkan “kertas putih” yang mengandungi cadangan-cadangan Malayan Union. Pada mulanya kerajaan British telah merancang untuk menggabungkan negeri-negeri kesultanan Melayu, Negeri-Negeri Selat, Sarawak, Borneo Utara dan Brunei ke dalam satu kesatuan. Tetapi pada akhirnya, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura dikeluarkan daripada rancangan mereka dan hanya dijadikan sebagai tanah jajahan British menjelang Julai 19464. Menurut kajian James Allen, sebab Malayan Union diperkenalkan adalah untuk mempersiapkan negeri-negeri Melayu ke arah berkerajaan sendiri (bukan diberi kemerdekaan), untuk menentukan bahawa Semenanjung Tanah Melayu dapat dipertahankan daripada serangan luar dan British tidak begitu yakin terhadap bangsa Melayu. Mungkin sebab pertahanan dan niat British untuk menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri boleh diterima kerana ada bukti yang nyata tetapi perasaan kekecewaan British terhadap bangsa Melayu tidak dapat diperoleh. Tetapi dasar British untuk memperkenalkan Malayan Union tidak bermakna British berniat untuk memberikan kemerdekaan kepada negeri-negeri Melayu.5

4 5

Barbara Watson Andaya and Leonard Andaya. 2001. A History Of Malaysia. Hlm 265 Ariffin Omar. Dari Malayan Union ke 13 Mei.Malaysia Sejarah Kenegaraan dan Politik. hlm 323

Namun begitu. tujuan utama British mengecualikan penyertaan singapura ke dalam Malayan Union adalah disebabkan oleh kepentingan ekonominya di Singapura.TH10203 Sejarah Malaysia 3 2. Terdapat kesangsian tradisional di kalangan peniaga-peniaga Tanah Melayu bahawa sektor perniagaan Singapura akan menjejaskan kepentingan mereka. pihak British juga takut bahawa pemasukan dasar kewarganegaraan yang liberal akan mengakibatkan ketakutan pemimpin- pemimpin Melayu disebabkan bilangan orang Cina Singapura yang besar. kedududkan strategik Singapura sebagai pelabuhan dan pelbagai lagi faktor yang .0 Faktor penubuhan Malayan Union Malayan Union yang ditubuhkan pada 1 April 1946 selepas tamatnya Perang Dunia II merupakan sebuah gabungan di antara Negeri-Negeri Melayu dengan Negeri-Negeri Selat. Selain itu. kecuali Singapura yang dikekalkan sebagai tanah jajahan yang berasingan. Bagaimanapun. Rancangan Malayan Union mengekalkan Singapura sebagai suatu tanah jajahan yang berasingan disebabkan ketakutan bahawa penentangan orang Melayu terhadap penyertaan Singapura akan menjejaskan penerimaan rancangan tersebut. kerajaan British juga hendak menjadikan Singapura sebagai sebuah pangkalan tentera laut untuk operasi strateginya di Timur Jauh.

Jika di lihat sebelum ini terdapat tiga corak pemerintahan yang berbeza di Tanah Melayu.6 Terdapat pelbagai faktor yang mendorong British untuk menubuhkan Malayan Union. Pahang dan Negeri Sembilan) dan Negeri-negeri Melayu tidak Bersekutu (Kedah. untuk menyusun strategi pertahanan di Tanah Melayu kerana bukan semua negeri ditadbir secara langsung oleh British. Ini dapat di buktikan kerana perkembangan ekonomi di Negeri6 http//ms. mereka akan dapat menghasilkan satu jentera pentadbiran yang lebih selaras dan licin malah akan dapat menjimatkan perbelanjaan pentadbiran. penubuhan Malayan Union ini juga adalah bertujuan untuk memudahkan pihak bagi mereka British menyusun strategi pertahanan. Kelantan. Perlis. Allen dalam bukunya “The Malayan Union” menegaskan bahawa sistem pentadbiran tersebut bukan sahaja janggal tetapi mahal. perkembangan ekonomi antara negeri-negeri di Tanah Melayu adalah tidak seimbang. Antara sebab utama ialah pihak British ingin mewujudkan satu pentadbiran pusat yang lebih berkesan.TH10203 Sejarah Malaysia berteraskan kepada kegiatan ekonomi mendorong pihak British 4 untuk mengekalkan singapura sebagai kononnya Tanah jajahan London.org/wiki/Malayan_union . Di samping itu. amat sukar sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Corak pemerintahan yang di maksudkan ialah corak pemerintahan Negerinegeri Selat (Pulau Pinang dan Melaka) . Seterusnya. Malayan Union yang di tubuhkan juga bertujuan untuk mengimbangi perkembangan ekonomi. James V.Wikipedia. Sistem pentadbiran sebelum perang perlu dihapuskan kerana ianya mempunyai banyak kelemahan. ia akan memudahkan mereka untuk menyusun strategi peperangan yang lebih berkesan. Oleh itu mereka berpendapat bahawa sekiranya semua negeri digabungkan sebagai satu unit politik. Corak pemerintahan ini juga adalah tidak seragam. Hal ini kerana pihak British mendapati. Sebelum perang meletus di Tanah Melayu. British ingin menyatukan ketiga-tiga corak pemerintahan ini di bawah satu pemerintahan pusat. Selangor. Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Perak. British berpendapat bahawa dengan penyatuan negeri-negeri ini di bawah Malayan Union. Terengganu).

Kebanyakan buku-buku Inggeris menyatakan salah satu daripada sebab utama untuk pembentukan 'Malayan Union' ialah hasrat kerajaan British untuk menyediakan Tanah Melayu terhadap kemerdekaan. Di mana. Pada hemat pihak British. penduduk Tanah Melayu akan dilatih untuk melakukan kerja-kerja pentadbiran dengan lebih cekap. pihak Britain terikat untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Sebab yang lain mengapa Malayan Union ditubuhkan adalah sebagai persediaan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Mereka mengatakan bahawa sebelum hasrat ini tercapai. satu bentuk pentadbiran yang cekap perlu di adakan dan pentadbiran yang di maksudkan adalah Malayan Union. banyak pihak di Tanah Melayu ketika itu mempercayai bahawa rancangan itu hanya menukarkan taraf negeri-negeri Melayu daripada sebuah negeri naungan menjadi sebuah tanah jajahan British. Majoriti orang Cina telah menjadi anggota Malayan People Anti-Japanese Army (MPAJA) dan telah bersama-sama dengan pihak British dalam usaha untuk mengusir tentera Melayu. James V. British berpendapat bahawa jika semua negeri-negeri ini di gabungkan di bawah satu unit politik. ia akan dapat mengimbangi perkembangan ekonomi di Tanah Melayu. Ini secara tidak langsung akan dapat memajukan ekonomi Tanah Melayu secara menyeluruh. Selain itu Malayan Union juga bertujuan untuk mengenang jasa orang-orang Cina. Ia dilihat sebagai satu kewajaran kerana pihak British telah pun Jepun dari Tanah menandatangani Piagam Atlantik pada 14 Ogos 1941 yang mengisytiharkan bahawa semua negara-negara dunia berhak untuk menentukan dan memerintah negara sendiri dalam erti kata lain 'Merdeka'. Allen juga mendakwa penubuhan Malayan Union adalah bertujuan untuk mengenang jasa orang Cina yang telah bekerjasama dengan British untuk menentang Jepun. ia dilihat sebagai satu usaha untuk memanjangkan lagi tempoh penjajahan British di Tanah Melayu dengan cara berpura-pura berusaha untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah .TH10203 Sejarah Malaysia 5 negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah lebih maju dan pesat jika di bandingkan dengan Negeri-negeri Melayu tidak Bersekutu. Piagam tersebut menganjurkan masa depan sesebuah negara ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Bagaimanapun. Melalui Malayan Union. Malayan Union yang di tubuhkan adalah sebagai persediaan orang melayu ke arah berkerajaan sendiri. Maka. Tanah Melayu akan diberi latihan ke arah berkerajaan sendiri sesuai dengan Piagam Atlantik 1945.

Seterusnya. James V. Justeru itu. Sultan hanya mempunyai kuasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan Hal Ehwal agama Islam dan adat resam orang melayu di mana mereka dilantik sebagai Pengerusi Majlis Penasihat Melayu di negeri masing-masing. majoriti pegawai British adalah bersikap anti-Melayu kerana mereka kecewa dengan tindakan dan orang Melayu yang telah bekerjasama dengan tentera Jepun. Tanah Melayu akan menjadi Tanah Jajahan Mahkota British. penubuhan perlembagaan Malayan Union adalah untuk melahirkan semangat cintakan Tanah Melayu bertujuan dalam terutamanya kalangan orang-orang Cina dan India di Tanah Melayu. iaitu sultan-sultan telah pun dilucutkan melalui pembentukan Malayan Union. amat merugikan orang-orang Akibatnya. perlembagaan Malayan Union secara tidak langsung akan dapat membendung semangat kebangsaan orang-orang melayu. terutamanya yang berkaitan dengan hak keistimewaan dan kekuasaan serta kewibawaan Sultan yang menjadi tonggak kepada negara. Sejak pendudukan tentera Jepun di Tanah Melayu. perlembagaan Malayan Union yang dirangka dilihat merupakan salah satu langkah pihak British untuk menghalang usaha orang melayu untuk menuntut kemerdekaan. Melalui perlembagaan Malayan Union sultan tidak mempunyai kekuasaan dalam aspek pentadbiran.TH10203 Sejarah Malaysia 6 Melayu. pihak British telah mengambil langkah awal untuk mematahkan hasrat orang melayu ini dengan merangka perlembagaan Malayan Union. Selain menghalang usaha untuk orang melayu menuntut kemerdekaan.Wikipedia. Sebab lain yang menyebabkan Malayan Union ditubuhkan ialah untuk membalas dendam terhadap orang Melayu kerana orang-orang Melayu telah menyokong tentera Jepun. Pihak British berharap bahawa dengan pemberian kerakyatan yang longgar menerusi prinsip Jus Soli. orang-orang melayu telah berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan. perlembagaan Malayan Union adalah Melayu itu sendiri.7 Selain itu. sedangkan kuasa pemerintah Tanah Melayu ketika itu. Hal ini kerana taat setia dalam kalangan orang-orang Cina dan India masih lagi kepada negara asal mereka. orang Cina dan India akan menumpukan taat 7 http//ms. Allen dalam bukunya “The Malayan Union” menegaskan bahawa sejak kekalahan pihak British di tangan Jepun. Menerusi perlembagaan Malayan Union.org/wiki/Malayan_union .

asp? TID=4755&PN=1 9 http//ms. Beliau diberi banyak kuasa dan hanya bertanggungjawab kepada Gabenor. Di Pulau Pinang dan Melaka yang tidak mempunyai sultan. tetapi tidak termasuk Singapura. Sultan-sultan Melayu masih akan mengekalkan kedudukan masing-masing tetapi dalam bidang kuasa yang sangat terhad. pihak British akan terus memerintah melalui sebuah majlis penasihat yang diluluskan oleh gabenor Malayan Union.org/wiki/Malayan_union .0 Perlembagaan Malayan Union 8 Malayan Union Aplikasi atas talian di http://www.tuitionplaza. kewarganegaran Tanah Melayu diberikan kepada semua tanpa diskriminasi kaum dan kepercayaan atau pun turut dikenali sebagai 'jus soli'. serta pendatang yang tinggal di sana selama sekurangkurang 10 tahun daripada 15 tahun sebelum 15 Februari 1942. Kerajaan Malayan Union akan mengambil alih semua aset negeri-negeri Melayu. Skim Malayan Union juga mencadangkan undang-undang baru yang memberikan kewarganegaraan kepada semua orang yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura. Sebaliknya. termasuk penerimaan masuk untuk perkhidmatan awam. iaitu berkaitan hal ehwal agama Islam dan adat Istiadat orang Melayu sahaja. Akhir sekali. Pesuruhjaya Residen akan menjadi ketua pentadbiran.com/bb/forum_posts.9 4. Ini sekaligus menunjukan kedaulatan British di Tanah Melayu.Wikipedia. Di mana pihak British bertindak mengawal semua perkara mengenai Tanah Melayu.TH10203 Sejarah Malaysia setia mereka 7 kepada Tanah Melayu apabila mereka menjadi warganegara Malayan Union kelak. kecuali aset yang berkaitan dengan agama Islam dan harta peribadi sultansultan. Semua warganegara Malayan Union yang baru itu akan mempunyai hak-hak yang sama.8 3. Dan mereka lebih berkuasa berbanding sebelum pendudukan Jepun. akan terdiri daripada Majlis Perundangan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan yang diketuai oleh seorang Gabenor British.0 Ciri-Ciri Malayan Union Rancangan Malayan Union yang melibatkan Negeri-Negeri Selat.

British Rule and the Struggle For Indepence in Malaya. Eurasian dan sebagainya. Mereka yang layak mendapat kerakyatan. Merdeka. Bagi menjaga kepentingan imigran. Majlis Eksekutif terdiri daripada lima orang ahli iaitu Ketua Setiausaha. Rancangan kerajaan oleh diumumkan pada Oktober 1945 dan isi kandungannya dikeluarkan dalam warta kerajaan “Kertas Putih 6724” bertarikh 22 Januari 1946. Majlis perundangan mengandungi dua puluh satu orang ahli tidak rasmi dan ahli tidak lebih daripada dua puluh satu orang. Pulau Pinang dan Melaka akan disatukan di bawah satu pentadbiran. Setiap komponen akan diwakili oleh tujuh orang ahli. Setiausaha Kewangan dan dua orang lagi ahli yang akan ditentukan oleh gabenor. Menurut perlembagaan Malayan Union Negeri-Negeri Melayu. Majlis ini akan menasihatkan sultan dalam semua perkara berhubung dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu.TH10203 Sejarah Malaysia 8 Rancangan Malayan Union dibincangkan secara serius pada peringkat kabinet oleh kerajaan Parti Buruh pada bulan Julai 1945. Negeri-negeri pula mempunyai Majlis Penasihat yang diketuai oleh sultan. Majlis Penasihat Pusat yang dipengerusikan oleh gabenor dan dianggotai oleh sultan-sultan akan membincangkan lebih lanjut tentang hal-ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Majlis ini juga dianggotainya oleh lima orang ahli tidak rasmi. . 1) Mereka yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura 10 Khong Kim Hoong.1) Melayu. Jelas gabenor mempunyai kuasa yang selama ini menjadi hak istimewa raja-raja. 1984. hlm. Dengan ini ahli tidak rasmi akan mempunyai majoriti dalam dewan. Walaupun pemerintahan dipusatkan kerajaan negeri akan diberi kuasa menguruskan halehwal tempatan dengan persetujuan pusat. Ketua pentadbiran kerajaan kesatuan ialah gabenor dengan dibantu oleh Majlis Eksekutif dan perundangan. 2) Cina. Baginda akan melantik ahli-ahli Majlis tetapi mesti mendapat pengesahan gabenor. 37. Ahli-ahli tidak rasmi akan dilantik mewakili tiga kumpulan kaum wanita.10 Kemerdekaan tidak akan diberi selagi kaum-kaum tidak bersatu. Peguam Negara. Bagaimanapun hal ini perlu dirujuk kepada Pesuruhjaya Residen dan mendapat persetujuan residen. British berpendapat kesatuan perlu kerana sebelum ini tiap-tiap dan sukar untuk menyeragamkannya. Kewarganegaraan akan diberi atas nama Malayan Union. India. Tanah Melayu mungkin akan diberi kemerdekaan dan Malayan Union dianggap langkah pertama ke arah itu. pemberian kerakyatan dilonggarkan kepada semua bangsa manakala hak istimewa orang Melayu ditarik balik. 3) Eropah.

menyerahkan negeri Johor kepada mana-mana kuasa luar. misalnya Sultan Kedah. Selain itu. tidak membenarkan sultan dengan cara bersendirian.” . 5. Perlembagaan negeri Johor pada masa itu misalnya.0 Syarat-syarat Malayan Union Perlembagaan Malayan Union menukar taraf negeri-negeri Melayu daripada negeri-negeri yang bernaung menjadi tanah jajahan British. telah Berjaya mendapatkan tandatangan sultan-sultan untuk menyerahkan kedaulatan mereka kepada Britian. Sebagai tanah jajahan. Perlembagaan negeri Johor pada masa itu dari segi perlembagaan negeri. Britian akan berkuasa penuh di seluruh Tanah Melayu. Sebenarnya cara beliau mendapatkan tandatangan sultan-sultan ini boleh dipersoalkan kerana ada sultan yang diugut. Britian telah menghapuskan kedaulatan sultan-sultan Melayu. ada pula perjanjian menyerahkan kuasa yang ditandatangani oleh sultan-sultan ini yang tidak sah dari segi perlembagaan negeri. MacMichael telah datang ke Tanah Melayu pada bulan Oktober 1945.TH10203 Sejarah Malaysia 9 2) Mereka yang menetap selama sepuluh tahun daripada lima belas tahun yang lalu 3) Mereka yang menetap di Tanah Melayu atau Singapura selama lima tahun. seorang wakil khas kerajaan British. Fasal 15 dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor menyatakan: “Raja itu tiada sekali-kali boleh menyerahkan atau berbuat sebarang perjanjian atau ikhtiar hendak menyerahkan akan negeri atau sesuatu bahagian daripada negeri dan kerajaan Johor itu kepada sebarang kerajaan atau kuasa bangsa Eropah atau sebarang lain kerajaan atau bangsa…. 4) Rakyat British boleh mendapat kerakyatan Malayan Union tanpa hilang kerakyatan British 5) Mereka yang mengangkat sumpah taat setia kepada Malayan Union. Menerusi Malayan Union. Britian telah mengambil alih kuasa sultan-sultan Melayu apabila Sir Harold MacMichael.

Ini bermakna jika seseorang itu dilahirkan di Tanah Melayu selepas Malayan Union ditubuhkan.hlm 276-278 . Singapura tidak dimasukkan.. maka ia berhak menerima hak kerakyatan dengan senang. biarpun sebahagian kecil daripadanya.al.TH10203 Sejarah Malaysia 10 Mengikut Perlembagaan Malayan Union. Kuala Lumpur.11 6. semua negeri Melayu termasuk Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah satu pemerintahan pusat.Dewan Bahasa dan Pustaka. Beberapa pandangan yang telah dikemukakan dalam akhbar supaya orang Melayu bersatu menentang Malayan Union supaya 11 Zainal Abidin Abdul Wahid et. Keadaan inii adalah ganjil kerana seorang yang beragama Kristian menjadi pengerusi majlis yang mengendalikan hal agama Islam. Tiap-tiap negeri dalam Malayan Union mempunyai mempunyai seorang Pesuruhjaya Residen yang menjadi ketua pentadbir di peringkat negeri. Sungguhpun orang Melayu menentang Malayan Union dengan hebat tetapi usaha mereka tidak padu. maka orang Melayu tidak dapat lagi menahan sabar dan membiarkan diri tertindas dan kedaulatan bangsa ternoda. Beliau mentadbir secara langsung dan tidak lagi menjadi penasihat kepada sultan seperti sebelum Perang Dunia Kedua dahulu. Ahli Majlis Penasihat Pusat ini dilantik oleh cadangan untuk mendapatkan ahli Majlis menerusi pilihanraya. Malayan Union diperintah oleh seorang Gabenor British yang berkuasa penuh.0 SUMBANGAN MALAYAN UNION KE ATAS PERKEMBANGAN SEMANGAT KEBANGSAAN RAKYAT 6. Malaysia Warisan dan Perkembangan .1 Penubuhan Kongres Melayu Se-Malaya Oleh kerana tindakan British itu terlalu menghinakan bangsa dan tanahair mereka. Perlembagaan Malayan Union cuba memberi hak kerakyatan kepada golongan bukan Melayu menerusi prinsip Jus Soli. Sultan-sultan cuma jadi raja kehormat sahaja. Majlis yang membincangkan hal agama Islam dalam Malayan Union dianggotai oleh sultan-sultan tetapi Gabenor yang menjadi pengerusinya.1996. Mereka bangkit dan mengorak langkah untuk menghapuskan penghinaan dan pencabulan yang dilakukan ke atasnya. Perlembagaan Malayan Union juga memerlukan penubuhan sebuah Majlis Penasihat Pusat.

fasal yang berkenaan dengan hak kerakyatan telah digantung buat sementara. tetapi. . Persatuan Melayu Kelantan. Oleh itu. kongres meminta kerajaan British menarik balik rancangan Malayan Union dan mengekalkan Tanah Melayu kepada keadaan sebelumnya. Kesatuan Melayu Singapura.TH10203 Sejarah Malaysia 11 lebih berkesan. pihak British mencabul kedaulatan raja-raja Melayu dan menodai hak politik orang Melayu. Persidangan pertubuhan Melayu yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman. Kongres berpendapat bahawa langkah kerajaan British hendak memaksakan Malayan Union di Tanah Melayu adalah bertentangan dengan prinsip demokrasi kerana orang Melayu tidak bersetuju menerimanya. Kongres juga merasakan tindakan kerajaan British hendak menubuhkan Malayan Union itu sebagai tidak adil. 279. menyatakan keazamannya melaksanakan Malayan Union pada 1 April 1946. Kesatuan Melayu Melaka. Persetiaan Muslim Teluk Anson. Kesatuan Melayu Kedah. 12 Persidangan itu dihadiri oleh 41 buah pertubuhan Melayu termasuk juga Persatuan Orang Melayu. Kesatuan Melayu Pulau Pinang. Dalam satu perbincangan di Dewan Rakyat British pada 8 1946. Orang Melayu merasakan bahawa kerajaan British selepas Perang Dunia Kedua sepatutnya datang meminta maaf kepada penduduk Tanah Melayu kerana ia telah tidak bersungguh-sungguh mempertahankan Tanah Melayu apabila diserang oleh Jepun. Malah cara kerajaan British mendapatkan tandatangan beberapa orang sultan juga dipersoalkan kesahihannya. Antara persatuan yang telah menghantar wakil ialah Pergerakan Melayu Semenanjung Johor. Pergerakan Kebangsaan Melayu Selangor. pada 1 Mac 1946. Persatuan Melayu Pahang. Apabila orang Melayu mendengar tujuan British hendak mengisytiharkan Malayan Union pada 1 April 12 Ibid. Persatuan Melayu Negeri Sembilan. satu persidangan pertubuhan Melayu telah diadakan di Kuala Lumpur untuk menyatupadukan tenaga orang Melayu. Sungguhpun Kongres Melayu Se-Malaya telah menyatakan tentangannya terhadap Mac rancangan kerajaan Malayan British Union telah tetapi pihak British tidak begitu hendak mempedulikannya. Persatuan Melayu Terengganu dan Parti Kebagsaan Melayu Malaya. Hlm. Sebaliknya. Perikatan Melayu Perak. Dato’ Onn bin Jaafar telah dilantik menjadi pengerusinya. dari 1 hingga 4 Mac 1946 ialah satu kempen hebat bangsa Melayu menentang penjajahan. Kampung Baru. Wakil-wakil yang hadir telah bersetuju menggabungkan pertubuhan Melayu ini. Jadi.

Hlm. Tentangan orang Melayu terhadap Malayan Union tambah berkesan. 195.TH10203 Sejarah Malaysia 12 1946. Sultan-sultan. . dan bertambah-tambah bahawa berjuang mengembalikan hak-hak kedaulatan bangsa. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kongres Melayu Se-Malaya telah mengambil keputusan untuk mengadakan mesyuarat tergempar pada 29 dan 30 Mac 1946 di Kuala Lumpur.Malaya itu telah menjiwai perjuangan umat Melayu. Penubuhan Kongres Melayu Semalaya telah menjadi pencetus kepada kebangkitan semangat nasionalisme kepada rakyat pada masa itu. Kongres telah mengambil keputusan:  Bersatu padu menentang Malayan Union  Memulaukan upacara berhubung dengan penubuhan Malayan Union  Memulaukan sebarang upacara berhubung dengan pelantikan Gabenor Malayan Union. Kuala Lumpur. mereka semangat sedar pewira yang jika tercetus mereka dalam Kongres terus Kebangsaan Melayu Se. Britian tidak menjangka kesedaran politik orang Melayu begitu hebat sehingga mereka boleh bersatu padu secara menyeluruh. Malaysia Warisan Dan Perkembangan. bukan sahaja di kalangan rakyat tetapi termasuk juga sultan-sultan. Orang-orang Melayu seolah-oleh berkabung dengan melilitkan kain putih di songkok sebagai simbol kematian selama tujuh hari. maka akan hilanglah pusaka bangsa dan padah yang akan menimpa pada masa hadapan lebih buruk dari sekarang. 13 Zainal Abidin Abdul Wahid. Malayan Union tetap diisytiharkan pada 1 April 1946 dan Sir Edward Gent telah dilantik sebagai Gabenor pertama Gagasan Malayan Union. Kerajaan Inggeris tidak menghiraukan bantahan orang-orang Melayu. Tindakan Kongres Melayu SeMalaya ini agak mengagumkan.  Ahli Majlis Mesyuarat Negeri hendaklah memulaukan majlis tersebut dan menarik diri dari sebarang perlantikan jawatan kuasa  Berkabung selama tujuh hari sebagai tanda bantahan terhadap Malayan Union dengan melilitkan kain putih pada songkok Walau bagaimanapun. Edisi Kedua.13 Kesimpulannya. Hal ini adalah disebabkan kerana melalui penubuhan ini. orang Melayu telah bersatu dan menentang Malaya Union secara hebat walaupun tidak padu. ahli Majlis Mesyuarat Negeri dan ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan tidak menghadiri upacara tersebut.

Anak Kalimantan. hlm. 1. iaitu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di bawah payung UMNO. 1993. hlm. Seberkas. . Insaf. Universiti Malaya.15 UMNO merupakan sebuah parti yang merangkumi beberapa persatuan dan pertubuhan dari negeri-negeri di Tanah Melayu yang telah bergabung untuk menentang Malayan Union. Kuala Lumpur. Menurut Mohd. Ia bolehlah dianggap sebagai satu kemuncak nasionalisme Melayu itu sendiri. Kedah.2 Lahirnya UMNO (United Malaya National Organisation) 13 UMNO atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu telah ditubuhkan pada 11 Mei 1946 hasil daripada kesedaran politik orang Melayu menentang pengenalan Malayan Union sejak Disember 1945. Selangor. 1. Sumatera dan sebagainya telah bertekad meleburkan identiti sempit mereka masing-masing dan seterusnya menyamakan identiti di bawah satu parti politik yang sama. Dimensi Politik Melayu 1980 – 1990 : Antara Kepentingan dan Wawasan Bangsa. bangsa dan kebudayaan mereka. Melalui kebimbangan mereka akan kehilangan negeri. Ini adalah berdasarkan ucapan wakilwakil persatuan negeri-negeri Melayu di mana tidak seorang pun yang menuntut kemerdekaan daripada pihak British. Pertubuhan Melayu Perak. UMNO tidak muncul sebagai sebuah pertubuhan yang inginkan kemerdekaan. Dato’ Onn Jaafar merupakan presiden UMNO yang pertama. pihak British telah mengkhianati bangsa Melayu dengan memperkenalkan Malayan Union dan mereka telah mencadangkan cara untuk memperbaiki semula antara orang14 Ramlah Adam.TH10203 Sejarah Malaysia 6. Tetapi sebelum 11 Mei 1946. API. Perkemam. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu.14 Ketika ditubuhkan. Johor. Kuala Lumpur. Isa Othman. 15 Ahmad Atory Husain. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bagi mereka. orang Melayu sudah mempunyai parti atau persatuan yang berselerak di seluruh Tanah Melayu dan tidak bersatu akibat dasar pecah perintah pihak British. Mereka cuma melaungkan perasaan kesal terhadap perubahan dasar British yang akan menggabungkan negeri-negeri Melayu dan juga memberi taraf kerakyatan kepada beribu-ribu kaum pendatang yang tidak ada sebarang kaitan dengan Tanah Melayu. 1998. UMNO menerima semua orang Melayu daripada pelbagai ideologi dan fahaman untuk sama-sama berjuang di bawah satu slogan “Hidup Melayu”. penyatuan orang Melayu menjadi begitu jelas dan bermakna sekali. KMM (yang diharamkan oleh pihak Inggeris sebelum Jepun menduduki Tanah Melayu) dan berbagai-bagai lagi persatuan yang bersifat kenegerian atau kesukuan seperti Persatuan Anak Jawa.

16 Dato’ Onn juga ada menyatakan alasan mengenai UMNO yang menolak kemerdekaan penuh ke atas Tanah Malayu kerana bagi beliau. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. Isa Othman. Namun cadangan ini tidak dapat diterima oleh British. pangkat dan harta kekayaan. orang Melayu belum cukup terlatih untuk mentadbir negara yang merdeka. Apa yang mereka miliki hanyalah cita-cita untuk menghalau penjajah dari Tanah Melayu.TH10203 Sejarah Malaysia 14 orang Melayu dengan pihak British ialah dengan mengembalikan semula keadaan politik seperti sebelum tahun 1941.. Antara kejayaan UMNO selain menumbangkan Malayan Union ialah mewujudkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dan berjaya memulihkan kedaulatan raja-raja Melayu. pelajaran. Ahli UMNO ketika itu hanya berbekalkan semangat waja dan tidak mempunyai sebarang kepentingan seperti jawatan. Kata beliau: “Saya ada mendengar beberapa pihak berkehendakkan kemerdekaan penuh. Bhd. UMNO juga mendapat kerjasama orang-orang Melayu dengan melakukan perkabungan selama 7 hari 16 Mohd. Kuala Lumpur. Utusan Publication & Distributors Sdn. . mereka hanya menggunakan pendekatan yang sederhana dan tidak bercorak radikal. Selangor. 1998. 18.. masyarakat Melayu hidup dalam keadaan miskin. Adakah cukup dengan seorang yang dipertua sahaja? Bagaimana menterinya. hlm. daif dan serba kekurangan. 17 Ramlah Adam. keselamatan dan sebagainya?. 2002. Sejarah Malaysia (1800 – 1963). sudahkah disusunkan? Adakah orang-orang Melayu itu sudah cukup layak menjadi Menteri Besar dan menteri-menteri keamanan. 328. atas tuntutan itu hendaklah kita tunjukkan kebolehan kita supaya barang yang sudah kita pegang itu tidak terlepas daripada tangan kita… saya bertanya seorang daripadanya bagaimana caranya merdeka. Wakil-wakil Melayu pada masa itu dengan terus terang menjelaskan bahawa mereka tidak menginginkan kemerdekaan tetapi hanya naungan daripada pihak British agar kedudukan bangsa Melayu tidak terancam. Pada peringkat awal juga. Bagaimana hendak menjalankan kerajaan jika kita sendiri tiada orang?”17 Ketika UMNO di ambang permulaan perjuangannya. Saya yang akan jalankan pemerintahan itu. Universiti Malaya.. hlm. UMNO telah mendapat kerjasama daripada raja-raja Melayu dalam pemulauan perlantikan Edward Gent sebagai Gabenor Malayan Union pada 1 April 1946.

Oleh itu. Melalui perpaduan orang Melayu dalam UMNO ini telah berjaya membuatkan pihak British untuk berunding dengan Raja-raja Melayu dan UMNO bagi membincangkan semula mengenai perlembagaan Malayan Union ini. Mereka turut meminta agar pihak British mengkaji bantahan orang-orang Melayu secara dekat. wakil kerajaan British dan UMNO.O. mulai Mei 1946 pihak British mula berbincang dengan raja-raja Melayu dan UMNO. UMNO juga dilihat menjadi titik tolak dalam tertubuhnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri.18 Akhirnya. 8. 19 Ibid. Kuala Lumpur. 6. hlm. Penubuhan UMNO telah mendapat sokongan daripada bekas pegawai British seperti R. semua orang Melayu walaupun berbeza ideologi dan fahaman telah bersatu dan bangkit menentang Malayan Union yang dilihat menghapuskan hak istimewa orang Melayu dan kedaulatan Raja-raja Melayu. 1998. Universiti Malaya. Perlembagaan ini di kenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang melibatkan 9 buah negeri dan Negeri-Negeri 18 Ramlah Adam. Raja-raja Melayu mula sedar kesilapan mereka menyerahkan semua kuasa pentadbiran dan kedaulatan dalam perjanjian MacMicheal. anggota parti Konservatif Britain yang mengecam bahawa Malayan Union merupakan satu tindakan yang akan memusnahkan orang Melayu. 11. Penentangan UMNO terhadap Malayan Union turut menarik perhatian raja-raja Melayu pada akhirnya.19 Di sini dapat kita lihat bahawa penubuhan UMNO adalah satu aspek penting dalam membangkitkan semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat pada masa itu kerana melalui UMNO. hlm. Winsted dan Frank Swettenham. UMNO berjaya membuatkan pihak berkuasa Malayan Union untuk berunding. Di mana jawatankuasa ini telah berjaya merangka sebuah perlembagaan baru bagi mengantikan Malayan Union.3 Tertubuhnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Penentangan orang Melayu bagi menggantikan Malayan Union di bawah pimpinan Dato’ Onn Jaafar telah menghasilkan sebuah jawatankuasa kerja yang terdiri daripada raja-raja Melayu. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu.TH10203 Sejarah Malaysia 15 dan memakai songkok putih yang berlilit kain hitam sebagai tanda kematian hak mereka. . Selain dari itu.

Mengikut Fasal 25. Kuala Lumpur. Tetapi Singapura kekal sebagai tanah jajahan Inggeris yang berasingan.20 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah memberikan beberapa kesan di mana raja-raja Melayu telah diberikan semula hak-hak utama. 87 21 Ibid. kuasa dan bidang kuasa ke atas negeri mereka masing-masing seperti sebelumnya. Negeri-Negeri Perlembagaan Melayu iaitu Persekutuan 1948 telah membentuk satu bentuk kerakyatan baru yang selama tidak terdapat kerakyatan penerimaan orang dagang sebagai rakyat Tanah Melayu. 91. Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara. Sultan telah menjadi raja yang berdaulat di negeri masing-masing tetapi tetap di bawah lindungan British.22 Langkah menubuhkan negeri persekutuan itu bolehlah dikatakan bahawa ia lebih daripada langkah bertolak ansur dalam pertikaian politik Tanah Melayu. Kerakyatan Persekutuan. Oleh itu.1994. Sungguhpun kelayakan yang dikehendaki untuk menjadi warganegara adalah terhad. Ini bermakna kedaulatan raja Melayu telah dikembalikan semula.hlm. (a) Iaitu sama ada (i) Ia telah dilahirkan dalam mana-mana negeri dalam persekutuan dan telah tinggal dalam satu atau lebih negeri-negeri itu selama 8 tahun daripada tempoh 12 tahun. Bhd. di Tanah Melayu sudah tidak wujud lagi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. hlm. iaitu Melaka. 20 Mohd Idris Saleh. NegeriNegeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri-Negeri Selat. Utusan Publication and Distributors Sdn.. Sungguh pun British gagal menjadikan Semenanjung Tanah Melayu sebagai sebuah tanah jajahan. dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah memulakan satu undangundang kerakyatan meliputi seluruh negara dan membolehkan penduduk bukan bumiputera menjadi warganegara Tanah Melayu.21 Buat pertama kalinya. 22 Ibid. . anak-anak yang belum cukup umur boleh menjadi rakyat dengan syarat-syarat yang ditetapkan. tetapi dasar kelayakan mereka itu telah terbentuk. hlm. namun ia berjaya menyatukan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah Negeri Selat di bawah satu pentadbiran.TH10203 Sejarah Malaysia 16 Selat. Persekutuan yang dibentuk dalam Perjanjian Persekutuan 1948. 91. Pulau Pinang dan Singapura. telah membentuk satu konsep negara bangsa Tanah Melayu yang ini tidak lagi bersifat dalam tradisional tradisi Melayu sepenuhnya. Che Su Mustaffa dan Fauziah Shaffie. Dengan peruntukan seperti itu.

Universiti Malaya. maka sistem birokrasi moden dengan meletakkan Menteri Besar sebagai wakil eksekutif pentadbiran negerinegeri Melayu dengan mengetuai Majlis Mesyuarat dan Eksekutif Negeri. 218.24 Persekutuan Tanah Melayu telah membangkitkan semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat pada masa itu untuk memerdekakan tanah air daripada penjajah yang selama ini hanya menindas dan mengeksploitasikan sumber ekonomi untuk mengaut keuntungan bagi kepentingan mereka sahaja. Dengan meletakkan asas konsep kerakyatan kebangsaan dan termeterainya konsep raja berperlembagaan.TH10203 Sejarah Malaysia (ii) 17 Telah tinggal selama 15 tahun daripada 20 tahun daripada tarikh permohonannya. 24 Ibid. (d) Telah membuat pengakuan untuk tinggal menetap (e) Jika permohonannya diluluskan. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu juga telah membangkitkan kesedaran dalam kalangan rakyat agar mereka yakin untuk memerintah negara sendiri melalui pemilihan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang bercorak demokrasi. hlm. hlm. 23 Dengan ini. 6. (b) Berkelakuan baik (c) Mempunyai pengetahuan atau fasih dalam berbahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. bermulalah era pembentukan satu negara bangsa Tanah Melayu yang moden yang menggabungkan unsur tradisional dan baru bagi melahirkan satu negara Tanah Melayu yang baru. 217. 1998. Kuala Lumpur. Persekutuan yang dibentuk oleh Persekutuan 1948 telah membentuk satu konsep negara bangsa Tanah Melayu yang moden dan tidak lagi bersifat tradisional Melayu sepenuhnya. mesti angkat sumpah kerakyatan. peranan dan fungsi Majlis Raja-raja yang jelas dan bertulis. kuasa autonomi yang tertentu bagi negeri dan Persekutuan. Dengan itu.4 Hubungan Kaum 23 Ramlah Adam. serta perlembagaan negeri bagi tiap-tiap negeri. Persekutuan Tanah Melayu yang terbentuk pada tahun 1948 itu telah menjadi asas negara moden Malaysia. .

130. Rancangan itu diterima dan disambut baik oleh kebanyakan orang Cina dan India kerana menjanjikan persamaan taraf dengan orang Melayu.26 mengenai kewarganegaraan adalah longgar dan menyatakan bahawa sesiapa yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura boleh memperolehi hak kerakyatan Malayan Union. Universiti Malaya. pentadbiran Jepun telah menggariskan pembahagian yang jelas iaitu layanan yang agak baik kepada orang-orang Melayu dan orang India. rancangan itu mendapat bantahan hebat daripada orang hak Melayu. syarat kewarganegaraan Malayan Union akan menjejaskan hak dan kepentingan politik mereka sebagai penduduk asal Tanah Melayu. tempat tinggal dan sistem pendidikan. Darurat 1948 – 1960 : Keadaan Sosial di Tanah Melayu. 26 Ho Hui Ling. hubungan antara kaum terpisah oleh faktor ekonomi. Tetapi.25 Hubungan antara kaum di Tanah Melayu dirumitkan lagi dengan pengenalan rancangan Malayan Union pada 1 April 1946. Pihak Jepun mengamalkan dasar perkauman untuk memenangi sokongan daripada sebahagian penduduk tempatan. Mereka bimbang akan menjadi masyarakat minoriti dan melihatnya sebagai satu penjajahan ke atas Tanah Melayu. Semasa pendudukan Jepun. 2004. Cina dan India dapat berintegrasi antara antara satu sama lain. Mereka telah memainkan peranan dalam membangkitkan perasaan perkauman antara orang Melayu dan Cina. pekerjaan dan sistem persekolahan yang berbeza tidak memungkinkan kaum Melayu. Kuala Lumpur. 2004. Sebaliknya. hlm. Darurat 1948 – 1960 : Keadaan Sosial di Tanah Melayu.TH10203 Sejarah Malaysia 18 Sebelum Perang Dunia Kedua. Rata-rata mereka hidup berkelompok dalam kumpulan mereka. 25 Ho Hui Ling. Tetapi sebaliknya pula berlaku apabila rata-rata orang bukan Melayu terutamanya orang Cina menyambut baik rancangan Malayan Union kerana mereka diakui sebagai warganegara dengan kedudukan yang sama rata dengan orang Melayu. . Kuala Lumpur. orang Cina dilayan dengan buruk kerana orang Cina telah memberikan sokongan dan bantuan kepada China dalam perang menentang pencerobohan Jepun ke atas China pada tahun 1937. 128. Pada pandangan orang Melayu. Antara sebabnya Syor ialah hak kewarganegaraan yang longgar kepada kaum bukan Melayu dan dilihat boleh menjejaskan kedudukan serta istimewa mereka. hlm. Universiti Malaya. Peruntukan hak kewarganegaraan Malayan Union telah memperhebatkan lagi perasaan perkauman yang sedang meluap-luap ekoran pendudukan Jepun dan kebangkitan MPAJA. Kehidupan.

29 Kerajaan British mempunyai kuasa penuh untuk melaksanakan apa jua dasar di Tanah Melayu dan ini telah mengakibatkan kedaulatan negeri-negeri Melayu yang terletak di tangan rajaraja Melayu berpindah ke tangan pihak British.. Anwar Abdullah. Raja-raja Melayu tidak lagi mempunyai peranan sebagai ketua kerajaan negeri masing-masing dan pengaruh mereka hanya dihadkan dalam hal ehwal agama Islam dan adat istiadat orang-orang Melayu. hlm. 131. . Biografi Dato’ Onn.TH10203 Sejarah Malaysia 19 Orang Melayu menentang Malayan Union dan menimbulkan perasaan tidak senang terhadap orang bukan Melayu. Selangor. 163 29 Mohd. 6. Utusan Publication & Distributors Sdn. Sejarah Malaysia (1800 – 1963). Tindakan pihak British dalam usaha untuk melaksanakan rancangan Malayan Union telah dipersoalkan oleh orang-orang Melayu kerana cara yang digunakan untuk memperoleh tandatangan raja-raja Melayu dalam persetujuan 27 28 Ibid.27 Malayan Union telah menjejaskan hubungan kaum di antara Melayu. kesan penubuhan Malayan Union dilihat menjadi pencetus semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat pada masa itu tanpa mengira bangsa dan agama serta bersama-sama berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Seterusnya hubungan antara kaum telah menjadi baik setelah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu didrafkan.5 Kedudukan Raja-raja Melayu Malayan Union telah mengakibatkan kekuasaan dan kedaulatan raja-raja Melayu dihapuskan oleh British. 2002. Isa Othman. Usul baru ini juga jelas menunjukkan suatu percubaan politik British untuk menguasai Tanah Melayu. Bangi. Oleh itu. dan akan jadilah mereka itu rakyat Tanah Malaya yang mempunyai taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Malaya. hlm. Cina dan India pada mulanya. Tetapi harus dingat juga bahawa Malayan Union diwujudkan adalah untuk membolehkan orang Cina dan India yang ramai bilangannya memasuki kehidupan politik Tanah Melayu supaya tumbuh perasaan dan semangat ”Malaya”28 di hati penduduk bukan Melayu. 2005. Bhd. 325. Akhbar Majlis telah mentafsirkan kedudukan raja-raja sebagai mufti dalam negeri mereka dan dalam urusan hal ehwal agama Islam pun kuasa mereka terletak di bawah kawalan Gabenor Malayan Union. hlm. Ia mengandungi langkah ke arah pemerintahan secara langsung oleh British dan peruntukan hak kewarganegaraan ini dilihat sebagai usaha memperbaiki kedudukan politik orang bukan Melayu. Universiti Kebangsaan Malaysia. Hidup melayu.

31 Ibid. Utusan Publication & Distributors Sdn. Mohd. . raja-raja Melayu diingatkan bahawa mereka tidak boleh bertindak untuk satu pihak bagi membuat sesuatu keputusan yang akan melibatkan rakyat dan negeri tanpa mendapat persetujuan daripada rakyat terlebih dahulu. 372. Berdasarkan kepada rencana-rencana tulisan Ayub Abdullah yang diterbitkan dalam akhbar Majlis pada 4. Sultan atau raja-raja diugut dan tidak diberi peluang untuk berunding dengan rakyat untuk membuat keputusan yang begitu penting dan mempunyai kesan yang serius terhadap masa depan orang Melayu. hlm. Sultan mesti akur kepada kehendak rakyat kerana bukan raja sahaja yang berdaulat. Akibatnya. Oleh sebab itulah orang-orang Melayu bangun dan membantah tindakan raja-raja mereka yang menyerahkan negeri-negeri Melayu kepada pihak British. Isa Othman. Selangor. raja-raja hampir dipulaukan oleh rakyat mereka sendiri. Raja-raja Melayu telah menyedari bahawa mereka telah kehilangan kuasa mutlak dan pihak British juga sedar yang raja-raja tidak dapat memujuk rakyat 30 Mohd. 328. Bhd.. Raja-raja Melayu dan pihak British telah menghadapi tekanan yang serius daripada orang Melayu. raja-raja Melayu dianggap mengkhianati rakyat mereka sendiri dan orang-orang Melayu tidak lagi percaya dan berharap kepada kerajaan British. membuktikan bahawa orang Melayu tidak lagi dikongkong oleh sikap feudal dan taat setia tanpa soal. rancangan Malayan Union akan mengubah rupa bentuk negerinegeri Melayu serta ciri-ciri kemelayuan akan hilang sama sekali dan akan digantikan dengan ciri-ciri yang disebut sebagai “Malayan”. 2002. tetapi daulat rakyat jauh lebih tinggi daripada daulat raja. Menurut Ayub Abdullah. raja-raja dikritik kerana telah menggadai hak rakyat mereka kepada pihak British untuk kepentingan kedudukan masing-masing. Isa Othman mengatakan bahawa buat pertama kalinya dalam sejarah orang Melayu. Sejarah Malaysia (1800 – 1963).30 Berdasarkan daripada rencana-rencana yang diterbitkan dalam akhbar Melayu seperti Majlis. Bagi mereka. 5 dan 6 Januari 1946. hlm.31 Peristiwa daripada Malayan Union telah menunjukkan dengan jelas bahawa orang-orang Melayu telah menghadapi perubahan dari segi ideologi politik di mana raja-raja tidak lagi dianggap sebagai kuasa monopoli dalam kegiatan politik bangsa Melayu.TH10203 Sejarah Malaysia 20 rancangan tersebut telah membuktikan bahawa pihak British tidak jujur. Warta Negara dan Utusan Melayu.

Undangundang Tubuh Johor 1895 yang menyatakan bahawa Sultan Johor yang menyerahkan sebarang kawasan Johor kepada kuasa luar patut digulingkan. bercerai kita roboh. 5. Orang Melayu telah bersatu bagi menentang rancangan Malayan Union dan akhirnya telah menghasilkan kejayaan yang besar. Hal ini dikuatkan lagi bagi mempertahankan ‘ketuanan Melayu’ kerana rancangan Malayan Union dilihat akan mengubah rupa bentuk negeri-negeri Melayu serta ciri-ciri kemelayuan akan hilang sama sekali dan akan digantikan dengan ciri-ciri yang disebut sebagai “Malayan”.33 Sumbangan Malayan Union terhadap perkembangan semangat kebangsaan di kalangan rakyat dari aspek kedudukan Raja-raja Melayu ialah membangkitkan semangat berjuang untuk mempertahankan hak istimewa dan kedaulatan Raja-raja Melayu. Cit. hlm. hlm. pelajar melakukan 32 33 Isa Othman. 7. Sultan Ibrahim telah dipulau oleh rakyatnya setelah didapati baginda menandatangani persetujuan rancangan Malayan Union tanpa berbincang dengan pegawaipegawai kerajaannya. Nilai pertama yang boleh diterapkan melalui tajuk ini ialah bersatu kita teguh. Universiti Malaya. Walaupun imej Sultan Ibrahim dapat dipulihkan tetapi kedudukannya sebagai seorang raja yang berkuasa penuh telah hilang sama sekali.TH10203 Sejarah Malaysia 21 mereka untuk menerima sebarang dasar yang diperkenalkan oleh British jika ianya tidak mendapat persetujuan daripada rakyat. Nilai ini jelas dapat dilihat dalam penubuhan Kongres Melayu SeMalaya dan penubuhan UMNO. Kuala Lumpur. Op. Misalnya sultan Johor.0 NILAI-NILAI MURNI 1) Bersatu kita teguh. Kerjasama sangat penting dalam sesebuah masyarakat kerana melalui kerjasama barulah perpaduan dapat dicapai dan segala rancangan dapat dilaksanakan. 328. Ramlah Adam. Nilai ini penting diterapkan kepada pelajar kerana setiap hari pelajar terlibat dengan aktiviti yang memerlukan kerjasama.32 Baginda hampir digulingkan kerana telah melanggar Fasal 15. bercerai kita roboh. 2) Kerjasama Nilai kedua yang dapat kita ambil ialah nilai kerjasama. 1998. Pepatah ini bermaksud bahawa perpaduan sangat penting dalam sesebuah masyarakat agar menjadi lebih bersatu padu bagi menjayakan sesebuah rancangan. Sebagai contoh. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. .

Hal ini seiring dengan gesaan kerajaan ke arah mewujudkan perpaduan kaum melalui kempen 1Malaysia. Walau pun pihak British cuba berselindung yang kononnya demi kepentingan penduduk Tanah Melayu. Iktibar yang boleh diambil akibat peristiwa ini ialah walaupun kita terdiri daripada bangsa lain. 3) Menghormati Nilai ketiga yang dapat kita lihat melalui sumbangan Malayan Union ke atas perkembangan semangat kebangsaan di kalangan rakyat ialah perasaan menghormati. 4) Saling bertolak ansur Nilai keempat yang kita boleh belajar melalui tajuk ini ialah saling bertolak ansur bagi menikmati faedah dan kebaikan bersama. 8. Nilai ini sangat penting bagi mewujudkan semangat perpaduan dan suasana harmoni di kalangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai bangsa. kerjasama sangat penting dalam sesebuah organisasi tidak kiralah sama ada organisasi sekolah. Cara-cara penubuhan yang tidak di persetujui oleh semua peringkat sosial masyarakat Melayu telah . Oleh itu. kita harus mengakui dan menghormati ketuanan Melayu selaras dengan peruntukkan yang telah termaktub dalam perlembagaan. masyarakat mahu pun negara.0 KESIMPULAN Malayan Union adalah satu titik tolak atau pencetus yang membawa kepada tercetusnya semangat kebangsaan di kalangan rakyat di Tanah Melayu dan seterusnya membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan. Terdapat banyak faktor yang membawa kepada penubuhan Malayan Union ini oleh British. Penentangan terhadap Malayan Union bertitik tolak akibat ketidakpuasan hati di kalangan masyarakat melayu kerana Malayan Union telah menidakkan hak istimewa orang Melayu dan kedaulatan Raja-raja Melayu. agama dan budaya.TH10203 Sejarah Malaysia 22 perbincangan kumpulan ataupun sebarang aktiviti. namun terlihat bagaimana British menubuhkan Malayan Union ini adalah semata-mata demi kepentingan ekonomi mereka di Tanah Melayu.

budaya dan sosial Malaysia khususnya Tanah Melayu. . pemimpin-pemimpin Tanah Melayu serta rakyat telah melakukan banyak bentuk penentangan yang rata-rata penentangan ini berlaku untuk memastikan Malayan Union tidak di laksanakan. Sumbangan lain Malayan Union ialah hubungan kaum serta kedudukan Raja-raja Melayu. lahirnya UMNO (United Malaya National Organisation) dan tertubuhnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Bagi mengagalkan perlaksanaan Malayan Union ini. dapat di lihat kesan peristiwa Malayan Union yang telah banyak mengubah corak dan mempengaruhi politik. Antara sumbangan Malayan Union ke atas perkembangan semangat kebangsaan di kalangan rakyat pada masa itu ialah penubuhan Kongres Melayu Se-Malaya. Daripada peristiwa Malayan Union ini.TH10203 Sejarah Malaysia 23 membawa kepada banyak penentangan yang akhirnya berjaya mengagalkan perlembagaan Malayan Union ini daripada di laksanakan sepenuhnya.