P. 1
BINCANGKAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT PERSPEKTif islam EDIT

BINCANGKAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT PERSPEKTif islam EDIT

5.0

|Views: 12,044|Likes:
Published by Ruhayah Ehsan

More info:

Published by: Ruhayah Ehsan on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

Terdapat beberapa prinsip utama yang mendukung konsep politik Islam iaitu al-

siyadah atau al-hakimiah, keadilan, kebebasan, persamaan, syura dan kesatuan.

Masing-masing memainkan peranan penting dalam meneguhkan kedudukan politik

21

Ibid.ms40

31

Islam sehingga menjadi Istimewa jika dibandingkan dengan ideologi atau sistem

politik lain.22

Prinsip utama politik Islam ini meletakkan kekuasaan perundangan dan

kedaulatan hukum yang tertinggi hanya milik mutlak Allah. Sumber kedaulatan dan

kekuasan politik Islam hanyalah Allah yang mencipta perlembagaan untuk umat

Islam. Perlembagaan tersebut adalah abadi dan kekal hingga hari kiamat. Maka

segala polisi dan keputusan yang dibuat hendaklah selaras dengan kehendak syarak.

Menurut Abdul Hadi Awang di dalam bukunya berjudul Islam dan Demokrasi,

terdapat sepuluh prinsip dalam politik Islam. Prinsip-prinsip tersebut ialah Akidah

Islam, Syariah yang Berkuasa, Amanah, Keadilan, Mesyuarat, Keamanan dan

Keselamatan, Kebebasan, Kepimpinan yang Berwibawa, Kepatuhan dan

Kesamaan.23

Namun kali ini kita hanya akan membincangkan empat prinsip sahaja

iaitu Musyawarah, Keadilan, Kebebasan dan Persamaan.

Musyawarah/ Mesyuarat/ Syura

Musyawarah sangat penting dalam politik Islam. Keberkesanan atau kejayaan

pentadbiran politik dan kerajaan Islam adalah hasil dari musyawarah. Musyawarah

merupakan medan perbincangan untuk mendapatkan keputusan terbaik atau

22

Mohd Izani Mohd Zain, Islam dan Demokrasi, Penerbit Universiti Malaya.2007.ms 12

23

Abdul Hadi Awang, Islam dan Demokrasi. Pts Publication Sdn Bhd.2007.ms19-41

32

kebenaran. Melalui musyawarah, akan berlakulah perbincangan dan percambahan

buah fikiran seterusnya pemerintah akan mendapatkan buah fikiran terbaik ke arah

pencapaian sesuatu rumusan. Islam mewajibkan musyawarah.

Firman Allah yang bermaksud:

³Dan orang-orang yang menyahut perintah Tuhan mereka, lalu mereka mendirikan

sembahyang dan urusan mereka dikendalikan dengan bermesyuarat di kalangan mereka dan

mereka membelanjakan dari apa yang kami rezekikan bagi mereka.´

(Surah asy-Syura, ayat 38)

Firman Allah yang bermaksud:

³Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa

memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah.

Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.´

Ayat-ayat ini menyatakan mesyuarat bersama dengan sembahyang dan

membelanjakan harta. Ayat itu juga melarang sikap diktator atau kuku besi pemimpin

yang suka memaksa. Diwajibkan bermesyuarat bagi menunjukkan pemimpin tidak

berkuasa penuh dan konsep ini tidak mengongkong kebijaksanaan seseorang

pemimpin. Mesyuarat juga dapat mengelakkan pemimpin menggunakan

kebijaksanaan untuk menipu serta mengawalnya kerana walaubagaimana bijak

sekalipun serta tinggi ilmunya namun sebagai manusia seseorang itu tetap ada

kelemahannya.

33

Nabi Muhammad s.a.w. dikelilingi oleh para sahabat yang berwibawa menjadi

ahli mesyuarat dan menerima pandangan rakyat biasa yang bernas mengkritik atau

memberi pandangan dalam perkara urusan kehidupan yang tidak ada petikan jelas di

dalam al-Quran.

Apabila nabi Muhammad s.a.w. wafat, mesyuarat telah dijalankan bagi

mencari pengganti baginda untuk mengendalikan urusan politik negara. Kewajipan

bermesyuarat ini diteruskan di zaman Khulafa Ar Rasyidin. Mereka akan

bermesyuarat apabila timbul masalah yang tidak ada rujukan dalam al-Quran dan

hadis. Melalui mesyuarat mereka akan menemukan seseorang yang boleh

memahami dan menjelaskan tentang petikan umum dari al-Quran yang tidak jelas.

Tidak ada dalil samada dari al-Quran atau Hadis dalam menentukan anggota

atau ahli mesyuarat. Perkara yang penting dalam menentukan ahli mesyuarat itu

ialah mereka hendaklah terdiri daripada oprang Islam yang adil dan bukanlah

daripada kalangan yang sebaliknya. Mereka juga hendaklah terdiri daripada kalangan

pakar yang berpengalaman dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Islam memberikan peluang seluas-luasnya kepada orang ramai untuk

menetapkan cara masing-masing dalam menjalankan dasar yang telah ditentukan itu,

iaitu suatu cara yang boleh menjamin dan memelihara kepentingan mereka serta

bersesuaian dengan keadaan mereka di samping tidak bertentangan dengan nas-nas

syariah.

34

Dalam konteks sebuah negara, sumber kedaulatan dalam politik Islam tidak

terletak samada kepada pemerintahan (pemimpin) dan rakyat, tetapi hanya pada

Allah semata-mata. Sesiapapun pemimpin itu ia memerlukan petunjuk daripada Allah

dan tidak boleh memimpin tanpa hidayahNya. Rasulullah s.a.w misalnya, sentiasa

memerlukan petunjuk daripada Allah kerana baginda bergantung kepada wahyu-

wahyu yang diturunkan kepadanya.

Khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah s.a.w, Saidina Abu Bakar r.a.

mengakui sebagai seorang pemimpin, beliau tidak mempunyai kuasa mutlak,

sebaliknya kuasa itu dimiliki hanya oleh Allah Taala. Dalam ucapannya selepas

dilantik menjadi khalifah yang pertama:

³Wahai manusia, aku telah dilantik untuk menguruskan urusan kamu. Aku bukanlah

orang terbaik di antara kamu, tetapi al-Quran telah turun dan Nabi s.a.w telah meletakkan

sunah-sunahnya dan dengan demikian kita boleh mempelajarinya. Wahai manusia

sesungguhnya aku ini adalah pengikut bukan pembawa, jika aku melakukan kebaikan, maka

berilah pertolongan kepada aku, tetapi perbetulkanlah aku. Taatlah kepada aku selama aku

mentaati Allah dan RasulNya. Jika aku mengingkari Allah dan RasulNya, maka kamu tidak

berkewajipan lagi untuk mentaati aku.´24

Apabila pemimpin dilantik dari kalangan mereka yang tidak memenuhi syarat

sebagai seorang pemimpin, akibatnya berlakulah pembuatan keputusan yang tidak

selaras dengan syariah Islam. Keputusan dibuat tanpa ilmu dan hanya menggunakan

24

Mohd Izani Mohd Zain, Islam dan Demokrasi, Penerbit Universiti Malaya, 2007.ms14

35

logik akal. Perkara yang sudah jelas hukumnya haram dan dinyatakan di dalam al

Quran dan hadis, masih mahu dibincangkan. Kerana kedangkalan ilmu mereka tidak

tahu apakah perkara yang boleh dibincangkan dan apa pula perkara yang tidak boleh

dibincangkan. Perkara yang sudah jelas hukumnya termaktub di dalam Al Quran dan

hadis sewajarnya hanya perlu dibincangkan bagaimana cara pelaksaannya dan

bukan bagaimana menghukumnya.

Keadilan

Keadilan juga merupakan prinsip penting dalam konteks politik Islam. Keadilan

bermaksud tidak tersasar dari dasar yang telah ditetapkan dalam sistem politik, iaitu

menunaikan tanggungjawab dan hak kepada mereka yang berhak dan tidak

merampas hak orang lain. Kalimat keadilan disebut berulang kali di dalam al-Quran,

antaranya:

Firman Allah:

36

Maksudnya:

³Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah

kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara

manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan

(suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya

Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.´

(Surah al-Nisa¶:58)

Ayat ini menyuruh manusia berlaku adil tidak kira dengan bangsa mana

sekalipun, dengan etnik mana sekalipun dan tidak kira apa warna kulit sekalipun.

Keadilan bukan hanya untuk orang Islam semata-mata, tetapi turut melibatkan orang

bukan Islam. Ini sejajar dengan perlindungan yang diberikan oleh umat Islam kepada

kaum Yahudi dalam Piagam Madinah atau Declaration of Medina. Namun mereka

perlu patuh kepada undang-undang kerajaan Islam.

Kebebasan

Kebebasan dalam Islam ialah untuk menjamin hak individu dan memeliharanya

daripada pelanggaran hak asasi manusia. Kebebasan dalam politik Islam ini

termasuklah hak kebebasan dalam beragama dan mengamalkan fahaman tertentu

selagi tidak menjejaskan hak kebebasan individu lain. Islam telah mengistiharkan hak

kebebasan beragama ini dalam satu ayat dengan terang dan jelas yang bermaksud:

37

³Tiada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran

(Islam) daripada kesesatan (kufur).´

(Surah Al-Baqarah: 256)

Dari dahulu hingga kini kita tidak pernah mendengar ada konspirasi untuk

memaksa golongan-golongan bukan Islam memeluk Islam, atau ada apa-apa

perancangan yang berniat untuk pembasmian ajaran-ajaran Kristian atau agama-

agama lain di dunia. Andai para Khalifah Islam dahulu telah memilih cara tersebut

nescaya akan lenyaplah agama Kristian seperti mana yang dilakukan oleh Ferdinand

dan Isabella terhadap agama Islam di Sepanyol. Kewujudan gereja-gereja di negara-

negara Islam sampai sekarang sudah cukup untuk membuktikan sikap toleransi yang

menyeluruh dan bagaimana kebebasan beragama diamalkan oleh kerajaan-kerajaan

Islam sejak dahulu lagi.

Abdul Manaf bin Haji Ahmad dalam bukunya berjudul ³Islam hadhari Dalam

Negara Islam´, telah menyatakan bahawa Malaysia merupakan salah satu contoh

negara Islam. Kebebasan beragama yang dianjurkan oleh Islam itulah yang

termaktub di dalam perlembagaan kita di dalam perkara 3(1):´Agama Islam adalah

agama bagi persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman

dan damai di mana-mana bahagian persekutuan:.25

25

Abd. Manaf bin Haji Ahmad, Islam Hadhari Dalam Negara Islam, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.ms 115

38

Persamaan

Dalam kontek politik Islam, persamaan bermaksud semua orang dalam kerajaan

mempunyai tanggungjawab serta hak-hak atau layanan yang sama tanpa

membezakan bangsa, keturunan, bahasa dan sebagainya. Dalam Islam semua

manusia sama di sisi Allah. Islam tidak membenarkan umatNya memperhambakan

diri atau melakukan penindasan sesama manusia.

Di sisi Allah S.W.T semua manusia adalah sama. Manusia hanya dibezakan

melalui ketakwaan kepada Tuhan sebagaimana firmanNya:

Maksudnya:

³Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan

perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya

kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya

semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan

yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha

Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).´

(Surah Al-hujurut: 13)

39

Dalam pentadbiran kerajaan Islam, rakyat bukan Islam juga mempunyai hak

yang sama sebagaimana mereka yang beragama Islam. Selain mendapat hak yang

sama, mereka juga dikehendaki melaksanakan tugas dan sama-sama

bertanggungjawab dalam mempertahan dan membangunkan negara Islam.

Kedudukan orang bukan Islam tidak diabaikan. Mereka juga diberi kedudukan dalam

politik dengan mewujudkan perwakilan dari kalangan mereka. Mereka diberi

kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, mendapat pendidikan, menerima

perkhidmatan kerajaan serta menceburkan diri dalam perniagaan dan bidang

profesional.

Merujuk kepada pentadbiran kerajaan negara kita, perkara di atas jelas telah

dilaksanakan. Semua rakyat mendapat hak-hak mereka sebagai rakyat dan

warganegara Malaysia. Semua warganegara Malaysia tidak kira bangsa, agama atau

keturunan telah mendapat hak yang sama kecuali dalam perkara unsur-unsur tradisi

dalam perlembagaan. Unsur-unsur tersebut ialah Bahasa Melayu sebagai bahasa

Kebangsaan (bangsa lain bebas mempelajari dan menggunakan bahasa ibunda

masing-masing), Agama Islam sebagai agama rasmi (penganut agama lain bebas

mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing tetapi dilarang menyebarkan

agama lain di kalangan penganut Islam), hak-hak istimewa orang Melayu dan

bumiputera Sabah dan Sarawak serta Kedaulatan Raja-raja Melayu.

40

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->